Sunteți pe pagina 1din 2

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT

PRIMAR
DIRECTIA ECONOMICA Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU
SERVICIUL BUGET INVESTITII
Nr.SC2005-19637/16.11.2005

REFERAT
privind rectificarea bugetului pe anul 2005

Avand in vedere :
- Adresa nr. 123173/20.10.2005 a Ministerului Finantelor Publice privind diminuarea
transferurilor din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi
externe cu suma de 5.502,27mii lei(RON);
- Adresa nr. 378/11.11.2005 a Grupului Scolar Energetic privind suplimentarea
cheltuielilor de capital cu suma de 5.000lei(RON);
- Adresa nr. F.N./15.11.2005 a Directiei de Urbanism; adresa nr.19644/16.11.2005 a
Serviciului Energetic; adresa nr.19423/11.11.2005 a Biroului Hidrotehnic, respectiv a
Biroului Infrastructura Transport si adresele nr.14079/10.11.2005 si 18925/10.11.2005
a Directiei Edilitare, Serviciul Administrare Mediu Urban privind modificarile
mentionate in anexe la Cap.63.02 – „Gospodarie Comunala” si Cap.68.02 – „Transport”
la cheltuieli curente si cheltuieli de capital cu influentele corespunzatoare;
- Adresele nr. 19408/11.11.2005, 19655, 1656/16.11.2005 ale Serviciul Tehnic Edilitate
cu privire la modificarea sumelor alocate pentru investitii la invatamant prin diminuarea
cu 1.100mii lei(RON) si transferarea la Cap.59.02 – „Cultura si Sport” si transferul
sumei de 50mii lei(RON) de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente;
- Adresa nr. 19592/15.11.2005 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana privind
modificarile la proiectele mentionate in referat prin diminuarea pozitiilor
corespunzatoare;
- Adresa nr. 19503/15.11.2005 a Biroului Relatii Publice privind alocarea sumei de 80mii
lei(RON);
- Adresa nr.1349/08.11.2005 a Filarmonicii Banatul Timisoara cu privire la diminuarea
cheltuielilor de personal cu suma de 350mii lei(RON);
Astfel, bugetul prezinta modificari la capitolul Venituri dupa cum urmeaza :
- mii lei(RON)-
Denumire indicatori Rectificat Rectificat Influente
Sepi 2005 Nov 2005

Venituri Total din care : 380.780,18 375.278,92 -5.502,27


37.02 Subventii primite din bugetul de stat 19.502,27 14.000,00 -5.502,27
37.02.03 Subventii primite de B.L.pt.investitii 19.502,27 14.000,00 -5.502,27
finant.partial din imprumuturi externe
Cheltuieli total din care : 380.781,18 375.278,92 -5.502,27
Cap.57.02 Invatamant din care 96.449,56 95.354,56 -1.095,00
Cheltuieli curente 94.373,26 94.423,26 +50,00
Cheltuieli capital 2.076,30 931,30 -1.145,00
Cap.59.02 Cultura, religie si actiuni sportive 10.777,24 10.647,24 -130,00
Cheltuieli curente 9.279,49 9.149,49 -130,00
Cap.60.02 Asistenta sociala 20.440,80 20.305,80 -135,00
Cheltuieli capital 1.387,70 1.252,70 -135,00
Cap.63.02 Servicii si Dezvoltare Publica, 118.459,27 121.254,76 +2.795,49
Locuinte, Mediu si Ape
Cheltuieli curente 85.595,36 91.223,31 +5.627,95
Cheltuieli capital 32.863,92 30.031,45 -2832,47
Cap.68.02 Transporturi-comunicatii 77.826,68 70.888,92 -6.937,76
Cheltuieli curente 40.705,35 43.366,86 +2.661.51
Cheltuieli capital 37.121,33 27.522,06 -9.599,27

In conformitate cu Ord. 45/19.06.2003 privind finantele publice locale art.5, alin.4, art.21,
lit.f si g si art.22 alin.1; Legea 215/23.04.2001 privind administratia publica locala art.38, lit.d si
art.48 alin.2 si art.50 precum si Legea 511/29.11.2004 privind bugetul de stat pe anul 2005.
Serviciul Buget Investitii din cadrul Directiei Economice propune rectificarea bugetului pe
anul 2005 conform anexa nr.1 si anexa nr.2

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.BUGET-INVESTITII


ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,