Sunteți pe pagina 1din 446
MANUALUL DE INSTALATII INSTALATH ELECTRICE $1 DE AUTOMATIZARE E) - Instalatii de iluminat ale cladirilor civile si de productie; - Instalatii de alimentare cu energie electrica ale cladirilor; - Instalatii de protectia cladirilor la descarcari electrice atmosferice; - Automatizarea instalatiilor de incalzire, ventilare, climatizare, sanitare, electrice; - Echipamente si materiale pentru instalatii electrice si de automatizare. Editura ARTECNO Bucuresti S.R.L. Coordonator: | Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA Autor iv. de. ing, Niculae MIRA: 1; 7 iv. dr. ing. Cornel BIANCHE 2; 3; 6 (6.6): 6; 8; 10 (10.4; 10.5}, + ‘Set luerari dr. ing, Adriana GEORGESOU: 4 Prof, univ. de. ing. Dan MOROLDO: 5 Sef lucrai de. ing. Hrisia MOROLDO: 10 (10.1; 10.2; 10.3} 92.(12.2.1) Partea I Prof. univ. t. ing. Neculae MIRA: 1; 2; 3 (8.1: 82} 8:8; 75 15 Goat. univ. ef. ing. Serban LAZAR: 9 (3.8: 34: 95) Prof. univ. o. ing. Ovidiu CENTEA: 8 Ing, Teodor HAISTEA: 10 Ing. Marian LIESCU: 12; 16 Protuniv. . ing. Alexandru STAMATIU: 13; 14 ing. Nicolae CUCOL): 11 [Cing. Save FTODE |: 12 Partoa tll Prof. univ. dr. ing, Constantin |ONESCU: 1 2; 9; 4 Prof. univ. dr. ing. Nicolae ANTONESCU: 3 (3.3) Conf. univ. dr. fizician: Nicolae FLOREA: 3 (3.4) Prof. univ. de. ing.: Sorin CALUIANU: 3 (3.7.1; 3.7.2) ont. univ. de, ing.: Sorin COCIORVA: 3 (3.7.4) Partea IV Prot. univ. dr. ing. Constantin IONESCU: 1: Prof, univ. dr. Ing: Sorin GALUIANU: 3 (3. Sef lucrari dr. ing. Nicolae IVAN: 5 Conf. univ. dr. ing. Daniel POPESCU: 6 Sef lucrari ing, Dan [ONESCU: 7 Ing, Marius SMILOVICI: 8 Prof. univ. dr. ing. Sorin LARIONESCU: 9 3; 4; 11; 12 Coordonare si recenzie stiintifica: (ing. Achle PETRESCU Prof. onor. d. ing, Liviy DUMITRESCU Membru al Academiei Central Europene de Stinta si Art Doctor Honoris Causa al Universitit Tehnice de Construct Bucuresti Coordonare editoriala: Director General ing. Doru PETRESCU Tehnoredactare computerizata: Cristian POPESCU; Constanta RASUCEANU; Elona OOROFTE!; Razvan ANISOIU, Cecilia JONEL Sofia FLORICA MANUALUL DE INSTALATII ISBN 973-85936-0-3 Instalatii electrice si de automatizare ISBN 973-85936-4-6 © Editura ARTECNO Bucuresti S.R.L., 2002 ) Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania Cuprins CUPRINS Probleme generale 1. Etapele de elaborare a documentatil tehnicoeconomice necesare realizaril obiectivelor de Investiti publice pentru instalati electrice si de automatizare. 2 2. Incadrarea obiectiveior de investiti publice pentru instalatile electrce, in sisternul de lueréri de alimentare cu energie electrica a localitatilor 3 3. Corinte esentiale de caiitate si criterile de pertormanta pentru instalatile elecrice si de automatizare 4 4. Roglementri tehnice specifice pentru instalatile electrice si de automatizare 4 |. SISTEME DE ILUMINAT 4. MARIMI FIZIGE 1.1. Marimi fizice in sistemele de jluminat on. 6 2. RELATIA LUMINA-VEDERE 2.1. Caracteristicle vederii umane.. 10 2.2. Orbirea si efectele sale i - 12 ‘3. MEDIUL LUMINOS CONFORTABIL 3.1, Mediu luminos interior. : 14 3.1.1. Aspecte cantitative si 7 sind 3.1.2. Aspecte calitative.... 14 3.2, Mediul luminos exteriorsnrun : 7 3.2.1. Aspecte cantitative 7 3.2.2. Aspecte calitative.... 7 4, SURSE DE LUMINA 4.1. Lampi cu incandescent nu . " 20 4.1.1. Lampa cu incandescent clasica (LIC). 7 20 4.1.2. Lampa cu ciclu regenerator cu halogen (LIM) 24 4.2. Lampi fuorescente ' 23 4.2.1. Lampi fluorescent tubular... 23 4.2.2. Lampi fluorescente compacte. 26 4.3. Lampi cu descarcare in vapori de sod la joasa presiune. 26 4.4, Lampi cu descarcare in vapori de mercur la inalté presiune z ar 4.5, Lampi cu descarearcare in vapori de sodiu de inalté presiune 29 4.6. Alte lampi cu descarcare in gaze, 29 46.1. Lampile cu descarcare la joasa presiune In gaze sau amestecuri de gaze si vapori metalic! cu coloana luminoasa pozitiva 29 4.6.2. Lampile cu descarcare la joasa presiune in gazele mentionate si lumina negativa, - : i 29 47. Lampi cu induct. 29 5. CORPURI DE ILUMINAT. 5.1 Caracteristcile corpurilor de iluminat (CiL). a a2 5.2. Corpuri pentru iluminatul interior 35 8.3. Corpuri pentru iluminatul exterior. 96 8.4. Corpuri pentru iluminatul teatrelor, studiourilor Ee 37 5.5, Fibre gi tuburi optice. 38 5.8. Suprafete luminoase sau luminate, arhitecturale , 39 5.6.1 Suprafete luminoase 39 5.6.2 Suprafete luminate, " 40 5.7. Montarea corpurilor de iluminat : 42