Sunteți pe pagina 1din 23

Alte strategii discursive

Tehnica asociaţiilor libere

Spuneţi-mi care sunt primele trei cuvinte care


vă vin în mine când auziţi cuvântul CEC?
Spuneţi-mi care sunt primele gânduri care vă
vin în minte când auziţi cuvântul “client”?
Alte strategii discursive
• “Aruncarea” unei întrebări către grup
-Sunteţi de acord cu........? ( întrebi
participanţii dacă sunt de acord cu
afirmaţiile făcute de colegi)
-Poate cineva să răspundă la această
întrebare?
Alte strategii discursive
• Acordarea unui timp de gândire pentru toţi
participanţii (mai ales când aceştia par confuzi)
• Turul mesei (toţi participanţii răspund la o
întrebare, într-un sens precizat)
• Jocul de rol. Ce i-aţi spune unei persoane care....?
• Folosirea unei singure întrebări
Aşteptaţi răspunsul la o primă întrebare înainte să
formulaţi pe a doua! Acordaţi întotdeauna timp de
gândire participanţilor!
Tehnici de stimularea descrierii
• Continuă....
• Poţi să detaliezi despre.....?
• Ce faci într-o zi obişnuită....?
• Cum descrii sentimentle tale după ce ai
consumat un produs care ştii că are multe
calorii?....
• Mind mapping (Scrie cât mai multe cuvinte
care descriu e gândeşti despre ....?
Tehnici de stimularea descrierii
• Laddering – diagrame de tip arborescent
-ierarhizarea informţiei
• Îmi poţi spune câteva produse care îngraşă?
• De unde ştii că aceste produse (X, Y, Z)
îngraşă?
• Ai prefera X, Y sau Z?
Ascultarea activă
• Foarte importantă în cadrul interviului
(comprehensiv sau de grup)
• Este un tip de ascultare participativă, empatică
• Datul din cap, orientarea privizii, gesturi reglatoare
• Parafrazarea intervievatului
• Repetarea ultimelor sala cuvinte
• Nu priviţi în hârtii! Nu fiţi permanent preocupaţi de
grila!
• Nu puneţi o “avalanşă de întrebări”!
• Nu vorbiţi mult!
Alte strategii discursive
• Apelul la umor
Puteţi povesti o experienţă personală
relevantă pentru subiecti discuţiei
“Asta îmi aminteşte despre....”
Particularităţile interviului
comprehensiv
• Cum atribuie sens indivizii acţiunilor pe
care le desfăşoară (vesterhen – Max Weber)
• Cum construiesc sens vieţii sociale
• Cum relatează (account - accountability
Harold Garfinkel) acţiunile lor astfel încât
acestea să capete semnificaţii pentru ceilalţi
Particularităţile interviului
comprehensiv
Este o tehnică putenic reactivă
Se preocupă de problema autenticităţii,
motivaţiilor reale, dezvăluirea unor
modalităţi autentice de raportare la obiecte,
fenomene etc.
Durata interviului comprehensiv
• în medie 60-90 minute
• Un tip de interviu înregistrat
Folosim interviu individual şi nu
de grup
• Urmărirea procesului de decizie individulă (şi nu
în interacţiune)
• Intervievarea unor persoane cheie în cadrul
procesului care ne interesează
• Conceperea sau verificare unui chestionar (ce
teme să abordăm în chestionar, în ce ordine)
• După o serie de focus grupuri (în ce măsură
strategiile declarate în grup se menţin şi la nivel
individual
Folosim interviu individual şi nu
de grup
• Subiecte sensibile, confidenţiale, care nu pot fi
abordate în grup
• Intervievarea persoanelor care sunt lideri de
opinie, reprezentanţi ai comunităţii, oameni de
afaceri etc.
– -acceptă greu să participe la un focus grup
– -orgoliile sunt puternice
– -sunt mai preocupaţi de managementul impresiei (vezi
E. Goffman)
-cercetările de piaţă preferă tehnica focus grupului
Interviuri înaintea unei cercetări pe bază
de chestionar (Exemplu)
• Cu scop explorator
Ex. Taylor, 1984
• 179 paciente cu cancer la sân intervievate la
domiciliu
• Interviu structurat, cu întrebări închise
• Durata 1,5 - 2 ore
• Aspecte legate de atribuire, locul
controlului, schimbări ale stilului de viaţă
Ancheta prin interviu- ca modalitate
principală de obţinere a datelor
• Construirea clară a ipotezelor
• Construirea modelelor explicative (lanţuri
explicative)
• Ex: anchete asupra:
-locuitorilor în getouri
-consumatorilor de droguri
-ascultătorilor de manele
-identităţii cheangăilor din România
-traiectoriile profesionale ale lucrătorilor în PR
Exemplu - după Alain Blanchet şi Anne
Gotman (1992/1998, 141)
Reprezentarea sănătăţii şi a bolii în societatea
franceză (1969)
• Criterii de diferenţiere a noţiunii de sănătate/ boală
(dacă sunt reciproce, exclusive)
• Concepţia cu privire la cauzele bolii şi sănătăţii
• Aspecte valorice (bine, rău, greşit)
• Efectul sănătăţii şi al bolii asupra participării
sociale
• 80 de interviuri principale şi 20 de control-
repartizate pe clase sociale, în mod egal
Ancheta pe bază de interviu- ca modalitate
complementară de cercetare
• Ulterioară anchetei prin chestionar
• Permite interpretarea datelor deja produse
• Surprinderea contextului
• Rafinează înţelegerea datelor obţinute
Exemplu
• Anchetă pe bază de chestionar privind
nivelul de trai al populaţiei din Bucureşti
• Interviuri semistructurate (sau în
profunzime) cu reprezentaţi ai categoriilor
identificate
Realizarea interviului

Alain Blanchet şi Anne Gotman (1992/1998):


• Intrigă (tema şi scopul interviului)
• Scenă (timpul, locul, situaţia de
intervievare)
• Distribuţie (actorii – intervievatorul şi
intervievaţii)
Intriga

• Temele intime vor obţine o rată mai mare a


răspunsurilor pentru interviurile structurate
şi telefonice
• Evitarea oricăror ameninţări la adresa
persoanei intervievate
• Ce tip de discurs se aşteaptă de la
intervievat
• Familiaritatea temei
Scena
• Unitatea de timp – pentru a mări
disponibilitatea celui intervivat
În ce moment al zilei vom programa un
interviu cu femeile casnice?Dar cu elevi?
• Unitatea de loc
Unde vom programa un interviu cu directorul
unei instituţii? La biroul acestuia? La el
acasa?
• Locurile ocupate de partenerii discuţiei
Distribuţie
• Influenţa sexului, vârstei, situaţiei profesionale
anchetatori- anchetaţi
• Situaţii de:
seducţie
conversaţie prietenească
cerere de consiliere
protejare a propriei persoane faţă de un
superior (a sine-ului)
interogatoriu
Distribuţie

• Distanţa socială (reală şi percepută). Ex: în


interviurile cu subiecţi de vârstă mică
Remedii:
-reduceţi diferenţa de înălţime
- aduceţi un prieten al copilului intervievat
- Folosiţi cuvinte apropiate limbajului
copilului
- Utilizaţi obiecte familiare
Distribuţie
Ce remedii pentru reducerea distanţei sociale
aţi propune când intervievaţi un director al
unei firme importante?

S-ar putea să vă placă și