Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS:

INTRODUCERE……………………………………………………………3

CAPITOLUL I: DEFINIREA ŞI STRUCTURAREA CAPITALULUI……5


1.1 Definirea capitalului……………………………………...………6
1.2 Structuri ale capitalului – modalităţi de finanţare a activelor
întreprinderii……………………………………………...……..10
1.2.1 Capitaluri proprii………………………………...………..15
1.2.2 Capitaluri permanente…………………………...………..16

CAPITOLUL II: DECIZIA DE FINANŢARE. COSTUL CAPITALULUI


UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE…………………………..………18
2.1 Costul îndatorării…………………………………………..……….19
2.2 Criteriul VAN nulă a deciziei de investiţii şi de finanţare…..……...20
2.3 Costul capitalurilor proprii………………………………..………..22
2.4 Costul capitalurilor proprii în condiţii de creştere economică…...…25
2.5 Costul autofinanţării……………………………………………..…26
2.6 Costul capitalului împrumutat…………………………………..….28
2.6.1 Cazul împrumutului ordinar…………………………….....29
2.6.2 Cazul împrumutului obligatar cu primă de emisiune……...29
2.7 Costul leasing – ului……………………………………………..…30

CAPITOLUL III: COSTUL MEDIU PONDERAT AL CAPITALULUI....33


3.1 Principalele surse de finanţare a investiţiilor………….....38
3.2 Structura financiară şi costul capitalului…………………40
3.3 Teoria costului capitalului dependent de îndatorare……...42
3.4 Teoria dependenţei costului îndatorării……………….....43

CAPITOLUL IV: INFLUENŢA STRUCTURII CAPITALULUI ASUPRA


VALORII ÎNTREPRINDERII……………………………….………..45
4.1 Evoluţia valorii întreprinderii îndatorate şi condiţii de
fiscalitate………………………………………………………….……45
4.2 Evoluţia costului capitalului propriu şi a costului mediu
ponderat………………………………………………………………..52
4.2.1 Efectul de levier în valori de piaţă ale capitalurilor……….53
4.2.2 Efectul de levier în valori de contabilitate ale
capitalurilor………………………………………….………….54
4.2.3 Evoluţia costului mediu ponderat al capitalului………..….56

CAPITOLUL V: CONCEPTE ŞI INDICATORI PRIVIND EFECTELE


ECONOMICO-FINANCIARE DETERMINATE DE
UTILIZAREA CAPITALULUI……………………………………….57

CAPITOLUL VI: Prezentarea S.C. NAŢIONALA S.A……….………….64

CAPITOLUL VII: CONSTITUIREA, UTILIZAREA ŞI COSTUL


CAPITALULUI LA S.C. NAŢIONALA S.A.
7.1 Indicatorii determinaţi pe baza bilanţului contabil pe anul
1999…………………………………………………..………………..74
7.2 Evoluţia rezultatului şi soldurilor intermediare de gestiune
pe baza contului de profit şi pierdere pe anul 1999……..……………..78
7.3 Determinarea şi interpretarea ratelor de rentabilitate şi a
ratelor de structură a capitalurilor…………………………..…………..82
7.4 Costul capitalului şi evoluţia acestuia……………………..………..85

CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………………………...…..89

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………..…...93