Sunteți pe pagina 1din 166

Ghid utilizator Nokia 5250

Edipa 1

2 (uprins

(uprins

Siguranta 6

Actiuni pe ecranul senzorial

25

Tasta media

28

Modificarea sunetului de apel

29

Vizitati Ovi bv Nokia

29

...1D~e==s~p~reo...!a!),p!.!!aC!..!ra,-"t""ul,-,D!..!v",-s.,-- .!...7 Despre Magazinul Ovi

Servicii de retea 8

Aparatul Dvs. 30

Giisirea informatiilor de ajutor 10

Ajutorul de pe aparat 10

Asistenta 10

Actualizari de programe prin

Internet 11

Actualizarea software-ului cu

ajutorul PC-ului 12

Setari 12

Coduri de acces 13

Prelungirea duratei de viata a

acumulatorului 13

Memorie libera 14

Pregiitirea pentru utilizare 15

Introducerea cartelei SIM ~i a

acumulatorului 15

Introducerea cartelei de memorie 17

tncarcarea acumulatorului 18

Taste si componente 20

Stilou 21

Oprirea si pornirea aparatului 22

Blocarea tastelor ~i a ecranului

senzorial 23

Ecranul de start 23

Accesarea meniului 25

30

Configurare telefon 30

Copierea contactelor sau a imaginilor

de pe vechiul aparat 30

Indicatoarele de pe afisaj 31

Bara Contacte 32

Amplasarea antenelor 33

Profilul deconectat 34

Comenzi rapide 35

Reglajul volumului sonor ~i al

difuzorului 35

setartle senzorului ~i rotirea

afisajului 36

Blocarea la distanta 37

Setul cu casca 37

Prinderea curelusei de purtat la

mana 39

Scoaterea cartelei SIM 39

Scoaterea cartelei de memorie 40

Efectuarea apelurilor 40

Ecranul tactil in timpul apelurilor 40

Apeluri 40

in timpul unui apel 41

Casuta postala vocala 42

tuprlns 3

Raspunsulla un apel sau respingerea

acestuia 43

Realizarea unei teleconferinte 43

Formarea rapida a unui numar de

telefon 44

Apel in asteptare 44

Apelare vocala 45

lurnal 46

Scrierea textului 48

Tastatura virtuala 48

Scrisul de mana 50

Tastatura alfanumerica 51

Setari de introducere prin

atingere 53

tcntacte 54

Memorarea ~i editarea numelor ~i

numerelor 54

Bara de instrumente Contacte 55

Gestionare nume si numere 55

Numere si adrese implicite 56

Sunete de apel, imagini ~i texte de

apel pentru contacte 56

Copierea contactelor 57

Servicii SIM 57

Mesaje 59

Ecranul principal Mesaje 59

Scrierea si expedierea mesajelor 60

Casuta intrare mesaje 62

Configurarea e-mailului 63

Nokia Messaging 63

Casuta postala 64

Mail for Exchange 67

Vizualizarea mesajelor de pe 0 cartela

SIM 68

Mesaje prin transmisii celulare 68

Comenzi de servicii 69

Setari mesaje 69

Contacte Ovi 72

Personalizarea aparatului 79

Schimbarea aspectului aparatului

79

Profiluri

80

Dosarul Muzicii 80

Redare muzita

80

Muzica Ovi

85

Nokia Pod cast

86

Radio

88

Foto-video 90

Activarea aparatului foto-video

90

lnregistrarea imaginilor

90

lnregistrarea videoclipurilor

95

Galerie 97

Vizualizarea ~i organizarea fisierelor

97

Vizualizarea imaginilor ~i a videoclipurilor

97

Organizarea imaginilor ~i a videoclipurilor

99

4 (uprins

Partajare online 99

Puncte de acces 112

_JD!,!.!e=.i!s~p~re'-1P:..!<a!!Jrt!.!!alJ£ja!Lre~0!!Jnll!!in.!.!Oe~ ---,,-99L (onexiuni de date active 115

_JA:!!b!_!,o!!Jn~a~reo.!!a~la~se,__!_r.!1vi~ci!.!.,i ,----_----::--_~99L Sincronizarea 116

_JG~e~s.!o!ti.!!Jon~a!.!.r~ea~co~n!lot!!1urC!!iI~o!...r "-,pr",o",,P!!ri!...i _ ___=1':-00"-- (onexiunea Bluetooth 117

_J(~r~ea~r~ea~u!!Jne~i~p~u~b!!Jlic~a7ri~ ~1,:-00,,-- ~U~S~B~_~ ~1~2~2

_JP,-,o",s""ta,...tl,_," f""is",ie",_r"-e-"d!.!.in,_,G"",a,,,le,,,_r...,ie~ __ ___=l-,,-Ol=- (onexiuni la P( 123

setan administrative 123

tentrul video Nokia 101

Vizualizarea ~i preluarea

_Jv':;:id"'e"'0'-"cwlip""u":-'r!.!.ilo"'r'---- -'C'1':-02=__ Despre (a uta re

_,FL...CI u""x""u!.!..ri!....!v!!Jid,.,e,_,,0'__ ---=1-"-03,._ Porni rea unei cauta ri

Videoclipurile mele 104

(iiutare 1ZS

125 125

Alte aplicatii 1Z6

Transferul videoclipurilor de pe

_JP'-'(~~--~-----~1~04~ ~(~e~a~s~ ~1~26~

~S~e~ta~r~i~(e"'_n!lotr~u!....!~!!J"d~e,_,,0'__ ___=1_"_0,._5 Agenda 128

Manager fisiere 129

Browser Web 105

Manager aplicatii 129

_IN'''a..,v'-''ig ... a!.!..re,.,a'-JP'''e''-W...,_,,_e><.b ~1'''-0,._6 RealPlayer 133

Bara de instrumente a Recorder 134

_Jb,.,r_"0..,w"'-se,.,r_,,u...,lu!.!..i ---=1_"_0_,_7 Scrierea unei note 135

_IN'''a..,v'-''ig ... a!.!..re,.,a'-Jpt<>a''''gl-''inC!!i,_,,lo''-r_...,....,.--,-,--_-=1_''_0,._8 Realizarea unei conexiuni 135

_JFC!.I u,.,x"",u..,_ri,_,i"-,n..,te,,_rn!!Je ... t,",,s,,-i j.."u"-,rn....,a,,,le .... 1 e"-,,,b..,,1 0""g_-=1_,,_0,._8 (0 nve rto r 13 6

_W,_,_,_,id,_"g""e..,tu!.!..r1!.." -=1"'-0"-9 Dictionar 136

(autare continut 109

Marcaje 109

Setiiri 136

_JG~0!!Jli~re'""a!...!a!.!.r!.!.hi!..!!:v.!:Jei'____---::-:-- -=1""10"- Setari telefon

~S"'ig"'u!.!.r.!!JanL!.Jt"'a_"c><0!!Jne"'x"'iu~n!.!.ii'____ -=1""10"- Setari a pel

137 144

(onectivitate 111

Depanare 146

(onexiuni de date ~i puncte de

acces 111

Setari rete a 112

Sfaturi pentru protectla

mediului 149

tuprlns 5

Economisiti energia

149

Reciciati

150

Informatii de siguranta $i despre

produs 150

Index 160

6 Siguranta

Siguranta

Cititi aceste instructtuni simple. Nerespectarea acestor instructtunt poate fi pertruloasa sau ilegala. Pentru tntormatn suplimentare, cititi tn i'ntregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI IN CONDITII DE SIGURANTI\

A. Nu pornitt aparatul daca fol~sirea telefoanelor ~obile este interzisa sau lZJ, daca aceasta poate provoca interferente sau pen cole.

[SIGURANT!JIRCULATIEI -INAINTE DE TOATE

~espectati toate I.egile locale .. pastra~i-va i'~!~tdeau~a ~ainile libere tn . ttmp ce conducetl un autovehtcul, Pnma gnja a Dvs. m ttmp ce conduceti . un autovehicul trebuie sa fie siguranta drculatiei.

INTERFERENTE

Toate aparatele mobile pot intra In tnterferenta, ceea ce le-ar putea afecta performantele.

,

OPRITI iN ZONE CU RESTRICTII

£- Respectati toate restrtctnle, Opriti aparatuli'n avioane, In apropierea aparatelor medicale sau In apropierea zonelor cu carburantt, substante

, chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT

Instalarea ~i repararea acestui produs este perrntsa numai personalului calificat.

Siguranta 7

Folositi numai accesorii omologate ~i acumulatori omologati. Nu conectatt intre ele prod use incompatibile.

REZISTENIA LA APA

• Aparatul Dvs. nu reztsta la apa. Feriti aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris in acest ghid este omologat pentru a fi utilizat in GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Pentru mformatf suplimentare despre retele, contactati furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. accepta mai multe metode de conectivitate ~i, la fel ca in cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri ~i la alte tipuri daunatoare de conttnut, Fiti precauti in cazul mesajelor, solidtartlor de conectare, navigarii pe paginile internet ~i al destarcartlor. lnstalaf ~i utilizati numai servicii ~i programe provenite din surse de incredere, cum sunt aplicatiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care ofera 0 siguranta ~i 0 protectte adecvata, Aveti in vedere instalarea de apltcatf antivirus ~i a altor programe de siguranta pe aparatul Dvs. ~i pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. sa aiba preinstalate 0 serie de marcaje ~i linkuri catre site-uri Internet ale unor terte parti ~i care va permit sa accesati aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu Ie sprijina ~i nu i~i asurna raspunderea pentru ele. Daca arcesati astfel de site-uri, luati rnasun de precautie in ceea ce pnveste siguranta ~i continutul,

8 Siguranta

Avertizare:

Pentru a utiliza orice functte a acestui aparat, alta decat ceasul cu alarrna, aparatul trebuie sa fie pornit. Nu porniti aparatul daca folosirea aparatelor mobile poate provoca interferente sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectati toate legile, precum ~i obiceiurile locale, dreptulla viata privata ~i alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protectia drepturilor de autor ar putea tmptedtca copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de continut.

Faceti copii de siguranta sau pastrati Inregistrari mise ale tuturor mtormattilor importante memorate In aparatul Dvs.

(and conectati aparatulla orice alt echipament, cititi manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrurttunlle detaliate de siguranta. Nu conectati lntre ele produse incompatibile.

Jmaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afi~ajul aparatului Dvs.

Pentru alte tntormatn importante referitoare la aparatul Dvs., consultatl ghidul utilizatorului.

Servicii de retea

Pentru a utiliza aparatul trebuie sa beneficiati de serviciile unui furnizor de servicii de comunicatf mobile. Unele functf nu sunt disponibile In toate retelele: este posibil ca anumite functn sa necesite Incheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele functtt, Serviciile de rete a implica transmiterea de date. Cereti furnizorului Dvs. de servicii intorrnatf referitoare la taxele din reteaua Dvs. din tara ~i cand sunteti In roaming, din alte retele. Furnizorul Dvs. de servicii va poate explka ce tarife se vor apllca. Unele retele ar putea avea ltmttarl ce influenteaza modul ln care puteti utiliza unele functii ale acestui aparat ~i care necestta suport din partea retelei, cum arfi suport pentru tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP ~i SSL) care ruleaza prin protocoalele TCP/JP, precum ~i caracterele specifice unor limbi.

Siguranta 9

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii sa fi solicitat ca anumite functf ale aparatului Dvs. sa fie dezactivate sau sa nu fie activate. In acest caz, functtile respective nu vor fi prezente in meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. sa aiba articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora ~i pictogramele.

10 Gasirea informatiilor de ajutor

(iasirea informatiilor de ajutor

Ajutorul de ~e a~arat

Aparatul contine instructtuni de ajutor in utilizarea apltcatttlor instalate pe aparat. Pentru a deschide texte de ajutor din meniul pnndpal.selectati Meniu > Ajutor ~i apltcatia pentru care doriti a cititi instructiunile.

Gind extsta 0 apltcatie deschtsa, selectatt OPtiuni > Ghid utilizator pentru a accesa apltcatia de ajutor pentru ecranul curent.

In timp ce cititi instructtuntle, putett sa schlrnbatl dimensiunea textului de ajutor selectand Optiuni > Mic~orare font sau Marire font.

Puteti gasi legaturi catre subiecte conexe la sfar~itul textului explicativ. Daca selectati un cuvant subliniat, se afi~eaza 0 scurta explicatte.

Ajutorul utiltzeaza urrnatorf indicatori:

EB Legatura catre un subiect conex de ajutor.

OJ Legatura catre aplicatta respectiva.

Atunci cand cititi instructtuntle, comutati intre textele de ajutor ~i apltcatia care se deschide in fundal, selectati Optiuni > Afi~are aplic. deschise Si aplicatta dortta,

Asistenta

(and avett nevoie de Informatll suplimentare despre cum sa utiltzatt produsul sau cand nu sunteti sigur cum ar trebuie sa funrtioneze, accesati www.nokia.com/ support sau de pe aparatul mobil, www.nokia.mobi/support. De asemenea, puteti sa selectatl Meniu > Ajutor pe aparat.

Daca aceasta nu rezolva problema, etectuatt una dintre urmatoarele operatn:

Gasirea informatiilor de ajutor 11

Opritt aparatul ~i scoateti acumulatorul. Dupa aproximativ un minut, retntroduceti acumulatorul $i pornttt aparatul.

Restabiliti setartle originale din fabrica,

Actualizati software-ul aparatului.

Daca problema rarnane nerezolvata luatt legatura cu Nokia pentru a afla ce optium de reparatf va stau la dlspozltle, Accesatiwww.nokia.com/repair. Inainte de a trimite aparatulla reparat, etectuati intotdeauna copf de siguranta ale datelor de pe aparat.

Actualizari de p'rograme p."'n""·n.......,In;_-t .... e""rn"'e""t ----'

Selertatl Meniu > Aplicatii > Actual. soft.

(u apltcatia Actualizare programe (serviciu de retea), puteti verifica daca sunt disponibile actuanzart pentru programele ~i aplkatiile apratului Dvs. ~i Ie puteti decarca pe propriul aparat.

nescarcarea actualtzaruor de programe poate implica transmiterea unor cantitati mari de date (serviciu de retea),

Asigurati-va ca acumulatorul aparatului are sutidenta energie sau conectati tncarcatorut inainte de a incepe actualizarea.

Avertizare:

Daca instalati 0 actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgenta, decat dupa terminarea instalarit $i repornirea aparatului. tnainte de accepta instalarea unei actualizan, efectuatl copii de siguranta ale date lor.

Dupa actualizarea software-ului aparatului cu apllcatia Actualizare programe, este posibil ca instructtunile de functionare care au legatura cu aplicatitle actualizate din ghidul utilizatorului ~i din ajutor sa nu fie actualizate.

12 Gasirea informatiilor de ajutor

Pentru a descarca artualtzarile disponibile, selertati (B. Pentru a deselecta anumite actuattzart pe care nu dorttt sa Ie descarcati, selectati actuanzartle din lista.

Pentru a vizualiza informatii despre 0 actualizare, selectati actualizarea ~i ~. Pentru a vizualiza starea actualtzarilor anterioare, selectati ~.

selectati OPtiuni ~i una din urmatoarele optiuni:

Actualizare prin PC - Pentru a va actualiza aparatul cu ajutorul unui calculator. Aceasta optiune tnlocuteste optiunea Start actualizare atunci cand exista artualtzarl disponibile numai cu ajutorul apltcatlel PC Nokia Software Updater.

Vizual. istoric artuallzar! - Pentru a vizualiza starea actualtzarilor anterioare. Setari - Pentru a modifica seta rile, cum ar fi cele ale punctului de acces implicit utilizat pentru descarcarea actualtzarilor.

Declinarea raspunderii - Pentru a vizualiza contractul de licenta Nokia.

Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului

Nokia Software Updater este 0 aplicatte PC, care va permite sa actualizatt softwareul de pe aparat. Pentru a actualiza software-ul de pe aparat, aveti nevoie de un PC compatibil, acces Internet cu banda larga Si un cablu de date USB compatibil, pentru a conecta aparatulla Pc.

Pentru informatii suplimentare ~i pentru preluarea apltcatiei Nokia Software Updater, accesatt www.nokia.com/softwareupdate.

Setari

Aparatul are in mod obtsnuit setarile pentru MMS, GPRS, streaming ~i Internet mobil configurate automat, in functte de Informatttle de la furnizorul de servicii de retea. Este posibil ca setartle de la furnizorii de servicii sa fie deja instalate pe aparat sau sa prlmitl sau sa solidtati setarile de la furnizorii de servicii de retea printr-un mesaj special.

Gasirea informatiilor de ajutor 13

(oduri de acces

Daca ati uitat oricare din aceste cod uri de acces, contactati furnizorul de servidt, Codul PIN (Personal Identification Number) - Acest cod protejeaza cartela SIM impotriva utilizarii neautorizate. Codul PIN (4 - 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. Dupa ce ati introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorect. codul PIN se blocheaza ~i aveti nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.

Codul PIN2 - Acest cod (4 - 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM ~i este necesar pentru a accesa unele functf ale aparatului.

Codul de blocare (cunoscut ~i sub numele de cod de siguranta) - Codul de blocare va ajuta sa va protejati aparatul impotriva utilizarii neautorizate. Codul presetat este 12345. Aveti posibilitatea sa creati ~i sa schtmbati codul ~i sa setati aparatul sa-l solicite. Pastrati noul cod secret ~i intr-un loc siqur, separat de aparat. in cazul in care uitatt codul ~i aparatul este blocat, aparatul va avea nevoie de service. Este posibil sa se aplice taxe suplimentare ~i este posibil ca toate datele persona Ie din aparat sa fie sterse. Pentru mai multe lnformattl, luati legatura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorul aparatului.

Codul personal de deblocare (PUK) ~i codul PUK2 - Aceste cod uri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Daca aceste coduri nu sunt furnizate odata cu cartela SIM. contactati furnizorul de servicii de retea a carui carteta SIM se afla in aparat.

Numarul IMEI (International Mobile Equipment Identity) - Acest numar (alcatuit din 15 sau 17 cifre) se utntzeaza pentru a identifica aparatele acceptate in reteaua GSM. Se poate impiedica accesul unor aparate (de exemplu. al celor furate) la retea, Numarul IMEI al aparatului se gase~te sub acumulator.

Prelungirea duratei de viatii a acumulatorului

Multe functf ale aparatului cresc consumul de energie din acumulator ~i reduc durata de viata a acestuia. Pentru a economisi energia arurnulatorulul, retinett urrnatoarele:

14 Gasirea informatiilor de ajutor

Functiile care utilizeaza conectivitatea Bluetooth sau folosirea acestor functf in fundal in timpul utilizartt altor functil soltdta suplimentar acumulatorul. nezactivati conectivitatea Bluetooth atunci cand nu aveti nevoie de aceasta. Daca ati selectat (onexiune date pachete > Daca e disponibila in seta rile de conexiune ~i nu exisa acoperire pentru pachetele de date (GPRS), aparatul va incerca periodic sa stabileasca 0 conexiune de pachete de date. Pentru a prelungi durata de viata a aparatului, selectati (onexiune date pachete > Ciind este necesar,

Daca intensitatea semnalului retelei celulare varlaza multin zona Dvs., aparatul trebuie sa caute in mod repetat retele disponibile. Acest lucru soltdta suplimentar acumulatorul.

I1uminarea ecranului soltdta suplimentar acumulatorul. In seta rile afi~ajului, aveti posibilitatea sa reglati luminozitatea ecranului ~i sa modlftcatt intervalul de timp dupa care se dezactiveaza iluminarea ecranului. Selectati Meniu > Setari ~i Telefon > Afi$aj > Luminozitate sau Durata iluminare.

Pastrarea aplicatitlor active in fundal creste consumul de energie de la acumulator. Pentru a accesa apltcattt pe care nu Ie utiltzati, apasatt ~i mentineti apasata tasta meniu ~i selectati 0 aplicatie.

Memorie libera

Pentru a vizualiza cat spattu este disponibil pentru diferite tipuri de date, selectati Meniu > Aplicatii > Birou > Mngr. fi$iere.

Multe functtl ale acestui aparat unhzeaza memoria pentru a stoca date. Aparatul va notifica daca memoria din diferite locatii de memorie nu este suttdenta,

Pentru a elimina date Ie de care nu mai aveti nevoie, utilizatt Managerul de flstere sau deschideti apltcatta respective. Putetl sa ~tergeti:

Mesajele din dosarele Mesaje ~i mesajele e-mail preluate din casuta postala

Pregiitirea pentru utilizare 15

Pagini Web memorate Informattl de contact Note de agenda

Aplicatiile aftsate In Manager apltcatn de care nu mai aveti nevoie Fi~ierele de instalare (.sis sau .sisx) ale aplicatitlor pe care le-af instalat. Transferatl fisterele de instalare pe un calculator compatibil.

Imagini ~i videoclipuri din Galerie. Efectuati copii de siguranta ale flsterelor de pe un computer compatibil.

Pregatirea pentru utilizare

tntroducerea cartelel 5IM ~i a acumulatorulul

Important: Pentru a preveni defectarea cartelei SIM, scoatett tntotdeauna acumulatorullnainte de a introduce sau a scoate cartela.

1 scoateti capacul spate.

2 Daca acumulatorul este introdus, scoateti acumulatorul.

16 Pregatirea pentru utilizare

Masuri de siguranta privind seoaterea acumulatorului. Inainte de a seoate aeumulatorul, oprttt intotdeauna aparatul ~i deconectatt-l de la tncarcator.

3 Introducetl eartela SIM. Asigurati-va ea zona de eontaete a eartelei de memorie este ind reptata in sus.

4 Utilizati stiloul pentru a impinge eartela. Aeeasta trebuie sa se alinieze eu imagiea din zona eompartimentului acumulatorului.

In eazul in care eartela SIM nu este coreet flxata, aparatul se poate utiliza doar in mod offline.

Pregiitirea pentru utilizare 17

5 Puneti la loc acumulatorul.

6 Pentru a pune la loc capacul posterior, aliniati clemele de blocare de pe supratata supertoara spre locasurile aferente ~i apasatt capacul pana ce acesta se blocheaza Tn locasul sau,

Utilizati numai cartele microSD ~i microSDHC compatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizeaza standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mard sa nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecttuni ale cartelei ~i aparatului, atectand ~i datele stocate pe cartels.

m~j

I:I3

1 scoateti capacul spate.

18 Pregatirea pentru utilizare

2 Introduceti 0 cartela de memorie compatibila in locas, Asigurati-va ca zona de contacte a cartelei de memorie este tndreotata in sus. Irnptnqeti cartela pana auziti un ciie.

3 Puneti la loc capacul posterior.

inciircarea acumulatorului

Acumulatorul a fost partial tncarcat in fabrica. in cazul in care aparatul indica 0 tncarcare Insufldenta, efectuati urmatoarele:

1 (onectati tncarcatorul la 0 priza de electricitate.

Pregiitirea pentru utilizare 19

2 (onectati tncarcatorul la aparat.

3 Atunci cand aparatul indica un acumulator complet rncarcat, deconectatt

tncarcatorul de la aparat, apoi de la priza de electricitate.

Nu este necesar sa lncarcati acumulatorul 0 anumtta pertoada de timp ~i puteti utiliza aparatulln timp ce se Inca rca. Daca acumulatorul este complet descarcat, este posibil sa dureze cateva minute pana cand indicatorul de tncarcare apare pe ecran sau se pot efectua apeluri.

Indicape: ueconectati tncarcatorul de la priza de perete atunci cand nu 11 utilizati, Incarcatorut conectat la priza consume energie, chiar daca nu este conectat la aparat.

20 Pregatirea pentru utilizare

Taste ~i componente

1 (onector AV Nokia (3,5 mm) 2 (onector pentru rncarcator 3 (onector micro USB

4 (asca

5 Senzor de proximitate

6 Tasta de apropiererdepartare ~i volum 7 comutator de blocare

8 Tasta pentru camera foto-video 9 Tasta Terminare/Pornire

10 Tasta meniu

11 Microfon

12 Tasta Apelare 13 Ecran tactil

Pregiitirea pentru utilizare ZI

14 Obiectivul aparatului foto-video 15 Difuzor

16 Stilou

17 Orificiu pentru cureaua de purtat la mana

Nu acopenti zona de deasupra ecranului senzortal, de exemplu cu 0 pelicula de protectie.

Stilou

22 Pregatirea pentru utilizare

Unele functtt, cum ar fi recunoasterea serisului de mana, au fost proiectate pentru a fi folosite cu un stilou. Stiloul este amplasat in capacul din spate al aparatului.

Important: Utilizati numai un stilou omologat de Nokia pentru a fi folosit cu acest aparat. Utilizarea ortcarut alt tip de stilou poate anula orice garantie acordata acestui produs ~i poate deteriora eeranul senzorial. Evitati zgarierea eeranului senzorial. Nu utiltzatt ntdodata un stilou sau un creion obisnuit ~i nici alte obiecte ascutite pentru a serie pe eeranul senzorial.

Oprirea $i p'ornirea ap'aratului

Pornirea aparatului

1 Apasati ~i mentineti apasata tasta de pornire.

~ .. I"""

" 1

2 Daca vi se sottdta, lntroducetl codul PIN (oferit de furnizorul de servicii de rete a, de exemplu, 1234) sau codul de blocare ~i selettati OK. Podul prestabilit este 12345. Daca uttatt codul ~i aparatul este blocat, aparatul va avea nevoie de service ~i este posibil sa se aplice tarife suplimentare. Pentru mai multe informatti, luati legatura cu un punct Nokia (are sau cu distribuitorul aparatului.

Pregatirea pentru utilizare Z3

Oprirea aparatului

Apasati ~i mentmeti apasata tasta de pornire.

Pentru a bloca sau a debloca ecranul senzorial ~i tastele, glisati comutatorul de blocare de pe partea laterala a aparatului.

Gind ecranul senzorial ~i tastele sunt blocate, ecranul senzorial este dezactivat ~i tastele sunt inactive.

Pentru a modifica setarile pentru blocarea automata a ecranului ~i tastelor, selectati Meniu > Setari ~i Telefon > Manag. telefon > Autobloc. taste > Perioada auto bloc. tastat ..

Ecranul de start

Ecranul de start este locul in care puteti sa colectati toate contactele importante sau comenzile rapide catre apllcatll.

24 Pregatirea pentru utilizare

Elemente de afi$aj interactive

=0
~ NOKIA rt
1@[]J ~
GJ-,rCD
II~m 1'0')1 Pentru a deschide apltcatta ceas, selectati ceasul (1).

Pentru a deschide agenda sau a schimba profilul, selectati data sau denumirea profilului (2).

Pentru a vizualiza sau a modifica seta rile de conectare (p) sau pentru a vizualiza evenimentele pierdute, selectati coltul din dreapta sus (3).

Pentru a efectua un apel telefonic, selectati Telefon sau E@ (4).

Pentru a deschide listele de contacte, selertati tnntacte sau m (5).

Pentru a deschide meniul principal, apasatt tasta meniu (6).

Pregatirea pentru utilizare Z5

Utilizarea barei Contacte

Pentru a incepe sa utilizati bara tontacte ~i sa adaugati contacte la ecranul de start, selectati B > Optiuni > Contact nou ~i urrnati tnstrurtiuntle,

Modificarea temelor ~i a comenzilor rapide din ecranul initial

Selertatl Meniu > Setari ~i Personal > Ecran de Start.

Glisati pentru a debloca

Pentru a debloca afisajul aparatului, apasati scurt tasta de pornire Si glisati aftsajut, De asemenea, puteti glisa un afisaj blocat pentru a raspunde la un apel, a opri 0 alarma de agenda sau pentru a opri sau a amana 0 alarrna de ceas. urmatt indtcattile vizuale.

Tastele muzicale

Atunci cand in fundal se reda muztca sau 0 emisiune radio, in ecranul de start se afi~eaza tastele muzicale [redare/pauza, derulare inainte Si derulare ina poi).

Accesarea meniului

Pentru a accesa meniul, apasatt tasta meniu.

Pentru a deschide 0 aplicatte sau un dosar din meniu, aelectati-l.

Actiuni p'e ecranul senzorial

Atingerea ~i atingerea dubla

Pentru a deschide 0 aplicatie sau un alt articol de pe ecranul senzorial, in mod normal, atingeti aplicatta sau articolul cu degetul sau cu stiloul. (u toate acestea, articolele de mai jos se deschid prin atingere dubla,

26 Pregatirea pentru utilizare

Listeaza articolele dintr-o aplicatie, cum ar fi dosarul Ciorne din lista de dosare din Mesaje

Indi(ape: Atunci cand deschtdeti un ecran cu llsta, primul articol este deja evtdenttat, Pentru a deschide articolul evtdenttat, atinqett-l 0 singura data.

Aplicatiile ~i dosarele din meniu atunci cand utilizati un ecran de tip lista Fi~iere intr-o lista de flsiere, de exemplu, 0 imagine in ecranul de imagini ~i videoclipuri din Galerie.

Daca atingeti 0 singura data un fi~ier sau un articol similar, acesta nu se deschide, ci se evtdenttaza, Pentru a vedea optiuntle disponibile pentru arttcol, selectati Optiuni sau (daca este disponibila), 0 pictograma din bara de instrumente.

Sele(tati

In aceasta documentatte de utilizare, deschiderea aplkatiilor sau articolelor prin atingerea acestora de una sau doua ori se numeste "selectare". Daca trebuie sa selectati mai multe articole unul dupa altul, opttunlle de meniu care se selerteaza sunt separate prin sageti.

Pentru a selecta Oppuni > Ghid utilizator, atingeti Optiuni, apoi atingeti Ghid utilizator.

Glisare

Pentru a glisa, punetl degetul sau stiloul pe ecran ~i glisati-I pe ecran.

Pentru a derula in sus sau in jos 0 pagina Web, glisati pagina cu degetul sau cu stiloul.

Pregiitirea pentru utilizare Z7

Trecere

Pentru 0 acttune de trecere, deplasati repede degetul sau stiloul spre stanga sau spre dreapta pe ecran.

(and vizualtzati 0 imagine, pentru a vizualiza imaginea urmatoare sau pe cea antertoara, glisati lateral imaginea spre stanqa, respectiv spre dreapta.

Glisati pentru a debloca ecranul senzorial

Pentru a debloca ecranul senzorial fara a raspunde la telefon, glisati de la dreapta la stanga. Sunetul de apel este dezactivat automat. Pentru a prelua apelul, apasati tasta de apelare, iar pentru a respinge apelul apasati tasta de terminare.

Glisati pentru a prelua apelul

Pentru a raspunde la un apel primit, glisati de la stanca la dreapta.

Glisati pentru a opri alarma

Pentru a opri alarma sonora, glisati de la stanqa la dreapta. Pentru a amana alarma, glisati de la dreapta la stanga.

Derulare

Pentru a derula In sus sau In jos In cadrullistelor prevazute cu bara de defilare, glisati cursorul barei de defilare.

28 Pregatirea pentru utilizare

In anumite ecrane ltsta, puteti derula punand degetul sau stiloul pe un element din lista ~i glisand in sus sau in jos.

Pentru a derula contactele, puneti degetul sau stiloul pe un contact, apoi glisati in sus sau in jos.

Indicape: Pentru a vedea 0 scurta descriere a unei pictograme, puneti degetul sau stiloul pe pictograma. Nu toate pictogramele au descrieri.

I1uminarea ecranului tactil

Pentru a aprinde iluminarea, atingeti ecranul.

Daca ecranul senzorial ~i tastele sunt blocate, atingerea ecranului nu duce la iluminarea acesteia.

Pentru a debloca ecranul ~i tastele, glisati comutatorul de blocare.

Tasta media

=0

NOKIA ®

Pregatirea pentru utilizare Z9

Pentru a deschide apltcatlt, cum ar fi playerul de muztca sau browserul, atingeti tasta media (@) pentru a deschide bara media, apoi selectati apltcatta,

Indicape: Mentineti degetul sau stiloul pe pictograma pentru a vedea numele apltcattet, Pentru a deschide apltcatta, ridicati degetul sau stiloul. In caz contrar, glisati degetul sau stiloul de pe ptctoqrama, catre un alt punct al ecranului.

Mollificarea sunetului lie a~el

selectati Meniu > Setari ~i Personal > Profiluri.

Pentru a personaliza un profil, rnerqeti la acesta ~i selectati Optiuni > Personalizare.

Vizitati Ovi by Nokia

Bill tu Ovi by Nokia putett gasi noi locuri ~i servicii ~i putett pastra legatura cu prietenii. De exemplu, puteti face urmatoarele:

(rearea unui cont de e-mail

Planificarea unor calatorii ~i vizualizarea unor locuri pe harta

nescarcarea pe aparat a unor jocuri, apltcatn, videoclipuri ~i sunete de apel tumpararea de muztca

Unele articole se descarca gratuit, altele sunt contra cost.

Este posibil ca serviciile disponibile sa difere tn functte de tara sau regiune ~i ca acestea sa nu fie disponibile tn toate lim bile.

Pentru a accesa serviciile Ovi de la Nokia, vizitati www.ovi.com ~i Tnregistrati-va propriul cont Nokia.

Pentru lnforrnattl suplimentare, consultati www.ovi.com/support.

30 Aparatul Dvs.

Desp're Magazinul Ovi

dI (u apltcatta Magazin Ovi puteti descarca jocuri, aplicati], videoclipuri, imagini, teme ~i sunete de apel mobile pe aparat. Unele articole sunt gratuite, altele trebuie platite cu cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice. Disponibilitatea rnodalttatilor de plata depinde de tara Dvs. de rezidenta ~i de furnizorului de servicii de retea. Magazin Ovi of era continut compatibil cu aparatul mobil ~i care se potriveste cu preferintele ~i locatia Dvs.

Aparatul DV5.

(onfigurare telefon

Gind porniti aparatul pentru prima oara, se afi~eaza apltcatia (onfigurare telefon. Pentru a accesa mai tarzfu aplicatta (onfigurare telefon, selectatt Meniu > Aplicatii > (onf. telefon.

Pentru a transfera date pe aparat de pe un aparat Nokia compatibil, selectati (omutare.

Optiurrlle disponibile pot sa varieze.

(ol1ierea contactelor sau a imaginilor de p'e vechiul al1arat

Doriti sa coptati Informattl importante de pe vechiul aparat Nokia compatibil ~i sa lncepetl sa uttltzati rapid noul aparat? Utilizati aplicatta tomutare telef. pentru a copia gratuit, de exemplu, contacte, 'inregistrari de agenda ~i imagini pe noul aparat.

Selertati Meniu > Aplicatii > (onf. telefon ~i Transfer de date.

Aparatul DV5. 31

Daca vechiul aparatul Nokia nu are apltcatta tomutare telef .• noul aparat 0 trimite intr-un mesaj. Deschideti mesajul pe vechiul aparat Si urrnatl instructiunile.

1 Selectati aparatulla care dorttt sa va conectati Si asodati aparatele. Bluetooth trebuie sa fie activat.

2 In cazul in care celalalt aparat soltdta 0 parola numertca, introduceti parola.

Parola nurnenca, pe care 0 definiti dvs .• trebuie tntrodusa in ambele aparate. La unele aparate, parola nurnertca este nxata, Pentru detaltt, consultatt ghidul de utilizare al aparatului.

Parola numertca este valabtla numai pentru conexiunea curenta, 3 selectati conttnutul Si OK.

Indicatoarele de p'e afi$aj

'f Aparatul este utilizat tntr-o rete a GSM (serviciu de retea).

B Aveti unul sau mai multe mesaje necitite in dosarul (asuta de intrare din Mesaje.

32 Aparatul Dvs.

E@ ~ t.. :t

(9 roO

0. Exista 0 alarma acnva,

~ Toate apelurile catre aparat sunt redtrectionate catre alt numar (serviciu de retea)

La aparat este conectat un set (U casca compatibil. La aparat este conectat un telefon text compatibil. Este artiv un apel de date (serviciu de retea),

Este activa 0 conexiune de pachete de date GPRS (serviciu de retea), *= indica o conexiune in asteptare, iar J;. indica 0 conexiune disponibila.

Este activa 0 conexiune de pachete de date pe 0 portiune a retelel care accepta EGPRS (serviciu de retea), i= indica 0 conexiune in asteptare, iar i~ indica 0 conexiune dlspontbtla, Pictogramele indica faptul ca 0 conexiune EGPRS este dispontbtla in rete a, dar aparatul nu utilizeaza in mod necesar EGPRS pentru transferul de date.

Este acnvata conexiunea Bluetooth.

Ati primit un nou mesaj e-mail in casuta postala de la distanta, Exista mesaje de trimis in dosarul Casuta de lesire,

Aveti apeluri nepreluate.

Tipul de sunet este setat pe Sllentlos ~i sunetele de alerta pentru mesaje ~i pentru e-mailuri sunt dezactivate.

Este activ un profil temporizat.

Ecranul senzorial ~i tastele sunt blocate.

Se transmit date prin conexiunea Bluetooth. Daca indicatorul este afisat cu tntermttenta, aparatul tncearca sa se conerteze la alt aparat,

Este activa 0 conexiune USB.

t~ Sincronizarea este in destasurare,

Bara rontacte

Pentru a adauga un contact la ecranul initial, in ecranul initial, selectati B > OPtiuni > tontact nou ~i urrnatt instructiuntle.

Pentru a lua legatura cu un contact, selectatt-l ~i una dintre urmatoarele:

Aparatul Dvs. 33

r - Apelati contactul.

iii1!Z' - Expediati un mesaj contactului.

~ - Adaugati 0 legatura la un contact Ovi. Daca dontt sa conversati cu un contact Ovi, trebuie sa selectatt respectivul contact. Pictograma se modifica In". Pentru a lncepe conversatia, selectati pictograma.

~ - Pentru a retrnprospata fluxurile Web ale contactului.

Pentru a vizualiza ultimele evenimente de cornuntcatie cu contactul, selectati contactul. Pentru a vizualiza detalii despre un eveniment de comunicatte, selectati evenimentul.

Pentru a lnchide vizualizarea, selectati Optiuni > Ie$ire.

Amplasarea antenelor

Este posibil ca aparatul Dvs. sa dis puna de antene interioare Si exterioare. Evitati atingerea lnutlla a zonei antenei In timp ce aceasta transmite sau receptioneaza semnale. tontactul cu antenele atecteaza calitatea comuntcartt, poate provoca cresterea nivelului de consum In timpul functionarii ~i poate reduce durata de viata a acumulatorului.

34 Aparatul Dvs.

Antena celutara

Antena Bluetooth

Profiliil deconectat

Profilul deconectat va permite sa utiltzatt aparatul fara a va conecta la reteaua celulara fara fir. Atunci cand profilul deconectat este activ, puteti utiliza aparatul fara 0 cartela SIM sau USIM.

Activarea profilului deconectat

Apasati scurt tasta de pornire Si selectati Deconectat.

(and activati profilul deconectat, conexiunea la reteaua celulara se inchide. Sunt impiedicate toate semnalele pe frecventa radio catre Si de la aparat spre reteaua cetulara, Daca incercati sa expediati mesaje uttlizand reteaua celulara, acestea sunt plasate in dosarul (asuta testre pentru a fi expediate ulterior.

Important: In profilul deconectat nu puteti efectua sau primi apeluri Si nu puteti folosi nicio functte care necestta acoperire in reteaua mobtla, Este posibil sa putett, totust, efectua apeluri catre numerele de urgenta programate in aparatul Dvs. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie sa activati, mai tntat, functille telefonului schtrnband profilurile. Daca aparatul a fost blocat, introduceti codul de blocare.

Aparatul Dvs. 35

(omenzi rapide

Pentru a cornuta intre apltcatf deschise, apasatt ~i menttneti apasata tasta meniu. Rularea aplkatiilor in fundal creste consumul de energie din acumulator ~i reduce durata de viata a acestuia.

Pentru a porni 0 conexiune Web (serviciu de rete a), in formare numar, atingeti ~i rnentineti apasata tasta o.

Pentru a accesa apltcatn disponibile in bara Media, cum ar fi music player ~i browser Web, din orice ecran, apasati tasta media.

Pentru a modifica profilul, apasatt tasta de pornire ~i selectatt un profil.

Pentru a apela casuta vocala (serviciu de retea), in formare nurnar, atingeti ~i rnentineti apasata tasta 1.

Pentru a deschide lista cu ultimele numere formate, in ecranul de start, apasatt tasta de apelare.

Pentru a utiliza comenzi vocale, in ecranul de start, apasatt ~i menttneti apasata tasta de apelare.

Reglajul volumului sonor ~i al difuzorului

Reglarea volumului unui apel telefonic sau a unui clip audio Utilizati tastele de volum.

36 Aparatul Dvs.

Difuzoruli'ncorporat va permite sa vorbtti ~i sa ascultati de la 0 dtstanta mica, fara a fi nevoie sa tineti aparatulla ureche.

Utilizarea difuzorului in timpul unui apel

Selectati A(tivare difuzor.

Dezadivarea difuzorului

selectati A(tiv. mlcrorecep •.

Avertizare:

Expunerea continua la un volum sonor ridicatva poate afecta auzul. Ascultati rnuzica la un volum sonor moderat ~i nu tineti aparatulla ureche atunci cand utiltzatt difuzorul.

Setanle senzorului $i rotirea afi$ajLiliJi

(and activati senzorii in aparat, avett posibilitatea sa controlatl anumite functf tntorcand aparatul.

Selectati Meniu > Setiiri ~i Telefon > Setiiri senzor. Selectati una din urmatoarele cptiuni:

Senzori - Pentru a activa senzorii.

Aparatul Dvs. 37

(omandii rotire - Selectati Dezact. sunet apeluri ~i Am:inare alarme pentru a opri sonorul apelurilor ~i a amana alarmele tntorcand aparatul cu tata in jos. selectati tcran rotire automata pentru a roti automat conttnutul afisajulut cand tntoarceti aparatul pe partea stanga sau ina poi in pozttte verticala, Nu to ate aplicatiile ~i functiile accepta rotirea continutulut afi~ajului.

Blocarea la distantii

Puteti sa blocati aparatul de la distanta utilizand un mesaj text predefinit. Activarea blocarii de la distanta

1 Selectati Meniu > Setari ~i Telefon > Manag. telefon > Siguranta > Telefon ~i carteta SIM > Blocare telefon de la dist. > Activata.

2 Introduceti continutul mesajului text (5 - 20 de caractere). vertticati-l ~i

tntroducetl codul de blocare.

Blocarea aparatului de la distanta

Scrieti mesajul text predefinit ~i expedtatt-l catre aparat. Pentru a debloca aparatul, aveti nevoie de codul de blocare.

Setul cu casca

Puteti sa conectatt la aparat un set compatibil cu cases sau ca~ti compatibile. Este posibil sa fie nevoie sa selectati modul cablului.

38 Aparatul Dvs.

Avertizare:

Gind utilizati setul cu cases, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusa, Nu utilizatt setul cu casca daca acest lucru va poate periclita slquranta,

Nu conectati aparate care emit semnale de iestre, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectati nicio sursa de tensiune la conectorul AV Nokia.

Gind conectati la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu casca extern, altele decat cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveti 0 grija deosebita la tastele de volum.

Aparatul DV5. 39

Prinderea (urelu$ei de purtat la mana

Indicape: Putetl sa utilizatl stiloul pentru a prinde bucla.

Scoaterea cartelei SIM

1 Scoatetl capacul din spate $i acumulatorul, daca este introdus.

2 Amplasatt varful stiloului in orificiul din compartimentul acumulatorului Si impingeti cartela SIM in lateral pentru a ie$i din locas, Trageti cartela SIM in afara,

3 Puneti la loc acumulatorul $i capacul din spate.

40 Efectuarea apelurilor

Dupa scoaterea ~i Tnlocuirea acumulatorului, ar putea fi necesar sa setatt din nou ora ~i data In aparat.

Scoaterea cartelei de memorie

1 Daca aparatul este pornit, Tnainte sa scoatetl cartela, apasatl tasta de pornire ~i selertati Scoatere cart. mem •.

2 Atunci cand se afi~eaza scoatett cartela de memorie ? Unele aplicapi vor fi inchise., selectati Oa.

3 (and se afi~eaza sceatett cartela de memorie $i apiisap "OK", Tndepartati capacul posterior.

4 lrnpinqeti cartela pana auziti un die.

5 Extrageti cartela de memorie. Daca aparatul este pornit, selectatl OK.

Efectuarea apelurilor

Ecranul tactil in timpul ap'elurilor

Aparatul este prevazut cu un senzor de proximitate. Pentru a creste durata de functtonare a acumulatorului ~i a preveni selectnle accidentale, ecranul tactil este dezactivat automat In timpul apelurilor, cand apropiati aparatul de ureche.

Nu acopenti senzorul de proximitate, de exemplu, cu 0 pelicula de protectie.

Apeluri

1 In ecranul de start, selectati Telefon pentru a deschide formare numar ~i introduceti numarul de telefon, inclusiv prefixul. Pentru a sterae un numar, apasatt c.

Efectuarea apelurilor 41

Pentru apeluri internationale, selectatl * pentru caracterul + (Inlocuie~te codul de acces international) ~i tntroduceti codul tarii, prefixul zonal (ornttett primul zero daca este necesar) Si numarul de telefon.

2 Pentru a efectua apelul, apasatt tasta de apelare.

3 Apasati tasta de terminare pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula 0 lncercare de apelare In curs).

Apasarea tastei de terminare va lnchide lntotdeauna apelul, chiar daca este activa 0 alta apltcatie,

Pentru a efectua un apel din lista de contacte, selectati Meniu > Contacte. Mergeti la numele dorit sau selectati camput de cautare, introduceti primele litere sau caractere din nume, apoi merqeti la nume.

Pentru a apela contactul, apasati tasta de apelare. Daca aveti mai multe numere pentru acelasi contact, selectati numarul dorit din ltsta, apoi apasati tasta de apelare.

in timp'ul unui apel

Pentru a dezactiva ~i a activa sunetul, selectati ~. sau .' ..

Pentru a trece un apelln asteptare sau a relua apelul din asteptare, selertati %:@sau<f'.

Pentru a reveni la receptor, selectati 121»). Pentru a termina apelul, selectatt =.

Pentru a com uta tntre apelul activ Si apelulln asteptare, selertatl Optiuni > Comutare.

42 Efectuarea apelurilor

Indicape: Daca aveti un singur apel vocal activ, pentru al trecein asteptare, apasati tasta de apelare. Pentru a activa apelul in asteptare, apasatl din nou tasta de apelare.

Pentru a expedia ~iruri de tonuri DTMF (de exemplu, 0 parola), selectati Optiuni > Expediere DTMF.

lntroducetl ~irul DTMF sau cautati-l in lista de contacte.

Pentru a introduce un caracter de asteptare (w) sau un caracter de pauza (p), apasati in mod repetat tasta * .

Pentru a expedia tonul, selectati OK. Puteti adauga ton uri DTMF la numarul de telefon sau in campul DTMF din detaliile contactului.

Pentru a termina un apel activ ~i a-l inlocui raspunzand la apelul in asteptare, selectati Oppuni > Inlocuire.

Pentru a termina to ate apelurile, selectati Oppuni > Terminare apeluri.

Multe din optiunile pe care Ie puteti utiliza in timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de retea,

Ciisutii pO$talii vocalii

Pentru a apela casuta vocala (serviciu de retea), in ecranul de start, selectati Telefon, apoi apasatl ~i mentineti apasata tasta 1.

1 Pentru a schimba numarul de telefon al casutei vocale, selectati Meniu > Setari ~i Apel in curs> Cas. pO$tala apel, 0 casuta po~tala ~i Optiuni > Modificare numiir.

2 lntroduceti numarul (obtinut de la furnizorul de servicii de retea) ~i selertati OK.

Efectuarea apelurilor 43

Riispunsulla un apel sau respingerea acestuia

Pentru a raspunde la un apel, apasatt tasta de apelare. Pentru a dezactiva sunetul de apel recepttonat, selectatt ~.

Pentru a prelua un apel cand eeranul tactil este blocat, glisati Riispuns de la stanga la dreapta.

Aveti posibilitatea sa trtmlteti un mesaj text fara a respinge apelul, informandu-l pe apelant ca nu puteti sa preluati apelul. Pentru a expedia mesajul, selertati EXp. mesaj, edttati textul mesajului Si apasatt tasta de apelare.

Daca nu dorttt sa raspundett la un apel, apasatl tasta de terminare. Daca ati activat functta Redirection. apel > Apeluri vocale > Dacii este ocupat in seta rile telefonului pentru a devia apeluri, respingerea unui apel are ca efect si devierea lui.

Pentru a debloca eeranul tactil, glisati Deblocare de la dreapta la stanga si preluati sau respingeti apelul.

Pentru a activa optiunea mesaje text Si a serie un mesaj de raspuns standard, selectati Meniu > Setiiri Si Apel in curs > Apel > Respingere apel cu mesaj Si Text mesaj.

Realizarea unei teleconferinte

Aparatul accepta teleconferinte cu maxim sase partidpanti, inclusiv Dvs. 1 Apelati-l pe primul participant.

2 Pentru a efectua un apel catre un alt participant, selectati Optiuni > Apel nou. Primul apel trece in asteptare.

3 Dupa preluarea noului apel, pentru a conecta primul participant la teleconfertnta, selectati l!:b,.

44 Efectuarea apelurilor

Pentru a adauga 0 persoana noua la apel, efectuati un apel catre un alt participant Si adaugati noul apella teleconterlnta.

Pentru 0 convorbire partlculara cu unul dintre partidpanti, selectati ~. Mergeti la participant Si selertatl Bh. Teleconferinta este trecuta in asteptare pe aparatul Dvs. Ceilalti partidpantt pot continua teleconferinta.

Pentru a reveni la teleconferlnta, selectati ,@,.

Pentru a elimina un participant, selectatt ~ mergeti la participant Si selectati

~.

4 Pentru a termina teleconferinta activa, apasati tasta de terminare.

Formarea rap'ida a unui numar de telefon

Pentru a activa apelarea rapida, selertatl Meniu > Setiiri $i Apel in curs > Apel > Apelare rapidii.

1 Pentru a atribui un nurnar de telefon uneia dintre tastele numerice, selectati Meniu > Setiiri Si Apel in curs > Apelare rapidii.

2 Mergeti la tasta careta dontt sa atrtbuiti numarul de telefon, apoi selectati Oppuni > Atribuire.

Tasta 1 este rezervata pentru cas uta postala vocala

Pentru a efectua un apel in ecranul de start, selertati Telefon $i tasta alocata, apoi apasati tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel in ecranul de start cand formarea rapida este acnvata, selectati Telefon, apoi selertati Si mentineti tasta alocata,

Puteti raspunde la un apel in timp ce aveti un alt apel in destasurare.

Efectuarea apelurilor 45

Pentru a activa serviciul apel in asteptare (serviciu de retea), selectatl Meniu > Setari Si Apel in curs > Apel > Apel in asteptare.

1 Pentru a raspunde la apelul in asteptare, apasati tasta de apelare. Primul apel

trece in asteptare,

2 Pentru a com uta intre doua apeluri, selectati Optiuni > Comutare. 3 Pentru a termina apelul activ, apasati tasta de terminare.

4 Pentru a termina ambele apeluri, selectati Optiuni > Terminare apeluri.

Apelare vocala

Aparatul creeaza automat un indicativ vocal pentru persoanele de contact. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, selectati un contact Si Optiuni > Detalii indicative vocale. Parcurgeti pana la detaliile unui contact Si selectati Optiuni > Redare indicativ vocal.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal

Observatie: Utilizarea indicativelor vocale soar putea dovedi dificila in zone zgomotoase sau in cazul unor apeluri de urgenta, astfel ca nu trebuie sa va bazati numai pe apelarea vocala in toate trnprejurartle.

(and folositt apelarea vocala, se utntzeaza difuzorul. Tineti aparatulla distanta mica atunci cand pronuntatt indicativul vocal.

1 Pentru a porni apelarea vocala, in ecranul de start, apasati Si mentineti apasata tasta de apelare. Daca este conectat un set cu casca compatibil, cu 0 tasta pentru setul de casca, apasati Si mentmeti apasata tasta setului de casca pentru a tnitia apelarea vocala,

2 Se emite un sunet scurr Si se afiseaza Vorbiti acum. Rostiti dar numele memorat pentru contactul respectiv.

46 Efectuarea apelurilor

3 Aparatul reda un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscutln limba selectata a aparatului ~i afi~eaza numele ~i numarul, Pentru a anula apelarea vocala, selectati Ie$ire.

In cazultn care mai multe numere sunt memorate pentru un nume, puteti sa rostitt numele ~i tipul de nurnar, cum ar fi mobil sau telefon.

Jurnal

Aplicatia [urnal stocheaza informatii despre istoricul de comuntcatf al aparatului. Aparatullnregistreaza apelurile nepreluate ~i pe cele recepttonate numai daca reteaua accepta aceste functn, daca aparatul este pornit ~i In In zona de servicii a retelei.

Apeluri recente

selectati Meniu > jurnal ~i Apeluri recente.

Pentru a vizualiza apelurile nepreluate, receptionate ~i efectuate, selectati Apeluri neprel., Apeluri primite sau Numere formate.

Indicape: Pentru a deschide lista numerelor apelate In ecranul initial, apasati tasta de apelare.

Din bara de instrumente, selertati una dintre urmatoarele optiuni: ~ Apelare - Apelati contactul dorit.

e Creare mesaj - Expediati un mesaj contactului dorit. till Deschidere Contacte - Deschideti lista de contacte.

Selertatl OPtiuni ~i dintre urmatoarele:

Memorare la Contacte - Salvati numarul de telefon evtdentiat din lista de apeluri recente In contacte.

Stergere listii - Stergeti lista apelurilor recente selectata.

Efectuarea apelurilor 47

Stergere - ~tergeti evenimentul evtdenttat din lista selectata,

Setari - Selertatl Durata jurnal ~i perioada de timp in care informatiile de cornuntcatf se rnernoreaza in jurnal. Daca selectati Nidun jurnal, nu vor fi memorate niciun fel de tntormatn in jurnal.

Pachete de date Selectati Meniu > jurnat,

Pentru a verifica volumul datelor expediate sau recepttcnate pe parcursul conexiunilor de pachete de date, selectati Date ca pachet. > Datele trimise sau Datele primite.

Pentru a sterae ~i Informatllle expediate ~i pe cele receptionate, selectati OPtiuni > Stergere contoare. Este posibil sa aveti nevoie de codul de blocare pentru a sterue informatiile.

Durata apel

Selectati Meniu > jurnal,

Pentru a vizualiza durata aproximativa a ultimului apel ~i a apelurilor recepttonate ~i efectuate, selectati Duratil apel.

Monitorizarea tuturor evenimentelor de comuntcatie selectati Meniu > jurnal.

Pentru a deschidejurnalul general de unde puteti monitoriza toate apelurile vocale, mesajele text sau conexiunile de date inregistrate de aparat, selectatt fila jurnal general!] +~.

Subevenimentele, cum ar fi un mesaj text expediat mai multor destinatari ~i conexiunile de pachete de date sunt inregistrate in jurnal ca un singur eveniment

48 Scrierea textului

de cornunicatie, Conexiunile la casuta po~tala, centrul de mesaje multimedia sau pagini Web sunt attsate drept conexiuni de pachete de date.

Pentru a vizualiza datele transferate ~i durata unei anumite conexiuni de pachete de date, parturqeti pana la evenimentul receptionat sau expediat indicat prin GPRS ~i selectati Optiuni > Vizualizare.

Pentru a copta un nurnar de telefon din jurnal in clipboard $i a-llipi intr-un mesaj text, de exemplu, selectati Optiuni > Folosire numilr > Copiere.

Pentru a filtra jurnalul, selectatt Optiuni > Filtru ~i un filtru.

Pentru a seta durata jurnalului, selectati Optiuni > Setari > nurata jurnal. Daca selectati Niciun jurnal, intreg continutul jurnalului, registrul de apeluri recente ~i rapoartele de remitere a mesajelor vor fi sterse definitiv.

5crierea textului

Puteti sa lntroducetl litere, numere ~i caractere speciale in diferite moduri. Tastatura pe ecran va permite sa introduceti caractere atingandu-Ie cu degetele sau cu stiloul. Recunoa~terea scrisului de mana va permite sa scrteti caractere direct pe ecran utlllzand stiloul. Este posibil ca recunoasterea scrisului de mana sa nu fie disponibila in toate lim bile.

Atingeti oricare camp de introducere pentru a introduce litere, numere Si caractere speciale.

Aparatul poate completa cuvinte pe baza dtctionarulut incorporat pentru limbile selectate. Aparatul invata, de asemenea, cuvinte noi din cele pe care Ie introduceti.

Tastatura virtuala

Puteti utiliza tastatura vtrtuala de pe ecran in modul peisaj.

Scrierea textului 49

Pentru a activa tastatura vtruala, selectatl m!Il > Ecran intreg QWERTY.

Glnd scrteti cu tastatura vtrtuata in mod ecran complet, puteti sa selertati tastele cu degetele.

1 tnchidere - lnchideti tastatura vtrtuala.

2 Meniu introducere - neschtdeti meniul de opttum pentru introducere senzortala pentru a accesa comenzi ca Limba de scriere.

3 Tastatura vtrtuala

4 Shift Si caps lock - Pentru a introduce 0 litera mare in timp ce scrtett cu litere mid sau invers, selectati tasta inainte de a introduce caracterul. Pentru a activa caps lock. selectati tasta de doua ori. Tasta va fi subltntata pentru a indica faptul ca ati activat caps lock.

S Litere

6 Numere $i caractere speciale 7 Caractere cu accente

8 Bara de spatiu

9 Mutare - Mutati cursorul. 10 Backspace

11 Enter - Mutati cursorulla randul urrnator sau la urmatorul camp de introducere.

Functllle suplimentare se bazeaza pe contextul curent (de exemplu, in campul adresa Web din browserul Web, acttoneaza ca pictograma Salt).

12 Modul de introducere - Selectati modul de introducere. (and atingeti 0 metoda, ecranul metodei de introducere curente se inchide Si se deschide metoda selectata

50 Serierea textului

Serisul ite mana

Metodele de introducere a textului ~i limbile acceptate de recunoasterea scrisului de mana pot varia in functsie de regiune ~i este posibil sa nu fie disponibile pentru toate lim bile.

Pentru a activa modul scris de mana, selectati 9 > Seris de mana.

Scrieti caractere lizibile, verticale in zona de introducere text ~i lasati un spattu intre fiecare caracter.

Pentru ca aparatul sa va tnvete scrisul de mana, selectati ~ > invatare seris de mana.

Pentru a introduce litere ~i numere (mod implicit), scrteti cuvintele asa cum Ie scrieti in mod normal. Pentru a selecta modul numeric, selectati lEI. Pentru a introduce caractere non-Iatine, selectatl pictograma cprespunzatoare, daca este disponibila.

Pentru a intyroduce caractere speciale, scrtett-Ie in mod normal sau selertatl II ~i caracterul dorit.

Pentru a sterqe caractere sau a muta cursorul inapoi, parcurqeti inapoi (vezi Figura 1).

Pentru a introduce un spatiu, parcurgeti inapoi (vezi Figura 2).

Scrierea textului 51

(u tastatura vlrtuala (Tastatura alfanumerlca) puteti introduce caractere, la fel cum tacetl cu tastatura fizica tradttionala a unui telefon cu taste numerice.

~GEJB ••• IllDillIII

••• II·.

1 tnchidere - tnchide tastatura virtuala (Tastatura alfanumerica).

2 Meniu introducere - Deschide meniul de introducere senzortala, care tontine comenzi, cum ar fi Activare text predictiv ~i Limbii de scriere.

52 5crierea textului

3 Indicator introducere text - Deschide 0 fereastra in care putett activa sau dezactiva modul de introducere predictiva a textului, puteti schimba intre litere mari ~i mici ~i puteti com uta intre modul numeric ~i eel alfabetic.

4 Mod de introducere - Deschide 0 fereastra in care puteti selecta modul de introducere. Gind atingeti 0 metoda, ecranul metodei de introducere curente se inchide ~i se deschide metoda selectata, Disponibilitatea modurilor de introducere poate sa difere daca modul de introducere automata (setan senzor) este activat sau nu.

5 Tastele sageti - Parcurgere spre stanqa sau spre dreapta. 6 Backspace

7 Numere

8 Asterisc - Deschide tabelul de caractere speciale.

9 Shift - (om uta intre scrierea cu litere mai ~i litere mid, activeaza sau dezactiveaza modul de introducere predictiva a textului ~i comuta intre modul numeric ~i eel alfabetic.

Metoda tradiponalii de introducere a textului

Atingeti in mod repetat 0 tasta numericii (1-9) pana apare caracterul dorit. Pentru o tasta numertca sunt disponibile mai multe caractere decat sunt vizibile pe tasta,

Daca tasta urmatoare este amplasata pe aceeasi tasta, asteptati aparitia cursorului (sau rnutati cursorul inainte pentru a depa~i perioada de asteptare) ~i lntroduceti litera.

Pentru a insera un spattu, atingeti O. Pentru a muta cursorulla 0 noua linie, atingeti de trei ori O.

Introducerea textului utiliz:ind functia de predictie

(u introducerea textului cu functta de predtctte, puteti introduce orice cuvant printro singura selectte de tasta, Modul de introducere a textului cu functta de predtctie se bazeaza pe un dtcttonar incorporat la care puteti adauqa cuvinte noi.

Scrierea textului 53

introducerea textului cu functta de predictie nu este disponibila pentru toate limbile.

1 Pentru a activa introducerea textelor cu functta de predtctie tn toate editoarele de pe aparat, selectatl "\Q > Activare predtette. De asemenea, puteti sa selectati == > Activare text predictiv.

2 Pentru a scrie cuvantul dorit, uttltzatl tastele 2-9. selectati fiecare tasta 0 singura data pentru fiecare litera. De exemplu, pentru a scrie "Nokia" cand este selectat dicttonarul englez, selertati 6 pentru N, 6 pentru 0, 5 pentru k, 4 pentru i Si 2 pentru a.

(uvantul propus se schtmba dupa fiecare selectte de tasta,

3 Dupa ce ati terminat de scris cuvantul corect, rnutati cursorul spre dreapta pentru a-I confirma sau selectatt 0 pentru a adauga un spattu,

In cazul tn care cuvantul nu este corect, selectati Tn mod repetat tasta * pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzatoare identificate In dtcttonar.

In cazultn care dupa cuvantul introdus apare caracterul?, cuvantul nu se gaseste In dkttonar. Pentru a adauga un cuvant In dtcttonar, selectati Scriere, introduceti cuvantul folosind metoda traditionala a de introducere a textului Si selectatl OK. (uvantul este adauqat tn dtcttonar, Daca memoria dtcttonarulut este plina, un nou cuvant va Tnlocui eel mai vechi cuvant adauqat In dtcttonar.

4 lncepetl sa scrtett cuvantul urmator,

(om uta rea intre modurile text

Pentru a dezactiva introducerea predictiva a textului pentru toate editoarele aparatului, atinqeti M > Dezactivare predictie sau loviti usor rapid, de doua ori #. De asemenea, puteti sa selectati = > Text predictiv > Dezactivare.

Setari de introducere p'rin atingere

selectati Meniu > Setari Si Telefon > Introduc. tactila.

54 [ontacte

Pentru a modifica seta rile de introducere a textului pentru ecranul senzorial, selectati una dintre urrnatoarele optium:

inviitare scris de manii - neschtdett aplicatia de invatare a scrisului de mana. lnvatati aparatul sa recunoasca mai bine scrisul Dvs. de mana. Aceasta optiune nu este dlspontblla in toate lim bile.

Limba de scriere - Definiti ce caractere specifice limbii Dvs. sunt recunoscute din scrisul de mana Si aspectul tastaturii virtuale.

Viteza de scriere - Pentru a schimba viteza de scriere.

Linii ajutatoare - Afisati sau ascundeti linia de ghidare din zona de scriere. Linia de ghidare va ajuta sa scrtetl in linie dreapta Si ajuta aparatul sa va recunoasca scrisul de mana.

Latime urma stilou - Selectati grosimea liniei stiloului pentru textul scris cu stiloul.

tuloare de scriere - selectatt culoarea textului scris cu stiloul. [iiutare adaptivii - Pentru a activa cautarea adaptiva, [alibrare ecran tactil - Calibrati ecranul senzorial.

tentacte

Puteti memora Si actualiza inforrnatf de contact, cum ar fi numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele de e-mail ale contactelor. Puteti adauqa la contact un sunet de apel personal sau 0 imagine mtntaturala, De asemenea, puteti crea grupuri de contacte, ceea ce va va permite sa trimttetl simultan mai multor destinatari mesaje text sau e-mail.

Pentru a deschide lista de contacte, in ecranul initial, in functte de tema ecranului initial, selectati [ontacte sau !ill.

Memorarea $i editarea numelor $i numerelor

1 Pentru a adauqa un contact nou la lista de contacte, atingeti g.

tontacte 55

2 Atingeti un camp pentru a introduce informatii in campul respectiv. Pentru a inchide carnpul de introducere a textului, selectati ./. tompletatt carnpurtle dorite Si selectati Realizat.

Pentru a edita contacte, selectatt un contact Si Optiuni > Editare.

Bara de instrumente tontacte

Din bara de instrumente ltsta de contacte, selectati una dintre urmatoarele optiuni: ~ Apel - Apelati contactul dorit.

e [reare mesaj - Expediati un mesaj contactului dorit. S Contact nou - Creati un contact nou.

Gestionare nume ~i numere

Pentru a copia sau a sterqe un contact sau a expedia un contact sub forma de carte de vizita la un alt aparat, atingeti Si mentineti apasat contactul Si selectati toptere, ~tergere sau Exp. carte de vizita.

Pentru a sterue mai multe contacte simultan, selectati Optiuni > Marcare/Anul. marcare pentru marcarea contactelor dorite, iar pentru sterqere selectati OPtiuni > ~tergere.

Pentru a asculta indicativul vocal atribuit unui contact, selectati contactul ~i Optiuni > Detalii indicative vocale > Optiuni > Redare indicativ vocal.

Inainte de a utiliza indicativele vocale, retineti urmatoarele:

indicativele vocale nu sunt dependente de ltmba, Ele depind de vocea celui care Ie pronunta,

Trebuie sa pronuntati numele exact asa cum l-atl pronuntat atunci cand I-ati inregistrat.

indicativele vocale sunt sensibile la zgomotul ambiant. lnreqtstrati ~i utilizati indicativele vocale rntr-un mediu ambiant lintstit,

56 tontacte

Numele foarte scurte nu sunt acceptate. rolosttt nume lungi ~i evttatt utilizarea unor nume asernanatoare pentru numere diferite.

Observatie: Utilizarea indicativelor vocale soar putea dovedi dificila In zone zgomotoase sau In cazul unor apeluri de urgenta, astfel ca nu trebuie sa va bazati numai pe apelarea vocala In toate lmprejurarile.

Numere $i adrese imlJlicite

Puteti aloca numere sau adrese implicite unui contact. In cazul ln care un contact are mai multe numere sau adrese, puteti apela sau expedia usor mesaje la un anumit nurnar sau adresa, Numarul implicit este, de asemenea, utilizat la apelarea vocala,

1 In lista de contacte, selectati un contact. 2 selectati Optiuni > Implicite.

3 Selectatl un articol implicit la care dorttt sa adaugati un nurnar sau 0 adresa, apoi selectati Atribuire.

4 Selectatl un nurnar sau 0 adresa pe care dorttt sa 0 setati ca lrnplidta.

5 Pentru a ie~i din ecranul Implicite ~i a memora rnodlflcarlle, atingeti In afara ecranului.

Sunete de apel, imagini $i texte de apel pentru contacte

Puteti defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup ~i 0 imagine ~i un text de apel pentru un contact. Gind contactul respectiv va apeleaza, aparatul reda sunetul de apel selectat ~i afi~eaza textul sau imaginea de apel (1n cazul tn care numarul de telefon al apelantului este expediat tmpreuna cu apelul ~i aparatul recunoaste nurnarul),

Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, selectati contactul sau grupul, selertati OPliuni > Sunet de apel Si un sunet de apel.

tontacte 57

Pentru a defini un text de apel pentru un contact, selectati contactul ~i Oppuni > Adaug. text alerta apel. Atingeti campul text pentru a introduce textul de apel, apoi selertati ./.

Pentru a adauga 0 imagine la un contact memoratin memoria aparatului, selectati contactul.nptlum > Adaugare imagine ~i 0 imagine din Galerie.

Pentru a sterae sunetul de apel, selectati Sunet implicit din lista cu sunete de apel.

Pentru a vizualiza, a modifica sau a elimina 0 imagine din datele unui contact, selectati contactul, Optiuni > Imagine ~i optiunea dorita.

[opierea contactelor

Prima data cand deschideti lista de contacte, aparatul va tntreaba daca doriti sa copiati numele ~i numerele de telefon de pe cartela SIM pe aparat.

Pentru a incepe copierea, selectati Oa.

Daca nu dorttt sa copiati contactele de pe cartela SIM pe aparat, selectati Nu. Veti fi intrebat daca doritt sa vtzualtzatt contactele de pe cartela SIM in directorul de contacte. Pentru a vizualiza contactele, selectati Oa. Se deschide lista de contacte Si numele stocate pe cartela SIM sunt marcate cu m.

Servicii SIM

Pentru disponibilitatea serviciilor de cartela SIM Si informatit despre acestea, luati legatura cu furnizorul cartelei SIM. Aceasta poate fi furnizorul de servicii de retea sau un alt furnizor.

58 tontacte

[ontacte SIM

Pentru a seta numele ~i numerele stocate pe cartela SIM care se vor afisa In lista de contacte, selettati Optiuni > Setiiri > [ontacte de aftsat > Memorie SIM. Puteti adauqa Si edita contactele SIM sau Ie puteti apela.

Este posibil ca numerele pe care Ie mernorati In lista de contacte sa nu se memoreze automat pe cartela SIM. Pentru a memora numerele pe cartela SIM, selectati un contact ~i Oppuni > [opiere > Memorie SIM.

Pentru a selecta daca noile contacte pe care Ie lntroduceti se mernoreaza pe aparat sau pe cartela SIM, selectati Optiuni > Setiiri > Memor. stocare implicitii > Memorie telefon sau Memorie SIM.

Apelare fixii

Selectati Meniu > [ontacte ~i Optiuni > Numere SIM > [ontacte apel. nr. fixe.

(u ajutorul serviciului de apelare numere fixe, puteti restrtctiona efectuarea apelurilor de pe aparat catre anumite numere de telefon. Nu toate cartelele SIM accepta serviciul de apelare a numerelor fixe. Pentru informatii suplimentare, luati legatura cu furnizorul de servicii.

Glnd sunt active functtt de siguranta care restnctioneaza apelurile (cum ar fi restrtcttonarea apelurilor, grup lnchis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri catre numarul oficial de urgenta programat In aparatul Dvs. Optiunile de restrtctionare Si redtrectionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Aveti nevoie de codul PIN2 pentru a activa Si dezactiva apelarea numerelor fixe sau pentru a edita contactele pentru apelarea numerelor fixe. Pentru a obtine codul PIN2, luatl legatura cu furnizorul Dvs. de servicii.

Selertatl Optiuni ~i una din urrnatoarele optiuni;

Activare apelare nr. fixe - Pentru activarea optiunf de apelare a numerelor fixe.

Mesaje 59

Dezactiv. apelare nr. fixe - Pentru dezactivarea optiunii de apelare a numerelor fixe.

Contact SIM nou - tntroducett numele contactelor ~i numerele de telefon catre care inttierea de apeluri este permisa.

Adiiugare din Contacte - Copiap un contact din lista de contacte In lista de apelare a numerelor fixe.

Pentru a putea expedia mesaje text catre contactele de pe SIM atunci cand este activat serviciul de apelare a numerelor fixe, trebuie sa adaugati nurnarul centralei de mesaje text la lista de apelare a numerelor fixe.

Mesaje

Ecranul J)rinciJ)al Mesaje

Selectati Meniu > Mesaje (serviciu de retea),

Pentru a crea un mesaj nou, selectati Mesaj nou.

Indicape: Pentru a evita introducerea repetata a mesajelor pe care Ie expediati frecvent, utilizatt textele din dosarul ~abloane din Dosarele mele. De asemenea, puteti crea ~i memora propriile sabloane,

Mesaje tontine urmatoarele dosare:

II!} Ciisuta intrare - Sunt memorate aid mesajele primite, cu exceptta mesajelor e-mail ~i a celor provenite din transmisia celulara,

~ Dosarele mele - Pentru a organiza mesajele In dosare.

IfIlICasuta pO!5tala - Pentru a va conecta la casuta postala de la dtstantatn vederea preluarii mesajelor e-mail noi sau pentru a vizualiza mesajele e-mail preluate anterior, fara a va conecta.

til Ciorne - Sunt memorate aid mesajele ciorna care nu au fost Inca expediate.

60 Mesaje

C Expediate - Aici se stocheaza ultimele mesaje expediate, cu exceptta celor expediate prin conexiune Bluetooth. Puteti modifica numarul de mesaje ce se pastreaza in acest dosar.

dill Casuta ie!iire - Mesajele ce urmeaza sa fie expediate se pastreaza temporar in casuta de ieslre, de exemplu, in cazul in care aparatul se afla intr-o zona fara acoperire.

[iii Rap. remitere - Puteti cere retelei sa va trtrnita un raport de remitere pentru mesajele text Si multimedia pe care le-atl expediat (serviciu de retea),

Scrierea !ii expedierea mesajelor

Selectati Meniu > Mesaje.

Important: Procedati cu precautie cand deschtdef mesaje. Mesajele pot conttne programe de virusare sau pot fi daunatoare in alt mod aparatului sau cakulatorulut Dvs.

tnainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie sa aveti definite seta rile de conectare corecte.

Reteaua rnoblla poate limita rnanrnea mesajelor MMS. Daca imaginea tnserata depaseste aceasta limita, s-ar putea ca aparatul sa 0 rntcsoreze pentru a 0 putea expedia prin MMS.

Numai aparatele care au caractertsttd compatibile pot receptiona ~i aftsa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia in functie de aparatul care il recepttoneaza,

Verificati limita de dimensiune a mesajelor e-mail (U furnizorul de serviciu. Daca tncercati sa trirniteti un mesaj de e-mail care depaseste limita de dimensiune a serverului, mesajul ramane in dosarul Casuta lesire, iar aparatul tncerca periodic saI trtmtta. Trimiterea unui mesaj e-mail necestta 0 conexiune de date. Incercarile permanente de a expedia mesajul pottncarca factura emtsa de furnizorul de servicii. Aveti posibilitatea sa stergeti un asemenea mesaj din Casuta tesire sau sa-l rnutati in dosarul Ciorne.

Mesaje 61

Mesajele necestta serviciile de retea.

Expedierea unui text sau a unui mesaj multimedia Selectati Mesaj nou.

Expedierea unui mesaj audio sau a unui e-mail

Selectati Optiuni > Creare mesaj ~i optiunea relevanta,

5eledarea destinatarilor sau a grupurilor din lista de contacte selectati 8"' din bara de instrumente.

Introducerea manualii a numiirului sau a adresei de e-mail Atingeti carnpul CiUre.

Introducerea subiectului pentru mesajele de e-mail sau multimedia lntroducetl subiectul in campul Subiect. in cazul in care camput Subiect nu este vizibil, selertati Oppuni > Ciimpuri titluri mesaje pentru a schimba campurtle care sunt vizibile.

5crierea mesajului

Atingeti carnpul mesaj.

Adiiugarea unui obiect la mesaj sau la e-mail Selertati ilL ~i tipul de contl nut relevant.

Tipul mesajului se poate schimba in mesaj multimedia, in functte de conttnutul inserat.

Expedierea mesajului sau a e-mailului selectati e sau apasatt tasta de apelare.

Aparatul Dvs. accepta mesaje text care depasesc spattul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a doua sau mai multe mesaje.

62 Mesaje

Soar putea ca furnizorul Dvs. de servicii sa va taxeze In mod corespunzator. (aracterele ce folosesc accente, alte semne, precum ~i optlunile unor limbi, ocupa mai mult spattu, ltmttand astfel numarul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

(asuta intrare mesaje Receplionarea mesajelor

Selectati Meniu > Mesaje ~i Cilsulil intrare.

In dosarul (asuta intrare, ~ indica un mesaj text necitit, ~ un mesaj multimedia necitit, ~ un mesaj audio necitit ~i fJ indica date recepttonate prin conexiune Bluetooth.

(and recepttonati un mesaj, d~i 1 mesaj nou se afi~eaza In ecranul de start. Pentru a deschie mesajul, selectatt Afi!iare. Pentru a deschide un mesaj In dosarul (asuta intrare, selectatt mesajul. Pentru a raspunde la un mesaj recepttonat, selectatt Optiuni > Raspuns.

Mesaje multimedia

Important: Procedatl cu precautte cand deschtdeti mesaje. Mesajele pot contine programe de virusare sau pot fi daunatoare In alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Este posibil sa prtrniti un mesaj de notificare care va semnaleaza faptul ca exlsta un mesaj multimedia In asteptars In centrul de mesaje multimedia. Pentru Inttierea unei conexiuni de pachete de date, In vederea preluartl mesajului pe aparat, selectati Oppuni > Preluare.

(and deschideti un mesaj multimedia ~, este posibil ca pe ecran sa apara 0 imagine ~i un mesaj. Este aftsattndtcatorul JBdaca mesajul respectiv contine sunete sau ~ daca acesta conttne videoclipuri. Pentru a reda clipul audio sau video, selectati indicatorul corespunzator,

Mesaje 63

Pentru a vedea obiectele media incluse in mesajul multimedia, selertatl Optiuni > Obiecte.

Daca mesajul conttne 0 prezentare multimedia, este afisat indicatorul~. Pentru a reda prezentarea, selectatt indicatorul.

Date, setari ~i mesaje de servicii Web

Aparatul poate receptiona multe tipuri de mesaje care contin date, cum ar fi carti de vizlta, sunete de apel, sigle ale operatorului, inregistrari din agenda ~i notificari e-mail. De asemenea, este posibil sa receptionati setari de la furnizorul de servicii intr-un mesaj de configurare.

Pentru a memora datele din mesaj, selectati Optiuni ~i optiunea corespunzatoare.

Mesajele de serviciu Web sunt notificari (de exemplu, titluri de ~tiriJ ~i pot conttne un mesaj text sau 0 legatura. Pentru disponibilitate ~i abonament, luati legatura cu furnizorul Dvs. de servicii.

(onfigurarea e-mailuliii

Pentru a configura e-matlul. selectatt Meniu > Mesaje ~i (iisutii po~talii.

Aveti posibilitatea sa configurati mai multe conturi de e-mail, de exemplu, un cont de e-mail personal ~i unul de firma.

Pentru a configura e-mailul din ecranul mtttal.selectatt componenta plug-in corespunzatoare. Alternativa: pentru a configura un cont de e-matt selectati Meniu > Aplicatii > Asist. setari.

Nokia Messaging

Serviciul Nokia Messaging transtera automat mesaje e-mail de la adresa e-mail existenta pe aparat. Puteti dti, raspunde la ~i organiza mesajele e-mail in deplasare. Serviciul Nokia Messaging lucreaza cu un nurnar de furnizori de e-mail prin Internet

64 Mesaje

care sunt utiltzatl adesea pentru mesaje e-mail personale, cum ar fi serviciile e-mail Google.

Este posibil ca serviciul Nokia Messaging sa fie contra cost. Pentru mformatn despre posibilele costuri, luati legatura cu furnizorul de servicii sau cu serviciul Nokia Messaging.

Serviciul Nokia Messaging trebuie sa fie acceptat de retea Si este posibil sa nu fie disponibiiTn toate regiunile.

Nokia Messaging este tn prezent oferit ca versiune de tncercare, Instalarea Nokia Messaging

1 Selectatl Meniu > Aplicatii > Asist. setari.

2 Gind deschtdeti Asistentul de setarl se deschide pentru prima data, vi se soltdta seta rile de e-mail dupa seta rile operatorului. Daca att mai folosit Asistentul de setart, selectati (onfigur. e-mail.

3 In configurarea e-mailului, cititi tntormatttle de pe afisaj Si selectati Start > E-

mail Nokia.

4 Acceptati instalarea apllcatlel Nokia Messaging. 5 Editati detaliile contului de e-mail.

Apllcatta Nokia Messaging este tnstalata tn Meniu > Aplicatii. Pentru mai multe informatii, vizitati pagina www.email.nokia.com.

[rasuta pO!itafa

Definirea s~e~ta:'--n:"-I'-o-r -e--m"'a~i"I---------------------'

Pentru a utiliza e-mailul trebuie sa fi definit un punct de acces la Internet (lAP) valid pe aparat Si sa fi definit corect seta rile pentru e-mail.

Trebuie sa aveti un cont de e-mail separat. urmatt instructiunile primite de la furnizorul de casuta postala de la dtstanta Si de servicii Internet (ISP).

Mesaje 65

Daca selectati Mesaje > casuta pO$tala Si nu ati configurat contul de e-mail, vi se soltdta sa il conttquratt, Pentru a configura seta rile de e-mail cu ajutorul ghidului pentru casuta postala, selectati Start.

Gind creatt 0 noua casuta postala, numele pe care l-l dati tnlocuteste (asuta postala in ecranul principal de Mesaje. Putetl avea maxim sase casute posta Ie.

Accesarea (iisutei postale

Selectati Meniu > Mesaje Si 0 casuta postala,

Gind deschideti casuta postala, aparatul tntreaba daca dontt sa va conectati la cas uta postala,

Pentru a va conecta la casuta pO$tala $i a prelua antetele sau mesajele e-mail not, selectati Da. Gind vizualtzatt mesaje online, sunteti conectat continuu la 0 casuta postala la dtstanta prin intermediul unei conexiuni de date.

Pentru a vizualiza offline mesajele e-mail preluate anterior, selertatl Nu.

Pentru a crea un nou mesaj e-matl.selectatt OPtiuni > Creare mesaj > E-mail.

Gind sunteti online, pentru a termina conexiunea de date la casuta postala la distanta, selectati Optiuni > necenectare.

Preluarea mesajelor e-mail

selectati Meniu > Mesaje Si 0 casuta postala,

Daca sunteti offline, selectati Optiuni > tonectare pentru a deschide 0 conexiune la casuta pO$tala la distanta.

Important: Procedati cu precautie cand deschldef mesaje. Mesajele pot conttne programe de virusare sau pot fi daunatoare in alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

66 Mesaje

1 Atunci cand aveti 0 conexiune deschisa cu casuta postala la distanta, selectati Oppuni > Preluare e-mail > Noi pentru a prelua toate mesajele noi, Selectate pentru a prelua doar mesajele selectate sau Toate pentru a prelua toate mesajele din casuta postala,

Pentru a opri preluarea mesajelor, selectati Anulare.

2 Pentru a inchide conexiunea ~i a vizualiza mesajele e-mail offline.selertatl Oppuni > Deconectare.

3 Pentru a deschide un mesaj e-rnail.selectati mesajul. Daca mesajul e-mail nu a fost preluat ~i sunteti offline, sunteti intrebat daca doritt sa preluati acest mesaj din casuta postala,

Pentru a vizualiza anexele de e-mail, deschtdeti mesajul ~i selertati campul de anexa indicat prin @. Daca fi~ierul atasat nu a fost preluat pe aparat, selectati Optiuni > Preluare.

Pentru a prelua automat mesajele e-rnafl. selectatt Optiuni > Setiiri e-mail > Preluare automata.

Setarea aparatului pentru preluarea automata a e-maiurilor poate implica transmiterea de cantitati mari de date prin rete a furnizorului de servicii. tontactati furnizorul Dvs. de servicii pentru tnformatll referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

~tergerea mesajelor e-mail

selectati Meniu > Mesaje ~i 0 casuta postala,

Pentru a sterqe conttnutul unui mesaj e-mail de pe aparat ~i a-l pastra in casuta postala la dtstanta, selectatt Optiuni > ~tergere > Numai telefon.

Aparatul oqlindeste antetele e-mailuriiordincasutapo~talaladistanta.Chiar daca ~tergeti conttnutul mesajului, antetul e-mailului rarnane pe aparat. In cazul in care doritt sa ~tergeti ~i antetul, trebuie sa va conectati la server atunci cand ~tergeti

Mesaje 67

mesajul de pe aparat ~i din casuta postala la distanta, Oaca nu extsta 0 conexiune cu serverul, antetul va fi sters cand va conectatt din nou la casuta po~tala la distanta de pe aparat pentru a actualiza starea.

Pentru a sterqe un e-mail depeaparat~idincasutapo~talaladistanta.selectati OPtiuni > ~tergere > Telefon ~i server.

Pentru a anula sterqerea unui e-mail care a fost marcat pentru a fi sters de pe aparat ~i de pe server la urmatoarea conectare, ~), selectatt Optiuni > Anulare steraere,

Deconectarea de la casuta po~talii

Oaca suntett tn modul conectat, pentru a tntrerupe conexiunea de transmisie de date catre casuta po~tala de la dtstanta, selectati Optiuni > Deconectare.

Mail for Exchange

Aplicatia Mail for Exchange va permite sa receptionati mesajele de e-mail cu ajutorul aparatului. Puteti citi mesajele, puteti raspunde la acestea, puteti vtzualtzatt edita flsterele atasate compatibile, vizualiza intormatn din agenda, recepttona soltdtan de intalnfre ~i trimite raspunsun la acestea, programa Tntalniri, vizualiza, adauga ~i edita tntormatn de contact.

Mail for Exchange

Utilizarea sistemului de apltcatta Mail for Exchange este lirnitata la sincronizarea prin radio a lnforrnatltlor PIM tntre aparatul Nokia ~i serverul autorizat Microsoft Exchange.

Mail for Exchange se poate configura numai daca firma utilizeaza Microsoft Exchange Server. In plus, administratorul IT al firmei trebuie sa activezeMaii for Exchange pentru contul Ovs.

68 Mesaje

inainte de a incepe configura rea Mail for Exchange, asigurati-va ca aveti urrnatoarele:

Un nume de utilizator e-mail de firma

Numele Dvs. de utilizator din reteua de la birou Parola Dvs. pentru reteaua de la birou

Numele Dvs. de domeniu pentru rete a (contactatl departamentul IT al firmei) Numele Dvs. de server Mail for Exchange (contactati departamentul IT al firmei)

in functte de configuratia serverului Mail for Exchange din firma Dvs., este posibil sa fie necesar sa introduceti alte informatli in afara de cele enumerate. Daca nu dispunetl de informatiile corecte, contactati departamentul IT al firmei.

Cu Mail for Exchange, utilizarea codului de blocare devine obligatorie. Codul de blocare implicit al aparatului este 12345, dar este posibil ca administratorul IT al firmei sa fi creat unul diferit pentru Dvs.

Puteti accesa ~i modifica profilul ~i seta rile Mail for Exchange in seta rile de Mesaje. Vizualizarea mesajelor de lJe 0 cartela SIM

Selertatl Meniu > Mesaje ~i Optiuni > Mesaje SIM.

inainte de a putea vizualiza mesajele SIM, trebuie sa Ie coptati intr-un dosar pe aparat.

1 Selectati Optiuni > Marcare/Anul. marcare > Marcare sau Marcare toate pentru a marca mesajele.

2 Selectati Optiuni > Copiere. Se deschide 0 lista de dosare.

3 Pentru a incepe copierea, selectati un dosar. Pentru a vizualiza mesajele, deschtdeti dosarul.

Mesaje p'rin transmisii celulare

Selectati Meniu > Mesaje ~i Optiuni > Transmisie celularii.

Mesaje 69

Transmisiile celulare (serviciu de retea) va permit sa receptionati de la furnizorul de servicii mesaje pe teme diferite, cum ar fi condittile meteo sau de trafic. Pentru subiectele disponibile Si numerele relevante ale subiectelor, contactati furnizorul de servicii. Este posibil ca acest serviciu sa nu fie disponibili'n toate regiunile.

(omenzi de servidi

selectati Meniu > Mesaje Si Optiuni > (omenzi servldf.

(u comenzile de servicii (serviciu de rete a) puteti introduce Si expedia la furnizorul de servicii cereri de servicii (cunoscute Si sub numele de comenzi USSD), cum ar fi comenzi de activare pentru servicii de retea, Este posibil ca acest serviciu sa nu fie disponibili'n toate regiunile.

Setari mesaje

Este posibil ca setarile sa fie preconfigurate pe aparat sau sa Ie primiti tntr-un mesaj. Pentru a introduce setarlle manual, completati toate campurtle marcate cu Trebuie definit(ii) sau cu un asterisc.

Este posibil ca unele sau toate centrele de mesaje sau punctele de acces sa fie presetate pe aparat de catre furnizorul de servicii si sa nu poata fi modificate, create, editate sau eliminate.

Setari mesaje text

Selertatl Meniu > Mesaje Si Optiuni > Setari > Mesaj text.

selectati una din urrnatoarele opttum:

(entre de mesaje - Pentru a vizualiza 0 lista cu toate centrele de mesaje text definite.

tentru mesaje in uz - Selectati centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.

70 Mesaje

(odificare caractere - Pentru a utiliza functta de conversie a caracterelor In alt sistem de codificare atunci cand aceasta optiune este disponibtla, selectati Accept partial.

Primire raport - Selertatl daca doritt ca reteaua sa va trtmtta rapoarte de remitere a mesajelor (serviciu de retea),

Valabilitate mesaj - Selectati intervalul de timp In care centrul de mesaje retransmite mesajul, In cazul tn care prima tncercare esueaza (serviciu de retea), Daca mesajul nu poate fi expediat In perioada de valabilitate, acesta va fi sters din centrul de mesaje.

Mesaj expediat ca - Pentru a afla daca centrul de mesaje poate sa converteasca mesajele text In aceste alte formate, luatt legatura cu furnizorul de servicii.

(onexiune preferata - Selectati conexiunea ce va fi utilizata,

Riispuns acelasi centru - selectati daca dortti ca mesajul de raspuns sa fie expediat uttlizand acelast numar al centrului de mesaje text (serviciu de retea),

Setliri mesaje multimedia

Selectati Meniu > Mesaje ~i Optiuni > Setliri > Mesaj multimedia.

Selectati una din urmatoarele cptiuni:

Miirime imagine - Definiti dimensiunea imaginilor tntr-un mesaj multimedia. Mod creare MMS - In cazul ln care selectati Asistat, aparatul va informeaza daca tncercati sa expedtatt un mesaj care este posibil sa nu fie acceptat de destinatar. In cazulin care selettati Restrictionat, aparatul va lmpiedica sa expediati mesaje care ar putea sa nu fie acceptate. Pentru a include contlnut In mesaje fara a primi notittcart, selectati Liber.

Punct de acces in uz - Selectatl punctul de acces utilizat drept conexiune preterata,

Preluare multimedia - selectatt modul in care doritt sa primiti mesaie.daca este disponibil. Pentru a primi mesaje automat In reteaua de domiciliu, selectati Aut. in retea origin .. In afara retelei de domiciliu, prtmitl 0 notificare care va tntormeaza ca ati primit un mesaj pe care 11 putett prelua din centrul de mesaje multimedia.

Mesaje 71

Daca selectati intotdeauna autom., aparatul initiaza automat 0 conexiune activa de pachete de date pentru a prelua mesajele din ~i din afara retelei de domiciliu. selectati Manuala pentru a prelua manual mesaje multimedia din centrul de mesaje sau Dezactivare pentru a preveni receptionarea mesajelor multimedia. Este posibil ca preluarea automata sa nu fie dlsporrlblla in toate regiunile.

Permit. mesaje anonime - Respingeti mesajele de la destinatari anonimi. Primire reclame - Receptionati mesaje multimedia de redame (serviciu de reteaj, Primire rapoarte - Afi~ati starea mesajelor expediate intr-un jurnal (serviciu de retea),

Fara expediere raport - Irnptedtcatt aparatul sa expedieze rapoarte de livrare pentru mesajele recepttonate.

Valabilitate mesaj - Selectatl intervalul de timp in care centrul de mesaje retransmite mesajul, in cazul in care prima tncercare esueaza (serviciu de retea), Daca mesajul nu poate fi expediat In aceasta perioada, acesta va fi sters din centrul de mesaje.

Aparatul necestta suportul retelel pentru a indica daca un mesaj trimis a fost recepttonat sau citit. in functte de rete a ~i de alte drcumstante, este posibil ca aceste tnforrnatf sa nu fie intotdeauna de lncredere.

Setari e-mail

Gestionarea casutelor postale

Selectati Meniu > Mesaje ~i Optiuni > Setari > E-mail.

Pentru a selecta ce casuta postala dontt sa utilizati pentru a expedia ~i a receptiona e-matlurt selectati Casuta pO$tala in uz ~i 0 casuta po~tala.

Pentru a elimina de pe aparat 0 casuta po~tala ~i mesajele din aceasta, selectati Casute postale. atingeti casuta postala care urmeaza a fi eltmtnata, in cazultn care nu este deja evtdentiata, ~i selectati Optiuni > $tergere.

72 Mesaje

Pentru a crea 0 casuta postala noua, selertatl Ciisute postale > Optiuni > Ciisuta pO$tala noua, Numele pe care 11 dati noii casute postale tnlccuteste (asuta po~tala din ecranul principal Mesaje. Puteti avea maxim sase casute postale.

Selectati casute postale ~i 0 casuta postala pentru a schimba seta rile de conexiune, seta rile utilizator, seta rile de preluare ~i cele de preluare automata.

tontacte Ovi

Despre Contade Ovi

I ru tontacte Ovi puteti pastra legatura cu prietenii ~i ru familia. De asemenea, puteti gasi noi prieteniln comunitatea Ovi. Puteti partaja propria locatie (U prietenii ~i puteti urmari ce mai tac ~i unde se afla. De asemenea, puteti crea copii de siguranta ale contactelor din aparat pe Ovi.

Pentru a utiliza tontacte Ovi, accesati www.ovi.com. lnceperea utilizarii servidului tontecte Ovi selectati tontacte ~i desrhtdetl fila Ovi.

Serviciul tontacte Ovi face parte din Ovi ~i utilizeaza aceleasi informatii de cont. Daca suntett nou In Ovi ~i serviciile corespunzatoare, pentru a tncepe sa utllizati apltcatta tontacte Ovi, trebuie sa va inreqistrati la Ovi prin crearea unui cont Nokia.

trearea unui cent Nokia

1 Selertatl [hatOvi ~i conectati-va la Internet atunci cand vi se soltdta acest lucru. 2 Introduceti Informatiile cerute.

3 In ecranul Profilul meu, introduceti informattile proprii de profii. Numele ~i prenumele sunt detalii obligatorii.

4 selectati Realizat.

Mesaje 73

Daca v-att inregistrat deja la Ovi prin intermediul calculatorului sau al aparatului mobil, puteti incepe sa utilizati (ontacte Ovi cu aceleasi detalii de cont.

(onectarea la tontacte Ovi !ji activarea serviciului

Selertatl (hat Ovi ~i introduceti numele de utilizator ~i parola.

Daca inca nu ati trecut informatiile in profilul (ontacte Ovi, completati-Ie acum, apoi selectati Realizat. Numele ~i prenumele sunt detalii obligatorii.

(onectarea la serviciu

Selectati Meniu > tontacte ~i deschideti fila Ovi.

(onectarea la tontacte Ovi

Selectati (onectare ~i metoda de conectare.

Anularea conexiunii

Selectati Optiuni > Anulare conectare.

(onexiunea de pachete de date poate genera costuri suplimentare legate de transmisiile de date. Pentru tntormatn legate de preturi, luatt legatura cu furnizorul de servicii de retea,

Selectati (onectare > Optiuni ~i una din urmatoarele optiuni:

Selectare - Pentru a selecta articolul.

tonectare - Pentru a va conecta la serviciu, daca sunteti deconectat. Profilul meu - Pentru a edita inforrnatiile din propriul profil.

Recomanda unui prieten - Pentru a invita un contact sa se inregistreze pentru (ontacte Ovi. lnvttatta se trimite intr-un mesaj text.

Setari - Modificati seta rile tontacte Ovi.

Optiunile disponibile pot sa varieze.

74 Mesaje

trearea !5i editarea profilului

Editarea informatiilor din propriul profil Selectati Profilul meu.

Vizualizarea profilurilor prietenilor din (ontacte Ovi Selectati un prieten ~i Optiuni > Profil.

lnformatttle din profil sunt vizibile ~i prietenilor din tontacte Ovi. Utilizatorilor (ontacte Ovi Ii se aftseaza doar detaliile de mai jos, de exemplu, tntr-o cautare: prenumele ~i numele de familie. Pentru a va modifica seta rile de confidentialitate, accesati Ovi prin intermediul calculatorului ~i conectati-va la contul Nokia.

Modificarea imaginii de profil

Selertatl imaginea de profil, 5el. imagine existentii ~i noua imagine. De asemenea, puteti sa edttati sau sa eltmtnati actuala imagine din profil sau sa faceti 0 fotografie noua,

Modificarea disponibilitiitii

In mod implicit, disponibilitatea Dvs. este Disponibil. Pentru a modifica disponibilitatea, selectati pictograma.

5punep prietenilor ce faceti in acest moment Selertatl te mai fad? ~i introduceti textul in camp.

AriUati prietenilor ce melodie ascuttatt in prezent

selectati Redare in curs. Pentru a face acest lucru, trebuie sa perrntteti partajarea lnformatitlor despre melodia aflata in redare, prin intermediul setarilor de prezenta,

Editarea informatiilor de contact proprii

Selectati un camp ~i tntroducett textul.

In ecranul Profilul meu, selertati Optiuni ~i una dintre urmatoarele optiuni:

Mesaje 75

Editare text - Decupati, copiati sau Inserati text.

Modifi(are - Pentru a modifica propria stare (atunci cand carnpul de stare este selectat).

Anulare modifi(ari - Pentru a anula rnodlftcarlle facute in ecranul de profil.

optiumle disponibile pot sa varieze.

Gasirea $i adaugarea prietenilor

selectati OPtiuni > Invitare prieten.

(autarea unui prieten

lntroducetl numele prietenuluifn campul de Cautare prieteni ~i selectati pictograma de cautare, Nu puteti cauta prieteni dupa nurnarul de telefon mobil sau adresa de e-mail.

Rasfoirea rezultatelor (autarii

selectati Rezultatele urmatoare sau Rezultate anterioare.

lnceperea unei (autari noi

selectati (autare noua,

Daca nu gasiti prietenii cautati, tnsearnna ca nu sunt membri inregistrati Ovi sau au ales sa fie invizibili pentru cautari. Atunci cand vi se soltdta acest lucru, trimtteti un mesaj text prietenilor, pentru a-i invita sa se asocieze la Contacte Ovi.

Trimiterea unei invitatii de asodere la tontacte Ovi

selectati selectare servidu: ~i serviciul pe care ~titi ca il utiltzeaza prietenul. lntroducetl numele de utilizator al prietenului ~i selectati pictograma de expediere.

Selectati Optiuni ~i una din urmatoarele optiuni: selectare - Pentru a selecta un articol.

76 Mesaje

Deschidere - Pentru a deschide un articol.

Invitare ca prieten - Pentru a trimite 0 tnvttatie contactului. Afi$are profil - Pentru a vizualiza profilul contactului.

Reinnoire invitape - Pentru a retrimite 0 invitatie de In registrare pentru (ontacte Ovi catre un prieten In asteptare.

Ciiutare - Pentru a cauta un contact dupa nume sau un alt cuvant cheie introdus In campul Giutare prieteni.

Editare text - Decupati, copiati sau Inserati text.

Optiunile disponibile pot sa varieze.

tonversati chat (U prietenii

Pornirea unei discutii chat cu un prieten Selectati prietenul.

Trimiterea unui mesaj chat

Introducetl textulln campul de mesaj ~i selectatl pictograma de expediere.

In ecranul de chat, selectati Optiuni ~i din urmatoarele optiunf:

Expediere - Expediati mesajul. Adaugare zambet - tnserati un zambet,

Expedierea iocatiei meie - Expediati partenerului de chat detaliile locului In care va aflati (daca aceasta caractertsttca este acceptata de ambele dispozitive).

ProfiI - Vizualizati detaliile unui prieten.

ProfiIui meu - Pentru a selecta starea de prezenta sau 0 imagine de profil, a personaliza mesajul sau a va modifica detaliile.

Editare text - (opiati sau inserati textul.

Terminare chat - rerrmnati convorbirea chat activit

Ie$ire - Termtnati to ate convorbirile active ~i lnchideti apltcatta,

Mesaje 77

Optiunile disponibile pot varia.

Pentru a receptiona infnrmatf de locatie de la prieteni, trebuie sa aveti tnstalata apltcatta Harti. Pentru a expedia Si a receptiona tnformattl de locatte, sunt necesare ambele apltcatll: Harti Si Pozitionare.

Vizualizarea locattei prietenului

Selectati Afi$are pe harta,

Reveniti in ecranul principal Contacte Ovi flirli a termina cenversatta chat. Selectati ina poi.

Adaugarea, apelarea sau copierea numerelor de telefon dintr-o conversatie chat

Mergeti la un numar de telefon tntr-o conversatie chat Si selectati Optiuni Si optiunea corespunzatoare,

Setari Contacte Ovi

Selertatl OPtiuni > Setari Si una din urmatoarele opttum:

Cont - Pentru a accesa detaliile propriului cont Si a defini vizibilitatea in cautarile efectuate de altll,

Personalizare - Pentru a modifica setarl legate de pornire sau sunetele aplicatiei contacte Ovi Si pentru a seta aparatul sa accepte automat tnvltatltle de prieten.

Conexiune - Pentru a selecta conexiunea de rete a utillzata Si pentru a activa averttzartle de roaming.

Ie$ire - Termtnati to ate convorbirile active Si inchideti apltcatta,

Setari cont Nokia

Selectati Optiuni > Setliri > Cont.

78 Mesaje

Editarea detaliilor contului Selectati Contul meu.

Definirea vizibilitiitii la ciiutiiri

Selectati Contul meu > Vizibilitate la cautare, Pentru a va schimba vizibilitatea, trebuie sa fiti online.

Setari personalizare

selectati OPtiuni > Setari > Personalizare. Selectati din urmatoarele optiunf:

Conectare la pornire - Pentru a va conecta automat la (ontacte Ovi la pornirea aparatului mobil.

Accept. auto inv. prieteni - Pentru a accepta automat solkttartle de prietenie, fara notificare.

Accept. autom. meso voc. - Pentru a permite acceptarea automata a mesajelor vocale.

Sunet mesaj - Pentru a selecta un sunet pentru mesajele noi.

Sunet prieten online - Pentru a selecta sunetul care se reda atunci cand se conecteaza un prieten.

Pictograma pe ecr. initial - Pentru a adauga pictograma de cornanda rapida la contacte Ovi la ecranul de start al aparatului.

Setari conexiune

Selectati Optiuni > Setari > Conexiune. Modificarea setarllor de conexiune

Selertatl Conexiune retea Si conexiunea dortta. Pentru a utiliza conexiunea irnpltdta deflntta in seta rile de conexiune ale aparatului, selectatl Conexiune implicitii.

Personalizarea aparatului 79

Seta rea aparatului sa trimita notificare atunci cand reteaua de domiciliu nu este disponibila

Pentru a recepttona 0 avertizare atunci cand aparatul incearca sa se conecteze la 0 alta rete a, selectati Avertizare roaming > Activata.

Personalizarea aparatului

Puteti personaliza aparatul schtrnband ecranul de start, sunetele sau temele.

Scliimbarea as~ectului a~aratului

Selectati Meniu > Setiiri ~i Personal > leme.

Puteti utiliza teme pentru a modifica aspectul afi~ajului, cum ar fi imaginea de fundal ~i aspectul meniului principal.

Pentru a schimba tema uttlizata pentru toate apltcattile de pe aparat, selectati General. Pentru a previzualiza 0 tema inainte de a 0 activa, merqeti la tema respectiva ~i asteptati cateva secunde. Pentru a activa tema, selectati Optiuni > Setare. lema activa este tndicata prin ~.

Pentru a modifica aspectul meniului principal, selectati Meniu.

Pentru a schimba aspectul ecranului de start, selectatt lemii ecran start.

Pentru a seta 0 imagine de fundal sau 0 serie de imagini drept fundal in ecranul de start, selertati Imagine fond > Imagine sau Prezentare cadre.

Pentru a schimba imaginea care se afi~eaza pe ecranul de start cand se receptioneaza un apel, selertati Imagine apel.

80 Dosarul Muzica

Profiluri

Selectati Meniu > Setliri ~i Personal > Profiluri.

Puteti utiliza profiluri pentru a seta ~i a particulariza sunete de apel, de avertizare pentru mesaje, precum ~i alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanti. Numele profilului selectat este aftsat In partea supenoara a ecranului de start. Daca profilul General este In uz, se afi~eaza doar data.

Pentru a modifica un profil, mergeti la acesta ~i selectati optiuni > Activare.

Pentru a personaliza un profil, rnerqeti la acesta ~i selectati optiuni > Personalizare. Selectatl seta rea pe care doriti sa 0 partaiati,

Pentru a seta profilul sa fie activ pana la 0 anumtta ora In urrnatoarele 24 de ore, mergeti la profil, selectatt Optiuni > Programare ~i setati perioada. La expirarea perioadei, profilul revine la profilul activ anterior netemporizat. Daca un profil este temporizat, In ecranul de start se anseaza 0. Profilul Offline nu se poate temporiza.

Pentru a crea un profil nou, selertatl Optiuni > treare profil.

Dosarul Muzi(a

Redare muzica

Redare muztca accepts formate de fi~ier cum ar fi AAe. AA( +, eAA( +, MP3 ~i WMA. Redare rnuztca nu accepta, In mod necesar, toate functille unui format de fi~ier sau toate variantele formatelor de flsiere,

De asemenea, puteti utiliza Redare muztca pentru a asculta podcasturi. Podcasting este 0 metoda de furnizare a unor conttnuturi audio sau video prin Internet, utillzand fie tehnologii RSS sau Atom pentru redare pe aparate mobile sau calculatoare.

Dosarul Muzica 81

Redarea unei melodii sau a unui podcast

Pentru a deschide apltcatia Redare rnuztca, selectati Meniu > Muzicii > Red. muzica.

Este posibil sa vi se solicite sa actualizati bibliotecile de muzita ~i de podcasturi dupa ce ati actualizat selectta de muztca ~i de podcasturi pe aparat. Pentru a adauga articolele disponibile In btbltoteca, selectati Optiuni > Actualizare biblioteca.

Pentru a reda 0 melodie sau un pod cast:

1 Selectatl categoriile pentru a naviga la melodia sau la podcastul pe care dontt sa-I ascultatt,

2 Pentru a reda un articol, selectati-l din ltsta,

Pentru a trece redarea In pauza, attnqett DO; pentru a relua redarea, atingeti [>.

Pentru a derula rapid lnainte sau Ina poi, atingeti ~i rnenttnetl apasata tasta lt1l sau

G::f:1.

8Z Dosarul Muzica

Pentru a merge la urrnatorul artlcol, atingeti mJ. Pentru a reveni la inceputul articolului, atingeti [KJ::l. Pentru a sari la articolul anterior, atingeti [KJ::l din nou in decurs de 2 secunde de la inceperea unei melodii sau podcast.

Pentru a activa sau a dezactiva redarea aleatoare (e), selectatl Optiuni > Redare aleatorie.

Pentru a repeta articolul curent (l.l). toate articolele (U) sau pentru a dezactiva functta de repetare, selectati Optiuni > Repetare.

Daca redatl podcasturi, functitle aleator ~i repetare sunt dezactivate automat.

Dosarul Muzica 83

Pentru a regia volumul, apasati tasta de volum.

Pentru a modifica tonalitatea redarii muzicii, selectati Optiuni > Egalizator. Pentru a modifica balansul Si efectul stereo sau pentru a amplifica basil, selectati Optiuni > Setari.

Pentru a reveni la ecranul de start Si a lasa playerul sa redea in fundal, apasati tasta de terminare.

Pentru a inchide playerul, selertati Optiuni > Ie$ire.

Liste de redare

Selectati Meniu > Muzica > Red. muzica Si Liste de redare.

Pentru a vizualiza detaliile listei de redare, selectati Optiuni > Detalii lista melodii.

(rea rea unei liste de redare

1 selectati Optiuni > Lista melodii noua.

2 Introducetl un nume pentru lista de redare $i selectati OK.

3 Pentru a adauqa imediat melodii, selectatt Da. Pentru a adauga melodii ulterior, selectati Nu.

4 Daca ati selectat Da, selectati Interpretf pentru a gasi melodiile pe care doritt sa Ie adaugati la lista de redare. Selectati Adaugare pentru a adauqa articole.

Pentru a afisa lista de melodii sub titlul unui interpret, selectati Extindere. Pentru a ascunde lista de melodii, selectati Restr:ing •.

5 Dupa ce ati realizat selectltle, selectatt Realizat.

84 Dosarul Muzica

Pentru a adauqa ulterior mai multe melodii, in timp ce vlzuallzatl lista de redare, selectati Oppuni > Adiiugare melodii.

Pentru a adauqa melodii, albume, interpreti, genuri ~i compozitori la 0 lista de redare din diferite ecrane ale meniului muztca, selectatt un articol ~i Optiuni > Adaug. in lista de redare > Lista red. memorata sau Lista melodii noua,

Pentru a elimina 0 mel odie dintr-o lista de redare, selectati Oppuni > Eliminare. Aceasta nu duce la sterqerea melodiei de pe aparat, ci doar la sterqerea acesteia din lista de redare.

Pentru a rearanja melodiile dintr-o lista de redare, selectati la melodia pe care dorlti s-o mutatt ~i Oppuni > Reordon. lista melodii.

Pentru a selecta 0 melodie ~i a 0 insera tntr-o noua pozttte, selectati pozitta ~i (obor:ire.

Pentru a finaliza reordonarea listei de redare, selectati Realizat.

Podcasturi

selectati Meniu > Muzica > Red. muzica ~i Podcasturi.

Meniul podcasturi attseaza podcasturile disponibile de pe aparat.

Episoadele podcast au trei stari: nldodata redate, redate partial ~i redate complet. Daca un episod este redat partial, cand se reda data viitoare redarea se rei a de la ultima pozttte de redare. Daca un episod nu a fost redat nktodata sau a fost redat complet, redarea se rei a de la inceput.

Transferul muzicii de pe calculator

Puteti utiliza urmatoarele metode pentru a transfera rnuztca:

Dosarul Muzica 85

Pentru a instala Nokia Ovi Player ~i a va gestiona ~i organiza ftsterele de muzira, preluati aplicatta PC de pe www.ovi.com ~i urrnatl instructiunile.

Pentru a vedea aparatul pe calculator ca unitate de stocare In rnasa pe care puteti transfera orice fi~iere de date, realizatt conexiunea printr-un cablu de date USB compatibil sau prin conexiune Bluetooth. In cazul tn care utilizatt un cablu de date USB, selectati Memorie de masa drept mod de conectare.

Pentru a sincroniza melodii cu apltcatta Windows Media Player, conectati un cablu de date USB compatibil ~i selectatt Transfer media drept mod de conectare.

Pentru a schimba modul de conectare USB implicit, selectati Meniu > Setari ~i (onectivitate > USB > Mod conectare USB.

Nokia Ovi Player

Cu Nokia Ovi Player, puteti descarca muztca cu serviciul Ovi Music, puteti transfera rnuzica pe aparatul Dv. de pe calculator ~i va puteti gestiona ~i organiza fi~ierele cu muztca, Pentru a descarca Nokia Ovi Player, rnerqeti la www.ovi.com

Aveti nevoie de conexiune la internet pentru a descarca muztca,

Descarcati, transferatl ~i gestionati muzica intre calculator ~i aparatul mobil. 1 Deschideti Nokia Ovi Player de pe calculatorul Dv. Daca dorttt sa descarcatt

rnuztca, lnregistrati-va sau autenttttcatt-va,

2 (onectati aparatulla calculator prin intermediul unui cablu de date USB compatibil.

3 Pentru a selecta modul de conectare pe aparat, selectati Transfer media.

Muzica Ovi

(u ajutorul serviciului Muzica Ovi (serviciu de retea), puteti sa cautatt, sa rasfoiti ~i sa preluati rnuztca pe aparat.

Serviciul Muzica Ovi va lnlocui In cele din urrna Magazinul Ovi.

86 Dosarul Muzica

Selectati Meniu > Muzicii > Muzicii Ovi.

Pentru a prelua muztca, trebuie sa va abonatt la acest serviciu.

Este posibil ca preluarea muzicii sa implice costuri suplimentare ~i transferul unor volume mari de date (serviciu de retea), Pentru mforrnattt referitoare la tarifele aferente transmisiei de date, contactati furnizorul de servicii.

Indicape: Ar putea fi mai rapid sa descarcati intai rnuzica pe PC, apoi sa tolositt un cablu USB de date pentru copta muzica pe aparat.

Pentru a accesa serviciul Muzica Ovi, trebuie sa avetl un punct de acces Internet valabil pe aparat. Este posibil sa vi se solicite sa selectati punctul de acces care se va utiliza pentru conectarea la Muzica Ovi.

Disponibilitatea ~i aspectul setarilor serviciului Muzica Ovi pot sa varieze. Este posibil ca seta rile sa fie predefinite pe aparat ~i sa nu Ie puteti modifica. Cand rasfoiti serviciul Muzica Ovi, este posibil sa puteti sa rnodtttcatt seta rile.

Modificarea setarllor serviciului Muzica Ovi

Selectati Optiuni > Setari.

Serviciul Muzica Ovi nu este disponibil in toate tarile sau regiunile.

Nokia Podcast

Cu aplicatia Nokia Podcast (serviciu de rete a) putett cauta, descoperi, abona ~i prelua podcasturi prin rete a ~i puteti reda, gestiona ~i partaja podcasturi audio ~i video pe aparat.

Setari pod cast

Pentru a deschide aplicatta Nokia Pod casting, selectati Meniu > Muzica > Podcast.

Dosarul Muzica 87

inainte de a utiliza apltcatia Nokia Podcasting, definiti seta rile pentru conexiune ~i preluare.

tnainte de a utiliza alte metode de conectare, luati legatura cu furnizorul de servicii pentru a afla termenii ~i tarifele serviciilor de date. De exemplu, un plan de date cu tarif fix permite transferuri mari de date In schimbul unei taxe lunare.

Setiiri conexiune

Pentru a edita seta rile de conexiune, selectati Optiuni > Setiiri > Conexiune ~i din urrnatoarele:

Punct de acces implicit - Selectati punctul de acces pentru definirea conexiunii la Internet.

URL serviciu cautare - Definiti adresa URL a serviciului de cautare podcasturi ce va fi utiltzata pentru cautari.

Setari de preluare

Pentru a edita setartte de preluare, selertati Optiuni > Setari > Preluare Si din urrnatoarele:

Memorare in - Definiti locul tn care doritl sa mernorati podcasturile.

Interval de actualizare - Definiti frecventa cu care vor fi actualizate podcasturile. Data urmat, artualtzarl - Definiti data urrnatoaret actuanzan automate.

Ora urmat, actualizari - Definiti ora urmatoarel actualtzart automate.

Actualtzartle automate au loc numai daca este selectat un anumit punct de acces ~i apltcatta Nokia Podcast ruleaza, in cazultn care aplicatta Nokia Podcast nu ruleaza, actualizarea automata nu este acttvata

Limita de preluare (%) - Definiti procentul de memorie rezervat pentru preluarea podcasturilor.

Daca se dep. limita - Definiti ce se va lntampla daca preluartle depasesc limita de preluare.

88 Dosarul Muzica

Setarea aplicattei pentru preluarea automata de podcasturi poate implica transmiterea de cantitati mari de date prin rete a furnizorului de servicii. tontactati furnizorul Dvs. de servicii pentru tnformatll referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Pentru a reveni la seta rile implicite, selectati Optiuni > Restaurare implicite in ecranul de setart,

Preluari

Dupa ce v-ati abo nat la un podcast, din directoare, cautare sau prin introducerea unei adrese Web, puteti administra, prelua ~i reda episoade in Podcasturi.

Pentru a vizualiza podcasturile la care v-att abonat, selectati Podcast > Podcasturi.

Pentru a vizualiza titluri de episoade separate (un episod este un anumit fisler media dintr-un pod cast), selectati titlul podcastului.

Pentru a incepe preluarea, selettati titlul episodului.

Pentru a prelua sau a continua preluarea episoadelor selectate sau marcate, selectati Oppuni > Preluare. Puteti prelua mai multe episoade in acelast timp.

Pentru a reda 0 parte a podcastului in timpul preluarii sau dupa 0 preluare partiala, selectati podcastul ~i Optiuni > Redare mostra.

Podcasturile preluate in intregime se gasesc in dosarul Podcasturi, dar nu se attseaza decat dupa retrnprospatarea bibliotecii.

Radio

Ascultarea la radio

Selectati Meniu > Muzicii > Radio.

Dosarul Muzica 89

Aparatul de radio FM utilizeaza 0 alta antena decat cea a aparatului mobil. Pentru ca functia de radio FM sa funrtioneze corespunzator, trebuie sa atasati la aparat un set cu casca compatibil sau un alt accesoriu.

(and deschtdeti apltcatta pentru prima oara, puteti alege ca posturile locale sa fie recepttcnate automat.

Pentru a asculta postul de radio anterior sau pe cel urmator, selectati [til sau ~.

Pentru a dezactiva sunetul radio-ului, selectati (]@.

selectati OPtiuni Si dintre urmatoarele:

Canale - Vizualizati posturile de radio memorate. Ciiutare posturi - Cautati posturi de radio. Memorare - Memorati postul de radio.

Activare difuzor sau Dezactivare difuzor - Activati sau dezactivati difuzorul. Frecvente alternative - Selectati daca doritt ca radioul sa caute automat 0 frecventa RDS mai buna pentru postul pe care il ascultatl in cazul in care nivelul frecventei scade.

Redare in fundal - Reveniti la ecranul de start cu in timp ce radioul continua redarea in fundal.

Gestionarea posturilor de radio Selertatl Meniu > Muzica > Radio.

Pentru a asculta posturile memorate, selertati Optiuni > Canale $i selectati un post de radio din ltsta,

Pentru a sterqe sau a redenumi un post de radio, selectati Optiuni > Canale > Optiuni > $tergere sau Redenumire.

90 Foto-video

Pentru a schimba manual frecventa dortta, selertatl Optiuni > Ciiutare posturi > Optiuni > A(ord manual.

Foto-video

Aparatul Dvs. accepta 0 rezolutie a imaginii de 1600 x 1200 pixeli . Rezolutla imaginilor prezentate In acest ghid poate aparea In mod diferit.

Adivarea aparatului foto-video

Pentru a activa aparatul foto-video, apasati tasta de captare.

inregistrarea imaginilor

(ontroale $i indi(a"'to='=a~r~e'-:a~le:-a:-p:-a:-::r:::'a:.:':tu':il~ul'-- d:Oe:-f~o~t":'o:-gr:-::a:-"fio':a"'_"t-------------'

In vizorul aparatului de fotografiat se aftseaza urmatoarele:

1 Indicatorul de mod

2 Glisor de zoom. Pentru a activa sau dezactiva glisorul de zoom, atingeti ecranul. 3 Pictograma de captare

4 Setari de captare

5 Indicatorul pentru nivelul de tncarcare a acumulatorului 6 Indicatorul de rezolutte a imaginii

7 Contor de imagini (nurnarul estimat al imaginilor pe care Ie puteti lnregistra uttlizand seta rea de calitate a imaginii ~i memoria disponibila curente)

Foto-video 91

8 tocatia tn (are se mernoreaza imaginea 9 Moduri scena

Setliri de captare $i i'nregistrare

Pentru a deschide ecranul Setari de captare ~i i'nregistrare i'nainte de fotografiere ~ de i'nregistrarea unui videodlp, selectati Meniu > Apli(atii > Foto-video ~i

_.

Ecranul de setan de captare ~i i'nregistrare ofera comenzi rapide catre diferite arttcole ~i setan i'nainte ~i dupa fotografiere sau i'nregistrarea unui videodlp.

Seta rile de captare ~i i'nregistrare revin la valorile lrnpltdte dupa ce i'n(hideti aparatul foto-video.

Sele(tati una din urrnatoarele opttunt:

A-

bsau [Q]m sau * -Afi~ati sau ascundeti grila vizorului (numai pentru imagini). a - A(tivati autodedansatorul (numai pentru imagini).

~ - A(tivati modul secvential (numai pentru imagini).

4iiI - neschtdett Galerie.

Sele(tati scena,

comutatl tntre modul video ~i modul imagine.

Setari de imagine:

selectati un erect de culoare,

Reglati balansul de alb. Selectati condtttile de luminozitate curente, A(easta opttune permite aparatului foto-video sa reproduce mai fidel culortle. Reglati compensarea de expunere (numai pentru imagini). in cazul tn (are totoqraftatt un subiect rntunecat pe un fundal foarte deschis, (urn ar fi

zapada, reglati timpul de expunere la +1 sau chtar +2 pentru a compensa

92 Foto-video

ISO A

luminozitatea fundalului. Pentru subiecte deschise pe un fundallntunecat, utilizatl -1 sau -2.

Reglati sensibilitatea (numai pentru imagini). Pentru a mart sensibilitatea In conditit de lumina slaba pentru a evita Inregistrarea unor imagini prea rntunecate sau neclare. tresterea sensibilitatii poate duce la crestea zgomotului imaginii.

Reglati contrastul (numai pentru imagini). Pentru a regia diferenta dintre partile cele mai luminoase ~i cele mai Intunecate ale imaginii.

Reglati claritatea (numai pentru imagini).

()~-

Afi~ajul ecranului se modifica pentru a corespunde setarilor pe care Ie deftnitl, Seta rile de captare sunt specifice modului de fotografiere. Comutarea intre moduri nu reseteaza seta rile stabilite.

Daca selectatl 0 scena noua, seta rile de captare vor fi tnlorutte cu scena selectata, Daca este necesar, puteti schimba setarile de captare dupa ce selectati 0 scena,

Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult daca ati schimbat factorul de aproptere/departare, luminozitatea sau culorile.

(aptarea imaginilor

La captarea unei imagini, retlnetl urmatoarele:

Folositi-va ambele matnt pentru a tine aparatul nerniscat,

Calitatea unei fotografii facute cu zoom digital este mai slaba decat cea a unei imagini facute fara acesta.

Aparatul foto-video treceln modul economie de acumulator daca nu exista nicio acttune timp de un minut. Pentru a continua Inregistrarea imaginilor, selertati (ontinuare.

Pentru a capta 0 imagine, procedati ca mai jos:

1 Pentru a com uta din modul video In modul imagine, selertati = > [Qj.

Foto-video 93

2 Pentru a face 0 fotografie, apasati tasta de captare. Nu rntscatt aparatul pana la memorarea imaginii Si attsarea imaginii finale pe ecran.

Pentru a apropia sau a tndeparta imaginea cand fotografiati, utilizati glisorul de zoom.

Pentru a lasa aparatul foto-video deschis in fundal Si a utiliza alte aplicatii, apasatl tasta meniu. Pentru a reveni la aparatul foto-video, apasati $i mentineti apasata tasta de captare.

Dupa captarea unei imagini

Dupa ce faceti 0 fotografie, selettatl dintre urmatoarele opttuni (disponibile numai daca ati selectat OPtiuni > Setilri > Afi$are imagine captata > Da):

t:j - Trimiteti 0 imagine printr-un mesaj multimedia, e-mail sau prin alte metode de conectare, cum ar fi 0 conexiune Bluetooth.

~ - Pentru a inca rca imagini intr-un album online 'i ~tergere - ~tergeti imaginea.

Pentru a utiliza imaginea ca fundal in ecranul de start, selertatl Optiuni > Utilizare imagine > Set. (a imago fundal.

Pentru a seta imaginea ca imagine de apel irnpltrlta ce se va utiliza in orice apel, selectati Oppuni > Utilizare imagine > Setare (a imagine apel.

Pentru a atribui imaginea unui contact, selectati Oppuni > Utilizare imagine > Alo(are la contact,

Pentru a reveni la vizor in vederea inregistrarii unei noi imagini, apasati tasta de captare.

94 Foto-video

Scene

o scena va permite sa gasiti seta rile de culoare ~i luminozitate potrivite pentru mediul ambiant curent. Setarile fiecarei scene au fost configurate in functte de un anumit stil sau mediu ambiant.

Scena tmphctta in modul imagini este Automat ~i in modul video este Automat (ambele indicate cu AI.

Pentru a schimba scena, selertati == > Moduri 5cena ~i 0 scena.

Pentru a configura propria scena potrivita pentru un anumit mediu ambia nt, parrurqeti pana la Definita de utilizatorM~i selectatt Modificare. In scena definita de utilizator puteti regia diferite setart de luminozitate Si culoare. Pentru a copia seta rile unei alte scene, selectatl Pe baza modului scena ~i scena dortta Pentru a memora modificarile ~i a reveni la lista de scene, selectati Inapoi. Pentru a activa propria scena, selectatl Definita de utilizator > Selectare.

DV5. in imagine - autenedansator

Utilizati autodeclansatorul pentru a intarzia fotografierea astfel tncat sa puteti aparea ~i Dvs. in imagine.

Pentru a seta intervalul de intarztere a autodedansatorulut, selectati == > 0. Si intervalul de tntarztere necesar inainte de fotografiere.

Pentru a activa autodedansatorul, selectati Activare. Pictograma cronometru de pe ecran este ansata cu tntermttenta Si timpul rarnas se afi~eaza cat timp merge cronometrul. Aparatul foto-video capteaza imaginea dupa ce s-a scurs perioada de rntarztere selectata,

Pentru a dezactiva autodedansatorul, selectatt = > 0. > 0..

Foto-video 95

Indicape: Selectati 2 secunde pentru a stabiliza aparatul in momentul fotografierii.

Realizarea fotografiilor in secventa Selectati Meniu > Aplicatii > Foto-video.

Pentru a incepe sa fotoqraftatt in secventa raptda, selectati Meniu > Aplicatii > Foto-video ~i == > 5ecventii. Pentru a inchide fereastra de setan, atingeti ecranul deasupra ferestrei. Apasati ~i mentineti apasata tasta de captare. Aparatul inregistreaza imagini pana cand eliberati tasta sau pana la umplerea memoriei. Daca apasatt scurt tasta de captare, aparatul inregistreaza 0 secventa de 18 imagini.

Fotografiile realizate se afi~eaza intr-o grila. Pentru a vizualiza 0 imagine, selectati imaginea. Pentru a reveni la vizorul modului secventa, apasatl tasta de captare.

Modul secventa se poate utiliza cu ~i cu autodedansatorul. Pentru a dezactiva modul serventa, selertati == > tadru unic.

inregistrarea videoclipurilor Inregistrarea videoclipurilor

1 Pentru a com uta din modul imagine in modul video, daca este necesar, selectati = ~i modul video b.

2 Pentru a incepe inregistrarea, apasati tasta de captare sau atingeti e. Se afi~eaza pictograma rosie ~i se aude un sunet.

3 Pentru a face 0 pauza in inregistrare, selectatt Pauza. Pentru a continua inregistrarea, selectati (ontinuare. Daca trecett inregistrarea in pauza ~i nu apasati nicio tasta in decurs de un minut, inregistrarea se opreste,

Pentru a apropia sau departa subiectul, utilizati tasta zoom a aparatului.

4 Pentru a opri inregistrarea, apasati tasta de captare. Videoclipul se mernoreaza automat in apltcatia Galerie. Durata maxima a unui videoclip este de

96 Foto-video

aproximativ 30 de secunde (calitate de partajare) ~i 90 de minute (cu celelalte setart de calitate).

Controale $i indicatoare pentru inregistrarea videoclipurilor Vizorul camerei video afi~eaza urmatoarele:

1 Indicatorul de mod

2 Indicatorul dezactivare sonor 3 Pictograma de inregistrare

4 Setari de Tnregistrare

5 Indicatorul pentru nivelul de tncarcare a acumulatorului

6 Indicatorul de calitate video. Pentru a modifica aceasta setare, selertati Oppuni > 5etari > Calitate video.

7 Tip fi~ier videoclip

8 Timp disponibil de inregistrare. In timpul inregistrarii, indicatorul duratei actuale a videoclipului afiseaza Si timpul scurs Si timpul ramas,

9 tocatia tn care este memorat videoclipul

10 Moduri scena

Dupa inregistrarea unui videoclip

Dupa ce Inreqistrati un videoclip, selectati dintre urmatoarele optiuni (disponibile numai daca ati selectat Oppuni > 5etari > Afisare video captat > Da):

C> Redare - Redati videoclipul inregistrat.

~ - Incarcati imaginea Tntr-un album online compatibil.

Galerie 97

.. ~tergere - ~tergeti videoclipul.

Pentru a reveni la vizor tn vederea Tnregistrarii unui nou videoclip, apasati tasta de captare.

(ialerie

Pentru a stoca ~i a organiza fotografiile, videoclipurile, clipurile audio ~i legaturile de streaming, apasati Meniu > Galerie.

Indicape: Pentru a accesa rapid ecranul cu imagini ~i videoclipuri, atingeti tasta media (@) pentru a deschide bara Media ~i selettati ~.

Vizualizarea $i organizarea fi$ierelor

Selectati Meniu > Galerie ~i din urrnatoarele optiuni:

rE' Imagini/videouri - Pentru a vizualiza imagini tn vizualizatorul de imagini ~i videoclipuri din Centrul video.

Melodii - Pentru a deschide Redare rnuztca. Clipuri audio - Pentru a asculta clipurile audio. ~ Alte media - Pentru a vizualiza prezentart,

Aveti posibilitatea sa parcurqeti, sa deschideti ~i sa creatl dosare ~i sa rnarcatt, sa coptatl ~i sa rnutatt elemente In dosare.

Pentru a deschide un fi~ier, selectati-l din lista. Videoclipurile, ftsterele cu

extensia .ram se deschid ~i se redau cu Centrul video, iar melodiile ~i clipurile audio cu aplicatta Redare muztca

Vizualizarea imaginilor $i a videoclip.urilor Selertatl Meniu > Galerie ~i Imagini/videouri.

98 Galerie

Imaginile, videoclipurile ~i dosarele sunt ordonate dupa data ~i ora. Pentru a parcurge ftsterele, apasati tasta de parcurgere In sus sau In jos.

Pentru a deschide un ftster, selectatt-l din ltsta, Atunci cand vtzualizatt 0 imagine, pentru a vizualiza imaginea urmatoare sau antertoara, trecetl imaginea spre stanga sau spre dreapta. Pentru a mart 0 imagine, utilizati tasta de volum a aparatului.

Selertatl OPtiuni ~i dintre urmatoarete:

Editare - Pentru a edita un videoclip sau 0 imagine.

Utilizare fi$ier - Pentru a utiliza imaginea ca fundal In ecranul de start, selectati Set. ca imago fundal.

Pentru a utiliza imaginea ca imagine de apel generica, selectati Setare ca imagine apel.

Pentru a seta imaginea ca imagine de apel pentru un contact, selectati Alocare la contact.

Pentru a seta un videoclip ca sunet de apel, selectati Setare ca sunet apel. Pentru a atribui un videoclip ca sunet de apel pentru un contact, selectatl Alocare la contact.

Bara de instrumente va ajuta sa selectati funtttlle utilizate frecvent cu imagini, videoclipuri sau dosare.

Din bara de instrumente, selectati una dintre urmatoarele optiuni:

e Expediere - Pentru a trimite imaginea selectata sau videoclipul selectat. .; Editare - Pentru a edita imaginea selectata sau videoclipul selectat.

1illr ~tergere - Pentru a sterqe imaginea selectata sau videoclipul selectat.

Partajare online 99

Organizarea imaginilor $i a videoclipurilor

Selectati Meniu > Galerie ~i Imagini/videouri > Optiuni ~i din urmatoarele cptiuni:

Optiuni dosar - Pentru a muta flslere in dosare, selectati Mutare in dosar. Pentru a crea un dosar nou, selectati Dosar nou.

Organizare - Pentru a copia fi~iere in dosare, selectatl toptere. Pentru a muta fi~iere in dosare, selectati Mutare.

Vizualizare dupii - Vizualizati ftsterele dupa data, titlu sau dimensiune.

Partajare online

Despre Partajare online

selectati Meniu > Part. online.

(u Partajare online (serviciu de rete a), aveti posibilitatea sa publlcatl imagini, videoclipuri $i clipuri audio de pe aparat pe servicii de partajare compatibile, cum ar fi albumele $i blogurile. De asemenea, avetl posibilitatea sa vtzualtzatt si sa trlmitetl comentarii publtcartlor din aceste servicii si sa preluatl continut pe aparatul Nokia compatibil.

Este posibil ca tipurile de contmut acceptate $i disponibilitatea serviciului Partajare online sa difere.

Abonarea la servicii

Selertatl Meniu > Part. online.

Pentru a va abona la un serviciu de partajare online, accesati site-ul Web al furnizorului de servicii $i verificati daca aparatul Nokia este compatibil cu acel serviciu. (reati un cont urrnand instructtunlle de pe site-ul Web. Primlti numele de utilizator $i parola necesare pentru a va configura aparatul cu acel cont.

100 Partajare online

1 Pentru a activa serviciul, deschideti apltcatia Partajare online pe aparat, selectati un serviciu ~i Optiuni > Activare.

2 Pentru a permite aparatului sa creeze 0 conexiune la retea, Daca vi se solidta un punct de acces la Internet, selertati unul din lista,

3 conectatt-va cu contul Dvs., conform tnstructiuntlor de pe site-ul Web al furnizorului de servicii.

Pentru infnrmatti referitoare la disponibilitatea ~i tarifele serviciilor tertelor parti ~i pentru tarifele transferurilor e date, luatl legatura cu furnizorul de servicii sau cu terta parte.

Gestionarea conturilor proprii

Pentru a va vizualiza conturile, selectati Optiuni > Setari > (onturile mele. Pentru a crea un cont nou, selertati Optiuni > Adaugare cont nou.

Pentru a schimba numele de utilizator sau parola pentru un cont, selectati contul ~i Optiuni > Deschidere.

Pentru a seta contul ca fiind implicit cand trimtteti publtcart de pe aparatul Dvs., selectati Oppuni > Setare ca implidt.

Pentru a elimina un cont, selectatt-l ~i Optiuni > ~tergere.

trearea unei p'ublicari

Selectati Meniu > Part. online.

Pentru a publica fi~iere media la un serviciu, selectati un serviciu ~i Oppuni > incarcare noua, Daca serviciul de partajare of era canale pentru publicarea ftsterelor, selectatl canalul dorit.