Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Prefaţă ………………………………………………………………………

Capitolul I

CONTROLUL FINANCIAR . ASPECTE TEORETICE

I.1. Controlul financiar în România . Scurt istoric ………...


I.2. Definiţii, clasificare, obiective, funcţii …………………
I.3. Organizarea controlului financiar ………. ..…… …
I.4. Metodologia de exercitare a controlului financiar ……...

Capitolul II

CONTROLUL FINANCIAR EXERCITAT DE CURTEA DE


CONTURI A ROMÂNIEI

II.1. Organizare şi conducere ……………………………….


II.2. Atribuţii de control, audit, raportare şi avizare …………
II.3. Valorificarea constatărilor rezultate din control şi audit ...

Capitolul III

BUGETUL PUBLIC. ASPECTE TEORETICE

III.1. Definiţii, forme ………………………………………….


III.2. Principiile elaborării şi executării bugetului public ……
III.3. Structura bugetului de stat. Clasificaţia bugetară ……….
III.4. Execuţia bugetului public. Contul de execuţie bugetară ...
Capitolul IV

CONTROLUL CONTULUI DE EXECUŢIE A BUGETULUI DE


STAT PE ANUL 2003 ÎNTOCMIT DE MINISTERUL
TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

IV.1. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,


prezentare generală ....................…… ……………
IV.2. Contul de execuţie a bugetului de stat întocmit de
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului ... …………………..
IV.3. Aspecte rezultate din controlul contului de execuţie
întocmit de Ministerul Transorturilor, Construcţiilor şi
Turismului ... ………...

Concluzii şi propuneri .……………………………………………………...

Bibliografie ..…………………………………………………………………