Sunteți pe pagina 1din 2

Citate despre istoria economiei

 „ Istoria gândirii economice este una dintre cele mai vaste şi pasionante ştiinţe.
Nimeni nu poate pretinde până în prezent, că a realizat o sinteză a istoriei gândirii economice
universale. Subiectul este prea cuprinzător şi nu stă în puterea unei persoane, oricât de bogate
şi variate i-ar fi sursele documentare de care dispune.”
( Toader Ionescu, Istoria gândirii economice universale şi româneşti )

 „ Când cineva dă banii săi cu împrumut ăe o anumită perioadă, el nu se poate


folosi de ei în acest timp, de aceea el are dreptul să ceară o remunerare pentru această situaţie
incomodă cu care a căzut de acord; această remuneraţie, noi o numim, de obicei, procent.”
( W. Petty )

 „ Oricine oferă cuiva un târg îşi propune să precedeze astfel: dă-mi ceea ce
doresc eu, şi vei căpăta ceea ce doreşti şi tu. [...] Ne adresăm nu omeniei, ci egoismului lor, şi
niciodată nu le vorbim de nevoile noastre ci de avantajele lor proprii.”
( Adam Smith, Avuţia naţiunilor)

 „ Preţul real al oricărui lucru, ceea ce îl costă în realitate pe acela care doreşte
să obţină acest lucru, este truda şi osteneala pentru dobândirea lui.”
(Adam Smith, Avuţia naţiunilor)

 „ Venitul scos din muncă se numeşte salariu. Cel scos din capital de către
persoane care îl administreză sau îl întrebuinţează se numeşte profit [...] Venitul care provine
în întregime din pământ se numeşte rentă şi aparţine proprietarului de pământ.”
(Adam Smith, Avuţia naţiunilor)

 „ Nu numai munca întrebuinţată direct la producerea mărfurilor influenţează


valoarea acestora, ci, la fel, şi munca întrebuinţată la producerea de instrumente, unelte şi
clădiri, cu care se ajută această muncă.”
( D.Ricardo, Opere alese )

 „ Un economist este un expert care va ştii mâine de ce lucrurile pe care le-a


prevestit ieri nu s-au întâmplat astăzi.”
( Laurence J. Peter)

 „ Economia noastră este rezultatul a milioane de decizii pe care le adoptăm în


fiecare zi referitoare la producţie, economisire şi, mai ales, investiţii.”
(Dwight Eisenhower)
 „ În perioada crizei se nasc invenţiile, descoperirile şi marile strategii. Cine
depăşeşte criza se depaşeşte pe sine însuşi, fără a rămâne <<depăşit>>.”
( Albert Einstein )

 „ Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi ca mama


libertăţii. Ea este cu totul conservatoare: păstrătoare adică a onestităţii caracterului, a fericirii
casnice şi a binelui social. Ea potoleşte frământarea şi aduce mulţumirea; ea face pe oameni
prietenii ordinii şi ai siguranţei publice.”
( S. SMILES )

 „ Orice risipitor este un vrăjmaş al societăţii; orice om econom este un


binefăcător public.”
( Adam Smith )