Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea "Al. I.

Cuza" Iaşi Facultatea de Informatic¼


a

¼
SUBIECTELE TEMEI 2 LA "MATEMATICA"
( seria 2010 - 2011 / I1A & I1B & I1X )

1) (20 puncte) Ştiut …ind faptul c¼ a, din punct de vedere geometric, dou¼ a
mulţimi de puncte din R3 , notate cu A şi B, se consider¼a a … "tangente" într-un
punct P 2 R3 , atunci când F r(A)\F r(B) = fP g şi exist¼ a un plan ( ); aşa încât
F r(A) \ ( ) = F r(B) \ ( ) = F r(A) \ F r(B), s¼ a se arate c¼
a nucleul funcţiei
atratice f : R3 ! R, de expresie neomogen¼
p¼ a şi de…nit¼
a prin
f (x1 ; x2 ; x3 ) = 4x21 + x22 + 9x23 8x1 + 2x2 36x3 + 40
este "tangent" nucleului funcţiei g : R3 ! R,
g(x1 ; x2 ; x3 ) = x22 + 2x23 8x1 2x2 8x3 + 21;
într-un punct P care se cere a … determinat. Care este, în acest caz, planul ( )?

2) (20 puncte) Fie f : R2 ! R, de…nit¼ a prin:


(
, (x; y) = (0; 0)
f (x; y) = x4 y
x6 +y 3 ; x2 + y 2 > 0:

a se studieze continuitatea funcţiei f pe R2 (discuţie dup¼


a) S¼ a ).
a se determine rf pe R2 n f(0; 0)g. Exist¼
b) S¼ a rf (0; 0)?

3) (25 puncte) Când C Rn este o mulţime deschis¼


a şi convex¼
a, numim
funcţia f : C ! R cvasia…n¼a dac¼
a
minff (x); f (y)g f ( x + (1 )y) maxff (x); f (y)g
8x; y 2 C, 8 2 [0; 1]:
a) S¼
a se arate c¼
a, dac¼
a f este continu¼
a pe C, atunci:
f este cvasia…n¼
a () fx 2 C j f (x) = g este mulţime convex¼
a, 8 2 R:
b) S¼ a se arate c¼
a, atunci când f este derivabil¼
a Gâteaux pe C, f este cvasia…n¼
a
dac¼
a şi numai dac¼ a:
8 x1 ; x2 2 C; f (x1 ) f (x2 ) ) h(rf )( x1 + (1 )x2 ); x2 x1 i 0; 8 2 [0; 1]:

4) (15 puncte) S¼ a se arate c¼ a, oricare ar … num¼ arul natural p 2, funcţia


f : R3 ! R, de…nit¼ a dup¼ a cum urmeaz¼ a C 1 pe R3 :
a, este de clas¼
8 xz(zp 1 xp 1 )+yx(xp 1 yp 1 )+zy(yp 1 zp 1 )
>
> , x 6= y 6= z 6= x
>
>
(x y)(y z)(x z)
>
> @ xp
xy p 1
< @x ( x y ) , z = x 6= y
p
f (x; y; z) = @ y yz p 1
> @y ( y z ) , x = y 6= z
>
> @ z p zxp 1
>
>
> @z ( z x ) , y = z 6= x
: p(p 1) p 2
2 x , x = y = z:
Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi Facultatea de Informatic¼
a

5) (10 puncte) S¼ a se arate c¼ a urm¼ atoarele trei funcţii sunt dependente


funcţional pe R3 şi s¼
a se stabileasc¼ a relaţia lor de dependenţ¼a:
q
f1 (x1 ; x2 ; x3 ) = x21 + x22 + x23 3;
f2 (x1 ; x2 ; x3 ) = ln(x21 + x22 + x23 x1 x2 x1 x3 x2 x3 + 1);
tg(x1 x2 )(1 + tg(x1 x3 + x2 x3 )) 2 + tg(x1 x3 + x2 x3 )(1 + tg(x1 x2 ))
f3 (x1 ; x2 ; x3 ) = ;
1 tg(x1 x2 )tg(x1 x3 + x2 x3 )

8(x1 ; x2 ; x3 ) 2 R3 :

a: 10 puncte sunt acordate din o…ciu.


Not¼

Precizare: Rezolv¼ arile tuturor celor cinci probleme, redactate manual şi
personal, se vor da cadrului didactic titular de seminar, pân¼a cel mai târziu în
ziua de 07.01.2011, orele 16:00.

F. Iacob, M. Apetrii, C. For¼


ascu / 13.12.2010