Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Un obiect luminos înalt de 4 cm, este aşezat perpendicular pe axa optică


principală a unei lentile convergente având distanţa focală de 80 cm, la 1 m
distanţă faţă de aceasta. Să se afle poziţia şi dimensiunea imaginii.
4 m, 16 cm
2. Un obiect luminos înalt de 2 cm, este aşezat perpendicular pe axa optică
principală a unei lentile convergente având distanţa focală de 80 cm, la 0,4 m
distanţă faţă de aceasta. Să se afle poziţia şi dimensiunea imaginii.
0,8 m, 4 cm
3. Un obiect luminos înalt de 4 cm, este aşezat perpendicular pe axa optică
principală a unei lentile divergente, la distanţele succesive de 2 m, 1 m, şi respectiv
0,4 m. Cunoscând că distanţa focală a lentilei este de 0,8 m să se determine
poziţiile şi dimensiunile imaginilor.
0,57 m, 0,4(4) m, 0,2(6) m; 1,14 cm, 1,78 cm, 2,67 cm.
4. Care este distanţa focală a unei lentile care formează pe un ecran imaginea unui
obiect de patru ori mai mare decât acesta atunci când distanţa de la obiect la
ecran este de 10 m.
1,6 m.
5. Determinaţi cele două poziţii ale unei lentile convergente cu distanţa focală de
7,5 cm, corespunzător cărora pe un ecran situat la distanţa de 40 cm de obiect, se
obţin imagini clare pe ecran.
10 cm,30 cm.
6. Între un obiect luminos şi un ecran, aflat la 80 cm de ecran, se aşează o lentilă,
astfel încât pe ecran se formează o imagine clară. Deplasând lentila cu 40 cm, pe
ecran se formează o nouă imagine clară. Să se afle distanţa focală a lentilei.
15 cm.
7. Pe un ecran aşezat la distanţa de 12 m de un obiect, trebuie obţinută o imagine
de patru ori mai mare decât acesta. Ce lentilă trebuie folosită şi unde trebuie
aşezată ?
1,92 m; 2,4 m.
8. Cu o lentilă convergentă, care are distanţa focală de 20 cm, trebuie obţinută o
imagine reală, de două ori mai mare decât a obiectului. Să se determine poziţia
imaginii şi a obiectului.
30 cm, 60 cm.
9. Ce lentilă trebuie folosită şi care trebuie să fie distanţa sa focală, pentru a
obţine o imagine dreaptă şi de cinci ori mai mică decât obiectul, atunci când
obiectul se află la distanţa de 15 cm de lentilă?
3,75 cm.

S-ar putea să vă placă și