Sunteți pe pagina 1din 3

1 1. Cum apreciaţi, în general, activitatea poliţiei din localitatea Dvs.

în asigurarea ordinii
publice şi securităţii personale a cetăţenilor?
înalt; 10
mediu; 41
sub mediu; 17
jos. 35
2 2. Cum consideraţi, care din următoarele acţiuni negative sunt cele mai răspîndite
printre poliţiştii din localitatea Dvs.? (1-2 variante de răspuns)
abuz în serviciu (fac abuz de funcţia pe care o deţin); 47
corupţie (iau bani şi alte bunuri materiale); 57
consumul băuturilor alcoolice în timpul serviciului; 14
protecţionismul (trec cu vederea unele acţiuni ilegale comise de cetăţeni); 40
birocratismul (tărăgănează sau nu reacţionează operativ la petiţiile, plîngerile
37
Dvs.);
atitudine neconştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu; 28
comportamentul imoral (evită comunicarea şi este brutal cu cetăţenii). 33
3 3. Cunoaşteţi fapte de corupţie ale unor colaboratori de poliţie din localitatea Dvs.?
cunosc; 65
nu cunosc. 39
4 4. Dacă cunoaşteţi, de ce nu le-aţi reclamat pînă acum?
este prea complicat să faci reclamaţie; 7
am fost sigur că ancheta se va face în zădar; 13
nu am încredere în poliţie; 28
mi-a fost teamă că persoana acuzată se va răzbuna; 10
mi-a fost ruşine să fac reclamaţie; 1
nu a fost un act de corupţie prea grav; 5
nu ştiu. 20
5 5. Dacă aţi reclamat faptele de corupţie, la care dintre următoarele instituţii v-aţi
adresat?
Poliţie; 16
Instanţa de judecată; 3
Procuratura; 11
Centrul de combatere a crimelor economice şi a corupţiei; 13
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului; 11
Administraţia publică locală. 2
6 6. Cum credeţi, care din următoarele servicii ale poliţiei sunt cele mai corupte? (1-2
variante de răspuns).
urmărirea penală; 40
poliţia criminală; 22
investigarea fraudelor; 21
poliţia rutieră; 83
ofiţerii operativi de sector; 14
patrulă şi santinelă. 11
7 7. În viziunea Dvs., principalul motiv pentru care “corupţia” este răspîndită în rîndurile
colaboratorilor organelor afacerilor interne, îl constituie (1-2 variante răspuns)
salariile mici; 69
posibilitatea de a face abuz în serviciu; 36
imperfecţiunea legislaţiei; 5
ineficienţa sistemului judiciar; 19
lipsa unui control eficient şi strict asupra activităţii poliţiei; 39
pregătirea profesională slabă a poliţiştilor; 17
oamenii nu-şi cunosc drepturile; 33
oamenii simt nevoia să ofere ceva în schimb atunci cînd sunt ajutaţi. 23
8 8. Dumneavoastră personal, aţi plătit vreodată alte taxe decît cele oficiale colaboratorilor
de poliţie?
niciodată; 33
ocazional; 49
foarte des; 11
întotdeauna. 6
9 9. Dacă aţi oferit vre-o dată bani sau „mici atenţii” indicaţi a cui a fost iniţiativa?
la iniţiativa poliţistului; 43
din propria iniţiativă; 24
la îndemnul altei persoane; 2
prin intermediul altei persoane. 6
10 10. După părerea Dvs., care din măsurile nominalizate ar contribui la reducerea
nivelului corupţiei în organele afacerilor interne? (1-3 variante de răspuns)
majorarea salariilor; 66
remunerarea suplimentară pentru orele de muncă extra-program; 42
asigurarea protecţiei sociale (spaţiu locativ, tratament etc.); 36
aplicarea sancţiunilor pentru colaboratorii depistaţi în cazurile de corupţie; 60
aplicarea unor sancţiuni mai severe cetăţenilor care încearcă să ofere plăţi
30
neoficiale/cadouri;
selectarea şi angajarea personalului competent şi onest; 48
instituirea de agenţi constatatori ai cazurilor de corupţie. 27
11 Vîrsta
pînă la 20 ani 7
21-25 36
26-30 27
31-35 14
36-40 9
41-50 2
51-60 2
peste 61 3
12 Genul
Masculin 78
Femenin 19
13 Studiile
Medii generale 9
Medii de specialitate 14
Superioare 57
Postuniversitare 20
14 Localitatea
mun. Chişinău 48
mun. Bălţi 5
r. Anenii Noi 2
r. Cahul 3
r. Căuşeni 2
r. Edineţ 1
r. Orhei 2
r. Sîngerei 1
r. Ştefan Vodă 1
r. Teleneşti 1
r. Făleşti 1
r. Hînceşti 1
r. Rezina 1
r. Străşeni 1
r. Briceni 4
r. Cantemir 2
r. Ialoveni 1
r. Ocniţa 3

Pînă la data de 11.01.2011, la sondaj au participat 107 respondenţi.