Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

I. DOCUMENTAREA PRELIMINARA
I.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI
I.2 SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA
I.3 SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
I.3.1 SUBSISTEMUL METODOLOGIC
I.3.2 SUBSISTEMUL DECIZIONAL
I.3.3 SUBSISTEMUL INFORMATIONAL
I.3.4 SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC
I.4 IDENTIFICAREA SI INTERPRETAREA SIMPTOMELOR
SEMNIFICATIVE
I.4.1 ANALIZA VIABILITATII ECONOMICE
I.4.1.1 CONSIDERATII GENERALE
I.4.2 ANALIZA POTENTIALULUI INTERN
I.4.3 ANALIZA POTENTIALULUI MATERIAL
I.4.4 ANALIZA ACTIVELOR CIRCULANTE
I.4.5 ANALIZA CHELTUIELILOR
I.4.6 ANALIZA RENTABILITATII
I.4.6.1 EVIDENTIEREA SIMPTOME POZITIVE SI
NEGATIVE LA NIVELUL FIRMEI
I.5 PUNCTE FORTE EVIDENTIATE LA NIVELUL SOCIETATII
I.6 PUNCTE SLABE EVIDENTIATE LA NIVELUL FIRMEI

II. STRATEGIA SC TEHNOLOGII ALIMENTARE SA


II.1 FORMULAREA MISIUNII FIRMEI
II.1.1 SCOPUL PRINCIPAL
II.1.2 CE REALIZEAZA FIRMA
II.1.3 UNDE ACTIONEAZA
II.2 STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE
II.3 CONTURAREA PRINCIPALELOR OPTIUNI STRATEGICE
II.4 DIMENSIONAREA RESURSELOR ALOCATE
II.5 PRECIZAREA TERMENELOR
II.6 STABILIREA AVANTAJULUI COMPETITIV
II.7 ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE
II.8 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
II.8.1 PREGATIREA IMPLEMENTARII
II.8.2 REMODELAREA MANAGERIALA
II.8.3 OPERAREA SCHIMBARILOR STRATEGICE
II.8.4 EVALUAREA STRATEGIEI

III. REPROIECTAREA MANAGERIALA A SC TEHNOLOGII


ALIMENTARE SA
III.1 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC AL
MANAGEMENTULUI SOCIETATII COMERCIALE
III.2 STABILIREA OBIECTIVELOR FIRMEI
III.2.1 ELABORAREA CELORLALTE COMPONENTE ALE
MANAGEMENTULUI PRIN OBIECTIVE
III.3 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI DECIZIONAL
III.4 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC

Evaluare