Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Propunător: Subiectul lecţiei:


Data:
Clasa: Observator:

Indicatori de evaluare Observaţii


I. CALITĂŢI PERSONALE ŞI
PROFESIONALE

1. Raportul cu elevii

2.Atitudinea în clasă

3. Vocea

4. Cunoştinţe de specialitate

II. PROIECTAREA LECŢIEI

5. Claritatea obiectivelor/competenţelor

6. Selectarea şi înlănţuirea materialului

7. Echilibrarea activităţii frontale cu


activitatea pe grupe şi individuală
8. Anticiparea dificultăţilor

III. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

9. Folosirea materialului didactic

10. Claritatea explicaţiilor

11. Ritmul şi încadrarea în timp


12. Realizarea obiectivelor/competenţelor
IV. MANAGEMENTUL CLASEI

13. Organizarea clasei

14. Implicarea elevilor

15. Oganizarea activităţilor

16. Monitorizarea lucrului în perechi/grupe

17. Timpul/Durata cât a vorbit propunătorul

18. Capacitatea de a menţine disciplina

19. Evaluarea performanţelor elevilor