Sunteți pe pagina 1din 2

Fiºa tehnicã

RĂŞINĂ EPOXIDICĂ EP 8
Epoxy-Mehrzweckharz EP 8
3349

PRODUS Sistem epoxidic bicomponent, fără solvenţi, netoxic.

utilizare Numai la interior, pentru impregnarea/vopsirea suporturilor minerale absorbante.


Se recomandă în special în spaţiile în care utilizarea produselor cu solvenţi este
periculoasă (camere închise, instalaţii elecrice şi de încălzire etc.)
Se poate folosi ca amorsa – barieră de vapori sub şapele de magnezit, ca amorsa
de aderenţă între betonul nou şi vechi, şi ca amorsa de aderenţă pe asfalt turnat.

suprafaŢa Suportul trebuie să fie uscat, neîngheţat, tare, portant, nedeformabil şi curat-fără praf,
suport ulei, grăsimi, decofrol sau porţiuni neaderente.
Indicat: pe toate suporturile uzuale în construcţii: beton, şape, piatră, armociment,
tencuieli, plăci ceramice, asfalt etc.
Se poate aplica şi pe suporturile umede, dar fără baltoace.
Neindicat: în cazul umidităţii permanent ascendente sau apei sub presiune

date privind Livrare: Set: 20 kg (Componenta A =10 kg, Componenta B =10kg)


produsul Depozitare: Garantat 12 luni, în locuri uscate, în ambalajele originale
bine închise, la temperaturi între +5°C şi +40°C
Consum: cca. 0,05 -0,10 kg/m2 şi strat; se recomandă min 3 straturi.
Date tehnice: (Determinate în clima normata: 20˚C/ 60% umiditatea relativă a aerului)

• Raport amestecare: comp.A: comp.B=1:1


• Vâscozitate: Comp. A: cca. 26.000-36.000 mPa*s
Comp. B: cca. 11.000-14.000 mPa*s
• Densitate: Comp. A: cca. 0,99 g/cm3
Comp. B: cca. 1,16 g/cm3
• Temp. de aplicare: +10°C - +30°C

Unelte recomandate: Malaxor electric cu turaţie mică, vas corespunzător de


amestecare, pensule, bidinele, trafalet, aparat pulverizare, pompă airless etc
Pregătire suport: Suportul trebuie să aibă o umiditate remanentă de max.3,5%.
MOD DE LUCRU Rezistenţa la compresiune trebuie sa fie de min. 25 N/mm2 ( clasa de beton
C20/25), iar rezistenţa la smulgere de min 1,5 N/mm2.
Suprafaţa se prelucrează dupa caz prin sablare, frezare, şlefuire etc., iar praful se
îndepartează prin aspirare.
La acoperiri pe suporturi pe baza de ciment, trebuie ţinut seama de efectul de
bariera de vapori al acoperirilor epoxidice. La suporturile fără hidroizolaţie, supuse
acţiunii umidităţii s-ar putea să apară băşici sub finisaje.
02/2007/BRO

Baumit România Com S.R.L.


RĂŞINĂ EPOXIDICĂ EP 8 Pagina 2

MOD DE LUCRU Amestecare:


Cantităţile necesare de componente vor fi amestecate, păstrând raportul constant
de masă Comp. A : Comp. B = 1 : 1. În acest scop componenta B se va adăuga
complet în componenta A, după care se va amesteca cu ajutorul unui malaxor
electric până la omogenizarea completă a şarjei, timp de 2 – 3 minute. Se va avea
grijă să fie antrenat şi materialul de la marginea inferioară şi de pe pereţii vasului.
Pentru a asigura o reticulare uniformă şi pentru a evita rămânerea unor porţiuni
lipicioase izolate este necesar să se răstoarne produsul amestecat într-un vas curat
şi sa se repete malaxarea.
Resturile de material amestecat, în cantitate excesivă, prezintă după expirarea
duratei de lucrabilitate „pot life” un fenomen de autoîncălzire, însoţit de o degajare
de miros puternic.

Aplicare: grosimea peliculei nu trebuie să depăşească 0,3 mm, întrucat există


riscul ca incluziuni de apă să rămână în aceasta. Aplicarea unui strat suplimentar
se face numai după ce pelicula anterioară devine clară. Se recomandă evitarea
întreruperii pe o perioada mai lungă de 24 ore.

În cazul utilizării ca amorsă de lipire între betonul nou şi betonul vechi, EP 8 se


diluează cu apă în proporţie de 1:1 . Betonul proaspăt trebuie să vină în contact cu
amorsa înainte ca aceasta să devină lipicioasă ( să se gelifice).

În cazul utilizării ca amorsă de aderenţă la şapele din asfalt turnat, EP 8 se poate


dilua cu apă în proporţia de 1: 3, iar după aplicare se presară nisip de cuarţ 0,063-
0,5mm ( cca 2 kg/m2) .

Durata de lucrabilitate a emulsiilor de EP 8 şi apă, depinde de conţinutul de apă,


astfel:
EP 8-Părţi Apă-părţi Durata de
Tip emulsie Consistenţa
greutate greutate lucrabilitate, ore
1 0,5 Apa în ulei Fluid-vâscoasă cca 1,0
1 1,0 Apa în ulei Fluid-vâscoasă cca 1,5
1 2,0 Apa în ulei Fluid-vâscoasă cca 2,0
1 3,0 Ulei în apă Fluidă cca 8,0
La proporţii de diluare mai mari de 1:3, nu trebuie depăşită durata de lucrabilitate
de 8 ore ; chiar dacă este mai mare, în realitate nu poate fi apreciată corect.

PROTECŢIA
MUNCII Informaţii detaliate referitoare la compoziţia, manipularea, curăţarea şi măsurile
adecvate de debarasare sunt prezentate în „Fişa de protecţia muncii”.

indicaŢii
importante Respectaţi normele, directivele si indicaţiile din Fişele tehnice referitoare la
suport !
Nu se va aplica la temperaturi sub +10˚C, sub acţiunea directă a radiaţiei solare
sau în curent de aer. A se proteja până la întărire !
Umiditatea ridicată a aerului şi temperaturile scăzute încetinesc, respectiv
temperaturile ridicate accelerează reticularea şi întărirea.
După extragerea cantităţii necesare, ambalajul va fi închis din nou cât mai repede
posibil.
Datele privind rezistenţa chimică sunt prezentate în lista anexata.
Punct de inflamabilitate: Componenta A-42˚C, componenta B> 100˚C.
02/2007/BRO

Produsele MUREXIN sunt la cel mai ridicat nivel calitativ. Punerea în operă a acestor materiale de construcţie trebuie
adaptată condiţiilor de lucru. Vă rugăm să apelaţi în caz de necesitate la sfatul specialiştilor noştri.
Baumit România Com S.R.L.