Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS:

INTORDUCERE.............................................................................………...... 4
CAPITULUL I
NOŢIUNEA ŞI APARIŢIA CONTROLULUI FINANCIAR ............................6
SECŢIUNEA 1
NOŢIUNEA..........................................................................................….....6
SECŢIUNEA 1.1
ROLUL CONTROLULUI FINANCIAR..............................….........11
SECŢIUNEA 1.2
FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR.......................…........14
SECŢIUNEA 2.
APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CONTROLULUI FINANCIAR...........…......17

CAPITOLUL II
PRINCIPALELE FORME ALE CONTROLULUI FINANCIAR
ORGANIZATE ÎN ŢARA NOASTRĂ .........................................................22
SECŢIUNEA 1
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV .........................…..............22
SECŢIUNEA 1.1
ORGANIZAREA CONTORLULUI FINANCIAR PREVENTIV .....28
SECŢIUNEA 1.2
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU.........….........32
SECŢIUNEA 1.3
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV DELEGAT ...............…...35
SECŢIUNEA 1.3.1
ATRIBUTELE CONTROLULUI DELEGAT .............................40
SECŢIUNEA 2
CONTROLUL INTERN ŞI AUDITUL INTERN .................................42
SECŢIUNEA 2.1
OBIECTIVELE GENERALE ALE CONTROLULUI INTERN ...........43
SECŢIUNEA 2.2
CERINŢELE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE CONTROLULUI
INTERN ......................................................................………….......44
SECŢIUNEA 2.3
AUDITUL INTERN AL INSTITUŢIILOR PUBLICE.
ORGANIZEAREA AUDITULUI INTERN. OBIECTUL ŞI
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN. ........46
SECŢIUNEA 3
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE ...............................49
SECŢIUNEA 3.1
OBIECTIVELE CONTROLULU FINANCIAR DE GESTIUNE .......52
SECŢIUNEA 3.2
ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR
DE GESTIUNE .................................................................................... 55

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR AL STATULUI.
CONTROLUL EXERCITAT DE MINISTERUL FINAŢELOR. ….......58
SECŢIUNEA 1
NOŢIUNEA ŞI CONSTITUIREA MINISTERELOR PUBLICE..…........58
SECŢIUNEA 1.1
ATRIBUŢIILE MINISTERULUI FINANŢELOR ...........................60
SECŢIUNEA 2
ORGANELE DE CONTROL ALE MINISTERULUI FINAŢELOR. .....63
SECŢIUNEA 2.1
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINACIAR EXERCITAT DE
DIRECŢIA GENERALĂ A CONTROLULUI FINANCIAR DE
STAT .....63
SECŢIUNEA 2.1.1
ATRBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE A CONTROLULUI DE
STAT ................................................................................……….....66
SECŢIUNEA 2.2
CONTROLUL EXERCITAT DE GARDA FINACIARĂ .................68
SECŢIUNEA 2.2.1
ORGANIZAREA ŞI FUNCIONAREA GĂRZII FINANCIARE......68
SECŢIUNEA 2.2.2
ORGANIZAREA ŞI RAPOARTELE GĂRZII FIANCIARE .........70
SECŢIUNEA 2.3
CURTEA DE CONTURI ..............................................................…......72

SECŢIUNEA 2.3.1
SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA ISTORICULUI CURŢII DE
CONTURI .....................................................................................72
SECŢIUNEA 2.3.2
NORMELE JURIDICE CARE REGLEMENTEAZĂ
ACTIVITATEA PREZENTĂ A CURŢII DE CONTURI ...............74
SECŢIUNEA 2.3.3
ORGANIZAREA CURŢII DE CONTURI ........................…....75

CAPITOLUL IV
METODELE, PROCEDURA ŞI ACTELE CONTROLULUI FINANCIAR
........................................................................................................................79
SECŢIUNEA 1
METODELE CONTROLULUI FINANCIAR ..................................79
SECŢIUNEA 2
PROCEDURA EXECUTĂRII CONTROLULUI FINANCIAR ..............84
SECŢIUNEA 3
ACTELE CONTROLULUI FINANCIAR............................................86
SECŢIUNEA 3.1
CONDIŢIILE ACTELOR CA UN ACT SĂ FIE VALABIL............86
SECŢIUNEA 3.2
CLASIFICAREA ACTELOR DE CONTROL ..............................89

BIBLIOGRAFIE..............................................................................................91