Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

INTRODUCERE
……………………………………………………………………………….….1

CAPITOLUL I ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE COSTURILOR


1.1 Noţiunea şi sfera de cuprindere a costurilor……………………………….…..... 5
1.2 Clasificarea cheltuielilor de producţie……………………………………….…... 6
1.3 Integrarea cheltuielilor în calculul costurilor…………………………………... 13
1.4 Tipologia şi comportamentul costurilor………………………. ……………….. 14
1.4.1 Câmpul de aplicare……………………………………………………...…15
1.4.2 Conţinutul costului .......................................................................................16
1.4.3 Dependenţa costului de volumul producţiei............................................... 19

CAPITOLUL II
CAPACITATEA DE PRODUCŢIE
2.1 Pocesul de producţie şi organizarea
lui.......................................................................................24
2.1.1 Tipuri de
producţie ...................................................................................................................25
2.1.2 Programarea şi urmărirea
producţiei.....................................................................................27
2.1.3 Urmărirea şi controlul cantitativ al îndeplinirii programelor de
producţie ........................32
2.2. Dimensionarea capacităţii de producţie şi a gradului ei de
folosire ......................................33
2.2.1. Conceptul de capacitate de producţie .................................................................33
2.2.2 Factori determinanţi ai mărimii capacităţii de producţie..................................36
2.2.3 Determinarea mărimii capacităţii de producţie..................................................39
2.3 Indicatorii folosirii capacităţii de
producţie.............................................................................42

CAPITOLUL III CHELTUIELI FIXE ŞI VARIABILE. PROCEDEE DE


DELIMITARE A CHELTUIELILOR FIXE ŞI VARIABILE
3.1 Clasificarea cheltuielilor care formează costul
producţiei..........................................................46
3.2 Cheltuieli
variabile..........................................................................................................................52
3.3 Cheltuieli
fixe...................................................................................................................................61
3.4 Procedee de delimitare a cheltuielilor de producţie în fixe şi
variabile.....................................65

CAPITOLUL IV COSTUL SUBACTIVITĂŢII


4.1 Noţiunea de capacitate şi semnificaţia acesteia în calculul costurilor......................70
4.2 Imputarea raţională a cheltuielilor de
structură........................................................73
4.3 Metode de analiză a costului
subactivităţii..................................................................80

CAPITOLUL V STUDIU PRACTIC PRIVIND CALCULUL COSTULUI


SUBACTIVITĂŢII LA SOCIETATEA COMERCIALĂ RECON SA CRAIOVA
5.1 Prezentarea societăţii comerciale RECON
SA ............................................................................86
5.2 Organizarea societăţii comerciale RECON
SA ...........................................................................91
5.3 analiza situaţiei financiar – contabile anuale pe baza elementelor înscrise în bilanţul
contabil întocmit la
31.12.2004 ............................................................................................................93
5.4 analiza contului de profit şi pierdere, veniturile brute obţinute şi elementele de
costuri şi
cheltuieli ................................................................................................................................97
5.5 determinarea costului subactivităţii la SC RECON SA
CRAIOVA.........................................103
5.5.1 Estimarea bugetelor de venituri şi cheltuieli la SC RECON
SA......................................103
5.5.2 Separarea cheltuielilor în cheltuieli fixe şi cheltuieli
variabile.........................................109
5.5.3 Calculul costului subactivităţii pe trimestrul I la SC RECON SA
CRAIOVA.....................................................................................................................................
.......112
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................................
.......118