Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

I. DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE


I.1 DOCUMENTAREA PRELIMINARA
I.1.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE SOCIETATII
I.1.2 SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA
I.1.3 SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
I.2 IDENTIFICAREA SI INTERPRETAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE
I.2.1 ANALIZA VIABILITATII ECONOMICE
I.2.1.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.1.2 ANALIZA POTENTIALULUI INTERN
I.2.1.3 ANALIZA CHELTUIELILOR
I.2.1.4 ANALIZA RENTABILITATII
I.2.2 ANALIZA VIABILITATII MANAGERIALE
I.2.2.1 ANALIZA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC
I.2.2.2 ANALIZA SUBSISTEMULUI DECIZIONAL
I.2.2.3 ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL
I.3 RECOMANDARI STRATEGICO-TACTICE PRIVIND AMPLIFICAREA
POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA A
SOCIETATII COMERCIALE

II. STRATEGIA SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET SA


II.1 FORMULAREA MISIUNII SOCIETATII
II.2 STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE
II.3 CONTURAREA PRINCIPALELOR OPTIUNI STRATEGICE
II.4 DIMENSIONAREA RESURSELOR ALOCATE
II.5 ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE
II.6 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

III. REPROIECTAREA MANAGERIALA A DIRECTIEI APELOR SIRET SA


III.1 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC AL
MANAGEMENTULUI SOCIETATII
III.1.1 STRUCTURAREA AUTORITATII DECIZIONALE PE NIVELURI
IERARHICE
III.1.2 MODIFICARI IN TIPOLOGIA DECIZIILOR ADOPTATE
III.1.3 IMBUNATATIREA CALITATII DECIZIILOR
III.1.4 APELAREA UNOR METODE SI TEHNICI DECIZIONALE
SPECIFICE
III.2 REMODELAREA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC
III.2.1 DELIMITAREA SI DIMENSIONAREA CORESPUNZATOARE A
COMPONENTELOR PROCESUALE SI STRUCTURAL-ORGANIZATORICE ALE
SOCIETATII
III.2.2 INFIINTAREA/COMASAREA SI DESFIINTAREA UNOR
COMPARTIMENTE
III.2.3 REDIMENSIONAREA ANUMITOR COMPARTIMENTE
III.2.4 ELABORAREA DOCUMENTELOR DE FORMALIZARE A
SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC

Evaluare