Sunteți pe pagina 1din 52

~!

teleYlzlune Colectic rcdio s] televiziene Colectic radio ~i televiz\unec. MAC~UCA

PJESE ~I CONSTRUCTlI RADIO

APA,RATE DEMASURAT PENTRU RADIOAMA TORI

,lng. ,CONSTAN~tNM~.cr1J.cA

Arp.A~RAiI':E :DE 'M,ASlJlR.AT I,P:E;NT,-R!IJ IR,AJD:I:O,AtMA l'OI_RlI

~f .d 'lChu ~r ,a ,'t:e ih rn 1I :co lB.u:cul'-eiti - ',"971

.Luerarea ·r..ealiZeI!7'!'u ·o1:c:s.Cri·'cLea nmer .apal1lirte .de :ro'u'surai, "a'S't{:el rca ·s'a

lPo:it,au c.on:stniiiteite TdI,d'imnrmtDrj :PU mljloace 'pr~JlrJL . '. .

.,OJJ,prinde ·sJilJi~ii ;pc?1;r,n 'C0ns'truc~'a. 'n.'mriLm~!II;'Lmet~ru ~mmlatMI'IZa~, .~ 'llJlU,l <geneI;aior OUnl"lerswl ,fie scmml]:e ,mlm~ttJll'a ~l .a :.c~1_0J"v.a ,a.parate_~ec .trOJil1,:re "de lab.(i)r,ator: 'M.ol'trnet~u .:ete:ctrDfilC, jpunte .HLC;, lajlanat .pen'~cr~ ,mJljsm,!ITe:a ,tlr;an~iStD!!f.elo.r, oglmera.1or ..:AIF, ;~en:e[a~r ,!B,I~; .. (ge~:e~::it0,r ite, ~mlr:a ,,)tahl~ de 'liatr'''.ll'IJ.·in_Ch·ei"~.e,,:hl'cr,arcalfJl[.Iilze.az:Ull-n.dIcatll pl!lymd nhqlZiaF'e}l

cUJP ara:t:eil:or . doe :nffi:s.llnl1.. • __ . . ." .

l".reJ;en.tar-e:a li:ec'llnli -tip .iie :apm.;at 's'e,faJ,e .prm 'eDrumenlwea $~I(l_QI~:t~

'a 1p-ll,f,!HJiI.eitn'ilor, .a,es~ier!,-a :s:chteroei .me. prl,Jil'~1p:i'l1 '~ ;amo.jiIi~lii. ,.~~ :Ji_~a~J)lIO.nare, .specificarea .d.e'baohilor '()§fRSHllrctiVC ~'i'l ij!}re,OlZellECa ,mdma_tMlm ]P~l'l1:ru

,r.e-g[·are;a Ii :6hiI-mraFc:a :ajpI\rallJJ'l,ui. .. . -', '0'

'T.17J!it-1!l1:este :lnsI>,~I.t :we um ·'Im~}ii·r ''Ilfl~)rc iIlie -O.ll:SJllil-ei!l-e ·.exe"Cu.~Jl, «I'lt ]J'CJ9.'!tF.ueIihtaii .cit ,,~ij peritm )j:ill'Slltc ,]urclmlii:cll., .care 'N.~llTe:a:m :'I'eal)JZIfl'ea )PfcU)}--

"iti:C:[l.. ~ ", .

Jl'\!lt'lllta)idr ([lCsJ]l:i,.,-e .:ollIPJii-ml lPic;:c de '[:(I'·klilcralii.e mm:il'ne.3's'c.a :pr .. o"J)urJdlnJr~

,.dbl ·:tI0met,t ..

lL~IOT~nlIl -se :a:dlV:c.sc:az!1i il1uiMi'l)"llIn::a,[(l,rttl:or \\"i 111l-lui"d-en'iI11r ·<Jjle.ctrOJii,itfi.

~Reill'a'd:OT': '[.n;,g. trll-A:-ruTAXu;<\rNEA !l1c'hnnr,ei;j'aclor ': 'iNh\\JRlIA ]O'N:E'SC'I.D

_A'PtJ.lRQ'\'TE 1lE 'MisUBAT '~lIlU:i\roRl.zA'mE ;IYENIrRt11 lDEPi\NARE

~~u'lt'i:me_tJl'J:!J ,a :C3JJ.'ul.cnn'S'liI1N.oVie este _Pl'BZenta'ti.a jill ]indulrile nrroR:t~a\I'e 'Ipermi:tc :rilliiSil'l(I1ar:ea :t.e:nsiunilQr., C(lrue'n~!?1or :§.i 'rezisteR~el(llil' ...

£\::yf}rui 'un g,&/Jixar'i.'t J.'Bdu'S" ;B 'rn:aiMVT:-albI1itaite 'l'f§oar.a :~i 'J) j:plli.,p:Cizi~ iiii'H,£i.~i'B:ntaB 1J'I'jIla, ~;a';P'Wt'3ittil:e-ste :ro:ar,1ie 'ill:Bl )p~.'~[\l\l dl2:[f,l,1l1an.'i.

Pie'131~le lllihili'ro.t:e se p-'0t :pr,oeur1Lwncnmert,,:re2lilizare:>.1 aJ"[;~'Riat;lllh1jji fiiad 1~1fud'8nIT~n.a 'tutllJ'Ol' maimmn31tniilgl',

'. Bate tehriic£.. ;'{}u ,ace'S! a~il'Jlt .se Ipoate :ma:sura ~ - Un.r.ent TIOOtin1l'll in ~5 ilIJiIDe-mi de ma-Sl'lDBJre.: (S-:~OD '.f-lA ,~; D -11. 'rnA. ,.; 'O-::tO:rnA?; O~JJ)O.rnA i; .0 -(501)mA. -~ell'Siiurre ,eaniti1'W:a 'lIn 15 dornen.ii ·:i:l.e ,maCS'U!l:a;:re.: ,1)-1 ... 0-0 :mY; '(i)-l Y~;'O-:IW'V; D-~100 'Vj; '@·_.00.o v,.

,iR:ezistenta :rnterna ,Bstu 'det.o mm ,D,JV. ,;

,- OUI'emt-a1tel'Il.Thtlv ;in 4 irom\enR,de:masurare': o:-t. 'mA;; :D-.!L.O ·iD!1A;:ID-l.@l) 'mA,; .o-[,n.o.o J!II..A.

.- :rr:ensllllile fa~ternabiv:a 4 ilomemi ,ile :m-a.b"lllraIlB.: ''0·-1 'V;; ,.0-1,0 V; D-DJ)O "V,; D-Ji'.(r{)O V. :R!eZ:iste:U:~a inttBllnaeste ·_a'e J1 .oDD J2jV.

- .RezisteIlYl1 E:2 drnnerrii de :masll'ware:G-1D kfi s; ~)--t5'O'O ;kil.

Ie 1\Io:(J'u'lile 'l1um~Jionar£.J!ll :figur)J, ·lL.U :este Ilr,ez.ent31tR ;l\1I.\:fuenla :mliltimetrri1nii, de CDIlstrucyiB 'sim.Pl~, 'lana13D1u1lJ.:TIR''1(,:'11' :~Ittru 'al~gereRdomenitil1'liide 'masmare., tr31TB estee ~l):i.e~ ;pretenfro,a;sa '§4 '.Weu ·fip, jprnenrat.

mn CUl'BItt C'ont"im.m" lin IParn;lei -cn ;[as.trRmB:n tullae IOOsu.r.at .I .HstB·enneeU3it i§l;untli'l 1Ini:v::ersai~, .Im:mat mn 1l'.ezist:an,~'e'l:eE:J. .- ;0, ~5 ,fl, ·.cll,ror 'yniLnareest:ec:ailcu'iata 'in y.e-derea

:{j'bNineiiii £~1o.r '.5 ,scarli tlremaSl:lTal'E :m ~cU!ren:t:con1iinllu. ·Eensrbitlita:t;e-a. fi.l')istm1.mentUJiui 'iml'1¥~u:na .cn '~Jll1tUl Ull!.i.'Vfmral 'es:tede ·ltM ~(J-A. :Fe ;s'eaf::a 'a~ lDO ~A se ;m~s~ ,,§i ;t:en:siu_n;ea -continua piaU, 'La :100 ~mV.

Pelltrill oolel~:t:e 4s:c:an de It:ensiunp ·.aonti.l:l!llR ISB f~l'@'f;j?,1lm.rezj'ste]ftdea6;i~io1il'a;lc ~6 -~9'

rn :cl1r~nt 'alb.ll'll'aDiy" :~ll:n:tnllu:r:iivel~'5:a'iJ. :§i xe:iisten}ele ~l'lWtjoJirul:e lI'umin ,aroole.a:§.ica 'iUc,lH."ent ,co'llfi!l!rl:lll .

. ll:rstmmemtuldB 'maSUl'fllt ,se .coneeteaz:a _I)Tin jn'tennre.r.iull ~p:Ul[}\fii:redcreBmU1'.e;, jfnrnra'ta din tlioflelc . .D'l - ,1J"4:.R,:e"Zlistoenltltt ::R.m ;Sl'H':ve§t~ "'}lenb.'u ·,etU;loIlf,,:ce:a .dJHNOOiia(J_[· .de TllllaSU,1:l11re'In 'l3urenta;lteTl'rafi'v ..

Deoarece jnstrnmelil'h.lll·(ltl.ID.laS]ll'3,:t, i,mpreJU;Ila ell :pun:tea ;rv,[Jil.·C'soare ;uma D ~s:ens1ib]i):iltatJt0e JOoni "IDRii imka ·de.ai-t ~m '~Hrnet oontimm_, 'pe-DbI'll ::aceleai~i 'valBri ·nIe ~'}unturilor ~i J'eustent~lnr i),a.i:¥i~)!nuiile" domeniile fie ID1:u;slUra,re i'n ccment ~),htf\rna'tiiv "YDr R;V£.a vclori :de '~J) :m'j :m'aii ,ma;I~i :en jill :cm'~nt cOi1Ut'i'nUlll •

illtim-ele .;s.c'ari de CUl'ent ,~i tensill1cr1J3 ·:coLlti'J1uTh .(:500 :reA il.ii !l5u:e "Y:~ ewe-spuRn ~in oororrt :a1tel'nrutiydemerriilor de m.ufSJ!lI'Rl!e nn 'limitele f5 A r~ire:SJ>.e.cti'V t5 mro v.

'iN:u. "lire 'rRc:oma:ni'in,uiiiTizaTea lor" o.eDJlireee iIJuterea de :ii!i5"i)IYafre ·31 )T:eZ:istentelGr~i ll'6ziste:n1)R de :lZ@jaNie ·31 nnonh~,&:lIDbfl ma 's~'nt iSufieittnte..

P:entru:m'li,s];1r.a;llea,reiis.tenitelol' 'SB ifD1Dse~;teo ,sch!lJn:fl, \",U ms1Jl'mRentJl;lilc'Onectn.t ili.se~~'ie <cul~e"Zisten!;a, (C;9rTe ·,tr~elm'ih~ Iln:aS1:Il'3Jita.

J8ot,e:n,tinmetrril P .constJituie i~untlll ;pen tl'l'l 'ms'trumellt"~i'i ·fiB ·miiSlUrwt. R:ezistmrtcle Rn§l "il,1'2 'slEt reirstel'l:fe .eta-Iun '~~,ntm 'releilona domem& 'd:e ;maSU1"aJI'e. :Sur.sa de 1;eUID'llne neJilnst<~tuie oibaterie ,de 1;5 V ',till Jl!6. Girl¥aru~ra .zero '8. (l:l:t~riiQBt~ lin :i]reru,pt.a ~i CD.Te~u:na'e cnrentulll,iroaixim ;in iias'tl1ument,atmnCimnti :rezisWnlia.de ~:maWU.Jla"t :B:." =n.

Pobmt;iometnll P a'~glCThza acril iinstruTIumtlt1ui pe ~~mdID~ia 'zero a '8ca.rii.

::D:eta'UicmrstrlUcliv.e.. .Ml!lltinretl'ul ne:scllIs 'folo&e§te 'un irrstru]nent .de :ID:MUl".aft'*) :det'~:pnl ,0010r J!11@site :(la ~iIlaie:~tnare ile :mo!],:til:a;~ie Ia ::mwgn:el;ofD'a;Il~letran~~stol'ill{atic .,.;;u:'~e;sl"a·' ' .•

.*;) Aceste Ins:truDlenl~ ·shlt .de uou'a 'tipUl'i ,: ~e1.e ou .:eap:altil >scarii ,v.op,,!.1ft ·~CJJ '£erd'e ,au .scara 3Hni.aiI'a, 'iar . cele ~cu 'r,~u au scara :mmmnra. :Pentru 'jl !mai ;!J:una :ci~i·F.e ,a 'intlkatiilor, -se 'V·a ,cl1uUl rpzoourarea nnut .instrument ·.I'D :5J'3I'a :Uriiara.

:5

,Gutia ~p'rurajjJ11hd :s'e· iconIer:;t]ioneazii.fiin. ";JlOlistillen 'cu 'p':osimoo,de .:a;pI'{rlcim:a:tiv '2 JTIIIl. :D.~Imms-i1.'l1iil.e~u,tmi §i de:cuparHe mecesaee ':Blnt iirute jj;n :iigm::aiL2 ..

Pe.:IItnl 1i;S'am:'l:Jlare :~tement:de Jum~:ponente is.e'Vor ~lipi :flll~o'lei (ie p.6tist'ir:en, nRl"C 'se J1riilpara rdintiner .Sl'llU 'a.eetmila, i~:Iil. -'C3lre 'scdiczo.l:v'a ~bu:da,~elBfl;epQJi's:tiI:.en, JPina ,se ,ob,tfirue o Isolutie 'Vl&oon,siL :S"e ·:paa:t:eu·tlli!iza ~~i 'pl:e:X:~la;s ,de ,ac~C'a§i g;r.o:sim:e, .:care ,:s:e v,a 'ilii,pii. jusa !en umclei {fm:~mnit ,;din ibuca"'$ete 'fie,p~:~xi~las tll~.oil.yat:e:in ntQl~Im:m ..

,nomu'ta.tDJl;u'[ ip:ent1'll :al()gel'e:a. 'fun:c'tiioni:lilljii rn CUT.cut contIllUll iscau lalt:enrativ:est:e cel:ut11iza;t 'la )lfa(lio]',ee:epjXJrlul,,;ZefiT'" p:entru:cnmiJi,ta,rea (ga;n;u:lbDlr. !LTh iIcll~i poten'.tiam:e.t.r·.111Y" .aJlearm ·jntrer):~pltDr '8 es~e~f61{}s]t 'p:e."ntll'u nomutam .

. ::P~rr:tJln ;h{J.r.milB ,'tIe 1ma,snmre se iol@se's£ l'bufilffl ,radu@ .16;bi~uire.

',& pot !folnsi i§i 'Hoc1m::i ·(!retiale .. :In (Mest, (e~\z, 'tn pla:ea 'oot"i.ei .'se "vnr modiifhm, ,(i,etlup:arii:e.

ilDiooel~ ~rnitresQare :DI -:1{~ 'Blot ':c.el~e:CR (~pm:®iii ''Kau ,ifl.tioile 'flU ,gflnrua;ruu u_ti!l.i.z.a. te;m val1i£)r.ec~p·tJfiare :pentrn 'deteIllie,IJEFiID ThO~.,EiF.:B TO(7),:EFD ,1TI.'~" ·~2A;.,·P19" IDA Jx2:5'et.c,J.

:lRezis't-ent.,ele .R_l - R.1iEe':c.m.ne~~i"o:rre3iza dm rsirma ,de :nrangariin'a;, lU'll}s''ti31ntaI!l:, :tiidhel1zya :e~c. .Ac-e:asli.a lsiI'm:'}, ;po.ate li :ob~inUlLaain T~zistente b'omllt3Jte. .Pentru r:ezrs·tenlele :~ i§i~6 .iIiirnmetrcll simnei 'Ma:ii de :a,pr,o.:Xiin~tiy W1m:m" jiar iPentmu ,r:ezistent.ele .RH.R;zl Ri3,a'e :O,f5 . rom. 'Ywla3i~ U'ez'is;ten.~e1fir ,Sf) vaa.mliili ;prin lm'aSImllreTh 1m. .0 .pllHte. (10N.OOblJP·ea J10r ::S'elface lJll1in :I~pire .en e,ositD!lj, .c1ir:oo·t pe Iwrnei"e :£ie ma1lurJlil'E. Uelfiru.rte 'l'ezis:ten,}e ,pot Ji ;reiis·ten:~·e :chimimltl1l.o ·totera;l!l~a iIle T% .. A:C'es'te rll21istenJe'se nbivan JlJ)l~15iI'ltl ~la ,iO :pnn:te "ije :mliisJll:mre Jlf.e:ciaa, din :rezisiten;ve ml ':tolemn~ IIrraa !mare (1'Oolos.au -20,%:). .De TPl'ecizi.a \V>allmrU :~untUirUor ;~ia :rez:isten~elor 'alliit'iomllle ii!l.~pi~nde ~in :lin:aJ.prooizia. '.ne ~m:asuJ!are ~a,apa:t>atu'llii.

Avina.in ·V&laer~jf~ptuilfialin ~deJnlin:tiii, :'In :c~m.:IIlID .millt;B icazru.1. .este ;s,t1Iieie,nta ;omiltsumre ",in 'OErml!l~e ite pma 131 .10:% ,se ;PO!t 'utiliZTh c§i !r.ez.ist:el~}eCill o:tD.1ell'din~a !ma[ im:.al:e ,declt.cea iinilircata.

Modci:l:«e JiIi:Samblare '§i oolelaltelilmrren'te necesm'e :reaiizhii .:ap:al'atrilui faint iprezerrtaJte m cfigurllel.i.3., 1,4" 1.'5~i L,6.

..

t,

I

-I l

.... ~~

~,' -~

I

'0 .0 .0 '0.

'I

r

! ,

I, " Io :bot:tlf/ {--} I1!l JJ_ofe,;kei

" ,10 ,til/Tina f+hil :!Jajerl'ei

)Pi;N. :1:5_. :®1$pm:ne,r:eca pte's:e_l.QI' 111 ta~jXu-

]I·at.

LlJ!s'c:r.i;:p:p.o'l'lar.'ille !l)(~ Ji)u:mu}lllr:ent_all ~,se iaCCtl ,:t'~itori i1lri'rfl)l':i::te -[JcrrtrJ!l:CUDent "aJ1'l;!:!)lm:Ui-l;.iv ~:i :e:lL1re~t 'GOlil!till:Ull. C1Jl1fC'!1.e;tele !Hlntru lb:~~:t@ri:e !:S,in:t, 'COm:c:c:t·~D';nItt.e 'c:a ]:11 j~gurR l.~, ;b ,wifi,tonib.ac ,Sain In,liurz - ''b.er'ilill 1il'e{),,:5 JID'Bil igrHS~I11Jjp" ,i'E).!r ;se~belle '(i1ig. [L.B" i:).dilll ~~ruma ilre :l,'/;; :nlm :g;rn'Sime.

Fig. "J1"li. (C;:;W,-"c 'sl':u.Le-:

(/1- '1V~_dB:r:P .J!:x.te_'ii()&:t~·; ib L_ :crau.t1:!Jl.t ~h.a:tre_l:.~i~; •. "C - ;$_o.oatii\.": Ijl"'~ \U:U.il'm:e ~ .... 3 .'b: re.

• RejJlarea ;~~i:el~do.nal'ea. Eta1lmar,ea !"ill$·trr'Ul!l1~l'l.~l0J[,l;1;i BB <~u'C'epecusct1lillle rde :CH.J.'entc.ontlnll!N. ;ffi .;auuu>re cu :srraoo, aelJJO :rtA· 'Pen~r1l 'l1C£Uista ·'se ]U'OflRr:a 'un ,miI:i:Mu,penilll,e-r:b~ll '.en iClasa, dB preciz'ie (tle 'minimum 2,,'5 %.,,0 1~9iittlrie .:Iilce '1;,:5 'Vt~p :iR, 20 ;('ba;1eriiii irolosite :L'1.il'Uld'i0r.e.et\jptoa.~~8'!Le j'l;tM:1'wra'i'ai"), '[Nil !po1ieJ1~i0:me'tru ii'Il :5 ;kD .~i ;0 ·.retisOO1:'ti'a, iixa ·:ite 12 Jkn.OiN ,a:cesie piffs:e ;se :re-a1;j_Zrl.~bZ'a TillOlttf:l:_jlll. iiin j',j,gnra .1 . .-Y"

·itrmimletLe .mrmtarea bat~1'ie'i's11l vctil'iea ,cs, pilzitA:a 'Cl1cl1.'¥or,uhii :pnte'l1:,tJon1:etllliluiisR)Lie l!_{(g'I'8it 'la'vdlulLrea jffiijiXfm.'a.

i[ill'St!I\'l1'i'II1~a1Jll],e:t:aJ;o.n ',,~1i lD:'si.rnmenitnil ;pe,nliru :etaIQ1l'alt ,sIiU:t legate 'rn ,see-lie. Be l'eg'J~azR jp:ot'en,t'i'llmetl'ul pi:1!l'3 ,eiJlilll <ararl. md'ieaJtnraji ,ifisaruroentultli;i ;eLe .-etalicnrat a)jl'J,n~~ Ita 'rl'evii'3;tj~, 'max'inia" :RiPl\ll 1S'e .eite,~te :cLure.ntrillnmcaJ'tn:e in.~tllJ't-

InslflUme(1/ul'efolon

. -------1'1 "".

:1

m;en:t.nl. e'tiilan. naea, 'v;alIO:air£.Rc:it!i.taesJJ{,lie:mO <(-lA, :msJ:l:armm1:ca .:§UiIttutile rsint coeeete. Jla'c;acm'entlli'l e~:te '~al ,maritI, !I'ezrs:ten;~:a Itl tl'eD,uie :maritu., :lar dUit;$ 'e'st,c 'lliUlli :OOfl, 'tre,Dl!Ue niiC§or:altra. iDn:;p'ac:e:a :fost 'I~'gm;;ta ¥aJli0Thr.e'a :rczi.stentel '.R1 ·B'etre.c-e Ibl, ;r~glare-a ~:u;ru:tMDaTei 'scaIiiel.e J. :mA.Pentr.n c_a,{-tBl1sta ae ,e1Fm[narlil'l.m:!}n.t~j 'I'ez'istent.a ire 1.'2 .kn ,,§i ~se :repe.tJa ,oJlera~iile deseri'sem.aj 'RUS., ,:d,eil'ata ·a.ee:rusta,se "Ma oo;t>-iona :luBe, '3LS'UJ1Fa 'J1.ezis:ten.~Ri _'R;2.

:12

-~eJil'trll ,.s.eariilelie ricO :nuA ,:~i 1'0:0 mA jpntenJirometl'll.il <Eilllstihema 'v,a 'a;vea 'varoamea ·d,e ;~mD ;m. ,Regl3i~ul se ,rUDe i IX ;;'1;ooi);aj,~i roro.~, hI' ,F:ezist:en:te1'e ;iarSiUl;p.raea,p.:®r,a ,Sf) 'Rct1i;0.n:e}1- If.li. 'srn'j; ~ pentnn ,'Se;ail'a ,de '10 :mA 4~i R4 lPentm 'Scam ·th~ Hun 'lilA. ·Prelltr,1l. s'cara .de 15m~ :.rnA 'se :folus.e"~t.e ~in Jl19t."l'd ]jTiD;Dlmjii.nmetruiln'i 'l'liIil ;rBl'l:&lm;t en 'wlocar:eR de - '10 -:2D l'!.

1'D, llligrs:a meost:wttihl'i ,se ;i!maltfliUltiiUza 0 ,~Lrm:a {fDiJ.n-Si,JID, kiL.CO~:e.c,~iQu;HifeR ;I}U nt u~i10r JlU 'lun,gim:,e-a ,:co,reS-pillf'lilZa,t:o.TIiOO '..UJxci lr:eiiliste:_n;tre 'ile :1L;O-;2:(LiT.t ,Nn. ,c.a;p'at 's-.eJ,lOcIieeteaza 1a ;h1b1r..(,)ri~, .ial' cone-xiurrffa «lin 's:dhema, e'a)re ;S,t) 'lega JlaeTItS@!;, &~ 'ov:a jpl'inae (teifil' ,en mRiCRmmdil.Biinff:E1plUi-sar:ea rf,mo:cmliiJrnllul.rm'lung.ll!l rifiir!Iillui .'s:e ,:e'btin:e ·~aIiia;,~.iane:ee,$a;d1 ,a, vCur:eill~fli!1'ii. E'B:zi'l3,ten~vR "c:ar:e 'tJtl;eb'lii.e ,~jll:s.ta:t~, ]>:enlru ,[l,!tleB;s:tra "J~IJra [este ]11,;'. ·'B!rqra ·;efe:c:tll'HiI~a ;ac£~stm ,.o.p:el\a;Fi <s.e ·v.~ri-

iii.oR ,am. imm .. tDwte Is;(}arill:e ,~~i ·~iiac"d, ':c'ste mtlvdi:e se .:'R:elae 1itJ;u,ICJ!~i1-rih:l plUTh 'S:cti,b,t:in;:e~iO'eOOJlanIl{l)"e -rc@mE!tla..

[li'ellltru ,gr:a.darea ;sriar~i ide rcnreJili't cn.ntill!U!u se 1:utilii:zBRz~:a, i!;l{@la~,i 'Ul:on:1J~t,:1:ar Il,otell;t;iam:etru11 Via ~aYeR -V.a,loare-.iJl, }iJ.B 151) 'kU.Opel'm,tia ;'s-eexecuta J>'f;l ;SC"ll1l'ane ~tm ;[:tA. ,Be r,e-g~e3iza ]wte'llltiometr:Jiltpen:bru 'llill ,:cwIHitclJe '10 I{.LA, ,@,T'B ,'!>:e j~i't£'~':t'e :P.tI~Rstrn:me:Iil:tul (etaaQl1 .

,:S:enute:arzR we iScar,a :;pnzifJa 'acJJJ1.ui linstl)iUmg~.1J.I!llu:'i tle {i~a1ioilX2i!t" lll'lP:etin(ilIFse 'O:fnl,r.a;,~ia :dIn :1.0 ri!lil. Jl"@ iP-A :]f1'ilifa .h~ IHI,f.O IJLA.

c['ll f~h:1!lL iw®s'ta ,'SeD:IDj~in ,i1i;vizjuni1e ne:C'eR3J!lle -:pe iSc.ar;a; Jjl,e ':Cl:l.rI~n:t m:mt;inu.1.~, vaia.bile plmitr,u )tDate 'snurHe r.ill:ecmrent ifj"Q't;i>tMrU1U.

"P:cntru "$:cariD:e (we 'flJ]):II'tlnt ;oJltcl':.m;t:tiv .se iDlua{l!})t.e ,tot Inll~m:taiju1i .din 1igllra 3..;7" .eu ;freo:sBbir:ea ,ut'j, :,m ~h:mm. :hait'eriei :1';'8 lintrniluM 0 ;:sunSR de '£!UlrJlntalternTht'Lv;, ·c:ar:e .pD.aite iili :.,ce:C!lln~la;il''l1l1 ~:pijn:t'r.11 iMm.enta;,rea jif.ilamBi[i1Je~oriie lla nm :l1}f:l;:i.'u.;t .ne rtKil,io;, 'C'Il :,tenslul're'a :de 4-:6.,:3 Y.

'EtaJuIl'are:a 'SB "wa ~in;(J.epe ·jeu rs-car.all:e '1 ::IillA. ;Se,r~glre3iz:a cn:.Htcntml pIf.m CDmp-arare en jrrs'trum:ent~1f)tui10n, 131 'W<.Ilol1- r1e1t ite '1 mAo ;'8'e -:negleaza ·;v;a:to_aTJ~Jllt.e.2iisteIl.!~ei '~liO 'pentr:ll dllevia:tiia ;:nmixiima .;~1 ;a,e:ulu,'i :limilit;u,tl'1ra1 :illlstllll'nxentullJ1i .. de ~)i:lli1on.a;t, ,a(}(~3ista v:2ilO'a;rB Jriirrd vcalhllb1.la IP:eiJi1ml1 'tOJ),t.e ,-I'lJ51alalte 'se;arii de .eurent ,a~wlu;rBijjiv. ~\r:l)aSarel1 iliVii2JiU'nJior :R'B lace itDt we :seaTa ,d_e :1 .rmA, ;~n ;a'QBila:~i :mDd ,eR i~ipentl'u g.;'..l!U'.en:t 'canlfinnn., 'ij,t.a10u9IrJra Tarrilliind 'Y,alh~bila§j_'pent.r.u e;.<itdi'ai],'te ,Il:c:ari :de ,~eUil'en:t jl)l't:ernriitrv.

lB:entnletaloIl{VI.1ea iscarriilm de tenslune, .se IDlf)st:l~te JH~'{fflltaJul din :l'~a 1.;8.

,B~r,S'a ileteJIilSillne .c.antinua Bate corrs1ilrtJuita din :'tFdi ,bat,edii ,.de ]allternade ,4)5 'V fm 'itotal 13,5 y,). iP~tentil)metnil '9ire ·vcailnme.a ,de:5 ,ikQ. Re;glllJ'jeul se iln:cepe .cu Sframa

fte1. 'V :~ll.ca1Q a:e J.OID 'lTIV ca ifosit F:e.glat!a, <ollaita en iSil':aiJ.'a )1.00 I[J.A).Cn :a~il:l1tG,:rl1n JPot£~n~'i0metJr111ui ,terrsilnYeaeitiia ]p:e m-s:tri'umen:tlil ,et:.all'lll., ,efS'd;e )n;~1Rtii h1 'V'alloar:ea ,(i:e J. ·V. Se ;a:ifrrstieatZa rBzi:st:eIl:~a R(j J>~fiJtr:u 'd:eriaitJia :max'iliXl'a ~ ,ft(cni1Ni :l1l'l:dirra,tQr jpe :I'llS;JJT,um:entuJl ,fie ,e:t9!1nnat.

;S:e Irc}Jeta 'W~irel'a11a, J)cntrn is,Ca1:.oa d:.e:10 "Y, :l'Cl,g+iItKiil.:n-'sB J:ezisoonta :R7• :cBeu.tI'n "sca;I'JJ, a'E "lIDD 'V .se Jol:ase§te ,n isurs'a iR~ t:eiJJlJ,i'llJIl:B l\lcmtinu'a ,il::e ;2:0:0 -BOO V ,{l;enslune.a 'nn:o.dma 'a, I11!Ilui ra,:il1'i'ure£DJlIh:)f)~iiU:Jil ,'PP,te.!I)),Viomej)l1u de "leo -JJ511 IkQ. Op:,era;~iile iSiDli;.aeel:e.a;Ni. §l ;rB"zlste:n~a '3iSD.'pra 'carcitL :sB 'W1 {J!C~iD]Ul, este :Ita. AY.inn 'in'V'B:r1.ere c<a lliivrnilJtm1erre:m:tI'tl te::nshm-e:.a. ,mmtinu'a ;:imt ii:ililenitJoocu oiv!iZtNIIhle -pe:llliimn clI!reillt:!Jul,euntmum. l,~i ea:e'ste :g;rIt'll. .de iPr@~ura;t 0 :slu;s'a de ·:tJenshme coutinu'a'ITe ;_aOD V., :;p.en'tml·ultima ;sna;l::ae'ste 1lJ:1iti,dent :s'a :se ifarri). et.alloRarea ,eua,juitorul re.ztstenvei JilJH pe !'fi:iizlu:neJl, :CDre~p.u'llzai'to.a,nB,te]l'Sinmia,e Q:IDD 'V <sali .. 2DD 'Y.

,S:earil:e ffemarsumr.e jp,B.ntrn tenS~ll!neafiterllatiy.l1 ;l:HHl .r~glllit 'Qliata feu execll,tareaO'p.e1l3l'tiiillm ,ire 'mllii :SNS, lUir eralfilltare-a liilr :CDlinccide cllBr,alooarea isc1i;xilo.r deenrentalterJlla;'ti;v:.

[Pentl'll :n~g1:ar~ 'S0'.d:l'Jinri1.e ]'HZystelltt:e .se _prOCilM'i1llMl ;s.et(ie )r.eziEtgn~e .cn'vailnare:a c.up.r;ins:a 'mce:ie :d(i)ua .dome'nn ,de m·l1sH>r::9ire. .Pennru 'a£ffi1sta . reiisten~:ele se :rri:liisO:9illa JR .opnnte, ,BB j1}:ozi,~ione.a'za'C0mi1lt3JtDrul.lPeilltr.tl frmctlonwr;e 'in TIUiI'.e!tWt Bonnmuu i¢ .se IrJ)tH~t;e butonul .potenj;10metrruui J)e 1P:ozitia, .Qlirrnetr1u, m.chizl;IiI:du-:,gec.o.ntaetJ:i1 S"

.B.e Kmwtdircuiteazil,bnnnele R", LP:entru 'priimuld:.omeni:ll dB ',1'1lasnmJI'B '~i 'CJ:l BjU!torUJl :poten1iiDID'e'trdlui 1;:e :re@le}~'Zji, 8c'J:ill in.s:trumentl!il'll!i 'loe ,ueV<ia.:~ia. ooa.-xlma, l~@TeSlPlillZ'atQaife Mv:iZ:iu:rui zem.Apoi :Be (i:nl'a,tu,r.a 'SBU!l',tlil ,~i 'se. :eoneclteQiZ~ Y)1~li1nil lI':eiist.en~'e1.e 'preg~tite ~otmau-:s~ ,p:e ;ilBOOJ)rt PDZ1- '~,j:e ,>3, iwcuiJ:u:'i. ""lilIID'arca, :rez'[sten;tJl~l. :rt}S]1}e:ettY",e ..

~n )'J.llUiclic:a ,deva1!l!a,rE Tad!ifJ!L~e.~ptoa;rel'or .'~itBifW:iZ'O.a.I'Blm: p:ootru -veJ)U:fic3Jrea iUlne,vifl'n&1)l1ii :ets.d:elm aClmJ>oneni't~ i~i ·a,~ciJt:Cl1!i.telo.reste nec:esRia;fi!l),1.n,qir.e.:a '~nor ;!gf<ntma:t'O,a;r~

d: e :s:emn:al.

, In .mnlte siit:tm~"ili, 1in. c'Jj~'e 1PTHc'i:ita 1IDUrR'U'liilD: ~u :e;"sJ;e

ftm_PDIit.aiIiJJta..,se 'jJilUaitB iffiibrelmm!Jl1J -'em BU'CQ.:!jS un JUFe .g.em~iI'at:,:oT .:C'u,Ipabi1 ;sa -Pl'oi11!l.:Ga ,rna;tinr,iuat.e-a ,:sem[!];lJJ1el.01' :neeB's-are::

In ·nanti1Il.1I11lire e:st.e ,_accs'cilii'R ;mJ')i1'livla.e T.ealXZtl);'fe ':it 'lililnl1n a:""b'f~l:ae genllrntor. JPen'tr:tl "0 u,~n-al1.tL :Fl'l'Ulnm:r,~JJ'{e, ,aparatJitI ?J, rrD:stconstrlltiit -sub &m:mliL -lmei 's.o.]l'd'e -:tubiI'11llJ'r'"e" '~X1; ,1);UlTSTh d6~ ~lirnen'tal'.e :llJlJ!,;lJl])OfBlt.a F§I. ou dOUR ,'Ctl:[letB Thllx[l'l':ilirD lite IP::)t1.i;aibI1'~a;tB in. Ji1l1!1Il.ct;}e il.6l 'n-C'€je:sita,Vi·.u

'. JD3!b~ ;(;i\ml~l. Ap.~ra'tlll [pfc0ii1ilc.e an~UilatDal"ele :s.elllmlle': _ lli:mrqJw1csm'i ,{i!:il\~pbilllg1hiimlarE 'f)JJI iJ),euve:1!l'p~d"e ~5:66

Rz.. . .

_ '~~Jilna:[ isinlll:swid,a! '(;)l'l 'fre'Cve'1!liN.a de 2'27.,:5 ffiz" _ :S.enw<1l ,'Slmrs'!Di:(.lD.!!leR jiI'BeV'mr~2J., 'v:-fl,liugtiila C~!UpliiJID.'sa

inn ;gama .!j -1.'2 'iMEb. .. .. ,~ . :' ,u

-_ iSemuaJ £lliIHsoidalJ. Ell. ITI'fmYDllt(la '?\T,ar,1:-a:b:l[a :crrpr.r;r;rsa

'fin ,gama, ,4l:l·-,9\i) MEIz. ." ' ...

:8:ern:rra1ele rs'imusolaaile ;S'int .Im.;@duk~[,een \lljfJ;pUI1slln

dr~p:tJ1il1li~hiJriIl3lI'e 1m :fr£.cv;~mt'~~e :'&'00 R~.. '.."'

.• Dlo:dlll de {Yuncl'ional'R. !Om ~H.met de v:et'lflTlt .~leo-

~trie·3iP}lir.a,tU'l estennmpUFs din 1tre~i :g:eneri3Jtarul''B.

. :iBri~1111 ,generator (ttg. lL9.,a)., displl's 'in 'So.nffia,~:~bH,lair;a 'impx,e:lilil'laCll JjNI:£}1 ,de 'allimentaire" ;B:ste 11l<ila ./lll:'lJ1'tt.'tn.b.1·Uitol' :s'ime,trilJ nlUe !produce jnllJPlilsMirlr,B,l)''tmn:ghiJla&1'l'.e (eli ''fJ!e~v:.en~ai!'~ '<DO~ JIb. ((j)u 1l>j:nt0.l:'l.U 'luI se .p'wt f:ae.e T]j[il1m'aiitip':a-

:r.e11e oper:a;l;"ii:: . ..... ..

_ ;fo[o;~imll :fr£cv.en~j)), de ,:;),£)(I):1Iz iSe: 'PDa,tt~~Y~i:Ilf~a ipnc-

~e:.aam:pIifi'cato:.a['elQr ,ile :jD3iSa, :a::eCyeIli~Ili:. '8,1 :aet3iJclm i~lImprniCai'tna,re:de "Yi~eJ1tr:ecvB'.E.t'a dm "(j;,e:l,e-uzo.are ,;

_ -:- .'~lasina. J11'munlcele 'S~peiioaFe iRe JPDat.e ·v:.emica iiu~ction;ar~~l~diDreGeptDa1'elor 'in igirumele 'ne 'unde hng~, unn-e 'm:edu \~ 'uude :scnr;te,.

a

Spre;oornoJ

< 'Lt2

'1,3 ':+--+4i":~-+-..;;r r---.80't:na.'3 C_g'PpF

c

,Fig. La. $:chema ,dc 'p.l'inelpiu 'a ,ge,n.er;aiQl111Ju'i _utiiyersdl de ,s:emnllle~ "Jl _ ,m,tilti.'!libr!,tQr:; 'b·_ ,genera;t.or.11e 52'27;6 !.k'JIz",J: _ ,generator ,de '6 - :1"2 M:Erz '~i '(o·~.u ~f.lltz.

'A1uoile:a :g,en:era:tor :Il!ig. '1;9, JJ)"drSpllS :m;pri,muilca_;p ~IllXJilJar,:es!te 'UIl .QscilIitfJr 1Li.n:u:solilal pe :.irec¥en'Wo ,de ::227,,5 !kJlz ilnndu:lat ;Cll "impuls,uri ,Rrept:tm,ghiruare,.(lu irert:ven'tiR .de :M)1) Hz ,d'e :cwbre JP.rimul gJmera;tof. eInrecmr:ea 'm. iSmS'll.

16

:t'llt ::iiill1l:entare se ~ob'tiine!pr;Ul ra;,t3i~:area lia, iSDRda 'ttib:nl{lir-a, Ou inj:utIDrul Ilui rse ,pot-efec'tlfa ',urma,tIX3JFeI:e ,~p£ratii::

- Tollo-s1nd frecven,t;'a.d,e '22f;;5 JklHz ,Be iIl.O,a'te "vecifirra 'iun~~l~imar~a ,:recepto.:ruT~h:u· J:n ,gcam;a de unite .luR~i ~i .se ~r{H~tE\ ,ereeul'liL 'nn.@}:Iir,nca;re ;atn~lld ~alc~l'eui1t;elo.r de 'miJl~l:lir:e fGJ IDl/;easllagaan'a~;

-- :Iolo.s1nd !fre.cven~a :de 4;5',5 'k1iEz ·(Uira:mmilt.a &. ,(hJ'J:m.~I) i:i'fl li'Y:i)'li);,te vC'l:i!fica lfJ1nc:~i0m.Te.a ,e,taJelur ;alIl[>lili!i:Gn1tmu:e ,~le f.'J1m'Vel!I~a intermeruara :~:i:ef~ct;uaacDrjilrhvlcircuH;elor;; - -I01o~jnn 'all'Hromc:eie ;Su;p-etioRrese ]pollite Vel:1uc:a rnDl~~iofiare'a t~i Ilye'Rtnm1. :w 1:mat'c e'fe.o'tua, -a,ool'Ciull.cir.crriI h,lO!! de '~intml',e:) 'a 'm:dJicrrcflB,p't.l'Jn;I·einr Tm .gama ,ill:e unde mecHi.

Altr:eUffa g.encl'a-J;m'('i'¥g, il.9:,;c)il;iSTpll:1's :i11 -;:J1liioitleac~p 'l~Jl'tK'iliar m,teun .q-ertfl}rJ1;tm' siiJIPu;;r;.vi.lldl JJ.'U J~{m{/)'Cll:t.av{tTt.dlJ:iU!i" C1<w'eporute ~luEl'a, jnflm:liag:a;m;e ,: ':6-'1'2 MHz ;~ 14D - 90 1MR.z. Prcin .coIre:c'tThl'e.a JR'sonii'a 'trib1(lJl:fl)riLfile,db,~ine :a1imentarrp&tgellr~,'3itID'ullii cu 'tellsillnec.ontii1il1li1a ':~"i..m.o:(jbuilare-a ~n :amplituJ:~['~e:a ;semlr~l~~ ,de :tliUlilta :free~en~a'!.m;ilm~l1hm~i. ~l·~:t~~~ g~:hm;ullRrea'V!t1il:a. l~recyen.Nad'e ~OO lIz. T.o,todata" a~tOI'1t.a -v:i"}J.:iil,~ie'iFl'a;rame:tr:Uur ,tranzis.t.oI'N:J;u:i,,:se 'obtJne i~j_ 0" ,moaulafri-e 'ii'll :fre.evenj;a. 'Cnajl:ttflrul 'lui :se',pDlt 1~kc~u:r_nl){iJj;:0~aiI1ele

cplU'a;~i'i ',:. vr , ' " ,r •

- LnbJsjhnd · ..... ,re:evenJ,;clecUpliIJilM \i.\lil gaiUi'3, ;,(l'e '5·-~1'2

MJH:';l,~ {.'leJ)n:rulte V:Gliifi'c,a'fullC\~i.UJllljllBa (§i f,lY;:entm11 'Sll jl'ID'mt~e €5W,llt,tUt lacona~[ c.lrmriitj~'lor a~ liILtr<ltre), Jil ~raili.0.Feeftto:al'.e- 1m' :in fgama de untie :SCll!~~ ,;

- !fohYsind'lre.cven;t;Th .de :lW7 fM'Hz ~'ile I1XOa"tll "VeriilieR ,IuE!e1ii(lHrarea e'lia1i:elmr de rnre-cyeliIvu, intermeiiirura. -(1 mdif},rllc.t:p:tDareluir' :fll @:a>1ilm tLeu;nd€ 'lU'ttm'S:curte 1;\1 '(ffe,eLm\' ,~l(C-:0riIil "circIlinelw ~

.- 'faro-sind if'l'.c.cventail:e ,:6,,5 lMIELz Stl plDtr'te yerifica J:U-'Ilro.c:Vi~Ifa;Feu, 'e't~jelOl' :rum_plilii'eu;:toa;:r,cUfin cal~ade ;S'un:et liLt !tele'Yl/lOJlimiur iIiIi efectua '3rC0Fl1,til ~C:irem~telQr~;

_- lolDsinli ,:n;rmani'ltel:e 'sJ31p,er.JO:BiF:e ;s.e ])gJi;~::e veiifhm il'un~Vio.n3J[lB1~,:eta:ielnr ;aID;plif-i'f:311;mlil':e :G:e j'rec~~n;}a ;inool'ilinmlkllT,a 'mncal~a ·£QIDUna 1lJtelevizoar.ein.r:;

- jfDlo:silD:a.;fFee¥en~ere am. ~gama.4D-1.u) lMH;z se J',e:nifilt'a fy,nc~'ionareR \§i (eve-n:tu91 'SB ,.ef:ectilloarZR :aiCordUl eii,p~'Uitclnra:e lintrare :all -r.aiNoreeep,toare:lor jrn .gllilna ,Ue ul Ftll.a is.Cm'te:;

- 'IIDh':rs'iu:d 'ire'cyeuwele iTing-ama AO--90 .iNlfRz ~i :a:rmu·:r:lQU.t1 ,11 ·'&0,'l!t·a, ~se'\r,el''lfrca fun:c'timuBJl'.ea 'itMevizf):a;relor <in

':beJU;~i'lB )1, .IJ, ,§i ITII. .

. . .:;Uli~ali~'!o.us:tr.n:ctfh'e. nllin:;P1l'Il:o'tj[2·yce.a.BI:~ cunstrn~"bitv {c~j;e ~trle~ . p"&r,pl ·.eo:m;pl.m:ent;e ~ale ,:apaJJat1i'liittI :smt ,as:emnr :Ji1'a~tQR.r:e.

:i1il. mu:.nri;tiie .de '11it';c.e:s~t~tl1i €s'e "po:a'tm ;cnns.tl',l!lii mnmai [smrda IDri.'b;u'l:a,rJi :(;ftg.. :LH}) "s:au ;:S1')R!la 1,til'lil!nilar'"a ;S;\'1 :!primlil :C"3ip ianx'i'l.tar :;(fig .. 1.~16~,tli~p(,rzi'tii'Vitll'nTm~n;:d ia .ill!dlrrsi ummai ii'a ';v:eriliiG'area ·r.a.aiO[Re:~~t,.ml)llglor. 'In IDi.c:es't fUJ1tj,l'n,(;l:lJiz,~ ;C'01JG'l~UC-

wia [se ':pi0wte !I:Blt'1i:za inltr-:nn .;Bi,qgUir :enr,p, .

IP:i:g. 'L'rQ. 'S-.o.I!l.GU ·:ttihlllafij':

.] - ::e.m;.p ;JJ[e;.taJi'c; 12 ~ a.nsanililu l»'la(H1 'C_U ;'l>.1es·e~; .73 - lacumtila.i,t:or;,: :4 - ,t.lliJ !5<ntuilQr.: ;fj - .·wn:d:el •. '1:: :6- :rondel,. '2'; '7 - :Jlurnb :M2 « ,:6,: ciS - ,:"",lb~1lL?2i2 'x -4 "" :Q~3'; ,V·- ,eosil.l2!122,~2.

"Pal'tea ,ffe,& "Ifl@iidi,ifJ;611u. la ,;canst;rU1!RBa ;~p.al':Bf:t:u:hli 'JYs,he ~c1itar,ea mlierdin:tr.6l1JlljptCU'ului :(:iji~g,. ::Ia2:j ~i ,a niCl'-D£DJllHl'tatm,1!ii:mi. Dm:,:piJ.iii ,initr.enu;ptDllri'lui se ,e.6nienfi.ClneR'w.1 (.am ]!iJlexiig'1as ,san ctieiX.,_t·Q:IJi~, ;ra\l.'ell~ibu'1 ill'll :n;laJID'a~(le :l'mm [gl'Disimc .. ,J:l)ontac.tele ([ig.LX2., :b" ~, d;)SE n:ome'c:f,IIQne:aia ,li~n 'tnnlb~a£ ,s.all Yb.rOiITZ~ht;I:ihu'den;5 )mm ~grO'shiD:e.

];8

IFj;g. ;U1:2. j~;ns.ambhl 'j.n:heIll\p:tOl' :

:It - ,venllte ,l<x,tett.,. .. d\,;.'b - 'coo.tJMt'intootllwWr il;: {C '- [Clln.trm:;t ,~n't,re,l1J1D· "tor c2,; :11 - .llQQta:d,t J.*;) "'t1lUllltla:t;:J.r,; /11 - ~cIfHt;; JB -- 'C:o'll ~tnt"'>rull,lo:r,1 ((jJ ..... Ini'hmi l:CN [0 ~'1 unrn,

rl~:

___ ,__,.,., __ ;._ ._._ --0-- __ !I ;

I

,iFl\g. ;V:L'D .. An:s:amrrlil'll :.Il(),l;):.it.5ru ~2 . . jl -_ .<mrlle! .. .: :B - ·tbIlJl~1.t:; r:._ ~.ll>U,re_.

;Fi,g. '1.."B;;. r';~p,tiJ Iml,Xlli':lf n.

'1 - .:.c.n,rjl.:_me:.fi.ali'c,; if! ~- ,;p"ngailltbhl :f}'I«c1i. cu Iii't!se:: J3 .- '$fl_sxrnib.lu "rfmde.ll\ ·So..; @-.:uns_amijlu '[Q_Q'(leui. t~,.: t3 ~- C"QH~ me mas'a, -'@ :!~;~:: 1i - t.~I)ll.tib }M2 .x ~'6~; :7 _ ,~lIilbil. \Q1L '2:2" 'Xl' .x '.Q.:3.

IFtg.· .1..:1'7 . .8:Rsarriblu ,rlj;a.c'i'l T,U jP'hx~:e: .._a - ·v.e.dete ·iJ:e '>deJf:sunr-a:: .b - ·c~o:.tete tleCjttPa.J:lil~1T,: ~~ - ile.senul s:cablaijuttil ~tI~nij'm·tit ..

''0" A

- l

\F;ii£. "1..flc(a. ~~m.&,~!m,bol u .~jJiITi.\·e)la :'B .•

..1.J - Lr.:.QIt(i:elt,:: _;B "- IC<I.Ii.tal1t : If) - ,:cos1l. .0 _2,;2 ~ .7) ._ ::niJ :cul~r_u :1J 2.

'F~g. 11.)2.o .. j~J,Wa'1:1,):bJhl trliwrlrell:a ~.: .J:I - ,nmlUeJ1L: ;a -- rbucl!\t,; r: - ;pililit~ '!l\I4 .

.IEtg. )1,.;2)1. '.D~pu'l "all.!,:X;:iJj,llr .Iil ':

:1 - noJ;'!p ~illl'6j~tiJiC:: i2 ,- ':8,'DsucitJlfl!l jll)'l:aci1 r.cuJiiooe.; :.r' - illlJs:amhtu L.T'o,@il11lt~Iu. ~~ .{4 _ 'MlsarribJu :.r..on~H1. 'l~; ljj ,'_ ';_CP .. ~-a jl.e ~Dr.ll~a ~0 ~2~2,; .0 - ~.u:~.rib ~M:2 ~x ~l;~~ ~'(. ~ ·",L\f:tirt. ;D~ ',2;~ ·~X IJ ').( -~n&3.

11:/

"';->:;!C--oifL---" ':....'. '.ClIfitade/e.o5£ ;JJs.am Ji/eI!RJO .p.£ {a/au t . de ([!viJ7qj pr'if;! 'TTi'I'uifl£. jilEu/'I',din,Sfrmn

:dt! cupna ,f; Imfl(l

;[oflexi,(h'IC .LO barxu: (Jt!e ]£1;17'&

Cfi)~,p,c'i"'m" .113 Po.rtlJJ de !il!l/i.r'l'lI18

'C

I: .~ i.-JI

!~ I

I

--.,,--.-.-.--.----------~

I

_4, d(Jrj,12 •. 2 :

,

J !'

.. 1.1

.20

F i;g. 'jl~2:S. C:a_p.ul 'llu;x!fllli:aT If:I.

B:eRtIlll cBmuOOitiDrpiml"d. eu1f~BR11I1tR .este identii'c'a ell '()1l\fdJ ;]i), ilIltr.er"1tptiDl'ulnii. DlifeI'entra.c~Hl'sta ~iN. EDntactBl-J i£ix.~ {lim mUIDaI' 'de B;) -a. -:C:arOT 'dasan :e'st~ 'U:31t jill Jiiguma ]. ;2:2" b ..

Th!laiitmlia;Iilll11 1)'!~ntI'>.u:ex:emltUlI'.ea 'cuntll:c'tiliwl' .&e.·v1i!J ]11''0- C'iU!1J, :eve.ntua.1J. .de 'i_3JEDmut.:;utmlre veehi :de ll'~di.n. F:entru '0 s,igunanta :mali 1'waore 'ill li!clfUC,VTOll3ir.e '8e '[lcftnmanrra '~liI:,gi']ltig.1r~u. £:QQture'telm:~. ,Su¥s:ad'e d~imeRtare ,este ':cnu'Snjltilit-a dim patrI'l£iem:eIilt:ede :acl:lmJ:11l~J,t~I' det~pti!l'crifrar 'utHizQ,:tJj ~_a a;mplilfiC'3ltoa;r:de .a,uiiitive·*l .. {)al'r,!Hil m:etWl:ic .It!!. :sond€..l. ~?;i ruln:a;pet@im' ~a;uxiillra;l'.e :s:e vDnfec;tiI>TIB};1Za ·(fin ·'taijijffi de :;,t1J.llm'i.nin 'de J. nnm :gl'osime . .B:fhrt'blijuleill.i:.nffiric :al i.Sun:tItei ;[fi:g .. 1l...11'3) i§'iDJiC'd,:pet:elnl' ;sruxiiIi2i,l'e {~ig. 1..11:8 .~il,.'2B) 'SIt ~,~X'B~l~~:tti, :p:B nn UOI'n de )hnnn ~ll ili:amet,rlll e.gai.Cllaiam'B.tt'lilll 'in11er~l)r '111 'fbli:nih~~'elGJ'.

'],l1fg. <1:2"2. it"-usmn!31u ipJacu 'cu JP'ie~;:e~:

. :a - . vedere '<il; ~easljjlJ.''':; 'J; - "_Ql1I1aCt 'Il.omuta:tor':

,r . - ctlesenlll ·c.a;l11>!;j,Iil.li1 ~i~Ptima;.t.. ,il - 'c_olele fdecJ.lpIWlor;:

.'

R.ondeia _1 (Fig. 1..14), -Tandel-a '2 !(fiig. 1.:1:5), 1.'lUid.ela 1Jbnde.nsa.~oarele "ll,tilizrute ,sint -cer,rulliice" :r>iaell'ete 'BRill

;(f~g. ,l.T9;) ~i JIlondela 4, (,'fig.l~20~) ;Bini ;iConfe~.tflon:a.te,(]· .UIoIC" I:lue:&eeji).~ia (eondensatmuhri 04 careeste i]_-et~;p ,l'l1y--

ple,x11§!a;s de :ii) znm ~r.o.sime. 'I , Ijle!X-.

'Montaj111 se exe.e:u:ta H;)fl :calbtaiJ !rllljpiima't. lnll~]}:{ I ._ Jle_gl-al'.ea ~i etalnnarea, '2I'J:~an~;i'sitoRrreb~T,l ;§"i .T.2

,ar:estmila s.epo-rute 'exe:cwhac:rubtUij .filar. JPentru acea-sci.' M nt, iilJB 'tq, EFlr3.1i;3 en ~f~I,~t(i}_rl!l1 :ue 'am]6IificI1Ile io:cuir'e:nt lnt-rebuint,ea'Z'a ;a;oeleafl:l ,;des'e..ne, l.l!Wlin:d :a .se hate 1m III,utf"c.R if)!\)-ilDo. .. P,ent.ru 110Jbpintl .in~PlllsJJlriamptU'nJ~lti:u:~l3JeR de JPert1uax ,niitmr.idj'll :siTma ,de.cu_pr'll Clua-iametl 'l .I'~ ell ,alUra,t:a iimIJuls1:il~~i. eg3ili10111 ,ctuTJli'ba ~pa-llzei ,~,tI'<t ,cre 1 'mm. IllIlpwilsml, .se !r:ecorn11l!ldall:a (tl'{llnzIst@arel~ J.;'a'3!iJD:a ."B ,YUB:El-

'Co-l!l:derrsHitarnl 'v.-ar'iRhii .se ,n;b'tine .tlinltr·un ,.cn:rraen'S'a,t.w 'I (,j fl. JP~ntru ;r:egffilre-.a 'multiv-iioca'tnmiillt :s:e :I)rD{~,edIDZil. 'in:fehl1 ,]Semir~gJa!bIl :r:tliim.er~ ,cemmic·delt~l!ll.cel...0,rifiilo.siYiin:dircllti IIJ'~,'ffig;l)tnr': Jili1'l:pa :,mm~tall:eu,tUtU-l:(i)l' ]pies'elm' 'en ex.c:epliTh ,till ,;ant~en~~ ;Ia~adim!eMPt.oI'!lll ;.",·S:irrara?",.1:'e jpwrte-a mo,bil;' '('flJlldeI[s.atoRr,eJor Dl ~i 0-2, 'SB cm:rre'eteruza _lillOltra~'dl_ Ila :8l:1£SR ,£'C ;Ili'ta~e:aw, prin Jlipir.e 'l:l1lbu:tDn en dimm..etrnl lmme:s:a-r bl cnrent eontt]lu,u CO V) '§i :s-e Irn}l;SDRr.a ·'(jll!re,ntuld~ 'cDlec:J3llc§ele de ie~!i.l'e 'B'1 v',lt:Lwl fie m3,<sunare liirg. :1,.24) .se .e;x:e- "Ill" ajlitl'W.nrzisto:mrIilm, -moa-s-uti:n:i1 canere-a, ':de 'tilID'sJ.J]nepB 'c1J1't!;a lu,:s'trmrlg' tun ,:all1ID1l~a. -, " I·t·z!li;t;w.ut~le R '3 .,§,i .R.\1 ~"Jall fin't'B'rc}l,l!trrrd;in ,cikelli:t tn ~~nc~;ele !,lldi(2.J'Jt:e 'pe 'S:ctafml'a:,llU :milia;J!U1FeI'n:retm. 'Curenpil .,celo:r ,.il.t!U,iil). '1'l'UlIil.Zrs't.orure trtibuiie $3, :£iD ,allr:Dxiiul'at.iv 'egal~'i !';'i0U-

"I'jw~:j Junro li.mih~e iinllicate..· _.

D:a'lla .cm~entiii nu fgmt ,e:gaiifi iinsl\RlnnaCa tnlinzl:stoaneie II '\[1 rum. ·c.araetB:r'isitici ria-entice :1>5'31 u ',reziis,tootele Ttl ;~i ,112 Jim l~.L' <',"u;hn:i aden'ti:G:e.

DlilfEi'3. (i'nlID:clliireTt :,pie:selor :nennr;e·s,punrxiiltrm;re i_~ij}b~i-II! \1)1'eau -v;a['oii'l:I9I' ;iH.fa~I/;aiit:e, .£nmUJJJMazR ,'CfHildensa toarele ~/:.J. ~i, '(:)2. T[)lirp:a ;mol'lUl'!!-i:eR 1m., I1~:~1!'V:ihl';llitJ')~~?ltre:~}lr.e KU· iu£tGtionez~. Acest .l11mru ,se v:.crifwa, .(t,o.ne:etl1nil nmltl"~"tan1t~NJllain:ttarea Uil1:ui 'aJroiJ_llliij'ii:cru,t:(lll' de jeas:111recve.n• . '" .;11" :-l ., -' .. -t ,:iI. "01 1;\ \5 :niF '*) till, PT,ID ;[l:nt'Ql'ln.e~lUl .uran ·CQlld13_0'S-,ai ,0~~lJt.e . \~'I -v". :" ...

~'n ihfuzorni rumJjfil'i:liicatDr!irl ui i$:e 'w-a :};llUZJl rSJ:lll'€ltu.I r.ar:aGtensWe. ]):t~~gl:);il~eR 'fr.et:mmitei .se face -eu >ajutol'u-[ :umri telev;'iz:Q[·,. ~4p, l~l,nieeteSJza lie~irea _Il'l:11ltiv:ib.T::ait,Ql'ul:Ul1 i~ll:g. ]_;!);)_, Jl>flrDR )) jprin in't.e,l"mediu1'Il!iIl)u'i :c.onll-B'IrIS'a-:tnr lie '@,l---:-P,,~ '[I("F, l~ J~tJl_a,rea -amplifiica;tIDrJilni ~a!'l vli,iieJ!)irecvenpa. !Be ,'Ccr.aIEl1!I ,I11buJui :cine$e~p 'vor cap:are 'Jxe~zi 'o:r;i2}l))n;ta:.i,e ~e_gre ;~ia~be. ~1,~leCy.eJli~a :ascila.tliu'E.ihlii 'e's;t:e ,ita'tlld.~ 'lillnuilanL'l 1@{3IJ.'zHo.r "le~lID:l!u'iz:on't.ale, _c:omnNfi Teb,tii:ei .:

sa

'/0

:B~J?j'!'111 h,1 ,se .1xoJ:)i:nea,zu, ]il~ 0. earcasR -'tIP .",m:aiIa?,'w·ll: 'E:el~:ll't~lZ'ait:e p:e~tru 'itl'a-ns'El<l.rm:ait.oar£I:e ae lrec"V£lnjia J,nter-

mBa.Il~a .Ia ;Qa.f1rore~eptoa'r~l:c , nl";'T}·.~;>n'r·a"·' .A ,~'b. -"'+.,.,,,~,,

• . . . • - •. ,. ~.! llU,c",-"J.w "'1:l:ll, ilti1t1~''''" <,

.",'Z:eilir""e'tE,_ ]1n'ffi~]JraJ!'.ea ,lieItIJ0Fil,3-:r1 '3,~e J.f50 fIe 13,piie I 'lIil.'fa§Clffil:C.a 4-,'5 "O;1'e:8 :llJlil::B :,i~lir :rnfa~}lliareR 1-2, 1,5 ;s;Ph~ ffi,dhirra;rna ,Be 'lace ·mL ;~ilin'l'la feu *- ::R'm .s:wn iJJ11: -it- :'P.o]ji,u. .r:B't;a;n{l'll &iame't:cuil :de '@"IDB Jm-nil..

RIii'bllia. L2 ;8:e 'htibinellizII '!IilB fi ,rnraRK3, ell 'miez de rfmo.emr,ti, :f010:sit-a 1a ranim·,t;\O'eptuJ1l!l.:1 i",iN eptun'" pega-nm nJ ~,n_d~ .gou.de .. :B@hirraj,mJ ;SBBXBC:llua ,~pina IIDi~a ';~:pir:1l, .ell srr;nla ,01'1 -&- Em -+ ,lillata'seO,2 JiUlm '~lc:antine :1il2 ;spire.

, L;3 'e's't.e@ -hD,bina ".~:PB ;n.er" lar'a.C'ar.C-3JS':1., "are '8 ispire.B1D mrlametl'u'l jnt&l~iQ'raB Ii iJ;UEll '~!i:r>mslU'l .de 0;,:1'> rum ,CLm. "Slr~Ina ''0u 4- Elilleudirumetl1u'l fie "'0,'3 'rom .• ~.e-ollwj,,,'1 llil1J'u,-"',k"""ft'e'

rl· ~':;) JJ'u.I. Ul ~~IAlJ.1.i.. _ y

iSB ,:etBCtUB.2-,Z.a, ;pllln ,.aprop:iere-a iSttin -Ciep-f4rtarea ;8'Jlil'~1~n',

·f·=:5D ,1';.

... .

!m ~·Ta;r.e ~ ff 'REte Jr.ec'VenJ(a p~lil.Ti1ifi'v··i\bl',l!titOl'u:J:]<l\i ,:; ;:~- 'JHiumar:ulrltl ~j)®nzi aaegve..

,OJ) GOI'lcctz,rca .sorrdei eSC Vii i1:a.e:.c :lnlIft'd:e:auna ,p_tin in1.ctnretlLul llruii l'IOljuem'&a:tor cu 'valoru:~ 'indi.ca.t.a .• a;CD'::trec:e coaectarea :dkectl'll'lY<Ite :SCD . .at· PBu'Htvibl'.fItrJl1.niID'n :Inn.ctinne.,

(fin :Gl'1zul ':nostr:n, .l!l'umaJ'.l!rl Gleherrzi negre 'Ym, i1:~= 10.

, ~f:ultJ,::&bx;:att'U'l~ 's.~ 'PD'ate: 'reg~a ,~i JH~_a1tair.ecveu: war trehulTe ,ae :T!l:l;!i~1ilUt ca, ® ·rre-CVJlnt:a[prea. .30·asa est:e .,t1M, ;~rB1!l (s:e:S"iz'iLb'ilTh In .1~Tl0mf.llIllttil 'verificalii iflJ11Ip.!'iifiica'tDaTe:I 'o!'0a;ud,},0Ire.c'Ven::va, iar 'D 'frecv:-en~H, Illi:ai Ir'itlica~n, ·IlJIW5.€ '1' 'l'LR :nrur~a~ 'mail ma:r:e rd-e ~b.e1il'zli megre ',p,e e:emuul tele:vj~.flUiiru jr~pt eare 'moe ,,ill.iifi.:CW1 :wpr.edere'afunc'trcu}aali televi;z%'.}11Ltl'· :naea la,~irnea ;benzHor ne:gr.e nn tls.te egnia '(Ill lli1lirrfi'& ~Ill.~ilor. :::ilh~, §'I1S:e:!ilil11lH},lJ~a ;ail:lra:l.ia :,irn:P1'il'SU:1ui. cl:~'.ep1tntJ3:g;b}iilJ; lar LUll.. eBte~g·3l1~.~:u ,dur:Ilitaaisiu.anr.Jii din'lw.e :mlIFJl1)i'S;, .• ~ces~ ·.relfH;f:nten .: fund ,genm:'at il:enes:ime.t1,'ia 'mlJJ.t'lJ~j:lJJl:ui ~ eaJ'll!nsril ~se rexl1.eLli'"lliZu, }:mo.€hifi:eind1[~sevalID:area i:U~ll.D' :a.mtre'C@r;a:eusatty~jrel:e tC!l,072 iSau 'J1 ;Ull.BiThdin r;eZ:i:st~(fJ! ];(, III .R;2 J.illJ_ sensul illB(l(Os,u;r. . '~jjof!;R~rfuta re-ziis:tenta ~u.' ,SB:til!b}['ll.e 'nn ~}~glaj :Iin! I 'fretWBr±t«l.

DU_;P'a "rec~larl;), .se 'u!l~n:tea;z:a, jiIaf,ll't;;a eu .,m'@J!lltn)jm. i -e_arcais~ .. :n;Btali:c~ 'fL 's:@ndcl" 'Be 'intrnuuE :a'Cwll'l!l'1'l!lJto:ar~1e 't ·sever·ilh:ca 'llB.o:dui:d;e 'I·U!n@tiORN£l. ... '5Pranzi'storu[ 'T.a£rste -de ~ti.'PE:FT :3D13,. EF~ ses, lliiF 31tl.,,!!} S:2ill ~:T :g:t7. iDllJpa JXwnt:rurBapreselor 'lYe ,iJ1i,\,.cu\t W :c:a'blll:1iJ (EU 'B;K'c@]Vtia f'..ID;niiBn&wt.m:M'iui () )5) "SB V:Eui'iii:c' ~~;'lU'~\tu~ ·,a-e colect~?r !ai[ tra;nz'jsltl'mulu~, .waIsl1l'lnd miler',. fie,:tOOSlun:.e -pe .reZil.st~m$;J1R:8 san .'intercalind ':un 'milirtrn(pern'tetru '1']). circwitu'l 'Clllel')tm1'l!l'ltti. OurflD!t·UJl 'tre:lnll:e f,;,' .~ba '\Vial?[ll~'e "i!illJ'c-aJ1:ta ~l :figm.a ~;9.,.b. tR caz.eo~tm~., ;8 ;a,Just:~.az'~ ~e'Zrst~-rr~a ~6' .~jll:aiim\t -:ope:ntru. JIitc§;t).rar.~

.'Vi.' .• a;l;.m.'.~l ~~e. nt.illlU.l f1-l. !Thllq§op.lQa-D .... :i!ll. 'SEOP. ul ,m;aI;i;r,f.i. ;ac:e.'ltrll· V;.aiOf,l. ,Secnrmcteazea wpulcondem;atD:pti1 .as. D:a·c:..q, e:s·

'fl,o.re·~t, :monta~uil ,;t.l':eb:uie ;sa, uscHeze. 'lna.cffstmizJ rS.e ,~[b. 'S;er~&1 (~ .ll§JiH1ra '!cl'e:~ltere ;a, .tellStunli :pe ~e~istent:a :R-B•

R:egllar.e:a ise 'race 011 ;a;J,u::tDi1:u1illlllJll ;ra;dio_r,e:celiXtDr~l!m :.Ilo:sedaga;ma .de 'und'e,lun,gi ·~:i .fun:qtiioJil.eaz'l1 ·,p:elrooV'e.1'J:'·· iin'te~nt.e'~~a~e if55k~~'*)'" ISeoonecte.aZ"d.ie.~~ea 'HSr:i1R~Q~u~m (:'fIg. 1;.9, :iIDo~n,a '2_9 Ia ft)Dl'na (l:e fanliena ~a Flm.e_ptmubl1 ,~l G~. !3jp.3jJ:;a:tnil.R0n~ctat .rpe miliivm:liilga'IlIle:i ,de'lllllieJmngi ! ,se $t3J-b1JlI~~,tei]te(,lv:elll~R ·I9BCfl-rutorillil::uii.

-!Dae.a jf.~ecvenv·a J~ste a~plas~ta 'SIP:fe unw aju C.a,PDtB 'il&\ ~JimI?iregleazaG.~n m'iezll1 b01>inei .L,l' Aee:st lld,Itl1 Jl'~glaj ::iJ~~eCTh 's-eqpv:e;ti&imlfte-a frm5veR$e'i jjundalwllll:il,tr,;,;l~. F':en1tru '\',1l'YTunl ftKac·t pe ire~VffIl!'tra, ;se ·:c:anfmteaz:a USd:h>lt{;;:t\1'U 111 1m_:1R'ai',e::a 'alm~!liiiiBa,tQr:u1ui ae :rTeeV~ell!~a:int_ef,meu.1iara :tl'"i ;se re;gl1ID'Sl$~o imDb in:aJ ~l ]!lBll''tJru,niveI111 iIDa<x:innlie ,aiUia:i~le jin

d ~'i6;rz@t. '

D.adi. .marimlitl.iIlitil ·BIir'ire ;ses~zaib1ill, 'lIlliB(}~mn.a .e}1 ;sBmn~U'lIri!l ir.Lt~vl'xrlus este ])~'~ThlPute:unii_c 'F,ll sewn imitBr·cThta 'i'lltre :so'm-EHi, ~j intir'cliI'ea ;amr'p1ifi:ewtQ~'lihlil:1n ·0!JllwU:ens::;t't(i}r de ¥~',e uii~a, (2-'ID jpF).

:Dll_Pa. .eleetRaJI'ea we.glaj'1'l11'1i, Be blo.&a.aza -mie:za.ilii 1~0bi-

nedcu ,n-eara. .

P:en:tI'U 19·U'Jil.eIreJ,l, ~in 'fillllE;tI:Ul1':e ,ft c:elU:i :d_.e cal aa~lel1 :ca_]) ':'\i:N::Kli'1iW' 'se iP~'~:ce,ae.lJlrZ&L ·,(1;11 'In rrm,ragIDa;fu1aD.Jte~iID'," ~%':llJ,'n:Zi8torullfdl!Js1t este ·:€te'tip '2 :SA ,2B'I>" Ail? .t.~3" _AF lLg5~ EF;T' '3:54 n ,40:3 et'c •

.BJilglajl!i1 ilnoe_;pecn ;gama flle6-12iM:Hz, icilosmd:;u.:se 'U!n Ta,tl:i:tlr:en:e;pb'II' en !g,Uftllia de ·:tl.'llRe .aenrte. ,Ou .C'onJ:b'ell."S"at0Riul variahill tJ :1.0 ~inchi:s '~se 'I'e,glJfaza l>-dJi}'in:a L2 ])'entru fx,oov:enyad.e ::6 MHz . .D.l(lpa :~':eglare 'Be bloti>heaz.a :·;mie!la.l'l ·:CII c('~~a. 1,n 'eDr:rt.inillaa;e_,s:~ "t:f;a;se=az'a p-e b;u'ton1d condensateJt'.idrtEi ·y{u',iaib.m" fre:cvenVeJ.e :6,,'5 !MHZ;, ·;to,7 }lIEFz t§i ordce alttia <~oocvrui~a ·'Cate 'H ;intefHse-aza 'pe :iI,:a:diioa;m;at0r. LPentnr 0',0 MHz .se enne.e":team'a, ,RQnda 'Ia l1;utraiea -llimy}!)[ffi-C:lJ.'tnm'1U!i de trenven:~:a irnt"cIn'llediar'a isnnBt .n. l1IllIuii 'tdBYi:ZJi)r ~i .Be 'i'xo.t-e;~te cD.nil:enSRLO.l)uJil var,i>abill 'i{)inii.mnd :m t11iifuz:or :s:e v.a .3{l2Jl -un :sooet de mteusit2i:te m:axim'a. ~e :noteaz'a 'I:pnzi:\iia bl.:I:tonUil ·:l}(l)ndeID.'Is'a:tQi1uluJi V'all'i<a:bil.iI!JR :tfel .'£'B [ll'coceu.eaza ~i pentrujire_Cye:Ili~a de il.D,'l ,1\mz~ iinLit:ebuin.\lind ~nsRan:lfPliiieat0I1i1tl 'de jlrecven~R iinterID1Bdiari1 .a, umn ~e_6:ep1i.D~· e11 :modllla;$ie de 'fi'e:cvellya {gami1 (de DUB}.

,Hentru :ga.m;_a ,.de c4(i).-.l,aD :MJHz T~gl~alil 's'eex(rcnt"i:1.cll ;~J'uto.rru,iU!lnli -t:ereviZ:Qr. ·'Ou .cDndenS'ilJtU'l1:til 'v{vIlralhll :mehis, rmn b(!)bina ,La .se ?,egle:az~[reev:ell;tla nsciaitorriJhii S'IJll.aei', a'):I'B~pllinz.l1;taaIle'Crunalu1:ui T. .lDuJ'a :a:eee~7 IBe 'tras'e'!tzJ1. :pe l'Y!lJlitonU1'CD.rraBnSaJtD~i JwiiJiliilec:ores-pUIl:2laL0aI'e ,celo~'- 1::a1j.;ft :mm:aile "d'e'te[eyjzj:uID~.

'In muilte .sibnatiii, p,entrlll 'inaiSUiI\am:e:a ''te-l'l:s'imiil6~, 'IUTI1" ,timettel:e ~n:u 'NPaiislnt .C'~re~pulYZate:a.re ,i:l[.n CQll;,u:za 'i~pe'a1.n:~:e'i ~d:e ',inibr:alle mel '~i ra ... ~rBcvenj(Jei de :IueI'll Buazute;, l2:ee:a (,c:e :r<t:ce iIreOOSHita 'Iol!i>.B;ir,ea y.d.lJ:tm~tl;'elo:r.ele'ctro_nir,e.T1:ptil ·:&e ":vo1tmet.tu,ele:etllouic j}i\'.;;r!;l 'va :fi ~Ue'Sc]rs lIn :l:(off:tinuare este enmple't 'tmIRz:i-stn:riz'at.D.e§l -S'im:PIIl,:,til [)'0'ate ,s'aJ1;i:;;!ewile tn3lte ne.cesi:tajile ,jdin :p~actiea 1'a,drimlimatntil!i>.r~

• D:3'le \tC'hlli{~e. 'eu lice'S! capar.at. Ccse pilate m:a:sma : - ':Tensimle DI'lrttinna lin.8 'nnl1umii ,.dEl :masll'l':ate,: n-D.,:,l[fV\;"j)-J1 'V;;,t}-,Ia "V:.; 0-:1.0 V;;'O-t50 Y':; O·-il'OO V;; ~O-'5'lro V,jO_'l OOU 'Y. ,:.Emjpeil:3JII:J;:a u:e :int:r:.airee-site ~oo'p:cin;s'a rilil:t~,e'a~I ;!2 fji ,{l'{) :MG ilin 'fune~ie ,ire ,scaIla,deml:aslll;:<1JRe.

- :lPens1une ;3Jlter,rrrut'i:ia",p,.entull :;frecven;tia :ri~na ~li2t :3D \;1iH:z ~ln ~$domenii il:e jma-s'rff.a;re : ,6 ~Jl);,15 Y c; ,'{)-'1 W; @·-11 Y ; '0 -1[ID V j; 'D -:50 Y·; 'D-l'O"{)'V; '0 ~:5l)D'V ;; 'O-'!lO'ep.v. ,- 'T,ensiune :RU:e:r-nativ:a lp:entru. ;frI.Icyen~B iJ!llna ·h. 1t~O :''Mlllz 'inH B~mlm-j;i '(l~ JIilThSlwa;r:e ";: 0-0,;5 V,j 10- t Y); U-'5 V ;;O-n.O V ,;O-f5DY ,; D'-.il6l:1 v~

.• 'I)lunul ,de 'tullc:fio.llaIlc. J"!Th:rt-ea,:esmil~.i-alaa -vOlllU1Bt.J,'ta-.hri :~iig. 2.l,)£s{t,e 'amp.illi:@n:t()T,ul:d1ffere:m:~iTill ,de £lm;ent, format diu 'tr:ain2[ist0~eh~ 2'1:" !l'i2,' lEa f§1 ';P~.

(SmElu:a in:s'ilrumen:twll'i r.le,rulls:umteste ',CDuectata 2iu emito:r, :iU.S£D:pn'l r6.b~ineri;i ~}:l:n:ei :i']l1,pe:d:aIJJ)~eii'e ~-n:tra:r:Jn:IU'l)li. 'T:ot:m:aces·t s()~p'tru;nziBtn.ar.:e}e Tu '.Tl!' P'3 j~l..T4 .-flint ':en1l'e:e-

I

i

._

:::;

~""-..

~"''''''..,c=-~

~(o---,{;:::::;:~

:l:>.

i~~==~

.tr:ilit~:in .nmliI'tl!t,j D,:·::'llim ¥.€J:N. J~ithU!lr:i}~jli,~ !D:alili'nrg\tHll JJGmtfit " ~~,(mMtnl';ea, ,~), :ij(J~l,a ItrL l(J2J i};itnm';eJn' H1i.oilru1l"J1Vl;U'l.'atUl' ,:C01\'1~tJ')Jii 'sinit leg:mti 'I,lIl1}1rBl'llDli".etu(tolliltl ~ptrj,n::nrln;i .se ·~eOIlS,:\,;·~t~~;7l~ $i,]1 iJ!ra;z-l1Belui ilo '}11 .iiniltea,. ElBcli'I'DuIHl ile ,in'trmre j[ ,uan.'l:tii:1;lliie 1ra,zIt 'p61'lilUhii ,tJ_'f1<N,z;i:sitOr:, mn:' <u:el :i1'E 'i'B§lilte,:eJlIiitti:J~lDl lGf'll)!1,j ~(le iliiJl ,do,illf,\11. Jnnv£rL'3Jnt-a, . cl:e:int~_'~liJIe ca;.m:OJlrba,llMoj, '. 'li ;a:iiID'J'):x,j:illni:t~iY~:

,

\urran~: ~J .~i ,13>2 :sJul liEJ:ll1~trj[JIiii 1:IlB '3lL111JtiJik'loiwtllffi c~t:;nit

!rmu;u!'~fl<m.l JjrHll'izt~lTH' ~~i )il'BEiP'B:ti):it\V'~ t\eiui de iaJtLdiJ!en : :;r:ez1:st:@1it;'\Tu"i!l:e ;K.HQ:cii]'liL .eDl¥06i~~tj, (,i!I:l Hl'U'Ji,tJJ1.la'li ·.r:~ln[ ,:ill~l ;a'l11fii[cgj" tz:ai1:l-

2irstnr .

. A:warrtrcuj ul Iio'lrrlihiii ca;~:pmi.C{ttDil';tihJlj. -iN'ri:lil1flrrl;t8lktOlifSl' '.in :'[.:aip1:ril -ell, lIl[:eciz.ica, ~m'd.;suiiloJ; m U 'C-Si"B ,hnllwe,nji,wt:a ,free WilJilfi:u,. ~-iH:e' tftl:trShlUii 'oe 1IJ1'inyenitme.PJj,tuI~timrretru'[ l)"'ff;Ye'~~j) 13, ·e-chJ_in'bnJ~·c1LmU:IiE'tuf.griliUii Juin ·sta.'b'm~:ea nu'luhlli ,e1j[rc .. ';tp-c,:irrainlt:ea 'inc~per:ii . Hla'sur:aIiilor. ... cSBusibi!l:i:t'3)te'a Jil:lfJ:pJiih eR,tonilui :in ,C1U:;e~t 1loJ]liii'im1l1 "es'tee -(:11) Il,fil "V Jar :iJl\~lXi.&il~wn;t :~le intI'aI:eest,e :3 '~In.Otlmuta;tlwn;l .Ell ',iJ;D,;PFellll::Th 'm dtliYii· :z:ol'u1 T-Biistiv :peil'mit ischililibwc,a ~ilomel1inor cae '_m.a:}u..";.;a:~e. ::P,crrtru :m'a'Sll:ntre]1 '·tens'inmii'l:or 'alftE,l:rr&t:iW.B .eu ,ItB:twHD;.'\a ~;pinla]:a, :,;;m :k!Hz" 11a :in.ti~a;iE]1 ;u-mpIiI1cn!ttmalIii fdiltlFcl'I\ilb!i )lie :~n]J~10allCeCUitj utoI1ui,:cnlUu:tllitr@l1lihiLK_2, 1¥unt'e-ad e TBi~lrr®~'le tor.nm,trtl, ,itinJdiiodele Ell - 1{;t. IPe®ml !nm.'Sltll:rXl:l:en l~aRiwl'ilor '~te ;~l1QiBf¥ell:ven,tu, {1 OH'kH;z - ]t5D -~lHz) ;:;,e if '. h1~'<'~

''0

. ..Ji.ilJ_"",

J) ;sj'miltL ,:e-x't-ei'iimLra !eng:. 2.2:) ,irn ~~tfo;pul :n~iC17:m_!aIc~i 'c:1J!,~ci· ,t'ii::f,i'i -<!lee f~rr:t~'RiI:e itfi ia in1lI!11t-l'l:.1Iii ,'a;p:amtull'li jj[.e "'1D:wsl]li~u;b flifM.ll" ])l~ !(,~jrJl.llitlilRi ':G~ 'itni!bni~" 'l~lY~IDll~at.

[i)'(l'Hi),ilThllnIl~l:Ire:i;]:ioila1J,D {,hl!t1"- till IlU~Qn~;:liVj ,'(11:) tl:etce:e;ViB !1~4illl'ldRl. rj~ell~ij,J!Hre-l1 irrraxiimu.c1lil:e xe :3!1;tlitf'd, ,:s:ond,ei (J:DO V:) tlakt' 'ici!l,a::t:'1L ,iJ_ce itie:n~iH;rrea jl!l.yel~s;aadiI0;itlei._!P.entI111 It:en:slnni m::.ti ,1l'IYaJ}i cSE Iltfa:tn ',x,mh:rsi 'la, jjr1t~~ar.e -liUll .i!biy.izQ~· .r:e~[st;iv eu raj!l:lI[·j;[I(,l(1l'C l:1fi;l.'iza;r!~ :ne:tll~SrlJ]·. (SQnda 's.e!f}One,cteai.a;rre <s~arj]lce, ,r_CtIl1M;-pwl:z,atr')%l'l) de 'ij;;!anos!iu[[e 'GD:ut:inu:a -:ale 'v,olt,me1rru-

Juj 'Bh-.).1:t['11!'Iilj_:f~. '

•• 'J:h~'lial;i;i 'J'l"'l'iStl·N1:/lih::l~. :lP·@,ttru 'iI.o.RfctitiNTI{lIr:!Ml fillpara';tHllll'i l(ifstU :Utfe1l';s:m' 'Ul11 'uiml'Dnn.[wm'nreJ4:u iil~ 15nr:,unt 'Dml,~ii&rrll1 'ell 1SHIl1i:rtliiihtllt'lfelL flD~'~1 :p.A fBi .,~~e_zjs:tmiJ't-;t ,i1:rtrn~n'a deli:

jFJ-g .• :'2. ~~. Dimerrsjurtile;cm;cetlli 'N:QI'llI.)l:dtnlil.tii'ele.c-~I:Qin:ic .:

"Q - ':v,eite_re ·.:.e-xte.Jiip:&.ra.; ~'b - ~~.a$_iu,; c - ,pano..u ~Im:te.

'3lpr.oxim1l!ti:v 3,:5 !kn, d@preferln)tiit -en d.HsI'a!].urare:ascanti :liJiiara. :D.aca. ~p:e .sca:i:'a ,s~Ht,tl;ltS~te ,divicziunUe ~pBnitrueurent c:ont1nlUu, (acestHa vor :ramine v-ala:b:iile }pIilntm tl{)rn~niJ1't) de m:asmall',e ·:alB tensmrrii :oontiThlle.

thltil1 ,nip-atatitihii .se eX'e~mta din ·,t'.a'hla de ;a)luniiwl'l'ID ,ell ~:s:in1im, (de 1-'2 :iI!TIil1:l, 'potrivii.,t ,inclie_at'mo~·ain im,gum ~2.3 ~~i se ,a'CopBra .en ·vop;S'ea.

1:n :figGrn 2..11 :e:slte [nreze:n1:~i;a. '1') weffe~'e <in 'iutH~'h!n:'!U~ 'v61tme£ml111;i.

y

,\

J 9;.

//~

:F1i:g. '2.,jLY:6litnre',tnu ~C!kot'ROlliJ::. ''''~d'e<re 'irit1l11j,olW'ii.;

:1,- .:PIUlO.n ,{:rout,,1:; 2 - ."asiu;;;J - :,I"'U'011 iSjl",tJO" <I - 'cpl!"",:; '5- »Ialii .C,Q JiJe-ae:; ,'6 ,- ,bitrer,uv:to_r'; '7 - ,pla.c.. un .bucse '1:: ,'1/ - :p,,_t,enJl:o,metrn.; '9 - .CQmJita_t-or.; '/.;0 -- ,plaoa ':ell <bim, •. II,;.n - !instmm-en,t,: ,17! - '-C'l[p:ac,!>'a:tetle,

Conm'tatOjm .K,l ,este :ai1~Jl,ta:]ii\t uintr-o :pl3ie~.'de P!'ti.naa de '3 Jlilll ',p-e care ;S~3m m()n:t_at'hlle~e ['3;(..110, sehim:ba:r.e..a.sJiaril.orl'B'fl.ild-zindu ';8.e reU ,aj'fttnru:l ibauMJ:eJ. ,(fig. :.t6~~.

,36

\R\:e Ip~atlC -fC)1:Qsi,~i nll'Conllt]j)_atOl'.enn:rrui'llluili,e )poz:ii(l[.i" Tn ~LCm,t caz 'bt:ebu'iesfl iUicnte ';hrsa m:ou:ili(;'ruiile 'l1lece;'Snte ,P'!~

pmmnil :fl:ont,aJRl ~-P341a1tu:lui(Eg.2 .. :.5). .

-!NllID3.:i'md:orn'eniilor de mfisura;re "'PORte :Ii ''I2',edm" !lR ~1ill:eg;ere, J;llfllllc~'i:ede !RUmar!ifl Ji>.az'iWiilm;:o~mutaton:Jlluj. c.o~~nltatoru1l s; BstB .cnm;ut'atQJ1!Ui dsgame ue 121 m21'IDOr6('~p:toi'U!iM'ZeIii'J.

:iID:dY1l .de ,p.e:aJiiz·am:a nOIV3JI11ilnii iNi R :pll1cfi 'D'l1 :but:(;O,e 'h'i.tle,ii':.tt ;in JI~gurile 2,:7 i§Ji::Ul.

i/.:evup. we ~1 pent;r:1I

'inslt7o-rmmf "

'FIg. ',2,.:5., IPano~)I (fl'(},I~t~ll .al N_o1l'tlIChllllllll:i ;c~:c;c1t:r01lJh:" ,(j,olei-(J:eclijilit;'i<!'m:.

1n. lig,m.a -2_:,9 ,t\s'lfe preZ.eJ1tB}t 'arrS"u;mb~lil jplaiCa <{till plliu~£ ,~j ',des:emileatbl~juhii :im;p:dlJl!llJit_.

'juranzisto'al'eie ut'IDz;a;t:e $lnt 'CR ,genna1'liu, flB tinas-a frercyenlii1 :d:e 't'ip "EF.T ~lm, lI!I,13, TI:i4etc. P.enitJ,m '~iT.l :;!';~ .se :remtImani!l:i1 1rJ= '3{)" im1" ]l:entl'uT_2 ;l/i ,p,{!, "B -_41).

])itidele.En - J)~ ;sin't ,il1~ite-cn ;g'mIDa;niude ,tip _EFD :U)B, EFiJi) :107, 'EFiDl1'2, ,:;I[B£t.~~fi];D;)0.A_ ·fi·2.5 ~tc-.}) JPelltrll' fiio,da D'ii ,s,e :v:a 10.10's:i ;0 .(;bi'Otta ·fie -:ttp EFiD ~1J9~, EFD 1_:0:8" 1\A il1:'lS,., ..AA lll:7.

3'7

:P'0ten.:tinf:I11i:brull P -CBlt'B nm :potte.npDm.,etrn ':bD"hi'nU:~r ,cai;e [''llep'oat:e ]JiiiDcnr...a 'flr~'la T:altliif)re.c:eJY.tnare~B ,:llll h"JIDmi"

I

II

I:~il

~

,:~ 1 -<1,: '--.lHfr-.

J

J

, "

I,

+

1',

JJo __ ---H __ -,-,o,J.::::1fi-__,,_,

' .. , .. - I

Z2

:l'ii~. :2':6.. }~hLc:a'Cl!l 'bou'c,,~:c ,'1 ':(C.o1U~I'tai~Qr;ul ,Y~;;),; cd ,- oJiametruJ [bt(c,~el:or mnli'O JJll,\ll,lt.

;F,jrg. J2n. !Plu.Q'a -ou :ibm:;?" tU I'Bm:mllc ~ilc 'illlnu',£j).: ,il-- :d,aDm,tl\ltl _b,llI",cte,. ':mUlI() [f.uJasltc.

'llJili!:ue ,;,;In"it lI.d1UJ'lit,ll1J:n t~i~'e:llit:1d de :illfi'llUlln'U;:l."l'Il •• J ;li'ilRUlLtlfi,t.rl.br,', ]lmltt1IUl iIi'liluim[are:a ·bnHm.i!luQ (,ex. .la :l'u;i(HoICllli'j;1-)itnnro ,,}~klilJ,l'l;~ll:i'J',") .

I

'Y.'

o

,IS) 1ID ,JIll)

~. :GD ,_

lQD

~~'- 4'1------ '

'f;-, -----".,--~-- - .. ------~

!&..:{.

,:M){]f)1 .i{(}fE }.I.:{JO! /i/O:; ;MI ;1O

~;~

-htt;veru;p:J.;.®;J:'li1pceJl1jl1u!C'"£)n1l'Citv<u'e:~"\; :lSUil$Ni .ilen!'litJJ1,e;ajfl},1 .e-s,te .-de u;~p!l!JJJ!;:el'Or ,Ifru.ostt.e ::iIca,cituipilitr'ile ile jllllln11l>.t't.

!Bunda ,iie l1'llaSnral'B ,trig. 02,.lJ» :s:e ,~c;Q_nt[:eJj,~trirt:lll~1;ti, ,di' 'iiiahL~1 de cul'uuiimll:, B.onllorm ,d'~utel:ar ,dinJtgm5ile 2._j[1--JV1!~ ,:r±a111 ,llhitlr-lu,n r'TUJC! ,i~hll 'I?;Qni!i:enso::t£.l<l' ,£iIBIlta.:Olij(tiic :a:!llo.s;v»,T, -:, riliimB;llJ'li'l!mii .

~Htg· ll:ilill. };,umla ,d,,· 'Km!i,D'h'l,evml(\~Ti-:

~ = ;~il,:~i\t~~~_~'1~~~~ =--~~~~!~~~~~!;\i~ ~;~u!~'~~~~~'~2;:;;;!:rn'J;~t2! ~~~l~.~~l'~~~~i':

Di@fl'lf.!lr;[!7 1'.i'i!J/..u/wi ''1:\, : I .{JQv9.<tol

-~n~tr-- :"

'1 I

1 I .t.I-,

'.~,

,r--,;,

'R'Dndtlltlle :a. '.~i ;2 ~,(;fig. ;:i.}U ~"i '2 . .lltZ,) ,;S'e:{}~nif:er.itLime:r.r$a,a.m JJiiJ,e~Wgla;s .eu .guusimen" ile,a .'nil1~1-.

'0llifiLU!l ',de 'l~i(t'llra:e-s'uc 'cuax1ul. .'S-e _p.o:a:tll J101~)J,;,i <P::J:t>l'Ul. 'fliecrdJ:wtjr.B :p'cntru ljmll~y,li:zD'rure :IlRll [c:zithln ·(l']I:ri~iz:.at J,m,nmii."~l'0-

for",'D.re..F'i:1Eru ·.rrtiJi:z-ut lin 't~llll',eJ!l:t ,(l!OOl.tiTliU]l -r.:n~l;e ftl:mv";l:r~>U:M:li w_e liJ.l;cl'il'l "nUiCDJj_Th;l1a~a,.,:e&':tre 'p:f-efer:aNilJl'til ~£'l:a111.u ,!llftt :iIIl.H!i su~'~1ji;re ;~i ettJn):~cr jne~iJjj!l. "

• 'RL'iltar'ca $ii ~iWbtl'fJt,rera. :[1ila;j-H~e -jlI_:e '!\':om>J;~ifn,;rie;a, :B~111Km

,w .. ' .. ,,~. ~ ""1 "". '._."

(iil_;.e ,al'lm~1l'ta,re ;s:e 'VellI~lCft '<hue}}; 'pJc.s:ej;e ,~t'l!l .:rust .mgN;_\t~l'!l';(;

cor-eer .. 1Rem;\l,t:en;~:a. R:1D ,tl',ehurie :s,aiie 'r~gh1M.L JI~'®n'tr:u. "vatoffil.'illL l1Fllk!;xiima., fiat 'p'j:):te:n~:rm!l'l'et~'ul .P "~oo'tml '~T01~:rl;;:re ;me'i~*,,~

itl

is:e ,lNil\Q;SOa:t:a I,BmSJ:llllle:a "r:ri1e(Jtm-mntiu.r ;a :ta:a:u/ii.:!lIi!i><1It''l1WhJl'r. .~ ,i'Ya.e:a 'S-3m res_pe:ctaJt !i:ndk,u,tiilB tilnLe;, '\'l1['l1tal'E'.a ,ei 11l~:\ilrie ,sR li:ea:flro;pi:atade 'y,a1otaJ!ea jindi!.~ata :in 'scMm'a.

E':t.a:lnnal'Ba :8r:ul,il0,j' de 'ten:sillne ,Cl)ntiin'u:ra lSe £farB '.1::'11 ;.WJYi;11mt'rut:a1'l~1 .K:2 VB :p:az.itia :,,'tensiun:e ,tl'l.:l[i:i'mrn"" .( =;) i~:l c:omut,at'Q,rul .Ie a'p:e :s.ear:a E1Il 'O.;l5Y.

1£e iSClwtcir.cuilteaz-a. lbDl1nele 'de iin'lxar,e ~i se T.eg"iJ::eliry'}J, <D:Jl (po:tIm;Fametmu P" ntillu1 ,eil:B.ctl;it' .. i\:cull liu-sror:]jliJlUl>ntlJ!Jll:11E :«<.e m(~J';:Bm;:Ht I ,;se ~lf.ra. :rn 'pDziPi:a tte :re[!)'f(,1l:'S :Clues[pl:mi.atmrre "'.b~7J.Wiun]:i :,;;01:' 'Th (SQRii'ii.

S-e triTu1tlwa ;slmrt-eir:cuiilu'lde Jla hor,nele :de :intl!a-l'e '~i ,'S;J'.l l'eniJiizenza ·rn:o:nh.jt:i!1 ,t[.~n :Vjg.l1Il1} ;-2.Jll5 ;In '¥efleI:e3:1 ',ccI®JIi;:rJ~}jl'ijJ ;a;1>Ia-r~::rtNJ!lJi.

'rl'i*" ;'2:'LG.OO:o'ntraO _p:en:.b:t1'('.\'llCt0Jl',:ure 'in ;ounmt 'c0]1llinm.<.: iV ~- ~61tme.bl1 ~cJ.e~c:fir;O_rirc ~lf!i:J.ol); ~X'- "iV":fil~thn!li.rJJ ,electr.oJii:c lite 'eiiatCI.H!\".t.

iSe :ll~leu:z:a <t:el'l';;;iu:nea :m @:ens 'Cm';!l)wt:or;, lln "r~uiJt)1liI:I.:;-a ,iIl'b:' Cl;jbV lJ:ll ;a;jutC'lrul 'vtiltme'tr,tiijuiet-Rlul'l ,§1 ~Un,j\I~t:Qrll;l )l:;ezi;\jllie'r(~I':l~ T~:-g;rH:!IillDR1i5 . ·se Tpntr;i;v.e1;lt.e;amd jn:st.l;'u~lumt'Ji!ui J1 1,\:0 4Il~","ya;~n1 :muxfiuil-a.1Jl ,:clITsril o:per:a:t;ml:l1' JlU .se !l}rai;ac'jjiG):lilB11Zdll -rusn:p;m 'rez.i'.":ten~ei .R !15" lDlp:3iJ;1,iirea !s.e'adii 1m :aih~izi't';';Jf~l sfi~Gfee.tue:a;za illind .{Iu:t"aitc v:a11m} tensi(Ull'iii i.E in::tr:U'l~\l; 'Jf$'i notiina 'iJYoziij;'iil1:e :11es_p:ecfiwe ~alle Rltri'ihii!pe .sua;r:a.

In ,IB.I;xd n:am'l:al ,'jS:eara, :tn~tmle '-s'a, fie Iini::afa., j:nS:tJ1'ilJjI.110n~:.BI}~ I::~()'nstl'll!jt:e in ;"J,CDS:t .seop ILY;indaeI\'f~~UiI'n1Ite~ $&Atliii Jil1jj)fli.i'M"i!.

P~lilhu'l ,eelBl~1i])te .domm~ii ,iIle lrIYa1Nu:-are :e:&te ,1;11:l1iriie'lfrillil. '~ttal{)n:a)]_(ertl 1~%1"'1i;1;J:lhli de .J~e.a;r'a. :WIonta;jul u;:alil!lSne 'llc,ell1'i~i fiJiJliI'~ducim:d ~sm;s:eae;t:eltsbm:e :tlnm~SPUn"L3jt'Dare I(-V,ez;j itild'l:i~'11~;~.J~ ,de il'a Jl . .1:) •

• ' JR'ttgiill1':e:lll:elJ!Il~:5t:a ~n >IljU};,tar.ea 1.1eKi'S:te]l~:!!i~}JJlir ":li;2---j[~~ 'i,~m'1:spllnziito'a['c ,I,iBWLr.e'1 ;sc'.ar'i 1_P.cll'tru ,i1:e'Yiit~l(t;ia,nFa;iKil'Jr{t

';';., ri!(;'!:E}ui ~~ns,t~·'Jnn'eTlit;ujlLJrii.. .

:~·ltl:lItl"( 'ten"Sill'l1i :'Hlt,cI'J);{lltiv.D I:m j~rm;:v:enlI;\1 ])it!'liL b :Btl t:H~~, es:hItsnfic:iwt:a '{'itThll')n'an'iiL '~i 'tl'alS£H"cn i:lIiy:iziuriilD;r'

IIJlll.n1rai 'pe :s-caraiJI:e 'UJ5 V.. ~. .

]M:uITrtratrml ,.estell'l:·c}~~i :i;;t1 JJentm:n ~lta10i)J.H'n)Jl, 's'C1Lrl]_u~' 1:l"e ~en;il;'une~'1l)Uitinn~, ;itar ::e.-D> 'lluniii ilB,t.errSIulle .se J[..ntr.ehla:i'Ilil~az;:3s urn 1tmHJlll~'(llill.lB1t'IDir .de 'illetBca:eu 't·O'n.S!UiUr,U, :~u. 'S£lI}I1'?,:chl1f 'lll~ ,,4- .6~'. iCtOTI'J:1l!lt'lJ:tl!!!l'lli K 2 .gj;~)·D }'Y.C JP"ZII\t'l'~l,.;teni'\IIl:u;1:~:nlt;{l.l"i1~£~t,i1v:a;","

'M-asunl1r:eTl 'itgl1,Y5i'JHrlJI}U4' lh; T':'IBilf{[r:e:ew:e'l'lt~a, :eDlil~,'tii fr,m JI.m~'lil:.ITl{treil ,,~a)lo:vj;j t;C[QShH'lJii 'enlDtulllm :6:bt,inll1!tB lh", 5~<;j,r.ea ,'l);!ill(ilei. .E.tc~Illi)nJ)jr.eTh ;'B }JwuAzc :fat~e, .fie t;jJ,1t!;trlliiud 0 ili>':l,igl'J1imJj, '!':u:e £:tlu~;im:'t; ,!'cl'li.ba :r!J,~ -= J( TJ =. },ifi£ '[t,r'~t:K~nrl [hmr~t _;PIHl:e'tdte 1l"K'i,P8cth,e .lp;e ;S,c;ar~, iID:191;rumenitlTlui.

-Ell ultfurtlill l:Il:Z" ',,:pr tl'libll1i ~r.~nmtt~ (,;,l,.0u11, ;.,,:e:'ail;i~ JliITa

::p,mtl'Q ':t.en*,lr.l'l'J:ci :ilfnn~ lla 'D,rf> -V" il£D,lllI'e{~Bl!;l1'l~o,l':t'flr.~s~t)ir:a,tlB:t:e~: tiei)ul:l !\st~ 'lini:a:nl1JYCni1:r'11 C~H)l"estB JiH~r~V,eIl~'ll;, 'lin!!' ©ce<a:h'1l},Vd. pen t;rn ,teuF'iuni )1ir{~i .1IJJ;n'tlr'j .(,1 t~ 0)5 -Y. , ' ..

]\f_@nt~u\l :ueOOSlll' ::pl:mrJlu 'cte:e,tml'l',eJ1 ?d,f~e:stOI' ':oJm>l.'}X*!!!i este tl>irtt m :'t!ig~~lI',l '2.:!lr;" ;Se 'l!1't~li'7.eJ1Z;a, 'aa:n :gtiJlID:~11nr ail r,ai'h:r;J-

f j,:..It?.v,tm1;a, ttli fLrecw[~n1f;;1 .B'l1frijI1na .an Jll\"flIt'f z ;W.d 'iL'.e!U';",1iunea :a~ £i~l:\i'l'~~ ,iil~ ;!;'1~1 'Il),u"ti'tn ::1 'cr;, 'rB'glh:ill>iHL

• .~ • W "1. ;:) 1 .

YQlmlll\\t;;IJ1l1 J.ih.l'.el!l·~~"Il,i'P ,.e::ld;e cmIHlii;a~t :Ixe ,BlliJll1Ii.-e lite - ,BIlS,l-

llllEl;t1 <C'DJlJt:i:OJIl'a.. ~&'ttJ7f:(,).J:ll~IT:e:a is~e ,e;K!e.c1'J)j,a, lllll Il))H\l,ill'lll.Cll.l1l'O'sccnt'" f~~ i:ut:r.O'dulilliJ :in r.~DJ'il~la {iJ1"~ ,IJ1lRSltlil'ar'e 1) ·1(j)lJif>1.une il:e01& Y dLi'Ji! genen'!l.tm;ul il-<e .1~1lt1i<ilfreLlVen~R 1;l~ :s~ 11'~g~le:azR IcBzl~te~'I.m Jl :liG ;penj~:rl'l ea 'welriil :1inst:l'IDnenttullIl 'sa 'l\~U?:gR l:att~y~r_a;~~a };fJl';;5:.iim'a" etU!e'spun:Z;frltJm,ll'e J.il,entI'lil ,U;,'5 ~T ·teD:'s~na~ I'Q.nl,mml"

"". ~ 1 ,. '" . d' "1' ~ 'D>l~·)'·· "'''''C'''''l ,"m

(,)tl~m;rwlJa a. 'l:e:~q,ea, ~s~n :e1, C(:e ml~~l:.J'l'I·l1'I·e. '" ,elt:<: "~."'" :,.i,. i • .",,,

ilT'l\tro:t]lu~ 6ihn,gen:e:l~<ltiJ)1l'Jnl 'dB .mcll(0)il'f)L,hve;..'1?),a, ,i:lliffi:~l'J't·t>\ 1 en -

<;:"hfil~" ~}l1otre iO 1~i:o!,t5V, ·n@f;i.n1!lv;atm~'i'J:!\l !l2,QJj1':espu:nz;'t1l!IDJN'"@ rill.:e iceillsjnrre ,Cl!)'']},tiuua ,lnca;z,U15ine::ti'B .so 'ya:!d'L(j)sl<li~fg,r~1'1JJ;[~" ::''ffi,H.Qot.~n'd .P e:s {,)'_2.,:VU ,'i-lh'ltiL'jNlnen:urill'1i, ~Tn' ,i!1l'~;ptQiil. :ltf;,;ilhci" ,':nI1Htrr:e:a t-::ensinnii [(ce Taa:io'fraev~ent~:1 (\or-e;pnRZ'!ltomtl'B.

,!",52. ,PII:'xii'ElJE ;';lh\SUHi\JUE ~RL't:

9!>u]1'jrmt '~LC iftc"SIIri;;;B ]l~sigu1'a :0 ~llrefli9JiB &ilitur;ie:rut, 1ilce ibilHil'-a;iH. :l1'~a;S'l]jrm'lfrit .l!cez't'l1i;.en~j;elrQr" Sinl:bili(~t.am.t e'l:o~' i§i ~.:1 {0iiJl:l:wc"i~ta»IiJgJ!;, '~(jl(fstniJl 'un !JtlUr}l1iir .3.'lJl;i,n;in~ ,ite £~eJ\tteiIlte.

,. 1HH':te ':t,p~h:n1r~e,. :{)Jill. :arL'Joli\il: "l'l:p::mw.t !S:l3 J)'{:Jiknlll'j:H~);a ~ 2Rez;h!;f;f)iU~li ,: 1to n - 'l'IiYWl ;(l~~.t:iii ,'annl1enii :tl:e:nilRS'ifr:iUl'1\). e'~1);;mitTI',~'i:51plF ._Iii),O ",Jill' ltr,,~i ,$.ro;en1.i 'fIe Jl1JWS!11rn1re) • :tUdllK~it);Bl:Ye~: ~ ,~H - f[)D l1iI Ji,~~t'Ke 'anm~Miii;(le ;nyars~':H.',e')~ :~:1te:.c:"r:en,t:a .de 'l:lre.r-u ,: 3UH ·Hu. .

• .J\~11{bfl ,:d.c i~ml't~Jj.on1U'e.. ,Apz::t:i;fIJ,;t:iiJ. :s'e 10UlUJlUUt: ,;!ltR:j;r"ll:1'l (g1!)u;:eru1t:0T :ae ;a;;rrai'OID:;euveJJ'11)"3;, ~ltn taIDrrrliillia.ai:ot:' :dli' tiI:~j1ter.e" ~Ql]mIIltflwellw::i'sumrB§Lintllia.~tnru1 ~:e 'uro :en mmpl,i:fi'Cat1or'(fiiig. ;2 .:'17:).

(Gnn~i~a1tDnJilC1B :flllQilioIr~c'Menta :rea1rz;wt:cl.'I. :ttU'L>[Sit0- ;i'!lii~ .!l~1 e-s't,e ·un~He:ilrdj~t.ar :s~iIiJj'IIsoiiJ,.t:t ,a:e 'jiip1.o. (Q'iteliitu1J. 7.:lIB:t!mii;ait L1 V.J. ill\ilClt-:e:a,v,l1 :p:e ,~i,;e:C'Fen;ju "de ~3[(:l:O ,b8-z" "$1Afrci~n.M.a, _;pmr1):l''ll '3J :J6:b~iine '0 -aeJ),;'libii:I,i:fj·a,ite lb1llli'd: 'a :rPJ.ln~Ji'i;, ,1't1J;t" IHlllJ,J1Il ;m1t,'ll1'ral!£a ,:en;p:aci\liatilili' :cit ;Jti ia !i·lil.illl.cf;.a,~t'(~l:or".

'TI,I'ceJirsium<2,a :tle 'a;J:ldi0l£',eflVieu:va :se:~~pilii:ca ;;pr.in' ~Iltel!luaill.~til :'l')~lJJe.ll,t;1:QmtlitNlJrfi 1(3 :am-pJri:fh;at,m;ai'1H!1 de ;pnt:erea:e:aili.·Z:l: t IH'l -;1j)~OljrXzist(aaF:ele :I'.9 $1 ·T -3' :PHlil1Jru~l :Il!J'Fa,nlD.llitiz;a et'Jlid n::;rj:klK,!nil~, jll1'PE:d,4mf~- :i'l;~ ll'liltr'are :it ;llilil1,'}'ixifi ctr,tm;ullmlfia fust ,om &Jrl'i'fit .'J'Hli~l :i'RtrDall!'lI~~'L~ :roosten~:ei .'it:4 ~~i :pt,i,n_ :cal1e:et~:i1ea ,tl1ru~liicr'It;l::HI!',Blpr jn 'Il1PJlct~<li TI,aJ:uIi:ngton, ,:i:l1l' ~ll.e:z~·s,tren~:a E;7:a'i\fi'e,11l~,tru'U] iTIU1]'l!i;;tmlihi:i xru 'a If)st 1'l.eou;rHaytll,.

l!:):t:f1'&.!:,qrDl:rl'l:a:it-otri:I 'T1:1:d'in ;J')-:e:ei.lililJ.~lJul~lll t),fu';jiia :s'e xp Itkc'a, ttl'\i'l~').inn::eu. Kltl :a'ufEiDITBe"r,~mwa (p:uDwii:i illD ];lYilis.m.:mt',e J,Ollls]i,knri:e :l'llH'ni;m;_iL "et:t~j;tlhli.

~&:j~'l~hil ":KensimMii ~a;Pli::'c:ajt:e,p\l'nl1i.ii :tIe :~'e.gl1e:a<z'ai(\lll J¥;Jti::ehld,~i:N:Hlm;l'1Jil It,a" 'H~lnteR ~de ;n,'ta:S'l1pl~'B l.J:El :farilil:c,Fe '(h~ ~impj;}jl.a:rJ - V.m''f~im·:c i>.'lie :m?it:sDarl-1 j!)IH;ffi !mjyetn'tei1r[]ilB.u1IT~ita;turll]l\'ji '1~~ ~~Ei 11 :2 cIDp'i£.tl11l]l}}L .din .tfele ·tr'ei fnrme carJiitaAxe "in :In;gI~::J, 2_.il!8.

}t1~~i\lD:sh;;ea iPlJ,.w:~:t'l:0r ;cl.Bl1iafSl't!rl)TJ~, ~a:teamlln1ra;j'lil ,e:[t :r:nii!fB)11- ;r'~'ki1e ,lleJiin€l :foart:c JI:)J'~tii'lJ1 ;Q:e ,maiinr:e.a ifji ;'i~eJ~,\enJ.n 'ItBll'si,R,u'i;i ,.iln 11~lill1enliar,e, ·:£'~t),u.0li}lii_;fI1.n'etl':liJ 1l;8 (s,e~vg!~it:e'l.ra :robi1u·-

'1bra:J:~C'.a 'PUll~ri \pT~n ,Uiurilifir;are:a 'l't~~mr:ln]lui i:Tinttil ):FCZi,,)[:fll1- ;tiBIEa ,:dol]!a ~Qr!ditt0 ,a:I3iuM:llilbe ..

:PflntJ:ll mi!iliiiSllr'U':€l:1:1 )rB,zi:S't:~liit.dQ0:r !I;\~ ::01 ,'Q:arp$.ei!tR~il(Ul:" ;w.OfiiC'eD.Rrea, ~[ii :£,8 :Re jft~tC\e;pot:eJt;t~jr(,15m~jH.111\, "de,9iif'f'e:(:i!') i'.\1l1!:,

'E.tg. ,2,:18. :,<idnIlwd ],lJn~\HI1:QT :

-'I -. [f:, .. er.rru -:nl:,"r~.lu:_are:a tn.eii!i.tell-teJnr; :..b ~ ,p_eltt.r~u111i:ruuINlre:~\. curdl.erI}i".t"tC~ .... aJldJl'I'; ,"C -- ~~nl.nl: !.nitl~"\.!1Tc~Cm!-a j~lItl\({ttlrnM.~·Jnr.

~a;X'Ill1tt:a:JiU'l '!ill, IPtl:fuii:te '.0 :pl~~~\' ~nn~i ,rnamB ;d'e ;~~glllllOOD.n.o- 1Tais'i:n1.il imm:niihu,ue 'eonmtHiID ;fM ~~}i(,5,'e lutiliza:t:e. Mill i.\-;::;STh ,(:l:ezcIFValn't3'\2j,llJJ It'fa ;flE'aYJJ. t1:e 3l~;faj\)m~a')F(,) iNu';v;a 'ffiij_ ;lin~i,al[iao

1P:cnlt;rlil!1 l'lil~hnm;:l!i:B'a, fi'Il~ilJJIt~:t}rJJIt£lQr 'S'£' J~o10s£1:~tf, ® pnn~~ 'in !rrarCE.c1rilib:l;ticJJ''0R 'is\) ·.J;l9'rilize:a:z:U on ja~iutr.ot1d "l}RHi ,c:~vp:~ci'~:a;'(ii., iin ,OOPllJ1l ,-dlhl1~j;n:i.tdi ,:[1.l'"allfctt1"<P11,tcelBr etIllon 19r.e!l!: rile Fe~:n'M][it" ~.oj-f.ent£1Dm{)tmiil /ll,tiie:&t"E caJJI~IftHt ~ililk-urn-wl trim ';bratf~ ,pU1lt\1iilCR,'l~&bi:sten,t'a vllJ5iMih'il:a. ::Po.t:eI1ti.onret.Keie 1'l;9 !~:i Em ;<rerv:,~ .p:en:txirtil 'GlHIljPl'lJJ:S1\,J)l):a, 'fa:z.e'i" It9 :ptm'ti:u

~l'.e.ghl.:julb:ruti' j;ar _l~.l'O ilrelil:t~ 'r:e:g;~1tlll [fin. .

, 'Terrs~une:a n:a·Ke %p-a.lle iin;ttepIll):et<.~!ie a ®i lJ ;s.e <a:nur1e:aza ';lill 11iJ.'{ffllent,til'ex~'J[,ji]jfrb[;ii,r'ii iPur4Ni. :pgl'lt~:u ::.a ;se 'putea ISffi'li.zJ1 ,ti.itmfl,i Jyin'e :pnnItt,lrl .~(J-,e j},C},dlib.['li). "~d lPllI1'V[i,~ 'al'leas'ta, 1'tc~r!J.'" '1:.iim~·s.e 1a,;pIHc'a ",IJ.rin. tl'an'BforlIY:aw~;lil JllT2 ,unnl J!l:mp:liIi,le:aj;;or 1reiilizat en "1Jl':a;nzisto.fIJJ!:el~ :T4·!;liT.:.-;y. Rmpe(l':l~\tII' (de r;iiut1',lJ!l'B ,n, ':a'JiI;gi~i~;h~mtJin':tilil:li .a imit :m.lR'lfi:ta;p.entr:n ~a nu i~:u:nI;"ll, J;PliJ.Ute~, JJl'in \Con\Ccl;l!l,I:e.l1 ·,'t:r,u;»ls:to:a~·~nar .T4,§'j 'Xo !~n .mnnlIn:] naiiling;tem ,:§ii :i,ntro'dUCBl'e<'1 ];::.e:Z(S{ci£,lJI,Vei :nedeelitp'1a,t.e !RWJ \ineJn~t'GI',1il ;t~lailrZirl'(tar:IThii 2!r:;;.

'.AitUt]:~u:ea 'temiiunii in 'llOllJ!len:tull 'JHj1:tillhdtdi Jllln';tTii ;80 :amflit!e .'flrmstaitra :auihtiv" (Cll :~ju.1t'LlT111 umel D,3;l?tio' ,sa'll vizua:~, .eu ,ILJ'll[t'Q!ll:U'l :ms:trmnent1.du;il" O:one'{',ta;re:a :lDr .la ILUll:pti'£i'cC,3Jtm' ;.lie ::f:a:n.e ,prin 'iillite.rnxetl±uil '.t).:{~iB,"sf®.p.nrat_otlilill :Tr.'3"

'Q1rnell.itril fifD[lmat ,:iliin .diode.i-eJ3.ll JJ;'l, ."§i 1);3 l$'icDn.thj'n~;Bllr t:'l'll":ld ':e~ct~,-dlitic lJ,1~2 :re(!ii'C"seaza ','t:ell'siu,ll'e-ade ~a:J.rdid.rej:tiY(C!11{if~n;pli~Ii.n-a ;iHstl'iIWIn'CHtlllui .1 ro :t.en:sil~ne eunti~u:a. b~B'r:a, ;se {lDDectea,za ,:aijief~:t liln 's~r.tlIid'a:Hill ''It'lfan.sfW'J:,;)~ir tl1Jll'.u111iti Y'"1~

' .• (]leJ:alTi T~·(m'SIfJ·ll,J·'tin·. {~JJI1!i':i!f.t:Li[ ,Tie 1lilllon:t'b;tly)!1 j,[lI.i::ll'-O,

emili'l:l :I.pnrec),itonat,i;Lifin :alnnJi?,l11 ·:(iii;g. 52.','1:9).. P~a,t~ ~Ii '~J:ill.:i.-

~ ,,' -1 ,"V . '.... ~,+". t 1 \le' 'f., 0']"'" ~l1']g ,,,," •.•• ,

;y;~tI;t:a~eillt;m ,1' es;cpcsa .p'£ln~!l1U ·V:Ol.1!JL1JCe .ru .e Eh.Il\" '';'.'';'~;L.. • ·' ... ·~~\f

effil£XI:(:T"-lp~~:a, ~.a1n:oullJ:'i !frDntaill, '['11Il'D .:m;tB ,t}:ens-ehit «(Itg.. 2.:~\H)),. 'Tl'M):Z]{;'trmlol'ele :,t61uBite ,SInJ, d~ jmrsa :j}I:'0l~YHtl:~a en ,'gift"_

.• ' _1, .... 'r15'i"Elm ;'}'I'::g ~;ru '9:9' .A ·fil·i '~'Im' .1'1'" £i·tOT, ''''11 :~ .. ,.·'£4'O,.,~;;:1

t1IWdinlll, :u:e .[(,I~;P JDjJc· .. l '1>u,: ,., uu, I lV' n, Il->JJ I "tt,U.il'~ y." i...' j.Lh a. ~ :"- m

e:!..B ,amri~i110a;rre ';in:cmen:t 13 = im·-liOO. :Penttl'll ~&, ·E.':91 -"IX ,I1I,s,e 1.;m',~m1(am:d;_a G.ut:rrizrrr.e:a ''lJJ~.l)[' JP.I!xt:en:~jinn;r,eitrB "bdim-a:aiifiJ1' JjiI~n!tl"'U 0 :mtui .bl!ma. isnalbi1itut.e ~l ·!pl;H'i~ri. 'itn ~~psu, l?l' itCe ~",nr nNiiz-a JP.ID'1TInttimm~tl'e dh:jn~ice!li1:£ fuun'ii, :c,a:b'ta;te. '~l))lff'J.· n~11 !ll~zii's.telllid :1(}ljjJ.el!l'N;h~nYHti[lelDr r.i]1l!aina:1\'a :In;\)ch~m11,, JflU .,Uli<jie ,;ti]jli,gtl,tode, :in,;Ra jilIn 'trebuiiB lsaLdiic1'.!t j,]ff.'l·,e:alB\L.liR.. .

:R:eID]S~n!~deRjJJ.71Jf2' RIB' }RIM J!ll.6' "li:.n, -Rus 'Pi'l ~-I)'a i?::ltn1i :'I'£zisit0.n~:eihiimi'G~, (QU :wlenmnt'a, !de 11.'%. TE:LB ise ~:fillii \(J,i1Jt roe , l:prirr 'S.Ql'itme'1a ,0 'PJ1.B't~., "llhltll:e-iist:en,.te cu td:J:tt':M;m.~DJ '11'0 ± :10%. Tteiis:tenpa lJ,u (lS:e Ire:riliz'0:a·z'a ibn ;sll'lll.iL tm. tWkis1th'itaoo' :mare 'I'ill!ffnganin.'ft., 'J;;romnidHd,etcc~.).

Cele1alte 'r.eiis"t:en:~e d'in ,-senenl'a. [san:! T:e7,i;~t:!tn:l:,~ ,ie:b.~~l'l.i·c .. e "t:Lll n .:tolerr.iililI:t:a, ~i: JIll?,{o'

];~e.fl:t rn Bz ~s£"r,a !aleg:e nun f']ln.rlen1"aliB'l' tJile.e:til®fi~fi:r ,r'll

:!'iI1Ij8l1iti de 'fu_g:aoiit .mai ]'luict

1P~ntJ.'Jl ,~;o~lilta,t:or[l'l ."'K)l fli'B iitfjlJi),\ie~t£ ,C"omutait;Drl!~'. ,:jit. tt·,(I),n ,ite;la 1l':a;ij]xn:e'Cfll)t:o~~l ")~[:;im:aliai"n,, 'sH'l1£Jric~ l'Dml1i&tt(or reu ~i1Dlia Ipn0i;fj'i.

C.oul-utatoii:::J:d .K;2 'ffste un r.:.offi111t;u:t0l' TOital:t:iW ."Clt: ::J.2 1l"¥ttiit;il. !tn '1~p"S.a 'luii se 'P§):rr.t:e l!1los;JJ) .r~gl(l.t'a,cu "[1-2 lh'k:q:1.l uatilio, ,:;iie:gei'e:a 'g.l'mnei ,:fi.,e 'UmSll1J.:a.r:e :nrrilizitRUI!FSe ~tjn.iint,el'.i.n,e~.f~ a.m'eii \bIlJllt'll'e .. 'In we"B"st i.C:aiZ, jiocll'lile:c!on-exillln:!> 'ul 'fumnmr!ii 't.l'nliJnie iki'i.i. fie :cl.t. J1'11:aJ. i.,\lc.~l'itIPDP'ihi:il, Ip:e.nltiJililt, ,tLU liI:litr,.oli'I1I:G.tl in@Jl1'c:imJ.l.t:e ~~'i ,~clf:lYa'l!~ita~:i l:xan~\,7,jte.

:tiDioilel:e Du ,D2 't~i TJ,3' f~~ll)t liliod;e ;PtlJ:lJl,tili:orl~nern ;g1!:l:'J'IJ:'Hllin,-Ul.£ ~:t.$pril.~~:F.JD .TOB" :E:FD J:.IJ'l" :~YJ) 11IT2 ate .. ;iliS;.trnnl'tl[,rtrul 1 .este 'un ·.mier:oll1'l~p·eTnm·tru ,1i1e 'BD·-] I}.(l:l p_A,. JFj1iUa. .if&j}j:i).~j!t illunmi "ca ·'in~n:ea·t:ol' d'e :mlL, mu ~('J!e impu)t'tJ.LRtra "1u'wri'lrnca fJ~e'a,r;~i f::;i .mt ',tiIre!JiJ,uie ,&:1 :f;e if·fIIl.<a, ,m~i{) :C,t'ilt:,<,.

~ • • C' - - -., )1

,b

:Rjg,. o2.-ilJj.4Bs,amblu :aparat; ','

!O ,- '"eiler,e ,er;ter,b1M~;: i'b _- '..,efu>.re ;lnt.eriowil: ~'-8'~,ca lin ,:Qg. ~~;': ,11. :1.0,-,;ll.lIte1ItI<rlntUiF<l;: :l,l,~:eon@~1):r,,,aiial)II'; 2'2- ;~tor :1(;.:: '13-...,'bJIit,nunetit:: 'H-:comnt,a:tor 'K,,;:

~ 'J';--:_"'~liel'Ie. - ,

lkib'ma J;.1 :se TC:a:lize.a;za, ,pe,un Illli6Z ilc _·p:e~ycu rSe"0fi!Imea "d-e 'W:5 :em ;2~ Nimnar:rudc J!pii;_e Il:st:e :de Jil;Ilrox',i-

,,:mn,tiv :B ;K .100, (;lu-iltrn'll. en Em, '0 ;0,,1 'mrn. lndm;:t-anta 1hobJrIDBi iilJ'cbui:e 811 .Iie !de c2B :mH, ,masurata Iintl1c ri\:pct.ele 'j;rrM~.tU~l',ii.

-f'~'Eit:ru TtH :£1:2, 'T~:3-sl11tinalileate .miezuriil:e ':in:urejl.l:Ii'][j\a;IJL(e lla ,jraI:1sform,atu[:ril ,del~azor SHn tra'nsfDrmatfll'l~~

(!i1:e je:~'iirl'e -a'e lln ~a:aii.fU·e:creptcoIllil, ",Alb:a.ibrDJ'l''', 'l'la.JiL 'della. ,onieac.:e <2ilit ~'e'(feptDi' en u'an-ZistBajf!·e,.

'TiJ»)]lSlOIlOIatniiul flh''1 ra.re:in jlil.'imall· 'I !fiOO fl·e :spiredin 'ffirma ,BuEHl -;\0 0"D8 1!l11ffi>, i:a.i' 'in .SH:GtUI<iLar '3'0.0 -:.5'00 :fiP.ipc i:l'in'g1JrJ:!1:'a '0riiEm ':0 0,1:;5 IDm. '.['rafisfnI'ma:tual'e:L~ T1:2 ~i 1':1"3 .au in ~prlnam: -{ilJ.1:a'tl1:ll'a;rea ~I) '2,2'00 spire din "slnni'L ChiEm .0 '0,05 Dnn., 'i:ar ~in 'se£ul!laH1f{iD'fa.~urarea :rI:Io) 480 ;~jil',f; dJLn 'SITm.:a, 'OuEm ;0 :0,;05 'J'n:m..

fu 1f~glil,m '2;'21 .este ::prBz:imta Jplacll, jm:primaUl Wi m:ro:ihi:'l il_;eu'lS~!Ililj)_iel1e 'a 'pie:s{i'lor ,iJ'm ]Jm,ca.

U40 ,sHfsa .-deailim;e1i1mre :-serye:se :do;na :halber,ii :de Ian-

1:e1'1*" ile o4.,;5V. '.

:In;t+e'f11:rptJol':ut 'S Es'teil-e "tip !bllST<1'llalJl't, u:rWiz._at .la (co:r;PJI:!51'e ,i'I.~ilU'l:lr·inat.

fJ()

c .0 0 t
'~ 0]
CIB)
._, I J
<IIIIlDD
~
'",,1 CSD i ;I
~~~
,_' ~i
.., "f'~ l
'c.D '~I
,,,_ I'
"- '
,~ ';:' ,
,~ 'i
,(8) ~.I
'.~ 'I;r-) 1, :F,jg. 2.'2'1. .A:IlSIl'll1pkl 'phu:riieJl ,piesc::

_ .UIl.6~n"l di'rctJftubii 'i'lllP,'ma:t; :b - 'di.~PiUlc.re'a. »ieselm .J):e 'JI,I·:\:.;:;,.

,Crmectal1ea '§i ~Eixai'eTh ,uatediil01' .seIace ell fl,i's[pozitivul dit :1a J.'adiflren~:ptor:ul ', ",Tur:ist "'.

• Reglarca~'i etahmarea. ·lPenitr.n j'PUneiI'Ba jn "£une\iinne .a ;ap:arataiiui ,es't.e necesar 'un @s.ci1uSu.~p catodie. OSGi:ll'>lS~D;P1l1S!£ corrcr-J,:e.aza 'in secundarul .:traao.llformatoI'uhli Jf:":rt.

GoIDuta.t;,@rul 1(! 1'£ 'S1uh.i:le-~te pe rpnzii~j:a I, iar eonru'.tla:ton]1 I(2:Fe .:po'Zitdrl:.t ;coreBjDlijjlz'ato:a-re JlfJlj R.w Cllirs'OiNll ;p,ot:enpwaletrlljLu;i Rn ,tie ',r:o:t,eBit,:e jpentrn i3.Jil1:p.lifica:,l'.B i}nax:im'a.

l:rrt1:i ;Stl ;I1egleaza fl'ec¥en~:a I'IsoilatDtu:l1ii ,m0l'l'ificlud w:alBH1l'ea ;crolnensatli>rtilu;i. 01 -pllil71@p_d :seob'{7ine 'o',zu,l"nare ,a1;)ropiata deB~O illz .. Apoi, 'Be ~s't:ajbil:eBte J) d;istors1une liltliinim,a sa, '[oo'mel de '1l'Iula., 'Yca~rind l':ez'is.ten'tJR 'sellllIT(}glau'ili1 .Rl 'F,li 'lnotliIiclnd 'v'ail~ar.e.a il'.e2Jlste:n:t~eIBrR~2 "~I 1~& ,.

:J>(Hs'firf;lit .se ·J.1e,gle:azaireZ:isteIl~a .R.20 'pentl'llolotinere:a unei u:mplffie'ari .maxiana.

~entIDu ,e~mll<:mfl;l',e:a ,-sclliiii este [Hw:c.S'a!';a n 'Cuitie de ll'ezis- 1tmrt;e, condHnwa:t0~:re '§i .inflll!l.'ctan:!Je .etahm" 1I'1l -yarj,3~,i:e iln .'trBiJ'}te decadice.

'lLIl "lips a, se ';pnxpI'o:cura 'l~BZ·iste:n~,.~, :eonden:saioare ~~i lm:I:~rct:ai]l~.ema;slH:~t:e. la, .~ 1P1lute :de ·precizie.Er.rH{'L',en. de 'f.mlsural:e La ;apar.a;tulrii ''i'eali"za:t 'V':l1 depiinde .de toth\l~'anlra !pje;\i'~loI;'cu :emre :s-eexecu;tii. ,enalnn'a;i'e'.u,.Dac.a, "v::iloaFea ll'eZlrsten~e10r .1/,11 - ]!ll:9 ~§i.'a ·{;D'n:dens:atoll1relor '[:6 - tJ.g !3o 'f0S't .corect calleas.a, este ;smicie1!l.ta.nunm'i~et!ilon.a'rei"L jrri'IID.i:tl'lni ,jiJilmenlli d:emwsmare :;pentru xezi::;tente}calJacitaM ;§1 iinductMl~e. Peu,ttu ,celelalt:e domenii .de :m'asul'a1::c'se ·v£l'ifi·cail:areaini:lic:a.tJiH~ ,gilil\t l.areete JlUlU'a';i, :r:ntJ,'<'uti ]HUtet ''''''au dona.

lI)a;ca ''1111 ,Siln:t" se ;aJuste:a'Z:a yuloare11 _'j-lil:1p:eilanyei~e1::~doli ,(l'ez'istenj;'a, san '.cflIrd.enaatm:)rpeutrn iacib~;iIre Tapo~1:t1il ae d:ivi'zmB ·nee.eSJU' .

. 'EtJil@naT.ea flDlrsU1 :in 't~Itsarea ·ilivJzinnil(lI" j1_)eilisori'l fix:at :pe "bu,tfJYmilpliiten:Vi@metrul1ii ,RiS •• Pentru .@ &\itJre 11,~~)31ra se :l'e'conntndia divizare:a ;s.cail~i:i -en ozelle.

eei mn'~ 'YOI' ~5i au jl>,Qsibllit'ate:a, pot :mari ~pre:c'im:a ,de ·lnasum·r:e:3o :apca:ratului JP~ilntr·l}IR ,'Sist€m de taeI11Ult~pFi£lal'.e (;';:n :l'oti din;~ate :pent~u "lJOten~i6rnetl'U ·1'ast'n1:anil!to~: .cellii wt;ilizaT, \1a cmuilemrato:a:tele -v:aI:mililile 'de la .raaioI:ecept;<:laa~e~ :mtwoducind ',pe iaJx1l1ie :a,ntremJir,c il'rn.~lisc ve:r:riier.

]:51

• Date tchloiep. A:paratJil,pl!):ate nl'asur.a in cueent con'lJirn.I!R :urmatorii _:par:ametr~i :

- Onrentnl i'eziduaJl }W.lV1n :2rlome:nii de m:a'Suril;re ,0 - :U)O[lA:; :O·-1.mA.

, - ,Caracte:ristiml :stmtiis:tic'a ,Lc= IJI,,'} l~n.iiI tlmnerriide

.m'aS1!ll'lIl'e: '1ll-1wA ,; '0-:10 ,mA:; '@-;LOI!) ~1}ilA. -m~,t~gtild,enu~'e'Rt 'in TI1Gllt'aJ;nl -'Btl emitoI'ul <conti'[il.llU

B = 2'£. '[u2 ,.a.@1l1Ufl[;i de ~mB:&Ul~l'.e'O -1.0'0; ,0·-:1,'000"

18 ,. , ,

• iModuI:de :i:Ulll·41uuare. ;S.etrenll1 ·Cie ]ldncJpiu pennru ridiuaJ,'e'a cax.acte:nis'ticii 'BtatrBtic~" -v:a'loR'I:ea :mnentului ,de .ief,l~ein fmutcPie de ,CUFfintul de ·j:ntr:ar.e'l_'L' = ',f V",_) !fJ-l )mi1:sl:tta,rea '-CI~tiguhiidecuien!t .incul'.enttlontilllTm

B ·I.e' t )1 lj. ,,,,. WI "'2

,= - "SIR ua'uIil 'H1 .!j.Jliura ,ZI '';;;'. •

I..B· .

;P~t!;jnvi(')metr:ril P ]p:ermit:e v~r!iatia l)'D'tllnpi-a:Iltllri -b:~rze'i tmnih5itom1ui ~ill (SOO[lnil 'ob,t'inefii ""n_a~d[lt,~ie'i :nr.e.Ge·lfa1;f) 'a criren-

iJlltli Ia. ..

lnfllnc:\lle '.ae 'vHi!lml'ea ,'O:at&i, J)1l!.{i I:e .8:e obl1ne v:aJl0-a;r,ea ;C'0.l'et':f[JUlllz'at9U1Te 11 tlll:l[lBill~ului ;:de !crile:ct,Q.r· JC'~ De {lfSCN.l'Qlll:e&t

T jig. :2 .~2'2. i.I(['l'Hl':tf\j 'Jmo:LI'.l1 ilii,mn~r!t1 <c.ar-aelm:h;\t~ilii'i ,slu'Ucc 1,,--, = ;:pr_';L) V,0- ::nd1-~.tll'~ll'g;a '_(1~5iH,gtil:rri ,_ll.e (\tW"uu t

1e !iJ:.=;; -.

h;

S.C pnatealege '~';!;11t1iliib:iimev-::omii:afull'a 1_C:1 'mar'j'llYCa ear:e Jlez:u'l" taii'ind ilea'a:t'::J nce)1'sta Il'fi' -V<ad-a;t;ia cI§t.igJJlluii ,deennmt linfuncvie 'ile 'vCtilT1i.Htrm (3lI:PBJJ;1ri.1lii fle .cJ!)±<fwiar E.= +f . (,Ix;},;se _po:atn ob~jne din ;rela~[a J3 .= ~a pdn.calclll. Est~ ev:i.1."

d-ellt c'll d·a.c.a, jpentsu ,cilITentUl {l_e harza TB se alege e valeare

··k <V '1 t,";l" I'e ~.' 11<<:

iJrmi~-a,Tn., 'va, o-arJ!?a, .rapnr uu:Ul "I'-----va '.il nurneme ·flg{'t.tl1J 'ell

'"

'jjTa:Imn~ea CIlJ1entllluj drecdaectur.Ie #i@1§1~iglri'l 'ill.e cment B

i!i;·e ,po:arre .(,l~ti ,~lir{m1i Ire 'SQ,ara. instrunmntn1ui, I:0J:asind itiviziani;J;e tr.a;sat~ .i;pn:n:trn{~ur_ent.

.Pentru 1:rtasurar:e:aC1H'-eni1ulu'i l'_B·zi.a,ua:l I:r'B'v >EB /£610- iSoefi1ie s'cile;nmd:e ';priim;,fliill run lig~ra, '2.,2'i6 .• Insitl'uml1wtul '~SitB 'C~ffHe0tat :IlIlcDlectornil ·t;llall!tm'Sti01'ul~-ri" lUI' 'Pote:n;tl'0- :metr.xiJ1J JH~l'l'Il!j'l;e .reglarBa L:easil}ln.ii 'Ii~plieate.

_JIli];(. ~2 .. '.l2')L lXImillm!i :p_el~lnl :lHr(};!J.nuwu !_e.t11Jl~tFlhti '1"!''2lHku;:J JCAW"

:&:ihelill::aile prilllttip:ill il~tail'i1ltR:a Jll!)'ffl'l:tt:tu!tiliiest'e prezentata :In f\gura .2 .2-fL

:B-en!iJrn J),con-om:ie '}IE :£rilase§t'e UIlbill:gW' jnst~m1l.mttde ~lll'arsurat 'rar 'tree:e'Fca 'hri ain circll!itl!ll ibazei :rn eirGlutril m:ile:etoJ,'ullui se ,eflml,ue:azu, rm1li~ut'!IJ1'ull cm;nili'tIatonillli 'KI . . Pantru :a, .nu ~se :lin:o:t:l;F~i.ca, ;pf'.ila,ni'z'll11':e:a, trmnz:i;'1,t0IJ~lni, 'In locnl jns,'trlU1l'el1l:t:udll:.i ;t>B jntrD.au~e 'h'l :cill'cuitu11 ilmzei, 'ima ,ilin 'r'ezii'Sten~e]e 1[,2' It >'l,a narOI' --:Y:al.o1ti~e este :€lgal'a en valoa.:rear.eiistente:i .1:n:t.emrtl H ini;;,tr~;uneD.itu[rrii -i::h,)lll::aSJtlq.':at, ";pc :J'fCH.,l'arespe.cliv'a.C.omn.tRtB,u,Tc[e K2 'Bi K;;3p.el'm:it lIIlndiJiCiLl'@.!.L "sen'Sil,yjm)'atii .irrstlmm:e.1'ii,ril11iiie. :1l1asnr:·a;t l'rin .inrrodncerea :in [pa.rah~l '3. :SlJInt1!wilQir If,§:, .Ro oR" R_-s,j Rp, 111 'vederea IDb~lne!l.-'i:i 's'C1l:r'ilar ·ae eUI'e'ni .li'e ion' tLA, 'Jl '~ll1-,A, ~ID InA ~~i :11)0 :l1l.1.A

'Inversaeea :p0awrita,l",ili '&"l'lrB.ei €ie ,;aILinmmtm.'e :~1i:L instruIRlentului ~in Tll!ll!c:(iie rle ·ti:_;p:U1 "tmnzi'S.t'f)ameIQI' :mia:snr,flte,'cu

53

;strllctnr~a. :P'11cP 'sa;u »s». 'se r.ealizea.za.Cll ,flornutatoflilK~. ,Otmentul :;reziiimil ~'clJoKemasaara Hnandecone:ctarea ,:enutorril11i eu "intrei'l~p!toru1B2.

'-,:~,j

o--~~~---_jlj---M---____,t---,-lOI. "I

~ .~ ..

E '

~~---;1J

.J'.CBCJ, VB ,100pA ,1m'll I

'f(-. _.:__.._ j,

,2 fe,tmA i/O'"111L- ---'-

IF\g. ;2~24. :S,l':I,}c.nra ,,,;!~_pl,hrc_i!p}u 'a a_:p:m,uhllllJ"i p:eN~l"l ~mii:slll'are-a -.t mrn:>\isl_QaJ,e 11).1".

'C1onlUj;~l:tUlld Xl \'3:e Ja11,iJ.1l. ip:e -pnzr;{-ii:j;t ,I'G'llX) :iJrr ,cllnl'.lI!lu-

"to])UI 1(2 ope ~donmiul ,~l'e :nliixSllr:a:r.e Jil.em3s_a,j-. _. _

:Pent,I''1l,l'Idi:e;':1Jl'au,ca,}:'a;[ite,ri&ticii JIT = f "(~;),, ::aV:lu:d '~ornllt:a:t:Oi'l!il-1(ljJ:e :p0z'i;t;'ia1'B' :se,re:-gre:azii, cn'f,e:ntul:de ~haz~" s, din 'IXot:en~1omBtrul _p~ _Alp.oi :se ·_trec:e K~ ';p~ '_p,uzi~ii:a t; f!}i 's'e 'D-it_e~teea~.entlll il:e,~:olecFDr :r.ezlli!ltat.qpul'ra:tIra .se rep eta :p:entrn,DD;at,e :pU:oIiH,,:_t-fib~ 'n:en:e:sare.

K.'1~i.K"l, ,perIni~ ',a,1trg,cr.ea csJ~'a,rij}oi: '!i'e em',ent" :iM-a;srn;ar.eu, ,.ci~,t!tgli.lnidp,,~ll:reJil't "-B sse -:efectue:-aza "Tn :modulI ::nmnlator :

- ;bl£ JPo'tr,iv:e-sIv rr€Hndl.t;_atQBir~te .: .KJ1 JJ1e 1pozitiia .71)" J(3 ope :pni~via:B -= ~ijUO :§'i 'K,2 ;p:epnii~'ia I'll -= ~lLOD '!LA,;

- ]p:entrn ,r,r'a-nzi"s:noare.le de ~micii, ]Jllit.er:e 'lIB jre_g;1"ea"ia ieu~r~ID_f!ml die !bazR ilin :p'oit:en,tiom.:etrril J? 'la y:alo_are:.a .:d:e -~LO :!L#\:~ fcflil' ]1LYnt-rll "itJ~al'l'z:k"1,''IDI1JreJ;e :de j:putere la.v;;i,lo:a,l'_:e,a, de _lUll l(JJ8-; ,

.- ts-e jpol'I'iwwt~e :Q,:mll1il't.:at:onil K,l ,p'e IP:o'Zr~ta, 1] &~is:e ({'I.i't'l~~trD ]),e )s:C}lJrn irrsl)nnR,!mtuh[,i d'§ttglU 'i;l_-e Ct1J:I:IJ_fllt. TD-aeR 1~ <UWJ se £:omllTIR .K';! ,pep:az"itJa B = '1:00.

V~1!ee't:aa,,!t:a ,SlUI:H:e:i .de !.:i1inYentar~c :!la :ajJ:J_al'u;t Ij.n ;_t'irn;pjlil ~at:i Iiz;1rji .'1u,1i ~s:e j]_:ua]~iz:e:-a;i:a ~p.rlin -irrtel'uredliul JUJlllntatm'J:lini,Sl'

'. ~D:etaUi ~corra1,r';lIe'td\"f',. 't'ilts:eta ijns:tl'Unllm:tulniiSI~ 1_~nnilf.e~;i~'HW7j,WJ~ -din :plj;\2\iigh!Ys fRau JPoHstiilj;nn .nn ,:g:r,n:_s;im:eH il:e 2 mm ":;;~1Ill .~:n ,;;pl~]il:aij: .]~ime-~::-.Ki.~~n:ile \~\ ,-iLe~~dill.e :lll.e:ces.HiiJi;e-e;x:@ul!i:el [STn:t .. late ',liI'l ::f~']n:,a ft';"":-,,,.

AliIH,nilJlar.elL :p'a::p_tiI01' e!11l1pnrr~mtB }i'C ~:e;aJ1iz_e:a:z'a ;prin ilitph'll. IPenti:u '0 :~id~;gizM'e,m~i 'tburia :a. it:lI'lfi:c"i, .:191 ,1ocul'i.lB :tle jiUlI}ii:u:ame, ~se",,"or 'intmrlliwe ;elem-ent:e;tl:G rmtllnme ,,{fig'. :2 .. 26'~.Co~V,ar.ellt s$-i ,;~mpmi,tl'ii[ \b:a,t~)h;ij os'!') 1,),Xc:cllt'a :CUIilOlill ;"rChiw,J[~r 'd'in~f_ig1fri1B ;2.;2',7 '!i'li "2 .~2~Et

:I'L]ljJ!'llJn:en.ltu1 ;indie_a,tor :,fnil.'lM[it 'are $e'I'l:Bib~i'li'1jate:a, de :1[:(1) t!,iA '~\i Tezj5tenV:a.in\tB}1na~de ':2 '.D'OO ,no _:PeJj)jtI'u~alt ',tip -dD jin.'StrunJremt ,:,s:e -Yof :te'calcrila v,a:J"0r"ile ,§unitmilnr .RoJI' R""" .R6 'J~jR,7 ;~i 1l1[re :l'e:ii'sten~elor "R;2 f~iRiJ' De 'a:serne:ne-a., ,DlD)t[ciIl _de:c~p:~hiH:QI'ij'Ul ]p-anpul :frollllia1 ia<l ~i;rrsliItnm:en'tnlui .{'fig. ':2,.'2.5) yur ifi (illite )Itn '::jjUine~ied,e ~gaha'I"iJul~i ,'S'iS!tj;\oInlil Jote ;;Plind~I'£ Eal ,t~p'1Hu'i I~dlnsi:t. ~S:e ,pna:te ·utiUz.n, '~i irr:;;t:I'llllTl.e:nt1l11~-.ao:sit _'C}t 'inai'£a:toI' ·u;1 'ni-velu11li,de jnI'~g:jc_stTllire )la jma{MUe,tolO"_amlle ~,~[1mlktv'" '"Care 'are linwJ.ile.z-avan\taj:ul ·.mn~i ·m'i.€ii cdeslal1tl~la[Ji ,a is'c:3:Iiii.

BeZ:is,ten~ele Jig;"R;2 ~i -'R.a fsint _-:rezis,t-lln~'e ,ehiniine ~51 :po,t cuven ';0 'tolEl'tlint.<a ,de -Jl:: ,1D (%. ~~un:tltrile .":1~4·' "'Jf,r, J],Jjj7 1~f .1l, se ~CQru:e,(;l;tIi-B.ue]l;Za din ifiirma ,de 'man;gan:ina, .eremni,..c[!;H~ls_-au 'constwn.t:a;n,J,lR ,jirametllul 'a,pr.0x'im:afiivD;'2 .mm, .lEl.e ll.eWD_:J' .menta ,;j,n'a:pllilfat 'pfin ili:pirn £1ir:e:ct!a';p:e {;onta~'LeiD i~orulttatmJ.re~of.

.,

-~

tlOI '

lRot,(ln,t)iem:etr~l'L1 P -e-s:t:e ,:p.ot'e.nf,im:ll1el'11Iil ~f:d!t(»Ri.t lh'.r.adiD'TB'~1p'tm:u] ,,}Mamai'ai"" ]Rll\li:tWtl :r£)gl;a£il[J yU11il1Jn:u!L.1JI: ifj.. ,'are yaloare:a :fill '5 JkQ.

CmnntIvt.0:arele .K,,~ .Em, 'K:3 ))';l!i }1(~ ~'Sii,]]'\t ,(jie ,'t~pul ~c;fuu1;lta,t!milui -<l~ ;gmne .fre 1kL'vai!lL;iDreIlJ~)p.tnl'l1.l 1,;ZBfi:t,iH. 1nt!l'el'1l,l)tOlJu1 8.1 tlrelJj~p ':~:m8m:ll,lmf1t ~Se jiln;nT:Ul',:;, d~ !ta C'Ql1puriile ilh~ Jillillilinait.

.11.0 163

n ... · ,

II i

I'" .~jl-~_,..Ji

1.

.• "Etalumrl'cn ~i :l'll;91}l\l·,{~·a. Jitegliiur:cJ.t :1q:rd[',nitrlhiil 'G'Oll'sj;a, :in :eta!lom:n~a.mstrumIl])t'l!thli t:inu.iit}1lJi,or 1ill, :1il'lillirunjp~mIet:t'U~i orcgilai'e11, ;~:'l1[ltm.itOJ:· 1( .. '4;' Jl~5 ,., ·11.6" .1i,7., Rp, ::Ilentrn a, tib;t:irre :s:earil:e'ii'B!l jmA, ]j)mA '.~'i J.0f) ]lliA.

(i),p6I'aNiR 's'e lJ13:llI'te .'IDQJ)IttlID llffailil;te ile ~1'lTOR'ta-re;~,. ]}C r..:·asnt!:i.

iIlHItalorraJ1CIt '~i :l\()g\larea ');l'un:tmcilor Be bile .en; :loo;oria'il rniJiamy:erm:e:tl'ulfte:serF;dnea,.;p.J. Jill '1tl:m,'ato:al:el-e :m'entLmii .- ,'B{~.ail'a :i1U'.s.Lnl!nm,[l1tulW 'Be ·)'.'m.Ii,n~iP:a;T~li finlliO fIh'i!z..i;n;rii.; ,- '~lIDtm:iliiif;lcDre:spunz:atoJ]r,e ']j}ellail'£li ,sca,d -de ,tUf':'Cnt :slniL n;a;te i~n Jig'Rra 2;8'0..

~DiUpa ll'l:1'!1ut::.ET,e.a 'p'ieJ!eiol' .in ,C'illse:ta :lqm.l\1u,U:le'ste :gHt'a fJf.e.nhm:efeci1Juar·e:a ·irra:sUl'a,rilur.

c::;
.-
' ...
11 .. r~-::
,~
,e::
~
~ -""
~
3
oJ::
·~o
~
':::
<:0
.:::
''''
t~
~C:F.
.""
~i
.~
"'" -VeI'Lfi.«arell ,S!.il 'VcR [raUB -rfdlusJmd un ,tranzi:s'tn~; :a:1 lc}h~nc }pal; ametl1i :s1lJltcnl}1~:SIm 1rl.

'2,.'1. ,G'E:VIffi~'\'rOR ;Ut .7\:{I;mOF.REe~mNw!

Ayaratll'l ;p1lBZel1tat :.incele,:ce'm'IIleazaes'te un geRemtOl -ile -audrolirecvent'a, d'llted~ren~ial. ,Otlnstruc~ia nnui astfel ·d:e !g,en@,rat:o'['ar:e ,~) :setie "de iaivant:aj.6 fa~'a de ,c~mstrnct:i-j

<)

,~-~,~

(® '1l:!1!£] ',®

:0

~,O

---

,

II

'1u,J;@ -e "'0''&

~

./Om;!l

!OOmA

'IPOpA

,

,

/ .I

'1',f"HU'r~!I:aUe \tl~m:i, ,pre:emn ,a::c:ar.dril~U:I1Ltinu.llin toa,ta pna liB ,31:adiofreCl"enva en ;a:!iu't:OIJilJ 'unui cnndensacor 'vaI!lii:bll de ~ca':pac]titte 1;'eiativmi£'l1" '~1 _pnsibmta:t'eade a c:alib;f~a ifl'J:fcv~.a~!a 'in:ainte ,ne nnn:~p..er,e:a :mu'SiI];l;ikH" 'ten-siun:ea l~l ;~fff;l-ite fiind JStuficiient de ~CDm:stn;nta :i;n ,to:ait:a ,gama.

,. Datehibnic,e. Gen-e!ra;.tOI'lii. :a:reu.rlnatoaTe"le ~e:a:ra:ct£mistici.

.- Fte:cv:ant,:a (elf,'! luerll f) -;2D00D 1tI'Z" T.eg'labiHill0nitiil'ol<u·:}nt0.atagama.

- '.T:ensilutea d.'e j~i:rB O-l V;, l'eglabiffiJn ,$I, tF~pte.:

D·-X mV ;;D~ ao ,mV;; l>-TOD ,niV.; '.0- J1 00'0 1m V (rt1gJa-

.b:ita:contll'ltl!1i 'in :caumil :fieciiiifID 'tre,pte). .

" - ImpRdam~a de ;i:ejj'inB .este ,ue ,a:p~.0'xim.:atjv ·6DDD.

J]I):entru ,tDa1r.e itIieptele.

r:. Modul ·de 1f.umt~:Olntl'e. Generatorul Jrnt'enereI1tial '~Jjn:l'iine:'2 oircliiato'al'B . {Iig. (2-.'3.1), ''lI!IliU] e'ch'~pIlltcutr;anZlsitlwul 'T'1" en 'freGveu\tia Jrx:i1tl '= :1'00k'Rz .irujI'ceHl:lalt" ,T;2' l'll ~it'eCyel[)la 'V:twi'll,tiil:a.f'2 := :HlO-_lfJD 'kHz.

'Din rtifereu:va aeestur ,iloll'a :l1recvent_e '{i'l -.f;2) .l'e-zillta if.r(1cven~a 'andio, opeI~t'i:a ltoomzim:1u~se JHl :elenrentti1. ~nclijID:aa;,t:ranzfstorlll Ta·

IDobilla L.1 iimpl~eU]la. ell crmdensll>t0ar.eleV.., l'Ji DIO Jnl1meata nm :~i1tl'U ·trene :~O's, care ;bnpiedici1 itr:e.c:el.'ea ;iIl'~p~e Skl4:.ea 'a'p,m;at;illu,i,:a,,~comlblnl:),~mQI' JiXedorfte aiintl:re c~le doua. !feecv.eill~~, .cJl;1'ea_p:ar iincolectQ+'l!tl lUI T~a .ln -'llI:ma mix-a-

-e CltJ@

jr:c;---r ,c-"i

'1""'" Ie ... .,.. ,

It,I'-, .... , : . .<Y:3_I! ~'&n- I

~,,,,,- !

~,:':: II

1:.-",,1

II '1

~~

YeIiillin3:'l'e:a, 'se 'VB. lace jf.cilosin..d .un :t~ra:nz'istm;.aH. ,a'a:rui

Jpmi'amet+l ;srntclUm$C'u~L '

~2.41. GE'l\"Jm\:\.'Fun :lU~ .AuuWEREev.ElN:rA jipuIlatdl iP;tre'zentat jin nelelteutmeaza ~ste om :genetatOl ,,~le 'arudiQfree:vell!~a ·interf~rentia)l. Constrnctiaunul :ast.Iel [Ie :generat0.T 'are ,0 iseilie ,de 'av:anta;j6 'fata «Ie ,;eoustrllctia

.-10m A

lDO.mA

"~I··r:

I," ,

. , '

,/OO)'A

.~' ,rj( ,_

~

" ./

1rnA I

,

R4

;~" .. ,

I:·" .

: ,

,I!;dlQll.lalt·e ',1f~'P1lirii" ~:p:i'eeum1l!corihil 'tl·~tttiinuu jin ~tData,gal)l:m Un 'Ul:u.m0fJ;ee'H>l,n~~ ,ell ia~llt,0n~1 nllll,icnndenso11ltol' -variab.~l (ttl :cajl:ae:i:t:at,e .Telativ ;mir1a" ;~i 'pns'ilbHit:axea de R_calihI~a, itTIY'cvllny11 iiniinte de liIil'ceJil1wearn-asudlillii,tenslurma ]~L j:C'~jf.e ifHnd ismie'ientd13'oonstalJltn., ~i!n :\t:o:a:t'a, ~gama.

,. Itate tennille. fienem:tor'.lllla:re ',nmnat,oa:r.elE ',ca':r:ac'J.erl'Sti'ci.

.~ ll'Ke:CVieJilya ,de )um'll :0 ~}W :ODD [Hz, ,T:egJaib~m OOIilltimull'ln tl'>ait'a 'gaW'{h

'-~eJilsj;wneafie,ie§irBO-l 'V, lI'.egU'aliila :In ,4, tI:epte ~ 0·-:'1 .mV:; 'D-:1:O 'niY~; 0,-1:0D :InY; ,(!)--:H>OID nriV ('r~g1:a.-

~tii'U1ca.ntin;uu :in :cadr:nl :fiecilJrl.ii 'treptei). ,

, .- :Ji~peflalil,va ,il~ii13~'ir~e'stei:le ~a:prn.~imaJtiv BUD ·11 :potltru ',t-o:ateti',eyJ;,em.

• 'ModulI ,ile :ilIDeJifllJlnre, Hener:atnf111 5n'terferent;ial 'IY:UJll~i:ne :2 l1sdtatm)Jf.e :(:£i,g,. :2 .. ~B:L),lifmilechipat CH trauz'i:s:.tnnil 'PHcufre:c¥enta ,j)'ixi1il --,,- lDD !k,£fz iarceHl:la:lt"T;2:' J':'l[ irmw:en:ta -;v:,ftTJcahlta 12 -= :1.00 -1:2'0 'kEl"Z.

Dindife.renya 'ae:e:s'tnl'dml'a 11'e.0Yen'1,itl U'l - 102;) :rezrltUL ;frecvent'a audili);, D,p:er,ai:(jra ireali2iinn'll-.s.e !p:eelementill 'neli.tlli>J,I·~ "trcanzi:l tnrull T,!J. ,

"Bdbina La 'ij:rn:p~ellin:a ,:en "comienS'atm1r.ele .0,9 ;c~j ~«lO JlwI:meaza, un ;fi1t;ru "Ul'-eee ijas;, care lm,piedica t])ec.eJ,'ea iins[pl'.e 'ie§ir.e'a ;apuratd1:ni.:a eJ)lntiin-ca~ililo~' ·.neQol'ite "i1intre ,cele dona. 'TInooven'tre" :CH'i'll iaJ,Par' 'lucrileetoruil luiT:3 Jin ~mami:x:.a-

1'J;G,. '"2,.;,f:t,. An s:mtnlilu :apar,~ll,:

~d - ~-'\Ctl:e.r:e "C~-0,ei.i.ou:i!t.; ~.V -- ~:v.ciJe.F.e "i.lUre_ntaar.-!'i. • .j_ -- }JUllDn rfrDnt.:aI;; :] -- ~f;IU};i.n; ;3 - J)Rm.'tll .... ]ja~~e; ~:J ~ ic:df.tfa.'·:: ,j';-- .Jl~a-ca 'en ',pil£Be,; ~6·-Hntre,F_I1:Fltor~; CIf! - :1J<hl:.u{t Jl_I:l -fuu:C~':Iec; ,8 ~- .;cou;twuRlibrr :,~:utiQ.bi1·; :9._ :rrot.e.ntii:ome,bu,; :.ro - .. Inetrumeret :

Tl: - i.trri,mer ;;'Q~ili:hr:a~rel; "13! ~ ~ctvn~ic ~.hatCl.i~.

Tii.'~}'l-~~i -0111::aU ;a.eeh.l;§i .11;'01. Osc~la1,ii'ile(jl_e }11ldiurT.eCV:e.nt~1. ..:3113.3. W)fl1>p!!J.li1i-e:,}lJte 'in 'cnn'bi1iI1:Tai'_e de tranzistoml !/_'.4' ,'Th'.a:n:Z;istOfllli ~T'5" flHll'ecrtatca l'~:p.etor .lIre emitor ,'J:'B}lr;jIjze;.{.i~a -a_, mplific:.aTfm -[n]\t:e~'ii.s:emn-_alIil ui, :necB;s.Rra -;pentiI;'11

'61

iesire. Rezistente de sarcina a ultimului eta] este formata din rezlstenta RIG ~i atenuatorul rezistiv R19 - R2S• Reglajul continuu al tensiunii la iesire se realizeaze, cu potentiometrul P, iar nivelul ei se mascara eu instrumentul I, eonectat in bratul puntii de redresare, for1Uitta. din diodele DI - D4•

Tensiunea de alimentare a montajului este stabilizata

cu tranzistorul T6 ~i dioda D5• .

• Detalii constructive. Aparatul (fig. 2.32) realizeaza intr-o caeeta de aluminiu, ascmanatoare celei descrise la §2.1 "Voltmetru electronic".

Fig. 2.3:1. Panoul frontal al aparat ul:u. Cotelc decupar llor.

Difera numai panoul frontal 'in ceca ce pr iveste decuparile ~i regleta cu bucse (fig. 2 .. :33 ~i 2.34). 'I'ranzistoarele TIT 2 ~i T 3 sint de inalta frecveuta~ de tip EFT 319, EFT 317, n 401, n 402, n 403 etc.

Bobinele Lll L2 ~i L3 se realizeaza pe 0 carcasa eu iniez de feroeart de tipul color utilizate Ia radioreeeptoarole "Zefir" ~i "Albatros".

63

Numarnl de spire I}i celelalte indicatii ~~eesaT~ sint, date in tabelul 2.1 ~i figura 2.3~5 ... S~ pot ntib~a orrce ~el de carcase, ell eonditia realizaru mdue~antel necesal~. Condensatorul variabil c, este .cel. Iolosit ,la reccptorul "Alliatros" avind cele done sectmlll legate III paralel,

60

I 7 I 10 I 10 1 /0 I to I 7 I J

I I I I I I

Fig. 2.34. Reglcta cu bucse. Cotcle dccupJi:lrilor.

Tabelttl 2.1

l--::hioa

I [.- .. ----+-----1-_-8----;.----1-80--1

8-4 25

4-2 5-6

1-6

Iurasurarea

~mllarul tie spire

CuEM 0 0,08 CuEm 0 0,08 CuErn 0 0,08 CuEm 00,08 CuEM 0 o.os

5

7 200

I-s

J 0

o It-

2 0 0 5

Fig. 2.35. Carcasa bobinei vazuta dinspre picioruse.

o 6

I 0

C:mdensatorul semireglabil 02' este ceramic, are valoal'ea 10-40 pF ~i se roloseste Ia radioreceptorul

".Sinaia" .

Tranzistoarele T4 T5 ~i T6 sint de joasa frecventa, de tip EFT 352, Eli'T 353, IT 13, IT 14, IT 15 etc.

Diodele flu n; o; D4 sint diode cu germanin tip EFD 106, EFD 10'7, OC44 etc.

Iustrumentul I trebuie sa aiba, sensibilitatea mai buna de 100 [lA.

In schema este instrumentul Iolosit ca indicator nivelului de inregistrare la magnetofoanele tranzistorizate nTesla".

Dioda stabilizatoare D5 este en silieiu, de tip DC 1 ~i poate fi ntilizata orice dioda cu silieiu in conductio direota, jonctiunea emitor-baza san colector-baza a unui tranzistor en silioiu.

Toate rezistentele ~i condensatoarele exeeptrnd rezistentele din atennator sint cu toleranta mare, de 10 % sau

20%. ' ,

Intrernptornl ;; este de tip basoulant, din cele utilizate la corpurile de iluminat,

Montajul se executa cn cablaj imprimat. Desenul cablajului :;;i dispunerea pieselor pe placa sint date in figu~3J 2.36.

• Etalonareu ~i reqlarea. Pentru punerea in fnnetiune a generatorului So intrerup Iegaturile in punctele a ~i b $i se monteaza intre aceste puncte 0 baterie de 4,5 V pentru alimentarea montajului,

Prima operatie consti; in verificareaeurentilor de ('010ctori, ai tranziatoarelor. Pentru tranzistoarele Tl ~i 1'2 verifiearea se face cu condensatoarele 03 ~i 04 nemonkLti. It.eglarea curentilor la valoarea indicata se face ell ajutorul rezistentelor marcate in schema pentru tr:anzistoarele T1, T 2' T 3 ~i T5. Pentru tranzistorul T4 1'cglajul He executa en rezistenta din emitor R12, In sonsul maririi ei pentru micsorarea curentului ~i a mioaorarii ei pentru marirea curentului,

Acest regla] esteulterior regla:rii curentului lui 1'3" Fnnctionarea oscilatoarelor se verificiL en ajutorul unui oscilograf pentru a vedea daca forma sinnsoidei este corecta, Oscilogratul se eoneeteaza in emitorul t.ranzistoarelor. Tot acolo se masoa,ra cu un milivoltmetrn de in:aJ.t'a frecventa ~i tensiunea oscilatorului, indic.ata in schema. Daca au fost respectate indicatfile date pentru

"

~
ctl
.~
,,,,

" :2
~ E
0.) '::;
'5.. ;:
'0
;:; '5
(.)
"
)~ :l:
(.) 0)
cO ""
'2. I
::l '"
:0 ,.
m
2 c
"
~ Q,
z: 1)
-< '"
0 ~
0
CQ "&
N '"
'A
.sn ~
~
"
"
~
'3
t:::J o

'66

Jr:eaJli:~art%l ','bo'bcr:neil.nr Lil~i L:1." itil.lEbJiiBs'a iSB ,ub;tJiihl:Th date.

Pentmn "iiJJ1e'EIifu~ffa lncfu1uiBS:tB [bi'l1))e 's:a ,s:e 'eQlil's.1tUJUa:ai~ :ma;i 'lnt:li ''Ilnru um. ;os'cilatoare.iReglRre,a illens'iu:nliii itorrilui"S,e 1'e:aliz.e1l,'2;:a 'yaijmd ,llllIDl:a:uui :llle .spire :ri.l \1",ni'iQ.n. raii~i :din c.oleet:or ... Peatra ::\1 ,m'iii,;rii teiiilsiunBa ,se "," """'Vf~ .'D:lUIil.:a!lJUl aIls,ph'-.e,ii'a~:pen!tru mic,~'0rilwea ei 'Rum'arn!l ~siP'k'e \Sle ,reduc.e.· UID. ~Bgllalil .:fin rse ob'nro;evariind ClIIrElot'Il ,de co1e,ctQr 'all ·,ltran~istl)Iluhu. Stn 'S£ir~it,.d;aea ·oseiiator:l1ll.Ul .e-ste ,pm.a :mrure" 'ea 's'e tPDat.e ,m'h~§(')rR ' ' , ;zln.d eireuttnl Jltcor,dat, cu ::r:ezisitent:e ,e~pl'inse "imt:re

k!il '~i 5]):0 EkQ,iobiVimudu-:se ~ltIDuo'd'ata ~§i:o ,ifoJ1ma a ,,' .. ill-ali' 'bun:a. _Tn~1::nfie de i1.~e1i;j;nut :ii'<1 ';to:ate -ac:este ,operllJ:vn vor ,erelltu:a ou Jjrf)"cvelil~a.~scUrutorullJi ,'acOJrua:taciit apt{)ape de :£:r;ecv-enfa jie Iuern. :Aeordiro ;s:e 8"xrflcuta eu ifreev.elll.tm.e'tru "de 'Ilaib-Qmtor~ bi'n:eeta~onfllt ;san ''os"(~.nbgi3Jf ,:§i 'iUl!U ,generatm;; ;dupa I1n~~~g:~le' '''' _ ,W",",. V",~"""" j)u:pa ~:eaiJi~3lI']3:a ,.usciilaJtD:arel"o:r. .se verif'J1.cab~rra:a ,tmjUlu'i eu ·,f:raevBnJV:a v;aJii'albila. ',Co.niteiLl,s~ol'li ,'S',t),iU:' [n·.(~gL\t l'bil G(j' ~se :a~ea;za :,~n :;po.z~Fa ,!cD~,esip~~nza;t:oa:re~al:~ii ~.'.'v.~~ ... LRvlmea ".beuzii !s:e 'r~gle:aza "Pr,~ J1ljJlU'stRre.a:~ v-a~oml "~ .. :.'0 ntl'mlrI l;;a;torruui '.6i1" 'lirunn .seam'ade Japt.Jll. '.<fa [ae.~p:e~lrea ,ooC"§oi:.eaz!a ·lIujin. 111:a:rwe,a Jl3!paei~i1:tJli d~e :REar-n. ,

.Perrtru !J:'~glafe.a e:taluhii .deamestec i§'i .a ",U "U_""!IIl'I.I.'''L w.u~:I"". ;~i'C.ato:are is'e ,CGnecte.aza TUn. y.olt:m:etr;u .d:e ;a'lt(tiLotr,j jmre[~. .la .1e~fu.:ea 'ru]lJJiIiifieatol1:Hh!l:i W~ I~Oil.·:rrad~ 1 ':"Cu p,D:t~mt,!ntI . m-etru!l .P !fa 'v-alQ"area !ll!UIiXIma.Sf) m~gle~a :3>'U' 'r,'I' :p,'lliirc:areal _[pell'tl'll ~a ob,vhre 1:a:ie§ire .1 "y.gmriiensatof~var-i!1tri!l este 'mt;r~D IHf)_zi:~ie ,.cor:es,puiIifz'3J;TIOar:e t£reIl;v:eil1"~,el1or .din ; .lncnl 1beuz,!i Jlil[[tl;io~ :wPJ:Dxim:a.tiv -ll~ 00'0 [I[~. B'mlpl.i I,ica~1 ;s:e I:~-g~ff_a;z:'<1 Rju:s111nd valiol{,re:a I-:eZIIS:t:eIiLtJ'liJ..OI' 11:1,3;~ . 'CJv:en:tll!fa;I jm:ouiIiDln:d cnr:eIit:tJii;ta.:.3ln'2i~s:tf')Th;i'e1:or :T,3 .:~l

::Et.alollar:e:a 'inst:v:m:neBitill:;u(i I ee jr.eali:zea;zac;a la ' voltmlil'tru ,fie ;c;Ilren'ta)l~e~nat'iy;, Tezisten~R:R26 11aileylerea ,ma;;)Cima a "a~crurii hxstl;'lIDrrrent.u1ui, Q,:OF,e:~i'Dllln2) 'to:awBwniH'ic:atiei .me :1 '¥C.

lIiTltima ,®p:empiee:ste 1l'eglarea ~sta;bilizatmrn?-ui ,~e Jru"C .• 11\l.ae.est 'sn.o,iP !s.e ~sl;lo'rutelbateiiiade ,4}'5 W .lin :s:e .true . turile 'inplJ.m,ct,tiiJ.B:tL '!}1 s. :Se Iil1im.'fjIl1tJe.az:~. ·a;p:a:ratJil:cllvO. ,siuae de :{) V, .ob:~iIliut'ad:e 11a :2 'b:atBl)ll :u:e JhliuteDIir.t ,:~l :;re;glea-za ·L.emihmea ~in. !p!Ul:m:ctele ,a .,§i ·;b,a'in Wezi"site:ID._v:aR

['[lam .s1iahl'li-zatollul :£un'{ilNiQJil:ea;zia J';fn~ee~, ,ten"SIIlln.~a 'in~t,e ':ac::e:st.eilou.i1 rpu!ll!e,te :rfi.;mine w_r.a;ctie ,.eo'l!rstantRp:entrn 0

;sr:,adere.a, -tmlsilmii de Jilimentare die 1iJ:-a ':9 'V ila -'5 "Yo .

!EltalQJf).are-a 'fr:e_ey;en~:ei ,se filxBe:u;tii, iin ,ife1ul 'll1lm'-a:tJilr. ~e il;n0liiijji_~ rf0.ni'l'£'llS-:nIt:O~l~~ -ii"il.;tia®il ;~i se .nali;brc_a'Za ,genel'R.~urili!iJ.. 'D:aJl1lbrall·:ea'{w]Ul'SJ./a :m,iri{g:'ia!l,e'a f.li.rraa .heeyentei,as.ciA!Jj~,(lm~hli vd~n'e:P!lf!il:e[]s'wtDru'l 'smllir:~gJ:aJb:il (Jp plan, ':c£n:d oleie ,ttou!a 1irBlll¥,B:U!Vn ·cD,iu.0itl. 8teBB;sta ,eareBifll1ud.e lUtue[ J:rIlcveuN:e :-aui'l!io 'e,gallfe ;f;ll :ae!r4D .tli ;:'j\e .liihsEJr¥::i ~iPB i~ul",t:r''ll'' ,:~e~~ull jnCii~~ii.@I' i1e ,~:a j:eJ;i1:rea ;geJJ;cl\a"tor'lilni ,;p.rln '~p'fliJ;'i~-iTh :ib3!tallo:r;, ,CIna 'a,cu1 .uIstmnmnt'lilNii ,ulilip];ta 0 ,rnis~c:&w:e iile p~s_ru.Vie xent.a.Ginaeele dona :iflre.cv,:en£:e 'Sin;!; -r,igur~s ;e:O';a~e inS~TIIDl.eIil:tnil .nu ''Va 'lR_ali'indi:ca :mmie." . .e, J

1n ',CDntinuar~, .eu :a;jutrorJil 'JEm!ui ,g,:eaeratnr ':etru1.€JoJIJ'at, se 'Vor itrasa pe (dl'Sr-'!il :bntomiLu'~, IP:uzi,fii1e cDrcHl'?:p'I'Llilza'toan~ £OnileD:B'ato.rnliili 'vn;t,ia;bH 1Pentm .. diferi:te rr:ef}ven;te. {Qp'era~a de 'c:aiFi:nrar:e 'SB va :efeutua ,Cl.:e i£ie:c-.ar~ da:t'a dna iSe tfplose,§t.e ,gerrer;a;tm:uJ;),.

1D.atotit:a ig.a:ha.ri'tn1ui :redtrs ;~i :a ;if3JJl1;till1i ,CR ~pD:atl} ,lucra ,mIOBp-muilent .tIe re'!reaua de ,tens'.i:IDlfl 1iitern:a1iiv'a., ':gen.~ratQ~rilLde +-aJdiofr.eev:e:n,\ia deserds in 'cro:iliinuilire -este '£.oar:tB nibil i8itit in 'l:nc;r,aIiUe:de la:ho:rato~, '(i~t;§ijIil:;Pli.a:C~Tca fiep"an~m •

:. 'Date le'hnic.e. .A·e~st ,ge!IIlellwtor 'are ';lIr.mat~ru-reie ,J}a;mcretii's:tiJii ,:

'- Gmm!a. ,de '1i11:eEvflI(Va :100 ikHz·-;3'O JMHz, :cnDluta'bM iilil .r5 lbeIil,"~i ''in ,tt~pt:e (§:i;cn R:eo'r.d ;cantinuu "in !interio~

'I!\iil jfre&Jrei ·-tr~p:te.: .

'b:anfia J.: IUD 'kEEz -- J3M'kffi[z:;

~hall"<ta '[I':\3D:D :Wz - :~ImD IklEIz:;

\ha-nda III -: 1 :MEIz --:3 !MlRz,;

~han:na J[V': B MIH-z - lO ·r.MH:z·;

lb:IlimlhaV~: 10 VRz - EO :iMHi ..

, - .!MO"(ilula~ja "iie ·::anwU'tJUd~~e OIl :frHcv:env'a .de 1 ODO

lH'z 8~igiVad:m .de 1m:odrila;vie ':reg;lalhill. .il'ntre.O l~i .10'0,% ..

- 'I'ensiune a de iesire maxima este de 100 mV, reglabila in 4 trepte: 0-0,1 mY, 0-1 mV; 0-10 mV 0-100 m V; ~i continua in cadrul fiecarei trepte.

- Impedanta Ia iesire este de aproximativ 60 .n. • ltlodul de Iunetionare. Sehema electriea a generatorului (fig. 2.37) contine 4 blocuri functionale : oscilatorul de radiofrecventa, oscilatorul de audiofrecventa, etajul modulator ~i de iesire ~i stabilizatorul de tensiune.

Oscilatorul de radiofrecventa este realizat en tranztstorul T1, coneetat en baza Ia masa,

Cireuitul aeordat este cornpus din una din inductantele L} - L,5. ~,i din condonsatorul variabil 0". Reactia negativa culeasa de pe priza inductiva este adusa In emitorul tranzistorului prin condensatorul 02.

'I'ensiunea de radiofrecventa se culege din colectorul tranziatorului ~i prin interrnediul condensatorului 0,5, preeum ~i a grupului de corectie 06 R4 ajunge in baza tranzistorului modulator 1'2. Pentru tensiunea de radiofrecvenya tranzistorul constituie un eta] de amplificaro aperiodic, eu ornitorul la masa,

Oscilatorul de audiofrecventa, care furnizeaza tensiunea de modulatie eu Irecventa de 1 000 Hz (tranzistorul T4), este de tip LC.

Circuital aeordat este format din transformatorul Tl'l ~i eondensatorul Ow 'I'ensiunea de reactie se aplica in baza tranzistorului din infa?ura.rea secundara. in emitorul tranzistorului este coneetat potentiometrul P 2. Tensiunea de audiofrecventa culeasa de pe cursorul potentiometrului ajunge in baza tranzistorului T 3 care constitule un etaj ampliflcator de tensiune, cu emitorul la masa.

Modularea semnalului de radiofrecventa se produce datorrta Iaptului eil S[LTCina Rll) L6 din circuitul de co1ector al tranzistorului modulator T 2 este conectata in colectorul tranaistorului T3• Gradul de modulatie se regleaaa cu potentiometrul P 2 variind nivelul tensiunii de audiofr:ecventa injectata in tranzistorul T 3.

Din colectorul tranzistoruluimodulator T2 tesiunea de radiofrecventa modulata ajunge Ia atenuatorul rezistiv de Ia iesirea aparatului prin intermediul potentiometrului Pl.

68

tJ
::..
0,
I +
~ r"

~
~~. ""
""~ .,."
el ~
'"
-~ :;-
"> '"
....,. '"
~o ""
.....
0
:a
'"
t;:, -cs ""
c:::,'" Q)
'P
';:;
;:;
""
-sc 0
...
~ '"
..
Q)
'" ;", ~
::.. ::.. '"
<0 Eo os E=_ ; Ol ~ til)
..., ~ C:;, ~ ~ ~ '"
~ ~
? ~
~ c-: ~RJ 's..
~ C\: c>::_'" ·n
"" ~
"" ~ lc~ !i::
,>::'" '" 0..
'« 02' ~ '"
It " ct:: ~ ~ 'P
'" ,h
;w '"
~
Ql
..<:i
<.)
C/)
r..:
~ M
..., '"
..., \)1
~

'" ~

t t t
-e ,>::'" ~ <:
..~~ ~ ~ ~
~ t:::t Vo1tmetrul format din instrumentul de masurat I ~i diode1e de redresare D1, D2, serveste pentru centrolul tensiunii la iesire ~i a gradului de modulatie.

Tensiunea de iesire se masoara conectind voltmetrul 1a intrarea atenuatorului (treapta de divizare 1 : 1). Pentru celelalte trepte, tensiunea indicata de voltmetru se imparte cu raportul de divizare respectiv, Gradul de modulatie se stabileste indirect masurind nivelul tensiunii de audiofrecventa injectat etajului modulator, prin conectarea voltmetrului in colectorul tranzistorului Ta.

Trecerea voltmetrului pe una din cele doua pozitii de lucru se face. ell comutatorul K2•

. Stabilizatorul de tensiune,tranzistorul T5 ~i dioda Da mentin oonstanta tensiunea de alimentare a mentajului, la valoarea de 4,5 V pentru 0 scadere a tensiunii bateriei de la 9 V la 5 V, in scopul eliminarii variatdei de

frecventa ~i de tensiune la iesire, .

• Detalii eonstruetive, Generatorul (fig. 2.38) so ~onteaza intr-o cutie de aluminiu, ale carei dimensiuni ~l mod de asamblare slnt date in figura2.3. In figura 2.39 slnt date dimensiunile decuparilor de pe panoul frontal.

J\'!ontajul se executa cu cablaj imprimat ~i se' realizeaza pe 0 placa de pertinax. Desenul placii este dat in figura 2.40. Cei ce nu dispun de aceasta posibilitate VOl' putea, folosind acelasi desen, sa execute cablajul filar, in acest caz in gaurile respective VOl' fi batute capse.

Oomutatorul KI este alcatuit din comutatoare autode~on~ctante, tip "domino", folosite 1a radioreceptorul "Smala" pentm ton.

~Din motive eeonomice se utilizeaza numai 4 elernente, schimbarea eelor 5 benzi executindu-se ast:fel: pentru prima banda toate clapele sint in pozitie ridicata : pentru banda a II-a, a III:a, a IV-a sau a V-a se apaaa pe rind clapa a I-a, a II-a, a III-a sau a IV-a.

~ondensatorul variabil este de tipul eelor utilizate de radioreceptoarele "Albatros" (se foloseste numai 0 sectiune).

'I'ranzistoarele 1\ ~i T 2 sint de tipul EFT 317, EFT 316, Il 416 A san orice alt tip de tranzistoare de ina1ta frecven~a, care au rreeventa de lucru mai mare de 30 MHz. 'I'ranzistoarele T3, 1'4' ~i 1'5 sint de joasa frecven~a de tip EFT 353, EFT 352, M 396, n 14 etc.

70

Diodele u; D2 sint. de tip EFD 106, EFD 107, EFD l12, D9E etc. Dioda Da este cu siliciu DC 1 sau se poate folosi orice dioda cu siliciu in conductie direct a san jonc'viunea emitor-baza san baza-colector a unui transistor cu siliciu. Bobine1e L1, L2 , La se realizeaza pe careasele

6

b

Fig. 2.38. Ansamblu aparat:

.. _ vedere exterloara ; b-vedere interio .. r~. 1- panou frontal: 2 - sastu ; 3 - nanou spate; 4 - col tar : 5 - pl .. ci!. cu plese; 6 - tntreruptor : 7 - placA eu bucse : 8 - eondens .. tor varlabil ; 9 - potenttometeu p.; 10 - potentlometru Pi; 11 - tnstrument ; 12 - comutator K.; 18 - co-

mutator Ki; 14 - capac b .. terte,

71

OOt
~ 50 :1 0 0
io
I
~j fl~~
~


l'~-
~ 1/110
3gtJurl ¢ /" !
10 ~ ..c-~
";;j

c::, '"
-"t .§
.. :=
., ::;
/0 54 V) ::::
F:? :?2 "' "
._ "
p. ...
I '0
IJ ;:l _
<.) "
'"
)~ '"
Fig. 2.39. Pan on frontal. Dimcnsiunile dccnpiirilor. I '-' gj
L co '"
\ 'a I
Tabelul 2.2 ;:l .c
Datele eunstruntlve ale bobinelor 0..."- '" fi
~. --J
.,
oj -
Numarul r '" '"
Bobina rnUL~t1rarea ;:l "
de qpire Cond uctorul I 2_:g ~ c:
~
, t:l.J!:> • 0
0-
I ~~ ~ ~.
· '"
L5 2---'3 .. 570 CuEm 0 0,08 lilt) C"1 'Po
1-3 80 CuEm 0 0,08 · '"
.~ ~
--- __ ._- ~ §
L4 2-3 1:30 ClIEm 0 0,08
1-3 25 CuEm C) 0,08 e
------- ;a
L3 2-3 71 CuEm 0 0,08 I
1-3 9 I CuEm 0 0,08 ct' "
2-,) 24 CuEm + ma tnseO 0,12 t:l
L2 1-3 7 CuEm + ma tase 0 0,12 ! ~
2 " 6 CuEm o 0,3
Ll -,)
1-3 2 CuEm 0 0,5

utilizate la bobina de oscilator de unde medii la radiore-
eeptorul "z etir" , iar "L4 si L5 pe eareasele utilizate la
radioreceptoarele "Neptun", pentru bob ina de oseilator
de unde seurte eu miezurile de feroeart corespunzatoare.
Detaliile constructive ale aces tor bobine sint date in ta-
belul 2.2.
0 0
::.. 0.-
72 (.,) Transiol'mt'ttOl:ul Trl este transforrnatorul deiazor de la radioreceptorul "S 631 T". EI poate fi realizat pe orice miez de fier utilizat Ia transformatorul defazor sau de iesire din etajcle de audiofreeventa de la radioreceptoa,reie tranzietorizate portabile. Numarul de spire in primal' se calculeazapentru obtinerea induetantei date i~ schema, iar raportul de transformare pentru determinarea numarului de spire din seeundar este cuprins intre

1:3 ~i 1 :5. . . .

Oomutatorul K2 este comutatorul utlhzat pentru

reglarea tonuhii la radioreceptoarele "Mamaia".

Instrumentul de masurat are .0 seusibilitate de 50 [LA, ~i poate fi folosit instrumentul utilizat ca indica~Dr ~l nivelului de inregistrare la magnetotoanele tranzistcrizate "Tesla".

Bobina L6 se realizeaza pe .0 rezisten;va; de 0,5 W IPRS, de 100 kQ avind 60 de spire din sirma CuEm 0 0,1 mm sau CuEm Matase 0 0,1 mm. Bobinajul este de tip "universal" .

Potentiometrele PI ~i P 2 sint chimice. Iritreruptoarele 81 ~i 82 slnt de tipul celor utilizate la corpurile de iluminat . Aliment area se face cu doua bat~iii de lantema, de 4,5 V. Conectarea la aparat se realizeaza prin dispozitivul utilizat la radioreceptoarele "Turist:'

• Etalonarea 9i reglarea. Pentru punerea Ill. n:nct1- une ~i reglarea generatorului trebuie procurate urmat,~arele instrumente : un multimetru, un generator de ramofrecventa standard sau un frecventmetru, un generator de audiofrecventa, un milivoltmetru de inalta Irecventa, un voltmetru de audiofreeventa, un oscilograf eatodic, ~i eventual, un modulometru.

Dupa ce se vedfica daca montajul a fDSt. executat corect, se inlocuieste stabilizatorul cu D. bat~rle de 4,5 V, desfacind conexiunile din punctele a ~l b di~ schema.

Reglarea punetelor de functionare ~le tra~lstoaTelu~' se face prin seoaterea condensatorului O2 din montaj si prin scurtcircuitarea primarulu~ transfDr~at?~ui T~l' Ourentii tranzistoarelor so regleaza la valorile indicate III schema modificind valoarea rezistentelor notate cu asteric. Ourentul absorbit de montaj trebuie sa fie de aproximativ 5 m A,

74

Operatia urmatoare oonsta in reglarea oscilatorului de radiofrecventa. Pentru a, nu deteriora instrumentul de masurat, voltrnetrul de la iesire se deconecteaza treoind comutatorul K2 pe pozttia corespunzatoare masurarii gradului de modulatie, La iesire se conecteaza milivoltmetrul de radiofreoventa, i~ pe borna ,,100 m V"a atenuatorului se conecteaza oscilograful cat odic ~i se monteaza la IDC condensatorul O2, Oscilatorul de audiofrecventa ramrne scos din. functiune pe tot timpul acestor operatii.

Ou potentiometrul PI la maximum se verifica Iunetionarea oscilatorului de radiofrecventa in toate gamele. Pentru a exista .0 continuitate tntre benzile de lucru, aCDperirea fiecarei benzi va fi ceva mai mare decit cea indicaM. De exemplu, freeventele de capa,t ale benzii a I-a vor fi 90 kHz ~i 310 kHz, ale benzii a II-a 290 kHz ~i 1020 kHz ~. a. m. d. Oapetele benzilor se regleaza astfel:

Se trece cormrtatorul K; pe pozitia corespunzatoare benzii I-a ~i se inchide condensatorul variabil Ov, Se regleaza capabul de JDS din miezul bobinei Ll• Se deschide eondensatorul variabil ~i se regleaza capatul de sus din trimerul On. Operatia se repeta pina cind capetele de gama sint trase corect, In timpul acestor operatfi, maeurarea frecven~ei oscilatorului se etectueaza ori cu un frecventmetru eonectat la iesire, ori cu un generator etalonat ~i un oscilograf catodic folosind metoda figurilor Lissajous,

La fel se va proceda f}i pentru celelalte benzi de lucrn. Ordinea reglajului nu este riguroasa, deoarece se poate incepe cu oricare banda. Daca Irecventele de capat ale unei benzi nu se PDt regla se verifica intH daea acoperirea este corespunzatoare.

In cazul unei acoperiri mai mici, se schimba condonsatorul semireglabil pentru banda respectiva, cu unul avind valoarea minima mai mica, sau se elimina cu totul. Daca acoperirea este mai mare se inlocuieete condensatorul semireglabil cu altul avind capacitatea maxima mai mare, sau se adauga in paralel pe condensatorul existent niste condensatoare fixe corespunzatoare. Daca nu se poate regla capatul de jus al benzii, inseamna ca induetan~ a este necorespunzatoare ~i se modified numarul de sp ire in sensul necesar.

75

IDl!l;]Da ,tflrmfurrat:e:a:ac.e8'tor ,opBrflJ,y'Ii ss -yeiliica ,t:ensiilllca. .Illi1 ie-~~ille '~i '[arona -'lll:;rilei. {i)seila:tii:a ,itr.e'iblli.e :s13, ~ifl"ie siDJus0.id:aJ~_ ve;l'i]jie_are~a :t-ar-cindl'l-'s:e 'v;i:zuafi. JP_(~ 'fl,@rrunJIll nscil(;)gralIihi. '~3JtDJ:1ie, :iau' ,t_ensinneapeJl'tJl1tl -it'{:)a;;.te l1re.cV'en~eIll':ltrebiuie 'sit ifie,oo¥a 'Illai,nmre :dl;) ,10D :mV;, fjjini'll :masm:a'ta 'ell ll1'l .rrriliV'o'ltt:metru de ilnalliaueeven~a, I)cbo_rna 'at,emra:toiiuJuf ,,,t'@D mY"",.

,iPeutrlla ,eote.ctaiarma unde:i ;se -ae'tSo.JIl:e:arz,a,'asu:pn .. :lui :RD" IlJJ,' B:7-l (Q'-;l,' ft4' rnDdiIi:clnd v:aJorille. ,:Sensuil df -atl~i-Oru!re ,sreil-eteimiina, _pr.ac,tie .prin i:n.c:ercari-. ,He ,po:rute mmUfi,caflvenituall _J;lWlil:a;nU'l 'de :spire la care 'e's.te '~rc,,)'a:s:a J!U:iZR" n:e:m_,lDdllimn:hl 'il11!;S'a "l11lf1m-aml ';tutal ,Ci.:e :splre nl eircuitul1Jiiacord,rut_. ,Aeeste m:QJE[:iei~ni ,t,h:~uermiJil?d, ;~i '(1) J'l'lDllil'icace '::1 '\tensinnii, fap~t 'C'awe :Be .mmel:Uaz.a'IN&a :'Pr1U ,u:§o:ara CDJ_'el)t'~:a (i!;m:entJllllui traJDzisitmytilm .T.H 'Ill lurrrl Y:Hll-oyii iln:t:e.

:Pl\illtl\U'a tD.b'(iinB ~a'i:e-§'i:l',e i) .ttl"lI'lisll)!l'Jl':C 'S'uI,iG:Jtl1£Et ,il:!!,,(l'(!)1il'S,1l'J)JLttRperrtru t{).a;-te ifr:ecv:en~e'Lec, .se 'ac~10nmlizca !arS:t1},!1:a t¥lementslor ~6" -G"I,' Hl[ :f,l'i :R.u[lriin tl:H'l~W{;aIi. 'On 'Ucceasta !1sooatm;u_l ,eE'Le ~T:eg:hxt.

:EtIalJiJnarea 'y~l1tmetr"ullni ISB B'Ie:c'tuB:aza ;as:tfel ': "fp~.wtru una din 'lfrB.c:ve-.nte1e 'd:e Jnern, :SB iregle:aza t1il:r;r:sij,un~l:L '«e iBBi,}l1;l[a YfU1oUil'eI1d:e 1lLOO .m V"eJl ra~ut:llu'-u1 ;PJi:ltpJjJ)tyolln~b'lllui P 1" iBe JmI:-1S0~;ll"a· "W{ll.u'i1ivnllitim-e'1m:u'l 'ctalOl1. 'Se 'e,0:n:e'ct:rt:arzi1 -:~T:~ltl:net'r1I'1 ,H~p:aJr}!~titiJluti, L-ueCI,nii! .cDrn.uta;t.or111 .X,2 .p:e -~o:zi- 1~"ia -RF. !M0:<fffi{ci;rid Vll~ID:a,eea, .£re-z,i:s:t12ll;Y'£i Ji.:rv:SE JH)t:riivE~:t(l acnl 'i'lh-';'1t'i'UJRel!lt1i'l1~i ] l;a iiHVh'1.~![a :m;a~.rn1,lTh '!\li ,seno'tB'ai7i._ .po:z:i~¥a, -pe ii3'Ll'arii.,.1mcf)'ilJ@tIXUBJl'_e" '~Cll ,n~l'litDruJl "LP(Jit£l.lJr,ifiram:e'i.-ru-':Lui_P"1 t!Hns:iURB'l1;SB'mi.!:iq:<-l1',ulit'ZU i'l:ln:rrJ) '[]Il :1.0 HiV:§"i :Be TIoteam. [)(!lm~iiile 1lo.r,G"~F''ffnZ'.a;tQJ{,r_ e 'aim :a:e-criIJ:ri JilTiliiremtm~_ .DiKes, Ta±P,m'.1JiJfi_'wle ·tile ,iftiiv:iZ'n'l'i~ Jll!ll.'h::a!i;e ;a,':lJ!_ .if:u:r(t JI'Bm>e-e'(j:'rni:e" etialflu"3il'oa lXamlJllO -y,n'lib',illi,i\. '51 :'jil.owiJ'i'U 'l;.':Bfr.elwi[it:e ltr~p.t'e ;ali:e '3l1Jen:Ua'torului.

_lP.e:ntru lHID3rea :in fumtfinn:e fa 'DstJTta1t;I;Jj_~tililii .ftO B!lldio)[l'ec'Ven"t;:a 19B :inlirl;tuT_a :$'tlUi~it1l1r;Clli'tmil din ::pJ.1JmaI'~[ 'tJ;aE:sfJ)J':l'lltatPII.1!Ilhii 'P'j;lIPl'UV'1l:e'lJJt ,irlll~:t;ia1l" ;ajJlr0:i se 'in:dbid,e J.])JtreImJJ;p" %DI'i!!LI :81, 'B1!Jfl1~'CfaaB fflmft~Ji'!Il__nu;re :B'B'O'0Il!Snaltr.a (Con-eC'Lmli' nn B's.cilogm:£ C"11:t.odic 'in -emitol1li[ 'tr,am:zist.om]lui 'P'lt, sa. ftiu'tr,ama nuua 'fLE!]lliIicRtora-c3.o;rnsa :jjre~(rveiJ1$a I:se:a'lilde tn diiliuztn' ~~u1il:etlilICBrespunz'a.t'Q:r:~" :[IDa·e:a O's;eil'atl'm:u1'nu :I'1'IJRCJ,'i0- ?~aza" ~~re iuve:r.sC'a:z.a 'a:%pe:tD'!le ;}nf1l(~lill'':lJrii rs:ec1'l'liY.danilni.

W,ecven.ta ,0:sdlatuml'lui itTe'iDuiie STh Jli,O;a;p:r:<ilajp:e .de -~D.o'.~ 'Hz;, :regla,juil ·-ei ·'execIlit'IIrO:u-§,re 1tiin m.-'HDdifi~~TE'a .,e:a-p:~.ci(~R~lil ,can:u'tm'satDi'ulul. 'G:[4 fSRU ,a ,nl:l!muJ'ulul .de <,s.plre -:dtl'l,]lrrm~nrill. :iL'I':allSlormatw:JfiiluiTr l('in1a§uJ_~area La).. Pentm ~:mRSll:,i\ar,e'a!rlmv,e:l!ltBiK~ ;u1ti1lizC'31za un [genera;to:dB ,:aUlIh:ofr~:c'~nip:a ,etaloU'at §1 sm ,@iscUngITlmf cm1rfid:'i[C, ;ap1h!rmd l! -,i'S£ ,'ID.eto:i1a :figtll1iloT fLJiS'S'a;Jom;s. Di~'Sitr~lIrs]:unile.:'flolJ'm-ei .,de 'ul!lu'a ;se c.on~:tfa-t~, \'Ji~mJl, \'i:n:e01e"C't1'JI'~ tritll:Zl£Lt@~'il~Ul '~'f!.' 'cR UI70;l3f,l1:to,grftf ,c@itoi1ic., ;s;,.'1'1l 1li1l:a:SUlllllla ,1\''11 i1l~ ,~lrsJt.0l'BI0lXlB't[I'l<1.1J1l)_r.~~~.'tl:'lCl'EI1 se ;mallizeaza JlJii.G§·(i),:l'1nd ClI_;p.J:a~:ul!l pJ'lU';r_~e~mn;);rea :ll(I>ID1lf~:

JI'!lIa:i1ii lie 's1P:iI'~ €iii]). :SJUlUID.:fl1>'T" {»;p:erll*ra ~d:un.-~;at.w;lJ}TB C0l'liSt}~: 1m etn;loIRlffil',C'a :In ,gT£ld:B.Qem:gal;'l'lati~ :a. )Jnsl,;mnyel'l~~]1_:Ul .aD :iie-§:ITe. 1n aoest Jl'C19,rp" '~ JT.e;~~ar!a, :ruivBbil1 TtB,~SmljJJ[l. W .1[:ltdiDfme'V'~l1:t1a ,iplHl11T,:U it ,'ll.~"'!'l1Jl, ::ta ;:Fe~'ill'e I{)O 'l,n Y. :S:e mljJ~uIff~tza en \s:emn'ahil n:e li'@ftsafl':eBy;en1,ta Wi 's:elI·~g1}E}azll,jIi).0,t:enVL0- !ru:etrlll1 P; 'Pm_a se ,616,:(jrneo ,~'l1D:dul81tiede 100'%.

,Gn:aibil de :rm!lduii:<t:tiB ~SB ,gfr~Jtrim,~,t:e nn un :m.od:im1hJ~n~tJ1~ !S'3Jll ,f;ilil 'UTI. ,os:~iiilDgr-a1 .cHitodi:c: ,(jig'. ~ft U) .. !lu_pa :JiwJ:~TI.a 'lli~i1m.. 'Gmdltlll :de .illll_lmlU!ta;~tlii ,in ipl'D:CltlntB :e:stceu'altdll reifaJ»lu,

A-B .'

ifn=:X ]_.(lO .•

A-ll-B

tn, c~nt'i:rrur:H':C se -trece 01011l1lltat:oiI'ull.K2 'jfile l'nzi;~i'a -' i%H

Eig .. '2.;41. ,l\[}is1l1Oa,wa ilB!):arlu~~]j cite !m.o:dtl1<lr.J\e .cu 'ajl~.tD.I'li.l 'l!l:&dlllS'C.o,p_ul_u:i 'l.}atoifi:c.

i!i'j so :;r~gle:az:a ',r,al-ouJre:a r.Bz:is:te~~,gj 11m Jmn~m_il(i1cYia-pm, nTIlfa:XJlma 'a aculni jJn-s-:tI1Ul1Yentrihl!l.

IDIl'pa, ':a~e.ea;,fl"i;n .:pl!)tB,:n'Fmne11·1_l,~P,,~ '8'e .redace :gl:'ail1iil ,fre 1IDi0.-~luhtflm rum :10 % nn IE;) % !§l ose ,n0tea;Zu, \pe ~1l'ca,ia

~pQ.zJ4V'i.:ne :ne:s;pe,etivB :3i'l,f,j l1:culuii. ,,'Gm:ill:uJ dB Jm,odll!l:"[-aliieoo :3~\:%! ~olDMrt'dHs 'm :m:asurur.i ~s;e :pn:llite .marca &11 ~o Cc-dlo;a[~ ;duer.rta.

;Ntt'i\mTh,op,er;a~ie ,B;G:tfl !'i'~@a'l.'£:a,'s:t:a11d[lizattoT';liilU:!i,dll 'tun~s!i:u,ne.

~Mai '!intii se fruJratura 1hrut'elli:a ilitl 14;,:5 Y, :se rfl[aLC 'll1g,at11- rile 'in 'pun:etef:e,a :§i b, rse c:onBct,eaza fb1liltmritite cd'£ Jlllim::ent.aire '§i ,s-e Jne:hifie ~mu;rem:ptorriil /~l' A;poii :S'e'r~le:aZ'a -valu§Jl'.ea J:r.ez'isitenWiflffi (emitp_rJ]'1 itJll:tJJuiis:t:orul;ai :~61 i{i'I':Iiil:a .ee, .I-nitre jpun::ct_erea~i D, ~se ,db;tii®:_e ~191JBnsi!l!l'.n.e ~a'e '_4-,'0 Y.

_ "kpaI'a;!bril dB's.c:r;[S :IIil.l'JGllitiIil.R3iJ1:e reE:te 'un ,generatnr at mira ",ta)l)Jfade 1§'aJi"'. :El 'esite ,;fieoseJi~t de ntil lin 'reg1.a'fea 1;;''1 '(illjIYJliul1r.ea 't.ele:vdz<1ll1rei(:o:r .deoarece, ;priin 'yjziI'tall'izaw:ea TniliiI:ei (p'eecmnnl 'tE1Ev.iizm:tillii~"perm;ite ,3;prenler.earllin:.ctJion~r~i e't~je'lor 'd:.e ;h-a!l:ei:aj, !1mi:a'iI':itait:ea ye'Drizo:n.tala ,:~i 'v::ellitl,m:aLa,preG:Gm~i :a);pre0i:eI'Ha {func;tila'n:adi '3iilljiHficruturnluJ1 .de 'v:id:e:01irB'.C;v:en;lla ~~i :a "eta:;}~lDr ampIi'fil:l'atorue .de 'jna1ta ~lIJIJ'BnveIli~adin 'lt~evizm::.

:~lemn:alu1 "€ib,tinlli't ;&5121 jg,eJ'll'l'iI':aitnr 1P o:alte Ii !a plica t<ti;re:ct :Jill 'am:plitic:atorUl ,d'e 'v'~aBoI[cBt;Y(Hil~:l:8,3i~1 la l}i):Q])l!llt, 'd(,) ~run:t'eu'3, ,Th ;1t,el~:vi-znr.uJrllj.

:. llate 'tcHRicc .. A.paratul 'porut:e im:n!iz'allI'm'ru'tf),ar:ele

iSBmnale ;' ,

_ tS:emu-alIJ11 de "Videtifu-:eeveillta 1l@T:e's'Puni3:torifulilile'i

'm'iTe"itJ.ibla de :§-ah" nn :ra;portul de ,aspe-ct A ,::3:;

nlm1ar,'.ll _p:aitn~ttlilnr ~(JJ:e :orizDn tIiIa: :1'3 ii illlIDl}1riU:l ~rrtatl?dJ:tel:or :P e ':Vf1ritJirala, ~:, 1:0 •

. _ !i3mmrall 'je ffo:a!(te :ill;llilt:u,,'rur.e.cvenjia, ImodUtat en ,semIil.'a:1ll1 'v,ide:o, £u jh:Beve]]j.~'a ,r,e,gllu1ii;iacnntinnu '}lIl1iltr:u .cam:aleJre ~I;, illI, ::W[, :[V §'i V .

• ~\I~I~J,,1.1m JWlle1io.~·e. n,enemt0Tul ;:acarilii i.scibJ:em~ este 'O:'IDtra :In ,f!i:guroa' 2.-4'2 j:pBrmiteob,~'ine:r_ea:pe '.eumn:nl ~te'l.e¥izoTrihlfi :a J:I:nRiurirB 'sub ~f011]ljtaul1'.ei "ta:ijle "de ;~-a;1h. JPeatrn ',a ~C.QI'{:J:S;P1llln:dB ir;aiP:Qrtlilui de 'a;srr:r@0t 'de :4 ': ,:3 'nulill~:l'lil iiI:e .p'atmt.e ;;p:e,~,J;rrizO'ni1Jn:ila B,sle 'Qe IlS;, "JrbI" ,pe v£lrtiin:ala de 1:0.

7B

{\(JVrtea 1'5S:Bn~1i:ala 'a ;ap'u,J,:;a;ib'li'hri ,'(fS:tB iC:l'l,lillBti;tl~i:t-a,ain ;g'B]l!e1-:}~t)oru:1 :d.e >tem:S:flElB cs~rnUiB'0;ia:aGB) ':0.tl :I11',e;cv:el!ij,';a IlI:e ~2m3 1kHz;., Itar;ruat 'clftn ~tI',a~irs'tu311!:ele :f1~o:1:ii !t~l<cW'r,e "t:oImllIli.d'a, ffi[[Ji.lCi.(iIi;atIJraT'e:~~ ttll:tl!U1'Qi' .;c,eJmi13il<te fu'toouri l1in :all'Rrat.

.'" ''!:'l

•. J:tl

::?ii

,,"

"~

:Os;eill_'a\tflnild~'tllnrs'bme iSltnus--illu.:affi :e1:lte 'un moatajj :m ,.eontrn)tin]:ij_l. '{ihrIlu,~tiU![ :j;1;tl5l.l!.JilAttl, :a1Jrtffi~tJlii!t ,din It.immS10ll'.matuni'l''£r;z r§i ,I\f)u,fjJrerrS'atDmi,l ,G'1,? ll'stto® ,()'(Jll,_e]ltuit .iW.,cli1e:eto]jii ',tran:z:i<sGDThrelor, ii::rur 'itmrsi,UllB.'a 'd!~ )T,e;a::0~i:e fS'8 ';a-;plliic-adinco-

lector in baza prin interrnediul condensatoarelor 06 ~i 07, Bezistentele R14 ~i R15 servesc la polarizarea bazelor trunzistoarelor.

Prin interrnediul condensatoarelor 04 ~i C5 tensiunea sinusoidala ajunge la generatorul autoblocat (tranziatorul T,) care produce impulsuri cu durata de 5 [Ls. .

Aceste impulsuri formeasa cele 13 patrate ale tablei de sah pe orizontala,

Dioda D3 in paralel cu infa,~uraTea de coleetor a transformatorului T'i'3 limiteaza saltul de tensiune inversa pe colector nentru a nu se distruge tranzistorul, Etajul de iesire (tranzistorul Ts) este montat ca, repetor pe ernitor,

Pontru formarea pe ecranul televizorului a mirei "f]ah" s-a introdus comutatorul electronic alcatuit din tranzistoarele T3, T4, ~'5 ~i x; _Pe una din cele. dona, i!1tr~ri ale comutatorului electronic (baza tranzistorului 15) se aplici; din secundarul transformatorului 1'1'2 semialternanta negat.iva a tensiunii sinusoidale cu frecventa de 208 kHz, iar pe cealalta intrare (baza tranzietorului '1'(1) se aplica aceeasi semia1terna.nta, insa defazata en 180°C.

Actiona.rea comutatorului electric se face cu impulsuri dreptunghiulare, eu durata de 2 ms, generate de multivibratorul simetric, format din tranzistoarele Tl ~i T2• Aceste impulsuri cu durata de 2 ms tormeaza cele 10 patrate ale tablei de sah pe verticala,

In acest tel la iesirea comutatorului electronic se obtin pachete de impulsuri cu frccvent.a de repetit ie de 208 kHz, comutate cu rrecventa de 500 Hz, ca;_re prin intermediul potentiometrului R6 ajung la etajul de iesire (baza tranzistorului T~).

Impulsurile de frecventa de 208 k Hz, continute in dona pachete consecutive sint defazate mtre ele en 180°, permitind Iorrnarea rnirei "tabla de sah".

Sincronizarea pe cadre a televizorului se produce pe fiecare al 10-lea impuls.

Din ernitorul tranzistorului Ta, somnalul ajunge la borna de iesire 1 9i la oscilatorul de inalt[drecventa (tranzistorul T9) en freeventa variabila 9i poate Ii acordat cu ajutorul condensatorului variabil 014 pe primele 5 eanale de televiziune.

80

Semnalul de inalta frecventa modulat in amplitudine cu impulsurile primite de la tranzistorul T s ajunge la borna 2.

Borne 1 serveste pentru couectarea aparatului la intrarea amplificatorului de videofrecventa a televizorului, iar bOJ"1~a 2, pentru conectarea la borna de antena a televizorului.

Potentiometrul R6 regleaza nivelul semnalului iar R13 regle~1za frecventa impulsurilor.

• Detalii eanstruetive. Aparatul se montsaza intr-o cutie din tabla de alurniniu de 2 mm grosime eu dimensiunile date in figura 2.43. Modul de realizare a distantierului ~i scoabei este indicat in figurile 2.44 9i 2.45.

Montajul se realizeaza en cablaj imp rim at (fig. 2.4G) san en cablaj filar pc 0 placa de pertinax en aceleasi dimcnsiuni, batind in ganrile respective nituri din slrma de eupru en diametrul de 1 mm.

'I'ranzistoarele Tu T 2 ~i T 7 sint de [oasa frecventa, en germanin de tip EFT 353, MIl 42B, M II 42 A etc. T3, T4, '1'5 9i T6 sint tranzistoare de inalta frecventa cu germaniu de tip EFT 319, EFT 317, IT 402, IT 403, iar tranzistoarele Ts, T10 9i Tn sint de tip EFT 316 9i IT '122.

Pentrn T9 se foloseste un transistor utilizat in bloeurile UUS din receptoarele tranzistorizate, ea de pilda : liP 106, AF 12[), AF 126, II ,123 etc.

Dl ~i D2 sint diode Zener de tip DZ 309, DZ 310, ,II; 810 etc., en tensiunea de stabilizare de aproximativ 9 V. Diodele D5 9i D6 sint diode de siliciu, tip DC 1, en tensiunea de stabilizare de 0,6 V 9i pot fi folosite oriee diode Zener in conducpie directa. Iil acelasi scop se utilizeaza jonctiunea baza-emitor sau baza-colector a. unui transistor cu siliciu.

D3 ~i D4 sint diode cu germanin de tip EFD 112, ,II; 104, ,II; 105 etc.

'I'ransformatoarele 1'1\ 9i Tr2 au tole de permalloy ell sectiunea miezului de 0,2 em 2. 'I'ransformatorul TTl se bobineaza en si1'1na Ou + Em 0 0,06 mm, Infa~nrarea I contine 2500 de spire, iar infa9nrarea II contine 2 X 350 de spire.

81

6 - c. 1289

Transformatorul Tr2 se bobineaza tot ou sirma Ou + + Em 0 0,06 mm, rnfa~urarea 1 contine 2 X 2500 de spire iar In:Hi,~urarea 11, 2 X 350 spire.

FIg. 2.44. Dlstanticr.

Fig. 2.45. Scoaba.

Transformatorul rpY3 se bobineaza pe un inel de feriM eu dimensiunile 10 x 6 X 2 1Hm, eu slrma OuEm 0 0,15 mm. rnfa~ura.rea 1 contine 20 de spire, infa~urarea II, 20 de spire iar lnfa~urarea III, 30 de spire.

L1 ~i L2 se bobineaza pe 0 carcasa eu diametrul de 8 mm ~i miez de ferita eu dimensiunea M6 X 10 mm. L1 contine 25 de spire bobinate spira fuga spira eu slrma OuEm + M 0 0,12 mm. L2 contine 15 spire bobinate peste L1 eu aeeeasi sirrna.

Oondensatorul variabil se construieste dintr-un trimer ceramic pe care se prinde prin lipire un buton .

Aparatul se aliment eaza de la trei baterii de lanterna de 4,5 V .

•. Reglarea ~i etalonarea. Punerea in functiune ineepe eu reglarea oscilatorului sinusoidal eu frecventa de 208 kHz. Reglarea frecventei oscilatorului se poate face eu ajutorul unui generator de semnal ~i a unui oscilograf catodie, utilizind metoda figurilor Lissajous sau intro-

- ducrnd semnalul oseilatorului in amplifieatorul de videofrecventa al unui televizor. Pe eeranul televizorului VOl' apare 7 benzi negre verticale, separate de 6 benzi albe, daea freeventa oscilatorului este de 208 kHz. Deoarece

83

Of}

teusiunea oscilatorului este sinusoidala, treeerea de la negru la alb se face prin tonuri intermediare de gri.

Frecventa oscilatorului se poate regla modificind valoarea condensatorului 02'

Dupa aceea se verifica Iunctionarea multivibratorului, introducind semnalul obtinut de la multivibrator in arnplificatorul de videofrecventa. Pe ecranul televizorului VOl' apare 5 benzi negre orizontale, despartite de t) benzi albe. Deoarece impulsurile sint dreptunghiulare, trecerea de la negru la alb se face direct, fara tonuri intermediate de gri.

Daca eomuta.torul electronic ~i generatorul autoblocat sint corect montati, atunci cind se introduce semnal de Ia borna de iesire 1 in amplificatorul de videofrecventa pe eoranul televizorului trebuie sa apara "tabla de sah",

Oseilatorul de inalta Ireeventa se regleaza introducind semnal de la borna de iesire 2 in borna de antona a televizorului, conectat pe canalul 1.

Ou condensatorul variabil 011 inchie se regleaza miezul bobinelor Ll L2, pina eind pe ecranul televizorului apare mira "tabla de sah". Se comuta pe rind televizorul pe celelalte canale ~i se noteaza pe butonul condensatorului variabil, pozitiile corespunzatoare acordului,

;Rentru 0 masU:J<.'lfrem:mecta, 'tr~bni:e ,§tintf!a _p1,nil lira ~ll>eaau,V.a (re:zist'ent'a:) ,d,e "iD!tI~are 'a vJjltm~tJI1u1ni este ~irl1l~,ce:sal' is:a fieds :cel puitln cinci Hr.i :maI !mame n-e:clt JrBZ:iSl'ten:'vaJ :prezentat'a :1n 'EIJ1cuit '.In JPunemeiJ:e 'in (}a;m lse 1ilil'a'sna"ia.

itn ,s:copul 'u:m.ei ]mai bune Hilit;lIilJtarL, ~iIlit ;PKez'~rr'ta;t,e In ,contJJllW'LTe nitev.a :indiic;a;tJi. 'In leg~llitrluia ,eu ,r:rlil:JrsrullRrile ,c:arD se BI~t'llheaz'a,:mfJji :rre:cvent.

• .La 1ensillThecul)!tinua. 'Cn 'v~ltmetl'f\l~ '3. ,e1illrnr :mzis'tentad:o j~ITtrar:e B'ste de ~plla'Xiima:tlv2ID ,kDi/V :(,i,ll ,cRz'nl mulltimetrmu,r"h .ss ima''te :mlli!Swra::

- 'tens.iUll1ea _PJIBiloX' iil~e..c,tJ);ice;

_ ite,nsianea ''lI~_al'<BS03il'eI0r '; ,

_ rti'e.n1lillJnHa ;l~nDdic'a 'IDn JT.a;di0.J'ee0J>~t'O.ruJ)e;re .cu 'tuIDll'ri, :m'a&Ul',il1it'a pe :co1j]_'dnnsatoareIe dB 'tiJtl'aj ':

._ l'1mnsill.,nJ~a ,pecatDft:uj1 ;tl1!'hnrltar" ,'dOi:l.£l'ar.ezistenf,a, ,.din ,'cait:@a JiBl .il~})U;~B~-tB "Wa.1:oarJ}a ile eii'tiv2\, 'k1~l'(')olnmi..

_ xlilU'si.rrne-a :di,n 'BIDJiit'C!1rtd tmlnz:rSlt:0'):ll['elor,.

l'll gtmera1 CSB Vii> l~mlB ~cDlllit ,de Impttu1c:u, re:zist'BID tade :illl,tmre'a :~p:am:tRlui esve 'JThl'{ui 'mare :pe 'ScThI'ile ,n~ 'tensiH!ui ffiJ,l,,1 .ma;Jii. 'D:e eXlB1D;l11u, ',un :mlll.Ut:imetl'UCli 1il.'ezlis,t:en$a dB 20 kG/V -p:e CSCR.ra, de ! 'V ';V,a, wve.a :0 'J.~RZ[S',t:en~t:a 'ne JJIl!trare de 20 kit tar .pe iSC:fIJrl10:e:5DiOY;, ,de ~l:ID .twIn. '

86

v 1lll'tmetrele 'e[e'clmurice" ~a'V'ind rez'~steDitaae intra'Jle 'm '~'lI!rde TO !MQ jpsntru ,t@:ate isC:lki!le in ,generall, :put .:Ili :Io1];(!)sit:e la 'to-ate 'masura:rile,necesilirein'ptactica :ranie,amatcrdnr.

'. )La :t'eusiune:alter.naliiva en jjrecvMta 'pina ita :3'0 )ktHz. :Multimetrel:e 'an in general1 :imp'edanta rle rrntmFe ~cupiins'a :,iud;re '2 kD./V ;~i lEO lkQ/Y '§i 'p'ellffiit ,;

- ]jnii;s'llrarea,'!;ens.i:llni'i dB I1e~ea 0;

- masnrarea "t-ens~u:nilor 1nse:currarur~le :'tI'amsI{ll~:ma~

toarrilor ,d'e ,1',e1i:e:a :fohys'ite la ~aaiDreeeptoar:e ('tensiunea de :iLilam{}l!I,t, tenshrnea Y,I1>entm _ 'Fe.ij,resor .et:c.:,) ..

_ tensiunea .la je~'i,rea a'lnplificat(l}'ar,eleuil;aruuid£r:ee-

-ve-n~a- pe'dii'liuzor,. . '

~D0rnen!i!U,l ,d,e 'lrtili:z'a:l'e :a:[ :mllU1i:metre[:QI',pen'tru ;'terrsii;uni aUet:n-a:t;ive de jUi1STh .ireGv:e:ur,ti.a .:este .destiul .de :res'tJ5ins, (ia;tofit'a 'in {special .serrsihiti:t'a;:tH'Fc(l"Ufs£.

• La tensinnll de ;radiDfre'cverr.ta. Mace:sitB 'l'lil1tSl'IF:iJ;ri, Gill :cit este llliaii l'idiea:ta )frec¥cll!~,a '~eJ:l ;nriiit urai 'i~;@art~:mte aeev[t.llea;;llaDlt':"t;t.i:leu:e Jil1l:t,ml!B ;ale -vol:bm:etrruna!l '§i iinmuDtam:t>a .fire101' ,d,e l:ega'tu:ra. Din ,a;e:e:a13ta c.3Jnza isn:nila 'de '1'n:'9.:surare ,tr,:ebuie .enned:t:w1ia ,jtire'Ct ~l;ll T:P1urcl:eI:e'd'B 'mfd;su:t:a;re" :pl'in :iJ!l:teTrn-eifiilJl[ nmnr ttl~ocodili sau ,contacte ;m 'ifoan:a ,de :ane. 'y,}e asemenea ,itJrelil~ie ,mritlilita c.O.1l~ct~l)rea .sDn::dei lie m;awrare Ja rra;pattilCflJUi 'a[ cIreu~tf.l[or 'acordrute" :iiirrdir'c'a., ,din ,cI]uz'adnz:a-cDTduhii ,;~'i 'Th irum:€wtm3:,rli Be ,se [pToJiLulle, .indrcatii!le 'VcOJ' H (f)'romte.

:Se 'IIJ;t'tJ!t'pfmurtlilif,e-aZR :pciz-ele ilild:u~ti've :sall·<Y.1[pac.i.bive 'alec:ircu~t~ltl:r 'fa£l.or.nat:e ;S2lill se ;O{)'lle:c,te:aZR ,'sl!l1ild'J; ;f\lrin .int:er,ffl.ediilill ~unnr 1iiy.'IzC0:a!rej[:BZ:F~llliy:e., t,.ens~une:a ';PH ~jjJ.rtr;t;g'Ul (c:J;[ccult ThCOrRat rez:ult-md din l:JaJlcul. :Tre:bliti:e ]]::epinut f~pibu!l 'en. 'v:@'lbllle'tl'rile., e,xoce;ptie :f:arDludcele (ell dl\\'s!ti:oovie :s,:peeia~, .masoaI:a itUlrs1l!l'ui 'Si!il:llSDi:a;aJl:~, ;ia;r 'indiirrftt11!Le rSCU;llilor sInt 'iiwte )lll t:eJitsiuni ,etica.ce..

'f,f'mIsinctl'iIB n:esiinl1I:sl'iiita:le" 'c:a:a~ :pilhln. J:ij:l'Itl!fit.eJ.-e de :im,iPuliimrIdin 'televiz@rur:e, 'SIl Jwt iNla:su:m n:u:mai.Dill 08c1- tli>g:mflil c:ilituidi:c.

;87

_F.rM]')I§rnea. :milin:m[rHlJ1'1Jl!letrm_clui SliJ;:Lil % ,;a:lil\}>'pE"-'~)1:tttJl','I1'l:tl.i impIiJYf1. iru~t;BI'c:airurc:as:a ;[R ei'l);euii;~e:eBlt ,~(,J:eiBCJ)iiv.}:;:l!B~:z:a en 5!li,tno:a.uneI'.e:a uaei IH~z:iS!t,en_Jie {:ve_ziIste~ta jnt"el1lID '}1, .msnm-m.elJ!tllilu:i 'in :.sBI~ie 'ou ~fClem.enteil::~).

.ACBs,t mipt ~,DJl;t'ed:e!t®::mina 'rl'lo.dificlUI""-e:aen:r'Blljl1ior din ,circuit" :iaT 'j·lits,t:rram.fi:_tihil :in:_dica,va;lor'i 1_a;IsB.

.$ems'tent.a ~iIJ.~~raa ,a :a,p~nxbrilul -Vl1lJTia;zR :in ~fu!I:lrJiie ,CLe -searade !I'llli1Sl}lil:'a., ire ,iif'a. lki'ilnohm.i, cp:e!l:lTru Xl:hliren'(iifre' uralmil mti.m:@_a;m\p'Cl'H~Qlj, .pi:Ira .la ,z'ccimi -de :ollllU,'i, '!}_)"entN:l 1@'llI,eU;l1i 116) :orfihlL1111 <u.rn,peri:lox.D;~ aceea, :~m1in:te ,tie Th ,.B_If) (,J,trRl). :masn'l'a:rea ll"@_p-ecli W& ·'treb1l'~e tS:R 's:e ,:tl:UJ',lB:asua 'valo.are:a .T,e~is:t-en-:f,El mterne 'amstrumentifi1i:ifii, 'y,rulaalre care 'tr.eIJu'ie:sa 'lie '1l~g'l~a1191l:a 1Qjf-a ,de IFezis,t:e.:m;~ele .ain Jcu.cuitril 'm ,Cilire 'is(\) 'll.om~Ilt_ea;z'a.

1:n geaeral ,sint mai j];re:c-vrent£ nmu'tt.oaTele eazuni ~in ~c.a.re ,se ~P(),t lace :rn~,ais'Llrnri 'fari'& ·aJID:ai ,~ine;en11lt'ne 'Jl'.Bzi;\l'tgI1,p.a '1n,ternt1 :a '~nBtmm:en:tI\JJlIi.:

- :mas.UiI'aTe'aCl1r.entllllllll ,abS'oihit'd:e ]areteTh rle -ra.div,r:e:ce,:pto:a;r,e C~i ·t.eieYJiz,Qare ,sta;;~:iInlare~: .-lffiW:sllTIaJl<eacu.relil1nihii 'ab.smlhit de ]aha;tm:ii, ;pen':tru Jr.9Idioree.e_pto'aJr:e p:o;v,taJb'il~ 'tra:n~}srt.o_tiz:a:te ':

- ma-,'lu$_ar:ea:eurenrtultii ,cont.inUQ ;a;!ilSD1ibit ite ,diife"rite :e;t~jje .din.'l~a:d.io.re:ct:.~p.tD:a;re:sa;'Il ·'tfi1!e:iizrrare.

';f,u "m:on;ta:je-le,cR 'tr;a;nzrs:toare, lc:u:nent'll:i ·,d'rin'lilJiliitar ;se ,ma-so.ar_a iintroi!hrcTnd instmmentul.d·e :mws'll!l~a;t 'in :serie _~u J3.01e0t,tITu1J.. "fN,u .se ~:m_3is:o.air;a, tnemitor,; "d.eoa;nec:e .se unoCli·'i1:ca,t:enEiU!llih~,d:e ,pIDia;r:izal1e ;~i :ini!tieaJiil.e V1)T :iieronate. 1n iIDa1juflt_a:t.e-a cea2Jllt:rlo~,cure:n:t.ul ,u.iI!l ealectnr .se ,p:fYa:t~ ·60iisiid-era 'a:pl·D~ximatlv "egallJ. ,pu. ·nei ·(f,in:emitur.

:In :cazur,iie 'rn .came 'yailoRrea ~e2Jist,entei 'intern~ '.a :ins'tr:umentU'lui.nu B'g'te ,fmr.e-S_PRRZ_a.tO"fllrJ:l, ;fluT.en,tril is-e ':v:a :mIlisu'ra 'i:n:d'rir.ect, introll'U::em:d lin-cim.mit "0 Tezisten;va cu vrulU:3"rea ,neee:sara ~i Im_asuood:c:u 'aijUrtorril ulUu:i :volltmet:rnc'ad.ere-a de AJoosiune ,de ·,:peacerusta.

{;J'a "~'i ~in c:aztil·v.DltmetrulU!i"m'ili):tm,permetl'~];-e ,§i amper-metnele ,de 'cur.cnt !alt:ell'll:a;tiv rffi;asomra 1ill :sinllSQiida:l, ;i:aa" 'in{Hc_atiil~ iSint.date 'in ~aJorJ. et:i:caoo.

~,8B

'Prin ~'3:eJIs1h~li:t.a:.t'P'J1 :iR 'm1ilrtia jffi'I~C\\'H~l:tia :~un:Gi 1l'!,',iiTO'l'flI\~!".tnr se f~n~;Bleg.B ,caMtafct:e:.a, &!u fre,a :rB0"£!vl,Ji:.O'llta !se.m:rJJ:iJ:~ ,-a:i,_e;p:~t;ate ~i !a ~;pr,_-_@i:h,me ;0 jp'l1te'lle :ill:e :i:e:~J:",e "{j,~ ·JjJ.ifi _illnv:el '§l (mL[It.a!teCB'l:':;t'"f~pnnzf~toa:F.e :1if'El'B-i "aJ'tlili!\7'ri ID:.011maJe.

1Mii.s~:l!l'ail~iiB ise :po,t eiectull. :iDen:truii:etBlllT:li;uwe'as:oo;'Sihi'li;j):1;.t;ii . nmocimJ?, :emd ;tuaJte JI'Qgi1rj.e1e ,r~iffiif1_r;BDr:p-tnri{ri~u.i MEt, :af;-eZItte .pentr:l!l ,tf~p'lifiear.e ,m:a,:;sj,1:11t-a,j (S_~d'l !jY~tl'll i!:"e.~Er- 3ni:unrea ;se1Tsiib'i1i'ta}irilillll:itate ,~(j,B .z,g@Jallot1 'cill<~a n:R'l,ri'lIh0~trea If,adiDmc£.ptol''lilil!li 'estE :l1tlglaita 1]lDllltrll ,nbtrili\J'BI:B'..:1 %TJrll'l:i [.l31nniit Ta pm·,t iSllmnU:1,.jzg,u'!n:o:t.

Pen.frr.u.eieet11lLT,ea 'f\jc.esJi0r ~;p:e'[',a;t.;ji £"s:t:e }11e.en:sar f.oilin ~genemtor d:e :srenmwlJ. d;eI:11d~IT]'[':e:evLeu.tia eu Ifr_ec,"~~:a i§i '.'tBITsluIT.ea V'd;l;ia'bi~'C" £nloiillu'}a;t .en 's:emua,l a,e ,ltllfflulre'0- -vell~a de '1 ,0.0:0 :lIz '~l ~graaril ,de !:ll'to:dula,tiie iJ;.e -If 0'% Wi 'un :iRstrument Jpe:ntru m:aS1Jlmre,a 1put:e,rii.tte ;ie:~in~ '('lU} 'w,ai_t'tmetru .·S'nu 'll'lil'V:0'Jjln1B,trJl La~ \audii:Qf:l'~cven:ta)

1:11:e;a;zu1l1U':tiHza.tfj 'waJ'ttnretre1l'lVl'i~ :a,:_ee.sta $B -vaJ;lonec:ta. .la ie§ire-a'l:'~Ld;iHreEj;)p:t:o:r'tH'lI~, 1m ;ltxClli rl'imzoruilui ·aOY;inrl ~g:riiJR ~a _lI£glRlil1 :im;p.ea--a"ll:t;a ~le :ill:tr~1'Ke ia w:a:ttmetr:ri1llrfti:l:a 'VialD'ruren,in~;rreftaR~.ei dUiU.:z.orUl'lll. j;n C{l;2lru ,u;tHizra11ij 'll!llui voltme:tlHl :d.e ;arJi!(HOfr.e.cVien~a ,se -v;a"con:ecm;ill. {re:~ir,~alna&iiD~l'£c~piUoj'ului @ ',re~ls't.enj;~ade is'arQio .neirrdll'cti;v:;a{;lu Wia~oaC' Ire:a~g;aita ;C11 ,,:v:alo;are.a :1IX1;pce€h111vei ,d'iffhrz.oJl;ll'Lu.~, lia'r vmtmetrnl ;8B::vJ.acOnB'"c.tr.a lin 'p,anlJel ',;pe 'l'eZl'rs'tentTh. ~ln .acest ~.nro(l;, :pll'terB:a laj:e.~_i;rre tse ;sitaJb'ile:;;;te ']nUke.cit, lpJ'rin ~~aln:a~Ba Ite~si;lIrrii.

,Pig. ,3;la. :Mmlt~~ ;pe:w-rll .mtfsuf.are;a ,s-enS'ibj!l'iriiifii ~Ia cf_w(lror_e-e:eptoar_ea'e 'ell ,hol'ne -'cl:e 'llnle.m'ii;ex.te:tiionllii.:

,1 - 'generaw d:e ",.mnale .de ,ratlIOfre.cvent!1: ;2·- ,,,tireD'!1 '"-_dff.i£ia.l!1',; 3 - :»atliQr~,P:tor,; ;/1 - ~,ine_tlimnent . ,p:erit:r,.ll :1ntli'caf.68. ~ut_-er.fi '1a. .~ie.~lre.

1n !funtit;'ied'e _mo:.duJ Jm -:CRFe :S:e ,_@f.e'ctue:az;arecep,tJn, .gen.enatIHJui jite is:tlmn:aJ fs:e ,uon.ee,t!:ea'zia Ila :in:.tr-area .r:adi:o'J!~pt-or!ril uiasiJfe[ ,:

:89

T:)Ln. .cazril Te~ejJ;~iei en .anteril'l. ;e.xt:erio:ara., 'aniena ·:t.eiasc~p[d1, .sem :anterra laULO '~la DadiioTe.ceptoal'e~epentru :alltIDItdbll) !mGntt~j'u11 .n:£lces.areste 'Gat :~n .'£tgum ~;l.1. JDiU:pR .,C!l]:m mezllitadtn j;tgTura JPfll!lJtrR "a.S£) ,[)'Qrela 'v:a;luarea ·t:ensi-

7

,3

-' '.2

,,- --- -- -.- -.- - --,

i' --.An tenoli .__-'it-O"'t-------==___;:~:e:..4-.,p_~-.<)c' 'J!iJmil'it i.

'L i"

-,i-~9i"D'= So.Jl ,--- -1 ' ! lI1." _--=_....Il

"&r:an .meld/ic

.a

'b

r!:C:HHHi-.,;c=]-*'I---:t---'i0---;l-..,p.,'lIril.end'l,\;rM~ ,I

'I .'(fulliill - I;

II l;f.vif.a 7I'CJ1fJP' II

L--flkHj,-" ------if-~-r -'+1, -0 .1or:IJ1(Ji :1'

IL "g "

1i'!lt-{ja-.1IfJOJl. 'r "

.. Eoro» ·melo/ic

.e

·:F>i_g. $:2. :'S'cllJ,ma llnicneii ,ar)Uficirilte :

~ll - ~_clii~aJlen_tA nu [aritetil1 r;eN.:t:eiio.ar-li. iltentru .lrailtor,e:eWtQ:arele -i61~ nn Jbnn<l& ·de 'lfn:e:cve1\Ve :JIiQ ~kHz - :2-(; iMHz-,; .b - ·ec:hi~}:cn.tll 'Cu rantena {a,uto ..v:e.n'tw .ra:diore~pt:o"rew ,MA ; .c -- echl"'''le.rilfll een ;rui.teliil. "t:eie.9llDlllcll, lllmtru ·uiliCll'eCell.tml'"e 'MA.:l - \lferrer&Wride.semm,le _decmujo'frecvexrt-ll.; 1! - ~anten"

... 81rtin(jial~; 1:1 -- ~raj:Uorec~.Ii.tor.

:Uill:E Jint-V.0clRse "f!lil ':va'diur:e'c-ep'itnr iUIB ;autrcn'a en 'v:a:[D1Iirea "tens'luuiii :m~til.':o:Ul1'lSle ,(!il(3 .g'l3!ller:a;ctm:, :COll'Be!t:area .~en.eratm'1il:.1.1'11 Ja ~b.m:·U'a, .life 'ant.eoo :}1 :x.ailiiort.Rc~pturril~Ti $e 1]3!Oe lPi1n finterm,ell'i'lil'l unei :::wntene ;artil'i-ciale, .;DarB ,r'f)]ll'rrdUEB imptil-

'dan:~a ;mtevnaR :2mtenei. '8.chema .antenei .:artlliieirule .:ffste da.ta :'in iitgur:a 'SJt 'S.ensibUitatea ,se:expnim'a ~tin mlit'ati d.e ''tierrsiU:1iI:c :'tL"Y" 'mV, V) f§l -este ;.egaIa "eR .'1'liYJl1ri'l ;semnall~ui .lie m£,rare ,cirtit j}arnterm_at_ornll ;g,e[l'£)l'aJtomi1nti. ,;d:e ;semrrru,.

~ I~ I~

:Fig. 3.:3. iMont~j jpenir.l!l _m'alluram:a 'sens'i'bi1itliJii .la ;~adj-oJ'cc_~,to:aF:elc Dill :lJjn'ten"a.i[e :fux:iit'il :

:1 - ,:generator 'de (a.mnale ·;0.0 ,,~alof.re:cventil. ; 12 - "huclll,_o.e,l'a'ili&tle ,: .~ --\ralUor.eclllitor: .'4 - Llns.trumeut ·,pelit.u 'in'dio;J.rea 'p.uter.il ;a 'ie~ire,

~2.:) :lm ,ca-:;~:ril .rB'Cep;VIei 'C'U .3J!lirten:a <de :IeriitJit (mont~jlUi[ ~neCBsa;r.es:tre iia;'t 'in :ftgm.a $';3") ;genenmturul ,rite :semlluj[ ,S'B CDne~teaza 131 ,:0 1Jud]?[L ,The :r'9x'l!ra;t,J:e lJRFCPl',o.d'lilne cll!ll!rii:rm;p . .ehrctromagnetJ:c Jli1.niv~e\1111 J'llI1.tm:rei .d.e .ateri!ta. EoILril :dee ,am_f)hrs::lJl'.e ~a Ibn,elel ,u:e :.;raiira;V;ie 1fa:iVR ll!1:e flll;nt.en:a de ;i£rli'ti 'a TadiGl'ccce-pt.Qrnlui ,};)'ste ,~tatt ~In :ii:gclH!lt ;3.4.

91

'S;e:1iysi:h'ij)i:rra.iID'xl, ,£eex:prlIDa 2l!rt 'JlllirratJi ,de clm:_p ,(~!J. V:!U'l ,; ::mo:WI!m,; Vjna) ,;~i ;e:s!t(!) ®;g;aI:a eu .:a ;2(iha ]Oal'];;B Efin "t,em:rBilJl't1B'~\, '.a~:pl;hJ~l1:tL '~l,e'ho1 §,l:ar;l:~1it1'}T im 'huc];a deradiatiB(ilwBX.el1il1Plu, :(ll;~1XJaiIj.fi ;{£1BnBl~~ttUl'> -8-;a ,a_;r:jlka't ':in 'bue'l~ldB 'l<ad-'i;afiB1 pfj;1llitr.u 'USB ;01bf;tiihlfB la ,lI3!f,ITmit j[\aaiar.Be~ptm>llllli jl:t;tJm_~B:a :d'B~5IilJl<]1~V '0 1l,lirlfrJiun-e all,) :l,,i5 'm -V, 'fnsemnn'a, ,.ga ;sans1wil:i'taltf\a ll:fl,o.,ioJ.11'¥0B:p:tOTUluJ 'Bste .~llt 'r:/f) :fJ.Vjm).

]Ili:g, :'B .. ii, Bncla ih~'l'adlia.tii_e 'p.e'I1.tlm 'M:A "1i ~c.oRec:wea.ei : 'I - -genera,tDr ;!l.e zsemrrale ca.e ",<tl:IIn:rre,cvent1l'; 'Z - ,bQbinA :tlIn ',trei '8pl" e

. Cll.llnu 10 ;1 .mrn '<'c""na.WI. 'electrQ8t"eic, '

::Nlod,IiI 'aB'I'~.al,iz'al',e ia ~bil1>dBi i:le ::radia;tiee-stBil'3!t :In 'IYguTd. .0.:5.'

,

"

.PIIoII.

~C3"p. 11. .A,p:ar:ate ,i1e llu:£isurul niinlaluiizate tpentrn d.Cllallar.e

:1.~1 IMulltiml'lHI ." . .' . ..

:1;'2 Generator H'niyers·i.] ll'C :scIJur:a'l:e

~3 ;J "1'5

'Cap,. <2 .•. ~pmate.dem·asimlt 'de ltiboral,Ol' :2:1 ~'f·o.fllrlmi1J:'1!l ,ee.JcCtranie

:2:l~ iPurrke ':oe \m~~urar.e ii3!'Ll:;

;2:3 .Ap;ar,~t }Xe'fitru m:ifsnr,ar1ln 'lr:aniistoal"elor ;2:4 'Ji:ener,ator ,'de a'Uillofr(ecv:("n.,~~i '. . .

'2.5 G'e!il~eTalor ,de il'.a:dipifrCI:\renrlCt . , c, _ ~ "

~2;-6 :CeQBnil'UT ,il:c ,mir,a "ltnlHrl ~l'e flla'h" " " , " "

',(\ap. ~. :lndhmJl1 ill£h:i'D'd \U'tillzUl~ea 'l!P.tIr:;atelor ~d,e mlusural :'3.1 1~%liS.uT,::lToca ,lul;siurii10X

13.:2 :m'lisur.a:r:e:a '.tn1 ren;liiloT

:3::3 j'<f~;suraI'IJa iSI'l'lSihilitJijliil ::I'ad1orec",p:tOllr:eloT., Ri'ifl'iv,gr.ape

-,

------------~-----------

:ftu.n ~d:e I'(~v.ar: J21.0S::nJll.J,.:J1cl.t ·fir ~'lJl.na1'''''6.. /r_: iZ, ~G~l.r;H}J.b": di:::J.!11'7

.Jintt)mtiJl:deF_aa !JlQljgr..altt.1i. , •• ~FJ)~\tA:rIA'''~.ret,.l'. _'t.3.Effr._O~:J!WI m r. '1&3£5 rc, 1128"9 nuo:ule$bi

Edit"," tehnic> @

Colectia radio ~I televiziune Colecfio radio ,i te'~viliune Colecfio ra

Vor aparea:

.. ,-

STEREOFONIA PENTRU RADIOAMATORi

de C. Luco ~i I, Presur iJ

, .

AMPLIFICATOARE D I JOlts}!. FR~CYErtTA.~.

de c.. Papa;,,· . . .......

CULEGERE DE PROBLEME' PENTR U RADIOAMAtORI

(traducer e din limba rusa) de 5. N, Sakolov :~

In pregatire:

LABORATORUL RADIOAMATORULUI de c.. Costache

Lei 5

",