Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

1. PROCESUL DE CREDITARE ÎN ROMÂNIA........................................4


Creditul. Definiţie şi clasificare. Dobânda.....................................................4
Contextul macroeconomic din România........................................................5
Sistemul bancar din România.........................................................................7

2. ROLUL S.C. BANC POST S.A. ÎN CADRUL SISTEMULUI


BANCAR DIN ROMÂNIA.............................................................................9
Considerente generale......................................................................................9
Structura acţionarilor.......................................................................................10
Structura resurselor umane..............................................................................10
Produse şi servicii bancare..............................................................................12
Sistemul informatic.........................................................................................15

3. ACTIVITATEA DE CREDITARE DESFASURATĂ DE


S.C. BANC POST S.A. ...................................................................................16
Caracterizarea activităţii de creditare.............................................................16
Credite acordate în lei pentru activitatea curentă...........................................18
Credite acordate în lei pentru activitatea de investiţii....................................25
Credite acordate în valută...............................................................................26
3.4.1 Credite pentru activitatea curentă.......................................................26
3.4.2 Credite pentru activitatea de investiţii................................................27

4. STUDIU DE CAZ.............................................................................................29
CONCLUZII FINALE.....................................................................................35
ANEXE
Anexa nr. 1 – Cerere de credit în lei.......................................................................37
Anexa nr. 2 – Planul afacerii..................................................................................38
Anexa nr. 3 – Contract de credit.............................................................................41
Anexa nr. 4 – Bilanţ financiar pe perioada analizată..............................................45
Anexa nr. 5 – Cont de profit şi pierderi pe perioada analizată...............................46
Anexa nr. 6 – Balanţa de verificare pe perioada analizată.....................................47
Anexa nr. 7 – Analiza în dinamică a principalilor indicatori economico-
financiară........................................................................................49
Anexa nr. 8 – Coeficientii si punctajul „Z”...........................................................50
Anexa nr. 9 – Cash-flow-ul existent .....................................................................51
Anexa nr. 10 – Cash-flow-ul previzionat..............................................................53
Anexa nr. 11 – Fişă de evaluare a performanţelor financiare ale
societăţii comerciale......................................................................55
Anexa nr. 12 – Contract de garanţie imobiliară.....................................................57
Anexa nr. 13 – Încheiere de autentificare..............................................................58
Anexa nr. 14 – Trimitere către Judecătorie...........................................................59
Anexa nr. 15 – Referat...........................................................................................60
Anexa nr. 16 – Aprobarea comitetului de analiză a creditului..............................64
Anexa nr. 17 – Grafic dc rambursare a creditului.................................................65

BIBLIOGRAFIE..............................................................................................66