Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Introducere..........................................................................................................................................5
Capitolul I. Raporturile juridice financiare
1.1. Subiectele raporturilor juridice financiare...........................................................................7
1.2. Conţinutul raporturilor juridice financiare...........................................................................8
1.3. Obiectul raporturilor juridice financiare..............................................................................8

Capitolul II. Controlul financiar


2.1. Noţiuni introductive..........................................................................................................10
2.2. Funcţiile controlului financiar...........................................................................................11
2.2.1. Funcţia de evaluare.................................................................................................11
2.2.2. Funcţia preventivă...................................................................................................12
2.2.3. Funcţia de documentare..........................................................................................12
2.2.4. Funcţia recuperatorie..............................................................................................12
2.2.5. Funcţia educativă....................................................................................................12
2.3. Formele controlului financiar...........................................................................................12
2.3.1. Controlul administrativ...........................................................................................13
2.3.2. Controlul jurisdicţional...........................................................................................13
2.3.2.1. Controlul parlamentar................................................................................13
2.3.2.2. Controlul financiar preventiv.....................................................................14
2.3.2.2.1. Controlul financiar preventiv propriu .......................................16
2.3.2.2.2. Controlul financiar preventiv delegat........................................17
2.3.2.3. Controlul financiar de gestiune.................................................................18
2.3.3. Controlul concomitent...........................................................................................21
2.3.4. Controlul ulterior...................................................................................................22
2.4. Metodele şi procedura executării controlului financiar....................................................22
2.4.1. Metodele executării controlului financiar..............................................................23
2.4.1.1. Inventarierea............................................................................................ 23
2.4.1.2. Observarea directă....................................................................................23
2.4.1.3. Expertiza tehnică şi analiza de laborator..................................................23
2.4.1.4. Controlul prin sondaj............................................................................... 24
2.4.2. Procedura executării controlului financiar..............................................................24
2.5. Actele controlului financiar.................................................................................................26
2.5.1. Raportul de control....................................................................................................26
2.5.2. Notele de constatare..................................................................................................27
2.5.3. Notele explicative......................................................................................................27
2.5.4. Procesul verbal de contravenţie.................................................................................27

Capitolul III. Curtea de Conturi a României


3.1. Scurt istoric..........................................................................................................................28
3.2. Locul Curţii de Conturi în sistemul organelor de control financiar.....................................29
3.3. Sediul materiei.....................................................................................................................29
3.4. Principii de funcţionare........................................................................................................30
3.4.1. Principiul unicităţii.....................................................................................................30
3.4.2. Principiul autonomiei.................................................................................................30
3.5. Funcţiile Curţii de Conturi...................................................................................................31
3.5.1. Funcţia de control financiar.......................................................................................31
3.5.1.1. Controlul preventiv al Curţii de Conturi.......................................................32
3.5.1.2. Controlul ulterior al Curţii de Conturi..........................................................34
3.5.1.3. Procedura de exercitare a controlului...........................................................35
3.5.2. Atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii de Conturi.........................................................36
3.5.2.1. Colegiile jurisdicţionale................................................................................36
3.5.2.2. Secţia jurisdicţională.....................................................................................37
3.5.2.3. Particularităţi procedurale judiciare..............................................................38
3.5.2.4. Procedura de judecată...................................................................................38
3.5.2.5. Compunerea instanţelor................................................................................39
3.5.2.6. Învestirea instanţelor Curţii de Conturi........................................................40
3.5.3. Rapoartele Curţii de Conturi......................................................................................41
3.5.3.1. Raportul Public Anual al Curţii de Conturi..................................................41
3.5.3.2. Rapoartele anuale referitoare la finanţele publice locale.............................42
3.6. Curtea de Conturi a Uniunii Europene şi relaţiile acesteia cu România..............................42

Capitolul IV. Garda Financiară


4.1. Noţiuni introductive............................................................................................................43
4.2. Atribuţiile Gărzii Financiare...............................................................................................44
4.3. Serviciile Gărzii Financiare................................................................................................44
4.3.1. Serviciul ordinar.......................................................................................................44
4.3.2. Serviciul extraordinar...............................................................................................44
4.4. Constituirea Gărzii Financiare............................................................................................45
4.5. Procedura şi actele controlului Gărzii Financiare...............................................................47
4.5.1. Procedura controlului Gărzii Financiare...................................................................47
4.5.1.1. Controlul operativ şi inopinat.......................................................................47
4.5.1.2. Controlul reciproc şi încrucişat....................................................................47
4.5.1.3. Controlul de grup.........................................................................................47
4.5.1.4. Controlul diagnostic.....................................................................................47
4.5.2. Actele controlului Gărzii Financiare........................................................................48
4.5.2.1. Procesul verbal de control...........................................................................48
4.5.2.2. Notele explicative........................................................................................49
4.5.2.3. Notele de constatare....................................................................................49
4.5.2.4. Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor....................49

Capitolul V. Auditul Public Intern


5.1. Noţiuni introductive...........................................................................................................51
5.2. Obiectivele auditului public intern.....................................................................................51
5.3. Tipuri de audit....................................................................................................................52
5.4. Sfera auditului public intern...............................................................................................52
5.5. Organizarea auditului public intern....................................................................................53
5.5.1. Unitatea Centrală de Amortizare pentru Auditul Public Intern(UCAAPI).............53
5.5.2. Comitetul pentru Audit Public Intern......................................................................53
5.5.3. Compartimentul de audit public intern....................................................................53
5.6. Statutul compartimentului de audit public intern...............................................................54
Concluzii............................................................................................................................................56