Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Capitolul 1
Consiliul Judeţean Caraş-Severin – autoritate a administraţiei publice
………………………………………………………………….. ..pagina 1

1.1. Constituirea şi componenţa Consiliului Judeţean Caraş- Severin ..


…………………………………………………………………...pagina 1
1.2. Atributiile si functionarea Consiliului Judetean Caraş-Severin
………………………………………………………………….....pagina 2

Capitolul 2
Organizarea activităţii de control economic financiar …………pagina 5

2.1. Preliminarii …………………………………………………pagina 5


2.2. Programarea activităţii de control ……………...……………pagina 6
2.3. Desfăşurarea activităţii de control ………………...…………pagina 7
2.4. Surse de informare ……………………………….…………pagina 8
2.5. Întocmirea şi perfectarea actelor de control …….……...……pagina 10
2.6. Valorificarea actelor de control …………………..……….....pagina 11

Capitolul 3
Controlul financiar propriu la Consiliul Judeţean Caraş-Severin
…………………………………………………………………...pagina 13

3.1. Organizarea controlului financiar preventiv la Consiliul Judeţean Caraş-Severin


…………………………………………………………....pagina 13
3.2. Organizarea controlului financiar de gestiune la Consiliul Judeţean Caraş-Severin
…………………………………….……………………...pagina 24
3.3.Valorificarea rezultatelor controlului …………………………..pagina 32

Capitolul 4
Auditul public intern …………………………………..………pagina 36
4.1. Preliminarii…………………………….…………………...….pagina 36
4.2.Organizarea auditului public intern la Consiliul Judeţean Caraş-Severin
………………………………………………………...………..…pagina 37
4.3. Relaţia audit public intern – control financiar …………….…...pagina 44

Capitolul 5 ……………………………………………………...pagina 46

Concluzii - O sinteză a aprecierii controlului intern în cadrul Consiliului Judeţean


Caraş-Severin ………………………….pagina 46

ANEXE
ANEXA 1 – Organigrama aparatului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin
ANEXA 2 – Planul de audit public intern şi control financiar intern pentru anul 2002 al
Serviciului Audit public intern şi control financiar intern
ANEXA 3 – Registrul proiectelor de operaţiuni supuse vizei de control financiar
preventiv - model

BIBLIOGRAFIE