Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

pag
CAPITOLUL 1. Controlul economico – financiar, parte integrantă a sistemului general de control
din România ………………………………………………………………………………………… 4
1.1. Baza legală de desfăşurare a controlului în România ……………………………………………
4
1.2. Controlul economico – financiar – definiţie, rol, principii ………………………………………
10
1.3. Funcţiile controlului economico – financiar ……………………………………………………..
14
1.4. Clasificarea formelor de control …………………………………………………………………
15

CAPITOLUL 2. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale – organizare şi metode de exercitare ……. 19


2.1. Structura organizatorică şi funcţională a sistemului de control economico – financiar ………… 19
2.1.1. Controlul propriu al unităţilor patrimoniale………………………………………………... 19
2.2. Metode şi metodologii de control ……………………………………………………………….. 33
2.2.1. Metodele de tehnică specifice controlului economic – financiar …...…………………….. 36
2.2.2. Metodele şi procedeele comune utilizate în controlul economic – financiar……………… 39
2.3. Controlul administrării şi al integrităţii patrimoniului …………………………………………... 42
2.3.1. Stabilirea pagubelor suferite de agenţii economici ……………………………………….. 42
2.3.2. Stabilirea răspunderilor pentru administrarea patrimoniului şi pentru pagubele produse ... 45
2.3.3. Stabilirea şi controlul măsurilor de recuperare a pagubelor unităţilor patrimoniale ……… 50

CAPITOLUL 3. Controlul economic şi financiar la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău ………………… 52


3.1. Prezentarea S.C. ROMTELECOM SA. Bacău ……………………………………………… 52
3.2. Forme ale controlului economic şi financiar exercitat la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacău.. 55
3.3. Controlul administrării patrimoniale şi a recuperării pagubelor …………………………….. 76

CONCLUZII ŞI PROPUNERI …………………………………………………………………………… 80

ANEXE …………………………………………………………………………………………………… 84
Bibliografie ……………………………………………………………………………………………… 98