Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CONTROLUL FIRMEI EXECUTAT DE ORGANELE MINISTERULUI


FINANTELOR PUBLICE

Pag.
CAPITOLUL 1 – CONCEPTUL DE CONTROLUL FINANCIAR 3
1.1. Controlul functie eficienta a managementului . 3
1.2. Obiectul si formale controlului financiar 6

CAPITOLUL 2 – METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI 11


FINANCIAR .
2.1. Sistemul metodologic de control financiar 11
2.2. Procedee si tehnici de control financiar. 13
2.3. Organizarea si obiectivele controlului financiar . 30

CAPITOLUL 3 – CONTROLUL FISCAL EXERCITAT DE MINISTERUL


FINANTELOR PUBLICE . 39
3.1. Definire , organizare , clasificare 39
3.2. Controlul declaratiilor de impozite si taxe 42
3.3. Pregatirea controlului fiscal 65
3.4. Intocmirea actelor de control fiscal 67
3.5. Stabilirea raspunderilor ca modalitate de finalizare a controlului financiar
fiscal 71
3.6. Valorificarea constatarilor controlului fiscal 81
3.7. Eficienta controlului fiscal 82
CAPITOLUL 4 – STUDIUL DE CAZ PRIVIND EXERCITAREA
CONTROLUL FISCAL DE CATRE ORGANELE DE CONTROL ALE
MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE LA S.C.PROMEX S.A. BRAILA 83
S.C. PROMEX S.A. Scurt istoric 83
Organigrama S.C. Promex S.A. 85
Aviz control 86
Proces verbal de control 87
Anexa 1 94
Anexa 2 95
Anexa 3 96
BIBLIOGRAFIE 97