CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE A POSESORULUI Dealer Dealer VIN Marca

CUPRINS

INTRODUCERE

............................................................................................................................................................................................ 3

I

................................................................................................................... 9

................................................................................................................................37

.................................................................................................................................................63

............................................................................................................................................................................87

I

............................................................................................................................................117

I

...............................................................................................................................................................129

...................................................................................................................................................................163

........................................................................................................................................................................181

INDEX

.......................................................................................................................................................................................................191

1

1
INTRODUCERE
• • • • • • INTRODUCERE ................................................................................................................................................... 4 ................................................................................................................................ 4 .................................................................................................. 5 .................................................................................................................... 7 ..................................................................................... 7 ................................................................................................... 7

3

INTRODUCERE

4

5

6

7

2
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

.......................................................... 11 Scoaterea cheii din comutatorul de contact ......................................................................11 ..........................11 Claxonul .............................................................................................................................11 .............................................................................................................................12 ...............................................................................................................12
............................................................................................................. 12 ................................................................................................ 13 ...................................................................................................................... 13 ........................................................................................ 13 ................................................................ 13 ................................................................ 15 ..............................................................................15 .......................................................................................... 16 ............................................................................................ 16 ..................................................................................... 16 ......................... 16 ............................................................................................................. 17

9

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

................................................................................................ 17 ............................................ 18 ............................................................................................................................................................. 18 ..................................................................................................... 18 ............................................................................................. 20 .......................................................................... 20 ............................................................................ 20 .................................................................................................. 20 ......................................................................... 21 ............................................................................................................ 23 .................................................................................................................... 23 ... 24 ........................................................................... 24 ............ 24 .............................................................................. 34 ................................................................................................. 34 ................................................................................................................ 34 ................................. 35 ................ 35

Scoaterea cheii din comutatorul de contact

11

ER

12

• • •

13

14

15

16

• •

17

18

• •

19

21


22

23

24

• •

25

• • • • •

• • • • •

• • • • • • • •

26

27

• • • •

28

• • • • • • • • • •

29

U U U U

U U U U


• •

• • • •

31

• • • •

A

32

33

34

35

3
• • • • ........................................................................................................... 41 • • • • • • • • • • • • • ............41 ...............................................................................41 ..................................................................................41 ..............................................................................41 .......................................................................42 ................................................................................42 ................................................42 ............................ 43 .......................................................................................................................................................... 44 ....................................................................................................44 ................................................................44 ....................................................................................................................44 ...............................................45 .......................................................................................................................................................... 41 .............................................................................................41 ....................................41

37

• • • • •

Tetierele .................................................................................................................................45 ..............................................................................................45 ........................................................................... 46 .......................................46

.......................................................................47 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .......................................................................... 47 ................................................................................ 48 ............................................................................................................................................................. 48 .........................................................................................48 ..........................................................................................................49 .....................................................................................................49 ........................................................................................................50 .......................................50 ....................................................50 ..............................................................50 .............................................................................................50 ...............................................................51 ..............................................................51 .................................................................................................51 .......................................................................................51 .......................................................................................................................51 .................................................................................... 51 .........................................................................................................51 .............................................52

38

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

............................................................................................................52 ......................................................................................52 .........................................................................................52 ............................................................................................53 ................................................................53 ............................................................................................53 ................................ 54 ...................................................................................... 54 .............................................................................54 ....................................................................................55 ..................................................................................56 ............................................................................................................................ 56 ......................................................................................................................57 .........................................................................................57 ................................................................................................................57 ..................................................................................57 .................................................................................57 ...........................................................................57 .................................................................... 58 ......................................................................................................58 ...........................................................................................58 .............................................................. 58 ..............................................................................................59 .................................................................................................59

39

• • • • • • • • • • • • • • • • •

................................................................................59 ..........................................................59 ..................................................................................................59 .........................................................................................................59 .............................................................................59 ..................................................................................................................60 ........................................................................................60 .................................................................................................60 ................................................................................................ 60 ............................................................61 .................................................................................................................... 61 .........................................................61 ......................................................61 ................................................................................................................................ 61 ..........................................................................61 ................................................................................62 .......................................................................................................... 62

41

42

• •

43

44

45

46

47

• •

48

49

51

• •

• •

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

4
• • • • • • • • • • • • • • • • ........................................................................................... 65 .............................................................................................................................. 66 ............................................................................. 67 ..... 70 ...................................................................................................................72 ...................................................................................................................72 ..................................................................75 .............................................75 ............................................................................................................................................. 77 .................................................................... 77 ...................................................... 77 Setarea orei ...........................................................................................................................78 .............................................. 78 Radioul ..................................................................................................................................78 ..........................................................................................................................78 ..................................................................................................................... 79

63

• • • • • • • • • • • • • • •

..................................................................................................................79 .................................................................................................79 ........................................................................79 ..........................................................................................................................79 ...........................................................................................................................79 ................................................................................................................ 79 .................................................................................................... 79 .........................................................................................79 ................................................................................................84 ..............................................................................................84 ............................................................84 ..............................................................................................................84 ..................................................................................84 ...................................84 .........................................................................................................................85

64

65

66

67

68

69

2

P

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • •

71

• •

72

73

74

75

hands-free

76

77

78

79

81

82

83

84

85

5
• • 90 ............................................................................... 90 ....................................................................................... 91 ............................................................................................................................. 92 • ............................................................................ 92 • ............................................................................ 94 • ............................................................................ 97 ............................................................................................................ 98 • ............................................................................................................... 98 FRÂNA DE PARCARE......................................................................................................................................... 99 ................................................................................................................................... 99 ................................................................................................................ 100 ................................................................................................................................................ 101 ........ 101 ........................................................................................................................................................... 101 • ...............................................................................................................101 • ........................................................................102 • Pneurile radiale ....................................................................................................................103 • ........................................................103 • •
............................................................................................................................

• • • • • • •

87

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

................................................104 ...........................................................................................................104 .......................................................................................................................... 104 ......................................................................................................................................... 105 ...............................................................................................................105 ...............................................................................................................105 ........................................................................ 106 ........................................................................................................107 ................................................... 107 ........................................................................ 107 ......................................................................................................................... 107 ............................................................................107 .................................................................107 Metanolul ...............................................................................................................................108 .................................................................................................................108 .......................................................................................................108 ..................................................................................... 108 ...................................................................................................................... 109 ........................................................................................109 .................................................................................................................. 110 ...............................................................................110 ...........................................................................110 ...................................................................................................110 ...................................................................................................................110 .............................................................................................................................110

88

• TRACTAREA UNEI REMORCI ............................................................................................................................ 111 • .......................................................................................111 • ...................112 • ..................................................................112 • .........................................................................113 • .................................................................................114

89

91

1 2 3 4 5

P (Parcare)

92

• • Treapta 3

93

• • • • • •

94

• •

95

96

• • •

• • • • • • 97

98

99

Sistemul ABS este activat la frânarea în anumite condi ii de drum. Printre aceste condi ii se numără ghea a, zăpada, pietrişul, denivelările, şinele de tren, diverse obiecte aflate pe carosabil sau frânele bruşte. La activarea sistemului ABS, pute i observa următoarele fenomene: • Motorul ABS poate continua să func ioneze (o scurtă perioadă după oprirea autovehiculului) • Un sunet produs de valvele cu solenoid • Pulsa ii ale pedalei de frână • O zonă la sfârşitul cursei pedalei de frână în care aceasta nu opune nici o rezisten ă. Toate acestea in de func ionarea normală a sistemului ABS. AVERTISMENT! Sistemul ABS include componente electronice sofisticate care pot fi afectate de interferen ele provocate de echipamentul de transmisii radio incorect instalat. Aceste interferen e pot face inoperabil sistemul ABS. Instalarea echipamentelor de acest tip trebuie încredin ată personalului specializat. Toate jantele şi pneurile autovehiculului trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni şi să fie de acelaşi tip. Presiunea în pneuri trebuie să aibă valoarea corespunzătoare, pentru ca informa iile primite de computer să fie conforme cu realitatea.

SERVODIREC IA

Sistemul standard de servodirec ie va ameliora reac ia autovehiculului şi va facilita manevrele în spa ii strâmte. Sistemul mecanic de direc ie continuă să func ioneze chiar dacă sistemul de servodirec ie devine inoperabil. Astfel, autovehiculul va putea fi în continuare controlat, chiar dacă servodirec ia nu este disponibilă. În acest caz, va fi necesar un efort sporit la ac ionarea volanului, în special la vitezele foarte mici şi în timpul manevrelor de parcare. OBSERVA IE: Zgomotele mai puternice care apar la sfârşitul cursei volanului sunt un fenomen normal şi in de func ionarea normală a sistemului de servodirec ie. AVERTISMENT! În cazul în care servodirec ia este inoperabilă, conducerea autovehiculului poate prezenta anumite riscuri. Repara iile trebuie efectuate în cel mai scurt timp posibil.

ATEN IE! Evita i, pe cât posibil, să men ine i volanul rotit până la sfârşitul cursei; acest lucru provoacă supraîncălzirea lichidului de servodirec ie. Pompa sistemului de servodirec ie poate fi avariată.

MECANISM MOTOR CU CILINDREE VARIABILĂ (Sistemul MDS) - numai pentru motoarele de 5,7 l

Această func ie reduce consumul de carburant, blocând patru din cei opt cilindri ai motorului în timpul călătoriilor în condi ii uşoare sau fără încărcături grele. Sistemul este automat şi nu necesită interven ia şoferului sau cunoştin e suplimentare de utilizare. OBSERVA IE: După o deconectare a bateriei, este posibil ca sistemul MDS să necesite o anumită perioadă de timp pentru a deveni complet func ional.

PNEURILE Presiunea în pneuri

Presiunea pneurilor este esen ială pentru buna func ionare şi siguran a autovehiculului dumneavoastră. O presiune necorespunzătoare în pneuri va afecta trei aspecte majore ale func ionării autovehiculului: 101

1. Siguran a –
AVERTISMENT! Pneurile umflate la o presiune necorespunzătoare sunt periculoase şi pot provoca accidente. • O presiune prea scăzută în pneuri micşorează rezisten a pneurilor şi sporeşte riscul unei pene de cauciuc. • O presiune prea ridicată reduce capacitatea pneurilor de a absorbi şocurile. În acest caz, obiectele aflate pe carosabil şi denivelările acestuia pot provoca deteriorări substan iale ale pneurilor. • Valori inegale ale presiunii în cele patru pneuri pot provoca probleme la viraje. În această situa ie, pute i pierde controlul asupra autovehiculului. • Presiunea prea ridicată sau prea scăzută în pneuri poate afecta manevrabilitatea autovehiculului. O pană de cauciuc se poate produce brusc, cauzând pierderea controlului asupra autovehiculului.

3. Confortul ocupan ilor şi stabilitatea autovehiculului Ve i beneficia de mai mult confort în timpul călătoriei dacă pneurile dumneavoastră vor fi umflate la o presiune corespunzătoare. O presiune prea ridicată va avea ca rezultat creşterea nivelului vibra iilor şi scăderea nivelului de confort.

Amplasarea listei valorilor recomandate ale presiunii în pneuri

Valorile recomandate ale presiunii în pneuri

Presiunea în pneuri trebuie verificată şi corectată, iar pneurile trebuie verificate pentru semne de uzură sau de deteriorare cel pu in o dată pe lună. Utiliza i manometre de bună calitate pentru a verifica presiunea. Nu încerca i să determina i presiunea în pneuri pe baza unei inspec ii vizuale. Pneurile radiale pot părea umflate la presiunea corectă, chiar dacă acest lucru nu corespunde realită ii. ATEN IE!
Nu uita i să monta i din nou capacul supapei, dacă acesta există, după verificarea presiunii în pneuri. Capacul împiedică umezeala şi praful să pătrundă în tija supapei, ceea ce ar putea provoca deteriorarea acesteia.

• Presiunea inegală în pneurile de o parte şi de cealaltă a autovehiculului poate imprima autovehiculului tendin a de a se deplasa spre dreapta sau spre stânga.

Valorile recomandate, măsurate la rece, ale presiunii în pneuri sunt enumerate fie pe portiera şoferului, fie pe montantul „B” de pe partea şoferului. Pentru autovehiculele care nu sunt destinate transportului de pasageri, valorile recomandate ale presiunii în pneuri sunt listate pe montantul „B”, pe Eticheta de certificare a autovehiculului sau pe broşura Presiunile recomandate la umflarea pneurilor, aflată în torpedo.

Asigura i-vă că pneurile sunt umflate la presiunea recomandată, măsurată la rece.

2. Aspectul economic – Valorile necorespunzătoare ale presiunii în pneuri pot determina uzarea neuniformă a acestora. În acest caz, durata de via ă a pneurilor va fi mai scurtă. O presiune prea scăzută în pneuri sporeşte, de asemenea, rezisten a la trac iune a pneurilor. În acest caz, consumul de carburant va fi mai mare. 102

Amplasarea etichetei

Valorile recomandate ale presiunii sunt măsurate la rece. Presiunea la rece este definită ca presiunea în pneuri după o perioadă de cel pu in 3 ore în care autovehiculul nu a func ionat sau după o călătorie de cel mult 1 km care urmează unei perioade de 3 ore în care autovehiculul nu a func ionat. Presiunea la rece nu trebuie să depăşească presiunea maximă indicată pe peretele pneului. Verifica i mai des presiunea în pneuri în cazul în care acestea sunt supuse unor varia ii majore ale temperaturii exterioare. Presiunea în pneuri poate varia în func ie de temperaturile exterioare. În timpul func ionării autovehiculului, presiunea în pneuri poate creşte de la 13 la 40 kPa (de la 2 la 6 psi). Aceasta este o creştere normală a presiunii. Nu reduce i presiunea în pneuri. În caz contrar, aceasta va fi prea scăzută.

Presiunea în pneuri pentru func ionarea la viteze mari Este recomandat să conduce i la viteze care să permită controlul corespunzător al autovehiculului şi care se conformează regulamentelor în vigoare. În cazul în care regulamentele şi condi iile de drum permit deplasarea la viteze mari, este important să men ine i o presiune corespunzătoare în pneuri. În cazul în care autovehiculul se deplasează la viteze mari, este necesară o presiune sporită în pneuri, iar greutatea încărcăturii trebuie să fie limitată. Consulta i documenta ia echipamentului original sau contacta i un dealer autorizat pentru mai multe detalii privind limitele de viteză, sarcinile permise şi valorile presiunii în pneuri. AVERTISMENT! Deplasarea la viteze mari a unui autovehicul încărcat la maximum este periculoasă. Presiunea suplimentară asupra pneurilor poate provoca pene de cauciuc. Într-o astfel de situa ie, pute i provoca un accident grav. Atunci când autovehiculul este încărcat la capacitate maximă, nu depăşi i viteza de 120 km/h.

Pneurile radiale
AVERTISMENT! Nu combina i pneurile radiale cu alte tipuri de pneuri. În caz contrar, manevrabilitatea autovehiculului dumneavoastră ar putea fi afectată. Instabilitatea autovehiculului ar putea cauza un accident. Utiliza i pneurile radiale numai în seturi de câte patru (sau 6 în cazul camionetelor cu ro i spate duble). Nu combina i pneurile radiale cu alte tipuri de pneuri. Tăieturile şi orificiile pneurilor radiale pot fi etanşate numai atunci când apar pe suprafa a de rulare, datorită flexibilită ii pere ilor laterali. Apela i la un dealer autorizat de pneuri pentru acest tip de repara ii.

AVERTISMENT! Ro ile de rezervă de uz temporar trebuie folosite numai în cazuri de urgen ă. Atunci când utiliza i roata de rezervă de uz temporar, nu depăşi i viteza de 80 km/h. Ro ile de rezervă de uz temporar au o durată de via ă limitată. Roata de rezervă de uz temporar trebuie înlocuită atunci când indicatorii de uzură apar în două sau mai multe caneluri alăturate. Re ine i avertismentele privind utilizarea ro ii de rezervă. În caz contrar, pute i provoca o pană de cauciuc şi pierde controlul asupra autovehiculului. Nu instala i un capac pentru roată şi nu încerca i să monta i un pneu uzual pe roata de rezervă compactă. Proiectarea acestei ro i nu permite acest lucru. Nu instala i mai mult de o roată de rezervă compactă în acelaşi timp.

Roata de rezervă compactă – dacă figurează în dotare

Roata de rezervă compactă este destinată utilizării temporare, în cazuri de urgen ă, pentru autovehiculele echipate cu pneuri radiale. Aceasta este proiectată strict în vederea utilizării pe modelul dumneavoastră de autovehicul. Re ine i faptul că pneul acestui tip de roată are o durată de via ă limitată; roata originală trebuie reparată (sau înlocuită) şi instalată din nou în cel mai scurt timp posibil.

103

ATEN IE! Atunci când roata de rezervă compactă este instalată, garda la sol a autovehiculului este redusă. În aceste condi ii, nu este indicat să spăla i autovehiculul într-o spălătorie automată. În caz contrar, autovehiculul poate fi avariat.

Roata de rezervă de uz temporar – dacă figurează în dotare

Roata de rezervă de uz temporar este destinată utilizării în situa ii de urgen ă. Această roată este marcată cu ajutorul unei etichete de avertizare. Deşi aspectul acestei ro i este identic cu cel al ro ilor normale, ea este însă diferită. Instalarea ro ii de rezervă de uz temporar afectează manevrabilitatea autovehiculului. Datorită faptului că roata de rezervă de uz temporar este diferită de celelalte, este recomandat să reinstala i roata originală cu prima ocazie.

AVERTISMENT! Ro ile de rezervă de uz temporar trebuie utilizate numai în cazuri de urgen ă. Instalarea ro ii de rezervă de uz temporar afectează manevrabilitatea autovehiculului. Atunci când utiliza i roata de rezervă de uz temporar, nu depăşi i viteza de 100 km/h. Respecta i valoarea presiunii în pneuri indicată pe eticheta pneurilor sau pe cea a ro ii de rezervă de uz temporar. Repara i şi reinstala i sau înlocui i roata originală în cel mai scurt timp. În caz contrar, pute i pierde controlul asupra autovehiculului.

AVERTISMENT! O viteză excesivă de rotire a ro ilor poate deveni periculoasă. For ele generate de o viteză excesivă de rota ie pot cauza deteriorarea pneurilor. Un pneu poate exploda, provocând accidente. Atunci când autovehiculul este blocat, viteza de rota ie a ro ilor nu trebuie să depăşească 55 km/h. Indiferent de viteză, nu permite i nimănui să se apropie de ro ile autovehiculului.

LAN URILE ANTIDERAPANTE

Rotirea în gol a ro ilor

Atunci când încerca i să elibera i un autovehicul blocat în nisip, noroi, zăpadă sau ghea ă, nu roti i ro ile în gol la viteze ce depăşesc 55 km/h. Consulta i subsec iunea Eliberarea unui autovehicul blocat din sec iunea 6 a acestui manual.

Utiliza i numai lan uri cu zale mici sau alte accesorii care respectă specifica iile „Clasa S” SAE. Dimensiunea lan urilor trebuie să corespundă modelului de autovehicul, în conformitate cu recomandările producătorului acestora. OBSERVA IE: Nu utiliza i lan uri pentru roata de rezervă compactă.

104

ATEN IE! Pentru a evita avarierea autovehiculului sau deteriorarea pneurilor, re ine i recomandările de mai jos: • Datorită spa iului mic dintre lan uri şi ro i sau componentele sistemului de suspensii este important să utiliza i numai lan uri în stare bună. Lan urile deteriorate pot cauza defec iuni grave. În cazul în care auzi i zgomote ce indică ruperea lan urilor, opri i imediat autovehiculul. Îndepărta i păr ile deteriorate ale lan urilor înainte de a continua călătoria. • Instala i lan urile cât mai strâns posibil pe ro ile din spate. Strânge i-le din nou după 0,8 km. • Nu depăşi i viteza de 48 km/h. • Conduce i preventiv şi evita i virajele strânse şi obstacolele, în special atunci când autovehiculul transportă o încărcătură voluminoasă. • Utiliza i lan urile numai pentru ro ile din spate. • Nu parcurge i distan e mari pe carosabil uscat. • Respecta i indica iile producătorului lan urilor privind instalarea acestora, limitele de viteză impuse şi condi iile de utilizare. Conduce i la viteza recomandată de producătorul de lan uri, dacă aceasta este mai scăzută decât cea recomandată de producătorul autovehiculului.

OBSERVA IE: Pentru a evita deteriorarea pneurilor şi a lan urilor, precum şi avarierea autovehiculului, nu conduce i autovehiculul pe distan e mari pe carosabil uscat atunci când lan urile sunt instalate. Respecta i indica iile producătorului lan urilor privind instalarea acestora, limitele de viteză impuse şi condi iile de utilizare. Atunci când ambii producători – cel al lan urilor şi cel al autovehiculului – recomandă anumite limite de viteză, respecta i valoarea cea mai scăzută din cele două. Această recomandare este aplicabilă în cazul tuturor dispozitivelor de mărire a aderen ei, inclusiv în cazul lan urilor cu zale şi al celor de tip cablu (radiale).

Indicatorii de uzură

Pneurile originale ale autovehiculului sunt echipate cu indicatori de uzură, care vă permit să determina i momentul în care înlocuirea pneurilor devine necesară Pneu uzat Pneu nou

Indicator de uzură a pneurilor

PNEURILE DE IARNĂ

În anumite zone, se impune utilizarea pneurilor de iarnă în timpul sezonului rece. Pneurile standard pot fi utilizate în orice sezon. Eticheta M+S de pe pere ii exteriori ai pneurilor certifică satisfacerea acestei cerin e. În cazul în care este necesar să instala i pneuri de iarnă, utiliza i numai pneuri de dimensiuni şi tipuri echivalente celor originale. Utiliza i pneurile de iarnă numai în seturi complete. În caz contrar, manevrabilitatea şi siguran a autovehiculului pot fi afectate. În general, pneurile de iarnă impun limite de viteză mai scăzute decât cele normale. Atunci când pneurile de iarnă sunt instalate, nu conduce i la viteze sus inute ce depăşesc 120 km/h.

Aceşti indicatori se află la baza canelurilor pneurilor şi vor deveni vizibili atunci când adâncimea canelurilor depăşeşte 2 mm. Pneul trebuie înlocuit atunci când indicatorii apar în două sau mai multe caneluri alăturate. Este posibil ca regulamentele în vigoare în ara dumneavoastră să impună înlocuirea pneurilor în momentul apari iei indicatorilor de uzură.

Înlocuirea pneurilor

Pneurile originale ale autovehiculului dumneavoastră combină în mod echilibrat diverse caracteristici. Gradul de uzură şi presiunea la rece trebuie verificate în mod regulat. 105

Este esen ial să înlocui i aceste pneuri numai cu pneuri de dimensiuni, calitate şi parametri de func ionare echivalen i, în momentul în care înlocuirea pneurilor se impune (consulta i paragraful privind indicatorii de uzură). Consulta i eticheta ce con ine informa ii privind pneurile şi capacită ile autovehiculului pentru a afla dimensiunile exacte ale pneurilor. Pe pneurile originale se află etichete con inând descrierea condi iilor de utilizare şi sarcinile maxime admise. Instalarea unor pneuri cu caracteristici diferite de cele originale poate afecta manevrabilitatea, gradul de siguran ă şi nivelul de confort ale autovehiculului dumneavoastră. Pentru mai multe detalii în această privin ă, contacta i un dealer autorizat.

AVERTISMENT! • Nu utiliza i pneuri sau jante de dimensiuni sau cu caracteristici diferite de cele recomandate pentru autovehiculul dumneavoastră. Anumite combina ii de pneuri şi jante nerecomandate pot avea ca rezultat modificarea dimensiunilor suspensiilor şi a parametrilor de func ionare, afectând comportamentul la virare şi la frânare şi manevrabilitatea autovehiculului. Reac iile autovehiculului în diverse condi ii pot deveni imprevizibile, iar sistemele de direc ie şi suspensiile pot fi supuse unor presiuni excesive. Pute i pierde controlul asupra autovehiculului şi provoca accidente grave. Utiliza i numai pneuri şi jante de dimensiunile şi cu caracteristicile aprobate pentru autovehiculul dumneavoastră. • Nu utiliza i niciodată pneuri cu sarcini maxime mai scăzute decât cele ale pneurilor originale ale autovehiculului. Utilizarea unui pneu cu sarcină maximă mai scăzută poate avea ca rezultat supraîncărcarea şi deteriorarea pneului. Pute i pierde controlul asupra autovehiculului şi provoca un accident. • Instalarea unor pneuri cu limite de viteză diferite de cele recomandate poate provoca pene bruşte de cauciuc şi pierderea controlului asupra autovehiculului.

ATEN IE! Instalarea unor pneuri de dimensiuni diferite de cele originale poate determina vitezometrul şi contorul de parcurs să ofere informa ii eronate.

RECOMANDĂRI PRIVIND INTERSCHIMBAREA PNEURILOR

Pneurile de pe pun ile fa ă şi spate ale autovehiculului func ionează cu încărcături diferite şi au func ii de virare, trac iune şi frânare diferite. Din aceste motive, ele au o durată de via ă diferită şi tind să se uzeze în mod diferit. Pute i reduce aceste efecte prin interschimbarea regulată a pneurilor. Aceasta este recomandată în special atunci când utiliza i pneuri pentru orice sezon, a căror suprafa ă de rulare are un design mai agresiv. Interschimbarea pneurilor va mări durata de viată a acestora, va permite men inerea aderen ei pe suprafe e alunecoase (noroi, zăpadă, carosabil umed) şi va contribui la men inerea nivelului de confort în timpul călătoriei. Respecta i intervalele recomandate de frecven ă a interschimbării pneurilor valabile pentru autovehiculul dumneavoastră, pe care le pute i găsi în sec iunea „Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. Dacă dori i, pute i efectua această opera iune la intervale mai scurte decât cele indicate. În cazul în care pneurile se uzează rapid sau într-un mod anormal, elimina i cauza acestor fenomene înainte de a efectua această opera iune.

106

Metoda recomandată de interschimbare a pneurilor este prezentată în ilustra ia de mai jos. METODA DE INTERSCHIMBARE A PNEURILOR
PARTEA DIN FA Ă A AUTOVEHICULULUI

INTERSCHIMBAREA TUTUROR PNEURILOR

Alinierea şi echilibrarea O aliniere necorespunzătoare a suspensiilor poate avea ca rezultat: • Uzarea rapidă a pneurilor. • Uzarea inegală a pneurilor, de ex. apari ia de nervuri sau uzarea pe o singură parte. • Tendin a autovehiculului de a se deplasa spre dreapta sau stânga. Această tendin ă poate fi cauzată, de asemenea, de starea sau modul de instalare a pneurilor. În acest caz, o aliniere corectă a suspensiilor nu va remedia problema. Pentru un diagnostic corect, contacta i un dealer autorizat. O aliniere necorespunzătoare a suspensiilor nu va cauza vibra ii ale autovehiculului. Acestea pot fi cauzate de pneurile sau jantele neechilibrate. Echilibrarea corectă a acestora va reduce vibra iile şi va evita schimbarea formei pneurilor şi uzarea neregulată a acestora.

PNEURI CU FUNC IE DE AUTOETANŞARE – DACĂ FIGUREAZĂ ÎN DOTARE O substan ă vâscoasă, care nu se întăreşte la contactul cu aerul, aplicată pe suprafa a interioară a pneurilor, va etanşa orificiile cu diametrul de până la 5 mm pentru a reduce la minimum pierderile de aer. Aceasta reduce semnificativ riscul unei pene de cauciuc, contribuind astfel la men inerea nivelului de siguran ă al autovehiculului. TRAC IUNEA INTEGRALĂ – DACĂ FIGUREAZĂ ÎN DOTARE Această func ie oferă o trac iune integrală permanentă (AWD) cu sistem de frânare antiblocare (ABS)/sistem de control al trac iunii. 38% din cuplul motor este distribuit ro ilor din fa ă, iar 62% este distribuit ro ilor din spate. Sistemul este automat şi nu necesită interven ia şoferului sau cunoştin e suplimentare de utilizare. ATEN IE! Toate pneurile trebuie să fie de acelaşi tip şi să aibă aceleaşi dimensiuni. Nu utiliza i pneuri de dimensiuni inegale. În caz contrar, diferen ialul pun ii fa ă şi/sau cutia de transfer pot fi avariate.

ALEGEREA CARBURANTULUI

Alegerea carburantului – motoare de 2,7 l Autovehiculul dumneavoastră este proiectat în vederea func ionării optime, cu consum minim de carburant şi respectarea regulamentelor privind emisiile de gaze de eşapament, cu benzină fără plumb de înaltă calitate cu cifra octanică minim 91. Alegerea carburantului – motoare de 3,5 l şi 5,7 l Autovehiculul dumneavoastră este proiectat în vederea func ionării optime, cu consum minim de carburant şi respectarea regulamentelor privind emisiile de gaze de eşapament, cu benzină fără plumb de înaltă calitate cu cifra octanică minim 95. În cazul în care acest tip de benzină nu este disponibil, pute i utiliza benzină fără plumb cu cifra octanică 91. Nu utiliza i benzină cu cifră octanică mai mică. În caz contrar, capacitatea de accelerare a autovehiculului va fi afectată. Peste 40 de producători de automobile din întreaga lume au emis şi sus inut un set omogen de specifica ii privind carburantul (Carta Mondială a Carburan ilor – WWFC), în care sunt definite caracteristicile carburan ilor care permit reducerea nivelului de emisii de gaze, men inând în acelaşi timp o func ionare optimă a autovehiculului fără a afecta durata de via ă a acestuia.

107

Producătorul recomandă utilizarea carburan ilor care respectă specifica iile WWFC, în cazul în care aceştia sunt disponibili. Detona iile uşoare la tura ii scăzute nu reprezintă un pericol pentru motor. Pe de altă parte, detona ii puternice, repetate, la tura ii mari pot provoca avarierea motorului. În cazul în care astfel de fenomene au loc, contacta i un dealer autorizat. Este posibil ca avarierea motorului cauzată de detona iile puternice să nu fie acoperită de contractul de garan ie. În afară de benzina fără plumb cu cifra octanică recomandată, pute i utiliza benzină con inând detergen i şi aditivi stabilizatori sau împotriva coroziunii. Aceste tipuri de carburan i permit reducerea emisiilor de gaze şi a consumului, precum şi func ionarea optimă a autovehiculului. Benzina de calitate scăzută poate cauza probleme la demarare sau rateuri. În cazul în care apar astfel de probleme, încerca i să utiliza i un alt tip de carburant înainte de a contacta un atelier de repara ii.

Nu utiliza i benzină ce con ine metanol. Utilizarea acestui tip de amestec poate cauza probleme la demarare şi poate afecta manevrabilitatea; de asemenea, componente esen iale ale sistemului de alimentare ar putea fi afectate. Problemele survenite ca urmare a utilizării benzinei cu metanol nu sunt acoperite de contractul de garan ie.

Benzina ecologică

Metanolul

Metanolul poate fi amestecat, în diverse concentra ii, cu benzina fără plumb. Unele tipuri de benzină con in 3% sau mai mult metanol, împreună cu alte alcooluri, numite cosolven i.

În prezent, sunt concepute numeroase tipuri de benzină care contribuie la reducerea poluării, în special în zonele în care nivelul de poluare este înalt. Aceste noi amestecuri produc mai pu ine reziduuri la ardere. Unele dintre acestea sunt cunoscute de asemenea sub denumirea de „noua formulă a benzinei”. Producătorul sprijină aceste eforturi care au ca scop reducerea poluării. La rândul dumneavoastră, le pute i sprijini utilizând aceste tipuri de carburant, în măsura în care ele sunt disponibile. Aditivii pentru carburant Nu utiliza i orice tipuri de agen i de cură are ai sistemului de alimentare. Multe astfel de substan e care au ca scop îndepărtarea gumelor şi lacurilor pot con ine solven i activi sau alte substan e similare. Acestea pot duce la deteriorarea garniturilor de etanşare ale sistemului de alimentare, precum şi a diafragmei.

ALEGEREA CARBURANTULUI – MOTOARE DIESEL Majoritatea producătorilor de carburan i de înaltă calitate oferă şi carburan i pentru motoarele diesel. Vă recomandăm utilizarea exclusivă a carburan ilor de cea mai bună calitate, cu un indice cetanic de cel pu in 50. Pentru mai multe informa ii privind carburan ii disponibili în zona dumneavoastră, contacta i un dealer sau un distribuitor autorizat. În zonele în care carburantul disponibil nu atinge nivelul de calitate recomandat (concentra ia de sulf şi apă este mai mare) este esen ial să verifica i regulat filtrul de carburant, care poate prezenta urme de contaminare. În cazul în care aceste urme nu sunt eliminate în cel mai scurt timp, durata de via ă a motorului va fi mai scurtă şi va apărea necesitatea unor repara ii majore. În aceste condi ii, este recomandat să verifica i unitatea de separare apă/carburant la intervale mai scurte decât cele recomandate în graficele A şi B ale activită ilor de între inere. Pentru mai multe detalii în această privin ă consulta i un dealer autorizat.

108

ALIMENTAREA CU CARBURANT

Capacul rezervorului de carburant Capacul rezervorului de carburant se află în partea stângă a autovehiculului, sub capacul de acces. Pentru a deschide capacul de acces, apăsa i marginea stângă a acestuia. În cazul în care capacul rezervorului de carburant este pierdut sau deteriorat, înlocui i-l numai cu un capac compatibil cu acest tip de autovehicul.

ATEN IE! Nu utiliza i un capac al rezervorului de carburant incompatibil cu acest tip de autovehicul. În caz contrar, pot apărea probleme de func ionare a sistemului de alimentare sau a sistemului de control al emisiilor. Apari ia acestor probleme este indicată prin aprinderea lămpii indicatoare pentru defec iuni de pe panoul de instrumente. Un capac fixat necorespunzător poate permite impurită ilor să pătrundă în sistem ATEN IE! Pentru a evita vărsarea carburantului, nu adăuga i cantită i excesive de carburant. Închiderea duzei de alimentare indică faptul că rezervorul este plin. OBSERVA IE: • Strânge i capacul rezervorului până ce acesta se fixează cu un sunet specific. Acesta indică fixarea corespunzătoare a capacului. Lampa indicatoare pentru defec iuni de pe panoul de instrumente se aprinde în cazul în care capacul rezervorului de carburant nu este fixat corect. Asigura ivă că acesta este fixat corect după fiecare realimentare cu carburant. • Închiderea duzei de alimentare indică faptul că rezervorul este plin.

Capacul de acces

AVERTISMENT! • Capacul rezervorului de carburant trebuie deşurubat şi îndepărtat cu grijă, pentru a evita pulverizarea carburantului prezent la intrarea în sistemul de alimentare. În caz contrar, vă expune i riscului de accidentare. • În cazul în care benzina pe care o utiliza i are un grad înalt de volatilitate, nivelul presiunii în rezervor poate creşte în timpul călătoriei. În acest caz, la deschiderea capacului rezervorului unui autovehicul încălzit este posibilă pulverizarea de carburant sau de vapori. Deşuruba i încet capacul rezervorului pentru a permite presiunii să scadă şi a preveni pulverizarea de carburant. • Nu fuma i în autovehicul sau în apropierea acestuia în timpul deschiderii capacului rezervorului sau al alimentării cu carburant. • Opri i întotdeauna motorul înainte de realimentarea cu carburant a autovehiculului. • Nu umple i cu carburant, direct de la pompă, un recipient portabil depozitat în interiorul autovehiculului. În caz contrar, pute i provoca un incendiu, accidentându-vă. Aşeza i întotdeauna recipientele de benzină pe pământ în timpul umplerii.

109

ÎNCĂRCAREA AUTOVEHICULULUI

Tabelele de mai jos con in capacită ile de încărcare ale autovehiculului dumneavoastră. Respecta i aceste indica ii, atât în privin a încărcăturii, cât şi în privin a pasagerilor. În cazul în care spătarele scaunelor sunt rabatate şi transformate în platforme de încărcare, respecta i atât sarcina maximă admisă a autovehiculului (GVWR), cât şi sarcina maximă admisă a pun ilor (GAWR).

Sarcina maximă admisă a autovehiculului (GVWR)

Sarcina maximă admisă a autovehiculului este greutatea totală maximă a acestuia. Ea include greutatea şoferului, a pasagerilor şi a încărcăturii. Greutatea totală a acestora nu trebuie să depăşească sarcina maximă admisă a autovehiculului.

Sarcina maximă a pun ilor (GAWR)

Eticheta de certificare a autovehiculului

În partea din spate a portierei şoferului se află eticheta de certificare a autovehiculului. Această etichetă con ine următoarele informa ii: • Numele producătorului • Luna şi anul de produc ie • Sarcina maximă admisă a autovehiculului (GVWR) • Sarcina maximă a pun ii (GAWR) fa ă • Sarcina maximă a pun ii (GAWR) spate • Numărul de identificare a autovehiculului (VIN) • Tipul de autovehicul • Luna, ziua şi ora ieşirii din fabrică (MDH) Codul de bare permite scanerelor să citească numărul de identificare a autovehiculului (VIN).

Sarcina maximă a pun ilor reprezintă capacitatea maximă de încărcare a pun ilor fa ă şi spate. Distribui i în mod uniform încărcătura pe cele două pun i. Asigura i-vă că sarcina maximă admisă pentru fiecare punte în parte nu este depăşită. AVERTISMENT! Direc ia autovehiculului este imprimată prin intermediul ro ilor din fa ă. Din acest motiv, este esen ial să nu depăşi i sarcina maximă admisă pentru fiecare dintre pun i. Este periculos să depăşi i oricare dintre cele două sarcini maxime admise. Pute i pierde controlul autovehiculului şi provoca un accident.

Cea mai bună cale de a determina greutatea maximă a autovehiculului dumneavoastră este de a îl cântări atunci când este încărcat la capacitate maximă şi gata de func ionare. Cântări i autovehiculul pe un cântar comercial pentru a vă asigura că sarcina maximă admisă nu a fost depăşită. Determina i separat greutatea suportată de cele două pun i. Este esen ial să distribui i încărcătura în mod uniform pe cele două pun i. Încărcarea excesivă măreşte riscul de accident şi reduce durata de via ă a autovehiculului. Utilizarea unor componente ale sistemului de suspensii sau a unor pun i mai grele nu va mări în mod necesar sarcina maximă admisă a autovehiculului. Pentru a încărca în mod corespunzător autovehiculul, este necesar să determina i greutatea acestuia atunci când este gol, pentru fiecare punte şi fiecare parte separat. Amplasa i obiectele grele cât mai jos posibil şi asigura i-vă că greutatea încărcăturii este distribuită cât mai uniform. Asigura i corespunzător toate obiectele care ar putea fi proiectate în habitaclu în timpul călătoriei. Dacă o cântărire a autovehiculului încărcat indică depăşirea sarcinii maxime admise pentru una dintre pun i, dar că sarcina maximă a autovehiculului a fost respectată, este necesar să redistribui i încărcătura. O distribuire necorespunzătoare a încărcăturii poate afecta manevrabilitatea şi capacitatea de frânare a autovehiculului. Ilustra ia de mai jos prezintă un autovehicul încărcat. Re ine i faptul că nici sarcina maximă a autovehiculului, nici sarcina maximă admisă pentru fiecare punte în parte nu au fost depăşite.

Încărcarea

Supraîncărcarea autovehiculului

Componentele care suportă greutatea încărcăturii (pun ile, suspensiile, pneurile, jantele etc.) vor func iona corespunzător atâta vreme cât sarcinile maxime admise pentru fiecare dintre ele nu sunt depăşite.

110

SARCINA MAXIMĂ ADMISĂ A AUTOVEHICULULUI (GVWR) 2177 KG (Exemplu)

TRACTAREA UNEI REMORCI

Această sec iune oferă instruc iuni de siguran ă şi informa ii despre limitele autovehiculului legate de tractarea unei remorci. Pentru o tractare eficientă la un nivel corespunzător de siguran ă, citi i cu aten ie această sec iune înainte de a ataşa o remorcă autovehiculului dumneavoastră. Pentru a vă înscrie în limitele acoperite de contractul de garan ie, urma i instruc iunile şi recomandările privind tractarea unei remorci, incluse în acest manual.

Sarcina maximă a pun ilor (GAWR)

Sarcina maximă a pun ilor reprezintă capacitatea maximă de încărcare a pun ilor fa ă şi spate. Distribui i în mod uniform încărcătura pe cele două pun i. Asigura i-vă că sarcina maximă admisă pentru fiecare punte în parte nu este depăşită. AVERTISMENT! Este esen ial ca sarcina maximă admisă pentru oricare dintre cele două pun i să nu fie depăşită. Este periculos să depăşi i oricare dintre cele două sarcini maxime admise. Pute i pierde controlul autovehiculului şi provoca un accident.

Puntea fa ă Greutatea fără încărcătură Încărcătura totală (greutatea şoferului, a pasagerilor şi a încărcăturii) Total Sarcina maximă admisă a pun ilor 932 kg 123 kg 1.055 kg 1.155 kg

Puntea spate 819 kg 263 kg 1.081 kg 1.228 kg

Defini ii generale privind tractarea Sarcina maximă admisă a autovehiculului (GVWR)

Următoarele defini ii vor facilita în elegerea informa iilor prezentate în continuare: Sarcina maximă admisă a autovehiculului este greutatea totală maximă admisă a acestuia. Ea include greutatea şoferului, a pasagerilor, a încărcăturii şi a barei de tractare. Greutatea totală a acestora nu trebuie să depăşească sarcina maximă admisă a autovehiculului.

Greutatea barei de tractare (TW)

Greutatea totală a remorcii (GTW)

Greutatea barei de tractare reprezintă for a exercitată de către remorcă asupra cuplajului sferic. Aceasta nu trebuie să reprezinte mai pu in de 4% din greutatea încărcăturii remorcii, sau mai pu in de 25 kg. Greutatea barei de tractare este inclusă în greutatea autovehiculului. Zona frontală Înăl imea şi lă imea maxime ale zonei frontale a remorcii. Dispozitivul de control al balansului remorcii Acest dispozitiv constă într-o bară telescopică instalată între bara de tractare şi dispozitivul de fixare al acesteia. Dispozitivul de control reglează for a de frecare asociată cu mişcarea telescopică, 111

OBSERVA IE: Pentru a afla sarcinile maxime admise pentru autovehicul şi cele două pun i, consulta i eticheta de certificare a autovehiculului. Sarcinile maxime admise indicate în acest tabel au doar valoare de exemplu.

Greutatea totală a remorcii (GTW) reprezintă greutatea remorcii fără încărcătură, la care se adaugă greutatea încărcăturii, consumabilelor şi echipamentului permanent sau temporar, încărcate în remorcă în momentul în care aceasta este gata de deplasare. Metoda cea mai indicată de determinare a GTW este de a tracta remorca încărcată pe un cântar pentru autovehicule. Cântarul trebuie să suporte întreaga greutate a remorcii.

pentru a controla orice balans nedorit al remorcii în timpul deplasării. Cuplajul de tractare simplu Acest tip de cuplaj de tractare suportă greutatea barei de tractare ca şi când aceasta ar fi un simplu obiect amplasat pe cuplajul sferic sau alt dispozitiv de tractare al autovehiculului. Acest tip de cuplaj este cel mai răspândit şi este în general utilizarea pentru tractarea remorcilor de dimensiuni mici sau medii. Cuplajul de tractare cu distribuirea greută ii Acest tip de cuplaj de tractare include un dispozitiv de fixare a barei de tractare ataşat remorcii şi un ansamblu format din cârlige demontabile şi bare telescopice, care sunt montate în orificiul dispozitivului de fixare ataşat remorcii şi cârlige de fixare, care conectează barele telescopice la cadrul remorcii.

Sarcini maxime admise la tractarea unei remorci (Sarcina maximă a remorcii)

Următorul tabel con ine sarcinile maxime admise la tractarea unei remorci pentru fiecare tip de motor şi transmisie.
Motor/ Transmisie Greutatea totală maximă Zona frontală admisă a remorcii (GTW) 3,72 m² (40 sq.ft.) 1.500 kg Greutatea maximă admisă a barei de tractare 75 kg

OBSERVA IE: Greutatea barei de tractare este inclusă în greutatea totală a autovehiculului şi nu trebuie să depăşească valoarea indicată pe eticheta con inând informa ii în privin a pneurilor şi a capacită ilor autovehiculului. Consulta i seciunea Pneuri - Informa ii privind siguran a a acestui manual.

Sarcina maximă a remorcii şi a barei de trac tare

Motor de 2,7 l, transmisie automată Motor de 3,5 / 5,7 l, transmisie automată Motor diesel de 3,0 l, transmisie automată

3,72 m˛ (40 sq.ft.)

1.725 kg Până la 4 persoane şi încărcătură de 1996 kg

85 kg

3,72 m˛ (40 sq.ft.)

100 kg

Viteza maximă admisă pentru un autovehicul cu remorcă ataşată este de 100 km/h, exceptând cazul în care regulamentele în vigoare în zona dumneavoastră impun men inerea unei viteze mai scăzute.

Încărcăturile amplasate deasupra ro ilor sau în zona posterioară a remorcii pot determina remorca să se balanseze puternic, ceea ce poate duce la pierderea controlului asupra autovehiculului şi remorcii. Încărcătura remorcii trebuie distribuită în aşa fel încât cea mai mare parte a greută ii să se afle în zona anterioară a remorcii. Nu depăşi i greutatea maximă admisă a barei de tractare. Aceasta este indicată pe cuplajul de tractare al autovehiculului. Lua i în calcul următorii parametri atunci când calcula i greutatea suportată de puntea spate a autovehiculului: • Greutatea barei de tractare • Greutatea încărcăturii autovehiculului • Greutatea şoferului şi a pasagerilor

112

OBSERVA IE: Re ine i că greutatea remorcii influen ează greutatea totală suportată de autovehicul. Nu uita i că dotările op ionale ale autovehiculului sunt, de asemenea, incluse în greutatea totală a acestuia. Greutatea maximă combinată a ocupan ilor şi a încărcăturii admise pentru autovehiculul dumneavoastră este indicată pe eticheta con inând informa ii referitoare la pneuri şi capacită ilor autovehiculului.

Recomandări pentru tractarea unei remorci

Urma i recomandările de mai jos pentru a asigura rodarea corespunzătoare a componentelor sistemului de transmisie al autovehiculului dumneavoastră: ATEN IE! • Nu tracta i o remorcă în primii 805 km de func ionare a autovehiculului. În caz contrar, autovehiculul ar putea fi avariat. • În primii 805 km de func ionare cu remorcă a autovehiculului, nu depăşi i viteza de 80 km/h. Efectua i lucrările de între inere indicate în sec iunea 8 a acestui manual. Atunci când tracta i o remorcă, nu depăşi i GAWR sau GCWR.

AVERTISMENT! Tractarea în condi ii necorespunzătoare a unei remorci poate provoca accidente grave. Urma i aceste instruc iuni pentru a vă asigura un nivel corespunzător de siguran ă: Asigura i în mod corespunzător încărcătura remorcii, pentru ca aceasta să nu se poată deplasa în timpul călătoriei. În cazul în care încărcătura nu este asigurată corect, ea se poate deplasa în timpul călătoriei. În aceste condi ii, pute i pierde controlul asupra ansamblului autovehicul / remorcă. Pute i provoca un accident. • • Toate cârligele şi dispozitivele de tractare trebuie instalate corect. Nu depăşi i sarcinile maxime admise pentru autovehicul şi remorcă. Supraîncărcarea poate provoca pierderea controlului asupra ansamblului autovehicul / remorcă, func ionarea defectuoasă sau avarierea frânelor, a pun ilor, motorului, sistemului de transmisie, sistemului de direc ie, a suspensiilor, şasiului sau pneurilor. Asigura i întotdeauna remorca cu ajutorul lan urilor de siguran ă. Conecta i aceste lan uri la cadrul sau cârligele de fixare ale autovehiculului. Lan urile trebuie conectate pe diagonală, pe sub bara de tractare. Ele trebuie să fie suficient de lungi pentru a permite virajele. Nu parca i în pantă un autovehicul cu remorcă ataşată. Atunci când parca i autovehiculul,

• •

ac iona i frâna de parcare. Dacă autovehiculul este echipat cu transmisie automată, deplasa i maneta schimbătorului de viteze în pozi ia P (Parcare). Bloca i întotdeauna ro ile remorcii. Nu depăşi i GCWR: Distribui i încărcătura în autovehicul şi remorcă în aşa fel încât următoarele sarcini maxime admise să nu fie depăşite: 1. Sarcina maximă admisă a autovehiculului 2. Greutatea maximă admisă a barei de tractare 3. Sarcina maximă admisă a pun ilor 4. Greutatea maximă a barei de tractare admisă pentru tipul de cârlig de tractare utilizat

Tractarea unei remorci - Recomandări privind pneurile
-

-

Nu ataşa i o remorcă unui autovehicul cu o roată de rezervă compactă instalată. Presiunea pneurilor este esen ială pentru buna func ionare şi siguran a autovehiculului dumneavoastră. Pentru mai multe detalii în această privin ă, consulta i sec iunea Pneuri Informa ii generale a acestui manual. Verifica i, de asemenea, presiunea în pneurile remorcii înainte de a începe călătoria. Înainte de începerea călătoriei, verifica i gradul de uzură a pneurilor.

113

Pentru detalii privind metodele de verificare, consulta i sec iunea Pneuri – Informa ii generale a acestui manual. - Atunci când înlocui i un pneu, consulta i sec iunea Pneuri - Informa ii generale, subsec iunea Înlocuirea pneurilor, pentru detalii privind procedura corectă de înlocuire a pneurilor. Instalarea unor pneuri cu capacitate mai mare nu va influen a sarcinile maxime admise pentru autovehicul şi pun i.

ATEN IE! Dacă greutatea remorcii, incluzând încărcătura acesteia, depăşeşte 450 kg, este recomandată echiparea remorcii cu frâne de capacitate adecvată. În caz contrar, garniturile de frână se pot uza rapid, for a necesară de ac ionare a pedalei de frână va fi mai ridicată, iar distan a de frânare va fi mai mare. AVERTISMENT! Nu conecta i frânele remorcii la sistemul hidraulic de frânare al autovehiculului. În caz contrar, sistemul de frânare ar suporta o presiune excesivă, care ar putea cauza avarierea acestuia. În cazul în care frânele nu sunt func ionale pute i provoca un accident. Atunci când tracta i o remorcă, distan a de frânare va fi mai mare. De aceea, este recomandat să păstra i o distan ă mai mare fa ă de autovehiculul din fa ă. În caz contrar, pute i provoca un accident.

Tractarea unei remorci – Frânele remorcii
-

-

Nu conecta i sistemul de frânare hidraulic sau pneumatic al autovehiculului la cel al remorcii. În caz contrar, capacitatea de frânare a ansamblului autovehicul/remorcă ar putea fi afectată. Pute i provoca un accident. Atunci când remorca este echipată cu un sistem hidraulic de frâne, nu este necesară prezen a unui sistem electronic de control al frânelor. Este indicat ca remorcile cu capacitate de peste 450 kg să fie echipate cu frâne. Pentru remorcile a căror capacitate depăşeşte 750 kg, frânele sunt obligatorii.

Tractarea unei remorci – Lămpile şi cablurile electrice ale remorcii Atunci când tracta i o remorcă, indiferent de dimensiunile acesteia, este obligatoriu ca ea să fie echipată cu semnalizatoare de direc ie şi lămpi de frână. Remorca poate include un cablu de conectare de 7 şi 13 pini ca dotare standard. Utiliza i cabluri şi conectoare aprobate de către producător. OBSERVA IE: Nu interconecta i cablurile electrice ale remorcii cu cele ale autovehiculului. Legătura între cele două sisteme electrice va fi realizată numai prin conectarea cablului corespunzător la conectorul remorcii. Tractarea unei remorci - Recomandări Înainte de începerea călătoriei, exersa i virajele, oprirea şi deplasarea în marşarier într-o zonă liberă de trafic. Tractarea unei remorci – Recomandări pentru autovehiculele cu transmisie automată Atunci când tracta i o remorcă, pute i selecta pozi ia „D” a manetei schimbătorului de viteze. În cazul în care treapta de viteză se schimbă frecvent, selecta i pozi ia „3” a manetei.

114

OBSERVA IE: Pentru a îmbunătă i performan ele autovehiculului şi a mări durata de via ă a sistemului de transmisie, reducând numărul de comutări între diferite trepte de viteză şi supraîncălzirea sistemului, selecta i această pozi ie atunci când conduce i în condi ii dificile. De asemenea, func ionarea frânei de motor va fi ameliorată. Înlocui i lichidul de transmisie automată şi filtrul acestuia dacă tracta i în mod REGULAT o remorcă timp de mai mult de 45 de minute de func ionare continuă. Pentru detalii privind intervalele de înlocuire a lichidului de transmisie, consulta i Graficul „B” din sec iunea 8 a acestui manual. OBSERVA IE: Înainte de tractarea unei remorci, verifica i nivelul lichidului de transmisie.

Tractarea unei remorci – Tempomatul electronic (dacă figurează în dotare) - Nu utiliza i tempomatul atunci când conduce i în pantă sau cu încărcături grele. - Atunci când utiliza i tempomatul, dacă viteza scade cu mai mult de 16 km/h, dezactiva i tempomatul până în momentul în care condi iile de drum permit men inerea vitezei memorate. - Pentru a reduce la minimum consumul de combustibil, utiliza i tempomatul atunci când conduce i pe teren plat, cu încărcătură uşoară. Tractarea unei remorci – Autostick (dacă figurează în dotare) - Dacă autovehiculul dumneavoastră dispune de func ia Autostick a cutiei de viteze, pute i evita schimbarea frecventă a treptei de viteză activând modul Autostick şi selectând o treaptă de viteză. Selecta i cea mai înaltă treaptă de viteză care permite func ionarea corespunzătoare a autovehiculului în condi iile date. De exemplu, selecta i treapta „4” dacă viteza dorită poate fi men inută. Selecta i treapta „2” sa „3”, dacă acest lucru este necesar pentru men inerea vitezei dorite.

Evita i să conduce i la tura ii mari ale motorului, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. Reduce i viteza autovehiculului, dacă este necesar, pentru a preveni supraturarea motorului. Reveni i la o treaptă superioară de viteză şi accelera i atunci când tura ia motorului şi condi iile de drum o permit.

Tractarea unei remorci – Sistemul de răcire

Pentru a reduce riscul de supraîncălzire a motorului şi a sistemului de transmisie, urma i instruc iunile de mai jos: - În trafic urban Atunci când opri i autovehiculul pentru perioade scurte de timp, deplasa i maneta schimbătorului de viteze în pozi ia N (Neutră) şi mări i tura ia de func ionare la ralanti a motorului. - Pe autostradă Reduce i viteza. - Atunci când sistemul de climatizare este activat Dezactiva i temporar sistemul de climatizare.

-

pentru mai multe detalii, consulta i informa iile privind func ionarea sistemului de răcire din sec iunea Activită ile de între inere a acestui manual.

115

Punctele de fixare a dispozitivului de tractare Pentru a men ine un nivel corespunzător de eficien ă şi siguran ă, autovehiculul dumneavoastră va avea nevoie de echipament suplimentar atunci când tracta i o remorcă. Dispozitivul de tractare trebuie ataşat autovehiculului în punctele de fixare aflate pe cadrul acestuia. Consulta i tabelul de mai jos pentru a identifica punctele de fixare corespunzătoare. Utilizarea altor echipamente, precum dispozitivul de control al balansului remorcii, sistemul de frânare, echipamentul de egalizare/corectare a înăl imii remorcii sau oglinzile inferioare poate fi necesară sau indicată.

Punctele de fixare a dispozitivului de tractare şi localizarea acestora - Dimensiuni corespunzătoare A 638,9 mm B C D (înăl ime maximă)
Legendă: - cuplaj sferic de tractare - orificii de fixare - axul central al autovehiculului - axul central al ro ilor

746,1 mm 831,1 mm 1.161,5 mm 535,3 mm 520,3 mm

E F

116

6
INSTRUC IUNI PENTRU CAZURILE DE URGEN Ă
• • • SEMNALIZAREA ÎN CAZ DE AVARIE ................................. 119 ÎNCĂLZIREA EXCESIVĂ A MOTORULUI ............................ 119 UTILIZAREA CRICULUI ŞI ÎNLOCUIREA RO ILOR ............. 120 • Pregătirea în vederea utilizării cricului ........................... 120 • Amplasarea cricului .................................................................120 • Amplasarea ro ii de rezervă ............................................ 121 • Utilizarea cricului şi înlocuirea unei ro i .......................... 121 • Roata de rezervă compactă ............................................ 124 • Instalarea capacului ro ii (dacă figurează în dotare) ................... 124 PORNIREA ASISTATĂ ÎN CAZUL ÎN CARE BATERIA ESTE DESCĂRCATĂ ......................................................................125 DEPLASAREA PE SUPRAFE E ALUNECOASE .................. 126 • Accelerarea ........................................................................126 • Trac iunea ..........................................................................126 DEBLOCAREA UNUI AUTOVEHICUL BLOCAT .................. 126 TRACTAREA UNUI AUTOVEHICUL AVARIAT ..................... 127 • Cârligul de tractare - Fa ă............................................... 127 • Cârligul de tractare - Spate ...................................................127 • Cu ajutorul cheii de contact.............................................128 • Fără cheia de contact.......................................................128
117

• • • •

• •

TRACTAREA AUTOVEHICULULUI (tractare pe patru ro i)..........128 TRACTAREA AUTOVEHICULULUI CU AJUTORUL UNEI PLATFORME DE TRACTARE ............................ 128

118

SEMNALIZAREA ÎN CAZ DE AVARIE

Întrerupătorul sistemului de semnalizare în caz de avarie este situat pe consola centrală, între orificiile centrale de ventila ie.

ÎNCĂLZIREA EXCESIVĂ A MOTORULUI

Atunci când sunte i nevoit să părăsi i autovehiculul pentru a căuta asisten ă, semnalizatoarele de avarie vor continua să func ioneze, chiar dacă roti i cheia în contact în pozi ia OFF (Oprit). OBSERVA IE: O utilizare îndelungată a semnalizatoarelor de avarie va conduce la descărcarea bateriei.

În oricare dintre situa iile descrise mai jos, pute i reduce riscul de supraîncălzire a motorului adoptând măsurile corespunzătoare:
• •
Întrerupătorul sistemului de semnalizare în caz de avarie

Pentru a activa func ia de semnalizare în caz de avarie, ac iona i întrerupătorul situat pe consola centrală. Atunci când această func ie este activată, toate semnalizatoarele de direc ie vor lumina intermitent, pentru a avertiza ceilal i participan i la trafic asupra avariei. Ac iona i întrerupătorul încă o dată pentru a dezactiva această func ie. Acesta este un sistem de avertizare în caz de urgen ă şi nu trebuie utilizat în timpul deplasării autovehiculului. Activa i această func ie numai atunci când autovehiculul este avariat, pentru a avertiza ceilal i participan i la trafic asupra acestui fapt.

Pe autostradă – Reduce i viteza. În trafic urban - Atunci când autovehiculul sta ionează, selecta i pozi ia neutră a schimbătorului de viteze, fără a mări tura ia motorului. OBSERVA IE: Atunci când supraîncălzirea motorului este inevitabilă, pute i încetini acest proces prin următoarele măsuri. Dacă sistemul de climatizare este activat, dezactiva i-l. Sistemul de climatizare solicită suplimentar sistemul de răcire a motorului, iar dezactivarea acestuia va reduce căldura suportată de motor. Pute i, de asemenea, selecta temperatura maximă cu ajutorul sistemului de control al temperaturii, cu ventilatorul la putere maximă (HI), pe modul „Podea” („Floor”). Toate acestea permit radiatorului auxiliar să ac ioneze ca un supliment al radiatorului principal, reducând astfel căldura suportată de sistemul de răcire a motorului.

ATEN IE! Nu continua i călătoria în cazul în care sistemul de răcire este supraîncălzit. Aceasta poate conduce la avarierea autovehiculului dumneavoastră. În cazul în care acul indicatorului de temperatură se află în pozi ia “H”, întrerupe i călătoria. Dezactiva i sistemul de climatizare şi lăsa i motorul să func ioneze la ralanti, până în momentul în care acul indicatorului de temperatură revine în zona normală. În cazul în care acesta rămâne în pozi ia “H”, opri i imediat motorul şi apela i un centru de service. AVERTISMENT! Un sistem de răcire supraîncălzit poate reprezenta un pericol. Dumneavoastră sau ceilal i pasageri pute i suferi arsuri din cauza aburului sau a lichidului de răcire fierbinte. Este recomandat să contacta i un centru de service în cazul în care autovehiculul dumneavoastră este supraîncălzit. În cazul în care decide i să verifica i personal motorul, consulta i în prealabil sec iunea 7, Între inerea autovehiculului, din cadrul acestui manual. Citi i cu aten ie avertismentele aflate în continuarea paragrafului Capacul de presiune al sistemului de răcire.

119

UTILIZAREA CRICULUI ŞI ÎNLOCUIREA RO ILOR
AVERTISMENT! Nu încerca i să înlocui i o roată aflată pe partea dinspre trafic, atunci când autovehiculul este parcat pe şosea. Parca i autovehiculul la o distan ă suficientă de şosea, pentru a nu fi accidentat de ceilal i participan i la trafic în timp ce utiliza i cricul sau înlocui i o roată. AVERTISMENT! Nu intra i sub un autovehiculul ridicat cu ajutorul cricului. Autovehiculul poate aluneca de pe cric, accidentându-vă. Nu introduce i păr i ale corpului sub un autovehicul ridicat pe un cric. Nu porni i niciodată motorul unui autovehicul ridicat pe un cric. Dacă este necesar să intra i sub un autovehicul ridicat, apela i la serviciile unui centru specializat, unde autovehiculul poate fi ridicat pe o platformă. Pregătirea în vederea utilizării cricului • Parca i autovehiculul pe o suprafa ă stabilă şi uniformă; evita i ghea a sau suprafe ele alunecoase, ac iona i frâna de mână. Aduce i maneta schimbătorului de viteze în pozi ia PARK (Parcare). Roti i cheia în pozi ia OFF (Oprit) a comutatorului de contact.
120
Întrerupătorul sistemului de semnalizare în caz de avarie

OBSERVA IE Pentru a avea acces la cric, îndepărta i mai întâi roata de rezervă. • Deschide i portbagajul. • Ridica i capacul compartimentului folosind cureaua de manevrare.

• • •

Amplasarea cricului

Activa i func ia de semnalizare în caz de avarie. Pasagerii nu trebuie să rămână în autovehicul atunci când acesta urmează a fi ridicat cu ajutorul cricului. Bloca i în ambele direc ii roata opusă, pe diagonala punctului de amplasare a cricului. De exemplu, dacă urmează să înlocui i roata din dreapta-fa ă, bloca i roata din stângaspate.

Îndepărta i dispozitivul de blocare a ro ii de rezervă.

Cricul este amplasat într-un compartiment închis, aflat în portbagaj. Pentru a avea acces la cric, urma i instruc iunile de mai jos.

• •

Îndepărta i roata de rezervă. Îndepărta i dispozitivul de blocare a cricului.

Utilizarea cricului şi înlocuirea unei ro i

Îndepărta i dispozitivul de blocare a ro ii de rezervă.

Amplasarea ro ii de rezervă

Roata de rezervă este amplasată într-un compartiment închis, aflat în portbagaj. Pentru a avea acces la roata de rezervă, urma i instruc iunile de mai jos. • Deschide i portbagajul. • Ridica i capacul compartimentului folosind cureaua de manevrare.

1. Bloca i roata diagonal opusă ro ii care urmează a fi înlocuită. Pasagerii nu trebuie să rămână în autovehicul atunci când acesta urmează a fi ridicat cu ajutorul cricului. 2. Scoate i din portbagaj roata de rezervă, cricul şi manivela. 3. Înainte de a ridica autovehiculul, demonta i cu ajutorul manivelei capacul ro ii (dacă jantele sunt din o el) sau capacul central (dacă jantele sunt din aluminiu).

121

AVERTISMENT! Pentru a evita accidentele, manevra i cu grijă capacele ro ilor; acesta nu trebuie să atingă marginile din metal şi din ii de fixare.

ÎNŞURUBARE

6. Ridica i autovehiculul doar atât cât este necesar pentru a îndepărta roata ce urmează a fi înlocuită şi a monta roata de rezervă.

4. Înainte de a ridica autovehiculul, deşuruba i par ial piuli ele, fără a le îndepărta, cu ajutorul manivelei. Înainte de a ridica autovehiculul, roti i bucşele la 360°, spre stânga.

DEŞURUBARE

5. Roti i axul cricului spre dreapta, pentru a fixa şaua acestuia în zona de sus inere a caroseriei. Fixa i şaua cricului în zona de sus inere situată cel mai aproape de roata ce urmează a fi înlocuită.

122

JOS

SUS

FA Ă ŞAUA CRICULUI TREBUIE POZI IONATĂ EXACT SUB FLANŞA BAREI DE SUS INERE

SPATE

123

7. Îndepărta i piuli ele, capacul ro ii (dacă figurează în dotare) şi roata. Îndepărta i manual capacul; nu folosi i pârghii. 8. Monta i roata de rezervă. Dacă autovehiculul dumneavoastră este dotat cu capace pentru ro i, consulta i instruc iunile de instalare a acestora. Nu încerca i să instala i un capac de roată pe o roată de rezervă compactă. 9. Înşuruba i toate piuli ele pe suporturile filetate. 10. Coborâ i autovehiculul rotind axul cricului spre stânga. 11. Strânge i complet piuli ele. Strânge i piuli ele la 135 Nm. 12. Depozita i roata demontată, cricul şi uneltele în compartimentele aferente. AVERTISMENT! Nu ridica i autovehiculul mai mult decât este necesar. Acesta îşi poate pierde stabilitatea, alunecând de pe cric şi provocând astfel un accident. Ridica i autovehiculul doar atât cât este necesar pentru înlocuirea ro ii.

AVERTISMENT! În cazul în care roata demontată sau cricul nu sunt asigurate corespunzător, acestea pot fi proiectate în habitaclu, punând în pericol siguran a ocupan ilor acestuia. Depozita i întotdeauna roata de rezervă şi cricul în compartimentele de depozitare aferente.

Instalarea capacului ro ii (dacă figurează în dotare)
TIJA VALVEI ORIFICIU PENTRU VALVĂ

Roata de rezervă compactă

Roata de rezervă compactă este destinată utilizării temporare, în cazuri de urgen ă, pentru autovehiculele echipate cu pneuri radiale. Aceasta este proiectată strict în vederea utilizării pe modelul dumneavoastră de autovehicul. Întrucât pneul acestui tip de roată are o durată de via ă limitată, roata originală trebuie reparată (sau înlocuită) şi instalată din nou în cel mai scurt timp. • Presiunea în pneu trebuie să aibă valoarea de 60 PSI (414 KPa), măsurată la rece. • Nu conduce i mai mult de 80 km (50 mile) cu roata compactă instalată. • Această roată este proiectată strict în vederea utilizării în cazuri de urgen ă. Nu depăşi i viteza de 80 km/h (50MPH).

PREZON

CAPACUL RO II

PIULI E

1. Înşuruba i cele două piuli e pe prezoanele aflate pe ambele păr i ale suportului aliniat cu tija valvei. 2. Alinia i orificiul pentru valvă aflat pe capacul ro ii cu tija valvei, situată pe roată. 3. Instala i manual capacul, for ându-l peste cele două piuli e. Nu folosi i un ciocan; nu presa i capacul prin utilizarea for ei excesive. 4. Urma i etapa #9 din sec iunea Înlocuirea unei ro i.

124

PORNIREA ASISTATĂ ÎN CAZUL ÎN CARE BATERIA ESTE DESCĂRCATĂ
AVERTISMENT! Evita i ventilatorul de răcire a radiatorului atunci când deschide i capota motorului. Acesta poate intra în func iune în orice moment după pornirea motorului, accidentându-vă.

AVERTISMENT! • Nu încerca i să împinge i sau să tracta i autovehiculul pentru a porni motorul. Autovehiculele echipate cu transmisie automată nu pot fi pornite în acest mod. Carburantul nears poate pătrunde în convertorul catalitic. Odată motorul pornit, acesta se poate aprinde, deteriorând convertorul şi autovehiculul. Dacă bateria autovehiculului este descărcată, pute i utiliza cablurile pentru pornire asistată, pentru a vă conecta la bateria unui alt autovehicul. Pornirea asistată poate fi periculoasă dacă este realizată incorect. Respecta i cu stricte e procedura descrisă mai jos. • Acidul de baterie este o solu ie corozivă; acesta nu trebuie să intre în contact cu pielea, ochii şi hainele dumneavoastră. Nu vă apleca i deasupra bateriei atunci când conecta i clemele şi ine i-le departe una de cealaltă. Dacă acidul intră în contact cu pielea sau ochii dumneavoastră, clăti i imediat zona afectată cu multă apă. • Bateriile generează hidrogen în stare gazoasă, care este inflamabil şi exploziv. Evita i producerea de flăcări sau scântei în apropierea orificiilor de ventila ie. Nu conecta i bateria descărcată la baterii sau alte surse de energie electrică a căror tensiune depăşeşte 12 V.

OBSERVA IE: Bateria este amplasată într-un compartiment închis, aflat în portbagaj. În scopul pornirii asistate, în compartimentul motorului sunt amplasate două borne conectate la bateria autovehiculului. OBSERVA IE: Bateria acestui tip de autovehicul este prevăzută cu un furtun de ventila ie care nu trebuie deconectat. Înlocui i bateria numai cu o baterie de acelaşi tip (ventilată). 1. Proteja i-vă ochii cu ajutorul echipamentului corespunzător şi îndepărta i bijuteriile din metal, precum ceasurile cu bră ară metalică sau bră ările, care pot intra în contact cu sursa de curent. 2. Atunci când vă conecta i la bateria altui autovehicul, parca i autovehiculul în raza de ac iune a cablurilor de pornire asistată, fără a lăsa autovehiculele să se atingă. Ac iona i frâna de mână, deplasa i maneta schimbătorului de viteze în pozi ia PARK (parcare) şi roti i cheia în pozi ia OFF (Oprit) sau LOCK (Blocat) în comutatorul de contact, în ambele autovehicule. 3. Opri i sistemul de încălzire, radioul şi toate sistemele electrice care nu sunt necesare. 4. Conecta i o clemă a cablului de pornire asistată la borna pozitivă (A) a bateriei descărcate, aflată în compartimentul motorului. Conecta i cealaltă clemă a aceluiaşi cablu la borna pozitivă a bateriei donatoare. Pentru a conecta în mod corect cele două baterii, consulta i ilustra ia de mai jos.

125

5. Conecta i celălalt cablu mai întâi la borna pozitivă a bateriei donatoare şi apoi la borna de împământare a blocului motor (B) autovehiculului a cărui baterie este descărcată. Asigura i-vă că a i conectat corect cablul la borna de împământare a blocului motor. Pentru a conecta în mod corect cele două baterii, consulta i ilustra ia de mai jos. 6. Porni i motorul autovehiculului donator şi lăsa i-l să func ioneze la ralanti timp de câteva minute, apoi porni i motorul autovehiculului cu bateria descărcată. 7. Atunci când deconecta i cablurile de pornire asistată, urma i în ordine inversă etapele descrise mai sus. Evita i atingerea curelelor de transmisie şi a ventilatorului.

DEPLASAREA PE SUPRAFE E ALUNECOASE

Accelerarea Accelerarea rapidă pe suprafe e acoperite de zăpadă, umede sau alunecoase poate determina ro ile din spate să derapeze spre dreapta sau stânga în mod haotic. Acest fenomen survine atunci când există o diferen ă între aderen a pneurilor ro ilor din spate (motrice). AVERTISMENT! Accelerarea rapidă pe suprafe e alunecoase este periculoasă. Trac iunea inegală pe ro ile motrice poate cauza deraparea bruscă a acestora. Pute i pierde controlul autovehiculului şi provoca un accident. Ac iona i încet, cu aten ie, pedala de accelera ie ori de câte ori apare riscul ca aderen a pneurilor la teren să scadă (din cauza ghe ii, zăpezii, noroiului, nisipului etc.). Trac iunea Atunci când conduce i pe şosele umede sau noroioase, se poate forma o peliculă de apă între pneu şi suprafa a şoselei. Acest fenomen este cunoscut ca hidroplanare şi poate cauza pierderea par ială sau totală a controlului asupra autovehiculului, precum şi a capacită ii de frânare. Pentru a reduce acest risc, urma i instruc iunile de mai jos: 1. Reduce i viteza atunci când conduce i pe ploaie sau pe şosele umede.

2. Reduce i viteza atunci când întâlni i băl i pe şosea. 3. Înlocui i pneurile atunci când indicatorii de uzură ai acestora devin vizibili. 4. Men ine i o presiune corespunzătoare în pneuri. 5. Men ine i o distan ă suficient de mare între autovehiculul dumneavoastră şi cel care rulează în fa a dumneavoastră, pentru a evita o coliziune în caz de oprire bruscă a acestuia.

DEBLOCAREA UNUI AUTOVEHICUL BLOCAT

Pornirea asistată

Dacă autovehiculul dumneavoastră este blocat în noroi, nisip sau zăpadă, este deseori posibil ca acesta să fie deblocat prin intermediul unei mişcări de balans. Roti i volanul în ambele direc ii pentru a degaja zona din jurul ro ilor din fa ă. Apoi comuta i în mod repetat maneta schimbătorului de viteze între pozi iile Marşarier şi Normal. În majoritatea cazurilor, este suficientă o presiune slabă exercitată asupra pedalei de accelera ie, în scopul de a men ine mişcarea de balans fără ca ro ile să se rotească. OBSERVA IE: Dezactiva i Programul Electronic de Stabilitate (ESP) înainte de a ini ia această procedură. Pentru detalii, consulta i sec iunea Programul Electronic de Stabilitate din manualul de utilizare.

126

AVERTISMENT! O viteză excesivă de rota ie a ro ilor poate deveni periculoasă. For ele generate de o viteză excesivă de rota ie pot cauza deteriorarea pneurilor. Un pneu poate exploda, provocând accidente. Atunci când autovehiculul este blocat, viteza de rota ie a ro ilor nu trebuie să depăşească 55 km/h. Indiferent de viteză, nu lăsa i pe nimeni să se apropie de ro ile autovehiculului. ATEN IE! Turarea excesivă a motorului sau o viteză prea mare de rota ie a ro ilor pot provoca supraîncălzirea şi avarierea sistemului de transmisie. Pneurile pot fi, la rândul lor, deteriorate. Viteza de rota ie a ro ilor nu trebuie să depăşească 55 km/h.

TRACTAREA UNUI AUTOVEHICUL AVARIAT

Cârligul de tractare - Fa ă Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu un cârlig de tractare, care este amplasat în torpedo. Acesta poate fi montat pe autovehicul prin orificiul aflat în sec iunea inferioară a profilului anterior al autovehiculului. OBSERVA IE: Cârligul de tractare este utilizat NUMAI pentru tractarea pe patru ro i.

COMPLET CÂRLIG DE TRACTARE INCOMPLET

CORECT

INCORECT

Cârligul de tractare - spate În sec iunea posterioară a autovehiculului este amplasată o ancoră pentru cârligul de tractare. Cârligul de tractare este utilizat numai pentru tractarea pe patru ro i.

Introduce i capătul plat al manivelei în inelul cârligului de tractare şi strânge i. Cârligul de tractare trebuie să fie fixat corect pe suportul său, prin sec iunea inferioară a profilului anterior al autovehiculului - a se vedea ilustra ia următoare. Dacă nu reuşi i să fixa i corect cârligul de tractare, nu tracta i autovehiculul. 127

Cu ajutorul cheii de contact Autovehiculul dumneavoastră poate fi tractat numai cu respectarea următoarelor condi ii: maneta schimbătorului de viteze trebuie să se afle în pozi ia NEUTRAL (Neutru), distan a de parcurs nu trebuie să depăşească 48 km (30 mile), iar viteza de tractare nu trebuie să depăşească 48 km/h (30 mph). Nerespectarea acestor limite poate cauza probleme în func ionarea sistemului de transmisie. Dacă transmisia nu func ionează, sau dacă autovehiculul urmează a fi tractat pe o distan ă ce depăşeşte 48 km (30 mile), transporta i autovehiculul pe o platformă, sau deconecta i arborele cardanic de la cureaua de transmisie a pun ii spate. ATEN IE! • Nu încerca i să tracta i autovehiculul folosind un dispozitiv de tractare cu suspendare ataşat în partea din fa ă a autovehiculului. În caz contrar, profilul anterior al autovehiculului ar putea fi avariat. • Singura metodă recomandată de tractare este folosirea unei platforme de tractare. • Nu tracta i autovehiculul contrar sensului de deplasare al acestuia. În caz contrar, profilul posterior al autovehiculului ar putea fi avariat. • Nu împinge i şi nu tracta i autovehiculul cu ajutorul unui alt autovehicul. În caz contrar, barele de protec ie şi sistemul de transmisie ar putea fi avariate. 128

Dacă este necesar să utiliza i accesoriile autovehiculului în timpul tractării (ştergătoare de parbriz, degivrator), cheia trebuie să se afle în contact în pozi ia ON (Pornit), nu în pozi ia ACCESSORY (Accesorii). Asigura i-vă că maneta schimbătorului de viteze rămâne în pozi ia NEUTRAL (Neutru). Fără cheia de contact Tractarea autovehiculul cu cheia în pozi ia LOCK (Blocat) a comutatorului de contact necesită mai multă aten ie. Singura metodă recomandată de transport fără cheie de contact este utilizarea unui camion-platformă. Pentru a evita avarierea autovehiculului dumneavoastră, utiliza i numai echipament adecvat de tractare.

TRACTAREA AUTOVEHICULULUI (tractare pe patru ro i)

Tractarea pe patru ro i a autovehiculelor cu transmisie automată este permisă numai cu respectarea condi iilor descrise în această sec iune.

TRACTAREA AUTOVEHICULULUI CU AJUTORUL UNEI PLATFORME DE TRACTARE

Producătorul nu recomandă utilizarea unei platforme de tractare pentru acest model. Aceasta ar putea cauza avarierea autovehiculului.

7
• • • • • • MOTORUL DE 2,7 L ................................................................................ 132 MOTORUL DE 3,5 L ................................................................................ 133 MOTORUL DE 5,7 L ................................................................................ 134 MOTORUL DIESEL DE 3,0 L .................................................................. 135 SISTEMUL INTEGRAT DE DIAGNOSTIC – OBD II ............................... 136 VERIFICAREA EMISIILOR DE GAZE ŞI PROGRAMELE DE ÎNTRE INERE .................................................................................. 136 • PIESELE DE SCHIMB............................................................................. 137 • SERVICE OFERIT DE DEALER ............................................................. 137 • PROCEDURI DE URMAT ÎN CURSUL ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE ................................................................................... 137 • Uleiul de motor ................................................................................ 137 • Filtrul de ulei .................................................................................... 140 • Curelele de transmisie – verificarea stării acestora şi a tensionatorului.............................................................................. 140 • Bujiile................................................................................................ 140 • Filtrul de aer al motorului ............................................................... 141 • Filtrul de carburant.......................................................................... 141 • Convertorul catalitic........................................................................ 141 • Bateria (nu necesită între inere)..................................................... 142 • Între inerea sistemului de climatizare ........................................... 142 • Filtrul de aer al sistemului de climatizare (op ional) ....................... 143 129

ÎNTRE INEREA AUTOVEHICULULUI

• • • •

• Servodirec ia – verificarea lichidului..................................................... 143 • Articula iile sferice ale suspensiilor fa ă - spate.................................. 143 • Timoneria de direc ie .............................................................................. 143 • Lubrifierea caroseriei.............................................................................. 143 • Lamele ştergătoarelor de parbriz ......................................................... 144 • Sistemul de spălare a parbrizului / farurilor (op ional) ....................... 144 • Sistemul de evacuare.............................................................................. 144 • Sistemul de răcire.................................................................................... 145 • Furtunurile şi bifurca iile vid / vapori .................................................... 147 • Frânele ...................................................................................................... 147 • Verificarea nivelului lichidului de frână................................................. 148 • Furtunurile sistemului de alimentare .................................................... 149 • Transmisia automată............................................................................... 149 • Trac iunea integrală (AWD) (op ional) ................................................... 149 • Rulmen ii ro ilor fa ă - spate .................................................................. 150 • Între inerea caroseriei şi protec ia împotriva coroziunii..................... 150 • Cură area suporturilor pentru pahare de pe consola centrală .......... 152 Centrele de distribu ie a energiei electrice.................................................. 152 • Centrul de distribu ie a energiei electrice - fa ă .................................. 152 • Centrul de distribu ie a energiei electrice - spate................................ 153 PARCAREA AUTOVEHICULULUI PE O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ ........ 155 BECURILE DE REZERVĂ............................................................................... 155 ÎNLOCUIREA BECURILOR ............................................................................ 155

130

Farul de fază scurtă, farul de fază lungă, lampa de pozi ie/direc ie, lampa de pozi ie fa ă......................................155 • Lampa laterală ................................................................................156 • Lampa de frână, lampa de cea ă spate, lampa de semnalizare şi lampa suplimentară ..............................................157 • Lampa plăcu ei de înmatriculare...................................................158 • LICHIDE ŞI CAPACITĂ I......................................................................159 • LICHIDE, LUBRIFIAN I ŞI PIESE ORIGINALE ...................................160 • Motorul ...........................................................................................160 • Şasiul...............................................................................................161

131

MOTORUL DE 2,7 L CENTRUL DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE ALIMENTAREA CU LICHID A TRANSMISIEI AUTOMATE INDICATOR DE NIVEL AL ULEIULUI DE MOTOR TRAPA DE ACCES A REZERVORULUI DE LICHID DE FRÂNĂ CONTAINERUL DE LICHID DE RĂCIRE

CONTAINERUL DE LICHID DE CURĂ ARE 132

BORNA POZITIVĂ PENTRU PORNIRE ASISTATĂ

CAPACUL DE ALIMENTARE CU ULEI DE MOTOR

CAPACUL DE PRESIUNE AL REZERVORULUI DE LICHID DE RĂCIRE

FILTRU DE AER

INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI DE SERVODIREC IE

COMPARTIMENTUL MOTOR DE 2,7 L

MOTORUL DE 3,5 L CENTRUL DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE CAPACUL DE ALIMENTARE CU LICHID A TRANSMISIEI AUTOMATE FILTRU DE AER TRAPA DE ACCES A REZERVORULUI DE LICHID DE FRÂNĂ CAPACUL DE PRESIUNE AL REZERVORULUI DE LICHID DE RĂCIRE

BORNA POZITIVĂ PENTRU PORNIRE ASISTATĂ

CONTAINERUL DE LICHID DE CURĂ ARE

INDICATOR DE NIVEL AL ULEIULUI DE MOTOR

CAPACUL DE ALIMENTARE CU ULEI DE MOTOR

CONTAINERUL DE LICHID DE RĂCIRE

INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI DE SERVODIREC IE 133

COMPARTIMENTUL MOTOR DE 3,5 L

MOTORUL DE 5,7 L CENTRUL DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE

CAPACUL DE ALIMENTARE CU LICHID A TRANSMISIEI AUTOMATE

CAPACUL DE PRESIUNE AL REZERVORULUI DE LICHID DE RĂCIRE

TRAPA DE ACCES A REZERVORULUI DE LICHID DE FRÂNĂ

CONTAINERUL DE LICHID DE RĂCIRE

CONTAINERUL DE LICHID DE CURĂ ARE

BORNA POZITIVĂ PENTRU PORNIRE ASISTATĂ

INDICATOR DE NIVEL AL ULEIULUI DE MOTOR

CAPACUL DE ALIMENTARE CU ULEI DE MOTOR

FILTRU DE AER

INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI DE SERVODIREC IE

134

COMPARTIMENTUL MOTOR 5,7 L

MOTORUL DIESEL DE 3,0 L CRD CENTRUL DE DISTRIBU IE A ENERGIEI ELECTRICE

CAPACUL DE ALIMENTARE CU LICHID A TRANSMISIEI AUTOMATE (SUB TRAPA DE ACCES)

CAPACUL DE PRESIUNE AL REZERVORULUI DE LICHID DE RĂCIRE

CONTAINERUL DE LICHID DE RĂCIRE

TRAPA DE ACCES A REZERVORULUI DE LICHID DE FRÂNĂ

CONTAINERUL DE LICHID DE CURĂ ARE

BORNA POZITIVĂ PENTRU PORNIRE ASISTATĂ

INDICATOR DE NIVEL AL ULEIULUI DE MOTOR

CAPACUL DE ALIMENTARE CU ULEI DE MOTOR

FILTRU DE AER

INDICATOR DE NIVEL AL LICHIDULUI DE SERVODIREC IE

COMPARTIMENTUL MOTOR DIESEL DE 3,0 L CRD

135

SISTEMUL INTEGRAT DE DIAGNOSTIC – OBD II

Autovehiculul dumneavoastră este echipat cu un sistem complex, integrat, de diagnostic, denumit OBD II. Sistemul monitorizează func ionarea sistemelor de control al emisiilor de gaze, al motorului şi al transmisiei automate. Atunci când aceste sisteme func ionează în mod corespunzător, autovehiculul dumneavoastră va atinge performan e excelente cu un minimum de carburant, iar emisiile de gaze se vor încadra în limitele prevăzute de legile şi reglementările în vigoare. În cazul în care oricare dintre aceste sisteme necesită repara ii, sistemul OBD II va aprinde Lampa Indicatoare pentru Defec iuni. Acesta va memora, de asemenea, codurile diagnosticelor, precum şi alte informa ii, pentru a uşura sarcina tehnicianului auto care va efectua repara iile. Deşi, în majoritatea cazurilor, autovehiculul dumnea– voastră va putea fi condus şi nu va trebui tractat, contacta i-vă dealerul în cel mai scurt timp, în scopul efectuării repara iilor.

ATEN IE! Conducerea pe o perioadă îndelungată de timp atunci când Lampa Indicatoare pentru Defec iuni este aprinsă poate cauza defec iuni suplimentare ale sistemului de control al emisiilor de gaze. De asemenea, acest lucru poate afecta consumul de carburant şi manevrabilitatea. Repara iile trebuie efectuate în prealabil, pentru ca verificarea emisiilor de gaze să poată fi efectuată. Dacă Lampa Indicatoare pentru Defec iuni luminează intermitent în timpul func ionării motorului, aceasta indică iminen a unor defec iuni grave la nivelul convertorului catalitic şi a unei pene de curent. Contacta i imediat un centru de service.

VERIFICAREA EMISIILOR DE GAZE ŞI PROGRAMELE DE ÎNTRE INERE

În anumite zone, este posibil ca verificarea sistemului de control al emisiilor autovehiculului dumneavoastră să fie obligatorie. Un rezultat negativ al testelor poate face imposibilă înmatricularea autovehiculului. În cazul statelor în care legea prevede obligativitatea reviziilor şi a activită ilor de între inere (regulament I/M), testele vor stabili dacă: Lampa Indicatoare pentru Defec iuni (LID) func ionează corect şi nu se aprinde în timpul func ionării motorului, iar sistemul OBD (On Board Diagnostic) este gata de testare.

În mod normal, sistemul OBD va fi pregătit. Este posibil ca sistemul OBD să nu fie pregătit pentru testare dacă autovehiculul dumneavoastră a suferit recent repara ii, sau dacă bateria dumneavoastră s-a descărcat sau a fost înlocuită recent. În cazul în care se stabileşte faptul că sistemul OBD nu este pregătit în vederea testării I/M, este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să nu treacă acest test. Proiectarea autovehiculului dumneavoastră include un test simplu, activat cu ajutorul cheii de contact, pe care îl pute i efectua personal, înainte de a vă prezenta la centrul de testare. Pentru a stabili dacă sistemul OBD este gata de testare, urma i instruc iunile de mai jos: 1. Introduce i cheia în comutatorul de contact. 2. Roti i cheia în pozi ia ON (Pornit), dar nu porni i motorul. 3. În cazul în care porni i motorul, va trebui să relua i testul de la început. 4. Imediat după rotirea cheii în pozi ia ON (Pornit) a comutatorului de contact, simbolul LID se va aprinde, în cadrul unei verificări normale a becurilor. 5. După aproximativ 15 secunde: a. Simbolul LID va ilumina intermitent timp de cca. 10 secunde şi apoi va rămâne aprins până când ve i roti cheia în pozi ia OFF (Oprit) a comutatorului de contact sau ve i porni motorul. Aceasta înseamnă că sistemul OBD nu este pregătit şi că nu trebuie să vă deplasa i la centrul de testare.

136

b. Simbolul LID nu va ilumina intermitent, ci va rămâne aprins până când ve i roti cheia în pozi ia OFF (Oprit) a comutatorului de contact sau ve i porni motorul. Aceasta înseamnă că sistemul OBD este pregătit şi că vă pute i deplasa la centrul de testare. Dacă sistemul OBD nu este pregătit, contacta i dealerul sau un centru de service. Dacă autovehiculul dumneavoastră a suportat recent repara ii, sau bateria s-a descărcat sau a fost înlocuită recent, va fi, în majoritatea cazurilor, suficient să conduce i autovehiculul ca de obicei, pentru a permite sistemului OBD să îşi actualizeze informa iile. Este posibil ca reefectuarea testului descris mai sus să indice faptul că sistemul OBD este pregătit pentru test. Indiferent de starea sistemului OBD, dacă simbolul LID se aprinde în timpul func ionării normale a autovehiculului, contacta i un centru de service înainte de testul I/M. Este posibil ca autovehiculul dumneavoastră să nu treacă testul I/M dacă simbolul LID se aprinde în timpul func ionării motorului. Pentru a asigura func ionarea optimă a autovehiculului dumneavoastră, vă recomandăm utilizarea pieselor originale Mopar® pentru repara ii şi activită ile normale / programate de între inere. Defec iunile sau problemele de func ionare cauzate de utilizarea altor piese de schimb decât cele Mopar® nu sunt acoperite de contractul de garan ie.

SERVICE OFERIT DE DEALER

Dealerul dumneavoastră dispune de personal calificat pentru activită i de service, precum şi de instrumente şi echipamente care îi permit să efectueze orice activită i de service într-un mod profesionist. Există, de asemenea, Manuale de Service care con in informa ii detaliate privind activită ile de service pentru modelul dumneavoastră de autovehicul. Consulta i aceste manuale înainte de a efectua personal activită i de între inere a autovehiculului. OBSERVA IE: Modificarea inten ionată a sistemelor de control al emisiilor de gaze constituie un delict şi va fi sanc ionată conform legilor în vigoare. AVERTISMENT! Atunci când efectua i personal lucrări de între inere, vă expune i riscului de rănire gravă. Nu efectua i decât lucrările pentru care dispune i de echipamentul şi cunoştin ele necesare. În cazul în care nu sunte i sigur de capabilitatea dumneavoastră de a efectua o anumită lucrare, contacta i un atelier specializat.

În afară de sistemele, piesele şi accesoriile care necesită efectuarea la intervale regulate a lucrărilor de între inere, există şi sisteme, piese şi accesorii care nu necesită între inere regulată. Totuşi, în cazul în care apar defec iuni la nivelul acestora, pot afecta performan ele motorului sau ale autovehiculului. Aceste componente ale autovehiculului trebuie verificate la cel mai mic semn de defec iune.

Uleiul de motor

PIESELE DE SCHIMB

PROCEDURI DE URMAT ÎN CURSUL ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE

În paginile următoare sunt enumerate lucrările obligatorii de între inere stabilite de către inginerii care au proiectat acest model de autovehicul.

Verificarea nivelului uleiului de motor - motoare de 2,7 l şi 3,5 l Pentru a asigura lubrifierea corespunzătoare a motorului, uleiul de motor trebuie men inut permanent la un nivel adecvat. Verifica i nivelul uleiului la intervale regulate, de exemplu de fiecare dată când alimenta i autovehiculul cu carburant. Momentul optim pentru verificarea nivelului uleiului de motor este la cinci minute după oprirea unui motor încălzit complet, sau înainte de pornirea unui motor care nu a func ionat o perioadă suficient de îndelungată, de exemplu, peste noapte. Rezultatul verificării va fi mai exact dacă ve i efectua verificarea cu autovehiculul parcat pe o suprafa ă uniformă. Nivelul uleiului de motor trebuie să fie men inut între marcajele MIN şi MAX de pe jojă. În cazul acestor două tipuri de motor, dacă ve i adăuga 0,9 l de ulei atunci când nivelul corespunde marcajului MIN, nivelul va ajunge la marcajul MAX.

137

MARCAJ MIN ULEI

Rezultatul verificării va fi mai exact dacă ve i efectua verificarea cu autovehiculul parcat pe o suprafa ă uniformă. Nivelul uleiului trebuie men inut în zona „SAFE” (sigură). În cazul acestor două tipuri de motor, dacă ve i adăuga 0,9 l de ulei atunci când nivelul corespunde limitei inferioare a zonei „SAFE”, acesta va atinge limita superioară a zonei men ionate. MARCAJ MAX ULEI

ATEN IE! Func ionarea motorului cu un nivel al uleiului care depăşeşte marcajul superior sau nu atinge marcajul inferior al jojei poate conduce la deteriorarea motorului. stilul dumneavoastră de conducere. Consulta i următoarele condi ii pentru a stabili dacă acestea se aplică în cazul dumneavoastră: • Temperaturile de zi sau de noapte se situează sub valoarea de 0°C (32°F). • Efectua i deseori călătorii scurte. • Motorul func ionează la ralanti pe perioade relativ lungi. • Conduce i deseori în zone cu mult praf. • Efectua i deseori călătorii de mai pu in de 16 km (10 mile). • Conduce i mai mult de 50% din timp la viteze mari, la temperaturi exterioare ridicate, de peste 32°C (90°F). • Conduce i cu o remorcă. • Autovehiculul dumneavoastră este taxi, apar ine Poli iei sau unei companii de livrări. • Conduce i pe teren accidentat sau în deşert.

ATEN IE! Depăşirea marcajelor în ambele sensuri poate cauza aerarea uleiului sau scăderea presiunii acestuia. În ambele situa ii, motorul poate fi deteriorat. Verificarea nivelului uleiului de motor-motoare de 3,0 l şi 5,7 l Pentru a asigura lubrifierea corespunzătoare a motorului, uleiul de motor trebuie men inut permanent la un nivel adecvat. Verifica i nivelul uleiului la intervale regulate, de exemplu de fiecare dată când alimenta i autovehiculul cu carburant. Momentul optim pentru verificarea nivelului uleiului de motor este la cinci minute după oprirea unui motor încălzit complet, sau înainte de pornirea unui motor care nu a func ionat o perioadă suficient de îndelungată, de exemplu, peste noapte. 138

ATEN IE! Depăşirea marcajelor în ambele sensuri poate cauza aerarea uleiului sau scăderea presiunii acestuia. În ambele situa ii, motorul poate fi deteriorat. Schimbarea uleiului de motor Intervalele la care uleiul de motor trebuie schimbat depind de condi iile de drum şi de

OBSERVA IE: Dacă UNA sau mai multe dintre aceste condi ii se aplică în cazul dumneavoastră, schimba i uleiul de motor la fiecare 5.000 km (3.000 mile) sau la fiecare 3 luni - oricare situa ie ar surveni mai întâi – şi respecta i graficul “B” din sec iunea “Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. Dacă nici una dintre aceste condi ii nu se aplică în cazul dumneavoastră, schimba i uleiul de motor la intervalele indicate de graficul “A” din sec iunea “Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. OBSERVA IE: Aceste intervale nu trebuie să depăşească în nici un caz 10.000 km (6.000 mile) sau 6 luni – oricare situa ie ar surveni mai întâi. Alegerea uleiului de motor – categorii non-ACEA Pentru a ob ine performan e optime şi protec ie maximă pentru motorul dumneavoastră în orice condi ii, vă recomandăm utilizarea uleiurilor de motor cu certificat API, care îndeplinesc cerin ele Standardului DaimlerChrysler MS6395 privind materialele. Utiliza i un ulei Mopar sau echivalent, care respectă standardele MS-6395.

Pe eticheta ambalajului acestor uleiuri certificate ve i găsi Marcajul de Certificare al Institutului American pentru Petrol (API) . Acest marcaj indică faptul că uleiul se conformează standardelor impuse de către producători, conformitate testată, certificată şi atestată de către Institutul American pentru Petrol (API). Alegerea uleiului de motor (pentru motoarele pe benzină) – categorii ACEA În ările care utilizează Clasificarea Europeană a Uleiurilor de Motor ACEA , folosi i uleiuri care îndeplinesc cerin ele ACEA A3/B3, A3/B4 sau A5/ B5. Alegerea uleiului de motor (pentru motorul diesel de 3,0 l) – categorii ACEA În ările care utilizează Clasificarea Europeană a Uleiurilor de Motor ACEA , folosi i uleiuri care îndeplinesc cerin ele ACEA A3/B3 sau A3/B4. Vâscozitatea uleiului de motor (grade SAE) – motoare de 2,7 l şi 5,7 l Vâscozitatea recomandată a uleiului de motor pentru modelele de 2,7 l şi 5,7 l este SAE 5W-30. Nu utiliza i lubrifian i care nu posedă atât marcajul de certificare, cât şi gradul indicat de vâscozitate SAE. Acolo unde aceste grade nu sunt disponibile, pute i utiliza grade SAE superioare. Utiliza i lubrifian i pe al căror ambalaj pute i observa atât gradul SAE indicat, cât şi marcajul de certificare API sau categoria ACEA.

Graficul valorilor viscozită ii uleiului de motor – motoare de 3,5 l Pentru motoarele de 3,5 l, vă recomandăm utilizarea uleiului de motor SAE 10W-30, la temperaturile de func ionare indicate de graficul vâscozită ii. Pentru motoarele de 3,5 l, pute i utiliza uleiul SAE 5W-30 numai la temperaturi exterioare scăzute, pentru a ameliora demarajul pe timp de iarnă. VÂSCOZITATEA ULEIULUI DE MOTOR

Temperaturile anticipate până la următoarea schimbare a uleiului

GRAFICUL VÂSCOZITĂ II ULEIULUI DE MOTOR 10W-30

Nu utiliza i lubrifian i care nu posedă atât marcajul de certificare, cât şi gradul indicat de vâscozitate SAE. Acolo unde aceste grade nu sunt disponibile, pute i utiliza grade SAE superioare. Utiliza i lubrifian i pe al căror ambalaj pute i observa atât gradul SAE indicat, cât şi marcajul de certificare API sau categoria ACEA.

139

Graficul valorilor vâscozită ii uleiului de motor – motoare diesel de 3,0 l Pentru motoarele diesel de 3,0 l, vă recomandăm utilizarea uleiului sintetic SAE 0W-40 la orice temperatură exterioară. Acest tip de ulei ameliorează demarajul la temperaturi scăzute şi reduce consumul de carburant. VÂSCOZITATEA ULEIULUI DE MOTOR

Temperaturile anticipate până la următoarea schimbare a uleiului

Nu utiliza i lubrifian i care nu posedă atât marcajul de certificare, cât şi gradul indicat de vâscozitate SAE. Acolo unde aceste grade nu sunt disponibile, pute i utiliza grade SAE superioare. Utiliza i lubrifian i pe al căror ambalaj pute i observa atât gradul SAE indicat, cât şi marcajul de certificare API sau categoria ACEA.

Uleiuri de motor sintetice Pe pia ă, sunt disponibile o serie de uleiuri de motor sintetice sau semisintetice. Dacă decide i să utiliza i un astfel de produs, folosi i numai uleiuri certificate de către Institutul American pentru Petrol (API) şi a căror etichetă con ine marcajul corespunzător sau categoria ACEA corespunzătoare şi gradul de vâscozitate SAE indicat. Respecta i graficul activită ilor de service care corespunde condi iilor ce se aplică în cazul dumneavoastră. Aditivi pentru uleiul de motor Utilizarea de aditivi pentru uleiul de motor (în afara coloran ilor folosi i în detectarea scurgerilor) nu este recomandată. Uleiul de motor este produs în urma unor calcule exacte, iar eficien a sa poate fi afectată de utilizarea aditivilor. Reciclarea uleiului uzat şi a filtrelor de ulei Îndepărta i cu grijă uleiul şi filtrele de ulei uzate. Uleiul şi filtrele de ulei uzate, care nu sunt îndepărtate în mod corespunzător, reprezintă un pericol pentru mediul înconjurător. Contacta i dealerul, un centru de service sau o agen ie guvernamentală pentru a ob ine mai multe informa ii asupra modului în care uleiul şi filtrele de ulei uzate pot fi îndepărtate în mod corespunzător.

Filtrul de ulei

Filtrul de ulei trebuie înlocuit la fiecare schimbare a uleiului de motor. Selectarea filtrului de ulei Aceste motoare necesită filtre de ulei cu debit complet. Utiliza i numai filtre de acest tip. Calitatea filtrelor de schimb poate varia considerabil.

Pentru a asigura o func ionare optimă a motorului, utiliza i numai filtre de înaltă calitate. Vă recomandăm utilizarea filtrelor de înaltă calitate Mopar. Curelele de transmisie – verificarea stării acestora şi a tensionatorului Tensiunea aplicată pe curelele de transmisie este controlată prin intermediul unui tensionator automat. Nu este necesară ajustarea tensiunii aplicate pe curelele de transmisie. Este, însă, recomandată verificarea la intervalele indicate a curelelor de transmisie şi a tensionatoarelor acestora, precum şi înlocuirea lor,dacă este necesar. Contacta i un centru de service în acest scop. La intervalele indicate de graficul activită ilor de între inere, curelele de transmisie şi tensionatoarele acestora trebuie verificate. O tensiune necorespunzătoare pe o curea de transmisie poate determina cureaua să se desprindă. Curelele nu trebuie să prezinte tăieturi, fisuri sau semne de uzură şi trebuie înlocuite la cel mai mic semn de deteriorare care ar putea conduce la probleme de func ionare. O tensiune scăzută a curelelor de transmisie poate cauza probleme în func ionarea bateriei. Verifica i, de asemenea, amplasarea curelelor, pentru a vă asigura că nu există interferen e între acestea, sau între ele şi alte păr i componente ale motorului. Bujiile Bujiile trebuie să se aprindă în mod corespunzător, în vederea func ionării corecte a motorului şi a unui control adecvat al emisiilor de gaze. Înlocui i bujiile la intervalele specificate. În cazul

140

apari iei unei probleme cauzate de o bujie defectă, înlocui i întregul set. Bujiile defecte pot cauza deteriorarea convertorului catalitic. Înainte de a înlocui bujiile, consulta i eticheta “Informa ii privind controlul emisiilor de gaze” din compartimentul motorului, pentru a identifica tipul de bujii necesar. Filtrul de aer al motorului În condi ii normale de trafic, înlocui i filtrul de aer la intervalele indicate de graficul „A”. În cazul în care conduce i frecvent în condi ii dure sau în zone cu mult praf, filtrul trebuie verificat periodic şi înlocuit, dacă este necesar, la intervalele indicate de graficul „B”. Filtrul de carburant AVERTISMENT! Filtrul de aer poate reprezenta un element de protec ie în cazul unui rateu al motorului. Nu îndepărta i filtrul de aer decât în situa iile în care acest lucru este necesar pentru efectuarea unor repara ii sau lucrări de între inere. Asigura ivă că nici o persoană nu se află în apropierea compartimentului motorului atunci când porni i motorul după îndepărtarea filtrului de aer. În caz contrar, pot avea loc accidente grave. Un filtru de carburant obturat poate cauza calarea motorului, poate limita viteza sau poate îngreuna demararea. În cazul în care o cantitate mare de praf se acumulează în rezervorul de carburant, poate fi necesar ca filtrul de carburant să fie înlocuit. Contacta i-vă dealerul în scopul efectuării

acestei lucrări. Convertorul catalitic Convertorul catalitic impune utilizarea unui carburant fără plumb. Benzina cu plumb nu permite convertorului catalitic să ac ioneze ca un dispozitiv de control al emisiilor de gaze. În condi ii normale de func ionare, convertorul catalitic nu necesită între inere. Motorul trebuie, însă, reglat în mod adecvat pentru a asigura o func ionare corectă a convertorului catalitic şi pentru a preveni degradarea catalizatorului. OBSERVA IE: ATEN IE! Deteriorarea convertorului catalitic poate surveni dacă autovehiculul dumneavoastră nu este men inut într-o stare corespunzătoare de func ionare. În cazul apari iei unor probleme de func ionare a motorului, în special a unor defec iuni implicând rateurile sau alte probleme evidente, contacta i în cel mai scurt timp un centru de service. În cazul în care autovehiculul continuă să func ioneze în aceste condi ii, convertorul catalitic se poate supraîncălzi, ceea ce poate conduce la avarierea acestuia sau a autovehiculului. Modificarea inten ionată a sistemelor de control al emisiilor de gaze constituie un delict şi va fi sanc ionată conform legilor în vigoare.

AVERTISMENT! Un sistem de evacuare supraîncălzit poate cauza un incendiu dacă parca i în imediata apropiere a unor materiale inflamabile. Printre aceste materiale se numără şi iarba sau frunzele care intră în contact cu sistemul dumneavoastră de evacuare. Nu parca i şi nu conduce i autovehiculul în zone în care sistemul de evacuare al autovehiculului poate intra în contact cu materiale inflamabile. În situa ii deosebite, care implică probleme grave de func ionare a motorului, un miros de material ars poate indica încălzirea excesivă a catalizatorului. În această situa ie, autovehiculul trebuie oprit imediat, pentru ca motorul să se poată răci. Contacta i imediat un centru de service, pentru a efectua repara iile care se impun şi care vor include o reglare a motorului în conformitate cu specifica iile producătorului. Pentru a reduce riscul defec iunilor convertorului catalitic: • Nu opri i motorul şi nu decupla i contactul atunci când autovehiculul se află în mişcare, iar transmisia este cuplată. • Nu încerca i să porni i motorul tractând sau împingând autovehiculul. • Nu lăsa i motorul să func ioneze la ralanti atunci când cablurile bujiilor sunt deconectate sau îndepărtate, de exemplu în timpul procedurilor de diagnosticare, sau pe perioade îndelungate atunci când func ionarea la ralanti produce un zgomot puternic, sau atunci când există probleme de func ionare. 141

Bateria (nu necesită între inere)

Capacul bateriei este sigilat. Nu este necesar să adăuga i apă, sau să efectua i lucrări periodice de între inere. OBSERVA IE: Bateria este amplasată într-un compartiment închis, aflat în portbagaj. Pentru a facilita pornirea asistată, în compartimentul motorului sunt amplasate două borne conectate la bateria autovehiculului. OBSERVA IE: Bateria acestui tip de autovehicul este prevăzută cu un furtun de ventila ie care nu trebuie deconectat. Înlocui i bateria numai cu o baterie de acelaşi tip (ventilată).

AVERTISMENT! • Acidul de baterie este o solu ie corozivă, care poate provoca arsuri sau chiar orbirea. Nu permite i contactul acidului de baterie cu ochii, pielea sau hainele dumneavoastră. Nu vă apleca i asupra bateriei atunci când conecta i clemele. Dacă acidul intră în contact cu pielea sau ochii dumneavoastră, clăti i imediat zona afectată cu multă apă. • Gazul generat de func ionarea bateriei este inflamabil şi exploziv. Evita i producerea de flăcări sau scântei în apropierea bateriei. Nu conecta i bateria descărcată la baterii sau alte surse de energie electrică a căror tensiune depăşeşte 12 V. Nu permite i clemelor să se atingă una de cealaltă. • Bornele, contactele şi accesoriile bateriei con in plumb şi compuşi de plumb. Spăla ivă pe mâini după ce intra i în contact cu bateria.

ATEN IE! • Atunci când conecta i cablurile la baterie, asigura i-vă că la borna pozitivă a bateriei este conectat cablul pozitiv, iar la borna negativă este ataşat cablul negativ. Bornele bateriei sunt marcate cu „+” (borna pozitivă) şi „-” (borna negativă) şi identificate clar pe caseta bateriei. Clemele cablurilor trebuie fixate bine pe bornele bateriei; acestea nu trebuie să prezinte semne de coroziune. • Dacă utiliza i un încărcător rapid în timp ce bateria se află în autovehicul, deconecta i ambele cabluri de la borne înainte de a conecta încărcătorul. Nu utiliza i un astfel de încărcător pentru pornirea asistată. Între inerea sistemului de climatizare Pentru a asigura o func ionare optimă a sistemului de climatizare, încredin a i verificarea acestuia unui dealer autorizat la începutul fiecărui sezon cald. Lucrările de între inere vor include cură area aripioarelor de răcire, precum şi un test de func ionare. Este recomandat să verifica i cu aceeaşi ocazie şi tensiunea curelelor de transmisie.

142

AVERTISMENT! • Utiliza i numai agen i frigorifici şi lubrifian i pentru compresor aproba i de către producător pentru sistemul de climatizare al autovehiculului. Unii dintre agen ii frigorifici neaproba i sunt inflamabili şi pot exploda, provocând accidente. Al i agen i frigorifici sau lubrifian i neaproba i pot provoca probleme de func ionare a sistemului, impunând efectuarea de repara ii costisitoare. • Sistemul de climatizare con ine agent frigorific la presiune înaltă. Pentru a evita accidentele sau avarierea sistemului, încredin a i unui atelier specializat lucrările precum şi adăugarea de agent frigorific sau cele care implică deconectarea unor cabluri. Recuperarea şi reciclarea agentului frigorific Agentul frigorific pentru sisteme de climatizare R134a este un hidrofluorcarbon (HFC) aprobat de Agen ia de Protec ie a Mediului, fiind un produs care nu afectează stratul de ozon. Este, totuşi, recomandat ca lucrările de între inere a sistemului de climatizare să fie efectuate de către dealeri sau ateliere specializate, care dispun de echipamentul adecvat de recuperare şi reciclare. OBSERVA IE: Sistemele de climatizare contaminate cu agen i de etanşare sau sigilare, uleiuri pentru compresor sau agen i frigorifici neaproba i de către producător nu sunt acoperite de contractul de garan ie destinat sistemelor de climatizare.

Filtrul de aer al sistemului de climatizare (op ional) Filtrul este amplasat în orificiul de ventila ie situat sub capotă, în spatele unui panou demontabil aflat în torpedo, pe partea pasagerului din dreapta, lângă ştergătoarele de parbriz. Atunci când instala i un nou filtru, asigura i-vă că acesta este orientat corect. Pentru a înlocui filtrul, îndepărta i panoul din torpedo, apăsând pe clemele de fixare. Glisa i în fa ă, apoi în jos, capacul filtrului pe tijele de direc ie şi îndepărta i filtrul uzat. Instala i noul filtru cu săge ile indicând direc ia debitului de aer orientate spre partea posterioară a autovehiculului (direc ia este indicată cu ajutorul săge ilor şi textului de pe filtru). Consulta i sec iunea „Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual pentru informa ii privind intervalele de înlocuire a filtrelor de aer. Servodirec ia – Verificarea lichidului Nu este necesar să verifica i nivelul lichidului de servodirec ie la intervale regulate. Nivelul lichidului trebuie verificat numai în cazul în care apar semne de scurgere, zgomote anormale, sau sistemul nu func ionează în mod corespunzător. Încredin a i această opera iune unui dealer autorizat DaimlerChrysler.

AVERTISMENT! Pentru a preveni accidentele şi a ob ine rezultate cât mai exacte, verifica i nivelul lichidului după ce a i parcat autovehiculul pe un teren uniform şi a i oprit motorul. Nu adăuga i mai mult lichid decât este necesar. Utiliza i numai lichidele de servodirec ie recomandate de către producător. Dacă este necesar, adăuga i lichid pentru a atinge nivelul indicat. Şterge i cu o lavetă curată lichidul vărsat pe suprafe ele adiacente. Pentru a determina tipul de lichid de servodirec ie adecvat, consulta i sec iunea Lichide, lubrifian i şi piese de schimb recomandate. Articula iile sferice ale suspensiilor fa ă – spate Articula iile sferice ale suspensiilor trebuie verificate de fiecare dată când sunt efectuate lucrări de între inere, pentru a identifica eventualele scurgeri sau defec iuni. Timoneria de direc ie Articula iile sferice ale timoneriei de direc ie trebuie verificate de fiecare dată când sunt efectuate lucrări de între inere, pentru a identifica eventualele scurgeri sau defec iuni. Lubrifierea caroseriei Încuietorile şi toate punctele de pivotare ale caroseriei, şinele scaunelor, punctele de articula ie ale portierelor şi capotei portbagajului, precum şi motorului trebuie lubrifiate la intervale regulate pentru a asigura o func ionare facilă şi silen ioasă 143

şi pentru a fi protejate împotriva ruginii şi uzurii. Înainte de utilizarea oricărui lubrifiant, şterge i cu grijă piesele care urmează a fi lubrifiate, îndepărtând praful şi nisipul; după lubrifiere, îndepărta i surplusul de lubrifiant. Pentru a func iona în mod corespunzător, dispozitivele de blocare ale capotei necesită o aten ie deosebită. Este recomandat ca, atunci când efectua i lucrări de între inere sub capotă să cură a i şi să lubrifia i, de asemenea, mecanismul de deblocare şi opritorul de siguran ă. Cilindrii externi ai mecanismului de blocare trebuie lubrifia i de două ori pe an, preferabil toamna şi primăvara. Utiliza i cantită i mici de lubrifiant de înaltă calitate, precum lubrifiantul Mopar® pentru cilindrii mecanismului de blocare sau un produs echivalent. Lamele ştergătoarelor de parbriz Marginile din cauciuc ale lamelor ştergătoarelor, precum şi parbrizul, trebuie cură ate periodic cu un burete sau o lavetă moale şi un agent de cură are neutru şi neabraziv. Astfel, ve i îndepărta particulele de sare sau praf acumulate. Func ionarea ştergătoarelor pe un parbriz uscat pe perioade lungi de timp poate cauza deteriorarea lamelor. Utiliza i întotdeauna lichidul de cură are atunci când pune i în func iune ştergătoarele, pentru a îndepărta sarea sau praful de pe un parbriz uscat. Nu utiliza i ştergătoarele pentru a îndepărta bruma sau ghea a de pe parbriz. Nu lăsa i lamele ştergătoarelor să intre în contact cu produse pe bază de petrol, precum uleiul de motor, benzina etc. 144

Sistemul de spălare a parbrizului / farurilor (op ional) Sistemul de spălare a parbrizului şi cel de spălare a farurilor folosesc acelaşi rezervor de lichid de cură are. Rezervorul este amplasat în compartimentul motorului, iar nivelul lichidului trebuie verificat la intervale regulate. Umple i rezervorul cu lichid de cură are pentru parbriz (nu cu antigel pentru radiator) şi lăsa i sistemul să func ioneze timp de câteva secunde, pentru a elimina apa reziduală. Aprinderea lămpii indicatoare a nivelului lichidului de cură are indică faptul că în rezervor se află cca. 3.7 l de lichid.

Sistemul de evacuare Între inerea corespunzătoare a sistemului de evacuare reprezintă cea mai eficientă metodă de prevenire a pătrunderii monoxidului de carbon în habitaclu. În cazul în care observa i o schimbare în sunetul emis de sistemul de evacuare sau gaze de eşapament în habitaclu, sau atunci când sec iunea inferioară a profilului posterior al autovehiculului este avariată, contacta i un atelier specializat pentru a verifica sistemul de evacuare şi zonele adiacente acestuia în vederea detectării unor piese avariate, deteriorate sau montate necorespunzător. Îmbinările şi articula iile slăbite sau deschise pot permite gazelor de eşapament să pătrundă în habitaclu. Verifica i sistemul de evacuare de fiecare dată când autovehiculul este ridicat pentru lubrifiere sau schimbarea uleiului de motor. Înlocui i sistemul de evacuare sau anumite păr i componente ale acestuia, dacă este necesar. AVERTISMENT! Gazele de eşapament reprezintă un pericol pentru sănătatea şi via a dumneavoastră. Acestea con in monoxid de carbon (CO), o substan ă incoloră şi inodoră. Monoxidul de carbon poate provoca pierderea conştien ei şi otrăvirea dumneavoastră sau a pasagerilor. Pentru a evita acest lucru, urma i recomandările de mai sus.

Sistemul de răcire AVERTISMENT! • Atunci când lucra i în apropierea ventilatorului de răcire a radiatorului, deconecta i ventilatorul de la motor sau roti i cheia de contact în pozi ia OFF (Oprit). Func ionarea ventilatorului este controlată de un senzor de temperatură. Ventilatorul poate intra în func iune în orice moment atunci când cheia de contact se află în pozi ia ON (Pornit). • Lichidul de răcire fierbinte sau aburul provenind din radiator pot provoca arsuri grave. Dacă observa i abur ieşind de sub capota motorului, permite i radiatorului să se răcească înainte de a deschide capota. Nu încerca i în nici un caz să deschide i capacul de presiune al sistemului de răcire cât timp radiatorul este încă fierbinte. Verificarea lichidului de răcire Verifica i protec ia (antigel) lichidului de răcire la fiecare 12 luni (înainte de sezonul rece, acolo unde este cazul). Dacă lichidul de răcire are un aspect murdar sau ruginit, sistemul trebuie golit, spălat şi umplut din nou cu lichid de răcire neutilizat. Verifica i sec iunea anterioară a condensatorului sistemului de climatizare, unde se pot acumula insecte, frunze etc. Dacă acesta este murdar, cură a i-l cu un jet slab, vertical, de apă.

Verifica i furtunurile containerului de recuperare a lichidului de răcire; acestea pot prezenta semne de uzură, fisuri, orificii, tăieturi sau pot fi strânse excesiv la articula iile prin care se conectează la container sau la radiator. Verifica i dacă există scurgeri la nivelul întregului sistem. Men inând motorul la temperatura normală de func ionare (fără însă a îl tura excesiv), verifica i etanşeitatea capacului de presiune al sistemului de răcire, evacuând o cantitate mică de lichid de răcire cu ajutorul robinetului de evacuare al radiatorului. În cazul în care capacul este etanş, lichidul de răcire (antigelul) va fi evacuat din containerul de recuperare. NU DESCHIDE I CAPACUL DE PRESIUNE ATUNCI CÂND SISTEMUL DE RĂCIRE ESTE SUPRAÎNCĂLZIT. Sistemul de răcire – Golire, spălare şi umplere Sistemul de răcire trebuie golit, spălat şi umplut din nou la intervalele indicate de Graficele activită ilor de între inere. Dacă solu ia este murdară sau con ine o cantitate mare de sedimente, spăla i sistemul cu un agent de cură are adecvat sistemelor de răcire. Apoi, clăti i bine sistemul, pentru a îndepărta toate sedimentele şi substan ele chimice. Îndepărta i în mod adecvat solu ia antigel uzată. Alegerea lichidului de răcire adecvat Utiliza i numai lichide de răcire recomandate de către producător. Consulta i sec iunea Lichide, lubrifian i şi piese de schimb recomandate.

ATEN IE! Amestecurile de lichide de răcire, exceptând lichidele HOAT specificate, pot cauza deteriorarea motorului şi pot reduce eficien a protec iei împotriva coroziunii. Dacă sunte i nevoit, în caz de urgen ă, să utiliza i un lichid de răcire de alt tip decât cele HOAT, înlocui i-l în cel mai scurt timp cu un lichid recomandat. Nu utiliza i apă sau lichide de răcire / produse antigel pe bază de alcool. Nu folosi i inhibitori de rugină sau alte produse împotriva ruginii, întrucât este posibil ca acestea să nu fie compatibile cu lichidul de răcire, sau să obtureze radiatorul. Acest model de autovehicul nu este proiectat în vederea utilizării lichidelor de răcire pe bază de propilenglicol Nu utiliza i lichide de răcire bazate pe propilenglicol. Umplerea sistemului de răcire cu lichid de răcire Autovehiculul dumneavoastră a fost proiectat în vederea utilizării unui lichid de răcire îmbunătă it, cu o durată de via ă sporită. Acest lichid poate fi utilizat pe o perioadă de până la 5 ani şi o distan ă de 160.000 km (100.000 mile) înainte de a fi înlocuit. Pentru a preveni reducerea acestei perioade, este important să utiliza i acelaşi tip de lichid pe parcursul întregii durate de via ă a autovehiculului. Urma i aceste recomandări privind utilizarea lichidului de răcire HOAT (Tehnologia Aditivilor Hibrizi Organici). 145

Atunci când adăuga i lichid de răcire în sistem, utiliza i o solu ie cu concentra ie de minim 50% de lichid de răcire / antigel HOAT Mopar cu durata de via ă de 5 ani – 160.000 km sau un echivalent al acestuia. Utiliza i o concentra ie mai ridicată (care nu trebuie, însă, să depăşească 70%) în cazul în care autovehiculul va func iona la temperaturi sub - 37°C (- 34°F). Utiliza i numai apă pură (distilată sau deionizată) pentru această solu ie. Utilizarea unei ape de calitate mai scăzută va reduce eficien a sistemului de răcire. Re ine i că adaptarea protec iei antigel la condi iile meteorologice în care func ionează autovehiculul intră în responsabilitatea utilizatorului. OBSERVA IE: Amestecurile de tipuri diferite de lichid de răcire au o durată de via ă mai scăzută, şi trebuie schimbate la intervale mai scurte de timp. Capacul de presiune al sistemului de răcire Capacul trebuie strâns complet pentru a preveni pierderile de lichid de răcire şi pentru a permite lichidului din containerul de recuperare să pătrundă din nou în radiator. Capacul trebuie verificat şi cură at în cazul în care se constată acumularea de corpuri străine în zona de etanşare.

AVERTISMENT! • Avertismentul „NU DESCHIDE I ATUNCI CÂND SISTEMUL ESTE FIERBINTE”, aflat pe capacul de presiune al sistemului, este o măsură de siguran ă. Nu adăuga i lichid de răcire atunci când motorul este supraîncălzit. Nu deşuruba i şi nu deschide i capacul pentru a răci un motor supraîncălzit. Căldura cauzează o creştere a presiunii în sistemul de răcire. Nu deschide i capacul de presiune atunci când sistemul este fierbinte sau suportă o presiune sporită, în caz contrar, pute i fi accidentat. • Nu utiliza i decât capacul de presiune specificat pentru modelul dumneavoastră de autovehicul. Nerespectarea acestei recomandări poate conduce la accidentarea dumneavoastră sau avarierea motorului. Îndepărtarea lichidului de răcire uzat Reciclarea lichidelor de răcire uzate pe bază de etilenglicol este reglementată de lege. Contacta i autorită ile locale pentru a ob ine informa ii privind metoda de îndepărtare a acestora impusă de lege în comunitatea dumneavoastră. Nu depozita i lichidul de răcire pe bază de etilenglicol în containere deschise; cură a i lichidul vărsat pe jos, dacă este cazul. În caz contrar, acesta ar putea fi ingerat de animale sau copii. În cazul în care un copil ingerează această substan ă, contacta i imediat medicul. Cură a i imediat lichidul vărsat, dacă este cazul.

Nivelul lichidului de răcire Containerul de lichid de răcire este prevăzut cu un indicator vizual de nivel, care permite determinarea rapidă a nivelului lichidului. Atunci când motorul este oprit, după răcirea acestuia, nivelul lichidului se va înscrie, în mod normal, între limitele marcate pe container. În mod normal, radiatorul va fi permanent plin cu lichid. Nu este necesar să deschide i capacul acestuia dacă nu inten iona i să verifica i punctul de înghe al lichidului sau să înlocui i lichidul. În cazul în care încredin a i lucrările unui mecanic auto, avertiza i-l în acest sens. Cât timp temperatura de func ionare a motorului este normală, containerul de lichid de răcire trebuie verificat o dată pe lună. Atunci când este necesară o cantitate suplimentară de lichid de răcire, adăuga i lichidul în container. Nu adăuga i mai mult lichid decât este necesar. De re inut OBSERVA IE: Atunci când opri i autovehiculul după o călătorie de câ iva kilometri (câteva mile), este posibil să observa i vapori ieşind de sub capota motorului. În mod normal, acest fenomen este provocat de umiditatea datorată ploii, ninsorii sau umezelii acumulate în radiator, care se transformă în vapori la deschiderea termostatului, care permite lichidului de răcire fierbinte să pătrundă în radiator.

146

În cazul în care, în urma inspec iei compartimentului motorului, nu detecta i scurgeri ale radiatorului sau ale furtunurilor, autovehiculul poate fi pornit în siguran ă. Vaporii se vor disipa rapid. • Nu adăuga i mai mult lichid decât este necesar în containerul de recuperare. • Verifica i punctul de înghe al lichidului de răcire în radiator şi în containerul de recuperare. Dacă este necesar să adăuga i lichid de răcire, este necesar ca şi con inutul containerului de recuperare să fie protejat împotriva înghe ului. • În cazul în care este necesar, în mod frecvent, să adăuga i lichid de răcire, sau dacă nivelul lichidului din containerul de recuperare nu scade după răcirea motorului, sistemul de răcire trebuie testat la presiune, pentru eventuale scurgeri. • Concentra ia lichidului de răcire trebuie să fie de minimum 50% (lichid de răcire HOAT şi apă distilată), pentru a proteja în mod corespunzător, împotriva coroziunii, motorul autovehiculului, care include piese din aluminiu. • Asigura i-vă că furtunurile radiatorului şi ale containerului de recuperare nu sunt răsucite sau obturate. • Partea din fa ă a radiatorului trebuie men inută curată. Acest lucru este valabil şi pentru partea din fa ă a condensatorului, în cazul în care autovehiculul este echipat cu sistem de climatizare. • Nu schimba i termostatul în func ie de sezon (vară - iarnă). În cazul în care este necesar

să înlocui i termostatul, instala i NUMAI un model corespunzător. Alte modele pot cauza o func ionare necorespunzătoare a sistemului de răcire, un consum sporit de combustibil şi emisii sporite de gaze de eşapament. Furtunurile şi bifurca iile vid / vapori Verifica i suprafe ele furtunurilor şi ale tuburilor din nylon, care pot prezenta semne de deteriorare termică sau mecanică. Zonele întărite sau prea moi, cauciucul casant, fisurile, rupturile, tăieturile, zonele corodate sau umflarea excesivă indică deteriorarea cauciucului. Acorda i o aten ie sporită furtunurilor situate în apropierea surselor de căldură, precum galeria de evacuare. Verifica i amplasarea furtunurilor, pentru a vă asigura că acestea nu intră în contact cu sursele de căldură sau cu elemente în mişcare, care pot provoca deteriorarea termică sau mecanică a cauciucului. Asigura i-vă că tuburile din nylon din aceste zone nu sunt topite sau pliate. Verifica i punctele de conexiune ale furtunurilor, precum clemele şi articula iile, pentru a vă asigura că acestea sunt conectate adecvat şi nu prezintă scurgeri. Componentele care prezintă semne de deteriorare sau uzură trebuie înlocuite imediat. Frânele Pentru a asigura o func ionare corectă a sistemului de frânare, verifica i regulat componentele acestuia.

Intervalele la care trebuie efectuate aceste verificări sunt indicate în sec iunea Graficele activită ilor de între inere a acestui manual. AVERTISMENT! Nu conduce i cu apăsând pedala de frână; acest lucru poate provoca deteriorarea frânelor şi, posibil, un accident. În cazul în care conduce i cu piciorul pe pedala de frână, temperatura frânelor poate creşte excesiv, garniturile de frână se pot uza rapid, iar în cadrul sistemului de frânare pot apărea defec iuni. În caz de urgen ă, toate acestea vă pot împiedica să frâna i la capacitate maximă. Furtunurile sistemelor de frânare şi servodirec ie La fiecare revizie de rutină a autovehiculului, verifica i suprafe ele furtunurilor şi ale tuburilor din nylon, care pot prezenta semne de deteriorare termică sau mecanică. Zonele întărite sau prea moi, cauciucul casant, fisurile, rupturile, tăieturile, zonele corodate sau umflarea excesivă indică deteriorarea cauciucului. Acorda i o aten ie sporită furtunurilor situate în apropierea surselor de căldură, precum galeria de evacuare. Asigura i-vă că tuburile din nylon din aceste zone nu sunt topite sau pliate. Verifica i punctele de conexiune ale furtunurilor, precum clemele şi articula iile, pentru a vă asigura că acestea sunt conectate adecvat şi nu prezintă scurgeri. 147

OBSERVA IE: În numeroase cazuri, lichidele precum uleiul, lichidul de servodirec ie şi lichidul de frână sunt utilizate în fabrică, în cursul asamblării, pentru a facilita conectarea furtunurilor în punctele de îmbinare. Prin urmare, urmele de ulei pe articula ii nu indică în mod necesar scurgeri. Scurgerea cantită ilor mici de lichid fierbinte atunci când sistemele se află sub presiune (în timpul func ionării autovehiculului) trebuie luată în considerare înainte ca furtunurile să fie înlocuite din cauza scurgerilor. OBSERVA IE: Furtunurile sistemului de frânare trebuie verificate la fiecare revizie a sistemului de frânare şi la fiecare schimbare a uleiului de motor. Verifica i furtunurile hidraulice ale sistemului de frânare; acestea pot prezenta fisuri, zgârieturi sau zone uzate. În cazul în care un furtun prezintă astfel de semne de deteriorare, trebuie înlocuit imediat. În caz contrar, furtunul poate exploda. AVERTISMENT! Furtunurile uzate ale sistemului de frânare pot exploda, împiedicând func ionarea frânelor. Întro astfel de situa ie, pute i provoca un accident. În cazul în care un furtun prezintă semne de deteriorare, trebuie înlocuit imediat.

Verificarea nivelului lichidului de frână Nivelul lichidului în cilindrul principal trebuie verificat de fiecare dată când efectua i lucrări în compartimentul motorului, precum şi atunci când lampa de avertizare a sistemului de frânare indică probleme în func ionarea acestuia. Cură a i partea superioară a cilindrului principal înainte de a deschide capacul. Adăuga i lichid de frână până când nivelul acestuia corespunde marcajului „FULL ”(Plin) de pe rezervorul cilindrului principal. O cantitate excesivă de lichid poate cauza scurgeri în sistem. Nu adăuga i mai mult lichid decât este necesar. Asigura i-vă, însă, că nivelul lichidului corespunde marcajului de pe rezervor. În cazul frânelor cu disc, nivelul lichidului scade cu atât mai rapid cu cât plăcu ele de frână sunt mai uzate. O scădere bruscă a nivelului lichidului poate, însă, fi cauzată de o scurgere, aşadar vă recomandăm să efectua i o verificare a sistemului în acest sens. Utiliza i numai lichide de frână recomandate de către producător. Consulta i sec iunea Lichide, Lubrifian i şi Piese de Schimb recomandate.

AVERTISMENT! • Umplerea excesivă a rezervorului de lichid de frână poate conduce la scurgeri de lichid pe componente fierbin i ale motorului. În această situa ie, lichidul se poate aprinde. • Utilizarea unui lichid de frână cu un punct de fierbere mai scăzut decât cel al lichidului recomandat MOPAR DOT 3 sau a unui lichid neidentificat de către specifica iile FMVSS poate conduce la apari ia de defec iuni ale sistemului de frânare în cazul unei frânări prelungite. Într-o astfel de situa ie, pute i provoca un accident. Utiliza i numai un lichid de frână aflat anterior într-un container închis ermetic, pentru a evita contaminarea acestuia cu materii străine sau umezeală. ATEN IE! Evita i contaminarea lichidului de frână cu lichide pe bază de petrol. Aceasta poate cauza deteriorarea elementelor de etanşare ale sistemului de frânare şi, implicit, defectarea frânelor.

148

Furtunurile sistemului de alimentare Sistemele de alimentare la presiune înaltă cu injec ie electronică a carburantului sunt echipate cu furtunuri şi articula ii cu conectare rapidă ale căror caracteristici unice permit etanşarea corespunzătoare şi protec ia sistemului împotriva coroziunii cauzate de benzina deteriorată. Utiliza i numai furtunurile cu articula ii cu conectare rapidă indicate de către producător, sau furtunuri cu materiale şi parametri de utilizare echivalen i. Este obligatoriu să înlocui i furtunurile şi articula iile deteriorate demontate în cursul lucrărilor de între inere. Atunci când instala i articula iile cu conectare rapidă, asigura i-vă că acestea sunt montate corect şi etanşate corespunzător. Încredin a i lucrările de între inere unui dealer autorizat. Transmisia automată Verificarea nivelului lichidului Nivelul lichidului sistemelor de transmisie automată nu necesită verificări la intervale regulate. Din acest motiv, containerul respectiv nu include un indicator de nivel. În cazul în care observa i pierderi de lichid sau probleme în func ionarea cutiei de viteze, încredin a i verificarea nivelului lichidului de transmisie unui dealer autorizat.

ATEN IE! Utilizarea unui alt lichid de transmisie decât cel recomandat de producător poate reduce performan ele sistemului de transmisie sau poate produce trepida ii ale convertizorului de cuplu. Utilizarea unui lichid de alt tip decât cel recomandat impune schimbarea la intervale mai scurte a lichidului şi a filtrului. Pentru a determina tipul de lichid de transmisie adecvat, consulta i sec iunea Lichide, lubrifian i şi piese de schimb recomandate. ATEN IE! Nivelul lichidului este stabilit din fabrica ie şi nu necesită ajustări, atunci când autovehiculul func ionează în condi ii normale. În cazul apari iei scurgerilor de lichid de transmisie, contacta i imediat un dealer autorizat. Scurgerile de lichid pot cauza avarierea gravă a sistemului de transmisie. Dealerul dumneavoastră autorizat dispune de echipamentul necesar ajustării adecvate a nivelului lichidului.

Înlocuirea lichidului şi a filtrului În cazul sistemelor de transmisie automată, lichidul de transmisie şi filtrul acestuia trebuie înlocuite după cum urmează: Graficul de între inere “A” – înlocuirea nu este necesară Graficul de între inere “B” – înlocui i lichidul şi filtrul la fiecare 90.000 km (60.000 mile) în următoarele condi ii: • Limuzinele, taxiurile, autovehiculele Poli iei, autovehiculele comerciale sau cele care func ionează în mod frecvent cu remorcă pentru mai mult de 45 de minute de func ionare continuă. În cazul în care sistemul de transmisie este demontat, oricare ar fi motivul, lichidul de transmisie şi filtrul trebuie înlocuite. Trac iunea integrală (AWD) (op ional) Sistemul de trac iune integrală constă dintr-o cutie de transfer şi diferen ialul pun ii fa ă. Suprafa a exterioară a acestor componente trebuie verificată, întrucât poate prezenta urme ale scurgerilor de lichid. În cazul în care sistemul prezintă scurgeri, repara iile trebuie efectuate în cel mai scurt timp.

149

Capacul de alimentare al cutiei de transfer este amplasat pe carcasa posterioară, în apropierea arborelui de transmisie. Nivelul poate fi verificat prin capacul de serviciu situat în centrul carcasei posterioare, la nivelul bazei orificiului. Capacul de alimentare al diferen ialului pun ii fa ă se află pe învelişul exterior de protec ie, lângă punctul de îmbinare a semiarborelui. Nivelul poate fi verificat după îndepărtarea capacului. Nivelul trebuie să corespundă bazei orificiului, sau să se afle pu in sub aceasta. Înlocuirea lichidului Lichidul va fi înlocuit după cum urmează:
Func ionare în condi ii normale Func ionare în condi ii dure Diferen ialul pun ii fa ă Cutia de transfer Înlocuirea nu este necesară Înlocuirea nu este necesară 77.000 km (48.000 mile)

Func ionarea în condi ii dure este definită după cum urmează: 1. Călătoriile de cel pu in 45 de minute în traficul urban aglomerat sau pe şantiere reprezintă peste 50% din func ionarea autovehiculului. 2. Limuzinele, taxiurile, autovehiculele Poli iei, autovehiculele comerciale sau cele care func ionează în mod frecvent cu remorcă pentru mai mult de 45 de minute de func ionare continuă. 150

Rulmen ii ro ilor fa ă - spate Rulmen ii ro ilor fa ă - spate sunt permanent sigila i. Aceste piese nu necesită activită i de între inere la intervale regulate. Între inerea caroseriei şi protec ia împotriva coroziunii Protec ia caroseriei şi vopselei împotriva coroziunii Natura lucrărilor de între inere a caroseriei variază în func ie de amplasarea geografică şi de condi iile de utilizare. Substan ele folosite pentru ameliorarea aderen ei la carosabil în timpul sezonului rece, precum şi cele pulverizate pe şosea şi copaci în timpul celorlalte anotimpuri sunt agen i corozivi puternici, care pot afecta componentele din metal ale autovehiculului. Parcarea în spa ii deschise, care expune autovehiculul agen ilor transmişi prin aer, suprafe ele carosabile pe care se deplasează autovehiculul, condi iile extreme de func ionare, climatice sau de altă natură, pot dăuna vopselei, finisajelor din metal şi şasiului. Pentru a beneficia la maximum de măsurile de protec ie anti-coroziune incluse în structura autovehiculului, respecta i recomandările de mai jos: Ce anume cauzează coroziunea? Coroziunea este rezultatul deteriorării sau îndepărtării vopselei şi a straturilor de protec ie ale autovehiculului. În mod normal, aceasta este determinată de: • Sarea, praful şi umezeala acumulate pe şosea. • Impactul autovehiculului cu pietrişul de pe şosea.

Insecte, sevă, gudron. Cristalele de sare din aer, în localită ile de pe malul mării. • Substan ele radioactive din atmosferă / agen ii poluan i industriali Spălarea • Autovehiculul trebuie spălat regulat. Este recomandat ca autovehiculul să fie parcat întro zonă umbrită. Utiliza i un şampon adecvat pentru autovehicule şi clăti i bine caroseria cu apă curată. • Atunci când pe suprafa a autovehiculului există acumulări de insecte, gudron sau de alte substan e similare, spăla i autovehiculul în cel mai scurt timp. • Utiliza i un produs de lustruire Mopar sau echivalent pentru a îndepărta petele şi pelicula de praf depusă pe caroserie şi pentru a lustrui caroseria. Ave i grijă să nu zgâria i vopseaua. • Evita i utilizarea produselor abrazive şi nu aplica i o presiune prea mare atunci când lustrui i caroseria; astfel, ve i men ine strălucirea stratului de vopsea şi ve i evita corodarea acestuia. • • ATEN IE! Nu utiliza i materiale abrazive sau agen i de cură are prea puternici, precum bure ii din sârmă sau agen ii de cură are sub formă de pulbere; acestea vor zgâria metalul şi suprafe ele vopsite.

Măsuri speciale de protec ie • În cazul în care conduce i în mod frecvent pe şosele acoperite cu praf sau sare, sau pe litoral, cură a i sec iunea inferioară a autovehiculului cu ajutorul unui furtun, cel pu in o dată pe lună. • Este important ca orificiile de scurgere de pe marginile inferioare ale portierelor, panourilor batante şi portbagajului să nu fie obturate. • În cazul în care vopseaua prezintă zgârieturi sau zone deteriorate, acestea trebuie acoperite imediat. Costul acestui tip de repara ii va fi suportat de către proprietar. • Dacă autovehiculul dumneavoastră este avariat în urma unui accident care distruge vopseaua şi stratul de protec ie, efectua i repara iile necesare în cel mai scurt timp. Costul acestui tip de repara ii va fi suportat de către proprietar. • Jantele şi finisajele acestora, în special în cazul celor acoperite cu un strat protector din aluminiu sau crom, trebuie cură ate regulat cu apă şi detergent adecvat, pentru a preveni coroziunea. Nu utiliza i agen i de cură are abrazivi sau acizi pentru a îndepărta petele persistente. Nu utiliza i lavete aspre, bure i sau perii din sârmă, sau agen i de lustruire pentru metal. Nu utiliza i decât agen i de cură are Mopar sau echivalen i. Nu utiliza i agen i de cură are pentru cuptoare. Nu apela i la serviciile spălătoriilor automate de maşini care utilizează solu ii acide sau perii aspre. Acestea pot distruge stratul protector al jantelor.

• În cazul în care transporta i încărcături de natură specială, precum substan ele chimice, îngrăşămintele, sarea etc., asigura i-vă că aceste produse sunt ambalate corespunzător. • În cazul în care conduce i frecvent pe drumuri acoperite cu pietriş, amplasa i apărătoare pentru pietre sau noroi în spatele ro ilor. • Dacă observa i zgârieturi ale stratului de vopsea, acoperi i-le în cel mai scurt timp folosind vopsea Mopar sau echivalentă. Dealerul dumneavoastră vă poate oferi o vopsea care să corespundă culorii autovehiculului. Între inerea interiorului Utiliza i un agent de cură are Mopar pentru materiale textile sau un echivalent pentru a cură a tapi eria şi mochetele din materiale textile. Cură a i finisajele interioare cu o lavetă umedă, apoi cu o lavetă umezită cu solu ie de detergent şi ulterior cu un agent de cură are Mopar pentru vinilin sau un echivalent, în caz de necesitate. Nu utiliza i agen i de cură are prea puternici sau Amorall. Utiliza i un agent de cură are Mopar pentru vinilin sau un echivalent pentru a cură a tapi eria de vinilin. Produsul Mopar Total Clean este recomandat pentru cură area tapi eriei din piele. Tapi eria din piele se va men ine în stare bună dacă va fi cură ată regulat cu o lavetă moale, umedă. Particulele de praf sunt agen i abrazivi şi pot distruge tapi eria din piele. Acestea trebuie îndepărtate cu ajutorul unei lavete umede. Petele

persistente pot fi îndepărtate uşor cu ajutorul unei lavete moi şi al produsului Mopar Total Clean, sau al unui echivalent al acestuia. Evita i vărsarea de lichide de orice natură pe tapi eria din piele. Nu utiliza i agen i de lustruire, uleiuri, agen i de cură are, solven i, detergen i sau produse bazate pe amoniac pentru a cură a tapi eria din piele. Nu este necesar să utiliza i un balsam pentru piele pentru a men ine tapi eria din piele în starea sa ini ială. AVERTISMENT! Nu utiliza i solven ii volatili ca agen i de cură are. Numeroşi astfel de solven i sunt inflamabili. Utilizarea acestor produse în spa ii închise poate cauza probleme la nivelul căilor respiratorii. Suprafe ele din sticlă Toate suprafe ele din sticlă trebuie cură ate în mod regulat cu ajutorul oricărui agent de cură are pentru sticlă disponibil în comer . Nu utiliza i produse abrazive. Cură a i cu aten ie sporită lunetele echipate cu degrivratoare electronice şi antene radio. Nu utiliza i instrumente ascu ite, care pot zgâria elementele acestora. Atunci când cură a i oglinzile retrovizoare, pulveriza i agentul de cură are pe lavetă. Nu pulveriza i agentul de cură are direct pe oglindă.

151

Cură area lentilelor din plastic ale panoului de instrumente Lentilele care acoperă instrumentele sunt produse din plastic transparent. Atunci când cură a i aceste lentile, evita i să zgâria i plasticul. 1. Folosi i o lavetă moale, umezită. Pute i, de asemenea, utiliza o solu ie de săpun, dar nu şi agen i de cură are abrazivi sau cu un con inut ridicat de alcool. Dacă utiliza i săpun, acesta trebuie îndepărtat folosind o lavetă umedă. 2. Usca i lentilele folosind o lavetă moale. Între inerea centurilor de siguran ă Nu înălbi i, vopsi i sau cură a i centurile de siguran ă folosind solven i chimici sau agen i abrazivi de cură are. Aceştia pot deteriora materialul. Evita i, de asemenea, expunerea îndelungată la soare a centurilor de siguran ă. Dacă este necesar ca acestea să fie cură ate, utiliza i o solu ie de săpun sau apă căldu ă. Nu scoate i centurile din autovehicul pentru a le cură a. Înlocui i centurile dacă observa i semne de uzură sau dacă dispozitivele de blocare nu func ionează corespunzător.

Cură area suporturilor pentru pahare de pe consola centrală Utiliza i o lavetă sau un prosop moale, umezit cu o solu ie de săpun. OBSERVA IE: Suportul pentru pahare nu poate fi demontat. Centrele de distribu ie a energiei electrice Centrul de distribu ie a energiei electrice - fa ă Un centru de distribu ie a energiei electrice este amplasat în compartimentul motorului. Acest centru con ine siguran e şi relee.

ATEN IE! • Atunci când instala i capacul centrului de distribu ie a energiei electrice, asigura i-vă că acesta este amplasat şi fixat corect. În caz contrar, apa poate pătrunde în centrul de distribu ie a energiei electrice, ceea ce poate cauza probleme în func ionarea sistemului electric. • Atunci când înlocui i o siguran ă arsă, asigura i-vă că noua siguran ă are amperajul corect. Folosirea unei siguran e cu un amperaj diferit poate conduce la supraîncărcarea sistemului electric. Dacă o siguran ă cu amperajul corect continuă să se ardă, aceasta indică o problemă a circuitelor electrice, care trebuie remediată. Siguran ele centrului de distribu ie a energiei electrice - fa ă
Scaun 1 2 3 4 5 Siguran ă 20 Amp Galben 20 Amp Galben 15 Amp Bleumarin 20 Amp Galben Circuite Far fază lungă stânga Far fază lungă dreapta Pedală reglabilă Claxon

Centrul de distribu ie a energiei electrice - fa ă

25 Amp Transparent Sistem de spălare a farurilor – dacă figurează în dotare

152

Scaun 6 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Siguran ă 15 Amp Bleumarin 20 Amp Galben 15 Amp Bleumarin 15 Amp Bleumarin 5 Amp Portocaliu 20 Amp Galben — — 25 Amp Transparent 20 Amp Galben 15 Amp Bleumarin 30 Amp Roz 30 Amp Roz 50 Amp Roşu

Circuite Modul de control fa ă (MCF) Lampă de cea ă Lampă de parcare Frâne non-ABS Demaror Oprire automată / Modul de control al transmisiei (MCI) — — Modul de control al transmisiei Injectoare, bobine de induc ie Modul de control al transmisiei Supapele Sistemului de frânare antiblocare (ABS) Ştergătoare de parbriz / sistem de spălare a parbrizului Ventilatorul radiatorului

Scaun 20 21 22 23 24 25 26 27

Siguran ă 20 Amp Bleu 50 Amp Roşu 40 Amp Verde 50 Amp Roşu 60 Amp Galben 30 Amp Roz 20 Amp Bleu 30 Amp Roz

Circuite Demaror Motorul pompei ABS Ventilatorul radiatorului viteză mare / mică Iluminare cu intesitate mare Ventilartorul radiatorului - numai pentru modele Diesel Iluminare - faza scurtă stânga, / faza scurtă dreapta Transmisie Iluminare - faza scurtă dreapta , / faza scurtă stânga

Deschide i capacul compartimentului

Centrul de distribu ie a energiei electrice spate Există, de asemenea, un centru de distribu ie a energiei electrice amplasat în portbagaj, sub capacul compartimentului de depozitare a ro ii de rezervă. Acest centru con ine siguran e şi relee.

Centrul de distribu ie a energiei electrice - spate

153

ATEN IE! • Atunci când instala i capacul centrului de distribu ie a energiei electrice, asigura i-vă că acesta este amplasat şi fixat corect. În caz contrar, apa poate pătrunde în centrul de distribu ie a energiei electrice, ceea ce poate cauza probleme în func ionarea sistemului electric. • Atunci când înlocui i o siguran ă arsă, asigura i-vă că noua siguran ă are amperajul corect. Folosirea unei siguran e cu un amperaj diferit poate duce la supraîncărcarea sistemului electric. Dacă o siguran ă cu amperajul corect continuă să se ardă, aceasta indică o problemă a circuitelor electrice, care trebuie remediată.

Scaun 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Siguran ă 15 Amp Bleumarin 20 Amp Galben 10 Amp Roşu 25 Amp C/BRKR 25 Amp C/BRKR 30 Amp C/BRKR 10 Amp Roşu 20 Amp Galben 20 Amp Galben 20 Amp Galben 10 Amp Roşu 20 Amp Galben -

Circuite Aprindere pornire / demarare – pornire Priza consolei centrale Lampa de cea ă spate – dacă intră în dotare Modul memorie / Încuietori portiere Scaunul reglabil al pasagerului din fa ă Modul portiere Pornire/Acc/ Temporizare Cheie cu transponder/Deschidere cu cheia cu transponder/Panou instrumente Lampa de frână 5,7 l Priză portbagaj – dacă figurează în dotare Priză op ională Lampă parcare Ştergător lunetă – dacă figurează în dotare -

Scaun 27 28 29

Siguran ă 10 Amp Roşu 10 Amp Roşu 5 Amp Portocaliu

Circuite Airbag / Modul de clasificare a pasagerilor Airbag – cortină - dacă figurează în dotare Cheie transponder/Deschidere centralizată pe baza cheii transponder/Alimentarea la aprindere al modulului de control al transmisiei Modulul coloanei de direc ie / Oglinzi electrice – dacă figurează în dotare Antenă reglabilă electric / Telecomandă uşă garaj / Temporizarea aprinderii Radio / Sistem naviga ie Transmisie Ceas analog / Telecomandă uşă garaj Oglindă încălzită Oglindă reglabilă electric

30 31 32 33 34 35

10 Amp Roşu 5 Amp Portocaliu 20 Amp Galben 15 Amp Bleumarin 5 Amp Portocaliu 10 Amp Roşu 5 Amp Portocaliu

Centrul de distribu ie a energiei electrice - spate
Scaun 1 2 3 4 5 6 Siguran ă 60 Amp Transparent 40 Amp Verde — 40 Amp Verde 30 Amp Roz 20 Am Galben Circuite Func ionare cu motorul oprit Baterie — Baterie Încălzire scaun / Coloană direc ie Pompă de injec ie

36 37 38 39 40

154

Scaun 41

Siguran ă 10 Amp Roşu

42 43 44

30 Amp Roz 30 Amp Roz 20 Amp Bleu

Circuite Modulul de control al climatizării / Reglarea farurilor (dacă figurează în dotare) / Sistemul de asistare la parcare – spate (dacă figurează în dotare) / Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri (op ional) Motorul ventilatorului sistemului automat de control al temperaturii (ACT) Degivrator spate Amplificator audio

PARCAREA AUTOVEHICULULUI PE O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ Dacă nu inten iona i să utiliza i autovehiculul timp de peste 21 de zile, este recomandat să lua i măsuri pentru a proteja bateria. Pute i: • Deconecta cablul negativ de la baterie. • De fiecare dată când parca i autovehiculul pe o perioadă îndelungată, sau nu inten iona i să îl utiliza i (de ex. în vacan ă) timp de cel pu in două săptămâni, lăsa i sistemul de climatizare să func ioneze timp de cinci minute, cu func ia „aer proaspăt” activată, la viteza maximă a ventilatorului, cu motorul func ionând la ralanti. Aceasta va asigura lubrifierea adecvată a sistemului, pentru a reduce la minimum riscul de defec iune a compresorului atunci când motorul va fi pornit din nou.

BECURILE DE REZERVĂ BECURI – Interior Numărul becului Lumini de acces spate / Lămpi de lectură ..... W5W Lampa portbagajului .........................................579 Lămpi de lectură integrate în consola superioară.................................................578 Lămpi integrate în parasolar........................ A6220 Lampa torpedoului............................................194 Lumini de acces - portieră ................................562 Lampă de avertizare asupra tura iei JKLE14140 OBSERVA IE: Dacă este necesar să înlocui i întrerupătoarele cu lampă integrată, contacta i un dealer autorizat pentru a ob ine instruc iunile necesare. Toate becurile interioare sunt becuri cu soclu sau capsulă din sticlă. Nu utiliza i becuri cu soclu din aluminiu.

BECURI – Exterior Numărul becului Far fază scurtă – bec cu tub de descărcare de mare intensitate (HID) ...................D1S (Service asigurat de dealer) Far fază lungă.................................................9005 Lampă de pozi ie / direc ie..........3757AKPY27/7W Lampă de pozi ie fa ă .................................... W5W Lampă de cea ă fa ă............................... 9145/H10 (Service asigurat de dealer) Lampă laterală............................................... W5W Lampă de frână ................................. 3157P27/7W Lampă de semnalizare spate .. 3757AKPY27/7WK Lampă suplimentară .......................... 3157P27/7W Lampă de cea ă spate ....................... 3157P27/7W Lampă suplimentară de frână (CHMSL)..........LED Lampa plăcu ei de înmatriculare ................... W5W ÎNLOCUIREA BECURILOR Farul de fază scurtă, farul de fază lungă, lampa de pozi ie/direc ie, lampa de pozi ie fa ă Faruri cu tub de descărcare de mare intensitate (HID) Farurile utilizează tuburi cu descărcare de înaltă tensiune. Tensiunea poate rămâne în circuit chiar atunci când farurile sunt oprite, iar cheia este scoasă din contact. Din acest motiv, nu este recomandat să efectua i personal repara iile privind farurile. În cazul în care un far prezintă probleme de func ionare, contacta i un dealer autorizat. 155

AVERTISMENT! Atunci când farurile sunt aprinse, punctele de alimentare ale farurilor cu tub cu descărcare de mare intensitate vor suporta o tensiune sporită. Aceasta poate cauza un şoc electric puternic, dacă lucrările de între inere şi repara iile nu sunt efectuate corect. Încredin a i lucrările de între inere unui dealer autorizat. OBSERVA IE: În cazul autovehiculelor echipate cu faruri cu tub de descărcare de mare intensitate (HID), atunci când farurile sunt aprinse, lumina acestora are o tentă albastră. Aceasta va dispărea în cca. 10 secunde, după încărcarea completă a sistemului. • Deschide i capota motorului. • Roti i soclul becului corespunzător spre stânga şi scoate i-l. Demonta i becul de pe soclu. OBSERVA IE: Înainte de a înlocui becurile de pe partea şoferului, este necesar să îndepărta i carcasa filtrului de aer. • Monta i un alt bec pe soclu. Reinstala i soclul, rotindu-l spre dreapta.

BECUL FARULUI DE FAZĂ LUNGĂ

BECUL LĂMPII DE POZI IE/ SEMNALIZATORULUI DE DIREC IE

BECUL LĂMPII DE POZI IE FA Ă

ATEN IE! Nu atinge i noul bec cu degetele. Acesta nu trebuie să intre în contact cu uleiul; în caz contrar, durata sa de via ă va fi mai scurtă. Dacă becul intră în contact cu o suprafa ă uleioasă, îndepărta i uleiul cu un solvent pe bază de alcool.

Lampa laterală

1. Împinge i lampa către stânga şi demonta i-o de pe caroserie rotind-o în jurul marginii sale stângi. 2. Îndepărta i lampa. 3. Demonta i soclul becului, rotindu-l. 4. Scoate i becul. 5. Înlocui i becul.

156

6. Fixa i cârligul drept al lămpii în metalul caroseriei (respecta i orientarea indicată pe lentilă). 7. Roti i lampa până ce marginea sa stângă se fixează cu un clic.

Lampa de frână, lampa de cea ă spate, lampa de semnalizare şi lampa suplimentară

1. Deschide i portbagajul. 2. Îndepărta i cele două dispozitive de fixare aflate în spatele lămpii de frână 7. Scoate i ansamblul lămpii din autovehicul pentru a avea acces la becuri. Roti i soclul becului spre stânga pentru a îl scoate. Becul lămpii de frână

Becul lămpii de cea ă spate

Becul semnalizatorului de direc ie

3. Îndepărta i capitonajul portbagajului. 4. Îndepărta i cele de-al treilea dispozitiv de fixare aflat în spatele lămpii de frână. 5. Îndepărta i clama de fixare a conectorului electric. 6. Deconecta i conectorul electric. 157

Lampa plăcu ei de înmatriculare
Lampa suplimentară 1. Îndepărta i şuruburile care fixează lampa deasupra plăcu ei de înmatriculare. 2. Demonta i ansamblul bec-soclu şi scoate i becul.

3. Înlocui i becul şi reinstala i ansamblul bec-soclu. 4. Fixa i din nou lampa deasupra plăcu ei de înmatriculare.

8. Demonta i de pe soclu becul corespunzător. 9. Înlocui i becul, reinstala i soclul şi apoi ansamblul lămpii. 10. Închide i portbagajul. Bec

Soclu conector

158

LICHIDE ŞI CAPACITĂ I
Sistem metric Carburant (capacită i aproximative) Motoare de 2,7 l (Cifra octanică 91) Motoare de 3,5 l fără trac iune integrală (Cifra octanică 95) Motoare de 3,5 l cu trac iune integrală (Cifra octanică 95) Motoare de 3,5 L fără trac iune integrală (Cifra octanică 95) Motoare de 5,7 l (Cifra octanică 95) Motor diesel de 3,0 l Ulei de motor cu filtru Motoare de 2,7 l (SAE 5W-30, ACEA A3/B3, A3/B4 sau A5/B5) 5,7 litri 5,7 litri 6,6 litri 6,0 qts 6,0 qts 7,0 qts 10 qts 9,7 qts 10,6 qts 14,6 qts 14 qts 68 litri 68 litri 72 litri 72 litri 78 litri Statele Unite 18 galoane 18 galoane 19 galoane 19 galoane

20,6 galoane

Motoare de 3,5 l (SAE 10W-30, ACEA A3/B3, A3/B4 sau A5/B5) Motoare de 5,7 l (SAE 5W-30, ACEA A3/B3, A3/B4 sau A5/B5)
Motoare diesel de 3,0 l (SAE 0W-40, ACEAA3/B3 or A3/B4) Sistemul de răcire* Motoare de 2,7 L (Antigel / lichid de răcire Mopar®, formula 5 ani / 160.000 km sau un produs echivalent) Motoare de 3,5 l (Antigel / lichid de răcire Mopar®, formula 5 ani / 160.000 km sau un produs echivalent) Motoare de 5,7 l (Antigel / lichid de răcire Mopar®, formula 5 ani / 160.000 km sau un produs echivalent) Motoare de 3,0 l (Antigel / lichid de răcire Mopar®, formula 5 ani / 160.000 km ) * Include radiatorul şi containerul de recuperare pentru lichidul de răcire umplute la nivelul MAX.

9,5 litri
9,2 litri 10,0 litri

13,8 litri 13,2 litri

159

LICHIDE, LUBRIFIAN I ŞI PIESE ORIGINALE Motorul
Componentă Lichid de răcire - motor Ulei de motor – categorii non-ACEA Lichide, lubrifian i şi piese originale Mopar® Antigel / lichid de răcire, formula 5 ani / 160.000 km HOAT (Tehnologia Aditivilor Hibrizi Organici) Pentru a asigura o func ionare optimă şi o protec ie maximă a motorului în orice condi ii de func ionare, producătorul recomandă numai uleiurile de motor care au primit certificatul API şi care îndeplinesc cerin ele Standardului DaimlerChrysler privind Materialele MS-6395. Utiliza i un ulei Mopar sau un produs echivalent care respectă specifica iile MS-6395. Aceste Uleiuri Certificate sunt marcate, pe partea din fa ă a containerului, cu marcajul de certificare pentru uleiuri de motor al Institutului American pentru Petrol (API). Acest marcaj indică faptul că uleiul se conformează standardelor impuse de către producători, conformitate testată, certificată şi atestată de către Institutul American pentru Petrol (API). Producătorul recomandă folosirea exclusivă a uleiurilor de motor care au primit certificatul API şi respectă cerin ele Standardului DaimlerChrysler privind Materialele MS-6395. În ările care folosesc Clasificarea Europeană a Uleiurilor de Motor ACEA , utiliza i uleiuri care îndeplinesc cerin ele ACEA A3/B3, A3/B4 sau A5/B5. Utiliza i numai uleiuri pentru motoare diesel care corespund nivelurilor de calitate stabilite de API CH-3 sau CH-4. în ările care folosesc Clasificare Europeană a Uleiurilor de Motor ACEA, utiliza i uleiuri care îndeplinesc cerin ele ACEA A3/B3 sau A3/B4. Consulta i eticheta con inând Informa ii privind Controlul Emisiilor de Gaze, situată în compartimentul motorului. Mopar® 05281090 sau un produs echivalent. Mopar® 05281090 sau un produs echivalent. Mopar® 05281090 sau un produs echivalent. Mopar® 05175571AA sau un produs echivalent. Cifra octanică 91 Cifra octanică 95 Cifra octanică 95 Consulta i capitolul 5 al acestui manual, sec iunea „Alegerea carburantului – motoare diesel) pentru detalii privind carburantul corespunzător.

Ulei de motor (categorii ACEA) – motoare pe benzină Ulei de motor (categorii ACEA) – motoare diesel Bujiile Filtrul de ulei (2,7 l) Filtrul de ulei (3,5 l) Filtrul de ulei (5,7 l) Filtrul de ulei (3,0 l diesel) Carburant (2,7 l) Carburant (3,5 l) Carburant (5,7 l) Carburant (3,0 l diesel)

160

Şasiul
Componentă Transmisie automată (motoare pe benzină) Cilindru principal frâne Rezervorul de lichid de servodirec ie Punte spate Cutia de transfer Puntea fa ă Lichide, lubrifian i şi piese originale Lichid de transmisie automată Mopar® ATF+ 4 sau un produs echivalent. Utiliza i lichid de frână Mopar® DOT 3 , SAE J1703. Dacă lichidul de frână DOT 3, SAE J1703 nu este disponibil, pute i utiliza lichid de frână DOT 4. Nu folosi i decât lichidele de frână recomandate. Lichid de servodirec ie Mopar® +4, Lichid de transmisie automată Mopar® ATF+4 sau un produs echivalent. Lubrifiant sintetic pentru sistemul de transmisie, cu certificat API GL-5 SAE 75W 140, sau un produs echivalent. Lubrifiant Mopar® pentru cutia de transfer LX, P/N 05170055 EA sau un produs echivalent. Lubrifiant pentru sistemul de transmisie, cu certificat API GL-5 SAE 75W 140, sau un produs echivalent.

161

9
• ÎNTRE INEREA SISTEMULUI DE CONTROL AL EMISIILOR DE GAZE .........................................................................164 • GRAFICELE ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE...................................164 • GRAFICUL „A”....................................................................................166 • GRAFICUL „B”....................................................................................167 • GRAFICELE ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE – MOTOARE DIESEL .....................................................172 • Graficul „A” ........................................................................................173 • Graficul „B” ........................................................................................174

GRAFICELE ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE

163

ÎNTRE INEREA SISTEMULUI DE CONTROL AL EMISIILOR DE GAZE Lucrările de între inere „programate”, listate în font aldin, trebuie efectuate la intervalele specificate pentru a asigura func ionarea corespunzătoare a sistemului de control al emisiilor de gaze. Efectua i aceste lucrări, precum şi celelalte activită i de între inere men ionate în acest manual, pentru a asigura func ionarea optimă şi fiabilitatea autovehiculului dumneavoastră. În cazul autovehiculelor care func ionează în condi ii dure, precum zonele cu mult praf, sau cele care efectuează frecvent călătorii foarte scurte, este necesar ca lucrările de între inere să fie efectuate mai des. La orice semn de defec iune, trebuie efectuate revizia şi repara iile necesare. OBSERVA IE: Între inerea, înlocuirea sau repara iile componentelor sistemului de control al emisiilor de gaze pot fi efectuate de către orice atelier specializat sau persoană dispunând de piese de schimb certificate ca respectând standardul EPA în Statele Unite, sau, pentru statul California, regulamentele Comisiei pentru Prevenirea Poluării Aerului. GRAFICELE ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE Există două grafice ale activită ilor de între inere în care sunt listate lucrările obligatorii de între inere pentru autovehiculul dumneavoastră. Primul este Graficul „A”. Acesta se aplică în cazul autovehiculelor care nu func ionează în nici una dintre condi iile descrise în cadrul Graficului „B”.

OBSERVA IE: Majoritatea autovehiculelor func ionează în condi iile descrise în cadrul Graficului “B”. Cel de-al doilea grafic este Graficul „B”. Acesta se aplică în cazul autovehiculelor care func ionează în condi iile descrise mai jos şi în cadrul sec iunii Graficul “B”. Schimba i lichidul de transmisie automată şi filtrul acesteia la fiecare 96.000 km (60.000 mile) dacă autovehiculul func ionează frecvent într-una sau mai multe dintre condi iile marcate cu un 0. • Temperaturile de zi sau de noapte sunt sub 0°C (32°F). • Efectua i frecvent călătorii scurte, în trafic urban. • Motorul func ionează deseori la ralanti, pe perioade relativ lungi. • Conduce i deseori în zone cu mult praf. • Efectua i frecvent călătorii de sub 16 km (10 mile). • Conduce i peste 50% din timp la viteze mari, la temperaturi exterioare ridicate, de peste 32° (90°). • Conduce i cu o remorcă. ◊ • Autovehiculul dumneavoastră este un taxi, apar ine Poli iei sau unei companii de livrări. • Conduce i în regim extra-rutier sau în deşert. • Dacă autovehiculul este proiectat pentru, şi func ionează cu carburant E-85 (etanol).

OBSERVA IE: Dacă una sau mai multe dintre aceste condi ii se aplică în cazul dumneavoastră, schimba i uleiul de motor la fiecare 5.000 km (3.000 mile) sau la fiecare 3 luni - oricare situa ie ar surveni mai întâi – şi respecta i graficul “B” din sec iunea “Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. OBSERVA IE: În cazul în care oricare dintre aceste condi ii se aplică în cazul dumneavoastră, atunci purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire la fiecare 164.000 km (102.000 mile) sau 60 de luni – oricare eveniment ar surveni mai întâi – şi respecta i graficul B din sec iunea „Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. OBSERVA IE: Dacă nici una dintre aceste condi ii nu se aplică în cazul dumneavoastră, schimba i uleiul de motor la intervalele indicate de graficul “A” din sec iunea “Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. Urma i graficul care descrie cel mai bine condi iile de func ionare a autovehiculului dumneavoastră. Atunci când graficul oferă atât intervalul temporal, cât şi cel de kilometraj, lucrările trebuie efectuate la intervalul cel mai scurt dintre cele două. OBSERVA IE: Aceste intervale nu trebuie să depăşească în nici un caz 12.000 km (7.500 mile) sau 6 luni – oricare situa ie ar surveni mai întâi.

164

ATEN IE! Neîndeplinirea la timp a lucrărilor de între inere necesare poate conduce la apari ia de defec iuni. La fiecare realimentare cu carburant • Verifica i nivelul uleiului de motor la cca. 5 minute după oprirea motorului, dacă acesta atinsese temperatura normală de func ionare în prealabil. Rezultatul verificării va fi mai exact dacă ve i efectua verificarea cu autovehiculul parcat pe o suprafa ă uniformă. Adăuga i ulei de motor numai dacă nivelul acestuia se află sub marcajul ADD (Adaugă) sau MIN. • Verifica i nivelul solu iei de cură are a parbrizului şi adăuga i lichid dacă este necesar.

O dată pe lună • Verifica i presiunea în pneuri şi verifica i dacă acestea prezintă semne de uzură sau sunt deteriorate. • Verifica i bateria şi cură a i / strânge i bornele dacă este necesar. • Verifica i nivelul de lichid în containerul lichidului de răcire şi în cilindrul principal de frână şi adăuga i lichid dacă este necesar. • Verifica i dacă sistemul de iluminare şi celelalte sisteme electrice func ionează corect. • Verifica i dacă garniturile de etanşare aflate de o parte şi de alta a radiatorului sunt fixate corect.

La fiecare schimbare a uleiului de motor • Înlocui i filtrul de ulei • Verifica i sistemul de eşapament. • Verifica i furtunurile sistemului de frâne. • Verifica i articula iile cu viteză constantă şi componentele sistemelor de suspensii fa ă şi spate. • Verifica i nivelul lichidului de răcire, furtunurile şi clemele de fixare.

165

GRAFICUL „A”
Kilometri (Mile) [Luni] Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. Înlocui i bujiile. Motoare de 5,7 l Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Roti i pneurile. Kilometri (Mile) [Luni] Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i bujiile. Motoare de 5,7 Ll Verifica i cureaua de transmisie şi tensionatorul acesteia. Înlocui i-le dacă este necesar. Purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire la fiecare 60 de luni, dacă nu a i făcut-o deja la 160.000 km. Verifica i şi înlocui i, dacă este necesar, supapa PCV. * Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Roti i pneurile. X X 84 000 (52.500) [42] X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 96 000 (60.000) [48] X X 108 000 (67.500) [54] X X X X X 120 000 (75.000) [60] X X X 132 000 (82.500) [66] X X 12 000 (7.500) [6] X X 24 000 (15.000) [12] X X 36 000 (22.500) [18] X X 48 000 (30.000) [24] X X X X X X X 140 000 (90.000) [72] X X 60 000 (37.500) [30] X 72 000 (45.000) [36] X X

166

Kilometri (Mile) [Luni] Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i bujiile. Motoare de 2,7 l şi 3,5 l. Verifica i cureaua de transmisie şi tensionatorul acesteia. Înlocui i-le dacă este necesar. Purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire la fiecare 160.000 de km, dacă nu a i făcut-o deja la 60 de luni. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Înlocui i cureaua de distribu ie a motorului. Motoare de 3,5 l Roti i pneurile.

156 000 (97.500) [78] X X

160 000 (100.000)

168 000 (105.000) [84] X X

X X X X X X X

* Această opera iune este recomandată de către producător, dar nu este o condi ie necesară a men inerii garan iei sistemului de control al emisiilor de gaze. ‡ Această opera iune nu este necesară dacă piesa a fost înlocuită anterior. Verificările şi repara iile trebuie efectuate la primul semn de apari ie a unor defec iuni. Păstra i toate chitan ele.

• • • • • • • • •

GRAFICUL „B”

Respecta i graficul „B” dacă una sau mai multe dintre condi iile de mai jos se aplică în cazul dumneavoastră. Schimba i lichidul de transmisie automată şi filtrul acestuia la fiecare 96.000 km (60.000 mile) dacă autovehiculul func ionează frecvent într-una sau mai multe dintre condi iile marcate cu un ◊.

Temperaturile de zi sau de noapte sunt sub 0°C (32°F). Efectua i frecvent călătorii scurte, în trafic urban. Motorul func ionează deseori la ralanti, pe perioade relativ lungi. Conduce i frecvent în zone cu mult praf. Efectua i frecvent călătorii de sub 16,2 km (10 mile). Conduce i peste 50% din timp la viteze mari, la temperaturi exterioare ridicate, de peste 32° (90°). Conduce i cu o remorcă. Autovehiculul dumneavoastră este un taxi, apar ine Poli iei sau unei companii de livrări. Conduce i în regim extra-rutier sau în deşert.

OBSERVA IE: Dacă una sau mai multe dintre aceste condi ii se aplică în cazul dumneavoastră, schimba i uleiul de motor la fiecare 5.000 km (3.000 mile) sau la fiecare 3 luni - oricare situa ie ar surveni mai întâi – şi respecta i graficul “B” din sec iunea “Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual. OBSERVA IE: În cazul în care oricare dintre aceste condi ii se aplică în cazul dumneavoastră, atunci purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire la fiecare 164.000 km (102.000 mile) sau 60 de luni – oricare eveniment ar surveni mai întâi – şi respecta i graficul B din sec iunea „Graficele activită ilor de între inere” a acestui manual.

Dacă autovehiculul este proiectat pentru şi func ionează cu carburant E-85 (etanol).

167

Kilometri (Mile) Schimba i uleiul de motor şi filtrul de ulei, dacă nu a i făcut deja acest lucru la un interval de 3 luni. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. * Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Roti i pneurile. Kilometri (Mile) Schimba i uleiul de motor şi filtrul de ulei, dacă nu a i făcut deja acest lucru la un interval de 3 luni. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. Înlocui i bujiile. Motoare de 5,7 l. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Verifica i şi înlocui i, dacă este necesar, supapa PCV. * Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Roti i pneurile.

5 000 (3.000) X X

10 000 (6.000) X X

14 000 (9.000) X X

19 000 (12.000) X X

24 000 (15.000) X

29 000 (18.000) X X

X X X X 34 000 (21.000) X X 38 000 (24.000) X X 43 000 (27.000) X X X X X X X X X X X X X 48 000 (30.000) X 53 000 (33.000) X X X 58 000 (36.000) X X

168

Kilometri (Mile) Schimba i uleiul de motor şi filtrul de ulei, dacă nu a i făcut deja acest lucru la un interval de 3 luni. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. * Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Schimba i lichidul pun ii spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Roti i pneurile. Schimba i lichidul cutiei de transfer – numai pentru autovehiculele cu trac iune integrală. Kilometri (Mile) Schimba i uleiul de motor şi filtrul de ulei, dacă nu a i făcut deja acest lucru la un interval de 3 luni. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. Înlocui i bujiile. Motoare de 5,7 l Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Verifica i cureaua de transmisie şi tensionatorul acesteia. Înlocui i-le dacă este necesar. Verifica i şi înlocui i, dacă este necesar, supapa PCV. * ‡ Schimba i lichidul de transmisie automată şi filtrul acesteia. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire la fiecare 60 de luni, dacă nu a i făcut-o deja la 160.000 km. Roti i pneurile.

62 000 (39.000) X X

67 000 (42.000) X X

72 000 (45.000) X X

77 000 (48.000) X X X X X

82 000 (51.000) X X

86 000 (54.000) X X

X 91 000 (57.000) X X X X X X X X X X 96 000 (60.000) X 101 000 (63.000) X X

X X 106 000 (66.000) X X 110 000 (69.000) X X

X 115 000 (72.000) X X

X X

X X X

169

Kilometri (Mile) Schimba i uleiul de motor şi filtrul de ulei, dacă nu a i făcut deja acest lucru la un interval de 3 luni. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Înlocui i filtrul de aer. * Înlocui i bujiile. Motoare de 5,7 l. Înlocui i filtrul de aer. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Verifica i şi înlocui i, dacă este necesar, supapa PCV. * $ Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Roti i pneurile.

120 000 (75.000) X X

125 000 (78.000) X X

130 000 (81.000) X X

134 000 (84.000) X X

139 000 (87.000) X X

144 000 (90.000) X

X X X X X X X X

170

Kilometri (Mile) Schimba i uleiul de motor şi filtrul de ulei, dacă nu a i făcut deja acest lucru la un interval de 3 luni. Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar.* Verifica i filtrul de aer şi înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de aer. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i bujiile. Motoare de 2,7 l şi 3,5 l. Verifica i cureaua de transmisie şi tensionatorul acesteia. Înlocui i-le dacă este necesar. Schimba i lichidul pun ii spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Schimba i lichidul cutiei de transfer – numai pentru autovehiculele cu trac iune integrală. Înlocui i cureaua de distribu ie a motorului. Motoare de 3,5 l Purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire la fiecare 160.000 de km, dacă nu a i făcut-o deja la 60 de luni. Roti i pneurile.

149 000 (93.000) X X

154 000 (96.000) X X

158 000 (99.000) X X

160 000 (100.000)

163 000 (102.000) X X

168 000 (105.000) X

X X X X X X X X X X X

* Această opera iune este recomandată de către producător, dar nu este o condi ie necesară a men inerii garan iei sistemului de control al emisiilor de gaze. ‡ Această opera iune nu este necesară dacă piesa a fost înlocuită anterior. Verificările şi repara iile trebuie efectuate la primul semn de apari ie a unor defec iuni. Păstra i toate chitan ele.

AVERTISMENT! Atunci când efectua i personal lucrări de între inere, vă expune i riscului de rănire gravă. Nu efectua i decât lucrările pentru care dispune i de echipamentul şi cunoştin ele necesare. În cazul în care nu sunte i sigur de capabilitatea dumneavoastră de a efectua o anumită lucrare, contacta i un atelier specializat.

171

GRAFICELE ACTIVITĂ ILOR DE ÎNTRE INERE – MOTOARE DIESEL Există două grafice ale activită ilor de între inere în care sunt listate lucrările obligatorii de între inere pentru autovehiculul dumneavoastră. Primul este Graficul „A”. Acesta se aplică în cazul autovehiculelor care nu func ionează în nici una dintre condi iile descrise în cadrul Graficului „B”. Cel de-al doilea grafic este Graficul „B”. Acesta se aplică în cazul autovehiculelor care func ionează în condi iile descrise mai jos şi în cadrul sec iunii Graficul “B”. • Temperaturile de zi sau de noapte sunt sub 0°C (32°F). • Efectua i frecvent călătorii scurte, în trafic urban. • Motorul func ionează deseori la ralanti, pe perioade relativ lungi. • Conduce i frecvent în zone cu mult praf.

• Efectua i frecvent călătorii de sub 16,2 km (10 mile). • Conduce i peste 50% din timp la viteze mari, la temperaturi exterioare ridicate, de peste 32°C (90°F). • Conduce i cu o remorcă. 0 • Autovehiculul dumneavoastră este un taxi, apar ine Poli iei sau unei companii de livrări. • Conduce i în regim extra-rutier sau în deşert. OBSERVA IE: Majoritatea autovehiculelor func ionează în condi iile descrise în cadrul Graficului “B”. Urma i graficul care descrie cel mai bine condi iile de func ionare a autovehiculului dumneavoastră. Atunci când graficul oferă atât intervalul temporal, cât şi cel de kilometraj, lucrările trebuie efectuate la intervalul cel mai scurt dintre cele două.

ATEN IE! Neîndeplinirea la timp a lucrărilor de între inere necesare poate conduce la apari ia de defec iuni. La fiecare realimentare cu carburant • Verifica i nivelul uleiului de motor la cca. 5 minute după oprirea motorului, dacă acesta atinsese temperatura normală de func ionare în prealabil. Rezultatul verificării va fi mai exact dacă ve i efectua verificarea cu autovehiculul parcat pe o suprafa ă uniformă. Adăuga i ulei de motor numai dacă nivelul acestuia se află sub marcajul ADD (Adaugă) sau MIN. • Verifica i nivelul solu iei de cură are a parbrizului şi adăuga i lichid dacă este necesar.

172

O dată pe lună • Verifica i presiunea în pneuri şi verifica i dacă acestea prezintă semne de uzură sau sunt deteriorate. • Verifica i bateria, cură a i şi strânge i bornele dacă este necesar. • Verifica i nivelul de lichid din containerul de dezaerare a lichidului de răcire / antigelului, din cilindrul de frână principal şi din sistemul de transmisie. Adăuga i lichid dacă este necesar. Graficul „A” Kilometri (Mile) Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Roti i pneurile.

• Verifica i dacă sistemul de iluminare şi celelalte sisteme electrice func ionează corect. La fiecare schimbare a uleiului de motor • Înlocui i filtrul de ulei • Verifica i sistemul de eşapament. • Verifica i furtunurile sistemului de frânare.

• • •

Verifica i nivelul lichidului de răcire, furtunurile şi clemele de fixare. Verifica i curelele de transmisie ale motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Verifica i dacă există apă în filtrul de carburant / separator.

20 000 (12.500) X X X

40 000 (25.000) X X X X X X

60 000 (37.500) X X X

80 000 (50.000) X X X X X X

Verifica i filtrul de aer al motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de aer al motorului. Înlocui i filtrul de carburant. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare.

X

X

X

X

173

Kilometri (Mile) Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Roti i pneurile. Verifica i filtrul de aer al motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de aer al motorului. Înlocui i filtrul de carburant. Înlocui i cureaua de distribu ie şi puliile rolei de ghidare. Verifica i tensionatorul curelei de distribu ie a motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. ◊ Purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire. Înlocui i cureaua de transmisie a motorului. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Verificările şi repara iile trebuie efectuate la primul semn de apari ie a unor defec iuni. Păstra i toate chitan ele. Înlocuirea acestei piese este necesară atunci când aceasta prezintă semne superficiale de uzură, joc al lagărului sau scurgeri de lubrifiant. Graficul „B” Respecta i graficul „B” dacă una sau mai multe dintre condi iile de mai jos se aplică în cazul dumneavoastră. • • • • • •

100 000 (62.500) X X X

120 000 (75.000) X X X X X

140 000 (87.500) X X X

160 000 (100.000) X X X X X X X

X X X X Temperaturile de zi sau de noapte sunt sub 0°C (32°F). Efectua i deseori călătorii scurte, în trafic urban. Motorul func ionează deseori la ralanti, pe perioade relativ lungi. Conduce i deseori în zone cu mult praf. Efectua i deseori călătorii de mai pu in de 16,2 km (10 mile). Conduce i mai mult de 50% din timp la viteze mari, la temperaturi exterioare ridicate, de peste 32°C (90°F). • • • X X X X

Conduce i cu o remorcă. ◊ Autovehiculul dumneavoastră este un taxi, apar ine Poli iei sau unei companii de livrări. Conduce i în regim extra-rutier sau în deşert.

174

Kilometri (Mile) Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Roti i pneurile. Verifica i filtrul de aer al motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de aer al motorului. Înlocui i filtrul de carburant. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Kilometri (Mile) Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Roti i pneurile. Verifica i filtrul de aer al motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de aer al motorului. Înlocui i filtrul de carburant. Înlocui i cureaua de transmisie a motorului. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Schimba i lichidul pun ii spate. Schimba i lichidul cutiei de transfer – numai pentru autovehiculele cu trac iune integrală.

10 000 (6.250) X X X

20 000 (12.500) X X X X X

30 000 (18.750) X X X

40 000 (25.000) X X X X X X

50 000 (31.250) X X X

60 000 (37.500) X X X X X X

70 000 (43.750) X X X

80 000 (50.000) X X X X X X X X

90 000 (56.250) X X X

100 000 (62.500) X X X

X X

175

Kilometri (Mile) Înlocui i uleiul de motor şi filtrul de ulei. Roti i pneurile. Verifica i filtrul de aer al motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de aer al motorului. Înlocui i cureaua de transmisie a motorului. Înlocui i cureaua de distribu ie şi puliile rolei de ghidare. Verifica i tensionatorul curelei de distribu ie a motorului. Înlocui i-l dacă este necesar. Înlocui i filtrul de carburant. Purja i sistemul de răcire şi înlocui i lichidul de răcire / antigelul. Verifica i rotoarele şi garniturile frânelor - fa ă şi spate. Înlocui i filtrul sistemului de climatizare. Schimba i lichidul pun ii spate. Schimba i lichidul cutiei de transfer – numai pentru autovehiculele cu trac iune integrală. Se aplică numai în cazul autovehiculelor care func ionează în mod frecvent cu remorcă, sau al celor apar inând companiilor de livrări sau similare. ‡ Înlocuirea acestei piese este necesară atunci când aceasta prezintă semne superficiale de uzură, joc al lagărului sau scurgeri de lubrifiant.

110 000 (68.750) X X X

120 000 (75.000) X X X X

130 000 (81.250) X X X

140 000 (87.500) X X X

150 000 (93.750) X X X

150 000 (93.750) X X X X X

X X X X X

X X X X X

Verificările şi repara iile trebuie efectuate la primul semn de apari ie a unor defec iuni. Păstra i toate chitan ele.

176