Sunteți pe pagina 1din 1

MAV Page 1 of 1

SEMINARUL NR. 14

1 ) O întreprindere executa trei produse. Valoarea producţiei marfă este 1.000.000 uv. Productia de executat,
consumurile normate si situatia productiei neterminate se prezinta în tabel.

Norma de Stoc productie Stoc productie


Productie
Produs consum (nci) - neterminata - mii uv. - la neterminata - mii uv. - la
(Qi) -buc-
kg/buc.- început de an (Spnî) sfârsit de an (Spnsf)
A 100.000 3 1.000 1.500
B 200.000 2 4.000 3.000
C 300.000 1 5.000 6.000

Materia primă se asigură la 25 zile. Abaterea medie a intervalelor efective faţă de media lor este de 10 zile. În
momentul elaborării planului în depozit existau 30 t, până la începutul noului an urmează să mai intre în
depozit 30 t şi să se mai consume 60 t. La început de an pe bază de inventar se constată un stoc real de 0 t.
Să se determine:
a) necesarul de consum pentru anul de plan (Npl);
b) necesarul de consum total (Nt);
c) necesarul de aprovizionat (Na);
d) necesarul de aprovizionat corectat (Na1);
e) stocul de producţie pe niveluri de formare şi modalităţi de exprimare;
f) reprezentări grafice de dinamică.

Evaluare