Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS
INTRODUCERE ................................................................................................4
CAPITOLUL I
SOCIETĂŢI COMERCIALE ........................................................................... 5
1.1 Noţiune şi clasificare ................................................................................ 5
1.1.1 Evoluţie istorică .................................................................. 5
1.1.2 Clasificarea societăţilor comerciale ..................................... 6
1.2 Formele societăţilor comerciale ................................................................ 7
1.2.1 Societatea în nume colectiv .................................................. 8
1.2.2 Societatea în comandită simplă ............................................9
1.2.3 Societatea pe acţiuni ............................................................. 9
1.2.4 Societatea în comandită pe acţiuni ....................................... 10
1.2.5 Societatea cu răspundere limitată ......................................... 11
1.3 Constituirea societăţilor comerciale .......................................................... 12
1.3.1 Actul constitutiv ................................................................... 14
1.3.2 Autentificarea şi publicarea în Monitorul Oficial ................16
1.3.3 Înmatricularea societăţilor comerciale ..................................17
1.4 Lichidarea şi dizolvarea societăţilor comerciale ........................................20
1.4.1 Dizolvarea. Noţiuni
generale .................................................20
1.4.2 Lichidarea ..............................................................................2
1

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA FUNCŢIONALĂ ŞI STRUCTURALĂ A
ÎNTREPRINDERII ....23
2.1 Funcţiunile întreprinderii ...............................................................................
23
2.1.1 Funcţiunea de cercetare – dezvoltare ..........................................
25
2.1.2 Funcţiunea de producţie ..............................................................
26
2.1.3 Funcţiunea de marketing – comercializare .................................
27
2.1.4 Funcţiunea financiară – contabilă ..............................................
27
2.1.5 Funcţiunea de personal ...............................................................
28
2.2 Organizarea structurală a întreprinderii .......................................................
29
2.2.1 Premisele organizării structurale .................................................
29
2.2.2 Conţinutul organizării structurale ............................................. 29

CAPITOLUL III
ACTIVITATEA DE PERSONAL .........................................................................34
3.1 Caracterizare generală ............................................................................... 34
3.2 Recrutarea, selecţia şi incadrarea personalului ..........................................35
3.3 Formarea şi perfecţionarea personalului ....................................................37
3.4 Salarizarea personalului .............................................................................39

CAPITOLUL IV
STRUCTURA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII .......................................... 41
4.1 Finanţarea pe termen lung ......................................................................... 41
4.1.1 Finanţarea pe termen lung prin fonduri proprii ................................. 41
4.1.2 Finanţarea prin angajamente la termen ............................................. 43
4.2 Finanţarea pe termen scurt sau resurse financiare a activelor
circulante ..44
4.2.1 Fondul de
rulment ..............................................................................44
4.2.2 Credite bancare pe termen scurt ....................................................... 45
4.3 Analiza echilibrului financiar ................................................................. 46
4.3.1 Analiza bilanţului patrimonial .............................................................46
4.3. 2 Analiza bilanţului funcţional .............................................................. 47
4.4 Finanţări SAPARD .................................................................................. 48

CAPITOLUL V
PLAN DE AFACERI ......................................................................................... 50
5.1 Caracteizare generală ............................................................................... 50
5.2 Conţinutul planului de afaceri ................................................................. 51
SC Project Company SA........................................................ ........................ 54
CONCLUZII ................................................................................................... 69
ANEXE ...............................