Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAP. I. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1.1 Necesitatea şi condiţiile apariţiei creditului............................................ 1


1.2 Funcţiile şi rolul creditului..................................................................... 2

CAP. II. ACTIVITATEA DE CREDITARE LA BRD-GSG

2.1 Principii şi reglementări generale privind activitatea de creditare.......... 5


2.2 Gestionarea creditelor şi a resurselor de acoperire a acestora................. 6
2.3 Categorii de credite acordate de BRD-GSG............................................ 8
2.4 Documentaţia tehnico-economică necesară obţinerii creditului............ 10
2.5 Garanţia creditelor................................................................................. 12
2.6 Contractul de credit............................................................................... 14

CAP. III RISCUL ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE

3.1 Riscul. Categorii de risc......................................................................... 16


3.2 Riscul în activitatea bancară şi în activitatea de creditare...................... 19

CAP. IV ANALIZA ASPECTELOR FINANCIARE ÎN


ACTIVITATEA DE CREDITARE

4.1 Metoda de analiză a creditelor............................................................... 28


4.2 Indicatori de analiză a bonităţii clienţilor şi stabilirea performanţelor
financiare ale acestora............................................................................ 29
4.3 Fluxul de numerar.................................................................................. 32
4.4 Analiza perspectivelor de dezvoltare pe baza fluxului de numerar....... 35
4.5 Analiza plafonului de credit................................................................... 37
4.6 Fişa sintetică de prezentare a clientului şi de analiză a creditului.......... 40

STUDIU DE CAZ. Creditarea S.C. MACO SA DEVA...................................... 42

CONCLUZII........................................................................................................... 44

ANEXE.................................................................................................................... 46

BIBLIOGRAFIE......................................................................................................63