P. 1
Cap. XIII Insolvent A - 2009

Cap. XIII Insolvent A - 2009

|Views: 843|Likes:
Published by akasaskia

More info:

Published by: akasaskia on Jan 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Capitolul XIII Insolventa Introducere

1. Insolventa este esecul in afaceri, starea, de cele mai multe ori iremediabila, pe care intreprinzatorul ar fi trebuit, dar nu a putut, sa o evite. Daca afacerea este o aventura, atunci insolventa este consecinta aventurii care s-a terminat prost. Procedura insolventei este modul in care legea si tribunalele organizeaza esecul in afaceri. Deschiderea procedurii insolventei va antrena un lung sir de restrictii si chiar de sacrificii ce vor fi suportate de ambii destinatari ai procedurii, debitorul si creditorii deopotriva. Dar aceste restrictii sau sacrificii sunt necesare, fie pentru ca altfel debitorul nu se poate salva, fie pentru ca debitorul trebuie eliminat din mediul sau de afaceri, pentru a nu contamina acest mediu si a nu antrena si alti intreprinzatori in esecul sau. Principalele doua efecte ale deschiderii procedurii insolventei sunt desesizarea debitorului (automata, daca debitorul nu a cerut sau nu i se permite sa ceara reorganizarea) si suspendarea urmaririlor individuale contra debitorului. Efectul de suspendarea împiedică acţiunile individuale de realizare a creanţelor contra debitorului si se aplică atât creditorilor cu creanţe garantate, cât şi celor cu creanţe negarantate. În momentul deschiderii procedurii insolventei, intreprinzatorul (devenit, din acest moment, “debitor”) intră sub protecţia tribunalului, fiind astfel protejat de actiunile creditorilor pentru recuperarea creantelor, inclusiv de eventualele şicane pe care creditorii i le-ar putea face prin executări individuale. Conducerea activitatii debitorului trece, de regula, în sarcina administratorului judiciar, inca de la deschiderea procedurii. Mandatul administratorilor societăţii ce intră în procedura insolvenţei inceteaza pe data deschiderii procedurii, daca debitorul nu si-a declarat in termen intentia de reorganizare. Chiar si in acest din urma caz, administratorii societatii debitoare isi pierd functia, in favoarea administratorului special, pe data desemnarii acestuia. Administratorul special, atunci cind debitorul si-a pastrat dreptul de a-si administra afacerea, isi desfasoara activitatea sub supravegherea administratorului judiciar. Iar administratorul judiciar este, din punct de vedere judiciar, sub controlul judecatorului-sindic si, din punct de vedere managerial si comercial, sub controlul creditorilor, exercitat prin comitetul creditorilor. Asadar, creditorii preiau de la asociatii/actionarii debitorului controlul activităţii acestuia, de la data deschiderii procedurii insolventei. Rolul asociatilor/actionarilor societatii aflata in insolventa este redus pina la estompare. Practic, de la data deschiderii procedurii insolventei, adunarea generala a asociatilor/actionarilor isi vede suspendate atribuţiile principale. Asociatii/actionarii se mai pot implica doar in desemnarea administratorului special ori in procedurile de majorare a capitalului, fuziune sau divizare necesare pentru implementarea unui plan de reorganizare. În caz de lichidare, creditorii vor primi, in ordinea de preferinta prevazuta de lege, plati sub forma de distribuiri din sumele de bani rezultate din lichidare, creditorii cu creanţe garantate avind prioritate cu privire la satisfacerea creanţelor lor din sumele obţinute din vinzarea bunurilor asupra carora poarta garaniile. Ca urmare a trecerii la faliment, debitorul persoana juridica este dizolvat de drept, urmind a fi radiat din registrele publice, la finalul proceduii de faliment, cu consecinta pierderii personalitatii sale juridice. Debitorii - persoane fizice care au fost condamnate definitiv pentru bancrută frauduloasă, gestiune frauduloasă sau alte infracţiuni

economice nu vor mai putea deţine o funcţie manageriala în vreo companie şi nu vor mai putea face afaceri pe cont propriu până la reabilitare. Anumite descalificări profesionale, restricţii şi interdicţii sunt aplicabile si managerilor debitorului - persoana juridica, dar numai în cazul antrenării răspunderii lor penale pentru cauzarea insolventei acelei persoane juridice. În fine, in mod similar Codului falimentului din SUA, legea română prevede descarcarea completă de datorii a cdebitorului, cu exceptia falitului fraudulos. Descarcarea de datorii împiedică creditorii să întreprindă alte acţiuni privind colectarea oricărei părţi a debitului neachitat. 2. Legislatia romaneasca in domeniul insolventei este mult prea des schimbata fiind, in plus, diseminata in prea multe acte normative. In afara de Legea insolventei nr.85/2006, exista o Lege a falimentului societatilor de asigurari (Legea nr.503/2004), o Ordonanta referitoare la falimentulu institutiilor de credit, aplicabila si entitatilor reglementate ale pietei de capital (OG nr.10/2004), o Lege privind insolventa transfrontaliera (Legea nr.637/2002), o Ordonanta de urgenta aplicabila profesiei de practician in insolventa (OUG nr.86/2006) precum si, dupa 1 ianuarie 2007, data aderarii Romaniei la UE, Regulamentul procedurilor de insolventa emis de Comisia Europeana (Regulamentul nr.1346/2000), direct aplicabil in dreptul intern. Toata aceasta abundenta legislatie, mult prea frecvent modificata, este rezultatul lipsei acute de principii pe baza carora o asemenea legislatie sa se poata funda. Lipsa principiilor provoaca haos legislativ care duce, evident, la aplicarea empirica si imprevizibila a legii, intr-un domeniu in care, oricum, se incearca reglementarea efectelor dezastrului, in ideea de a incerca reducerea la minim a consecintelor acestuia. In plus, legislatia insolventei sufera si de inconvenientul unei slabe cunoasteri din partea mediului de afaceri, care in general rejecteaza aceste proceduri. Ca orice lucru necunoscut, si insolventa provoaca panica si teama. Administratia din Romania a incercat in repetate rinduri eficientizarea procedurilor de insolventa, motiv pentru care aceasta si-a propus, inca din 1995, evaluarea eficacitatii cadrului legal in ceea ce priveste apararea drepturilor creditorilor, recuperarea datoriilor, mecanismele de preventie a insolventei precum si evaluarea masurii in care acestea se incadreaza in practicile internationale cele mai eficiente. S-a incercat a se identifica asteptarile creditorilor, astfel incat avantajele si dezavantajele acestora in cadrul procedurii insolventei sa poata fi mai bine determinate, urmind liniile directoare pe care Banca Mondiala le-a schitat in World Bank’s Principles and Guidelines in insolvency procedures referitoare la raspunderea organelor de conducere a debitorului persoana juridica, deschiderea procedurii, efectele deschiderii procedurii etc. Ideea specializarii instantelor in procedurile de insolventa, a selectarii, calificarii si pregatirii profesionale a judecatorilor-sindici, este tot atit de veche ca si fosta Legea nr.64/1995, chiar daca este este si acum, la 12 ani de la edictarea acestei legi, in faza de inceput. Situatia este similara in ce priveste alternativele insolventei (negocierea, arbitrajului, medierea etc.). O preocupare speciala a administratiei romanesti, cel putin in teorie, a fost cea referitoare la crizele sistemice si insolventa intreprinderilor detinute de stat, la rolul si implicatiile falimentului acestor intreprinderi in cadrul procesului de privatizare. Legislatia romana a insolventei este, insa, rareori aplicata marilor companii, datorita, spre exemplu, multiplelor exceptari legale aplicabile societatilor de stat privatizabile. Pe de alta parte, legislatia si practica judiciara din Romania lasa la indemina debitorului o intreaga varietate de modalitati de a evita sau deturna procedurile colective de la scopul lor legitim.

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei1 a fost rezultatul acestor preocupari, la care s-au adaugat cerintele integrarii in Uniunea Europeana. Având în vedere concluziile Raportului Comisiei Europene cu privire la progresele înregistrate de România în cursul anului 2004 în procesul de aderare la Uniunea Europeană, potrivit cărora sistemul juridic românesc nu prevede „mecanisme eficiente pentru ieşirea de pe piaţă a operatorilor economici”, fiind identificate ca principale cauze ale lipsei de eficienţă „complexitatea procedurii, aplicarea neuniformă a legislaţiei în materie, protecţia redusă de care beneficiază creditorii”, Guvernul României a fixat ca obiectiv prioritar în Programul legislativ şi în Strategia de reformă a sistemului judiciar elaborarea unui act normativ de reformare a procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului2. Procesul de amendare legislativă a avut ca punct de plecare acquis-ul comunitar în domeniul insolvenţei (Regulamentul Consiliului 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedura insolvenţei3, Directiva 2002/74/EC din 22 septembrie 2002 pentru modificarea Directivei 80/97/EEC privind protecţia salariaţilor în cazul insolvenţei angajatorului4, Directiva 80/97/EEC privind protecţia salariaţilor in cazul insolvenţei angajatorului5, Directiva 2001/17/EC din 19 martie 2001 privind reorganizarea şi falimentul societăţilor de asigurări 6, Directiva 2001/24/EC privind reorganizarea şi falimentul societăţilor de credit7), legislaţie a cărei preluare a fost asumată în cadrul procesului de negociere. Asa cum declara Nota de fundamentare a Legii insolventei, „s-au avut, de asemenea, în vedere cele mai bune practici în materie în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state cu tradiţie în domeniu, precum Statele Unite ale Americii”. 3. Simplificarea formalitatilor de inregistrare si autorizare a functionarii societatilor comerciale, adica de deschidere a unor afaceri noi, a fost o preocupare constanta a legiuitorului roman, inca din anul 20018, cind s-a instituit o procedura unica de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor, in scopul simplificarii unor formalitati administrative, procedura care a fost de mai multe ori modificata, in acelasi scop al simplificarii. Ideea simplificarii a fost reluata in 20049, cind, practic, procedura de inmatriculare si autorizare a functionarii societatilor comerciale a fost readusa la situatia anterioara anului 2001, cind societatea era, mai intii, inmatriculata si, ulterior, autorizata sa functioneze. Ceea ce s-a urmarit prin emiterea acestor doua reglementari a fost sa se simplifice procedura inregistrarii unor noi afaceri, cu cit mai mici costuri. O afacere serioasa nu se deschide, insa, de catre orice persoana, pentru ca altfel nu mai este vorba de o afacere, ci de o aventura. O firma serioasa trebuie sa isi poata permite sa suporte costurile demararii unei noi afaceri, sa isi poata plati un avocat, notar, expert contabil etc., lucruri
1

Publicata in M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006, in vigoare din 20 iulie 2006. In continuare, in text, Legea insolventei. 2 Nota de fundamentare a Legii nr.95/2006 privind procedura insolventei. 3 Publicat în JOCE L160 din 30.06.2000. 4 Publicată în JOCE L270 din 8.10.2002. 5 Publicată în JOCE L283 din 28.10.1980. 6 Publicată în JOCE L110/20.04.2001. 7 Publicată în JOCE L125 din 5.05.2001. 8 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea formalitatilor administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, publicata in M.Of. nr.283/31 mai 2001. OUG nr.76/2001 a fost republicata in M.Of. nr.413/2002, fiind ulterior modificata prin OUG nr.129/2002 si prin OUG nr.35/2003. In prezent, este abrogata prin Legea nr.359/2004. 9 Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii peroanelor juridice, publicata in M.Of. nr.839/2004, care a intrat in vigoare in 11.11.2004, a abrogat OUG nr.76/2001. In prezent, si aceasta lege este abrogata.

simple care sunt, de fapt, conditii ale succesului afacerii sale. Acest gen de idei fals-socialdemocrate favorizează apariţia firmelor fantomă, care nu fac decât să polueze mediul de afaceri. Social-democraţia nu înseamnă a permite tuturor să-şi constituie societăţi comerciale, ci a crea mediul propice pentru ca « afaceriştii » să-i angajeze pe cei care au nevoie de un loc de muncă, in exercitiul muncii sale cel in cauza putind sa isi valorifice ideile de afaceri valoroase, chiar daca nu-si poate deschide o firma proprie. Economia de piaţă se construieste cu societăţi serioase. Daca este simplu sa se infiinteze o firma in Romania, este in acelasi timp infinit mai greu sa se lichideze o afacere. Desfiintarea unei afaceri in Romania este atit de complicata incit o mare majoritate de « patroni » au preferat sa lase firma proprie sa se radieze din oficiu, in baza fostei Legi nr.359/2004 (denumita si Legea simplificarii formalitatilor), iar acum, in conditiile introducerii impozitului forfetar, adica a unei taxe platibile statului indiferent daca exista profit sau nu, aceeasi « patroni » prefera sa suspende pe termen limitat activitatea si existenta firmei. Costurile lichidarii acestor firme - fantoma (taxe, onorarii, creante bugetare stinse in mod iremediabil ca urmare a radierii) le suportam noi, contribuabilii. Spre exemplu, in cazul lichidarilor voluntare, reglementate de Legea societatilor comerciale, fiscul nu permite sau incurca aceste lichidari voluntare, intrucit, invariabil, pretinde controale fiscale de fond, in prealabil oricarei lichidari. Rareori cu motive reale, fiscul formuleaza opozitie la hotarirea asociatilor privind lichidarea societatii lor. ANAF impune subordonatilor sai epuizarea modalitatilor de executare silita bugetara, inainte de a cere, asa cum era obligatoriu conform Codului de procedura fiscala in forma sa initiala, deschiderea falimentului. Nici procedurile de insolventa nu sunt, cel putin in prezent, solutia optima pentru scoaterea unor societati comerciale din circuitul economic si juridic. Cazurile de insolventa dureaza. Procedura de insolventa se deschide greu, chiar daca debitorul o cere (judecatorul sindic, in loc sa pronunte deschiderea procedurii fara citarea partilor, procedeaza la citare, iar uneori refuza deschiderea procedurii pentru lipsa unor documente inutile la dosarul cauzei). Sunt debitori care tergiverseaza deschiderea procedurii cu singurul scop de a se prescrie actiunile pentru anularea actelor sale frauduloase, de externalizare a activelor proprii in dauna creditorilor sau actiunile in raspundere contra managerilor. Se trece greu la lichidare, acordindu-se preferinta reorganizarii, chiar si cind debitorul nu o cere. Judecatorul sindic se implica prea mult, in loc sa lase treaba in mina managerilor procedurii si a reprezentantilor creditorilor, si in acest fel incurca procedura. Adunarile creditorilor sunt prea dese si sufocate de prea multe formalitati si atributii, in conditiile in care gradul de informare a creditorilor obisnuiti cu privire la acest gen de proceduri este foarte redus. Se cuvine, insa, a arata ca Legea insolventei, adoptata in 2006, contine citeva noutati care pot simplifica si da mai multa suplete procedurii insolventei. Spre exemplu, se introduce procedura simplificata, aplicabila practic tuturor societatilor comerciale (reorganizarea devine o exceptie). Atributiile judecatorului sindic sunt limitate la controlul judiciar al procedurii, deciziile comerciale fiind exclusiv in sarcina si responsabilitatea managerilor procedurii insolventei, care pot fi controlati sub acest aspect de comitetul creditorilor. Principalele atributii ale adunarii creditorilor au trecut la comitetul creditorilor, format din 5-7 membri, cu un grad ridicat de informare si educatie in materie de insolventa. Managerul procedurii va avea, deci, interlocutori adevarati in persoana membrilor comitetului creditorilor. 4. Procedurile de insolventa au ca element central debitorul, acel subiect de drept care, asumindu-si riscul unei afaceri, a esuat. Incepind cu anul 2003, la nivelul Uniunii Europene se vorbeste din ce in ce mai mult de intreprinderea debitorului, care merita salvata, intrucit de ea

a trecut treptat in umbra. cu sau fara acordul creditorilor. recunoasterea greselii (conditie a acordarii beneficiului salvgardarii sau al scuzabilitatii). Este usor de vazut similitudinea intre conceptia noului aqcuis comunitar in domeniul insolventei si antica – dar atemporala – parabola a fiului risipitor. chiar daca reorganizarea este o simpla modalitate a procedurii insolventei in legea germane. care isi platesc datoriile proprii la timp. Acesti creditori. Privind lucrurile din aceasta perspectiva. isi vad averea ciuntita (asa cum averea tatalui este injumatatita in povestea fiului risipitor). minia creditorilor fata de comsumarea averii debitorului si a unei parti din averea lor. primordial al procedurilor de faliment. Avem un debitor care isi asuma riscul de a fi independent. in fine. sinucideri. concedieri. primoridiala fiind incercarea de salvare a debitorului. bancile. in zona subsidiarului. Subcapitolul 1 . solidaritatea creditorilor fata de pierderile provocate de debitor (jumatatea de avere incredintata de tata fiului sau risipitor). a tatalui ca fiul sau se va descurca sau. putin naiva. o lege care ii permite debitorului sa ia din averea celorlati atit cit ii trebuie pentru a-si pune in practica ideile aventuroase. lor li se impun suspendari ale executarilor silite si alte restrictii ale drepturilor lor obsinuite si tot ei sunt cei care trebuie sa suporte efectul extinctiv al creantei lor pentru disparitia personalitatii juridice a debitorului sau pentru descarcarea lui de datorii. divorturi. reinsertia acestuia in familia afacerilor. creditorii). a unui debitor care a esuat in afacerea sa si care pretinde ajutor. se va intoarce la origini ca sa isi reia viata de la zero. in trecut. cum este cea franceza. a creditorilor participanti involuntari la un act de salvare impus. ci pot fi chiar loviti ei insisi de faliment. victime ale conjuncturilor nefavorabile sau ale propriei incompentente si se “propavaduieste” reinsertia acestora in mediul de afaceri. Dar cei sacrificati in favoarea acestor “succese” sunt. La fel. pot fi nu numai frustrati ca nu au parte de sarbatoare dinspre tatal. iar legea ii confera chiar mijloace de a-i constringe pe toti creditorii la acest ajutor. mari tulburari la nivel social. in definitiv. lege care poate fi asemuita tatalui. care nu sunt altceva decit fiul ne-risipitor din parabola. comunitatea locala. economic si chiar personal care nu se justifica defel fata de asazisul imperativ al salvarii unei singure oi dintr-o suta. fac din reorganizare (salvarea intreprinderii) o prioritate in practica. statul. raspunsul misterios si bizar al legii la aceasta minie si la inevitabila iritare insotitoare. Este un deziderat greu de acceptat din postura creditor confruntat cu realitatea frustranta a sustinerii. Este evident ca un debitor vinovat nu are ce sa caute in acest tablou. iertarea de catre lege a unui debitor scuzabil si. din caz fortuit sau din vina debitorului. cum este cea germana. Sunt legislatii. ruina proprie a debitorului determinata de un mediu economic neprietenos sau indusa de propria incompetent. dincolo de orice condiserente de ordin economic centrate pe creditor. creditorii. in caz contrar. dar care isi ruineaza averea in urma unor aventuri care l-au dus in insolventa si care poate fi asimilat fiului risipitor. este greu de inteles sau acceptat o astfel de “ratiune” care pune in suferinta sentimentul de dreptate. Aproape tot tabloul este complet. Scopul traditional si.depind o suma cvasi infinita de persoane cu care debitorul se afla in relatii de afaceri sau in alte raporturi juridice (salariatii. ea este prezenta in peste 85% din cazuri si are o rata de “succes” de aproape 60%. adica protectia creditorului in relatiile de afaceri. caderea implacabila. pe scurt. din moment ce. intrucit legea impune o rapida eliminare a sa din mediul economic si de afaceri pe care l-a contaminat. intrucit lor li se amputeaza creantele. Alte legislatii. totusi. increderea celorlalti ca debitorul are fler si ca isi va plati datoriile. care isi propun in mod direct si fatis salvgardarea intreprinderii debitorului. care poate fi asemuita cu credinta. fara a cauza tulburare celorlalti parteneri contractuali si care. se vorbeste din ce in ce mai mult de asa numitul “faliment scuzabil” al intrerpinzatorilor nefericiti. inclusiv cu banii lui.

pina la redescoperirea sa in perioada marilor coduri ale secolului XIX. pret din care creditorii. debitorul care nu isi achita datoria era pedepsit sever. Vechiul drept roman a fost. 2003. fiind decazut din drepturile civile. Corporatia ii cuprindea pe comerciantii si meseriasii din aceeasi ramura de activitate si era condus de un consul ales din randurile lor. ulterior. Negoianu. care isi insela creditorii. tome 2. dar si procedura insolventei. dupa unii autori. a nu izbuti. In locul dreptului roman uniform. in colectiv. inlocuit cu un drept cutumiar. Vechile institutii ale dreptului roman. practic. fiind orientata catre repararea prejudiciului. Germenii procedurii falimentului se pot regasi in dreptul roman. Paris. creditorii. fiind exclus din breasla. 2007. termenul echivalent este to fail. fallere insemna a rata sau. Economica. Termenul se pare ca provine din limba latina. la faramitarea puterii politice romane.cit. prin intermediul unui mandatar. daca nu sunt insotite de masuri reparatorii. aceluia care oferea pretul cel mai mare. pina in sec. de Justinain. desi revitalizate. Din punct de vedere etimologic si istoric. pentru a-si apara drepturile.Domeniul si scopul procedurilor de insolventa Sectiunea 1 Scurte referinte de ordin istoric 5. asistat de consilieri. Guyon. inutile. isi au sorgintea in procedura de venditio bonorum (devenita. pe care le vindeau in bloc. pentru o vreme. fallere” este faillir (a nu reusi. De altfel. In franceza. se insela si pe sine insusi. ulterior. Genova. Executarea silita. Din procedura de venditio bonorum s-au dezvoltat. In faza initiala de alicare a Lex duo decim tabularae. Bucuresti. Falitul. Milano). isi insuseau partea care li se cuvenea. 9e edition. notiunea de “faliment” a fost. odata ce era trimis in faliment. Cu 10 Y. . creat pentru uzul comerciantilor. putind fi vindut ca sclav de catre creditor. intrucit ceea ce interesa creditorul era sa-si incaseze creanta. judecatoreasca si chiar legislativa. Urmand exemplul autoritatilor civile. D. el devenea un proscris. a gresi” 10. St. distractio bonorum). insa. intr-o ordine de preferinta asemanatoare cu cea reglementata in prezent. si numai in subsidiar sa il pedepseasca pe debitor. care sa-si achite datoriile pentru a evita sa ajunga in aceeasi situatie. Raspunderea civila si-a pierdut astfel caracterul exclusiv sanctionator (aflictiv). indeosebi cutumiare. cit si cea a falimentului. Dupa finalizarea procedurii de venditio bonorum. Prabusirea Imperiului Roman a dus. XX. “a insela.610. intrucit. vor dobandi autonomie administrativa. ca sunt practic. Droit des affaires. Fallo. cea care a desemnat esecul in afaceri. intrau in posesia bunurilor debitorului. a rata). 11 A. Florenta. cu timpul. Pissa. se organizeaza in corporatii si bresle care. p. Ulterior. Institutul de Arte Grafice “Vremea”. consulul emitea norme interne bazate pe obiceiuri care serveau la rezolvarea litigiilor ivite intre membrii corporatiei. s-a observat ca aceste pedepse nu isi ating scopul. atit institutia executarii silite. Insolvabilitatea in vechile legiuiri romane. Carpenaru. fiind condamnat la inchisoare (fallitus ergo fraudator). debitorul era exclus din viata profesionala si chiar cea sociala. asa cum o stim in prezent. p. Pe teritoriul Italiei. Comerciantii. statele-cetati adopta reguli proprii de drept. fenomenul dezintegrarii imperiului roman a dus la formarea statelor-cetati italiene (Venetia.7. falitul era considerat automat infractor. au cazut in uitare timp de peste 1. inchis la inchisoarea datornicilor sau chiar omorit11. Prin legea Poetelia Papiria s-a inlaturat posibilitatea omorarii debitorului pentru neplata datoriilor. In loc de a impune exclusiv pedepse debitorului. in engleza. termenul care traduce cuvintul din limba latina “fallo. pentru a da un exemplu si celorlalti.300 de ani. op. 1931.

spaniole etc. Sistemul german neaga solutia Codului comercial francez a construirii dreptului comercial in jurul faptului de comert (sistemul obiectiv). cu exceptia actelor de natura strict civila (adoptie.5 si urm. Droit des affaires. Sunt cunoscute statutele din Pissa (1305). Verona (1318). din 180713. regulile comerciale italiene patrund si in aceste tari. a fost Franta. In perioada moderna. propriu-zis. la aproape 80 de ani de la nostrificarea Codului comercial francez. care a facut din Republica Franceza un imperiu (?!). Sistemul dreptului comercial din Germania are la baza codul comercial adoptat in 1897. nu se ridica la nivelul Codului civil din 1804. reglementarile reunite sub formula Codului comercial. intrat in vigoare in 1900. Codul comercial italian este modelul Codului comercial roman din 1887. a luat nastere. Prima ordonanta. care organiza dreptul comercial in jurul calitatii de comerciant. va duce insa la diminuarea rolului dreptului statuar in reglementarea activitatii comerciale12. Economica. Un prim act care prefigura marile monumente legislative ale Frantei il constituie edictul lui Carol al IX-lea din 1563. Australia. Decaderea comertului italian. acceptarea unei mosteniri). Au urmat cele doua ordonante ale lui Colbert emise de Ludovic al XIV-lea. normele interne emise de consuli au fost adunate in culegeri numite statute. odata cu adoptarea Codului comercial francez. Droit des enterprises en dificulte. Egipt). preferind sistemul vechiului drept cutumiar al statutelor. Incepind cu sec. Prima tara in care s-a trecut de la dreptul cutumiar la legi scrise. In Italia. Olanda.timpul. franceze. confera autorului calitatea de comerciant. 1999. Cea de-a doua ordonanta. In formularea unor reguli proprii activitatii comerciale. Reglementare comerciala germana este aplicabila numai persoanelor care au calitatea de comerciant. mult mai elaborat si mult mai evoluat decit Codul comercial francez. p. dupa realizarea unitatii politice. indiferent de originea lor. schimbului si circulatiei. casatorie. precum si o procedura speciala de solutionare a litigiilor dintre comercianti. in treacat fie spus. Faptul de comert. in plina epoca a cruciadelor. Stanciu D. aplicabil in tarile de sorginte anglo-saxona (Anglia. partea anglo-saxona a Canadei). sistem care are 12 13 Yves Guyon. Datorita legaturilor comerciale cu negustorii din Franta si cei din tarile nordice. cea din 1681. Editia a VI-a. XII. dar si fortate de cuceririle lui Napoleon. Sub influenta ideilor revolutiei franceze din 1789. mai cu seama in domeniul maritim. Interesant este ca. Italia lui Mussolini a adoptat un nou cod civil. indiferent de calitatea lor. in 1942. prin care au fost create jurisdictiile consulare. germane. in vigoare si in prezent. tome II. avea ca obiect comertul terestru si cuprindea reguli aplicabile tuturor celor care faceau comert. aplicabile numai comerciantilor (prototipul tribunalelor de comert franceze. dezvoltarea comertului a impus inlocuirea dreptului statuar si consuetudinar cu un drept scris. apare un drept al targurilor cu reguli aplicabile tuturor comerciantilor participanti la aceste tirguri. Belgia. Desprinse din dreptul civil. Drept comercial roman. Dreptul comercial. aplicabile pe intreg teritoriul tarii. unele adoptindu-l ca lege comerciala proprie (Italia. p. . Universul Juridic. au fost concepute pe baza sau in jurul notiunii de fapt de comert. un rol important l-au avut targurile medievale italiene. post-renascentista. a fost adoptat Codul comercial italian (1882). care. a breslasului (sistemul subiectiv). SUA. care a integrat codul comercial sub o reglementare unitara a dreptului privat. 2007. privea comertul pe mare si consacra reguli specifice acestui gen de comert. Spania. multe tari cu traditie in comert au preluat Codului comercial francez. Dupa dobindirea acestei calitati. Redactorii Codului comercial francez au construit aceasta reglementare in ideea de a o face corespunzatoare cerintelor productiei. Bergamo (1475). cea din 1673. Bologna (1509) etc. in special prin participarea la targuri. savirsit cu titlu de profesiune. Paris. Carpenaru. existente si in prezent). Sistemul de common-law. orice obligatie ce ar rezulta din exercitiul comertului va avea caracter comercial.11. ca ramura de drept.

2007. 16 Prototipul comerciantului ajuns in faliment este domnul Biroteau. la rindul lor. Carpenaru. reactii in lant care sa-i afecteze si pe creditori. Regimul falimentului consacrat de Codul comercial francez era foarte dur. In acest scop. XIX). Conceptia referitoare la faliment a Codului comercial francez a fost preluata si de Codul comercial italian din 1882 si. D. care desemneaza generic faptele grave savarsite de falit si sanctionate penal14. Figura falitului nefericit este. aplicindu-se numai comerciantilor.. op. Codul comercial uniform al Statelor Unite (US Commercial Code). prin intermediul sau.la baza precedentul judiciar si cutuma juridica. a bancii. Codul Comercial francez reglementa o procedura de lichidare a bunurilor falitului si de distribuire a sumelor rezultate intre creditorii falitului. privea comertul terestru. comercianti si ei si debitori. Comerciantul falit. cat si necomerciantilor. Falitul era decazut din drepturile profesionale si civile si. printre care si Mica Dorrit (Amy Dorrit). si de Codul comercial roman din 1887. in . chiar pe tatal lui Charles Dickens. menite a reglementa unele institutii fundamentale ale dreptului afacerilor (companii. Falimentul discredita total si iremediabil comerciantul. Ulterior. de Charles Dickens. St. Prima reglementare completa si sistematica a falimentului s-a realizat insa prin Codul Comercial francez din 180715.recent descoperita Australie (actiunea se petrece la mijlocul sec. Conceptiile privind tratamentul comerciantilor in dificultate a urmat o interesanta evolutie. Personajul domnului Mickawber din David Copperfield. insa cuprindea si dispozitii referitoare la “Falimente si bancrute”.). Sub influenta dreptului comunitar european si a globalizarii. In aceasta conceptie.pe atunci . unde si-a crescut chiar nenumaratii copii. este aplicabil atat comerciantilor. inspirata de reglementarile italiene. personajul central al cartii lui Balzac. Spre exemplu. adica a mesei pe care erau expuse marfurile comerciantului falit. dupa unii critici. O prima reglementare care a pus bazele institutiei falimentului o reprezinta Ordonanta din 1673 emisa de Ludovic XIV. in acelasi timp. a plecat. Florenta si Venetia. insolventa etc. adica “bankruptcy”. In perioada statutelor oraselor italiene Genova. . domnul Dorrit a fost « salvat » de o mostenire neasteptata si a fost eliberat din inchisoare. deci. corporatist. procedura avea un caracter sanctionator. era inchis la inchisoarea datornicilor sau arestat la domiciliul pe durata procedurii. Dupa o indelungata sedere in inchisoarea datornicilor Marshalsea. in comparatie cu ceea ce inseamna in prezent procedura insolventei. in cadrul acelorasi raporturi juridice cvasiinfinite ca numar. In perioada clasica a dreptului comercial. tatal de familie din Mica Dorrit. in prezenta tuturor negustorilor. comerciantul este vazut ca o piesa in angrenajul unor raporturi juridice cvasiinfinite ca numar. vechle precepte ale sistemului de common-law incep sa fie abandonate in favoarea unor legi speciale. toate bunurile falitului erau puse sub sechestru . in SUA exista o reglementare cu caracter federal. in sistemul acestui cod comercial. Aceasta operatiune de distrugere a bancii (banca rotta) se afla la originea denumirii de bancruta.610. Falimentul. p. conceput ca o procedura de executare silita colectiva contra comerciantului care si-a inselat creditorii prin neplata la scadenta a datoriilor.cit. era trimis la inchisoarea datornicilor sau chiar sanctionat penal pentru infractiunea de bancruta16. O figura aparte in galeria personajelor nefericite ajunse in inchisoarea datornicilor datorita falimentului este domnul William Dorrit. de altfel. si el un “client” de lunga durata al inchisorii datornicilor l-a avut ca model. o prezenta familiara in romanele lui Dickens. chiar penal si. era instituit urmarind 3 finalitati : (i) asigurarea platii creantelor creditoriilor . in acelasi timp. prin neplata la scadenta a datoriilor sale. (ii) pedepsirea falitului . de obicei. piata de capital. falitul era complet desesizat de patrimoniul sau comercial si. falimentul era. Actul final al excluderii profesionale si sociale a falitului era distrugerea simbolica. Gloria si decadenta lui Cesar Biroteau. unde face avere. (iii) asanarea mediului de afaceri prin extragerea comerciantului falit din acest mediu. care poate provoca. Aceasta Ordonanta. cu toata familia. pentru ca nu isi va fi platit 14 15 Termenul de “banca rotta” explica si cuvintul din limba engleza pentru faliment.

in sens de sanctiune aplicata persoanelor care au determinat incetarea de plati a debitorului persoana juridica. printr-o mai buna gestiune. el nu mai poate beneficia de credit sau incredere de la ceilalti comercianti si. redresarea. . prin Legea din 1985.). Falimentele sunt provocate uneori de evenimente nationale/internationale. furnizorilor de utilitati etc. la nivel mondial. lege care. Intr-adevar. bancilor. Echivalentul francez al falimentului din legea noastra este “lichidarea judiciara”. In plus. Din ce in de mai mult debitorul devine centrul atentiei legiuitorului. in prezent. Concurenta si globalizarea au determinat aparitia crizelor financiare neimputabile intreprinzatorului. in astfel de cazuri. nu conta. iar cel supus procedurii insolventei nu mai este denumit falit. Aceasta reglementare a constituit modelul legilor de reorganizare judiciara. inclusiv al celui comunitar european. creditul. falimentul nu mai este decit o modalitate a procedurii insolventei17. poate fi lasat sa inceapa o noua afacere (asa numitul « fresh new start »). Daca in trecut falimentul era un accident individual al comerciantului sau o consecinta a unei gestiuni gresite ori frauduloase. In legislatia moderna. Reorganizarea. pentru a nu-i afecta si pe ceilalti. comunitatii locale. luat individual. sa spunem. nu este intotdeauna benefica statului. comerciantul. Conta colectivitatea celorlalti comercianti. a introdus o astfel de procedura. isi va fi pierdut astfel credibilitatea. poate continua sa-si administreze afacerea. dupa lichidare. care pot avea mai multe sanse sa-si recupereze creantele in urma unei reorganizari. in conditiile in care tribunalul declara scuzabila aparitia starii sale de insolventa.la scadenta datoriile. In Franta nu exista o legislatie a insolventei. Intreprinderea debitorului poate sa dispara daca nu exista nici o persoana interesata sa achizitioneze intreprinderea acestuia si sa-i asigure. sanatatea si celeritatea circuitului juridic si economic colectiv. conceptia clasica referitoare la faliment a fost treptat abandonata. cu consecinta disparitiei comerciantului care a esuat in afacerea sa. Insolventa a devenit. acestia isi vor gasi locuri de munca noi doar daca vor fi capabili sa-si reconverteasca pregatirea profesionala. Se intelege ca pentru cazul cand procedura reorganizarii sau a redresarii judiciare nu este posibila sau nu da rezultate. De aici a rezultat ideea procedurii de redresare sau reorganizare judiciara. Din punctul de vedere al salariatilor concediati ca urmare a falimentului. de conjuncturi politice sau economice nefavorabile. salariatilor. urmeaza sa se aplice procedura falimentului (care este o lichidare judiciara). schimbari de domiciliu etc. este integrata in US Commercial Code (formind obiectul capitolului XI din acest cod). disparitia unui partener de afaceri. Ma grabesc sa adaug ca Legea nr. inclusiv a celei franceze. a unui angajator etc. Intradevar. 17 De altfel. trebuie eliminat din centrul acestor raporturi juridice. ci si in favoarea creditorilor. in prezent falimentele ating sectoare economice intregi. In secolul trecut. Prima lege care. in legislatia franceza notiunea de faliment are o semnificatie si mai restrinsa. avind in vedere ca la distributie primii in ordinea de prioritate sunt creditorii privilegiati. care sa asigure supravietuirea comerciantului care merita sa fie salvat. a unui contribuabil. tratabila. deci. este US “Bankruptcy reform act” din 1978. cota falimentara ar putea fi mult mai mica sau chiar inexistenta decit partea ce i s-ar cuveni din reorganizare. Franta a introdus pentru prima data procedura “redresarii judiciare”. ci debitor. daca este posibila. mutatie dificila de cele mai multe ori (mai ales pentru persoane care au trecut de virsta unor noi inceputuri ori care sunt mono – calificati) si insotita intotdeauna de sacrificii (decalari profesionale. fiscului sau furnizorilor de utilitati. Intr-o astfel de stare. nu este o masura exclusiv in favoarea debitorului. printr-o reproganizare judiciara sau. colectivitatea creditorilor avind un rol din ce in ce mai estompat. In aceasta conceptie clasica. alaturi de lichidarea judiciara (care a inlocuit clasicul faliment). Debitorul.85/2006 privind procedura insolventei este un fericit exemplu de exceptie de la aceasta tendinta. ci o legislatie a “intreprinderilor in dificultate”.

In noua conceptie, procedura insolventei apare ca o procedura care permite intreprinzatorului aflat in dificultate sa esueze in mod organizat. Incercarile de protectie a afacerii debitorului aflat in in dificultate au mers, poate, prea departe. Dreptul francez a construit, incepind cu 1984, o reglementare de ordin general menita a preveni sau reglementa amiabil dificultatile financiare ale intreprinderii, rezultatele acestei reglementari fiind notabile. Ca si in medicina, este, intr-adevar, mai bine si mai ieftin sa previi decit sa tratezi. Insa, in 2006, in Franta, a fost emisa o lege privind procedura salvgardarii intreprinderii, lege care nu mai are in centrul sau protectia creditorului, ci salvarea debitorului, chiar cu pretul sacrificarii drepturilor unor creditori18. La capatul acestei evolutii, legislatia insolventei a devenit, din pacate, din ce in ce mai complexa, fara sa ajunga vreodata la rezultate satisfacatoare, si din ce in ce mai indulgenta cu debitorul 19, ajungand sa pericliteze ideea de credit, ca incredere in comercianti (iar principiul fundamental al dreptului comercial este protectia creditului), ba chiar sa aduca atingere uneori fundamentelor dreptului. Georges Ripert spunea inca din 1936 ca aceasta tendinta a dus la instaurarea unui “drept de a nu-si plati datoriile” (?!! – n.n.) in favoarea debitorului falit20. Importanta deosebita a procedurilor de insolventa a fortat Comisia Europeana sa emita propriile reglementari in materie de insolventa, pina in prezent fiind in vigoare un Regulament si patru Directive, menite in special sa rezolve probleme relative la insolventa transfrontaliera si la protectia salariatilor din intreprinderile insolvente. 6. Trasaturile generale ale dreptului procedurilor de insolventa pot fi sintetizate dupa cum urmeaza : a) Elementul esential al procedurii insolventei il reprezinta starea de insolventa. Iminenta sau aparitia starii de insolventa marcheaza inceputul perioadei de restrictie a drepturilor debitorului, restrictie specifica procedurii insolventei. Cu exceptia cazurilor in care este aplicabila procedura simplificata de faliment, dupa o asa-numita faza de observatie, care permite constientizarea gravitatii dificultatilor cu care se confrunta intreprinderea debitorului, tribunalul va decide fie redresarea, fie cesiunea, fie lichidarea intreprinderii debitorului. Acestor masuri li se alatura diferitele restrictii impuse debitorului (care nu mai are dreptul de a-si administra liber intreprinderea) si o disciplina colectiva aplicabila tuturor creditorilor (care nu mai pot continua urmaririle silite individuale pornite contra debitorului). Dar starea de insolventa poate influenta atit soarta actelor juridice ale debitorului incheiate in perioada anterioara deschiderii procedurii (asa-numita perioada suspecta), in sensul ca unele dintre acestea sunt invalidate, cit si soarta debitorului sau a conducatorilor sai in perioada ulteriora inchiderii procedurii, in sensul ca debitorul sau conducatorii sai sunt afectati de unele decaderi din drepturi sau interdictii profesionale. b) Procedura insolventei este o procedura colectiva, avind caracter concursual. Colectivitatea creditorilor este organizata, acestia constituindu-se in asa-numita « masa credala », care se manifesta prin adunarea si comitetul creditorilor. Cu foarte stricte exceptii, actiunile
18

Asa-numitul “drept al intreprinderilor in dificultate”, formula pe care o utilizeaza fara exceptie doctrina franceza, isi propune patru finalitati, in aceasta ”ordine de preferinta” : prevenirea dificultatilor intreprinderii, redresarea intreprinderilor aflate in situatii compromise, lichidarea intreprinderilor ale caror dificultati financiare sunt iremediabile si sanctionarea conducatorilor culpabili. A se observa ca protectia creditorilor nu mai apare pe lista de prioritati a dreptului francez al intreprinderilor in dificultate. 19 Yves Guyon, op.cit., p.5 20 Georges Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, 1936, cit. de Y. Guyon, op.cit., p.5

judiciare sau extrajudiciare, precum si urmaririle silite pentru recuperarea creantelor contra debitorului sunt oprite odata cu deschiderea procedurii insolventei. c) Procedura insolventei este esentialmente judiciara, ea desfasurindu-se sub controlul judiciar al judecatorului-sindic. d) Procedura insolventei este transparenta, creditorii, priviti individual, cit si colectivitatea lor organizata (adunarea creditorilor, comitetul creditorilor) avind dreptul la informatie asupra tuturor aspectelor procedurii. e) Procedura insolventei este o procedura a compromisului si a sacrificiului. Debitorul si creditorii sunt nevoiti sa suporte limitari ale drepturilor lor, unele chiar foarte drastice. Spre exemplu, furnizorii de utilitati sunt obligati sa continue sa furnizeze utilitati debitorului, daca acesta este un consumator captiv al acelor utilitati, cu toate ca datoriile de dinainte de deschiderea procedurii nu vor putea fi platite decit la distributiile viitoare, daca din aceste distributii va mai ramine ceva dupa plata creditorilor privilegiati. f) Procedura insolventei este general aplicabila, orice debitor care desfasoara activitati economice sub forma de intreprindere fiind o tinta potentiala a acestei proceduri daca se afla in stare de insolventa. De la acest principiu, legea excepteaza, mai mult sau mai putin legitim, o serie de debitori, in special intreprinderi de stat sau societati comerciale privatizate. Procedura insolventei este o procedura concursuala si colectiva pe care legea o instituie pentru acoperirea datoriilor debitorului aflat în insolvenţă, procedura la care toti creditorii sunt chemati sa participe pentru a-si putea acoperi creantele contra debitorului. În momentul deschiderii procedurii, debitorul « intră sub protecţia Tribunalului », fiind astfel protejat de actiunile creditorilor pentru recuperarea creantelor, inclusiv de eventualele şicane sau presiuni pe care creditorii le-ar putea exercita asupra debitorului prin executări individuale. Caracterul colectiv, concursual, al procedurii insolventei impune consecinta opririi urmaririlor silite individuale ale creditorilor contra debitorului. Procedura insolventei este, insa, o procedura de sacrificiu, care limiteaza capacitatea juridica a debitorului si restrange drepturile creditorilor. Din aceasta cauza, ea nu se poate deschide decat daca sunt indeplinite unele conditii de fond si de forma stricte, referitoare la persoanele carora le este aplicabila procedura colectiva, caracteristicile creantei neplatite la scadenta care pot duce la aplicarea procedurii, starea de insolventa a debitorului, hotararea judecatoreasca de deschidere a procedurii etc. Debitorul este, din momentul deschiderii procedurii, desesizat de afacerea sa. Libertatea sa de decizie asupra propriei afaceri este drastic limitata. Pe planul dreptului civil, debitorul persoana fizica sufera o adevarata capitis deminutio, intrucit el nu mai poate incheia acte juridice de sine-statator ci, ca si in cazul persoanei fizice lipsite de capacitate de exercitiu, legea ii substituie debitorului in actele sale juridice un reprezentant legal, mai precis, administratorul judiciar sau lichidatorul. Persoana juridica, desi are organe proprii care sa ii exercite drepturile, dupa deschiderea procedurii isi vede substituite aceste organe proprii fie cu administratorul judiciar/lichidatorul fie, in cazul in care si-a declarat intentia de reorganizare si dreptul de a-si administra afacerea nu i s-a ridicat, cu administratorul special. Administratorul special, atunci cind debitorul si-a pastrat dreptul de a-si administra afacerea, isi desfasoara activitatea sub supravegherea administratorului judiciar. Iar administratorul judiciar este, din punct de vedere judiciar, sub controlul judecatorului-sindic si, din punct de vedere managerial si comercial, sub controlul creditorilor, exercitat prin comitetul creditorilor. Asadar, creditorii preiau de la debitor sau, dupa caz, de la asociatii/actionarii debitorului persoana juridica practic intreg controlul activităţii acestuia. Intr-un sens larg, instituirea procedurii insolventei este, in sine, o preluare

ostila a societatii in cauza, din moment ce controlul se transfera de la actionari la creditori. Intradevar, rolul asociatilor/actionarilor societatii aflata in insolventa este redus pina la estompare. Practic, de la data deschiderii procedurii insolventei, adunarea generala a asociatilor/actionarilor (AGA) isi vede suspendate atribuţiile principale. AGA se mai poate implica doar in desemnarea administratorului special ori in procedurile de majorare a capitalului, fuziune sau divizare necesare pentru implementarea unui plan de reorganizare. In cadrul procedurii, eventualele drepturi ale asociatilor/actionarilor sunt exercitate de catre administratorul special, consacrat de Legea insolventei drept mandatar al acestora. Pentru esecul afacerii, insolventa reprezintă o formă extremă de control al comportamentului managerial. Atâta timp cât debitorul îşi achită obligaţiile la scadenta, controlul asupra afacerii rămâne în mâinile acţionarilor şi ale administraţiei debitorului. Dacă insă debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile la scadenta, atunci controlul este transferat de la acţionari la creditori, prin intermediul managerilor procedurilor de insolventa. Actele juridice, platile si operatiunile debitorului incheiate dupa data deschiderii procedurii, cu exceptia celor curente, sunt nule daca nu sunt autorizate de judecatorul-sindic in prealabil. Sunt supuse unei potentiale actiuni in anulare si unele acte juridice ale debitorului incheiate inainte de deschiderea procedurii, in cursul « perioadei suspecte » (perioada imediat anterioara hotararii de deschidere a procedurii). Procedura insolventei poate antama si raspunderea, patrimoniala sau penala, a managerilor societatii debitoare, daca acesteia se fac vinovati de aducerea societatii in stare de insolventa. “Amenintarea” cu o astfel de perspectiva poate impune, sub raport psihologic, un control al activitatii manageriale, o prudenta de bonus pater familias in gestiunea afacerilor debitoarei. Legislatia romana a insolventei este insa rareori aplicata marilor companii, datorita, spre exemplu, multiplelor exceptari legale aplicabile societatilor de stat privatizabile. La rindul lor, creditorii sufera serioase limitari sau restrictii ale drepturilor atasate, in mod obisnuit, creantei lor. In primul rind, toti creditorii, inclusiv cei care beneficiaza de garantii reale, sunt tinuti de efectul suspensiv de executare pe care il implica deschiderea procedurii, ei nemaiavind dreptul sa incerce isi recupereze in mod individual si separat creantele, ci numai dreptul la distributiile de sume efectuate in cadrul procedurii insolventei ; la fel, toti creditorii (cu unele exceptii nesemnificative in cazul creditorilor beneficiari de garantii reale) sunt tinuti de efectul de « inghetare » a valorii creanteli lor la valoarea nominala a acesteia din data deschiderii procedurii, ei nemaiavind dreptul sa adauge creantei dobinzi, penalitati sau alte costuri. In al doilea rind, acei creditori care nu si-au declarat in termen legal creanta contra debitorului, nu beneficiaza de niciunul dintre drepturile acelor creditori care au fost inscrisi pe tabelul creantelor (“creditorii indreptatiti sa participe la procedura”, asa cum ii defineste Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei21). Legea insolventei creează numai condiţiile participării creditorilor la procedura insolventei, fiind obligatorie notificarea creditorilor, cunoscuti sau necunoscuti, referitoare la deschiderea procedurii, dar creditorii care, pina la expirarea perioadei de inregistrare a declaratiilor de creanta, nu s-au inscris la masa credala, sunt straini de procedura. Creditorii ale caror creante sunt contestate sunt, practic, exclusi de la procedura, pe perioada solutionarii contestatiei acesti creditori contestati neavind plenitudinea drepturilor creditorilor indreptatiti sa participe la procedura. In al treilea rind, ordinea de preferinta normala aplicabila intre creditorii unui debitor aflat in cursul activitatii sale normale, este serios amendata in cadrul procedurii insolventei deschisa fata de acel debitor. Spre exemplu, creantele privilegiate, chiar
21

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, publicata in M.Of. nr. 359/21.04.2006. In continuare, in text, Legea insolventei.

beneficiare de garantii reale, sunt preferite de “super-privilegiul” cheltuielilor de procedura. Creanta privilegiata a statului este preferita de “super-pivilegiul” creantelor salariale. Pe de alta parte, exista anumite creante care „scapa” procedurii, cum ar fi creantele creditorilor beneficiari de garantii reale, care pot solicita judecatorului-sindic sa-i autorizeze sa continue sau sa incepa o executare silita individuala a bunurilor asupra carora poarta garantia lor. Creantele ulterioare deschiderii procedurii, inclusiv cele rezultate din operatiuni curente, se inscriu la masa credala pe masura exigibilitatii lor, fiind trecute in tabelurile suplimentare de creante. Daca rezulta din activitatile curente ale debitorului, aceste creante pot fi achitate chiar in cursul procedurii, cu titlu de « plati curente », indiferent de ordinea de preferinta instituita pentru eventualitatea lichidarii. Avind in vedere aceste restrictii ale drepturilor creditorilor, restrictii care nu opereaza unitar sau egalitar, unul dintre obiectivele majore ale procedurii insolventei este acela de a media sau arbitra intre creditorii cu interese divergente. Organele procedurii au aceasta sarcina, de a media sau, dupa caz, arbitra, intre creditori. Finalitatea procedurii insolventei este stabilita de art. 2 din Legea insolventei, conform caruia scopul Legii insolventei este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. Asadar, procedura insolventei, este o procedura colectiva instituita pentru a asigura mijloacele adecvate pentru acoperirea pasivului debitorului, mijloace considerate de lege ca fiind reorganizarea judiciara si falimentul. Cele doua modalitati ale procedurii insolventei, reorganizarea judiciara si falimentul, sunt subsumate acestui scop. Pentru atingerea scopului procedurii, atit creditorii, cit si debitorul sunt tinuti sa suporte aceleasi sacrificii ale drepturilor lor obisnuite. Procedura insolvenţei începe cu o hotarire a judecatorului-sindic de deschidere a procedurii care initiaza, de principiu, o perioadă de observaţie. In aceasta perioda, in decursul careia nimic ireversibil nu se intimpla cu averea debitorului, este realizat inventarul bunurilor debitorului şi se intocmeste tabelul de creanţe. Inventarul este necesar pentru a sti care este dimensiunea „averii” debitorului, adica asa-numita masa activa. Tabelul creantelor se intocmeste pentru a se afla care este „masa pasivă” a debitorului. In cadrul procedurii simplificate de faliment, perioada de observatie fie lipseste (procedura insolventei se deschide direct ca procedura de faliment stricto sensu), fie se intinde pe o perioada scurta de timp, de maxim 60 de zile. Procedura reorganizării judiciare are ca finalitate redresarea activităţii debitorului reconstructia patrimoniului sau şi asigurarea mijloacelor băneşti necesare acoperirii datoriilor către creditori in vederea iesirii sale din situatia de insolventa. Procedura reorganizarii judiciare presupune modificari ale unor creante asupra debitorului, restructurarea financiara, functionala si actionariala a acestuia sau restringerea activitatii acestuia prin vinzarea de bunuri sau active. Lichidarea pe baza de plan este reglementata, in forma actuala a legii, ca o modalitate a reorganizarii judiciare si nu ca o modalitate in sine a procedurii insolventei. Reorganizarea judiciara, este, in principiu, straina ideii de executare silita22.
22

In doctrina (Ion Turcu, Tratat de insolventa, CH Beck, 2006, p.548, apud Ion Bacanu, Cap.XV, Procedura reorganizarii judiciare si falimentului, in S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Tratat de executare silita, Lumina Lex, 2001, p.556) s-a aratat ca reorganizarea judiciara ar fi o forma de executare silita „estompata”, care se aseamana, sub anumite aspecte, cu executarea voluntara si cu contractul judiciar. Pentru distinctia intre procedura insolventei, vazuta la modul generic, si executarea silita, a se vedea I. Turcu, op.cit., p.548. Putin mai sus, la p.367, autorul constata, insa, un paradox : „contrar aparentelor si mentalitatii generate de spiritul Codului comercial din secolul al XIX-lea, legislatia actuala a insolventei se caracterizeaza, in primul rand, prin protectia impotriva urmaririi silite private, in detrimentul unei politici economice sanatoase si a ocrotirii locurilor de munca, dar si al combaterii fraudelor, a transferurilor ilicite si a economiei subterane”.

instituita în vederea lichidării averii acestuia si pentru plata datoriilor sale. nu si de efectul stergerii altor sarcini. adica acoperirea pasivului debitorului prin plata sau alte modalitati de stingere a datoriilor. In conditiile economiei de piata. cum ar fi o servitute sau o locatiune de imobil. cele aferente executarii silite de drept comun beneficiaza numai de efectul stergerii garantiilor reale. esential este de a fi platiti cat mai complet posibil . prin intermediul modalitatilor acesteia. deschiderea procedurii colective fata de debitor poate fi si rezultatul unei cereri formulata de un creditor care nu are titlu executoriu iar in tabelul creditorilor care vor participa la impartirea sumelor rezultate din averea debitorului pot fi inscrisi si creditori ce nu beneficiaza de un titlu executoriu. subordonata). cum insa disparitia unei intreprinderi este tot atat de naturala ca si decesul unei persoane fizice. Procedura insolventei este o masura de asanare a intreprinderii de dificultatile financiare cu care se confrunta. al tranzactiilor incheiate de lichidator cu avizul prealabil al judecatorului-sindic. dupa regulile procedurii simplificate. in . fiecare intreprinzator avind.Procedura falimentului. la prima vedere. ceea ce nu reprezinta forme tipice de executare silita. de redresare a sa. chirografara.. Procedura colectiva. in sistemul careia concurenta normala. are un caracter de remediu sau. respectiv. In plus. cit si reorganizarea judiciara. dupa cum se observa. in timp ce creditorii chirografari raman cu putine sanse de a-si vedea creantele platite . De remarcat ca regula este deopotriva valabila pentru vinzarile efectuate in perioada de observatie sau in perioada de reorganizare judiciara. In plus. -pentru stat si pentru colectivitatea locala disparitia intreprinderii inseamna marirea numarului de someri. in cadrul procedurii colective nu se ajunge decit rareori la plata intregului pasiv al debitorului supus acestei proceduri. nu sunt pe pozitii de egalitate. şi anume acoperirea pasivului debitorului. cand o astfel de intreprindere nu mai are nici o sansa de redresare. inclusiv prin disparitia personalitatii juridice a debitorului. par ireconciliabile : -interesul debitorului aflat in dificultate este de a obtine reesalonari ale platilor ori remiteri de datorie care sa-i permita redresarea cat mai rapid posibil. 7. Atit falimentul. de executare silită. Spre deosebire de instrainarile aferente procedurilor de insolventa. insa. fiind si cei ce isi preconstituie garantii. are ca scop lichidarea averii debitorului în vederea realizării aceluiaşi deziderat. In timp ce executarea silita obisnuita presupune existenta unui titlu executoriu. lichidarea se poate realiza si prin intermediul vinzarii prin negociere directa. Deschiderea procedurii colective nu duce direct la plata pasivului ci mediat. Pe de alta parte. datorita calitatii creantei acestora (privilegiata. iar in caz de imposibilitate de redresare. si nu au aceleasi interese . creditorii. garantata cu garantii reale. procedura falimentului beneficiază de regula conform căreia toate bunurile instrainate in cadrul procedurii insolventei trec la dobinditor libere de orice sarcina. riscul afacerii este egal pentru toti. Orice dificultate financiara durabila si grava a unei intreprinderi reuneste interese care. urmaresc insa acelasi scop final. al reorganizarii juridicare si/sau al falimentului. -pentru creditori. creditorii profesionisti (bancile). lichidarea va deveni necesara. care se desfasoara. in marea majoritate a cazurilor. libera si loiala reprezinta axul central. al incasarii creantelor debitorului etc. după caz. sunt relativ avantajati. care se mentine doar in cadrul fiecarei clase de creditori. Procedura falimentului este o forma foarte speciala de executare silită colectiva împotriva debitorului. fapt ce impune instituirea unui mecanism de solidaritate sociala care sa acopere sau sa reduca riscurile sociale. de lichidare a activelor si de eliminare de pe piata a intreprinderii in cauza.

149/2004 isi propunea. incepind cu 1995. ca profesionisti. In sensul celor trei tendinte enuntate mai sus. Sectiunea a II-a Scopul procedurii insolventei . esalonari. si eliminarea dispozitiilor legale de exceptare de la aplicarea procedurilor de insolventa. similare falimentului. au capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare pentru a-si asuma acest risc. precum si de reglementarile aplicabile in cazul unor societati de stat aflate in dificultate financiara. Statutul de economie functionala de piata acordat Romaniei reclama generalitatea aplicarii procedurilor de insolventa si corelarea acestora cu legislatia concurentei.proportia data de valoarea investitiei sale si de piata relevanta. Este vorba de reglementarile in domeniul privatizarii.149/2004 si-a propus. Legea nr. in mod fundamental. insa. a fiscului etc. eliminate in totalitate. in special cu cea referitoare la ajutorul de stat. 64/1995 privind reorganizarea judiciara si falimentul a marcat cele mai importante reconfigurari ale procedurii romanesti de insolventa. a dat prioritate. a regiilor autonome. (iii) simplificarea si accelerarea modalitatilor de eliminare de pe piata a debitorilor ce detin intreprinderi neviabile. foarte multe dintre solutiile acestei legi fiind pastrate in actuala Lege a insolventei. a institutiilor publice. al procedurii de recuperare a creantelor AVAS. controale fiscale organizate in asa fel incit contribuabilul sa fie din start suspectat de evaziune fiscala si esalonari de datorii catre fisc. amnisitii fiscale si subventii directe sau mascate in favoarea eternelor intreprinderi socialiste de stat si a unei anumite clienteli politico-economice. preferate si in prezent de legiuitorul roman si insotite permanent de masuri de favoare fiscala. nu au fost. Aceste masuri de evitare a falimentului se traduc prin proceduri speciale de restructurare sau lichidare. In paralel. netransparente. amnistiile fiscale aferente acestora etc. (ii) generalizarea procedurilor de insolventa. pe linga simplificarea si eficientizarea procedurii colective. initial. privatizarile. Ca si fiscalitatea. in favoarea societatilor de stat (foste intreprinderi socialiste. si ma refer la procedurile de lichidare prin faliment a activelor contribuabililor ce nu-si achita datoriile scadente catre fisc si a institutiei ajutorului de stat. legiuitorul si fiscul prefera proceduri individuale de executare. Pe de alta parte. in locul procedurilor de faliment. libera concurenta pe aceasta piata. de altfel. Exceptarile de la aplicarea procedurii insolventei si ajutoarele de stat mascate sub forma subventiilor. fiind insotite de stergeri de datorii. obligarea furnizorilor de utilitati de a continua contractul cu societatea in cauza etc. supuse procesului de privatizare). legiuitorul roman prefera si acum lichidarile speciale ale societatilor de stat care au esuat in privatizare. Legea nr. dar fara transparenta si garantiile procesuale ale acestuia. O economie de piata functionala si libera concurenta presupun un mecanism unic si universal aplicabil de organizare a esecului in afaceri. In locul unor proceduri transparente de colectare si de cheltuire a banului public. Procedurile de privatizare. sa implementeze acquis-ul comunitar in domeniul procedurilor de insolventa. Evolutia ulterioara a legislatiei romanesti a insolventei s-a caracterizat prin trei tendinte: (i) orientarea scopului instituirii procedurilor de insolventa catre acoperirea datoriilor fata de creditori . legislatia speciala a reglementat numeroase modalitati de evitare a falimentului sau a consecintelor normale ale acestuia. Legislatia romaneasca aplicabila procedurilor de insolventa. procedura insolventei trebuie sa aiba caracter general aplicabil si egal pentru toti cei ce participa la relatiile de afaceri si la jocul concurentei. Legea nr. nu s-au incheiat inca. aceleasi sanse de cistig si pierdere. in dauna scopurilor normale ale procedurilor de insolventa. masurilor de redresare a debitorului. statul trebuie sa garanteze functionalitatea economiei de piata si.149/2004 de modificare a fostei Legi nr. Presupunind ca investitorii.

Din analiza art. CH Beck 2006. dar se opune la deschiderea procedurii insolventei. pastrarii locurilor de munca si al maximizării procentelor de recuperare a creanţelor creditorilor şi a investitiei acţionarilor24. si acelea restrinse de efectele procedurii insolventei. Franţa. în general. cu intreg cortegiul acesteia de restrictii ale drepturilor creditorilor. Unele legislatii europene (ex. teoretic. 24 Pentru citeva elemente de drept comparat. editura CH Beck. in final. O comparaţie între diferitele sisteme de drept din Statele Membre ale UE indică faptul că scopul comun al procedurilor este. ea fiind un simplu mijloc pentru acoperirea creantelor si mentinerea in viata a intreprinderii. precum şi cea din SUA. inclusiv prin intervertirea reorganizarii judiciare din mijloc in scop. realitatea. mai mult de 90% din intreprinderile romanesti sunt intreprinderi mici si mijlocii. procedura 23 In sens contrar s-a pronuntat prof. creantele contra debitorului fata de care s-a deschis procedura insolventei. 2006. aplicabila intreprinderilor mici si mijlocii. Insolventa : legea. drepturile creditorilor vor continua sa fie subordonate intereselor debitorului. Cu toate acestea. oricum. Introducerea procedurii simplificate de faliment.297). intr-o masura cit mai mare. doua dintre Principiile Bancii Mondiale privind procedurile de insolventa (echilibrul intre reorganizare si lichidarea falimentara. inclusiv al dreptului de a incepe sau continua executari silite contra debitorului. in interesul creditorilor. cel putin din punct de vedere cantitativ. 2008. regulile. Codrut Nicolae Savu. legiuitorul roman pune la dispozitia debitorului. acesta din urma si-a putut desfasura nestingerit afacerile. ar avea dreptul la reorganizarea judiciara. acela de a acoperi. care poate fi instituita intr-un numar foarte redus de cazuri. Piperea. intrucit scopul legii ar fi pervertit. insolventa acestora insemnind automat falimentul. si al actionarilor debitorului. cu titlu de sanctiune. Iar debitorul care. Aceasta in conditiile in care. editura Wolters Kluwer. al angajatilor si. procedura care exclude de plano reorganizarea judiciara. : Germania. a se vedea : Gh. p. in niciuna dintre aceste legislatii reorganizarea nu este un scop in sine si nici nu este primordiala falimentului. Din punct de vedere statistic. pierde dreptul de a cere reorganizarea judiciara. care a putut amina la nesfirsit momentul final al adevarului. Din moment ce legea considera ca oricare dintre modalitatile procedurii colective este un mijloc adecvat atingerii acestui scop. Austria. p. Intr-adevar. Marea Britanie). in Romania.2 din Legea insolventei rezulta ca scopul acestei legi il reprezinta acoperirea pasivului debitorului. salvarea intreprinderii debitorului cu orice pret va fi considerata drept scopul procedurii insolventei. Asadar. precum si Ioan Adam. un mijloc (reorganizarea judiciara) fiind transformat in scop. Atita vreme cit. 38. o larga paleta de mijloace de evitare a procedurilor de insolventa. Asa cum constata Cartea alba a guvernarii corporatiste in Romania pe anul 2004. pun insa un serios accent pe reorganizarea juridicara. Legea procedurii insolventei. reorganizarea judiciara este o modalitate exceptionala a procedurii. VI (Cuvant inainte). in sacrificiul drepturilor creditorilor. denota insasi faptul ca legiuitorul nu se preocupa in mod serios de salvarea intreprinderii. Belgia. este limpede ca nu se poate accepta ideea ca reorganizarea judiciara ar fi prioritara falimentului23. Comentarii si explicatii. Jurisprudenta noastra de pina la aparitia Legii insolventei ne-a demonstrat ca reorganizarea judiciara a fost intotdeauna o arma foarte puternica in mina debitorului neonest. La adapostul procedurii insolventei. p.8. tratamentul corect si echitabil al creditorilor) fiind negate. elaborata sub egida Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare in Europa (OECD). precum si p. în scopul continuării afacerilor. Ion Turcu (Tratat de insolventa.79). . Legea insolventei instituie „o procedura colectiva pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă”.

diagnosticul si potentialul tratament al crizelor financiare trebuie sa fie rapide si sa se intemeieze pe baze contractuale. fiind angrenat intr-un intreg lant de contracte. in exercitiul afacerii sale. drept consecinta a aducerii intreprinderii lor in stare de insolventa. are un caracter cu totul exceptional in Legea insolventei. O intreprindere viabila sau redresabila poate continua sa functioneze daca va fi separata de managerii sai incompetenti sau fraudulosi si incredintata unor noi manageri. fie prin faliment. neaparat. Intr-adevar. pentru a nu permite ca starea lor de insolventa sa contamineze mediul de afaceri si sa duca la alte falimente. trebuie sa negocieze o restructurare rapida cu creditorii. se afla in mijlocul unei retele quasi-infinite de relatii de afaceri. Managerii debitorului viabil. la intreprinderea debitorului. in cooperare cu creditorii. acolo unde ideea de reorganizare este inutila. In caz de insolventa insa. operatiuni si interese. manageri care s-au dovedit incapabili sa faca fata concurentei sau care s-au facut vinovati de fraude in dauna creditorilor. Eliminarea de pe piata nu se refera. Daca un intreprinzator nu isi plateste sau nu isi reglementeaza la timp obligatiile. care sa nu permita tratamente discriminatorii. instantele specializate trebuie sa primeasca resurse suplimentare pentru a putea aborda falimentele intr-un mod rapid. fie prin reorganizarea debitorului. din legislatura anterioara). procedurile de insolventa trebuie sa asigure o rapida eliminare de pe piata a debitorilor aflati in situatie iremediabil compromisa. oricum. In ciuda unei cresteri a capacitatii de imprumut a bancilor si a credibilitatii sectorului privat al economiei. intreprinderea nu este un simplu vehicul concurential. dar cu dificultati financiare. Creditorii trebuie sa aiba siguranta ca-si pot recupera creantele pentru a putea pune la dispozitia societatilor comerciale capitalul de imprumut respectiv. Atunci cind situatia debitorului devine alarmanta. deschiderea rapida a procedurii insolventei devine o conditie a reusitei unei reorganizari judiciare (care. Intr-un mediu de viata economico-sociala caracterizat prin interconectare si interdependenta. Intreprinzatorul. In lipsa oricarei sanse de restructurare.persoana fizica. Mecanismele falimentului trebuie sa fie serios intarite astfel incit sa permita anticiparea lor si sa constituie o amenintare credibila. Eliminarea de pe piata ii are in vedere fie pe debitorul . ci si un centru vital in . Ca mecanism al economiei de piata. fata de care trebuie sa furnizeze continuu incredere (credibilitate). In acest scop. fie pe managerii debitorului . Pregatirea profesionala a magistratilor in acest domeniu trebuie de asemenea sa constituie o prioritate. acolo unde este posibil. scopul procedurilor de insolventa este acela de a asigura modalitati de acoperire a pasivului debitorului aflat in insolventa.insolventei este in Romania o provocare. cu evitarea tribunalului. penal sau profesional. sunt doar in stadiul de proiect (la parlament exista un proiect de lege a concordatului preventiv.persoana juridica. Ratiunea insasi a legislatiei insolventei se gaseste in necesitatea protectiei creditului. finantarea sub forma imprumuturilor va ramane la nivel scazut in cazul in care nu va exista o protectie suficienta a drepturilor creditorilor. Acestia vor putea fi sanctionati pecuniar. macar partial. care sa fie capabili sa faca fata rigorilor competitiei economice. In Romania. dar intr-un mod ordonat. mai ales in cazul marilor firme insolvabile care reprezinta o sursa de locuri de munca si o puternica infrastructura sociala in zonele respective. 9. dar corect. trecerea rapida la faliment trebuie sa fie solutia care sa permita creditorilor sa-si recupereze creantele. procedurile de evitare a falimentului. pentru ca nu mai beneficiaza de increderea fostilor sai parteneri de afaceri si pentru ca ii poate afecta in lant pe acestia. cea mai mica intirziere in deschiderea procedurii punind-o in pericol). atunci cind planurile si contractele extrajudiciare de restructurare esueaza. Dar protectia drepturilor creditorilor este mecanismul de baza care da posibilitatea intaririi constrangerilor bugetare in vederea obtinerii unui comportament managerial responsabil. el poate fi eliminat din relatiile de afaceri.

Salvarea intreprinderii este. falimentul si un nou inceput. Intervenţia managerilor de criză. rezultat care face. p.jurul carui graviteaza o multitudine de interese.eu. Documentul este datat Septembrie 2003. Cu toate acestea. insa. a preveni este mai mai usor si mai eficient decât a incerca sa vindeci. De asemenea. doar o mica parte din intreprinderile romanesti aplicind sistemul contabilitatii reale. precum si proceduri pentru evitarea falimentului institutiilor de credit (supravegherea speciala si administrarea speciala. sub egida Comisiei Europene. o sursa de profit pentru actionari etc. Un « tratament optim » al dificultatilor financiare ale intreprinderii trebuie sa tina seama si de aceste interese. un contribuabil la bugetele publice sau locale. altele decit cele ale intreprinzatorului. insa. 26 Pentru amanunte.htm.. puse la indemina debitorului. în multe cazuri. intrucit nu toate creantele se achita in urma lichidarii si nu toata lumea cistiga de pe urma lichidarii. un client pentru banci si pentru furnizorii de utilitati. decit rudimente de reglementari relative la preventia insolventei. în condiţii de confidenţialiate. Norvegia si 7 tari in curs de aderare (inclusiv Romania). legislatia romaneasca prevede masive reglementari concepute pentru a feri bancile si institutiile de credit de riscurile insolventei sau ale supraindatorarii clientilor lor. precum si a diferitelor alte mijloace si proceduri de evitare a insolventei pot să susţină supravieţuirea intreprinderilor aflate în dificultate. consultanţa de specialitate şi obţinerea de surse noi de finanţare. Piperea. pierd un client. comunitatea locala pierde un angajator.cit. . că 25 Proiectul optim privind restructurarea. toate aceste persoane sau entitati (stakeholders) fiind interesate in supraveituirea intreprinderii. un potential finantator sau furnizor de programe sociale.. preferabilă lichidării. conceputa nu pentru a crea mijloace de preventie a insolventei societatilor de stat sau a celor privatizate. Exista. ceea ce presupune implementarea diferitelor metode si proceduri de preventie a insolventei. Sistemul de drept poate asigura supravieţuirea unei afaceri. precum si. proiect publicat pe site-ul Ministerului roman al Justitiei si preluat de pe site-ul http://europa. masuri aplicabile si societatilor de asigurari si entitatilor reglementate ale pietei de capital). Intr-adevar. Informatiile si cunostintele referitoare la riscuri si la evitarea crizelor financiare trebuie să fie uşor accesibile. statul pierde un contribuabil. In continuare. atita vreme cit taxele si impozitele sunt calculate si virate in functie de facturile de incasat. de un grup de experti din 14 tari membre UE. a se vedea Gh. Dar reglementari si practici generale de evitare a insolventei. a procedurilor de redresare sub controlul judiciar al tribunalului25. Măsurile de asistenţă trebuie să se axeze pe avertizarea timpurie. Debitorii care ştiu. o serie intreaga de mecanisme de avertizare timpurie sunt reglementate sau concepute pentru a permite recunoaşterea din vreme a dificultăţilor financiare şi pentru a oferi o şansă de evitare a insolventei sau. Sistemul contabil romanesc inca se mai bazeaza pe principiile contabilitatii anticipationale. marea majoritate a persoanelor care depind de supravietuirea intreprinderii (stakeholders) pierd din lichidarea acesteia : salariatii isi pierd locul de munca. pentru a permite “ieşirea din criză”. ci pentru a face din privatizare si ajutorul de stat scopuri in sine. adica al veniturilor incasate si al cheltuielilor efectuate. Orice masura de redresare este. inutil orice efort de evitare a insolventei. practic. o abundenta legislatie a privatizarii si a ajutorului de stat. op. In Romania nu exista. si atita vreme cit cheltuielile sunt angajate fara a fi identificate sursele de finantare. in cazul nereusitei acestora. In fapt. dupa caz. Directoratul General pentru Intreprinderi. daca nu are la baza informatii contabile corecte. de reuşita a reorganizării şi/sau măsurilor de redresare26. in text. de lege lata. inutila. fara a face din aceasta un scop in sine. Intradevar. creditorii. mai ales cei care furnizeaza utilitati. 91-242. intreprinderea este un loc de munca. intervenţia în timp util. documentul va fi citat Proiectul optim 2003.int/comm/entreprise/entrepreneurship/support_measures/index. adica a veniturilor de incasat si a cheltuielilor de efectuat. precum si unele incercari timide de solutionare a crizelor intreprinderilor prin mijloace contractuale. rezultatul va fi blocajul financiar. elaborat. nu exista. Este limpede ca. desigur.

s-au transformat in proiecte rezidentiale. pentru a nu permite agravarea situatiei creditorilor si a nu contamina cu insolventa mediul de afaceri din care provine debitorul. comunitatea locala. riscul de a reintroduce in competitia economica acele active. fie neobservata de catre tribunalul care aplica santiunea. legile in domeniu trebuie sa aiba la baza principii durabile in timp. . terenul pe care sunt amplasate cladirile fabricii debitorului insolvent. trebuie încurajaţi să iniţieze proceduri de insolvenţă. dupa ce au fost inchise. In schimb. utilajele invechite sau uzate.nu-şi mai pot achita debitele. trebuie sa i se ofere debitorului beneficiul unui nou inceput (a fresh new start). al procedurii insolventei il reprezinta reintroducerea in circuitul economic a activelor debitorului insolvent. activele trebuie lichidate în mod rapid şi eficient. firmele neviabile trebuie lichidate cât mai repede posibil. Se intimpla deseori ca efectele de natura personala ale falimentului sa loveasca deopotriva debitorii fraudulosi si debitorii onesti. uneori. activele productive ale debitorului insolvent. poate deveni o frina in procesul de redresare. informaţiile furnizate de debitor trebuie sa fie complete si sa poata fi controlate de creditori prin intermediul unor terţe părţi neutre (practicianul in insolventa). dar deosebit de important. poluante si fara viitor. marcile si denumirle de origine etc. In practica. victime ale conjuncturii nefavorabile. care sa poata fundamenta o 27 Proiect optim 2003. adica al reinsertiei sale in mediul de afaceri. Desi in jurisprudenta si in legislatia noastra nu exista falimentul scuzabil. Incepind cu anul 2004 exista si in Romania astfel de exemple. astfel. În procedurile de reorganizare. In primul rind. Tertul cumparator isi asuma. Spre exemplu. Unul alt obiectiv secundar al procedurilor de insolventa este sanctionarea debitorilor sau managerilor vinovati de aducerea intreprinderilor lor in stare de insolventa. Pentru ca un astfel de « tratament optim » sa fie posibil. precum si pe o perioada de 5-7 ani ulterior inchiderii procedurii. furnizorii de utilitati). care vor fi reangajati sau isi vor sporit numarul. persoana vizata nu este lovita de decaderile si interdictiile de a mai face afaceri. intrucit in astfel de conditii nu pot fi luate în considerare interesele tuturor creditorilor. atunci când un tribunal a constatat că falimentul debitorului a fost “scuzabil”. profiturile obtinute fiind. sanctiuni tipice falimentului vinovat. bancile. cu toate avantajele care rezulta de aici pentru toti stakeholder-i (salariati. sa reinceapa sa incaseze taxe. care va putea spera sa scape de spectrul somajului si. precum si o jurisprudenta responsabila. Trebuie promovat un nou început pentru întreprinzătorii care au eşuat fără vina lor27. colosale. luând în considerare interesele tuturor creditorilor. Un obiectiv secundar. care s-a dovedit incapabil sa le utilizeze la justa lor valoare si sunt reintroduse in circuitul economic. este necesar un cadru legal predictibil si transparent. plasate in centrul marilor orase. Dacă afacerea nu are viitor. Cei sanctionati sunt purtatori ai unui adevarat stigmat. totusi.. dupa modelul reabilitarii din dreptul penal. decit in cazul in care ar fi condamnata penal pentru bancruta frauduloasa sau alte infractiuni din Legea insolventei. sunt separate prin vinzare catre terti de patrimoniul debitorului insolvent. într-un mod organizat. Extinderea “stigmatului esecului” asupra debitorului onest este una dintre problemele mari si quasi-insolubile ale legislatiei clasice a falimentului. normala si logica în cursul procedurilor de lichidare. O intreprindere care lincezea sau agoniza intrucit debitorul nu reusea sa faca fata competitiei economice poate fi repornita de tertul cumparator. distinctia in raport de culpa este fie greu de facut. In mod rezonabil. pot fi revalorificate de cumparator prin schimbarea destinatiei economice initiale a acestora. bugetul statului. Fabrici si uzine din perioada comunista. Distincţia între creditorii cu creanţe garantate şi cei cu creanţe negarantate. care ii impiedica sa revina in afaceri pe perioada insolventei. Mai mult. in acelasi timp.

pentru atingerea scopului procedurii (acoperirea pasivului debitorului). Prin urmare. magistratii implicati trebuie sa fie specializati în insolvenţă. chiar dacă în străinătate nu s-a deschis o procedură de insolventa principală (insolventa trebuie deschisa fata de debitor la centrul principalelor interese comerciale ale acestuia). Datoriile se “lichideaza” in sensul ca sunt stinse printr-una dintre modalitatile de stingere a datoriilor. precum si a celorlalte proceduri de insolventa. uneori. daca sunt indeplinite conditiile legale. permite ca în România să fie executate bunurile unui debitor. dupa caz. patrimoniul persoanelor din conducerea debitorului .persoana juridica vinovate de aducerea acesteia in stare de insolventa.jurisprudenta predictibila. Obiectul procedurii îl reprezintă. ca suma de bunuri. legea opereaza o separatie logica intre activul si pasivul patrimoniului debitorului atunci cind vorbeste de facerea inventarului si intocmirea tabelelor de creante. ci numai activul patrimonial al acestuia. In schimb. 10. in debutul procedurii). in perioada de observatie (iar in cazul procedurii simplificate fara faza de observatie. prin intermediul notificarilor.1. numai procedura de insolventa generic conceputa are in vedere patrimoniul debitorului. doar activele patrimoniale ale societăţii de pe teritoriul României. ci şi patrimoniul asociatilor cu răspundere nelimitată si. Această lege vorbeşte de o procedură principală şi de una secundară. Legea insolventei stabileste tuturor tribunalelor (41) şi curţilor de apel (15) competenta functionala de a judeca pricini legate de insolventa. In plus. in realitate. declaratiilor de inregistrare a creantelor si al intocmirii diverselor tabele de creanta. procedurile de vinzare in cazul falimentului nu au in vedere patrimoniul debitorului. de principiu. in acest caz. Legea nr. la art. care reglementează insolvenţa transfrontalieră. 1 alin. Pentru eficienta masurilor de redresare. Din pacate. Desi. Pe de alta parte. in fond sau recurs. prin intermediul inventarului si. obiectul procedurii nu-l reprezintă numai patrimoniul debitorului. Toate aspectele legate de insolvenţă trebuie atribuite unor secţii specializate în materie de insolvenţă ale unui număr restrâns de instanţe (sau curţi de apel). 637/2002. sfera persoanelor carora li se aplica procedura “generala” de insolventa intr-o maniera descriptiva. in limbaj comun averea se confunda cu patrimoniul debitorului. drepturi si obligatii. enumerind trei categorii concrete . Sectiunea a III-a Subiectii procedurii insolventei 11. pasivul patrimonial al acestuia. Intr-adevar. foarte putine instante functioneaza cu judecatori-sindici specializati pe o asemenea calificare sau judecatori de curti de apeli specializati in insolventa. in general. respectiv. ca fiind “averea” debitorului. asa-numitele “prime masuri” sunt menite a stabili activul patrimonial al debitorului. De altfel. un creditor din România poate cere deschiderea procedurii insolvenţei faţă de o sucursală din România chiar dacă societatea mamă din străinătate nu a intrat într-o astfel de procedură. singurul care poate fi supus vinzarii. Obiectul procedurii poate fi identificat. Legea insolventei stabileste.

actionind in mod individual sau in asociatii familiale. persoane juridice considerate in mod traditional drept necomercianti. In prezent. a se vedea infra.2. aplicabilitatea sa extinzindu-se si la persoane juridice care. desemnata sub denumirea de “orice alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice”. utilizind o formula sintetica similara celei din legea franceza. nu exista o reglementare a insolventei simplilor particulari. (iii) societatilor agricole. dar este usor de prevazut ca. Deocamandata. Legiuitorul roman a abandonat inca din 2004. in baza Legii nr. In plus. ca procedura insolventei se aplica oricarei persoane fizice sau juridice ce desfăşoară activităţi economice sub forma de intreprindere. preferabila enumerarii imprecise din art.de comercianti (societati comerciale. fie printr-o dispozitie expresa a legii. 139 din fosta Lege nr. . Anumite elemente ale regimului juridic al procedurii de insolventa sunt aplicabile si institutiilor publice. in ciuda formularii neindeminatice a textului. De asemenea. conform art. 1 din Legea insolventei. Se poate afirma.XVIII. in scurt timp. Pentru detalii. precum si asociatiilor si fundatiilor. lege care. in conditiile in care asistam. prin lege speciala. care s-ar afla in situatiile descries de alin. aplicabila si societatilor agricole. pe linga cele patru categorii enumerate la alin.149/2004. o astfel de reglementare va deveni necesara.15/1990. Procedura “simplificata” este si ea o procedura de insolventa. astfel ca. procedura aplicabila insolventei acestor comercianti urmind a fi reglementata. asa cum exista in Statele Unite sau Franta.10/2004. astfel. societati sau organizatii cooperatiste. trebuie observat ca Legea insolventei nu se aplica decit cu titlu de drept comun in cazul insolventei societatilor de asigurare. grupuri de interese economice). sunt necomercianti. Regiile autonome sunt exceptate de la dispozitiile Legii insolventei. si ea. …nu a aparut. o categorie de necomercianti (societatile agricole) si o categorie generic de subiecte. procedura insolventei este aplicabila si grupurilor de interes economic care nu au ca obiect de activitate savirsirea de acte de comert. 1 alin. intrucit piata creditelor de consum se dezvolta intr-un ritm periculos. cu exceptia regiilor autonome. cind a fost modificata fosta Lege nr. 151 din Legea insolventei. se poate concluziona ca Legea insolventei se aplica : (i) comerciantilor.64/1995 care. a institutiilor de credit (inclusiv a cooperativelor de credit) si a entitatilor reglementate ale pietei de capital. si comerciantilor persoane fizice. fie in mod traditional. fiind. prin dispozitie expresa a Legii insolventei. la mai mult de 18 ani de la aparitia regiilor autonome. asa cum se va arata mai jos. (iv) oricaror alte persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitate economica. Conform art. incepind cu 2003-2004. conceptia traditionala dupa care procedura insolventei se aplica numai comerciantilor. care sunt reglementate prin legi speciale28. la o adevarata explozie a creditelor de consum (retail). inclusiv celor care nu au calitatea de comercianti. cap. procedura “simplificata” se aplica. Dispozitia citata nu face decit sa repete dispozitia art. putind pune in pericol stabilitatea economiei. Comerciantii 28 Este vorba de Legea nr. procedura insolventei este. trimitea problema insolventei regiilor autonome pe seama unei ipotetici legi speciale viitoare.2.503/2004 si OG nr. §1. In alta ordine de idei.64/1995 prin Legea nr. nici pina in prezent. indirect calificati de lege drept necomercianti. in ultimii ani au fost emise nenumarate reglementari menite a preveni riscul de supraindatorare a simplilor particulari. (ii) grupurilor de interes economic. Este evident ca in prezent procedura insolventei nu mai are ca tinta exclusiva comerciantii.1.

desfasoara si activitati comerciale si/sau economice. nu pot duce la dobindirea calitatii de comerciant). in cazul societatilor nationale sau al companiilor nationale.26/1990. in baza Legii nr1/2005. comerciantul este un intreprinzator. 7 C. al faptelor de comert (animus negotii).26/1990 privind registrul comertului dispune : « comerciantii. Este posibil ca intentia legiuitorului.1. Carpenaru. op. intrucit toate cele trei tipuri de entitati sunt comercianti. aceste persoane sunt asimilate comerciantului din punctul de vedere al obligatiilor profesionale31. fara a avea calitatea de comerciant. “aceasta modificare legislativa nu indreptateste insa concluzia ca legea ar recunoaste calitatea de comerciant meseriasilor”. -textul art. Dreptul nr. conform careia procedura insolventei se aplica si altor persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitati economice.com. (iii) regiile autonome . daca exista persoane care. conform careia sunt supusi obligatiei de inregistrare in registrul comertului si persoanele fizice sau juridice.26/1990 privind registrul comertului. dimpotriva. -precizarea din art. 1 din Legea insolventei introduce o anumita inadvertenta in ce priveste societatile cooperative si organizatiile cooperatiste. Persoana fizica devine comerciant in conditiile art. respectiv. sunt forme associative de intreprindere si au calitate de persoana juridica distinct de actionari (chiar daca. la momentul insertiei acestui text in art. 1 alin.71. 1 alin. Concluzia este ca.com. inainte de inceperea activitatii acestora (subl. (iv) grupurile de interes economic cu caracter comercial si grupurile europene de interes economic cu caracter comercial . singure. practic. (v) organizatiile cooperatiste (sintagma inlocuita.85/2006 privind procedura insolventei. 7 C. cu titlu de profesiune. Asadar. acestea sunt obligate sa se inregistreze in registrul comertului si pot fi subiecti ai procedurii insolventei. p.n. in prezent. dispune ca au calitatea de comercianti persoanele fizice care exercita acte de comert cu titlu de profesiune si societatile comerciale.. inca in vigoare.1 pct. In doctrina32 se adauga si caracterul licit al faptelor de comert exercitate.75) considera ca. (iii) exercitiul comertului in nume propriu si pe risc economic propriu . Art. precum si alte persoane fizice prevazute in mod expres de lege.grupurile de interes economic (GIE) sunt supuse procedurii insolventei chiar daca au caracter civil . statul roman este actionar unic sau majoritar sau calitatea de actionar unic o are o alta societate la care statul este actiona unic sau majoritar).300/2004. D. 32 St. 1 alin. sunt comercianti : (i) persoanele fizice si asociatiile familiale care efectueaza in mod obisnuit acte de comert .26/1990. si meseriasii sunt supusi obligatiei de inregistrare in registrul comertului. cu cea de « societati cooperative »). Legea nr. se pot observa.).cit. 30 Pentru aceasta critica.. pe buna dreptate. 31 Prof. Comparind reglementarile enumerate cu textul art.. a se vedea : Brindusa Stefanescu. p. au obligatia sa ceara inmatricularea […] sau […] inscrierea […] mentiunilor ». inainte de inceperea comertului. criticata. altele decit comerciantii. (ii) societatile comerciale.2 din Legea nr.6 din Legea insolventei. prin : (i) savirsirea de acte de comert obiective (faptele de comert subiective si actele de comert unilaterale sau mixte se definesc prin calitatea de comerciant si. 1 alin.1 din Legea nr. o serie de direfente care pot da nastere la interpretari. Conform autorului. Vechiul art. este generatoare de confuzie. este mai necesar ca 29 Enumerarea celor trei tipuri de societati comerciale este lipsita de un fundament logic si real. Consider ca. (ii) exercitiul sistematic si efectiv.2 din aceeasi Lege nr. in baza art. Carpenaru (op. companiile nationale si societatile nationale29 . tocmai in cazul in care comertul este exercitat in conditii ilicite. 13.cit. Consideratii de ansamblu referitoare la Legea nr. Astfel : . in conditiile speciale ale legii.. prima facie.11. 1alin. deci. inainte de inceperea activitatii lor. 1 din Legea insolventei. Conform art.12. 1 alin.10/2006. a fost aceea de a realiza o sistematizare cu dispozitia art.1 din Legea nr. p. . in doctrina30 .

.proc. la micii comercianti din pietele agroalimentare. prin folosirea paravanului unei societatii comerciale cu raspundere limitata (administratorii. afectindu-le in mod grav. fara responsabilitate juridica proprie. Stabilirea calitatii de comerciant prezinta importanta practica deosebita in cazuri speciale de genul : (i) savirsirii de fapte de comert in conditii ilicite.civ. (fapte care pot atrage raspunderea profesionala sau disciplinara. motiv pentru care este greu de explicat de ce legea face aplicabila procedura falimentului asociatiei familiale insasi. Intr-adevar. functionari publici.civ.707 C. De fapt. stabilite fata de magistrati. beneficiind insa de limitarea raspunderii pentru datoriile societatii . toti pot transforma afacerile societatii in afaceri proprii. momentul in care s-a nascut acest risc asumat inseamna inceputul calitatii de comerciant si.oricind sa se aplice procedura falimentului. Momentul in care dispare acest risc asumat inseamna si disparitia calitatii de comerciant. permite judecatorului sa desemneze un curator special care sa stea in judecata in numele entitatii colective. in sensul clasic al notiunii. (ii) incalcarii unor incompatibilitati legale. asociat sau asociat unic in comerciant ilicit). precum si celui decedat (art. Comerciantul inactiv sau retras nu poate fi declarat in faliment33.. inclusiv dupa deces. Momentul in care incepe si cel in care inceteaza calitatea de comerciant nu depind de inregistrarea in registrul comertului si nici de existenta sau inexistenta autorizatiei de exerctiu al comertului. care se finalizeaza cu eliminarea din cimpul relatiilor de afaceri a acelor persoane care. prin insasi ilegalitatea comertului lor. actualmente abrogat). cit si in cazul in care desfasoara aceasta activitate in cadrul unei asociatii familiale. ci poate fi si exclus din viata profesionala pentru o perioada de 5 ani ulterioara inchiderii falimentului. 41 C. cel putin cu titlu de sanctiune. 1 alin. O persoana poate foarte bine sa aiba calitatea de comerciant fara a se fi inregistrat in registrul comertului (caz in care el este un comerciant ilicit) si invers. el isi asuma riscul de a cistiga sau a pierde din competitia cu ceilalti comercianti. . riscul economic pe care si-l asuma comerciantul. daca se va putea dovedi ca cei in cauza si-au introvertit calitatea scriptica de administrator. Este adevarat ca. procedura falimentului. comerciantul este un intreprinzator. din moment ce actele juridice si faptele de comert 33 Vechea reglementare a falimentului din Codul comercial se putea aplica si comerciantului retras. cu fraudarea drepturilor creditorilor. notari. el nu numai ca raspunde cu intregul sau patrimoniu. Intr-adevar. dar fara sa exercite vreun comert (caz in care el este un comerciant inactiv sau retras). au scurcircuitat aceste relatii. la buchinisti. comerciantii – persoane fizice adevarati. aparitia posibilitatii declararii acestuia in faliment. Ceea ce conteaza este intrunirea celor trei conditii de existenta a calitatii de comerciant. Asadar. dar si un faliment personal. respectiv. deci. asociatul unic. cind datoriile sale se transmit la mostenitori.com. asociatul care controleaza societatea.2 din Legea insolventei. avocati etc. Aceasta este o entitate fara personalitate juridica si. in cazul in care nu exista organe desemnate ale acesteia). ca orice entitate colectiva fara personalitate juridica. aplicarea procedurii falimentului fata de comerciantul care a dobindit aceasta calitate in mod ilegal este unul dintre motivele pentru care stabilirea calitatii de comerciant inca mai prezinta interes practic. 42 C. sunt putini pe piata si insignifianti ca cifra de afaceri. deci. Asa cum rezulta din art. Ma refer la cei care lucreaza in asociatii familiale. in baza art.proc. comerciantul persoana fizica poate fi supus procedurii falimentului atit in cazul in care desfasoara activitatea comerciala in mod individual. daca are organe de conducere (art. in aceste cazuri se poate aplica. dintre care revelatorie este ultima. Aparent. Ideea a fost abandonata inca din 1995. expuse mai sus. In caz de faliment. sa fie inregistrat in registrul comertului cu o firma sau denumire anume. asociatia familiala poate sta in judecata in nume propriu. la agentii de valori mobiliare sau la brokerii de asigurari care lucreaza in mod independent etc. pentru introveritarea demintatii exercitate de cel in cauza intr-un comert ilicit).

p. Persoanele carora li se aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. medici. Editura Hamangiu. nr.300/2004 a abrogat expres Legea nr. 35 Publicata in M. G. Comentariu pe articole. O serie de profesii si ocupatii nu pot fi exercitate decit de catre persoanele care sunt autorizate de un organism profesional sa exercite o astfel de ocupatie sau profesie. . Carpenaru. fie in cursul existentei societatii.582 din 6 august 2002). Stancu. iar membrii asociatiei familiale exercita toti comertul asociatiei. Este vorba de profesiile reglementate sau liberale. Noua lege a insolventei – Legea nr. inseamna ca actul. cetateni romani sau straini din statele Uniunii Europene. Hotca. a) Societatea in curs de constituire are o personalitate juridica limitata la scopurile constituirii sale (art. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice (M.persoane fizice. care nu are personalitate juridica. D. Ma refer la societatea in curs de constituire.1-2 din Legea insolventei este acela ca procedura falimentului se aplica debitorului persoana fizica ce exercita comertul individual sau in cadrul unei asociatii familiale34. societatea comerciala poate fi supusa procedurii insolventei. Bucuresti. fiecare membru angajindu-se in acest comert cu patrimniul sau. la societatea dizolvata. cu asociatii intr-o societate in nume colectiv). a fost abrogata si Hotararea Guvernului nr.savirsite in cadrul asociatiei familiale nu sunt actele sau faptele proprii ale asociatiei. Legea nr. la societatea neregulat constituita. consider ca intelesul exact al textului art. inadmisibila. cind dobindesc si personalitate juridica. fie in cursul procedurii de constituire legala a sa. fie in anumite situatii patologice in care se poate afla la un moment dat o societate. Societatile comerciale sunt comercianti odata cu inmatricularea in registrul comertului. Calitatea de comerciant a societatii inceteaza la momentul radierii din registrul comertului.33 alin3 din Decr. (1) din aceasta lege. ci acte sau fapte personale ale asociatilor. avocati. persoanele fizice si asociatiile familial pot fi autorizate sa desfasoare activitati economice in toate domeniile. sfirsit al personalitatii juridice. De aceea. 108 din 20 februarie 2003). 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent35. Chestiuni practice mai deosebite ridica o serie de situatii in care se poate afla societatea comerciala. fiind nu numai ilegala. Of. 507/2002 (M. faptele sau complexul de operatiuni ale unuia sau mai multor asociati care au cauzat falimentul se pot rasfringe asupra celorlalti asociati. 2006. Nr. care devin responsabili solidar pentru falimentul asociatilor lor si sunt si ei supusi falimentului. Conditiile in care persoanele fizice.).2 pct. ci si de-a dreptul ilegitima. Intre cele doua moment. Of. experti contabili. 14. societatile comerciale au calitatea de comercianti chiar daca nu exercita in fapt comertul pe care si l-au propus sau daca nu exercita nici un fel de comert sau activitate (cum sunt societatile fantoma) ori daca desfasoara activitati civile sau preponderent civile. Nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. meseriile si ocupatiile. fiecare dintre membri poate fi supus procedurii insolventei pentru starea de insolventa a asociatiei. insa. Pina la momentul inmatricularii in registrul comertului. Of. cu exceptia celor reglementate prin legi speciale. M. Spre deosebire de comerciantii . intrucit asociatia familiala nu are personalitate juridica. la societatea declarata nula si la societatea fictiva. auditori.85/2006.A. Nr. societatea in curs de constituire nu are personalitate juridica si nici calitate de 34 Pentru o alta opinie. rezervate prin lege persanelor autorizate (notari.11/2004. o opinie similara a fost exprimtata de Gh. respectiv. in lipsa unei reglementari care sa permita o astfel de raspundere solidara (asa cum este cazul. Totodata. Ungureanu. 1 alin. O astfel de consecinta este. a se vedea : St.576 din 29 iunie 2004. Conform art. In baza fostei Legi nr. spre exemplu.19. RDC nr. practicieni in insolventa etc.31/1954). Vasile Nemes. de inceput si. pot savarsi fapte de comert cu titlu profesional sunt reglementate de Legea nr. 1 alin.64/1995. Se considera ca.

614) s-a admis ca falimentul se poate aplica si societatilor neregulate. intrucit beneficiaza de personalitate juridica36. b) Societatea neregulat constituita poate fi subiect al procedurii insolventei. si in care girantul sau administratorul a reprezentat pe comunisti (?!? – n. d) Societatea declarata nula este supusa dizolvarii. asadar.593 . Inalta Curte s-a pronuntat.adn. p. ci o comunitate de fapt. O societate. Intr-adevar. 1943. societatea are personalitate juridica pina la pronuntarea nulitatii si si-o pastreaza – este adevarat. In C. in caz contrar respingind cererea de inmatriculare.III dec.com. exista in fapt. pentru societatile nule.comerciant. rezultata din punerea in comun a aporturilor. societatea dizolvata isi pastreaza personalitatea juridica pentru nevoile lichidarii (art. asa cum s-a vazut. Nulitatea nu are caracter retroactiv. au numai un patrimoniu de lichidat.R. suntem in prezenta unei societati de fapt.2 lit. societatea declarata nula are acelasi regim juridic ca si orice alta societate dizolvata. cat si fata de asociati. Nu se poate dar spune ca o societate nula de drept sau ilicita se transforma intr-o societate de fapt.31/1990 privind societatile comerciale. I. Ceea ce se lichideaza in acest caz nu este o societate. p. la indemina asociatilor.. P. s-a considerat ca si aceste societati sunt supuse falimentului. Cu toate acestea.. Din art. descoperite inainte de inmatriculare. « daca se adopta parerea ca nu trebuie facuta nici o deosebire intre societatile nule si cele neregulate ». actiune care se afla. Daca actiunea in regularizare a fost respinsa ori s-a prescris sau daca neregularitatea este grava. la indemina organelor societatii si. asa cum poate fi supusa falimentului orice societate dizolvata. 4 din aceasta lucrare se arata ca. asupra caruia asociatii sunt in indiviziune.593. solutia declararii in faliment a societatii nule a fost controversata. ca aceste societati. dupa ce societatea va fi dobindit personalitate juridica).) in toate actele ilegale savarsite. adica sa exercite un comert identic cu cel anterior declararii nulitatii sau un altul. op. ca avand un obiect ilicit. O astfel de entitate. fiind declarata direct in faliment. in care raporturile comunistilor ( ?!? – n. atunci societatea este in pericol de nulitate. 46. in subsidiar.adn. 47 din Legea nr. Daca o societate declarata nula continua sa existe in fapt.cit. Intr-adevar. Asemenea societati trebuie deci considerate ca nu au personalitate juridica. 48.233 din Legea nr. daca neregularitatile se descopera dupa inmatriculare (asadar. societatea dizolvata se afla in stare de insolventa. cu caracter limitat – pentru necesitatile dizolvarii. desigur.e) din Legea insolventei rezulta chiar ca societatea comerciala dizolvata anterior cererii introductive este supusa procedurii simplificate. Pascanu. intrucit « aceste societati au o fiinta. (Cas. cu tot obiectul ei ilicit si cu toata nulitatea de care este lovita. care nu pot fi negate si care justifica lichidarea lor atat fata de terti. Conform art.n. chiar daca sunt neregulate ».31/1990 privind societatile comerciale). ca si cand ar fi tratat cu o comunitate. formand o comunitate de interese. fiind o societate dizolvata.1940. De altfel. 36 In doctrina interbelica (C. daca. in principal. judecatorul-delegat la registrul comertului restituie cererea de inmatriculare petentului. pentru a corecta neregularitatea. 1 alin.. suprapusa peste o societate declarata nula care. c) Societatea dizolvata poate fi subiect al procedurii insolventei. ci ea trebuie considerata ca o indiviziune fara personalitate juridica si fara patrimoniu propriu. fara faza de observatie.pag. atunci aceste neregularitati pot fi corectate prin intermediul actiunii in regularizare. M. lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei (art.) intre ei trebuie aranjate ca si cand ar fi in indiviziune. In consecinta.2701 din Legea nr. o societate declarata nula poate fi supusa procedurii falimentului 37. . A se vedea C.31/1990 privind societatile comerciale). p. isi pastreaza personalitatea juridica pentru necesitatile dizolvarii si poate fi supusa procedurii falimentului. iar ale tertilor.170 din 30 Oct. cit.n. astfel ca este greu de admis ca o astfel de entitate colectiva ar putea fi subiect al unei proceduri de insolventa.com.com.adn. la nota nr. In cazul in care o societate dizolvata este in stare de insolventa. daca exista neregularitati in procesul de constituire a societatii. 37 Sub imperiul vechii reglementari a falimentului din Codul comercial. conform art.593).

Societatea de fapt. p.68. asociatii pot fi supusi ei insisi procedurii insolventei sau. nu trebuie sa fie confundata cu societatea creata de fapt. Curtea de Casatie italiana : « fata de terti. societatea fictiva are personalitate juridica pina la momentul declararii fictivitatii. intrucit nu mai exista personalitate juridica. daca se va putea dovedi ca ei sunt comercianti si ca se afla in stare de insolventa. art. 18 martie 1936. care este o entitate colectiva creata ca atare si voluntar de asociati. In alta ordine de idei. deci. in ambele situatii. Cas. . care va putea fi tinut solidar si nelimitat pentru datoriile generate de societatea de fapt sau va putea provoca. chiar daca o procedura principala a 38 Iata ce constata. evident. consecintele aparentei de personalitate juridica (raspunderea nelimitata a “asociatilor” pentru datoriile “societatii”. procedura insolventei nu se mai poate deschide. aparenta de personalitate juridica trebuie constatata judiciar. indreptata in scopul crearii entitatii. cit. o falsa persoana juridica. atit in cazul societatii de fapt ca urmare a declararii nulitatii societatii. in cazurile de insolventa transfrontaliera. societatile de fapt exista in virtutea activitatii revelatorii. Nu e necesar. Dar. simulatia va putea fi indepartata. procedura insolventei este inaplicabila. dispunind urmarirea silita a persoanelor responsabile. din care apoi se deduce vinculul social. si aparenta de societate va fi inlaturata. Daca lipsa personalitatii juridice se stabileste dupa deschiderea procedurii insolventei fata de societatea fictiva. printr-o actiune in constatarea simulatiei. intrucit nu beneficiaza de personalitate juridica. lichidarea patrimoniului entitatii aparente (care nu se confunda cu falimentul). Asadar. o procedura secundara de insolventa se poate deschide fata de un sediu secundar al debitorului situat pe teritoriul Romaniei. It. Totusi.este o forma de simulatie. datoriile falsei persoane juridice devin datoriile asociatului sau ale asociatilor care au abuzat de personalitea juridica a acestei entitati. intrucit cele doua tipuri de entitati colective nu sunt subiecte de drept de sine-statatoare. La nevoie. Pentru terti. falimentul personal al “asociatilor”) pot fi antrenate in baza hotaririi judecatoruluisindic. sau va putea inchide procedura insolventei. dupa caz.adn. a falimentului strict sensu. proba asupra vointei specifice a asociatilor. sa se poata planta o societate neregulata in nume colectiv ». In ambele cazuri. care nu are personalitate juridica. Asa fiind. in Pandectele Romane pe anul 1937. in special pentru creditori. 2371 din Legea societatilor comerciale permite lichidatorului angajarea raspunderii nelimitate a asociatului sau a asociatilor care au abuzat de personalitatea juridica pentru toate datoriile societatii. urmind a fi tratata ca atare 38. Dar tertul va putea sa invoce in favoarea sa si actul public. Daca lipsa personalitatii juridice se stabileste inainte de pronuntarea vreunei hotariri de deschidere a procedurii insolventei fata de societatea fictiva. adica asupra declaratiunilor tacite. Nimic nu se opune ca asupra unui contract asociativ originar. urmind a-l executa silit pe oricare dintre asociatii societatii de fapt. insa. sunt intrunite conditiile deschiderii procedurii insolventei fata de aceste persoane responsabile. care va putea continua procedura insolventei fata de persoanele responsabile de crearea aparentei de personalitate juridica. cit si in cazul societatii create de fapt. care contracteaza pe temeiul aparentelor. in 1936. In cazul in care societatea fictiva s-ar afla in lichidare voluntara. I. care este o forma de simulatie. pentru existenta societatii de fapt. Sucursala sau un alt sediu secundar al societatii comerciale nu pot fi subiect al procedurii insolventei. Societatea fictiva poate fi o forma de simulatie sau o forma de confuzie de patrimonii intre asociati si societate. la nevoie. daca. revenindu-se la matca societatii nule. societatea fictiva poate fi supusa procedurii insolventei. diferit de societatea comerciala. adica societatea de fapt. III. fara personalitate juridica. e) Societatea fictiva este o societate aparenta. societatea de fapt nu este supusa procedurii insolventei. in C. Odata revelata lipsa de personalitate juridica.com. daca nu sunt intrunite conditiile deschiderii procedurii insolventei fata de aceste personae.

de precizat ca legea romana stabileste o serie de masuri si sanctiuni pentru evitarea riscului de supraindatorare a persoanelor fizice. sunt excluse din aceasta sfera de aplicabilitate a legii persoanele fizice. si Legea nr. 36/1991. este. 36/1991. conform art. sunt excluse din aceasta sfera de aplicabilitate a legii persoanele juridice de drept public. 15. adica masuri de preventie a insolventei acestora. de reorganizare judiciara. conform prevederilor art. Legea insolventei se aplica si oricarei alte persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitati economice. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. alaturi de societatile agricole. o persoana juridica de drept privat care se limiteaza la exercitiul activitatii prevazute ca scop statutar al activitatii sale.31/1991 reglementeaza. in mod traditional. Alte persoane juridice care desfasoara si activitati economice 16. a animalelor si a altor mijloace aduse in societate. Societate agricola nu este un comerciant. mai precis. Astfel. prin dispozitiile art. (ii) este o persoana juridica de drept privat. societate Agricola. cu capital variabil si un numar nelimitat si variabil de asociati (minim 10. sunt supuse procedurii insolventei si societatile agricole. . fara a exercita si activitati economice. cit si datorita faptului ca legea o clasifica expres in categoria necomerciantilor. calitatea de comerciant. nu este supusa nici obligatiei de inregistrare in registrul comertului. obiectul sau de activitate – agricultura – este considerat a fi de natura esentialmente civila. Asadar. o societate cooperativa agricola. aceasta din urma fiind supusa procedurii insolventei alaturi de orice alta societate coperativa. Insolventa transfrontaliera. precum si realizarea de investitii de interes agricol.2-3 din Legea insolventei. ea neavind caracter commercial. conform art. (iio) persoana juridica de drept privat in cauza exercita si activitati economice. 8 din Legea nr. atit pentru ca.1/2005 a cooperatiei reglementeaza o societate agricola. totusi. 5 din Legea nr. nu este supsa procedurii insolventei. germeni ai unei proceduri de insolventa aplicabila institutiilor publice exista. Societatea agricola dobandeste personalitatea juridica prin inscrierea intr-un registru special infiintat. Grupurile de interes economic sunt supuse procedurii insolventei indiferent daca au sau nu calitatea de comerciant. 15-18 din Legea nr. a uneltelor. nefiind comerciant.fost deschisa contra debitorului in tara unde se afla centrul principalelor sale interese comerciale39. si societatile comerciale agricole. chiar si cele care desfasoara o activitate economica sub forma de intreprindere care nu au dobindit. supuse si acestea procedurii insolventei reglementate de Legea insolventei prin simplul fapt ca sunt societati comerciale. a se vedea infra. Cu toate acestea. daca indeplineste urmatoarele trei conditii : (i) este o persoana juridica. cel putin pentru moment. In afara de cele patru tipuri de subiecte de drept mai-sus enumerate. Asa cum s-a putut vedea mai sus. fara a reglementa. 1 alin. la judecatoria in circumscritia careia se afla sediul social. 39 Pentru amanunte. §2. entitati reglementate de Legea nr. avand ca obiect exploatarea agricola a pamantului.XVII . 36/1991). simpli particulari. totusi. De asemenea. Societatile cooperative sunt comercianti – persoane juridice supusi in mod expres procedurii insolventei. putnd chiar sa beneficieze. in conditiile legii. in Legea finantelor publice locale. Legea nr.1 pct. o procedura de insolventa a simplilor particulari. societatea agricola este o societate de tip privat. cap. societatea agricola este supusa si ea procedurii insolventei.

totusi. acea persoana juridica de drept privat care. printre altele. In fine. procedura insolventei impune distribuirea sumelor rezultate din lichidare catre creditori. deci. asociatiile si fundatiile pot. In afara de valorile in sine vehiculate in industria fotbalului. din materiale promotionale etc. Desi din lege nu rezulta o excludere expresa de la procedura “generala” de insolventa a ONG-urilor. Pe de alta parte. in baza art. sa fie excluse de la aplicabilitatea procedurii insolventei. dezinteresindu-se. comertul si afacerile nu mai sunt atit de repudiate de biserici si institutii de cult sau religioase. Ar fi absurd ca tocmai aceste organizatii. ar mai ramine un surplus de fonduri sau active.26/2000. Este clar. nu este singulara in aceste afaceri. o retea nationala de radio. industria respectiva a devenit atit de profitabila. Patriarhia romana detine mai multe hoteluri si locuri de odihna si tratament. Intr-adevar. prezente din ce in ce mai mult in mediul de afaceri. ci de afaceri in toata regula. chiar eparhiile sau alte institutii de cult sunt implicate in afaceri. mari suprafete de paduri si terenuri agricole sau viticole etc. incit unele cluburi de fotbal au devenit societati cotate la bursa. insa. O alta categorie de persoane juridice de drept privat care desfasoara si activitati economice. mai multe televiziuni. capitalizarile lor bursiere ajungind sa depaseasca pragul de 1 mld. au trebuit inventate societatile in comandita. cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta. sume provenite din sponsorizari. in urma distribuirilor facute catre creditori. in procedura insolventei asociatiilor sau fundatiilor. In fotbal.totusi.. iar altii descoperindu-si din mers veleitati politice (un “proprietar” de club este presedinte de partid in Romania). spre exemplu. exercita numai activitati economice. activitatea sportiva devenind doar pretextul pe care s-au pus temeliile acestei industrii. Numai in cazul in care. capitalul de imagine este urias. sa exercite “activitati economice directe”. 48 din OG nr.26/2000 interzice distribuirea fondurilor sau activelor ramase in urma lichidarii catre membrii fundatiei sau asociatiei. trebuie tinut cont. Nu exista nici un argument logic sau legal care sa inlature aplicabilitatea procedurii insolventei in cazul in care activitatea economica a acestor ONG-uri nu are caracter accesoriu fata de obiectul de activitate non-profit al organizatiei sau daca profiturile sunt incasate de membri sai. acest surplus ar urma sa fie distribuit unei fundaţii sau asociaţii cu scop asemănător. ca OG nr. in prezent. Euro. sunt asociatiile si cluburile sportive. sume provenite din transferurile de jucatori. pentru ca clericii sa evite interdictiile dreptului canonic de a se implica in activitati comerciale. de scopurile filantropice propuse ca scop statutar de activitate. asociatiile si fundatiile constituite in baza OG nr. Si nu este vorba de necesarul comert cu obiecte de cult sau straie bisericesti. din ratiuni practice. unii ajungind foarte bogati datorita fotbalului. Daca. precum si orice alte organizatii nonguvernamentale (ONG) care desfăşora in Romania si activităţi economice sub formă de întreprindere. In aceasta categorie de subiecti ai procedurii insolventei intra. in evul mediu. premii competitionale. Patriarhia romana. in primul rind. trecind intr-un alt registru. in ordinea de preferinta prevazuta de lege. altii implicindu-se in politica direct din pozitia de presedinti sau “proprietari” de club (un fost prim-ministru al Italiei este si presedinte de club de fotbal). de ce consider ca procedura insolventei trebuie sa li se aplice si asociatiilor si cluburilor sportive. Este evident ca suntem in prezenta unei adevarate industrii.26/2000. cu conditia ca aceste activitati sa aiba caracter accesoriu si profiturile sa fie orientate spre scopurile non-profit ale organizaţiei si nu spre membrii acesteia. procedura instituita. supusa procedurii insolventei. Pentru necesitatile . Fiind o procedura orientata catre interesul creditorilor de a-si acoperi creantele contra debitorului. nu este posibila o reorganizare judiciara. Acestea incaseaza drepturi de televizare. incasari care ajung uneori la valori exorbitante. si pentru asanarea mediului de afaceri. spre exemplu. care se interpun in mod ilegal si ilegitim in relatiile de afaceri.

. Paris. fiind ignorati de terti. C. lipsita. “in privinta celor de al treilea. nu poate fi supusa procedurii insolventei. care ramin. Asadar. contractantul “celui de al treilea” poate fi supus procedurii insolventei. o fiinta juridica distinct de persoana interesatilor.). in calitate de administrator de fapt care a provocat insolventa societatii debitoare. Si nici nu este vorba de o inventie romaneasca.27. 251-256 C. de obicei. 1999.)40. 1 C. Asociatii unei astfel de societati sunt de doua feluri : reprezentantul. Asociatia in participatie. 41 Ibidem. Problema clasica a grupului de societati este. entierment refondue par Jacques Dupichot. civila sau comerciala. Ceea ce da unei colectivitati de societati caracteristica de grup este controlul. pe viitor. atit de bine incit a facut posibila schisma protestanta a lui Marin Luther.civ... in fapt. societatea in participatie este o societate.civ. in special cea din Franta. fie pentru ca se instituie raspunderea societatii-mama sau a societatii-filiala pentru implicarea contractuala sau faptica in managementul societatii declarate in insolventa. si nu o institutie. invers. intradevar. mai toate cultele fac afaceri. Grupul de societati este format din doua sau mai multe societati teoretic autonome. Societatea in participatie. Cei de ai treilea nu au nici un drept si nu se oblige decti catre acela cu care a contractat”. ca entitate. 1842 al. nu poate fi supus procedurii insolventei. dispozitii care se completeaza cu dreptul comun al societatii civile (art. si interesele proprii ale 40 A se vedea si Michel de Juglart. fiind un simplu contract incheiat intuitu personae41. gerantul este singurul care poate fi supus procedurii colective pentru insolventa rezultata din operatiunile societatii in participatie. concilierea intre interesele grupului de societati.1490 si urm.fr.fr. in sine. ci si de esenta societatii in participatie. 5 din Legea franceza a societatilor comerciale). nefiind persoana juridica. fie pentru ca socul insolventei este insuportabil. fata de care se obliga personal si nelimitat.misionarismului. Cours de droit commercial. In dreptul francez.civ. asociatii intr-o astfel de societate neputind sa-si propuna dobindirea personalitatii juridice (cf. se poate ajunge la situatia ca o societate-mama sau. precum si art. Les societes commerciales. Cu toate acestea. nu are personalitate juridica si. Societatea in participatie este. si asociatii sau participantii. dar presupusa a dobindi o astfel de calificare dupa indeplinirea formalitatilor legale (cf. nefiind o persoana juridica. adica asociatul care intra in raporturi juridice cu tertii. 1871 al. 2 si 1843 C. Biserica catolica. Benjamin Ippolito. Societatea in participatie este un contract. Regimul juridic al asociatiei in participatie este construit pe baza dispozitiilor art. 253 C. si nu asociatia insasi. Entitati colective fara personalitate juridica 17. p. am vedea o eparhie sau un cult religios in faliment. lipsita de personalitate juridica. oculti. pe ansamblu. §3. ceea ce o deosebeste de societatea in curs de constituire.com.com. nu are un patrimoniu propriu. sa fie condamanta la acoperirea pasivului societatii debitoare. procedurii colective. Intr-adevar. insolventa unei sau mai multor societati din cadrul grupului poate afecta intr-o maniera dramatica celelalte societati din grup. s-a ales cu marile sale catedrale pentru ca a stiut sa tranzactioneze bine indulgente. Din art. de persoanlitate juridica. art. in genere. jurisprudential. subsidiara sa. o societate oculta. nu cred ca ar fi surprinzator daca. Edition Monchrestien.. Controlul se poate exercita prin aceasi administratie (control directorial) sau prin aceiasi actionari majoritari. de asemenea. motiv pentru care ea nu poate fi supusa. Grupul de societati. deci. art. dar supuse. Societatea in participatie este pur consensuala. dar poate fi si ostensibila. Asadar. unei singure directii economice si financiare. rezulta ca asociatia in participatie nu constituie. care poate fi unic sau comun. Asa fiind. Lipsa personalitatii juridice este nu numai de natura.

Ippolito. op. aderentii acestor fonduri fiind co-indivizari asupra activelor fondului si. fondurile de pensii. Ippolito. Chestiunea complicata in aceste situatii este nu aceea de a separa activitatile economice de activitatile normale ale avocatilor. se constituisera in Franta mai putin de 10. medicilor sau practicienilor in insolventa..com. Avind in vedere ca in Romania exista intreprinderi organizate in forma societatilor civile. cu corolarul excluderii de la procedurile de insolventa.. de indata ce aceste activitati ce tin de exercitiul profesiei liberale sau reglementate capata forma unei intreprinderi. Nu exclud interpretarea ca. art. nu ar putea fi supuse procedurii insolventei. op. . in mod traditional. inca din 1965. Cum pina de curind legislatia romaneasca a insolventei avea ca destinatar exclusiv comerciantul.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat). inca in vigoare. dar fara succesul scontat43. se poate sustine ca procedura insolventei este aplicabila in masura in care aceste entitati desfasoara si activitate economica. spre exemplu. de Juglart. grupul de societati (societatile legate). desi o astfel de regula este redundanta. care sunt dotate prin lege cu personalitate juridica. Legislatia franceza (ca si cea romaneasca) a neglijat problematica grupului de societati. Un raspuns original la aceasta problematica. B. medic sau practician in insolvena este o activitate economica. nostrificat si de legiuitorul roman in 2003. In cadrul grupului. cum ar fi fondurile de investitii. exclude expres de la aplicabilitatea procedurii insolventei fondurile de pensii (art. p. care in dreptul nostru nu beneficiaza de personalitate juridica. de la aplicabilitatea procedurii insolventei. de Juglart. atunci ele capata si caracter economic. este lesne de inteles ca instutiile publice nu intrau in 42 43 M. Institutiile publice sunt excluse. dispune ca statul si celelalte institutii publice nu pot fi asimilati comerciantilor. l-a constituit reglementarea Grupurilor de Interese Economice (incepind din 1967). a fuziunilor si divizarilor.. oricum. Pe planul dreptului comunitar. 8 C. cu consecinta ca si procedura insolventei devine aplicabila societatii profesionale cu personalitate juridica. p. B. practicieni in insolventa sau medici. Legislatia germana a definit expres si reglementat detaliat. §4. 33.000 de GIE. Institutiile publice si simplii particulari 18. ci aceea de a stabili daca si in ce masura activitatea liberala sau reglementata de avocat. marginindu-se la reglementarea participatiilor. adica a unei activitati sistematice organizata de intreprinzator pe risc economic propriu in vederea obtinerii de profit.cit. Nici societatea civila. Administratorii filialei trebuie sa apere filiala contra oricarui abuz de majoritate sau contract lezionar incheiat in favoarea societatii dominante42. M. In cazul societatilor profesionale de avocati. nu poate fi supusa procedurii insolventei. Intr-adevar. fiind prezente foarte greu de ignorant in dreptul afacerilor.8 din Legea nr.. este anacronica. pe modelul francez al GIE a fost reglementat Grupul European de Interese Economice (GEIE). Legislatia fondurilor de pensie. solutia lipsirii acestor entitati de personalitate juridica.33.cit. chiar daca ar desfasura o activitate economica sub forma de intreprindere. in lipsa personalitatii juridice. Autorii arata ca. unele cu cifre de afaceri uriase. marile societati de avocati etc.filialei (care trebuie protejate. mai ales daca filiala are actionari minoritari). societatea dominanta (konzern) determina politica economica a grupului. intrucit fondurile de pensii sunt organizate exclusive sub forma unor societati civile. pina in 1999.

dar unele atribute ale suveranitatii sunt limitate. impus de creditori. 1133.sfera de aplicabilitate a acestei legi. Stefanescu. legea vorbeste de starea de « criza financiara » ce poate fi depasita printr-un plan de redresare. insa. Bulgaria a fost in cursul anilor 19971998 in incetare de plati. art. adica exact ceea ce este falimentul pentru un 44 45 Br.civ. loc. motiv pentru care a fost administrata de un consiliu monetar. pe care uneori legiuitorul o numeste insolvabilitate 46. Pe de alta parte.cit. Aceasta intrucit este evident ca o suma impresionanta de comunitati locale sunt intr-o perpetua stare de insolventa. Este evident.2. fiind nevoite sa se multumeasca cu alocatiile bugetare.273/2006 se refera la starea de insolventa a unitatii administrativ-teritoriale (persoana juridica de drept public sub forma caruia se organizeaza comunitatile locale. Spre exemplu. I.263 C. respectiv. 273/2006 reglementeaza o procedura de insolventa sui generis a unitatii administrativ-teritoriale.1673 pct. Desigur ca nu este de conceput disparitia unui stat prin faliment. Intr-adevar. In doctrina recenta44 s-a observat ca legiuitorul din 2006 a creat.art. Asadar. datorita criei economice mondiale. prin Legea nr. prin conventii internationale. ca moneda de plata pe teritoriul Bulgariei. Legea are. cu ignorarea criteriilor economice si sociale. singura reglementare referitoare la situatia de insolvabilitate notorie datorita supraindatorarii simplilor particulari se regaseste in Codul civil.. ca procedura incetarii platilor de catre un stat tine de dreptul international public mai degraba decit de dreptul privat. Dupa ce. 19. o eventuala lege a insolventei institutiilor publice ar fi necesara45.3 C. faptul ca o lege ar interzice asimilarea statului sau a institutiilor publice cu comerciantii nu mai are relevanta sub aspectul aplicabilitatii procedurii insolventei fata de institutiile publice. si art. mai multe state sunt déjà in incapacitate de plata (cazurile Islandei si. Poate ca. Este. art. p. p. moneda nationala bulgara si-a pierdut valoarea circulatorie.1552 pct. Legislatia romaneasca se dezintereseaza de tratamentul judiciar al situatiei de supraindatorare a simplilor particulari. De lege lata. Trebuie observat. in principal Banca Mondiala si Fondul Monetar International.9. lucru insotit de multe alte restrictii ale drepturilor statului in cauza. de fapt. US Commercial Code consacra intregul cap. 128 si art.4. ca tendinta actuala a legislatiilor privind insolventa este aceea de a abandona conceptia traditionala conform caruia procedura insolventei se aplica exclusiv comerciantilor. O serie de alte restrictii bugetare au fost impuse Bulgariei in aceasta perioada. prin dispozitii exprese ale legii sau. de lege ferenda. 74. procedura insolventei fata de un intreprinzator obisnuit. ..cit.IX reorganizarii autoritatilor locale. In prezent. ale Letoniei si Lituaniei fiind notorii).274. 273/2006 privind finantele publice locale. ceea ce inseamna.civ. art. pentru a permite redresarea acestuia si revenirea la normal.1523 pct. se creeaza anumite regimuri juridice similare procedurii insolventei aplicabile statului sau institutiilor publice pentru cazul in care acestea s-ar afla in incetare de plati sau in insolventa.). judetul etc. Deconfitura. insa. la art. 46 A se vedea.1323. in cazul statelor. 75 din Legea nr. orasul. fiind inlocuita cu marca germana. la art.proc.75 din Legea nr. care contine o serie de dispozitii vetuste si desuete referitoare la starea de deconfitura.10/2006. multe inadvertente care vor face aplicarea sa dificila. o prima bresa serioasa in conceptia traditionala conform careia institutiile publice nu pot fi supuse procedurii insolventei. in linii mari. art. op. intotdeauna insuficiente si intotdeauna impartite pe criterii politice. Turcu. in acest sens. art. este starea constanta de insolvabilitate a unui simplu particular. Dreptul nr. In aceasta perioada. ceea ce le bareaza din start calea catre finantarea pe piata creditului sau pe piata de capital. insa.

).comerciant47. in special cea americana si. O’Brien. Turcu. pe cei 5 ani ulteriori inchiderii procedurii. numarul cazurilor de insolventa a simplilor particulari era de 93. adica datoriile ramase neachitate i se sterg. Sursa : www. In schimb. punandu-si averea sub controlul unei curti federale cu scopul de a scapa de datorii. procedura deconfiturii nu poate fi aplicata pentru situatia supraindatorarii simplilor particulari.461 de astfel de cazuri. pe termen de cel putin 5 ani de la data inchiderii procedurii. nici o consecinta de natura nepatrimoniala fata de debitor. pe perioada procedurii de bankruptcy si ulterior. 49 I. nota 2 subs. fiind cazuta de mult in desuetudine. contimuarea de afaceri sub alt nume. nu mai are acces la utilitati. comparative cu articolele corespunzatoare legislatiilor straine. Procedura deconfiturii nu organizeaza o colectivitate concursuala de creditori.311 ca in SUA. Autorul citeaza o statistica interesanta publicata in L.T. Este evident ca. debitorul nu mai are acces la credite. p. imediat.9. Fifth Edition.242. intrucit cel in cauza nu mai poate folosi instrumente electronice de plata. fara dezvaluirea faptului ca 47 Pentru detalii. isi pastreaza dreptul de a-si administra averea (in timp ce principalul efect al deschiderii procedurii insolventei este desesizarea debitorului). vazuti in special in calitatea acestora de consumatori de bunuri si credite. cumparari in rate. 2007. lasindu-i acestuia in continuare « dreptul » de a-si ruina averea si creditorii. Procedura deconfiturii trebuie constatata judiciar48. mai ales a celor privilegiati. 1998. ceea ce presupune un timp indelungat care ii poate permite debitorului sa-si ascunda averea sau creditorilor sa profite de starea sa patrimoniala precara. legislatia americana permite si consumatorului sa se declare bankruptcy. printre care si Marea Britanie.com. Asa cum s-a aratat in doctrina romaneasca recenta49. West Publishing Company. Pe perioada de bankruptcy. debitorul este decazut din aproape toate drepturile civile (cu exceptia celor personal-nepatrimoniale). Pe de alta parte. creditele de consum. cel ce observa la timp starea de insolvabilitate a debitorului. poate profita de informatie si poate sa-l execute rapid pe debitor. Legislatia anglo-saxona. nu mai poate beneficia de esalonarile la creditele ipotecare. in conditiile actuale. spre exemplu. Falimentele. care nu vor fi obtinut la timp informatia. 1994. in schimb. legislatia majoritatii covirsitoare a statelor membre ale Uniunii Europene. peste 70 % din procesele civile judecate de curtile federale au fost de personal bankruptcy.P. p. Tipografia Buciumului roman.Arbertman. dupa modelul acesteia.europeanpayment. daca starea de bankruptcy este considerata ne-scuzabila. procedura deconfiturii nu a avut o aplicabilitate practica deosebita. creditorii. rezolutiunea de drept a unor contracte. a se vedea : Constantin Toneanu. fara trecerea de vreun termen. il pot executa silit pe debitor. Din acest motive. se preocupa in mod constant si serios de insolventa simplilor particulari. CH Beck. Cantacuzino. in anii 1991-1992. Bucuresti. Starea de deconfitura nu atrage. in care celeritatea si transparenta procedurii insolventei sunt esentiale pentru succesul unei astfel de proceduri. . Germania si Spania. Pentru acest motiv. In Germania. VII din US Commercial Code. E. eventual in dauna altor creditori.501. ci doar constata o stare a patrimoniului debitorului care poate atrage o serie de consecinte patrimoniale fata de debitor (pierderea beneficiului termenului. debitorului i se acorda asa-numitul « nou inceput » (a fresh new start). Debitorul. ratele de leasing etc. Tratat de insolventa. E. dintre care 6960 de cazuri erau proceduri de preventie a insolventei (din categoria procedurilor de Individual Voluntary Arrangements). Elementele dreptului civil. La sfirsitul anului 2005 erau inregistrate 20. Si in Marea Britanie procedurile de insolventa aplicabile persoanelor fizice sunt foarte numeroase. sunt considerate infractiuni obtinerea de credite fara a dezvalui starea de faliment. 1899. Street Law. Procedura de bankruptcy aplicabila persoanelor fizice este reglementata de cap. 48 Matei B. Interdictia accesului la credite echivaleaza cu o adevarata « moarte civila » pentru debitor. el putind avea din nou acces la credite si recistigindu-si statutul personal anterior. Franta. Editura All (Restitutio). Daca starea de bankruptcy este declarata scuzabila. in anul 2006. Mai mult chiar. contracte de leasing sau orice alte operatiuni care presupun creditarea. Galati. in mod individual.McMahon. p.L. partea I. Tratat systematic dupa jurisprudenta si doctrina asupra fiecarui articol in parte. interdictia termenului de gratie etc.

orientata catre consum. investiile personale si consumul se bazeaza (poate in exces) pe credit. 52 Pentru o scurta analiza a crah-ului bursier din SUA din anul 2002. numai pentru ca debitorul nu are calitatea de comerciant. societati de credite de consum ori prin cumparari in rate sau pe credit. fiscale sau salariale. ci pentru a efectua plasamente in imobile pe care au sperat sa le poata vinde cu profit sau sa le inchirieze. In SUA. Autorul arata ca. Efectele acestei crize reverbereaza acum in Romania. Dumitrescu. Editura Librariei Leon Alcalay. In alta ordine de idei. Multiplicarea si amplificarea creditelor poate duce. fara acordul tribunalului. o piata puternic polarizata inspre o minoritate de clienti care au reusit sa le acceseze nu din nevoia de a obtine o locuinta. Dar cel mai important argument al includerii necomerciantilor in sfera de aplicabilitate a procedurii falimetlui este acela ca creditorul. societati de leasing. Piata creditelor ipotecare. aceste crize au devenit sufocante pentru simplii particulari. p. p. care se contracteaza la banci. administrarea sau conducerea unei societati. Ibidem. Urmeaza. implicarea in constituirea. Bucuresti. participa nu numai creante comerciale. in afara de faptul ca distincita intre creantele comerciale si cele civile este arbitrara. incetineste sau chiar derapeaza in recesiune. editura CH Beck. fiind o indicatie pentru legiuitorul roman pentru rapida reglementare a unui regim similar in Romania. ceea ce va provoca mari probleme bancilor. ceea ce s-a consumat pe credit se intoarce ca un bumerang atit contra debitorului. no job). Tendinta de indatorare prin credite de consum este cu atit mai mare. va fi prima care va cadea victima acestui efect de bumerang. intrucit specula a creat o adevarata “bula” imobiliara cu nimic mai prejos decit cea de pe piata americana (cunoscuta sub denumiri exotice. piata ipotecara a fost cutremurata de un adevarat crah. economia cea mai puternica din lume fiind in prezent in plina criza economica si in plin sezon al falimentelor. pentru situatiile de supraindatorare a acestora. Spre exemplu. vol. . In urma cu peste un secol. adica « exuberanta » investitionala si speculatia52. o severa corectie. insolventa simplilor particulari face parte din acquis-ul comunitar. ci si creante civile. mai ales cea bazata pe consum si pe datorie. printre altele si prin decaderea din dreptul de a-si administra averea. in conditiile unei economii de piata. la procedura falimentului. asa cum s-a vazut. piata de capital.25. Cind cresterea economica. Realitatea inceputului de an 2009 ne arata ca. in mod perfect previzibil. Societati comerciale. un autor50 propunea extinderea procedurii falimentului si la necomercianti. « Deconfitul trebuie sanctionat ca si falitul51 ». 2005. dupa deschiderea acesteia. societati de credite ipotecare. De asemenea. la inceputul lunii august 2007. care au determinat cresteri exponentiale de preturi la imobile. intr-adevar. cit si contra creditorului. Piperea. dar acestora li se adauga exagerarile bancilor si ale speculatorilor imobiliari autohtoni. ceea ce inseamna ca nici amercianii nu prea au invatat din propriile experiente. aducind o serie de argumente foarte pertinente la vremea respectiva. caci apare inevitabil imposibilitatea rambursarii. a se vedea Gh. Codul de comerciu adnotat. trebuie sa beneficieze de aceeasi protectie. la crize financiare de supraindatorare. Bucuresti.517-521. De altfel. debitorului i se poate interzice sa ocupe unele functii publice. de genul “subprime” sau NINJA – no income. cu cit rata de crestere a economiei este mai mare. Practic. se intimpla ca un necomerciant sa aiba si datorii comerciale si invers. adica pentru a specula. II. acquis comunitar. Cauzele acestei crize sunt exact aceleasi care au stat si la baza crah-ului bursier american din 2002. nu se justifica in nici un fel pastrarea dreptului debitorului de a-si administra averea in caz de deconfitura. un comerciant sa aiba datorii civile. Exista serioase argumente pentru extinderea si la noi a legislatiei insolventei fata de simplii particulari. indiferent daca debitorul este comerciant sau nu. ca si in cazul comerciantilor. A.debitorul este sau a fost in faliment. 1905. care isi vor fi vazut clientela pentru creditele de retail injumatatita. Ca si familiile 50 51 M. fara nici o legatura cu evolutia economica reala a tarii.

nu isi mai pot refinanta creditele si. asadar. de unde rezulta pierderi pentru piata secundara a creditelor ipotecare (fonduri de investitii sau fonduri ipotecare). Daca. furnizori de utilitati). nu exista o reglementare a insolventei simplilor particulari. In alta ordine de idei. de constituirea de provizioane de risc. nu le va mai admite ca garantii sau plati cecuri si bilete la ordin etc. cu consecinta ca nici o banca nu ii va mai credita. ci numai pina la momentul deschiderii procedurii insolventei asupra acestuia. obligatoriu. care a ajuns in situatie de supraindatorare din motive independente de vointa sa. acest lucru nu este posibil fata de debitorii neperformanti persoane fizice. Corectia subsecventa spargerii bulei speculative a dus la reducerea valorii imobilelor. in cazul clientilor persoane juridice. fara a se precupa si de rambursare). banca poate dispune de sumele constituite cu titlu de provizioane (suma care. acestia fiind cei care trebuie sa ia masurile de preventie respective. cumpararea de bunuri in rate. biroul de credit asigura un anumit « filtru » contra debitorilor neonesti sau insolvabili. odata trecut de faza de deschidere a procedurii insolventei. spre deosebire de americani si de europeni. familiile europene. simpli particulari53. reglementarile referitoare la preventia sau acoperirea riscului de supraindatorare fiind orientate catre creditori (banci. care se pot pune sub protectia tribunalului pentru a scapa de efectele cele mai rele ale crizei. Wolters Kluwer. este pur si simplu “inghetata” in Romania. si nici un IFN sau societate de leasing nu va mai 53 Pentru detalii. dar si pentru a da o a doua sansa debitorului scuzabil. Perspectiva din care este privita aceasta problema este.americane. operatiune care este insotita. un avantaj major pentru banci. intrucit orice credit care nu mai poate fi rambursat – si este evident ca in caz de supraindatorare. In conditiile reglementarilor actuale. in special. romanii nu o pot face in aceleasi conditii. Insolventa : legea. cu sau fara rea-credinta. pe ansamblu. Piperea. fusese indisponibilizata sub forma de provizion). o procedura de insolventa aplicabila persoanelor fizice pentru supraindatorare este necesara si pentru a proteja mediul bancar. consumul de utilitati pe « credit ». contractarea de leasing-uri. De altfel. Dar. Ca o consecinta a reducerii volumului creditarii. inclusiv concetatenii nostrii. in schimb. de la momentul trecerii creditului neperformant in « extrabilantier » si pina la trecerea la procedura de insolventa. Cei care. Extinderea procedurii insolventei la simplii particulari pentru supraindatorare ar fi. unilaterala. valorile mobiliare prin care sunt securitizate creditele ipotecare (obligatiuni sau titluri ipotecare) isi pierd din lichiditate. in final. din lipsa unei legi similare care sa permita falimentul simplilor particulari. nu vor mai putea sa isi achite ratele la creditele de retail sau chiar la creditele ipotecare vor fi automat trecuti in bazele de date ale Biroului de credit. 2008. si mediul de afaceri. de debitorii « profesionisti » (cei care fac un obicei din contractarea de credite. in prezent. Cap. si sectorul constructiilor si al materialelor de constructii are de suferit si. Creditarea. care nu ar mai fi nevoite sa mentina provizioanele pina la momentul finalizarii executarii silite asupra datornicului. bancile vor avea cu siguranta mari probleme financiare. clientul bancii nu va mai putea sa-si achite ratele – trebuie inscris ca si credit neperformant in evidentele bancii si trecut in « extrabilantier ». II (Procedurile de preventie a insolventei). a se vedea Gh. In plus. nu isi vor mai putea achita debitele la banci. de lege lata. institutii financiare non-bancare. nu le va mai emite carduri. in general. . regulile. in suma egala cu cuantumul creditului ne-performant. intrucit acestia nu pot fi subiecti ai procedurii insolventei pentru cazul supraindatorarii. insa. dar nu lasa nici o sansa reintegrarii debitorului inscris pe lista rau-platnicilor in rindul consumatorilor onesti. realitatea. ipotecile asupra acestora nemaiputind acoperi valoarea creditului ipotecar. legislatia romaneasca abunda de reglementari care isi propun sa previna starea de supraindatorare a persoanelor fizice. “criza” se extinde la intreaga economie. Daca.

incheia cu ei vreun contract pe termen de minim 5 ani. Practic, aceste persoane vor fi “moarte” din punct de vedere civil timp de 5 ani. In al doilea rind, bancile ii vor trece, practic automat, in portofoliul de credite neperformante, constituind imediat provizioane asupra acestora. Urmeaza executarea silita declansata de banca si, inexorabil, evacuarea din casa cumparata pe credit ipotecar ori vinzarea bunului cumparat pe credit (foreclosure). De aici o acuta problema sociala, mult mai grava decit in SUA si in UE. Ca solutie temporara ar putea fi imaginata suspendarea trecerii in baza de date a Biroului de credit pe o perioada de un an, pentru a putea traversa criza, idée care se poate lovi de realitatea ca, in contractele de credit (care sunt contracte de adeziune, totusi) se insereaza de regula o clauza-tip care stabileste ca clientul bancii este de acord ca, in caz de “default”, sa fie trecut in baza de date a Biroului de credit sau a Centralei Incidentelor de Plati (CIP). Suspendarea prin lege a inscrierii in Biroul de credit ar putea insemna o nepermisa interventie a legiuitorului in contractul partilor. Asa ca solutia preferabila este tot instanta de judecata. E adevarat ca orice proces costa, dar nu toate procesele sunt costisitoare. Spre exemplu, daca s-ar cere “protectia tribunalului”, taxa de timbre ar fi de doar 39 de lei. Desigur ca cel mai bine ar fi sa avem o lege a falimentului particularilor pentru supraindatorare, dar pot fi imaginate unele mecanisme prin care si de lege lata s-ar putea obtine in instanta falimentul unui particular sau efecte similare acestuia. In cele ce urmeaza sunt prezentate citeva modalitati procedural prin care se pot obtine efecte similar procedurii insolventei. a) Legea insolventei dispune ca un comerciant – persoana fizica poate cere protectia tribunalului, daca este in stare de insolventa. Odata deschisa procedura, persoana in cauza (care, este adevarat, va suferi multe sacrificii, ca de exemplu, sacrificiul limitarii capacitatii sale juridice, trecuta in mare parte la lichidator), va dodindi citeva beneficii esentiale care l-ar putea ajuta sa treaca mai usor peste perioada de criza, cum ar fi suspendarea urmaririlor silite ale creditorilor si inghetarea valorii datoriilor sale la valoarea nominala de la data deschiderii procedurii. Daca o persoana fizica particulara ajunge intr-o situatie de supraindatorare (care este, practic, identica cu insolventa), el este trecut in toate bazele de date posibile, pe toate listele negre posibile si, in consecinta, el nu mai are acces la credite, putind fi, in plus, imediat executat silit, fara a putea sa obtina protectia tribunalului, asa cum o poate face persoana fizica comerciant. Nu este asta o discriminare contrara Constitutiei? Mai mult, sa ne gindim la PFA si la persoanele care exercita profesii liberale, care nu sunt comercianti, dar care pot si ei sa fie in situatie de supraindatorare. Nu este oare vorba de o discriminare fata de acestia, caci si comerciantul si PFA organizeaza o afacere/intreprindere, adica isi asuma un risc? Ba da, cu siguranta. O persoana fizica in stare de supraindatorare poate sa ceara deschiderea procedurii insolventei fata de el; i se va ridica, poate chiar din oficiu, exceptia legitimarii procesuale active, spunindu-se ca legea insolventei nu i se adreseaza particularului, ci doar comerciantului. Ca raspuns, cel in cauza va putea sa ridice o exceptie de neconstitutionalitate, aratind ca legea, care il omite de la aplicarea insolventei, este neconstitutionala, caci contine o discriminare. Daca instanta constitutionala declara ca, intr-adevar, art. 1 din Legea insolventei este discriminatoriu, atunci legiuitorul este obligat sa emita o lege de complinire a omsiunii/inlaturare a discriminarii. In orice caz, la speta, nu se va aplica art. 1 care limiteaza aplicabilitatea insolventei la comercianti. b) Dreptul la protectia tribunalului face parte din acquis-ul comunitar si, in virtutea art. 148 alin. 2 din Constitutie, textul legii romane care limiteza dreptul simplilor particulari de a cere protectia tribunalului nu este aplicabil, fiind aplicabil direct dreptul comunitar (ca la taxa auto).

Un Regulament al UE din 2000 privind insolventa transfrontaliera face ca, in cazul in care o persoana fizica, simplu particular, nerezident in Romania, ar fi declarat in insolventa in tara sa (toate statele UE, cu exceptia Romaniei si a Bulgariei, au reglementate astfel de proceduri), efectele acestei proceduri sa se extinda automat in Romania sau sa dea nastere la o posibila procedura secundara in Romania. Daca un non-rezident a luat credite din Romania sau are bunuri cu care a garantat in Romania creante, el va beneficia de efectul suspensiv (protectia tribunalului din tara sa), cu sau fara procedura secundara in Romania. Iata inca o noua discriminare, intre rezidentul unei tari care a organizat un faliment al particularilor (acesta poate chiar sa fie cetatean roman, rezident in state ale UE) si rezidentul in Romania. Atrag atentia ca Regulamentul din 2000 este direct aplicabil in dreptul roman, incepind cu 1 ianuarie 2007. c) Teoria impreviziunii, din ce in ce mai des aplicata de instantele din Romania, in baza art. 970 alin.2 C.civ. (care ne spune ca un contract nu obliga numai la ceea ce este expres “intrinsul”, ci si la ceea ce obiceiul sau echitatea dau contractului dupa “urmarile” sale), permite tribunalelor sa dea decizii de re-echilibrare a contractului, dupa echitate. Debitorul, persoana fizica, daca din cauza conjuncturilor economice defavorabile, a ajuns sa nu mai poata face fata contractului, care s-a dezechilibrat in favoarea bancii, incit el nu mai consacra o situatie de “winwin”, ci provoaca pierderi nejustificate debitorului, atunci acel debitor poate cere bancii renegocierea contractului sau, in caz de refuz, poate cere instantei re-echilibrarea acestuia. Adica, instanta va acorda debitorului noi termene de executare, pina cind acesta isi va fi recapatat locul de munca sau pina cind ii vor fi revenit la nivelul necesar platii creditului sursele de finantare, va dispune inghetarea dobinzilor si a penalitatilor, va dispune reasezarea dobinzii etc. Dar tribunalul poate sa decida si administrarea controlata a averii debitorului sau numirea unui curator care sa il reprezinte pe debitor in administrarea averii sale, toate acestea fiind, de fapt, efecte similare falimentului. Actuala situatie legislativa si existenta Biroului de credit in formula actuala vor atrage, in primul rind, o grava problema sociala – bancile vor executa din ce in ce mai multi debitori si ii vor scoate in strada, caci la creditele ipotecare singura garantie a fost casa. Dar problema sociala va fi insotita si de o imensa problema financiara. In acest moment, practic nimeni nu mai cumpara imobile sau, daca o face, pretul este la nivelului anului 2003. Bancile nu isi vor putea recupera in totalitate creantele, caci valoarea evaluata a bunului afectat garantiei la momentul acordarii creditului este déjà mult mai mare decit valoarea actual de piata. Costurile economice ale creditelor neperformante (privizioane in cuantumul creditului neperformant, adica 100% din valoarea creditului acordat, plus dobinzi) si cele administrative (costurile recuperarii creantelor, inclusiv prin executari silite) vor deveni de nesuportat. Pe de alta parte, reamintesc ca toti cei executati silit sunt, in prealabil si in mod automat, trecuti in baza de date a Biroului de credit, indiferent daca sunt sau nu rau-platnici (insolventa inseamna, totusi, ca nu mai poti sa platesti o datorie, caci nu mai ai cash, si nu ca nu mai vrei sa platesti), cu consecinta ca, pe o perioada de minim 5 ani, ei nu mai au acces la nici un credit pe teritoriul Romaniei si, deci, ei nu mai sunt client ai bancilor.

Sectiunea a IV-a Starea de insolventa
§1. Notiunea insolventei

20. Starea de insolventa este elementul esential care impune sau, dupa caz, permite declansarea procedurii de insolventa. Domeniul procedurii reglementate de legea insolventei se delimiteaza pe baza notiunii de insolventa. In mod traditional, insolventa a fost definita ca o incetare de plati, adica situatia in care debitorul « nu mai poate face fata pasivului exigibil cu activul disponibil ». Aceasta este definitia data si in prezent de legea franceza incetarii de plati, criteriul pe baza caruia se poate deschide procedura colectiva franceza. Legea romana a insolventei s-a indepartat in mod nejustificat de la aceasta definitie traditionala, mult mai clara decit sintagma confuza din art.3 pct. 1 (« acea stare a patrimoniului debitorului caracterizata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile »), careia ii lipseste orice referire la elementul intentional, respectiv, imposibilitatea efectuarii platii, ceea ce poate provoca mari dificultatii in practica. Debitorul este in insolventa nu pentru ca este insolvabil si nici pentru ca refuza sa plateasca una sau mai multe datorii, ci pentru ca nu poate acoperi, cu lichiditatile disponibile, datoriile exigibile. Debitorul este in insolventa pentru ca este lipsit de cash-ul necesar plati datoriilor in maxim 30 de zile de la scadenta. Debitorul insolvabil sau cel care nu vrea sa plateasca una sau mai multe datorii nu este, neaparat, in insolventa. Legiuitorul, in domeniul comercial, este preocupat de protectia creditului/increderii intre comercianti si a sigurantei mediului afacerilor. In dreptul civil, legiuitorul este preocupat sa mentina egalitatea de tratament juridic al partilor raportului juridic ori sa-l favorizeze intrucatva pe debitor, considerat in civil ca fiind partea mai “slaba” in contract. Din ideea de protectie a creditului, decurge importanta deosebita a executarii de catre debitor a obligatiilor sale la scadenta, fapt posibil numai daca debitorul dispune de lichiditatile necesare la momentul respectiv, adica de posibilitati de plata imediata. Daca in dreptul civil, creditul (solvabilitatea) debitorului se masoara dupa valoarea elementelor patrimoniale active de care dispune debitorul, raportata la cuantumul datoriilor sale (A>P = debitor solvabil ; A<P = debitor insolvabil sau « deconfit ») si, deci, creditul civil are un caracter real, in comercial creditul are un caracter personal54, constand in credibilitate. Diferenta se explica pentru motivul simplu ca un comerciant incheie zilnic operatiuni ce pot atinge sau chiar intrece ca valoare patrimoniul sau comercial (fond de comert). Cei ce contracteaza cu acesta ii apreciaza credibilitatea (creditul) nu dupa masa elementelor active ale patrimoniului sau, ci dupa exactitatea de care da dovada in executarea obligatiilor sale si dupa aptitudinile sale de afaceri (fler). De aceea, este posibil ca un comerciant insolvabil din punct de vedere civil (A<P), sa nu fie si in incetare de plati, pentru ca, de exemplu, avand credibilitate, poate obtine rapid un credit de la banca pentru a-si plati obligatiile scadente, poate trage cambii asupra debitorilor sai, poate obtine marfuri de la angrosist, urmand sa faca plata dupa ce vinde marfurile etc. Invers, comerciantul poate fi solvabil din punct de vedere civil (A>P), dar sa fie in incetare de plati, pentru ca nu mai beneficiaza de credibilitate: activele sale disponibile (adica vandabile transformabile in bani) pot fi uzate fizic sau moral, ultradimensionate, subproductive etc., deci, nevandabile ori vandabile la preturi infime. In aceasta situatie, chiar debitorul are interes sa se obtina o hotarire de deschidere a procedurii colective. Cat timp debitorul se bucura de credibilitate si nu ii tulbura pe creditori, insolvabilitatea sa nu intereseaza din punctul de vedere al dreptului afacerilor. In schimb, cand se manifesta lipsa de credit, lipsa de mijloace pentru plata datoriilor, adica atunci cind insolventa

54

D. D. Gerota, Teoria generala a obligatiilor comerciale in raport cu tehnica obligatiilor civile, Imprimeria Nationala, Bucuresti, 1932, p.27.

devine perceptibila sau vizibila, interventia tribunalului devine necesara55. Vom observa ca insolvabilitatea civila (denumita si « deconfitura ») nu se releva decat in cazurile in care debitorul isi vinde bunuri indisponibile, situatii rare si greu de dovedit pentru creditor. In plus, insolvabilitatea inseamna deja imposibilitatea debitorului de a-si plati la scadenta si integral datoriile, pentru ca activul este covarsit de pasiv, deci interventia tribunalului pentru redresarea debitorului ar fi tardiva. Doar creditorii titulari de garantii reale ar putea fi partial platiti, creditorii chirografari ramanand neplatiti, fapt contrar scopului procedurii colective, care este instituita pentru acestia din urma56. Mai intai creditorul care intentioneaza declararea in insolventa a debitorului si apoi tribunalul care decide declararea in insolventa a debitorului sunt in fata unei decizii dificil de luat, primul pentru ca este pasibil de responsabilitate civila delictuala fata de debitor daca nu dovedeste ca acesta este in incetare de plati, secundul pentru ca poate compromite sansele de redresare a debitorului. Daca interventia tribunalului este tardiva, intreprinderea nu mai are sanse de redresare, iar creditorii nu mai au sanse de a-si incasa creantele. Daca decizia tribunalului intervine prea devreme, falimentul, fiind o procedura greoaie, care presupune costuri ridicate, poate fi traumatizant pentru creditor si-i poate ruina creditul debitorului care ar fi putut fi repus pe picioare printr-un tratament extrajudiciar. Rezulta ca decizia tribunalului trebuie sa se bazeze pe un criteriu sigur, adica revelator al unei situatii grave a debitorului, neremediabila decat prin interventia tribunalului, si in acelasi timp, usor de aplicat, adica un criteriu care sa permita sa se stie, fara anchete prea minutioase sau indelungate, daca este cazul sau nu ca tribunalul sa intervina, caci daca procedura colectiva este necesara, ea trebuie instituita cat mai devreme, nelasand timp pentru degradarea si mai grava a situatiei intreprinderii. In acest scop, pot fi avute in vedere doua solutii: (i) daca intreprinderea (debitorul) este in incetare de plati, situatie relativ usor de dovedit, creditorii vor putea sa ceara tribunalului deschiderea procedurii; debitorul aflat in stare de incetare de plati va fi obligat sa ceara deschiderea procedurii; (ii) daca intreprinderea (debitorul) este intr-o situatie care ameninta sa compromita continuarea exploatarii, adica starea de incetare de plati este iminenta, debitorul va putea cere ajutorul justitiei in redresarea intreprinderii prin deschiderea procedurii, fara a se lua debitorului libertatea de decizie cu privire la gestiunea intreprinderii. Legea franceza instituie drept criteriu al deschiderii procedurii colective prima ipoteza, pentru tratamentul extrajudiciar al dificultatilor intreprinderii fiind instituit al doilea criteriu, ceea ce inseamna ca debitorul, daca intelege sa faca apel la tribunal in vederea redresarii situatiei sale financiare, trebuie fie sa adopte una sau mai multe modalitati de preventie a dificultatilor, fie sa astepte sa ajunga in incetare de plati pentru a cere declansarea procedurii colective. In schimb, Legea romana a insolventei permite debitorului sa ceara deschiderea procedurii si daca insolventa sa este iminenta, permisiune care va putea fi folosita de catre debitorul onest care intentioneaza sa isi reorganizeze activitatea in baza unui plan de
55

A se vedea si I. Turcu, op.cit., p.4, care citeaza, la nota 2 subsol, o solutie din jurisprudenta interbelica : “Aceasta solutiune este adoptata generalmente in dreptul falimentar pentru consideratiunea de ordine economica, ca numai neplata la timp a unei creante este prejuciabila si poate aduce perturbari comertului, aceasta cu atat mai mult cu cat judecatorul nu este in masura sa cunoasca prin mijloace sigure insolvabilitatea, ci numai faptul material si constant al incetarii platilor” (Trib, Ilfov, 13 iunie 1930, in Dreptul, 1930, p. 178). Idem, p.5, nota 3 subs. : « Pentru ca un comerciant sa fie declarat in stare de faliment, nu este indestulator a se dovedi incetarea virtuala a platilor sale, adica o stare de insolvabilitate, ci este necesar a se stabili incetarea efectiva a platilor, adica o stare de insolventa, a comerciantului, care nu mai poate face fata obligatiunilor sale comerciale ajunse la scadenta, aceasta independent de starea de solvabilitate sau insolvabilitate (Cas. III, decizia nr. 173 din 19 mai 1914, in B.D. 1914, vol. LIII2, p. 1455). 56 Pentru o opinie partial diferita, a se vedea I.Bacanu, in S.Zilberstein, V.M.Cioban, I.Bacanu, Drept procesual civil. Executarea silita, vol.II, Lumina Lex, 1997, p.325-326, nota 40.

de natura sa permita reluarea platilor. deci tot in datorii banesti. ele nu sunt lichide58.reorganizare. de aceea. ci doar de pasivul efectiv pretins de catre creditori (seul le passif effectivement exige)59. In urma deschiderii procedurii. Desigur ca criteriul principal pe baza caruia se poate deschide procedura ramine insolventa actuala a debitorului. de a face sau a nu face. motiv pentru care ea ar trebuie sa fie inlocuita cu “suspendarea platilor”. in caz de neexcutare. Turcu. pentru aparitia careia.364.cit. adica daca o opozitie poate fi admisa sau nu.412). Conditiile speciale referitoare la creanta nu se cer in cazul in care debitorul este cel ce face cererea de deschidere a procedurii. Nu este certa o creanta rezultand din raspunderea civila delictuala ori din despagubiri ca urmare a nulitatii.A. 58 I.com. cu conditia ca creditorul sa formuleze in termen declaratie de inregistrare a creantei sale si aceasta sa fie admisa pentru a fi inregistrata in tabelul creantelor. in cazul cererii creditorilor. adica ajuns la scadenta. p. Dupa legea si jurisprudenta franceze. In aprecierea existentei starii de incetare de plati (echivalentul starii de insolventa). orice creanta.369. va participa la procedura. pana la indeplinirea conditiei.cit. 21. lichida si exigibila. .. care este criteriul sigur dupa care judecatorul sindic poate aprecia daca insolventa este sau nu actuala. a fost si aceea ca creanta pretinsa nu este certa si lichida. acesta fiind tinut doar sa dovedeasca faptul ca este in stare de insolventa (recunoasterea onesta a starii de insolventa fiind o proba suficienta a acesteia). apud Y. incetarea de plati are urmatoarele trei elemente: (i) debitorul nu mai poate face fata (ii) cu activul disponibil (iii) pasivului exigibil. 59 I. Turcu. rezilierii etc. cata vreme instanta nu s-a pronuntat cu putere de lucru judecat asupra acestei creante. care are intelesul comun al unei stari de fapt temporare. Pasivul exigibil reprezinta totalitatea datoriilor banesti ale debitorului ajunse la scadenta.Bucuresti IV. 1924. nu au relevanta la momentul analizei admisibilitatii cererii de deschidere a procedurii.6 : « Printre exceptiile considerate conforme cerintelor art. daca debitorul nu opteaza pentru executarea silita in natura. Guyon. p. Asadar. care este modalitatea de a rasturna prezumtia de insolventa. incompatibila cu redresarea. Vom defini starea de insolventa utilizind coordonatele traditionale ale incetarii de plati . intrucit. nu se poate cere deschiderea procedurii insolventei pentru neexecutarea unor obligatii de a da un bun individual determinat. pentru a putea sti.cit. 696 C. op. Nu este certa nici creanta sub conditie suspensiva. aceste obligatii se transforma in despagubiri. deoarece cuantumul ei nu a fost determinat nici in conventia partilor. legea il obliga pe debitor sa ceara deschiderea procedurii. p. nu se tine seama de intregul pasiv exigibil. dar pina la momentul stabilirii prin titlu (hotarire judecatoreasca sau conventie a partilor). Aceste conditii referitoare la pasivul exigibil se pun numai in ce priveste cererea creditorului de deschidere a procedurii insolventei. 57 57 I. Turcu. cu consecinta revocarii sau mentinerii deschise a procedurii insolventei. op. In alta ordine de idei. iar in cazul cererii debitorului.. de altfel. nici pe cale judiciara (C. op. pentru ca cererea creditorului sa poata fi primita. prin aplicarea procedurii colective. cererea de deschidere a procedurii in baza unei creante care nu are caracter cert trebuie respinsa ca inadmisibila. indiferent de natura sau de starea sa. creanta sa contra debitorului trebuie sa fie certa... Incetarea de plati este manifestarea exterioara a neputintei debitorului de a mai face fata datoriilor sale. Obligatiile de a da un bun individual determinat sau obligatiile de a face ori de a nu face nu sunt lichide si. considera ca expresia “incetarea platilor” sugereaza o stare ireversibila. in sensul dreptului procesual civil – este abuziva sau nu. daca cererea debitorului – o marturisire. 23 septembrie 1924. p. Este adevarat ca. Buletinul Curtii de Apel.

Nu este neaparat necesar ca debitorul sa fie intr-o situatie iremediabil compromisa. dar debitorul nu raspunde in termen la notificarea privind cererea de deschidere a procedurii si. in Legea franceza din 1985 termenul echivalent este cel de “activ disponibil”. toate activele imediat realizabile. creand teama de a nu cere declararea in faliment. este sustinut artificial sau abuziv de o societate din cadrul grupului. incetarea materiala a platilor rezulta din proteste ale unor cambii emise sau acceptate de debitor. cum ar fi cea de a cere deschiderea procedurii insolventei in maxim 30 de zile de la . Procedura insolventei are scopul de a institui o procedura colectiva menita a acoperi creantele contra debitorului aflat in insolventa. Asupra acestei situatii urmeaza sa insist in capitolul referitor la deschiderea procedurii. In perioada suspecta isi face aparitia starea de insolventa. debitorul isi procura lichiditati cu mijloace ruinatoare. O alta solutie ar fi lasat creditorul la latitudinea debitorului. ci numai in starea de imposibilitate actuala de a face fata datoriilor exigibile cu activele disponibile. care poate fi depasita in termeni rezonabili de debitor. dupa caz. stare de imposibilitate de a face fata trebuie sa fie una serioasa. chiar daca exista active mobiliare sau imobiliare nedisponibile imediat ori daca debitorul are de incasat creante de la terti. soldurile creditoare ale conturilor bancare. Comparind definitia incetarii de plati din legislatia franceza a intreprinderii in dificultate cu definitia insolventei din legea noastra. creantele. fie pentru ca sunt lichide. prescriptia etc. Spre exemplu. Imposibilitatea de a face fata nu se confunda cu refuzul de plata. fie pentru ca preschimbarea (conversiunea) in lichiditati este posibila in orice moment. concedierile colective. printre altele. fata de care legea declanseaza anumite obligatii ale debitorului. obligatoriu. inchiderea intreprinderii.). cum ar fi neregularitatea crantei. in dreptul francez. Ea nu este o masura menita a intimida un debitor care refuza cu buna sau reacredinta sa plateasca. cum sunt valorile mobiliare cotate si efectele de comert cu termen foarte scurt sau cu posibilitati de scontare imediata. Spre exemplu. Pe de alta parte. ca refuzul de plata nu se datoreaza imposibilitatii de a plati. Chestiuni procedurale delicate le ridica situatia in care creditorul indeplineste toate conditiile de admisbilitate prevazute de lege. Legea romana.Activul disponibil reprezinta sumele de care intreprinderea poate sa dispuna imediat. pe considerentul ca creditorul nu poate cunoaste motivul pentru care debitorul nu-si plateste datoria. in total sau in parte. avalul pe efectele de comert etc). nu isi poate formula apararea in cadrul careia sa demonstreze ca nu este in stare de insolventa. In schimb. In fine. hotararea de deschidere a procedurii trebuie sa cuprinda. data incetarii platilor. ci unor alte motive. a considerat ca este preferabil sa se prezume ca debitorul nu poate plati. sintagma care include. Nu sunt incluse in activul disponibil imobilizarile corporale. sectiunea referitoare la deschiderea procedurii la cererea creditorilor. Insuficienta activului disponibil este mai simplu sau mai dificil de revelat. adica cele care pot fi valorificate in cateva zile. ramanand ca debitorul sa rastoarne prezumtia (acesta urmeaza a proba. Daca activele disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi pasivul exigibil al debitorului. scrisoarea de garantie bancara. retragerea autorizatiei sau licentei de functionare etc. incetarea deghizata sau ascunsa a platilor poate ridica mari probleme de apreciere a probelor. fondul de comert si nici bunurile grevate de garantii reale. si nu o simpla jena momentana. stingerea acesteia. durabila. de remarcat ca. deci. prin ajutoare de stat directe sau mascate etc. de o banca sau de un administrator. de stat sau comunitatea locala. pe langa sumele de bani disponibile (numerarul din casierie. se poate observa si o alta diferenta importanta. In cazul in care hotarirea de deschidere a procedurii omite sa stabileasca data incetarii platilor. in defavoarea legii noastre : in timp ce Legea insolventei se refera la « insuficienta fondurilor banesti disponibile ». aceasta coincide cu data hotararii. acesta este in incetare de plati. sumele de care debitorul poate dispune imediat cu titlul de deschidere de credit bancar.

Ulterior. sub sanctiunea platii de daune. ci ar face unele dispozitii legale mai usor de aplicat60. In functie de aceasta data stabilita cu precizie ar putea fi mult mai usoare stabilirea exsitentei si determinarea intinderii raspunderii pentru nedeclararea in termen sau pentru declararea prematura a insolventei de catre debitor. De asemenea. data aparitiei insolventei ar ramine defintiv stabilita. cu conditia recunoasterii procedurii straine in Romania. dar nu imposibila – se pot folosi diverse mijloace. la cererea autoritatii de supraveghere. precum si sub sanctiunea pentru bancruta simpla. caz in 60 Recent. motiv pentru care. nu se cere ca institutia financiara in cauza sa se afle in stare de insolventa. In baza recunoasterii. odata stabilita prin hotarirea de deschidere a procedurii. din primul raport al administratorului judiciar/lichidatorului. In cazul in care centrul principal al intereselor debitorului (COMI) este stabilit intr-un stat nemembru. iar aceasta data ar trebui stabilita cu precizie in hotarirea de deschidere a procedurii. asa cum recunoaste si autorul citat. in hotarirea de deschidere a procedurii. o prezumtie simpla ar putea fi recunoasterea debitorului care. inclusive prezumtiile. hotarirea de deschidere a procedurii insolventei pronuntata fata de debitor in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene are efecte si in Romania fata de bunurile. creditorii sau eventualele sedii secundare ale debitorului stabilite in Romania. spre exemplu. intrucit de aceasta data depind foarte multe consecinte ale deschiderii procedurii. pe baza unor probe contrare reiesite. in cazul in care intirzierea formularii cererii este mai mare de 6 luni. recunoasterea hotariri straine fiind suficienta. Este adevarat. dificila. ceea ce “ar aduce mari prejudicii”. efectele unei hotariri de deschidere a procedurii insolventei fata de debitor pronuntata in statul unde este stabilit COMI se extind si in Romania. p. este legal ca.astfel de cerere nu este necesara dovada starii de insolventa. aceasta data ar putea fi revizuita. Si debitorului ii este permis sa ceara deschiderea procedurii. sa se insereze si data incetarii platilor. unul sau mai multi creditori pot cere deschiderea unei proceduri secundare in Romania. Argumentele nu sunt. de lege ferenda. insa. 695 C. convingatoare. in Pandectele romane nr. ceea ce poate genera mari incertiduni care sa greveze circuitului juridic. perioada suspecta nu are o durata precisa in timp. o astfel de procedura deschisa intr-o tara membra este suficienta pentru ca o instanta romana sa pronunte deschiderea unei proceduri secundare. Intr. in special starea de insolventa a debitorului. Spre exemplu. mai ales ca exista.com. incepind cu fixarea in timp a perioadei suspecte si terminind cu responsabilitatea pentru depunerea prematura sau tardiva a cererii de deschidere a procedurii. dar si in vechea reglementare romaneasca a falimentului. . in cazul in care debitorul isi are stabilit pe teritoriul Romaniei un sediu secundar. in present. in cererea sa ar putea declara si data aparitiei starii de insolventa. care va trebui sa probeze ca indicele de solvabilitate a institutiei financiare in cauza a scazut sub minimul legal. in cazul insolventei transfrontaliere. pe motiv ca data intervenirii incetarii platilor nu poate fi precis determinata la data deschiderii procedurii ci doar ulterior si.3/2009. Consideratii in legatura cu insolventa debitorului supus procedurii reglementate de Legea nr. ca o procedura secundara se poate deschide si in lipsa unei proceduri principale. Intrucit deschiderea procedurii poate intirzia foarte mult fata de momentul aparitiei starii de insolventa.52) s-a pronuntat impotriva acestei idei. cele doua modele (actuala legislatie franceza si fosta reglementare romaneasca a falimentului) care impun/impuneau stabilirea datei insolventei. pentru ca. daca debitorul are aici un sediu secundar. calculul perioadei suspecte ar trebui sa se raporteze la data aparitiei starii de insolventa. intrind in puterea de lucru judecat.85/2006. un autor (Csaba Bela Nasz. In acest caz. Consider ca. procedura insolventei se deschide. insa. intr-adevar. al societatilor de asigurare si al societatilor financiare. O astfel de solutie jurisprudentiala nu ar adauga la lege. caz in care trebuie sa se analizeze toate conditiile deschiderii procedurii prevazute de legea romana. solutie aplicabila si in legislatia franceza. De exemplu. indiferent de existenta sau inexistenta unei prevederi similare in legea romana a unei astfel de cerinte. Pentru proba acestei date – proba. asa cum impunea fostul art. in principal. Unele proceduri colective se deschid pe baza altor criterii decit starea de insolventa a debitorului. In cazul bancilor. in plu.aparitia starii de insolventa.

nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori”. Insolvabilitatea la care se refera Codul de procedura fiscala nu are sensul pe care il da acestui termen Codul civil (A<P).1. §2. Daca s-a instituit procedura insolvabilitatii. totusi. lit. Insolventa iminenta este o stare viitoare a patrimoniului debitorului. intrucit cererea de deschidere a procedurii provine fie de la un creditor indreptatit sa ceara deschiderea procedurii (care trebuie sa dovedeasca toate cele 6 conditii speciale referitoare la caracterul creantei sale). In sistemul actual. al Legii insolventei. practic inexistenta. care defineste insolventa 61 Cf. Insolventa prezumată ca fiind vădită exista “atunci când debitorul. o distinctie intre insolventa “prezumata ca fiind vadita” si insolventa iminenta. diferenta dintre cele doua texte in concurs [art. 31 permite inregistrarea cererii pentru o creanta. recunoaste existenta starii de insolventa. conform Codului de procedură fiscală. nici sa fie executat silit. instituirea acestei proceduri echivalează cu o stingere a creanţei. după 30 de zile de la scadenţă. ceea ce este un efect asemenator raspunderii organelor de conducere a debitoarei persoana juridica aflata in procedura insolventei. op. fie pentru a se pune la adapost de sicanele creditorilor. fie pentru a incerca redresarea. urmind a fi reactivata doar in cazul in care debitorul va dobindi. previzibila intr-un viitor imediat.. insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cind debitorul nu plateste datoria sa fata de unul sau mai multi creditori dupa 30 de zile de la scadenta. . In sistemul acestei legi insolventa era “prezumata ca fiind vadita” chiar in cazul in care creditorul facea dovada existentei unei creante certe. 1 din Legea insolventei defineste insolvenţa ca fiind “acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile”. De remarcat ca. Insolvenţa iminentă exista “atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate. prin cererea de deschidere a procedurii. noul text al art.cit. Daca cererea unui creditor de deschidere a procedurii insolventei fata de debitor este admisibila doar in masura in care creanta sa contra debitorului este certa. indiferent de natura acesteia. p. potrivit Codului de procedură fiscală. Art. În cazul în care persoana juridică este declarată insolvabilă. remiterea de datorie. Diferenta este. De aceea. 3 pct. care permite debitorului sa ceara deschiderea procedurii. ceea ce face inutila prezumtia insolventei vadite). fiscul poate trece la executarea silită a persoanelor care se fac responsabile de această stare. cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei”. lichide si exigibile de mai mult de 30 de zile. creanta neplatita nu este neaparat una certa si lichida si nici neaparat egala sau mai mare cu valoarea-prag61.a). 3 pct. caz in care trebuie probata insolventa. fie de la debitor (care.care recunoasterea starii de insolventa este o proba suficienta pentru a se putea deschide procedura. Tipurile de insolvente 22. ci un sens vecin notiunii de incetare de plati. Textul face.357. ulterior. In mod exceptional. lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile si are un cuantum egal sau mai mare decit valoarea-prag. ştergerea datoriei si instituirea procedurii insolvabilităţii. Turcu. Este o distinctie pe care fosta Lege nr. bunuri sau fonduri. Codul de procedură fiscală se referă la stingerea creanţei bugetare prin plată. intrucit debitorul “insolvabil” este debitorul care nu poate nici sa efectueze plata datoriei bugetare.64/1995 nu o facea. I. intrucit nu are bunuri in patrimoniu. creanţa va fi trecută într-un cont extracontabil. si creditorilor li se permite sa ceara deschiderea procedurii. insa.

nici in altul. diferenta intre un adevar judiciar evident si unul abscons? Daca tot judecatorul sindic este cel ce spune dreptul (jurisdictio) conform convingerii sale intime. cind cererea este formulata de creditori. In mod firesc. Singurul care ar putea invoca insolventa iminenta este debitorul insusi62. Care este. nu se poate sti momentul in care a aparut insolventa. mult mai important. intrucit. Legea insolventei nu stabileste nici momentul in care insolventa devine actuala. trebuie sa existe si o insolventa actuala. Obligatia de a cere deschiderea procedurii este sanctionata atit cu raspunderea patrimoniala a debitorului pentru depunerea prematura sau tardiva a cererii cit si. fie prin intermediul unei prezumtii. pe de alta parte. 3 pct. 64 V. Insolventa este revelata numai in cadrul procesual al cererii de deschidere a procedurii. ci doar stabileste obligatia debitorului de a cere in termen deschiderea procedurii. loc. Autorul arata ca « incetarea platilor a fost indelung si temeinic definita de jurisprudenta noastra generata de aplicarea Codului comercial (art. cind cererea este formulata de debitor. p. dar demonstrabile. Editura National. 63 . Din pacate. logic. Adevarul judiciar. pe de o parte.146.. 363. superficiala) si cea mai putin evidenta. Dreptul nr. este logic ca aparenta este doar o parte a realitatii. debitorul poate uza de multiple modalitati prin care sa ascunda starea sa de insolventa sub masca unei false lichiditati. p.. De altfel. adica atunci cind insolventa sa este actuala. care este diferenta intre insolventa “vadita” (aparenta. creditorul este constrans sa constate o aparenta faptica. perceptia debitorului este diferita de aceea a creditorului. “virful aisbergului”. El este un adevar relativ. 1997. 695) ca o stare de fapt. se stabileste prin probe. p. ci numai momentul in care aceasta a fost revelata. Daca este conceptual posibila o stare viitoare de insolventa.prezumata ca fiind vadita. ci si sub forma unei realitati demonstrabile. ponderea fiind data de situatiile “normale” de insolventa. desi este evident ca ea exista nu numai sub forma unei aparente (o stare vizibila imediat. cu raspunderea penala (depunerea cererii de deschidere a procedurii cu intirziere de mai mult de 6 luni de la aparitia starii de insolventa este considerata infractiune de bancruta simpla). care defineste creditorul indreptatit sa ceara deschiderea procedurii]. aceea ca debitorul a incetat sa-si plateasca datoria fata de el ». insolventa actuala nu este definita. debitorul este singurul care detine informatia exacta relativa la riscurile afacerii sale. pe baza probelor administrate in cauza. a momentului in care aceasta devine actuala. Asadar. Ciobanu. Stefanescu. fie prin intermediul unei marturisiri. cel putin. asupra existentei starii de insolventa se pronunta judecatorul sindic. ne-vadite. uneori inclusiv cu ajutorul bancilor sau al institutiilor publice care il ajuta in acest demers. atunci.cit. dar care nu intruneste conditiile pentru a putea fi calificata drept “insolventa prezumata ca fiind vadita”. In acelasi sens. Consecintele drastice pentru debitor ale starii sale de insolventa ar fi impus o definitie a insolventei in general sau. Legea insolventei lasa nereglementata situatia insolventei actuale. debitorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei atunci cind se afla in stare de insolventa. asa cum rezulta din art. In timp ce debitorul stie ca este in “incapacitate vadita” de a-si plati datoriile exigibile cu sumele de bani disponibile. Textul nu face nici o distinctie intre insolventa vadita (vizibila) si cea ne-vadita sau camuflata (absconsa).10/2006. partea vizibila a acesteia. op. Br. I. 27 alin. M.1 din Legea insolventei. Tratat teoretic si practic de procedura civila. este o simpla greseala de redactare a legii. dar demonstrabila? In plus. Bucuresti. Nici intr-un caz. subiectiv si incomplet din punct de vedere gnoseologic.6. chiar daca aceasta nu este “vadita”. Un debitor se poate afla in situatie de insolventa. fiind echivalent cu convingerea intima a judecatorului64. vol II. cu sau fara intentie.14. inclusiv faptul existentei sau inexistentei starii de insolventa. creditorii aflind de existenta acesteia de obicei post-factum63 si. adica palpabila sau vizibila oricui.cit. Turcu. mai precis. si art. Pe de alta parte. la o simpla privire superficiala). 62 In acelasi sens. atunci. vizibila.

in calitate de depozitar al informatiei economice si juridice referitoare la starea patrimoniului sau putind abuza de « beneficiul » pe care i-l lasa Legea insolventei. Prin intermediul inadmisibilitatilor sau. nu a fost solicitata la plata. spre exemplu. §4. demonstrind ca creanta acestuia nu indeplineste conditiile pentru a-l face pe creditor sa fie indreptatit sa ceara deschiderea procedurii (creanta nu este certa. acesta.§3. facturile la utilitati. care are o valoare egala cu valoarea-prag sau mai mare si daca vor face dovada ca au solicitat plata si debitorul a omis sa o efectueze in termenul legal. atunci sunt intrunite conditiile prezumtiei de insolventa vadita. Desigur ca debitorul poate contesta ca s-ar afla in stare de insolventa. faptul in sine al platii partiale nu poate rasturna prezumtia de insolventa. prescrisa etc. nici o alta proba nemaifiind necesara creditorului. insa acestea nu sunt suficiente pentru achitarea tuturor datoriilor scadente. lichide si exigibile neplatita de mai mult de 30 de zile. creditorii sau persoanele interesate pot demonstra că debitorul nu se află în stare de insolvenţă. opozitie sau recurs. dar in acest caz sarcina probei se inverseaza. adica suficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor. fie prin mecanismul opozitiei (admisibila doar creditorilor). nu este regulata nascuta. Nefiind vorba de o insolventa actuala. atunci cererea de deschidere a procedurii poate fi considerata un abuz si contestata de catre cei interesati. fie prin mecanismul interventiei in interes propriu (admisibila atit actionarilor debitoarei. Dovada starii de insolventa 23. avind in vedere asimetria informationala in care se afla creditorii fata de debitor. ascuzind sicane la adresa creditorilor sau intentia de a scoate societatea debitoare. recunoasterea starii de insolventa este neonesta. cel putin temporar. In cazul insolventei iminente. Debitorul contestator va trebui sa dovedeasca inversul insolventei. avem de-a face cu o recunoaştere a stării de insolvenţă şi. nu mai e nimic de dovedit. totusi. fie chiar prin intermediul recursului (orice persoana interesata poate ataca cu recurs o incheiere data intr-o procedura necontencioasa. Scrupulozitatea legii fata de insolventa iminenta este justificata. asa cum este cea declansata la cererea debitorului de deschidere a procedurii). cit si creditorilor). furnizori de utilitati sau de materii prime. Daca. facturile furnizorilor de materii prime etc. ci ea trebuie completata cu alte probe. societati de leasing etc. este stinsa. Prin interventie.. debitorul poate contesta si legitimitatea procesuala activa a creditorului. oricit de mari sau importante ar fi aceste plati. fisc. Legea insolventei utilizeaza termenul de insuficienta si nu pe acela de lipsa a fondurilor banesti disponibile. cel care trebuie sa faca dovada insolventei este debitorul.). daca acestia vor face dovada ca sunt titulari ai unei creante certe. In cazul in care creditorii sunt cei care cer deschiderea procedurii. Când debitorul cere deschiderea procedurii. de sub controlul actionarilor sai. practic. banci. simpla recunoastere a debitorului nu mai are deplina valoare probatorie a starii de insolventa. ratele de credit sau de leasing. in contra eventualelor urmariri silite individuale aflate la indemina creditorilor. de a se pune sub protectia tribunalului. dupa caz. de unde concluzia ca procedura insolventei se va putea deschide chiar daca debitorul dispune de unele sume de bani si face unele plati. al exceptiei calitatii procesuale active. debitorul plateste partial salariile. plata la timp si integral a datoriilor catre salariati. ci de una iminenta. Daca. Testul insolventei .

Insolventa vadita presupune ca debitorul se află într-o evidentă si acuta criză de lichiditate. in acest caz. avalul pe efecte de comert etc. Persistenta dificultatilor financiare este vizibila oricui.. Spre exemplu. depistarea pericolului de insolventa poate fi un bun prilej de a declansa masurile de preventie care ii stau la dispozitie debitorului. in cautare disperata de fonduri. In plus. furnizorii de utilitati ameninta cu stoparea alimentarii cu utilitati. ce nu corespund decat rareori celui care ar conveni cel mai bine intreprinderii65. este de a sti cind dificultatile financiare pasagere si rezolvabile se transforma in probleme cronice. este o stare maladiva care se poate observa « din avion ». Avind in vedere aceste complicatii care pot aparea. creind aparenta unei solvabilitati care se dovedeste ulterior ca fiind falsa. cum sunt neplata al timp si integral a salariilor. în 65 Doctrina franceza abunda de exemple in care tribunalele franceze au antrenat raspunderea bancii pentru oprirea intempestiva a unui credit si pentru acordarea sau mentinerea unui credit atunci cand nu era cazul. integral. care nu mai este un reprezentant al debitorului. Cauzele intrării într-o astfel de criză pot fi incompetenţa sau reaua-voinţa a administratorilor. in aces scop debitorul putind să realizeze o previziune a situaţiilor sale financiare. probleme de lichiditate. op. Guyon. Intreprinderea aflata in dificultate. la rindul sau. Mai important. Orice intreprinzator. Resursele de care acesta dispune sau va dispune în perioada imediat următoare (credite neutilizate.84-88. legate în special de criza de lichiditate. Dacă însă aceste dificultăţi persistă. aceasta stare nu necesita. consumatorii captivi. ci un mandatar al justitiei si un reprezentant al creditorilor. O stare previzionată de criză de lichiditate (aparent o stare de insolvenţă iminentă) poate fi depăşită prin măsuri ce pot fi planificate în momentul constatării existenţei riscului de insolventa. este necesara o previzionare a momentului apariţiei stării de insolvenţă. situaţia întreprinderii sale se agravează. pot intimpina mari probleme daca furnizorul are. mai ales ca apar semne ale incetarii platilor. de catre personalul salariat (prin sindicat) etc. Debitorul se poate confrunta pe termen scurt cu dificultăţi în desfăşurarea activităţii specifice. sub sanctiuni patrimoniale sau chiar penale. Pe scurt. are nevoie de finantare. proces in care trebuie tinut cont si de aspectele subiective si psihologice alaturate persoanei debitorului (nu oricine poate recunoaste ca este falit sau ca este pe cale de a deveni falit). A se vedea Y. ca sa îşi poata desfăşura activitatea.cit. pe care si-o poate asigura din surse proprii sau din surse externe. este o intreprindere vulnerabila. putând conduce la insolvenţă. Pe de alta parte.) sunt insuficiente pentru a efectua platile la scadenta. Si atunci devine importanta depunerea la timp a cererii de deschidere a procedurii insolventei. adica de probabilitatea aparitiei insolventei in citeva luni.24. debitorul trebuie sa fie sigur de iminenta insolventei. de catre ceilalti creditori. toti acesti parteneri avand politici proprii. intrucit. in primul rind. comportamentul sau fiind dictat de catre bancile refinantatoare. care depind de furnizarea de utilităţi de la companii care monopolizeaza piata respectiva. Dacă operaţiunile sale se deruleaza in proportie prea mare pe baza finantarilor externe. p. managerul debitorului va şti sau ar trebui sa ştie că în momentul deschiderii procedurilor de insolvenţă controlul va trece la administratorul judiciar sau la lichidator. factoring. încasari de la clienţi restanţi. a datoriilor catre fisc sau catre furnizorii de utilitati . Insolventa iminenta necesita o analiza mai complexă. intrucit de la aparitia starii de insolventa debitorul are la dispozitie 30 de zile pentru a cere deschiderea procedurii. intrucit declansarea prematura a procedurii ar putea antama responsabilitatea sa ori ar putea compromite sansele reorganizarii. salariatii intra in greva. debitorul trebuie sa aiba la indemina criterii si proceduri proprii sau standarde de masurare a riscului de insolventa. nici un test al insolventei. criza financiară este previzibila. creditorii ameninta cu executarile silite etc. dar si unor conjuncturi externe care îl pot face pe debitor sa intre într-o stare de supraîndatorare fără voia sa. o intreprindere dependenta. Când gradul de îndatorare atinge pragul critic. .. in mod clar.

adica identificarea unei crize temporare si rezolvabile nu trebuie sa duca la depunerea cererii de deschidere a procedurii. Dacă se instaleaza starea de încetare a plăţilor. Previzionarea unei crize de lichidităţi pentru care exista sau se identifica măsurile de contracarare. Conceptul de participant la procedura insolventei . ceea ce reprezinta o lipsa a prifitabilitatii .special a fluxurilor de numerar si sa inventarieze măsurile pe care le are la dispoziţie în perioada premergătoare crizei de lichidităţi previzionate. analiza lichidităţii şi a solvabilităţii societăţii. pentru a urmări ce relaţie există între durata de încasare a creanţelor şi durata de plată a datoriilor. pentru a evidenţia dacă elementele de activ sunt suficiente pentru a acoperi datoriile societăţii. Daca o astfel de analiza previzionala indica o criză de lichidităţi pentru care nu sunt identificate modalităţi de evitare sau de rezolvare. cu condiţia ca informaţia contabilă cuprinsă în aceste balante să reflecte realitatea economică (şi nu cea juridică) a societăţii. Această situaţie generează imposibilitatea efectuării plăţilor scadente şi o situaţie tensionată cu partenerii de afaceri. iar mijloacele economice temporare să fie acoperite din resurse temporare). b) degradarea financiară reprezinta situatia in care debitorul nu poate acoperi din activele lichide datoriile exigibile . Pentru a urmări degradarea stării financiare se poate apela la analiza structurală a activelor şi pasivelor pe termen scurt. analiza vitezei de rotaţie a creanţelor şi datoriilor pe termen scurt. se impune declanşarea stării de insolvenţă. În aceste situaţii. O situaţie previzională exactă a profiturilor poate fi stabilită pe baza balanţelor lunare de verificare. atunci debitorul trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii. relaţiile întreprinderii cu partenerii săi au devenit conflictuale şi în majoritatea cazurilor salvarea activităţii este aproape imposibilă. pasivul pe termen scurt este superior activului pe termen scurt. Semnale clare ale crizei de lichiditati sunt date de asa-numita degradare economica si de cea financiara : a) degradarea economică reprezinta situatia in care debitorul are mai multe cheltuieli decât venituri. analiza echilibrului financiar. criza este avansată. ultimul stadiu al degradării economice îl reprezintă înregistrarea unei valori adăugate negative . Sectiunea a V-a Participantii la procedura insolventei §1. pentru a urmări dacă regulile echilibrului financiar sunt respectate (mijloacele economice permanente să fie acoperite din resurse permanente. pentru a evidenţia ponderea disponibilităţilor băneşti şi a datoriilor pe termen scurt. astfel încât să fie în măsură să estimeze riscul apariţiei stării de insolvenţă. în special cu creditorii şi furnizorii.

Notiunea de “participant la procedura insolventei” desemneaza. nu au nici unul dintre drepturile participantului la procedura. administratorul special. formulata fie in cadrul unuia sau . controlul debitorului persoana juridica trece de la actionari la administratorul judiciar/lichidator si la creditori. aceea de membru al colectivitatii creditorilor. In aceasta privinta. drepturile lor rezultate din inregistrarea provizorie fiind precare si conditionate de admiterea sau respingerea contestatiei. fie sa beneficieze de aceste consecinte. in sensul ca ei pot incepe sau continua o executare silita individuala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului. Creditorii ale caror creante sunt contestate pot fi considerati straini de procedura. Chiar si in acest caz. Creditorii cu creante ulterioare deschiderii procedurii sunt platiti pe masura scadentei. Nu toti creditorii sunt. consecintele procedurii se resfring si asupra actionarilor debitorului persoana juridica. Creditorii care nu si-au inregistrat in termen creanta sunt considerati straini de procedura. indreptatiti sa participe la procedura insolventei. daca judecatorul-sindic nu decide ca creanta lor sa fie inregistrata provizoriu. Actionarii debitorului au. uneori chiar in contra administratorului judiciar sau a lichidatorului. fie in nume propriu. Pretinsii creditori.25. de regula. asa cum se intimpla cu creditorii obisnuiti. se indeplinesc. creditorii isi exercita unele drepturi sau. dupa caz. daca creanta lor rezulta din asa-numitele “operatiuni curente”. actionarii debitorului persoana juridica nu participa in mod direct la procedura. Exercitiul colectiv al drepturilor creditorilor este una dintre fatetele procedurii insolventei. Acest individualism al drepturilor si obligatiilor creditorilor reprezinta fateta concursuala si egalitara a procedurii insolventei. creditorii in cauza nu au deplinatatea drepturilor conferite de calitatea de participanti la procedura. Situatia in care debitorul nu este desisezat. posibilitatea sa participe la procedura prin intermediul unei interventii in interes propriu. odata cu deschiderea procedurii). dupa caz. In aceasta situatie. dar au toate drepturile procesuale derivate din calitatea de parte in litigiul constind in contestatia la creanta lor. daca creanta lor este garantata cu bunurile respective si daca judecatorul-sindic admite o astfel de urmarire individuala. care are interese comune cu ceilalti creditori asupra sau in contra debitorului. adica isi pastreaza administrarea averii proprii este exceptionala si rara. si nu ca urmare a unor distribuiri efectuate in executarea unui plan sau ca urmare a unei lichidari. In fine. Drepturile si obligatiile debitorului. se exercita sau. Un creditor este considerat participant deplin la procedura in masura in care creanta sa intruneste conditiile pentru a putea fi calificat drept “creditor indreptatit sa participe la procedura”. organele procedurii. prin intermediul administratorului judiciar sau al lichidatorului. sunt tinuti de unele obligatii in mod individual. chiar desesizat. inclusiv cele judiciare. care sunt abilitate prin lege sa o aplice. participanti la procedura. unii creditori “scapa” procedurii. persoanele carora le este destinata si. insa. precum si aceea de titular de drepturi si obligatii individuale relative la debitor si la ceilalti creditori. ci numai printr-un reprezentant obligatoriu. debitorul isi exercita drepturile fie prin administratorul special. Destinatarii procedurii insolventei sunt acei participanti la procedura care trebuie fie sa suporte consecintele deschiderii procedurii. totusi. Debitorul. Desi o serie de consecinte ale procedurii insolventei se rasfring direct asupra lor (spre exemplu. pe de o parte. Pe de alta parte. respectiv. In mod indirect. carora nu li s-a admis cererea de inregistrare a creantei. Acest creditor participa la procedura intr-o dubla calitate. In aceasta categorie sunt inclusi in mod direct debitorul si creditorii. pe de alta parte. privita ca o procedura colectiva. Creditorii isi exercita drepturile in mod colectiv prin intermediul adunarii creditorilor si al comitetului creditorilor. creditorii sunt in concurs intre ei. concurs care se exercita pe baze egalitare in cadrul aceleiasi clase de creditori. este un participant practic omniprezent la procedura.

pe de alta . convocati sau informati. Legea insolventei stabileste. ii trateaza pe actionari ca fiind creditori reziduali (subordonati) pentru surplusul ramas in urma lichidarii. Fara sa fie insotita de vreo sanctiune expresa. expres prevazute de lege. reprezentantul legal al debitorului persoana juridica. dar care se pot cumula in persoana participantului la proces. in cazuri exceptionale. daca utilizarea Buletinului procedurilor de insolventa se justifica in cazul participantilor la procedura. actionarii sunt totusi calificati drept creditori.2). Legea insolventei stabileste. pentru a putea sa-si faca apararea) iar unii participanti la procedura sunt citati. dupa caz. care completeaza Legea insolventei cu titlu de drept comun. Organele procedurii au obligatia sa asigure derularea cu celeruitate a proceduriii. operatiuni care se efectueaza. creditorul contestat este notificat in mod individual si direct. ca organele care aplica procedura insolventei sunt instantele judecatoresti. creditorii cu sediul sau domiciliul in straintate sunt citati cu formalitatile prevazute de Codul de procedura civila). indirect. administratorul judiciar si lichidatorul. unele acte sau operatiuni ale procedurii sunt efectuate prin proceduri directe si individuale cu participantii la procedura (de exemplu. In rest. ca Legea insolventei face unele referiri timide si neclare la distribuirea rezultatului lihidarii si la partajul intre actionari a acestui rezultat. judecatorul-sindic. procedura insolventei este complexa iar. administratorul judiciar/lichidatorul. pe de o parte. si nici administratorul special.mai multora dintre procesele aferente procedurii. ceea ce inseamna ca. nu sunt organe ale procedurii adunarea creditorilor si comitetul creditorilor. In fine. prin Buletinul procedurilor de insolventa. care este. care nu ii mai include pe acestia nici in rindul creditorilor. nu acelasi lucru se poate spune in privinta partilor la nenumaratele procese aferente sau derivate din procedura insolventei. precum si realizarea drepturilor si obligatiilor celorlalti particpanti la procedura (art. administratorul special si comitetul creditorilor. parti care nu cumuleaza si calitatea de participant la procedura. participantii la procedura insolventei sunt notificati. Legea societatilor comerciale. nici in rindul participantilor la procedura. “citarea” lor prin Buletinul procedurilor de insolventa fiind fundamental gresita. Pentru a se putea respecta principiul dreptului la aparare. care reprezinta cele doua forme de colectivitate organizata a creditorilor. Este o obligatie dificil de probat si executat intrucit. Organele procedurii 26. in art. insa. in conditiile Codului de procedura civila (de exemplu. Asadar. aceasta obligatie este primordiala.5 alin. §2. se citeaza petentul. o serie de drepturi si obligatii ale participantilor la procedura care se disting de drepturile si obligatiile procesuale ale partilor in proces. Este adevarat. sau mandatarul obligatoriu al asociatilor sau al actionarilor debitorului persoana juridica. in cazul in care aceasta isi pastreaza dreptul de administrare. In principiu. Avind in vedere ca procedura insolventei are un pronuntat caracter judiciar si ca aceasta procedura presupune un numar indefinit de procese civile. de regula. participantii la procedura nu sunt citati in proces decit in cazul in care au calitatea de parti in proces cu interese contradictorii. in mod expres sau indirect. De remarcat relativul dezinteres al Legii insolventei fata de actionarii debitorului. Pe de alta parte. este posibil ca in persoana participantului la procedura sa se intruneasca si calitatea de parte in unul sau mai multe dintre procesele aferente sau derivate din procedura. Este adevarat ca. la solutionarea cererii de admitere in principiu a planului sau a cererii de schimbare a administratorului judiciar/lichidatorului.5. aceste parti in proces care nu cumuleaza si calitatea de participant la procedura trebuie citate. fie in cadrul procedurii insasi.

In plus. ceea ce inseamna ca si efectul de desistare este automat. inchiderea procedurii se pronunta prin hotarire executorie. Spre exemplu. Legea insolventei prevede diferite modalitati de sanctionare a organelor procedurii. Pina la deschiderea procedurii. inclusiv pricina relativa la cererea de deschidere a procedurii. este exclusiv competent tribunalul de la sediul sau domiciliul debitorului. precum si toate celelalte proceduri sau incidente procedurale aferente. pentru bunul motiv ca nu exista inca o procedura a insolventei. proba nu este imposibila. insa.parte. in cazul casarii cu trimitere. pentru motive temeinice. procedura se redeschide. De asemenea. practicianul in insolventa poate fi sanctionat disciplinar. Asadar. Judecatorul sindic. care are o competenta functionala (specializata) pentru aceste pricini. sunt “descarcati de indatoriti si responsabilitati” fata de ceilalti participanti la procedura. pentru incalcarea sau pentru indeplinirea cu intirziere a obligatiilor prevazute de Legea insolventei – inclusiv a obligatiei de asigurare a celeritati si a realizarii drepturilor si obligatiilor participantilor la procedura – daca exista culpa sau rea-credinta din partea administratorului judiciar/lichidatorului (art. sunt de competenta de prima instanta a tribunalului. cu consecinta re-investirii organelor procedurii (cu exceptia judecatorlui-sindic care. ci un simplu judecator al pricinii relative la cererea de deschidere a procedurii. fie la plata de amenzi.6 din Legea insolventei. cit si persoanele care le-au asistat. Calitatea de organ al procedurii incepe din momentul deschiderii procedurii si se sfirseste odata cu inchiderea procedurii. (iv) recursul contra hotaririlor judecatoruluisindic se judeca de Curtea de Apel. un organ al procedurii.8 alin. procedurile prevazute de aceasta lege. De altfel. (iii) din punct de vedere teritorial. (ii) tribunalul isi exercita aceste competente prin judecatorul-sindic. Trebuie precizat ca judecatorul-sindic este numit inainte de deschiderea procedurii. mai precis. intrucit este vorba de o obligatie constanta. adica trebuie demonstrat ceea ce nu a facut organul procedurii in cauza pentru a indeplini obligatia de asigurare a celeritatii si a realizarii drepturilor si obligatiilor celorlalti particpanti la procedura. in caz de litigiu purtind asupra raspunderii pentru incalcarea acestei obligatii. Pe de alta parte. . 26. 136 dispune ca. pentru incalcarea obligatiei de respectare a legii. 8”.3-4). calitatea de organ al procedurii inceteaza. acestia pot fi schimbati. Conform art.3. ceea ce inseamna ca deraparea de la aceasta obligatie poate fi sanctionata. fie la plata despagubiri. care judeca in “completuri” specializate (art. Instantele judecatoresti. administratorul judiciar sau lichidatorul sunt obligati sa continue sa il reprezinte pe debitor si intr-un eventual recurs contra hotaririi de inchidere a procedurii. Cu toate acestea. devine incompatibil). ci omisiuni. obiectul probatiunii il reprezinta nu fapte ale organului in cauza. el fiind competent sa judece si procesul initial de deschidere a procedurii. Dincolo de formula usor neindeminatica a textului legal. atit organele procedurii. de organele care fac parte din corpul profesional al acestora. judecatorul-sindic nu este. prezenta in intreaga activitatea a organelor procedurii.22 alin. administratorul judiciar sau lichidatorul pot fi obligati de catre judecatorul sindic. Cu toate acestea. un motiv temeinic fiind si incalcarea constanta sau substantiala a obligatiei de asigurare a celeritatii si a realizarii drepturilor si obligatiilor participantilor la procedura. sunt de competenta tribunalului in raza teritoriala a caruia se afla sediul sau domiciliul debitorului si sunt exercitate de un judecator sindic. teza intii). Art. retinem : (i) pricinile ce tin de procedura insolventei. “cu exceptia recursului prevazut la art. iar in cazul in care un recurs contra hotaririi de inchidere a procedurii a fost admis. a administratorului judiciar sau a lichidatorului. imediat ce s-a pronuntat hotarirea de inchidere a a procedurii. adica sunt desistati de procedura.

ceea ce poate duce la mari neajunsuri practice. cum ar fi exceptia de neconstitutionalitate. stramutarea sau regulatorul de competenta. se poate ridica exceptia lipsei repartizarii aleatorii. sunt date in competenta administratorului judiciar sau a lichidatorului). Principiul repartizarii aleatorii este. Este. mai precis. 11. Asadar. precizate de art. in forma sa initiala. incheiere care sa poata fi atacat separat cu recurs. 10 alin. de magistrat care nu trebuie sa se implice in administratia debitorului sau in gestiunea procedurilor de evaluare. Pricinile relative la procedura insolventei nu pot fi solutionate prin arbitraj. Evolutia competentelor judecatorului-sindic a fost una sinuoasa. putea solutiona in prima instanta unele contestatii la tabelul creantelor). instantele judecatoresti pe care art. avind in vedere numarul mic de instante sau sectii specializate in proceduri de insolventa si numarul inca mic de judecatori sindici sau specalizati in proceduri de insolventa.Asadar. insa. in vederea asigurarii scopului procedurii insolventei. Judecatorul sindic a devenit un magistrat specializat. In vechea reglementare a falimentului din Codul comercial. in mod evident. readucindu-l pe acesta in pozitia sa normala. repartizarea aleatorie se va face dintre judecatorii specializati in proceduri de insolventa. 66 Se poate imagina un recurs impotriva unei incheieri pronuntate de curtea de apel. Succesivle modificari ale acestei legi au dus ca. mai ales in cazul tribunalelor sau curtilor de apel cu 2-3 judecatori sindici sau specializati in proceduri de insolventa. organe ale procedurii. atributiile jurisdictionale ale judecatorului sindic. numai actiunile contra debitorului pentru recuperarea creantelor sunt suspendate. in prezent. fie de alte instante judecatoresti decit tribunalul sau curtea de apel (spre exemplu. desigur. In practica. Judecatorul sindic este desemnat prin repartizare aleatorie in sistem informatizat. Spre exemplu. Cu extrem de rare exceptii66. ci numai recurs. Aceste instante nu sunt. plati. Pentru identitate de ratiune. lichidari etc.64/1995.304/2004 privind organizarea judiciara. in aceleasi conditii in care este repartizat orice judecator in orice pricina. treptat. 5 le include in categoria orgenelor procedurii sunt tribunalul si curtea de apel. se solutioneaza fie de Curtea Constitutionala. o incheiere prin care curtea de apel dispune suspendarea judecarii recursului este atacabila separat cu recurs. sunt exclusive. 53 din Legea nr. care au trecut in totalitate la administratorul judiciar sau la lichidator. Un astfel de recurs se judeca de Inalta Curte de Casatie si Justitie. in cazul in care se iveste un conflict de competenta intre doua curti de apel). In pricinile relative la procedura insolventei nu exista apel. nu era foarte departe de aceasta conceptie. este logic sa admitem ca si in cazul curtilor de apel. omitind sa se refere si la judecatorii de curte de apel. Inalta Curte de Casatie si Justitie este competenta sa dea regulator de competenta . . cit si atributii administrative si de gestiune (aproape tate atributiile pe care. (ii) atributii de control judiciar asupra activitatii administratorului judicia si a lichidatorului. judecatorul-sindic cumula atit atributii jurisdictionale (spre exemplu. Fosta Lege nr. Obligatia de celeritate si obligatia de asigurare a realizarii drepturilor si obligatiilor participantilor la procedura incumba numai acestor instante. gresit sa se extinda aceasta interdictie la litigiile prin care debitorul ar avea de recuperat creante de la debitorii sai. de unde concluzia ca referirea generala la instantele judecatoresti nu este decit partial corecta. Judecatorul sindic are doua categorii de atributii : (i) atributii jurisdictionale. care trebuie sa judece recursuri contra hotaririlor judecatorilor sindici in “completuri” specializate. Intr-adevar. Unele incidente procedurale. important. judecatorul-sindic sa fie degravat de atributiile administrative. adica in conditiile art. contabilitate. Intr-adevar. nici o alta instanta judecatoreasca nu poate avea calitatea de organ al procedurii. dar practic este dificila sau chiar imposibila aplicarea sa eficienta. art.2 limiteaza la aceste doua categorii de atributii competenta judecatorului-sindic. A se observa ca textul se refera numai la judecatorii sindici. ciclul judiciar se incheie la curtea de apel.

(iv) anularea actelor frauduloase. l) si ale art. In cazul actiunilor pentru recuperarea creantelor debitorului. după caz . legea stabileste competenta exclusiva a trinunalului de la domiciliul sau sediul debitorului. Actiunile care nu sunt date in competenta exclusiva a judecatorului sindic. precum si cele care nu au legatura cu falimentul. pentru a-şi îndeplini această atribuţie. aşa cum rezulta din dispozitiile art. care este fie un judecator specializat in astfel de proceduri. (vi) alte pricini prevazute in mod expres de Legea insolventei (ex. : inlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului . De altfel.cit. Din punct de vedere functional. într-adevăr.). in cazul in care debitorul este parte a unui contract care a stabilit o competenta a unei instante straine sau. a se vedea : I.. poate încheia tranzacţii. op. care a stabilit 67 Pentru aceasta evolutie. Competenta materiala in procedurile de insolventa apartine tribunalului. anularea unei hotariri a adunarii creditorilor etc. respectiv : (i) deschiderea sau închiderea procedurii.care are competente exclusive de jurisdictie a procedurii insolventei si de control judiciar al activitatii administratorilor judiciari sau a lichidatorilor 67. De asemenea. este obligatorie numai acolo unde legea impune o astfel de procedură. p. nu se judeca de judecatorul sindic cererile debitorului in pretentii contra propriilor debitori. în mod expres. încheiate de debitor în perioada suspectă. cererile in revendicare. poate negocia cu debitorii debitorului. prin organele acestora). au natura civila sau sunt date de legi speciale in competenta altor instante nu se judeca de judecatorul sindic. clauza de arbitraj fiind. Atributiile jurisdictionale ale judecatorului-sindic pot fi rezumate la procedurile jurisdicţionale de acoperire a pasivului debitorului aflat în insolvenţă. şi poate declanşa fie procedurile judiciare de recuperare a acestor creanţe pe calea dreptului comun sau cea a procedurii insolventei. sectie organizata la unele tribunale cu circumscriptii teritoriale mari (Bucuresti. (ii) contestaţiile la tabelul creanţelor sau la alte măsuri ale administratorului judiciar/lichidatorului. contestatiile fiscale. Recuperarea creanţelor debitorului prin procedurile prevăzute de Legea insolventei. Este cazul anulării actelor sau transferurilor frauduloase încheiate de debitor în perioada suspectă. 25 lit. 20 alin. de altfel. Cluj. Toate aceste atribuţii sunt. Turcu. de competenţa exclusivă a judecătorului-sindic). (v) acţiunea în raspundere contra asociaţilor sau contra persoanelor care au contribuit la ajungerea în stare de insolvenţă a debitorului persoană juridică . (iii) trecerea la reorganizarea judiciara sau la faliment. adica prin procese de competenta judecatorului-sindic. fie controleaza si supravegheaza activitatea debitorului. Acestia din urma fie au conducerea in tot a activitatii debitorului. Fiind vorba de o competenţă exclusivă. fie procedurile arbitrale. 10 alin.pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de creditori. Din punct de vedere teritorial. cu acordul judecătorului-sindic. inoperantă în acest caz. .fie ca sunt ale administratorului judiciar/lichidatorului.12 si urm. expres reglementate de art. este vorba nu de creanţe contra debitorului (acestea sunt. ea nu se poate extinde prin analogie la alte situaţii decât cele vizate de text. toate procedurile aferente procedurii de insolventa sunt dae in competenta functionala a judecatorului sindic. Administratorul judiciar sau lichidatorul. fie un judecator membru al unei sectii specializate in proceduri de insolventa. Spre exemplu. nu orice pricina în care ar fi implicat debitorul trebuie judecată de către judecatorul-sindic. dupa caz. fără ca printre aceste atribuţii să figureze şi recuperarea creanţelor debitorului de la debitorii sai. Timisoara. fiind la rindul lor sub controlul creditorilor (art.). într-adevăr. 11 din Legea insolventei.2 teza finala dispune ca deciziile manageriale .g) din Legea insolventei. Competenţa de a urmări încasarea creanţelor din averea debitorului aparţine administratorului judiciar sau lichidatorului. ci de creanţe ale debitorului contra debitorilor săi. Pitesti etc.1 lit. a transferurilor sau a constituirilor de drepturi patrimoniale. fie ca sunt ale debitorului .

una concurentiala. Adevarul este ca aceste proceduri. De lege ferenda. evitind solutiile anticoncurentiale si ineficiente ale subventiilor sau ajutoarelor de stat (experimentate din plin de Romania in anii tranzitiei). Instanta de control judiciar este Curtea de Apel. care se pronunta prin hotarire irevocabila. Lipsa de informatie a determinat legiuitorul roman sa prefere procedurile de privatizare celor de insolventa. din ratiuni de lipsa de informatie. si aceste recursuri ar trebui orientate catre Curtea de Casatie. Administratorul judiciar si lichidatorul sunt desemnati dintre practicienii in insolventa. Faptul ca in tara exista 15 curti de apel. intr-un ordin profesional care are autoritate disciplinara asupra acestora. intreprinderile neviabile fiind eliminate de pe piata. au rolul esential de a pune in practica aceste proceduri. Practicienii in insolventa sunt manageri de criza. si nu doar una nefunctionala. asa cum ne eticheta raportul de tara al Comisiei Europene pe anul 2004. exercitiul atributiilor practicianului in insolventa presupune o relatie permanenta de colaborare si coordonare cu judecatorul sindic. care se pot redresa. ci instrumentele indispensabile ale procedurilor de insolventa. In procedura reglementata de Legea insolventei. li se ofera o modalitate concurentiala si transparenta de salvgardare. Practicienii in insolventa. practicienii in insolventa nu sunt nici pe departe un rau necesar pentru economie. Atributiile judecatorului-sindic sunt limitate la jurisdictia procedurii insolventei si la controlul judiciar al activitatii administratorului judiciar/lichidatorului. ca si profesia de practician in insolventa. aprobata si modificata prin Legea nr. si tot lipsa de informatie a dus la fraudarea statului sau a creditorilor prin reorganizari fortate de ratiuni politice sau socialisto-sindicale. Asa cum rezulta din Legea insolventei. nu este de natura a asigura unitatea si predictibilitatea solutiilor jurisprudentiale in materie. Ele pot fi atacate cu recurs. cazuri de acest gen se vor putea perpetua. conform OUG nr. Prin procedurile de insolventa. Atit timp cit procedurile de insolventa sunt apanajul unor initiati. pentru a putea vorbi de jurisprudenta unitara. bazata pe incredere. desi privatizarea in Romania a fost un esec aproape total. Din acest motiv. Hotaririle judecatorului sindic sunt definitive si executorii. dupa cum debitorului i s-a ridicat sau nu dreptul de a-si administra afacerea. Deciziile manageriale relative la debitor sunt luate de managerul de criza sau sunt supravegheate de acesta. Practicianul in insolventa este interfata judecatorului-sindic cu ceilalti participanti la procedura colectiva. practicianul in insolventa exercita un serviciu de interes public. sunt privite cu reticenta sau cu teama.259/2007. economia de piata isi poate impune rigorile selective asupra jucatorilor pe piata concurentiala : intreprinderilor viabile. persoane care exercita o profesie reglementata si care sunt organizati in Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR). fiind mandatarul judecatorului-sindic in relatiile cu participantii la procedura. Managerii de criza sunt cei care pregatesc terenul pentru un nou tip de economie romaneasca. fiecare avind propria jurisprudenta. cu reintroducerea in circuitul economic a activelor acestora.competenta arbitrajului. administratorul judiciar poate fi desemnat din oficiu de catre judecatorul-sindic sau poate fi numit de adunarea creditorilor sau de catre . dreptul la calea de atac a apelului fiind suprimat. pregatind intreprinderea sau activele reutilizabile ale acesteia pentru a fi preluate de manageri care sa poata sa faca fata concurentei comerciale. 27. Organizati ca profesie liberala.86/2006. care reprezinta unul dintre cele mai importante mecanisme ale economiei de piata. in care trebuie inclus si tratamentul extrajudiciar al crizei financiare a intreprinderii (diversele proceduri de preventie a crizelor sau de redresare). judecatorul sindic nu este competent sa judece litigiile derivate dina ceste contracte (cu exceptia cazului in care ar fi vorba de actiuni in pretentii contra debitorului).

ci numai prin reprezentantul sau legal. Persoana juridica este reprezentata de administratorul judiciar sau de lichidator. In acest din urma caz. administratorul judiciar este inlocuit cu lichidatorul. Si in acest caz. la rindul sau. De precizat ca administrtorul judiciar poate fi desemnat lichidator al aceluiasi debitor. doar numirea sau confirmarea acestuia de catre adunarea creditorilor sau de catre creditorul majoritar putind fi considerata definitiva68.creditorul care detine cel putin 50% din totalul creantelor ca valoare. diferind doar atributiile specifice fazei falimentului in care se afla debitorul. Desemnarea din oficiu a administratorului judiciar este provizorie. Chiar si in cazul in care debitorul persoana juridica isi pastreaza dreptul de administrare. Administratorul judiciar in functie la data trecerii la faliment poate fi desemnat lichidator. este orientat de lege si de procedura catre lichidarea afacerii sale). nu mai poate incheia acte juridice de sine-statator. care isi desfasoara activitatea sub controlul si supravegherea administratorului judiciar aflat. elaborarea raportului cu privire la cauzele insolventei. organele debitoarei persoana juridica isi pierd functia. in favoarea administratorului special. ele putind fi rezumate la controlul si supravegherea debitorului (daca nu s-a dispus desesizarea. inclusiv persoana juridica. debitorul nu mai poate sta singur în proces. Debitorul persoana fizica. daca debitorul nu si-a declarat in termen intentia de reorganizare. adunarea urmind a fi convocata in acest scop imediat dupa hotarirea de inlocuire a celui initial. caz in care administratorul judiciar devine conducatorul intreprinderii debitorului). exercitat prin adunarea creditorilor sau prin comitetul creditorilor. §3. 68 Afirmatia nu exclude o eventuala schimbare a administratorului judiciar. debitorul este reprezentat de administratorul special. iar dreptul de a-si administra afacerea nu i s-a ridicat. In cazuri exceptionale. Conducerea activitatii debitorului trece la administratorul judiciar sau la lichidator inca de la deschiderea procedurii. intrucit este in faliment odata cu deschiderea procedurii insolventei. Debitorul si administratorul special 28. pentru motive temeinice. fiindu-i aplicabila procedura simplificata. daca s-a trecut la faliment. elaborarea inventarului activelor debitorului si. administratorul judiciar. lichidatorul sau administratorul special. Atributiile administratorului judiciar sunt foarte diverse. de catre judecatorul sindic. administratorul judiciar este indrituit de lege sa elaborareze si sa implementeze un plan de rerorganizare a afacerii debitorului. respectiv. adunarea creditorilor este cea care numeste noul administrator judiciar. ci numai prin reprezentantul sau legal. din momentul deschiderii procedurii. reprezentarea judiciara a acestuia. elaborarea listei creditorilor participanti la procedura (denumita « tabelul creantelor »). Mandatul organelor debitorului persoana juridica inceteaza pe data deschiderii procedurii. Acesta din urma are atributii similare cu cele ale administratorului judiciar. cu exceptia cazului in care si-a declarat intentia de reorganizare. invariabil. Administratorul judiciar desemnat provizoriu de catre judecatorul-sindic poate fi numit definitiv sau confirmat de catre adunarea creditorilor. lichidatorul. sub controlul judiciar al judecatorului-sindic si sub controlul ”de oportunitate” al creditorilor. Din punct de vedere judiciar. desesizat de afacerea sa. pe data desemnarii acestuia. Debitorul este. Chiar si in acest din urma caz. . Lichidatorul este. dupa caz. numit de catre judecatorul-sindic. Libertatea sa de decizie asupra propriei afaceri este drastic limitata. In caz de trecere la faliment (caz in care debitorul. Activitatea administratorului judiciar se subsumeaza perioadei de observatie sau celei de reorganizare judiciara.

se poate considera ca mandatul avocatului inceteaza. respectiv. asa cum rezulta din art. care se exercita fara reprezentarea judiciara a administratorului judiciar/lichidatorului si. Legea insolventei a introdus in acest scop. el nu mai are dreptul la reorganizare judiciara sau poate cere sa i se aplice direct procedura falimentului. in conditii normale. in cazul in care debitorul este o persoana juridica. debitorul poate influenta in mod decisiv soarta procedurii si. totusi. Pe de alta parte. odata cu deschiderea procedurii ori poate formula recurs la hotarirea de deschidere a procedurii . 243 pct. daca i se respinge contestatia. pina la introducerea acestora in proces cauza fiind suspendata de drept69. Pe de alta parte. 87 pct.fiind reprezentat de administratorul special. Dacă debitorul a deschis un proces înainte de deschiderea procedurii insolvenţei. . in special. prin insolvabilitatea şi falimentul mandantului sau a mandatarului. respectiv. primeste notificarea inchiderii procedurii. debitorul poate formula contestatii. de asemenea. Legea insolventei instituie. cit si contra tabelelor creantelor. de regula. practic. drepturi si obligatii care. Astfel. ale creditorilor. sa conteste masurile administratorului judiciar/lichidatorului sau tabelele creantelor si sa atace cu recurs oricare dintre hotaririle judecatorului sindic. atit in tara. totusi. debitorul poate. lichidatorul. primeste raportul final al lichidatorului si bilantul de lichidare si participa la sedinta convocata de judecatorul-sindic pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului. a raspunderii sale civile sau chiar penale.5 si art. putind formula obiectiuni sau recurs etc. administratorul judiciar sau.26 (care defineste administratorul special) si a art. nu exista. administratorul special inlocuieste. rezultate din insasi faptul deschiderii procedurii insolventei. in acelasi timp. civ. chestiunea cea mai preocupanta este aceea a persoanei prin care se exercita aceste drepturi si se executa aceste obligatii. dupa caz. caz in care. dupa caz. administratorul special. Prin exercitiul acestor drepturi si. 18 (care stabileste atributiile administratorului special) din Legea insolventei rezulta ca administratorul special are trei tipuri de atributii : a) in cazul in care debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea. 1552 pct. printre altele. care prevede că mandatul se stinge.Perioada de observatie). desesizat dar. trebuie introdus in proces. Spre exemplu. si soarta drepturilor si obligatiilor celorlalti participanti la procedura. 29.proc. ca o consecinta. după deschiderea acesteia. unele drepturi procesuale cu caracter exorbitant. administratorii in functie la data deschiderii procedurii (denumiti si 69 Chestiuni delicate se ridica in privinta mandatului avocatului angajat de debitor înainte de deschiderea procedurii insolvenţei. in contradictoriu cu acesta. sa formuleze un plan de reorganizare. debitorul este citat tot prin administratorul judiciar ori prin lichidator. in baza art.civ. debitorul este tinut sa depuna in termen la dosar actele prevazute de lege. Debitorul participa ca invitat la adunarea creditorilor. un participant atipic la procedura insolventei. administratorul special are calitatea de reprezentant legal al debitorului. Mandatul poate. atit contra masurilor administratorului judiciar/lichidatorului. VIII . cit si in procedurile ce se deruleaza in strainatate. 3 pct. Din analiza art. in beneficiul debitorului. sub sanctiunea trecerii la faliment si. prin respectarea sau incalcarea acestor obligatii. debitorul poate contesta ca ar fi in stare de insolventa. al instituirii unui organ al debitorului persoana juridica imputernicit sa exercite drepturile si sa execute obligatiile debitorului. 3 C. uneori. sa supravietuieasca.3 C. el este un participant practic omniprezent la procedura. Fara a intra acum in detalii (pentru care trimit la Cap. Avind in vedere ca debitorul este. in cazul in care el este ratificat de administratorul judiciar/lichidator. debitorul este un participant la procedura care beneficiaza de unele drepturi si caruia ii incumba unele obligatii exceptionale.

ceea ce contravine in mod evident ideii ca debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea. 11 alin. conform careia deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunitatii de catre creditori. la facerea inventarului si de a primi raportul final. dreptul de a-si administra averea. un administrator special numit de adunarea generala in perioada cind debitorului nu i se ridicase dreptul de administrare poate deveni dupa ridicarea acestui drept reprezentantul intereselor actionarilor. in numele debitorului. care ii conduce si activitatea comerciala. pe perioada cit debitorul isi pastreaza dreptul de administrare. 18 alin. la facerea inventarului dupa intrarea in faliment) ori primeste in numele debitorului anumite acte ale procedurii (raportul final. daca acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea.). debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau de lichidator. Cele doua texte referitoare la administratorul special. Exista o contradictie inexplicabila intre ideea “pastrarii dreptului de administrare” al debitorului si institutia administratorului special care ii “administreaza activitatea”. la unele acte de procedura (ex. O anumita contradictie exista si fata de art. Ori debitorul isi pastreaza dreptul de administrare si nu mai este nevoie de un mandatar obligatoriu care sai ii exercite drepturile. bilantul de inchidere si notificarea inchiderii procedurii. teza a doua. in conceptia initiala a proiectului Legii insolventei un rol complet diferit de cel care i-a fost acordat prin Legea propriu-zisa a insolventei. notificarea inchiererii procedurii etc. 11 alin. nici o referire la administratorul special. in cazul trecerii la faliment sau in cazul in care dreptul de administrare s-a ridicat la cerere (in conditiile art. ori debitorul este desesizat. 47 alin. legea nu face. ii exercita drepturile si ii executa obligatiile. la cererea creditorilor sau automat. in mod exceptional.2 din Legea insolventei si sunt in contradictie evidenta cu dispozitia mai sus citata a art.1 teza finala.1. fie el si ad-hoc. : la judecarea actiunilor in anularea actelor incheiate in perioada suspecta. adica.2 teza a treia. insa. teza finala. Administratorul special era conceput initial ca un mandatar al debitorului pentru perioada in care acesta ar fi fost desesizat. Dar debitorul ramine fara reprezentare in situatiile aratate mai sus. dupa care mandatul administratorului special se restringe la a reprezenta interesele actionarilor sau ale asociatilor. “dupa ridicarea dreptului de administrare. administratorul special reprezinta interesele asociatilor sau ale actionarilor. pentru situatia in care debitorul este desesizat. Se observa ca nu se face distinctie intre deciziile manageriale ale administratorului . “bilantul de inchidere”.administratori “statutari”).] la a reprezenta interesele asociatilor sau ale actionarilor”. mai sus citate sunt in contradictie cu dispozitiile art. b) dupa ce “debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare”. Legea insolventei prevede. ci pentru situatia in care nu este desesizat si nu ar fi avut. conform carora atributiile manageriale apartin administratorului judiciar sau lichidatorului ori. pentru trecerea la faliment.2. 18 alin. care sa ii exercite drepturile pe care nu le poate exercita personal. adica i s-ar fi ridicat. pentru debitor el avind doar menirea de a participa la judecarea actiunilor in anulare.n. si atunci este necesar un mandatar. conform art. nevoie sa fie reprezentat de un alt mandatar decit administratorii sai initiali. intr-adevar. iar mandatul administratorului special va fi redus [subl. c) indiferent de momentul in care se pozitioneaza in timp numirea administratorului special. adica. : formuleaza contestatii) sau particpa. nu pentru cazul in care debitorul ar fi fost desesizat si ar fi avut nevoie de un mandatar care sa ii exercite drepturile. prin organele acestora. aceste atributii rezulta din art. acesta exercita unele drepturi ale debitorului (ex. acesta avind. ca administratorul special ii reprezinta exclusiv pe actionari (??!). Dupa cite se poate observa. in cuprinsul acestui text.3). in mod normal. 18 alin. As putea spune ca Legea insolventei a reglementat institutia administratorului special tocmai invers decit trebuie. debitorului.

Piperea. in favoarea mentinerii comitetului creditorilor ca unic organ colectiv de decizie si reprezentare. care este compus din trei sau cinci membri si are un rol consultativ. in marea lor majoritate.. Intr-adevar. (ii) procedura insolventei este o procedura complexa. (iii) adunarea creditorilor se convoaca si se tine greu. se complac sau sunt prada unei sfinte ignorante. in acelasi timp. op. Principalele trei motivatii sunt urmatoarele : (i) deciziile se iau in functie de valoarea creantei. op. mandatar al justitiei desemnat de tribunal. Turcu. in adunarea creditorilor sau in comitetul creditorilor. calitate care se poate manifesta fie ca membrii ai unei colectivitati organizate.. cunostinte aprofundate de specialitate pentru a fi utilizata la adevarata sa valoare . Actiunea colectiva a creditorilor se asigura printr-un reprezentant al creditorilor. or. fie in mod individual. in timp ce unii creditori sunt participanti precari la procedura. o procedura poate fi deschisa la cererea unui singur creditor sau poate sa se deruleze cu un singur creditor inscris in tabelul creantelor. 310-313. Creditorii 30. Legea italiana. In doctrina (I. si nu de numarul creditorilor. p. §4. care sunt. Este cazul creditorilor care nu si-au depus in termen declaratie de inregistrare a creantei si a pretinsului creditor.cit. 31. Creditorii indreptatiti sa participe la procedura au calitatea de participanti procedura. este reglementat un comitetul al creditorilor. In schimb. interes ridicat si permanent fata de publicatiile Buletinului procedurilor de insolventa si. care dateaza inca din anul 1942. un asemenea comitet este alcatuit din titularii celor mai importante sapte creante. Si acestea din urma decizii manageriale sunt sub controlul de oportunitate al creditorilor. ceea ce poate ascunde mari fraude si coruptie . opinia sa find ceruta atunci cand tribunalul sau judecatorul delegat o considera oportuna.. Pe de alta parte. creditorii. US Bankruptcy code reglementeaza atributia administratorului (trustee) de a numi unul sau mai multe comitete ale creditorilor chirografari sau ale altor categorii de creditori. unii creditor “scapa” procedurii. De regula. Pentru explicatia acestui paradox. Personal sunt pentru renuntarea la adunarea creditorilor. avind puterea de actiona in numele si in interesul creditorilor. si creditori privilegiati. dupa ce competenta numirii administratorului judiciar si a lichidatorului a fost deplasata dinspre judecatorul sindic catre adunarea creditorilor. numit prin hotararea judecatorului delegat. a se cedea Gh. care se substituie sau se adauga. a se vedea I. procedura de numire si remuneratia administratorilor judiciari sau a lichidatorilor. debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea70.juridiciar/lichidatorului si cele ale debitorului. actionarilor sau organelor de control si supraveghere ale societatii comerciale debitoare. fata de creditorii chirografari ei fiind dublu favorizati. Comitetul ii informeaza pe creditori despre activitatea debitorului si negozieaza cu debitorul masurile de protectie a intereselor creditorilor in cadrul planului. Procedura insolventei este o procedura colectiva intrucit instituie o colectivitate organizata a creditorilor71. Turcu. p. Comitetul este mandatarul masei creditorilor si in aceasta calitate are atributii de investigatie si de asistare a debitorului in administrarea averii si in elaborarea planului. mari creditori de stat (ANAF si AVAS) au ajuns sa contoleze practic intreaga procedura si. in ultima vreme. cat si in interesul individual al fiecaruia dintre acestia (?!). drepturile lor fata de debitor si fata de ceilalti creditori fiind incomplete sau conditionate. nu reglementeaza nici ea adunarea creditorilor ca organ al procedurii. in genere. acestia fiind persoane avizate. care sa stie sa negocieze cu administratorul judiciar sau lichidatorul. Adunarea creditorilor. Situatia din legislatia franceza nu este singulara. 71 Cu toate acestea. care le permite orientarea discretionara a deciziilor adunarii in faovarea lor. Trebuie precizat insa ca nu toti creditorii unui debitor fata de care s-a deschis procedura insolventei sunt si participanti la procedura. sa stie sa controleze eficient decizia manageriala sub aspectul oportunitatii si care sa poata . din moment ce.330 si urm. inclusiv in privinta desemnarii administratorului judiciar sau a lichidatorului . in special. ceea ce inseamna ca voturile decisive apartin creditorilor mari. Renuntarea la adunarea creditorilor ar pune in centrul procesului decizional comitetul creditorilor. un organism constituit de un numar mic de reprezentanti ai creditorilor. prin definitie.331) s-a aratat ca acest reprezentant este singurul abilitat sa actioneze atat in interesul colectiv al creditorilor. in conditii concursuale si egalitare. formalitatile aferente convocarii si derularii acestora punind serios in discutie principiul celeritatii procedurii.cit. op. care necesita atentie. p. Legislatia franceza a renuntat inca din 1985 la adunarea creditorilor. principalele drepturi ale 70 O serie de alte chestiuni relative la institutia administratorului special au ramas neclarificate in Legea insolventei. ceea face inutila adunarea creditorilor . prin rangul creantei si prin forta voturilor. Pentru amanunte.cit. in acest fel.

mai intii. este desfiintat retroactiv. Nu pot fi convocati si nu pot participa la adunarea creditorilor acei creditori ale caror creante nu au fost admise si. decizia se ia prin vot majoritar. La sedinta adunarii creditorilor pot participa 2 delegati ai salariatilor. daca in urma admiterii unei contestatii la tabelul de creante. la sedinta este prezent si debitorul. ceea ce rezulta din dispozitiile art. cu consecinta nulitatii votului sau. precum si de creditorii care reprezinta cel putin 30% din totalul valoric al creantelor contra debitorului. oricum. dupa caz. Este. votul majoritar este valabil cu conditia ca. in cadrul aceleiasi clase de creditori. Spre exemplu. care va fi semnat de presedintele sedintei. in comitetul creditorilor. Persoanele care asigura secretariatul vor redacta un proces verbal al sedintei. Desigur ca. de 30% din totalul valoric al creantelor fata de debitor. Legea insolventei precizeaza ca la sedinta adunarii creditorilor trebuie sa participe cel putin jumatate plus unul dintre membrii comitetului creditorilor. daca legea sau judecatorul sindic nu dispun altfel. devine un pretins creditor. Adunarea creditorilor poate fi convocata si de comitetul creditorilor. este permis votul prin corespondenta. dupa caz. tehnica reglementarii nu este tocmai fericita). odata cu admiterea contestatiei. care vor vota pentru creantele salariatilor. De regula. in modalitatea prevazuta de art. in prealabil. suporta cele mai multe dintre restrictiile de drepturi rezultate din aplicarea procedurii insolventei fata de debitorul lor. 72 alin. Convocarea trebuie sa cuprinda in mod explicit ordinea de zi. numirea administratorului judiciar. acei creditori care. nu au fost inregistrate in tabelul preliminar. un subiect de reflectie pentru o viitoare modificare a Legii insolventei. 14 alin. In plus. dreptul de a participa la adunarile creditorilor dupa afisarea tabelului preliminar este supus conditiei definitivarii tabelului creantelor. o creanta este respinsa. de membrii comitetului creditorilor. in adunare creditorilor sau. majoritatile se formeaza. Secretariatul sedintei este asigurat de administratorul judiciar sau de lichidator. sunt necesare unele formalitati prealabile. Creditorii pot fi reprezentati in adunarea creditorilor. adica acei creditor care au formulat si li s-a admis. Adunarea creditorilor este convocata si prezidata de administratorul judiciar sau de lichidator. Legea insolventei stabileste un cvorum minim. In cazul in care se propune numirea sau inlocuirea unui administrator judiciar sau a unui lichidator. majoritatile se formeaza dupa alte criterii sau. sa se fi obtinut avizul comitetului creditorilor. pentru ca votul sa fie valabil. In anumite situatii special prevazute de lege.4 (textul incepe cu sintagma “daca legea nu interzice expres”. nici o deliberarea asupra unei chestiuni care nu figureaza pe ordinea de zi nu este valabila. (3) teza a doua din Legea insolventei. de administratorul judiciar/lichidator (daca nu acesta este presedintele de sedinta). si nu numarul de voturi per persona. Cu exceptia cazului in care la sedinta ar particpa toti creditorii. in cazul votului asupra planului de reorganizare. dupa care se ia in calcul numarul de clase de creditori. cu siguranta. dreptul de a participa la adunarea creditorilor al creditorului care. Adunarea creditorilor reprezinta totalitatea creditorilor indreptatiti sa participe la procedura. votul asupra planului de reorganizare – se exercita cu titlu colectiv si organizat. deci. continuind cu afirmarea votului prin corespondenta. In privinta cvorumului. ceea ce inseamna ca.creditorilor – controlul de oportunitate al deciziilor manageriale. o cerere de inregistrare a creantei in tabelul creantelor. In adunarea creditorilor. si va fi depus la grefa instantei. adica masa creditorilor chirografari. in calculul majoritatii luindu-se drept criteriu valoarea creantei. in tot sau in parte. Momentul dupa care creditorii inscrisi in tabelul preliminar de creante pot participa la adunarile creditorilor este cel al afisarii tabelului preliminar. dat anterior in adunarea creditorilor. . dar el nu are dreptul de a participa la deliberari. Hotarirea se poate adopta cu votul creditorilor reprezintind majoritatea valorica a sa reprezinte realmente colectivitatera creiditorilor.

administratorul judiciar sau lichidatorul nu prea are cui sa dea socoteala. Intr-o prima faza. (ii) introducerea actiunii in anulare a actelor debitorului din perioada suspecta sau a actiunii in raspunderea conducatorilor debitorului persoana juridica. 17. nu se poate efectua in nici un fel pe toata aceasta indelungata perioada. La formarea majoritatii nu se va tine cont de voturile date in conflict de interese. Dintre acestea. in cadrul careia afiliatii debitorului nu pot vota planul. care poate schimba ordinea de preferinta. sau se va numi un alt comitet sau o alta componenta a comitetului. judecatorul sindic desemneaza un comitet al creditorilor provizoriu. (iv) formularea cererii de ridicare a dreptului debitorului de a-si administra averea. In toate aceste cauri. judecatorul sindic va desemna si un presedinte al comotetului creditorilor. dintre creditorii cu creante garantate. cum ar fi . dar numai pentru motive de legalitate. nu va avea drept de vot in adunarea creditorilor unde se propune aprobarea acestei “vinzari” (in fapt. un creditor care intentioneaza sa implementeze un plan de reorganizare a debitorului. Spre exemplu. deci sunt sau nu participanti la procedura) se va mentine comitetul creditorilor desemnat provizoriu de judecatorul sindic. Intrucit nici adunarea creditorilor nu se poate intruni mai devreme de afisarea tabelului creantelor. din punct de vedere al oportunitatii deciziilor sale manageriale. Un creditor care intentioneaza sa ofere ca pret sau ca o parte din pret pentru dobindirea unui bun al debitorului in procedurile de vinzare. cerind judecatorului sindic desfiintarea acesteia. (iii) negocierea onorariului practicianului in insolventa si avizarea numirii sau a inlocuirii sale. Comitetul creditorilor este citat pentru a participa la unele momente importante ale procedurii. este vorba de o dare in plata. dispersate in intreaga Lege a insolventei. daca administratorul judiciar/lichidatorul omit sa introduca astfel de actiuni. Legea interzice dreptul de vot unor creditori si in anumite situatii speciale. Creditorii care au votat contra hotaririi adunarii creditorilor sau cei care au lipsit motivat de la adunarea respectiva pot ataca cu actiune in nulitate hotarirea adunarii creditorilor. format de 3-7 creditori. motiv pentru care operatiunea trebuie aprobata in prealabil de adunarea creditorilor. Ulterior desemnarii provizorii a comitetului creditorilor. cum ar fi adunarea creditorilor in care se voteaza planul. ceea ce contravine principiului controlului managerial. pina la desemnarea unui comitet al creditorilor trec aproximativ 5 luni. Practic. inseamna ca. negocierea onorariului. un act de procedura esential. In plus. 32. nu va avea drept de vot asupra planului. timp de aproximativ 5 luni. Comitetul creditorilor trebuie desemnat de judecatorul-sindic in cel mai scurt timp de la intocmirea si afisarea tabelului preliminar. cu exceptia cazului in care creditorul ofertant este chiar creditorul care beneficiaza de o garantie reala asupra bunului ce urmeaza a fi vindut). ceea ce poate crea o anumita incertidunie referitoare la statul practicianului in cadrul procedurii. in persoana caruia va fi citat comitetul creditorilor si care va sta in justitie in numele comitetului creditorilor. in prima adunare a creditorilor (care nu se poate intruni mai devreme de afisarea tabelului preliminar. nu si pentru motive de oportunitate. intrucit nu se poate sti care dintre creditorii petenti in cererile de inregistrare a creantelor sunt acceptati sau nu pe tabelul preliminar. Atributiile comitetului creditorilor sunt enumerate de art. este vorba de a proteja bunacredinta a creditorilor in contra intentiilor de falsificare a voturilor sau a vointei colective. Pentru necesitatile procedurii. bugetare si chirigrafare cele mai mari.creantelor reprezentate in adunare. cele mai importante sunt : (i) controlul de oportunitate al deciziilor manageriale ale administratorului judiciar/lichidatorului ori ale debitorului. dar unele dintre aceste atributii sunt prevazute si de texte speciale. necesare afisarii tabelului preliminar.

74 alin. intrucit creditorii isi manifesta. o cerere de inregistrare a creantei pe tabelul definitiv (art. Membrii comitetului creditorilor sunt obligati sa participe la toate adunarile creditorilor. Spre exemplu. au dreptul de a participa la prima adunare a creditorilor. datorita interesului propriu. eventual conflictuale ale creditorilor. 3 pct. sa isi converteasca creantele in actiuni emise de debitor. tabelul definitiv al creantelor nu poate fi afisat mai devreme de expirarea termenului de notificare. in problema supusa la vot. astfel cum acesta a fost afisat.8 din Legea insolventei. in conflict cu interesul colectiv al creditorilor participanti la procedura.329. conform art. nu se poate neutraliza prin vot un drept individual al creditorilor si nici nu se pot impune obligatii individuale acestora. de depunere a cererii de inregistrare a creantelor si de 72 I. 3 pct. de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea debitorului sau din lichidarea prin faliment a averii debitorului. concluzia rezulta si din definitia creditorului indreptatit sa participe la procedura. Comitetul creditorilor se intruneste lunar sau. nimic nu este cert in privinta calitatii creditorilor de participanti la procedura. 74 alin.3 teza a doua.2 si din art. de a contesta creanta unuia sau mai multor creditori sau numai rangul acestora etc. Fiecare creditor este in concurenta cu ceilalti. Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea voturilor membrilor sai. Turcu. 17 alin. (5) il obliga sa se abtina de la vot. Este interzis votul acelui membru al comitetului creditorilor care se afla.cit. op. Or. inclusiv tabelele de creanta. in total sau in parte. de a fi informat sau notificat cu privire la desfasurarea procedurii. altele decit cele asumate constient si individual de creditori.2 fiind dobindite numai de creditorii care apar in tabelul definitiv al creantelor. Procedura insolventei este și o procedura egalitara. pe acel creditor care. cuantumul sau calitatea creantei reprezentante de membrii comitetului creditorilor neavind relevanta. nu se poate obliga un creditor prin votul celorlati creditori sa renunte la o parte sau la totalitatea creantei sale. Cu toate acestea. in aceste conditii. adica acel creditori care a formulat si i-a fost admisa. Trebuie precizat ca. art. creditorii care au calitatea de participanti la procedura au dreptul individual de a participa si a vota la adunarea creditorilor.. care le poate anula sau modifica prin vot. urmarind sa-si maximizeze procentul de recuperare a creantei. pina la afisarea tabelului preliminar al creantelor. In adunarile creditorilor. De aceea poate parea paradoxal sa se vorbeasca.8). . Ceea ce primeste un creditor diminueaza sansele celorlalti de a-si recupera creantele. Procedura insolventei este o procedura concursuala in cadrul careia creditorii indreptatiti sa participe la procedura isi pot manifesta pe deplin drepturile individuale ale creditorilor. numai creditorii care apar in tabelul prelimar al creantelor. inclusiv prin corespondenta. Deciziile comitetului creditorilor pot fi contestate in adunarea creditorilor. la cerea a cel putin doi dintre membrii sai sau a administratorului judiiar/lichidatorului. despre interesul comun al creditorilor participanti la procedura72. sa se refuze dreptul de a contesta hotarirea adunarii creditorilor etc. 33.inlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului sau aprobarea planului de reorganizare. 72 alin. Drepturile si obligatiile individuale ale creditorilor. Asa cum rezulta din art. drepturi si obligatii egalitare. are un interes individual inconciliabil cu interesul colectiv al masei credale. drepturile prevazute de art. Intr-adevar. Creditorii se pot contesta intre ei. Interesul comun al colectivitatii creditorilor nu exclude interesele individuale. in comitetul creditorilor. lipsa lor putind duce la nulitatea hotaririlor adunarii generale. de a contesta masurile administratorului judiciar/lichidatorului. ori de cite ori este necesar. p. Pe de alta parte. in cadrul acelaiasi clase de creditori. de a fi desemnat membru in comitetul creditorilor.

pina la expirarea perioadei de inregistrare a declaratiilor de creanta. deci. nu beneficiaza de drepturile aferente acestei calitati si nici nu le incumba obligatiile ce decurg din aceasta calitate : a) creditorii care nu si-au declarat in termen legal creanta contra debitorului . acela de a participa la procedura. intrucit. poate formula declaratie de creanta ulterior expirarii acestui termen. In plus.8. prin deschidere procedurii insolventei. in mod obisnuit. 7 si. creanta se stinge definitiv . creanta neinscrisa in termen nu era considerata straina de procedura. creditorii sufera serioase limitari sau restrictii ale drepturilor atasate. .2 si art. astfel. dar creditorii care. creantei lor si sunt tinuti de o serie de obligatii. Legea insolventei creează numai condiţiile participării creditorilor la procedura insolventei. creditorii care au facut cerere de inregistrare a creantei nu sunt indreptatiti sa participe la procedura (?!!). art. nu si-a depus declaratie de creanta in termenul stabilit de judecatorul-sindic. sunt straini de procedura . care avea regimul creantei provizorii sau conditionate . Pare greu de crezut ca tocmai creditorii care au formulat cerere de intregistrare a creantei. pe motiv ca bareaza liberul acces la justitie al creditorilor. nu s-au inscris la masa credala. la care trebuie adaugate termenul sau termenele de solutionare a contestatiilor (este adevarat ca Legea insolventei permite judecatorului sindic sa curme aceasta perioada de incertitudine. ceea ce permite disjungerea contestatiei de procedura de afisare. cunoscuti sau necunoscuti. In masura in care nu este vorba de chestiuni contencioase. dreptul de a contesta alte creante. referitoare la deschiderea procedurii. Este un aspect paradoxal al Legii insolventei. adica defintivarea partiala a tabelului creantelor). ceea ce este exceptional si. 72 aln. de remarcat ca. la care sa fie parte. dreptul de a contesta decizia administratorului judiciar/lichidatorului de a refuza inregistrarea creantei ori de a o inregistra numai partial sau fara garantii. intrucit una sau mai multe creante contestate pot fi trecute in tabel cu titlu priovizoriu.3 teza a doua din Legea insolventei. Este o chestiune preocupanta de lege ferenda. in vechea forma a fostei Legi nr. Singurele drepturi pe care la au creditorii in aceasta perioada pina la definitivarea tabelului definitiv sunt : dreptul de a formula cererea de inregistrare a creantei. de dinainte de modificarea acesteia din 2004. in plus. dat fiind efectul suspensiv al deschiderii procedurii iar daca debitorul este radiat dupa inchiderea procedurii. ba mai mult. intrucit. contine si riscul prescriptiei creantei . Nu sunt creditori indreptatiti sa participe la procedura si. care poate ridica probleme de constitutionalitate. Dar aceasta este singura concluzie care rezulta din art. 74 alin. creditorii nici macar nu trebuie sa fie citati. 3 pct. tot ce poarte spera un creditor cu creanta neinscrisa este ca debitorul sa nu fie radiat dupa inchiderea procedurii. adica aproape clandestin pentru acei creditori care nu au cunostinta de existenta acestui instrument al procedurii insolventei. obligatia de a respecta ordinea de preferinta la distributia fondurilor rezultate din lichidare etc. acest creditor are pozitia pretinsului creditor. Nici un creditor care a formulat cerere de inregistrare a creantei nu are calitatea de creditori indreptatit sa participe la procedura pina la definitivarea tabelului creantelor.64/1995. fiind obligatorie notificarea creditorilor. consecintele tardivitatii cererii de inregistrare a creantei sunt drastice. cum ar fi obligatia de a-si formula in termen cererea de inscriere a creantei sale. pina la definitivarea tabelului creantelor. procedurile se deruleaza prin Buletinul procedurilor de insolventa. sa fie lipsiti de cel mai elementar drept. chiar daca creanta sa nu a fost contestata. nici nu au fost contestati in vreun fel. Aceasta inseamna ca. nefiind inca inscris pe tabelul preliminar.contestatii. obligatia de a respecta eventualele masuri de modificare a creantei lor prin planul de reorganizare. creditorul care nu a fost notificat in conditiile art. pina la inchiderea procedurii creanta nu poate fi in nici un caz recuperata. ci era inscrisa pe tabelul creantelor. cu titlu de « creanta tardiva ».

caz in care el capata regimul juridic al creditorului caruia creanta i-a fost inregistrata provizoriu. sumele provizionate fiind indisponibilizate pina la solutionarea contestatiei ori. el nu are dreptul de a participa la adunarile creditorilor sau la comitetul creditorilor. nefiind trecute in tabelul creantelor . (2) dispune ca. are toate drepturile aferente procedurii. cu titlu de creanta inscrisa provizoriu. pretinsul creditor are dreptul de a contesta refuzul sau omisiunea trecerii sale pe tabel. el „nu poate face dovada creantei sale”. pretinsul creditor are calitatea de parte in proces.7). cel putin pe perioada solutionarii contestatiei ei neavind plenitudinea drepturilor creditorilor indreptatiti sa participe la procedura . Textul nu face nici o referire. 74 alin. in extremis. un participant precar la procedura. Intr-adevar. practic. cu ocazia distributiilor partiale. fara a avea si calitate de participant la procedura. care nu beneficiaza de toate drepturile prevazute pentru creditorii indreptatiti sa participe la procedura. Legea insolventei reglementeaza si o categorie de participanti precari la procedura.3 pct. nu este un creditor in sensul art. dar nu si un pretins creditor. el nu este un participant cu drepturi depline la procedura. Asadar. obisnuita sau pentru dol. inscrierea la masa credala si care. avind dreptul doar la indisponibilizarea („provizionarea”) in vederea unei viitoare distributii a unor sume proprotionale cu creanta sa. motiv pentru care a si fost trecut pe tabelul creantelor in urma procedurii de verificare a creantei derulata de catre administratorul judiciar. Drepturile creditorului provizoriu nu sunt foarte clar precizate in Legea insolventei. a carei creanta a fost in totalitate respinsa. In cazul in care un creditor a fost admis pe tabel si ulterior se formuleaza contestatie. dar nici vreo distinctie in privinta creditorului provizoriu. acestia sunt. la inscrierea sa pe tabel. 127 dispune ca. creditorul provizoriu nu are niciunul dintre drepturile creditorului indreptatit sa participe la procedura. Art. judecatorul-sindic poate decide ca acest pretins creditor sa fie trecut provizoriu pe tabelul creantelor. din moment ce. cu drepturi si obligatii depline. Cu exceptia cazului in care judecatorulsindic a decis sa inscrie aceasta creanta in tabel cu titlu de creanta provizorie. cel putin pe perioada solutionarii contestatiei. in tot sau in parte. pina la inchiderea procedurii. creditorul „a putut face dovada creantei sale”. acest creditor devine un creditor contestat. nu orice creditor contestat este un creditor strain de procedura. Auxiliarii . Creditorul in cauza este un creditor provizoriu. pretinsul creditor. vor fi provizionate sume proportionale datorate creditorilor cu creante admise provizoriu. a caror creanta este provizorie. §5. per a contrario. Provizoratul poate privi fie creanta in totalitatea sa. in aceasta calitate. 7. fie rangul creantei. In rest. fiind conditionata de admiterea sau respingerea contestatiei ce are ca obiect creanta in cauza. in sensul art. numai titularii creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot să participe la votul asupra planului de reorganizare sau la orice repartiţii de sume în caz de faliment în procedura simplificată. in aceasta contestatie. in cazul trecerii la faliment. sa fie trecuta totusi pe tabel. 7. judecatorului-sindic poate decide ca o creanta contestata si netrecuta initial pe tabelul creantelor. fals sau eroare esentiala. Doar art. „creditorul indreptatit sa participe la procedura” este creditorul care a cerut si a obtinut. intrucit cel putin pina la admiterea contestatiei. după înregistrarea tabelului definitiv.3 pct. deci nu este un participant la procedura. intr-adevar. in timp ce „creditorul” este cel care a cerut inscrierea creantei sale la masa credala si care poate face dovada creantei sale (art.b) creditorii ale caror creante sunt contestate. straini de procedura. creditorul astfel contestat ramina un participant propriu-zis la procedura. 3 pct. in conditiile prevazute de lege pentru creantele sub conditie.

Asociatii/actionarii pot. Asociatii/actionarii debitorului nu mai au nici calitatea de persoane indreptatite sa propuna un plan de reorganizare. fiind exercitate de administratorul special. care vorbea de astfel de hotarire de guvern relativ la remuneratia administratorului judiciar/lichidatorului. Legea insolventei a eliminat aceasta adunare generala din rindul participantilor la procedura. Fara a fi in prezenta unei precizari expres.64/1995. si nu prin hotarire de guvern. In orice caz. Nu poate fi vorba. acestea putind fi exercitate. si sa formuleze individual recurs contra hotaririlor judecatorului-sindic pronuntate in proceduri necontencioase. Legea insolventei a eliminat asociatii/actionarii din rindurile participantilor directi la procedura. nici in privinta actionarilor. pe fundalul legislatiei societatilor comerciale. acesta fiind cel care. Spre deoesbire de art. Legea nu reglementeaza nici o sanctiune explicita pentru omisiunea desemnarii administratorului special de catre adunarea generala a asociatilor/actionarilor. totusi. inseamna ca omisiunea desemnarii acestuia ii face pe actionari sa fie complet straini de procedura. stabilindu-i si remuneratia. fie principale. Asociatii. in principal. Pozitia asociatilor. nici de evaluatori. in conditiile art. nici de avocati. care sa-l asiste in indeplinirea sarcinilor sale sau care sa efectueze diferite demersuri ce tin de lichidare (cum ar fi declansarea si/sau sustinerea unor litigii sau arbitraje pentru recuperarea creantelor debitorului). Totusi. desemnate drept participanti la procedura si sa exercite anumite drepturi cu caracter limitat referitoare la procedura colectiva.23 permite administratorului judiciar/lichidatorului sa angajeze persoane de specialitate (experti. exclusiv de practicinei in insolventa. pentru a-i sprijini in indeplinirea atributiilor lor. §6. chiar alti practicieni in insolventa). in prezent nu exista o astfel de hotarire de guvern. cu titlu de cheltuieli de procedura. a actionarilor sau a membrilor persoanei juridice in cadrul procedurii insolventei 35.64/1995 permitea asociatilor/actionarilor sa se reuneasca in adunari generale. in afara procedurii. Remuneratia acestor persoane de specialitate se suporta din averea debitorului. ar putea angaja astfel de persoane de specialitate. drepturile obisnuite ale asociatilor/actionarilor se pastreaza. in acest caz. calitatea lor de creditori ai debitorului pentru creanta reziduala rezultata din detinerea de parti sociale/actiuni devenind indiferenta pentru procedura insolventei. avocati. drepturile lor. . Art. privite colectiv. care in prezent este stabilita pe baza criteriilor stabilite in OUG nr. cit si administratorul judiciar/lichidatorul au dreptul de a desemna persoane de specialitate.34. 10. intrucit toate atributiile manageriale referitoare la procedura au fost date in comptenta exclusiva a administratorului judiciar/lichidatorului. Daca fosta Lege nr. sa formuleze. Atit judecatorul sindic. ceea ce ar putea face textul legal inaplicabil in cazul in care textul ar fi aplicat ad litteram. individual. fie accesorii. care se achita din fondul de lichidare 73. actionarii sau membrii debitorului persoana juridica nu au dreptul sa participe direct la procedura insolventei.86/2006. 10 permite judecatorului sindic sa-si desemneze persoane de specialitate. 23. nici de experti. evaluatori. nici in privinta debitorului. in cazul prevazut de art. art. desi Legea insolventei contine unele 73 Textul continua cu sintagma “in conformitate cu criteriile stabilite prin Hotarire de Guvern”. consider ca este vorba. daca se stabileste ca remuneratia acestora se va achita din fondul de lichidare. 23 permite angajarea persoanelor de specialitate. Aceasta este o reminiscenta nejustificata a fostei Legi nr. prin incheiere. fara acordul comitetului creditorilor. Art. dar numai cu aprobarea comitetului creditorilor. cereri de interventie. 10. Din moment ce Legea insolventei dispune ca actionarii sunt reprezentati in cadrul procedurii exclusiv prin administratorul special. care sa-l asiste pe judecatorul-sindic in demersul de admitere in principiu a unui plan de reorganizare.

management-ul societăţii este în principal controlat de asociaţi/actionari prin intermediul adunarii generale. Intradevar. Intr-un sens larg. prin consiliul de supraveghere. O societate aflata in pragul insolventei isi orienteaza afacerea catre operatiunile impuse de creditori (care. Activitatea desfăşurată în procedura insolvenţei este controlata doar din punct de vedere judiciar de judecătorul sindic. Preluarea reprezintă transferul controlui prin vot de la actualul acţionar majoritar la un alt actionar majoritar. Într-o societate comercială în insolvenţă sau în pragul insolvenţei. consacrat de Legea insolventei drept mandatar al acestora. control exercitat prin adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor. fie de către terţi fie de către creditori. Practic. Controlul management-ului debitorului revine creditorilor. divizari etc) presupun hotariri ale adunarii generale a asociatilor/actionarilor. 12 (Inchiderea procedurii). iar unele masuri necesare implementarii unui plan de reorganizare (majorari de capital. Într-o societate comercială normala.. instituirea procedurii insolventei este. controlul acţionarilor asupra management-ului se transferă la creditori. op. din moment ce controlul se transfera de la actionari la creditori. Procedura insolvenţei permite o adevărată preluare ostila75. Subcapitolul II Deschiderea procedurii insolventei Sectiunea 1 Periodizarea procedurii insolventei 74 75 Pentru detalii. pot plăti acţiunile societăţii în insolvenţă prin creanţele deţinute.mecanisme care fac posibila chiar in cadrul procedurii insolventei distributia valorii reziduale si partajul intre actionari74. Pe de alta parte. total sub controlul creditorilor. adunarea generala a asociatilor/actionarilor (AGA) isi vede suspendate atribuţiile principale. adica o preluare care presupune ca management-ul debitorului a fost de acrod cu schimbarea controlului societatii. Piperea.cit. in sine. AGA se mai poate implica doar in desemnarea administratorului special ori in procedurile de majorare a capitalului. O societate in insolventa intra. de la data deschiderii procedurii insolventei. rolul asociatilor/actionarilor societatii aflata in insolventa este redus pina la estompare. eventualele drepturi ale asociatilor/actionarilor sunt exercitate de catre administratorul special. fuziune sau divizare necesare pentru implementarea unui plan de reorganizare. practic. Aceştia din urma. in sistemul dualist de administrare. comportamentul managerial fiind dictat mai mult de interesele creditorilor si mai putin de interesele actionarilor. a se vedea Gh. vinzari de active de valoare mare. . Cap. pentru a nu recurge la executari silite si pentru a continua sa finanteze societatea. fuziuni. o preluare ostila a societatii in cauza. Preluarea este ostilă atunci cind nu este o preluare negociată. unele interferente ale asociatilor/actionarilor cu procedura insolventei se pastreaza : spre exemplu. In cadrul procedurii. prin diferite tehnici de inginerie financiare. impun diferite conditii pentru reesalonari). administratorul special este desemnat in adunarea generala a asociatilor/actionarilor. al cenzorilor ori.

a comitetului creditorilor . Procedura colectiva obisnuita este scindata. care pot fi si succesive. hotarire care declanseaza faza „definitiva”. se trece la faliment. care presupune fie trecerea directa la faliment. iar in lipsa . Faza de observatie se incheie cu hotarirea prin care se alege una dintre cele doua proceduri. obiect si cauze diferite. fara a se mai trece la faliment. Procedura insolventei nu este un singur proces. in procedura simplificata. dar si situatia creditorilor participanti la procedura sau chiar a partenerilor contractuali ai debitorului din perioada anterioara deschiderii procedurii. de decaderi profesionale si interdictii). precum si (ii) o procedura « simplificata ». In primul caz faza de observatie. scurtata la maxim 60 de zile. daca planul de reorganizare nu este executat de catre debitor sau nu da rezultatele scontate. Trecerea de la faza de observatie direct la faliment. nu poate fi admis un plan de reorganizare. Legea insolventei are în vedere (i) o procedura colectiva « generala » care se deschide printr-o faza de observatie si se continua cu două modalitati distincte ale procedurii. se deschide direct procedura falimentului). se va fi formulat o actiune in anulare. de exemplu. este urmata direct de faliment. cu parti. a administratorului judiciar/lichidatorului sau. deci. Toate aceste momente presupun pronuntarea unor hotariri ale judecatorului-sindic care modifica in mod dramatic situatia juridica si chiar personala sau profesionala a debitorului. Mai mult decit atit. in principiu. precum si anumite efecte ce se perpetueaza in timp dupa inchiderea procedurii (e vorba. in cadrul procedurii. fie falimentul. ci si efecte asupra unei perioade de timp anterioara deschiderii procedurii (denumita si « perioada suspecta »). aplicabila in cazul in care. de tratament judiciar. In faza de observatie pot apare nenumarate litigii sau proceduri necontencioase. posibila daca. Trecerea de la reorganizarea judiciara la faliment. ci o pluralitate practic indeterminata de procese. Trecerea de la faza de observatie la reorganizarea judiciara este marcata de hotarirea de confirmare a unui plan de reorganizare judiciara. in cazul societatilor dizolvate deja). adica o perioada de timp ce se intinde pe maxim 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei si fata de care legea leaga o prezumtie de frauda in dauna creditorilor. transferurile sau constituirile de drepturi din aceasta perioada pot fi anulate la cererea. ca si in dreptul francez. dupa o scurta perioada de observatie. actele juridice. cu titlu de sanctiune . Asadar. procedura se inchide. este marcata de hotarirea prin care se dispune inceperea procedurii de faliment. dosarul unui singur proces. in principal. este marcata de hotarirea prin care se dispune falimentul cu titlu de sanctiune pentru neexecutarea planului. deschiderea procedurii insolventei genereaza nu numai efecte contemporane procedurii. Sentinta de deschidere a procedurii declanseaza faza de observatie (cu exceptia cazului in care. in subsidiar. fara posibilitatea de reorganizare judiciara (ca. dintre litigii cele mai numeroase fiind cele declansate de diversele contestatii (la tabelul creantelor sau la masurile administratorului judiciar/lichidatorului). In functie de aceste momente diferite in timp fata de deschiderea sau inchiderea procedurii. de exemplu. in cazul societatilorfantoma). Este limpede astfel ca deschiderea procedurii insolventei prin hotarire judecatoreasca genereaza un complex de procese. fara posibilitatea reorganizarii judiciare. reorganizarea se termina cu succes. fie deschiderea directa a procedurii de faliment (ca. in cazul procedurii « generale » putem vorbi de : a) perioada suspecta. insa. perioada suspecta nu este inca o perioada de insolventa. daca. in 2 faze: o faza (perioada) de observatie si o faza « definitiva ».36. « Dosarul de insolventa » nu este. ca efect al esecului planului. toate solutionate de judecatorul-sindic. cuprinzand fie redresarea propriu-zisa (reorganizarea judiciara sau lichidarea pe baza de plan). pentru un motiv sau altul. reorganizarea judiciara si/sau falimentul. Procedura insolventei se finalizeaza prin sentinta de inchidere a procedurii.

f) perioada decaderilor si interdictiilor. cum sunt procesele debitorului contra debitorilor sai sau procesele debitorului in care se . inlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului . iar datoriile acesteia se sterg ca urmare a incetarii personalitatii juridice a debitorului . cit si cele fata de creditori. actiunilor in anulare. d) perioada definitiva. in aceasta perioada anumite contracte ale debitorului sunt mentinute. In toata perioada de la deschiderea procedurii. este definitiva si executorie . cu exceptia actelor de gestiune curenta. aceasta sentinta declanseaza toate efectele propriu-zise ale procedurii insolventei. sentinta de deschidere a procedurii este desfiintata. judecatorul-sindic dispune trecerea la faliment .hotaririi de deschidere a procedurii. fie trecerea la faliment . cum ar fi : procese referitoare la hotaririle organelor colective ale creditorilor . persoana juridica este radiata. cu putine exceptii. aceasta perioada este indiferenta Legii insolventei. incuviintarea unor masuri sau acte ale administratorului judiciar. prin elaborarea si afisarea tabelului de creante . Dintre aceste litigii specifice procedurii insolventei se pot da citeva exemple. c) perioada de observatie care presupune. inventarul bunurilor debitorului si stabilirea masei credale. (v) alte procese aferente procedurii. Aceste procese sunt posibile numai datorita existentei procedurii insolventei deschise fata de debitor si numai pe perioada de existenta a acesteia. pot fi declansate litigii specifice procedurii insolventei. fie se intinde pe maxim 60 de zile de la deschiderea procedurii. b) sentinta de deschidere a procedurii care. Debitorul poate. (iv) angajarea raspunderii asociatilor care raspund nelimitat si solidar pentru datoriile societatii comerciale. (ii) anularea unor acte juridice incheiate de debitor in perioada suspecta. care presupune ca judecatorul-sindic a decis fie confirmarea unui plan de reorganizare judiciara. a esuat. e) inchiderea procedurii care presupune dezinvestirea organelor procedurii si incetarea tuturor efectelor procedurii. in principal. asupra perioadei posterioare inchiderii procedurii . creditor sau co-contractantii debitorului . reclamant. sunt nule . atit cele fata de debitor. sa fie parte (pirit. chiar supusa recursului. Procedura simplificata de faliment se supune aceleiasi periodizari. iar reorganizarea judiciara este exclusa. sanctiuni profesionale si decaderi care sa-i tina pe acestia departe de mediul lor de afaceri. in timp ce altele inceteaza de drept sau prin actul de vointa al administratorului judiciar . ca efect al inciderii procedurii. in recurs sau intr-o alta cale de atac. cu exceptia decaderilor si interdictiilor aplicabile debitorului persoana fizica sau conducatorilor debitorului persoana juridica . nici unul din efectele procedurii insolventei neproducindu-se fata de debitor. actiunilor in raspundere etc. dupa cum urmeaza : (i) contestatiile la masurile administratorului judiciar/lichidatorului sau la tabelul creantelor . insa. respectiv. ca de exemplu vinzarile prin negociere directa sau tranzactiile referitoare la creantele debitorului contra debitorului sau. procesele aferente procedurii insolventei nu sunt posibile in lipsa sentintei de deschidere a procedurii . (iii) angajarea raspunderii organelor de conducere ale debitorului persoana juridica . uleriora inchiderii procedurii . in cazul in care. procedura insolventei genereaza un potential practic infinit de procese. toate celelalte procese declansate in baza ei ramin fara obiect . pe termen limitat de obicei la 5 ani. de genul contestatiilor. in aceasta perioada debitorului sau conducatorilor acestuia li se aplica. precum si efectele asupra perioadei anterioare deschiderii procedurii si. pina la inchiderea acesteia. desi confirmata de judecatorul-sindic. in cazul in care reorganizarea judiciara. pe care l-au contaminat cu insolventa. toate actele debitorului care nu sunt incuviintate in prealabil de judecatorul sindic.. intervenient) si in procese de drept comun. cu exceptia faptului ca perioada de observatie fie lipseste total.

Sectiunea a II-a Titularii cererii de deschidere a procedurii 37. Celelalte litigii de acest gen sunt in competenta instantei de drept comun. si nu a judecatorului-sindic. In toate aceste procese. daca intre parti a fost convenit un compromis arbitral. aceste procese sunt strins legate de procedura insolventei. Chiar daca. un litigiu referitor la creanta unui debitor aflat in insolventa asupra unui debitor al sau poate fi solutionat prin arbitraj. debitorul este reprezentat de administratorul judiciar sau de lichidator. Spre exemplu. Intr-adevar. Legea insolventei recunoaste calitate procesuala activa pentru cererea de deschidere a procedurii exclusiv debitorului si creditorului “indreptatit sa ceara deschiderea procedurii”.revendica sau se contesta drepturi reale. prin controlul pe care il exercita creditorii si judecatorul-sindic asupra administratorului judiciar. procese care se supun regulilor de procedura de drept comun. Debitorul poate fi parte civila sau parte responsabila civilmente in procese penale. este obligat sa ceara deschiderea procedurii in termen de 30 de zile de . suntem in prezenta unor procese independente de regulile speciale de procedura impuse de Legea insolventei. (i) debitorul. inclusiv cele de competenta.

la cererea institutiilor de supraveghere si control. In acest caz. Tot in cazul societatilor din domeniul financiar-bancar. daca vrea sa evite consecintele neplacute ale declararii tardive a insolventei. chiar daca aceasta ar fi mai recenta. op. institutii de credit. fara cercetarea starii de insolventa.8 din Legea insolventei. (iii) daca cererea de deschidere a procedurii formulata de creditor se respinge. in mod exceptional. entitati reglementate ale pietei de capital. conform autorilor citati. Instruments de credit et de paiement. in cazul judecarii cererii creditorului de deschidere a procedurii. atunci debitorului i se permite sa ceara reorganizarea judiciara. cum este cea franceza. in timp ce acest efect poate fi recunoscut in Romania de un tribunal. (ii) chiar si in cazul in care creanta sa intruneste aceste conditii. Enterprises en difficulte. in practica franceza se constata o retinere prudenta a creditorilor de a cere deschiderea procedurii colective fata de debitor. (ii) debitorul trebuie sa ceara in termen deschiderea procedurii. Perrochon. p. De altfel. la cererea creditorilor. In fine. conform careia. scaderea ponderii procedurilor deschise la cererea creditorilor. creditorul poate fi obligat la o cautiune. instantele franceze sunt « feroce » fata de creditorii care au avut indrazneala de a insista sa fie platiti. care poate reprezenta 20% din valoarea creantei pretinse. se poate observa ca Legea insolventei incurajeaza debitorul sa ceara sau sa fie de acord cu deschiderea procedurii. falimentul se deschide automat. datorita succesivelor masuri legislative care au accentuat exigentele fata de creditori. deschiderea procedurii insolventei are loc. in timp ce creditorul este descurajat sa faca acelasi demers. 5e edition. Paris 2001. atunci toate dosarele aferente acestor cereri se conexeaza la cererea debitorului. falimentul este o sanctiune pentru cazurile in care masurile de preventie a insolventei au dat gres. iar una dintre ele este cererea debitorului. (iii) daca. (ii) creditorul poate cere deschiderea procedurii insolventei daca intruneste calitatile cerute de lege pentru a fi “indreptatit” sa ceara deschiderea procedurii. R. in dreptul francez s-a impus obligatia creditorului de a face dovada ca a incercat in prealabil executarea silita a creantei.378. Asa cum se arata si in doctrina recenta76. Bonhomme. tribunalul din Romania nu cerceteaza nici starea de insolventa. Situatia nu este particulara Romaniei. in cazurile de insolventa transfrontaliera. ci 76 I. .G. In acest din urma caz. notiunea de “creditor indreptatit sa ceara deschiderea procedurii este definita nu foarte inspirat de art. pe de o parte : (i) debitorul poate cere deschiderea procedurii cind insolventa este iminenta. 3 pct. societati de asigurare). o procedura de insolventa deschisa intrun stat membru al UE are efecte de plin drept in Romania. din nefericire. debitorul recunoaste starea de insolventa in care se afla. Asa se explica. L. Turcu..cit. asupra bunurilor debitorului aflate pe teritoriul Romaniei. Legea insolventei recunoaste facultatea debitorului de a cere deschiderea procedurii insolventei daca insolventa sa este iminenta. Ca o precizare de ordin general. Astfel. de la 46% in 1992. renuntind la a mai face sau a mai sustine o contestatie la cererea creditorului. nici titularitatea petentului.la aparitia starii de insolventa. Pe de alta parte : (i) creditorul trebuie sa faca dovada existentei unei creante care sa indeplineasca cele 5 (sau chiar 6) conditii pentru a putea fi considerat “creditor indreptatit sa ceara deschiderea procecdurii”. institutii financiare non-bancare. la 32% in anul 2000. (iii) daca sunt mai multe cereri concurente de deschidere a procedurii. 119). Autorul citeaza o lucrare destul de recenta (F. ea fiind prezenta si in alte legislatii europene. in caz contrar acest drept fiindu-i refuzat. dupa 1994. urmind o solutie a jurisprudentei. 38. daca o procedura de insolventa a fost deschisa intr-un stat non-membru UE. p.. de regula.D. In cazul institutiilor financiar-bancare (banci. ceea ce poate fi prohibitiv pentru creditor. desi nu este exclusa deschiderea procedurii si la cererea debitorului si.J. creditorul care a formulat cererea poate fi obligat la despagubiri pentru faptul ilicit de a cere deschiderea procedurii insolventei fata de un debitor care nu se afla in aceasta stare.

Creditorii devin participanti la procedura colectiva numai dupa ce aceasta a fost deschisa in forma ceruta de lege si au fost admisi la masa credala. caz in care. Procedura necontencioasa este reglementata in Codul de procedura civila. fara insa sa se urmareasca stabilirea unui drept potrivnic fata de o alta persoana. In ambele cazuri.552. ci numai daca exista o hotarire de deschidere a procedurii in strainatatre si daca exista un sediu secundar in Romania. procedura poate deveni contencioasa. de lege lata. de asemenea. la creanta petentului sau la starea de insolventa. Turcu. fie prin interventia in proces a unui creditor. principala trasatura a procedurii contencioase este aceea ca este bilaterala si presupune un conflict de interese77. op. atunci procedura devine contencioasa. In principiu. cererile de deschidere a procedurii insolventei se solutioneaza prin proceduri necontencioase. si deci. si are ca obiect cererile pentru dezlegarea carora este nevoie de mijlocirea instantei. nici citarea partilor. nu se mai cerceteaza conditiile obisnuite referitoare la petent. Cartea III. prin cereri de interventie in interes propriu. administrator etc. actionar minoritar.numai daca exista o hotarire de deschidere a procedurii si petentul are o creanta de recuperat de la debitor in Romania. In cazul in care. creditorii sunt admisi sa participe la judecarea cererii debitorului de deschidere a procedurii. Caracteristica esentiala a procedurii necontencioase consta in absenta unui litigiu si a unui adversar. fie prin introducerea de catre debitor a unei contestatii la cererea creditorului. este ulterioara deschiderii procedurii). Cu toate acestea. care nu presupun contradictorialitate.cit. 331-339. la art. In schimb. ocrotire ori asigurare. daca exista un sediu secundar al debitorului in Romania. in mod cu totul ilogic si bulversant. p.. I. Pot deveni parti in proces. Sectiunea a III-a Deschiderea procedurii la cererea debitorului 77 In acelasi sens. si asociatii/actionarii. . fie prin formularea unei opozitii a creditorului contra cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de debitor (opozitie care. 39. precum sunt cele privitoare la darea autorizatiilor judecatoresti sau la luarea unor masuri legale de supraveghere. prin cereri de interventie (in interesul debitorului sau in interes propriu). se poate deschide in Romania o procedura secundara. creditorii intervenienti devenind parti in procesul de deschidere a procedurii colective.

daca insolventa este actuala. Din punct de vedere formal. la care se refera art.. de a cere deschiderea procedurii insolventei (art. (iii) lista creditorilor. constituie infractiune si se pedepseste cu pedeapsa prevazuta de art. lista care poate fi rezumata la : (i) documentele contabile anuale si curente ale debitorului. cererea de deschidere a procedurii insolventei trebuie sa imbrace tiparul cererii de chemare in judecata. 27 alin. este evident ca. si nu obligatia. Desi legea nu o dispune in mod expres.civ. Asadar. care nu poate fi delegata la directori. informatii si declaratii. care vorbeste de o persoana al carui patrimoniu este in stare de insolventa. fie de Legea societatilor comerciale. 28 alin. Refuzul debitorului sau al reprezentantilor sai legali de a depune aceste acte. cel putin la nivel teoretic. De aici concluzia ca.3). tinind cont de specificul necontencios al cererii. asa cum s-ar putea intui. informatii sau declaratii pot fi depuse si ulterior. cu consecinta trecerii la procedura simplificata. 112 C. Daca insolventa este doar iminenta.40.2 din Legea insolventei79. conform art. Sanctiunea nedepunerii acestor acte sau informatii nu este nulitatea cererii. au calitatea de a le reprezenta » (art. (ii) lista (inventarul) bunurilor debitorului. cererea de deschidere a procedurii va fi semnata de persoanele care « potrivit actelor constitutive sau statutelor. pe baza recunoasterii starii de insolventa.6). declaratii sau informatii. asa cum s-a vazut in cap. Asadar. adica actuala. (iv) lista platilor si a transferurilor patrimoniale din ultimele 120 de zile.V. (vi) declaratii referitoare la intentiile debitorului in procedura de insolventa (daca opteaza petru reorganizare sau pentru faliment) si la onorabilitatea conducatorilor debitorului. impuse fie de Legea insolventei.27 alin. 79 Textul legal dispune ca omisiunea depunerii actelor in termen va fi considerata o “recunoastere a starii de insolventa a patrimoniului” debitorului (din nou sintagma gresita de la art. 147 din Legea insolventei. asa cum rezulta din art. In realitate. O parte din aceste documente. In plus. insasi cererea de deschidere a procedurii este o recunoastere a starii de insolventa. 3 pct.6. Nu este. 27 alin. vorba o distinctie reala. prevazuta de art. debitorul are facultatea.proc. . (v) lista operatiunilor curente pe care si le propune debitorul pentru perioada de observatie. iar procedura simplificata se deschide si ea. decizia de a formula cererea de deschidere a procedurii insolventei este o atributie exclusiva a consiliului de administratie. 27 alin. Legea insolventei impune ca cererea de deschidere a procedurii insolventei sa fie insotita si de o lista de documente.1 din Legea insolventei. in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.1. ci de o greseala de redactare a textelor legale. debitorul aflat in stare de insolventa nu este acelasi lucru cu debitorul al carui patrimoniu este in stare de insolventa. fie de alte legi speciale. este destul de indepartata de sintagma “debitor aflat in stare de insolventa”.28. starea de insolventa trebuie sa fie déjà instalata. Debitorul aflat in stare de insolventa 78 este obligat. pentru a exista obligatia debitorului de a cere deschiderea procedurii insolventei. ca si procedura generala. ci trecerea la faliment in procedura simplificata. cererea de deschidere a procedurii formulata de debitorul persoana juridica trebuie sa indeplineasca si alte conditii speciale de forma. si (ii) este indreptatit sa ceara deschiderea procedurii insolventei daca insolventa este iminenta (este pe cale sa se instaleze). In cazul societatilor pe actiuni care sunt administrate printr-un consiliu de administratie. dupa ce acest lucru le va fi fost impus de judecatorul-sindic. cererea de deschidere a procedurii trebuie insotita de decizia consiliului de administratie care sa aprobe o astfel de cerere si ea va fi semnata de reprezentantul legal 78 Definitia data debitorului de art. sa formuleze o cerere de deschidere a procedurii insolventei. prevazute la art. debitorul : (i) este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. insa. III si cap. Spre exemplu. la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului.2 din Legea insolventei). 3 pct. in termen de 10 zile de la depunerea cererii de deschidere a procedurii.

incetarea lucrului de catre salariati. reglementat de art. Piperea. intrucit suntem intr-o procedura necontencioasa. Din punctul de vedere al conditiilor de fond. 32 alin.civ. chiar daca nu a fost citata la dezlegarea cererii”.civ.. Pe de alta parte. p. .558.32 alin (2). esecul in demersul de obtinere a unor facilitati sau esalonari etc..civ. se pot opune la deschiderea procedurii in urmarea cererii debitorului. dar tiparul sau juridic. op. in conditiile art. Creditorii pot fi foarte simplu luati prin surprindere de astfel de cereri sau chiar prejudiciati. creditorii. a se vedea Gh. Cererea de interventie nu este reglementata de Legea insolventei. in acelasi timp. O astfel de reglementare il pune pe creditor in imposibilitatea de a contesta cererea debitorului si in postura ingrata de a rasturna. Legea insolventei nu pretinde decit ca debitorul sa dovedeasca starea de insolventa actuala sau iminenta in care se afla.(directorul general). 336 alin. 387-390. In cazul bancilor sau al institutiilor financiare non-bancare. cererea trebuie semnata de conducatorii acestora (cel putin doi). p. ceea ce poate duce la imposibilitatea acestora de a se opune la sau de a contesta in mod eficient cererea de deschiderea a procedurii formulata de debitor. 80 81 I. 49-52 C.3 C.civ. in afara de creditori. sunt probe temeinice ale iminentei starii de insolventa. practic. Nu sunt. pentru insolventa iminenta. Ceea ce se comunica. 41. negocierile mai tensionate cu salariatii. care permit formularea unei cereri de interventie in interes propriu de catre orice persoana interesata (caz in care cererea capata caracter contencios). dar si acesta are inconvenientul ca intervine post factum cind. recursul contra incheierii de solutionare a cerereii necontencioase poate fi formulat de “orice persoana interesata.proc.proc. Este vorba de opozitia reglementata de art.2 teza a doua din Legea insolventei81. nu se mai poate face nimic.cit. cel mai deranjant pentru creditor). probe ale insolventei iminente in ele insele simplele sicane sau neintelegeri cu creditorii. 335 C. Spre exemplu. sa suporte consecintele procedurii insolventei (efectul suspensiv fiind. Specific procedurii insolventei este principiul conform caruia sunt citate la procesele aferente procedurii numai partile cu interese contrare.proc. in cadrul opozitiei. insa. Intrucit cererea debitorului de deschidere a procedurii este o cerere cu caracter necontencios.3 C. oprirea sau amenintarea cu oprirea furnizarii de utilitati etc. Desigur ca creditorul interesat are la indemina calea de atac a recursului.. precum si dispozitiile art. care face admisibila o cerere de interventie.. Deschiderea procedurii la cererea debitorului poate sa nu fie o optiune acceptabila pentru serie indefinita de persoane. in conformitate cu art. poate. care permit oricarei persoane interesate sa formuleze recurs contra incheierii prin care a fost “dezlegata” o cerere cu caracter necontencios. debitorul trebuie sa faca proba ca insolventa se va instala cu siguranta intr-un viitor apropiat. 336 alin. amenintarea cu executari silite ce ar urma sa fie declansate de creditorii privilegiati sau de fisc. Turcu. In schimb. iar mijloacele procedurale aflate la indemina acestora nu se rezuma la opozitie.proc. marturisirea debitorului si. este aplicabil si in cazul procesului de deschidere a procedurii la cererea debitorului. Dar cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor poate fi contestata. potrivit art..proc. si de alte persoane care ar putea dovedi un interes.civ. sunt aplicabile dispozitiile art. Legea insolventei reglementeaza un singur caz in care o anumita categorie de persoane interesate.cit. In privinta insolventei actuale nici o proba nu este necesara din moment ce debitorul recunoaste ca se afla in stare de insolventa. Pentru detalii relative la opzitie si la controversele doctrinare relative la aceasta. op. este incheierea de deschidere a procedurii pronuntata la cererea debitorului80. 335 C.

nu sunt citati. in mod obligatoriu. intrucit efectele deschiderii procedurii sunt in proportie mare ireversibile. decizia de a cere deschiderea procedurii apartine consiliului de administratie sau directoratului. actionarii. evident. modificari ale capitalului social. Actionarul. poate formula : -opozitie. 8 alin. administratorii persoanei juridice. art. intrucit cel in cauza isi va fi pierdut functia in cazul deschiderii procedurii. ci numai la AGA. dar pot formula cerere de intereventie in interes propriu si recurs creditorii. 32 alin. deciziile CA nu pot fi atacate in justitie pe calea unei actiuni in anulare. in conditiile art. inutila orice contestare a cererii debiorului. interventia principala poate fi formulata numai in fata primei instante. incident procedural care se pozitioneaza in timp dupa deschiderea procedurii. in cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor. pina la inchiderea dezbaterilor). -recurs la hotarirea de deschidere a procedurii. cererea de interventie in interes propriu. ar putea un membru al CA sau al directoratului care s-a opus la luarea deciziei sa conteste cererea de deschidere a procedurii sau sa atace cu recurs hotarirea de deschidere a procedurii? Interesul ar exista. incident procedural care intervine. deci. poate contesta cererea de deschidere a procedurii. schimbarea sediului sau a obiectului principal de activitate).5 lit. In acest caz.2 teza a doua din Legea insolventei. ca si in cazul recursului creditorului. De aici concluzia ca. cu exceptia cazului in care cererea de deschidere a procedurii insolventei a fost precedata de o hotarire a adunarii generale in acest sens. cu exceptia cazului in care s-a decis deschiderea procedurii simplificate. cel ce ar vrea sa conteste este lipsit de . exclusiv creditorii.2 teza a doua. sau recursul contra hotaririi de deschidere a procedurii insolventei care se introduce.civ. In recursul actionarului. fie prin cerere de interventie in interes propriu. practic.b) din Legea insolventei). care trebuie introdusa inainte de solutionarea in prima instanta a cererii debitorului. Creditorul. creditorii. practic. asociatii sau membrii persoanei juridice precum si. hotarirea de deschidere a procedurii nu poate fi suspendata de instanta de recurs (art. indelungate si. Formalitatile convocarii AGA sunt. in anumite conditii speciale. hotarirea de deschidere a procedurii nu poate fi suspendata decit in cazul in care se va fi decis deschiderea procedurii simplificate. intrucit este o persoana interesata sa nu se dechida procedura. 50 C. insa. Chiar daca debitorul sau creditorul care au obtinut deschiderea procedurii ar renunta la cerere. inainte de deschiderea procedurii (conform art. Pentru coerenta. O interventie tardiva face. Dar poate fi infrinta vointa colectiva a consiliului de administratie/directoratului printr-o cerere in justitie. 8 alin.. sa retinem ca pot formula opozitie. conform art.toate celelalte persoane potential participante la proces fiind tratate ca si tertii in procedurile necontencioase. dupa caz. In societatile pe actiuni care si-au instituit organe colegiale de conducere. daca dovedeste un interes. in fata judecatorului sindic sau a instantei de recurs? Cu exceptia cazului in care se pun in practica atributii delegate de AGA la CA (spre exemplu. Totul este ca persoanele in cauza sa-si dovedeasca interesul in a se respinge cererea debitorului de deschidere a procedurii si sa aiba la timp informatia relativa la depunerea de catre debitor a cererii. asociatul sau membrul debitorului persoana juridica. actionarii. fie prin recurs.32 alin. creditorul prejudiciat in actiunea sa judiciara sau in executarea sa silita individuala poate face recurs. Mijlocul procedural de contestare la indemina acestora poate fi. administratorii etc. -cerere de interventie in interes propriu. care este o cerere necontencioasa.proc. daca dovedeste un interes. respectiv.4 si. dupa ce procedura se va fi deschis. opozitia la inchiderea procedurii a oricaruia dintre creditorii care au facut deja cerere de inscriere la masa credala face impizibila inchiderea procedurii.

desi aceasta . In cererea interventie in interes propriu sau in recursul administratorului in cauza se contesta legitimitatea sau legalitatea cererii de deschidere a procedurii pe temeiul unei exceptii de nulitate a deciziei CA de a se introduce cererea de deschidere a procedurii. Daca starea de insolventa s-a instalat déjà.va cere deschiderea procedurii insolventei cind insolventa este iminenta. Daca. constatarea nulitatii deciziei CA. actionarul trebuie sa rastoarne recunoasterea (marturisirea) debitorului. actionarului ce detine cel putin 5% din actiuni (in acest caz. recunoaste criza in care se afla si isi avertizeaza creditorii asupra iminentei catastrofei. cerindu-le sansa reorganizarii judiciare. Problema care se pune este. daca exista sanse de reorganizare judiciara. respectiv. ceea ce reprezinta un prejudiciu dramatic pentru actionari. Proba nu este insa imposibila. respectiv. orice persoana interesata poate ataca hotarirea adunarii generale cu actiune in nulitate absoluta. caz in care.atit cu creditorii sai cit si cu sine insusi . Numai daca hotarirea adunarii generale este anulata. In plus. insolventa este un caz de suspendare de la tranzactionare. Este de presupus ca debitorul onest . Daca actiunile sunt emise de o societate cotata. Consider ca se poate cere totusi. 42. actionarul poate demonstra un interes. aceasta este lipsita temporar de efecte. In comportamentul debitorului in situatie de criza financiara. cererea de deschidere a procedurii aprobata prin hotarire a adunarii generale nu poate fi contestata de actionari. ataca cererea de deschidere a procedurii. daca el poate dovedi un interes. inclusiv pentru cei care au lipsit de la sedinta sau au votat contra luarii hotaririi. extremele sau starile patologice sunt : (i) fie acelea in care. ci are dreptul de a cere CA sau directoratului sa convoace. cu conditia ca hotarirea respectiva sa fie conforma legii si actului constitutiv. este de presupus ca si sansele unei reorganizari s-au diminuat catre disparitie. insa. cererea de deschidere a procedurii poate fi contestata de actionar prin cerere de interventie sau prin recurs contra hotaririi de deschidere a procedurii insolventei. a obiectului probatiunii : actionarul trebuie sa dovedeasca faptul – negativ – ca nu exista insolventa. in prealabil anularii. pentru a permite fie proba inexistentei insolventei.1 din Legea societatilor comerciale dispune ca hotaririle adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii pentru toti actionarii. deci actionarul interesat poate contesta. Legea insolventei permite suspendarea hotaririi de deschidere a procedurii simplificate. Art. Daca insolventa este reala si actuala. pe cale incidentala. Interesul actionarului consta in protejarea investitiei sale. Ar putea contesta si actionarul o astfel de decizie a CA? Consider ca da. De asemenea. actionarul nu convoaca el insusi adunarea generala. probind ca debitorul are sanse de reorganizare. In caz de neconformitate cu legea sau actul constitutiv. in fata uneia sau mai multor cereri de deschidere a procedurii formulate de creditori debitorul contesta ca ar fi in stare de insolventa. Cita vreme hotarirea adunarii generale este valabila si executorie. iar debitorul onest va cere direct falimentul. actionarul care a lipsit de la sedinta sau care a votat contra luarii hotaririi poate cere anularea acesteia. Actionarul in cauza poate folosi aceleasi artificii procedurale ca si administratorul din ipoteza de mai sus. fie proba sanselor de reorganizare. intrucit actiunile la o societate in insolventa sunt puternic devalorizate.mijoacele de a emite sau de a obtine convocarea. hotarirea adunarii generale a fost suspendata. ea fiind tot atit de lesnicioasa sau dificila ca si cea pe care trebuie sa o faca creditorul in opozitie sau debitorul in contestatia sa la cererea creditorului de deschidere a procedurii. practic. intrucit dreptul de a emite sau de a cere convocarea apartine tot CA ori directoratului. 132 alin. in caz de omisiune sau refuz avind dreptul sa ceara convocarea tribunalului). iar falimentul este un caz de retragere de la tranzactionare (delistare).

cerind prea devreme deschiderea procedurii si producind. neintroducerea sau introducerea tardiva a cererii de deschidere a procedurii. o raspundere fata de un anume creditor sau fata de un anume actionar. prejudiciat prin introducerea prea devreme a cererii. Ambele aspecte ale cererii neconforme de deschidere a procedurii – tardivitatea si prematuritatea . Suntem in prezenta unei raspunderi civile delictuale a debitorului. in timp ce ultima situatie substantiaza regimul juridic al cererii premature de deschidere a procedurii. op. cu rea-credinta a cererii de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau juridica. op. a se vedea I. pina cind inevitabilul – deschiderea procedurii insolventei . 27 alin. al tuturor creditorilor sau actionarilor.este demult instalata. Nu suntem decit in cazuri exceptionale in prezenta unui prejudiciu colectiv.sunt reglementate. in mod temerar. continuind afacerea cu mijloace ruinatoare sau deceptive. Pentr o alta opinie. Primele doua situatii se rezuma la problematica tardivitatii cererii de deschiderea a procedurii. adica omisiunea sau intirzierea introducerii cererii de deschidere a procedurii de catre debitor. 27 alin.. cat si de preamaturitate. Autorul considera ca raspunderea se stabileste de judecatorul-sindic. (ii) fie acelea in care debitorul. Astfel.4 din Legea insolventei dispune ca introducerea prematura. nu este suficient ca cererea sa deschidere a procedurii sa fie prematura. p. fara nici o distinctie.cit. in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa ». doar in mod exceptional fiind competent sa se pronunte judecatorul sindic (este vorba de cazurile in care se mentine deschisa procedura.. 354. Tardivitatea cererii de deschidere a procedurii. instanta de drept comun. Instanta competenta sa se pronunte asupra actiunii in raspundere este. Dupa cum se poate observa. prin efectul suspensiv (al actiunilor pentru realizarea creantelor contra debitorului si al curgerii dobinzilor si penalitatilor) antrenat de deschiderea procedurii82.1 din Legea insolventei dispune ca debitorul este obligat « sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor prezentei legi. prejudicii creditorilor afectati de efectele deschiderii procedurii. (iii) fie acelea in care debitorul se foloseste cu rea-credinta de dispozitiile Legii insolventei referitoare la suspendarea urmaririlor silite si a curgerii dobinzilor ori a continuarii contractelor de furnizare de utilitati. prejudiciu care trebuie acoperit in cadrul procedurii. prin trecerea creantei de despagubiri pe tabelul creantelor.1 din Legea insolventei. in mod obisnuit. prin agravarea starii de insolventa. Interesele creditorilor sau ale actionarilor pot fi prejudiciate atat prin intarzierea depunerii cererii de deschidere a procedurii. art. p. In cazul debitorului persoana juridica. Turcu. Pe de alta parte. Raspunderea debitorului pentru prematuritatea crerii de deschidere a pocedurii si pentru reaua sa credinta este. in regula generala.351. poate antama raspunderea civila sau chiar raspunderea penala a debitorului. astfel.se produce. conform art. ea trebuie sa fie si introdusa cu rea-credinta. 143 alin. chiar daca s-a constatat prematuritatea si reaua credinta a cererii debitorului)83. spera ca va reusi sa depaseasca criza. textul nu prevede expres nici o sanctiune pe plan civil a incalcarii obligatiei de depunere in termen a cererii si nici momentul la care se considera ca a aparut starea de insolventa. Reaua credinta trebuie dovedita de cel care se opune la deschiderea procedurii sau care contesta cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor. Art. I. daca au trecut mai mult de 6 luni de la expirarea termenului 82 83 In acelasi sens. de Legea insolventei. pentru prejudiciile pricinuite. nu foarte coerent. pentru prejudiciile pricinuite prin introducerea prematura si cu rea-credinta a cererii de deschidere a procedurii. suntem in prezenta unei raspunderi pentru fapta proprie si nu a unei raspunderi a organelor de conducere. . Turcu. in cadrul procedurii.cit. Pentru a putea vorbi de raspunderea debitorului.

in hotarirea de deschidere a procedurii. cit si de creditori . daca creanta de despagubiri este contestata. in cazul obligatiei debitorului de a depune in termen cerere de deschidere a procedurii insolventei suntem in prezenta unei obligatii care nu isi regaseste in Legea insolventei suportul sanctionator. solutiile si nuantele aratate relative la sanctiunea pentru prematuritate sunt valabile si in cazul tardivitatii. nici macar hotarirea judecatoreasca nu ne poate oferi un criteriu cert de stabilire a datei aparitiei starii de insolventa. Cel putin aparent. trimisa spre rezolvare « competenta » eternilor si inutililor experti judiciari. constituie infractiunea de bancruta simpla. atunci prejudiciul rezultat din tardivitate devine unul colectiv si actiunea in raspundere trebuie continuata de . daca. data aparitiei starii de insolventa. Probabil ca in practica sarcina stabilirii datei aparitiei starii de insolventa va reveni procurorului (?!) sau judecatorului din penal. -actiunea in raspundere este de competenta judecatorului sindic. considerind ca ele este unul general. iar o norma legala trebuie interpretata in sensul in care sa se aplice. spre exemplu. o infractiune careia ii lipseste situatia . intrucit astfel li se reduc sau anihileaza sansele unei reorganizari. pina la acest moment. Deci. Cu precizarea ca problema tardivitatii nu poate fi exterioara procedurii insolventei. prin incheiere. nici in plan civil. Or. de unde inaplicabilitatea practica a textului incriminator. sanctiunea normei civile nu este aplicabila doar in cazul in care este expresa in lege. un procent mai mare de recuperare a creantelor lor. -administratorul judiciar sau lichidatorul nu au competenta verificarii creantei si a trecerii sale pe tabelul preliminar . invariabil. adica in cadrul unei declaratii de creanta pe care trebuie sa o formuleze victima prejudiciului .31/1954. ci si in cazul in care este virtuala. pentru care poate fi sanctionat penal debitorul persoana fizica sau reprezentantul legal al debitorului persoana juridica. si ale art. -creanta de despagubiri este conditionata de o hotarire a judecatorului sindic de admitere a sa pe tabelul definitiv al creantelor . asa cum este cazul prematuritatii (pentru prematuritate. Din lipsa de prevedere legala. obligatia este complet inutila. creditorii contesta individualitatea prejudiciului. -creanta de despagubiri poate fi contestata atit de debitor. Nici acest text nu prevede nimic in legatura cu raspunderea civila. tardivitatea afectind toata masa credala sau numai creditorii chirografari. Asadar. Cum acestia nu sunt specializati in insolventa. Actionarii ar putea fi prejudiciati prin intirzierea introducerii cererii. nici in plan penal. Totusi. La fel. 998-1003 C. trecerea sa pe tabelul creantelor cu titlul de creanta admisa provizoriu . 27 alin. judecatorul-sindic poate dispune. Daca exista un prejudiciu pentru tarditivatea cererii.prevazut de art.civ. chestiunea tardivitatii apare doar dupa deschiderea procedurii si nu poate duce la repunerea partilor in situatia anterioara). in cazul infractiunii de bancruta simpla) nu exista. chestiunea va fi. dar data instalarii insolventei nu este stabilita legal. si nu in sensul in care sa nu se aplice. 35 din Decr. ceea ce le va reduce sau anihila cota falimentara.premisa (starea de insolventa. pot fi afectati de tardivitate creditorii chirografari care ar fi putut beneficia in urma unei reorganizari judiciare care sa le fi asigurat. nr. Creditorii chirografari ar putea fi afectati prin majorarea cuantumului creantelor privilegiate prin dobinzi si penalitati. in contestatie. In plus. Asadar : -raspunderea pentru tardivitatea cererii este o raspunderea civila delictuala . atunci el poate fi reparat in conditiile art.1. in schimb. marea problema de legalitate a incriminarii este ca nu se poate sti cu exactitate care este momentul de la care curg cele 30 zile + 6 luni. cererea debitorului de deschidere a procedurii poate fi respinsa . judecatorii sindici nici ei nu stabilesc. Textul se refera la aparitia starii de insolventa ca moment de inceput al curgerii celor 30 de zile. care o va solutiona in modalitatea specifica procedurii insolventei.

2 din Legea insolventei). fara a fi nevoie de nici o alta proba a insolventei. pentru a paraliza eventuale urmariri silite ale unor creditori. urmarind alte scopuri decit cel prevazut de art. ci pentru a paraliza una sau mai multe executari silite . fara a inlatura calificarea cererii debitorului drept o recunoastere a starii de insolventa. nu va putea fi antamata raspunderea acestuia pentru tardivitate. inclusiv cea penala. In acest caz. Din punct de vedere juridic. 43. mergind direct in faliment) sau sa recunoasca. debitorul are doar doua optiuni : sa conteste care ar fi in stare de insolventa (ceea ce. 28 sa le depuna. afirmand ca este in stare de insolventa. pentru ca ar insemna sa se contrazica aceasta recunoastere continuta intr-o cerere care. daca i se respinge contestatia. adica in cazul in care debitorul nu introduce cererea decit cu scop sicanatoriu. In cazul exemplificat. imposibila respingerea cererii de deschidere a procedurii. Starea de insolventa este o conditie a deschiderii procedurii iar debitorul. inclusiv prin sanctionarea unui abuz de drept (ex. : recunoasterea voluntara a debitorului este facuta nu cu scopul de a declansa o modalitate de acoperire a pasivului sau caruia nu ii mai poate face fata cu lichiditatile de care dispune. fie in urma admiterii unei cereri de interventie sau prin revocarea hotaririi in urmarea admiterii opozitiei ori in recurs si daca ulterior se (re)deschide procedura. Sustin aceasta idee chiar daca Legea insolventei vorbeste de o astfel de recunoastere numai in cazul in care debitorul nu va fi depus toate actele la care il obliga art. pentru a evita consecintele patrimoniale sau personale neplacute ale omisiunii depunerii cererii in termenul legal. fie din oficiu de judecator. Debitorul nu are de ales decit sa ceara deschiderea procedurii. intre recunoasterea voluntara si cea provocata nu exista nici o diferenta. Desigur ca ambele feluri de recunoastere pot fi rasturnate sau invalidate in varii modalitati. procesul se termina cu deschiderea procedurii. sa incercam o comparatie cu cazul in care cererea de deschidere a procedurii apartine nu debitorului. mai ales in cazul in care insolventa este actuala. raspunderea debitorului. de obicei acela a carei urmarire silita se incearca a fi .comitetul creditorilor. intrucit. recunoasterea este provocata de creditor. care a apartinut debitorului. dar cererea ii este respinsa. dar aceste elemente tin de regimul juridic al probelor si de atitudinea partilor in proces. Cererea debitorului de deschidere a procedurii insolventei reprezinta o recunoastere a starii de insolventa. fie ca aceasta este actuala sau iminenta. face sa se nasca un summum de obligatii si restrictii in sarcina sa. In fata unei astfel de recunoasteri. starea sa de insolventa. In fapt. Cu o singura conditie : data aparitiei starii de insolventa sa fie anterioara sau contemporana primei cereri de deschidere a procedurii. este obligatorie conform legii. asa cum se intimpla in cazul oricarei recunoasteri (luata ca act juridic unilateral decalrativ sau constitutiv de drepturi si ca un mijloc de proba). in timp ce in cazul in care debitorul este autorul cererii. daca intirzierea nu este din culpa debitorului. In orice caz. o recunoastere similara cu cea provocata de un interogatoriu cerut de reclamant. expres au prin tacere. structura organizata a creditorilor care le poate exercita drepturile colective. recunoasterea este voluntara. el nu va mai avea dreptul sa ceara reorganizarea. evident. este. practic. ci creditorilor. recunoasterea provocata de cererea unui creditor de deschidere a procedurii poate fi una de coniventa. judecatorul-sindic va putea respinge cererea debitorului de deschidere a procedurii insolventei numai daca va putea decela in cererea debitorului un abuz de drept. este inlaturata. daca debitorul cere in termen deschiderea procedurii. pentru debitor este riscant. dar poate stabili aceasta si in urma unei cereri de interventie a unuia dintre creditori. Asa fiind. Astfel. Pentru a intari cele afirmate. Judecatorul-sindic se poate. sesiza din oficiu asupra abuzului de drept.

Sectiunea a IV-a Deschiderea procedurii la cererea creditorilor 45. cit si calea introducerii unei noi cereri de deschidere a procedurii. cererea debitorului va putea fi respinsa numai daca este temeinic motivata. curtea de apel poate modifica incheierea de la fond si poate admite cererea de deschidere a procedurii). de regula. Daca s-a respins cererea debitorului de deschidere a procedurii. Plata sau acoperirea unei creante prin concursul justitiei in procedura de drept comun parcurge. daca debitorul dovedeste ca insolventa era actuala sau iminenta la data primei cereri. cererea sa de deschidere a procedurii va fi considerata tardiva (cererea nu va fi considerata si de rea-credinta. doua faze: faza judecatii si faza executarii silite. intrucit.paralizata. Titlurile executorii care nu . ori in urma admiterii unei opozitii. volens nolens. respinsa contra vointei sale). acesta are la indemina atit calea de atac a recursului (in solutionarea acestuia. dar in orice caz. Aceasta a doua optiune este dezavantajoasa pentru debitor.

cit si cererii de inregistrare a creantei in tabelul creantelor contra debitorului aflat in insolventa este fixa si. fie de valoarea creantelor pretinse te toti creditorii care au cerut deschiderea procedurii. Dar actiunea creditorilor este si periculoasa. cu cel putin 30 de zile. procedura care amina. retinerea se poate explica prin teama de a pierde un partener de afaceri. adica atunci cind situatia debitorului este definitiv compromisa. in timp ce pentru cererea creditorului de deschidere a procedurii nu este necesara parcurgerea procedurii concilierii prealabile directe. in litigiile comerciale de drept comun. unul dintre drepturile acestui creditor fiind si acela de a primi.civ. intrucit insolventa (incetarea platilor) nu este intotdeauna evidenta. In procedura insolventei. deoarece actiunea (cererea) creditorului de deschidere a procedurii fata de debitor are diverse limite si antameaza diverse pericole pentru creditori. Aceasta actiune este dificila si datorita faptului ca relatiile de afaceri tind sa se depersonalizeze. dreptul de a contesta masura.sunt contestate in justitie trec direct in faza executarii silite. este obligatorie asa-numita conciliere directa prealabila (procedura reglementata de art. caracterizata prin celeritate.). iar cerand prematur insolventa debitorului. este vorba fie de valoarea creantei pretinse de un singur creditor sau de mai multi creditori in co-participare procesuala. 121 si art. administratorul judiciar sau lichidatorul poate trece in totalitate sau in parte creanta respectiva pe tabel sau o poate respinge. ca. ceea ce ar putea sugera ca este vorba de totalul creantelor contra debitorului. deci. Aceste avantaje sunt. creditorul trecut in acest tabel este un “creditor indreptatit sa participe la procedura“. Dupa definitivarea tabelului. in principiu. 85 Art. singura conditie pusa de Legea insolventei creditorului fiind aceea de a formula o cerere de inscriere in tabelul creantelor. deseori creditorul cunoscandu-l putin sau deloc pe debitorul sau. daca se admite contestatia debitorului si.3 vorbeste chiar de 10% din valoarea creantelor. 123 din Legea insolventei. atunci cand nu este cazul. se respinge cererea 84 A se observa ca Legea insolventei a incercat sa scurteze cat mai mult aceasta procedura si sa elimine sau sa reduca la maxim posibilitatea reorganizarii judiciare. Psihologic. as spune. in timp ce taxa de timbru in litigiile de drept comun este procentuala si se aplica la valoarea creantei pretinse. Creantele respective se pot realiza fara a fi nevoie de un titlu executoriu contra debitorului. pentru ca procedura colectiva este (poate fi) direct o procedura executionala. ceea ce nu se poate spune despre procedura de drept comun84. In realitate. . cel putin aparent. 33 alin. In fine. respectiv. cerere la care trebuie sa se ataseze titlul creantei sale. creditorii mici si mijlocii evita sa ceara deschiderea procedurii insolventei fata de furnizorul ori clientul lor. Este asa. cel interesat avind. creditorul comite un delict civil generator de raspundere. de obicei. 7201 C. Procedura insolventei este instituita de lege pentru acoperirea creantelor contra debitorului aflat in stare de insolventa. insa. totusi. relative. startul procesului. taxa de timbru aplicabila atit cererii de deschidere a procedurii. nu se poate sti care este totalul creantelor contra debitorului. in conditiile planului de reorganizare sau ale ordinii de preferinta din art.proc. iar organele procedurii au obligatia sa asigure realizarea drepturilor participantilor la procedura. o parte sau integralitatea creantei sale. Astfel. In urma procedurii de verificare. un avantaj pentru creditor. moment ulterior deschiderii procedurii. Procedura insolventei este. creantele se pot realiza fara ca creditorul sa fie nevoit sa parcurga cele doua faze din dreptul comun. pierdere care s-ar putea repercuta in lant si fata de alti parteneri de afaceri care vor fi avertizati ca furnizorul sau clientul lor recurge la masuri agresive pentru a-si realiza creantele. intrucit pina la momentul definitivarii tabelului creantelor. modica (39 de lei). Pe de alta parte. in orice. iar cererile lor au fost conexate. Legea insolventei pune la dispozitia debitorului un mijloc foarte dur de aparare contra abuzului sau incertitudini creditorului petent.). dificil de stiut daca neplata se datoreaza unei jene momentane a debitorului sau insolventei acestuia. ceea ce face imposibil sau. deci. ci numai cuantumul creantei pretinse de creditorul petent. suma care. obligarea la cautiunea de maxim 10% din valoarea creantei pretinse85.

toate citarile. lichida. atunci toate cererile se conexeaza la dosarul acestie ultime cereri. Din alt punct de vedere. In fine. 86 I. si nu prin publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa. Asadar. p. . in termen de 10 zile de la comunicare acesta avind dreptul sa conteste ca s-ar afla in insolventa. a fi in stare de insolventa. intrucit nu suntem inca in prezenta unei proceduri de insolventa. cu toate rigorile impuse de contradictorialitate. in conduita retincenta a creditorului fata de o eventuala cerere de deschidere a procedurii. nu are nici o sansa (sau sanse foarte mici) de a fi platit. atunci procesul capata carcater contencios. in mod obsinuit. pot introduce cerere de deschidere a procedurii insolventei fata de debitor. care au o creanta certa.. daca exista o procedura déjà deschisa si una sau mai multe alte cereri de deschidere a procedurii. actiunea creditorilor nu prezinta pentru acestia decat un interes redus. pozitie procesuala. acesta fiind prezumat. disponibilitate. cunoscind starea sa de insolventa vadita. Daca exista mai multe cereri concurente de deschidere a procedurii. care sa permita solutii coerente si prompte. are caracter necontencios.554. mai ales ca ei ar risca o reputatie de severitate susceptibila sa-i indeparteze ceilalti clienti . Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulata de creditori declanseaza un adevarat proces care. va putea fi atribuita debitorului contestator pentru acoperirea prejudicului cauzat prin cererea prematura de deschidere a procedurii. In schimb. ar fi paradoxal sa se conteze pe acesti creditori pentru declansarea procedurii. probatoriu etc. putind fi considerate cereri de inscriere la masa credala (cu conditia sa contina elementele si sa imbrace formele prevazute de Legea insolventei pentru declaratia de creanta). nebeneficiind de nici o garantie. op. trebuie sa tinem cont si de nenumaratele restrictii ale drepturilor creditorilor.creditorului. in atari conditii. Cererea i se comunica debitorului. acesta din urma este deseori obligat sa nu actioneze. in recurs sau alte cai de atac la incheierea/sentinta de deschidere a procedurii. Daca printre cererile concurente se afla si cererea debitorului.: un client care a platit un avans ori un furnizor care nu a stipulat in favoarea sa o clauza de rezerva a proprietatii) si. procedura insolventei este o procedura de sacrificiu. Comunicarea se efectueaza in conditiile Codului de procedura civila. achieseaza expres sau implicit la cererea creditorului. In doctrina86 s-a admis chiar ipoteza interventiei unei banci sau a unui garant in interesul debitorului. atunci cand cererea de deschidere a procedurii apartine unui creditor si banca sprijina contestatia debitorului. intrucit suntem in prezenta unei proceduri deja deschise. intrucit debitorul. In fine. (ii) fie creditorul nu este un profesionist al creditului (ex. ambele parti (creditorul si debitorul) urmeaza a fi citate pentru solutionarea contestatiei. de unde reticenta evidenta de a cere deschiderea procedurii. atunci acestora li se aplica dispozitiile din Codul de procedura civila referitoare la co-participare procesuala. comunicarile si notificarile aferente se vor efectua prin Buletinul procedurilor de insolventa. toate aceste cereri vor fi conexate la dosarul de insolventa. caci : (i) fie creditorii sunt profesionisti ai creditului (ex. iar daca debitorul este un client important al creditorului. atunci acestea se conexeaza la dosarul cel mai vechi. 46. care neaga starea de insolventa. Toate aceste masuri procesuale sunt necesare in vederea constituirii unui dosar unic al procedurii. Dar nu oricine isi poate asuma acest sacrificiu. Turcu. astfel ca. ca efecte ale deschiderii procedurii. Unul sau mai multi creditori. in vederea mentinerii relatiilor de afaceri cu acel client .cit. Intr-adevar. V. asa cum am aratat in preambulul Cap. exigibila si neachitata de debitor timp de cel putin 30 de zile. o urmarire silita a bunurilor ipotecate/gajate poate fi mai utila decat insolventa debitorului. Daca insa debitorul contesta cererea creditorului.: banci) care isi asigura garantii reale. Daca exista mai multi creditori care cer deodata deschiderea procedurii insolventei.

ceea va putea duce la trecerea creditorului care a cerut deschiderea procedurii in rindul creditorilor chirografari. c) daca creanta creditorului este certa. creanta si garantia creditorului indreptatit sa ceara deschiderea procedurii nu va mai trebui supusa verificarii administratorului judiciar/lichidatorului. respectiv : (i) indicarea cuantumului si a temeiului creantei. cu toate ca art. creanta ar trebui sa fie nu numai certa. fara 87 Jurisprudenta si doctrina franceze pretind. intrucit numai in acest fel se poate prezuma imposibilitatea de plata. debitorul nu a formulat contestatie la cererea de deschidere a procedurii. lichid si exigibil timp de mai mult de 30 de zile al creantei. caracteristici cerute pentru ca cererea sa sa fie admisibila. creditorul indreptatit sa ceara deschiderea procedurii trebuie sa dovedeasca creanta sa. Daca in cererea sa creditorul va indica aceste elemente. fie la respingerea cererii.care detine cel putin 20% din valoarea masei credale si care si-a declarat intentia de a depune un plan prin cererea de inscriere la masa credala. 31 alin. cel putin la nivel de principiu. . pentru a putea juca prezumtia de insolventa. Cita vreme. Neindicarea cuantumului si a temeiului creantei poate pune judecatorulsindic in imposibilitate de a verifica caracterul cert.Inainte de a verifica temeinicia cererii creditorului. lichida si exigibila. este evident ca alte mijloace de proba decit inscrisurile sunt inadmisibile. lichid si exigibil. a existentei vreunei garantii reale contra debitorului si a existentei vreunei masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului. intrucit orice masura asiguratorie devine inutila dupa data deschiderii procedurii. creditorul este obligat sa anexeze cererii sale titlurile doveditoare ale creantei.civ. dezinteresindu-se de chestiune. in mod justificat.1 din Legea insolventei. existenta creantei si caracterul sau cert.proc. 112 si art. creditorul urmind a dovedi. ci va fi trecut pe tabelul creantelor cu suma si garantia verificate de judecatorul sindic. ci cu inscrisuri. precum si (ii) indicarea intentiei de a participa la reorganizarea judiciara a debitorului. daca este cazul. Cerinta indicarii existentei unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului este o simpla cerinta de informare a judecatorului-sindic. Neindicarea existentei garantiei poate fi sanctionata cu refuzul recunoasterii privilegiului conferit in mod normal de garantie. Consider si eu ca. Intr-adevar. respectiv: a) daca cererea de deschidere a procedurii indeplineste conditiile de forma generale preconizate de art. ci si ceruta la plata. Omisiunea de a indica intentia creditorului de a participa la reorganizarea judiciara a creditorului poate fi sanctionata cu ridicarea dreptului creditorului respectiv de a participa la reorganizarea debitorului. si o a sasea conditie pe care trebuie sa o indeplineasca cererea creditorului pentru a putea fi considerata admisibila. nefiind achitata timp de minim 30 de zile87. cel putin ca aparenta a dreptului. Asadar. caz in care creditorul va trebui sa isi declare aceasta intentie prin cererea de deschidere a procedurii precizind. sub sanctiunea nulitatii cererii . creante anterioare deschiderii procedurii. 32 alin. si nu numai exigibila. Spre deosebire de creditorul indreptatit sa participe la procedura. el nu va mai fi obligat sa formuleze cerere de inscriere la masa credala. Afirmarea existentei unei creante este insuficienta. judecatorul-sindic va trebui sa verifice admisibilitatea cererii acestuia.. avind in vedere caracteristicile speciale ale creantei pretinse de petent (creanta certa si lichida). lichida si exigibila de 30 de zile.4 permite oricarui creditor – deci. modalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. b) daca cererea indeplineste conditiile de forma speciale prevazute in art. si. Pentru a se putea verifica aceste caracteristici ale creantei. respectiv. insa. care se inscrie la masa credala chiar in lipsa unui titlu pentru creanta sa. judecatorul-sindic trebuie sa se limiteze la analiza titlului creantei si caracteristicile acesteia. creanta sa fi fost ceruta la plata. si petentului in cererea de deschidere a procedurii . ceea ce va duce fie la nulitatea. si nu oricum. 132 C. dat fiind efectul suspensiv al procedurii fata de orice urmarire silita individuala pentru realizarea creantelor contra debitorului. odata cu ceilalti creditori indreptatiti sa participe la procedura.

Intr-adevar. la care se refera art. contestatie care.proc. debitorul se afla in fata prezumtiei de insolventa. in realitate. In lipsa unei contestatii. in functie de momentul procesual si de atitudinea debitorului. intentionind sa-l forteze pe debitor la plata. 47. Prezumtia insolventei este declansata de proba intrunirii acestor conditii. devine un intimat in contestatia debitorului. conform art. Daca formuleaza contestatie. care are aceeasi pozitie procesuala ca si reclamantul. In procesul initial. creditorul beneficiaza de prezumtia « insolventei vadite » a debitorului care. sarcina probatiunii este rasturnata in favoarea creditorului. prin extrase de cont bancar. 335 C.proc. are natura juridica a cererii de interventie in interes propriu.33 alin. sa-si achite datoriile. d) daca creanta are o valoare egala sau mai mare cu valoarea-prag. debitorul trebuie fie sa conteste. lichida si exigibila. care a formulat o cerere initial necontencioasa. dovezi ale insolventei si nu dovada contrarie prezumtiei de insolventa. de fapt. pe care trebuie sa o rastoarne pentru a putea obtine respingerea cererii debitorului. Contestatia schimba pozitia procesuala a partilor. 49 si art. 52 C. debitorul trebuie sa formuleze in termen constestatie si sa dovedeasca faptul ca efectueaza plati curente de salarii. debitorul isi pastreaza administrarea patrimoniului sau. de genul expertizei sau a actelor solicitate de la terti. cel putin din perspectiva probatorie. caracterul conditionat sau nedeterminat al acesteia etc. Sincopele in efectuarea platilor sunt.2. atunci sunt intrunite conditiile de aplicabilitate ale prezumtiei de insolventa. provoaca de . in termen de 10 zile de la primirea copiei de pe cererea creditorului de deschidere a procedurii. adica faptul ca creditorul ar avea o creanta certa. prescrierea acesteia. Odata facuta aceasta proba. sarcina probatiunii este impartita intre creditor si debitor. Fiind dovedit abuzul de drept al creditorului. Creditorul. de asemenea. pentru evitarea prejudicierii debitorului. eventual rate de credit. va trebui sa faca proba ca nu este in insolventa. Dar. pentru a se apara contra dechiderii procedurii. impozite si taxe. Spre exemplu. ca debitorul ar putea avea capacitatea. utilitati. sa probeze ca. ci si faptul ca creditorul ar fi indreptatit sa ceara deschiderea procedurii. creditorul poate fi obligat la depunerea unei cautiuni. in viitor. precum si a caracteristicilor cerute acesteia pentru a face admisibila cererea de deschidere a procedurii. chiar daca ar fi vorba de un numar relativ mare de plati de acest gen. cererea poate fi respinsa. Daca cererea creditorului indeplineste conditiile de admisibilitate analizate mai sus si daca creanta intruneste caracteristicile enumerate.a se putea lansa in probatorii complexe. de altfel. pina la pronuntarea hotaririi de deschidere a procedurii care. Creditorul este asimilabil. odata dovedita existenta creantei. intrucit insolventa sau lipsa acesteia se analizeaza la momentul cererii de deschidere a procedurii. debitorul poate pretinde ca refuzul sau de plata nu este determinat de incapacitatea de plata. Nu este suficienta dovada faptului ca debitorul a facut plati sporadice catre creditori. In privinta stabilirii existentei starii de insolventa. Asadar.civ. debitorul poate contesta nu numai starea de insolventa. O astfel de maniera de lucru ar insemna incalcarea evidenta a principiului disponibilitatii . proba care este in sarcina creditorului. si nu la momente ulterioare sau raportat la expectatii nerealiste ale debitorului. cu piritul intr-o actiune de drept comun. Debitorul poate. In plus. ci stingerea creantei. fiind executorie de drept. asa cum rezulta din art. spre exemplu. Pentru a putea rasturna prezumtia de insolventa. creditorul practica un mic santaj prin formularea cerererii de deschidere a procedurii. de deschidere a procedurii. fie sa recunoasca starea de insolventa. odata ce sunt indeplinite conditiile de admisibilitate analizate mai sus. in timp ce debitorul este un intervenient in interes propriu. Nu este utila o expertiza care sa-si propuna sa dovedeasca. judecatorul-sindic nu are nimic de facut altceva decit sa aplice prezumtia de insolventa si sa deschida procedura.

33 alin. acesta putind fi obligat la acoperirea prejudiciului creat debitorului prin introducerea cererii. Debitorul poate formula. alin. Daca s-a admis contestatia. la prima sedinta . ci si cu administratorul judiciar/lichidatorul. caz in care nu mai este doar in contradictoriu cu creditorul-petent. 33 alin. mai ales ca. debitorul nu va fi fost – inca – in procedura insolventei. nu se manifesta in nici un fel fata de aceasta cerere. care permit numirea unui curator special care să reprezinte persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de folosinta limitata). ci de cel care. intrucit in recurs nu se poate schimba calitatea partilor si nu se pot depasi limitele procedurale ale hotaririi de fond.civ. dreptul de a formula recurs. in caz contrar. Daca insa debitorul. desigur. si recurs contra hotaririi de deschidere a procedurii. 44 C. 33. atunci judecatorul-sindic este obligat sa deschida procedura. 122 alin. pe care judecatorul-sindic o poate stabili in sarcina creditorului.civ. in mod obisnuit. In consecinta. care opreste debitorul de la a introduce ulterior contestatie. prevede ca neregularitatea actelor de procedura se acopera daca partea nu a invocat-o la prima zi de la infatisare ce a urmat dupa aceasta neregularitate si inainte de a pune concluzii in fond.proc. Debitorul poate sa recunoasca existenta starii de insolventa. extrase de cont si alte probe. dar nu a facut-o). evident. caruia i s-a comunicat in mod legal cererea de deschidere a procedurii. cererea creditorului va fi respinsa.).. ca art. In plus. in procedura si in alte procese. Tacerea debitorului nu mai permite judecatorului-sindic sa verifice existenta starii de insolventa. Creditorul va avea. prezumtia de insolventa vadita nu ar mai avea sens.2 din Legea insolventei. fie sa formuleze o contestatie in anulare. (3) C. Ideea acoperirii acestui potential prejudiciu sta la baza instituirii cautiunii. să exercite o serie de acţiuni sau drepturi procesuale cu caracter exorbitant. insa. In prezenta unei contestatii din partea debitorului. Debitorul poate invoca cu succes « comunicarea » cererii de deschidere a procedurii prin Buletinul procedurilor de insolventa. se aplică prevederile art. a cererii creditorului de deschidere a procedurii trebuie sa fie invocata. judecatorul-sindic si-ar putea manifesta « rolul activ » si cere expertize. caz in care i se permite sa formuleze o cerere de reorganizare judiciara (daca. de administratorul judiciar/lichidator sau de administratorul special. uneori chiar împotriva administratorului judiciar/lichidatorului (recurs. Intr-adevar. chiar desesizat. in contra principiului celeritatii statuat de art. intrucit. contestatie la tabelul creantelor. neprimirea de catre debitor. recursul va putea fi formulat numai de partile in procesul de fond. pentru nelegala citare (contestatia in anulare este inadmisibila daca se mai poate exercita recurs sau daca debitorul ar fi putut exercita un recurs.regula desesizarea debitorului. curtea de apel putind modifica sentinta de la fond in sensul respingerii contestatiei debitorului si admiterii cererii creditorului. (1) conform carora „orice pers care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată” şi cele ale art. care va fi reprezentat.2 din Legea insolventei este o exceptie de la principiul publicitatii prin Buletin. asadar acesta cerere a creditorului trebuie sa i se comunice debitorului in modalitatile prevazute de Codul de procedura civila. intrucit art. cerind repunerea in termen. Debitorul nu va fi reprezentat in acest recurs de administratorul jidiciar/lichidator. el va putea fie sa formuleze o contestatie. sub sanctiunea decaderii. sunt indeplinite si celelalte conditii legale). contestatie la masurile practicianului in insolventa etc. la momentul depunerii cererii sia al solutionarii ei. Legea insolventei permite debitorului. ii exercita drepturile (in cazul in care acesta nu exista. Daca debitorul va putea demonstra ca cererea creditorului nu i s-a comunicat in formele prevazute de art. civ. Trebuie retinut. 5. proc. insa. ceea ce ar prelungi inutil procesul de deschidere a procedurii. 41 C. la cererea debitorului. termenul de 10 zile de la comunicarea cererii crditorului de deschidere a procedurii este un termen de decadere. conform dispozitiilor art. proc.

intrucit legea a inteles sa il sanctioneze pe debitorul neonest care. cererea era nefondata. care citeaza o jurisprudenta ca C. cu consecinta intrarii directe in faliment a acestuia.cit. Ministerul Justitiei.376. de creditori.2. in Culegere de practica judiciara pe anul 1999-2002. actuala. neselectiv.. daca debitorul participa la sedinta.cit. 306 alin. Dimpotriva. cererea sa se respinge. intre timp.civ88. a ascuns aceasta stare creditorilor sai. Este adevarat.2 din Legea insolventei poate fi constatata si din oficiu in recursul debitorului contra sentintei de deschidere a procedurii. de asociatii/actionarii sau membrii persoanei juridice debitoare. cautiunea va putea fi folosita la acoperirea pagubelor suferite de debitor. Fiind vorba de o procedura necontencioasa. desi stia ca se afla in stare de insolventa. sentinta de deschidere a procedurii devenind irevocabila. prina hotarirea a judecatorului sindic nu are autoritate de lucru judecat fata de cea de-a doua cerere care. formulata in termen si ea trebuie sa aiba o justificare conforma scopului cautiunii. intentia de a propune un plan de reorganizare a activitatii debitorului.cit. neregularitatea fiind de ordine publica. in aceasta situatie.A. adica aceea de a impiedica abuzul de drept al creditorului care ar fi tentat sa introduca prematur si cu rea credinta cereri de deschidere a procedurii insolventei fata de orice debitor. hotarirea de deschidere a procedurii este desfiintata. Turcu. insa. Decizia de 88 89 I.proc. Daca in urma contestatiei debitorului. cererea a fost respinsa ca prematura) si ulterior procedura insolventei a fost deschisa a la cererea aceluiasi creditor sau a altuia. recursul sau va fi fost respins. Daca.601 din 18 septembrie 2001. debitorul fiind declarat in insolventa. . a cererii de interventie ori a persoanei interesate. respectiv. de administratorii statutari ai persoanei juridice care s-au opus la introducerea cererii de deschidere a procedurii etc. art.convocata de judecatorul-sindic. p. judecatorul-sindic ii poate obliga pe creditorii semnatari ai cererii introductive sa consemneze o cautiune la o banca. dreptul debitorului de a cere reorganizarea judiciara este suprimat. Cererea debitorului de obligare la consemnarea unei cautiuni presupune o contestatie. incalcarea dispozitiilor art. . conform dispozitiilor art. 48. numai daca administratorul judiciar sau creditorii ce detin minim 20% din total masei credale si-au exprimat. 59 alin.375. intrucit insolventa de deveni. in valoare de maxim 10% din cuantumul creantei pretinse. p. chiar de la inregistrarea ei90. recursul contra sentintei de deschidere a procedurii va putea fi formulat de orice persoana interesata. Daca s-a platit cautiunea si cererea creditorului de deschidere a procedurii a fost admisa. A se vedea si I. in termen legal si in formele prevazute de art. respectiv.. poate sa apartina si debitorului89. 33 ali. totusi. Daca se impune cautiunea si ea nu este consemnata de catre creditor. op. La cererea debitorului. in cazul in care cererea se respinge ca urmare a contestatiei sau recursului debitorului. sectia comerciala (decizia nr. 60 alin. 279). op. daca se respinge cererea creditorului. formulata odata cu contestatia sau ulterior introducerii acesteia. de altfel. Falimentul poate fi evitat.371.1 sau. Turcu. Turcu. Daca o cerere anterioara de deschidere a procedurii a fost respinsa pentru orice motive (cererea era inadmisibila.. ca. p. cererea de deschidere a procedurii va fi considerata lipsita de efecte. (2) C.Ploiesti. p. un efect al cererii de deschidere a procedurii formulata de creditor se mentine. desi nu este vorba de un efect specific procedurii insolventei : este vorba de raspunderea creditorului pentru daune cauzate de introducerea prematura si cu rea credinta a cererii de deschidere a procedurii. 90 I. op. intrucit debitorul nu era in stare de insolventa. atunci cautiunea se restituie deponentului. Daca debitorul nu a participat la sedinta pentru ca nu a primit notoficarea. in urma admiterii contestatiei. in final.

372. care poate fi antrenata printr-o actiune a debitorului formulata la instanta de drept comun.cit. Turcu. culpa autorului prejudiciului) este destul de facila. Cererea debitorului de despagubire pentru prematuritatea cererii creditorului de deschidere a procedurii nu mai poate fi primita dupa ce s-a pronuntat sentinta de deschidere a procedurii. chiar daca judecatorul–sindic este cel care stabileste cautiunea. care este o culpa agravata. considera ca « judecatorul-sindic trebuie sa dea dovada de multa retinere in admiterea cererii de obligare la consemnarea cautiunii si sa nu cedeze tentatiei de a uza de aceasta posibilitate pentru a se debarasa de dosar. El este dator sa analizeze cu mult discernamant critic cerera debitorului si sa ii ceara acestuia sa faca dovada sustinerilor. prejudiciul a fost. trebuie sa evite dimensionarea exagerata a cautiunii. adica aparente. obligandu-l pe creditor sa mai suporte si paguba care ar rezulta din blocarea acestor fonduri ». care se dezinvesteste de cauza cind respinge cererea creditorului. in acelasi timp. Debitorul trebuie sa formuleze o cerere de despagubire la instanta de drept comun. Asigurarea continuitatii si celeritatii procedurii insolventei este o preocupare constanta a legiuitorului si. intrucit prin consemnarea cutiunii. Sarcina probei acestor elemente (fapta ilicita. el nu va avea competenta functionala de a se pronunta si asupra cererii de despagubire formulata de debitor in cazul in care se respinge cererea creditorului. Singurele deosebiri importante sunt : (i) dupa ce cererea creditorului va fi fost constata ca prematura. care citeaza o solutie nepublicata a C.374. .47/R din 4 mai 2002. op. care mai este si prezumata. prejudiciului. Intradevar. p. 92 I. Numai in cazul in care debitorul ar pretinde ca dauna este mai mare decit cuatumul cautiunii. deci nici competenta functionala a judecatorului-sindic. nici unul din efectele deschiderii procedurii insolventei nu se poate naste. intrucat nu mai exista posibilitatea respingerii cererii creditorului92. daca se dovedesc conditiile de admisibilitate ale cererii creditorului. In aceste conditii. o datorie primordiala a judecatorului-sindic si a 91 I. procedura insolventei nu se va putea deschide sau mentine deschisa (ii) judecatorul sindic nu este competent sa se pronunte intr-o astfel de actiune. p. Asadar. legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu. trebuie sa se pronunte asupra insolventei vadite. practic. si raspunderea creditorului este o raspundere civila delictuala.. Subcapitolul III Efectele deschiderii procedurii insolventei Sectiunea I Principiul celeritatii procedurii 49. el va trebuie sa faca dovada acestui prejudiciu suplimentar.A. iar respingerea cererii de deschidere a procedurii ca prematura face dovada faptei ilicite. op. Turcu. In schimb. Totodata. pentru ca ar fi lipsita de finalitate. judecatorul-sindic fiind pus intr-o pozitie aparent contradictorie atunci cind stabileste obligatia de consemnare a cautiunii si. cuantificat. sub forma relei credinte sau a abuzului de drept.Cluj (sectia comerciala si de contencios administrativ.. iar obligarea la cautiunea se justifica prin dubiile pe care le poate avea judecatorul asupra seriozitatii cererii de deschidere a procedurii.a impune o cautiune este una delicata91. (iii) sarcina probei este mai facila pentru debitor. nu este foarte clar de ce a mai fost reglementata cautiunea. decizia nr. raminind practic ca debitorul sa faca doar dovada culpei. cerere in care va trebui sa faca dovada intrunirii elementelor raspunderii civile delictuale. obligarea la consemnarea cautiunii presupune unele dubii ale judecatorului-sindic asupra seriozitatii demersului creditorului. insolventa este prezumata ca fiind vadita. daca cererea de deschidere a procedurii este respinsa. din moment ce insolventa este prezumata ca fiind vadita. Intradevar. ca si in cazul prematuritatii cererii debitorului. De precizat ca.cit. in acelasi timp.

chiar daca pe rol sunt una sau mai multe cai de atac. De asemenea. trebuie. comunicare a actelor de procedura si de notificare prin intermediul Buletinului procedurilor de insolventa. 8 alin. Mai mult. pentru operativitate. in vederea solutionarii recursului. ce trebuie format atit la fond. selectate de judecatorul-sindic.6). mai ales in dosarele complexe. Uneori pluralitatea recursurilor duce la situatia fragmentarii dosarului cauzei. convocarilor. iar la Curtea de apel vom avea un dosar unic al cailor de atac contra hotaririlor judecatorului-sindic.1 din Legea insolventei. a convocărilor şi notificărilor se efectuează in mod obisnuit prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. vom avea un dosar unic al procedurii insolventei. cele doua deziderate ale legii stau la baza procedurii specifice insolventei de citare. notificarilor si . este necesara pentru a disciplina practica si a conferi continuitate si celeritate procedurii insolventei si nu pentru a crea impresia ca exista un singur proces referitor la insolventa unui debitor. Institutia dosarului unic al cauzei. Asadar. In faza anterioara deschiderii procedurii pot co-exista unul sau mai multe dosare de deschidere a procedurii insolventei fata de un debitor. 7 alin. ca si la momentul intial. in acelasi timp. Continuitatea si celeritatea pot fi asigurate prin impunerea dosarului unic. data fiind multitudinea de hotariri ce pot fi pronuntate de judecatorul-sindic. parti din dosar (“urme”. citarea părţilor. creditori). pot co-exista dosarului procedurii de insolventa deja deschisa si una sau mai multe cereri de deschidere a procedurii fata de acelasi debitor. exista un potential nelimitat de cai de atac ce pot coexista cu privire la una si aceeasi procedura de insolventa sau la unul si acelasi debitor. la fond. in fata judecatorului-sindic. Multitudinea hotaririlor judecatorului-sindic. asa cum dispune art. dar indubitabil. precum si. se trimit la curtea de apel in copie certificata. cit si in recurs. Legea reglementeaza un dosar unic al procedurii care se deruleaza sub jurisidictia judecatorului-sindic. in jargonul arhivelor instantelor) fiind dispersate la tribunal. 149/2004) ca.3 din Legea insolventei dispune (preluind o solutie din Legea nr. asa cum este reglementata si obligativitatea solutionarii intr-un singur dosar si deodata a tuturor contestatiilor la tabelul creantelor. al deschiderii procedurii. consecinte ale unor cereri formulate de persoane diferite (debitor. indirect. cu un numar mare de participanti la procedura. art. Buletinul procedurilor de insolventa este o publicatie editata de Oficiul National al Registrului Comertului care are ca scop publicarea citatiilor. Pentru a evita solutii contradictorii. numai actele ce intereseaza rezolvarea recursului. poate provoca adevarate blocaje decizionale. Dupa deschiderea unei proceduri de insolventa fata de un debitor.2 din Legea insolventei. sub semnatura grefierului-sef al tribunalului. inregistrate simultan sau succesiv. atacabile fiecare cu recurs.administratorului judiciar/lichidatorului. precum şi comunicarea oricăror acte de procedură. sa fie conexate intr-un dosar unic. De aceea Legea insolventei a instituit in mod judicios regula solutionarii tuturor recursurilor intr-un singur dosar (art. mai ales ca toate hotaririle judecatorului-sindic sunt definitive si executorii. in care procedura insolventei sa continue. toate recursurile. 8 alin. asa cum rezulta expres din art. 5 alin. la acelasi complet sau la complete diferite etc. In fine. la curtea de apel. Dupa deschiderea procedurii. un dosar unic al cailor de atac ce pot fi exercitate contra multitudinii de hotariri judecatoresti ce pot fi pronuntate de judecatorul-sindic. In procedura de insolventa. toate aceste dosare trebuie reunite (conexate) intr-un dosar unic al cauzei.

7 alin. Citarea la judecarea procesului initial. pe firme.comunicarilor actelor de procedura aferente procedurii insolventei. pe organe care aplica procedura si pe categorii de acte. fie in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. 28 alin. asa cum prevede art. in vederea publicarii acestora in Buletin. intrucit nu suntem inca in procedura insolventei. 62. iar informatia cu privire la organe mentioneaza instanta. care se afiseaza la tribunal. 61 alin. creditorii sunt notificati in conditiile Codului de procedura civila si prin publicarea in Buletin si intr-un ziar de larga circulatie a notificarii (art.7). 94 Este vorba de lista pe care este obligat sa o depuna la dosar debitorul. De aceea. Informatia este structurata pe judete. Este o lista pe care debitorul nu o depune intotdeauna sau pe care o depune incompleta. de deschidere a procedurii. se comunica debitorului. convocare. administratorul judiciar sau lichidatorul. Continutul Buletinului este structurat pe tipuri de acte : citatii. judecatorul-sindic. (1) lit. pentru a se putea exercita calea de atac. in plus. codul unic si numarul de ordine din registrul comertului. de la principiul publicitatii prin Buletinul procedurilor de insolventa. totusi. si apelind la principiu aplicabilitatii directe in dreptul intern a dreptului la un proces echitabil. supuse publicitatii in Bultetin. efectuate de instantele judecatoresti. Instantele judecatoresti sunt obligate. dupa caz. notificari. Textul este la limita constitutionalitatii. . Buletinul publica si documentele insotitoare ale actelor de procedura mentionate mai sus. le poate rapi acestora dreptul de acces la justitie si dreptul la un proces echitabil. consider ca creditorul necunoscut poate formula declaratie de creanta chiar si peste termenele prevazute de art. a) Pentru depunerea declaratiei de creanta. ci. Pe de alta parte. pentru ca judecatorul-sindic sa-si poate exercita controlul judiciar. la fel ca si judecatorii-sindici. fie de caracterul necontencios sau contencios al procedurii de deschidere. Este cazul tabelelor de creanta si al planurilor de distributie partiala sau finala. ci unei altfe forme de publicitate. Rapoartele administratolului judiciar/lichidatorului se publica in Buletin. pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. procedura notificării prevăzute la art. ci in conditiile Codului de procedura civila. legea stabileste mai multe categorii de exceptii. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. convocari.7 alin. 1692/C/2006 si sunt utilizate in mod obligatoriu de toti participantii la procedura.3). De asemenea. Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanţelor sunt prezumaţi că au în cunoştinţă termenele pentru verificarea si definitivarea creantelor. 7 alin. in functie fie de autorul cererii de deschidere a procedurii. Teza a doua a art. 93 Formatul si continutul-cadru ale actelor care se publica in Buletinul procedurilor de insolventa si ale dovezii privind indeplinirea procedurii de citare. sa transmita la Oficiul Registrului Comertului unde este inregistrat debitorul un exemplar de pe actele de procedura si de pe hotarari. precum si termenele pentru contestarea creantelor şi nu vor mai fi citaţi (art. sentinta de deschidere a procedurii nu se publica in Buletin. partilor. verificarea si definitivarea creantelor ce vor fi trecute in tabelul definitiv consolidat. (5) din lege. comunicari ale hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti care aplica procedura insolventei si alte categorii de acte. administratorii si lichidatorii. se efectueaza conform Codului de procedura civila. Sentinta de deschidere a procedurii se notifica practicianului in insolventa desemnat administrator judiciar (sau lichidatorului. Informatia cu privire la firma cuprinde denumirea. b) Comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii nu se efectueaza prin intermediul Buletinului. dar ele trebuie sa fie prezentate si sustinute in instanta. cu conditia ca procedura sa mai fie inca deschisa. Anumite acte ale practicianului nu sunt. administratorul judiciar sau lichidator dupa deschiderea procedurii93. c) 94. notificare si comunicare sunt reglementate prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. creditorului petent si. termenul pentru inregistrarea. daca procedura se deschide direct ca procedura simplificata de faliment). fie odata cu cererea de deschidere a procedurii.3 dispune ca. intrucit introduce o discriminare nepermisa intre creditori si.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate. a admis ca textul art. 8 alin. nr. in concordanta cu dreptul la aparare. precum si reprezentatul Ministerului Public au sustinut ca dispozitiile art.] a actelor de procedura potrivit Codului de procedura civila.n. este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă. domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate. f) Publicarea in Buletin nu poate inlocui comunicarea hotaririi. ca art. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai sustine ca. ca textul art. Persoanele la care se refera decizia Curtii Constitutionale sunt exemplificate in considerentele deciziei ca fiind persoanele la care se refera art. „din cauza prevederilor insuficient de clare ale textelor criticate. in plus. Curtea Constitutionala a decis. prin decizia nr.1137/4 decembrie 2007. 138 din Legea insolventei (membrii organelor de conducere a debitorului persoana juridica. instantele de judecata nu mai comunica nici un inscris depus de parti la dosar. intrucit lipsa posibilitatilor materiale de a plati taxa de acces la Buletinul procedurilor de insolventa creeaza premisele acestei discriminari. 7 din Legea insolventei “nu asigura conditiile unui proces echitabil fata de acele persoane care sunt introduse in procedura insolventei ulterior deschiderii acesteia si care sunt citate direct prin Buletinul procedurilor de insolventa” si ca „art.P. din decizia citata a Curtii Constitutionale ar rezulta ca textul art. 7 ar fi neconstitutional numai in cazul in care ar implica lipsa unui prime comunicari a actelor de 95 A se vedea Decizia CC nr. Of. a convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces. precum tertii dobinditori ai unor bunuri sau valori ale debitorului (in cazurile de actiune in anulare a actelor incheiate de debitor in perioada suspecta sau a actelor incheiate de debitor dupa data deschiderii procedurii. . 7 din Legea insolventei este neconstitutional in masura in care este interpretat in sensul ca persoanele impotriva carora se va deschide o actiune potrivit dispozitiilor acestei legi ulterior deschiderii procedurii insolventei se vor cita direct prin Buletinul procedurilor de insolventa. Constitutionalitatea art. judecătorul-sindic va comunica Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare hotărârea de deschidere a procedurii. restringind. Curtea de apel Timisoara. Pe de alta parte. intrucit impun […] obligatia de a se abona la Buletinul procedurilor de insolventa si de a urmari toate numerele acestui buletin pentru a vedea daca a fost actionat in judecata de o terta persoana”. astfel ca nu mai poate fi formulata o aparare corespunzatoare”. in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.7 din Legea insolventei este contrar dreptului de acces liber la justitie si dreptului la un proces echitabil. Avocatul poporului considera.7 din Legea insolventei a fost de curind pusa in discutia Curtii Constitiutionale95. intr-o modalitate si intr-un termen rezonabile pentru a nu le fi prejudiciate drepturile. partile sunt citate prin formalitatile prevazute de Codul de procedura civila (aceasta exceptie a fost introdusa la art. 1137/2007.c) Comunicarea citaţiilor. fara a beneficia de o prima comunicare [subl. prin OUG 173/2008).1 prin modificarea Legii insolventei. e) In recurs. dar fara acordul judecatorului sindic sau al comitetului creditorilor). 7 este contrar dreptului de acces liber la justitie. publicata in M. al căror sediu. 7 din Legea insolventei este neconstitutional si pentru ca instituie o discriminare pe criteriul averii.. decit prin intermediul acestui buletin. incunostiintarea oricarei persoane in mod cert despre existenta unui litigiu in care este implicat. in cazul in care sunt actionati in raspundere). Gh. in acelasi timp. drept care presupune.31/15 ianuarie 2008. accesul liber la justitie. fara a aduce atingere principiului liberului acces la justitie. d) În cazul în care debitorul este o societate tranzacţionată pe o piaţă reglementată. asemanator solutiei consacrate pentru debitor si creditori.

Constitutia este incalcata din moment ce : (i) orice persoana care ar putea avea in viitor o problema legata de insolventa unui tert. autorul exceptiei de neconstitutionalitate. dar indubitabil. in opinia mea. pentru a vedea daca nu cumva este actionat in judecata. respectiv. ca sa ne mintinem in tenta argumentatiei Curtii Constitutionale. Asadar.2 teza intii dispune ca „in procedurile contencioase reglementate de prezenta lege vor fi citate [subl. insa.2 din Legea insolventei96. In primul rind. Pentru identitate de ratiune. in liniile sale esentiale. 7 alin. fara a-i transforma. partile la diferitele procese aferente procedurii insolventei fiind citate. din ratiuni de celeritate) numai in cazul participantilor la procedura. trebuie observat ca persoanele la care se refera Curtea Constitutionala nici nu sunt participanti la procedura inspolventei. din dispozitiile art. si acestui creditor necunoscut trebuie sa i se asigure o comunicarea corespunzatoare sau.. macar pentru „prima comunicare a actelor de procedura”. In al doilea rind. in parte.n. Ministerul Publica.procedura fata de persoanele vizate. . In fine. Intr-adevar. cum sunt actiunea in raspundere contra conducatorilor debitorului sau actiunea in anularea actelor juridice incheiate de debitor in perioada suspecta sau dupa deschiderea procedurii. devin parti in diverse proceduri sau actiuni ce deriva din procedura insolventei. Sectiunea a II-a Consecintele deschiderii procedurii insolventei. dar ea este incompleta si are o motivare gresita. va trebui sa consulte permanent Buletinul procedurilor de insolventa. se justifica. cu care a avut sau nu legaturi comerciale sau de alta natura. 7 din Legea insolventei.] in calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese sunt supuse spre solutionare judecatorului sindic. asa cum s-a vazut. care nu poate fi „incunostiintat” de faptul deschiderii procedurii decit prin Buletinul procedurilor de insolventa. ceea ce. 7 alin. (iii) accesul la Buletin este platit. persoanele care. Or. Gh. ci doar parti la diferitele litigii aferente procedurii insolventei si care ii implica in calitate de piriti sau in alt fel. toate acestea fiind. indirect. citarea. in participanti la procedura. facind imposibil dreptul la aparare. in momentul in care aceasta decizie devine obligatorie (in termen de 45 de zile de la publicare. dupa caz. intemeiate. si nu gratuit. (ii) toate actele de procedura sunt comunicate persoanelor terte de procedura insolventei prin Buletinul procedurilor de insolventa. Curtea de Apel Timisoara si Avocatul poporului au ridicat si alte obiectii de neconstittionalitate ale art. dreptul de a depune declaratie de creanta peste termenul obisnuit. in conditii de contradictorialitate”. comunicarea si notificarea prin Buletinul procedurilor de insolventa se aplica (si. vom avea si o a patra categorie expres prevazuta in lege de exceptii de la principiul citarii si comunicarii prin Buletinul procedurilor de insolventa. in general 96 Art. fara sa fie particpanti directi la procedura. ulterior acestea fiind incluse in categoria participantilor la procedura insolventei fata de care este suficienta citarea si comunicarea prin Buletinul procedurilor de insolventa. ridica si in acest caz. in conditiile Codului de procedura civila. Este ceea ce rezulta indirect. daca legea nu este modificata pentru a fi pusa de acord cu decizia). aceeasi problema a impzobilitatii accesului la justitie a acelui creditor. nu este solutionata problema creditorului necunoscut. Consider ca decizia Curtii Constitutionale este corecta.P.

ca si creditorii inscrisi in tabel. prin indeplinirea intirziata sau deficitara fie a obligatiei de celeritate si de urmarire a realizarii drepturilor participantilor. Unele efecte ale deschiderii procedurii se extind dincolo de cercul participantilor la procedura insolventei. si ea. spre exemplu. adica in lipsa procedurii insolventei deschise fata de debitor. Legea insolventei instituie o prezumtie de frauda in privinta acestor acte si permite lipsirea lor de efecte. Raspunderea debitorului pentru cerere tardiva si raspunderea debitorului pentru cerere prematura de deschidere a procedurii poate fi angajata numai in cazul in care se mentine procedura deschisa. Inexistenta acestei hotariri sau desfiintarea sa echivaleaza cu inexistenta oricaruia dintre efectele deschiderii procedurii. judecatorul-sindic se dezinvesteste de cauza si el nu mai are nici una dintre competentele prevazute de Legea insolventei. spre exemplu. De asemenea. s-a respins cererea de deschidere a procedurii. Asa cum este si firesc.50. prin deschiderea proceduri insolventei. prin hotarire a judecatorului sindic. exista unele efecte ale procedurii insolventei chiar ulterior inchiderii acesteia. al transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa faliment in patrimoniul asociatilor societatii comerciale radiate sau al stingerii datoriilor prin disparitia debitorului. judecatorul sindic este indrituit sa exercite controlul judiciar al procedurii. Hotarirea de deschidere a procedurii este cauza tuturor efectelor deschiderii procedurii. creditorii neinscrisi in tabelul creantelor contra debitorului sunt tinuti. precum si dincolo de cercul participantilor propriu-zisi la procedura. Daca. Bancile la care debitorul avea conturi deschise pierd un client in favoarea bancii la care s-a deschis contul unic al procedurii de insolventa si asa mai departe. insa. Pe de alta parte. chiar daca. Este vorba despre decaderile si interdictiile profesionale consecutive inchiderii procedurii. Raspunderea creditorilor pentru cerere prematura nu poate fi angajata in . o consecinta a deschiderii procedurii insolventei. in mod normal. de efectul suspensiv al urmaririlor individuale si al curgerii dobonzilor. precum si pentru toate litigiile sau pricinile aferente. Este cazul. prezumtie reglementata pentru a facilita reintregirea patrimoniului debitorului. Efectele procedurii se pot insa extinde si dincolo de limitele temporale ale procedurii. Raspunderea pentru prejudicii aduse participantilor la procedura prin neindeplinirea. deschiderea procedurii produce unele efecte retroactive asupra actelor incheiate de debitor intr-o perioada anterioara deschiderii procedurii. Astfel. Deschiderea procedurii insolventei atrage competenta functionala a judecatorului sindic pentru toate procedurile judiciare prevazute de Legea insolventei. ceea ce reduce drastic lichiditatea acelor valori mobiliare. Deschiderea procedurii insolventei infecteaza insa aceste acte cu o prezumtie de frauda. perioada care se poate extinde pe maxim 3 ani anteriori deschiderii procedurii. chiar efectul de delistare. fie a atributiilor administratorului judiciar/lichidatorului se poate antrena in cadrul procedurii. Spre exemplu. aceste acte ar putea fi perfect valabile. majoritatea efectelor deschiderii procedurii se concentreaza in perioada existentei procedurii si in jurul participantilor la procedura. dar numai in cazul in care exista o procedura de insolventa deschisa. precum si despre efectele subsecvente radierii debitorului persoana juridica. la momentul trecerii la faliment. Piata reglementata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare emise de debitor precum si investitorii in acele valori mobiliare sufera efectul de suspendare de la tranzactionare a acelor valori mobiliare si. Numirea administratorului judiciar/lichidatorului este.

pentru ca nu se va fi deschis procedura sau pentru ca se va fi desfiintat cu efect retroactiv hotarirea de deschidere a procedurii. (vii) decaderile profesionale si interdictiile. procedura inscrierii la masa credala este si ea un efect patrimonial al deschiderii procedurii. (iv) inchiderea conturilor bancare si deschiderea contului unic al procedurii de insolventa . altii decit creditorul urmaritor. cit si cele cu caracter individual. in caz de trecere la faliment . Desi fac parte din categoria efectelor patrimoniale ale deschiderii procedurii. lasandu-i pe creditori. in afara protectiei oferite de procedura colectiva. Creditorii straini de procedura sufera acelasi efect al suspendarii urmaririlor individuale ca si creditorii indreptatiti sa participe la procedura. (iv) predarea documentelor de catre debitor . (v) suspendarea de la tranzactionare sau retragerea de la cota bursei a valorilor mobiliare emise de debitorul aflat in insolventa sau faliment stricto sensu. ar aparea si o incertitudine la nivelul masei pasive. . in conditiile in care unele creante ar fi realizate individual. In plus. Efectele patrimoniale ale deschiderii procedurii se pot rezuma la urmatoarele categorii : (i) suspendarea actiunilor juridicare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor si a urmaririlor individuale contra debitorului. VIII. incheiate dupa deschiderea procedurii . (viii) iertarea de datorii a debitorului .procedura insolventei. Suspendarea actiunilor judiciare sau extrajudiciare de realizare a creantelor asupra debitorului 52. (vi) anularea unor acte incheiate de debitor in perioada suspecta . referitor la perioada de observatie. Sa retinem pentru moment ca dupa deschiderea procedurii se naste obligatia oricarui creditor de a formula in termen cerere de inregistrare a creantei sale in tabelul creantelor. in caz de trecere la faliment . precum si pe acela ca ar micsora sansele reorganizarii debitorului. sub sanctiunea considerarii sale ca fiind strain de procedura. Pe perioada existentei procedurii. numai ca cei dintii sufera si consecinta neinscrierii la masa credala. dar chestiunea va fi analizata in cap. Drepturile aferente calitatii de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei. in afara procedurii. (v) nulitatea unor acte ale debitorului. si ele rezumate la urmatoarele categorii : (i) desesizarea debitorului si limitarea capacitatii sale de folosinta. (ii) dizolvarea persoanei juridice. Creditorii sunt chemati sa participe la procedura pentru a putea sa-si realizeze creanta lor contra debitorului in mod colectiv si organizat. Continuarea actiunilor individuale ale creditorilor dupa deschiderea procedurii colective ar prezenta inconvenientul micsorarii activului patrimonial al debitorului in detrimentul colectivitatii creditorilor. Procedura insolventei este o procedura colectiva si concursuala. adica al refuzului dreptului de a participa la procedura. masa care nu ar putea fi stabilita cu exactitate. actiunea in raspundere contra asociatilor cu raspundere nelimitata si actiunea in raspundere contra organelor de conducere a debitorului persoana juridica vor fi analizate in capitole separate. a penalitatilor si a celoralte costuri atasate capitalului . atit cele cu caracter colectiv. (ii) suspendarea curgerii dobinzilor. Efecte nepatrimoniale ale deschiderii procedurii pot fi. dreptul fiecarui creditor de a apela la concursul fortei coercitive a statului pentru a-l sili in mod individual si pe cont propriu pe debitor sa isi achite datoria este suspendat. De asemenea. (iii) intreruperea cursului prescriptiei . (vii) interdictia vinzarii actiunilor/partilor sociale detinute la debitor de catre conducatorii acestuia . 51. (ix) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa lichidare la asociati sau actionari. §1. (iii) obligatia publicizarii starii de insolventa . se execrita in cadrul procedurii.

. in art.1 pct. (ii) textul se refera la toate actiunile pentru realizarea creantelor contra debitorului. 243 alin. asa cum am mai spus si cu alta ocazie.5. urmarirea silita facind si ea parte din conceptul larg de actiune civila. care nu se fundamentează pe titluri executorii de provenienţă judiciară. suspendate in conditiile art. laolalta cu ceilalti creditori ai debitorului. (v) suspendarea priveste toate acţiunile pentru realizarea creantelor contra debitorului.. Art. o actiune care s-a solutionat deja sau o executare care s-a finalizat deja. in acest caz. 36 din Legea insolventei. pentru actiunile pe care creditorii le-ar intentiona dupa deschiderea procedurii. dar administratorul judiciar/lichidatorul va trebui sa fie introdus in proces. actiunile reale sau actiunile in constatare in care debitorul este pirit nu se suspenda. 243 alin. textul nu este deloc clar si nici complet. este evident ca aplicabilitatea sa se extinde si la orice forma de urmarire silita individuala pornita contra debitorului. creditorii care au pornit o executare silita asupra bunurilor constituite in garantie de catre debitor ca tert garant trebuie sa se inscrie si ei la masa credala. faza de judecata si faza de executare silita. a unei creante) prin concursul fortei coercitive a statului parcurge de regula doua faze.5 C. actiunea pentru predarea bunului vindut. cit si in cazul in care el este doar un tert garant care a constituit in garantie unul sau mai multe bunuri ale sale. dupa deschiderea procedurii insolventei. 36 din Legea insolventei dispune ca. ceea ce face ca realizarea creantei. 36. sunt necesare citeva precizari prealabile. Principiul efectului suspensiv de urmarire individuala cunoaste un numar limitat de exceptii (care vor fi analizate mai jos). 36 din Legea insolventei. existenta procedurii este un impediment legal care opreste orice astfel de potentiale actiuni sau urmariri silite. adica atit la cele incepute inainte de deschiderea procedurii.Legea insolventei stabileste. actiunile reale (actiunea in revendicare. nu si la altfel de actiuni contra debitorului sau la actiuni ale debitorului insusi. (iii) textul se aplica atit in cazul in care cel supus procedurii insolventei este debitor principal. cit si la cele incepute dupa deschiderea procedurii. Dar o astfel de executare silita nu e mai putin actiune civila decit cea clasica. nu mai pot fi suspendate si nici desfiintate. actiunile reale si actiunile in constatare in care debitorul este reclamant pot fi. dar ele pot fi suspendate in conditiile art. sa parcurga doar faza executarii silite. Executarea silita poate fi pornita si in baza unui alt titlu executoriu decit hotarirea judecatoreasca.1 pct.civ. De altfel. mai jos analizate.) sau actiunile in constatare nu se suspenda prin aplicarea art. chiar daca acestea s-au derulat dupa deschiderea procedurii insolventei. in calitate de reprezentant legal sau judiciar al debitorului.proc. actiunile confesorii etc. (iv) textul nu se refera decit la actiunile pentru realizarea creantelor asupra debitorului. cum ar fi executarea silită a creanţelor bugetare sau a celor bancare. atit cele judiciare propriu-zise si executările silite asupra bunurilor din averea debitorului (care constituie o continuare a procesului civil. Cu toata formularea sa lapidara. “de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau asupra bunurilor sale”. actiunile posesorii. Astfel : (i) desi textul se refera expres la “actiuni”. totusi. cit şi acţiunile extrajudiciare. De aceea. actiunile in pretentii in care debitorul este reclamant nu intra sub incidenta art. De asemenea. deci una din modalităţile de exercitare a acţiunii civile). principiul efectului suspensiv conform caruia. realizarea unui drept subiectiv (in cazul de fata. tuturor creditorilor debitorului le este interzis sa inceapa sau sa continue o urmarire silita individuala asupra debitorului.

Suspendarea nu are nici un efect asupra unui codebitor. fara ca acestuia sa i se poate opune efectul suspensiv.sunt suspendate sau oprite si masurile de indisponibilizare. si nici asupra unui fidejusor care a garantat o obligatie a debitorului insolvent. un creditor contestabil. co-debitorul si fideiusorul trebuie sa aiba minima diligenta si sa se inscrie in tabelul crantelor anterior platii efective. Doar creditorii trebuie opriti din demersurile lor individuale contra debitorului. I. ar putea insera la masa credala. Asadar. constatarea suspendarii se poate face chiar si intr-o contestatie la executare. 53. codebitorul si fideiusorul pot fi urmariti silit de creditor. debitorul se pune « sub protectia tribunalului ». fie in legi speciale. intrucit succesul debitorului in demersul sau de contestare a creantei stabilite prin hotarirea nedefinitiva elimina din concurs acest creditor). nu si apararea debitorului. tinut alaturi de debitorul insolvent. op. Turcu. la sesizarea sau la cererea persoanei interesate98. (vi) suspendarea operează prin efectul legii şi trebuie numai constatată. p. . profita si creditorilor necontestati. op. 36 din Legea insolventei. La o prima vedere. ulterior. adica pentru a-i orienta pe creditori catre realizarea drepturilor lor contra debitorului in cadrul colectiv si concursual al procedurii.36 din Legea insolventei. fie cele asiguratorii. 383. Asadar. fiind pozitionat in centrul unui adevarat « cerc de foc » in afara caruia creditorii trebuie tinuti pentru a permite derularea procedurii. in mod injust. actiunea civila. Efectul suspensiv nu se extinde si asupra apararilor piritului contra actiunii creditorului. contin dispozitii legale avand ca scop mentinerea averii debitorului in starea existenta la deschiderea procedurii”. textul art. 36 din Legea insolventei are in vedere doar latura activa a actiunii contra debitorului. aparari care ar putea fi facute cu ocazia introducerii cailor de atac aflate la indemina debitorului (pirit in actiunea in pretentii introdusa de creditor). Interpretind teleologic textul art. Exceptiile de la efectul suspensiv sunt prevazute fie in Legea insolventei. 41. Odata deschisa procedura insolventei. Concluzionez spunind ca apelul sau recursul debitorului (ca si orice cale de atac) nu se suspenda ca urmare a interventiei procedurii insolventei fata de debitor. Atat art. intrucit ar rapi dreptul debitorului la aparare si. n. 54. cat si art. adica demersul individual al creditorului de a-si realiza creanta cu concursul fortei coercitive a statului. art. cu consecinta inaspririi conditiilor concursului intre creditori. Turcu. Pentru acest motiv. in faza executarii silite. lato sensu. demersuri care ar face practic imposibila procedura insolventei si. 98 I. 242. se poate extinde si in caile de atac si. fie cele executorii97. Aplicarea tale quale a principiului efectului suspensiv si asupra cailor de atac ar fi o eroare. si nu pentru a limita sau bara dreptul la aparare al debitorului (drept care. s-ar putea spune ca efectul suspensiv de urmarire individuala se extinde si asupra cailor de atac formulate contra hotaririlor pronuntate in actiunile in pretentii contra debitorului.. 36 din Legea insolventei neavind aplicabilitate in cazul apararilor debitorului. in plus. pentru a nu risca sa ramina straini de 97 In acelasi sens.cit. vom observa ca el este reglementat prin Legea insolventei pentru a asigura caracterul colectiv si concursual al procedurii.. Autorul arata ca “aceasta norma legala (art.n.cit. ar face inutila caracterizarea procedurii ca fiind colectiva si concursuala. 36. Intr-adevar. p.) constituie temei al ridicarii sechestrului asigurator aplicat anterior. de altfel. de altfel. Dar deschiderea procedurii nu poate sa faca din debitor un prizioner lipsit de aparare.

respectiv. Daca bunul sau bunurile cumparate cu clauza de rezerva a dreptului de proprietate sau. Daca in cursul executarii contractelor respective. ceea ce ar putea duce chiar la stingerea creantei lor rezultind din regresul contra debitorului principal. in baza art. Creantele acestora vor fi inscrise in tabelul creantelor cu titlu de creante conditionate. luate in sistem leasing sunt esentiale pentru reusita unui plan de reorganizare. privilegiu care se mentine si in procedura insolventei deschisa fata de cumparator. proprietatea nu se transmite la cumparator. cu conditia ca acest privilegiu sa fie conservat in mod corespunzator. de asemenea. Clauza de rezerva a dreptului de proprietate duce la mentinerea in patrimoniul vanzatorului a dreptului de proprietate asupra lucrului vandut. in plata creantei sale rezultind din ratele de leasing. In cazul in care cumparatorul a devenit subiect al unei proceduri de insolventa. revendicarea nu este admisibila in orice conditii. inadmisibila. Daca bunurile vindute cu pastrarea la vinzator a dreptului de proprietate sau daca bunurile care fac obiectul contractului de leasing sunt bunuri necesare continuarii activitatii debitorului. toate ratele de leasing. Cu toate acestea. care le va fi predat fie de buna 99 Daca proprietatea s-a transferat la debitor sau. .procedura. decit la momentul la care se achita toate ratele de pret. administratorul judiciar nu ia masura continuarii contractului si. nefiind obligat la predare. Daca creditorul comun a inceput deja urmarirea impotriva codebitorului sau a fideiusorului. vanzatorul beneficiar al clauzei nu este un simplu creditor al debitorului pentru plata pretului (caz in care va trebui sa se inscrie in masa credala pentru a-si recupera creanta. cumparatorul fiind un simplu posesor precar. revendicarea este. a ramas la vinzator. Leasingul este o modalitate de finantare a investitiilor care permite locatorului sa-si procure bunurile necesare activitatii proprii fara sa fie nevoit sa achite integral pretul acestora sau sa se imprumute la banci pentru aceasta. continuarea contractului in cauza. dar administratorul judiciar a decis continuarea contractului si pastrarea bunului. cel putin in cazul in care. in aplicarea art. 86 din Legea insolventei. In cazurile analizate mai sus. daca pretul acestuia nu i-a fost integral achitat. Revendicarea nu este admisibila nici in cazul in care administratorul judiciar a decis. nu cere predarea bunului99. dupa caz. respectiv. ci si un proprietar deplin al bunului. In aceasta calitate. revendicarea nu este admisibila. Pentru a se feri de o astfel de eventualitate. respectiv. dreptul sa i se restituie bunul vandut. chiar si in cazul in care acesta ar fi intrat in insoventa. el va putea sa-l retina. vinzatorul este beneficiar al unui privilegiu asupra bunului vindut. in principiu. in contractele in care plata pretului nu se efectueaza integral la momentul incheierii contractului. fara a fi nevoit sa suporte concursul creditorilor cumparatorului. Prin faptul ca bunul nu devine proprietatea locatorului decit la momentul exprimarii optiunii sale de cumparare la valoarea reziduala. daca bunul a ajuns in posesia debitoruluicumparator. intrucit poate revendica bunul oricind de la locator. vinzatorul sau finantatorul sunt datori sa uzeze de dreptul de a-l notifica pe administratorul judiciar in legatura cu intentia lor de a inceta contractul si numai in cazul in care administratorul fie este de acord cu incetarea. creanta rezultind din regres este certa si poate fi inscrisa ca atare in tabelul creantelor. corelativ. urmand a suporta concursul celorlalti debitori). cumparatorul sau utilizatorul devine debitor intr-o procedura de insolventa. el va avea. vinzatorul sau finantatorul are latitudinea de a se inscrie la masa credala cu creanta rezultata din pretul sau ratele de leasing neachitate (pentru aceasta creanta creditorul beneficiind de privilegiul vinzatorului. Daca nu a predat inca bunul. din contra. Clauza de rezerva a dreptului de proprietate este un mecanism care permite vanzatorului sa se asigure contra riscului de insolvabilitate a cumparatorului. cel putin in parte. fie nu raspunde notificarii in termen de 30 de zile. al imprumutatorului) sau de a revendica bunul de la debitor. 86 din Legea insolventei. finantatorul este garantat. sa revendice bunul. la utilizator.

121 din Legea insolventei care. intrucit atit compensatia 100 Pentru detalii relative la aceste operatiuni si regimul lor in procedurile de insolventa. art. Asadar. Restrictia isi are logica sa. intrucit nu suntem in prezenta unei actiuni a creditorului pentru realizarea creantei sale. pentru a o face opozabila unei sau unor persoane. tranzactii cu instrumente financiare derivate) poate fi privit ca o exceptie de la principiului efectului suspensiv. 2002. Drept civil. de altfel. Din cite se observa. intrucit compensatia opereaza automat si. totusi. ceea ce presupune un timp indelungat alocat “lichidarii” creantei. 123 din Legea insolventei. insa este un activ foarte greu de realizat. . 512-525. Creditorul beneficiar al compensatiei este chiar un creditor garantat. p. op. Bucureşti. cu conditia ca creantele in discutie sa fie reciproce si sa fie certe. 52 din Legea insolventei este judicioasa. automata. Temerea este. Astfel. s-ar aduce atingere ordinii de preferinta prevazuta de art. conform art. 102 Constantin Stătescu. a se vedea GH.cit. ea operind chiar si in lipsa consimtamintului titularilor creantelor reciproce. Regimul juridic al compensatiei legale si al operatiunilor de netting100 (operatiuni care implica.. până la concurenţa celei mai mici dintre ele102. Piperea. compensatia nu este doar o modalitate de stingere a creantelor reciproce. asa cum am aratat mai sus. supus concursului creditorilor inscrisi la masa credala. In fine. Cele două datorii se sting reciproc “în momentul când ele se găsesc existând deodată şi până la concurenta cotitatilor lor respective”. in privinta creantei reciproce fata de debitor. Corneliu Bârsan. o creanta a debitorului contra debitorilor sai este un activ patrimonial. lichide si exigibile. prin compensatie. Avind in vedere ca creanta contra debitorului debitorului se realizeaza imediat. ca efect al compensatiei. în puterea legii. nu este o actiune in realizare si. op. “compensaţia se operează de drept. in situatia de la art. care ar putea fi incadrat. 394. Actiunea in constatare. Teoria Generală a Obligaţiilor. in consecinta. 1144 C. in plus.cit. p. eliminind concursul cu creditorul in cauza. judiciara sau conventionala.. 123. 101 Pentru detalii. fie prin executare silita (in cazul leasingului. p. atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii. Persoana interesata poate chiar sa formuleze o actiune in constatarea compensatiei legale. nu este supusa dispozitiilor art. 36 din Legea insolventei. All Beck. 36. Conform art. ci si o modalitate de garantare a platii creantei. Corneliu Bârsan. nejustificata. a se vedea şi Constantin Stătescu. si ca datoria recirpoca a debitorului fata de debitorul sau se sterge. deroga de la ordinea de preferinta din art. ediţia a VIII-a. inclusiv creditorilor inscrisi la masa credala. de regula.. o reactie rapida a practicianului in insolventa pentru a se apara de prescriptie. Din acest motiv. intrucit debitorul debitorului trebuie actionat in judecata in cazul in care refuza plata de buna voie. deschiderea procedurii de insolvenţă nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa. formalitati ulterioare de executare silita etc. compensatia creantei creditorului contra debitorului supus procedurii insolventei nu este oprita sau suspendata in baza art.voie de catre debitor. consider ca dispozitia art. mai ales in cazul in care creditorul care ar beneficia de compensatie ar fi un creditor chirografar. O anumita retinere fata de aplicabilitatea textului ar putea rezulta din temerea ca. compensatia legala este. 52 din Legea insolventei se refera doar la compensatia legala. nu si la cea conventionala sau la cea judiciara. şi chiar când debitorii n-ar şti nimic despre aceasta”.395. practic. 52 din Legea insolventei. contractul este titlu executoriu pentru obligatia de predare). Compensaţia este un mod de stingere a obligaţiei care duce la realizarea creanţei creditorului101 si care constă în stingerea a două obligaţii reciproce.civ. Compensatia poate fi legala.

singurii care ar putea fi prejudiciati de schimbarea ordinii de preferinta. conform art. 39 alin. fie afirmind situatia de la lit.3 din Legea insolventei. dat fie in adunarea creditorilor. ca urmare a acumulării dobânzilor. dar pentru acest lucru exista acordul creditorilor privilegiati. la cererea creditorului interesat. dupa caz.39 din Legea insolvenţei. 39 alin. atunci este necesara o actiune judiciara sau extrajudiciara pentru realizarea sa. cheltuielile de procedura. asa cum rezulta din art. b) nu există o protecţie corespunzătoare a creanţei garantate în raport cu obiectul garanţiei. in cadrul procedurii. Cele doua variante sunt alternative. o executare silita individuala asupra bunului sau bunurilor asupra carora poarta garantia. cu prioritate. este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi părţilor de creanţe garantate cu acel obiect şi (i) obiectul garanţiei nu prezintă o importanţă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare propus. ambele. a bunului supus garantiei. Executarea nu se face in conditiile dreptului comun. intre care si onorariul administratorului judiciar/lichidatorului. 121 alin. valoarea bunurilor rămase nu se diminuează . In astfel de cazuri se schimba ordinea de preferinta din art.1 pct. majorărilor şi penalităţilor de orice fel la o creanţă garantată cu rang superior sau a lipsei unei asigurări a obiectului garanţiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. judecatorul sindic va dispune ridicarea efectului suspensiv prevazut de art. sa dispuna o compensatie judiciara. administratorului si celorlalte persoane . textul art. dupa ascultarea creditorilor privilegiati. si nu cumulative. se poate semna cu creditorul vizat o conventie de compensatie care. creditorul petent poate obtine ridicarea suspendarii fie probind situatia de la lit. compensatia judiciara fiind o actiune contra debitorului. 123. 55. trebuie sa suporte efectul suspensiv. in mod indirect. debitorul si 103 Creditorul care pretinde ridicarea efectului suspensiv trebuie să facă dovada doar a faptului ca obiectul garantiei nu prezinta o importanta determinanta pentru reusita unui plan de reorganizare propus. iar (ii) obiectul garanţiei face parte dintr-un ansamblu funcţional si prin desprinderea şi vânzarea lui separată. a. Legea insolventei permite creditorilor beneficiari de garantii reale sa ceara judecatorului sindic sa continue sau sa inceapa. din cauza diminuării valorii obiectului garanţiei sau existenţei unui pericol real ca aceasta să sufere o diminuare apreciabilă. 52 ar fi dus. Interpretat per a contrario. determinată de un evaluator conform standardelor internaţionale de evaluare. Desigur ca nimic nu se opune ca judecatorul-sindic. Includerea compensatiei judiciare si a celei conventionale in ipoteza textului art. in cadrul procedurii.judiciara. Daca creanta contra debitorului este incerta. Astfel.1. prin intermediul administratorului judiciar sau. « rămânând debitorului/administratorului sau altei părţi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi. b (in acest caz joaca o prezumtie de admisibilitate a cererii de ridicare a suspendarii 103. a celorlalte elemente ». Daca admite cererea creditorului. respectiv. Din pretul bunului supus ”valorificarii imediate” se achita. ulterior. 36 din Legea insolventei si valorificarea imediata. in doua situatii : a) valoarea obiectului garanţiei. sa fie omologata de judecatorul sindic. cit si cea conventionala presupun ca cel putin una dintre creantele reciproce sunt incerte. in baza acordului creditorilor. De asemenea. Asadar. iar conventia de compensatie fiind o modalitate extrajudiciara de realizare a creantei contra debitorului care.3 ne duce la concluzia ca celelalte conditii de admisibilitate a cererii de ridicare a efectului suspensiv sunt prezumate. al lichidatorului. 123 din Legea insolventei. din moment sarcina « producerii dovezii contrare » incumba debitorului. ridicarea efectului suspensiv se poate dispune. fie in comitetul creditorilor. ci in cadrul procedurii. la incalcarea ordinii de preferinta din art. ele devenind certe doar ulterior hotaririi judecatoresti sau conventiei partilor. conform art. a diminuării valorii părţii garantate dintr-o creanţă cu rang inferior.

Exceptia de la art. Conditia ca bunul sa nu fie de o importanta vitala pentru reusita reorganizarii unui plan de reorganizare este echivoca. care este esential in procedurile colective. asa cum rezulta din art. intrucit numai demersurile lor de reorganizare pot fi neutralizate de acest gen de cereri. adica pentru situatia in care bunul afectat garantiei face parte dintr-un ansamblu functional a carei valoare ar fi diminuata prin vinzarea separata a bunului afectat garantiei. cererea de ridicare a suspendarii nu poate fi respinsa decit pentru motivul de la art. In orice caz. cu toata cavalcada de aminari aferenta. Conditiile in care judecatorul sindic poate dispune ridicarea suspednarii sunt subiective.1 lit. dupa caz. trebuie observat ca art. poate dura luni sau chiar ani de zile. care implica si expertize sau evaluari. este greu de decelat scopul in care a fost instituita prin art. ridicarea suspendarii nu poate fi refuzata daca nu exista un plan de reorganizare propus. A. si dupa deschiderea procedurii. 39 vorbeste de un adevarat proces. Dar. nici mai eficienta decit vinzarea sau lichidarea efectuata in cadrul procedurii. iar textul legal nu acopera situatia in care pretul obtinut din vinzarea bunului acopera integral valoarea creantei garantate si cheltuileilie de interesate. La o analiza atenta. in cazul prevazut la art. pastrarea sau chiar cresterea valorii bunului. 39 alin. 39 alin. adica acela de a maximiza valoarea averii debitorului. a). A lit. pina la valorificarea bunului supus garantiei) sau un risc de pierdere a bunului. .. In primul rind. Numai persoanele care au propus déjà un plan (debitorul. administratorul judiciar sau. iar debitorul sau celelalte persoane interesate trebuie sa faca dovada contrara prezumtiei de admisibilitate a cererii creditorului. care ar putea fi prejudiciaţi prin posibilitatea vânzării bunurilor garantate sub valoarea lor reala de piaţă. Daca debitorul nu si-a declarat in termen intentia de reorganizare sau daca a expirat termenul de depunere a unui plan de reorganizare. de majorare a cuantumului obligatiei garantate prin adaugarea de dobinzi si penalitati sau de lipsa a unei asigurari contra riscului pieirii sau deteriorarii bunului afectat garantiei. aceste situatii sunt prejudiciabile pentru toti creditorii si nu numai pentru cei garnatati sau pentru cei cu garantii in rang inferior. administratorul judiciar sau unii dintre creditori) pot fi incluse in categoria celor care ar avea interesul sa se opuna la ridicarea efectului suspensiv.. O astfel de procedura. 36 din Legea insolventei reglementata de art. Pentru admisibilitatea cererii de ridicare a efectului suspensiv in varianta de la art. 39 alin. 39 alin. pe motiv de diminuare a valorii bunului. lichidatorul. sa-si atinga scopul principal al atributiilor sale de conservare si administrare a bunurilor din averea debitorului.1 lit. se poate observa ca textul este foarte greu de aplicat si. ceea ce ridica probleme de legitimitate a textului legal.celalalte persoane interesate fiind tinute sa dovedeasca faptul contrar. cit şi pe cei chirografari. in acelasi timp. ale lipsei unei legaturi de cauzalitate intre pastrarea bunului in patrimoniul debitorului si reusita unui plan de reorganizare etc. daca exista o diminuare a valorii bunului sau un risc de dimnuare. daca exista o acumulare excesiva de dobinzi si penalitati aferente unei creante garantate (care poate primi in continuare dobinzi.3). Pe de alta parte. 39 din Legea insolventei aceasta derogare de la regula efectului suspensiv. ii poate afecta atit pe creditorii garantaţi. « Valorificarea imediata » nu este nici mai rapida. in plus. Debitorul.1 lit. administratorul sau alte persoane interesate trebuie sa faca dovada faptului contrar (adica. 39 pune in umbra principiul concursualitatii. trebuie să împace interesele în prezenta si. existenta asigurarii etc). in care creditorul petent in cererea de ridicare a suspendarii trebuie sa faca dovezi complicate ale raportului valoare bun – cuantum creanta. fiind dificil de stabilit valoarea reala a unui bun constituit in garantie. In plus. B este necesara afirmarea lipsei unei protectii corespunzatoare a creantei garantate in raport cu obiectul garantiei.

in procedurile judiciare in care este parte debitorul.2. masura suspendarii este neproductiva. p. suspendarea unor proceduri in care se incearca recuperarea unor creante sau active fiind de natura a stopa sau intirzia aceasta recuperare.civ. 243 alin. In fine.243 alin. adica pricini in care debitorul este pirit sau executari silite contra debitorului. Daca. dispunind ca pricina se suspenda daca una din parti intra in faliment. 123 din Legea insolventei. Pe de alta parte.proc. 36 din Legea insolventei.civ. suspendarea nu mai opereaza (art. caz in care suspendarea dura pina la introducerea in cauza ajudecatorului sindic.2 Cproc. 2001. regula suspendarii de drept este de generala aplicare. administratorul judiciar sau lichidatorul trebuie sa fie introdus in proces. cit si actiunile in constatare sau actiunile pentru realizarea unor drepturi reale.1 pct. in orice caz. acesta va fi distribuit celorlalti creditori. nu se ridica problema existentei sau inexistentei efectului de desesizare. 243 alin. 56. cit si cele civile sau de alta natura. De asemenea. fie din oficiu. indata ce s-a deschis procedura insolventei. Textul anterior modificarii din mai 2001 al art. pentru a putea asigura reprezentarea judiciara a debitorului si a putea asigura opozabilitatea hotaririi ce se va pronunta fata de masa credala104. 87 pct. repunerea cauzei pe rol poate sa insemne si plata a 50% din taxa de timbru anterior achitata (chiar daca actiunea formulata de debitor prin administratorul judiciar sau prin lichidator este scutita de taxa 104 Conform doctrinei de drept procesual civil (a se vedea Gabriel Boroi. In consecinta. totusi. fie incearca recunoasterea unui drept real. Ma intreb daca nu cumva suspendarea ar putea fi evitata prin introducerea in cauza a administratorului judiciar sau a lichidatorului. Asadar. AllBeck. in ordinea de preferinta prevazuta de art.). Intr-adevar. Asadar. suspednarea judecarii cauzei in aceasta situatie are ca scop introducerea in cauza. Deschiderea procedurii insolventei suspenda de drept orice pricina in care ar fi reclamant debitorul (art.procedura sau este vindut la un pret superior.). 245 pct.I.civ. Suspendarea este o masura care duce la intreruperea cursului judecatii asupra unei pricini in care debitorul fie incearca recuperarea unei creante. oricum. adica incearca sa isi mareasca masa activelor ce ar urma sa fie obiect al procedurii insolventei. adica atit actiunile comerciale. De altfel. dispune ca debitorul aflat in procedura insolventei este citat prin administratorul judiciar sau prin lichidator. aceasta fiind automata si fara exceptie in cazurile de faliment. fie la cererea partilor. protejati de Legea insolventei.5 C. in baza art. in special al creditorilor. creditorii beneficiari ai unor garantii reale sunt.1 pct. restul fiind distribuit in mod prioritar titularului garantiei. deschiderea procedurii este ulterioara momentului in care s-a trecut de faza dezbaterilor. avind in vedere toate actiunile in care debitorul este reclamant. Codul de procedura civila comentat si adnotat. ar trebui sa se renunte la procedura ridicarii efectului suspensiv. vol. dupa caz. atit actiunile pentru realizarea creantelor. . de administratorul judiciar sau de lichidator. pricina a carei judecata s-a suspendat de drept prin deschiderea procedurii se redeschide doar prin cererea de redeschidere formulata. nu era vorba doar de procesele in care debitorul falit era reclamant si.5 era diferit. care are in vedere numai actiunile in realizarea creantelor contra debitorului. fie sunt mai multe garantii de ranguri diferite).proc. la vinzarea bunului asupra caruia poarta garantia.5 C. art. Numai daca si dupa acoperirea creantei garantate mai ramine un rest. ca reprezentant al debitorului.429). Recuperarea creantelor debitorului sau a activelor sale este in interesul tuturor participantilor la procedura. care face ca. In comparatie cu dispozitiile art. mai intii se achita cheltuielile de procedura. nu este acoperita situatia in care exista mai multe creante garantate cu acelasi bun (fie garantiile sunt diferite. reprezentarea judiciara a acestuia sa treaca la administratorul judiciar sau la lichidator. Din perspectiva celeritatii procedurii si a intereselor masei credale. de lege ferenda. care instituie in privilegiul lor regula ca. Suspendarea de drept se justifica prin efectul de desesizare a debitorului. a administrastorului judiciar sau a lichidatorului.

1221 C. inseamna norma generala nu este compatibila cu dispozitiile Legii insolventei si. Daca este asa. debitorul este reprezentat de administratorul special. De asemenea. creditorul beneficiar al garantiei reale poate adauga dobinzi si penalitati si dupa deschiderea procedurii.proc. S-ar putea spune ca creditorii garantati au fost mai diligenti in a-si proteja creanta prin constituirea de garantii si ca. o exceptare partiala de la aceasta regula. inclusiv fiscul105 si salariatii.1 din Legea insolventei. valoarea imobilului dat in garantie era evaluat la momentul constituirii ipotecii la 100 de lei. din acest motiv.fiscala dispune ca “pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei”. Fata de caracterul concursual si egalitar al procedurii. un inconvenient major. Regula inghetarii creantelor banesti la data deschiderii procedurii se aplica tuturor creditorilor creditori obisnuiti. daca nici un plan de reorganizare nu a fost confirmat. 145 din Legea insolventei. asa cum rezulta din art. Efectul de inghetare a valorii creantei banesti se extinde chiar si asupra creditorilor care nu au fost admisi in tabelul creantelor. Insa acest comportament diligent este rasplatit oricum de ordinea de 105 Art. creditorul garnatat va suferi acelasi efect de inghetare a valorii creantei sale la valoarea nominal din data deschiderii procedurii. In procedura insolventei reglementata de actuala Lege a insolventei. daca valoarea bunului afectat garantiei la data constituirii acesteia este “corespunzator mai mica” decit valoarea evaluate a bunului la momentul vinzarii in cadrul procedurii (spre exemplu. §2. nu se vor putea adauga astfel de accesorii nici creantelor nascute ulterior deschiderii procedurii. cel putin teoretic. . este echitabil un tratament egal al tuturor creditorilor. ci valoarea bunului s-a pastrat sau. cu exceptia cazului in care s-a prevazut altfel in programul de plati din cuprinsul unui plan de reorganizare confirmat. data fiind scaderea accentuata a preturilor imobilelor. Regula suspendarii de drept are. iar la momentul vinzarii in cadrul procedurii valoarea evaluate a acestuia este de 120 de lei. Legea insolventei prevede. in conditiile art. dupa caz. in acest caz. 41 alin. daca actiunea debitorului a fost formulata inca de la inceput prin administrator judiciar sau prin lichidator. insa. regula suspendarii de drept va avea aplicabilitate doar in cazul in care debitorul este desesizat. efectul inghetarii creantei nu ar trebui sa li se aplice acestora. in sensul ca acestora li se permite adaugarea de dobinzi si penalitati la creanta anterioara deschiderii procedurii. a majorarilor si a penalitatilor ori a cheltuielilor de orice fel aplicabile creantelor banesti anterioare deschiderii procedurii. Daca nu exista aceasta diferenta “corespunzatoare” in plus. Deschiderea procedurii insolventei suspenda curgerea dobinzilor.de timbru). a majorarilor si a penalitatilor 57.4 din Legea insolventei. debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea daca si-a declarat in termen intentia de reorganizare. s-a redus (lucru foarte probabil in present. Suspendarea curgerii dobinzilor. In aceste cazuri. acestea fiind trecute la cerere in tabelul creantelor si urmind a beneficia de distributii in rind cu creanta principala). in favoarea creditorilor garantati. efectul de desesizare ce insoteste deschiderea procedurii survenind procesului deja declansat. insa. ca urmare a crizei economice pe care o traversam). In orice caz. intr-un contract de ipoteca. 41 alin. suspendarea nu se mai justifica. Intr-adevar. textul prezuma ca pricina a fost pornita de debitor inainte de deschiderea procedurii. asa cum rezulta din art. precum si in cazul in care s-a confirmat un plan de reorganizare si judecatorul-sindic nu a dispus ridicarea dreptului de administrare.

pe masura majorarii dobinzilor. evaluarea este o buna modalitate de a incalca clauzele contractului creditorului garantat cu debitorul. sistem guvernat de o ordine de prioritate intre creante. Efectul de inghetare a curgerii dobinzilor nu se intinde si la actualizarea valorii creantei banesti in functie de devalorizarea monedei de plata. De aceea.3 dispune ca se platesc dobinzi si penalitati asupra creantelor nascute ulterior deschiderii procedurii. Chiar si in aceste conditii. continua evaluare a imobilului la diverse monente ale procedurii spre a se vedea daca creditorul garantat are sau nu dreptul la dobinzi si penalitati in completare complica inutil procedura. se pot opera si alte modificari ale creantelor. mai precis. ajung sa piarda orice sansa de a-si recupera creanta la valoarea reala. adica sume indisponibile. In masura in care procedura dureaza extrem de mult. altii decit cei garantati. care rezulta din actele juridice sau operatiunile curente ale debitorului. trebuie sa isi constituie provizioane. calculul in continuare a dobinzilor si a celorlalte accesorii complica procedura. In plus. ceea ce inseamna ca. pe motiv. Mai mult decit atit. Bancile. inclusiv ale celor garantate. pentru intreaga suma aferenta creditului neperformant. adica pe masura scadentei lor. a sumelor rezultate din vinzarea bunului asupra caruia poarta garantia. de altfel. proces care poate avea loc datorita duratei mari a procedurii. altii decit creditorii garantati (ma refer la salariati si la creditorii bugetari) de a-si incasa macar in parte creantele. pentru a-i convinge sa voteze planul sau in favoarea unora dintre furnizorii de materii prime sau de marfa. numai ca astfel de masuri trebuie in prealabil negociate cu creditorii. creditori. Prin programul de plati se pot stipula dobinzi atit pentru creantele anterioare (spre exemplu. Spre exemplu. in vederea punerii in aplicare a planului) cit si pentru creantele ulterioare deschiderii procedurii. de inflatie sau deflatie (ambele fenomene . 58.preferinta la distribuirea fondurilor rezultate din lichidare. In fine. putind duce la retineri ale creditorilor in a cere deschiderea procedurii. consider ca nimic nu se opune la actualizarea valorii creantei banesti. Drepturile creditorilor garantati cu garantii reale sunt protejate prin sistemul de distribuire a sumelor intre creditori. in sensul adaugarii de dobinzi sau al reducerii ori chiar al stergerii acestora. in asa fel incit sa fie eliminat riscul unui vot negativ asupra planului. rareori creditorii garantati isi recupereaza principalul. De la regula inghetarii valorii creantelor banesti se poate deroga si in cazul in care a fost confirmat un plan de reorganizare. aplicarea acestei exceptari de la regula duce la mari probleme in practica. 41 alin. spre exemplu. adica si a principalului si a dobinzilor. Plata dobinzilor si a penalitatilor aferente acestor creante se face ca si plata creantelor insele. calcularea in continuare a dobinzilor sau a altor accesorii neaducind avantaje semnificative ci. se mareste costul ce trebuie suportat de banca pentru un credit neperformant si scade sansa incasarii principalului si a dobinzilor. Oricum. Desi Legea insolventei stabileste ca creanta se incrie in tabel la valoarea nominala de la data declaratiei de inscriere la masa credala. de lege ferenda nu ar trebui admise nici un fel de exceptii de la principiul inghetarii valorii creantelor banesti. art. deterioreaza sansele reorganizarii si reduce sansa creditorilor chirografari si a creditorilor privilegiati. din moment ce creantele garantate s-ar majora cu mult fata de valoarea avuta la momentul la care debitorul a contractat creanta garantata. spre exemplu. dezavantaje. mai degraba. creante care sunt nascute din activitatea curenta a debitorului. Prin programul de plati. O protectie excesiva a unor creditori in dauna altora este contraproductiva. in favoarea furnizorilor de utilitati. pentru a-i convinge sa continue afacerea cu debitorul.

4/2001. a se vedea Gh.cunoscute in practica noastra). textul se refera exclusiv la daunele ce rezulta din intirzierea platii unei sume de bani. Daca 106 Pentru amanunte. creanta baneasca poate sa mai valoreze doar 80 de Euro. dec. 1897/2000 si nr. trebuie retinut ca : (i) textul reglementeaza o interdictie.).com. 346.103-104. In cazul actualizarii valorii creantei banesti suntem. de 5% anual. Asadar. penalitati si alte costuri sau cheltuieli. in Pandectele ro. nr.1069 C. si nu de o intrerupere a cursului prescriptiei (intreruperea prescriptiei fiind efectul tiptic al cererii de chemare in judecata).338 si.) sau prin clauza penala (art. rezultat din intirzierea platii. penalitati si alte costuri ale oricaror creante banesti contra debitorului aflat in aceasta procedura. in Buletinul Jurisprudentei pe anul 1995. 41 din Legea insolventei. situat.1088 C.mane nr. Diferenta de 20 de Euro reprezinta un prejudiciu considerabil al creditorului. nefiind vorba de o intrerupere a curgerii dobinzilor sau de o exonerare a debitorului de la plata acestora. cel putin in ultimii patru ani. Nota la deciziile CSJ nr. s. (principiul repararii integrale).com. care este cu totul altceva decit daunele moratorii. intocmai ca la suspendarea cursului prescriptiei dreptului material la actiune. spre exemplu. nu si daunele rezultind din devalorizarea monedei nationale. admisibile si in cazul creantelor banesti. Intreruperea cursului prescriptiei 59. dec.1897/2000 si nr. Deschiderea procedurii suspenda cursul prescriptiei pentru actiunile in realizarea creantelor contra debitorului. (ii) textul are in vedere numai daunele moratorii (prejudiciile suferite prin intirziereea in plata unei sume de bani). Aceasta inseamna ca. adica sufera o eroziune a capitalului. respectiv. respectiv. in Pandectele romane nr.nr. nr.1084 C. 340. nu numai sporul de valoare al creantei banesti rezultat din dobinzile pe care nu le mai poate calcula dupa data deschiderii procedurii. in calculul prescriptiei neintrind perioada de suspendare. o creanta baneasca are un cuantum real de 100 Euro.civ.3208/2000. cursul prescriptiei se reia. CSJ. la 4 ani de la data deschiderii procedurii. p.civ. §3. Creditorul pierde. pe perioada de la deschiderea procedurii colective pina la inchiderea acesteia. sub forma de dobinzi. evaluate dupa criteriul dobinzii legale (art. neavind in vedere actualizarea creantelor banesti. de fapt. 1084 C. s. el nu poate fi extins prin analogie la aceasta institutie . nu si la eventualele pretentii de despagubiri care rezulta din re-evaluarea valorii creantelor banesti si care isi au temeiul in art. la momentul distributiei.3208/2000.661/1995. se suspenda curgerea de dobinzi. p. s. ci de o suspendare. 508/1995. prin aplicabilitatea dispozitiilor art. Daca. in prezenta unor daune compensatorii. CSJ. 107 A se vedea : CSJ. inseamna ca la inchiderea procedurii colective. 479/1995 si dec.. intrucit inflatia a fost. totusi. desi conform art.civ106.. in acest caz. nr. (iii) textul reglementeaza suspendarea si nu intreruperea cursului dobinzilor sau al penalitatilor . de altfel. p. care sunt. daune-compensatorii.com. p.4/2001. p. ci pierde chiar o parte din principal. ibidem. penalitati) si reactualizarea valorii creantelor banesti. este relevanta jurisprudenta fostei CSJ107. ca daune interese compensatorii. . spre exemplu. el fiind deci de stricta interpretare si aplicare .103-115. pentru a reliefa distinctia neta intre daunele moratorii (evaluate legal sau conventional sub forma de dobinzi. cu conditia ca debitorul sa fie o persoana juridica iar inchiderea procedurii sa nu duca la disparitia personalitatii juridice a debitorului. Precizez ca este vorba de o suspendare. dec. Piperea. daca evenimentul care a facut posibila suspendare s-a epuizat. la data deschiderii proceduri. se reia de unde a fost suspendat cursul dobinzilor.civ..

Masura indisponibilizarii sumelor aflate in cont si a deschiderii contului bancar unic este necesara pentru coerenta si celeritatea procedurii. §4. prin disparitia juridica a debitorului. 4 alin. conform art. prescriptia nu se mai poate relua. debitorul este obligat sa furnizeze toate actele si informatiile necesare. din momentul desesizarii debitorului. Daca platile ar fi aferente unor operatiuni neuzuale sau neobisnuite. Daca este vorba de un debitor persoana juridica si inchiderea procedurii se soldeaza cu radierea acesteia. In plus. platile se vor face exclusiv de catre administratorul udiciar sau de lichidator. Disponibilitatile debitorului sunt pastrate intr-un cont special de depozit bancar. care ele insele trebuie sa fie in prealabil autorizate de judecatorul sindic. daca debitorul a fost desesizat. Inchiderea conturilor bancare si deschiderea contului unic al procedurii de insolventa 60. prin care se vor face toate platile si incasarile debitorului. daca o banca efectueaza astfel de plati. precum si pentru facilitarea controlului judiciar . intrucit acesta beneficiaza de efectul de stergere a tuturor datoriilor anterioare deschiderii procedurii (cu exceptia cazurilor penale. de lichidator. 4 alin. in contra masurii indisponibilizarii. Din art. intrucit si in acest caz datoriile se sting. De asemenea. atunci si aceste plati neuzuale trebuie facute doar cu autorizarea prealabila a judecatorului sindic. platile efectuate de acesta sunt inopozabile masei credale. sub sanctiunea pedespei pentru infractiunea prevazuta de art. sub sanctiunea platii de daune si de amenzi. Daca insa este vorba de un debitor persoana fizica. precum si pentru a se putea deschide contul unic al procedurii. si nu cererea de deschidere a procedurii sau cererea de inscriere la masa credala. Conform art. fie pentru ca nu s-a inscris la masa credala nici un creditor. inclusiv lista bancilor si a conturilor deschise la aceste banci.3. prescriptia se reia imediat dupa inchiderea procedurii sau a dosarului procedurii. Dupa momentul desesizarii debitorului. 147 din Legea insolventei. de administratorul judiciar.2 din Legea insolventei. platile debitorului. inclusiv cheltuielile procedurii care se suporta din averea debitorului. Desigur ca platile vor putea fi dispuse de debitor numai in cazul in care nu a intervenit desesizarea.procedura se inchide fie pentru ca hotarirea de deschidere a procedurii a fost desfiintata sau invalidata in opozitie sau in recurs. iar in cursul falimentului. dupa caz. pe baza de dispozitii emise de debitor sau. adica in toate cazurile de inchiderea a procedurii care nu se soldeaza cu radierea debitorului persoana juridica. se efectueaza printr-un cont deschis la o banca. se poate invoca existenta temporara a unei proceduri deschise fata de debitor ca motiv temeinic de repunere in termenul de prescriptie. practicianul in insolventa va deschide sau va pastra deschis un cont bancar unic al procedurii de insolventa. In calitate de reprezentant legal al debitorului. Daca debitorul a fost desesizat. Practic. 48 rezulta ca. Pentru a se putea aplica masura indisponibilizarii. De precizat ca deschiderea procedurii in sine. toate sumele aflate in conturi bancare sunt blocate la dispozitia administratorului judiciar sau a lichidatorului. adica cu disparitia personalitatii sale juridice. are efect de intrerupere a prescriptiei. atunci nu se mai pune problema reluarii prescriptiei. fie pentru ca un plan de reorganizare a fost implementat cu succes. iar platile se subsumeaza sferei operatiunilor curente. judecatorul sindic va da dispozitie tuturor bancilor la care debitorul are disponibil in conturi sa nu efectueze nici o plata fara un ordin in acest sens al administratorului judiciar sau al lichidatorului. de genul bancrutei frauduloase). astfel ca ele sunt supuse repetitiunii. ea poate fi obligata la despagubiri.

si al controlului de gestiune la care este indrituit comitetul creditorilor. Contul unic al procedurii de insolventa este. evitarea unei greve etc). sunt ilegale. dar tolerate de instante. vor putea fi continuate pe perioada de observatie. Masura ar trebuie luata in toate procedurile de insolventa. controlul si supravegherea activitatii debitorului devin imposibile. pe intreaga perioada de observatie. regula indisponibilizarii devine inutila sau ineficienta. stringerea recoltei. astfel. erijindu-se atit in furnizor de materii prime si materiale ori de “consultanta” cit si in client. utilizate pentru efectuarea unor plati care ocolesc si ele contul unic de insolventa. Cum creantele in prezenta sunt reciproce. deci. Astfel de practici sunt. cum ar fi. opereaza compensatia. destul de frecvente in ultimul timp. in masura in care scopurile urmarite sunt cit de cit legitime (activitatea societatii poate supravietui un timp in acest fel si salariatii pot fi platiti pentru unele activitati urgente. societatea-vehicul este creditor al societatii aflate in insolventa (si. desi desesizat. fara stiinta practicianului in insolventa. . in acelasi timp. sa continue sa desfoare afaceri. atunci astfel de practici trebuie curmate si sanctionate. în cursul normal al comerţului său. adica stergerea creantelor reciproce si. §5. mai mult sau mai putin clandestin. In calitate de furnizor. deseori se intimpla ca debitorul. sunt dincolo de orice control al creditorilor. de altfel. In procedura generala. in dreptul anglo-saxon se exprima prin sintagma “business as usual”. actele juridice incheiate in astfel de conditii fiind nule. uneori administratorii debitorului. Spre exemplu. iar ca client este debitor al aceleiasi societatii insolvente. in mod evident. obisnuite ale afacerii debitorului. deci. depasirea limitelor scopului statutar de activitate (ultra vires) este o incalcare a principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice. desesizata). activitatile curente sunt definite de art. care nu trec prin conturi bancare si. care se incadreaza in limitele normale. cum ar fi continuarea activităţilor contractate. finalizarea unei constructii. orice depasire a limitelor acestuia fiind o activitate neobisnuita care face inaplicabila regula business as usual. Pe de alta parte. in varianta ascunderii unor active importante. fie prin efectuarea de plati cash. ocolit. imediata ce debitorul a fost desesizat. Regula business as usual este reglementata de art. care isi vad reduse sansele de recuperare a creantelor lor prin acumularea de datorii sau. certe. emit bilete la ordin sau cecuri in garantarea unor imprumuturi sau avansuri care sunt. prin plata unor datorii in contra ordinii legale de preferinta. ulterior. In caz contrar. intrucit sunt in frauda directa a creditorilor. care poate fi totusi explicitata dupa cum urmeaza : a) activitatile curente. In plus. afacerea obsinuita a debitorului este cea care rezulta din scopul sau statutar de activitate.14 ca fiind fapte de comerţ şi operaţiuni financiare propuse a fi efectuate de debitor în perioada de observaţie. 3 pct. o afiliata a debitorului se poate constitui intr-un vehicul al platilor si incasarilor debitorului. Practicile respective. activitatea debitorului continua in limitele normale ale afacerii acestuia. Este ceea ce. fie prin efectuarea de plati si incasari prin afiliati sau persoane controlate de debitor. conform obiectului de activitate. eventual. cumparator al marfurilor sau serviciilor societatii insolvente. Regula bussines as usual si limitele sale 61. Daca scopul ocolirii contului unic al procedurii de insolventa este ilegitim. 49 din Legea insolventei intr-o formulare alambicata. spre exemplu. ocolind conturile societatii debitoare. in sfera de aplicabilitate a sanctiunii penale pentru bancruta frauduloasa. inclusiv penal. lichide si exigibile. dimpotriva. efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora si asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente.

Debitorul poate fi. care nu este prevazuta de lege decit pentru verificarea indeplinirii conditiilor trecerii la faliment in procedura simplificata. din art. intrucit se poate spune ca o competenta o poate exclude pe cealalta sau. cererea de autorizare se semneaza de debitor. Intrucit activitatea debitorului nu mai poate continua in timpul falimentul stricto sensu. 3 pct. intrucit nu sia declarat in termen intentia de reorganizare sau nu mai poate cere reorganizarea (a mai fost in reorganizare in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii . 39 din legea insolventei. insasi mandatul administratorului special este suspendat. a comitetului creditorilor ori a administratorului judiciar. daca nu exista nici un plan de reorganizare sau planul a fost respins ori a esuat. in conditiile expuse la art. intrucit debitorul este fie direct in faliment. Realizarea acestui plan. fie va fi in faliment. nu ar fi posibila daca activitatea debitorului ar fi oprita. toata procedura fiind orientata catre lichidarea bunurilor din averea debitorului. fiind vorba de situatii identice. dar numai dupa aprobarea prealabila a comitetului creditorilor. prin administratorul special (in cazul in care acesta nu exista. Este cazul unui plan de reorganizare propus de administratorul judiciar sau de creditorii care detin un minim de 20% din valoarea creantelor contra debitorului. e) actele juridice. operatiuni sau plati neobisnuite ale debitorului pot fi autorizate si de judecatorul-sindic. statutar sau numit ad-hoc de judecatorul sindic). cit si judecatorului sindic. în exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere. ci de trecerea la faliment. convocat in acest scop. dimpotriva. cu conditia ca la vinzare sa se tina seama de imperativul acordarii unei protecţii corespunzătoare creanţei garantate. doua organe ale procedurii care nu se situeaza pe acelasi plan din punctul de vedere al atributiilor in cadrul procedurii. f) anumite acte. Daca debitorul este desesizat pe parcursul procedurii. in mod eronat. ca se cumuleaza. dubla reglementare nu este de natura a da coerenta textului legal ci. c) activitatile si platile curente sunt efectuate de administratorul judiciar. Debitorul poate fi desesizat inca din start. de la data deschiderii procedurii. atribuind. fie ulterior. cu conditia ca reorganizarea activitatii debitorului sa mai fie inca posibila. competenta de autorizare atit administratorului judiciar. pe motiv ca debitorul provoaca averii sale pierderi continue sau pe motiv de lipsa a probabilităţii de realizare a unui plan raţional de activitate (art. daca debitorul nu a fost desesizat. inseamna ca nu se mai poate vorbi de afaceri ale debitorului in aceasta faza. cererea se semneaza de orice alt reprezentant al debitorului. asa cum rezulta din art. Regula business as usual nu se poate aplica in cazul procedurii simplificate. poate conduce la mari confuzii in practica. cind debitorul a fost desesizat la cerere. de la data deschiderii procedurii. . sub supravegherea administratorului judiciar. consider ca legea face dubla reglementare. s-a opus la deschiderea procedurii si contestatia sa a fost respinsa). activitatile si platile neobisnuite vor putea fi autorizate de administratorul judiciar. si mai grav.46 alin1. de la deschiderea procedurii. desesizat oricind in cursul procedurii. In aceste cazuri.5). in orice caz.b) activitatile si platile curente sunt efectuate de debitor. asa cum rezulta in mod indirect. autorizarea se poate da chiar si pentru vinzarea de imobile. daca debitorul a fost desesizat. fie din start. 30 din Legea insolventei. presupunind ca el va fi confirmat.47 alin. dupa o scurta perioada de observatie. afacerea obisnuita a debitorului este preluata si continuata de administratorul judiciar. si la cererea creditorilor (individual). d) platile curente se pot efectua numai catre creditorii cunoscuti. In schimb. dar indubitabil. in mod evident nu mai putem vorbi de continuarea activitatii debitorului. insa.

debitorul care stie ca se apropie momentul colapsului financiar. 49 ar fi exceptia. 49 (business as usual). cea statuata de art. Fiind vorba de o exceptie de la o regula. 49 din Legea insolventei. va incerca sa-si externalizeze activele importante. facind eforturi pentru a-si crea o imagine .Dispozitiile art. Exceptia cea mai importanta de la aceasta regula este reglementata de art. asadar. In realitate. pentru a le ascunde de urmarirea creditorilor sau pentru a-si procura lichiditati in conditii ruinatoare. Din ratiuni ce tin de psihologie sau de calcul rece. 46 nu este o consecinta a desesizarii. de lege ferenda. ideea continuarii afacerii debitorului este prezenta chiar in corpusul art. nulitatea trebuie constatata pentru a avea efecte. Pina la acest moment. in dauna creditorilor. plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii.deseori falsa . 49 si nu inainte. automate. debitorul va incearca mai intii sa-si salveze afacerea. Pastrind proportiile necesare. de fapt. formula legii aratind. de unde o posibila concluzie ca ne-am afla in prezenta unei nulitati de drept. ca ne aflam in prezenta unei nulitati absolute si neconditionate. adica nulitatea poate fi invocata de orice persoana interesata (si nu numai de creditori sau de administratorul judiciar sau de lichidator). regula este. poate ca textul art. Aceasta informatie poate sa fie traficata sau utilizata in mod neonest. asa cum am aratat mai sus. 46. inclusiv dupa deschiderea procedurii. intrucit ea intervine si in cazul in care debitorul nu este desesizat. nefiind disponibila creditorilor. intrucit in procedura generala activitatea debitorului continua. după caz. care au investit totusi incredere in debitor atunci cind au intrat in afaceri cu acesta. operatiunile si platile efectuate de debitor dupa deschiderea procedurii sunt nule. administratorul judiciar sunt obligaţi să întocmească şi să păstreze o listă cuprinzând toate încasările. 46 din Legea insolventei. chiar si in cazul in care debitorul “si-a pastrat dreptul de administrare”. 46 (toate actele. formularea din art. sau de judecatorul sindic sunt nule. In orice caz. este naturala.1 se impun inca doua precizari : a) textul stabileste ca actele si platile debitorului sunt nule. operatiunile si platile […] sunt nule) si topica textelor ne-ar putea duce la concluzia gresita ca situatia reglementata de art. alin. 46 si-ar fi gasit locul mai degraba dupa art. §6. in aceasta perioada. In legatura cu art. profitind de faptul ca informatia financiar contabila este in posesia sa. ar fi necesara o reformulare a celor doua texte (regula si exceptia).de onorabilitate si credibilitate. probabil ca tentatia evitarii lui cu orice pret. dupa o prealabila consultare cu comitetul creditorilor. 46 dispune ca debitorul şi/sau. in perioada imediat anterioara deschiderii procedurii insolventei. Poate ca. 46 ar fi regula si cea din art.2 al aceluiasi art. mai sus explicitate. pina cind se va decide de catre judecatorul sindic ca nici un plan de reorganizare nu este posibil si ca se impune trecerea la faliment. altfel ideea care sta la baza instituirii perioadei de observatie ar fi lipsita de sens. Dimpotriva. Actiunea in anularea actelor incheiate de debitor in perioada suspecta 62. activitatea (afacerea) debitorului continua. b) nulitatea prevazuta de art. Dar nu este deloc asa. care stabileste ca toate actele. cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor. oricind. In fata amenintarii pierderii controlului afacerii sale. actele sau platile neobisnuite care nu sunt autorizate de administratorul judiciar. Dincolo de nefirescul in sine al dezastrului. si neconditionat de existenta vreunei vatamari. insolventa este dezastrul in afaceri. In plus. reprezinta regula in cazul continuarii afacerii debitorului dupa deschiderea procedurii. chiar cu riscul sacrificarii unor active importante si cu riscul inselarii partenerilor de afaceri. sa perfecteze garantii asupra . 46 alin.

administratorului judiciar/lichidatorului sa introduca actiuni pentru (i) anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna drepturilor creditorilor in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii precum si (ii) actiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti. dar care este indrituita prin lege sa se judece cu debitorul si cu cocontractantul sau si sa reprezinte interesele tuturor creditorilor intr-o asemenea actiune in anulare.unor active in favoarea unor creditori care pun astfel de conditii pentru a continua sa finanteze activitatea debitorului. tocmai datorita potentialului ridicat de frauda in dauna creditorilor. post factum. actiune menita a reintregi patrimoniul debitorului si a-i (re)pune pe creditori in pozitie de concurs egal fata de masa bunurilor de impartit. in principal. Legea insolventei permite. in actiunile in anulare. De altfel. pentru a pastra intacta tranzactia facuta in perioada « suspecta ». posibile datorita asimetriei informatiilor (creditorii nu cunosc decit prea tirziu. in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii sau in anul anterior deschiderii procedurii. ipoteca este desfiintata. in defavoarea altor creditori. Actiunea in anulare este la indemina administratorului judiciar sau a lichidatorului. Aceeasi indrituire o are si comitetul creditorilor. a contravalorii acestora. daca partenerul de afaceri al debitorului a re-vindut bunul. in cei trei ani anteriori deschiderii procedurii. debitorul sau co-contractantul sau urmind a rasturna prezumtia. sa formuleze actiune in anulare. se plateste contravaloarea acestuia). precum si a valorii altor prestatii executate in baza actelor. iertarea de datorie este neutralizata etc. Este bine de stiut ca. ci doar afirmata. dar numai dupa ce va fi sigur ca creditorii nu vor mai lua nimic din valoarea activelor sale. In lipsa prezumtiei. cind insolventa este iminenta sau actuala. insasi denumirea de „perioada suspecta” folosita in practica pentru a defini perioada anterioara deschiderii procedurii. Legea insolventei ataseaza acestei perioade o prezumtie de frauda. cerind din proprie initiativa deschiderea procedurii. persoana terta de actul respectiv. Mai precis. activul transferat se intoarce in patrimoniul debitorului (in caz ca nu mai este posibila restituirea in natura. sa-si « organizeze » insolventa. constituirilor sau tranferurilor anulate. si acest act ulterior se anuleaza. in principal. Frauda nu trebuie dovedita. sa-i plateasca pe unii creditori in defavoarea altora. dupa caz. al doilea . si sub-dobinditorul poate fi deposedat de bunul achizitionat. Consecinta admiterii actiunii in anulare este reintregirea patrimoniului debitorului : platile efectuate se anuleaza. Administratorul judiciar/lichidatorul poate introduce si (iii) actiuni pentru restituirea de catre terti a bunurilor transmise. prin omisiune. stiind exact cind a intervenit sau va interveni insolventa. Mai mult. care nu a participat la incheiarea lui. Doctrina si jurisprudenta denumesc « perioda suspecta » intervalul de timp de dinainte de deschiderea procedurii insolventei. acte si operatiuni incheiate. si creditorii. iar administratorii sau actionarii sai majoritari vor incerca sa-si preconstituie garantii pentru imprumuturi sau alte creante proprii contra debitorului. administratorul judiciar/lichidatorul. judecatorii rareori dau solutii de respingere. in cazul in care restituirea in natura nu mai este posibila. dar numai in subsidiar. realizate de debitor prin acte sau operatiuni neobisnuite sau care depasesc limitele normale ale activitatii debitorului. ar trebui sa dovedeasca frauda. intocmai ca la actiunea revocatorie (pauliana). contine intrinsec ideea de prezumtie de frauda : este suspect ceva ce lasa impresia ca ascunde o frauda. care se justifica prin imperativul protectiei creditorilor fata de malverasatiunile debitorului. Legea insolventei organizeaza o actiune in anulare a actelor juridice incheiate de debitor in “perioada suspecta“. starea de insolventa a debitorului). ceea ce este dezavantajos pentru procedura. in subsidiar. pentru cazul in care administratorul judiciar/lichidatorul ar refuza expres sau implicit. debitorul poate chiar. Ulterior. astfel ca este posibila o actiune in garantie pentru evictiune.

Restabilirea egalitatii intre creditori. Ramine. si-a creat probabil si o imagine falsa de onorabilitate. inselati in asteptarile lor referitoare la siguranta circuitului juridic. in rindul creditorilor chirografari. prin incheiarea actului anulabil. la deschiderea procedurii. Adica. spre exemplu. C. justetea regimului actiunii in anulare este indubitabila. Cel mai grav pentru co-contractant este ca nici macar buna sa credinta la incheierea contractului sau operatiunii nu are o relevanta foarte mare. caci aceasta ar compromite securitatea relatiilor juridice. . adica afaceri care presupun un act de vointa din partea debitorului. Or. In practica sunt destul de frecvente cazurile de executari silite aranjate. un co-contractant de buna credinta nu se poate increde foarte mult in aparenta de legalitate si normalitate a actului incheiat : chiar si peste 4 ani si jumatate de la incheierea sa (trei ani perioada suspecta maxima plus 18 luni termenul – de decadere – de exercitare a actiunii in anulare in cadrul procedurii insolventei) acest act poate fi anulat! Informatia financiara si contabila referitoare la afacere se afla in posesia debitorului. Doctrina si jurisprudenta veche includeau actele de executare silita in sfera de aplicabilitate a actiunii in anulare. In al doilea rind. sunt si ei. Cocontractantul debitorului sau fostul beneficiar al operatiunii anulate restituie activul sau contravaloarea acestuia la masa credala. Inainte de orice explicatie. in acest caz. ca Legea insolventei dispune totusi ca anularea nu se va putea cere daca actul juridic respectiv se inscrie in circuitul normal al afacerii debitorului. actele de executare silita exclud vointa debitorului. in plus. Actele juridice incheiate in perioada suspecta nu sunt nule in ele insele si nu sunt invariabil lovite de ineficacitate. este sa se informeze exact despre continutul Legii insolventei si sa isi aproprie dispozitiile legale referitoare la aceste actiuni in anulare. A se vedea. insa. salariatilor. De aceea. pentru a putea gestiona eficient riscul unor astfel de afaceri ce ar putea fi anulate in viitor. actuala forma a art. deci. egalitate inselata prin actul juridic anulabil. ci si cea obtinuta prin executare silita. problema partenerilor de afaceri de buna credinta ai debitorului care. este primordiala si. Se va putea observa. pentru evictiune. desi ar putea totusi ascunde un concert fraudulos intre debitor si creditor sau ar putea falsifica intentia creditorului urmaritor. nu este indicat a se cumpara active de valoare mare decit de la societati comerciale care se ocupa in mod obisnuit cu astfel de afaceri. 79-80 din Legea insolventei are in vedere acte facute de debitor.cumparator are dreptul sa-i ceara socoteala primului cumparator. Pe de alta parte.com. ci sunt anulate automat. ca si ceilalti creditori. statului si altor creditori privilegiati. Totusi. cum ar fi cea americana.. frauda corupe (fraus omnia corrumpit). adica al creditorilor subordonati bancilor. ceea ce reprezinta o indirecta trimitere la acte voluntare. adica al activitatii curente a debitorului. care este prezumat de incredere si. p. din moment ce insolventa este o situatie de fapt cunoscuta doar de debitor. de unde concluzia ca transferurile de drepturi patrimoniale efectuate printr-o forma oarecare de executare silita 108 nu 108 Legitimitatea excluderii de la aplicabilitatea actiunii in anulare a executarii silite este dubitabila. Or. aceste acte incheiate in perioada suspecta presupun sau devoaleaza concursul fraudulos al co-contractantului si/sau al sub-dobinditorului. fara a avea dreptul la restituirea contraprestatiei imediat. Se poate argumenta ca. as remarca faptul ca in alte legislatii. cind creditorul cunostea starea de incetare de plati a debitorului ». in acest sens. se va putea observa ca legea se refera la afaceri incheiate sau realizate de debitor. Primul lucru pe care un intreprinzator diligent trebuie sa-l faca. in timp ce co-contractantul sau ar trebui sa prevada cu citiva ani inainte ca debitorul va intra in insolventa ! Care este explicatia unei astfel de situatii aparent anormale ? Este legea gresita sau injusta ? Categoric nu. menit a scoate de sub urmarirea colectiva a creditorului bunul sau suma de bani executata silit. El trece pe tabelul creantelor. de cele mai multe ori.adn.484 : « nu numai plata voluntara este supusa acestui tratament. ar exista un concurs fraudulos intre debitor si creditorul urmaritor. actele juridice incheiate in perioada suspecta de catre debitor in cele 90 de zile anterioare declararii sale in faliment (bankruptcy) nici nu mai sunt supuse unei proceduri judecatoresti de anulare.

al caror transfer poate usor atrage atentia creditorilor participanti la procedura. fie prin informatii cerute chiar acesteia. In al treilea rind. in subsidiar. comitetului creditorilor. Daca societatea in cauza executata silit. clientela etc. Acestia nu pot avea. contravaloarea activului este un mijloc pentru finantarea societatii de catre actionarul sau majoritar sau de catre o afiliata a acesteia.sunt supuse actiunii in anulare reglementate in Legea insolventei. Un grad de indatorare foarte mare relativ la cifra de afaceri este un indiciu negativ asupra unei iminente interventii a insolventei. obiectul de activitate. Daca se cumpara active de la o societate care isi restringe activitatea sau isi schimba locatia. Actiunea in anulare nu poate fi formulata de partile actului juridic. comitetul creditorilor a pus in discutie in sedintele acestui comitet. Legitimarea procesuala activa apartine. Publicitatea facuta vinzarii sau faptul ca vinzarea se face prin intermediar pot si acestea reduce riscul anularii. la momentul pregatirii incheierii actului. este indicat ca in contract sa fie trecute motivele pentru care activul in cauza se vinde. cumparatorul vrea sa profite de situatia dezastruoasa a vinzatorului etc. Daca actiunea comitetului creditorilor va fi inclusiv cele facute de executori fiscali. ale transferului sau ale constituirii de drepturi patrimoniale. necesitatea sau utilitatea introducerii unei astfel de actiuni. Daca. atunci contractul trebuie sa fie conceput intr-o asemenea maniera incit sa reduca la minimum impresia de operatiune neobisnuita. 63. Actiunea in anulare formulata de catre comitetul creditorilor este admisibila daca se probeaza riscul pierderii termenului si refuzul expres sau implicit al administratorului judiciar/lichidatorului de a introduce actiunea. intrucit este vorba in marea majoritate a cazurilor de actiuni in anulare de active de valori insemnate.). In fine. dar este ferit de urmarirea creditorilor . pe argumentul ca in tranzactia respectiva achizitorul a fost diligent. Astfel se pot reduce riscurile de anulare. este un indiciu ca actul nu trebuie incheiat in conditii normale. in care pretul executarii silite este falsificat prin mecanismul pasilor de reducere a pretului la licitatie pina la un nivel care sa poata fi suportat de interpusii debitorului. iar administratorul judiciar/lichidatorul a refuzat expres sau a omis sa introduca actiunea. eventual prin constituirea de garantii personale de la reprezentantii societatii vinzatoare. adica nu pot fi intr-o astfel de actiune decit piriti. astfel ca bunul ramine sub controlul acestuia. situatii care se publica pe site-ul Ministerului Finantelor. fie printr-o cercetare cit de cit atenta a situatiei financiare facuta publica pe site-ul MF sau al Registrului Comertului. Daca exista totusi interesul de a cumpara active de la o societate aflata in perioada suspecta (pretul este bun. trebuie verificata starea financiara a societatii. nu exista decit un risc minor de anulare a unui astfel de transfer de drepturi patrimoniale. activul prezinta mare interes pentru cumparator. decizia de vinzare trebuie sa fie aprobata in organele colegiale de conducere ale societatii sau chiar in AGA ale debitorului. in actiunea in anulare reglementata de Legea insolventei. acelasi lucru se face si cu creditorii falsi sau cu creditorii afiliati debitorului. fara a-l elimina insa. decit calitate procesuala pasiva. spre exemplu. administratorului judiciar/lichidatorului si. Elementele caracteristice ale actiunii in anularea actelor incheiate de debitor in perioada suspecta pot fi rezumate dupa cum urmeaza : A.. . Existenta unor restante de plata a contributiilor la bugetul de stat sau a unor pierderi declarate prin situatiile financiare anulare. atunci actiunea in anulare devine admisibila. pentru cazul omisiunii administratorului judiciar/lichidatorului de a formula actiunea in termen. in principal. adica de debitor si de co-contractanul sau.

Daca in actiunea in anulare formulata peste termen in fata judecatorului sindic se invoca motive de nulitate absoluta (care. administratorul judiciar sau lichidatorul pierde legitimarea procesuala activa speciala pentru actiunea in anulare reglementata de Legea insolventei. (fie in calitatea lor de reprezentati ai intereselor colective ale creditorilor. Suntem in prezenta unui termen de decadere. consider ca si aceasta trebuie introdusa tot in termenul de 1 an. dar nu mai tirziu de 18 luni de la deschiderea procedurii. 59 din Legea insolventei (maxim 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului. inclusiv de administratorul judiciar sau de lichidator. deci. inseamna ca debitorul redevine un participant obsinuit la un litigiu de drept comun. ceea ce ar oferi petentilor sau chiar administratorului judiciar/lichidatorului indolent o modalitate indirecta de ocolire a termenului de exercitare a actiuni in anulare. in cele trei forme ale sale. Actul va putea fi. Desi Legea insolventei omite sa stabileasca un termen pentru actiunea comitetului creditorilor. din oficiu cu o astfel de actiune. administratorul judiciar/lichidatorul va putea fi schimbat pentru motive temeinice. asa cum se stie. nici competenta functionala a judecatorului sindic. care va putea solutiona cauza in conditiile dreptului comun.b) si de art. Este evident ca reintregirea . fie in calitatea lor de reprezentanti legali ai debitorului).20 alin. atacat. Aceeasi solutie referitoare la competenta este aplicabila si in cazul in care data actului atacat este anterioara cu mai mult de 3 ani. in favoarea instantei de drept comun. totusi. iar competenta functionala a judecatorului sindic inceteaza. in mod individual. B. Judecatorul-sindic nu se poate sesiza. intrucit nu sunt intrunite conditiile de admisibilitate ale actiunii in anulare. aplicabil administratorului judiciar/lichidatorului. si nu a unui termen de prescriptie. competenta judecatorului sindic este inlaturata. Legea nu atribuie creditorilor. de 1 an si jumatate. A decide altfel ar insemna ca termenul de decadere fixat pentru administratorul judiciar/lichidator este lipsit de sens. actul nu mai poate fi atacat cu actiunea in anulare reglementata de Legea insolventei. Daca se introduce actiune in nulitate de drept comun. intrucit nu mai exista situatia premisa a procedurii insolventei deschisa fata de debitor si. din moment ce comitetul creditorilor ar putea introduce actiunea si dupa expirarea termenului aplicabil administratorului judiciar/lichidatorului. in conditiile dreptului comun. este de competenta judecatorului sindic. Indiferent de persoana care are legitimare procesuala activa. dupa caz. cu actiune in nulitate. insa. de unde concluzia ca acest termen nu este susceptibil de suspendare sau intrerupere. 1 an sau 120 de zile. in special cele referitoare la termene. adica de la deschiderea procedurii). din moment ce expirarea termenului de decadere duce la pierderea dreptului de a formula actiune in anulare in baza Legii insolventei. Actiunea in anulare trebuie introdusa de administratorul judiciar/lichidator in termen de un an de la expirarea termenului de depunere a raportului “cauzal” prevazut de art. datei deschiderii procedurii. legitimare procesuala activa pentru actiunea in anulare.1 lit. respectiv. nascut si actual pentru a cere nulitatea. atunci judecatorul sindic va putea sa isi decline competenta catre instanta de drept comun. pot fi invocate oricind si de catre orice persoana interesata). C. Daca termenul de decadere fixat de legea insolventei pentru exercitiul actiunii in anulare este depasit. Spre exemplu. actiunea in anulare.considerata admisibila. daca vor putea dovedi un interes direct.

unde nu se va putea aplica prezumtia de frauda decit daca se va putea dovedi intirzierea culpabila a deschiderii procedurii in scopul trecerii termenelor perioadei suspecte. s-a propus is solutia impunerii prin lege a efectului retroactiv al hotararii de deschidere a procedurii. O modalitate de evitare a unui astfel de abuz de drept procesual este reglementata in art. in functie de natura si gravitatea pentru creditori a actului sau operatiunii vizate.299). se prezuma ca incetarea platilor a avut loc pe data pronuntarii sentintei de faliment.com. observindu-se ca durata cuprinsa intre inregistrarea cererii introductive si hotararea de deschidere a procedurii scapa de sub control si prelungirea ei nejusitificata poate oferi prilejul eludarii drepturilor creditorilor prin acte ale debitorului care ar putea fi in fapt. Asadar. o astfel de solutie ar putea elimina practicile debitorilor neonesti care se opun la deschiderea procedurii numai pentru a amina momentul deschiderii procedurii. in mod corespunzator. un an sau 3 ani inainte de data deschiderii procedurii. Data incetarii platii se putea stabili fie prin sentinta de deschidere a procedurii. datei deschiderii procedurii. in cazul in care cererea de deschidere a procedurii apartine creditorului. op.cit. Momentul de la care incepe sa curga cele trei tipuri de termene este ales in mod eronat de legiuitor. era obligatorie fixarea datei incetarii platilor. in asa fel incit cele trei tipuri de termene sa poata fi depasite si astfel actiunea in anulare sa nu mai fie posibila in cadrul procedurii insolventei (unde actiunea in anulare este facilitata in favoarea creditorilor). perioda suspecta se intinde pe 120 de zile. fostul art. practic. actiunea in anulare nu se mai poate exercita in cadrul procedurii insolventei. 722 C. 1 an sau 120 de zile. daca data actului supus unei eventuale actiuni in anulare este anterioara cu mai mult de 3 ani. pentru cazul in care debitorul a intirziat momentul deschiderii procedurii pentru a expira termenele prevazute de art. pana la data inregistrarii cererii introductive. desemnate de doctrina si jurisprudenta drept « perioada suspecta ». precum si termenul de 3 zile in care debitorul trebuia sa ceara deschiderea procedurii pentru a se apara de pedeapsa pentru infractiunea de bancruta. determina provizoriu data incetarii platilor.4 din Legea insoloventei. ci numai pe calea dreptului comun. Dar textul este insuficient si. Acest moment ar fi trebuit sa fie data cererii de deschidere a procedurii de insolventa. inutil. o astfel de solutie ar putea re-echilibra macar in parte diferenta dintre debitor si creditori in privinta informatiei financiar-contabile referitoare la afacerile debitorului. data la care este certa aparitia starii de insolventa. dar poate fi exercitata o actiune in nulitate absoluta. prin sentinta declarativa de faliment sau printr-o alta posterioara. Astfel. actiune care devine din start inadmisibila pentru ca nu mai este in termen. care extinde prezumtia de frauda si dincolo de cei 3 ani. ireversibile. In practica. odata expirate termenele prevazute de art. in conditiile dreptului comun. dispunea ca. In lipsa unei astfel de determinari. 79-80. si cazurilor in care sunt depasite perioadele de 3 ani. Turcu. insolventa este prezumata109. p. facind astfel inutila formularea actiunii in anulare in cadrul procedurii insolventei. In forma actuala a Legii insolventei. unii debitori amina momentul deschiderii procedurii prin diferite mijloace de tergiversare pina cand actul/actele de instrainare potential anulabile se indeparteaza in timp mai mult de 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Aceleasi solutii sunt valabile. prin sentinta separata.patrimoniului debitorului este un astfel de interes si o actiune a practicianului in insolventa nu va putea fi respinsa pentru lipsa de calitate procesuala activa sau pentru lipsa de interes. din oficiu sau la cererea oricarui interesat.. 1 an sau 120 zile anterioare deschiderii procedurii. tribunalul. intrucit. Pe de o parte. data fata de care se calculau termenele actiunii in anulare. dupa caz. Data incetarii 109 In doctrina (I. fie ulterior. atunci actiunea in anulare reglementata de Legea insolventei devine inadmisibila. in cererea sa de deschidere a procedurii recunoaste ca se afla in insolventa actuala sau iminenta. In sistemul Codului comercial. Pe de alta parte. 79-80. 85 alin. fie pentru ca debitorul. . fie pentru ca.

deci. in schimb. In cazul in care actiunea de drept comun este introdusa de administratorul judiciar sau de lichidator. . practic. D. decizia din 16 febr. actiunea in anulare de drept comun formulata de creditor ar fi respinsa ca lipsita de interes sau pentru lipsa calitatii procesuale active. actiunea in anulare de drept comun fiind doar la indemina partilor actului.85 alin. “constituirile” sau “transferurile” de drepturi sunt incheiate de debitor.. nu se poate confunda cu interesele debitorului. Actiunea in nulitate nu va fi suspendata in baza art. Ca si in cazul depasirii termenelor. cocontractantului sau (art. in C. in Pandectele Romane 1941. ceea este motiv de inadmisibilitate a actiunii) sau de creditori. calitatea procesuala pasiva in actiunile in anulare prevazute la art. ca si orice actiune pentru recuperarea bunurilor sau a creantelor debitorului. existenta unui comitet al creditorilor etc. inclusiv in urma unei contestatii din partea debitorului (care avea interesul ca aceasta data sa fie cit mai apropiata de data deschiderii procedurii. priviti individual. intrucit este vorba de o actiune neevaluabila in bani si nu de o actiune pentru realizarea unor creante contra debitorului. cit. putind fi modificata de tribunal.). contestatie formulata in baza art. daca nu sunt indeplinite celelalte conditii de admisibilitate ale actiunii in anulare reglementate de art. de unde concluzia ca « anularea » acestora il poate afecta pe debitor.platilor nu se putea fixa la o data anterioara cu mai mult de 3 ani fata de data declararii falimentului. II. permisa numai partilor actului juridic. Spre exemplu.6 teza intii) ori subdobinditorului de rea-credinta al bunului. 36.25. administratorul judiciar sau lichidatorul nu vor putea actiona in calitate de reclamant pentru debitor. Intrucit “actul fraudulos”. Administratorul judiciar/lichidatorul. si actiunea in nulitate pe drept comun ar trebui solutionata tot de judecatorul sindic. actiunea revocatorie (pauliana). si pentru ca finalitatea actiunii in anulare – reintregirea patrimoniul debitorului. p. Stabilirea datei incetarii platilor era. va putea fi exercitata de administratorul judiciar/lichidator in calitate de reclamant (daca acesta actioneaza in numele creditorilor. Astfel de actiuni sunt inclusiv la indemina creditorilor. cum ar fi actiuni pentru nulitatea absoluta a actelor juridice. actiunea in constatarea simulatiei etc. Dupa expirarea termenului de contestatie. Debitorul este cel ce se apara intr-o astfel de actiune. data incetarii platilor devenea definitiv fixata110. o actiune in constatarea nulitatii absolute. diminuat prin externalizari frauduloase ale acestuia incheiate in perioada suspecta – este in contradictie cu interesele debitorului. debitorul nu poate fi pirit in actiunea in anulare.com. individual. actiunea oblica. permisa oricarei persoane interesate si oricind. 79-80 (legitimare procesuala activa. 723 C. intrucit administratorul judiciar/lichidatorul ar cumula pozitiile contradictorii de reclamant si pirit . o actiune in anulare.com. dar deocamandata o astfel de idee nu poate fi decit o sugestie de lege ferenda. ea este scutita de taxa de timbru. Asadar. se pot introduce actiuni de drept comun pentru invalidarea actelor respective. in aceasta situatie. III. Desigur ca. in calitate de organ al procedurii. provizorie. astfel ca : 110 Cas. Din perspectiva celeritatii si a intereselor creditorilor.adn. pentru a restringe aria de aplicabilitate a actiunii in anulare) sau din partea creditorilor (care aveau interesul ca aceasta data sa fie cit mai indepartata de data deschiderii procedurii. debitorul va avea pozitia procesuala de pirit . intrucit ar inseamna ca debitorul sa isi invoce propria turpitudine. p. pentru a largi aria de aplicabilitate a actiunii in anulare). din moment ce creditorul este un tert de contract. nu poate fi introdusa pe calea dreptului comun. dupa caz.471. 79 si 80 incumba debitorului si. 1940. va fi necesara observarea tuturor conditiilor de exercitiu al acestor actiuni de drept comun.

debitorul va fi reprezentat. In prezenta prezumtiei de frauda. 79) si. si nu neintemeiata. din punctul de vedere al teoriei generale a obligatiilor. 82 ca nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial efectuat de catre debitor in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curente112. debitorul sau co-contractantul sau vor putea sa se apere pe fondul actiunii. de judecatorul-sindic . insa. intrucit debitorul este pirit. la nevoie. Daca. el judecindu-se cu debitorul. dupa caz. aceea de reintregire a patrimoniului debitorului in folosul comun al creditorilor. exceptarea constituirilor de drepturi este nejustificata. ca actul a fost incheiat in perioada suspecta. administratorul judiciar. de administratorul special (art. inseamna ca dovada faptului ca transferul a avut loc in cursul desfasurarii normale a activitatii curente a debitorului face actiunea inadmisibila. efectuind plati fara contraprestatie. cit si constituirea de drepturi patrimoniale. numit. cumulativ. Dovada inexistentei fraudei il apara. . debitorul va fi reprezentat in proces de un reprezentant ad-hoc. ca nu exista frauda si. 79) sau. Daca exceptarea actelor frauduloase este justificata (frauda exista chiar si in cazul activitatii normale a debitorului). Suspiciunea deriva din prezumtia ca debitorul. in subsidiar. nu va fi obligat sa dovedeasca cele sustinute in actiune. in conditii neobisnuite ce depasesc limitele activitatii normale a debitorului si indeplineste si celelalte conditii aferente (art.(i) atunci cind formuleaza actiunea in anulare. lichidatorul sau. Chiar daca buna sau reaua-credinta a co-contractantului nu 111 Tertul dobinditor de rea credinta va fi sanctionat cu refuzul inscrierii sale pe tabelul creantelor cu creanta rezultata din restituirea pretului bunului. Intrucit dispozitia legala este in sensul ca « nu se va putea cere » anularea si nu ca « nu se va putea dispune » anularea. Acestei perioade suspecte i se aplica o prezumtie relativa de frauda in dauna creditorilor. E. va incerca sa diminueze efectele negative pentru sine ale insolventei. transferul nu se situeaza in limitele obisnuite ale activitatii debitorului. Legea insolventei dispune in art. Pentru a nu pierde procesul. Intr-adevar. adica sa tinda la respingerea actiunii ca neintemeiata. (ii) atunci cind comitetul creditorilor formuleaza actiunea. ci numai existenta unor fapte vecine si conexe care sa declanseze prezumtia. si pe co-contractantul debitorului de consecintele nefaste ale admiterii actiunii in anulare. desi actiunea in anulare poate avea ca tinta atit transferul. 80). fiind in prezenta unei contradictii de interese. adica incheierea actului in perioada suspecta (art. 112 Textul se limiteaza la anularea transferurilor de drepturi patrimoniale. obsinuite ale activitatii debitorului. prezumtie care nu se extinde la tertul dobinditor sau sub-dobinditor (art. ca actul a fost incheiat in conditiile normale ale activitatii sale curente (art. adica a caracterului ne-fraudulos al contractului. diminuindu-si pasivul in dauna unor dintre creditori. precum si cu co-contractantul sau . administratorul judiciar/lichidatorul se va situa pe o pozitie neutra. precum si actele frauduloase. 80). adica a faptului ca nu exista frauda (art. comitetul creditorilor. mai ales ca art. fiind anormale sau ocazionale.3). debitorul va trebui sa faca dovada contrarie. Din perspectiva finalitatii actiunii in anulare. externalizind fraudulos sau prin mijloace ruinatoare active. care simte sau vede apropierea catastrofei. cumulativ. tot o constituire de drepturi). Perioada de maxim 3 ani anteriori deschiderii procedurii este cunoscuta in doctrina si sub denumirea de « perioada suspecta ». buna sau reaua-credinta a co-contractantului debitorului nu au relevanta 111. daca acesta nu exista. intr-un astfel de litigiu.85 alin.85 alin. constituind garantii pentru creante neprioritare etc. asupra caruia nu se extinde prezumtia de frauda. Co-contractantul debitorului.6 teza a doua) . caz in care actiunea ar fi admisibila. nu va trebui decit sa dovedeasca faptul ca actul a fost incheiat in conditiile normale. 80 se refera la transferuri si constituiri de drepturi (transferul de drepturi fiind. totusi. administratorul judiciar/lichidatorul va avea pozitia reclamantului.

de liceitatea sau iliceitatea activitatii sale etc. de piata pe care actioneaza. 79 pare a avea ca fundament frauda in dauna creditorilor. reprezinta o buna aparare. consider totusi ca dovada platii unui pret similar cu cel al pietei pentru bunul transferat sau a platii unui pret mai mare. art.80. care poate duce la respingerea pe fond actiunii in anulare. ci cele propuse a fi efectuate de debitor in perioada de observatie. In realitate. in timp ce art. activitatile curente sunt cele din perioada de observatie. inseamna ca existenta unei contraprestatii echivalente a cocontractantului este un bun motiv de respingere a actiunii. 80 pare a avea ca fundament caracterul neobisnuit al actelor debitorului. adica dupa deschiderea procedurii. Textul art. frauda fiind prezumata in dauna debitorului si in favoarea creditorilor. acte juridice care au avut ca efect (nu neaparat ca scop) descompletarea patrimoniului debitorului. 79 se refera numai la acte juridice bi. plati anticipate si contracte care ar putea fi anulate independent de existenta fraudei ? In orice caz. In plus. . Astfel. ceea ce face ca definitia legala a activitatilor curente sa nu fie aplicabila modalitatilor de aparare in actiunea in anulare. 14 din Legea insolventei. de limitele specialitatii capacitatii sale de folosinta. in cazul actiunii in anulare avem de a face cu o perioada anterioara deschiderii procedurii si cu acte juridice deja incheiate sau chiar executate inainte de deschiderea procedurii.sau multilaterale (contracte). 80. adica dovada faptului ca transferul. intrucit patrimoniul debitorului a ramas intreg intr-o asemenea situatie. « Iesirile » de active sau de drepturi pecuniare din patrimoniul debitorului care nu presupun manifestarea de vointa a debitorului. 80 se refera la acte juridice cu titlu gratuit (acte juridice unilaterale). Oare art. nu si la « constituiri » sau acte frauduloase. activitatile curente si desfasurarea lor normala la care se refera art. dar daca vinzarea se face pentru a reloca fabrica din centrul unui oras in afara sa. care dispune ca anularea unui transfer cu caracter patrimonial nu se va putea cere daca acesta a fost efectuat in cursul desfasurarii normale a activitatii curente a debitorului. incheiate in perioada suspecta. fara vreo referire la frauda. 82 tin de tipul afacerii debitorului. in timp ce actiunea reglementata de art. dovada incheierii contractului prin intermediul unui agent imobiliar etc.82. a caror anulare depinde de caracterul lor fraudulos. atunci aceasta vinzare este normala si nu va putea fi anulata. din ratiuni ecologice si de legislatie a mediului. O vinzare de active imobiliare ale societatii care produce tractoare pentru a le transforma in proiecte rezidentiale nu reprezinta o activitate normala. nu intra sub incidenta actiunii in anulare reglementata de art. 3 pct. Intrucit este vorba de o actiune in reintregirea patrimoniului debitorului. bunaoara. Din analiza celor doua texte legale care reglementeaza cazurile de actiune in anulare se observa o distinctie putin justificabila. Or. “activitatile curente” nu sunt cele efectuate propriuzis de debitor in perioada de observatie. operatiuni comerciale. reprezentati de administratorul judiciar/lichidator. Este cazul. se refera numai la cazurile de « transferuri » enumerate la art. al vinzarilor printr-o forma oarecare de executare silita. 80 se refera la « constituiri si transferuri ».. Cu toate acestea prezumtia de frauda se poate extinde si asupra cazurilor prevazute de art. 82 vorbeste de transferuri facute de debitor “in cursul desfasurarii normale a activitatii sale curente” si pare a trimite la definitia activitatilor curente din art. adica valoarea activului a fost inlocuita cu o contra-valoare corespunzatoare. Pe de alta parte. este vorba de acte juridice voluntare ale debitorului (constituirile sau transferurile de drepturi sunt si ele manifestari de vointa). Actiunea reglementata de art.prezinta relavanta in actiunea in anulare. 79-80 din Legea insolventei. Asa cum s-a vazut. chiar anormal sau ocazional. nu are nimic ilegitim in el sau nu are cum sa dauneze creditorilor. dovada efectuarii unui minim de publicitate prealabila vinzarii. daca art. art. 79 se refera la « acte juridice frauduloase ».

adica “persoana” la care se refera art. intrucit ne aflam intr-un litigiu comercial. 79 din Legea insolventei este insotita automat de revenirea activului sau a valorii sale in averea debitorului. Asadar. Pentru asigurarea recuperarii in natura a bunurilor transferate. respectiv. G. Efectul admiterii actiunii in anulare il reprezinta reintregirea activului patrimonial al debitorului. De asemenea. 113 Daca subdobinditorul este sot. cu conditia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna credinta si fara intentia de a-i impiedica. intrucit provenea de la un debitor aflat in insolventa sau in insolventa iminenta113. Legea insolventei pastreaza o diferenta complet nejustificata. similar repunerii in situatia anterioara. inseamna ca tertul dobinditor de rea-credinta este sanctionat foarte dur. caz in care este obligatorie depunerea unei cautiuni. adica de reintregirea activului patrimonial al debitorului. cu conditia ca bunurile respective sa mai fie in posesia tertului contractant al debitorului. Instituirea acestor sechestre opreste si ea circulatia juridica a activului in cauza. dar numai daca acestia au cunoscut sau trebuiau sa cunoasca faptul ca transferul de drepturi era susceptibil de a fi anulat. Astfel. se achita de catre tertul dobinditor contravaloarea bunurilor). Daca. Tertul dobinditor care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea acestuia are dreptul sa se inscrie la masa credala cu valoarea bunului. 79 separatia nu este posibila. masura urmind a fi dispusa de judecatorul sindic chiar si in lipsa unei precizari in petitul actiunii. in cazul actiunii in anulare reglementata de art.F. In caz de reacredinta din partea acestuia. pentru asigurarea contra riscului insolvabilitatii in cazul recuperarii unor sume de bani. 79 nu se vorbeste decit de « anulare ».2 va dobindi bunul. transferurilor si constituirilor de drepturi la care se refera art. Avind in vedere ca inchiderea procedurii se poate solda fie cu radierea debitorului persoana juridica. adica cu stergerea datoriilor anterioare deschiderii procedurii. ca anularea ar fi fara sens daca ea nu ar fi insotita de reintoarecerea in patrimoniul debitorului a activelor externalizate prin frauda in perioada suspecta (sau a valirii acestora). circulatia juridica a imobilului in cauza. anularea la care se refera art. Actiunea in anularea unui transfer cu caracter patrimonial se noteaza din oficiu in cartea funciara. si daca nu au achitat valoarea corespunzatorare a bunului (cele doua conditii sunt cumulative). pentru a fi opozabila tertilor. garantia sau un alt drept real asupra acestuia. ruda sau afin al debitorului. se restituie pretul si. se poate dispune un sechestru judiciar asupra acestora. practic. dreptul sau garantia sub conditia rezolutorie a recuperarii acestora la masa bunurilor de impartit. A se observa ca. intrucit titlul asupra bunului. 80. intrucit el pierde si bunul si dreptul de a-si recupera pretul platit. Principiul restituirii in natura se extinde si la subdobinditorii de rea-credinta. Asadar. se prezuma ca acesta cunoastea starea de anulabilitate a actului. insa. daca in cazul actelor. la art. Este evident. 85 alin. este admisibila o anulare sau o constatare a nulitatii actului care sa nu fie insotita si de repunerea in situatia anterioara. fie cu iertarea de datorii a debitorului persoana fizica. se restituie platile anticipate. Notarea actiunii in cartea funciara opreste. intre art. vor fi “conditionate de dreptul de a fi recuperat bunul”. se radiaza constituirile de drepturi etc. tertul dobinditor nu va avea dreptul sa se inscrie in tabelul creantelor. se va putea dispune un sechestru asiguratoriu. dobindite dupa data notarii in cartea funciara a actiunii in anulare transferului. ca efect al admiterii actiunii in nulitate de drept comun. in cazul nulitatii de drept comun. bunurile (in lipsa acestora. intirzia sau insela pe creditori. 79 si art. intrucit debitorul era in stare de insolventa sau de insolventa iminenta. actiunea fiind introdusa cu singurul scop al reintregirii activului patrimonial al debitorului. 80 se vorbeste expres si de restituirea prestatiilor (repunerea in situatia anterioara). .

ca atare cine formuleaza actiunea are obligatia sa faca dovada existentei acestui element al actiunii revocatorii ».2 teza a doua din Legea insolventei. sanctiunea anularii actului juridic incheiat in perioada suspecta este neconditionata de existenta unui prejudiciu in patrimoniul creditorilor114. cum ar fi darea in plata sau delegatia. p. intrucit obligatiile debitorului intrec intr-o maniera anormala obligatiile cocontractantului) . Reaua-credinta a cocontractantului duce. datio in solutum). Legea franceza enumera si anumite cazuri de nulitate de drept. Acestea pot fi clasificate dupa cum urmeaza : a) actele fara contraprestatie. plata prin emiterea efectelor de comert. Dumitrescu. N.adn. Buna credinta a co-contractantului nu este relevanta in privinta admisibilitatii actiunii in reintregirea patrimoniului debitorului. dealtfel. cand se foloseste sintagma “…in dauna…” legiuitorul nu a prezumat existenta prejudiciului si. Editura Cugetarea. In dreptul nostru. Registrele contabile ale debitorului sau cartile funciare pot demonstra existenta. aceeasi sanctiune este conceputa si in legea noastra. ca de exemplu plata unor datorii neexigibile sau constituirea unor garantii reale pentru datorii anterioare (beneficiarul acestei garantii nu este indepartat de la masa credala. printr-o novatie sau o delegatie etc. deci. cazurilor de anulare reglementate de art. p. iar actul este situat in perioada suspecta. pentru a suporta concursul celorlalti creditori. tribunalul nu numai ca anuleaza actul. pentru ca un act juridic incheiat in perioada suspecta sa fie anulat trebuie ca aceasta sa produca un prejidiciu (tuturor creditorilor sau numai unora dintre ei). C. Rusu. chiar la respingerea creantei sale rezultata din restituirea platii pretului.79 din lege.495. atunci actiunea in anulare devine necesara. sa fie incheiata de debitorul care stia ca este in incetare de plati si actul sa fie incheiat in perioada suspecta. actele cu titlu gratuit (liberalitati) si contractele comutative dezechilibrate (in acest caz vorbim de absenta partiala a contraprestatiei. daca sunt vizibile relatiile de afiliere sau legaturile strinse ale cocontractantilor. In schimb. intra in categoria actelor anulabile. chiar daca cocontractantul nu cunostea incetarea platilor. in dreptul francez. care rastoarna principiul executarii in natura a obligatiei. borderourile de cesiune. p.. fata de redactarea art. intrun trecut nu prea indepartat. practic. ci numai in privinta dreptului co-contractantului de a se inscrie la masa credala pentru pretul bunului. printr-o dare in plata. a unor active importante care. viramentele bancare.485. Prin contrariu. care se impun judecatorului (nulitati neconditionate). tot ceea ce nu se incadreaza in aceasta enumerare inseamna mijloca anormal de plata si. dar el si respinge creanta co-contractantului rezultata din repunerea in situatia anterioara. corespund. atunci cand este vorba de acte incheiate cu un co-contractant care cunoaste starea de incetare a platilor. Este vorba de acte anormale in ele insele si a caror nulitate se impune. la momentul deschiderii procedurii nu mai exista in patrimoniul debitorului. Adam. neobisnuit. intrucit actul respectiv este anormal. c) acte anormale cum sunt : (i) stingerea unor datorii exigibile prin mijloace anormale. o asemenea stingere de datorie nu este naturala si poate justifica banuiala ca creditorul cunostea starea de incetare de plati in care se afla debitorul (C. respectiv. in conditii normale ar fi valabil).com. Autorii sustin ca « este fara putinta de tagada ca. . intrucit plata s-a facut in alt mod decit cel obisnuit (spre exemplu.64. In dreptul francez se considera ca sunt mijloace normale de plata : plata in natura (in bani sau prin remiterea lucrului ce constituie obiectul contractului).545). 83 alin. 79-80 din Legea insolventei. intrucit tertul dobinditor de rea-credinta nu va avea dreptul sa fie inscris pe tabelul creantelor cu creanta rezultata din restituirea pretului. unde este citat M. dar nu mai este privilegiat) . Asa cum rezulta din art. insa. creditorul care a primit altceva decat i se datora este suspectat de frauda . I. (iii) prenotarile unor ipoteci sau gajuri. Cazurile de nulitate de drept. 114 In sens contrar. cardurile si compensatia legala). la care se adauga sintagma "alte moduri de plata admise in relatiile de afaceri" (aceasta include cecurile. fiind facut pentru externalizarea activului si scoaterea sa de sub urmarirea colectiva a creditorilor. Daca pretul sau contraprestatia co-contractantului debitorului sunt derizorii ori disproportionat de mici in raport cu prestatia debitorului. Daca creditorul este platit la scadenta in altceva decit bani (suntem in prezenta unei dari in plata. (ii) depozitarea in consignatie a unor bunuri in perioada executarii silite .A. daca actul este anormal. b) acte care nu corespund obligatiilor debitorului. adica acte pe care acesta nu era obligat sa le incheie. In fine. Bucuresti. ca o sanctiune aplicata cocontractantului si nu actului (care. 1927. Codul de comert adnotat.).

Turcu. Bucuresti 1994. AllBeck. valoarea se intoarce in averea debitorului. 215). Pentru natura juridica de revocare sui generis s-a pronuntat I.420) retine ca. Conform lui P. (1) C.. p.. Actiunea in « anulare » la care se refera art.R. Drept comercial roman. ca atare. 118 In sens contrar. De asemenea. In realitate. 119). care a introdus-o in edictul sau (quae in fraudem creditorum alienat sunt revocantur – D. Ed. Ca urmare a anularii actului. 117 In sensul ca ne-am afla in prezenta unei actiuni revocatorii speciale. ca o consecinta imediata a desesizarii si a indisponibilitatii reale de care este lovit patrimonial falitului » (Cas. p. revocare etc. 116 Pentru prof. tertul co-contractant fiind obligat. Gh.cit. 1992. In schimb. 115 St.. nu opereaza decat in mod relativ. nulitatea prevazuta de art. Beleiu. intrucat il priveste. op. a se vedea I. nefiind decat o revocare. de nulitate relativa 115. suntem in prezenta unor actiuni in reintregirea patrimoniului debitorului. partea care a contractat cu debitorul. Carpenaru. Or. de inopozabilitate116 sau de revocare pauliana117. opozabilitate etc. fie bunul. actiunea pentru anularea acestor acte juridice nu poate fi introdusa de falit. nulitatea este o sanctiune a actului juridic a care se justifica prin incalcarea conditiilor de valabilitate ale incheierii actului. transferul sau constituirea de drepturi patrimoniale sunt realizate in conditiile normale ale activitatii debitorului. in conditiile in care persoana interesata nu dovedeste ca actul. 38. Subdobanditorul bunului va fi tratat la fel ca si persoana care a fost parte in actul incheiat cu debitorul. sa intoarca la masa bunurilor de impartit. 615 . la dosarul procedurii deschise. acela al lezarii drepturilor creditorilor sau acela al eludarii legii si al obtinerii unui profit pentru debitor ori pentru o alta persoana.XLII.C Vlachide (Repetitia principiilor de drept civil. cit si cea actuala. atit cea interbelica. D. Cvasitotalitatea doctrinei. 26 septembrie 1939. iar pentru eventuala restituire a prestatiei sale. A se observa ca. revocarea in profitul exclusiv al masei credale este o forma de inopozabilitate. fata de masa credala.724 alin. s-a pronuntat jurisprudenta interbelica a Curtii de Casatie : « ineficacitatea actelor prejudiciabile masei credale. incheiate de falit. p. 2001. op. cel putin in cazurile prevazute la art. 4) pentru revocarea fraudei comisa de debitor prin acte de instrainare. care se justifica indiferent de culpa si care este straina ideii de sanctiune. Autorul arata ca actele vizate de dispozitiile art. actele juridice incheiate chiar dupa declararea falimentului sunt perfect valabile. Vol II. in care lipseste actul de efecte in profitul exclusiv al masei credale. fie contravaloarea acestuia. Turcu. 201. Europa Nova. in profitul masei credale. Ed. 79 sunt acte savarsite de debitor cu rea-credinta. ci exclusiv in starea de insolventa in care se afla debitorul. p. AllBeck. asa cum este unanim acceptat in doctrina. Se vorbeste.419.. Complicitatea tertului la frauda nu este necesar a fi dovedita. si nu de revocare pauliana propriu-zisa. stare care este ulteriora incheierii actului. « anularea » la care se refera Legea insolventei nici macar nu are caracter de sanctiune118. inopozabilitate. autorul retine si ca frauda poate fi savarsita in doua modalitati. pentru a se retine frauda. este suficient ca debitorul sa fi fost constient ca prin incheierea lui il prejudiciaza pe creditor. la fel ca si ceilalti creditori. Acelasi autor (I. De altfel. care toate au la baza conceptul de sanctiune pentru incalcarea culpabila a conditiilor de valabilitate. Natura juridica a actiunii in nulitate este controversata. Introducere in dreptul civil. 8. de regula. 1940. 79 si art. oscileaza intre a califica aceste actiuni drept forme de sanctiune a actului juridic pentru incalcarea conditiilor impuse de lege fie pentru valabilitatea sa. ed. daca nu a fost complice la frauda. actiunea pauliana este o creatie pretoriana.416. va avea o creanta pe care o va prezenta. spre exemplu. adica pentru cauze contemporane actului (cam acelasi lucru se poate spune si despre inopozabilitate). p. . cit. III. datorata pretorului Paulus. ceea ce este complet in contra ideei de nulitate. I.com.cit. pag. 80. 80 din Legea insolventei nu isi are temeiul in incalcarea conditiilor de valabilitate sau de opozabilitate ale actului juridic in sine. Turcu. deoarece. A se vedea I. Nu este necesara dovada dolului. Casa de Editura si Presa „Sansa”.XXII. Drept civil roman. Turcu. spre exemplu. p.III. a actelor desesizatului. op.151. cu complicitatea unei terte persoane sau de insusi debitorul singur. Regimul juridic al insolventei comerciale. chiar si tertul co-contractant de buna credinta poate fi obligat sa restituie bunul instrainat de debitor sau contravaloarea acestuia. in P. in dublu scop. fie pentru opozabilitatea sa fata de terti. a V-a. reintregirea patrimoniului se impune indiferent daca repunerea partilor in situatia anterioara mai este posibila sau nu. reluata in D. Schiau.65. p.

precum si. Interdictia vinzarii actiunilor sau partilor sociale detinute la debitor de catre conducatorii acestuia 66. este interzis administratorilor debitorilor. impotriva principiilor traditionale ale actiunii in nulitate sau ale actiunii pauliene. invalidarea actului respectiv are efect concursual. constituiri sau perfectari de garantii post factum etc. Judecătorul-sindic dispune. comitetul creditorilor. Debitorul si co-contractantul sau au exclusiv calitatea de piriti intr-o astfel de actiune. nulitatea. 42. dari in plata. la cererea autoritatii de control si supraveghere). dar va fi fost invalidat fata de masa credala numai pentru ca va fi intervenit procedura colectiva fata de debitor.79-80 ar putea fi perfect valabil. fiindu-i straine cauze ulterioare de ineficacitate a actului juridic. Pe de alta parte. De asemenea. Mai mult. fiind in profitul intregii mase credale. In fine. Invalidarea profita chiar si creditorilor ale caror creante s-au nascut ulterior perfectarii actului atacat. indisponibilizarea titlurilor detinute de administrator la debitori. corelativ. Aceste formalitati sunt necesare pentru asigurarea opozabilitatii fata de terti a interdictiei de instrainare. ceea ce inseamna ca acest acord ar putea fi dat si prin alt act al judecatorului. să înstrăineze. prin hotarirea de deschidere a procedurii. 79-80 din Legea insolventei are doar administratorul judiciar sau lichidatorul. ca de altfel si revocarea pauliana si inopozabilitatea. acţiunile ori părţile lor sociale sau de interes pe care le detin la debitor. Or. in subsidiar. persoane juridice. si nu in intesesul individual al creditorilor. §7. Asa cum rezulta din interpretarea per a contrario a textului art. debitorul. legitimare procesuala activa in actiunea in « anulare » reglementata de art. fie in cea . după deschiderea procedurii la cererea creditorilor. debitorul nu si-ar instraina activele cu consecinte ruinatoare. atunci ar avea dreptul sa ceara anularea sau constatarea nulitatii si debitorul si co-contractantul sau. interdictia de instrainare opereaza numai in cazurile in care procedura insolventei s-a deschis la cererea creditorilor. nu si-ar defavoriza creditorii in beneficiul sau sau al altor creditori prin plati anticipate. inseamna ca el este valabil incheiat la momentul deschiderii procedurii. adica in conditii normale. sa efectueze formalitatile necesare indisponibilizarii în registrele speciale de evidenţă ori în conturile înregistrate electronic. Daca debitorul este in faliment (fie in procedura generala. Conform art. trebuie retinut ca interdictia instrainarii si. sub sancţiunea nulităţii. dupa caz. Dispozitia legala se refera la acordul judecatorului-sindic. nu si in cazurile in care procedura s-a deschis la cererea debitorului (si nici in cazurile in care s-a deschis falimentul fata de institutiile financiar-bancare. depasirea limitelor activitatilor curente ale debitorului. urmind ca administratorul judiciar sau lichidatorul ori.Ceea ce caracterizeaza in modul cel mai specific aceste actiuni este neobisnuitul actului debitorului. daca ar fi vorba de nulitate. care nu au calitate procesuala activa in astfel de actiuni. Ridicarea interdictiei de instrainare este justificata in cazul in care vinzarea titlurilor detinute de administrator la debitor este necesara pentru implementarea unui plan de reroganizare propus de administratorul judiciar sau de creditorii care detin cel putin 20% din totalul creantelor. Dincolo de limitele temporale ale perioadei suspecte sau de constringerile procedurii insolventei. Or. presupun incalcarea unor conditii contemporane incheierii actului. 42 din Legea insolventei. fără acordul judecătorului-sindic. Intr-adevar. in conditii normale. masura indisponibilizarii pot fi ridicate prin hotarire a judecatorului sindic. actul juridic in cauza fiind prin definitie pre-existent deschiderii procedurii. depasire care exteriorizeaza starea psihologica anormala a debitorului de dinainte de deschiderea procedurii. actul juridic « anulabil » in baza art. iesirea acestuia din tiparele sale normale.

actionarii care sunt si administratori ar putea sasi cedeze actiunile.simplificata). spre exemplu. astfel ca masura indisponibilizarii este inutila. nu si in cazul in care procedura s-a deschis la cererea debitorului. si nu calitatea de asociat sau actionar). astfel. Termenul de “administrator al debitorului” trebuie interpretat in sensul larg al notiunii de administrator. persoana fata de care opereaza interdictia de instrainare este atit administratorul obisnuit. Interdictia nu ii priveste. Spre exemplu. ci acoperirea creantelor contra debitorului. cit si membrii consiliului de supraveghere. Daca. 2 din Legea insolventei) sau ideea de a-i impiedica pe administratori sa se elibereze de actiuni/parti sociale si sa scape. fie muta sediul social al debitoarei in alt judet. La fel.42 impune interdictia instrainarii si indisponibilizarea doar in cazul in care procedura s-a deschis la cererea creditorilor. ideea de protectie tertilor fata de administratorii care incearca sa scape de actiunile/partile sociale emise de un debitor insolvent si. ca cel putin 90% din cazurile de insolventa sunt cazuri de procedura simplificata. directorul sau membrul directoratului. ulterior. Legea societatilor comerciale acestei notiunii. ceea ce lasa reglementarea interdictiei de instrainare in postura de text legal cvasiinutil. intrucit aceste titluri nu mai au nici o valoare si. devin caducei dupa radierea debitorului. In configurarea unei solutii. Garantia este. insa. Pentru astfel de manopere exista. mai important este de a sti daca. insa. s-ar putea identifica si alte finalitati subsidiare ale reglementarii. pe presedintele si pe membrii comitetului director al asociatiei sau fundatiei. cit si pentru motive de cvasiinutilitate a reglementarii. Pe de alta parte. 138 din Legea insolventei (desi raspunderea se angajeaza pentru fapte contemporane aparitiei starii de insolventa si are in vedere doar calitatea de organ de conducere al debitorului. deci de faliment). nu pot emite titluri de participare. In orice caz. In practica. practic titlurile emise de debitor. multe alte metode de contracarare. nascuta din antrenarea raspunderii acestora in baza art. deci. interdictia nu poate fi extinsa la toate persoanele care ar detine actiuni/parti sociale emise de debitor. Interdictia de instrainare si masura indisponibilizarii se justifica prin idea de asigura creditorilor o garantie a executarii creantei contra administratorilor. Asadar. in cazul reorganizarii prin cooptarea unui tert investitor. fie dispar. pentru a tergiversa procedura sau chiar pentru a atrage competenta altui tribunal. 138 din Legea insolventei. unii administratori ai unor persoane juridice fata de care s-a deschis procedura insolventei isi vind actiunile sau partile sociale catre terti care. administratorul judiciar sau de catre creditori) se propune vinzarea unor pachete de actiuni catre terti. In fine. intrucit acesti potentiali debitori in proceduri de insolventa nu au capital social si. pe care il da. Avind in vedere ca. in vederea implementarii planului. insa. facind inutila sau dificila actiunea in raspundere. deci si cele detinute de administratorii debitorului la acesta. iluzorie. procedura s-a deschis la cererea creditorilor. insa. in sfera persoanelor carora le este interzisa instrainarea titlurilor de participare emise de debitor intra si conducatorii institutiilor financiar-bancare si ai organizatiilor cooperatiste (oricare ar fi denumirea acestora). inseamna ca reglementarea interdictiei de instrainare este cvasiinutila. in majoritatea covirsitoare a cazurilor debitorul chiar nu mai are nici o sansa de supravietuire odata deschisa procedura colectiva (sa ne reaminitm. asa cum rezulta din art. deci. mai eficiente decit masura indisponibilizarii. sunt lipsite de valoare. de altfel. ca masura de realizare a planului. insa. lipsite de valoare (cu toate ca scopul procedurii insolventei nu este protectia tertilor. de o eventuala raspundere angajata in baza art. . nimic nu se opune la instrainarea actiunilor administratorilor debitorului. daca actiunile/partile sociale sunt emise de un debitor fara nici o sansa de redresare sau de supravietuire. Daca debitorul a cerut deschiderea procedurii si prin planul de reorganizare (propus de debitor. trebuie reamintit ca art. atit pentru motive de corecta interpretare a textului legal. spre exemplu.

nu si de cele ulterioare acestui moment si. in conditiile imbogatirii fara justa cauza (actio de in rem verso)119. in plus. Creanta rezultata dintr-o astfel de actiune este una originara si nu derivata din creanta contra fostei societati. care. fostii asociati/actionari vor putea fi. iar majorarea nu isi gaseste o justa cauza. o iertare de datorie care intervine in puterea legii. pentru imbogatire fara justa cauza. Din punct de vedere practic. D. totusi. este o cauza justa pentru marirea patrimoniului fostului asociat/actonar si. ci ca efect al disparitiei personalitatii juridice. 1 din Legea insolventei se refera exclusiv la persoanele fizice care sunt debitori intr-o procedura de faliment. C.137 alin. a fostului asociat/actionar. in cazul persoanei juridice opereaza stingerea tuturor datoriilor. putem retine ca si in acest caz opereaza stingerea datoriilor persoanei juridice. actio de in rem verso este greu de probat. si nu in baza unei conventii intre creditor si. atunci asociatii/actionarii vor putea fi obligati la plata creantei contra fostei societati debitoare. S. Inchiderea procedurii de faliment duce la descarcarea (iertarea) de datorii a debitorului persoana fizica. Nu este vorba. Piperea. prin radierea masurii din registrele de actiuni.atunci vinzarea actiunilor administratorilor nu este posibila decit cu acordul judecatorul sindic. respectiv. Daca creditorul respectiv va putea demonstra ca patrimoniul sau a fost redus in favoarea majorarii patrimoniului asociatilor/actionarilor piriti. este vorba numai de debitorul persoana fizica. in marea majoritate a cazurilor. (ii) stingerea datoriilor fostei societati. in principiu. atit cele anteriorare. dar nu ca efect al descarcarii de datorii. care ramine stinsa. asa cum nu este vorba nici in cazul radierii dupa lichidarea obisnuita a unei societati comerciale. ci de o raspundere proprie.1 teza intii). nici in acest caz. Asadar. a se observa ca textul legal citat opereaza o modalitate noua de stingere a obligatiilor. si avind in vedere ca datoriile sale nu se transmit unei alte persoane juridice sau fizice ca urmare a radierii. in plus. niciun element al creantei vechi si nici un accesoriu al acesteia nu se transfera asupra noii creante. Carpenaru. cu exceptia cazului in care acesta va fi fost gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori de transferuri frauduloase (art. fata de care efectul descarcarii opereaza numai pentru datoriile anterioare deschiderii procedurii. Pe de alta parte. Efectul extinctiv de personalitate juridica antreneaza si efectul extinctiv de datorii. cit si cele ulterioare deschiderii procedurii. Predoiu. de o raspundere a fostului asociat sau actionar pentru datoriile fostei societati. Cu toate acestea. nu si de debitorul persoana juridica.748.cit. §8. 2006. de care oricum 119 Pentru amanunte. In cazul inchiderii falimentului. o actio de in rem verso a unui creditor al fostei societati are sanse chiar mai reduse de reusita decit in mod obisnuit. Stergerea datoriilor debitorului 67. urmeaza sa admitem ca descarcarea de datorii nu se aplica debitorilor persoane juridice. care va putea da o hotarire sau o dispozitie de ridicare a indisponibilizarii. observind ca. 137 alin. a se vedea St. Gh. Trebuie precizat ca este vorba numai de datoriile anterioare deschiderii procedurii. creanta care s-a stins ca urmare a inchiderii falimentului. debitor ori in baza unei liberalitati din partea creditorului. necunoscuta in dreptul civil. inchiderea falimentului unei persoane juridice se soldeaza cu radierea acesteia. adica cu decesul sau oficial. p. . op. Spre deosebire de situatia debitorului persoana fizica.. David. intrucit (i) stingerea obligatiilor fostei societati este efectul inchiderii falimentului. ca intre micsorarea unui patrimoniu si marirea celuilalt (celorlalte) exista o legatura de cauzalitate. Avind in vedere ca art. Ca si in cazul radierii societatilor comerciale pentru alte motive decit inchiderea falimentului. actionati in judecata de oricare dintre fostii creditori.

§9. unele creante sunt reduse prin programul de plati. actionari sau membri 68. 137 alin. fidejusorul sau co-debitorul principal sunt tinuti. ci a stingerii creantei bugetare. la plata (art. Principiul separatiei de patrimonii este prevazut. beneficiu care nu se extinde si la fideiusor sau la codebitor. Solutia este indirect confirmata si de dispozitiile art. nu se aplica. actiunea poate fi respinsa ca inadmisibila. iar bunurile sau creantele respective nu vor fi fost inca lichidate la data inchiderii procedurii falimentului. Este evident ca. 137 alin. el neexistind decit datorita existentei procedurii insolventei. concomitenta cu majorarea patrimoniului. Intrucit legea nu distinge. suntem in prezenta unei personalitati juridice fictive. cu exceptia cotei incasate in cursul reorganizarii. gajul general al creditorilor sai chirografari. atit prin reducerea principalului sau a dobinzilor. stingerea datoriilor nu este efectul descarcarii de datorii. de unde rezulta ca. 110 din Legea insolventei. in timp ce datoria principala se stinge. in cazul esecului reorganizarii. contributia la capitalul social a celor in cauza fiind si ea pierduta. in continuare. Pentru o societate sau alta persoana juridica in bonis. in cazul persoanei juridice fata de care s-a inchis procedura falimentului. legea deroga de la regula accesorialitatii. acceptate de creditori prin vot (sau impuse de votul majoritar al celorlalti creditori) devin ireversibile odata cu confirmarea planului. cit si prin renuntarea la dobinzi si penalitati. persoana juridica este proprietar al bunurilor din patrimoniul sau. Intr-adevar.3 din Legea insolventei). Asadar. Legea acorda beneficiul descarcarii de datorii intuitu personae. in cazul societatilor comerciale. Efectul extinctiv se extinde si la creantele bugetare. revenind la regula accesorialitatii. ci efectul stingerii personalitatii juridice. trecerea la asociati/actionari/membri a proprietatii asupra acestor bunuri sau confuzia de patrimonii intre acestia si persoana juridica nu sunt posibile. Daca s-a confirmat un plan de reorganizare fata de un debitor. creditorii participa la distribuiri cu valoarea creantelor inscrise in planul confirmat. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa lichidare la asociati. Acest drept de proprietate este un efect patrimonial al deschiderii procedurii. daca toate datoriile vor fi fost acoperite. In conditii normale. adica exclusiv debitorului falit onest. In cazul descarcarii de datorii. in acest caz. inseamna ca efectul extinctiv al confirmarii planului se mentine si in cazul in care planul esueaza in faliment. in total sau in parte. actionarii sau membrii debitorului persoana juridica pot deveni proprietari ai bunurilor din patrimoniul debitorului sau titulari ai drepturilor de creanta pe care acesta le detinea contra debitorilor sai.3). nu ne aflam in prezenta unui ajutor de stat.asociatul/actionarul nu era tinut. asociatii. prin efectul legii si al unei hotariri judecatoresti. acesta va fi descarcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea inainte de confirmarea planului si cea prevazuta in plan (art. pentru reusita planului. Prin efectul inchiderii procedurii falimentului. Avind in vedere ca. . din moment ce pastreaza intacta obligatia accesorie (fideiusiunea). in prezenta unei astfel de micsorari. trebuie sa decidem ca si cele doua obligatii de garantie se sting odata cu obligatiile principale (stinse impreuna cu toate obligatiile debitorului). Aceasta inseamna ca toate modificarile cuantumului creantelor operate prin plan. In caz contrar. inseamna ca norma speciala care inlatura efectul descarcarii fata de fideiusor si fata de codebitorul principal si care este o norma de exceptie ce nu se poate extinde prin analogie. este insotita de disparitia actiunilor sau partilor sociale emise de fosta societate. Un plan confirmat fiind un plan votat si admis de judecatorul sindic. de altfel. patrimoniu care constituie.

judecatorul sindic va pronunta o sentinta de inchidere a procedurii falimentului si de radiere a debitorului. Trecerea in faza de inchidere a falimentului fata de un debitor persoana juridica inseamna trecerea personalitatii juridice a debitorului in faza terminala. Situatia este similara cu cea prevazuta de art. 1928. se poate pune problema unui partaj intre fostii asociati/actionari. iar art. art. decide radierea din registrul comertului. a) din Legea insolventei dispune ca. fostii asociati/actionari devenind co-proprietari asupra acestor bunuri. 133 lit. pentru imparteala averii societatii intre asociati. Curs de drept comercial roman. In aplicarea acestora se va tine. desi prin actul constitutiv asociatii/actionarii s-ar fi putut intelege asupra unor cote diferite sau ca 120 In acest sens. 1530 C. 133 lit.191.de art. fara lichidare. Carpenaru. „Fundatia Culturala Regele Mihai I”. dispozitiile referitoare la contractul de societate se aplica si societatilor comerciale. in masura in care nu sunt contrare legilor si uzurilor comerciale. art.com. Ca si in cazul lichidarii voluntare. 3 alin. 1998. Spre exemplu. actionarii sau membrii debitoarei redevin persoane nelegate de pactul societar si. acolo unde legea comerciala nu dispune. din faptul ca. procedura falimentului se inchide. dar si transferul catre asociati/actionari al dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa radiere. Asadar. Intrucit nimeni nu poate fi obligat sa ramina in indiviziune. la regulile privind imparteala mostenirii. 149 din Legea insolventei dispune ca dispozitiile acesteia se completeaza cu cele ale Codului commercial. 235 din Legea societatilor comerciale. in fine art.262. Dispozitia legala referitoare la transferul dreptului de proprietate la asociati/actionari pentru inchiderea falimentului inainte de lichidarea completa a bunurilor debitorului este lacunara. Ed. motiv pentru care devin aplicabile dispozitiile Codului civil referitoare la lichidare 120. 1 alin. dispune ca. se aplica legea civila si. D. All Beck. imediat dupa radiere. iar asociatii. insa. ale Codului civil si ale Codului de procedura civila. daca toate creantele au fost acoperite prin distributiile facute. daca toti asociatii sau membrii debitorului persoana juridica soliticita acest lucru. personalitatea juridica a debitorului se stinge ca urmare a radierii. . co-proprietari in indiviziune asupra surplusului de bunuri sau creante inca nelichidate.civ.. p. 1531 C. potrivit art.D. prin acordul tuturor asociatilor/actionarilor. in primul rind. Bucuresti.2 C. chiar inainte ca bunurile debitorului sa fi fost lichidate in intregime. text care reglementeaza dizolvarea unei societati comerciale care si-a achitat toate datoriile si. nici Legea insolventei nu reglementeaza insa acest partaj. daca mai ramin dupa ce vor fi fost achitate sau acoperite toate datoriile persoanei juridice. Dupa ce judecatorul sindic dispune radierea.a) din Legea insolventei dispune ca bunurile trec in proprietatea asociatilor/actionarilor proportional cu cotele de participare la capitalul social. nici procedura a insolventei care sa poata fi deschisa fata de o astfel de entitate. “in masura compatibilitatii lor”. trec la asociatii. Bunurile sale. deci. Astfel. care au apartinut fostei persoane juridice. Bunurile ramase nelichidate (inclusiv creantele) urmeaza sa treaca in proprietatea indiviza a asociatilor/actionarilor.1 din Legea societatilor comerciale si este atributul de esenta al personalitatii juridice a societatii comerciale. face trimitere. p. corespunzator cotei de participare la capitalul social. si in cazul inchiderii falimentului inainte de lichidarea complete a bunurilor debitorului poate apare problema partajului intre asociati/actionari surplusului de bunuri. fara de care nu exista subiectivitate proprie a societatii si. Curs de societati comerciale.civ. la forma acesteia si la obligatiile ce rezulta intre mostenitori. Art. a se vedea D. societatea inceteaza sa mai existe. se naste o indiviziune asupra bunurilor respective. cont si de dispozitiile special ale Legii insolventei. in acelasi timp. Intradevar. Nici Legea societatilor comerciale. Gerota. actionarii sau membrii sai. corespunzator cotelor de participare la capitalul social. Ed. precum si St. Dificultati rezulta.

Asdara.8 din Codul fiscal. nu si trecerea proprietatii la asociati/actionari. La fel. asimilat de Codul fiscal cu impozitul pe venit. „venitul impozabil realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul in capitalul social al persoanei fizice beneficiare”.1 lit. daca fostii asociati/actionari sunt persoane fizice. 133 lit. Totodata. Surplusul de bunuri rezultat in urma inchderii falimentului inainte de lichidarea complete a lor poate sa genereze un impozit. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile este supus intabularii. de la data constituirii sale si pina la data platii impozitului final. desigur. conforma caruia „venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%. nu reprezinta dividend „distribuirea in bani sau in natura efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice”.nu se pot atribui asociatilor sau fondatorilor. care nu prevede decit radierea. bunurile surplus nu sunt venituri de natura dividendelor. si deci va fi virat fiscului de catre lichidator. dar a lasa pe seama fostilor asociati/actionari problema titularitatii dreptului de proprietate asupra bunurilor-surplus ar insemna o denegare de justitie din partea judecatorului-sindic.26/2000 privind asociatiile si fundatiile dispune ca bunurile ramase dupa lichidarea acestora – inclusiv cele ramase dupa inchiderea falimentului . Dificultati pot apare si in plan fiscal. intrucit OG nr. motiv pentru care la intabulare sau la notificarea catre debitorul cedat a schimbarii creditorului ar intimpina dificultati insurmontabile. 121 Potrivit art. raminind un surplus de bunuri. Probabil ca Legea insolventei ar trebui. daca exista un surplus de bunri ori daca sumele de bani obtinute din vanzarea bunurilor si recuperarea creantelor debitorului sunt mai mari decat valoarea totala a creantelor inscrise in Tabelul definitiv consolidat iar excedentul urmeaza a fi distribuit actionarilor/asociatilor societatii.66 alin. pentru a fi opozabila acestuia.aportul fusese constituit avind vedere doar folosinta asupra bunurilor aportate si nu dreptul de proprietate. Desi impozitul in cauza urmeaza a fi suportat de asociati/actionari.67 alin.7 alin. dificultati pot apare si in legatura cu titularitatea asupra bunurilor-surplus.a) nu rezulta decit ca sentinta de inchidere a falimentului consemneaza inchiderea procedurii si radierea persoanei juridice. in intelesul Codului fiscal. conform art. In al doilea rind. si in aceasta privinta. impozitul fiind final”. ca urmare a aplicarii ratei anuale a inflatiei. A se observa ca aportul la capitalul social luat in calcul pentru a se putea stabili baza de aplicare a impozitului de 16% este cel actualizat ca urmare a reevaluarii patrimoniului societatii sau. ci doar asimilate dividendelor. ceea ce inseamna ca. Asadar. desi cota de impunere este aceeasi. dupa caz. cu ocazia distributiei finale. intrucit este un impozit care se plateste prin retinere la sursa. fie urmat de acceptarea cesiunii de catre debitorul cedat. pentru a fi opozabil tertilor. daca fostii asociati/actionari sunt persoane juridice121.12. revizuita. Dar. . care este titlul de proprietate (indiviza sau partajata deja) si care este titlul creantei necesare formalitatilor de opozabilitate? Consider ca titlul despre care vorbim este chiar sentinta de inchidere a procedurii. si cu impozitul pe dividend. el incumba societatii falite. Este adevarat ca din textul art. precum si transferul dreptului de proprietate indiviza asupra bunurilor sau al dreptului de creanta divizat la asociati/actionari. in care judecatorul sindic trebuie sa dispuna si radierea persoanei juridice. transferul unei creante trebuie fie notificat. intrucit fostii asociati/actionari ar urma sa-si dovedeasca titlul cu hotarirea de inchidere a procedurii. Improprietarirea asociatilor sau a fondatorilor asupra bunurilor-surplus al lichidarii nu este posibila in cazul asociatiilor si fundatiilor care au fost debitori intr-o procedura de faliment care s-a inchis pentru acoperirea intregii mase credale.d) din Codul fiscal. este aplicabil art.1 pct. si aceasta din urma este o solutie.

neputind dura in timp si are. practic. si in acest caz debitorul persoana juridica este. In schimb.5 din Legea insolventei. o faza prealabila falimentului. care vor avea si calitatea de reprezentanti legali ai debitorului. nu a formulat in termen legal declaratie de intentie de reorganizare. pe data numirii sale. care ii inlocuieste de drept. din ratiuni obiective sau subiective si culpabile. 1 alin. Daca debitorul persoana juridica si-a exprimat intentia de reorganizare. administrarea averii sale este incredintata administratorului special. administrarea averii sale trece la administratorul judiciar sau la lichidator. ca practic. desesizarea ulterioara a debitorului este exclusiv judiciara si sanctioneaza pierderile continue aduse averii debitorului in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii ori lipsa sanselor de reorganizare. debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea. insasi mandatul administratorului special este suspendat. fie de catre lichidator. intrucit trebuie introdus in toate cauzele debitorului in care acesta este reclamant. administratorul special nu este reprezentantul debitorului. intrucit organele sale isi exercita in continuare mandatul. altele decit actiunile in pretentii. desesizarea debitorului nu rezulta din omisiunea declararii intentiei de reorganizare sau din inexistenta dreptului debitorului la reorganizare. Numai in cazurile exceptionale in care. totusi. isi vede mandatul intrerupt. Intr-adevar. in favoarea administratorului special. precum si in cauzele in care acesta este pirit. desesizat. Daca debitorului i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea.2 (procedura simplificata). administrarea averii sale trecind fie la administratorul judiciar sau la lichidator. ridicarea dreptului de administrare pentru pierderi si pentru lipsa sanselor de reorganizare este vecina cu falimentul. In toate situatiile. si in acest caz. Desesizarea pentru inexistenta dreptului la reorganizare sau a declaratiei de intentie de reorganizare sanctioneaza situatiile prevazute la art. in functie la data deschiderii procedurii. dar intreprinderea debitorului mai poate fi. daca debitorului nu ii este permisa reorganizarea sau. fie la administratorul special. ci reprezentantul actionarilor sau ai asociatilor debitorului persoana juridica. . ci din hotarirea judecatorului-sindic. Dar aceasta situatie este precara. 3 pct. asa cum rezulta din art. de altfel. 47 alin. desesizat. a comitetului creditorilor sau a oricaruia dintre creditori care probeaza ca debitorul provoaca pierderi continue averii sale sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan de reorganizare. desi ii este permisa reorganizarea. reintrarea in stare de insolventa dupa ce debitorul a mai fost in reorganizare judiciara in ultimii 5 ani (art. desi acest drept i-a fost conferit prin lege de faptul ca si-a declarat in termen intentia de reorganizare. de fapt. un caracter evident ilegal. Desesizarea debitorului 69.30 din Legea insolventei. in baza unui plan de reorganizare propus de administratorul judiciar sau de creditor. fie de catre Curtea de Apel in raza careia isi avea sediul defunctul ONG. Cu siguranta. administratorul judiciar sau lichidatorul este reprezentantul judiciar al debitorului. Debitorul este. In acest caz. nu a fost numit un administrator special. §10. Asadar. pronuntata in conditiile art.30) sau esecul planului de reorganizare si este automata. Desesizarea judiciara este. reorganizata. pe administratorii statutari ai debitorului. Deschiderea procedurii atreneaza desesizarea debitorului.ci ele trebuie repartizate unei ONG cu scop indentic sau similar. la cererea administratorului judiciar. insa. administratorul special fiind si el suspendat din functie. In aceasta situatie. din moment ce managementul sau. dupa cum debitorul si-a exprimat sau nu intentia de reorganizare.

se considera ca prin desesizare. curator). nu se poate spune ca reglementarea referitoare la desesizare este foarte coerenta. menit in proiectul Legii insolventei a acoperi tocmai aceasta lacuna de reglementare..com. Daca. unul dintre asociati/actionari. si nu sa fie dedusa pe cale de interpretare a dreptului comun. V. el pastreaza de la lege anumite drepturi procesuale cu caracter exorbitant.adn. Jurisprudenta Curtii de Casatie era si ea in acest sens. echivalent. totusi. careia nu poate sa-i aduca nici un prejudiciu. un mandatar ad-hoc numit de judecatorul-sindic etc.61/1916. Astfel. Actele sale sunt numai inopozabile masei credale. p. s-a transformat in Legea propriu-zisa a insolventei in inversul sau. lichidarea spre indestularea creditorilor. dreptul de proprietate asupra bunurilor aflate in patrimoniul sau nu este alterat in nici un fel. p. ele ramin bine facute (C. in mod evident. chiar daca debitorul este desesizat. desesizat. pina cind se va trece la faliment.adn. adica intr-o institutie care incurca mai mult decit sa ajute. doctrina interbelica 123 a conchis ca din ziua falimentului i se ridica falitului administratia bunurilor sale.adn. fiind. din acest punct de vedere. in sensul ca lichidatorul va face toate actele de dispozitie. s-a decis ca « falitul nefiind lovit de incapacitate.). De altfel. divort. pentru valabilitate.. dreptul de a incheia acte juridice de natura strict personala (casatorie. Daca judecatorul sindic nu cere anularea acestor acte. fie automat.com. dar ar fi fost preferabil ca solutia sa fie prevazuta in lege. si aceasta calitate ii este suspendata).In orice caz. 717 C.. fara ca falitul sau persoana cu care a contractat sa poate cere anularea acestor acte (Cas. Din interpretarea fostului art. prin administratorul special. patrimoniul sau se separa in doua fractiuni distincte. in cazurile in care debitorul este desesizat. de administrare si de conservare necesare lichidarii averii falitului. el va avea dreptul de a-si conduce afacerea. p.com.). adica dreptul de a incheia afaceri sau efectua activitati comerciale conform regulii business as usual. afacerea sa va putea fi continuata de administratorul judiciar. din contra. administratorul special devine un reprezentant exclusiv al actionarilor sau al asociatilor debitorului (in cazul desesizarii judiciare. in care debitorul este desesizat.462). Pe de alta parte. doar de reprezentantul legal. Dar in realitate nu este vorba decit cel mult in cazul debitorului persoana fizica de o limitare a capacitatii juridice122. un patrimoniu de afectatiune. in acelasi timp. debitorul este desesizat.. adica. administratorul special este oprit de la a-l reprezenta pe debitor tocmai in cazurile in care o astfel de reprezentare ar fi imperativa. actele sale sunt valabile in ele insele. In cazul debitorului persoana fizica.460. ca. Cel care administreaza in acest scop special masa active este lichidatorul. de indata ce s-a deschis procedura falimentului. fie pentru ca nu este posibila o reorganizare. fie pe cale judiciara.461). . cu trustee-ul din dreptul anglo-saxon. acest reprezentant va putea fi administratorul statutar. cand drepturile incapabilului sunt exercitate prin intermediul unei alte persoane (tutore. Masa bunurilor debitorului (masa active) supusa lichidarii devine. 123 A se vedea C. acesta din urma pastrind. Se obisnuieste sa se comparare aceasta desesizare a debitorului cu o incapacitate de exercitiu. Daca debitorul nu este desesizat. Afectatiunea este. in C. cit. “isi pastreaza dreptul de a-si administra averea”. 70. Astfel. nr. ci numai de o indisponibilitate fata de masa credala. I. acceptarea sau renunatarea la o succestiune etc. dec. spre exemplu. utilizind formula din Legea insolventei. Solutii practice exista (asa cum am aratat in cap. nu si proprietatea bunurilor 122 Majoritatea doctrinei interbelice nici nu era de acord ca am fi in prezenta unei incapacitati. fie pentru ca reorganizarea a esuat. Asa cum am mai spus si cu alt prilej. mai sus analizata. din acest moment. pe care nu si le mai poate exercita prin administratorul special.com. S-a vazut. debitorul nu devine incapabil. Dar chiar si in aceste cazuri. reafirm ca administratorul special. actele de dispozitie ale incapabilului fiind semnate.

cu capacitate de exercitiu restrinsa si cu capacitate de exercitiu deplina. nr. capacitatea sa judicia ramine aceeasi. sunt aservite scopului falimentului. nu avem de a face cu o incapacitate. chiar daca apartin falitului.adn. din momentul respectiv. apud. este nedemn de a exercita profesia de avocat. prin administratorul special. debitorul isi pastreaza dreptul de administrare. chiar reabilitat.. nu are vointa organica proprie si nu se manifesta decit prin organele sale. Carpenaru. de altfel. Or. intocmai cum actele organelor debitorului din perioada in care se afala in bonis erau actele debitorului insusi. in cazul unei persoane juridice nu se poate opera o reala separare intre categoriile traditionale de capacitate de folosinta si capacitate de exercitiu.com. falitul fraudulos. Predoiu. de regula. in cazul persoanei juridice. de altfel. si nu fizica. Cel care a fost gasit vinovat de savirsirea unor infractiuni prevazute in Legea insolventei sau in Legea societatilor comerciale ori a unor infractiuni economice prevazute in Codul penal nu mai pot fi fondatori si nici administrator de societati comerciale timp de 5 ani de la reabilitare. p. 2006. Desesizarea. 3435 alin.adn. Piperea. op. §11. administrat de judecatorul-sindic in vederea lichidarii124.com. numai in cazul debitorului persoana juridica. Numai persoanele fizice pot fi lipsite de capacitate de exercitiu. dupa caz. conceptia anglo-saxona asupra desesizarii debitorului aflat sub incidenta procedurii de bankruptcy. p. ci cu o inlocuire a reprezentantului legal. debitorul persoana fizica. Dizolvarea persoanei juridice in caz de trecere la faliment 71. sunt actele persoanei juridice insasi (art. numai ca drepturile sale sunt exercitate de administratorul judiciar.. Gh. ceea ce inseamna ca actele acestora sunt actele debitorului. Fintescu. pina la lichidare.sale. se traduce prin incetarea functiei reprezentatilor legali in favoarea administratorului judiciar sau a lichidatorului. Persoana juridica isi exercita drepturile si isi asuma obligatiile prin organele sale iar actele juridice facute de organele sale. D. Asadar. aceste bunuri alcatuiesc un patrimoniu de afectatiune. obligatoriu persoane deplin capabile. nu si in cazul debitorului persoana fizica). debitorul persoana juridica nu sufera decit in cazul falimentului o limitarea capacitatii de folosinta. judecatorul sindic pronunta dizolvarea debitorului persoana juridica. De altfel. unele incapacitati speciale de folosinta sau decaderi profesionale. Aceasta este. administratorul judiciar sau lichidatorul sunt organele debitorului. Dar chiar si in cazul in care debitorul ar fi desesizat.. ceea ce inseamna ca. Asadar. C. In ce-l priveste. care ii inlocuieste in functie pe reprezetnantii legali ai debitorului din perioada cind acesta se afla in bonis. S. p. procedura administrata de un trustee. asa cum am spus si cu alt prilej 125. in anumite conditii.cit. Debitorul. Totusi. odata deschisa procedura falimentului. St. separare specifica persoanei fizice si justificata prin ratiuni de ocrotire sau protectie a persoanelor nevirstnice sau lipsite de discernamint fata de riscul incheierii unor acte juridice lezionare. precum si conducatorii debitorului persoana juridica pot suferi. David. acesta fiind trecut la judecatorul-sindic. pe care si-l exercita. Persoana juridica are prin definitie capacitate de exercitiu deplina : persoana juridica este o realitate juridica. C. In perioada de observatie sau.461 .cit.24. op.31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice). numai ca exercitiul dreptului de proprietate nu ii mai apartine.177. in limitele puterilor ce le-au fost incredintate. ci numai acte juridice si operatiuni 124 125 C. in procedura reorganizarii judiciare (posibile. ramine proprietarul bunurilor sale. nefiind vorba de o limitare a capacitatii de exercitiu. .1 din Decr. Spre exemplu. persoana juridica respectiva nu mai poate face acte juridice sau operatiuni noi. Dar aceste bunuri. adica lichidarea acestora in vederea acoperirii creantelor contra debitorului. Daca s-a dispus trecerea la faliment. in calitate de reprezentant legal.

37 din Legea insolventei. Cu toata limitarea capacitatii de folosinta si cu toata desesizare. §12. după rămânerea irevocabilă126 a hotărârii de deschidere a procedurii. inclusiv acest efect al limitarii capacitatii de folosinta. falimentul poate fi simultan deschiderii procedurii si ca. raspunderea pentru ocultarea starii de insolventa nu incumba debitorului si nu va putea da nastere la concurs intre cel prejudiciat prin omisiunea publicizarii si creditorii debitorului. ulterior. fara sa mai astepte ca hotarirea de deschidere a procedurii sa devina irevocabila. Asadar. pentru a se putea face aplicarea dispozitiilor art. După trecerea la reorganizare judiciară sau. a starii de reorganizare judiciară sau. 36. dupa caz. in sensul ca masa activa. starea de insolventa a debitorului trebuie facuta publica. pentru acoperirea prejudiciilor suferite din cauza acestei omisiunii de terţii de bună-credinţă. De retinut ca. . Procedura falimentului stricto sensu poate dura perioade indelungate de timp. conform art. este gestionata de lichidator. in cele trei limbi. “fără a fi atinsă averea debitorului”. Astfel. Mentiunea in registrul comertului de la sediul debitorului a deschiderii procedurii insolventei se efectueaza din oficiu. care incumba atit debitorului. administratorul judiciar sau lichidator vor cuprinde. a starii de faliment. in procedura simplificata. majoritatea debitorilor si a practicienilor in insolventa aplica dispozitiile art.necesare lichidarii. în limbile română. este si mai drastic limitata prin trecerea la faliment. Publicizarea starii de insolventa si obligatia de informare 72. scop pentru care Legea insolventei impune mai multe masuri de publicizare. a starii de insolventa in care se afla debitorul. debitorul pastreaza toate drepturile procesuale cu caracter exorbitant reglementate de lege in favoarea sa. ci numai dupa ce acestea devin irevocabile. se desfiinteaza in recurs aceasta hotarire. 126 Este unul din putinele cazuri in care efectele hotaririlor judecatorului sindic nu se produc imediat. In vederea protejarii tertilor impotriva unor situatii prejudiciabile in care s-ar putea pune acestia in cazul in care ar contracta cu un debitor care se afla in stare de insolventa precum si a asigurarii securitatii circuitului juridic civil. perioade in care debitorul are nu numai capacitatea de folosinta restrinsa la necesitatile lichidarii. In orice caz. poate da nastere la o actiune in despagubiri. practic. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice. neesitind. 45 inca de la deschiderea procedurii. sunt ireversibile in dreptul roman. ceea ce poate provica unele consecinte neplacute daca. respectiv. prin sentinţa de deschidere a procedurii judecătorul-sindic va dispune comunicarea acesteia către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. falimentul. acea parte a patrimoniului sau care este supusa lichidarii in vederea indestularii creditorilor. Omisiunea respectarii acestei obligatii de publicizare. engleză şi franceză. cit si practicianului in insolventa. la data pronuntarii lor. al deschiderii procedurii. fie hotarirea de trecere la faliment sunt desfiintate in recurs. mentiunea. 45. la faliment. dizolvarea persoanei juridice poate fi un efect direct. In practica. în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile. cazul in care fie hotarirea de deschidere a procedurii. decit o singura situatie in care starea de faliment ar putea fi inlaturata. dupa caz. si nu numai mediat. toate actele şi corespondenţa emise de debitor. Prejudicial va fi suportat personal de cei in culpa pentru omisiunea publicizarii. drepturi pe care le poate exercita in nume propriu. deci. intrucit debitorul sew pregateste sa dispara ca subiect de drept. Conform art. dar el este si desesizat. actele şi corespondenţa vor purta mentiunea. pina la raminerea irevocabila a hotaririi de inchidere a procedurii. limitata in mod obisnuit de scopul sau statutar de activitate.

in acest caz. A se observa ca. debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie administratorului judiciar sau. 145 din Legea insolventei.38/2002). Debitorul este obligat. Precizari prealabile 74. nepredarea documentelor si informatiilor. să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.64/1995 nu instituia faze distincte ale procedurii colective. Subcapitolul IV Perioada de observatie. lichidatorul propune angajarea raspunderii in baza art 138 sau chiar sesizeaza parchetul pentru bancruta frauduloasa. 35. 28. Procedura colectiva in forma initiala a legii era o procedura unica. in sine. cu privire la activitatea şi averea sa. lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta. dar debitorul. In anul 2002 a fost modificata fosta Lege nr. Nepredarea acestor documente si informatii constituie de cele mai multe ori o prezumtie a faptului ca debitorul sau conducatorii acestuia au ceva de ascuns. 28. ci de toate actele si informatiile cerute de practicianul in insolventa pentru ca acesta sa isi poata exercita in deplina cunostinta de cauza mandatul. Anterior anului 2002. 28 odata cu cererea de deschidere a procedurii sau cel mai tirziu in termen de 10 de la data depunerii cererii. Daca. motiv pentru care. in acest caz. pedepsita de art. cele mai importante si mai frecvent cerute sunt lista cu bancile unde sunt deschise conturi pe numele debitorului (precum si conturile si persoanele care au drept de semnatura pe conturi) si lista operatiunilor effectuate in ultimile 120 de zile ineinte de data deschiderii procedurii insolventei. Daca cererea de deschidere a procedurii insolventei apartine debitorului. o infractiune. atunci acesta este obligat sa depuna actele prevazute la art. ulterior aprobata cu modificari neesentiale prin lege. ce incepea cu hotararea de deschidere a procedurii si continua. dar care sunt necesare practicianului in insolventa. cunoscind aceasta sanctiune severa. pentru a nu risca sa intre direct in faliment. De altfel. debitorul nu va depune in termen legal lista completa a documentelor. in baza art.73. nu este vorba numai de actele si informatiile prevazute la art. in termen de 10 zile de la deschiderea procedurii (in cazul in care cererea de deschidere a procedurii provine de la creditori). 44 din Legea insolventei. 28. precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare. dup ace acestea au fost cerute debitorului de catre practicianul in insolventa constituie. fosta Lege nr. de cele mai multe ori. printr-o ordonanta a guvernului (OG nr. precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii. Intre actele si informatiile care nu sunt cuprinse in lista de la art. nu se va aventura sa ceara deschiderea procedurii fara sa aiba déjà pregatite toate actele si documentele prevazute la art. Dispozitia este extrem de dura si nejustificata. dupa un interval stabilit prin lege. Urmand modelul francez al Legii privind procedurile colective . cu instituirea reorganizarii judiciare sau cu hotararea de trecere la faliment.64/1995. desi ar putea urmari o reorganizare judiciara. cererea sa va fi considerate o recunoastere a starii de insolventa si debitorul va dispune deschiderea procedurii simplificate de faliment. după caz. reorganizarea judiciara si falimentul Sectiunea I Perioada de observatie §1. 28. Conform art.

dupa caz. fie redresarea propriu-zisa (reorganizare judiciara). De altfel. de regula.1 alin. perioada de observatie poate sa lipseasca din procedura colectiva. dar i-a redus fie aplicabilitatea. in cazurile de la art.2 lit. comparativ cu scopul unic al “perioadei de observatie” in procedura simplificata (care este menita exclusiv a verifica conditiile de aplicabilitate ale procedurii simplificate in cazurile prevazute de art. cuprinzand. ci o simpla perioada de timp necesara pregatirii falimentului debitorului. perioada de observatie exista doar in procedura generala.c) si d)”.c-d) si avind in vedere ca perioada de observatie din procedura generala nu este limitata in timp. In mod exceptional. 1 alin. aceasta perioada dureaza de la 6 luni la 18 luni. este exclusa. de lege lata.64/1995. Denumirea de “faza de observatie” a fost inlocuita cu cea de “perioada de observatie”. pe de alta parte. In dreptul nostru nu s-a instituit nici in present o perioada maxima de observatie decit pentru cazurile de aplicabilitate a procedurii simplificate. precum si modalitati . mai ales ca nu se reglementa o durata maxima a acestei perioade128. . In procedura simplificata. procedura reorganizarii judiciare este exclusa. se poate spune ca aceasta din urma nu este o adevarata perioada de observatie. dar aceasta “perioada de observatie” este limitata la un interval de maxim 60 de zile de la data deschiderii procedurii.de functionare a organelor procedurii. intre o luna si 3 luni. iar in cazul procedurilor “simplificate” de faliment. stabilirea masei credale si identificarea timpurie a cauzelor insolventei si a eventualelor responsabilitati pentru aducerea debitorului in stare de insolventa).2. “perioada in care vor fi analizate elementele aratate la art.c-d din Legea insolventei. OG nr.15 ca fiind o perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii si data confirmarii planului sau.2 lit. de tratament judiciar. scindata in 2 faze: o faza (perioada) de observatie si o faza “definitiva”. verificarea conditiilor aplicabilitatii procedurii reorganizarii judiciare ce ar urma sa fie instituita asupra intreprinderii debitorului.din 1985. fie durata de timp pentru care este instituita. intrucit debitorul poate. OG nr. concluzia de mai sus este sustinuta si de definitia legala a perioadei de observatie. din definitia procedurii simplificate. aplicabile intreprinderilor de mici dimensiuni. astfel ca si in aceste cazuri perioada de observatie este exclusa. 3 pct. Legea insolventei defineste perioada de observatie la art.38/2002 a reglementat perioada de observatie. a putut complica si mai mult procedura.25. avind ca scop exclusiv stabilirea conditiilor de aplicabilitate a procedurii simplificate pentru situatiile de la art. totusi. fie sa intre direct in procedura falimentului (spre exemplu. a intrarii in faliment. legea permite. insa. astfel. Reglementarea acesteia a putut fi un bun mijloc de a reduce din neajunsurile aplicarii in practica a procedurii anterioare.2. Si in cazul bancilor sau al altor institutii de credit ori financiare. Faza de observatie reprezenta institutionalizarea unei situatii juridice care oricum exista si sub reglementarea anterioara. verificarea existentei si a realitatii bunurilor debitorului. de maxim 60 de zile de la data deschiderii procedurii.1 alin. lit.adaptate acestei perioade . de continuare a activitatii debitorului si de stabilire a masei pasive. Procedura colectiva obisnuita a fost. fie falimentul. o societate dizolvata anterior deschiderii procedurii colective). Asa cum rezulta. 3 pct. o perioada de observatie si in cadrul procedurii simplificate. dar. 127 Perioada de la data deschiderii procedurii pana la confirmarea unui plan sau pina la pronuntarea falimentului este denumita in doctrina franceza “perioada de observatie”. 1 alin. Actuala Lege a insolventei a pastrat ideea fazei de observatie din fosta Lege nr. in timp ce “perioada de observatie” din procedura simplificata este limitata la maxim 60 de zile de la deschiderea procedurii. Avind in vedere scopurile multiple ale perioadei de observatie propriu-zise (respectiv. de la art. 128 In dreptul francez. fie sa intre in faliment dupa o perioda de observatie scurta. perioada de observatie. Astfel.38/2002 a introdus si reglementat asa-numita faza de observatie127.

in mod evident o reorganizare juridiciara poate fi exclusa. comparativ cu totalul creantelor contra debitorului care vor da dreptul titularilor lor sa participe la procedura. Daca debitorul este insolvabil. un plan de reorganizare. Evaluarea activelor este. in mod evident. In timp ce debitorul care si-a pastrat dreptul de a-si administra averea isi continua afacerea. cu o hotarire a judecatorului-sindic de deschidere a procedurii care initiaza o perioadă de observaţie. cu acordul judecatorului-sindic sau al comitetului creditorilor). Intradevar. administratorul judiciar trebuie. se stabilesc cauzele insolventei. ca unele reguli ale perioadei de observatie. respectiv. insa. procedura generala de insolvenţa începe. in perioada de observatie. prin intermediul inventarului si. In aceasta perioda de observatie. Este evident. pe baza cărora creditorii. asadar. si cu referire la primele masuri luate in procedura falimentului. ca prime masuri ale procedurii falimentului. administratorul judiciar este. administratorul judiciar trebuie sa stabileasca activităţile curente ale debitorului. Potrivit Legii insolventei. de ce s-a ajuns in insolventa si cine este vinovat de aceasta. Rapoartele administratorului judiciar 76. este realizat inventarul bunurilor debitorului şi se intocmeste tabelul de creanţe. de catre administratorul judiciar. De observat ca. Spre exemplu. conform regulii « business as usual ». cu exceptia cazului in care ar exista o sursa credibila de finantare. in decursul careia nimic ireversibil nu se intimpla cu soarta sau averea debitorului. acesta din urma trebuie să întocmească un număr de rapoarte şi de analize esenţiale pentru desfăşurarea procedurii. sansele de reroganizare si persoanele eventual culpabile de aducerea in stare de insolventa a debitorului. o operatiune ce precede lichidarea (desi este posibila si o vinzare de active in perioada de observatie.75. De aceea. procedura fiind orientata exclusiv catre lichidarea activelor sale si distributia fondurilor obtinute catre creditori. Legea insolventei opereaza o separatie logica intre activul si pasivul patrimoniului debitorului atunci cind vorbeste de facerea inventarului si intocmirea tabelelor de creante. pasivul patrimonial al acestuia. intrucit activitatea debitorului inceteaza. cu impact hotaritor asupra debitorului şi a sumelor care urmează a se recupera. Aceasta comparatie intre activul si pasivul debitorului poate sa fie un indiciu al probabilitatii sau improbabilitatii reorganizarii judiciare. singur sau impreuna cu creditorii care detin cel putin 20% din creante. adica asa-numita masa activa. daca intreprinderea debitorului poate fi salvata prin reorganizare si care este dimensiunea „averii” debitorului. de obicei. prin intermediul notificarilor. De asemenea. cel putin la nivel superficial. In perioada de observaţie. luate de regula. sa efectueze analizele în vederea anulării unor acte . fiind sub supravegherea sau controlul administratorului judiciar. declaratiilor de inregistrare a creantelor si al intocmirii diverselor tabele de creanta. in mod corespunzator. judecătorul sindic sau administratorul judiciar insusi trebuie să ia decizii cruciale. in termen. nu se stabileste si valoarea acestor active. este valabila. actorul principal al procedurii. operatiunile efectuate de administratorul judiciar in perioada de observatie vor trebui efectuate de lichidator. sa participe la elaborarea planului de reorganizare a debitorului sau sa elaboreze el insusi. Astfel se va sti. dupa caz. analiza perioadei de observatie si a acestor masuri. in perioada de observatie (iar in cazul procedurii simplificate fara faza de observatie. §2. in debutul procedurii). asa-numitele “prime masuri” sunt menite a stabili activul patrimonial al debitorului. cum ar fi regula “business as usual” si regula continuarii contractelor in curs de executare ale debitorului nu isi mai au aplicabilitatea in procedura falimentului. In procedurile colective in care reorganizarea este exclusa. in aceasta faza.

in exercitarea controlului judiciar asupra activitatii administratorului judiciar.a) din Legea insolventei. este evidenta lipsa de coordonare intre cele doua texte legale care vorbesc de raportul “cauzal”. este ilegala. asa cum rezulta din art. precum si analizele necesare menţinerii sau denunţării unor contracte in curs de executare ale debitorului etc.2 din Legea insolventei.1 si alin. Cel putin in privinta termenului. sa indice persoanele carora le-ar fi imputabila insolventa si existenta premiselor anagajarii raspunderii acestora in conditiile art. Desi din lege rezulta ca raportul este doar “supus” judecatorului-sindic..2 lit. . Numai un raport omologat de judecatorul-sindic are efectele prevazute de lege sau implicate de raport. este evident ca judecatorul-sindic. Aceeasi obligatie o are si lichidatorul judiciar. pina la primul termen de continuare a procedurii. dar in cazul acestuia nu mai putem vorbi de perioada de observatie. urmind a fi refacut sau completat. in mod eronat. ce poate fi stabilit de judecatorul-sindic. cit si controlul de oportunitate al creditorilor asupra aceleiasi activitati. 59 alin. 131 Daca s-a deschis procedura simplificata de faliment. prin intermediul comitetului creditorilor130. Art.b) si art. Daca. administratorul judiciar trebuie să întocmească un prim raport. intrucit suntem déjà in faliment. 59 din Legea insolventei131. punind in discutia creditorilor aceste aspecte ale raportului.1 introduce in aceasta ecuatie a termenelor raportului “cauzal” si un termen judiciar. Raportul trebuie sa examineze activitatea debitorului. Administratorul judiciar este tinut sa elaboreze rapoarte periodice de activitate.frauduloase sau a unor tranzacţii ce ar prejudicia drepturile creditorilor. a se vedea Ministerul Justitiei – Notiuni de economie. 20 alin. simpla sa depunere fiind considerata a avea efect de aprobare. prin dispozitie a judecatorului-sindic.b) si art. precum si. pe care le supune controlului judiciar al judecatorului sindic si pe care le comunica creditorilor. 1 lit. raportul trebuie “supus judecatorului-sindic” in termen de 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. dar care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la desemnarea administratorului judiciar. temeiniciei si acuratetei raportului. foarte frecventa din pacate. Asa cum rezulta din art.223 si urm. in cazul procedurii generale. daca este vorba de primul administrator judiciar. in vederea fundamentarii corecte a deciziilor care trebuie luate în această perioadă129. administratorul judiciar inlocuitor va elabora raportul in termen de 60 de zile de la desemnarea sa. raport la care se refera art. Este vorba despre raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă (denumit in practica. existenta sau inexistenta sanselor de reorganizare a activitatii debitorului. intrucit elimina in fapt atit controlul judiciar al judecatorului-sindic asupra activitatii administratorului judiciar. Daca raportul “cauzal” nu cuprinde mentiunile obligatorii pe care le fixeaza art. raportul administratorului judiciar este rareori discutat de creditori si analizat de judecatorul-sindic. 59 alin. 20 alin. În perioada de observatie. Administratorul judiciar trebuie în acelaşi timp să analizeze în amănunt istoricul debitorului.. si primul nu va fi elaborat raportul in termenul de 60 de zile. si raportul “cauzal”). sa releve cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa. daca un astfel de raport nu va fi fost intocmit si depus anterior de administratorul judiciar. In practica. din varii motive. 20 alin. Practica.1 lit. el este nul.138. activitatea curentă şi perspectivele acestuia etc. care este esenţial pentru continuarea procedurii. Termenul de 60 de zile se calculeaza de la data deschiderii procedurii. in mod ingenuu. p.b). se va pronunta asupra valabilitatii. 25 lit. Nulitatea 129 130 Pentru amanunte. primul administrator judiciar a fost inlocuit cu un altul. acelasi gen de raport va trebui intocmit de lichidatorul judiciar.

in raportul “cauzal” administratorul judiciar trebuie sa se pronunte asupra identitatii persoanelor responsabile de insolventa si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora. in cazul raportului “cauzal”. bizara de altfel. Intradevar. respectiv. dar si culpabilitatea anumitor persoane pentru aducerea debitorului in stare de insolventa. De altfel. Intr-o eventuala actiune in raspundere. Ca si in procedura generala. in timp ce in cazul “raportului de 30 de zile” debitorul poate intra in faliment in procedura “simplificata”. de “continuare a perioadei de observatie din procedura generala”). 60 din Legea insolventei) in care. daca raportul administratorului judiciar arata ca activitatea debitorului poate fi redresata pe baza de plan. insa. la intocmirea caruia colaboreaza sau nu cu debitorul. raportul propune intrarea in faliment. respectiv. Cu o singura exceptie (in cazul prevazut de art. care se intocmeste in termen de 60 de zile. Procedura presupune publicizarea raportului. de aparitia intempestiva a unei hotariri de confirmare a unui plan de reorganizare. in urma caruia judecatorul-sindic va da o sentinta de trecere la faliment. fie ca intentioneaza sa propuna un alt plan. Un raport si o procedura asemenatoare de trecere la faliment sunt prevazute si la art. Dar falimentul este una si aceeasi procedura. debitorul poate intra in faliment “in procedura generala”. nu exista nici un fel de diferenta intre cele doua situatii juridice vizate de art. ca raportul si mentiunile referitoare la premisele raspunderii sunt o situatie-premisa a raspunderii. Termenele sunt. aprecierea administratorului asupra probabilitatii de reusita a unui plan de reorganizare poate sa cintareasca foarte mult in decizia judecatorului-sindic de a admite un plan de reorganizare. in cazul prevazut de art. atunci in acelasi raport el va trebui sa precizeze fie ca recomanda planul propus de debitor.60. intrucit se presupune ca debitorul s-ar incadra in criteriile prevazute de art.2. intrucit.4-5 si. 54 din Legea insolventei. lipsa raportului “cauzal” sau lipsa din raportul “cauzal” a unor mentiuni cu privire la persoanele responsabile si cu privire la premisele raspunderii poate fi considerata o cauza de inlaturare a raspunderii. 59-60 si. Conform art. de art. 1 alin.acestui raport sau obligarea administratorului judiciar la a-l reface pot fi un motive temeinice de schimbare a administratorului judiciar. s-ar putea sustine ca suntem in prezenta a doua institutii distinct. in timp ce. dimpotriva.3. nu fara temei. intre timp. avind in vedere importanta capitala a mentiunilor obligatorii din raportul “cauzal”. Desi nulitatea raportului si inlocuirea administratoruli judiciar sunt sanctiuni foarte drastice si nu sunt expres prevazute in lege. s-a confirmat un plan de reorganizare. 54 din Legea insolventei. 59-60. insa. Identificarea timpurie de catre administratorul judiciar a cauzelor insolventei poate determina directiile de intocmire si realizare ale unui plan de reorganizare. intrucit se poate sustine. trecerea la faliment poate fi blocata de creditorii care detin 20% din creanta si isi manifesta intentia de reroganizare a debitorului si. trecerea la faliment nu poate fi blocata decit de propunerea administratorului judiciar. Trecerea la faliment poate fi blocata doar in ipoteza in care creditorul/creditorii care detin cel putin 20% din creante isi manifesta intentia de a depune un plan sau in ipoteza (fantezista. Daca. respectiv. urmata de votul adunarii creditorilor asupra propunerii administratorului judiciar de trecere la faliment. in procedura generala. propunere insotita si de “punctul de vedere” al comitetului creditorilor. adica ar putea fi deschisa procedura simplificata de faliment. fara de care nu exista raspundere. “singur” sau impreuna cu unul sau mai multi creditori. dar imaginata si ea de art. art. 54. 59 alin. indiferent de modalitatea in care s-a ajuns la aceasta situatie (prin procedura . si in acest caz raportul administratorului judiciar poate propune intrarea in faliment sau continuarea perioadei de observatie din procedura generala. mai reduse (30 de zile pentru depunerea raportului si 20 de zile de la primirea raportului pentru adunarea creditorilor). 59 alin. atunci se urmeaza procedura prevazuta de art. consider ca ele se impun. Din comparatia celor doua cazuri.

adica. din pacate. (v) operatiunile economice sau de trezorerie efectuate in cadrul grupului de societati din care face parte debitorul. dizolvarea debitorului persoana juridica. perioada de 3 ani coincide cu perioada suspecta. debitorul care stie ca se apropie insolventa. semnificative. §3. indatorarea fata de bugetul de stat. Analiza cauzelor insolventei trebuie sa se intinda pe o perioada de minim 3 ani anterioara deschiderii procedurii. asa cum s-a vazut. a operatiunilor de realizare a planului sau. Desi din Legea insolventei pare a rezulta ca inventarul bunurilor debitorului se efetueaza numai de lichidator. cit si conservarii acestora in vederea pregatirii operatiunilor curente. masura necesara atit stabilirii situatiei exacte a bunurilor din averea debitorului. in vederea pregatirii lichidarii. (vi) afacerile fondatorilor sau ale managerilor cu societatea debitoare insasi. (iii) gradul de încasare a veniturilor. distribuirea fondurilor rezultate din lichidare si celelalte operatiuni menite a duce la inchiderea procedurii. se angajeaza in acte juridice si operatiuni neobisnuite. mai dificil. a operatiunilor de vinzare efectuate inainte de lichidare. in realitate si in perioada de observatie. (ix) situatia sociala din intreprindere si gradul de influenta a sindicatului sau a salariatilor asupra situatiei financiare a intreprinderii etc. dar ele pot fi identificate. a se observa ca. dar menite fie a acoperi realitatea insolventei printr-o imagine falsa de prosperitate.“generala” sau prin procedura “simplificata”) si are aceleasi efecte. diferite de cele pe care le-ar efectua in situatia normala. De altfel. pentru a putea oferi o imagine reala a intreprinderii debitorului. pot fi identificate si celelalte doua elemente esentiale ale raportului « cauzal ». dupa caz. (viii) dependenta debitorului de subventii sau ajutoare de stat. 77. . care poate fi redus fie pentru ca debitorii debitorului nu au plătit la termen. (ii) contul de profit şi pierdere pe activităţi sau contracte. analizând : (i) plăţile mari. în raport cu încasările aferente activităţii care a ocazionat aceste plăţi. dimpotriva. administratorul judiciar poate face reversibila starea de faliment in procedura simplificata. Din acest motiv este evident ca legea face. una dintre principalele operatiuni efectuate de administratorul judiciar este inventarul bunurilor debitorului. din moment ce el poate propune “continuarea perioadei de observatie din procedura generala”. nu este in spiritul reglementarii referitoare la falimentul simplificat. lichidarea bunurilor. de contracte cu statul sau cu alte institutii publice finantate de la buget. fie furnizor captiv al unei alte intreprinderi). (iv) gradul ridicat de indatorare la banci. perioada in care. Pe de alta parte. fie a externaliza active in dauna creditorilor. dubla reglementare. respectiv. ceea ce. Inventarul si conservarea bunurilor debitorului 78. Odata stabilite cauzele insolventei. multitudinea contractelor si operatiunilor efectuate pe credit. prin raportul sau “de 30 de zile”. fie pentru că în sectorul economic respectiv există o criză. cont care compară veniturile cu cheltuielile (costurile) aferente lor. in mod evident. mai facil sau. Cauzele insolvenţei sunt cit se poate de diverse. (vii) gradul de dependenta economica sau juridica a debitorului fata de unul sau mai multi clienti ori furnizori (debitorului este fie client captiv. sansele reorganizarii si responsabilitatea persoanelor care au cauzat insolventa.

in raportul întocmit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au determinat insolvenţa debitorului. pentru a putea realiza ori monitoriza realizarea planului de catre debitor. Spre exemplu. dupa cum acestea s-au efectuat sau nu in perioada de observatie. in cazurile de nereguli producatoare de prejudicii in patrimoniul creditorilor. el va fi obligatoriu dupa trecerea la faliment. un loc aparte îl ocupă bunurile de orice fel ale debitorului. la finele perioadei de observatie. in mod evident. daca nu exista un criteriu exact de referinta. precum si sa se ia masurile de conservare necesare. precum si pentru a se putea gestiona operatiunile curente ale debitorului si continuarea contractelor in curs de executare ale acestuia. Daca nu exista perioada de observatie. ea poate fi intocmita de .Intr-adevar. relua in cadrul procedurii de faliment. 145 din Legea insolventei pentru infractiunea de nedepunere a actelor si informatiilor cerute de practicianul in insolventa. debitorul trebuie sa menţioneze datele din registrele de publicitate. acesta neputind fi altul decit cel care rezulta din inventar. dupa caz. de catre lichidator. iar lichidatorul este altcineva decit administratorul judiciar din perioada de observatie. debitorul este obligat sa depuna lista bunurilor sale (impreuna cu celelalte acte si informatii prevazute la art. Este important ca. Pentru bunurile grevate de datorii. nu se poate vorbi in mod serios de o evaluarea a pierderilor continue aduse averii debitorului pentru a se putea decide trecerea la faliment. 28. inchiderea conturilor bancare si deschiderea conturilor speciale de debitor in insolventa. in cazul in care. toate aceste operatiuni se efectueaza in procedura falimentului. În fine. A se observa ca Legea insolventei considera aceasta lista esentiala. refacerea contabilitatii. 28 odata cu cererea de deschidere a procedurii sau in cele 10 zile ulterioare depunerii cererii este sanctionata cu deschiderea procedurii simplificate de falimentul. cum sunt punerea de sigilii. dupa caz. ridicarea sechestrelor existente asupra bunurilor debitorului etc. incluzând toate conturile şi băncile prin care îşi rulează fondurile. nu si realitatea acesteia. In demersul de inventariere. aplicabilă persoanelor care îl reprezintă legal pe debitor. esentiala este intocmirea listei bunurilor debitorului. Sa ne reamintim ca nedepunerea informatiilor si documentelor prevazute de art. daca lista bunurilor debitorului nu exsita sau nu este depusa de debitor. atunci acesta este pasibil de pedeapsa prevazuta de art. daca exista. printre actele si informatiile pe care trebuie sa le depuna la dosarul cauzei conform art. se trece la faliment. sa se efectueze un inventar propriu de catre lichidator. De altfel. In elaborarea acestui punct din raportul « cauzal ». Operatiunile de inventariere si de conservare a bunurilor debitorului presupun efectuarea unor operaţiuni contabile privind constatarea şi conservarea bunurilor debitorului si elaborarea unor situaţii financiare de începere a procedurii insolventei. Daca aceasta lista nu este depusa nici dupa ce administratorul judiciar sau lichidatorul ii pune in vedere debitorului sa o faca. La operatiunile de inventariere se adauga si masurile propriu-zise de conservare a patrimoniului debitorului. sa insereze si o lista completa a bunurilor sale. nu arata decit exsitenta « scriptica » a masei active. 28) în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii. luarea inscriptiilor ipotecare si a altor inregistrari sau notari in cartea funciara ori in arhivele electronice de garantii reale mobiliare. adica masa activa a debitorului existenta la data deschiderii procedurii. sub sanctiunea amenzii civile pe zi de intirziere. Daca inventarul nu s-a efectuat in perioada de observatie. Inventarul si operatiunile de conservare se pot face sau. pentru a evita o resposabilitate solodar intre administratorul judiciar si lichidator. intrucit debitorul este obligat ca. administratorul judiciar nu se poate baza pe lista bunurilor debitorului care. stabilirea « masei active » este imperios necesara pentru a evalua sansele reorganizarii sau. Dacă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei aparine creditorilor.

exercitarea acţiunilor în justiţie. bunurile corporale vor fi păstrate în condiţii care să le asigure conservarea substanţei şi paza lor.c). realitatea faptica a bunurilor debitorului. dar ea este necesara mai ales ca lipsurile constatate la inventar pot constitui serioase motive pentru actiuni in raspundere contra conducatorilor debitorului. operatiunea de inventariere poate presupune un timp destul de indelungat. inventarul bunurilor debitorului reprezinta baza asupra careia se efectueaza evaluarea bunurilor debitorului in vederea vinzarilor (in perioada de observatie sau in procedura de reorganizare) sau a lichidarilor (in rocedura falimentului). 26 din Legea nr. cheltuielile fiind suportate din averea debitorului. Sigilarea bunurilor debitorului poate fi utila (in procedura falimentului. După identificarea şi sigilarea bunurilor debitorului. În cazul în care debitorul ulterior intrării în procedura simplificată de insolvenţă nu prezintă lista completă a bunurilor. În acest fel. .administratorul judiciar sau de lichidator. In orice caz. fiind obligatorie conform legii) intrucit este o măsură preventivă cu caracter conservator fiind aplicată în scopul evitării manavrelor sau gresesilor debitorului care ar putea cauza diminuarea averii sale. fie prin sondaj. practicianul in insolventa va aplica măsurile adecvate menţinerii bunurilor în cea mai bună stare. efectuarea somaţiilor. practicianul in insolventa poate lua şi măsuri de conservare a drepturilor debitorului. cazul în care apar modificări cu privire la ansamblul bunurilor deţinute şi debitorul nu face această precizare. 20 alin. rezultate din transferul de bunuri sau sume de bani efectuate de acesta înaintea deschiderii procedurii etc. În caz de pierdere. Acţiunea de sigilare o precede pe cea de inventariere. Lista bunurilor debitorului. aceasta este chiar necesara. se vor lua măsuri de reconstituire a acestora. iar daca sunt grave si denota fraude. Alături de aceste măsuri care privesc conservarea bunurilor. 28 si pe care debitorul este obligat sa le depuna la dosarul cauzei) incumba administratorului judiciar sau. Operatiunea de inventariere stabileşte propriu-zis masa activă reala a debitorului. obligaţia îi revine lichidatorului. a creditorilor şi alte documente prevăzute de art 28 din Legea insolvenţei. sustragere sau distrugere a unor documente contabile conform art. administratorul judiciar sau lichidatorul o pot completa sau corecta in acelasi conditii. care sa verifice fie bucata cu bucata. care reprezinta averea « scriptica » a acestuia. practic. 20 alin. dupa caz. laolalta cu celelalte doumente contabile pe care le poate intocmi sau reface practicianul in insolventa in conditiile art. atât din punct de vedere descriptiv. urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului. aceste lispuri pot duce si la actiuni penale pentru bancruta frauduloasa. 25 lit. de la deschidere procedurii. trebuie confruntata cu realitatea. formularea de obiecţiuni la creanţele depuse.d) din Legea insolventei. Practicianul in insolventa trebuie sa constituie o comisie de inventariere. lichidatorului. asa cum rezulta din art. 82/1991 (Legea contabilităţii). pe tot parcursul procedurii. sau nu o mai poate face deoarece dreptul de administrare a averii sale i-a fost ridicat de către instanţa judecătorească. Legea contabilitatii prevede o intreaga procedura de reconstituire. art. iar drepturile patrimoniale vor fi protejate prin măsuri cum ar fi: întreruperea unei prescripţii. luarea inscripţiilor ipotecare. Conservarea bunurilor din averea debitorului este o operatiune continua. lichidatorul desemnat le va reconstitui în măsura posibilului.c) si.1 lit.1 lit. respectiv. In cazurile complexe. care dureaza. respectiv. Daca lista este incompleta sau incorecta. cât şi cantitativ şi valoric. până la reorganizarea cu succes a întreprinderii debitorului sau până la lichidarea efectivă a bunurilor din patrimoniul acestuia. Atributia de reconstituire a documentelor contabile (precum si a celorlalte acte prevazute la art.

urmind apoi a primi declaratiile de creanta ale creditorilor si a demara operatiunea de verificare a creantelor. Toata aceasta operatiune complexa de stabilire a masei credale dureaza un minim de 5 luni de la data deschiderii procedurii. in forma data acesteria de OG nr. drepturi prevazute de art. daca au pretentii mai mari decit cele care rezulta din contabilitatea debitorului. lichidatorul reface procedura notificarii.§4. in vederea efectuarii de mentiuni referitoare la deschidere procedurii. ci dupa tabelul preliminar al creantelor. 76). salariatii sau fostii salariati.38/2002. conform art. notificarea este in sarcina lichidatorului. Dupa verificare. . administratorul judiciar. sunt obligati sa formuleze declaratie de creanta pentru surplus. identificat prin inscrierea sa in tabelul defitiv al creantelor. dupa caz. in vederea stabilirii masei pasive. In principiu. De la principiul verificarii creantelor sunt exceptate creantele stabilite prin titluri executorii. pina la solutionarea contestatiei. in sarcina administratorului judiciar132. ceea ce este o bizarerie a Legii insolventei. nu beneficiaza de nici unul dintre drepturile creditorilor indreptatiti sa participe la procedura. fie intocmind sau refacand documentele contabile respective. Pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat. intrucit nu este nascuta pina la indeplinirea conditiei. 32 alin.64/1995. In fosta Lege nr. a administratorului judiciar. Din aceasta cauza. Daca debitorul nu a depus lista creditorilor sau aceasta este incompleta. Stabilirea masei credale 79. nici macar creditorul care a cerut si a obtinut deschiderea procedurii. notificarea era in sarcina judecatorului-sindic sau. dupa caz. date fiind termenele legale de notificare. administratorul judiciar va afisa tabelul preliminar al creantelor si va convoca prima adunare a creditorilor (a carei componenta se stabileste nu dupa criteriul “creditorului indreptatit sa participe la procedura”. Notificarea deschiderii procedurii este stabilita. nu este “indreptatit sa participe la procedura”. dar numai in privinta creantelor nascute intre data deschiderii procedurii insolventei si data trecerii la faliment. Cu toate acestea. intrucit acestia sunt trecuti in tabelul creantelor in baza inregistrarilor in contabilitatea debitorului. de unde consecinta scutirii de taxa de timbru aplicabila oricarui creditor pentru declaratia de creanta. In fine. ceea ce facea din judecatorul-sindic un co-administrator al procedurii. sa fie trecuta in tabelul creantelor cu titlu de creanta provizorie. art. 61 din Legea insolventei. 80. fie completandu-le. salariatii nu sunt obligati nici sa formuleze declaratie de creanta. Dupa ce toate contestatiile vor fi fost solutionate de catre judecatorul-sindic. care este doar o lista provizorie a creditorilor). chiar si in procedura simplificata. care are regimul juridic al creantei sub conditie (aceasta creanta. 132 Daca nu exista perioada de observatie. Notificarea se trimite tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor.28 sau. administratorul judiciar va afisa tabelul definitiv al creantelor. de verificare a creantelor si de solutionare a contestatiilor. de art. dupa caz. administratorul judiciar trebuie sa intreprinda ca prima masura notificarea deschiderii procedurii. Daca creditorii cu sediul in strainatate au reprezentanti cunoscuti in tara. sa retinem in acest preambul ca judecatorul-sindic poate dispune ca o creanta supusa contestarii. precum si debitorului si registrelor in care este inregistrat debitorul. poate sa numeasca un expert contabil care sa intocmeasca aceasta lista. De la principiul notificarii creditorilor sunt exceptati salariatii debitorului. notificarea se va trimite acestora. In toata aceasta perioada nici un creditor.2. judecatorul sindic sau. administratorul judiciar si orice creditor pot contesta orice inscriere in tabelul creantelor. Debitorul. idée inadmisibila din perspectiva calitatii sale de magistrat. creditorii inscrisi in acest tabel fiind “creditori indreptatiti sa participe la procedura”.

62 se 133 Curtea Constitutionala. 7 alin. Aceasta intrucit numai foarte rar administratorul judiciar primeste imediat instiintarea de numire provizorie. dup ace se vor fi efectuat distributii. acest creditor va lua procedura in starea in care se afla.3 teza a doua. (iv) termenul de definitivare a tabelului creantelor (max. 62 din Legea insolventei. astfel ca termenele prevazute de art. Regula echivalarii publicarii in Buletinul procedurilor de insolventa cu notificarea creditorilor care nu au fost identificati in lista creditorilor pusa la dispozitie de catre debitor. In reglementarea anterioara. textul este in mod evident neconstitutional. Curtea Constitutionala a decis déjà ca. Desigur ca. ca. daca creditorul in cauza dovedeste ca nu a fost notificat in termen sau nu i-a ajuns la cunostinta in alt mod faptul deschiderii procedurii. si max. se realizeaza numai prin Buletinul procedurilor de insolventa. instantele considerind.01.85/2006. intocmire. 7 din Legea insolventei este neconstitutional.12. (iii) termenul de verificare a creantelor.2007. afisare si comunicare a tabelului preliminar (max. el nu se va mai putea opune la reorganizare. 62 ne apar ca fiind foarte stricte.Notificarea se realizeaza conform dispozitiilor din Codul de procedura civila referitoare la comunicarea actelor de procedura. in practica. 7 alin. dup ace se va fi inschis procedura etc. 5 zile de la expirarea termenului de afisare a tabelului preliminar).1137/4. data si ora primei adunari a creditorilor (max. . afisare si comunicare a tabelului preliminar). art. aceasta instiintare intirzie intre 2 si 3 saptamini de la data deschiderii procedurii.. nu va putea pretinde restituirea sumelor distribuite contra ordinii de preferinta modificata prin aparitia sa pe table. ulterior deschiderii procedurii insolventei. nu va putea pretinde restituirea sumei platite unui creditor dincolo de cota falimentar etc. publicata in M. pentru procedura generala. si in Buletinul procedurilor de insolventa.30 de zile pentru procedura generala. Desi termenele stabilite de art. cel putin in parte. notificarea va cuprinde : (i) termenul limita de depunere a opozitiilor creditorilor la cererea de deschidere a procedurii formulata de debitor si termenul limita de solutionare a acestor opozitii (max. 15 zile pentru procedura simplificata. intrucit il poate pune pe creditorul necunoscut sau nerecunoscut de debitor in postura de a-si pierde creanta contra debitorului prin simplul fapt ca nu a perceput in termen publicarea notificarii in Buletin. de obicei. si se va publica. in mod judicios. Of. foarte rar se aplica art. este excesiva. In privinta creditorilor necunoscuti. (v) locul. iar nu si dispozitiilor Codului de procedura civila133”. De altfel. creditorul respective va putea sa faca declarative de creanta. “in masura in care se intepreteaza ca prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se promoveaza oa actiune in temeiul Legii nr. si max.3 teza a doua din Legea insolventei. decizia nr. Conform art. Este imposibil a se pretinde oricarui creditor sa-si urmareasca orice debitor pentru a vedea daca acesta nu este cumva in procedura insolventei. publicarea notificarii in Buletinul procedurilor de insolvente este considerata ca fiind suficienta. regula prevazuta in art. creditorii necunoscuti erau “notificati” si prin publicarea notificarii intr-un ziar de larga circulatie. termene care curg de la expirarea termenului de depunere a cererilor de admitere a creantelor).30 de zile. in realitate aceste termene sunt respectate foarte rar.31/15. nr. Asadar. termene care curg de la expirarea termenului de intocmire. In realitate. daca aparitia acestui creditor in ridnul celor “indreptatiti sa participe la procedura” se va intimpla dupa ce se va fi confirmat un plan. putind pune probleme de incalcare a liberului acces la justitie. (ii) termenul limita de inregistrare de catre creditori a cererii de admitere a creantelor contra debitorului (max. asa cum am spus si cu alt prilej.60 de zile de la deschiderea procedurii) precum si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca o creanta inregistrata ca sa poata fi considerata valabila. 15 zile pentru procedura simplificata.10 zile de la expirarea termenului de depunere).2008. in practica fiind aproape in mod invariabil prorogate. pe cheltuiala debitorului.

Termenul de 5 zile este nerealist. ceea ce inseamna ca la aceasta adunare nu participa creditorii indreptatiti sa participe la procedura. 134 Conform I. Nu toti creditorii reali sau pretinsi ai debitorului sunt. Colectivitatea organizata a creditorilor.cit. vor putea participa la adunarea creditorilor numai creditorii a caror creanta figureaza in tabelul definitiv al creantelor. este una dintre caracteristicile fundamentale ale procedurii insolventei. pina la definitivarea tabelului creantelor. cu 15 zile. 76 din Legea insoloventei le confera oricarui “creditor indreptatit sa participle la procedura”. Tot in functie data notificarii deschiderii procedurii se calculeaza si termenul opozitiei.8 din Legea insolventei. Art. 412. intrucit nu toti sunt indreptatiti sa participe la procedura. dupa caz. un creditor trebuie (i) sa fi formulat in termenul legal o cerere de admitere a creantei in tabelul creantelor si (ii) rezultatul verificarii creantei de catre administratorul judiciar/lichidator sau al admiterii creantei prin sentinta a judecatorului-sindic data in contestatiile la tabel. insa. inlocuirea sa). pentru motive temeinice.proroga. 3 pct. contestabili. Pe de alta parte. pina la al doilea termen de continuare a procedurii. daca procedura se inchide si intervine fie efectul de descarcare de datorii a debitorului persoana fizica. In practica. constituita in asa-numita „masa credala”.pr. pentru a-si valorifica drepturile pe care art. a se observa ca prima adunare a creditorilor se intruneste in termen de 5 zile de la afisarea tabelului preliminar. de fapt. in afara de salariatii debitorului. in cazul procedurii simplificate. creditorii vor putea sa se inscrie in termen la masa credala. Turcu. pentru a dobindi aceasta calitate. 64 din Legea insolventei dispune ca. Asa cum rezulta din definitia creditorului indreptatit sa participe la procedura. cu maxim 30 de zile si. care se manifesta prin adunarea si comitetul creditorilor. toti ceilalti creditori ale caror creante sunt anterioare deschiderii procedurii trebuie sa formuleze cerere de admitere a creantei in tabelul creantelor134. In functie de primirea sau nu a notificarii. 81. p. Nedepunerea declaratiei de creanta in termenul legal este sanctionata cu decaderea din drepturile prevazute de art. el risca o anulare a hotaririi adunarii creditorilor. 95 C. 76. se discuta desemnarea sa definitiva sau. Creditorul respectiv risca. aceste noi termene sunt cum mult mai lungi. cel putin teoretic. pentru a se putea respecta acest termen. termenul de definitivare a tabelului creantelor si data primei adunari a creditorilor. de altfel. Dupa definitivarea tabelului creantelor. „cererea de inregistrare a creantei este o veritabila actiune in justitie contra debitorului si de aceea hotararea de admitere a creantei pronuntata de judecatorul-comisar poseda toate . op. fiind stabilite in functie de programarea termenelor de continuare a procedurii pe fiecare judecator-sindic (complet). (iii) creanta sa fi fost admisa in tabelul definitiv al creantelor. ceea ce inseamna un minim de 2 luni la tribunalele cu sectii de faliment si minim 4 luni la tribunalele fara sectii de faliment. ci sa convoace din timp adunarea. Judecatorul-sindic poate prelungi aceste termene. convocarea se va face prin publicitate. in plus. respectiv. administratorul judiciar nu ar trebui sa astepte expirarea termenului de afisare a tabelului preliminar. adunare in care. Notificarea este un act procesual esential pentru procedura.. in conformitate cu art. ci creditorii care sunt inscrisi in tabelul preliminar si care sunt. prevazuta de art. fie efectul de stingere a creantelor pentru stingerea personalitatii juridice a debitorului. membri ai acestei colectivitati. precum si termenul de intocmire a tabelului preliminar al creantelor.civ. sa nu isi mai poata recupera niciodata creanta contra debitorului. In cazul unui numar foarte mare de creditori sau in circumstante extraordinare. in asa fel incit sa poata trece termenele legale de convocare (in caz contrar.

(ii) creditorul/creditorii care au formulat si li s-a admis cerere de deschidere a procedurii fata de debitor si (iii) creditorii care au creante ulterioare datei de deschidere a procedurii.64 alin. Toate „cererile de creante” (in realitate. . creditorii ar trebui sa fie foarte atenti cu aceasta formalitate. pentru depasirea termenului legal. judecatorul-sindic va decide ca una sau mai multe creante contestate sa fie trecute in tabel cu titlu provizoriu. este vorba de cererile de admitere a creantelor) vor fi pastrate intr-un registru special. In acest caz. creditorii nu sunt acceptati de plin drept la adunarile creditorilor. 76. caracteristicile unei hotarari judecatoresti care are autoritatea lucrului judecat”. desi nu rezulta expres din lege. cu consecinta ulterioarei decaderi din dreptul de a formula o astfel de cerere. Provizoratul ia sfirsit in momentul in care se va fi solutionat in mod irevocabil contestatia. in virtutea dreptului acestora de a verifica creantele.1. formulata in termen legal. De la principiul ca toti creditorii. in favoarea (creanta se consolideaza si se inscrie ca pura si simpla pe tabel) sau defavoarea creditorului (creanta este respinsa irevocabil). Evident ca. exista trei categorii de exceptii : (i) salariatii. 76. Art. In doua dintre sectiunile de mai jos ale prezentului capitol este analizata in mod special situatia salariatilor si cea a creditorilor care detin contra debitorului creante ulterioare deschiderii procedurii. nu si de procedura verificarii. teza a doua). cu consecinta ca nu va mai avea nici unul dintre drepturile prevazute de art. 82. trebuie sa depuna cereri de admitere a creantei. si nu ca o formalitate care ar acoperi cerinta de forma a iregistrarii cererii la tribunal. asupra existentei creantei se pronunta admnistratorul judiciar sau lichidatorul. Daca cererea de admitere a creantei a fost respinsa. Aceeasi obligatie de a formula cerere de admitere in tabelul creantelor o au si titularii creantelor nescadente si ai creantelor sub conditie. care vor fi inscrise in tabelul creantelor in mod provizoriu si care vor participa la distribuiri de sume in masura permisa de Legea insolventei. prin cerere de admitere a creantei. la votul asupra planului de reorganizare sau la distribuirea fondurilor obtinute din lichidare. ingrijindu-se ca cererea sa fie inregistrata la tribunal. Ca atare. la masa credala si daca isi dovedesc creanta. in solutionarea contestatiei la creanta. la grefa tribunalului (art. se va pronunta judecatorul-sindic. Daca. pentru creantele salariale. sub sanctiunea decaderii din drepturile prevazute de art. pentru a putea fi indreptatiti sa participe la procedura. ci doar daca se inscriu. in termenul fixat in hotarirea de deschidere a procedurii. intrucit acestea sunt scutite doar de formalitatea cererii de admitere la masa credala. 66 din Legea insolventei dispune ca toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare. 65. Sunt supuse procedurii de verificare inclusiv creantele salariale. aceste creante vor avea regimul juridic al creantei conditionate. creditorul putind fi sanctionat cu nulitatea cererii. ori este tardiva.Cererea de admitere a creantelor este supusa taxei de timbru. cu exceptia creantelor cu exceptia creantelor bugetare rezultind dintr-un titlu executoriu „necontestat in termenele prevazute de legi speciale” si a celor constatate prin titluri executorii. precum si cerintelor de forma prevazute de art. Pentru acest motiv. si nu la grefa tribunalului. Inregistrarea sau trimiterea prin posta a cererii la administratorul judiciar ne apare ca o simpla intentie a creditorul de a da celeritate procedurii. nu este o cerere conforma. in caz de contestatie. De aici rezulta ca depunerea cererii de admitere a creantei la administratorul judiciar. Cererea de admitere a creantelor trebuie facuta chiar daca acestea nu sunt stabilite printrun titlu. atunci titularul creantei respective devine creditor strain de procedura.

valoarea exacta si prioritatea creantelor. Spre deosebire de aceasta din urma regula. Daca exceptarea de la procedura verificarii a creantelor constatate prin hotariri judecatoresti este deplin justificata (intrucit. dimpotriva. intrucat au autoritate de lucru judecat. fapt ce a dus la desfasurarea in paralel a unor actiuni de contestare in contecios care nu a facut decit sa complice procedura insolventei. care va verifica „de indata” cererea si documentele depuse si va efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimitatea. cind aceste creante sunt trecute pe tabelul definitiv consolidat al creantelor pe pozitia privilegiata de la art. deci va fi luata ca atare si in momentul distribuirilor. adica acele creante care rezulta din continuarea activitatii debitorului. chiar daca moneda nationala va fi suferit devalorizari sau. In practica. Exceptarea de la verificare a creantelor bugetare. creantele bugetare pot fii contestate in cadrul procedurii insolventei. Procedura de verificare este efectuata de administratorul judiciar (operatiunea revine lichidatorului. aceasta exceptare de la procedura verificarii a aratat faptul ca in atare situatie organele fiscale au tratat cu superficialitate calculul exact al obligatiilor fiscale. In practica. oricum. Valoarea creantelor astfel stabilita se va pastra neschimata pina la inchiderea procedurii. precum si de la fiecare creditor. 66 nu rezulta expres. in cazul trecerii la faliment). contractele de credit bancar. daca este intepretata in sensul ca aceste creante a fi si incontestabile. 69 din Legea insolventei. prevazuta de art. interpretandu-se gresit dispozitia legala cu privire la exceptarea de la verificare. se inscriu in tabel cu valoarea nominala de la data deschiderii procedurii. care permite unele exceptii. cit si cele garantate.1 din Legea insolventei. titlurile executorii notariale. in procedura verificarii. In plus. in cazul creantelor care nu sunt exprimate in moneda nationala. Consider ca. Ne referim la titlurile de creanta bugetara. se adauga regulii inghetarii creantei banesti la valoarea capitalului si a dobinzilor curse pina la data deschiderii procedurii. spre exemplu. creantele nascute in . Creantele bugetare pot fi contestate si prin procedurile specifice reglementate de legile fiscale. ele pot fi contestate. asa cum s-a vazut (creditorii titulari de creante garantate pot calcula dobinzi pina la momentul la care este vindut bunul asupra caruia poarta garantia). aprecieri intre momentul deschiderii procedurii si cel al distribuirilor. Inghetarea valorii creantelor la nivelul valorii nominale de la data deschiderii procedurii. In urma acestei verificari. administratorul judiciar va putea solicita explicatii de la debitor. care sunt platite pe masura scadentei lor.3. In realitate. nu sunt supuse verificarii creantele ulterioare deschiderii procedurii. intrucit aceasta interpretare ar echivala cu o barare a liberului acces la justitie. asa cum se va vedea mai jos. chiar si in cazul creantelor care nu sunt supuse verificarii. mai putin justificata este exceptarea creantelor stabilite prin alte titluri executorii. cu exceptia cazului in care s-a trecut la faliment. la cursul de schimb oficial al BNR de la data deschiderii procedurii. de orice fel. administratorul judiciar va inscrie creantele in tabelul preliminar la valoarea nominala de la data deschiderii procedurii sau.Desi din art. este chiar neconstitutionala. regula expres prevazuta de art. 69 nu comporta nici o exceptie : toate creantele. se considera ca titlul de creanta bugetara nu poate fi contestat. Pentru a putea realiza procedura de verificare. administratorul judiciar nu poate pune in discutie o hotarire judecatoreasca). 123 pct. totusi. atit cele chirografare. Titlurile executorii ce constau in hotarari judecatoresti irevocabile nu pot fi contestate.67). efectele de comert etc. putind cere informatii si documente suplimentare (art. calculata la cursul de schimb practicat de BNR la data deschiderii procedurii. precum si creantele fiscale sau bugetare. bazandu-se pe imprejurarea ca acest tip de creante nu poate fi verificat. asa cum am aratat. 41 alin. regula prevazuta de art.

Cel mult. rangul acesteia si motivele acceptarii totale sau partiale ori ale inlaturarii unor drepturi de preferinta. . Regula inghetarii valorii creantelor anterioare deschiderii procedurii se justifica. cu exceptia. el va putea formula contestatia speciala prevazuta de art. mai jos analizata. In cazul in care exista un drept de preferinta. 66 alin. cu titlu de plati curente. Toate aceste rezultate ale verificarii se materializeaza in tabelul preliminar al creantelor. Daca administratorul judiciar nu a facut o astfel de contestatie (sau o mentiune in acest sens pe tabel). pe masura scadentei lor.3 din Legea insolventei. Privit din aceasta perspectiva. tabelul preliminar se afiseaza de catre grefa la usa instantei. Creditorii ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost inlaturate (refuzate) sau au fost trecute partial in tabel vor fi notificati de urgenta. consecinta inghetarii creantelor la valoarea nominala nu poate fi inlaturata in nici un fel. intocmindu-se un proces verbal de afisare si se comunica debitorului. de la art. Dupa ce toata procedura de verificare si calculare a valorii nominale a creantelor va fi fost finalizata. Per a contrario. Tabelul preliminar este afisat de grefa instantei si comunicat debitorului. crea mari prejudicii creditorilor. In practica. a creantelor constatate prin hotariri judecatoresti irevocabile.3 din Legea insolventei. administratorul judiciar sau creditori. va opera prezumtia de validitate a creantei si a garantiei. cuantumul sau garantiile vreunei creante. respectiv. in programul de plata prevazut in planul de reorganizare. prezumtie la care se refera art. Eroarea rezida in faptul ca cele doua texte se refera la ordinea de preferinta obisnuita la distribuirea fondurilor rezultate din lichidare. respectiv. se va preciza titlul din care izvoraste preferinta. in cazul trecerii la faliment aceste creante nascute din continuarea procedurii fiind privilegiate prin rangul prevazut de art. De aceea. in timp ce tabelul preliminar se intocmeste. Dupa ce este intocmit. ca si regula inghetarii creantei la valoarea capitalului si a dobinzilor curse pina la deschiderea procedurii. in mod gresit se foloseste ca model si chiar ca temei de drept pentru stabilirea tipului de creante si a rangului acestora ordinea de preferinta de la art. pure si simple sau cu termen ori conditie etc. daca creantele sunt privilegiate sau chirografare ori subordonate. asa cum am spus.3. adica la procedura falimentului. 66 alin. Dar ea poate. Daca administratorul judiciar are dubii cu privire la existenta. ci si valoarea si momentul la care se calculeaza cuantumul platii efective. creditorii ar trebui sa-si negocieze in mod serios nu numai dobinzile la sumele inscrise in plan. pentru a putea formula contestatii.cursul perioadei de observatie se platesc in perioada de observatie. toate creantele – inclusiv cele stabilite prin titluri executorii . in ce-l priveste. prin ratiuni de simplificare a procedurii. in mod drastic. totusi.pot fi contestate. 121 si. probabil. 123 din Legea insolventei. administratorul judiciar nu va mai putea formula ulterior contestatia obisnuita la tabel. Regimul juridic al creantelor ulterioare deschiderii procedurii restringe si el. In caz contrar. administratorul judiciar va stabili si rangul creantelor. de regula. in perioada de observatie. In caz de faliment insa. toate creantele prezentate pentru a fi admise si inregistrate la grefa tribunalului sunt prezumate ca fiind valabile si corecte daca nu sunt contestate de catre debitor. 75 din Legea insolventei. Conform art. 123 pct. Tabelul preliminar se comunica si creditorilor ale caror creante au fost contestate de administratorul judiciar. Formalitatile de afisare si comunicare sunt esentiale pentru curgerea termenului de contestatie. principiul celeritatii procedurii capata o importanta vitala pentru creditori. el va trebui sa formuleze contestatie la creanta respectiva. mai ales in cazul unei mari perioade de timp pe care se intinde procedura. 83. sansele de recuperare a creantelor anterioare deschiderii procedurii.

(ii) sa participe la votul asupra planului de reorganizare137. nu inlocuieste formalitatea afisarii si comunicarii si. Consider. astfel cum au fost declarate de creditori. la situatia din reglementarea anterioara. fie in contra inscrierii lor in tabelul preliminar. in functie de marimea creantei sale. fie in mod individual. a se vedea supra. termenul si durata de solutionare a contestatiilor fiind lasate la latitudinea judecatorului-sindic sau a partilor. spre exemplu. in tot sau in parte. In cazul acestora din urma. la tribunal. Cap. A se observa ca publicizarea tabelului preliminar al creantelor este una din situatiile exceptate de la publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa. a se observa ca acest drept este anticipat de inscrierea creditorilor in tabelul preliminar136. creditori indreptatiti sa particpe la procedura. (iv) sa participe la distribuirile de sume in cadrul 135 Contestatiile la tabel sunt cele mai numeroase si mai complicate procese aferente procedurii insolventei. Acesti creditori sunt „creditori indreptatiti sa participe la procedura”. pe o alta cale. fie cu inlaturarea sau reducerea unor garantii. in cazul in care data definitivarii tabelului creantelor nu s-a stabilit. si vor trebui depuse cu cel putin 10 zile inainte de aceasta data135. nu inlatura dreptul celui interesat de a face contestatie peste termen sau. administratorului judiciar si a oricaruia dintre creditori. Pentru procedura de solutionare a contestatiilor la tabel.(iii) sa participe. In orice caz. sa antreneze nulitatea tabelului. este nejustificata. Titularii creantelor inregistrate in tabelul definitiv au plenitudinea drepturilor pe care Legea insolventei le creeaza in favoarea lor si pe care le exercita fie in mod colectiv. Acesti creditori pot. tehnic vorbind. la compunerea comitetului creditorilor. din greseala judecatorului sindic sau a grefierului. Tabelul preliminar. asadar : (i) sa participe la adunarile generale. iar contestatiile se pot solda fie cu inlaturarea unora sau mai multor creditori. pot aparea confuzii. Altfel. Odata solutionate toate contestatiile la tabelul preliminar. Consider ca stabilirea unui termen ferm pentru depunerea contestatiilor ar fi fost mult mai eficienta in practica. V (Procedura insolventei ca proces civil). in adunarile creditorilor. rezulta ca exista un mare risc de denaturare sau chiar de falsificare a vointei majoritare in adunarile creditorilor. creditorii inscrisi in tabelul preliminar de creante pot participa la adunarile creditorilor (art. de aceea. teza a doua).astfel ca lispa sau neregulata afisare ori comunicare fac sa nu curga termenul de contestatie sau chiar. in tot sau in parte. se intocmeste tabloul definitiv al creantelor. deci. este supus contestatiilor debitorului. 84. in mod provizoriu. Contestatiile vor fi solutionate deodata. printr-o singura sentinta. astfel afisat si comunicat. chiar daca ei nu sunt inca. Se ajunge. cand nu se stabilea nici un termen pentru aceasta contestatie.3. Contestatiile vor putea fi facute fie in contra masurii administratorului de a le inlatura din tabel. Contestatiile la tabel vor trebui solutionate in termenul stabilit prin notificare ca data maxima a definitivarii tabelului creantelor. judecatorul-sindic va putea sa le admita pe tabel. prioritatea si situatia – garantata sau negarantata – a fiecarei creante. Tabloul definitiv al creantelor va arata valoarea. nu acopera eventuala nulitate a tabelului. chiar daca pentru solutionarea unora este nevoie de administrarea de probe. dupa afisare. cazuri in care nu se mai poate stabili cu precizie termenul de depunere a contestatiei. adica cu persoane care nu sunt inca „creditori indreptatiti sa participe la procedura”. prin mijlocirea administratorului judiciar. sau daca termenele de notificare si de depunere a cereririlor de admitere a creantelor s-au prorogat din cauza comunicarii tirzii catre administratorul judiciar a faptului desemnarii sale in dosar. . 136 Avind in vedere ca inscrierile in tabelul preliminar pot fi contestate. dupa caz. util). 72 alin. sau de a nu le admite un drept de preferinta. la extrema. Publicarea tabelului in Buletin (demers. care se inregistreaza si se afiseaza. de altfel. ca solutia Legii insolventei de a permite tinerea unor adunari ale creditorilor cu creditori a caror calitate este provizorie (preliminara).

creantele contra debitorului sau a asociatilor cu raspundere nelimitata a debitorului. planul oricum se depune dupa afisarea tabelului definitiv. 76. fapt ce antreneaza si stingerea oricaror datorii ale altor persoane care. 76. nu au fost deloc notificati. iar debitorul persoana juridica nu inceteaza sa existe ca urmare a inchiderii procedurii. dar vor lua procedura in starea in care se afla la momentul admiterii cererii lor. 139 Acesti creditori pot fie sa ceara admiterea creantei peste termen. dol. mentinuta fata de acest asa-zis drept. omisiune esentiala sau prin omisiunea unui titlu hotarator care nu a fost cunoscut la data definitivarii tabelului pot formula contestatie in conditiile art. Si ar mai fi o conditie : creanta respectiva sa nu se fi prescris intre timp. deci o adunare a creditorilor formata din creditorii inscrisi in tabelul preliminar care sa fie chemta sa voteze planul nici nu este de conceput 138 Art. in situatii normale. consider ca nu pot participa la acest vot decit creditorii inscrisi in tabelul definitiv. votul fiind subsecvent admiterii planului. totusi. acestia putind formula cerere de admitere a creantei dupa ce vor fi luat cunostinta de deschiderea procedurii 139. respectiv.3. 76 alin. nefiind indicati de debitor odata cu cererea de deschidere a procedurii sau in termen de 10 zile. intrucit si acesti creditori sunt straini de procedura. Aceasta contestatie poate fi formulata peste termenul contestatiei obsinuite. Creanta ar putea fi recuperata de la terti numai in cazul in care debitorul a fost o persoana juridica. dupa afisarea tabelului definitiv.1 pct. la adunarile creditorilor. O rezerva trebuie. Dupa afisarea tabloului definitiv. pina la inchiderea procedurii. la repartitiile de sume in caz de reorganizare sau de faliment si din dreptul de a-si realiza. sunt decazuti din drepturile prevazute de art. ulterior inchiderii procedurii. Asa cum rezulta din partea initiala a art. iar inchiderea falimentului fata de o persoana juridica opereaza automat o stingere a datoriilor acesteia. membru al organlor de conducere). partea finala. . din dreptul de a participa la votul asupra planului de reorganizare. Interpretarea propusa propusa mai sus este o solutie. situatia acelor creditori care. Daca se admite contestatia. nu este foarte clar. (v) sa-si recupereze creantele contra conducatorilor debitorului persoana juridica sau contra asociatilor cu raspundere nelimitata ai debitorului. acesti creditori pot face cerere de admitere a creantei practic oricind in cursul procedurii. totusi. ar fi fost tinute pentru debitor (co-debitor.75 din Legea insolventei. Singura solutie pentru acesti creditori este sa se inscrie la masa credala si sa ia procedura in starea in care se afla. fideiusor. decaderea nu se aplica nici creditorilor care nu au fost corect notificati in legatura cu deschiderea procedurii. creditorii care nu au formulat in termen cerere de admitere a creantelor. In lipsa unei prevederi legale. este totusi evident ca nici creditorii carora li s-a respins in totalitate creanta nu vor avea drepturile prevazute de art. 76 din Legea insolventei. pentru stingerea personalitatii juridice. intrucit inchiderea procedurii falimentului fata de persoana fizica opereaza automat o descarcare de datorii (cu exceptia foarte restrictiva a condamnarii debitorului pentru bancruta frauduloasa sau alte fapte penale in legatura cu falimentul). Creditorii ale caror creante au fost inlaturate din tabel prin frauda. Desi nu rezulta expres din dispozitiile art. fie sa atace cu contestatie in anulare eventuala hotarire care a dus la decaderea lor din drepturile prevazute de Legea insolventei. iar fostii asociati ai acesteia erau asociati cu raspundere nelimitata. Singurele situatii in care creditorii straini de procedura si-a mai putea recupera creantele fata de debitor ar fi acelea in care debitorul persoana fizica nu beneficiaza de descarcarea de datorii. creditorii respectivi vor avea calitatea de creditori indreptatiti sa participe la procedura. de altfel. Unicul drept pe care pare sa il pastreze creditorii straini de procedura este acela de a pretinde plata creantei de la debitorul care s-a facut vinovat de bancruta frauduloasa ori de plati sau transferuri frauduloase sau de la fostii asociati cu raspundere nelimitata ai debitorului persoana juridica138.reorganizarii sau al falimentului. 137 Avind in vedere importanta acestui vot pentru soarta debitorului si a procedurii insasi. Legea nu reglementeaza. 76.

In categoria persoanelor interesate. care in mod normal nu au dreptul de a contesta creantele.7. ar putea fi inclusi actionarii debitorului. Contestatia se poate face „impotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta in tabelul definitiv de creante”. totusi. fata de momente sau proceduri hotaritoare care au fost depasite si la care ei nu mai pot participa (votul asupra planului.412. dar interventia lor in procedura s-ar putea dovedi tardiva. el nu poate fi atacat decit cu aceleasi cai de atac cu care se poate ataca insasi hotarirea (recurs. pentru identitate de ratiune. intrucit potentialii contestatori sunt decazuti din dreptul de a mai formula contestatii. „deschizand larg portile hazardului interpretarilor de tot felul”. doua erori de reglementare: (i) nu se refera si la omisiunea trecerii pe tabelul definitiv a unei creante sau a unui drept de preferinta.76. 75 din Legea insolventei.P. Ei nu vor fi decazuti din drepturile prevazute la art. Dar un astfel de tabel definitiv nu mai poate fi atacat nici el. chiar in prezenta unui tabel definitiv consolidat. Textul legal citat este introdus ca atare prin fosta OG nr. pana la inchiderea procedurii. contestatie in anulare. intrucit el este rezultatul unei hotariri judecatoresti date in contestatiile obisnuite la tabel. contestatie la care face referire art. Gh.64/1995). dol sau eroare esentiala. Este vorba de contestatia pentru motiv de fals. Cu toate acestea. in principiu. pina la inchiderea procedurii. Pana la solutionarea irevocabila a contestatiei. prima adunare a creditorilor. Fiind vorba.cit. de administratorul judiciar sau de creditori.. . chiar si primele distribuiri etc). ci numai la actiunea de a trece in tabel astfel de creante sau drepturi de preferinta si (ii) nu se refera la cazul in care notificarea deschiderii procedurii fata de un creditor nu a fost facuta cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. ci numai de catre judecatorul sindic sau de catre oricare dintre creditori.n. Textul art. intrucit altfel s-ar incalca drepturile celorlalti creditori. este vorba de persoana interesata). 75 contine. care poate fi formulata doar de debitor. judecatorul sindic va putea trece creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.).75 alin. A se observa ca. 75. spre exemplu. O astfel de contestatie nu putea fi introdusa de orice persoana interesata. revizuire). practic. dar il vor avea pentru motivele de la art. Tabloul definitiv este criteriul principal in baza caruia se va face distribuirea fondurilor obtinute din lichidare (daca nu este completat cu tabelul definitiv consolidat) si. de o un act omologat printr-o hotarire judecatoreasca. Titularii de creante tardiv declarate sunt decazuti din 140 Conform I. precum si prin faptul ca poate fi formulata oricind. propriu-zis. precum si pentru motivul existentei unor titluri hotaratoare si care pana atunci nu fusesera cunoscute140. este baza de la care se porneste in elaborarea programului de plata din planul de reorganizare judiciara. textul art. o astfel de contestatie putea fi formulata numai pentru motiv de frauda sau de comportare necorespunzatoare a creditorului (?! – n. Drepturile ambelor categorii de creditori vor putea fi admise ex tunc.. Consider ca. Turcu.la fel ca in cazul creditorilor neregulat notificati. 38/2002. Tabelul definitiv nu poate fi. 75 poate fi formulata de orice „parte” interesata (in realitate. In reglementarea anterioara (a se vedea art.99 din fosta Lege nr. Desigur ca este posibila definitivarea tabelului prin neformularea contestatiilor in termen. op. nu si pentru eroare esentiala sau descoperirea ulterioara a unor titluri hotaratoare necunoscute. Nici un creditor care nu a fost inscris in tabelul definitiv nu va participa la distributie si nici o creanta care nu a fost acceptata sau nu a fost declarata in termen nu va fi luata in considerare in vederea vreunei distribuiri. si nu retroactiv. (2) nu defineste sintagma “titluri hotaratoare”. cistigate uneori prin hotariri judecatoresti irevocabile. p. contestat. spre deosebire de contestatia obsinuita. neobisnuita prin motivatiile ei. contestatia de la art. se mai poate formula o contestatie speciala. contestatia la care ne referim se aplica si acestor situatii.

administratorul judiciar va exercita controlul si supravegherea activitatii debitorului in aproximativ aceleasi conditii in care. prin adunarea creditorilor). dupa acoperirea tuturor creantelor inscrise in tabloul definitiv ar mai fi ramas un excedent (art. caz in care reprezentarea legala a debitorului trece la administratorul judiciar. de membrii consiliului de supravghere. in orice caz. cit si in cazul in care debitorul isi pastreaza dreptul de a-si administra averea. 86. Atit in cazul in care are „conducerea in tot” a activitatii debitorului. adica diminuari ale masei active supuse eventualei lichidari prin faliment. sub controlul judiciar al judecatorului-sindic si sub controlul de oportunitate al creditorilor (exercitat prin comitetul creditorilor sau. Controlul afacerii debitorului trece. exploatarea intreprinderii debitorului trebuie sa continue in conditii cat mai apropiate posibil de cele existente in cursul exploatarii normale (inainte de deschiderea procedurii). fie in cursul perioadei de observatie (ca sanctiune a pierderilor continue aduse averii debitorului). totusi. §5. activitatea curentă (de exploatare) continuă şi după deschiderea procedurii. dupa caz. daca nu i s-a ridicat dreptul de a-si administra averea. . directorii sunt controlati si supravegheati de administratorii non-executivi sau.64/1995. administratorul judiciar este.111 din fosta Lege nr. pe care le va exercita fie prin administratorul special. Daca se inchide procedura. ca subiect de drept sau daca nu a fost descarcat de datorii sau de fostii asociati cu raspundere nelimitata ai debitorului persoana juridica141. Aceste creante sunt in afara procedurii. dupa caz. cu sau fara pierderi aduse averii debitorului. la creditori. sunt „tinuti la distanta” de procedura insolventei. Actele juridice sau platile care ies din limitele obisnuite ale comertului debitorului nu pot fi incheiate decit cu acordul comitetului creditorilor sau al judecatorului-sindic. activitatea acestuia se desfasoara sub controlul si supravegherea administratorului judiciar. provocând pierderi.dreptul de a participa la distribuiri de sume in caz de faliment. de la actionari sau asociati. daca i s-a ridicat acest drept. In cursul perioadei de observatie. In cazul in care debitorul nu este desesizat. Situatia intreprinderii debitorului in perioada de observatie 85. controlul indirect al afacerii debitorului este exercitat de creditori (acest control fiind dublat si de controlul judiciar exercitat de judecatorul sindic). participa la distributie numai daca. creante care sunt platite pe masura 141 In reglementarea anterioara. debitorului ii sunt permise activitati si plati curente. masa credala trebuie sa suporte şi creanţele care rezulta din activitatea curenta. acestia sunt controlati de adunarea generala actionarilor. Astfel. ele vor mai putea fi acoperite de catre debitor. fie prin intermediul administratorului judiciar. Reamintesc ca debitorul este desesizat fie odata cu deschiderea procedurii (ca efect al lipsei dreptului debitorului de a cere reorganizarea judiciara). sansele redresarii devenind nule. cit si in cazul in care are doar atributia de supraveghere si control al debitorului. deci. creditorii controleaza administratorul judiciar. In cazul in care debitorul nu este desesizat. asa cum. daca acesta nu a incetat sa existe. Regula autorizarii prealabile a actelor juridice neobisnuite se aplica atit in cazul in care debitorul este desesizat. precum si o serie de limite importante ale acestei reguli. acesti creditori puteau. Legea insolventei instituie regula „business as usual”. la rindul sau. Dar. titulari ai dreptului de control asupra activitatii unei societati in bonis. in procedura insolventei. Asadar. in forma sa initiala). in caz contrar. intr-o societate pe actiuni in bonis. in timp ce actionarii sau asociatii debitorului persoana juridica. La rindul lor. ei fiind practic straini de procedura. În foarte multe cazuri.

totusi. spre exemplu. După deschiderea procedurii (şi. Dar. in mod normal. se justifica menţinerea activităţii aferente unor active care ar putea prezenta un interes la cumparare in stare de funcţionare. ei sunt preferiti de alti creditori. ulterior. conform art. au indrituirea de a cere ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. riscind sa nu incaseze nimic de la debitor precum si sa isi vada creantele stinse dupa inchiderea procedurii de faliment. totusi. chiar după intrarea în faliment). conduce la mari costuri la reluarea activitatii. dacă ar fi oprite. Potentialii cumparatori ar putea fi mai usor convinsi daca ar putea verifica funcţionarea reală a acestor active. Continuarea afacerii debitorului in perioada de observatie poate ridica unele chestiuni speciale de fiscalitate. continuarea afacerii debitorului prin trecerea conducerii afacerii acestuia la administratorul judiciar este posibila. Daca. De asemenea. cu avantajele menţinerii autorizaţiilor si permiselor necesare.). in mod prioritar faţă de creantele anterioare deschiderii procedurii. la fel. Continuarea activităţii poate fi. o anticamera a falimentului. intrucit in caz de faliment. in mod evident. pentru a nu-si pierde locurile de munca. Creditorii furnizori de utilităţi vor fi interesaţi în a le furniza în continuare având prioritate la plată. Hotarirea de desesizare a debitorului este momentul in care este oprita continuarea de catre debitor a afacerii sale. Salariaţii sunt primii interesati în continuarea exploatării intreprinderii debitorului. 87. la distribuire. oprirea exploatării terenului prin însămânţări. precum si celelalte taxe si impozite aferente activitatii debitorului. in orice caz. Creditorii bugetari vor tergiversa votul. în agricultură. In fine. confirmarea reorganizarii judiciare. Creditorii garantaţi vor avea. . unerori. in viticultura sau pomicultura. în industria navală. Dupa constatarea pierderilor continue sau a lipsei sanselor de reorganizare. cel putin teoretic. nu prezinta diferente notabile fata de situatia in care debitorul ar exploata o întreprindere in bonis. Desi.. continuarea de catre debitor a afacerii sale nu se poate intinde dincolo de momentul in care apar pierderi insemnate in averea sa sau dincolo de momentul in care devine evident ca nu exista sanse rezonabile de reorganizare. deoarece ei suportă riscul acumulării de noi pierderi şi de noi datorii. creditorii chirografari ar trebui sa fie si ei interesati in continuarea exploatarii intreprinderii debitorului. impozitul pe profit si cel pe dividende. Creditorii anteriori trebuie să decidă asupra continuării activităţii. tendinta de a cere lichidarea cit mai rapida a bunurilor asupra carora poarta garantiile. ceea ce inseamna ca desesizarea la cerere este. recolte etc. justificată chiar si in prezenta unor pierderi ori chiar si in cazul in care este evidenta lipsa sanselor de reorganizare. poate fi justificata sau chiar obligatorie continuarea activitatii in acele domenii in care orice oprire necesită o perioadă foarte lungă si costuri mari pentru obţinerea unor noi producţii/venituri (spre exemplu. O eventuală hotărâre a adunării creditorilor de aprobare a continuării exploatării trebuie sa reuseasca sa creeze un compromis acceptabil intre interesele divergente ale diferitelor categorii de creditori. în zootehnie etc. situatia este destul de diferita in cazul taxei pe valoarea adaugata (tva). precum si administratorul judiciar si comitetul creditorilor.scadentei lor sau. La fel. arături. de fapt. in asteptarea aprobarii de la organul ierarhic superior.123. desesizarea intervine pentru pierderi continue aduse averii debitorului sau pentru lipsa sanselor de reorganizare. unele instalaţii care. fără a se obtine venituri. motiv pentru care de multe ori ei sunt folositi de debitor ca „masa de manevra” cu ajutorul careia debitorul sau actionarii sai majoritari forteaza continuarea exploatarii si. orice creditor. trebuie menţinute în funcţiune. in caz de trecere la faliment. ar necesita cheltuieli de conservare superioare pierderilor ocazionate de continuarea activităţii.

din art. dincolo de orice culpa sau implicare a debitorului sau a cocontractantului. trebuie aprobate in prealabil de judecatorul sindic sau de comitetul creditorilor).Astfel. cu exceptia cazului in care constructia este noua. daca atit debitorul. denuntat. este acela al „cresterii la maximum” a valorii averii debitorului. f) din Codul fiscal rezulta ca este considerate operatiune scutita de tva si livrarea de către orice persoană (deci. . in cadrul regimului de „taxare inversa”. El are in vedere nu numai operatiunile sau activitatile curente ale debitorului. daca acesta se suporta din averea debitorului. beneficiarul este obligat să aplice taxare inversă. pentru a fi valabile si opozabile masei credale. cit si partenerul sau contractual sunt inregistrati ca platitori de tva. conform art. să nu facă plata taxei către furnizor/prestator. nefiind la zi cu platile sau cu executarea prestatiilor la care s-a obligat. Astfel. 86 din Legea insolventei. beneficiarii vor înscrie taxa aferentă. În situaţia în care furnizorul/prestatorul nu a menţionat "taxare inversă" în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadrează la masurile de simplificare reglementate de art. si de catre debitorul aflat in procedura insolventei) a unei construcţii. cit si partenerul sau contractual) sunt obligaţi să înscrie menţiunea "taxare inversă". precum şi a oricărui alt teren. 141 lt.. Contractul in cauza nu poate fi nici reziliat. al avocatilor. §6. 160 din Codul fiscal. Regimul juridic al „taxarii inverse” se aplica oricarei vinzari sau cumparari efectuate de debitor. ci si transferurilor de drepturi de proprietate asupra bunurilor instrainate sau dobindite de debitor. dupa caz. dupa caz. Asadar. cit si taxa deductibila in decontul de taxa. indiferent daca debitorul este in culpa contractuala. acele acte care. prin simplul act expres de vointa al administratorului judiciar (sau al lichidatorului). al expertilor etc. care nu presupune nici o inregistrare de tva. cit si in cazul in care debitorul este beneficiar de bunuri sau servicii. „Taxarea inversa” se aplica inclusiv onorariul lichidatorului. Pe facturile primite de la furnizori. Acest regim juridic. Singurul criteriu pe baza caruia un contract poate fi continuat sau. Masurile de simplificare sunt aplicabile atit in cazul in care debitorul este furnizor de bunuri sau servicii. să înscrie din proprie iniţiativă menţiunea "taxare inversă" în factură şi să evidentieze atit taxa colectata. 160 din Codul fiscal. tva-ul nu circula intre debitor si partenerul sau contractual. Situatia partenerilor contractuali ai debitorului in perioada de observatie 88. Unul dintre paradoxurile procedurii insolventei il reprezinta soarta contractelor debitorului aflate in curs de executare la momentul deschiderii procedurii. si care impune ca tva-ul sa nu circule intre debitor si partenerul sau contractual. Pe facturile emise pentru livrările de bunuri in care una dintre partile implicate este debitorul aflat in procedura insolventei. furnizorii (atit debitorul. ci si actele juridice neobisnuite (respectiv. fără să înscrie taxa aferentă. Singura situatie in care masurile de simplificare nu s-ar aplica este aceea in care debitorul este furnizor de bunuri in cadrul comerţului cu amănuntul. O mentiune speciala trebuie facuta in legatura cu vinzarile de bunuri imobilie care reprezinta constructii cu terenul aferent. denuntate. pe care o evidenţiază atât ca taxă colectată. cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Daca un contract poate duce la cresterea valorii averii debitorului. se aplica nu numai livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii. a unei părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită. Aceste contracte pot sa fie continuate sau. nici suspendat (prin invocarea exceptiei de neexecutare) de catre co-contractantul debitorului. criteriu impus de art. el poate fi continuat. Pentru operaţiunile supuse măsurilor de simplificare nu se face plata taxei între furnizor şi beneficiar. debitorul aflat in procedura insolventei este obligat sa aplice măsurile de simplificare ale evidentei si platii taxei pe valoarea adaugata.

sunt rare. chiar daca debitorul si contractantul sau se vor fi inteles in sensul predarii. intrucit partile unui contract nu pot deroga. adica executarea sa va fi incetata. iar administratorul judiciar nu raspunde in termen de 30 de zile de la primirea notificarii. Cu singura exceptie a contractelor de credit. atunci contractul se mentine in totalitate. 86 ii permite acestuia sa provoace o reactie a administratorului judiciar. Criteriul acestei optiuni este cel prevazut de art.cit. fara a se consulta cu debitorul. Debitorul nu va putea fi evacuat din imobilul folosit cu titlu de chirie. tot administratorul judiciar/lichidatorul determina soarta contractului respectiv. daca un contract produce pierderi averii debitorului. care declara aceste clauze nule. Co-contractanul debitorului poate determina si el o astfel de incetare sau. totusi. furnizorul de utilitati nu va putea intrerupe furnizarea daca debitorul este un consumator captiv sau daca administratorul judiciar/lichidatorul mentine contractul.451. adica maximizarea valorii averii debitorului. . acesta va putea fi „denuntat” de catre administratorul judiciar (sau lichidator). La fel. situatiile in care administratorul judiciar ar lua decizii de acest gen. din moment ce ele contravin unei norme legale imperative. Daca opteaza pentru mentinere. in caz de trecere la faliment) poate opta pentru menţinerea sau denunţarea acestor contracte în curs de executare. fie prin act expres de mentinere sau denuntare a contractului.. dupa caz. In realitate. adica sa il notifice pe acesta in legatura cu intentia de a continua sau inceta contractul. Mentinerea contractului implica executarea obligatiilor ce revin debitorului. contractul se considera incetat de plin drept. In cazul in care co-contractantul debitorului propune incetarea contractului. iar altele sa fie denuntate. intrucit incetarea. utilizat. 1. op. Totusi. chiar in contra vointei acestuia si chiar in contra unor dispozitii contractuale contrare. intrucit acesta are. Administratorul judiciar (sau lichidatorul. prin executarea unui plan de reorganizare pentru care activul respectiv este esential. 86 din Legea insolventei. dreptul de a denunta (de a inceta executarea) sau. prin actul lor juridic. contractul inceteaza de drept” sunt total inoperante in prezenta dispozitiei imperative din art. adica unele parti din contract sa fie mentinute. un bun asupra caruia nu are un drept de proprietate. Dar chiar si in acest caz. Autorul adauga ca solutia nulitatii unor astfel de clauze se impune si pentru ratiuni de ordin enonomic. sa influenteze in mod esential aceasta activitate. a se vedea I. mentinere a contractelor in curs de executare ale debitorului. este exclusa opţiunea doar pentru anumite clauze. in 142 In acelasi sens. daca pastrarea locatiei respective este necesara continuarii afacerii debitorului. 89. asa cum rezulta din art. daca opteaza pentru denuntare. de la normele ce intereseaza ordinea publica (art.)142. in aces mod. 86 alin. a contractelor „ar compromite iremediabil orice sansa de reorganizare si continuare a activitatii debitorului”. 86 din Legea insolventei. spre exemplu. chiar daca acel contract este pe deplin valabil si opozabil. Astfel de clauze pot fi considerate ca fiind necrise. bunul (activul) nu va fi predat proprietarului.Dimpotriva. acest gen de decizii sunt chiar urmarite de debitor. In fine. dimpotriva. intrucit acelasi art. Clauzele contractuale tipice conform carora „in cazul falimentului sau al insovabilitatii constatate judiciar a uneia dintre partile contractante. fie prin tacere. iar bunul necesar este un activ care. p.civ. poate duce la cresterea la maxim a averii debitorului. 5 C. administratorul judiciar poate. Chiar daca debitorului ii este permis sa isi continue afacerea. de a mentine unele contracte in curs de executie ale debitorului. Administratorul judiciar (sau lichidatorul) are intreaga raspundere de a opta pentru cea mai buna solutie pentru a „creste la maximum” averea debitorului. Daca debitorul detine. iar denuntarea il va expune pe debitor la plata unor daune-interese. Turcu. conform regulii „business as usual”. cu orice titlu.

Acele creante succesive care au apucat sa curga pina la deschiderea procedurii vor fi considerate creante anterioare si inscrise ca atare pe tabelul creantelor.2. subterfugiul “denuntarii”. trebuie sa operam o distinctie intre creantele succesive ce rezulta din contract.). p. I. C.cit.2 din Legea insolventei rezulta ca. Este ceea ce rezulta din dispozitiile art. prin vointa administratorului judiciar/lichdatorului. Denuntarea contractului nu este o rezolutiune sau o reziliere a contractului.7 din Legea insolventei. denuntat (incetat) prin actul de vointa al administratorului judiciar. de catre judecatorul sindic. sa se dezintereseze de astfel de contracte. in sine. continua. 86 alin. in cazul prevazut de art. si nu pe temeiul contractului144. caracter delictual. In conceptia prof. deci. Distinctia este importanta. in acest caz. Adam. actiunile de drept comun pentru realizarea creantelor contra debitorului fiind suspendate sau oprite. Creantele rezultate din contractele cu executare succesiva. iar in cazul trecerii la faliment ele beneficiind de privilegiul creantelor nascute din continuarea procedurii (reglementata de art. dimpotriva.cit. Turcu (op. p. 443). In cazul continuarii contractului cu executie succesiva. reglementat de art. intrucit denuntarea contractului i se impune si lui. simulatie. revocare. un fapt juridic al altuia pentru care raspunde debitorul in aceeasi maniera in care raspunde.442-443. a se vedea I. Chestiunea preocupanta in aceasta procedura de incetare sau de continuare a contractelor in curs de executare este aceea de a sti daca creanta co-contractantului rezultata din contractul care inceteaza sau. 86 alin. Denuntarea contractului este o situatie juridica.. Pentru exemple. nu este o invalidare a acestuia prin alte mijloace de drept comun (nulitate. actiune oblica etc. Denuntarea contractului nu are. in timp ce creantele ulterioare nu sufera aceste restrictii. cocontractanul debitorului poate introduce o actiune in despagubiri impotriva debitorului. ar trebui ca aceasta sa isi aiba temeiul in faptul neexecutarii culpabile de catre debitor a obligatiilor sale. ofera administratorului o scuza legitima de a rupe relatia contractuala neconvenabila.3). paznicul juridic al lucrului.cit. p. Problema care se pune este aceea de a se sti ce anume inseamna „despagubirea” la care se refera art. 86 alin.. Or.1 C. Este evident ca actiunea in despagubiri se solutioneaza in cadrul procedurii. oare. 123 pct. 145 In sens contrar. Tircu. N. legiuitorul la raspunderea contractuala a debitorului sau la raspunderea delictuala pentru denuntarea (incetarea) contractului? Pentru a vorbi de o raspundere contractuala. . Din art. suspendarea curgerii dobinzilor. am vazut ca vointa debitorului in aceasta situatie nu are nici o relevanta. op.535. ci este un act de vointa al administratorului judiciar/lichidatorului care se justifica prin imperativul cresterii la maxim a averii debitorului. a se vedea I.). spre exemplu. Daca este vorba de un contract cu executie dintr-o data. op. Raspunderea respectiva este. Mai complicata este situatia in care contractul respectiv nu este continuat. pentru buna realizare a planului143. 86 alin. dimpotriva.1. continuate prin actul de vointa al administratorului judiciar si care curg dupa data deschiderii procedurii vor fi considerate creante ulterioare. Rusu. Se refera. care „scapa” procedurii. ca si contractantului sau. intrucit creantele anterioare se inscriu pe tabel si trebuie sa suporte toate restrictiile impuse de efectele procedurii (suspendarea urmaririlor individuale.civ. dimpotriva. care este un tert de contract. este o creanta anterioara sau ulteriora deschiderii procedurii. ele fiind platite in perioada de observatie pe masura ce devin scadente. o raspundere extracontractuala. dar care nu a fost executat in proportie „substantiala” pina la deschiderea procedurii. dar 143 144 Nu intodeauna aceste intentii sunt legitime. ci. inghetarea creantei la valoarea nominala de la data deschiderii procedurii etc.. in functie de momentul deschiderii procedurii. reglementata de regulile raspunderii civile delictuale145. 1000 alin. atunci prestatia debitorului este o creanta ulterioara. inopozabilitate.intentia sa de a pregati un plan de reorganizare judiciara care sa se bazeze pe sau.

sau. 86 alin. ea nu exista decit dupa ce judecatorul sindic o va fi admis ca atare. la data deschiderii procedurii. contractantul isi pastreaza intacte drepturile care rezulta din contractul denuntat de administratorul judiciar/lichidator. rezulta ca pot fi considerate contracte in curs de executare atit cele cu executare dintr-o data (uno ictu). Daca acest eveniment este plasat in timp inainte de data deschiderii procedurii. cit si la creanta constind in dobinzi si alte costuri care au apucat sa curga pina la data deschiderii procedurii. Intra si aceste creante in notiunea de despagubiri la care se refera art. in acest caz. iar cealalta (celelalte parti) nu si-a executat prestatia contractuala. data refuzului executarii contractului. In cazul contractelor cu executare dintr-o data. o asemenea raspundere obiectiva. prin decizia administratorului judiciar/lichidatorului de denuntare a sa? Consider ca numai daca termenul caruia ii este supusa creanta contra debitorului rezultata dintr-un astfel de contract se implineste ulterior deschiderii procedurii putem vorbi de o creanta ulterioara. ci a unui contract care a fost substantial executat si care da dreptul creditorului de a se inscrie la masa credala.1 din Legea insolventei. Daca una sau unele dintre partile contractului si-au executat in totalitate prestatiile contractale. deci. acel contract care a fost denuntat de administratorul judiciar? Ma refer atit la creanta de plata a pretului sau a restului de plata. Fiind vorba de o creanta care rezulta din continuarea procedurii. In celelalte cazuri. Pentru a fi considerate contracte in curs de executare. Despagubirile la care se refera art. In mod evident. data nasterii creantei (sau a exigibilitatii ei): data incheierii contractului (ori a implinirii termenului contractului). executarea în totalitate de către toate părţile semnifică terminarea contractului. Indirect. ea are regimul juridic al creantei ulterioare. Ce se intimpla. In plus.1 din Legea insolventei ca fiind contractele care. deci. In orice caz. cit si pentru fapte ilicite sau situatii obiective). data care este anterioara deschiderii procedurii. el urmind a fi inscris.2? Avind in vedere consideratiile de mai sus. care a ajuns debitor intr-o procedura de . insa. atunci nu mai suntem in prezenta unui contract in curs de executare. Spre exemplu. raspunsul trebuie sa fie negativ. 86 alin. de daunele provocate de denuntare insasi. Din interpretarea art.regulile raspunderii delictuale sunt dreptul comun pentru orice raspundere extracontractuala (atit pentru fapte ilicite. Actele juridice in curs de executare ale debitorului sunt identificate in art. contractele in discutie trebuie doar (i) sa existe la data deschiderii procedurii si (ii) sa fie să fie susceptibile de a fi executate ulterior. intrucit titularului dreptului la actiunea in despagubire ii va concura pe ceilalti creditori in momentul in care se vor face distribuiri. nu vor fi fost executate in totalitate sau substantial de catre toate partile implicate. precum si cele care sunt afectate de un termen sau de o conditie. Este vorba. sunt o eventuala creanta in plus fata de cele rezultate din contract. se rasfringe si asupra creditorilor. a considera ca si aceste creante intra sub incidenta actiunii in despagubiri ar insemna a ignora contractul partilor. Care este deci. creanta care isi are sorgintea exclusiv in faptul denuntarii contractului. care sa „scape” procedurii. cu creanta care rezulta din contract. 86 alin. 86 alin. in tabelul creantelor. cit si cele cu executare succesiva. nu mai suntem in prezenta unui contract in curs de executare. ceea ce este inadmisibil. si nu de eventualele despagubiri care ar rezulta din contract sau de dobinda legala. insa. care intra in rindul celorlalte creante anterioare contra debitorului si care se inscrie. 90. in tabelul creantelor. dimpotriva. fiind vorba de o creanta rezultata din despagubiri. contractul de vânzare – cumpărare nu mai este in curs daca cumparatorul.2 exced contractului. Si in legatura cu creantele rezultate din contract. se ridica problema caracterului lor anterior sau ulterior deschiderii procedurii. la cerere. creanta co-contractantului este o creanta anterioara dechiderii procedurii.

predate debitorului inainte de data deschiderii procedurii. nu operase nici transferul dreptului de proprietate. aministratorul judiciar poate sa continue sau sa denunte si contractele de credit. Pentru un contract cu termen. Aceeasi dispozitie este reluata.3 dispune ca aministratorul judiciar (sau lichidatorul) va putea mentine contractele de credit si va putea. doar cu acordul co-contractantilor. care va verifica „daca ele sunt atit in folosul averii debitorului. 86 alin.1 si ca.1 din Legea insolventei contractelor obisnuite ale debitorului.1. In cazul unui contract de vanzare-cumparare cu rezerva dreptului de proprietate. sa le modifice clauzele. in prezenta acestei norme imperative. In contractul de vânzare-cumpărare. acesta este considerat un contract in curs. falimentul debitorului sunt declarate cauze de „default” in contract). care sunt indispensabile pentru continuarea procedurii. reziliere sau nulitate. Trebuie retinut ca. Asadar. in art. adica pentru „cresterea la maxim a averii debitorului” si daca banca ar avea dreptul de a determina. bancile nu uzeaza. dupa caz.3. administratorul judiciar poate mentine aceste contracte (nu si sa le denunte) si poate. ca incetarea contractului prin incidenta unor clauze contractuale nu are nimic de a face cu denuntarea la care se refera art. 91. in baza textelor citate. art. Din acest motiv. 86 alin. elementul decisiv de apreciere din perspectiva analizata îl constituie transferul dreptului de proprietate : dacă acesta s-a operat înainte de deschiderea procedurii. clauzele contractuale de incetare a contractului pentru insolventa debitorului sunt nule. dacă termenul se împlineşte (ia sfârşit) înăuntrul perioadei de observaţie. intrucit este vorba de un contract pe termen lung si care nu a fost executat in totalitate sau substantial de catre partile implicate si intrucit este vorba de cresterea la maxim a averii debitorului. administratorul nu va putea asuma contractul deoarece aceasta ar echivala cu prorogarea unilaterală a contractului. Contractele de credit nu pot fi considerate ca fiind in curs de executare. din moment ce. contractele de închiriere. cu acordul cocontractantilor. 86 alin.1 din Legea insolventei. este de interes doar mentinerea sau modificarea contractului de credit. pentru a se putea . nu mai există contract în curs.86 alin. contractul nu exista. cu minime diferente de formulare. in vederea obtinerii unei echivalente a prestatiilor debitorului. Astfel. O reglementare speciala. Ne putem intreba daca. sa modifice aceste contracte.insolventa a primit marfa şi n-a plătit-o integral înainte de începerea procedurii. Modificarile contractelor de credit vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor. trebuie menţinute. Cu toate acestea. 81 alin.1. este uzuala o clauza de incetare de drept a contractului de credit si de exigibilitate anticipata a obligatiei de rambursare si a celei de plata a dobinzilor si a penalitatilor in caz de insolventa a debitorului (insolventa sau. astfel incat acestea sa asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. cu conditia ca desfiintarea sa fi fost regulat facuta. la data deschiderii procedurii. partial diferita de cea impusa de art. o atitudine expresa a administratorului judiciar in sensul continuarii sau denuntarii contractului de credit. teza a doua). vânzătorul are dreptul de a cere admiterea in tabelul creantelor. iar preavizul a expirat înainte de deschiderea procedurii. In mod practic. ci doar predarea fololsintei bunului la cumparator (debitor in procedura insolventei). Se observa ca. precum si un privilegiu asupra marfii vindite si neplatite. este impusa contractelor de credit ale debitorului. Un contract încheiat pe o durată nedeterminată nu exista la data deschiderii procedurii daca anterior a fost in regulat denunţat. aceste contracte pot fi mentinute sau denuntate in conditiile art. in sensul dispozitiilor art. Reamintesc. insa. in mod obisnuit. totusi. citi si in cel al averii creditorilor” (art. In acest caz. nici plata pretului.3. in intregime. de notificarea la care se refera art. teza intii. 86 alin. prin notificare. Daca un contract a fost desfiinţat prin rezoluţiune. daca fondurile au fost. 86 alin. 86 alin. in contractele de credit.

insa. un monopol natural. Art. să refuze ori să întrerupă temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. el nu va mai putea sa isi reia bunul. în perioada de observaţie şi în perioada de reorganizare. de administratorul judiciar sau de lichidator. Vinzatorul bunului imobil respectiv scapa in acest fel de rigorile procedurii insolventei. Dar situatia vinzatorului este diferita.electricitate. deci. Daca. servicii telefonice sau altele asemenea – va fi obligat. Vânzarea se consideră executată de către vânzător si nu va fi supusa optiunii administratorului judiciar sau a lichidatorului de a mentine sau denunta contractul. în cazul în care acesta are calitatea de consumator captiv. 38 din Legea insolventei dispune ca orice furnizor de servicii . intrucit nu exista alt furnizor. ulterior. In alte conditii. ca regim juridic. 1737 pct. de celelalte contracte in curs de executare ale debitorului. pe care debitorul nu il poate inlatura. insa. dupa caz. lichidatorul va putea mentine contractul pe perioada lichidarii. 86 alin. Daca s-a trecut la faliment. . 92. Daca din revalorificare rezulta o diferenta in minus fata de pretul obtinut de la primul cumparator. din considerente tehnice. in acest caz nu se mai poate pune problema optiunii administratorului judiciar (sau a lichidatorului) intre denuntare si continuare si nici problema notificarii in vederea obtinerii unei atitudini exprese din partea administratorului judiciar/lichidatorului. astfel ca. 1 C. denuntate.1. pentru a primi utilitati. Unele contracte ale debitorului nu mai pot fi continuate sau. adica de la debitor.. 146 In acelasi sens. economice sau de reglementare. Este considerata ca fiind executata vânzarea unui imobil in cadrul carei „vinzatorul a retinut titlul de proprietate” pina la plata pretului vinzarii (art.fundamenta si. 86 alin. vinzatorul va avea dreptul sa ceara admiterea in tabelul creantelor pentru diferenta de pret ramasa nerecuperata. furnizarea de utilitati nu poate fi intrerupta in cursul perioadei de observatie sau al reorganizarii judiciare146. Asadar. 3 pct.cit. daca vinzatorul a retinut titlul de proprietate pina la plata integrala a pretului. in sensul art. vinzatorul nu va mai avea decit dreptul de a cere sa fie admis pe tabelul creantelor cu creanta rezultind din pret. dupa cum acesta a predat bunul debitorului sau nu. vinzatorul a apucat sa predea posesia imobilului la debitor. practic. fiindu-i interzis să schimbe. creanta care. sa continue furnizarea de utilitati. legal sau faptic asupra activitatii de furnizare de utilitati respectiva. intrucit vinzarea se considera a fi executata si. iar furnizarea de utilitati fiind absolut necesara continuarii activitatii debitorului.4 din Legea insolventei). daca furnizarea de utilitati este necesara operatiunilor de lichidare. loc. Daca vinzatorul nu a predat bunul imobil. Dreptul nr. apă. Pina la plata integrala a pretului. Debitorul fiind un consumator captiv. debitorul este obligat sa le contracteze cu furnizorul respectiv. proprietatea nu trece la cumparator. adica acesta din urma exercita. gaze naturale. 32 din Legea insolventei. redevine aplicabil art. pe care il poate revalorifica ulterior.21. Inseamna ca. executa un plan de reorganizare judiciara. interesul practic al continuarii sau modificarii contractului de credit nu exista. chiar daca in mod normal acestea ar putea intra in categoria contractelor in curs de executare. va beneficia de privilegiul vinzatorului pentru pretul neachitat prevazut de art. contractele de furnizare de utilitati in cadrul carora debitorul este consumator captiv se disting. cel care. La rindul lor. Este vorba de asa-numitele „contracte considerate executate”. civ. p. el nu va mai putea fi obligat sa o faca decit daca i se va plati pe loc pretul. Consumatorul captiv este. 93. intrucit va avea dreptul sa ridice exceptia de neexecutare a contractului.. nu poate alege furnzorul.10/2006. Stefanescu. Br. intrucit isi pastreaza dreptul de proprietate si posesia asupra bunului imobil.

p. sa schimbe destinatia marfii transportate. p. daca bunurile in cauza sunt esentiale pentru continuarea afacerii debitorului sau pentru reusita unui plan de reorganizare. Supra. Aceste situatii pot fi efectele unei mari diversitati de contracte intre proprietarul bunului si debitor : vanzare cu rezerva dreptului de proprietate. op. p.. Cap. cele perisabile. leasing. All Beck.cit. . regula care este in acord cu dispozitiile art. urmind sa plateasca din averea debitorului intregul pret al bunului respectiv. se poate crea aparenta falsa ca averea debitorului ar cuprinde si aceste bunuri. printr-un contra-ordin. administratorul judiciar va putea sa retina bunul. in aceasta calitate. p. in baza unui contract de leasing sau in baza unui contract de vinzare cu clauza rezervei dreptului de proprietate149. la data deschiderii procedurii. Daca vanzatorul admite ca bunul sa fie livrat. In asemenea situatii. care va prefera sa se inscrie pentru pret la masa credala. VII (Efectele deschiderii procedurii). atunci vanzatorul isi poate lua inapoi bunul. Daca administratorul judiciar/lichidatorul cere ca bunul sa fie livrat. in asa fel incit sa se asigure contra riscului ca. extragindu-l astfel din masa activa a patrimoniului debitorului. toate cheltuielile vor fi suportate de catre vanzator si el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pret. 150 Pentru amanunte. era in tranzit la data deschiderii procedurii si bunul nu se afla inca la dispozitia debitorului si nici alte parti nu au dobandit drepturi asupra lui.Solutii similare sunt adoptate de legiuitor si in situatiile in care unele bunuri din proprietatea altor persoane se afla in detentia debitorului. el va putea recupera pretul prin inscrierea creantei sale in tabelul de creante. a se vedea E.com. op. Ipoteza este analizata de doctrina de dreptul transporturilor ca o exceptie de la principiul fortei obligatorii a contractului si este jusitificata prin faptul ca expeditorul (vinzator) este fie proprietar al bunurilor transportate si. 148. fiind vorba de bunuri mobile care se afla detentia debitorului. I. Curs de dreptul transporturilor. dacă bunul mobil vândut este esenţial pentru continuarea afacerii debitorului sau pentru reusita unui plan de reorganizare.1 din Legea insolventei si au la baza ideea ca. administratorul judiciar va fi obligat sa ceara bunul sau sa-l pastreze. precum si Gh. proprietarul isi va putea recupera bunul. Cristoforeanu. Se observa ca vinzatorul nu va fi obligat sa 147 148 I. vol. vinzatorul isi va lua inapoi bunul dacă acesta mai poate fi utilizat in activitatea sa sau revindut. Turcu. in general marfurile care sunt greu vandabile altcuiva decit debitorul. vandut debitorului si neplatit de acesta. printr-un contra-ordin. Daca vinzatorul opteaza sa isi ia inapoi bunul aflat in tranzit. 149 In doctrina s-a considerat ca bunul ar putea fi retinut de administratorul judiciar numai in cazul in care plata pretului ar fi efectuata pe loc. fie sa suspende transportul. cu orice titlu.458. depozit. sa intoarca marfa la punctul de plecare. 89 din Legea insolventei. poate dispune cum vrea de ele.35-36. fie sa ceara carausului. Cu toate acestea. 421 C.458.cit. 2005. cerindu-i carausului.. inchiriere. Despre contractul de transport. Turcu. desi in realitate ele sunt proprietatea altor persoane147. cele specializate dupa calitatea debitorului. Produsele finite. Pe de alta parte. el va trebui sa ia masuri sa se plateasca din averea debitorului intregul pret datorat in baza contractului. acesta sa fi intrat in procedura insolventei. Astfel de situatii sunt reglementate de art. asa cum am aratat si cu alt prilej148. bunurile sunt doar in detentia debitorului. 1925. Este ceea ce rezulta din dispozitiile art. nu vor fi luate inapoi de vinzator.Piperea. Practic. spre exemplu. chiar daca. in timp ce marfa se afla in tranzit catre destinatar (cumparator). Expeditorul (vinzator) se pune astfel la adapost de riscul de a nu-si incasa pretul marfii de la debitorul sau insolvent150. beneficiind in acest caz de privilegiul vinzatorului pentru neplata pretului bunului vindut. 90 alin. A se vedea I. fie este indrituit de lege sa deturneze transportul unei marfi asupra careia nu mai este proprietar. Daca un bun mobil. care permit expeditorului in cadrul unui contract de transport de marfuri.

în raporturile dintre comitent şi comisionar. aceste prestatii vor fi oprite de administratorul judiciar. 91 din Legea insolventei). dupa momentul deschiderii procedurii insolventei. vinzatorul „scapa” de rigorile procedurii. isi are sediul cunoscut debitorul etc.. si in acest caz. sunt depozitate sau arhivate documentele debitorului. locatarul va putea evacua cladirea si va putea sa se inscrie la masa credala cu creanta reprezentind contravaloarea serviciilor respective sau. Decizia de denuntare a unui contract de inchiriere in care debitorul este locatar este delicata. intrucit dispozitiile art. 86 alin. ceea ce inseamna ca. Daca s-a trecut la faliment. acesta urmează să o încaseze. scazind din chirie contravaloarea serviciilor. care nu mai depind de opţiunea lichidatorului şi anume: (i) să-şi recupereze bunurile în natură sau (ii) să faca cerere de admitere a creantei in tabelul creantelor fata de debitorul-comisionar. aceasta va fi înscrisă în tabelul de creanţe.. Costurile necesare mutării întregii activităţi pe alt amplasament pot fi ridicate. Daca termenul este mai mare de trei ani. iar dacă rezultă o obligaţie fata de contrapartida. Daca debitorul este locator intr-un contract de inchiriere. la o anumită dată sau într-o perioadă de timp şi scadenţa intervine sau perioada expiră după data deschiderii procedurii. atunci denuntarea se impune. conform regulilor comisionului. toate acestea in vederea cresterii la maxim a averii debitorului. intrucit ea presupune parasirea locatiei in care isi desfasoara activitatea debitorul.5). Daca debitorul este parte a unui contract cuprins într-un acord master de netting. menţinerea doar a conducerii sau a reprezentării comerciale într-un loc central. denuntarea contractului este necesara doar in cazul in care chiria platita de locatar este inferioara chiriei practicate pe piata (art. bunuri care. locatii in care debitorul este conectat la utilitati. a punctelor de lucru. se consideră că au fost dobândite de către comitent direct de la terţ. contractele de munca vor fi desfacute de urgenta. un contract de inchiriere care are un termen mai mare de un an este opozabil administratorului judiciar si creditorilor numai in cazul in care poarta data certa. Daca in contractul respectiv debitorul s-a obligat sa presteze personal anumite servicii chiriasului. fara a fi necesara parcurgerea procedurii de concediere colectiva. va putea ramine in cladire.se inscrie pentru pret la masa credala. cu vad etc. In acest caz. care prevede transferul anumitor mărfuri. atunci comitentul are două variante. se va executa o operaţiune de compensare bilaterală a tuturor contractelor cuprinse în acordul master de netting respectiv. Dar daca este necesara restrângerea spaţiului ocupat de către debitor. deşi acesta din urmă a tratat cu comisionarul. ci va avea dreptul la plata pe loc a pretului. 91 nu deroga de la dreptul comun al opoizabilitatii contractului de inchiriere de imobile. . Daca un comisionar devine subiect al unei proceduri de insolventa si este. In orice caz. contractul este opozabil numai in cazul in care este notat in cartea funciara. 88 din Legea insolventei. Contractele de închiriere în care debitorul este locatar şi contractele de muncă vor putea fi denuntate numai cu respectarea termenelor legale de preaviz (art. a celorlalte sedii secundare etc. Dacă din operaţiune averea debitorului în insolvenţă va mai avea de încasat o diferenţă. servicii şi instrumente finaciare derivate. In caz contrar. în posesia unor bunuri aparţinând comitentului. dimpotriva. chiriasul poate fi evacuat. 94. Situatia contractelor având ca obiect bunuri sau valori cotate pe pieţe reglementate este reglementata de art. titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare cotate pe o piaţă reglementată de mărfuri. transferarea unei părţi a activităţii în spaţii cu locaţie mai puţin costisitoare.

mai sus citat. 86 alin. pe data deschiderii procedurii insolventei. 1552 C. contractul de asistenta juridica prin care se incredinteaza unui avocat asitenta juridica si reprezentarea debitorului inceteaza din momentul in care se deschide procedura insolventei. 1552 C. 92 debitorul este mandatar. nu are aplicabilitate. In baza dispoziţiilor art. ratificate de catre administratorul judiciar. sub forma de avansuri sau plăţi periodice. În cazul denuntarii. urmând ca pretul obsinut să fie împărţiţi între proprietarul mărfii şi procesatorul în lohn. regula din art. cum sunt cele de mandat sau cele avocatiale. proprietarul îşi poate revendica bunul pe calea unei ordonanţe prezidenţiale.1 din Legea insolventei rezulta ca administratorul judiciar are dreptul sa denunte sau sa continue orice contract. inclusiv cel de avocat. intrucit astfel de acte nu mai au natura juridica a actelor ce tin de activitatea curenta a . Intr-adevar. calitatea de mandatar. dar cu acordul comitetului creditorilor sau al judecatorului-sindic. mandatul. Creditorul însă poate accepta efectuarea prestaţiei de către o persoană desemnată de către judecătorul-sindic sau de administratorul judiciar. in special. in cazul in care debitorul ar avea. in realitate. asa cum rezulta din art. daca cel ce face prelucrarea se găseşte. la deschiderea procedurii. Este evident. în posesia bunurilor beneficiarului lohn-ului. La o analiza superficiala s-ar putea spune ca Legea insolventei are in vedere si contractul de mandat in care debitorul este mandant. ca nu se poate denunta un contract care a incetat deja pe data deschiderii procedurii. Contractul de mandat in cadrul caruia debitorul este mandant si. administratorul judiciar sau lichidatorul poate denunta contractul. Legea insolventei prevede restituirea bunului. In cazul contractului de lohn. reglementat prin Legea nr. Actele juridice incheiate de fostul mandatar pot fi. contractul inceteaza de drept ca urmare a insolvabilitatii sau falimentului mandatarului. totusi. cocontractantul va fi în drept a solicita daune interese. în afara contravalorii plăţilor efectuate pentru servicii din cadrul contractului. Spre exemplu. pe baza unui mecanism contractual. din proprie initiativa sau la intiativa mandatarului. 92 din Legea insolventei. intrucit acolo este vorba de servicii specializate sau personale prestate de debitor co-contractantilor sai. Daca in ipoteza de la art. trebuie sa fie reinoit de administratorul judiciar. care poate invoca un drept de retentie pentru a păstra posesia bunurilor. din art. având în vedere caracterul strict personal sau specializat al serviciilor la care s-a obligat debitorul. franchising etc. si nu de serivicii prestate debitorului.86 alin.civ.În virtutea regulilor contractului de consignaţie. Daca insa deschiderea procedurii in sine provoaca incetarea de drept a mandatului. in ipoteza analizata. din art. Trebuie precizat ca. 92 din Legea insolventei. Dar. Incetarea intervine de drept. Pot fi incluse in aceasta categorie contractul de mandat. de concesiune comercială exclusivă. atunci acesta nu mai este in curs de executare la deschiderea procedurii. insa. art. rezulta ca mandatul inceteaza pentru insolvabilitatea sau falimentul mandantului. in ipoteza analizata mai sus debitorul este mandant. Debitorul poate fi angrenat in diverse prestări de servicii specializate sau cu caracter personal. Pentru a evita efectul incetarii de drept.178/1934. de comision. Asa cum s-a putut observa. Pentru evitarea acestei proceduri contencioase. Continuarea executarii mandatului dupa deschiderea procedurii face ca actele juridice incheiate de fostul mandatar sa fie inopozabile masei credale. 95.1 se aplica doar daca ar fi vorba de contracte care sunt curs de executare la data deschiderii procedurii sau care nu au fost substantial executate. intr-un contract de mandat. de concesiune a unei licenţe de exploatare. acesta din urma nu-şi poate recupera bunurile fără a–l despăgubi pe executantul (procesatorul) prestaţiilor în lohn.civ. Soluţia vânzării bunurilor către clientul căruia îi erau destinate (bunurile fabricate in sistem lohn au de regulă imprimată şi emblema acestui client sau marca sa de fabrică) este mult mai eficienta.

Doctrina interbelica a fost in sensul ca exprimarea 151 Chestiunea este. si nici cele jurisprudentiale sau doctrinare nu erau aceleasi ca cele impuse de actuala Lege a insolventei. nu puteau exista acte. platile si operatiunile curente ale debitorului vor fi semnate de administratorul judiciar. debitorul falit incheia acte juridice sau facea plati dupa interventia starii de incetare de plati. fie prin cesiune. Singura limitare a liberatii de actiune si a controlului debitorului asupra afacerii sale este. plati si operatiuni prin administratorul special (si. motiv pentru care creditorii ar putea sa pretinda ca si acest act juridic le este inopozabil. nici solutiile legale. pentru cazurile practice in care. care scapa rigorilor procedurii insolventei. fie in bani. dar care nu l-a instiintat pe tertul contractant de faptul incetarii mandatului151. mai intii. controversata. Daca debitorul si-a pastrat dreptul de a-si administra averea. in acest caz. insa numai de bunuri miscatoare. facute de falit in interval de sase luni inainte de epoca incetarii platilor catre sotul sau sotia falitului. dispunea ca “toate actele si operatiunile falitului si toate platile facute de dinsul. nici nu putea fi vorba de continuarea afacerii debitorului (decit in cazurile exceptionale si inutile de moratoriu sau concordat falimentar). atunci actele. platile si operatiunile curente se pot incheia de catre debitor. neexistind perioada de observatie. in urma sentintei declarative de faliment sunt nule de drept. intrucit tertul contractant de buna credinta ar putea sa pretinda ca a dobindit din contract fie proprietatea asupra bunurilor vindute prin mecansimul mandatului. o alta afacere decit afacerea sa obisnuita. plati sau operatiuni curente ale debitorului. in cazul in care din varii motive nu a fost numit un administrator special. (ii) plata datoriilor neajunse la scadenta. fosta reglementare a falimentului se dezinteresa de aceste acte. in mod automat si direct. Se observa. daca nu sunt in prealabil aprobate fie de judecatorul sindic. in perioada de observatie. dreptul de control si supraveghere pe care il exercita administratorul judiciar. fata cu masa creditorilor : (i) toate actele si instrainarile cu titlu gratuit facute cu sase luni inainte de data incetarii platilor . prin administratorii statutari sau printr-un mandatar ad-hoc numit provizoriu de judecatorul sindic). lichidarii prin faliment. Dar nulitatea este neutralizata prin autorizarea prealabila a judecatorului sindic sau a comitetului creditorilor. are natura juridica a creantei ulterioare. catre rudele sale in linie directa si catre rudele colaterale sau aliatii pina la gradul al patrulea”. din varii motive. Perioada de observatie este menita a stabili. vinzare. in mod exceptional. Asa fiind. trebuie observat ca. fara vreo restrictie. Tertul contractant de buna credinta poate invoca aparenta scuzabila de mandat al celui care a continuat sa actioneze ca mandatar dupa incetarea mandatului prin deschiderea procedurii insolventei.com. Mai intii. cu orice titlu. fara exceptie. iar averea sa era supusa. . daca aceasta afacere poate continua si numai prin planul de reorganizare ea poate fi reorientata. fie de comitetul creditorilor. incheiate sau perfectate dupa data deschiderii procedurii. Fostul art. in mod logic. Este o nulitate care rezulta din caracterul neobsinuit al actelor respective. aceste acte sau plati erau privite ca fiind inopozabile fata de creditori. ci devin acte neobisnuite. care depasesc limitele normale ale afacerii debitorului. sunt nule. Sub vechea reglementare a falimentului din Codul comercial. 724 C. Totusi. 96. in situatia de insolventa in care se afla. el va incheia aceste acte. Actele juridice. fie o creanta contra debitorului care. facute in urma datei incetarii platilor. intrucit acestea tin de afacerea obisnuita a debitorului (business as usual). compensatiune sau in alt fel . Daca debitorul a fost desesizat. totusi. (iii) toate instrainarile. Debitorul nu poate sa inceapa. si nu data deschiderii falimentului.debitorului. ca data fata de care se stabileste „nulitatea de drept” sau „nulitatea fata de masa creditorilor” este data incetarii platilor. Sunt asemenea nule. motiv pentru care. Actele juridice. printre altele. Falitul era desesizat imediat dupa declararea sa in faliment. platile si operatiunile neobisnuite ale debitorului. fiind nascuta ulterior deschiderii procedurii. Aplicarea in acest caz a teoriei mandatului aparent ar putea afecta drepturile creditorilor inscrisi la masa credala.

ruina ale carei consecinte sunt create dincolo de ei”. ci numai de masa credala 152. pentru creditorii anteriori deschiderii procedurii este o perioada de asteptare si de nenumarate restrictii.1 (“sunt nule de drept”) nu este corecta. creând noi datorii care sunt platite 152 153 C. cit. pasiv ce poate fi acoperit si fara plata. ei au macar slaba si glorioasa consolare ca falimentul produce unele consecinte rele contra debitorului156”. care sunt „martori neputinciosi ai ruinei financiare a debitorului.adn. actiunea pentru anularea acestor acte juridice nu poate fi introdusa de falit. Urmaririle individuale se suspenda. S-a observat ca cel de-al doilea alineat al art. ni se mai spunea cu ironie ca.. O parte a doctrinei a conchis ca aceste actuni nu sunt actiuni in revendicare propriu zise. „daca creditorii au putine sperante de a fi platiti.com..com. a se vedea C. Daca vanzatorul nu iesea din posesia marfurilor. daca se proba existenta in natura a lucrurilor revendicate si daca se dovedea identitatea acestor lucruri.477. p. actele juridice incheiate de dinsul. Guyon.Pascanu op. vol. 155 Pentru amanunte. Cas. II.. problema restituirii bunurilor aflate la falit se putea pune si in cazul falimentului din vechea reglementare. ci actiuni in restituire155. fie revendicarea reglementata de codul de comert (revendicarea falimentara)154.481.cit. in profitul masei credale si. 814 C. dec. p.. cit. In acest sens a fost jurisprudenta Curtii de Casatie 153. Revendicarea era admisibila daca se facea dovada dreptului de proprietate asupra marfurilor. Pe de alta parte. De asemenea. in depozit sau in consignatie. pag. conform careia « toate actele facute de falit din ziua pronuntarii sentintei declarative de faliment sunt nule . fostul art.155/1896. el avea dreptul de retentie asupra lor. cu conditia ca pretul sa nu fi fost platit.100.cit. p. creanta este inghetata la valoarea nominala a acesteia de la data deschiderii procedurii. profesorul Guyon observa ca legea nu mai vorbeste de plata creditorilor.com.55/1939..550. se ajunsese la concluzia ca tertul revendicant avea la indemina fie revendicarea obisnuita. pana la plata integrala a pretului.288. 156 Y.adn. Profesorul Yves Guyon remarca inca din 1999 ca marii sacrificati ai legislatiei intreprinderilor aflate in dificultate sunt creditorii. ci de o nulitate sui generis. p.813 C. 724 continea formula « sunt asemenea nule. si in C. sunt perfect valabile ». marfa sa fi fost identificata si aceasta sa nu fi ajuns in posesia falitului. 154 M. potrivit dreptului comun. in Revista de Drept comercial 1940. ca atare. fostul art. deoarece intrucit il priveste. chiar dupa declararea starii de faliment. In fine. prevedea posibilitatea revendicarii marfurilor aflate la falit. Revendicarea era admisa si in caz de vanzare de lucruri mobile la care vanzatorul isi va fi rezervat proprietatea. .din art. Fostul art. insa aceasta nulitate nu este creiata in favoarea falitului. ci de acoperirea pasivului.adn. guvernata de principiile codului civil. ceea ce a putu intari concluzia ca nu era vorba de o nulitate absoluta. in C. III.com. 724 alin. permitea vinzatorului unui bun aflat in tranzit sa si-l ia inapoi. 815 C. Intr-adevar. p.com. fata cu masa creditorilor ». ce putea fi invocata numai de creditori. p. ci in favoarea creditorilor sai si deci numai dinsii o pot invoca . op. Cas. In orice caz.481 . Neexistind o reglementare speciala in Codul comercial. II. nr. nr. ea neputind fi invocata de orice interesat. intrucit nulitatea nu este absoluta. De asemenea. Situatia creditorilor in perioada de observatie 97.421.adn. debitorul isi continua afacerea. dec. si el vanzatorului sa retina marfurile vandute care nu vor fi fost predate falitului sau care ii vor fi fost expediate lui sau unei alte persoane pentru contul sau. §7.com.com. procedura generala se deschide cu o perioada de observatie care. ineficacitatea actelor prejudiciabile masei credale nu opereaza decit in mod relativ.

in tabelul definitiv al creantelor. se va afisa tabelul preliminar al creantelor si. Este vorba de un control de aceeasi natura cu cel exercitat de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul de administratie asupra managementului societatii pe actiuni. s-a decis ca bunul asupra caruia poarta garantia sa fie urmarit in mod individual. dreptul de a contesta masurile administratorului judiciar sau ale lichidatorului. a cauzelor insolventei si a eventualelor responsabilitati pentru aducerea debitorului in stare de insolvente si pentru asigurarea caracterului concursual si egalitar al procedurii insolventei. in baza acestuia. dar numai pina la data vinzarii bunului asupra careia poarta garantia. uneori. dobinzilor si penalitatilor care au putut curge pina la data desciderii procedurii. Astfel : (i) deschiderea procedurii duce la suspendarea urmaririlor individuale contra debitorului. pe baza ofertelor depuse de oarecari practicieni in insolventa la dosar. si diferite drepturi individuale. se va putea tine o prima adunare a creditorilor in care creditorii sa ajunga cit de cit sa simta controlul pe care il pot exercita asupra debitorului si asupra administratorului juridiciar. Acesti creditori au o serie de drepturi pe care le exercita in mod colectiv. administratorul judiciar este numit provizoriu. data la cererea titularului unei creante garantate. Perioada de observatie si restrictiile aferente asupra drepturilor creditorilor se justifica pentru coerenta in stabilirea masei active si a masei credale. respectiv. in comitetul creditorilor. intr-un final „glorios”. dreptul de contesta unele inscrieri de creanta in tabelul creantelor. De altfel. in adunarea creditorilor sau. Creditorii respectivi au. cu exceptia cazului in care. 98. deschiderea procedurii insolventei transfera de la actionari la creditori acest control ceea ce echivaleaza. dreptul de a cere plata de la asociatii care raspund nelimitat pentru datoriile societatii debitoare etc. sau pe baza simplei aprecieri a judecatorului-sindic. a activitatii debitorului si a activitatii administratorului judiciar. dreptul de a fi numit in comitul creditorilor. Creditorii titulari de creante anterioare deschiderii procedurii sunt. chiar in contra celorlalti creditori. la cerere. insa. Optiunea legiuitorului este. acela al acoperirii creantelor contra debitorului. cu o adevarata preluare ostila a societatii in cauza. iar creditorii sunt tinuti la distanta de procedura pina cind. dreptul de a participa la distribuirile facute in cadrul programului de plati din planul de reorganizare sau la distribuirile din faliment. creditorii beneficiari de garantii reale pot continua sa calculeze dobinzi si alte costuri ale creantei si dupa data deschiderii procedurii. de la principiul inghetarii creantei la valoarea nominala de la data deschiderii procedurii nu . nevoiti sa suporte rigorile procedurii.prioritar fata de datoriile „istorice”. (ii) deschiderea procedurii insolventei determina inghetarea creantei la valoarea sa nominala din momentul deschiderii procedurii si fixarea acestei creante la valoarea capitalului. in sine. Spre exemplu. dupa caz. Creditorii indreptatiti sa participe la procedura sunt creditorii titulari ai creantelor anterioare deschiderii procedurii si care au fost inscrisi. prin hotarire a judecatorului sindic. justificata prin scopul pe care il fixeaza pentru instituirea procedurii insolventei. pe care le exercita. fiecare creditor indreptatit sa participe la procedura are dreptul sa participe la si sa voteze in adunarea creditorilor. in beneficiul exclusiv al creditorului garantat. in functie de cuantumul creantei sale. in special acele restrictii impuse drepturilor lor aferente creantei pe care o detin contra debitorului. insa. insa. Prin aceste forme de organizare a colectivitatii creditorilor se exercita controlul de oportunitate al creditorilor asupra procedurii.

Creditorii straini de procedura. ei vor deveni creditori indreptatiti sa participe la procedura. mai ales daca. dupa caz. Legea insolventei permite reunirea acestora intr-o prima adunare a creditorilor. contestatia prevazuta de art. debitorul sau creditorii pot contesta creantele inscrise in acest tabel.exista decit exceptia negocierii paritatii monedei de plata in planul de reorganizare. creantele lor sunt rezultate din activitatea curenta a debitorului sunt achitate la scadenta. Cel mult ei il vor putea actiona in judecata pe acela care. din ratiuni de celeritate si pentru a se putea elimina starea de provizorat a desemnarii administratorului judiciar. Creditorii contestati au. prin efectul extinctiv de datorii. intrucit creanta lor se stinge. trecind in rindul celorlalti creditori care vor fi avut deja aceasta calitate. Masura trecereii creantei contestate in pozitia de creanta provizorie se justifica din ratiuni de celeritate a procedurii. acesti creditori vor putea formula. Creditorii care nu au fost notificati in conditiile art. aceste creante sunt trecute pe tabelul definitiv consolidat. nu au decit dreptul de a contesta faptul neinscrierii lor pe tabelul creantelor. Daca in urmarea inchiderii falimentului se sting toate creantele contra debitorului. 75 din Legea insolventei. o eroare esentiala sau existenta unui titlu hotaritor. in calitate de creante . De asemenea. ci in tabelul creantelor i se va rezerva o suma care sa poata sa-i fie atribuita in cazul in care creanta sa va fi. Intr-adevar. in solutionarea contestatiei. planul de reoganizare trebuie propus in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv. la procedura. cu titlu de plati curente. Creditorul respectiv nu participa. adica acei creditori care fie au facut tardiv cerere de admitere a creantei. fie prin efectul descarcarii de datorii (persoana fizica). daca vor putea dovedi o frauda. intrucit administratorul judiciar. astfel rectificat. pot formula cerere de admitere a creantei dupa expirarea termenului fixat in mod obsinuti de lege pentru astfel de cereri. in urma acestor demersuri. dar vor lua procedura in starea in care se afla. judecatorul-sindic a dispus masura trecerii lor in tabelul creantelor cu titlu de creanta provizorie. cel putin in perioada de observatie sau in perioada de reorganizare judiciara intrucit. cu exceptia celei in care se voteaza planul de reorganizare (care presupune ca exista deja un tabel definitiv). fie au fost contestati si li s-a respins in mod irevocabil cererea. 99. ulterior. participanti la procedura. propriu-zis. creanta care are tratamentul juridic al creantei conditionate. totusi. Daca. ale unor distributii efectuate deja. isi va fi marit patrimoniul in dauna fostului creditor (actio de in rem verso). mai ales creditorii necunoscuti sau neinscrisi in contabilitatea debitorului. in toate celalte cazuri principiul raminind aplicabil. Creditorii inscrisi ca atare in tabelul preliminar au in mod anticipat dreptul de a participa la adunarea creditorilor. adica vor trebui sa suporte efectele unui plan confirmat deja sau. 100. practic. practic. o pozitie similara cu cea a creditorilor straini de procedura. 7 din Legea insolventei. dar tabelul nu se definitiveaza decit dupa ce vor fi fost solutionate toate contestatiile. ei vor fi trecuti pe tabelul definitiv al creantelor. Trecerea creantei contestate pe pozitia de creanta provizorie permite separarea contestatiei respective de intreg si continuarea procedurii fara blocajul creat de lentoarea solutionarii contestatiei respective. peste termenul contestatiei obisnuite. Daca insa se trece ulterior la faliment. Desi tabelul preliminar este doar o lista provizorie a creantelor. Creditorii titulari ai unor creante ulterioare deschiderii procedurii nu sunt. fie prin efectul stingerii personalitatii juridice (persoana juridica). creditorii straini de procedura isi pierd si aceasta calitate. pina la inchiderea procedurii. in ambele cazuri. definitiv admisa.

De remarcat ca. In doctrina si jurisprudenta franceze este admis ca nu sunt obligati sa-si declare creantele cei care nu au o creanta baneasca contra debitorului. participa ca atare la masa credala. Dar tot creante ulterioare sunt si cele care rezulta din actele juridice neobisnuite ale debitorului. art. din contractele in curs de executare sau din contractele considerate executate. Dobanzile care curg si dupa deschiderea procedurii (este vorba de dobinzile si celelalte costuri care pot fi calculate de creditorii garantati si dupa data deschiderii procedurii) nu sunt creante posterioare. Calificarea ca fiind creante ulterioare rezulta fie din dispozitii speciale ale Legii insolventei (spre exemplu. din anul 1985.4.40. In orice caz. intrucit (i) ei nu sunt tinuti sa-si declare creantele.3. personal). creditorii titulari de creante ulterioare „scapa” procedurii. 89. aceste creante nu participa la procedura (dar titularii lor au recurs contra debitorului. Dificila este situatia obligatiilor rezultate din fapte juridice ilicite. obligatarii (acestia actioneaza colectiv prin reprezentant. acestea trebuie sa se fi nascut regulamentar. ele beneficiind de rangul prevazut de art. in baza art. din Legea insolventei. Daca se nasc neregulamentar. beneficiar al unei clauze contractuale de rezerva a proprietatii (in aces caz nici nu este vorba de o creanta. 158 Legea franceza privind procedurile colective. Esential este a se sti care sunt acesti creditori care „scapa” procedurii. rang reglementat de art.90 alin. legislatia noastra nu o face. . art. sunt creante ulterioare si toate acele creante rezultate din contractele cu executie succesiva. contracte despre care s-a facut vorbire mai sus. 123 pct.rezultate din continuarea procedurii. art. nici una dintre rigorile care sunt impuse creditorilor anteriori deschiderii procedurii. spre deosebire de legislatia franceza a procedurilor colective. pe cel al perioadei de reorganizare judiciara. intrucit aceste obligatii nu sunt lichide decit din momentul definitivarii hotaririi de condamnare la daune. care este anterioara deschiderii procedurii si care. art. (iii) dupa trecrea la faliment. prioritate creantelor nascute regulamentar dupa deschiderea procedurii. care sunt valabil incheiate daca sunt in prealabil autorizate de judecatorul-sindic sau de comitetul creditorilor. practic. caci au caracter accesoriu datoriei principale. (ii) pe tot parcursul perioadei de observatie si. ci de un drept de proprietate). ceea ce se poate intimpla dupa deschiderea procedurii. deci urmaririle individuale pentru plata acestora nu sunt oprite. mai sus citate si analizate). care defineste creantele ulterioare158. cum ar fi: vanzatorul unui imobil neplatit care exercita o actiune rezolutorie pentru a-si relua imobilul. 123. care continua dupa data deschiderii procedurii.7. precum si din institutia rangului privilegiat al creantelor rezultate din continuarea proceduriiin caz de faliment. cu exceptia creantelor salariale. pentru ca creantele sa fie considerate posterioare si sa participe la procedura colectiva. din definitia activitatilor si a platilor curente. iar erfectul inghetarii creantei banesti la valoarea nominala a acesteia de la data deschiderii procedurii nu se produce. deci. se poate deduce ca au calitatea de creante ulterioare acele creante care rezulta din continuarea activitatii debitorului si care pot primi plati curente din partea acestuia in perioada in care debitorului i se permite continuarea afacerii sale. 86 alin. dupa caz. ei nu sunt tinuti sa suporte. beneficiul nu se extinde la creantele rezultate din acte facute in interesul personal al debitorului. fie din interpretarea dispizitiilor legale aplicabile. Spre deosebire de creditorii ce detin creante anterioare contra debitorului. inclusiv fata de cele bugetare157. ei sunt privilegiati fata de ceilalti creditori intrucit creantele lor sunt platite cu prioritate fata de celelalte creante chirografare. De asemenea. dupa caz. art. acorda. in 157 In dreptul francez situatia este chiar mai favorabila. din continuarea activitatii intreprinderii. intrucit privilegiul creantelor ulterioare se impune chiar si creantelor privilegiate sau care beneficiaza de garantii reale. Indirect. 86 alin. 91. intrucit creantele nascute din continuarea procedurii sunt platite la scadenta. vanzatorul neplatit.1.

deoarece solidaritatea codebitorilor si fidejusorului cu debitorul este prezumata. . Dar. La randul sau. fie in locul acestuia (fideiusiune). deci au natura juridica a creantelor ulterioare. garantii reale sau personale contra unor terti. creditorul beneficiaza de garantii personale sau de solidaritatea pasiva a mai multor codebitori. intruci altfel se opun la admiterea planului. tinuti fie alaturi de debitor (solidaritate pasiva). Dreptul nr. 160 A se vedea si Ion Traian Stefanescu. in art. drepturile creditorului raman intacte .considerarea unei creante unice).el poate cere plata creantei de la debitorul solvabil. In cursul perioadei de oservatie. In consecinta. Unii creditori isi constiuie. deci. pentru ca s-ar ajunge la o imbogatire fara justa cauza a sa. p. cu conditia ca creanta sa nu fie platita cu surplus159. ca “toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii” si ca “in caz de faliment sau lichidare judiciara. De altfel. In dreptul comercial. pentru salariile restante sau pentru orice alte creante de natura salariata restante. iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate. contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2005-2006 prevede. inainte de a-si revendica cota-parte ceilalti creditori. titularii creantelor de natura salariala primesc. 123 din Legea insolventei. §8.” 159 Conditiile acestor plati. urmand sa fie platite integral. Cand insa toti codebitorii sunt in faliment. plata integrala in fiecare procedura. precum si drepturile creditorilor si influenta acestor drepturi asupra procedurii insolventei sunt tratate in Cap. el nu va putea obtine mai mult decat i se datoreaza. Situatia salariatilor debitorului in perioada de observatie 102. Regimul creantelor salariale in cazul insolventei angajatorului. fideiusori. intrucit. Daca numai unul/unii dintre codebitori sau debitorul principal este in procedura de insolventa. plata integrala a acestor creante. 48. deoarece acestia pierd actiunile lor de regres. Legea insolventei permite acestor creditori sa isi recupereze creanta de la oricare persoana dintre debitor. intrucit sunt creante care rezulta din continuarea procedurii.50. agravand obligatia codebitorilor. ei beneficiaza de privilegiul rangului 2 in ordinea de preferinta de la art.10/2006. salariatii au calitatea de creditori privilegiati. declaratia cumulativa (inscrierea creditorului la mai multe falimente) da o mare eficacitate garantiilor personale. de regula. creditorul are dreptul sa se inscrie la masa credala a tuturor debitorilor (“drept de declaratie cumulativa”) pentru a-si recupera intreaga creanta cerand. Asa cum s-a putut observa mai sus. foarte des. co-debitor solidar. din ratiuni de prudenta. Pe de alta parte. terti garanti). care „scapa” rigorilor procedurii. 101. iar in cazul debitorilor cambiali ori al asociatilor in societati de persoane. in caz de faliment160. salariatii sunt relativ avantajati fata de ceilalti creditori. In caz de reorganizare judiciara. salariile curente sunt achitate pe masura scadentei lor. fideiusor sau tert garant. 156 din Codul muncii dispune ca “salariile se platesc inaintea oricarei alte obligatii a angajatorilor”. o parte dintre aceste solutii sunt aplicabile si in dreptul nostru. solidaritatea exista de plin drept. XIII (Debitori solidari. evident. art.

ca numai in societatile pe actiuni cumulul functiei de manager cu un contract de munca este interzis. In perioada de observatie. Dar. Autorul analizeaza si Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. a se vedea Cap. precum si concordanta directivelor comunitare cu aceasta conventie internationala. deschiderea procedurii insolventei provoaca incetarea mandatului sau a functiei managerilor societatii debitoarei.O.. constituit in baza art. concedierile. precum si cu Legea nr. Of. II (Mijloacele de preventive a insolventei). A se observa. 173 (1992). 167 din Codul muncii. ca mijloc de preventie a insolventei. 453 din 25 mai 2006). publicata in J.cit. in care s-a instituit regimul disciplinei finaciare. p. pe linga privilegiul creantei ulterioare si cel al rangului 2 in caz de faliment. 200/2006 transpune Directiva Consiliului nr. pentru concedieri colective. Nr. Pentru amanunte. asa cum s-a vazut mai sus. acestea se orienteaza catre o perioada reprezentind ultimele 3 pina la 18 luni ale raportului de munca). Legea nr. contractele de munca vor fi desfacute de urgenta. 162 Conform Notei de fundamentare a proiectului Legii insolventei.E. intre care un loc aparte il detine fondul de garantare a platii indemnizatiilor salariatilor unui debitor in insolventa. intrucit acestia urmeaza a fi inlocuiti in calitatea de reprezentant legal al debitorului fie de catre administratorul special (daca debitorul si-a patrat dreptul de administrare).80/987/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la protectia salariatilor in cazul insolvabilitatii angajatorului. publicata in J. Guvernul avea obligatia sa elaboreze si sa publice Normele metodologice de aplicare a acesteia (art. 86 alin. In celelalte tipuri de societati. potentialul uman al intreprinderii nu ar trebui sa se diminueze). nr.O. Situatia managerilor cu contract de munca este. Directiva 80/987/CEE/20. 200/2006). fara a fi necesara parcurgerea procedurii de concediere colectiva. loc. acestor salariati speciali ai societatii debitoare nu li se aplica dispozitiile legale referitoare la concediere si la protectia in caz dee concediere colectiva.200/2006162. Litigiile referitoare la incetarea functiei de manager al debitorului nu sunt litigii de munca. a se vedea si I.C. legislatia noastra prevede. In termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial. diferita de cea a simplilor salariati. managerii debitorului sunt si angajati cu contract de munca al scoeitatii. precum si in baza art. statele membre trebuie sa ia masurile necesare pentru ca institutiile de garantie sa plateasca creantele salariatilor rezultate din contractele sau raporturile lor de munca. Limitele posibile pentru plata creantelor salariatilor de catre instituiile de garantie sunt: (i) fixarea unei anumite durate minime (de obicei. neratificata de Romania. L 283 din 28 octombrie 1980. in primul rind.200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale (publicata in M. la care se anexeaza un asanumit „contract de performanta”161.E. Stefanescu. nr.51. insa. 2 din Legea nr.10. Orice litigiu intre debitor si (fostii)salariati referitor la concediere este un litigiu de munca si nu este de competenta judecatorului-sindic. cu modificarile aduse prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. insa. daca s-a trecut la faliment. textul propus a avut în vedere armonizarea legislaţiei europene cu dreptul intern. intrucit se refera la reprezentarea legala a debitorului aflat in procedura insolventei. In unele societati de stat. insa. 2002/74/CE. sperand redresarea. A se vedea si Directiva 2002/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 pentru modificarea Directivei 80/987/CEE a Consiliului privind apropierea legislatiilor statelor membre la protectia salariatilor in cazul insolventei angajatorului. Asadar. In sensul Directivei nr. managerii sunt angajati cu contract de munca.5).1980 a precizat necesitatea protejării creanţelor salariale. 80/987/C. In cazul concedierilor. Astfel. 30 din Legea nr. .E.E. L 270 din 8 octombrie 2002. In orice caz. ci proceduri ce intra in competenta judecatorului-sindic. acestea trebuie sa fie exceptionale (mai ales pentru ca. si alte masuri de protectie sociala. contractele de muncă pot fi denuntate in perioada de observatie numai cu respectarea termenelor legale de preaviz (art. (ii) plafonarea platilor 161 Pentru detalii referitoare la controlul managementului prin mecanismele guvernarii corporatiste.Mai importante pentru salariati sunt. fie de catre administratorul judiciar (daca debitorul a fost desesizat).Tr.C. Textul a trebuit corelat cu dispoziţiile Codul Muncii referitoare la Fondul de garantare a pentru plata creantelor salariale.

potrivit legii. Prin Directiva nr. p. indemnizatiile restante. 2 din Legea nr. din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale care rezulta din contractele individuale si colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii. de a plati pe durata intreruperii temporare a activitatii.E cu o serie de dispozitii referitoare la intreprinderile transnationale.. potrivit legislatiei in vigoare. 15 alin. care sa nu fie inferioare unui nivel socialmente compatibil cu obiectivele directivei. intelegem atit creantele salariale. .E. Prin „creante izvorate din raportul de munca”.80/987/C. p. platite in cazul falimentului. inclusiv creantele rezultate din litigii de munca sau din pierderea sau reducerea capacitatii de munca in urma unui accident de munca. Potrivit art. loc. Stefanescu. 14 alin.efectuate de catre institutia de garantie. dupa efectuarea platii. in functie de marimea creantei lor. Fiind vorba de creante care rezulta din contractul individual de munca sau din contractul colectiv de munca.E a fost completata Directiva nr. 103. in cuantumul stabilit in contractul colectiv de munca si/sau in contractul individual de munca.52. 2002/74/C. cu exceptia compensarilor pentru concediul de odihna (care au ca limita maxima un an de munca) se suporta pentru o perioada fixa de 3 luni calendaristice. 123 pct. 13 din Legea nr. “creantele izvorate din raporturi de munca.200/2006. 13. Tr. Nivelul drepturilor salariatilor este determinat de legea aplicabila institutiei de garantare competenta sa faca platile163. institutia competenta sa plateasca creantele salariatilor este cea a statului pe teritoriul caruia salariatii in cauza isi exercita in mod obisnuit munca lor. 200/2006. suma totala a creantelor salariale nu poate depasi cuantumul a trei salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat. Potrivit art.cit. precum si orice alta creanta a salariatului fata de angajatorul sau. impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare. Stefanescu. platile compensatorii restante.2 din Legea insolventei. denumiti angajatori in stare de insolventa. 16 din Legea nr. care izvorasc din raporturi de munca propriu-zise intre debitor si salariatii acestuia. 1. Art. compensatiile banesti restante..28. ori chiar sa-si declare intentia de a participa la reorganizarea debitorului propunand un plan in acest sens164. pe care angajatorii au obligatia. dar numai pentru maximum un an de munca (fata de un minim de 6 luni prevazut de cinventie). In cazul in care se afla in stare de insolvabilitate o intreprindere avand activitati pe teritoriul a cel putin doua state membre. Conform art. 1. Ipoteza este admisa de Br. Potrivit art. se diminueaza cu sumele achitate din Fondul de garantare”.cit. Din analiza acestui text legal nu rezulta daca. creantele salariale prevazute la art. Legea insolventei a renuntat si la limitarea in timp a vechimii creantelor izvorite din raportul de munca (vechea reglementare limita priviliegiul salariatilor la nivelul salariului pe ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii. datorate de catre angajatori pentru concediul de odihna neefectuat. Salariatii pot fi desemnati ca membri ai comitetului creditorilor.E. potrivit clauzelor acelorasi contracte (colective si individuale) in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale. compensatiile restante pe care angajatorii au obligatia de a le plati. 200/2006 stabileste ca din resursele Fondului se suporta urmatoarele categorii de creante salariale: salariile restante. Fondul de 163 164 A se vedea I. in sensul art. loc. si indemnizatiile pentru concediere colectiva pe care angajatorul se va fi obligat sa le plateasca salariatilor intra in aceeasi categorie a creantelor izvrite din raporturile de munca.

daca urmare a redresarii angajatorilor. corelativ. p. Gestionarea Fondului revine. in limita platilor efectuate. indiferent de indeplinirea sau neindeplinirea obligatiei de contributie a angajatorilor.59) s-a apreciat ca “tinand seama de caracterul de regula alimentar al creantelor salariatilor. trebuie sa restituie in termen de 6 luni sumele suportate din Fondul de garantare. In acest din urma caz.200/2006 a operat. 10 din Legea nr. plata care nu ar putea fi efectuata imediat din distribuirile aferente falimentului. atunci platile efectuate de fondul de garantare nu ar fi menite sa inlocuiasca indemnizatiile platibile de catre angajator. fara sa rezulte daca exista in acest caz o subrogare a Fondului in drepturile salariatilor platiti. In aplicarea principiilor directivelor comunitare. pe baza caruia Fondul realizat se redistribuie pentru plata drepturilor salariale datorate de angajatori in stare de insolventa. se pronunta inchiderea procedurii de insolventa de catre judecatorul sindic.85/2006. Resursele financiare ale Fondului se constituie din: (i) contributia angajatorilor. care consta in obligatia de a plati lunar o suma pentru Fond. atunci este evident ca Fondul se va subroga in drepturile salariatilor platiti si va avea contra angajatorului o creanta in acelasi cuantum si de acelasi rang165. altele decat cele provenind din contributiile la Fond. 20 din Legea nr. 200/2006. fie la cererea scrisa a administratorului sau a lichidatorului debitorului (angajatorului). ci s-ar cumula cu acestea.. 17. conform Legii nr. In toate cazurile. in cazul angajatorului transnational aflat in stare de insolventa. insa.25% din fondul total de salarii lunare realizate de salariati (a se observa ca Legea nr. . (iv) cel al universalitatii. Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). 7. inainte de plata creantelor potrivit art 123 din Legea nr. cei in cauza.garantare se subroga sau nu in drepturile salariatilor. salariatii sau organizatiile lor legal constituite. majorari de intarziere pentru neachitarea in termenul de plata a contributiei la Fondul de garantare. potrivit caruia angajatorilor le revine obligatia legala de a participa la constituirea Fondului. (ii) venituri reprezentand dobanzi. art. precum si alte sume provenite din sume admise de lege. legiuitorul accepta ca. pentru a asigura o plata urgenta a salariilor. Tr.cic. potrivit art. respectiv executarea obligatiei de plata a creantelor salariale. sa se acopere creantele in cauza din Fondul de garantare”. stabilirea cuantumului creantelor salariatilor care presteaza munca in mod obisnuit pe teritoriul Romaniei si efectuarea 165 In doctrina recenta de dreptul muncii (I. 200/2006 dispune ca. Fondul de garantare se constituie. in consecinta. potrivit art. care s-a diminuat cu 0. trebuie sa notifice in scris administratorul sau lichidatorul in vederea efectuarii de catre acestia a demersurilor necesare pentru plata creantelor salariale. o reducere a cotei contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre angajatori. calculate in cota de 0. fie la cererea salariatilor angajatorului aflat in stare de insolventa sau a organizatiilor legal constituite ce reprezinta intersele acestora. loc. potrivit art. al independentei resurselor gestionate de Fond (care. platile ar fi efectuate in locul angajatorului. inainte de a se adresa organizatiei teritoriale. (iii) cel al repartitiei. nu pot fi folosite in alte scopuri decat pentru plata creantelor salariale). Stefanescu. conform caruia Fondul se constituie pe baza contributiilor datorate de angajatori. (v) cel al interdictiei aplicarii masurilor asiguratorii sau a executarii silite asupra Fondului.200/2006. respectiv angajatorii. in baza mai multor principii. Daca.200/2006. Stabilirea creantelor salariale si efectuarea platii acestora se realizeaza de agentiile teritoriale (si a municipiului Bucuresti) pentru ocuparea fortei de munca.25 puncte procentuale). (iii) sume provenite din recuperarea debitelor create in conditiile Legii nr. de nevoile lor presante (de subzistenta). Daca plata din Fondul de garantare ar fi o favoare acordata salariatilor care isi vor fi pierdut locul de munca in urmarea falimentului angajatorului. prespectiv : (i) cel al contributivitatii. (ii) cel al obligativitatii.

platii acestora se realizeaza de agentia teritoriala in a carei raza isi desfasoara activitatea salariatii.

Seactiunea a II-a Reorganizarea judiciara §1. Precizari prealabile 104. Nota de fundamentare a proeictului Legii insolventei argumenteaza ca proiectul isi propunea consolidarea eficienţei procedurii de reorganizare prin: (i) instituirea obligaţiei ca persoanele îndreptăţite să propună un plan să isi anunte din timp intenţia lor, indicând şi premizele pe care le au în vedere pentru construirea planului, astfel încât administratorul judiciar să poată evalua bazat pe elemente concrete şansele de reorganizare; (ii) instituirea obligaţiei debitorului de a consulta creditorii atunci când preconizeaza participarea lor la realizarea planului; (iii) îmbunătăţirea sistemului de vot, prin stabilirea unor grupe de vot care să reflecte interesul creditorilor în procedură, prin eliminarea unor grupe de creditori sau prin eliminarea condiţiei de acceptare a planului de către 50% dintre creditori; (iv) clarificarea conceptului de reorganizare, demers pentru care legea a prevazut expres faptul că planul va putea prevedea fie restructurarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinaţie a celor două variante de reorganizare, lichidarea parţială sau totală fiind realizată conform prevederilor art. 114-119 din lege. Asa cum am aratat si supra, Legea insolventei incurajeaza debitorul sa ceara sau sa fie de acord cu deschiderea procedurii, in timp ce creditorul este descurajat sa faca acelasi demers. In schimb, situatia este diametral opusa in privinta reorganizarii. Debitorul este fie descurajat sa ceara reorganizarea, fie restrictionat sever in privinta indrituirii sale de a cere reorganizarea. Atentia legiuitorului se orienteaza prioritar catre eventualul plan de reorganizare propus de administratorul judiciar sau de catre creditori. Este rezonabila asertiunea ca, daca o intreprindere insolventa are, totusi, sanse de restructurare, atunci aceasta intreprindere trebuie sa treaca sub controlul altcuiva decit debitorul, intrucit debitorul si-a

adus intreprinderea in stare de insolventa si nu mai beneficiaza de increderea creditorilor ca se va redresa prin forte proprii sau atrase. De aici si reticenta legii fata de intentia sau planul de reorganizare ale debitorului. Debitorul onest, atit cu creditorii sai, cit si cu sine insusi, va cere deschiderea procedurii insolventei cind insolventa este iminenta, daca exista sanse de reorganizare judiciara, caz in care, practic, va recunoaste criza in care se afla si isi va avertiza creditorii asupra iminentei catastrofei, cerindu-le sansa reorganizarii judiciare. Daca starea de insolventa s-a instalat déjà, este de presupus ca si sansele unei reorganizari s-au diminuat catre disparitie, iar debitorul onest va cere direct falimentul. In orice caz, trebuie observat ca reorganizarea judiciara, in sine, este o modalitate exceptionala a procedurii. Majoritatea covirsitoare a cazurilor de insolventa se traduc prin proceduri simplificate de faliment, fie pentru ca legea prevede deschiderea procedurii direct ca faliment stricto sensu (comercianti persoane fizice, societati dizolvate), fie pentru ca legea prevede falimentul dupa o scurta perioada de observatie, fara posibilitatea reorganizarii (societati fantoma, societati fara bunuri, societati fara activitate etc., adica imens de multele cazuri de IMM-uri care fie nu au facut fata concurentei, fie au scurtcircuitat mediul de afaceri si, pentru acest motiv, trebuie sa fie eliminate din acest mediu)166. §2. Persoanele indrituite sa propuna un plan 105. Legea insolventei stabileste, in art. 94, trei categorii de persoane indrituite sa propuna un plan, respectiv, debitorul, administratorul judiciar si unul sau mai multi creditori care detin separat sau impreuna un minim de 20% din valoarea totala a creantelor inscrise in tabelul definitiv al creantelor. Un plan poate fi propus si de doua dintre categoriile de persoane indrituite, in colaborare. Dreptul de a propune un plan este limitat de lege in raport de fiecare dintre cele trei categorii de persoane indrituite. Astfel : (i) debitorul va putea propune un plan de reorganizare in 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante167, dar numai dupa prealabila aprobare de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor168 si numai daca nu ii este interzisa sau refuzata reorganizarea; (ii) administratorul judiciar poate propune un plan in acelasi interval de timp, dar numai daca si-a manifestat aceasta intentie in raportul « cauzal », raport in care a indicat posibilitatea reorganizarii debitorului ; (iii) creditorii pot propune un plan in acelasi interval de timp, daca si-au manifestat aceasta intentie fie prin cererea de deschidere a procedurii, fie, in cazul celorlalti creditori, pana la adoptarea raportului « cauzal » si daca detin cel putin 20% din valoarea creantelor cuprinse in tabelul definitiv.

166

De altfel, intr-una dintre variantele initiale ale proiectului se propunea chiar renuntarea la reorganizarea judiciara in favoarea unor masuri extrajudiciare de preventie a insolventei, dupa modelul societatilor din domeniul bancar. 167 In doctrina (Br. Stefanescu, loc.cit., p.23) s-a spus ca debitorul nu ar mai avea dreptul de a propune un plan inainte de afisarea tabelului definitiv, asa cum era posibil in reglementarea anterioara. Considera ca nimic nu se opune ca planul sa fie depus inainte de termenul fixat de lege, care este un termen de decadere, si nu un termen prohibitiv. De altfel, asa cum se va arata mai jos, este chiar indicat ca debitorul sa depuna, odata cu cererea de deschidere a procedurii, un plan propriu-zis de reroganizare si nu numai o descriere sumara a directiilor reorganizarii, asa cum cere expres legea. 168 Indirect din acest text ar rezulta ca, in cazul celorlalte persoane juridice, carora nu le este interzisa reorganizarea, o asemenea aprobare prealabila nu ar fi necesara.

106. Debitorul poate propune un plan daca, pe de o parte, indeplineste conditiile formale pozitive prevazute in Legea insolventei si, in acelasi timp, nu este oprit de la un astfel de demers de un impediment legal. Conditiile de forma ale reorganizarii pretinse de debitor se refera atit la forma si termenul depunerii cererii (intentiei) de reorganizare, cit si la formalitatile si termenul de depunere ale planului insasi. Astfel : (i) intentia de reorganizare se depune fie odata cu cererea de deschidere a procedurii, fie in termen de 10 zile de la inregistrarea cererii; daca cererea de deschidere a procedurii a apartinut creditorilor, atunci intentia de reorganizare se depune in termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii, cu conditia insa ca debitorul sa nu fi contestat ca ar fi fost in stare de insolventa; (ii) intentia de reorganizare se formuleaza sub forma unei declaratii prin care debitorul isi arata intentia de a formula un plan de reorganizare, declaratie in care va antama fie restructurarea activitatii, fie lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale; la declaratia de intentie, debitorul va trebui sa ataseze si o “descriere sumara” a modalitatilor pe care le are in vedere pentru reorganizarea activitatii; (iii) planul in sine poate fi depus fie odata cu cererea de deschidere a procedurii, fie ulterior deschiderii procedurii, dar nu mai tirziu de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv al creantelor; depunerea planului in acelasi timp cu cererea de deschidere a procedurii nu numai ca denota seriozitate din partea debitorului (care se prespune ca, inainte de deschiderea procedurii, a negociat cu creditorii principali, cu sindicatul si cu potentialii investitori), dar este si un demers care poate da celeritate procedurii, intrucit pot fi scurtate la maxim termenele procedurale si, implicit, perioada de observatie, care este o perioada de asteptare si de sacrificii atit pentru debitor, cit si pentru creditori; (iv) planul de reorganizare judiciara a unei societati comerciale trebuie aprobat in prealabil de adunarea generala a asociatilor/actionarilor169; a se observa ca, in cazul societatilor pe actiuni, cererea de deschidere a procedurii este semnata de reprezentantul legal al debitoarei dar este aprobata, in prealabil, de consiliul de administratie al societatii iar daca debitorul intentioneaza sa propuna un plan de reorganizare, acesta trebuie aprobat in prealabil de adunarea generala a actionarilor; asadar, in cazul societatilor pe actiuni, daca debitorul intentioneaza sa depuna planul de reorganizare odata cu cererea de deschidere a procedurii, este necesara atit aprobarea cererii de deschidere a procedurii de catre consiliul de administratie, cit si aprobarea planului de reorganizare de catre adunarea generala a actionarilor, in acelasi timp. Impedimentele la reorganizarea solicitata de debitor sunt multiple. Astfel, debitorului a carei afacere a mai facut in cei 5 ani anteriori obiectul unui reorganizari, nu i se permite reorganizarea judiciara (art. 30 si art. 94 alin.4 din Legea insolventei). La fel, debitorul care a fost condamnat170 sau ai carui administratori, directori si/sau asociati au fost condamnati pentru bancruta frauduloasa si alte infractiuni economice prevazute de art. 94 alin.4 din Legea insolventei nu i se permite reorganizarea. De asemenea, debitorul trebuie sa ceara in termen deschiderea procedurii, sub sanctiunea considerarii cererii sale ca fiind tardiva, cu tot cortegiul de consecinte neplacute ale tardivitatii cererii, inclusiv refuzul dreptului de a cere reorganizarea171. Daca, in cazul judecarii cererii creditorului de deschidere a procedurii, debitorul
169

Cerinta nu trebuie extrapolata la celelalte situatii in care se propune un plan de reorganizare a unui debitor societate comerciala (planul propus de administratorul judiciar si planul propus de creditori). 170 Textul art. 94 alin.4 din Legea insolventei are in vedere doar debitorul persoana juridica, nu si debitorul persoana fizica, intrucit acesta nu poate cere reorganizarea judiciara, fiind supus direct falimentului. 171 Unii autori contesta justetea sanctiunii trecerii la faliment fata de debitorii onesti care nu si-au declarat in termen intentia de reorganizare. A se vedea I. Adam, C. N. Rusu, op.cit., p.261.

contesta ca ar fi in stare de insolventa si ulterior, contestatia i se respinge, atunci debitorului nu i se mai permite sa ceara reorganizarea judiciara. In fine, sanctiunea nedepunerii in termenul legal a actelor si informatiilor prevazute de art. 28 trecerea la faliment in procedura simplificata, asa cum rezulta din art. 28 alin.2 din Legea insolventei. Textul legal dispune ca omisiunea depunerii actelor in termen va fi considerata o “recunoastere a starii de insolventa a patrimoniului” debitorului (din nou sintagma gresita de la art. 3 pct.6), cu consecinta trecerii la procedura simplificata. In realitate, insasi cererea de deschidere a procedurii este o recunoastere a starii de insolventa, asa cum s-a vazut in cap. III si cap.V, iar procedura simplificata se deschide si ea, ca si procedura generala, pe baza recunoasterii starii de insolventa. Intentia art. 30 este aceea de a-l opri pe debitor de la a formula o cerere de reorganizare judiciara, pentru a-l sanctiona pentru faptul ca, desi i s-a acordat in trecut sansa reorganizarii, nu a profitat sau nu a fost demn de aceasta sansa, ajungind din nou in insolventa. Cel putin aparent, acest impediment la reorganizare nu se extinde si la celelate persoane indrituite sa propuna un plan de reorganizare a debitorului (administrator judiciar, creditor). Dar art. 1 alin.2 lit.f) impune, totusi, trecerea la faliment in procedura simplificata, daca debitorul se afla in situatia de la art. 30, negind si celorlalti potentiali titulari ai dreptului de a propune un plan sansa de a incerca reorganizarea judiciara a debitorului. Intre art.30 si art. 1 alin.2 lit.f) din Legea insolventei exista, cel putin aparent, o contradictie. Intentia legiuitorului este insa evident aceea ca, daca debitorul a mai facut obiectul unei proceduri de reorganizare in cei 5 ani anteriori datei hotaririi de deschidere a procedurii, intreprinderea sa este condamnata la faliment. Cu totul alta este situatia debitorului care a fost condamnat pentru “falsificare” sau pentru infranctiuni prevazute de Legea nr.21/1996 a concurentei (infractiunea poate fi savirsita inclusiv de debitorul persoana juridica) sau a debitorului persoana juridica ai carui administrator, directori si/sau asociati (??!) au fost condamnati pentru infractiuni de bancruta, gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, fals ori infractiuni prevazute in Legea nr.21/1996 etc., in ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii. In acest caz, precum si in celelalte situatii in care debitoruli ii este interzis sa ceara reorganizarea, ceilalti titulari ai dreptului de a propune un plan pot incerca reorganizarea judiciara a debitorului. In toate situatiile in care debitorului ii este interzis sau oprit sa ceara reorganizarea dar, in acelasi timp, le este permis administratorului judiciar sau creditorilor sa o ceara, legea creeaza mijlocul perfect pentru ca intreprinderea debitorului sa fie separate de acesta, intrucit controlul afacerii debitorului va trece, prin implmentarea planului, la terti investitori sau la creditori. 107. Creditorii pot propune un plan de reoganizare daca detin cel putin 20% din valoarea creantelor. Legea insolventei are in vedere trei baze diferite de aplicare a acestui procent de 20%. Astfel : (i) in cazul prevazut in art. 33 alin.4 teza a doua, procentul de 20% se aplica asupra totalului masei credale; a se observa ca ne aflam la momentul deschiderii procedurii, cind nu se stie care va fi totalul masei credale, ci numai valoarea creantelor inscrise in contabilitatea debitorului si pe care acesta a acceptat sa le arate; fiind vorba de un debitor care contesta ca ar fi in insolventa, este greu de crezut ca debitorul va fi de accord sa furnizeze la timp aceste informatii judecatorului-sindic, pentru ca acesta sa poata adopta solutia trecerii la procedura generala, in loc de trecerea la faliment ca sanctiune aplicata debitorului pentru negarea starii de insolventa; pe de alta parte, nimic nu garanteaza ca, in urma verificarii creantelor si a solutionarii contestatiilor la tabelul preliminar, procentul de 20% apreciat de judecatorul-sindic la momentul deschiderii procedurii va ramine neschimbat; implicit, textul admite o potential falsificare a

in procedura simplificata.c). fie continuarea procedurii generale. administratorul judiciar sau creditorii “descopera” ca intreprinderea debitorului are. precum si a celor care exista in contabilitatea debitorului sunt prezumate ca acceptate si.2 din Legea insolventei. ceilalti creditori. constatind ca intentia de reorganizare este falsa sau manifesta un abuz de drept. 94 alin. s-ar putea apela la prezumtia din art. 54 alin. desigur ca ne aflam la un moment cu mult anterior afisarii tabelului definitiv al creantelor. Si acesti creditori pot propune un plan de reorganizare in termenul legal. A se observa ca. totalul lor poate fi luat in calcul pentru aplicarea porcentului de 20%. o potentiala reorganizare judiciara pe baza unui plan depus fie de administratorul judiciar. totusi. implicit. care trebuie depus in maxim 60 de zile de la data deschiderii procedurii. cel putin la nivel de principiu. iar judecatorul-sindic va putea decide. totusi. vor putea vota. sa propuna un plan de reorganizare. acest tabel este singurul criteriu care da indreptatire creditorilor sa participe la procedura si singurul criteriu exact de stabilre a procentului de 20%. Acest creditor va putea.1 din Legea insolventei. trecerea la faliment. in mod practic. (ii) in cazul prevazut de art.2. pina la adunarea creditorilor care voteaza fie trecerea la faliment. Daca creditorii respectivi sunt persoane afiliate debitorului sau care actioneaza in mod concertat cu debitorul in scopul tergiversarii trecerii la faliment. dar nici criteriul tabelului preliminar nu se poate aplica. 31 alin. detine un minim de 20% din valoarea creantelor. in conditiile prevazute de art. procentul de 20% se aplica totalului creantelor inscrise in tabelul preliminar al creantelor. daca. creditorii care detin cel putin 20% din totalul creantelor inscrise in tabelul preliminar al creantelor contra debitorului pot bloca trecerea la faliment anuntindu-si intentia de a propune un plan de reorganizare. trecerea la faliment.1 lit. provocind continuarea perioadei de observatie si. . 66 alin.60 alin.vointe creditorilor in sensul evitarii falimentului. deci. sanse de redresare. In conditiile art. a se observa ca suntem la momentul raportului “cauzal”. termenul raportului. mai ales in cazul in care creditorul in cauza este un afiliat al debitorului. Creditorul petent in cererea de deschidere a procedurii poate propune un plan de reorganizare chiar si in cazul in care nu detine un asemenea portofoliu de creante fata de debitor. daca acest creditor isi va fi declarat intentia de reorganizare a debitorului in conditiile art. ei pot bloca trecerea la faliment. astfel ca este foarte probabil ca. motiv pentru care nu se poate aplica criteriul prevazut de art. in adunarea creditorilor convocata special pentru analiza raportului “cauzal”.1 lit. (iii) in cazul prevazut de art. modalitatea in care intelege sa participe la reorganizare. in sensul ca totalitatea creantelor prezentate spre a fi admise. chiar si in lipsa unei astfel de declaratii formulate odata cu cererea de deschidere a procedurii.1 lit. procentul de 20% se aplica totalului creantelor inscrise in tabelul definitiv al creantelor. in cazul in care.d) din Legea insolventei. totusi. in mod cu totul exceptional (dar si total suprinzator fata de scopul procedurii simplificate).3 (creantele necontestate sunt prezumate ca fiind valabile). singur sau impreuna cu alti creditori. sa nu existe creditori indreptatiti sa is idea un astfel de vot (??!). chiar daca administratorul judiciar propune. fie de creditori. in raportul sau “cauzal”.c). 94 alin. 60 alin. la care se pot adauga prelungirea termenului prevazut pentru notificarea creditorilor si termenul necesar tinerii adunarii creditorilor. de 30 de zile de la afisarea tabelului definitive al creantelor. sunt insuficiente pentru a permite elaborarea. precizind. notificarea si afisarea tabelului preliminar. fie de ambele persoane indrituite sa propuna un plan. in colaborare.

fisc. 95 alin. care ulterior preluarii vor restructura societatea pentru a opera activitatea acesteia in conditii de eficienta sau a o revinde in profit. Piaţa de capital. iar acesta trebuie structurat. prin mecanismele pietei de capital. modificarea actelor constitutive este de competenta adunarii generale a actionarilor/asociatilor. fie prin refuzul de a mai finanta proiectele de restructurare sau dezvoltare a activitatii emitentului care presupun majorari de capital social. (iii) asociatii/actionarii debitorului refuza sa participe la planul propus de creditori. daca. Legea sau statutul societatii trebuie sa permita controlul managementului. inclusiv sub raportul controlului decizional in adunarea generala a actionarilor. practic. in acest fel. atunci prima conditie a aplicabilitatii reglementarii citate nu se mai cere. O societate cu activitate slabă din cauza managementului ineficient poate fi dobândită de către investitorii care şi-au dat seama de adevăratul său potenţial. Chiar si in cazul procedurii de reorganizare. fie prin lichidarea stocului de actiuni sau alte titluri detinute. pierderea increderii in managementul emitentului poate declansa mecanismele de preluare ostila (hostile take-over). Refuzul finantarii din partea investitorilor reprezintă o presiune considerabilă pentru manageri. in mod obisnuit. Controlul societatii trece. Asadar. creditori sau clienti dependenti intr-o mai mare sau mai mica masura de societate. Asa cum se stie. de creditori. care reprezinta preluarea sau transferul pe cale amiabila. prin procedurile de insolventa). denumiti in teoria guvernarii corporatiste stakeholders). comunitate locala. in mod obsinuit actionarii sau asociatii sunt chemati sa decida. asociatilor/actionarilor debitorului nu li s-ar cuveni nimic din distribuire. in acest caz. in mod exceptional o astfel de modificare putind fi dispusa printr-o hotarire judecatoreasca (art. prin planul propus de creditori. pe mai multe paliere (prin consiliul de administratie sau de supraveghere. Este vorba despre preluarea prin procedurile de insolventa. fara acordul asociatilor sau actionarilor acesteia. . modificarea actelor constitutive este decisa.In functie de modalitatile de realizare a planului. in totalitate la creditori. in interesul prioritar al actionarilor si al celorlalte persoane care graviteaza in jurul societatii (salariati. in adunarea generala. asupra diferitelor chestiuni ce tin de realizarea planului. De asemenea. A decide altfel ar insemna sa intepretam textul in sensul in care sa nu se aplice. Dar. Principiile guvernarii corporatiste impun responsabilizarea managementului societatii. cu confirmarea judecatoruluisindic. fiind foarte dificil ca societatea să strângă un capital suplimentar de la terti. in cazul in care si-au pierdut increderea in managementul emitentului. de intelegere intre actionarii societatilor in cauza. dar care presupun modificari ale actelor constitutive ale societatii. reglementata pentru prima data in legislatia noastra prin Legea insolventei. deci noi emisiuni de titluri. a activelor si pasivelor societatii care urmeaza 172 Daca nu exista un plan concurent al debitorului. Preluările implică achiziţionarea acţiunilor unei societăţi de către o alta. se poate pune problema unor modificari ale actelor constitutive ale debitorului. Inregistrarea mentiunii de modificare a actelor constitutive se va face. in conditiile art. prin reglementarile si infrastructura sa. Dispozitia citata este un aspect particular al unei institutii mai vaste. 204 din Legea societatilor comerciale). ceea ce este prohibit de regulile de intepretare juridica. pune la dispoziţia investitorilor un mecanism important de control care le dă posibilitatea să-şi lichideze rapid investitiile. actele constitutive ale societatii pot fi modificate. (i) planul concurent al debitorului ofera o recuperare mai redusa a creantelor debitorului172 (ii) in caz de faliment. in acest caz. in mod cumulativ.7 din Legea insolventei. in baza hotaririi de confirmare a planului de catre judecatorul-sindic. în schimbul numerarului sau al dividendelor societăţii achizitoare si nu trebuie confundata cu fuziunea sau divizarea. prin jocul concurentei comerciale. conform principiilor guvernarii corporatiste.

ameninţarea cu preluarea încurajează administraţia să acţioneze în interesul acţionarilor prin maximizarea valorii firmei. Creditorii. aceste societati sunt supuse unui masiv proces de delistare. de o piata a valorilor mobiliare solida si eficienta. Amenintarea cu preluarea forteaza administratia in functie sa actioneze in interesul actionarilor. piata pentru controlul corporatiilor (piata preluarilor) este aproape inexistenta. aceasta piata se poate dezvolta in cadrul fazei post-privatizare de realocare de capital si restructurare. Gradul de indatorare a intreprinderii este un instrument de control. In locul implicarii active a investitorilor dispersati in supravegherea si controlul societatii cotate. este discutabila. Preluările sunt. cu profit. ofera solutia implicarii directe in controlul societatii. De altfel. cel putin in acest moment. inclusiv prin schimbarea echipei manageriale. Scaderea increderii in managementul societatii duce la scaderea valorii societatii. impun debitorului. ci din cauza ineficientei managementului. pe aceste piete dezvoltate de capital exista adevarati « vinatori de control ». in vederea atingerii acestui scop. In plus. In prezent. o conduita foarte stricta. delictele de initiat si manipularea pietei. atit cele curente. şi nu sunt automat aducatoare de îmbunătăţiri ale rentabilităţii societăţii. ar fi scazuta. Pentru ca mecanismul preluarii sa poata functiona eficient. Bancile. care presupun achizitionarea pachetului majoritar de actiuni. Controlul managementului poate fi exercitat de investitorii « externi » si prin intermediul procedurilor de insolventa. pe ansamblu. Dupa re-eficientizarea societatii. Totusi. cât şi pe cea a firmei vizate. mecanisme costisitoare de înlocuire a administraţiei şi de îndreptare a neajunsurilor administrative. fapt pentru care este cert ca eficienta unei astfel de afaceri. In Romania. Statul roman a preferat insa privatizarile. Nu se iau în considerare interesele furnizorilor. Preluarea se justifica in cazul in care valoarea firmei scade nu din cauza lipsei perspectivelor. cumpărătorilor. Este deja o oportunitate pierduta societatile de stat cotate pe fosta piata extrabursiera. mai ales bancile si creditorii bugetari care acorda intreprinderii in cauza esalonari. totusi.sa dispara ca efect al fuziunii sau divizarii. datorita concentrarii structurilor de putere si lichiditatii scazute a pietelor. Este esential ca mecanismele de monitorizare si control sa fie intarite pentru a preveni tranzactiile abuzive. Ele subminează atât administraţia firmei achizitoare. deoarece indatorarea limitează libertatea de administrare şi conducere. investitorii trebuie. In special pe pietele de capital din Statele Unite si Marea Britanie functioneaza adevarate pieţe pentru controlul societăţilor cotate. spre exemplu. angajaţilor sau alt altor mandatari. Experienta anilor optzeci a facut ca oferta de preluare sa fie vazuta ca o modalitate foarte directa si costisitoare de a inlocui citiva administratori incompetenti. De aceea. reglementarile referitoare la preluare nu sunt clare. prin maximizarea valorii firmei. unde asemenea masuri ar fi putut duce la restructurare si eficienta. caz in care e necesara o noua administraţie care sa readuca valoarea societatii la potentialul sau firesc. Preluările reflectă numai interesele acţionarilor. totusi sa beneficieze. sub masca armonizarii cu reglementarile europene. aceasta piata este inca in stadiul incipient la noi. Achiziţiile se produc pe baza unor licitaţii care urmăresc maximizarea valorii acţiunilor societăţii vizate. fiind foarte frecvent schimbate. pachetul de control poate fi re-vindut. preluarile. refinantari sau ajutoare de stat. Or. cit si cele . pe care circula titluri cu un grad mare de lichiditate. Controlul societatilor cotate este supus licitării permanente. a caror efecienta. care ar fi putut fi obtinuta mai eficient prin mijloace de control intern. impun ca toate operatiunile de incasari si plati ale debitorului lor. intr-o maniera foarte severa. specializati in preluari urmate de revinzarea cu profit a pachetelor de control dupa ce societatea preluata va fi fost restructurata.

Controlul afacerii debitorului este. mai ales in cazul marilor firme insolvabile care reprezinta o sursa de locuri de munca si o puternica infrastructura sociala in zonele respective. finantarea imprumuturilor corporatiste va ramane la un nivel scazut daca nu va exista o protectie suficienta a drepturilor creditorilor. un control al activitatii manageriale. atunci controlul este transferat de la acţionari la creditori. Atâta timp cât debitorul îşi achită principalele obligaţii ce decurg din datorii. In caz de nerespectare a obligatiilor impuse de creditori. in modalitatea controlului si supravegherii activitatii acestuia din perioada prea-insolventa. In caz de insolventa. daca acesteia se fac vinovati de aducerea societatii in stare de insolventa. atunci cind restructurarea esueaza. practic. sumele pe care debitorul i le datoreaza. Dar aceasta modalitate de control isi poate dovedi eficienta doar atunci cand la baza deciziilor manageriale stau criterii de concurenta. legislatia si practica judiciara din Romania lasa la indemina debitorului o intreaga varietate de modalitati de a evita sau deturna procedurile colective de la scopul lor legitim. spre exemplu. multiplelor exceptari legale aplicabile societatilor de stat privatizabile. creantele acestora devin scadente imediat. Intr-adevar. intrucit risca o raspundere pentru datoriile debitorului in calitate de conducator de fapt al afacerii acestuia. datorita. in perioada de insolventa. activitatea managerilor procedurilor de insolventa este controlata. orice act sau operatiune importanta a debitorului fiind supusa unei aprobari prealabile din parte bancii173. pentru ca banca sa-si traga din cont. Creditorii ar trebui de asemenea sa aiba siguranta ca-si pot recupera creantele pentru a putea pune la dispozitia societatilor comerciale capitalul de imprumut respectiv. a managerilor societatii. dindu-le dreptul la executare silita sau. in caz de nevoie. in miinile acestor creditori. Pe de alta parte. sub raport jurisdictional. de judecatorul-sindic. Legislatia romana a falimentului este rareori aplicata marilor companii. controlul asupra sa rămâne în mâinile acţionarilor şi ale administraţiei. dupa caz. trecerea automata si rapida la faliment in vederea lichidarii se impune. sa se desfoasare prin conturi deschise de debitor la aceste banci. in baza art. din perioada in care debitorul era doar in starea prealabila insolventei si incheia conventii cu creditorii de genul celor mai sus exemplificate. Dacă o firmă nu îşi îndeplineşte obligaţiile. de adunarea creditorilor si comitetul creditorilor. iar falimentul este perceput ca o masura tot atat de normala ca si decesul persoanei fizice. insa. Protectia drepturilor creditorilor este mecanismul de baza care da posibilitatea intaririi constrangerilor bugetare. Insolventa este o provocare. patrimoniala sau penala. pentru a permite anticiparea mecanismelor falimentului si transformarea falimentului intr-o amenintare credibila. 173 Banca nu se poate.neobisnuite. “Amenintarea” cu o astfel de perspectiva poate impune. intrucit operatiunile financiare sunt in permanenta monitoarizare a acestora si sub amenintarea cu executarea silita sau cu falimentul. nu numai din momentul deschiderii procedurii ci si dinainte de deschiderea procedurii. Procedura insolventei poate antama si raspunderea. o prudenta de bonus pater familias in gestiunea afacerilor firmei. Debitorii ar trebui sa fie convinsi ca ei vor trebui sa faca fata obligatiilor pentru a face dovada unui comportament responsabil. . la deschiderea procedurii insolventei. prin debitare automata. 138 din Legea insolventei. In ciuda unei cresteri a capacitatii de imprumut a bancilor si a credibilitatii sectorului privat. Creditorii sunt cei care controleaza afacerea debitorului. sau prin intermediul managerilor procedurilor de insolventa. sub raport psihologic. Aceste restrictii se impun pentru necesitatea ca banca sa aiba o continua monitorizare a operatiunilor debitorului si. implica in managementul debitorului si nici nu poate depasi limitele rezonabile ale controlului si supravegherii. iar sub raport “comercial”.

care controleaza firma aflata in procedura de insolventa. se vind fie intreprinderea (afacerea) debitorului. negociate. sunt preluari amiabile. .Preluarile ostile prin piata de capital sunt putin probabile in Romania. Din art. utilizate abuziv in scopul facilitarii unor preluari ale controlului. Cumparatorul poate sa vrea activele pentru orice scop. fie pe aranjamente cu creditorii. intr-o astfel de situatie nedorita. deci intr-o stare de minima credibilitate din partea creditorilor si a mediului de afaceri. 175 Planul propus de debitor/administratorul judiciar nu poate duce la conversia creantei in actiuni. Cele doua modalitati utilizabile in acest scop sunt preluarea prin plan de reorganizare si preluarea prin lichidarea in bloc174. cu majoritatile cerute de lege. intrucit el este in insolventa. la intocmirea caruia colaboreaza sau nu cu debitorul. deci. insa. dar fata de creditori. 108. iar investitorii interesati pot fi concurenti ai debitorului. pentru a nu pune administratorul judiciar. Vinzarea in bloc presupune active in stare functionala. Reorganizarea propusa de debitor are. Creanta inscrisa in tabelul definitiv se poate converti in actiuni. pentru realizarea planului. Cele doua tipuri de preluari sunt ostile fata de debitor/actionarii sai majoritari. Administratorul judiciar este si el o persoana indrituita sa propuna un plan de reorganizare. sa ceara unui practician in insolventa sa evalueze sansele unui plan de reorganizare propus de administratorul judiciar. administratorul judiciar este expus schimbarii. administratorul judiciar trebuie sa isi manifeste o pozitie ferma referitoare la sansele reorganizarii. in baza art. omisiunea pronuntarii asupra reorganizarii putind fi sanctionata cu inlocuirea administratorului judiciar cu un alt lichidator provizoriu. foarte rar fiind bazate pe noi angajamente financiare ale actionarilor existenti ai debitorului. 98 alin. oricum.3 teza a doua. fonduri de venture capital etc. in prezent. tot de o preluare. Daca raportul arata ca activitatea debitorului poate fi redresata pe baza de plan. atit la sustinerea planului. ipoteci si datorii. dar afacerile mari. dar pot fi organizate preluari ostile mult mai energic si cu mult mai multa frecventa in procedurile de insolventa. fie ca urmare a trecerii la faliment. specializate. desi calitatea sa de organ al procedurii. iar reorganizarea propusa de administratorul judiciar se bazeaza fie pe investitii ale tertilor. ar putea fi pusa in discutie. in raportul sau „cauzal”. care este tinut de obligatia de impartialitate. Creditorii pot utiliza pentru preluare fie fonduri proprii (inclusiv creanta cu care sunt inscrisi in tabelul creditorilor). Asadar. “singur” sau impreuna cu unul sau mai multi creditori. mai ales ca. Chestiunea este delicata. atunci in acelasi raport el va trebui sa precizeze fie ca recomanda planul propus de debitor. Vinzarea in bloc se aproba de catre creditori. motiv pentru care judecatorul-sindic ar trebui sa aiba retineri in a numi un astfel de evaluator. initiativa venind din partea creditorilor175. inclusiv pentru a schimba total destinatia acestora. specialist in insolventa si el. ci activele sale patrimoniale. foarte mici sanse in practica. De aici concluzia ca creditorii interesati in preluarea afacerii debitorului au cale libera si facila catre acest final.3 din Legea insolventei rezulta ca. fie ca intentioneaza sa propuna un alt plan. fie in perioada de observatie (pentru cazul in care un alt plan concurent este inca posibil). cit si la implentarea sa. 59 alin. Practica a aratat ca diverse scheme dubioase au implicat actionari semnificativi. manageri externi si uneori chiar si creditori in actiuni care au condus firme care nu erau realmente insolvabile la situatia de a fi declarate in faliment. Este vorba. Trecerea la faliment poate fi blocata doar in ipoteza in 174 In acest caz nu se « cumpara » societatea. In caz contrar. ci pentru a fi operate in continuare sau pentru a fi revindute. administratorul este remunerat cu un onorariu de succes aplicabil asupra sumelor distribuite creditorilor. fie parti din ea. nu se cumpara pentru a fi demolate. libere de orice sarcini. ca si evaluatorul numit de judecatorul-sindic. se va trece la faliment. fara acordul creditorilor. Mecanismele procedurii insolventei nu trebuie. Daca evaluarea va fi defavorabila. fie fonduri atrase. O situatie deosebita poate apare in cazul in care judecatorul sindic decide.

insa. 60 alin.2) sau in ipoteza in care. 3 pct. mai multe alternative de realizarea a planului. Indicatiile obligatorii ale planului sunt : (i) perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului. Din definitia planului de reorganizare. in mod evident. in cele 30 de zile ulterioare. confirmat odata cu intregul plan de 176 Ipoteza este complet absurda. Perioada de observatie are ca efect si indrituirea debitorului. de obicei. Cu atit mai putin un plan poate fi confirmat in cele 60 de zile de la data deschiderii procedurii.care creditorul/creditorii care detin cel putin 20% din creantele inscrise in tabelul preliminar al creantelor isi manifesta intentia de a depune un plan (art. intrucit un plan de reorganizare nu poate fi depus decit dupa afisarea tabelului definitiv. textul preconizind un numar de indicatii obligatorii ale planului. si in acest caz raportul administratorului judiciar poate propune intrarea in faliment sau continuarea perioadei de observatie din procedura generala. rastoarna principiile acceptate ca stind la baza reglementarii referitoare la falimentul simplificat. prevazuta de art. prin raportare la tabelul definitiv de creante si la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare. cum ar fi fondurile de investitii cu capital de risc (venture capital). ceea ce este cu totul paradoxal. un program de plata a creantelor.60 alin. prezentarea activului. mai précis.22 ca fiind « tabelul de creante mentionat in planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obliga sa le plateasca creditorilor. fuziuni sau divizari. la managementul acestuia si la actionarii sai semnificativi. previziunea situatiilor financiare (cash flow) si programul de plata a creantelor in perioada de reorganizare. definit de art. pentru a fi diferentiat de raportul „cauza”). 20 din Legea insolventei. 54 din Legea insolventei (raport denumit si “raportul de 30 de zile”. votul asupra sa nu poate fiind dat decit de catre debitorii care sunt inscrisi in tabelul definitiv. iar depunerea planului se situeaza. Pentru a intra in procedura de confirmare. Continutul minim al planului 109. Administratorul judiciar poate utiliza. […] precum si termenele la care debitorul urmeaza sa plateasca acester sume ». majorari de capital social (aporturi noi de la actionarii debitorului). . planul trebuie depus. fonduri din vinzarea de active excedentare. ceea ce. (i) restructurarea operationala sau financiara a debitorului. a administratorului judiciar si a creditorilor de a propune un plan. 95 din Legea insolventei este. administratorul judiciar poate face reversibila starea de faliment in procedura simplificata. (ii) restructurarea corporativa a debitorului prin modificarea structurii de capital social si (iii) restringerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului. la un moment ulterior afisarii tabelului definitiv. Planul de reorganizare trebuie sa contina. intre timp. (iii) programul de plata a creantelor. rezulta ca planul ar trebui sa prevada. prin raportul pe care trebuie sa il depuna in baza art.4)176. mult mai vast. insa. intrucit se presupune ca debitorul ar trebuie sa treaca la faliment in procedura simplificata. s-a confirmat un plan de reorganizare (art. informatii relative la debitor. in esenta. Programul de plata a creantelor. evaluarea patrimoniului. §3. Art. impreuna sau separat. Ca si in procedura generala. din moment ce el poate propune “continuarea perioadei de observatie din procedura generala”. pentru finantarea executarii planului. in fine. 54 din Legea insolventei. desemnare si inlocuire a administratorilor si directorilor . sursele de finantare pe perioada reorganizarii. A se observa ca. cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului . Chiar daca planul este depus mai devreme. o serie de mentiuni obligatorii ale planului si. cu exceptia faptului ca termenele implicate sunt mai reduse. dar si finantari de la terti. (ii) modalitatea de selectie. 3 pct. Un raport asemenator este prevazut si la art.

21. sa trateze ipoteza in care fie creditorii. adica la persoanele catre care se transmit active sau la societatea care rezulta din fiziune). 3 pct. Planul va trebui sa specifice in detaliu « masurile adecvate » de aplicare a sa. fie prin noi aporturi ale unor terti investitor. Scopul acestei prohibitii pare a fi acela de a bloca ajutoare de stat mascate sub forma unor planuri de reorganizare. 95 alin. adica textele referitoare la lichidare in cadrul procedurii falimentului). Legea insolventei prevede. C si lit. K – « planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare » . altele sunt explicatii ale unei masuri propriuzise de realizare a planului (lit. asa cum considera.6. lit. un numar foarte mare de potentiale « masuri adecvate ». unele sunt. al reesalonarii sau al reducerii valorii actualizate a creantei sub valoarea admisa in tabelul definitiv al creantelor . altele sunt interdictii ale unor operatiuni [lit. F – « lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executarii planului se face potrivit art. urmata de majorarea capitalului social fie prin noi aporturi ale actionarilor existenti. acordul creditorilor trebuie sa fie expres si dat in forma scrisa. legiuitorul. 116-120 ». D. al garantiilor si al altor accesorii. J. in orice caz. fara a se elimina sau intrerupe reorganizarea. insuficient gindita. inclusiv cele referitoare la oferta publica de valori mobiliare. sub controlul si supravegherea administratorului judiciar177). (ii) tratamentul categoriilor de creante defavorizate . in realitate. de altfel. 3 pct. este excesiva sau. 95 alin. schimbarea actionariatului sau modificarea capitalului social. iar altele sunt obligatii impuse unor terti (lit.a) – « prohibirea emiterii de actiuni fara drept de vot »]. “titlurile de valoare” presupuse de implementarea planului pot fi emise si in favoarea unor creditori. In realitate. ca masuri de realizare a sa : (i) continuarea activitatii debitorului prin restructurarea operationala si/sau financiara a debitorului. nu este altceva decit un tabel definitiv al creantelor modificat. conform caruia se prezuma a fi defavorizata categoria de creante pentru care planul prevede o modificare. consecinte generice ale reorganizarii (pastrarea conducerii afacerii sale de catre debitor. Dintre aceste « masuri adecvate».21 se pot aplica numai unei clase (categorii) de creante in mod egalitar. in art. fie administratorul judiciar au propus si urmeaza sa implementeze planul. cu referire la persoanele prevazute la lit.reorganizare.L. lit. notiunea de « categorie de creanta defavorizata » este definita de art. 178 Dispozitia. intrucit instituirea reorganizarii judiciare nu ii prejudiciaza pe creditorii in cauza . creantele bugetare nu pot fi convertite in actiuni ca masura de realizare a planului 178. precum si ipoteza in care debitorul este desesizat si administrarea afacerii sale trece la administratorul judiciar. . votul creditorilor care fac parte din aceasta categorie este prezumat favorabil planului. reducerea capitalului social poate fi necesara pentru “scoaterea” pierderilor din bilant. in art. si nu de creanta concreta. judecatorul-sindic putind dispune trecerea la faliment daca aceste termene sunt depasite. L. in lipsa de astfel de masuri de 177 Legea omite. emiterea de parti sociale sau actiuni noi reprezinta un efect al noilor aporturi si nu masuri in sine de realizare a planului.297/2004 privind piata de capital. fiind interzisa modificarea unei creante concrete in alte conditii decit cele aplicate in mod generic categoriei din care face parte creanta respectiva. daca debitorul este un emitent de valori mobiliare in sensul Legii nr. planul trebuie sa prevada alternativ. emiterea noilor actiuni este supusa dispozitiilor Legii pietei de capital. Planul trebuie sa contina urmatoarele mentiuni obligatorii : (i) categoriile de creante care nu sunt defavorizate . cu conditia ca acestia din urma sa fie de acord cu aceasta emisiune. in mod gresit. parvenita in lege ca urmare a scandalului Rafo. Termenele de plata din programul de plata sunt esentiale intrucit depasirea acestora poate insemna esecul planului de reorganizare. a se observa ca legea vorbeste de categoria de creante. in sensul reducerii cuantumului.6 lit. ceea ce inseamna ca modificarile creantei exemplificate de art.

dupa realizarea fuziunii. conversia creantelor bugetare in actiuni nu este un ajutor de stat ilegal. daca debitorul este societatea absorbanta. deoarece se contabilizeaza ca venituri. planul trebuie sa prevada alte resurse financiare. conversia creantelor bugetare in actiuni emise de contribuabil este. divizarea este prefigurata si ea (sub formula de la art. pentru care debitorul va primi actiuni sau parti sociale. in schimb. el presupunind atit o majorare de capital social cu capitalul social al societatii absorbite. ceea ce prespune ca tabelul creantelor se modifica masiv prin programul de plata a creantelor. nu este serioasă o ipoteză de realizare în viitor a unui profit. dacă în Intr-adevar. in contul creantelor. ceea ce inseamna ca o hotarire de deschidere a procedurii si o hotarire de confirmare a planului pot fi anihilate prin votul combinat al creditorilor. 95 alin. a se observa ca vinzarea in bloc si vinzarea de imobile prin negociere directa presupun un nou vot in adunarea creditorilor si o noua dispozitie de vinzare data de catre judecatorul-sindic. intr-adevar. in cazurile in care numai prin conversia respectiva debitorul – si. Spre exemplu. precizind sursa de provenienta a acestora. constituite anterior sau ulterior confirmarii planului”) ca o masura adecvata de realizare a planului. prelungeste inutil perioada de realizare a planului. in plus. modificarea sau stingerea garantiilor reale. un ajutor de stat. C poate fi o transmitere in schimbul unui prêt (vinzare sau locatiune) sau o transmitere cu titlu de aport la capitalul social al unei alte societati.6 lit. debitorul este societatea care urmeza a dispare ca efect al fuziunii. intrucit planul este confirmat de judecatorulsindic. implicit. (ii) fuziunea sau divizarea debitorului. Dar nu orice ajutor de stat este ilegal sau interzis. dupa ce va fi fost votat de creditori. in mod evident. dispozitia este o greseala conceptuala. salariatii sai – ar putea fi salvat. procedura care. lit. adica denota sanse reale de realizare. cu acordul creditorului bugetar si sub controlul judiciar al judecatorului-sindic. pot conduce la obtinerea unui profit impozabil. Planul de afaceri trebuie sa prevada sursele de finantare ale reorganizarii si fluxurile sale financiare (cash flow). daca. atunci apare o problema teoretica si practica deosebita : procedura insolventei se inchide pentru disparitia personalitatii juridice a debitorului. in cazul vinzarilor de imobile prin negociere directa este obligatorie si asa-numita procedura de supraofertare. scutirea de dobinzi si alte costuri. de unde un potential risc de esec al planului.6. procedura se inchide in cazul in care societatea absorbanta este o societate in bonis. remiterile de datorie au efecte benefice asupra debitorilor dar. al actionarilor debitorului si al actionarilor societatii absorbante (care este o societate in bonis sau o alta societate in insolventa). “transmiterea” la care se refera art. fuziunea presupune disparitia ca persoana juridica a societatii absorbite (sau a celei contopite). 110. a relua toate procedurile de vinzare din cadrul lichidarii este antieconomic si contrar principiului celeritatii. . C. (iii) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului (lichidarea totala sau partiala) sau prin distribuirea acestora catre creditori. In conditii de transparenta. atunci planul de reorganizare se continua. (iv) esalonarea. de cele mai multe ori. Trecutul recent al întreprinderii trebuie să poată duce la opinia că întreprinderea e redresabilă. remiterea totala sau partiala de datorie. ci si o majorare a masei credale (creditorii celor doua sau mai multe societati participante lafuziune se reunesc in tabelul creantelor fata de debitor).95 alin. Refuzul conversiei in actiuni se poate dovedi antieconomic. Principala componenta a planului o reprezinta planul de afaceri.finantare. legea impune ca lichidarea sa se efectueze conform reglementarilor referitoare la lichidarea in caz de faliment. Un plan de reorganizare judiciara este serios si poate fi luat in calcul la vot de catre creditori doar in cazul in care el prezinta credibilitate. “transmiterea tuturor sa a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane […] juridice.

rapoarte tehnice privind diagnosticul echipamentelor societăţii. gradul de uzură. cintareste greu in balanta opiniilor creditorilor. conform programului de plati. nu sunt aplicabile dispozitiile art.ultimul an pierderile au fost mari şi s-au acumulat rapid. Opinia fundamentata a administratorului judiciar.98 alin. O copie a proiectului de plan va fi comunicata. dupa caz. Procedura confirmarii planului 111. administratorului special si comitetului creditorilor. Perioada de realizare a planului nu poate fi mai mare de 3 ani de la data confirmarii. in copie. precum si un minim de lichidităţi estimate care sa permita concluzia ca planul va putea duce atit la plata datoriilor curente. cit si la achitarea. restricţiile legale ce pot afecta produsele societăţii. estimări privind investiţiile de mediu necesare respectării reglementărilor comunitare. In analiza potentialului de reusita a planului. interval in care gestiunea întreprinderii trebuie să fie ireprosabila. putind influenta pozitiv votul in adunarea creditorilor. analiza evoluţiei preconizate a costurilor salariale şi ale principalelor materii prime şi utilităţi. in acest caz. teza a doua). A se observa ca. 7 referitoare la comunicarea actelor procedurii prin Buletinul procedurilor de insolventa. sa desemneze un un practician in insolventa care sa isi exprime opinia privind posibilitatea de realizare a planului (art. Pentru elaborarea planului de reorganizare sunt utile studii de piaţă pentru sectorul in care activeaza sau isi propune sa activeze debitorul.3. debitorului. ale evolutiei fiscalitatii. dupa caz. randamentele estimate. oferte de creditare a societăţii de către salariaţi sau participarea acestora la capital etc. o structură a costurilor fiecărui produs prognozat a se fabrica. Previziunile fluxurilor de numerar (cash flow) sunt credibile daca sunt susţinute prin angajamente bancare de creditare a societăţii condiţionate de aprobarea planului de reorganizare. Proiectul de plan se depune. Estimarea sanselor de reusita a planului are in vedere. brevetele etc. creşteri de capital sau împrumuturi ce urmează a fi acordate de către actionari/asociaţi ori de catre terti investitori. in principal. estimări ale evoluţiei cursului valutar. Avind in vedere ca proiectul planului se depune la grefa instantei si se inregistreaza in registrul comertului. rezulta ca orice persoana interesata si. la grefa instantei si la registrele in care este inregistrat debitorul (registrul comertului sau registrul societatilor agricole). lucrurile sunt mult mai . profitul şi excedentul de trezorerie previzionate. in realitate. De asemenea. sumele necesare pentru reparaţii şi pentru dotare cu noi echipamente si licenţe. in special creditorii si salariatii debitorului. La recomandarea administratorului judiciar. judecatorul-sindic are posibilitatea ca. a contestarii lui. care sa reliefeze tendinţele pieţei si ale preţurilor. rezultate din continuarea procedurii. estimări privitoare la evoluţia preţului imobilelor pentru a fundamenta anumite vânzări. oferte ferme de cumparare a unor active din partea unor cumpărători identificaţi. creditorii votanti analizeaza si modul in care se comporta debitorul in perioada de observatie. la momentul solutionarii cererii de admitere in principiu a planului. perioada de realizare a planului poate fi prelungita cu cel mult 1 an. a datoriilor anteriorare deschiderii procedurii. cu conditia ca recomandarea sa fie data in cel mult 18 luni de la data confirmarii si prelungirea sa fie acceptata prin votul a cel putin doua treimi dintre creditorii aflati in sold la acea data. pot consulta proiectul de plan in vederea votarii lui sau. in termenul legal de 30 de zile de la data afisarii tabelului creantelor. mărcile. Desi ar putea parea ca depunerea planului in termenul legal si publicizarea lui prin depunerea la grefa si la registrele unde este inregistrat debitorul ar fi suficiente pentru o confirmare a planului intr-o perioada rezonabila de timp. §4. daca este favorabila.

In practica. Vinzarea totala a activelor. In fine. mai précis. In privinta planului propus de administratorul judiciar sau de creditori. adica afacerea debitorului sa aiba perspective foarte solide de redresare. debitorul ar trebui sa se abtina de la a obtine bani din vizari de active inainte de deschiderea procedurii insolventei. cererea debitorului trebuie introdusa inainte de instalarea insolventei. foarte rar – sau aproape deloc – se intilnesc situatii in care banci sau alte institutii financiare sa accepte sa finanteze o reorganizare judiciar. deorece normele de prudenta bancara sunt. A se observa ca. ci trebuie sa fie insotita de o schita sau chiar de un plan de reorganizare. ci si al administratorului judiciar sau al creditorului care l-a propus. vinzarea de active si infuzia de capital. sau chiar de 60 de la deschiderea procedurii (in cazul administratorului judiciar). care presupune citarea si audierea persoanelor care au propus planul. antrenat de angajarea in esecul reorganizarii debitorului. este foarte “atractiva”. precum si pentru acoperirea. in majoritatea covirsitoare a cazurilor. foarte stricte cu debitorii aflati in insolventa.sau poate fi – considerabila. intr-o proportie cit mai mare si intr-un timp cit mai scurt. cunoscator al afacerii debitorului. Afacerea respectiva este fie relocata. esecul planului de reorganizare nu mai este doar un esec al debitorului. in cazul in care afacerea debitorului este localizata in zone cu potential de dezvoltare imobiliara ridicat. singura conditie a succesului find indepartarea debitorului de la conducerea afacerii sale. sansele ca planul debitorului sa se realizeze sunt minime. daca un debitor este insolvabil sau daca nu mai exista piata pentru produsele debitorului. a debitorului. Nu exista inca. Un plan in aceste conditii trebuie sa aiba premise foarte favorabile pentru a fi implementat. sau falimentul creditorului. 112. in privinta fluxurilor de numerar. debitorul trebuie sa fie in masura sa dovedeasca existenta unor fluxuri de numerar suficiente pentru acoperirea necesitatilor curente ale afacerii sale. toate informatiile si demersurile necesare planului debitorului trebuie obtinute intr-un termen foarte scurt. a administratorului judiciar si a comitetului creditorilor. cu consecinte favorabile fata de creditori. cauzind foarte multe consecinte neplacute acestora. 98 alin. Pentru ca reorganizarea ceruta de debitor sa aiba sanse. inclusive indepartarea administratorului judiciar de dosarul respectiv. desi piata reorganizarilor este . care sa formeze convingerea creditorilor ca intentia debitorului este serioasa. Intentia de reorganizare trebuie sa se concretizeze nu intr-o simpla declaratie. sansele de reorganizare sunt minime. institutii financiare sau fonduri cu capital de risc specializate care sa se implice in reorganizari judiciare.2 din Legea insolventei reglementeaza o procedura de admitere a planului (denumita “admitere in principiu” in vechea reglementare). dar cu posibila disparitie a debitorului (ceea ce este paradoxal. Art. Altfel. de maxim 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv (in cazul creditorilor). a datoriilor scadente ale debitorului. in stadiul de insolventa iminenta sau. Procedura admiterii planului este inutila si complicata. De aceea. in bloc. ci si audiati. in Romania. mai ales ca persoanele respective sunt nu numai citati. in stadiul incipient al insolventei cind numarul creditorilor si tensiunea in rindurile acestora cauzata de jena financiara a debitorului nu sunt prea mari.complexe. iar in practica sunt citati la sedinta respectiva toti membrii . in orice caz. care sa fie numit administrator judiciar si care sa faciliteze procedura confirmarii planului. in mod exagerat. sursele de finantare ale reorganizarii sunt. Intentia de reorganizare trebuie insotita si de indicarea unui practician in insolventa. fie lichidata in totalitate. intrucit planul de reorganizare trebuie sa propuna continuarea afacerii debitorului). Este evident faptul ca. pentru a nu se expune unei actiuni in anulare care ar compromite reorganizarea. in care nu va mai fi numit lichidator judiciar. In lipsa unor astfel de conditii prealabile.

este inutila aprecierea unui alt practician in insolventa. precum si a datei de confirmare a planului. creditor) si creditorii inscrisi in tabelul definitiv al creantelor. dar dispozitia legala respective mai mult incurca decit sa ajute. Este adevarat ca. 99 alin. judecatorul sindic limitindu-se la a verifica formal conditiile de valabilitate ale hotaririi adunarii creditorilor si a omologa. dar in acest caz ar apare o chestiune de eficienta a administratorului judiciar si de veridicitate a constatarilor sale din raportul cauzal. prin admiterea unor contestatii in anulare pentru nelegala citare hotariri date in recurs fara citarea membrilor in comitetul creditorilor. Interventia dubla a judecatorului-sindic este de natura a complica procedura de confirmare a planului care. din moment ce suntem déjà in faza ulterior admiterii acestuia. intrucit pina la afisarea tabelului definitiv al creantelor nu exista creditori care sa fie . judecatorul sindic poate cere unui practician in insolventa sa isi spuna parerea asupra sanselor de realizare a planului. planul de reorganizare.n. sunt cazuri in practica in care s-au desfiintat. si asa. Nu se stie de ce legiuitorul a simti nevoie unei a doua publicari a planului si a celui care l-a propus. Ipoteza este absurda. P. cu indicarea celui care l-a propus. Judecatorul sindic efectueaza o verificare pur formala a indrituirii persoanei in cauza de a propune planul si a continutului minim al planului.). Daca planul este depus de administratorul judiciar.) se va publica in Buletinul procedurilor de insolventa. Daca verdictul celuilalt practician in insolventa este nefavorabil. Data este fixate in functie de un termen maxim de 25 zile. Gh.2 prevede ca judecatorul va dispune ca. dupa admiterea planului. desfiintarea in recurs a hotaririi de admitere a planului duce automat la falimentul debitorului. textul mai contine doua paradoxuri incredibile. 99 alin. intrucit admite implicit ca adunarea creditorilor poate avea loc inainte de afisarea tabelului definitiv si ca actionarii ar putea vota asupra planului. care nu va depasi 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului. Judecatorul sindic nu are nici macar dreptul de a alege intre mai multe planuri de reorganizare. si nu doar comitetul creditorilor in sine. din moment ce o astfel de publicare a fost déjà efectuata inainte de admiterea planului. judecatorul sindic va da dispozitie administratorului judiciar sa convoace adunarea creditorilor si debitorul. chestiuni care pot fi foarte simplu verificate si de un secretar al sedintei adunarii creditorilor. In mod normal. Art. Nu se stie nici de ce se mai vorbeste inca de anuntul referitor la propunerea planului. dar termenul este calculat in asa fel incit data adunarii sa nu fie fixata mai inainte de afisarea tabelului definitiv de creante (subl. administrator judiciar.3 teza a doua poate fi altul.n.. fiind suficienta opinia administratorului judiciar din raportul sau cauzal sau dintr-un raport separat. De altfel. 113. la solutionarea cererii de admitere in principiu. cerut de judecator in legatura cu planul propriu zis. el neputind face altceva decit sa transmita adunarii creditorilor spre votare toate eventualele planuri depuse.n. in termen de 5 zile de la admitere. practicianul in insolventa despre care vorbeste art.comitetului creditorilor.. V. Dupa admiterea planului se urmeaza o noua – si inutila – publicitate referitoare la acesta. Gh. a datei cind se va vota asupra planului (care nu va fi mai mare de 25 de zile de la data admiterii planului) si a faptului ca se va putea vota prin corespondenta. este complexa si deosebit de dificila. decizia asupra planului ar trebui sa apartina creditorilor. Astfel: -art. Asa cum am aratat si in cap. un anunt referitor la propunerea planului (??! . Hotarirea de admitere a planului este supusa recursului. dupa caz. care nu este altceva decit un contract judiciar intre persoana care proprune planul (debitor.1 dispune ca. Daca planul este propus de debitor sau creditori. 98 alin. P. primul este expus schimbarii prin trecerea la faliment. ca entitate. Respingerea cererii de admitere a planului sau. apoi.

orice alta solutie fiind absurda. 99 alin. si unei eventuale actiuni in anulare. la începutul şedinţei de vot. care permitea concluzia ca votul asupra planului s-ar fi putut da inainte de afisarea tabelului definitiv al creantelor. majoritatea necesara pentru aprobarea planului fiind cea de la art. deci. (ii) creditorii bugetari. Asadar.2. Pe de alta parte. 99 alin. pe care titularul acesteia îl exercită în categoria de creanţe din care face parte creanţa respectivă.n. nu si actionarilor.4 (majoritatea absoluta din valoarea creantelor din categoria respectiva). Astfel. organizata si prezidata de administratorul judiciar. intr-un timp rezonabil.. trebuie precizat ca nu orice creditor poate participa la acest vot. Aplicarea mecanica a textului legal poate duce fie la blocaje. Creditorii straini de procedura si creditorii cu creante inscrise provizoriu in tabelul creantelor nu au drept de vot. ceea ce face inexplicabil textul legal citat. 114. debitorul este doar invitat la adunarile creditorilor). in cazul carora nu este posibil votul prin corespondenta.64/1995. fie la formarea unor majoritati false. (iv) ceilalţi creditori chirografari. La sedinta de vot asupra planului este convocat si debitorul (in mod normal. Dinamica votului in adunarea creditorilor este complexa. conform art. P. ci de aceeasi regula. a tabelului definitiv al creantelor.. spre deosebire de celelalte tipuri de adunarea a creditorilor. supusa acelorasi conditii de valabilitate ca si celelalte hotariri ale adunarii creditorilor si. (iii) furnizorii de utilitati sau de materii prime pentru care debitorul este consumator captiv. termenul de 25 de zile curge de la data admiterii planului. dar neindeminatic formulata. care va fi solutionata de judecatorul-sindic odata cu cererea de confirmare a planului. Asadar. administratorul judiciar va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris. in asa fel incit sa se poata publica. ci de un drept de vot care se exercita in functie de valoarea creantei. cit si datorita necesitatii crearii unei certitudini a votarii planului de reorganizare. ca creanta inscrisa provizoiru. Adunarea creditorilor este convocata. Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor. dar dreptul de vot asupra planului apartine doar creditorilor indreptatiti sa participe la procedura. In prealabil. Gh. -art. .] sub sanctiunea decaderii din dreptul de a vota.. Legea creeaza trei categorii de baza de creante si o categorie suplimentar. Daca sunt contestatii care impiedica afisarea. admite si vota un plan de reorganizare. 99. Fiecare creanţă beneficiază de un drept de vot179.) si creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebuie sa depuna originalele la administrator [.3 dispune ca actionarii (subl. 100 alin. Adunarea creditorilor convocata pentru votul asupra planului se concretieaza intr-o hotarire. in cazul adunarii creditorilor convocata pentru votul asupra planului votul prin corespondenta este permis de art. 100 din Legea insolventei. nu este vorba de o inversare a regulii majoritatii ca valoare a creantei in favoarea regulii “un om – un vot”. textul contine mai multe reminiscente ale vechii reglementari a reorganizarii din fosta Lege nr. In realitate. Creditorul in cauza nu va avea drept de vot in adunarea creditorilor referitoare la votul asupra planului. care votează separat: (i) creditorii cu creanţe garantate.indreptatiti sa participe la votul asupra planului de reorganizare. judecatorul-sindic va dispune trecerea creantei respective pe tabel. Modul in care se desfasoara votul in adunarea generala este reglementat de art. Daca majoritatea nu poate fi 179 Nu este vorba de un vot in personam. Categoria suplimentara de creante se justifica atit pentru caracteristicile special ale creantelor respective (debitorul este consumator captiv pentru produsele furnizate de titluarul creantei respective).

sunt controlate sau se află sub control comun cu debitorul. Fiind vorba de furnizori de utilitati. In practica. in fine. Asadar. rezulta ca. dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului. sa fie convinsi sa accepte planul. altfel. transparenta si supusa votului creditorilor. Planul de reorganizare nu este supus acestor dispozitii. chiar daca in plan se prevad esalonari. Creditorii care nu sunt defavorizati sunt prezumati a vota pentru plan. trebuie ca cel putin una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul. direct sau indirect. foarte rar se intimpla ca creditorii bugetari sa accepte ca creanta bugetara sa fie platita intr-o proportie ma mica de 100%. in prezenta tuturor creditorilor. fie prin reducerea cuantumului. daca s-au respectat conditiile referitoare la creantele defavorizate si. conformarea este o procedura judiciara. daca s-au respectat conditiile referitoare la majoritatea in cadrul celor trei/patru categorii de creante si majoritatile in cadrul fiecarei categorii in parte. in acelasi timp. Categoria de creante defavorizate este definite de art. In orice caz. care nu se poate confunda cu procedura administrativa a inlesnirilor la plata. Fiind vorba de o procedura judiciara. atunci este utila crearea unei categorii suplimnetare de creditori. 3 pct. 21 ca fiind creante propuse a fi modificate prin plan. Confirmarea planului de reorganizare intervine in baza unei hotariri a judecatorului sindic. pot participa la şedinţă. De asemenea. si creditorii bugetari pot vota planul. reduceri de dobinzi si penalitati si chiar stergeri de datorii. fie prin reducerea garantiilor sau a accesoriilor. va trebui ca cel putin o categorie de creditori defavorizati sa accepte planul. se creeaza o categorie suplimentara dintre creditorii furnizori de utilitati. procedura de confirmare a sa este reglementata de o lege speciala in raport de Codul de procedura fiscala si. care vor fi defavorizati prin plan si care. Asadar. Categoriile care. fie prin reesalonare sau prin reducerea valorii actualizate a creantelor sub valoare nominala de la data deschiderii procedurii. acest lucru nu va fi foarte greu. 115. a debitorului si a administratorului judiciar. controlează. Un singur plan de reorganizare poate fi confirmat. în sensul legislaţiei pieţei de capital. pe de o parte. pentru a nu risca un vot negativ asupra planului. care va verifica in sedinta publica. Asadar. In acest caz. care sa poata vota planul. deci ar urma sa fie ignorant. in acelasi timp. inseamna ca eventualele ajustari ale creantelor bugetare contra debitorului nu reprezinta o forma de ajutor de stat care sa fie supusa unei aprobari prealabile din partea autoritatilor din domeniul concurentei sau care sa fie interzise. daca hotarirea adunarii creditorilor referitoare la votul asupra planului a fost legal luata. pe de alta parte. . intrucit furnizorii de utilitati isi pot pastra astfel un client si.obtinuta in cadrul categoriei respective. de obicei. nici una dintre categoriile care respinge planul nu trebuie sa primeasca mai putin decit ar primi in faliment. Un vot impotriva aprobarii planului din parte acestora ar fi lipsit de interes. nu sunt nevoiti sa distruga infrastructura necesara aprovizonarii debitorului. Cum si creditorii garantati sunt greu de convins sa accepte modificari ale crantelor lor. daca planul asigura un tratament corect si echitabil fiecarei creante defavorizate. nici o categorie inferioara nu primeste mai mult decit ar fi primit in faliment. aceste creante trebuie trecute in programul de plata cu intreaga valoare. 125 din Codul de procedura fiscala. pentru ca. iar in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul. intrucit. Creditorii bugetari pot acorda inlesniri la plata in conditiile art. s-ar putea falsifica majoritatea necesara aprobarii planului. nu au drept de vot creditorii afiliati debitorului.

Masurile propuse in plan se impun cu caracter executoriu debitorului. 182 A se observa ca textul legal citat deroga de la principiul accesorium sequitur principalem. ci numai prin acordul expres. Perioada reorganizarii judiciare 116. d. 180 Nu este foarte clar cine sunt aceste „celelalte parti interesate”. Cel de-al doilea efect al confirmarii planului este acela ca creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte parti interesate 180 se modifica astfel cum se prevede in plan. in caz contrar planul neputind fi confirmat. In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare. conform art. garantia aferenta creantei nu se stinge si nici nu se modifica prin plan. Modificarea acestor creante este ireversibila. dar si in contra creditorilor. intrucit permite supravietuirea unei obligatii de garantie in limitele sale initiale. supusa recursului. titularii acestor creante vor putea participa la distribuiri numai cu valoarea creantelor prevazute in programul de plati. creditorii nu sunt obligaţi să restituie sumele încasate în cursul reorganizării. Dar trebuie sa retinem ca prin plan nu se poate prevedea o cota de plata a unei categorii de creante care sa fie mai mica decit cota falimentara prevazuta pentru categoria respectiva de creante.111). de fapt. pe considerentul ca creditorul respectiv nu se poate imogati fara just temei. financiare. b. in modalitatea reorganizarii judiciare. intrucit o indulgenta a creditorului la adresa debitorului sau un calcul rezonabil situate la data votului asupra planului care prevede modificarea creantei poate sa se traduca intr-o stergere in parte a creantei.102)182. chiar daca afacerea preconizata in plan nu mai respecta liniile obisnuite ale activitatii debitorului de dinainte de deschiderea procedurii. mai putin cota incasata in timpul reorganizarii (art. afacerea debitorului se realizeaza conform planului. prealabil si dat in aceeasi forma in care este facuta conventia de garantiei. Coordonatele esentiale ale perioadei reorganizarii judiciare pot fi rezumate dupa cum urmeaza : a. ciar si in caz de stingere sau reducere a cunatumului obligatiei principale. de marketing si structurale prevazute in plan. Hotarirea judecatorului sindic de confirmare a planului de reorganizare face trecerea la faza definitiva. c. creditorul in cauza nu este prejudiciat. §5. intrucit el va lua din distributiile efectuate in procedura de faliment tot atit cit ar fi luat si in cazul in care nu ar fi existat plan. . Planul confirmat este un titlu executoriu in contra debitorului. in conditii similare celor impuse debitorului in perioada de observatie. 112 alin. In mod evident. ca orice alta hotarire a judecatorului syndic. Desi creanta in sine se modifica ireversibil ca urmare a confirmarii palnului. In plus. Dispozitia citata se justifica. in devafoarea celorlalti creditori sau a actionarilor debitorului. pentru intreaga valoare a creantelor lor. al creditorului.110 din Legea insolventei)181. Primul efect al confirmarii planului este acela ca intreprinderea debitorului se reorganizeaza conform planului.(1) din Legea insolventei. Asadar. debitorul este in perioada reorganizarii judiciare. de tratament judiciar a procedurii insolventei. Poate actionarii? Poate expertii neplatiti inainte de confirmarea planului? 181 Dispozitia poate parea injusta. iar garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare (art. inclusiv a celor care au votat contra planului. activitatea debitorului continua. Dupa momentul confirmarii planului. de personal. care va trebui sa ia masurile organizatorice. creditorii conserva actiunile lor contra co-debitorilor si a fidejusorilor. Dupa confirmarea planului. chiar daca au votat planul (art. De altfel. Respingerea cererii de confirmare sau desfiintarea hotaririi de confirmare a planului duce automat la falimentul debitorului.Hotarirea de confirmare a planului este si ea.

de obicei.4. daca debitorul a fost desezizat. Reorganizarea judiciara poate dura maximum 3 ani (putind fi prelungita. dupa caz. cu acordul prealabil al judecatorului-sindic sau. fie interventia adunarii generale a actionarilor. necesita modificari ale actelor constitutive ale debitorului. pentru cazurile exceptionale in care debitorul trebuie sa isi exercite acele drepturi procesuale cu caracter exorbitant pe care i le confera Legea insolventei si judecatorul-sindic a decis sa le incredinteze acestora un mandat ad-hoc de reprezentare a debitorului. Spre exemplu. Finantarea reorganizarii. 95 alin. f. În ambele variante. Regula business as usual respectiva se aplica in limite similare cu cele aplicabile continuarii activitatii debitorului in perioada de observatie. 117. conform regulii business as usual. daca nu sunt indeplinite conditiile art. Actele juridice si platile curente sunt facute de debitor. respectiv. în vederea achitării în totalitate a creanţelor restante si (ii) planuri care prevăd reorganizarea operaţională şi/sau financiară a debitorului. cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege si in planul de reorganizare. sub supravegherea administratorului judiciar (daca debitorul nu a fost desesizat). Art. al comitetului creditorilor. cit si pe parcursul perioadei de reorganizare. sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat. Legea insolventei prevede două mari categorii de planuri de reorganizare: (i) planuri bazate pe reducerea activului debitorului (respectiv lichidarea parţială sau totală a acestuia). Intreprinderea debitorului va fi condusa de administratorul special. vinzarile de active propuse prin plan.e. Finantarea planului prin majorarea de capital social. atit la momentul confirmarii planului. Pentru ca debitorul supus reorganizari nu este numai comerciantul. fie de cea care rezulta din modificarile impuse de plan. restringerea referintei din text la „asctivitatea comerciala a debitorului” este nejustificata. in conditiile planului. fie incetarea reorganizarii si trecerea la faliment. dar unele dintre acestea fac necesara fie interventia adunarii creditorilor. esential este tratamentul corect şi echitabil al fiecărui titular de creanţe. Afacerea debitorului continua in perioada reorganizarii judiciare. 95 alin. Actele neobisnuite se incheie in conditiile stabilite prin plan sau. g. de dinainte de deschiderea procedurii nu mai au nici o tangenta cu viata societatii de dupa confirmarea planului de reorganizare. Actionarii pot interveni in viata societatii supuse reorganizarii judiciare doar in cazul in care sunt necesare adunari generale prin care fie sa fie aprobate situatiile financiare anuale. pina cind judecatorul sindic va dispune motivat. o adunare generala a actionarilor. ceea ce presupune. având drept urmare o restituire a obligaţiilor faţă de creditori în cuantum cel puţin egal cu cel pe care l-ar fi obtinut in caz de faliment. chiar daca sunt prevazute prin plan. . cu sau fara cooptarea unui tert investitor. fie sa se modifice actele constitutive. ci si alti debitori care desfasoara activitate economica sub foma de întreprindere. cu inca un an). Fostii administratori ai debitorului. Actionarii nu pot interveni in conducerea activitatii sau in administrarea averii debitorului. trebuie sa parcurga formalitatile (complicate si complet inutile) prevazute de lege pentru lichidarea acestora in caz de faliment. cu exceptia cazului in care debitorul a fost desesizat inainte de confirmarea planului sau in cursul reorganizarii. prin administratorul special (sub controlul si supravegherea administratorului judiciar). vinzarile de active. fie incheierea procedurii insolventei si luarea tututor masurilor pentru reinsertia debitorului in activitatea comerciala183. toate acestea se efectueaza in conditiile stabilite prin plan. dupa procedura prevazuta de art. 103 din Legea insolventei dispune ca debitorul isi va conduce activitatea. sau de administratorul judiciar. garantiile constituite in perioada de reorganizare.7 din Legea insolventei pentru ca modificarea actelor constitutive sa fie decisa de adunarea 183 Este vorba fie de activitatea economica pe care o realiza debitorul in mod obisnuit inainte de deschiderea procedurii.

cu excepţia cazului în care co-contractantul dovedeşte buna sa credinţă la momentul încheierii actului. Plata acestor creante ar elimina clasa creditorilor respectivi. 97-92 din Legea insolventei. indiferent de buna sau reaua sa credinta.e sunt valabile si opozabile creditorilor. 112 alin. Cu exceptia contractelor cu furnizorii de utilitati si a clauzelor contrare din planul de reorganizare. cit se cele ulterioare deschiderii procedurii? Daca ar fi asa. la cererea furnozorului. Vinzarile de active nepropuse in plan sunt operatiuni juridice neobisnuite care nu pot fi efectuate decit cu prealabila aprobare a judecatorului sindic sau a comitetului creditorilor. conform caruia daca debitorul este un consumator captiv al serviciilor prestate de un furnizor de utilitati. debitorul este un consumator captiv pentru serivciile furnizorului respectiv. prin votul lor ar putea influenta in mod decisiv soarta confirmarii planului. se observa ca legea pune la dispozitia furnizorului un mijloc de a se elibera de contract. si nu anterioare acesteia. 112 alin. intrucit cocontractantul are dreptul. putind fi facute doar cu autorizarea judecatorului-sindic sau a comitetului creditorilor. cu totul imprecis. Daca este vorba de creantele rezultind din furnizari de utilitati anterioare deschiderii procedurii. 86 alin. Desi. nu se poate aplica. Legea stabileste un regim juridic preferential nejustificat si. Cautiunea este de maxim 30% din costul acestor servicii prestate debitorului si neachitate ulterior deschiderii procedurii.creditorilor. art. In plus. mutatis mutandis. 104. Spre deosebire de actele oneroase. regimul juridic al contractelor in curs de executare este aplicabil. suntem in prezenta unor acte juridice ulterioare deschiderii procedurii. prin derogare de la art. In plus. in orice caz. decit prin mijloacele de drept comun. judecatorul-sindic poate sa dispuna. intregul regim juridic al actiunii in anularea actelor incheiate de debitor in perioada suspecta. ar avea debitorul dreptul. 49 alin.(3) din Legea insolventei rezulta ca actele efectuate în intervalul dintre data confirmarii planului si data intrarii in faliment.1-2 (acte curente si acte neobsinuite autorizate) si prescriptiile planului de reorganizer. prin efectul acestui art.1. actele cu titlu gratuit. avind in vedere ca suma constituind cautiunea poate fi considerabila. respectiv. Celelalte acte ale debitorului sunt prezumate ca fiind facute in frauda creditorilor si vor fi anulate. sa dovedeasca buna sa credinta si sa obtina respingerea actiunii in anulare. dispozitiile art. atunci se ridica alte probleme majore. in cazul prevazut de art. precum si cele derogatorii de regula din art. Art. De altfel. pentru ca furnizorii de utilitati pot fi o categorie (clasa) separata de creditori care. ulterior. 86. In plus. Nu cred ca o astfel de plata ar fi interesul debitorului si nici al confirmarii planului. Din dispozitiile art. prin definitie. si perioadei de reorganizare. Pentru furnizorii de utilitati. bunul vindut sau transferat altfel decit prin vinzare nu poate fi recuperat de la sub-dobinditor. putem . acesta din urma nu poate opri furnizarea de utilitati. 104 dispune ca. drept conditie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale pe perioada reorganizarii. se pierde beneficiul art. dupa deschiderea procedurii. ca debitorul sa depuna o cautiune la o banca. este neclar criteriul de aplicare a procentului de maxim 30%. atunci cautiunea de 30% ar fi un bun prilej de a bloca planul. A se observa ca.3. desi se vorbeste si in acest caz de prezumtia de frauda si este vorba tot de o actiune in reintregirea patrimoniului debitorului. dar platile respective sunt neobisnuite. chiar daca se va fi trecut. sunt aplicabile in mod corespunzator si reorganizarii. prin analogie. Asadar.2). Este vorba de toate serviciile prestate debitorului si neachitate ulterior deschiderii procedurii. sa faca plati de creante anterioare deschiderii procedurii? Raspunsul este afimativ. atit cele anterioare. Practic. care respecta prescriptiile art. la faliment. 112 alin. 118. 38. Spre exemplu. efectuate între data confirmării planului de reorganizare şi intrarea în faliment. sunt nule (art. din moment ce se poate institui o cautiune de o asemenea anvergura. 38.

anual. creditorii au dreptul la tratament echitabil pe toata perioada de reorganizare. si prin reprezentanti. ne putem intreba care este regimul cautiunii : este cautiunea dedicata acoperirii eventualelor pierderi ale furnizorului de utilitati? Daca se trece la faliment. in programul de plati se prevad plati de la 0 la 29% in favoarea creditorilor respectivi. „pe baza de acte legale”.sa ne intrebam daca plata cautiunii ar putea fi impusa de creditorii – furnizori de utilitati ca o conditie a votului asupra planului. ci de pretul de cost al furnizorului pentru producerea si livrarea seriviilor respective. Pentru succesul planului de reorganizare este necesar să fie identificate şi aplicate un set de măsuri de urgenţă care să vizeze. iar platile pentru creantele anterioare deschiderii procedurii sunt plati care sunt incluse in programul de plati. expertilor. cautiunea se distribuie furnizorului. in lipsa oricarei referinte jurisprdentiale. iar cautiunea este de 30%). in aceleasi conditii cu cele impuse pentru perioada de observatie. 123? Legea nu este clara si ar fi hazardanta o solutie. Indiferent de categoria din care fac parte. Totusi. Pentru a se stabili daca exista tratament echitabil al creditorilor. este clar ca platile pentru operatiunile curente sunt plati curente. restructurarea financiară (eşalonate pe maxim un trimestru). platile pentru creantele ulterioare deschiderii procedurii sunt plati curente. in conditiile si la termenele prevazute in plan. 102 alin. Creditorii ulteriori deschiderii procedurii. Creditorii anteriori deschiderii procedurii isi exercita drepturile rezultate din calitatea lor de creditori indreptatiti sa participe la procedura. Platile cuvenite administratorului judiciar. Planul trebuie sa precizeze in programul de plati cum va fi asigurata aceasta plata (art. Plata va putea fi facuta trimestrial. restrinse sau sterse prin planul de reorganizare. 120. salariatii si fiscul au o pozitie similara celei pe care o au in perioada de observatie. anterioare sau ulterioare deschiderii procedurii? Dincolo de formularea neindeminatica a textului. dacă termenele şi sumele propuse în planul confirmat sunt respectate. s-ar putea sustine ca nu este vorba de creanta in sine. sub aceasta aparenta de normalitate a executarii planului se pot . şi un program de activităţi cu caracter de permanenţă (eşalonat pe o durată de 3 ani) care privesc domeniul organizatoric. care poate sa prevada plati trimestriale.4). daca se stabileste prin plan un procent mai mic de plata decit cautiunea (spre exemplu. Drepturile colective ale acestora se exercita direct. In fine. practicianului in insolventa chemat sa isi exprime pararea asupra sanselor de realizare a planului etc. cu exceptia cazului in care acestia ar accepta in scris alte termene de plata. Nu este deloc clar despre ce plata este vorba : plata sumelor cuvenite administratorului judiciar si a persoanelor auxiliare care concura la procedura sau a plata prevazuta in plan pentru toate creantele. 119. Aparent. se fac la momentele prevazute de lege. în principal. In acest caz. bienal etc.. se evalueaza activele debitorului. managerial şi tehnologic. in comitetul creditorilor. Plata creantelor anterioare deschiderii procedurii se efectueaza conform programului de plati. fara marja sa de profit si fara penalitati (??!). in adunarea creditorilor. Creditorii nu isi pierd nici unul dintre drepturile individuale recunoscute pentru intreaga procedura a insolventei. in contra ordini de preferinta prevazute de art. dar nu in mod obligatoriu la acest interval de timp. se vorbeste in text de o cautiune care nu va depasi 30% din „costul” serviciilor respective. ce sens mai are cautiunea? In alta ordine de idei. cu exceptia celor care sunt modificate. Conjectural. comparind situatia acestora în condiţiile continuării activităţii cu situatia lor în condiţiile opririi activităţii şi a vânzării în lichidare a bunurilor. Platile acestea din urma pot fi facute si lunar sau semestrial. planul este considerat respectat.

inseamna ca o permite .scopul procedurii insolventei si. 2 din legea insolventei . art. . votare in adunarea creditorilor. judecatorul sindic trebuie sa admita modificarea. in special. trebuie analizate rentabilitatea activităţii de exploatare. creditorii ar trebui sa pregateasca cererea de trecere la faliment. prelungirea sau confirmarea autorizaţiilor.ascunde mari probleme ale debitorului. avizelor eliberate de organele administrative de mediu. Sursele de finanţare pe perioada reorganizării pot fi noile aporturi ale actionarilor existenti sau a actionarilor noi. etc. pe care i-l impune art. Daca unii dintre actionarii existenti participa la majorarea capitalului social. Daca majoritatea creditorilor. permiselor. este acoperirea creantelor contra debitorului. se inregistreaza la grefa tribunalului si se notifica de catre debitor sau. . in caz contrar el contravenind vointei partilor . noile aporturi necesita majorarea de capital social. neprevazute initial in plan. potentiala depasire a pragului de detinere de actiuni emise de debitor va fi considerata o depasire neintentionata. daca creditorii considera ca prin modificarea planului pot dobindi un grad mai mare de recuperare a creantelor lor. si creditorii sai. cu conditia ca modificarea sa fie necesara pentru succesul planului si ca formalitatile aferente confirmarii planului sa fie respectate si in cazul confirmarii modificarii (publicare. republicare. tuturor creditorilor. in cadrul fiecarei categorii. dupa caz. dupa caz. In termen de 5 zile de la sedinta comitetului . Modificarea planului este posibila. asa cum rezulta din art. dar argumentul nu este deloc pertinent.daca legea nu interzice modificarea planului. În cazul în care debitorul este un emitent de valori mobiliare. daca partile sunt de acord cu modificarea sa. precum si vânzarea unora dintre activele debitorului. cooptati in vederea implementarii planului. si nu va avea nici una dintre obligatiile aferente depasirii intentionate a pragului de detinere (notificarea CNVM. creditele bancare sau diferite alte scheme de finantare.1 si 2). In lipsa acestor semnale pozitive dinspre afacerea debitorului. pe de alta parte . in sensul art. implicit. intrucit este posibil ca un plan sa fie implementat cu succes daca. pe categorii de creante si. de catre administratorul judiciar. asupra situatiei financiare a averii debitorului si asupra cheltuielilor efectuate „pentru bunul mers al activitatii” (art. muncă. astfel ca. pe de o parte. confirmare). 106 alin. sanitare. comparativ cu sansele de recuperare in caz de faliment. Rapoartele trimestriale. conformitatea cu planul a preţurilor produselor vândute şi a activelor valorificate. trebuie sa raporteze trimestrial comitetului creditorilor asupra modului in care se executa planul si. majoritatea creantelor ca valoare. O astfel de solutie este excesiva. Este adevarat ca legea nu prevede posibilitatea modificarii planului. evoluţia costurilor efective comparativ cu cele prevăzute în plan. in judecata asupra succesului planului. 297/2004 privind piaţa de capital. operatiune care presupune o oferta publica de valori mobiliare.5 din Legea insolventei. inseamna ca scopul procedurii insolventei este atins printr-o astfel de modificare a planului.). spre exemplu. intrucit : . iar judecatorul sindic nu se poate opune la modificare fara a incalca principiul realizarii drepturilor particpantilor la procedura. ulterior aprobarii lor de catre comitetul creditorilor. nu exsita motive intemeiate pentru respingerea de plano a modificarii planului. admitere. oferta publica etc.planul este un contract judiciar intre debitor. sanitar-veterinare.). sunt de acord cu modificarea. pastrarea nucleului de salariati calificati in operatiunile de baza etc. 205 din Legea nr. In practica Tribunalului Bucuresti se admite ca un plan poate fi modificat numai in perioada de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv in care trebuie depus si planul in sine. se invedereaza necesara o vinzare de active sau o investitie a unui tert. Debitorul sau. al reorganizarii judiciare. realizarea obiectivelor necesare continuării activităţii (obţinerea. administratorul judiciar.

reorientarea spre alte pieţe. inevitabil. Sanctiunea pierderilor aduse averii debitorului sau a esecului planului este trecerea la faliment. pot fi elemente care sa permita evitarea trecerii la faliment. Legitimarea procesuala activa in cererea de trecere la faliment apartine. pina la pronuntarea asupra sa. se trece. Indicatorii economico-financiari. pentru a se putea considera ca suntem in prezenta unui esec si ca se poate aplica sanctiunea trecerii la faliment. asa cum insolventa nu inseamna dificultati pasagere de plata. in toate cele trei cazuri. dupa caz. Daca ritmul de erodare prin pierderi a averii debitorului este galopant. Trecerea la faliment se dispune de catre judecatorul-sindic. inceperea procedurii falimentului . in ciuda dificultatilor pasagere in executarea planului. intrucit ne aflam in prezenta unui esec al planului. cu toate acestea. Consider ca. (iii) in fine. planul nu se realizeaza. care reflectă starea financiară a debitorului după aplicarea măsurilor prevazute in plan pot reliefa o îmbunătăţire a lichidităţii prin gestionarea mai bună a capitalului de lucru. conjugata cu imposibilitatea de a face fata datoriilor scadente. Astfel. de asemenea. in conditiile art. contul de profit şi pierderi şi bilanţul previzionate. Adunarea creditorilor se convoaca atunci cind este necesara o hotarire a acestora pentru implementarea masurilor propuse (spre exemplu. oricarui creditor.creditorilor in care se prezinta si se dezbate raportul. insa. nu poate duce automat la trecerea la faliment. de continuare a implementarii planului. la faliment. prin incheiere motivata. (ii) daca desfasurarea activitatii debitorului produce pierderi averii sale. dupa caz. de asemenea. se poate dispune. ci lipsa acuta de lichiditati. comitetul creditorilor constata ca exista rsicul de esec al planului sau de pierderi din averea debitorului si. Trecerea la faliment in urma unei proceduri de reorganizare se dispune in trei cazuri. la faliment. nici neplata unei creante sau intirzierea pasagera a platilor nu inseamna esecul planului. precum si administratorului special. neputind justifica masura grava a trecerii la faliment. nu considera necesara introducerea unei cereri de aprobare a incepereii falimentului. aprobarea unei tranzactii cu bunurile debitorului) sau daca. (i) daca debitorul nu se conformeaza planului. 105. orice dificultate in efectuarea platilor si orice pierdere adusa averii debitorului trebuie sa conduca. o restrângere a portofoliului de produse sau activităţi la cele profitabile şi competitive sau o creştere a profitabilităţii (prin renegocierea preţului de vânzare. Omisiunea unor plati la termen şi înregistrarea de pierderi temporare nu semnifica automat esecul planului. daca in cei trei (sau. reducerea costurilor de producţie). prin incheiere. administratorului judiciar. oricare dintre creditori va putea formula o asemenea cerere. suntem in prezenta unui esec al planului care justifica trecerea la faliment. in urma analizarii raportului. Sanctiunea ne-platii la termen a acestor creante este in mod evident trecerea la faliment. Dar din lege nu rezulta nici o referinta asupra importantei omisiunii de plata si nici asupra momentului in care neplata creantelor la termenul stabilit in programul de plati se considera un esec al planului. orice petent in cererea de aprobare de intrare in . 121. pentru a se putea salva cit mai mult din averea debitorului. In lipsa acestor semnale pozitive. fluxul de numerar. O simpla depasire a termenului. Formularea cererii de aprobare a intrarii in faliment nu suspenda executarea planului si nici continuarea activitatii debitorului. patru) ani care reprezinta perioada maxima a procedurii de reorganizare. comitetului creditorilor. comitetul creditorilor poate convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta creditorilor masurile luate de debitor si efectele acestora. daca nu releva o situatie generalizata de imposibilitate de plata a creantelor si. In acest caz. aprobarea unui aranjament financiar sau. in consecinta.

Conducerea debitorului trece. posibila daca. pentru un motiv sau altul. Odata ce s-a trecut la faliment. care pot fi si succesive. Lichidatorul va 184 Planul este declarat … hotarire judecatoreasca. fie trecerea la faliment dupa o scurta perioada de observatie. (ii) o rezultanta a perioadei de observatie. precum si o procedura « simplificata ». prin hotarire a judecatorului sindic. fie pentru ca debitorul nu are sanse de reorganizare sau pentru ca este decazut din dreptul de a cere reorganizarea sau (iii) o rezultanta a esecului planului de reorganizare. atunci lichidator proviziriu in faliment poate fi numit lichidatorul din procedura voluntara.n. modifica creantele si drepturile creditorilor si ale celorlalte persoane interesate. este de observat ca reorganizarea respectiva a esuat. Prin hotarirea de trecere la faliment. Gh. care va fi supus confirmarii creditorilor. fie pentru ca reorganizarea judiciara este interzisa. nu poate fi el insusi pus in executare. Falimentul este. 102 alin. judecatorul-sindic numeste provizorie un lichidator. considerindu-se ca hotarirea de confirmare este titlu executoriu. stricto sensu. cre . Asadar. debitorul se afla in faza definitiva a procedurii insolventei. daca deschiderea falimentului in procedura simplificata a fost precedata de o dizolvare a debitorului persoana juridica.). dar in toate cazurile parecierea asupra numirii lichidatorului provizoriu aparine judecatorului-sindic. in prima adunare a creditorilor de dupa trecerea la faliment 185. toate operatiunile procedurii fiind orientate catre lichidarea averii debitorului.2 in care nu este permisa reorganizarea. fara posibilitatea de reorganizare judiciara.n.1. in art. prin insasi hotarirea de deschidere a procedurii insolventei. 185 Lichidatorul numit provizoriu poate fi si administratorul judiciar din perioada de observatie sau din perioada reorganizarii. Legea insolventei dispune. reorganizarea judiciara si/sau falimentul.faliment poate cere suspendarea provizorie a executarii planului si. Sectiunea a III-a Falimentul §1. invariabil. (i) o rezultanta directa a deschiderii procedurii. Legea insolventei consacra o procedura « generala » care se deschide printr-o faza de observatie si se continua cu două modalitati alternative ale procedurii. Deschiderea directa a procedurii falimentului este dispusa.. De asemenea. implicit. deci. desi e o hotarire judecatoreasca. este marcata de hotarirea prin care se dispune falimentul cu titlu de sanctiune pentru neexecutarea planului.). ca insusi planul de reorganizare judiciara confirmat de judecatorul-sindic este considerat a fi „o hotarire judecatoreasca definitiva si irevocabila” (?? – n. nu ne mai aflam in ipoteza unei reorganizari. 1 alin. in cazurile prevazute de art. cind creantele la care se refera planul esuat urmeaza. odata confirmat. Se vorbeste de executare silita. sa fie lichidate prin faliment.P. Trecerea de la faza de observatie direct la faliment. in realitate. fiind urmata de faliment. nu poate fi admis un plan de reorganizare. Dincolo de modul confuz in care este redactat textul184. Trecerea de la reorganizarea judiciara la faliment. a activitatii debitorului. Planul. este marcata de hotarirea prin care se dispune inceperea procedurii de faliment. la lichidator. Debitorul persoana juridica este dizolvat ca urmare a trecerii la faliment. care presupune fie deschiderea directa a procedurii falimentului. pina la solutionarea cererii. Precizari prealabile 122. Titlul executoriu pentru executarea silita a acestor creante contra debitorului este sentinta de confirmare a planului (?? – n. ca efect al esecului planului. Planul.

28 din Legea insolventei. Procedura simplificata presupune ca debitorul este sau va fi declarat in faliment dupa o scurta perioada de observatie. (v) debitorilor care si-au declarat intentia de a intra in faliment sau carora legea le interzice reorganizarea. 1 alin. cit si pentru a permite creditorilor profesionisti. nu au acte constitutive. Pentru corectarea acestei situaţii. s-a prevăzut introducerea unei proceduri simplificate aplicabilă micilor comercianţi şi/sau societăţilor comerciale fără active şi/sau fără evidenţe contabile.2 din Legea insolventei. tendinţa lor de a cere să li se reorganizeze activitatea era doar un artificiu prin care se putea îndepărta momentul intrării în faliment. (ii) altor categorii de comercianţi care nu detin bunuri. actionind in mod individual sau intr-o asociaţie familială. in scopul eficientizarii procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului. art. Daca va fi cazul. dupa care va elabora si inregistra tabelul suplimentar de creante si. Inchiderea procedurii falimentului inseamna. descarcarea de datorii a debitorului persoana fizica. devenite irecuperabile prin inchiderea procedurii falimentului. Nota de fundamentare a Legii insolventei sustine ca. de regula. va trebui sa selecteze dintre ofertele depuse la dosar si va trebui sa motiveze alagerea sa. intrucit reorganizarea judiciara nu este posibila. In cazul debitorului persoana juridica. sub imperiul vechii reglementari. era constituit de proporţia covârşitoare de dosare vizând debitori cu o cifră de afaceri redusă şi cu un activ limitat sau chiar inexistent. §2. Experienţa şi impactul economic au arătat că astfel de debitori nu au o şansă reală de reorganizare şi. Inchiderea cit mai rapida a falimentului este un imperativ. (iv) societatilor comerciale dizolvate anterior desciderii procedurii. notificind creditorii in vederea depunerii cererilor de admitere a creantelor si procedind la verificarea creantelor. inchiderea procedurii falimentului inseamna. trimiterea acestor debitori în faliment în maximum 60 de zile de la data deschiderii procedurii. (iii) debitorilor care nu au prezentat in termen actele si informatiile la care se refera art. precum si alte texte corelative procedurii simplificate. In conceptia Legii insolventei. dupa eventualele contestatii. de regula banci. va formula actiune in anulare actiune in raspundere. fără a li se putea aplica un tratament proporţional cu starea lor de fapt. de regula. in caz contrar hotaririrea sa fiind recurabila. . care erau trecute prin procedura fostei Legi nr. cu efectul corelativ al stingerii tutoror datoriilor debitorului.trece la reconfigurarea masei credale. in mod corect. El va incepe deindata lichidarea. o procedura “extrem de complexă şi consumatoare de timp şi de resurse”.64/1995. nu au administratori sau nu au sediu cunoscut. ca unul dintre principalele motive de blocaj al instantelor de faliment. in lege sau introdus prevederi care să permită. Nota de fundamentare observa. sa isi foloseasca provizioanele de rsic constituite pentru sumele blocate in creantele fata de debitor. si nu prin absenta perioadei de observatie. cu costuri suplimentare pentru restul mediului de afaceri. Procedura simplificată de faliment se instituie in contra : (i) comerciantului persoană fizică. stingerea personalitatii juridice a debitorului. In mod clar si univoc. va elabora si afisa tabelul definitiv consolidat. atit pentru a elimina din cimpul relatiilor comerciale si de afaceri un debitor care a cauzat mari dificultati mediului din care provine. procedura simplificata de faliment se caracterizeaza prin interdictia reorganizarii judiciare. dup ace va fi efectuat inventarul. Procedura simplificata de faliment 123. de aceea. după constatarea de către judecătorul sindic a îndeplinirii unor anumite criterii.

care scurtcircuiteaza mediul de afaceri si fata de care Legea insolventei si-a impus imperativul eliminarii din circuitul de afaceri. documente care trebuie depuse odata cu cererea de deschidere a procedurii sau in maxim 10 zile de la data deschiderii procedurii.c). (ii) fie ca procedura de insolventa in care nu este permisa reorganizarea. Perioada de observatie – scurta.2701 din Legea societatilor comerciale). este necesara o minima perioada de timp pentru a proba ca debitorul se afla in situatiile vizate de text. enumerate de art. 28. sanctiune care poate atinge nu numai debitorul. de maxim 60 de zile – este neaparat necesara in aceste din urma cazuri. Procedura simplificata poate fi provocata de debitor. in care debitorul intra direct in procedura de faliment. reorganizarea judiciara este refuzata debitorului. prevazute ca atare in lege. (v) a omis sa opteze intre a contesta sau a recunoaste expres starea de insolventa si se afla in una dintre situatiile prevazute la art. odata cu deschiderea procedurii insolventei. prin simpla tacere. a contestat că ar fi în stare de insolvenţă. (iii) la cererea creditorului de deschidere a procedurii. intrucit legea ii da debitorului dreptul de a le depune in termen de 10 zile dupa deschiderea procedurii. comerciantii care nu detin bunuri in patrimoniu. ci un faliment-sanctiune). debitorii care si-au declarat intentia de a intra in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de reoganizare judiciara (fie pentru ca. Or. respectiv.stabilesc ca. iar contestaţia a fost respinsă. Asadar.2 lit. Este vorba de debitorii-fantoma. el este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei (art. comerciantii persoane fizice. spre exemplu. Dar. spre exemplu. pentru a se putea verifica ipoteza legala de trecere la faliment prin procedura simplificata. Sunt cazuri. 28. 1 alin. ope legis. au mai beneficiat de o reorganizare judiciara. in procedura simplificata. nu au administrator ori sediul nu mai exista sau nu mai corespunde adresei inregistrate la registrul comertului. Nu se poate dispune direct falimentul. de lichidatorul unei societati comerciale dizolvate si de administratorul judiciar. in cei 5 ani anteriori datei deschiderii procedurii. actele constitutive sau evidentele contabile le sunt de negasit. la fel. masura trecerii la faliment in procedura simplificata trebuie luata in conditii clare.2. 28. Daca lichidatorul unei societati comerciale dizolvate descopera ca societatea este in stare de insolventa. Legea insolventei prevede si cazuri in care procedura simplificata este antrenata dincolo de manifestarea de vointa a vreunuia dintre participantii la procedura. Procedura simplificata se deschide (i) fie direct. asociatiile familiale. societatile comerciale anterior dizolvate. (iv) a omis sa depuna in termen actele prevazute la art. in legislatia franceza. pentru nedepunerea in termen a actelor prevazute la art. fara perioada de observatie. fie pentru ca au contestat ca ar fi in stare de insolventa. cu o scurta perioada de observatie de maxim 60 de zile. Astfel. inclusiv fiscul. in cele mai multe cazuri de procedura simplificata. Fiind vorba de o sanctiune atit de drastica (procedura simplificata de faliment nu mai este un faliment-remediu. 1 alin. debitorul poate provoca procedura simplificata atunci cind : (i) si-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată. debitorii care nu au depus sau nu au prezentat documentele prevazute de art. De altfel. ci si salariatii acestuia si creditorii acestuia. fie implicit. cel care provoaca procedura simplificata in aceasta situatie este lichidatorul societatii dizolvate. iar contestatia le-a fost respinsa). perioada scurta de observatie este prevazuta pentru toate cazurile de proceura simplificata. Debitorul poate provoca procedura simplificata fie expres. (ii) a omis sa-si declare in termen intenţia de reorganizare. ca faliment stricto sensu . Lichidatorul din procedura lichidarii voluntare trebuie sa declare falimentul inainte de a incepe . spre exemplu. care s-a constituit ca model pentru reglementarea romaneasca a procedurii simplificate. o societate dizolvata anterior deschiderii procedurii intra de plin drept in faliment prin procedura simplificata. precise.

orice demers de lichidare, daca sesizeaza ca debitorul este in stare de insolventa, in caz contrar putind fi acuzat de declarare tardvia a insolventei sau chiar de bancruta frauduloasa, daca a continuat sa vinda active ale debitorului, desi era evident ca masa credala nu va fi fost acoperita in totalitate din lichidarea voluntara. Daca lichidatorul din procedura voluntara a constatat sau a perceput insolventa si, cu toate acestea, a continuat procedurile de lichidare voluntara, atunci actul juridic prin intermdiul caruia s-a concretizat operatiunea de lichidare este nul absolut, intrucit lichidatorul incalca in acest fel norma imperativa din art. 2701 din Legea societatilor comerciale. Actul respectiv este, de altfel, anulabil si in conditiile art. 79-80 din Legea insolventei, prin intermediul unei actiuni in reintregirea patrimoniului debitorului. Procedura simplificata poate fi antrenata si de raportul depus de administratorul judiciar, conform art.54 din Legea insolventei. Prin acest raport, prezentat judecatorului-sindic, raport care va trebui depus in maxim 30 de zile de la desemnarea sa, administratorul judiciar va trebui să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală. Daca debitorul a mai facut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara in cei 5 ani anteriori datei deschiderii procedurii, precum si in cazul in care debitorul este un comerciant, persoana fizica, actionind individual sau in asociatii familiale, procedura simplificata se declanseaza ope legis fata de acestia, fara vreo manfiestare de vointa din partea lor sau a organelor procedurii. 124. In cazul in care procedura simplificata se deschide direct, ca procedura de faliment stricto sensu, regulile de procedura sunt aceleasi ca si cele obisnuite pentru procesul initial, adica procesul de deschidere a procedurii. Procedura simplificata, ca si procedura insolventei, in genere, se deschide fie la cererea debitorului, fie la cererea unuia sau mai multor creditori. Daca, insa, procedura simplificata se deschide printr-o scurta perioada de observatie, cadrul procesual si procedura in sine sunt diferite, in functie de modalitatea de deschidere a procedurii simplificate sau de trecere la procedura simplificata. Astfel, in cazul prevazut la art. 54, aprobarea raportului administratorului judiciar declanseaza falimentul fata de debitor, prin procedura simplificata. In cazul in care initiativa trecerii la faliment prin procedura simplificata apartine debitorului, practic trecerea la faliment se produce ope legis, procedura simplificata urmind a se dechide odata cu deschiderea procedurii in genere. Cel care ar avea interes sa conteste sau sa se opuna la deschiderea procedurii in genere s-ar opune, automat, si deschiderii procedurii simplificate. Totusi, un actionar al debitorului sau o alta persoana interesata (ex. : un fideiusor al debitorului, un administrator al debitorului) ar putea contesta, printr-o cerere de interventie in interes propriu, ca abuziva cererea in sine de trecere la faliment, demonstrind ca o reorganizare judiciara este totusi, posibila, dar ea este refuzata de debitor in contra intereselor intervenientilor. Daca trecerea la faliment prin procedura simplificata este urmarea respingerii contestatiei debitorului, momentul trecerii la faliment este momentul respingerii contestatiei. In fine, daca trecerea la faliment prin procedura simplificata este urmare omisiunii debitorului de a reactiona la cererea creditorului de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic pronunta hotarirea de trecere la faliment practic in baza legii. Totusi, (i) debitorul poate dovedi, intr-o cale de atac (fie recurs, fie contestatie in anulare) ca nu i s-a comunicat in mod corespunzator cererea de deschidere a procedurii, astfel ca nu a putut reactiona in termen util pentru a-si exercita optiunea intre a contesta sau a recunoaste starea de insolventa; admiterea caii de atac va repune debitorul in situatia de a-si manifesta aceasta optiune; (ii) orice persoana interesata se va putea opune, prin

mecansimul interventiei, la trecerea debitorului la faliment prin procedura simplificata, fara ca prin aceasta opozitie intervenientul sa se transforme in aparatorul debitorului. §3. Falimentul in procedura generala 125. Procedura falimentului, in alte cazuri decit in procedura simplificata, se deschide : a) daca nici un plan nu este confirmat si termenul pentru depunerea sa a expirat; b) in perioada de observatie, daca administratorul judiciar constata, in raportul sau amanuntit asupra cauzelor insolventei, ca debitorul nu are sanse de reorganizare si creditorii voteaza in adunarea generala trecerea la faliment; c) in perioada de reorganizare sau, dupa caz, la finalul acesteia, daca (i) activitatea debitorului produce pierderi; (ii) planul a esuatș (iii) termenul reorganizarii a expirat, fara ca planul sa fi avut succes. Daca debitorul nu este din start in postura de a i se aplica procedura simplificata de faliment, raportul “cauzal” va indica dacă există vreo “posibilitate reală de reorganizare efectivă” a activităţii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea şi, în acest caz, va propune intrarea în faliment. Propunerea este supusă aprobării adunării generale a creditorilor la prima şedinţă a acesteia. Propunerea, insotita de aprobarea creditorilor (care se da cu majoritatea calificata de 2/3 din voturile titularilor de creante, ca valoare), poate fi aprobata de judecatorulsindic, daca nu exista un creditor sau un grup de creditori care sa reprezinte minim 20% din creante si care sa propuna un plan de reorganizare a activitatii debitorului sau daca, până la data şedinţei adunării generale a creditorilor de aprobare a raportului, nu a fost admis déjà un plan de reorganizare. In aceste conditii, judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă, intrarea în faliment a debitorului. Asa cum am aratat si cu alta ocazie, art. 54, fata de dispozitiile art.59-60 din Legea insolventei, face dubla reglementare, intrucit si in cazul “raportului de 30 de zile”, aplicabil procedurii simplificate, se poate propune intrarea in faliment sau continuarea perioadei de observatie. Falimentul, fie ca se ajunge la el prin procedura simplificata sau prin procedura generala, este o procedura care se deruleaza dupa aceleasi reguli si are exact aceleasi efecte. Atit falimentul propus prin raportul prevazut de art. 54, cit si falimentul propus prin raportul prevazut de art. 59, se justifica pentru ca nu exista, in opinia administratorului judiciar, nici o sansa de reorganizare a debitorului. Asa fiind, nu exista motive serioase pentru aplicabilitatea concomitenta a celor doua reglementari. Prin hotărârea deschidere a procedurii ca procedura de faliment sau prin hotarirea prin care se decide intrarea în faliment, fie in procedura simplificata, fie in procedura generala, judecătorul-sindic va pronunţa dizolvarea societăţii debitoare şi va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului, desemnarea unui lichidator, cu stabilirea atribuţiilor şi a remuneraţiei acestuia, termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii menţionate, notificarea intrării în faliment etc. In toate cazurile de trecere la faliment, intr-un eventual recurs se poate dispune suspendarea executarii hotaririi de trecere la faliment. §4. Reconfigurarea masei credale si inventarul 126. Daca falimentul s-a dispus odata cu deschiderea procedurii, stabilirea masei credale urmeaza aceleasi proceduri prevazute de lege pentru procedura generala, cu exceptia faptului ca

operatiunea se efectueaza nu in cursul perioadei de observatie, ci in cursul procedurii de faliment si a faptului ca termenele de notificare, verificare si contestare sunt reduse la jumatate fata de procedura generala. In procedura simplificata se intocmesc tabelul preliminar is tabelul definitiv al creantelor. Dupa trecerea la faliment in procedura generala, adica dupa ce se va fi trecut fie de faza de observatie, fie de faza de reorganizare judiciara, masa credala trebuie sa fie reconfigurata, intrucit intre data deschiderii procedurii si data trecerii la faliment vor fi putut aparea noi datorii ale debitorului, atit din operatiunile sale curente, cit si din operatiunile neobisnuite, precum si din contractele a caror executare va fi fost continuata in perioada de observatie sau de reorganizare. In plus, daca bunul asupra caruia poarta garantia nu va fi fost vindut in perioada de observatie sau de reorganizare, atunci creditorul titular al garantiei va putea sa calculeze dobinzi si alte accestorii pina la momentul in care bunul va fi vindut. De altfel, masa credala se poate ”completa” in perioada de observatie sau de reorganizare si cu taxe si impozite care rezulta din continuarea activitatii debitorului. Toate aceste creante care completeaza masa credala sunt, de principiu, creante ulterioare deschiderii procedurii, mai précis creante care rezulta din continuarea procedurii, fiind privilegiate de lege prin rangul prevazut de art. 123 pct.3 din Legea insolventei. Pentru toate aceste motive, masa credala trebuie sa fie reconfigurata, in vederea stabilirii totalitatii creantelor, in ordinea lor de preferinta, care urmeaza a participa la distributia fondurilor rezultate din lichidare. In vederea restabilirii masei credale, lichidatorul trebuie sa urmeze procedura prevazuta de art. 62-76 din Legea insolventei, adica sa emita notificari catre creditori, sa primeasca cererile acestora de inscriere la masa credala, sa verifice creantele acestora si sa intocmeasca tabelul suplimentar al creantelor, urmind ca, dupa expirarea termenului de contestatii sau, dupa caz, dupa solutionarea contestatiilor, sa afiseze tabelul definitiv consolidat al creantelor. Notificarile nu vor fi facute catre toti creditorii, ci numai catre creditorii ulteriori deschiderii procedurii. Creditorii inscrisi in tabelul definitiv nu vor fi obligati sa reformuleze cereri de inscriere a creantelor lor, dar ei vor putea contesta creantele inscrise in tabelul suplimentar. Sunt obligati sa formuleze cerere de inscriere in tabelul suplimentar toti titularii de creante ce rezulta din continuarea activitatii debitorului, inclusiv cei bugetari, cu exceptia salariatilor. Creditorii titulari de garantii, chiar daca ei sunt inscrisi in tabelul definitiv, vor fi obligati sa formuleze cerere de inscriere in tabelul suplimentar a dobinzilor, penalitatilor si a celorlalte costuri186 care ar putea fi calculate, in conditiile art. 41 alin.1 (bunul asupra caruia poarta garantia nu a fost vindut inca). In lipsa, creanta acestor creditori, inclusiv cea constind in dobinzi, penalitati si alte costuri va fi practic, pierduta, creditorul fiind decazut din dreptul de a o pretinde. Procedura verificarii creantelor in perioada falimentului este similara celei derulate in perioada de observatie. Creditorii trebuie sa isi probeze prin titluri creantele pretinse, lichidatorul, debitorul si oricare dintre creditori avind dreptul sa le conteste. Lipsa unei contestatii asupra acestora le prezuma validitatea si indreptatirea de a participa la procedura. Tabelul suplimentar (tabelul preliminar, in procedura simplificata) este intocmit de lichidator la finalul operatiunii de verificare a creantelor nascute dupa data trecerii la faliment. Dupa ce tabelul va fi notificat debitorului, precum si acelor creditori ale caror creante au fost
186

Consider ca actualizarea creantelor banesti este posibila si admisibila, mai ales ca principiul inghetarii creantei la valoarea nominala de la data deschiderii procedurii este aplicabil si la reconfigurarea masei credale in procedura falimentului.

contestate sau respinse de catre lichidator, acesta din urma procedeaza la inregistrarea tabelului suplimentar. Dupa notificarea si inregistrarea tabelului suplimentar, orice creditor, debitorul, precum si lichidatorul, poate formula o contestatie contra inscrierii unei creante in tabelul suplimentar. Contestatia obsinuita se poate face in termenul defipt de Legea insolventei in art. 73. Pentru dol, eroare grava sau descoperirea unui titlu hotaritor, se poate face o contestie de catre orice persoana interesata, in tot timpul cit va tine lichidarea, in conditiile art. 75 din Legea insolventei. Tabelul definitiv consolidat (tabel definitiv, in procedura simplificata) este rezultatul fie al trecerii termenului contestatiei obisnuite, fie al solutionarii contestatiilor la tabelul suplimentar. Conform definitiei date de art. 3 pct.19 din Legea insolvenţei, tabelul definitiv consolidat reprezinta „totalitatea creanţelor ce figurează ca admise în tabelul definitiv de creanţe şi cele din tabelul suplimentar necontestate, precum şi cele rezultate în urma soluţionării contestaţiilor la tabelul preliminar suplimentar”. Textul continua aratind ca, in situaţia în care s-a dispus intrarea în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, se intocmeste o varianta actualizata a tabelului definitiv consolidat, in concordanta cu programul de plati din planul de reorganizare si deducerea sumelor achitate pe parcursul desfasurarii acesteia. Tabelul definitiv consolidat este echivalentul tabelului definitiv din perioada de observatie si, ca si tabelul definitiv, nu este supus contestatiei obisnuite. In schimb, hotarirea data de judecatorul-sindic in solutionarea contestatiei la tabelul definitiv consolidat este supusa recursului, solutia data in recurs putind duce la modificarea sau reconfigurarea tabelului definitiv consolidat. O contestatie neobisnuita, formulata in conditiile art. 75 din Legea insolventei, poate fi oricind formulata de orice persoana interesata, pina la inchiderea procedurii. Admiterea unei astfel de contestatii poate provoca si ea modificarea tabelului definitiv consolidat. Daca trecerea la faliment a fost precedata de o reorganizare judiciara, masa credala trebuie reactualizata pentru a fi pusa in concordanta cu platile facute conform programului de plata din planul de reorganizare. In plus, distributiile partiale pot modifica in mod esential tabelul definitiv consolidat, fie pentru ca una sau mai multe creante au fost achitate prin distributii, in totalitate sau in parte, fie pentru ca garantiile s-au stins cu ocazia unor vinzari de active. In fine, in acest tabel se pot strecura diverse erori materiale, cum sunt cele de calcul sau cele referitoare la inscrierile de garantii, care pot fi corectate de judecatorul-sindic in baza art. 281 C.proc.civ., prin procedura indreptarii erorii materiale. Astfel ca, in aceste cazuri, putem avea un tabel definitiv consolidat, modificat si rectificat. Legea pretinde inregistrarea si afisarea de indata a acestui tabel definitiv consolidat. Vinzarile propriu-zise, ca proceduri de lichidare, nu pot fi demarate decit dupa facerea inventarului187, dar, in practica, rareori se intimpla ca lichidarile sa inceapa inainte de afisarea tabelului definitiv consolidat. Tabelul definitiv consolidat este principalul criteriu al distribuirii fondurilor rezultate din lichidare si, in acelasi timp, criteriul care confera creditorilor indreptatirea de a participa la procedura, inclusiv dreptul de a vota in adunarile creditorilor. Dar mobilitatea practic nelimitata a acestui tabel definitiv consolidat obliga practicianul in insolventa sa actualizeze permanent acest tabel si sa puna informatia cu privire la starea masei credale la un moment dat la dispozitia creditorilor si a celorlalti participanti la procedura. In caz contrar, procesul distriburii fondurilor rezultate din lichidare si votul in adunarea creditorilor pot fi ingreunate sau chiar falsificate in conditiile in care nu se stie exact care este situatia creditorilor inscrisi in tabel. Spre exemplu, un creditor care, inainte de distributiile partiale, detinea 30% din voturi, ca valoare a creantelor, nu
187

In reglementarea anterioara, momentul in care incepea procedurile de lichidare era acela al afisarii tabelului.

spre exemplu. 127. in ciuda distributiilor partiale sau a rectificarilor succesive ale tabelului. foarte des se intimpla ca. magazii. arhiva. In practica. Prin hotarirea de trecere la faliment. 2000.3 din Legea insolventei (obiecte usor deterirabile. implicarea debitorului este minima. În orice caz. va determina gradul de perisabilitate a bunurilor. Sunt supuse operatiunii de sigilare bunurile debitorului existente în magazine. deoarece acestea sunt supuse valorificării. inventarul. 189 Gh. Rolul comitetului creditorilor se reduce si el la aprobarea angajarii unui evaluator sau a unei vinzari neobinsuite. Bucureşti. Asadar. lichidatorul nu se poate rezuma la inregistrarea si afisarea tabelului definitiv consolidat. in prealabil. De precizat ca. depozite. iar în funcţie de acesta. unii (fosti)creditori sa continue sa voteze in adunarea creditorilor. 113 alin. Intra in aceasta categorie chiar si bunurile imobile – de tipul instalaţii. Dacă averea debitorului poate fi inventariată complet într-o singură zi. mărfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului188. datorită timpului necesar întocmirii tabelului de creanţe189. Judecătorul – sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului. fie la distributii. certificând că sigiliile au fost aplicate. aplicarea sigiliilor. va trimite notificări tribunalelor din acele judeţe. Gheorghiu. daca creanta sa a fost platita. sa spunem.. cu lichidităţile posibil de obţinut prin valorificarea lor şi cu posibilităţile materiale ale debitorului în vederea conservării bunurilor. acesta avind doar obligatia (si nu dreptul) de a semna inventarul. ci el este obligat sa gestioneze atent situatia tabelului si sa adapteze procedura in permanenta la realitatea tabelului. problema unei distriburi partiale sau a participarii la o adunare generala a actionarilor. . clădiri – care implică cheltuieli de conservare ridicate şi în acelaşi timp nejustificate. Bunurile exceptate de la sigilare vor fi excluse şi de la conservare. 179. si masurile de conservare a bunurilor sunt masuri care converg catre stabilerea masei bunurilor de lichidat in vederea distribuirii fondurilor ce ar rezulta catre creditori. Identificarea bunurilor. având drept justificare preocuparea de a împiedica diminuarea averii debitorului. Procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. fie la inchiderea procedurii. ori de cite ori se pune. vinzarea cu caracter de exceptie trebuie aprobata. judecatorul sindic dispune notificarea tribunalelor din tara in vederea sigilarii bunurilor debitorului care s-ar putea afla in raza teritoriala a acestora. va trece la valorificarea de urgenta a acestora sau la depozitarea temporară şi conservarea lor până la finalizarea inventarului si va lua masuri de conservare cu costuri care să nu fie disproporţionat de mari în raport cu valoarea bunurilor. numerar). dispozitivele de stocare şi prelucrare a informaţiei. Documentele întocmite de alte tribunale. 49 din Legea insolventei. 188 De la principul punerii sub sigilii sunt exceptate doar bunurile prevazute de art. de judecatorul sindic sau de comitetul creditorilor. birouri. lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere fără a aplica sigilii. fie in parte. fabrici. sa aiba calitatea de membru in comitetul creditorilor sau sa formuleze diverse contestatii fie la tabel. contractele. in proportie de 80% ca urmare a distributiilor si nici nu mai poate face parte din comitetul creditorilor. in operatiunile de stabilire a masei active. fie in totalitate. p. se vor trimite judecătorului – sindic. Lichidatorul va stabili care bunuri vor trebui valorificate de urgenţă şi care sunt strategiile de punere în valoare a bunurilor. intocmirea listei bunurilor. registre de contabilitate.mai poate avea aceeasi pondere a voturilor dupa efectuarea distributiei. in forma sa initiala. titulri comerciale de valoare. Editura Lumina Lex. desi creanta lor se va fi platit. inainte de afisarea tabelului definitiv consolidat. astfel încât valorificarea lor să fie maximă. Bunurile debitorului pot fi vândute de lichidator înainte de afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor doar cu caracter de excepţie. in conditiile art. în vederea sigilării de urgenţă a bunurilor. corespondenţa comercială. sa ceara sa se formuleze actiuni in anulare sau actiuni in raspundere etc. iar atunci când acesta posedă bunuri şi în alte judeţe.

inventarierea averii debitorului este operaţiunea prin care lichidatorul identifică. care este detentorul legal al acestora. « sub controlul judecatorului sindic » (art. Listele de inventariere trebuie să indice toate bunurile debitorului. cu aprobarea judecatoruluisindic sau a comitetului creditorilor. In procedura insolvenţei. care sunt.2 teza a doua din Legea insolventei. Bunurile debitorului trec. Lichidatorul. chemate sa se pronunte in diferite stadii ale lichidarii. in custodia lichidatorului. gradul de uzură sau alte elemente. Omisiunea debitorului de a participa la inventariere nu duce la nulitatea inventarierii. spre administrare si conservare. să participe şi un expert evaluator. vor putea fi facute si inainte de finalizarea inventarului.civ. Lichidarea 128. inclusiv imobile. inventarierea constă în ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ şi pasiv. in conditiile art. Efectuarea inventarului necesita prezenţa debitorului. inventarierea reprezintă o lucrare preliminară elaborării situaţiilor financiare prin care se stabileşte mărimea reală a patrimoniului şi evaluarea elementelor patrimoniale la valoarea actuală. Cu toate acestea. va răspunde pentru orice culpă – culpa levis în abstracto – în ceea ce priveşte păstrarea bunurilor debitorului. Numirea expertului se va face atunci când există dificultăţi în aprecierea valorii bunurilor debitorului. la întocmirea listelor de inventariere. toate bunurile debitorului. care apartine judecatorul sindic. in mod evident. cu descrierea fiecăruia. teza intii). precum şi a evaluării lor. Astfel.1. in atributiile comitetului creditorilor sau ale adunarii creditorilor.Debitorul şi creditorii titulari de garanţii reale pot formula contestaţii la astfel de masuri ale lichidatorului. cum ar fi aprobarea angajarii unui evaluator (de competenta comitetului creditorilor) sau aprobarea vinzarii in bloc sau a vinzarii de imobile prin negociere directa (de competenta adunarii creditorilor). Din punct de vedere contabil. precum şi al operatiunilor de stabilire a valorii actuale a acestor elemente. care se pot referi la vechimea bunurilor. conform art. cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului. in mod evident. a acestora. Lichidarea incepe “indata dupa finalizarea de catre lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului”. exercitind animo alieno posesia bunurilor respective ale debitorului. Lichidarea se efectueaza de catre lichidator. dupa efectuarea inventarului. care este asimilat depozitarului judiciar al bunurilor debitorului. 116 alin. ci la lipsirea debitorului de dreptul de contesta inventarul. . asa cum rezulta din art. Semnarea listelor de inventariere marchează momentul de la care lichidatorul preia in custodie. Controlul de oportunitate asupra activitatii lichidatorului este. acesta din urmă fiind obligat să asiste la inventariere atunci când judecătorul sindic dispune aceasta. Judecătorul sindic poate dispune ca. la controlul de legalitate asupra procedurii. în mod concret. 116 alin.49 din legea insolventei. la o anumită dată de referinta. în vederea cunoaşterii acestora şi a stării în care se prezintă. §5.1600 C. bunurile debitorului. cantitativ valoric. Pentru maximizarea valorii averii debitorului. de altfel. vinzarile urgente de bunuri perisabile sau de alte bunuri. Legea se refera. precum şi cu precizarea valorii lor aproximative la data întocmirii inventarului. Finalizarea inventarului este momentul de la care incep procedurile de lichidare. într-o formă adecvată. lichidatorul va face toate demersurile de expunere la piaţă. pe cheltuiala averii debitorului.

Principalele active. după care va testa interesul pieţei pentru respectivele proprietăţi191. negocierea directă sau o combinaţie a celor două). deci . deoarece. lichidatorul va prezenta şi regulamentul de vânzare corespunzător. Notiuni de economie.necesita mai mult timp. Odată cu propunerea de vânzare. In mod obligatoriu. In cazurile complexe. criteriile principale sunt inventarul şi rapoartele de evaluare a averii debitorului. Cu toate acestea. pe baza informaţiilor culese în timpul inventarierii. Evaluarea bunurilor privite ca un ansamblu functional se justifica mai ales in cazul in care activitatea debitorului ar putea să fie reluată de cumparator. imobilele.In vederea inceperii operatiunilor de lichidare. precum si limita minima sub care nu se poate scadea acest prêt sunt stabilite. după obţinerea aprobării din partea adunării creditorilor asupra modalităţii de vânzare. evaluarea de acest gen este mai complexa si. 129. maşinile şi echipamente. In orice caz. Principala sarcina a lichidatorului in etapa lichidarii este maximizarea valorii averii debitorului. De aceea. lichidatorul dispune de o plaja mare de optiuni. trebuie tinut cont de faptul ca potenţialii cumpărători pot fi interesaţi mai mult de valoarea afacerii si mai putin de valoarea evaluata sau inventariata a bunurilor debitorului. ci oferta pietei190. precum şi mijloace de transport vor fi analizate pe fişe individuale atât din perspectiva tehnică cât şi din perspectiva modului în care ele vor putea fi valorificate. dupa cum va avea sau nu acordul comitetului creditorilo in acest sens. in cazul în care se propune vânzarea în bloc a bunurilor debitorului. evaluarea se face in conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. lichidatorul va întocmi un memorandum de prezentare a proprietăţilor şi va stabili strategia de publicitate. Valoarea stabilita de evaluator este criteriul orientativ dupa care se stabileste fie pretul de pornire a negocierii. cât şi în bloc. fara ca legea sa mai impuna vreo ordine de preferinta intre acestea. de obicei. scop in care va putea apela la evaluatori independenti sau la un evaluator propriu. Metodele de vinzare (licitaţia publică. pretul de pornire. prin hotarire a adunarii creditorilor. În funcţie de circumstanţele cauzei şi pe cât posibil. . în caz de lichidare nu valoarea de achiziţie a bunului este determinanta in stabilirea pretului. ceea uneori poate ridica probleme deosebit de complicate. Ministerul Justitiei. In alegerea strategiei si a metodelor de vinzare. este aprobată de adunarea creditorilor. bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual. In acest scop. lichidatorul va proceda la evaluarea bunurilor din patrimoniul debitorului. mai ales in cazul in care garantiile se intrepatrund sau sunt constituite pe bunuri care formeaza un ansamblu (bunuri imobile prin destinatie). trebuie tinut cont ca partea din preţul activului vindut in bloc care este corespunzator garantiei se va distribui către creditorul garantat şi numai diferenţa se va distribui spre restul creditorilor. chiar daca. putind propune mai multe metode de vânzare. In cazul in care exista garantii constituite asupra bunurilor care constituie activul de lichidat in bloc. pe baza propunerii lichidatorului şi a recomandării comitetului creditorilor. precum si in cazul in care garantia este un gaj asupra fondului de comert. de regula. în raportul de evaluare va trebui să se evidenţieze valoarea garanţiilor raportată la valoarea totală a activului. 190 191 Ibidem. pretul de pornire si limita minima putind fi modificate prin alta hotarire a adunarii creditorilor. in cazul in care nu s-a reusit vinzarea intr-un timp rezonabil. a rezultatelor evaluării şi a opţiunilor strategice. Evaluarea este una aproximativa. fie pretul de pornire a licitatiei.

fie. se înţelege o parte sau toate bunurile debitorului. poate fi eficientizata de cumparator. . urmind sintagma din legislatia privatizarii. pentru care un cumpărător oferă un preţ nedefalcat pe bunurile componente. De asemenea. In cazul constructiilor. pretabile pentru ansambluri rezidenţiale. inclusiv de « sarcina » obiectului de activitate ale debitorului si a fostilor salariati ai debitorului. facilitati de vinzare) si. in conditii de celeritate. Etapele vinzarii pot fi simplificate dupa cum urmeaza : -alegerea metodei de vinzare si intocmirea regulamentului de vinzare . la propunerea comitetului creditorilor. ca un ansamblu în stare de funcţionare sau individual. un « caiet de sarcini » . se pot lua in calcul eventuale amenajari (reamenajari) ale acestora. 130. situatii care fac. cum ar fi opratiunile de factoring si forfetare. Prin « bloc.2 teza a doua din Legea insolventei. in practica. in functie de interesele sale. prin hotarire a adunarii creditorilor . precum şi continuarea creşterii în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. ci pe aceea de mijloc de eficientizare a economiei prin competitie. -negocierea sau derularea procedurilor de licitatie si efectuarea vinzarii . Asadar. eventual fixate de hotarirea adunarii creditorilor. in cazurile complexe. cumparatorul sa reorienteze activul respectiv catre un alt obiectiv de afacere sau chiar catre o alta destinatie. precum si apelarea la firme specializate de recuperari de creante. varianta demolării construcţiilor. prezentarea activelor .Potrivit art. Din acest punct de vedere. în situaţii dificile. necesare pentru desfăşurarea unei afaceri. Analizele de factura economica recomanda ca terenurile fară construcţii. are nu necesită pază şi implică doar costuri cu impozitul pe teren sa fie păstrate pentru a fi vândute ultimele. sa transforme o fosta fabrica situata in zona locuibla a orasului intr-un proiect rezidential sau imobiliar ori va putea demola constructiile respective. practic. -aprobarea propunerii de vinzare. cel puţin în aglomerările urbane. Societăţile asupra cărora debitorul falit deţine creanţe se pot afla. in general. pentru terenuri de suprafaţă mare. la rândul lor. se elaboreaza fie un « memorandum de prezentare ». astfel încât preţul lor de piaţă să crească peste nivelul costurilor adiţionale de reamenajare. in astfel de situatii. care nu a fost eficient gestionata de catre debitor. Activul respectiv trece la cumprator liber de orice sarcini dar cu toate failitatile de care dispunea la debitor. trebuie tinut cont de limitele negocierii. Dar nimic nu se opune ca. intrucit cumparatorul preia activul respectiv liber de orice sarcini. cumparatorul preia o afacere de la debitor. inclusiv cu accesul la utilitati si cu posibilitatea angajarii fostilor salariati ai debitorului. procedura falimentului isi vadeste nu numai caracteristica de sanitar al mediului economic si de afaceri. ca ansamblu funcţional ». sa le fie incredintata sarcina recuperarii creantelor. in vederea ecologizarii zonei. De asemenea. dupa caz. Conform acelorasi analize de factura economica. este de analizat şi varianta parcelării pe loturi. reclama. urmata de valorificarea terenului liber pare mai profitabilă. precum si de faptul ca prêt de piata in cazul vinzarilor in faliment este complet diferit fata de pretul de piata in cazul unor societati in bonis. in cazul terenurilor cu construcţii. Cumparatorul va putea. In aceste conditii. bunurile debitorului vor putea fi vândute în bloc. -incasarea pretului. lichidatorul poate apela la alte mijloace de lichidizare a acestor creante. având în vedere tendinţa constantă de creştere a preţurilor din ultimii 5 ani. -expunerea pe piata a activelor (marketing. -adjudecarea si incheierea contractelor de vinzare-cumparare . imposibil de recuperat aceste creante. carora sa le fie cesionate creantele debitorului sau. 116 alin. spre exemplu. ceea ce inseamna ca afacerea respectiva.

increderea initiatorului licitatiei si a participantilor la licitatie ca rezultatele acesteia sunt definitive. lichidatorul poate accepta si conventii de dare in plata cu debitorul debitorului. competenta de a solutiona diferitele forme de contestatie apartinind judecatorului-sindic. corelativ. In practica este preferata vinzarea la licitatie care. eventual. atit sub aspectul conditiilor de fond. In toate aceste demersuri de lichidare a creantelor. la licitatie este permisa. astfel ca nu poate fi atacat separat. Ambele modalitati de lichidare pot fi contestate. ca presupun costuri judiciare si timp. precum si pentru vinzarea prin negociere directa a imobilelor debitorului. in acelasi timp. ca act de vinzare-cumparare. mai ales in cazul in care singurul creditor ofera. Vinzarea la licitatie se finalizeaza printr-un act de adjudecare. lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport în care vor fi indicate. este cel evaluat impreuna cu sau in urmarea inventarului). insa. dar il si obliga sa adjudece la un prêt de minim 75% din pretul de pornire a licitatiei. unele formalitati speciale ale vinzarii. cu acordul creditorilor. In fine. procedurile de lichidare se realizeaza fie ca vinzari la licitatie. fie ca vinzari prin negociere directa. creanta sa pentru bun. certe. si vinzarea de drepturi litigioase. de unde concluzia ca creditorii nu ar trebui sa fie foarte reticenti la astfel de metode de recuperare a creantelor.2-4.lichidatorul poate recurge si la mediere. in tot sau in parte. In plus. se poate contesta atit masura lichidatorului de organizare si finalizare a licitatiei (caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. in art. oricum. De asemenea. sunt grevate. Pentru vinzarea in bloc a activelor debitorului prin negociere directa. in cazul in care debitorul debitorului nu le achita de buna voie si ca incercarea de a le recupera integral poate sa provoace daca nu pierderi debitorului. descrise şi evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună. ci numai impreuna cu licitatia sau cu masura lichidatorului. Acestea sunt : (i) vânzare prin negociere directă către un cumpărător deja identificat. Legea insolventei stabileste. cum ar fi preţul . in timp ce vinzarea prin negociere directa de finalizeaza prin incheierea unui contract de vinzare-cumparare. 118. lichide si exigibile (caz in care ar interveni. In afara de tranzactii. cit si sub aspectul formalitatilor vinzarii. un acord de vointa. cel putin un grad redus de recuperare. fara a putea sa mai fie ulterior foarte usor contestate. putind incheia tranzactii cu debitorul debitorului. lichidatorul poate propune creditorilor si unele compensatii conventionale cu debitorii debitorilor care au. cu precizarea condiţiilor minime ale contractului. in cazul vinzarii directe se poate contesta valabilitatea contractului. 131. insotita fiind de o serie de formalitati procedurale.21 alin. precizându-se şi sarcinile de care. 117. conciliere si arbitraj. Actul de adjudecare nu este. însoţit de propuneri vizând modalităţile de vânzare. cu aprobarea prealabila a judecatorului-sindic. pentru clarificarea creantelor. In schimb. depunerea creantei ca prêt sau ca o parte din prêt (ceea ce scuteste creditorul de consemnarea garantiei de particpare la licitatie. care fac aceasta metoda de vinzare greu de ales de catre lichidator. ci si licitatia in sine. analizate mai sus). tot cu acordul creditorilor. Asa cum s-a putut observa mai sus. compensatia legala). trebuie tinut cont ca acestea sunt prescriptibile. Este posibila chiar si atribuirea bunului in contul creantei. prêt care. in anumite conditii. Astfel : a) conform art. in cazul propunerii de vânzare în bloc. toate prevazute sub sanctiunea nulitatii. 117 si art. asa cum s-a vazut mai sus. asigura intrun grad destul de mare informarea creditorilor si a participantilor la licitatie si. In cazul vinzarii la licitatie. lichidatorul poate promova. Vinzarea prin negociere directa a imobilelor prespune unele formalitati complicate si inutile. calitatea de creditori dar care nu sunt neaparat reciproce.

în caz de aprobare a vânzării. cit si tranzactiile in cantitati mari (in acest caz fiind necesara parcurgerea formalitatilor de oferta publica).297/2004 privind piata de capital. lichidatorului i se permite sa incalce o negociere finalizata (practice. Astfel. Dacă adunarea generală a creditorilor aprobă raportul. propunerea lichidatorului va trebui să identifice imobilul. în condiţiile propuse în raport. 118. un ante-contract) cu primul ofertant. al ofertelor publice de valori mobiliare. atit tranzactiile in canitati mici. ceea ce este putin compatibil cu principiul libertatii de vointa si cu principiul bunei credinte. sub sancţiunea nulităţii. principiul fundamental al tranzactiilor cu valori mobiliare este acela dupa care aceste tranzactii se pot efectua in mod exclusiv pe piata de capital si cu intermedierea brokerilor. numai după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de lichidator în ziar a anunţului privind condiţiile de supraofertare. fără cumpărător identificat. ulterior aprobării de către adunarea generală a creditorilor. in mod concret. efectuate cu respectarea prevederilor legale incidente. prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliară. judecătorul-sindic va da dispoziţie lichidatorului. si supunând votului adunării generale a creditorilor propunerea de vânzare. inclusiv actiuni la . Principiul respectiv nu este aplicabil decit tranzactiilor consensuale. (ii) Regulamentul CNVM nr. e) si punerii in executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive si irevocabile. Societatile de registru si depozitarul central refuza inregistrarea unor tranzactii cu valori mobiliare care nu sunt facute cu respectarea acestor formalitati. imobilele vor putea fi vândute direct. vânzarea va putea fi făcută. organizati in societati de servicii de investitii financiare (SSIF).şi modalitatea de plată. lichidatorii sunt obligati sa apeleze la SSIF pentru a putea vinde valorile mobiliare. textul referindu-se exclusiv la faptul ca numai in cazul vanzarii valorilor mobiliare grevate de o astfel de sarcina se apelează la o societate de servicii de investiţii financiare. De altfel. în urma propunerii lichidatorului. aprobată de adunarea generală a creditorilor. (iii) vânzarea la licitaţie. 4/2005 privind tranzacţiile bursiere. intrucit legislatia pietei de capital nu este corelata cu Legea insolventei. in practica. sunt acceptate supraoferte. cu precizarea preţului minim propus. b) conform art. investita cu formula executorie (pct. al tranzactionarii pe piata de capital si. Practica este gresita. chiar si in caz de executare silita sau de lichidare. să arate sarcinile de care este grevat şi să indice pasul de supraofertare şi data până la care. In termen de 20 de zile de la prezentarea raportului. dupa caz. mai ales ca. lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor. intrucit : (i) Regulamentul Bursei de Valori Bucuresti nr. Vinzarea valorilor mobiliare poate fi o piatra de incercare pentru procedurile de insolventa si pentru lichidator. notificând propunerea administratorului special. ca efect al lichidării (pct. (ii) vânzare prin negociere directă. 9/2006 stabileste norme cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor asupra carora poarta garantii reale mobiliare. prin încheiere. art. nu si vinzarilor silite sau lichidarilor in cadrul procedurilor de insolventa. in mod aproape invariabil. să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare. Pe de alta parte. 9 ca tranzacţiile exceptate sunt transferurile directe ale dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare. Formalitatea supraofertarii este greu de justificat. 93 din Legea 85/2006 prevede ca lichidatorul poate valorifica drepturile debitorului rezultind din detinerea de actiuni la alte societati comerciale. dar in practica. nu si in cadrul procedurii de lichidare. Astfel ca. majoritatea judecatorilor-sindici dispun valorificarea actiunilor detinute de debitor in conditiile Legeii nr. f). în termen de maximum 20 de zile de la data propunerii. lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor. creditorilor cu garanţii reale asupra bunului. se considera ca si vinzarilor de valori mobiliare efectuate de lichidator in procedura falimentului li se aplica principiul intermedierii. cel putin apparent. prevede la art. titularilor unor drepturi de retenţie de orice fel şi comitetului creditorilor.

in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege. precum si a celorlalte cheltuieli de procedura. Sumele încasate din vânzări în numerar se depun de către lichidator în contul averii debitorului deschis la o unitate bancară. se vor plati mai intii cheltuileile de procedura. calculate de la data deschiderii procedurii. dupa cum urmeaza lichidatorului. ordinea de preferinta prevazuta de lege este numai de natura. În cazul valorificării activelor debitorului. iar art. ca din ratiuni sociale. in orice caz. -creditorii pot fi de acord ca un creditor care cumuleaza si calitatea de debitor al debitorului. contestatii. garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie. precum ipoteci. dupa caz. de orice fel. aceasta opereaza automat. creditorii garantati sa fie platiti in urma salariatilor. 123. in ordinea de preferinta de la art. -in cazul bunurilor asupra carora nu poarta garantii. insotit de un raport asupra fondurilor obsinute din lichidare. respectiv. judecatorul syndic poate idpune si o compensatie judiciara. iar pe de altă parte venitul obţinut (preţul de vânzare) şi TVA-ul datorat bugetului de stat. in plus. distributii care trebuie efectuate la fiecare trei luni. spre exemplu. Distribuirea sumelor rezultate din lichidare 133. lichidatorul va intomi un plan de distributie partial. dupa care se vor plait creantele inscrise in tabelul definitiv consolidate. 123. De asemenea contabilitatea va reflecta scăderea din gestiune a bunurilor vândute şi încasarea de la cumpărător a contravalorii bunurilor vândute. dupa care va fi achitata creanta al carei titular este beneficiarul garantiei. in ordinea de preferinta de la art. sa fie “platit” prin compensarea creantei sale contra debitorului. pe care il va prezenta comitetului creditorilor. lichidatorul va prevedea plata remuneratiei sale. drept transferat la cumpărător. planul de distribuire. creanta sau creantele garantate nu sunt achitate in intregime din pretul bunului asupra caruia purta garantia. acest surplus va fi distribuit catre ceilalti creditori. ori masuri asiguratorii. In plan. daca ramine un surplus dupa aceste plati. 123. contabilitatea va evidenţia pe de o parte dreptul de proprietate asupra activului vindut. acestea sunt supuse distribuitiilor partiale catre creditori. dimpotriva. atribuirea unui bun supus lichidarii in contul creantei. In cursul sau dupa efectuarea lichidarii. -in cazul in care titularii garantiilor si. astfel ca vor avea prioritate la aplicare. raportul asupra findurilor obtinute. iar recipisele vor fi predate judecătorului sindic. . evident ca. 132. 53 din Legea nr.85/2006 prevede ca bunurile instrainate de lichidator. titularii creantelor in rang preferit sunt de accord. admitind. §6. daca sunt indeplinite conditiile compensatiei legale. sunt dobindite libere de orice sarcini. au un rang al creantelor inferior. In scopul efectuarii distributiilor partiale. astfel ca nimic nu se poune. distributia se poate face catre unii creditori care nu sunt titular de garantii sau. si va propune distribuirea fondurilor obsinute din lichidare catre creditori. se vor plati mai intii cheltuielile de procedura. suspendarea: -in cazul bunurilor asupra carora poarta garantii. cu datoria fata de acesta. este de retinut ca dispozitiile art. nu si de esenta distribuirii. daca. in masura in care se incaseaza sume din lichidarea. spre exemplu.societatile comerciale cotate. fara ca prin acest efect sa se aduca atingere ordinii de preferinta. 121 deroga de la cele ale art. atunci titularii garantiei devin pentru restul de creanta ramas neachitat creditori chirografari. Sumele încasate prin instrumente bancare (ordin de plată) se depun direct în contul bancar al debitorului.

aceasta echivalând cu o favorizare a unora. dacă aceasta este persoană fizică. În cazul în care s-a prevăzut ca plata creanţelor să se facă într-un anumit procent. (ii) creanţe izvorând din acte cu titlu gratuit. cu cheltuielile şi dobânzile aferente.Daca in perioada de observatie si in perioada de reorganizare creantele rezultate din operatiunile curente ale debitorului. conform art. dupa trecerea la faliment aceste creante nu mai sunt platite pe masura scadentei. respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor. creanţele izvorâte din raporturi de muncă . cu titlu de norma generala. Prin planul de distribuire se vor prevedea atit procentul. taxele. cu dobânzile şi cheltuielile aferente. dar autorizate in prealabil de judecatorul sindic sau de comitetul creditorilor si. 123 este aplicabila cu titlu de norma generala. de către un membru al grupului de interes economic. prudenta (uneori exagerata) a creditorilor in a acorda credit sau incredere debitorilor aflati in perioada de observatie sau de reorganizare este justificata. creantele se vor achita in urmatoarea ordine : 1. creanţele reprezentând creditele. alocaţii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă. sunt platiti cu prioritate si integral (cu exceptia cheltuielilor procedurii) din fondurile rezultate din vinzarea bunurilor asupra carora poarta garantiile. fie pretul bunurilor asupra carora a purtat garantia a acoperit creanta garantata. ci sunt trecute pe tabelul creantelor. 8.121 din Legea insolventei. Nu este permisă satisfacerea diferenţiată a creditorilor din aceeaşi categorie. creanţele bugetare. deoarece legea nu le asigura un privilegiu absolut in cazul esecului planului de reorganizare. 7. inclusiv cheltuieli necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului şi plata persoanelor angajate. 9. alte creanţe chirografare. Din aceasta perspectiva. 3. Ordinea de preferinta prevazuta de art. precum şi creanţe rezultând din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii. creantele rezultate din contractele in curs de executare. sumele vor fi acordate proporţional cu suma alocată pentru fiecare creanţă din tabelul definitiv consolidat între creditorii de acelaşi rang. 2. creanţele reprezentând credite bancare. precum şi din chirii. ori după caz. toate creantele fiind chirigrafare). în următoarea ordine de preferinţă: (i) credite acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar deţinând cel puţin 10% din capitalul social. Procentul de satisfacere a creanţelor poate fi unic pentru toate categoriile de creditori sau diferenţiat pentru fiecare categorie în parte. raminind un surplus. acordate de instituţii de credit după deschiderea procedurii. prestări de servicii sau alte lucrări. sunt platite pe masura scadentei lor. creanţele reprezentând sumele stabilite de judecătorulsindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale. urmind a beneficia de privilegiul crentelor rezultate din continuarea procedurii. timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin Legea procedurii insolvenţei. cit si suma alocată pentru fiecare creanţă. creanţe subordonate. cele rezultate din operatiunile neobisnuite ale acestuia. . cele rezultate din livrări de produse. Titularilor de creanţe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina îndestulare a titularilor de creanţe din categoria ierarhic superioară. creanţele reprezentând sumele datorate de către debitor unor terţi în baza unor obligaţii de întreţinere. 5. respectiv. in cazurile in care fie nu exista garantii (in acest caz. fie creditorii garnatati au fost de acord cu modificarea ordinii de preferinta. Astfel. Dar acest privilegiu este primat de privilegiul creditorilor beneficiari de garantii care. în detrimentul celorlalţi. 4. 6.

chiar si in cazul in care acestea sunt formulate doar cu scop sicanatoriu. Pentru creditorii cu creanţe înscrise în tabelul de creanţe. In mod evident.Cu ocazia distribuirii parţiale se vor consemna următoarele sume: (i) sume proporţionale datorate creditorilor ale căror creanţe sunt supuse unei condiţii suspensive care nu s-a realizat încă. datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtător şi care au originalele titlurilor. (ii) sume proporţionale. de raportul final de activitatea si de situatiile financiare finale. Asa cum rezulta din art.) şi micşorarea disponibilităţilor băneşti la bancă. intr-o sedinta cu lichidatorul. Si aceasta distributie poate fi contestata si. cu debitorul şi cu creditorii. nu orice creditor poate contesta distributiile partiale. care ar trebui dispusa numai in cazuri de ilegalitati vadite. prin sentinţă. Inchiderea procedurii are loc. respective. Creditorii care sunt déjà platiti in intregime nu mai pot contesta distributia si. toate contestaţiile. iar eventualul surplus de bunuri sau creante ale debitorului a fost partajat intre actionarii acestuia. dar nu le-au prezentat. şedinţă în care se vor soluţiona deodată. într-un cont special de depozit. Formularea contestatiei nu suspenda distributia. majoritatea practicienilor in insolventa suspenda distributiile din proprie initiativa. ci numai creditorii indreptatiti sa participe la procedura. nu mai pot nici sa ceara suspendarea distributiei. dar fara drept. imediat ce sunt notificati cu contestatia. etc. Contestatorul are dreptul sa ceara judecatorului-sindic si suspendarea distributiei. ceea ce este ilegal. eventualele fonduri nereclamate au fost consemnate la o banca. 122 alin. sau cu creanţe sub condiţie suspensivă şi care au luat parte la distribuire. comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori poate formula contestatie la raportul lichidatorului care insoteste planul de distributie. masura punind creditorii in postura de a astepta solutionarea contestatiilor. 130. buget. insa. cărora li s-au alocat sume numai parţial. Creditorii inscrisi provizoriu in tabel si cei care au creante sub conditie pot contesta planul de distributie numai in cazul in care nu li s-au provizionat sume proportionale cu creanta lor. Distribuirea propriuzisa este efectuata dupa ce toate contestatiile vor fi fost solutionate. sumele cuvenite vor fi păstrate la bancă. precum si la planul de distributie in sine. până la clarificarea situaţiei. Aceasta este insotita de propuneri in vederea inchiderii procedurii. pentru evitarea produceii unor pagube inevitabile. dupa ce raportul final va fi fost aprobat. (iv) rezerve destinate să acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului. La inchiderea lichidarii se efectueaza distribuirea finala. deci. contestatie care trebuie depusa in termen de 15 zile de la afisarea planului de distributie si care trebuie solutionata de judecatorul-sindic in termen de 20 de zile de la afişare. . Înregistrarea în contabilitatea debitorului a plăţii creanţelor se face prin scăderea obligaţiei faţă de terţi (furnizori. (iii) sume proporţionale. urmind a li se da dstinatia prevazuta de art.3-4 din Legea insolventei. datorate creanţelor admise provizoriu. Desi masura suspendarii este o masura exceptionala. suspendata.

Inchiderea procedurii poate fi pronuntata. precum si de interdictia debitorului care a fost supus unei procedurii de reorganizare judiciara de a mai cere inca o data reorganizarea in cei 5 ani ulteriori inchiderii procedurii. Procedura insolventei se finalizeaza prin sentinta de inchidere a procedurii. In cazul in care activele sau fondurile debitorului nu exista sau sunt insuficiente pentru acoperirea “cheltuielilor administrative” (este vorba. judecatorul-sindic revoca hotarirea de deschidere a procedurii). intrucit ii va fi lipsind situatia premisa. in 5 situatii diferite : (i) insuficienta fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor administrative ale procedurii. spre exemplu. atributiile prevazute de Legea insolventei. (ii) executarea cu succes a planului de reorganizare. de cheltuielile procedurii). cit si administratorul judiciar sau lichidatorul se dezinvestesc de intreaga procedura a insolventei fata de debitorul respectiv. . Nici unul dintre efectele deschiderii procedurii si nici unul dintre litigiile specifice procedurii insolventei nu supravietuiesc inchiderii procedurii. dupa deschiderea procedurii la cererea debitorului (in acest caz. Exista.Subcapitolul V Inchiderea procedurii 134. (v) neinregistrarea nici unei creante la masa credala. in realitate. chiar inaintea finalizarii lichidarii. Este cazul. atit judecatorul-sindic. al transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase in surplus dupa faliment in patrimoniul asociatilor debitorului societate comerciala (radiata ca efect al inchiderii procedurii) sau al stingerii datoriilor prin disparitia debitorului persoana juridica ori prin descarcarea de datorii a debitorului persoana fizica. Acest gen de procese sunt posibile numai datorita existentei procedurii insolventei deschise fata de debitor si numai pe perioada de existenta a acesteia. conform Legii insolventei. inchiderea procedurii genereaza si unele efecte patrimoniale specifice. unele efecte ale insolventei care se perpetueaza in timp dincolo de inchiderea procedurii. respectiv. posibile doar pentru ca fata de debitor a fost anterior deschisa procedura insolventei. 135. (iii) terminarea lichidarii si a tuturor distributiilor in caz de faliment. Actiunea in raspundere contra administratorilor sau contra asociatilor cu raspundere nelimitata ai debitorului persoana juridica nu mai poate fi continuata dupa inchiderea procedurii. insa. Pe de alte parte. Este vorba despre decaderile si interdictiile profesionale consecutive inchiderii procedurii. (iv) acoperirea intregii mase credale. inchizind procedura. Dupa inchiderea procedurii. ei nemaiavind nici una dintre competentele si.

ci numai daca. Inchiderea procedurii pentru terminarea lichidarii si a distributiilor catre creditori este modalitatea obsinuita de inchidere a procedurii. exista cazuri in care toate activele debitorului au fost vindute. 4 din Legea insolventei. Pe de alta parte. indiferent daca a fost vorba de o procedura care s-a limitat la perioada de observatie sau care a trecut in faza de faliment. spre exemplu. 4 din Legea insolventei. fiind deopotriva aplicabila si persoanei fizice. Dar este util ca procedura sa nu se inchida imediat in aceste cazuri. si in aceasta situatie. X. dar procedura continua. adica. ceea ce reprezinta o evident incalcare a principiului celeritatii procedurii. inclusiv. 131. Ca urmare a inchiderii procedurii. din fondul de lichidare prevazut de art. intreprinderea debitorului redevine o intreprindere normala. intr-un termen de 5 ani ulterior. intrucit partile si participantii la procedura nu mai pot fi repusi in situatia anterioara. intrucit reorganizarea chiar a avut ca scop supravietuirea debitorului. ceea ce inseamna ca fondurile debitorului sunt insuficiente. astfel ca a dispus plata acestor fornduri necesare arhivarii din fondul de lichidare prevazut de art. toti banii obtinuti au fost distribuiti catre creditori. daca nu exista externalizari anterioare de active care sa poata fi anulate si nici asociati sau conducatori ai debitorului persoana juridica pasibili de actiunea in raspundere. In cazul inchiderii procedurii pentru situatia prevazuta de art. ca s-au efectuat distributii catre creditori. lichidatorul va arata ca debitoruri nu dispune de fonduri urmaribile. Formalitatile inchiderii procedurii in acest caz (pentru care trimit la Cap. Daca s-a inchis procedura fata de o persoana fizica pentru acest motiv si nu exista caz de frauda. insa. ca inchiderea procedurii pentru insuficienta fondurilor nu este limitata la persoana juridica. procedura poate fi totusi inchisa. chiar daca fie nu s-a trecut la faliment inca. . debitorul persoana juridica este radiat. pentru ca acesta sa nu fie contaminat de astfel de societati. din varii motive. din punct de vedere cantitativ. este o situatie de exceptie. Chiar daca o astfel de contestatie sau o astfel de cale de atac a fost admisa. ca arhivele debitoarei trebuie depozitate si pastrate in conditii de siguranta si ca exsita societati comerciale care preiau cu plata documente ale unor foste persoane juridice. iar modificarile aduse prin plan creantelor anterioare deschiderii procedurii sunt ireversibile. pentru motivul ca debitorul sau alte persoane interesate au formulat una sau mai multe contestatii sau una sau mai multe cai de atac contra uneia dintre hotaririle judecatorului sindic. fata de care de altfel se deschide procedura simplificata de faliment si fata de care exista imperativul eliminarii rapide din mediul de afaceri. cheltuielile procedurii pot fi acoperite. dupa caz. dupa terminarea 192 Prin sentinta comerciala nr. dar cheluileile de procedura ulterioare efectuarii distributiilor nu mai pot fi acoperite din fondurile debitorului192. pentru acoperirea cheltuielilor de procedura. Personalitatea juridica a debitorului se pastreaza. Debitorul. ca Arhivele Nationale si Casa de Pensii Cluj au refuzat praluarea arhivelor debitoarei. mai ales pentru faptul ca. care i-au incasat cu buna stiinta. prin raportul sau de 60 de zile sau.procedura insolventei se poate inchide in orice stadiu. in masura in care exista disponibil. este complet inutila. fiind mult mai rar intilnita in practica decit inchiderea procedurii pentru insuficienta fondurilor debitorului. O continuare a procedurii. In mod obisnuit. Daca o reorganizare judiciara s-a incheiat cu succes. debitorul va fi descarcat de datoriile anterioare deschiderii procedurii. spre exemplu (fostii) creditorii nu mai pot fi obligati sa restituie ceea ce au primit cu buna credinta in cadrul distribuirilor partiale sau finale. aceasta modalitate de inchidere a procedurii este proprie societatilor fantoma. nu va mai putea face insa o noua cerere de reorganizare. prin perpetuarea formalitatilor de inchidere. A se observa. Tribunalul Cluj a constatat ca toate activele debitoarei au fost vindute. desi.6007/C/2006 (nepublicata). fie s-au efectuat unele vinzari si distributii de fonduri. Falimentul) sunt excesiv de complicate si indelungate. de 30 de zile. Cu unele exceptii limitate. personalitatea sa juridica incetind ca urmare a inchiderii procedurii. judecatorul sindic va constata indeplinirea tuturor obligatiilor asumate in planul confirmat si va inchide procedura printr-o sentinta.

scrupulozitatea exagerata a legiuitorului in acest caz de inchidere a procedurii. tot astfel ar trebui sa i se permita debitorului sa isi continue afacerea dupa ce se va fi constatat ca si-a achitat toate datoriile. Inclusiv evaluarea. 133 din Legea insolventei reglementeaza ipoteza in care creantele contra debitorului au fost complet acoperite prin distributiile efectuate in cursul procedurii. In sectiunea 8 (Inchiderea . odata cu dovada efectuarii distributiei finale si a intocmirii situatiei financiare finale. in stare de co-proprietate. nu e necesara mobilizarea de fonduri pentru a finanta preluarea decit in masura necesara depasirii pretului sau conditiilor de plata oferite de competitorii acestuia). In orice caz. inclusiv onorariul administratorului judiciar sau al lichidatorului si creantele rezultate din continuarea procedurii). oricit de avansata ar fi. plati subrogatorii sau alte mijloace de dobindire a creantelor contra debitorului. numai pe calea recursului prevazut de art. nu isi mai pune in dificultate creditorii si nu mai contamineaza cu insolventa mediul sau de afaceri. debitorul persoana juridica isi pierde personalitatea juridica si. Un astfel de creditor va avea la indemina toata informatia relativa la debitor. licitatie). toate creantele contra unui astfel de debitr se sting prin extinctia personalitatii juridice. 12 din Legea insolventei. controlul asupra activitatii acestuia si avantajul competitiv al creantei care poate fi depusa ca prêt (creditorului interesat sa participe la licitatie nu ii este necesara garantia de participare la licitatie si. dar fara a se mai trece prin formalitatile complicate ale inchiderii procedurii pentru terminarea lichidarii. mai ales ca. ceea ce legitimeaza. poate sa orchestreze o preluare ostila a debitorului in aceasta maniera. in urma acoperirii tuturor creantelor debitorului. Creditorul in cauza poate determina inchiderea procedurii prin simplificarea si scurtarea la maxim a lichidarii. in calitate de unic creditor va putea fie sa ceara sa i se atribuie in contul creantei acumulate totalitatea sau o parte a activelor debitorului. si in acest caz. daca asociatii sau actionarii decid astfel prin hotarire a adunarii generale (si daca legea nu le-o interzice expres). Un tert care ajunge sa acumuleze. totusi.distributiilor. din moment ce totalitatea sau majoritatea creantelor sunt detinute de cel interesat in preluare. in acest caz. prin inchiderea procedurii. A se observa ca. ca valoare. desi debitorul ar putea avea interesul sa isi continue afacerea. inclusiv ca ansamblu in stare de functionare. de lege lata. creditorii fata de care s-au efectuat plati totale sau partiale nici nu mai au calitatea de creditori indreptatiti sa participe la procedura. ar ramine un surplus de bunuri sau creante. Contestarea hotaririi de inchidere a procedurii este posibila. De altfel. intrucit. Asa cum lichidarea voluntara poate fi reversibila. intr-o anumita masura. daca debitorul sau un tert achita toate creantele contra debitorului. Si in acest caz se poate inchide procedura. in plus. fie sa se continue procedura. acestea din urma intrind in patrimoniul asociatilor sau actionarilor debitorului. Legea prevede radierea chiar si in cazul in care. in consecinta. urmind a prelua activele debitorului prin oricare dintre modalitatile de lichidare (negociere directa. procedura ar trebui inchisa. inchiderea procedurii in acest caz presupune ca masa credala nu a fost in totalitate acoperita. In mod normal. poate deveni inutila. deci unii creditori vor fi prejudiciati prin efectul stergerii creantelor lor ramase neacoperite prin distributiile efectuate in cadrul procedurii. inclusiv cele rezultate din procedura (cheltuielile de procedura. 136. preluarea ostila in acest mod poate fi si la indemina unui creditor care detine doar majoritatea creantelor contra debitorului. ipoteza prevazuta de art. 133 din Legea insolventei este foarte similara ca efecte cu lichidarea voluntara reglementata de Legea societatilor comerciale. prin cesiuni de creanta. Practic. Legea prevede radierea debitorului si in acest caz. procedura se poate inchide. Daca s-a deschis procedura la cererea unuia sau mai multor creditori. prin acoperirea in totalitate a datoriilor sale. Art.

din moment ce debitorul va figura ca parte in recurs (sau in calea de atac extraodinara). organele procedurii. ca nu s-au epuizat in procedura toate mijloacele de recuperare a creantelor lor (creditori chirografari) sau a valorii reziduale a actiunilor lor. precum si orice alte chestiuni ce tin de procedura insolventei astfel redeschisa. ca lichidarea s-a efectuat la o valoare mai mica decit cea de piata. atit judecatorul-sindic. debitorilor sau asociatilor cu raspundere nelimitata etc. conform art. chiar si o asociatie sau o societate fara personalitate juridica. se pune problema cine va reprezenta debitorul in recurs. si sentinta de inchidere a procedurii este pasibila de cai de atac extraodtinare (contestatie in anulare. Fosta Lege nr. O solutie la aceasta dilema ar putea fi textul art. in cazul debitorului persoana fizica. este atacabila cu recurs. sa rejudece cauza relativa la inchiderea procedurii. Daca efectul inchiderii procedurii este radierea debitorului persoana juridica si hotarirea de inchidere a procedurii este executorie. Mai delicata este chestiunea supravieturii debitorului in eventuale cai de atac care ar urma sa fie solutionate dupa inchiderea procedurii. intrucit el este incompatibl. evident. 12 alin. cind recursul poate fi formulat doar de partile sau intervenientii in interes propriu in acea procedura. cu exceptia cazului in care procedura s-a inchis in urmarea unei proceduri contencioase. Dupa inchiderea procedurii. sunt dezinvestite. sentinta de inchidere a procedurii. Intr-adevar. cum ar fi actiunea in anulare sau actiunea in raspundere contra conducatorilor debitorului persoana juridica.2 C. Daca recursul a fost admis si s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare. inchiderea procedurii are ca principal efect disparitia debitorului persoana juridica si. mai ales cind recursul este formulat chiar de catre debitor. judecatorul-sindic care a pronuntat sentinta de inchidere a procedurii este definitiv si irevocabil dezinvestit de cauza. debitorul poate fi reprezentat in recurs de fostul lichidator. Cum si aceasta hotarire a judecatorului-sindic este executorie. In baza art. asa cum am spus mai sus.64/1995 reglementa atit de o opozitie la inchiderea a procedurii.. extinctia creantelor contra acesteia sau. conform caruia oricine poate sta in judecata ca pirit. Desi problema este lipsita de o reglementare expresa. De regula. cit si administratorul judiciar sau lichidatorul. atunci inseamna ca in recurs (si. cu atit mai mult. corelativ. macar pentru necesitatile procedurii.pr. Sentinta de inchidere a procedurii este definitiva si executorie.procedurii) din actuala Lege a insolventei nu se mai face vorbire de nici o modalitate speciala de contestare a sentintei de inchidere a procedurii. cit si de un recurs la hotarirea de inchidere a procedurii. De aici concluzia ca . pentru ca nu mai are personaliate juridica. creditorii chirografari sau actionarii debitorului sunt persoane interesate sa se opuna prin recurs la inchiderea procedurii considerind. 12 din Legea insolventei. Recursul poate fi introdus de orice persoana interesata. 41 alin. 137. Totusi. daca are un organe proprii de conducere. in aceleasi conditii ca si cele aplicabile hotariririlor obsinuite propuntate de judecatorul-sindic in procedura insolventei. actiunea in raspunderea contra fideiusorilor. descarcarea de datorii. intr-o cale de atac extraodinara) debitorul este déjà ”oficial decedat”. “ramasite” ale fostei persoane juridice supravietuiesc inchiderii procedurii. iar administratorul judiciar/lichidatorului este dezinvestit. Sentinta de inchidere a procedurii este executorie si nu poate fi suspendata de instanta de recurs. care impun ca un debitor aflat in procedura insolventei (faptul ca s-a exercitat un recurs si acesta este pe rol demonstreaza ca procedura insolventei nu s-a stins inca in mod irevocabil) sa fie reprezentat de catre administratorul judiciar sau de catre lichidator. revizuire). fiind supusa recursului. cu observarea conditiilor specific de exercitiu al acestora.2 din Legea insolventei. consider ca sunt aplicabile normele generale si principiile procedurii civile. Consider ca.civ. spre exemplu. ca si orice hotarire a judecatorului sindic. Or.

Chiar daca scopul procedurii este acoperirea creantelor. 133 lit. Inchiderea procedurii antreneaza. I. Dar Legea insolventei a ales sa se dizintereseze de aceasta creanta. Numai in cazul inchiderii procedurii ca urmare a neinscrierii in tabelul creantelor a nici unei creante contra debitorului sau ca urmare a succesului unui plan de reorganizare personalitatea juridica a debitorului se pastreaza. dispozitii exprese sau principii ale legii au permis actionarilor sa se considere creditori in cadrul procedurii. pentru ipoteza exceptionala a existentei unui surplus dupa lichidare. Este un paradox al procedurii. s-a acoperit integral valoarea masei credale plus cheltuielile de procedura in sens larg. precum si creantele sub conditie. O lichidare de active din patrimoniul falitului efectuata dupa ce. daca sunt indeplinite conditiile acestei actiuni. in baza art. Asa cum s-a aratat si in Cap. Dar dezideratul acoperirii creantelor contra debitorului nu este numai un scop al procedurii. nu mai participa la procedura. lasind problema eventualei desocotiri pe seama (fostilor) actionari si prevazind. disparitia personalitatii juridice a debitorului. atunci opereaza transferul dreptului de proprietate asupra surplusului lichidarii la asociatii sau actionarii debitorului. din lichidarile precedente. Daca. Legea insolventei nu mai include. de regula. actionarii intre creditorii debitorului insolvent. nu antreneaza de plin drept si stingerea obligatiei de garantie sau a obligatiei solidare (art. 2 din Legea insolventei fixeaza ca scop al procedurii acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa. ramine un surplus de fonduri sau de bunuri. dupa plata catre creditorii inscrisi in tabelul definitiv consolidat a totalitatii creantelor acestora. in baza raportului final de lichidare. prin descarcarea de datorii.a) din Legea insolventei. Creantele respinse ca tardive.a) din legea insolventei. in urma finalizarii lichidarii.) din Legea insolventei. si acest enunt contradictoriu poate fi demonstrat. stingerea datoriei principale. in urma lichidarii. astfel ca procedura poate continua exclusiv pina la acoperirea creantelor inscrise in tabelul definitiv consolidat.unele efecte ale procedurii insolventei supravietuiesc inchiderii acesteia. asa cum am argumentat in Cap. Unele solutii doctrinare si jurisprudentiale aferente lichidarii voluntare sunt aplicabile prin analogie si situatiei prevazute de art. Lichidarea nu este un scop in sine. Extinctia personalitatii juridice antreneaza si stingerea datoriilor debitorului.137 alin. asa cum. transferul dreptului de proprietate asupra acestuia la actionari.3 din Legea insolventei). iar asociatii sau actionarii debitorului persoana juridica solicita in termen aceasta. este si nelegala si lipsita de sens. 64/95 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. dar. VII. 133 lit. motiv pentru care fostii creditori au la indemina o actio de in rem verso contra acestora. acesta va fi repartizat asociatilor sau actionarilor debitorului. Descarcarea de datorii nu opereaza in cazul in care debitorul persoana fizica s-a facut vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori de transferuri frauduloase. Partajul intre actionari al acestor bunuri ramine o problema nesolutionata in lege. 133 lit. Procedura nu poate fi mentinuta in vigoare doar pentru a astepta consolidarea creantelor conditionate. acest partaj este nesolutionat in Legea societatilor comerciale. insa. ramine un surplus de bunuri sau fonduri care ar urma sa fie repartizate asociatilor. Daca exista surplus de lichidare. In ciuda principiului accesorium sequitur principalem. art. ca orice paradox. pentru cazul in care. de altfel. in conformitate cu art. daca aceasta nu s-a indeplinit pina la inchiderea procedurii. desi acestia se pot considera creditori pentru valoarea reziduala a actiunilor lor. precum si a obligatiilor de garantie sau a celor solidare (inclusiv a actiunilor de regres). Bunurile respective trec la actionari in co-proprietatea acestora. organele procedurii au indatorirea de a nu prejudicia . ci si o limita a acesteia. Inchiderea procedurii falimentului fata de debitorul persoana fizica provoaca descarcarea de datoriile anterioare deschiderii procedurii a acestuia. In evolutia sinouasa a fostei Legi nr. Efectul extinctiv poate sa duca la o imbogatire fara just temei a asociatilor sau a actionarilor societatii radiate.

sent. creantele sub conditie sau creantele contestate. inseamna ca urmeaza a i se aplica acelasi regim juridic. aceasta obligatie este.6007/C/2006. Arhivarea documentelor debitorului (esentiala pentru fostii angajati ai debitorului. singura solutie o reprezinta darea in pastrare a acestor documente catre societatile specializate de arhivare. eventual. la momentul raportului final si respectiv distributiei finale. Intrucit o creanta constestata si. procedura de lichidare va continua si sumele rezultate se vor depune intr-un cont. se impune. precitata. 4 din Legea insolventei si gestionat de UNPIR194. In orice caz. nr. este riscant ca procedura sa fie inschisa fara ca documentele societatii falite sa aiba asigurata arhivarea. Bunurile. ci vor trece in proprietatea asociatilor/actionarilor. pana la lamurirea situatiei acestor creante (de exemplu solutionarea irevocabila a contestatiei impotriva unor creante) sau pina la consolidarea lor. insa. iar Casele de Pensii refuza sa le preia din lipsa de spatiu si de dispozitii legale. o obligatie a practicianului in insolventa. prin ordinea instituita de art. la cererea acestora. constituit conform art. In cazul in care nu exista fonduri sau active vandabile ale debitorului sau acestea nu sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de procedura. lichidatorul va trebui sa provizioneze sumele necesare platii operatiunii de arhivare. beneficiaza de dreptul la provizionarea unor sume rezultate din lichidare. cu ocazia distribuirii partiale. fondurile sau creantele in surplus.127 pct. insa. . care pot fi trecute pe tabel cu titlu de creante admise provizoriu. o creanta aflata sub conditie. Asa cum rezulta din unele jurisprudente193. Daca. In aceste cazuri. 133. 129 alin. acorda prioritate atribuirii catre asociati/actionari. Acesta este unul dintre motivele pentru care actionarii au dreptul de a se opune prin cai de atac inchiderii procedurii.drepturile patrimoniale ale asociatilor/actionarilor debitorului falit prin efectuarea de acte de lichidare. exista creante aflate inca sub conditie. intrucit aceste documente stau la baza dosarului de pensionare sau a altor drepturi sociale de securitate sociala) poate fi considerata un efect al inchiderii procedurii si. In astfel de cazuri. In urma efectuarii actelor de lichidare. atunci se va putea apela la fondul de lichidare. Cluj. Creantele admise numai provizoriu. 1 si 3 din Legea insolventei. in acelasi timp. inainte de distributia finala. din moment ce societatea falita va disparea ca urmare a lichidarii iar societatea de arhivare nu va mai avea partener contractual. XVII. In cazul in care fondurile debitorului sunt insuficiente pentru acoperirea acestor cheltuieli. deschis la dispozitia asociatilor/actionarilor (art. a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile. 193 194 Trib. precum si creantele nescadente. la cererea reprezentantului acestora. atunci acestea urmeaza a fi suportate din fondul de lichidare. provizionarea sumelor cuvenite creantelor supuse unei conditii suspensive care nu s-a realizat inca sau creantelor admise provizoriu. acestea nu vor participa la ultima distributie de fonduri (art. practic. din lipsa de spatiu.com.b). arhivarea poate sa insemne o cheltuiala de procedura destul de inseamnata. existente in patrimoniul debitorului dupa acoperirea intregii mase credale. intrucit societatea de arhiva va impune plata anticipata a intregului tarif de arhivare. 133 lit. intrucit Arhivele Nationale refuza sa preia astfel de documente.3 din Legea insolventei). conform art. lichidarea completa a activului si atribuirea catre asociati/actionari a sumelor reziduale fiind ultima solutie. Procedura efectuarii platilor din acest fond este rezumata in cap. dificil sau imposibil de executat. cu titlu de cheltuiala de procedura. trecut pe tabel cu titlu provizoriu este. nu se mai lichideaza. in conditiile in care se considera prejudiciati prin modul in care se va fi derulat procedura. Legea insolventei. De aceea. In lipsa unei astfel de cereri.

publicate si in Romania195. Falitul fraudulos nu poate dobindi calitatea de avocat sau de practician in insolventa. de Proiectul optim 2003. prin urmare. Restricţiile consecutive inchiderii procedurii falimentului impuse debitorului individual sau administratorilor persoanei juridice falite pot fi stabilite dacă falimentul a fost declarat “culpabil”. sunt necesare achitarea debitorilor de datoriile rămase neacoperite si limitarea restricţiilor impuse debitorului sau administratorului acestuia în cadrul unui faliment scuzabil. sunt excluşi din orice profesie comercială sau industrială. intrucit este nedemn de a exercita o astfel de profesie. Acest lucru poate crea un stigmat. In Grecia. fie de natură penală. astfel că pot solicita o finanţare de la bancă şi pot porni din nou o afacere pe cont propriu. Pentru aceasta. Inchiderea procedurii antreneaza interdictii si decaderi in defavoarea debitorului persoana fizica sau a conducatorilor debitorului persoana juridica. dar infractiunea s-a savirsit cu prilejul unei proceduri de insolventa sau infractorul s-a folosit de functia detinut in cadrul structurii functionale a debitorului persoana juridica pentru a savirsi infractiunea respectiva. faliţii pot obţine o scrisoare de referinţă de la un administrator judiciar. întrucât aceste restricţii crează un mediu care împiedică întreprinzătorii să ia un nou start. inclusiv in Romania. latura “civilă” a falimentului trebuie mentinuta independentă de consecinţele penale pe care le pot antrena anumite acte ale debitorului falit. Legile privind falimentul impun. în cazurile de faliment de bună-credinţă (bona fide). fie de natură pecuniară. debitorul sau administratorul vor fi supuşi măsurii restrictive sau descalificării cu privire la administrarea activelor altei persoane şi reprezentarea sau administrarea oricăror altor persoane pe o perioadă medie de 5 ani. în funcţie de gravitatea faptelor şi prejudiciului. Majoritatea sistemelor judiciare ale statelor membre ale UE impun anumite restricţii.138. atunci se poate dispune descalificarea profesionala. măsurile mai restrictive nu sunt automate. Distincţia între falimentul onest şi bancruta frauduloasă este esentiala. numai legislaţia din Marea Britanie si cea din Grecia includ. În restul UE. întreprinzătorii faliţi îşi pierd imediat capacitatea de a face acte de comerţ şi. precum si de rapoartele acolo citate. In Belgia. În acest caz. 195 Este vorba. . restricţii. anumite restricţii pot fi considerate excesive şi împiedică întreprinzătorii să ia un nou start. spre exemplu. daca s-a savirsit o alta infractiune decit cea care poate antrena direct decaderea sau interdictia. În Olanda. in principal. este necesar ca instanţa să considere că un nou început « nu pune în primejdie comunitatea generală ». printr-o lege din septembrie 2002. au acţionat împotriva intereselor creditorilor sau au cauzat intenţionat falimentul societăţii. De asemenea. Cei in cauza. dar numai daca acestia se fac vinovati de infractiuni corelative falimentului. debitorilor sau administratorilor ori anumite interdicţii de a desfăşura anumite activităţi sau de a fi numiţi în anumite funcţii. restricţii. descalificări sau interdicţii asupra celor supuşi procedurilor de faliment. ci sunt impuse de instanţe. Pe de alta parte. ca pedeapsa penala complementara. de genul bancrutei frauduloase. de obicei. Printre Statele Membre ale UE. Cu toate acestea. pentru ca faliţii oneşti sa nu fie stigmatizaţi prin asocierea cu cei incorecţi. descalificări şi interdicţii automate. s-a permis expres tribunalelor sa atribuie « scuzabilitate » faliţilor de bună-credinţă care au eşuat datorită conjuncturilor economice nefaste. în prezent. nu mai pot fi fondatori sau administratori de societati comerciale daca s-au facut vinovati de bancruta frauduloasa sau de gestiune frauduloasa cu ocazia unei proceduri de insolventa. Pentru a permite acel „nou inceput” despre care se vorbeste frecvent in rapoartele exepertilor in insolventa. Aceste restricţii pot fi justificate atunci când debitorul sau administratorii individuali au comis o fraudă.

caz in care vorbim de asa-numita “cautiune reala”. ceea ce le permite acestora să reintre. reglementarea falimentului din SUA nu impune nici o restricţie asupra administratorilor sau întreprinzătorului individual după descarcarea de datorii. Aceasta intrucit in dreptul comercial co-debitorul si fideiusorul sunt prezumati a se fi obligat solidar cu debitorul principal (art. numai in cazul in care debitorul ar fi insolvabil sau in cazul in care urmarirea altui fideiusor nu ar fid at rezultate. daca creanta principala indeplineste conditiile de admisibilitate pentru deschiderea procedurii fata de debitorul principal. Fideiusiunea obisnuita este o garantie personala. cu exceptia cazurilor de frauda.) si. Dar creditorul beneficiar . accesorii creantei principale si. or. ci si sa ceara. consta in adaugarea la gajul general al creditorilor chirografari conferita de patrimoniul debitorului principal a gajului general al creditorilor chirografari conferita de patrimonial fideiusorului. de un aval. conferind creditorului o creanta contra fideiusorului. va putea nu numai sa se inscrie la masa credala a oricaruia dintre debitorul principal. cit si beneficial de diviziune. Dar tertul garant poate conferi creditorului si o garantie reala asupra unui bun individual determinat din patrimoniul sau. in consecinta. care este conditionata in dreptul civil (fideiusorul poate invoca atit beneficial de discutiune. a co-debitorului sau a fideiusorului apartine creditorului. procedura se poate deschide numai daca exista o creanta contra debitorului si. Fideiusiunea propriu-zisa. Alegerea intre a cere insolventa debitorului principal. pentru una si aceeasi creanta fata de debitorul principal (sau fata de un debitor dintre mai multi co-debitori). asociati cu raspundere nelimitata 139. in timp ce in dreptul commercial este neconditionata (beneficiul de discutiune sau cel de diviziune sunt anihilate de prezumtia de solidaritate cu debitorul principal. neglijenţă gravă sau conduită greşită intenţionată ce a condus la faliment. Un creditor care beneficiaza de o fideiusiune. În general. fideiusor sau co-debitor solidar aflat in procedura de insolventa. singura limitare a acestei optiuni fiind aceea de a nu se depasi cuantumul creantei prin recuperari de la mai multi debitori. lichida si exigibila de minim 30 de zile sis a aiba o valoare mai mare sau egala cu valoarea-prag. ca garantie. aceasta indeplineste conditiile de admisibilitate pentru deschiderea procedurii). 42 C. creditorul beneficiar al acesteia nu va putea cere deschiderea procedurii fata de tertul garant (intrucit el nu are o creanta contra tertului garant. cu conditia ca creanta sa fie certa.com.Codul comercial al SUA prevede descarcarea totala de datorii. Subcapitolul VI Raspunderea pentru insolventa Sectiunea I Debitori solidari. ci un drept real. de un gir sau de solidaritatea pasiva a doi sau mai multi debitori. inseamna ca si obligatia de garantie sau co-obligatia este prezumata a indeplini aceste conditii. prezumtie care poate fi rasturnata numai prin clauza expresa in contract). practic. creditorul avind dreptul sa il urmareasca pe fideiusor). in plus. fideiusori. fata de fideiusor sau co-debitor deschiderea procedurii insolventei. liber în afaceri noi. Drepturile creditorului izvorite din “cautiunea reala” sunt drepturi reale.

a primit o plată parţială pentru creanţa sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanţa înscrisă în tabelul de creanţe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă. în toate acţiunile cu debitorii. care vor fi reînscrise ca fonduri în averea debitorilor. in aceste cazuri (art.2 si. pentru intreaga valoare a creantelor lor. al creditorului. pentru a face posibilă realizarea garanţiei sale. Un codebitor sau un fidejusor. înainte de înregistrarea unei cereri de admitere. 140. creditorii conserva actiunile lor contra co-debitorilor si a fidejusorilor. Desi creanta in sine se modifica ireversibil ca urmare a confirmarii palnului. dar preţul obţinut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului. intrucit permite supravietuirea unei obligatii de garantie in limitele sale initiale. art. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului. Daca s-a confirmat un plan de reorganizare. 111 din Legea insolventei) textul legal citat deroga de la principiul accesorium sequitur principalem. va fi trecut în tabelul de creanţe cu suma pe care a plătit-o creditorului. Raspunderea asociatilor cu raspundere nelimitata pentru datoriile societatii insolvente poate interveni in mai multe modalitati. proporţional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat. ci numai prin acordul expres. în numerar sau în bunuri. chiar si in caz de stingere sau reducere a cunatumului obligatiei principale196. . chiar daca au votat planul. creditorul comun are dreptul de a cere să i se plătească. derivate din dispozitii exprese ale Legii societatilor comerciale si ale Legii insolventei. până cind aceasta va fi complet acoperită. 71 din Legea insolventei. garantia aferenta creantei nu se stinge si nici nu se modifica prin plan. 70 din Legea insolventei. o creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorilor cu valoarea nominală. A se observa ca. sa se inscriee la masa credala intr-o procedura de insolventa deschisa fata de tertul garant. un creditor care. care este îndreptăţit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită. Potrivit art.3 dispune ca “descărcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descărcarea de obligaţii a fidejusorului sau a codebitorului principal”. creantele si drepturile creditorilor se modifica astfel cum se prevede in plan. Codebitorul sau fidejusorul debitorului. până la achitarea integrală a creanţei sale. 70 din Legea insolventei. Potrivit art. 196 A se observa ca Legea insolventei repeat astfel de derogare si in cazul descarcarii de datorii a debitorului persoana fizica. in baza art. Art. prealabil si dat in aceeasi forma in care este facuta conventia de garantiei. va depăşi totalul sumei care îi este datorată. 141. care pentru asigurarea regresului său are asupra bunurilor acestuia un drept de garanţie. De altfel. concură la masa credală. scăzându-se din suma ce este datorată. respectiv. până ce creditorul nu a fost deplin satisfăcut. In cazul intrarii in faliment dupa confirmarea unui plan de reorganizare. mai putin cota incasata in timpul reorganizarii (art. Modificarea acestor creante este ireversibila.102 alin. În acest caz. rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitată. titularii acestor creante vor putea participa la distribuiri numai cu valoarea creantelor prevazute in programul de plati. precum si din principii ale dreptului societatilor comerciale.110 din Legea insolventei). acesta va trebui să restituie sumele primite în plus. Nici o reducere a sumei creanţei prevăzute în tabelul de creanţe nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creanţe ale debitorilor. iar garanţiile reale şi personale constituite pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare. 137 alin.al cautiunii reale va avea dreptul. cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului.

O astfel de situatie juridica este foarte prezenta in cazul intreprinderii unipersonale cu raspundere limitata („asociatul unic” creeaza intreprinderea. Dealtfel. 197 198 Pentru amanunte. garanti ai executarii de catre societate a propriilor datorii. in “Melanges offerts a J. precum si in cazul aplicarii art. sa beneficieze de patrimoniu propriu. practic. vol. Confuzia de patrimonii in faptul ca patronul afacerii creeaza fata de terti aparenta sau certitudinea ca patrimoniul societatii sale se confunda cu patrimoniul sau. de fapt. Desi sanctiunea responsabilizarii asociatilor pentru transgresarea limitelor personalitatii juridice a societatii (“piercing the corporate veil”) nu este altceva decit o forma. un fals.290. numai in scopul de a-si limita raspunderea fata de creditori. p. reglementata de art. de cele mai multe ori in scopuri frauduloase) sau in cadrul grupului de societati (societatile din cadrul grupului sunt interdendente economic intr-o asemenea masura incit se ajunge si la dependenta juridica. se poate dispune ca asociatul care este culpabil. 1991. o sustine cu garantii sau cu contracte legate etc). . sa suporte intregul pasiv al debitorului. In caz de dizolvare.Jeantin. fiind o tehnica de limitare a responsabilitatii comerciantului individual. Litec-GLN Joly. o rspundere a asociatilor/actionarilor este posibila si in celelalte cazuri de societate fictive. Asociatul platitor. personalitatea juridica a societatii unipersonale este o “personalitate de imprumut”. inclusiv societatea-mama a debitorului. subiectivitatea proprie a societatii dispare. La transmision universelle du patrimoine d’une societe. inclusiv responsabilitatea juridica proprie) numai in cursul activitatii sale normale. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic beneficiaza de personalitate juridica (cu toate consecintele acesteia. asociatii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. A se vedea M.Astfel. cind personalitatea juridical a societatii este. o aparenta. 107. o imprumuta. de aplicare a teoriei societatii fictive. reglementata expres. p. Consecinta caracterului cert al creantelor inscrise in tabelul creantelor fata de debitorul principal este o eventual deschidere a procedurii insolventei fata de asociatul care a devenit un asociat cu raspundere nelimitata. si ar trebui. abuzul de personalitatea juridica sau confuzia de patrimonii. in consecinta. a se vedea supra.Derrupe”. Daca in procedura falimentului se constata falsitatea (aparenta) personalitatii juridice. are regres contra societatii. Asociatul unic al debitorului persoana juridica poate raspunde pentru cazul insuficientei activelor societatii fata de pasivul acesteia. desi societatea este o persoana juridica. Societatea cu personalitate juridica falsa (aparenta) este rezultatul confuziei de patrimonii intre asociati si societate si nu se confunda cu societatea simulata. inclusiv in cazul dizolvarii consecutive falimentului. in sensul ca o societate gestioneaza alta societate din grup. in mod obsinuit. inclusiv in cadrul unei proceduri de insolventa deschisa fata de societate. manifestata prin confuzie de patrimonii. in baza aplicarii tehnicii “piercing the corporate veil”. 2371 din Legea societatilor comerciale. in societatile de persoane. Aceasta raspundere are un caracter subsidiar. I. 235 din aceeasi lege197. care este o persoana juridica. asa cum constant se afirma in doctrina franceza198. asociatii in cauza fiind.

Este vorba de prejudiciul suferit de introducerea de catre debitor a unei cereri premature sau. in orice caz. in reprezentanti ai intereselor colective ale creditorilor. la instanta de drept comun si dupa canoanele acestuia 200.199 In cazul debitorului societate comerciala. tardive. Tipologia actiunii in raspundere si legitimarea procesuala activa 142. colectiva. dimpotriva. 27 alin. care nu este la indemina creditorilor. De atfel. in afara procedurii. Prejudiciul la care se refera art.4 si de art. Colectivitatea creditorilor are acces la aceasta actiune si nu orice creditor. pentru scopurile acestei actiuni. ei pot fi trasi la raspundere in cadrul procedurii insolventei deschisa fata de debitor. . priviti ca o colectivitate organizata. o raspundere directa a administratorilor fata de creditorii societatii 199 In mod cu totul exceptional. 73 alin.1 din Legea insolventei. Victimile prejudiciului cauzat prin aceste fapte ilicite sunt creditorii. actiunea in raspundere contra administratorilor apartine si creditorilor societatii. constind in imposibilitatea acoperirii intregii mase pasive datorita insuficientei activelor debitorului. in subsidiar. promovata. prejudiciu care poate fi acoperit in urmarea admiterii unei actiuni individuale a creditorilor. 138 din Legea insolventei. care antameaza o raspundere speciala a organelor de conducere a debitorului persoana juridica. Actiunea in raspundere este. Daca managerii debitorului – persoana juridica au cauzat insolventa acestuia prin faptele enumerate la art. p. Actiunea in raspundere pentru astfel de prejudiciu este reglementata de art. de deschidere a procedurii. raspundere plasata in cadrul organizat al procedurii colective. Actiunea in raspundere reglementata de art. de tip agravat. 138 este un prejudiciu colectiv. care o vor putea exercita numai daca exista pe rol o procedura de insolventa deschisa fata de societate si. 138 din Legea insolventei este o actiune colectiva. 200 Pentru detalii. privit ut singuli. I.239-241. potrivit art.2 din Legea societatilor comerciale. Actiunea in raspundere in baza art. de administratorul judiciar sau de lichidator. exista cel putin teoretic posibilitatea unei actiuni individuale in daune a creditorilor societatii aflate in faliment contra administratorilor acesteia intrucit. in principal. dincolo de ipoteza insolventei societatii. 27 alin. de comitetul creditorilor. vol. cu toate urmarile decurgand de aici si care este in beneficiul colectiv al creditorilor. si. Legea insolventei permite si acoperirea unui prejudiciu individual provocat creditorilor.138 din Legea insolventei este o actiune speciala. priviti individual.Sectiunea a II-a Raspunderea civila a organelor de conducere ale debitorului persoana juridica §1. de aceea. a se vedea supra. acestia constituindu-se.

154 din Legea societatilor comerciale (prin actiune directa formulata. acoperirea sa in bani creeaza o sursa suplimentara de acoperire a pasivului societatii. O astfel de actiune in raspundere se grefeaza exclusiv pe mecanismele actiunii in raspundere reglementate de Legea societatilor comerciale. astfel ca o actiune in raspundere prin mecansimele reglementate de Legea societatilor comerciale este inutila. punerea in miscare a actiunii penale pentru faptele prevazute la art. Intr-adevar. atunci administratorii pot fi actionati in raspundere si prin mecanismele prevazute de art. alegind calea mult mai rapida a actiunii in raspundere in procedura insolventei. cu acoperirea prejudiciului colectiv cauzat creditorilor prin actiunea in raspundere reglementata de art. 138 din Legea insolventei. aferent procedurii insolventei.152 din Legea societatilor comerciale (prin hotarire a adunarii generale) si art.2 din Legea insolventei rezulta ca răspunderea civila reglementata pentru faptele prevazute de art. Din punct de vedere practic. din art. in special. de altfel.D. mai ales in cazurile de bancruta (simpla sau frauduloasa) 201. Daca s-a pornit actiunea penala contra administratorilor pentru una sau mai multe fapte dintre cele prevazute la art. In orice caz. de actionarul minoritar). un proces separat. Pasca. de art. invariabil. 154 din Legea societatilor comerciale. dar autonom. 152 si. Pe perioada existentei procedurii insolventei. 138 alin. in numele societatii. Neavind acces nici la actiunea in raspundere reglementata de art. ci numai actiunea in raspundere. inselaciune prin ascunderea de active etc. Reamintesc ca actionarii nu sunt participanti la procedura insolventei si. cu conditia ca societatea sa nu fi fost radiata ca umare a inchiderii procedurii. dar titularii actiuni in raspundere (administratorul judiciar. ea urmind a fi inlocuita de actiunea in raspundere reglementata de art. este si scopul procedurii insolventei. intrucit sursele de acoperire a pasivului societatii debitoare sunt diminuate cu prejudiciul respectiv. 138 alin. in general. intrucit prejudiciul este cauzat societatii. Exercitarea actiunii civile in cazul infractiunii de bancruta frauduloasa. ei isi pierd investitia in actiunile societatii daca aceasta ajunge in stare de faliment. daca faptele respective intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.. In consecinta.1. servind acoperirii datoriilor acesteia. poate fi antrenata si intr-o actiune civila in procesul penal. Prejudiciul colectiv suferit de actionari poate fi. gestiune frauduloasa. practic. care se grefeaza pe procedura insolventei deschisa fata de debitor sau urmeaza inchiderii acesteia. care este menita a acoperi 201 A se vedea si V. ceea ce. 79 si urm. 138 alin. nr. . actiunea in raspundere reglementata de Legea societatilor comerciale este de interes doar pentru actionari. Practic. cu toate acestea. in R. 12/2001. Daca societatea insasi este victima prejudiciului. acoperit prin actiunea in raspundere reglementata de art. 138 din Legea insolventei.138 din Legea insolventei. lichidatorul sau comitetul creditorilor) pot parasi calea actiunii civile in procesul penal. respectiv. acoperirea in bani a prejudiciului suferit de societate se confunda.comerciale se poate antrena si in cazurile exceptionale de depasire a limitelor mandatului administratorilor.C. deci. neavind nimic comun cu actiunea in raspundere reglementata de art. acest prejudiciu social se rasfringe asupra creditorilor. care este. de altfel. O raspundere civila a organelor de conducere a debitorului persoana juridica.1 din Legea insolventei nu suspenda intreaga procedura a insolventei. 138 (care este creata exclusiv in favoarea creditorilor) si nici vreo alta modalitate de a-si recupera investitia. trebuie totusi admis ca actionarii au dreptul la o actiune in raspundere contra administratorilor. si a administratorilor societatii comerciale insolvente. actiunea in raspundere se suspenda pe toata perioada procesului penal. in care exista si un rezultat pagubitor pentru creditori. Sumele rezultate din exercitarea actiunii in raspundere contra administratorilor intra in patrimoniul societatii comerciale. p.138 poate fi cumulată cu răspunderea penală.

de asemenea. asa cum se va arata si mai jos. ci in calitate de organ al procedurii. actionarul (actionarii) respectiv va avea la indemina o actiune in raspundere contra administratorului. si nu prejudiciul suferit de actionarii debitorului si care este in mod exclusiv o atributie a administratorului judiciar sau a lichidatorului ori. in mod individual. Suma asigurata poate fi atribuita creditorilor si in cazul in care s-a ajuns la o reglementare amiabila intre parti a chestiunii existentei si intinderii raspunderii.10/2004) precum si Legea falimentului societatilor de asigurare (Legea nr. nu si in mod individual) mai ales pentru ratiuni de ordin practic. Legea i-a acordat legitimare procesuala activa (nu neaparat in pofida creditorilor. si comitetului creditorilor. impartial si independent. nu este usor de probat. oricum. Cu titlu de precizare comună a poziţiei juridice a titularilor acţiunilor. evitind in acest fel un proces cu nenumaratele sale consecinte negative. In cazul in care este admisa o actiune in raspundere (dintre speciile de actiune in raspundere mai sus enumerate). ceea ce pune judecatorul-sindic in postura de judecator si … reclamant. precum si de la principiul caracterului colectiv al actiunii in raspundere. precum si calitatea de organ al procedurii. in subsidiar202. aceasta din urma lege permite chiar si judecatorului-sindic sa formuleze o actiune in raspundere contra conducatorilor societatii falite. 143. actiune in raspundere contra conducatorilor societatii falite. care tin de indeplinirea prerogativelor sale.prejudiciul suferit de creditori. 138. 5 din Legea insolventei fixeaza prinicipiul 202 De la regula legitimarii procesuale active a administratorului. caz in care acesta va putea formula si o actiune civila in procesul penal contra administratorului) sau daca va putea invoca si dovedi o depasire a limitelor mandatului. 2 din Legea insolventei. in subsidiar. in mod surprinzator. consider că suntem în prezenţa unei acţiuni în răspundere delictuală şi nu a unei actiuni in raspundere contractuală. De aceea. Legea insolventei confera legitimare procesuala activa administratorului judiciar sau lichidatorului. actiune in raspundere contra conducatorilor bancii. La introducerea actiunii in raspundere in baza art. care. din care rezulta ca scopul procedurii insolventei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa si nu acoperirea prejudiciului suferit de actionari din faptele sau incompetent administratorilor. pentru incalcarea dreptului la informatie sau pentru savrisirea unei infractiuni de rezultat in care subiectul pasiv este actionarul. administratorul judiciar sau lichidatorul este cel mai in masura sa aprecieze asupra oportunitatii promovarii actiunii si cel mai in masura sa dea coerenta unei astfel de actiuni. in acelasi timp (??!).503/2004) deroga in mai multe privinte. Daca unul sau mai multi actionari vor putea dovedi un prejudiciu individual cauzat de faptele administratorilor (spre exemplu. Legea falimentului bancilor (OG nr. a se observa ca in societatile pe actiuni este obligatorie incheierea de catre administrator a unei polite de asigurare de raspundere profesionala. Creditorii de asigurari (nu si ceilalti creditori ai societatilor de asigurare aflate in faliment) pot formula. lichidatorului si a comitetului creditorilor. nici actionarii sai nu au legitimare procesuala activa in actiunea in raspundere reglementata de art.138 din Legea insolventei. Detinind informatia referitoare la creditor. el avind rolul de interfata intre interesele creditorilor si cele ale debitorului aflat in insolventa. administratorul judiciar sau lichidatorul nu actioneaza in calitate de reprezentant al debitorului. creditorii bancilor in faliment pot formula. In actiunea in raspundere contra organelor de conducere a debitorului persoana juridica. Administratorul judiciar sau lichidatorul este un organ al procedurii colective. in principal. . Nici societatea. trebuie sa retinem ca aceştia nu se află în raporturi juridice preexistente cu autorul faptei ilicite. Sa nu uitam ca art. atunci suma asigurata va putea acoperi in tot sau in parte suma la care a fost obligat administratorul. in mod individual. In fine. In plus. a comitetului creditorilor. A decide altfel ar insemna sa se incalce dispozitiile clare si precise ale art. Astfel. care pot introduce actiunea numai in subsidiar si numai in mod colectiv.

Persoanele responsabile 144. deoarece pronuntandu-se favorabil cererii de autorizare. adica a acelor persoane din cadrul structurii organice si functionale a societatii care au fost legal investite cu atributii de conducere. indrituirea comitetului creditorilor de a introduce actiunea in baza art. 204 I. In actiunea in raspundere reglementata de art. insolventa prin una sau mai multe dintre faptele prevazute de art. inclusiv sau in special a drepturilor creditorilor. in cazul societatii pe actiuni care a ales sistemul dualist. fiecare dintre ele. exercitind in fapt conducerea sau orientind societatea catre o strategie de afaceri care a cauzat insolventa acesteia.cit. . (ii) « stapinii din umbra » ai afacerii (shadow directors). Spre deosebire de legitimarea procesuala activa recunoscuta direct si neconditionat administratorului judiciar sau lichidatorului. p. de autoritate si de dispozitie sau supravegherein cadrul societatii comerciale debitoare. recrutati sau autorecrutati dintre asociatii sau actionarii majoritari ori impusi de societatea mama sau de grupul de societati la care este afiliata societatea debitoare etc. (iii) sefii informali ai intreprinderii.531) s-a aratat ca este contraindicata formula prealabilei autorizari a comitetului creditorilor de catre judecatorul-sindic. op. p. judecatorul-sindic poate fi recuzabil.cit. Turcu. Este vorba de : -administratori si directori.. existand puternice suspiciuni asupra impartialitatii sale in viitorul imediat. cumulate. sau (ii) administratorul judiciar sau lichidatorul sa fi omis omis sa formuleze in termen actiunea si raspunderea sa ameninte sa se prescrie. raspunderea prevazuta de art. pentru sustinerea abuziva ca ajutoare de stat. 138 din Legea insolventei piriti. in timp ce comitetul creditorilor este un simplu participant la procedura. mai intii. 138. op. in cazul tuturor societatilor comerciale care isi vor fi desemnat administratori precum si in cazul societatilor pe actiuni care vor fi ales sistemul unitar de administrare . 138 din Legea insolventei incumba si persoanelor care au uzurpat asemenea prerogative 204.138 este subsumata indeplinirii unor conditii alternative. 138. In al doilea rind. impotriva conducerii de drept a debitorului. pentru creditarea abuziva. Diferentele dintre modurile in care titularii actiunii o pot promova sunt explicabile prin pozitiile diferite pe care acestia le ocupa in cadrul procedurii colective: administratorul judiciar sau lichidatorul este un organ al procedurii.conform caruia organele procedurii trebuie sa desfasoare procedura cu celeritate si urmarind realizarea drepturilor participantilor la procedura. prin una dintre faptele prevazute de art. pot fi facuti responsabili : (i) statul sau autoritatile publice centrale ori locale. Asadar. In aceasta categorie larga de persoane responsabile includem : (i) administratorii de fapt. cu conditia autorizarii prealabile a introducerii actiunii de catre judecatorul sindic 203. -membrii in consiliul de supraveghere al societatii debitoare si membrii directoratului. din pozitia de administratori de fapt sau de persoane care si-au impus strategia proprie asupra afacerilor societatii debitoare si au cauzat. Turcu. respectiv : (i) administratorul judiciar sau lichidatorul sa fi omis sa indice persoanele culpabile de starea de insolventa.516. (ii) bancile. cand se va pronunta asupra aceleiasi cereri. §2. actiunea in raspundere se indreapta. precum si (ii) orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa. astfel. adica persoane care pot fi trase la raspundere.. In conditii exceptionale. pot fi (i) membrii organelor de conducere sau de supraveghere “din cadrul“ societatii. (iii) societatea mama sau societatea afiliata care s-a implicat in afacerile societatii debitoare fie prin 203 In doctrina (I.

Jurisprudenta franceza a exclus. fie prin insinuarea in cadrul conducerii a unor reprezentati ai statului. a retinut o conceptie restrictiva a conducerii de fapt. ele insele. Raspunderea conducatorului legal nu poate fi inlaturata cu motivarea ca efectiva conducere a incumbat conducatorului de fapt. nici salariul mai important decat cel al presendintelui nu sunt.138 este redusa. prin persoane interpuse . avand specimen de semnatura pentru contul bancar. fie impunandu-i cele mai importante decizii. Turcu. In realitate. op.138. legislatia franceza a insolventei (in special. In jurisprudenta franceza au fost considerati conducatori de fapt : (i) conducatorii societatii comerciale care au exercitat o influenta asupra conducerii filialei. jurisprudenta franceza isi mentine o conceptie restrictiva asupra institutiei « conducatorului de fapt ». elemente de natura a demonstra ca s-a exercitat functia de conducere in toata independenta ». 138 din Legea insolventei sa fie mai multe persoane care au exercitat concomitent functii de conducere sau chiar mai multe organe ce s-au succedat la conducere. Daca un conducator de drept a lasat toata puterea pe seama unui conducator de fapt. aceasta nu este in nici un caz un motiv de exonerare de raspundere. Pe de alta parte. prin fixarea unor conditii drastice. Curtea de Appel Paris. in aceste cazuri. in practica.520. (iii) fostul conducator care. pe acest temei. in fine.preluarea managementului. p. in vederea acrodarii unor noi finantari sau a reesalonarii datoriilor. atunci cand s-a amestecat in gestiunea societatii debitoare. . p. pentru ca ei nu au atributii de conducere.. lasandu-i conducatorului de drept pozitia de simplu executant lipsit de orice putere de decizie. la cazurile in care organele de conducere sau persoanele responsabile respective se aflau in functie la data deschiderii procedurii. (vi) statul. in mod eronat. evenimentul care poate determina existenta acestui tip de raspundere este aparitia starii de 205 206 I. de intrunirea sau nu in persoana fiecarui pirit luat in mod individual a elementelor raspunderii prevazute de art. Gratuitatea functiei nu inlatura raspunderea206.. retribuiti sau neretribuiti. Legea nu distinge intre membrii in functie ai persoanei juridice debitor si cei anteriori. in cazul amestecului in gestiunea unei intreprinderi private. de solidaritatea sau de caracterul conjunct al raspunderii. Prezenta unui conducator de fapt nu inlatura raspunderea conducatorului de drept. a fost considerat de subalterni ca un conducator in functie. fie prin operatiuni de trezorerie sau afaceri care au creat o confuzie patrimoniala cu debitorul etc. fie participand la capitalul acesteia. aplicabilitatea textului art. In unele cazuri. Totusi. in mod invariabil. nici chiar atunci cand acesta din urma nu a jucat nici un rol in gestiunea societatii.cit. raspunderea cenzorilor (« comissaires aux comptes »). a incheiat contracte si a semnat in numele societatii. fie prin acordarea de ajutoare de stat ilegale etc. statuind. Asa cum s-a aratat si in doctrina recenta 205. motivand ca « nici calitatea de actionar. op. 145. care trebuie sa-si asume obligatiile functiei. fie. Este posibil ca responsabile de faptele prevazute de art. Antrenarea raspunderii va trebui sa tina seama. (iv) asociatul majoritar care s-a comportat ca un adevarat conducator al societatii. ca tribunalul este suveran sa stabileasca aceasta calitate de conducator de fapt. de natura a-i elimina sau reduce independenta economica a debitorului fata de banca. Legea din 25 ianuarie 1985) reglementeaza aceasta raspundere in sarcina tuturor conducatorilor de drept sau de fapt. care citeaza mai multe jurisprudente franceze. existenta unui conducator de fapt nu poate influenta raspunderea conducatorului de drept. nici dreptul de semnatura bancara. I. (v) banca. solutie care restringe nejustificat incidenta textului legal. (ii) asociatul care a tratat direct cu furnizorii. Turcu. de succesiunea acestor organe la conducere etc.520. prin doua decizii din 8 octombrie 2002.cit.

asupra actionarilor? Doctrina relevanta in materie 209 arata ca noul text al art. Vrancea. conteaza nu faptul ca piritul era in functie sau uzurpa o functie la data cererii de antrenare a raspunderii. auditorilor sau. 138. ca faptele ilicite ale piritilor sa fi cauzat starea de insolventa a debitoarei.64/1995. lato sensu. In functie de acest moment. 138 exista o usoara contradictie. textul se refera si la organele de supraveghere ale societatii debitoare. in mod individual sau colectiv. se va putea solutiona si problema prescriptiei actiunii in raspundere. 146. nepublicata). Constanta (decizia nr.). 67/COM/2 februarie 2000).. subsecventa legaturii de cauzalitate. Oare se extinde raspunderea si asupra cenzorilor. in adunarile generale. nu putem vorbi de o legatura de cauzalitate. adica in cazul in care piritii au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. Dar. insolventa a fost amanata dar nu s-a manifestat nici in acest caz anterior mandatului celui in cauza.insolventa.517.cit. ea nu poate fi extinsa prin analogie si la alte persoane decit cele vizate de text. pe linga organele de conducere. raspunderea fiind mai usoara sau mai grea dupa cum piritul a cerut sau nu voluntar deschiderea procedurii in termenul legal de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa. Autorul citeaza si o decizie (de asemenea. in care s-au ivit cauzele care au condus la declansarea procedurii prevazute de Legea nr. op. si actionarii. nepublicata). ci organe cu functii de control a administratorilor si de raportare catre actionari si catre adunarea generala. 61 din 23 februarie 2005. 208 In acelasi sens. in plus. f). vinovati de oricare dintre faptele penale prevazute de Legea societatilor comerciale sau de Legea insolventei. al aparitiei starii de insolvente. directorul. 138 alin. IV din Legea insolventei (“Raspunderea membrilor organelor de conducere”) si continutul textului art. de o raspundere cu caracter exceptional. auditorul financiar sau cenzorul societatii debitoare. in realitate. astfel ca. Turcu. intrucit membrii consiliului de supraveghere din cadrul societatii pe actiuni care a ales sistemul dualist de administrare exercita controlul si supravegherea membrilor directorului.cit. care se referea expres la cenzori. pe care legea o reglementeaza expres in art. se poate vorbi si de o confuzie pe care o poate intretine textul. op. I. la fel cum cenzorii. pot exercita controlul si supravegherea administratorilor.n.64/1995. intrucit. nici cenzorul. Pe de alta parte. De altfel. jurisprudenta a retinut ca 207 In ipoteza de la art. .Ap. p.519. in principiu. a C. ca aparitia starii de insolventa sa fi fost contemporana sau anterioara perioadei de timp in care piritii si-au exercitat mandatul sau in care au detinut pozitia care ar fi putut cauza insolventa207.1 lit. Asadar. Legea pretinde. care citeaza si o jurisprudenta (nepublicata).4 teza I.. republicata. 138 alin. 138 din Legea insolventei. De aici se poate extrage concluzia ca ar fi admisibil ca toate aceste persoane. Turcu. 124 (actualemente. si mai inedit. Si. sectia comerciala nr. instanta a respins cererea de angajare a raspunderii fostilor administratori” (Trib. a Trib. p. 209 I. In plus. pentru antrenarea raspunderii. deci si cenzorul si auditorul. conform careia”avand in vedere faptul ca din probatoriul efectuat nu s-a putut stabili nicio legatura de cauzalitate intre activitatea fostilor administratori ai debitoarei din perioada 1994-2001 si perioada ulterioara. Vrancea. la insolventa societatii”. daca aceste fapte nu sunt anterioare sau contemporane aparitiei starii de insolventa. ci faptul daca era in functie sau uzurpa o functie la momentul in care a aparut starea de insolventa 208. Intre titlul cap. ar putea fi piriti in actiunea in raspundere reglementata de art. n. astfel ca. managerul. chiar sub reglementarea fostei Legi nr. nici auditorul financiar nu sunt organe de conducere sau de supraveghere ale societatii comerciale. prin fapte din cele enumerate prin art. art. De aici si conditia. in scopul intirzierii incetarii de plati. fiind vorba de o norma de exceptie. 73 din Legea societatilor comerciale enumera printre organele de conducere ale societatii comerciale administratorul. poate fi antrenata si raspunderea acestora in masura in care ei au contribuit. conform careia “legea nu distinge intre administratorii in functie la data deschiderii procedurii si cei al caror mandat a incetat. auditorii interni sau auditorii financiari exercita un control si o supraveghere a gestiunii afacerilor societatii. in timp ce titlul capitolului se refera numai la organele de conducere.

precum si cele special reglementate de art. pentru ca aceasta raspundere sa poata fie angajata. s. 138 si urm.. o actiune in raspundere este greu de promovat sau admis. p. din Legea insolventei este o forma speciala de raspundere civila delictuala..). regasim si o alta contradictie. este necesar a fi indeplinite conditiile generale ale raspunderii civile delictuale. prima parte a frazei vorbeste de « o parte a pasivului debitorului. . in Curtea de Apel Bucuresti. 1317/2003. Astfel. teza I. Din punct de vedere practic si al logicii textului. 138 din Legea insolventei este o raspundere foarte speciala. partea a treia a frazei vorbind doar de debitor..cit. nr. p. legatura de cauzalitate. a unor conditii speciale.A.1 din Legea insolventei.nu este raspunzatoare persoana care. Iasi. Raspunderea reglementata de art. comitetul creditorilor. Ne putem intreba daca raspunderea membrilor organelor de conducere sau a managerilor din umbra ai debitorului se cantoneaza la societatile comerciale sau se extinde si la alte persoane juridice. citata de I. 138. ca reprezentanti ai intereselor collective 210 211 C. din Legea insolventei211. Natura juridica a raspunderii 147.Ap. desi raspunderea poate fi extinsa asupra « oricarei alte persoane » care ar fi cauzat insolventa debitorului. intrucit raspunderea reglementata de art. asociatii. persoana juridica ». Aceste fapte sunt. In fine. care imprumuta cele mai multe dintre caracteristicile raspunderii delictuale de drept comun. prejudiciul. in acest caz. Desi pot exista cu siguranta situatii in care managerii debitorilor persoana juridica. Pentru o solutie jurisprudentiala in acest sens. fiind aproape imposibil ca aceste fapte sa fie savirsite doar de conducatorii de facto ai societatii. acte juridice si operatiuni intentionale (si intentionate) aflate la indemina conducatorilor de jure ai debitorului. fundatii. in subsidiar. 110/7 martie 2005. 998-999 C. retinem ca. sa fi cauzat insolventa acestora. desi a fost numit formal cenzor. intrucit piritii se pot apara cu succes invocind inadmisibilitatea unei astfel de actiuni in procedura insolventei. nu a depus garantia si nu a semnat de preluarea functiei in registrul comertului210. culpa). precum si a unei legitimari procesuale active special (titularii acestei actiuni nefiind orice creditor prejudiciat. asa cum se va arata in sectiunea 4. In cuprinsul art. Ramine. grefate pe conditiile obisnuite ale raspunderii civile delictuale (fapta ilicita. Turcu. cid oar administratorul judiciar sau lichidatorul ori..civ. alta decit o societate comerciala (de exemplu. intrunirea unor situatii-premisa.519. cluburi sportive etc. care nu se poate nici extinde prin analogie la alte situatii neprevazute de textul legal. sau la situatii incomplet reglementate. a se vede C. aceste fapte nu pot fi savirsite decit in complicitate sau co-autorat cu administratorii de jure ai debitorului. Practica judiciara comerciala pe anii 2003-2004. atunci aceasta intentie a fost numai pe jumatate pusa in practica. decizia nr.138 alin. dec. 138 si urm. care reies din art. si aceste orice alte persoane trebuie sa fi cauzat insolventa prin faptele prevazute de art. V com. dar care se completeaza cu citeva elemente de specificitate prevazute de Legea insolventei. aproape exclusiv. §3. fara a mai fixa raspunderea la acele « orice alte persoane » care vor fi cauzat insolventa societatii comerciale. 328.Bucuresti. nu a indeplinit niciuna dintre obligatiile specifice cenzorului si nu a fost remunerate. Raspunderea membrilor organelor de conducere sau de supraveghere ale debitorului persoana juridica presupune. Astfel. op. de aceasta data suparatoare. Daca intentia legiuitorului a fost sa extinda raspunderea la managementul oricarei persoane juridice care a cauzat insolventa aceseteia. in timp ce partea a doua a frazei se refera la persoanele din conducerea si supravegherea societatii care au cauzat insolventa acesteia. posibilitatea actiunii in raspundere pe temeiurile si cu procedura din dreptul comun.

Nu exista raspunderea prevazuta de art. nascute din acordul lor de vointa. deopotriva. principiile dreptului civil impun o astfel de solutie 212. p. care reprezinta dreptul comun in materie. rezulta ca suntem in prezenta unui sistem de reguli stricte. aplicabile. 138 din Legea insolventei este o raspundere cu caracter exceptional.63. In cazul managerilor debitorului persoana juridica.. Or. pe de o parte. aceasta conventie poate fi identificata in actul juridic de numire sau alegere a managerului. Un act 212 213 M. adica ai creditorilor).civ.1082-1089 C. Regimul acestei raspunderi este.m. Intrucit mecanismul acestei actiuni este o tehnica juridica speciala prin care. Bucuresti. a caror aplicare nu se poate extinde prin analogie si la alte situatii nevizate expres de lege. ci numai cele prevazute in textul legal. Natura juridica a oricarui fel de raspundere civila depinde de natura raportului juridic obligaţional preexistent între debitorul si creditorul raportului juridic de raspundere. Raspunderea contractuala exista numai daca ea rezulta dintr-un contract valabil incheiat care stabileste raporturi juridice directe intre pagubit si autorul prejudiciului. si nu o conventie intre manageri. Desi Codul civil nu rezolva expres problema dreptului comun al raspunderii. in fapt. intre care nu exista un raport juridic contractual. nota 96. piritii (autorii prejudiciului) si.d. fie ca acord de vointe facute cu intentia de a produce efecte juridice). Intradevar. nu orice persoana poate fi pirit intr-o astfel de actiune. si nu managerul. a managerilor debitorului faţă de terţi (creditorii). 138 din Legea insolventei. cu caracter excepţional.civ. in lipsa de reglementari proprii. potrivit careia. In consecinta. Nu orice “gresala” a omului poate da nastere la raspundere civila delictuala prevazuta de art. raspunderii contractuale si celei delictuale). Dar aceasta este o conventie intre manager si societate sau actionari. deci. Ibidem. ci numai faptele ilicite strict reglementate acolo.ale creditorilor). si administratorul judiciar. reglementate de art. Este. respectiv. Raspunderea contractuala este o raspundere speciala. adica. care preexista prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiei asumate. 138 din Legea insolventei.1718 C. care are caracter special si derogatoriu si care presupune existenta unor raporturi juridice anterioare intre pagubit si pagubitor. in speta debitorul persoana juridica. natural ca raspunderea care deriva din faptele juridice sa reprezinte dreptul comun fata de raspunderea contractuala. Premisa generala a raspunderii contractuale o constituie conventia partilor. lato sensu. p. reclamantii (reprezentantii colectivi ai pagubitilor. 138 este o răspundere agravată. Eliescu. si raspunderii delictuale (este cazul criteriilor de evaluare judiciara a despagubirilor. este tinuta sa raspunda fata de creditor persoana cu care acesta a contractat sau care i-a creat prejudiciul. faptele juridice. Asadar. De aceea. care poate fi angajata doar in cazul in care exista un contract valabil intre partile raportului juridic. . pe de alta parte. reprezinta ca izvor de obligatii genul fata de actele juridice (vazute fie ca manifestare unilaterala de vointa. raspunderea reglementata de art. chiar daca unele norme din materia raspunderii contractuale se aplica prin analogie. in cazul actiunii in raspundere reglementata de art. 1972. raporturi fara de care raportul juridic de raspundere nu s-ar fi putut naste213. normele si principiile raspunderii civile delictuale reglementeaza in mod indirect raspunderea contractuala. Raspunderea civila delictuala. lichidator sau comitetul creditorilor. 138 daca procedura insolventei nu (mai) este deschisa si nici in cazul in care nu poate fi constatata o insuficienta a activului s. raspunderea reglementata de art. prin incidenta principiilor ce guverneaza raportul dintre legea speciala si legea generala. ca persoana cu subiectivitate proprie fata de debitor.a. insa. Posibila raspundere pentru fapte generatoare de obligatii in perioada precontractuala sau cea de dupa incetarea contractului de transport are natura delictuala si nu contractuala.62. completat de normele si principiile referitoare la raspunderea civila delictuala. se deroga de la regula instituita de art.

215 Marius Şcheaua. de unde concluzia că textul invocat nu serveşte scopului pentru care a fost invocat. obiceiul sau legea dă obligaţiei după natura sa ». insa. dupa natura sa) dar.N. societatea comercială nu este titularul acţiunii. este nevoie ca intre parti sa pre-existe un contract. Consecinţele practice ale calificării acţiunii ca fiind de natură contractuală sau delictuală sunt multiple. La acest text se recurge pentru a se deduce existenţa unor obligaţii decurgând implicit din contract. in orice caz. de aplicabilitatea art.2/2006. intrucit in cazul actiunii in raspundere reglementata de art. 970 alin.970 C.138 din Legea insolventei este asemănător cu alte forme de răspundere instituite în materia societăţilor comerciale. el fiind mai mult o regulă de interpretare necesară pentru a preciza conţinutul obligaţional al contractului. 970 C. in cazul aplicarii regulii « piercing the corporate veil ». p. în timp ce. 970 alin.. prejudicul trebuie sa rezulte din neexecutarea totala sau partiala a unei obligatii nascute din conventia partilor (victima si autorul prejudiciului). dar si la toate urmarile ce echitatea. respectiv.Adam. obieciul sau legea da obligatiei.juridic declarat nul nu produce obligatii contractuale. Or.civ. Natura juridică a acţiunii în răspundere este controversata in doctrina214.Savu. dintr-o norma supletiva.civ..civ.cit. I. inclusiv cel imprevizibil. Astfel. a fost exprimată opinia215 conform căreia nu contează faptul că obligaţia de raspundere fata de creditori nu ar fi prevăzuta în vreun contract.cit. . dintre acestea mai importante fiind întinderea reparării prejudiciului. de obicei.776.144. Obligatia contractuala rezulta.2 C.civ. ci in lege. dovada culpei si punerea în întârziere a debitorului. op. debitorul este de drept in intirziere si raspunde pentru orice prejudiciu.2 C. iar administartorul judiciar sau lichidatorul nu acţionează potrivit alin.138 în calitate de reprezentanţi ai societăţii.cit. art. totusi. considera ca raspunderea este delictuala sau contractuala. în cazul actiunii in raspundere. sau poate rezulta implicit din contract (ex.2 C. In schimb. op. în temeiul căruia contractul obligă « la toate urmările ce echitatea. Marius Şcheaua. in cazul raspunderii delictuale.civ. trebuie să pre-existe un raport contractual. dupa caz. Pentru a putea susţine natura exclusiv contractuală a acţiunii. nu este incident în situaţia pe care o analizăm. fiind inutil apelul la dispozitiile art. oricum. in cazul raspunderii delictuale. Ca sa se poata vorbi.1 al artr. Pentru ca raspunderea sa aiba un caracter contractual. in Răspunderea civilă a membrilor organelor de conducere ale societăţilor comerciale reglementată de Legea nr. Or. (plasat.85/2006. : dintr-un uz comercial – art. Pandectele Românenr. considera ca suntem in prezenta unei raspunderi delictuale sui generis. 214 Spre exemplu.p. 970 alin.523. Pe de alta parte.. în cazul societăţilor în nume colectiv. ci o raspundere delictuala (repunerea in situatia anterioara). pe care autorul opiniei citate îl stabileşte ca fiind acela dintre administrator şi societate. in materia contractelor). considera ca raspunderea este intotdeauna contractuala. De exemplu. op. pornind de la calificarea raportului juridic dintre administratori si societatea comerciala si de la natura obligatiei incalcate. prof. si dintr-o clauza implicita. dispune ca o conventie obliga nu numai la ceea ce este expres inscrisa intr-insa. I. obligaţiile ce pot fi antrenate fata de managerii debitorului rezulta din lege. acela de a preciza natura delictuală sau contractuală a raportului juridic obligaţional.144. in timp ce. actiunea lichidatorului contra asociatilor culpabili au o natura juridica similara. Mecanismul activării răspunderii administratorului în baza art. 138 din Legea insolventei ar fi aplicabil art. p. in cazul raspunderii contractuale opereaza o prezumţia de culpă a debitorului în neexecutarea obligaţiei. culpa trebuie dovedita. C. raspunderea contractuala poate fi antamata doar daca debitorul a fost pus în întârziere şi el răspunde pentru daune previzibile. p. Obligatia contractuala poate rezulta.Turcu. dintr-o clauza contractuala explicita. acţiunea introdusă de creditori impotriva asociatilor sau.

special conceput. conditiile si intinderea raspunderii 147. fapta ilicită. prin ipoteză. de asemenea. in principal. De altfel.152. lasind actiunea in raspundere fara situatie-premisa. intrucit legea limiteaza lista faptelor ilicte pentru care poate fi antrenata 216 Contra cerinţei insuficienţei activului. Dar debitorul persoana juridica nu mai exista dupa inchiderea procedurii. fapte intentionale. ci. ca forma a vinovatiei. Asadar. ca urmare a inchiderii procedurii. pentru ca lipseste acesta actiune de prima si cea mai importanta premisa acesteia. Scopul institurii procedurii insolventei. mai ales dupa ce se vor fi distribuit toate fondurile obtinute din lichidare sau dupa ce se va fi constatat lipsa bunurilor debitoarei. intre fapta ilicita si insuficienta activelor. Fiind vorba despre o acţiune în răspundere civila delictuală. astfel cum rezulta din art. in consecinta. in mod gresit. legatura directa intre fapta ilicita si starea de insolventa si. fara de care raspunderea nu exista : procedura deschisa a insolventei si insuficienta activului. de constatarea insuficienţei activului pentru plata întregului pasiv216. judecatorul sindic (singurul competent sa judece actiunea in raspundere) este dezinvestit. stinge actiunea in raspundere. in al doilea rind. Inchiderea procedurii insolventei. care circumstanţiază activarea acesteia. p. Prejudiciul este. cu excluderea culpei. In practica. ar fi sa dispuna suspendarea dosarului de insolventa pina la solutionarea actiunii in raspundere si nu sa inchida pur si simplu procedura. 138 din Legea insolventei sunt elementele exterioare raspunderii. la această concluzie concură şi caracterul special al acţiunii în răspundere. sub forma insuficientei activului ca risc colectiv de neincasare a creantelor contra debitorului. chiar daca actiunea in raspundere a fost lasata nerezolvata sau ne-pusa in executare. intrucit este radiat ca efect al inchiderii procedurii.cit.op. nu mai exista victime ale prejudiciului si. intrucit nu se cere a exista legatura directa intre fapta ilicita si prejudiciu. de existenta si actualitatea procedurii de insolventa deschisa fata de debitorul persoana juridica si. 138 din Legea insolventei este o procedura colectiva creata doar pentru scopurile insolventei. prejudiciul. Angajarea raspunderii membrilor conducerii debitorului persoana juridica prin mecanismul reglementat de art.§4. Legea insolventei da un specific aparte faptelor ilicite care pot da nastere acestei raspunderi. O astfel de actiune exista doar in procedura insolventei. Premisele raspunderii reglementate de art. 148. in primul rind. creditorii indreptatiti sa participe la procedura isi pierd aceasta calitate. În plus. se procedeaza adesea la inchiderea procedurii si la disjungerea actiunii in raspundere ramasa nerezolvata pina la momentul respectiv sau se da dispozitie lichidatorului sa continue executarea silita contra (fostilor) administratori. a se vedea Marius Şcheaua. nu a putut fi realizat până la limita activului existent. cu consecinta extinctiei creantelor lor contra (fostului) debitorului. Raspunderea administratorului se activează exclusiv în considerarea atingerii acestui scop. pentru a simplifica procedura. Ceea ce ar putea face judecatorul-sindic. de indata ce s-a inchis procedura si a disparut personalitatea juridica a debitorului. si aceasta este dovada caracterului complet absurd al solutiei criticate. .. ele fiind limitativ prevazute de lege si fiind. Mai mult. Premisele. comitetul creditorilor este dizolvat etc. Legatura de cauzalitate este una inedita. din Legea insolventei transpar doua situatii-premisa ale raspunderii. 2 din Legea insolventei este acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă. nu mai exista raspundere. respectiv. in acelasi timp. Raspunderea respectiva depinde. raportul de cauzalitate si culpa. care. admisibilitatea acesteia este conditionata de proba elementelor constitutive generice ale acesteia. la fel si lichidatorul (singurul competent a exercita actiunea in raspundere sau executarea silita contra managerilor). ca o consecinta indirecta.

1 ar imbraca si character penal). 138 alin. Fapta ilicita nu este una generica. Iar cu privire la litera articolului 138 alin. independent de insuficienţa activului. nedepunerea rapoartelor la administratia finantelor publice .1 (ca.2. cel puţin două argumente de interpretare literală pot fi evidenţiate în susţinerea insuficienţei activului ca premisa a răspunderii : (i) textul dispune ca “judecătorul sindic poate (subl. vizate de art.138 din Legea insolventei. nerecuperarea propriilor creante. Dacă ar fi să acceptăm nediferenţierea activării răspunderii in functie de (in)suficienţa activului. actiunea in raspundere pentru « fapte » care nu se incadreaza in lista limitativa de la art. din acest motiv.a)-g). Pentru aceste exemple si referintele jurisprudentiale. . pe de alta parte. 149.524.) este inadmisibila. enumerate de art. ar însemna să dam raspunderii reglementate de art. şi s-ar fi condamnat administratorul la raparaţii chiar şi dacă pasivul ar fi fost deja acoperit.n. Turcu. diminuarea cererii pietei si scaderea preturilor. intreruperea temporara a activitatii de productie din motive neimputabile. Turcu.cit. avarii din cauza echipajelor218. acorda legitimare procesuala activa unor subiecte de drept (administratorul judiciar/lichidatorul. Dacă s-ar fi dorit angajarea nediferenţiată a raspunderii. de unde concluzia ca judecatorul-sindic nu poate trece la antrenarea raspunderii daca nu exista o insuficienta a actiunului. (« orice gresala a omului »). potrivit dreptului comun al răspunderii civile. pe de o parte. neurmarirea incasarii propriilor creante. op.) dispune . (ii) textul vorbeste de “o parte a pasivului”:. Raspunderea agravata in caz de insolventa se poate antrena numai pentru 217 218 In acelasi sens. Actiunea in raspundere trebuie respinsa si in situatiile in care se va fi dovedit ca insolventa a avut alte cauze decit fapte ale managerilor (de genul celor prevazute de art. Specialitatea de necontestat a acestei acţiunii se opune la antamarea răspunderii în mod nediferenţiat. ci se adauga raspunderii penale sancţionatorii. Din perspectiva conditiei faptei ilicite. in plus. ea nu poate fi extinsa prin analogie. de exemplu : nedepunerea diligentelor pentru readucerea unor bunuri in patrimoniul debitorului . I. 998-999 C. continuarea abuziva a unei exploatari deficitare. atunci actiunea in raspundere ar fi devenit inutila. managementul defectuos. in sensul art.1 lit. 138 alin. idependenta de de existenţa premisei insuficienţei activului.1). conjunctura economica defavorabila. la creditele bancare. 524. 138 alin. neplata datoriilor curente.”. riscul comercial inerent. 138 un caracter exclusiv sancţionator. Enumerarea legala a faptelor care atrag raspunderea este limitativa217 si. de unde rezulta ca judecatorul sindic nu obliga in mod automat persoanele responsabile la suportarea prejudiciului. a se vedea I. De aceea. şi răspunderea obişnuită administratorului faţă de societatea comercială şi răspunderea sa excepţională faţă de terţi. cu consecinta imposibilitatii rambursarii creditului bancar.raspunderea si. exercitarea functiei de administartor si la alta persoana juridica . Daca activul societatii debitoare ar fi fost indestulator pentru acoperirea intregului pasiv. scaderea pietei navlurilor pe plan international. cresterea dobanzilor. ceea ce contravine spiritului actiunii in raspundere.1.138 alin. op. pentru cazul in care faptele de la alin. atunci această prevedere relativa la “o parte a pasivului” ar fi fost superfluă.. neplata creantelor bugetare etc. adică ori de câte ori se constată săvârşirea vreuneia din faptele menţionate la art. reţinerea premisei insuficienţei activului este impusa si de caracterul reparator al acţiunii în răspundere (care nu exclude. 138 alin. observăm o diferenţă netă între răspunderea agravată a managerului în baza art. neinregistrarea in contabilitate a datoriilor fata de buget. comitetul creditorilor) cu care piritul nu se află în raporturi juridice pre-existente si directe.. neincasarea valorii marfurilor exportate.cit. In plus. ci o lista circumstantiata de fapte.civ. p. cresterea preturilor combustibililor. epizootia. respectiv : nesansa de a desfasura o activitate neprofitabila. p.. seceta prelungita.1.

Daca instituirea procedurii duce la atingerea acestui scop. orice faptă ilicită de încălcare a contractului sau a normelor legale. 138 alin. creantele care nu sunt trecute in programul de plati sunt ireversibil sterse iar. 138 din Legea insolventei este o actiune colectiva. Asadar. dar el este posibil doar datorita faptului ca debitorul a fost in procedura de insolventa. Aceste restrictii si limite se justifica prin scopul primordial al instituirii procedurii insolventei. este cauzat direct debitorului persoana juridica (intrucit debitorul persoana juridica este adus in stare de insolventa si de insuficienta a activului prin fapta piritilor).faptele strict delimitate de art. deci. precum si pentru orice fapta de incalcare a atributiilor si obligatiilor sale ce rezulta din lege. in cazul confirmarii unui plan de reorganizare. In schimb. nu este un prejudiciu care sa poata justifica antrenarea raspunderii. prin care administratorul aduce atingere vreunui drept subiectiv sau interes legitim al societăţii comerciale ori al terţilor poate atrage răspunderea administratorului in cauza. Raspunderea fata de terti poate rezulta din depasirea limitelor mandatului administratorului in relatiile cu tertii co-contractanti. ca element al raspunderii. din perspectiva mecanismului raspunderii civile delictuale : (i) in ce consta prejudiciul ? (ii) cine este pagubitul ? Deschiderea procedurii insolventei antreneaza o serie practic nelimitata de restrictii si limitari aduse drepturilor debitorului. precum si. raspunderea administratorului se cantoneaza in limitele si canoanele obisnuite ale raspunderii civile. In situatia normala a societatii comerciale in bonis. adica a extinctiei personalitatii sale juridice si. cind bunurile sau fondurile debitorului sunt insuficiente pentru acoperirea intregului pasiv. Prejudiciul. Prejudiciul. Stingerea datoriilor debitorului prin inchiderea falimentului este un efect ce decurge din lege. falimentul se inchide. Starea de insolventa este elementul declansator al procedurii si. Actiunea in raspundere reglementata de art. De aici se pot ridica doua intrebari fundamentale. in caz de faliment. in baza art. 1 din Legea inslventei. raspunderea fata de societate poate fi antrenata. nu este localizat expres si nici direct in patrimoniul pagubitilor. procedura care nu se poate deschide decit pentru ca debitorul se va fi aflat in stare de insolventa. 138 alin. intrucit aceasta stare de insuficienta a activului (A>P) a dus sau a putut duce la neincasarea ori incasarea doar partiala a creantelor lor contra societatii. asa cum procedura insolventei insasi este o procedura colectiva. corelativ. in sine. si numai indirect creditorilor. concursual si egalitar) prejudiciul . De aici concluzia ca procedura insolventei. Daca de aducerea debitorului in stare de insolventa este culpabil managerul debitorului. deci nu poate da nastere nici la raspundere civila delictuala. intrucit. Totusi. 150. In mod cu totul inedit. cu consecinta radierii debitorului persoana juridica. in sensul de element al raspunderii civile delictuale. nu este nici ea un prejudiciu. motiv pentru care obligarea piritilor la plata unei parti din pasiv se dispune numai la cererea persoanelor expres determinate de lege si numai de catre judecatorul-sindic. atunci acesta trebuie sa raspunda pentru prejudicul cauzat creditorilor prin stergerea creantelor lor contra debitorului. pentru orice fapta de incalcare a contractului de mandat dintre parti. mai ales. prejudiciul cauzat creditorilor rezida in insolvabilitatea debitorului persoana juridica aflat in procedura insolventei. a tututor datoriilor sale. atunci procedura insolventei nu vatama pe nimeni.1 din Legea insolventei. Legea insolventei vorbeste nu de cauzarea prejudiciului. adica acoperirea pasivului debitorului aflat in stare de insolventa. 72-73 din Legea societatilor comerciale. procedura insolventei si – implicit – starea de insolventa poate provoca in mod intrinsec pierderi creditorilor. prin comiterea faptelor prevazute limitativ de art. drepturilor creditorilor. adica al creditorilor. constind in starea de insolvabilitate (insuficienta activelor). ci de cauzarea insolventei. Creditorii suporta in colectiv si in mod concursual si egalitar restrictiile impuse drepturilor lor prin instituirea procedurii insolventei si suporta in acelasi mod (colectiv.

ci numai indirect. ratio legis a acoperirii pasivului constă în satisfacerea creanţelor creditorilor societari. pentru ca prin mecanismul Legii insolvenţei. Vinovatia. . 138 alin. Lichidarea societăţii. deci. in Sinteza practicii judiciare a Curtii de Apel Galati.1 din Legea insolventei sunt fapte intentionale.1 lit. Dar teza finala a art. 1998-2000. în patrimoniul creditorilor. trebuie sa imbrace forma intentiei219. teza a treia (« nu au tinut contabilitea in conformitate cu legea ») lipsa intentiei inseamna lipsa caracterului ilicit al faptei si. în patrimoniul societăţii şi totodată indirect. 93/R din 27 ianuarie 2005).. 138 si urm.). si infractiuni de rezultat. prin distribuirile efectuate de administratorul judiciar sau de lichidator. ca element al raspunderii. a lui ratio legis a acestui scop şi a legitimării procesuale active rezultă că prejudiciul prezintă particularitatea de a se regasi direct. in acelasi sens sunt si alte doua decizii citate de autor. Dreptul de creanţă rezultat din acoperirea acestui prejudiciu trece mai întâi în patrimoniul societăţii.140 şi art. prin faptul ca ele au determinat ajungerea in insolventa a unui debitor persoana juridica al carui patrimoniu se afla in stare de insolvabilitate. in subsidiar. comitetului creditorilor. a afirma fără nici o nuanţare că prejudiciul aparţine debitorului sau creditorilor. prin aplicarea coroborată. De altfel. Asadar.Galati. 138 alin. in caz de admitere. Turcu. dar nemijlocit. 151. intrucit faptele ilicite ale managerului nu cauzeaza direct prejudiciul (neincasarea sau incasarea partiala a creantelor).522.cauzat de aducerea in stare de insolventa a unui debitor al carui activ este covirsit de pasiv (A>P). ca reprezenanti ai intereselor colective ale creditorilor.66/COM din 2 februarie 2005 si C.Ap. urmand ca aceasta sa fie folosita la plata tuturor creditorilor in ordinea prevazuta de lege. a art. care exclude culpa ca forma de vinovatie. din Legea insolventei. Toate faptele ilicite enumerate de art. prejudiciul trebuie sa fie rezultatul faptei ilicite. Lipsa caracterului intentional al faptei face ca actiunea in raspundere sa fie inadmisibila. Legatura de cauzalitate foarte speciala instituita este elementul de specificitate cel mai inedit al actiunii in raspundere reglementate de art. De aceea Legea insolventei acorda legitimare procesuala activa administratorului judiciar sau lichidatorului ori.cit. a art. in acelasi timp. Faţă de starea specială a debitorului aflat în insolvenţă şi scopul special urmărit prin Legea insolventei (acoperirea pasivului). p. nu constituie o abordare judicioasă. decizia nr. 138 din Legea insolventei este o actiune colectiva care. 152. sectia a VI-a comerciala. nu reprezintă scopuri în sine. Suntem in prezenta unei cauzalitati indirecte. Or. în trepte.1 din Legea insolventei face vorbire despre legatura de cauzalitate dintre faptele ilicite enumerate si starea de insolventa a debitorului. in cazul prevazut de art. dar mijlocit. suma reprezentand partea din pasiv la care au fost obligate persoanele vinovate de insolventa debitorului intrand in averea debitorului. 114/1998. decizia nr. op. conform carora “administratorul raspunde […] chiar si pentru culpa cea mai mica.138. acest drept să ajungă în final în patrimoniul creditorilor. majoritatea faptelor ilicite enumerate de art. sectia comerciala si de contencios adiministrativ. 138 alin. Spre exemplu.1 din Legea insolventei sunt. Autorul citeaza si unele solutii jurisprudentiale gresite. pagubitul este colectivitatea creditorilor. in mod individual. si nu orice creditor privit in mod individual. Potrivit regulilor raspunderii civile delictuale.168.Ap. 138 alin. nepublicate (C.123.Ap. decizia nr. o 219 In acelasi sens.Constanta. acoperirea pasivului debitorului. ci doar mijloace prin care se realizează scopul ultim al procedurii. adica de insuficienta a activelor fata de cuantumul creantelor care ii formeaza pasivul (A>P). I. dar aflata in legatura cauzala cu ajungerea in imposibilitatea de plata (C. Actiunea in raspundere reglmentata de art. p.d).Bucuresti. Din urmărirea scopului Legii insolvenţei. şi anume. profita tuturor creditorilor. sectia comerciala. respectiv reorganizarea activităţii prin instituirea unui plan de reorganizare.

aceasta fiind una dintre motivatiile pentru care legitimarea procesuala active a fost data. in conditiile in care legea contabila si cea fiscala se modifica pe zi ce trece. promovbata in mod individual de creditor. administratorul judiciar sau lichidatorul trebuie sa indice si persoanele vinovate de aducerea debitorului in stare de insolventa. administratorul judiciar sau lichidatorul. caruia. In treacat fie spus. data fiind confidentialitate necesara oricarei afaceri. In schimb. dar si cel mai des respinsa.actiune in raspundere bazata exclusiv pe aceasta motivatie trebuie respinsa ca inadmisibila. Daca in rapoartele administratorului judiciar sau ale lichidatorului se concluzioneaza ca insolventa debitorului s-a datorat conjuncturii economice . iar cei noi descopere elementele raspunderii. daca o actiune in raspundere poate fi antamata sau daca o astfel de actiune ar avea sanse nule de reusita. Intr-o actiune in raspundere. o astfel de actiunea ar trebui respinsa. in cazul procedurii simplificate). din moment ce face actiunea in raspundere pentru ca legea i-o permite (sau pentru ca este obligat sa o faca. actiunea in raspundere. singura. sunt cazuri care s-ar putea subsuma sintagmei de contabilitate neconforma cu legea. dar daca o astfel de omisiune nu este intentionat si nu este atasat unui scops au unui mobil (spre exemplu. Fiind vorba de o intentie. formula « nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea ». ci si sa fie acuzat de calomnie. au foarte putine sanse de a intra in posesia unor acte. vinovatia nu este prezumata. in cunostinta de cauza. acestia avind pozitia reclamantului. informatii si alte potentiale probe ale raspunderii. 153. ascunderea unor active sau datorii). intrucit nu poate fi probata. Numai in cazuri foarte complexe. Probele in actiunea in raspundere sunt in sarcina administratorului judiciar. creditorul risca. in cazul in care ar exista o hotarire a adunarii creditorilor sau a judecatorului-sindic care sa il determine sa introduca actiunea in raspundere).. Omisiunile inregistrarilor in contabilitate. ceea ce are menirea de a simplifica si a da coerenta demersului judiciar al actiunii in raspundere. nu numai sa plateasca cheltuieli de judecata. Intr-adevar. este admisibila o actiune in raspundere. De altfel.civ. in timp ce creditorii. incalcarea unor reguli ale contabilitatii etc. administratorul judiciar sau lichidatorul au acces direct la aceste acte. 1169 C. este un foarte bun motiv pentru respingerea unei eventuale actiuni in raspundere. nu poate if obligat la cheltuieli de judecata si nici nu poate fi acuzat de calomnie. exista si la momentul raportului « cauzal ». in mod individual. In caz contrar. pe baza lor ei putind sa decida. De altfel. Faptul ca in acest raport nu sunt identificate persoane concrete sau fapte concrete ale unor persoane care sa poata fi acuzate de aducerea debitorului in stare de insolventa. respectiv. intrucit raspunderea exista la momentul aparitiei starii de insolventa. prin lege. nu poate fundamenta. greselile de scriere sau de calcul. desi trebuie depus la dosar intr-un termen relativ scurt (60 de zile de la deschiderea procedurii si. aceasta motivatie este cel mai des folosita in actiunile in raspundere. deci. 30 de zile. este mult prea vaga pentru a putea fi luata in considerare ca temei al actiunii in raspundere. in calitate de organ al procedurii. in conditiile acestei lipse sau asimetrii de informatii cu privire la activitatea debitorului. Raportul « cauzal » al administratorului judiciar sau al lichidatorului. este de o capitala importanta pentru actiunea in raspundere. Probatoriul in actiunea in raspundere este sarcina dificila a reclamantului. ii incumba obligatia de a proba cele afirmate. deci si a debitorului. unde este justificata o completare ulteriora a raportului pe motiv de descoperire de elemente noi sau numai in cazul in care administratorul judiciar sau lichidatorul au fost schimbati. cel putin sub aspectul probatoriului. ci trebuie sa fie dovedita. a lichidatorului sau a comitetului creditorilor. in principal administratorului judiciar sau lichidatorului. in cazul in care i se respinge actiunea. in conditiile art. informatii si probe. in raportul sau « cauzal ».

respectiv. 138. Daca. si aceasta actiune este supusa principiului celeritatii. adica cel in cauza a devenit manager dupa ce starea de insolventa se va fi instalat.5 din Legea societatilor comerciale.4 din Legea insolventei (si cum rezulta. asa cum rezulta din art. 31 si art. de genul dobinzilor si al altor accesorii ori de genul creantelor tardive. 154. cit si pentru faptele predecesorilor lor.nefavorabile. Proba raspunderii se poate face. cu exceptia actiunii in raspundere. proba raspunderii nu poate fi facuta in mod complet doar cu raportul administratorului judiciar sau al lichidatorului. practic. Cel putin aparent. administratorii sunt responsabili atit pentru faptele proprii. daca nu le-au denuntat cenzorilor. in conditii similare cu raspunderea comitentului pentru fapta prepusului. in cazul in care toate celelalte proceduri. expertize etc. interogatoriu. pe calea indirecta a actiunii in raspundere. cel in cauza a luat masurile impuse.4. functia managerului in cauza este ulterioara aparitiei starii de insolventa. raspunderea este solidara.). astfel ca probatoriile nu pot fi complexe si indelungate fara a dauna principiului celeritatii. in mod expres. reactiilor intarziate la schimbarile pietei. spre exemplu. atunci actiunea in raspundere are mari “sanse” de a fi respinsa. raspund pentru fapta altuia. 138 si daca starea de insolventa a aparut inainte de perioada functiei lor. In societatile comerciale. Fiind vorba de o procedura colectiva. s-a opus la luarea . managerii. Nu se vor putea cere. Dar raspunderea nu poate fi stabilita dincolo de limitele creantelor inscrise in tabelul creantelor. atunci acestia sunt pasibili de raspunderea prevazuta de art. respectiv. practic. este o derogare de la principiul reparării integrale a prejudiciului. el este aparat atit de solidaritate. martori. In acest caz. pentru a se exonera de raspundere. de altfel. ar fi finalizate. 1442 alin. si din art. inscrisuri. Solidaritatea poate fi inlaturata si in cazul in care. se pune problema stabilirii cuantumului acestei părţi a pasivului care va fi suportată de către managerii debitorului în cazul antrenarii acestei răspunderi agravate. art. În mod concret. In orice caz. angajarii in unele proiecte complexe fara asigurarea prealabila a finantarii si lipsei unui capital circulant propriu la nivelul necesarului etc. 155. 138 din Legea insolventei. dar ei au omis sa reclame cenzorilor starea de insolventa.1 din Legea insolventei). Dar. Acoperirea unei parti din pasiv nu se poate referi la altceva decit pasivul inscris in tabelul definitiv. insa. 73 alin. Pasivul debitorului aflat in insolventa este acela care rezulta din tabelul definitiv. cit si de raspunderea in sine. contemporane functiei lor. Întinderea reparării prejudiciului este. la rectificarea tabelului creantelor. 138 alin. in mod indirect si in contra dispizitiilor Legii insolventei. intrucit s-ar ajunge. In caz de pluralitate de persoane responsabile. Daca probatoriul sau ale incidente procedurale ale actiunii in raspundere se prelungesc mult prea mult fata de scopurile procedurii.. Daca insolventa a aparat in perioada exercitarii functiei si aceasta a fost cauzata de una dintre faptele managerilor. judecatorul sindic ar trebuie sa suspende dosarul procedurii de insolventa. Dar managerii sunt responsabili in conditiile art. ca si raspunderea in sine. exista doar daca aparitia starii de insolventa a fost contemporana sau anterioara perioadei de timp in care persoana responsabila si-a exercitat mandatul sau a uzurpat functia respectiva. Solidaritatea. insa. indata dupa preluarea functiei (art. de art. referirea la acoperireaa unei parti a pasivului. in cadrul organelor colegiale de conducere a debitoarei. precizata în art.civ. alte creante decit cele inscrise in tabel. prin sintagma “acoperirea unei părţi a pasivului”. 1003 C. 1442 alin. cu orice mijloace de proba. cu toate acestea. trebuie precizat ca judecătorul sindic va fixa întinderea reparării prejudiciului în funcţie de gravitatea faptei şi natura funcţiei îndeplinite. aferenta procedurii insolventei.

Daca insa raportul nu identifica deloc sau nu identifica in mod clar persoanele vinovate. 220 C. de la data la care s-a nascut dreptul la actiune. Brilliance. Cum prejudiciul consta. nr. deci se cunoaste si « pasivul ». Daca s-a inchis procedura. Dreptul la actiunea in raspundere civila delictuala. in general. dec. Bucuresti. inseamna ca prejudiciul este sau trebuie sa fie cunoscut la momentul la care. In orice caz.VI com. 332 si urm. Daca acest raport identifica vinovatii si se cunoaste déjà prejudiciul. desi este vorba de o raspundere fata de creditori. atunci prescriptia poate sa inceapa sa curga. prescriptia incepe sa curga. (i) a fost efectuat inventarul bunurilor debitorului ori s-a constatat ca nu exista active urmaribile. exonerarea de raspundere fata de societatea debitoare este suficienta pentru a antrena si exonerarea de raspundere fata de creditori. in Curtea de Apel Bucuresti. in mod cumulat. Dupa admiterea actiunii in raspundere. 139 din Legea insolventei). in insuficienta activului. deci se cunoaste « activul » si (ii) a fost afisat tabelul definitiv (consolidat) al creantelor. p. actiunea in raspundere nu exista220. actiunii in raspundere ii dispare principala situatie-premisa. 157. Daca executarea silita nu s-a finalizat pina la inchiderea procedurii. Prescriptia actiunii in raspundere este si ea o cauza de exonerare de raspundere. inseamna ca identificarea acestora face sa se nasca dreptul la actiunea in raspundere. dar nu mai devreme de doi ani. De principiu. actiunea poate fi introdusa doar pina la data inchiderii procedurii. calculati de la data hotararii de deschidere a procedurii. 126/2003. Actiunea se prescrie in trei ani. Or.Ap.. . persoanele eventual vinovate de aducerea debitorului in stare de insolventa sunt identificate in raportul « cauzal » al administratorului judiciar sau al lichidatorului. chiard aca termenul prescriptiei nu se va fi implinit inca. iar aceasta stare de insuficienta (A>P) necesita cunoasterea atit a elementelor de activ.masurii care a dus la insolventa sau. Intrucit raspunderea incumba doar unei categorii limitate de persoane. dar in nici un caz mai devreme de deschiderea procedurii. inchiderea procedurii fiind un impediment la executarea silita. 2005. daca au lipsit de la sedinta respectiva. Asadar. asa cum s-a precizat mai sus. 156. Practica judiciara comerciala 20032004. Dupa principiile dreptului civil. atunci prescriptia incepe sa curga de la data la care trebuia cunoscuta persoana care a cauzat aparitia starii de insolventa (art. in lipsa acesteia. ci si a totalului pasivului. Ed. au facut sa se consemnze opozitia lor la luarea masurii. inclusiv dreptul la actiunea in raspundere reglementata de art. cit si faptul ca exista unul sau mai multi autori ai prejudiciului. administratorul judiciar sau lichidatorul este cel care se va preocupa de formalitatile executarii silite. s.Bucuresti. se naste in momentul in care titularii actiunii in raspundere au stiut sau trebuiau sa stie atit faptul ca exista un prejudiciu. ea nu mai poate fi continuata. 138 din Legea insolventei.

necesară pentru angajarea răspunderii penale. aceste persoane au poziţia unui subiect activ calificat al acestor infracţiuni. Sancţiunile penale aplicabile administratorilor nu se pot extinde şi asupra societăţii debitoare. persoana care se pretinde in mod fals creditor etc. Sancţiunile penale aplicabile administratorului îl privesc numai pe acesta. lichidator. in fine. dar implicaţiile patrimoniale ale faptei penale a administratorului se pot răsfrânge cu acuitate asupra societăţii. iar dacă există o pluralitate de administratori. Administratorul unei societăţi comerciale este. a cauzat aparitia starii de insolventa a debitorului. nu poate fi sancţionat penal pentru infracţiunile reglementate în Legea insolventei. Dată fiind cerinţa imputabilităţii faptei penale (vinovăţia). Când fapta penală prejudiciabilă a administratorului este săvârşită cu prilejul exercitării funcţiei sale. uzurpind functia de manager. in nume propriu sau prin peraoane interpuse. uzurpind aceste functii. În exerciţiul funcţiei sale este posibil ca el să săvârşească fapte ilicite penale. în sensul că nici o persoană care nu îndeplineşte. pentru acoperirea prejudiciului suferit de victima prejudiciului (parte civilă). şi răspunderea penală a administratorului unei societăţi comerciale este o răspundere personală. persoana care. prin natura lucrurilor. au determinat aparitia starii de insolventa. În toate cazurile. pe creditorii care cer. societatea poate fi chemată să răspundă.Sectiunea a IV-a Raspunderea penala 158. 159. condiţiile legii pentru a fi calificat drept reprezentant legal. Condiţiile răspunderii penale şi consecinţele acesteia referitoare la persoana sau patrimoniul autorilor faptelor penale ce intră sub incidenţa incriminărilor din Legea insolventei pot fi analizate în persoana administratorilor. numai pe aceia dintre ei care au participat la săvârşirea infracţiunii. conform principiului personalităţii răspunderii penale. ci si membrii in organele sale colegiale de conducere sau de supraveghere. inregistrarea unei creante inexistente asupra averii debitorului. In situatia in care faptele ilicite care pot atrage raspunderea organelor de conducere a debitorului persoana juridica imbraca si caracter penal. în drept sau în fapt. autorii acestor infractiuni sunt nu numai reprezentantii legali ai debitorului. în calitate de parte responsabilă civilmente. întrucât . prototip al subiectului activ al acestor infracţiuni. dinamizatorul activităţii societăţii. precum si persoanele care. administrator juridiciar. fie pe administratorii judiciari sau lichidatori fie. Legea insolventei reglementeaza un numar de infractiuni care ii pot avea ca autori fie pe debitorul persoana fizica sau pe administratorii ori directorii debitorului persoana juridica.

directori sau reprezentanţi ai societăţii. 31/1954]. potrivit Legii societatilor comerciale. profitând pentru aceasta de funcţia lor de . Această concepţie tradiţională a fost menţinută de actuala reglementare franceză a procedurii colective aplicabile întreprinderii în dificultate. că administratorii care au săvârşit fapte penale. Evident că societatea are dreptul să se regreseze. faţă de administratorii care au săvârşit fapte penale. ca un comerciant să deţină active care depăşesc ca valoare pasivele. sunt incapabile sau au fost condamnate pentru: gestiune frauduloasă. Creditorii sociali. nu pot fi nici administratori. nici administratori) persoanele care. abuz de încredere. iar dacă au fost alese. dar acesta poate fi insolvabil. deci. În vechea reglementare a falimentului din Codul comercial. delapidare. adunării generale sau acţionarilor minoritari (drept care se va exercita în cadrul acţiunii în răspundere) ori creditorilor sociali. sunt decăzute din drepturi. în cazul insolventei societăţii. comerciantul este capabil să-şi execute la timp obligaţiile şi. cu consecinţa pierderii de către societate a unei mari părţi dintre partenerii de afaceri sau chiar cu consecinţa falimentului societăţii. dar este posibilă şi situaţia inversă. societatea suferă un prejudiciu important din această diminuare a credibilităţii sale ca o consecinţă a pierderii onorabilităţii de către administrator prin sancţionarea sa penală. comerciantul persoană fizică sau administratorul unei societăţi falite care se făceau vinovaţi de bancrută (simplă sau frauduloasă) erau sancţionaţi cu excluderea din viaţa comercială şi de afaceri pe o lungă perioadă de timp. ca urmare a pierderii credibilităţii societăţii. fals. de natura bancrutei frauduloase. Un comerciant poate foarte bine să fie. riscul acestei insolvabilităţi urmând să fie suportat de societate. De aceea. în final. (1) şi alin. uz de fals. in mod colectiv. însă. (3) din Decretul nr. suferă şi ei un prejudiciu. pentru insuficienţa activului (acoperirea unei părţi din pasiv de către administrator). persoanele care nu pot fi fondatori. la un moment dat. încrederea de care se bucură pe piaţă comerciantul. în cazul în care activul societăţii aflate în procedura falimentului este insuficient pentru acoperirea întregului pasiv. iar administratorii în funcţie care sunt condamnaţi pentru astfel de infracţiuni sunt decăzuţi din drepturile lor de a exercita funcţia de administrator. faţă de administrator. Aceasta nu înseamnă. 35 alin. Astfel. să-şi echilibreze situaţia financiară şi economică). mărturie mincinoasă. Solvabilitatea („solvenţa”) comerciantului este o solvabilitate personală constând tocmai în credibilitatea. dar solvabil din punct de vedere comercial (beneficiind de credite bancare sau comerciale. înşelăciune. de regulă. în încetarea plăţilor. iar pentru faptele ilicite ale organelor sale.administratorul societăţii este. aceste active fiind însă nevandabile. Pe de altă parte. fiind vorba de încălcarea obligaţiilor sale de fidelitate faţă de societate şi de salvgardare a intereselor societăţii. anumite interdicţii şi decăderi aplicabile în timpul sau după executarea sancţiunilor penale. poate duce. in Legea insolventei si in legile de sanctionare a infractiunilor de coruptie. şi organul societăţii. Acest prejudiciu provocat de administratorul societăţii sau creditorilor sociali trebuie suportat de acesta. după caz. direct sau indirect. persoana juridică răspunde ca şi când acestea ar fi faptele proprii [art. şi la pierderea onorabilităţii şi credibilităţii societăţii pe piaţă. Lipsa de credibilitate poate duce rapid la eroziunea activelor. ceea ce se traduce. ulterior. insolvabil din punct de vedere civil (activul este covârşit de pasiv). dar a fost în mod nejustificat suprimată de noua legislaţie românească a insolventei. pierderea onorabilităţii administratorului prin sancţionarea sa penală. Dreptul de a solicita repararea acestui prejudiciu aparţine. Tot Legea societatilor comerciale prevede că nu pot fi fondatori (deci. Rezultă că persoanele care sunt condamnate pentru aceste infracţiuni nu pot fi administratori. dare sau luare de mită sau pentru infracţiunile prevăzute în Legea societăţilor comerciale. Legislaţia comercială prevede. potrivit legii.

pedeapsa complementară nu poate fi aplicată pentru infracţiuni pentru care legea stabileşte pedepse mai mici de 2 ani. nu pot fi sancţionaţi cu interdicţii şi decăderi din dreptul de a mai administra societatea respectivă sau alte societăţi ori de a mai exercita un comerţ pe cont propriu. infracţiunile reglementate în Legea insolventei sunt infracţiuni de rezultat. dacă făptuitorul dovedeşte că va putea exercita funcţia sau profesia în mod nepericulos. 156. pregătirea şi onorabilitatea cerute pentru exercitarea funcţiei. o meserie ori o altă ocupaţie (cum ar fi şi cea de administrator al unei societăţi comerciale sau de comerciant – persoană fizică). 112 lit.c) din Legea insolventei. a). Ea este justificată de cerinţa de a preîntâmpina săvârşirea de noi fapte penale de către administratorul respectiv. dacă instanţa decide. cel putin în varianta prevăzută la art. Întrucât suntem în prezenţa unor infracţiuni de rezultat. Pedeapsa complementară este obligatorie când legea care incriminează fapta prevede şi această pedeapsă complementară. La acelaşi rezultat se poate ajunge şi prin aplicarea faţă de administratorul condamnat pentru o faptă penală a pedepsei complementare prevăzute la art. Această pedeapsă complementară constă în interzicerea dreptului de a exercita o profesie sau de a ocupa o funcţie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea acelei infracţiuni.] dar.2. fiind facultativă în celelalte cazuri. după minim 1 an.administratori. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea funcţiei de administrator sau ocupaţiei de comerciant şi ea nu poate fi revocată decât după cel puţin un an. Pedeapsa complementară se execută după executarea pedepsei închisorii.). (1) lit. c) măsura interzicerii de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie. înseamnă că. (pedeapsă accesorie). instanţa trebuie să constate că. fără existenţa prejudiciului. bancruta este o infracţiune de rezultat dacă s-a ascuns o parte din activ şi. Măsura poate fi luată când administratorul a săvârşit o faptă penală datorită incapacităţii. 115 C. ca măsură de siguranţă. în ambele situaţii. pen. Pentru a dispune pedeapsa complementară. In varianta de la lit. nepregătirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru activitatea respectivă. aceasta din urmă fiind o măsură care se ia în cazul în care făptuitorul nu poate exercita în mod nepericulos funcţia sau profesia respectivă din cauza incapacităţii. întrucât această pedeapsă complementară nu poate fi confundată cu măsura de siguranţă a interzicerii exercitării unei funcţii sau profesii (art. la art. conform art. această pedeapsă se impune [art. şi care poate fi ridicată. 65 alin. pen. cu condiţia ca fostul administrator să facă dovada că a recăpătat competenţa. împrejurările cauzei şi persoana infractorului. pen. Codul penal reglementează. precum şi pe cerinţa de a înlătura o stare de pericol creată de administrator prin exercitarea funcţiei sale: prin săvârşirea de fapte penale sau prin incompetenţa sa administratorul scurtcircuitează relaţiile normale de afaceri. c) C. (1) C. în ambele cazuri vizate de text. pen. 64 alin. putând duce la repercusiuni grave asupra societăţii sau a partenerilor de afaceri ai acestuia. faţă de natura şi gravitatea infracţiunii.. 71 C. Administratorul care a fost sancţionat cu o astfel de pedeapsă complementară nu mai poate fi reintegrat sau nu mai poate continua funcţia de administrator decât după executarea pedepsei complementare şi reabilitare. fapta nu are caracter penal. lit. Bancruta frauduloasă este in mod cert o infracţiune de rezultat. Măsura de siguranţă poate fi luată chiar dacă fapta nu este infracţiune ori dacă administratorului nu i s-a aplicat o pedeapsă. după graţiere ori după prescripţia executării pedepsei şi durează pe toată durata dispusă de instanţă (de la 1 la 10 ani). să aplice şi această pedeapsă pe lângă şi în timpul executării pedepsei principale. 143 alin. În principiu. . dacă s-a ajuns la o diminuare aparentă a valorii activelor.

pe care îşi expunea mărfurile spre comercializare. Infracţiunea de bancrută frauduloasă este reglementată. Aceste fapte sunt enumerate destul de imprecis. sponsorizări excesive sau neinspirate221). inexorabil. neatenţie. Noţiunea provine din termenul italian banca rotta – „bancă ruptă” (în franc. cu excluderea faptelor săvârşite din culpă (temeritate. – banqueroute). pentru că onorabilitatea şi credibilitatea lor pe piaţă s-ar prăbuşi. astfel: deturnarea ori disiparea. dar a acceptat producerea lui (intenţie indirectă). op. susţinerea unui candidat în alegeri. ca si cele din Legea societăţilor comerciale au suferit. Pina la modificarea din decembrie 2006 a Legii societatilor comerciale. fapte voluntare (intenţionate) care se înrudesc cu falsul sau delapidarea. ceea ce ar duce la afaceri pierdute. pentru a arăta clar că acel comerciant (bancrutar) nu mai aparţinea comunităţii celorlalţi comercianţi. Dar există rea-credinţă şi dacă autorul cunoştea avantajul personal dobândit din săvârşirea faptei. infractorul nu va mai avea posibilitatea de a scăpa de sancţiunea penală. 880 C. în dreptul francez. fiind exclusă culpa ca formă de vinovăţie (imprudenţă. 158. imprudenţă). toate pedepsele prevăzute pentru infracţiuni au fost substanţial agravate. in prezent. În legătură cu aceste modificări se poate observa concepţia greşită a politicii penale actuale. de fapt. 254. în special – contează. conform căreia mărirea pedepselor ar duce la reducerea fenomenului infracţional. banca sa. bancruta este condiţionată de declanşarea procedurii colective faţă de debitor. Această infracţiune reuneşte. 64/1995.). aceasta se prezintă sub forma relei-credinţe (intenţie calificată). cit. eroziunea unei părţi din activ (organizarea voluntară a falimentului). 223 Banca rotta este numele vechii proceduri de sancţionare a falitului în oraşele medievale italiene. exclusiv in Legea insolventei222. p. com. (dacă societatea era „falită”. de această consecinţă trebuie să se teamă. Administratorii societăţilor comerciale puteau fi pedepsiţi. În ce priveşte vinovăţia. Fosta Lege nr. bancruta frauduloasa era incriminata si în Legea societatilor comerciale. administratorii săi nu puteau fi consideraţi bancrutari. ci. Cozian. A. fie prin înlocuirea pedepsei exclusive a amenzii cu pedeapsa închisorii. recunoaşterea frauduloasă a unor datorii inexistente. Din punct de vedere etimologic. neglijenţă). 879 – sau frauduloasă – art. În dreptul francez. administratorii si lichidatorii de societăţi comerciale. Paralalelismul 221 222 M. exclusivă sau alternativă cu amenda. respectiv. şi nu de gravitatea pedepsei. managerii societăţii. sub vechea reglementare a falimentului din Codul comercial. pentru aşa-numita cvasi-bancrută reglementată de fostul art. Imprecizia textelor i-a . bancruta este definită ca fiind falimentul unui comerciant însoţit de nereguli financiare în dauna creditorilor (DEX). chiar şi munca în folosul comunităţii). com.. ţinerea unei contabilităţi fictive sau absenţa contabilităţii. denumite generic cvasi-bancrute). eventual. că procesul penal şi tragerea la răspundere vor începe. era „ruptă” în mod simbolic. pentru autorii infracţiunilor din Legea insolventei si din Legea societăţilor comerciale – infracţiuni cu subiect activ calificat. 884 C. avându-şi originea în dreptul şi practica târgurilor medievale italiene: când un comerciant îşi înceta plăţile. dar scopul autorului poate fi material sau moral. dacă s-a săvârşit o faptă penală.Rezultatul faptei abuzive este o pagubă materială. în primul rând. întreţinerea unor relaţii bune cu un terţ. a reintrodus infractiunea de bancruta si bancruta frauduloasa. Incriminările din Legea insolventei. folosirea unor mijloace frauduloase sau ruinătoare de către debitor pentru a-şi procura credit sau pentru a întârzia deschiderea procedurii colective etc. dupa ce initial abrogase dispoziţiile C. substanţiale modificări faţă de reglementarea iniţială. Prin noua reglementare. blamul la care sunt supuşi prin aplicarea sancţiunii (oricare ar fi aceasta. ceea ce ar duce la acest rezultat ar fi scurtarea duratei procesului şi impunerea certitudinii psihologice că. deşi termenul de bancrută sugerează falimentul223. referitoare la bancrută (simplă – art. autori ai unor infracţiuni corelative bancrutei. în primul rând. cum ar fi: salvarea reputaţiei personale. fie prin majorarea limitelor speciale ale pedepselor. în decursul anilor. chiar dacă nu a urmărit direct producerea acestuia. alaturi de infractiunea de bancruta simpla. 157. în realitate. com. Viandier.

falimentului virtual). in scopul fraudarii creditorilor. a tinut o contabilitate fictiva sau incompleta. 200. 1966/18. în R.. 224 V. p. în P. Dongoroz. Rezultă că insolventa este o situaţie premisă a infracţiunii de bancrută frauduloasă. în C. De lege lata. 2. serie veche. reglementata in prezent de art. care este un element constitutiv al infracţiunii de bancrută. câtă vreme nu exista starea de faliment. fără de care infracţiunea nu există. 470). la falimentul stricto sensu al debitorului (ca modalitate a procedurii insolventei). Şi în vechea reglementare a Codului comercial. presupune exsitenta unei proceduri de insolventa lato sensu. În jurisprudenţă225 se statuase că faptele care atrag. Această controversă şi-a păstrat interesul şi în prezent datorită faptului că din Legea insolventei rezultă că un debitor poate fi declarat insolvent. com. 1943. dar efecetele procedurii insolventei nu se produc decit numai dupa deschiderea procedurii. 457. cit. prin decizia tribunalului. E necesar. nefiind limitata. decizia nr. chiar si efectele asupra perioadei anterioare (perioada suspecta) existind numai in prezenta unei procedure de insolventa deschisa fata de debitor. Bancruta frauduloasă poate exista în această variantă doar dacă faţă de debitor a fost deschisaă.1942. ca situaţie premisă a determinat pe unii autori să constate că reglementarea nu e concordanţă cu principiul legalităţii incriminării. bancruta (simpla). faptele enunţate de Codul comercial ca elemente ale infracţiunii de bancrută nu erau considerate ele însele infracţiuni. p. 1518/13. fiindcă legalmente ele nu pot exista fără starea de faliment. Unii autori înţelegeau prin faliment. 695 C. Problema complicata care se punea era. pct. decizia nr. 282 din Legea insolventei a fost abrogat. adn.. p.. pct. 601.1938. nu sunt prin ele însele infracţiuni. II. Conform doctrinei interbelice224. în timp ce alţii înţelegeau prin această situaţie – premisă o stare de fapt (încetarea plăţilor.D. 282 din Legea insolventei. decizia nr. p. op. procedura insolventei. abrogat). in consecinta.R. p. adn. nu mai are un subiect activ calificat. 254 şi în C. reprezenta o situaţie premisă pentru infracţiunea de bancrută. Cas. III. adn. motiv pentru care fostul art. a ascuns sau externalizat active. dar aducea atingere si principiului legalitatii incrimnarii. 159. . obligat fiind sa introduca cererea de deschidere a procedurii insolventei fata de societate in 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.. ci numai elemente componente ale acestui delict. starea debitorului din perioada de la încetarea plăţilor până la hotărârea de declarare a falimentului – art.C.. 113 şi în C. II. în R.D. 5. serie veche. 1939. 225 Cas. însă. Infractiunea de bancruta. 143 alin.12.reglementarii era nu numai suparator. com. (Yves Guyon. o stare de drept (falimentul era declarat prin hotărâre judecătorească definitivă). nu o face deloc sau nu o face in termen de 6 luni de la expirarea termenului legal de introducere a cererii. tome II. Infracţiunea se consumă numai în momentul în care a intervenit declararea judecătorească a falimentului.. com. 457.10.. exista in cazul in care debitorul persoana fizica sau reprezentantul legal al debitorului persoana juridica. Cas.1927. să se cunoască dacă insolventa.C. p. Bancruta frauduloasa. 5280/1930. Notă la sentinţa Trib. p. astfel cum este reglementat in Legea insolventei. a ascuns datorii reale sau a infatisat datorii false ale societatii. ci un subiect activ necircumstantiat. ca situaţie – premisă a infracţiunii de bancrută. reglementata de art..1 din Legea insolventei. dacă starea de încetare de plăţi (falimentul virtual) era suficientă pentru existenţa bancrutei sau dacă falimentul trebuia să fie declarat prin hotărâre judecătorească pentru a exista bancrută.2 din Legea insolventei. „persoana” care. declararea debitorului în stare de faliment sau starea de încetare a plăţilor (aşa-numitul „faliment virtual”. Ilfov din 17. urmărirea penală pentru bancrută.05. asa cum se intimpla in cazul infractiunii din fostul art. nu numai o condiţie procedural. com. conform Codului comercial. 143 alin. respectiv.

143 alin. n. pe considerentul că falimentul virtual (încetarea plăţilor) este un element constitutiv suficient al infracţiunii de bancrută. Însă. . numai aceasta putind sa fie suspendata pe temeiul art. In realitate. conform art. p. 701 C. com.. titularii actiunii in raspundere pot parasi instant penala in favoarea unei action in fata judicatroului sindic. care este de ordine publică.infracţiunii de bancrută frauduloasă. se aplică indiferent dacă se consideră ca insolventa declarata a debitorului sau doar încetarea plăţilor constituie elementul constitutiv necesar. În doctrină226. toate. Paşca Infracţiunea de bancrută. a creditorilor săi sau „din oficiu” (conform fostului art. De soarta procesului penal nu depinde decit. acţiunea penală este intentată contra administratorului (sau a celorlalte persoane vinovate). esenţial. soarta actiunii in raspundere contra managerilor. 6/1995. 19 C. XIII.. în noua reglementare. înseamnă „falimentul virtual” (starea de insolventa) sau insolventa declarata de judecatorul-sindic.proc. proc. nu poate fi condiţionată de acţiunea comercială de declarare în stare de faliment a debitorului. acceptata de judecatorul-sindic. care sa poata fi suspendat. in baza regulii din art. cel mult. în timp ce procedura insolventei se conduce contra societăţii (cu excepţia cazurilor de societate fictivă sau de faliment al administratorului. procedura insolventei nu este un singur proces. Fostul art. dar si in acest caz. acţiune care se promovează la cererea falitului.c) din Legea insolventei. 36. 143 alin. asa cum am aratat in capt. 226 V. ca o excepţie de la regula penalul ţine în loc civilul. sa fie suspendate pentru ca exista un proces penal contra bancrutarului. mult mai rapida si cu mult mai multe sanse de reusita. al bancrutei frauduloase. intrucit stare intrinseca de insolventa nu are nici un efect si nici o relevanta cita vreme nu este exhibata printr-o cerere de deschidere a procedurii insolventei. 19 C. com. in baza art. 19 C.proc. proc. se arată că „acţiunea penală. 714 C. ci un numar practic nelimitat de procese care nu pot.2 lit. In plus.). Consider că numai insolventa declarata atrage bancruta frauduloasă în varianta art. alăturat falimentului societăţii). dispunea că cele două acţiuni (acţiunea penală şi procedura falimentului) se judecă separat.2 este şi aceea dacă introducerea acţiunii penale contra bancrutarului duce la suspendarea procedurii insolventei. regula din art. regulă imperativă.pen. pen. 138 din Legea insolventei.pen. (penalul ţine în loc civilul)..n. pen. independent. în Dreptul nr. O problemă deosebită pusă de dispoziţiile art. 19 C..

You're Reading a Free Preview

Download