Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

CAP I - ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA ……………...4


1.1. Scurt istoric al CEC…………………………………………………………… 4
1.2. Locul şi rolul CEC- ului în sistemul bancar din România …………………… 4
1.3. Principalele operaţiuni derulate prin AG. CEC……………………………….. 5
1.4. Structura organizatorică a CEC ………………………………………………. 7
1.4.1. Baza legala de funcţionare………………………………………………… 8
1.4.2. Obiectul de activitate ……………………………………………………... 9

CAP II - NECESITATEA, ROLUL ŞI LOCUL CONTROLULUI FINANCIAR …..10


2.1. Necesitatea controlului financiar ……………………………………………... 10
2.2. Locul şi rolul controlului financiar ……………………………………………. 11
2.3. Obiectivele şi formele controlului financiar …………………………………... 11
2.4. Conţinutul şi funcţiile controlului financiar ………………………………….. 12
2.5. Sursele de informare …………………………………………………………... 14

CAP III - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ACTIVITĂŢII DE


CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE LA AGENŢIILE CEC …………… 15
3.1. Organizarea şi sarcinile controlului financiar de gestiune…………………….. 15
3.2. Obiectivele organelor de revizie şi control financiar …………………………. 15
3.3. Procedee şi tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune ………… 16
3.3.1. Controlul documentar contabil …………………………………………… 17
3.3.2. Documente emise de agenţia CEC supusă verificării ……………………. 18
3.3.3. Controlul periodic al valorilor ……………………………………………. 21
3.4. Organigrama de tip Sucursală Judeţeană ……………………………………… 22
3.5. Atribuţii şi răspunderi …………………………………………………………. 24
3.5.1. Obligaţiile unităţii controlate …………………………………………….. 24
3.5.2. Obligaţiile organelor de revizie …………………………………………... 24

CAP IV - NORME METODOLOGICE PRIVIND DESFAŞURAREA


ACTIVITAŢII DE REVIZIE LA CEC-SA ………………………………..
26
4.1. Sarcinile organelor de revizie ………………………………………………… 26
4.2. Programarea activităţii de revizie …………………………………………….. 26
4.3. Organizarea şi desfăşurarea reviziilor ……………………………………….. 26
CAP. V. CADRU ANALITIC PRIVIND OBIECTIVELE CONTROLULUI ………..
28
5.1. Controlul gestionar de valori de gestiune şi băneşti …………………………. 28
5.2. Întocmirea actelor de control ………………………………………………… 33
5.3. Valorificarea constatărilor ……………………………………………………. 35
5.4. Studiu de caz …………………………………………………………………. 36

CAP VI - CONCLUZII ŞI PROPUNERI …………………………………………….. 43

ANEXE …………………………………………………………………………………… 45
BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………… 54