P. 1
Actiunile si Obligatiunile

Actiunile si Obligatiunile

|Views: 1,304|Likes:
Published by VatamanescuRaluca

More info:

Published by: VatamanescuRaluca on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Finante si banci Anul I Grupa

VI -- Proiect MACROECONOMIE --

Realizatori proiect: 1. Ursu Catalin

.......Piata monetara............................................................... Bibliografie....Actiunile...........1..........11 2 ......... 3................................................................................................................... Virvarei Raluca Andreea CUPRINS 1..............................................................................................2.....Piata financiara 1......Obligatiunile.. 2....................

ceea ce permite efectuarea de tranzacţii rapide şi ordonate. sunt cotate şi negociate la bursa de valori fără restricţii. Piaţa primară favorizează debitorii. Distincţia între aceste două categorii de operaţiuni este necesară întrucât noile emisiuni au ca obiect transferarea de mijloace de finanţare de la cei ce economisesc debitorii finali. Corespondentul acestei a doua pieţe . economici pe care doresc să le plaseze. Pe această piaţă se asigură mobilitatea capitalului disponibil. Factorii pieţei financiare sunt:  emitenţii de titluri (debitori)  ofertanţii de capitaluri (agenţii excedentari. ca efecte publice. Dacă obligaţiunile. Finanţarea pe piaţa financiară primară se realizează direct dacă cei care deţin economii. Emisiunile de noi titluri se efectuează pe piaţa primară în timp ce negocierile de titluri mai vechi se efectuează pe piaţa secundară. piaţa financiară are două compartimente ale căror funcţii sunt diferite. realizatorii de economii)  intermediarii 3 . Acest prim sector (compartiment) al pieţei îndeplineşte o funcţie de finanţare. La rândul lor. intermediarii vor acorda împrumuturi pe termen lung. piaţă pe care se schimbă titlurile emise deja. Piaţa secundară creează un cadru organizat pentru deţinătorii de titluri care doresc săşi recupereze fondurile fără să mai aştepte scadenţa . pe baza acestor resurse. Piaţa primară: este piaţa emisiunilor de titlurilor financiare. prin intermediari financiari. acţiunile sunt admise numai dacă societatea care le-a emis beneficiază de autorizarea expresă a organelor de conducere a bursei. capitaluri disponibile achiziţionează titluri nou create de agenţii economici deficitari. iar negocierea titlurilor vechi asigură creditorilor lichidităţi pentru plasamentele lor. de unde nevoia de finanţare exterioară care se manifestă printr-o ofertă de titluri financiare . Piaţa financiară permite intermediarilor să-şi procure resurse în principal sub formă de emisiuni de obligaţiuni. Piaţa primară pune în relaţie agenţii cu deficit de finanţare întreprinderilor productive şi statul ce realizează investiţii superioare faţă de sumele economisite acumulate. sau finanţarea agenţilor deficitari se realizează indirect.al pieţei secundare este bursa de valori.PIATA FINANCIARA Piaţa financiară este piaţa pe care sunt emise şi negociate titlurile pe termen lung. în timp ce piaţa secundară este în serviciul creditorilor. Vânzarea se poate face prin intermediul unor instituţii financiare sau direct de către societatea care face emisiunea obligaţiunilor. Ca loc de întâlnire între oferta şi cererea de capitaluri pe termen lung. Piaţa secundară îndeplineşte şi o funcţie de evaluare permanentă a titlurilor cotate. dacă aceştia îşi procură resurse de pe piaţa capitalurilor imediat. O altă categorie de agenţi economici tradiţionali şi anume gospodăriile populaţiei dispun de excedente de finanţare. Piaţa secundară este cel de-al doilea compartiment al pieţei financiare . Ea îndeplineşte un rol diferit şi complementar faţă de piaţa primară. denumite şi “credite obligatorii ”obţinute prin vânzarea de titluri de credit negociabile către public.

prin oferirea spre vânzare a acţiunilor societăţii ce urmează a se construi. respectiv băncile. 4 . Se caracterizează prin faptul că cei ce au nevoie de fonduri emit instrumente financiare specifice (acţiuni. Deciderea societăţii comerciale de a-şi procura fondurile necesare din vânzarea de valori mobiliare către publicul larg acesta va deveni societate deţinută public. de către aceeaşi operatori.  fie valori mobiliare pe care le oferă spre vânzare spre potenţialii investitori . care să faciliteze acest transfer. Emiterea de acţiuni sau obligaţiuni oferite spre subscriere către publicul ulterior constituirii societăţii. prin intermediul creditelor acordate. Evoluţia pieţei financiare. Piaţa de capital. PIATA MONETARA Piaţa monetară. prin intermediul depozitelor ca mai apoi să fie redistribuite. in timp ce sistemul bancar este un circuit de finanţare a economiei în care creditele acordate de bănci nu corespund întotdeauna fondurilor preexistente. obligaţiuni) care vor fi achiziţionate de către cei ce dispun de resurse financiare suplimentare astfel realizându-se transferul banilor. Construirea societăţii comerciale are loc prin subscripţie publică atunci când cei ce doresc înfiinţarea societăţii nu dispun de toate fondurile necesare pentru începerea şi derularea afacerii şi sunt nevoiţi să apeleze la resurse publice. respectiv apariţia şi dezvoltarea mai multor astfel de relaţii şi mecanisme a condus la conturarea a două teme.Piaţa financiară este un circuit de finanţare al economiei caracterizat prin utilizarea fondurilor preexistente. Prin urmare piaţa financiară oferă agenţilor economici care au nevoie de fonduri două posibilităţi:  fie apelează la sistemul bancar pentru a contacta un credit. Specificul acestei pieţe este acela că resursele financiare sunt mobilizate de către operatorii specifici acesteia. 2). Astfel apare imperios necesară existenţei unor relaţii şi mecanisme prin care să se realizeze transferul fondurilor de la cei ce înregistrează surplus către cei ce au nevoie de capital precum şi existenţa unor instrumente şi operatori specifici. În acest caz avem două situaţii: 1). si ca atare cu o tentă inflaţionistă marcantă.

A. Orice societate deţinută public este obligată să solicite unei pieţe reglementate introducerea pentru tranzacţionarea pe această piaţă a valorilor mobiliare emise în termen de o lună de la dobândirea acestui statut. În societăţile pe acţiuni. Dacă acţionarul care deţine 90% din capitalul social al unui emitent vinde în maximum zece zile lucrătoare de la înregistrare cel puţin 17%din deţinere.N.V. va fi retrasă de pe piaţa reglementată pe care au fost tranzacţionate respectivele valori mobiliare. suficient pentru crearea unei întreprinderi mari. 5 . Capitalul individual al unui agent economic. De remarcat este că o societate deţinută public îşi va pierde acest statut atunci când un acţionar majoritar deţine legal mai mult de 90% din capitalul social şi promovează o ofertă publică de prelucrare cu scopul de a închide societatea sau ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A. O societate care îşi pierde statutul de societate deţinută public sau se află în proces de dizolvare.E.E. deţinând anumite cote de participaţie la capitalul social. un certificat care atestă că deţinătorul ei a depus o cotă parte la capitalul unei societăţii de acţiuni. fiind limitat.) în care capitalul social va scădea sub echivalentul în lei a 100000 Euro iar numărul de acţionari sub 1002 . ACTIUNILE Acţiunea este o hârtie de valoare. nu mai este obligat să facă ofertă publică de preluare.) şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea.M. ci unui grup.V. Societăţile deţinute public sunt obligate să se înregistreze la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare (O.) şi să respecte reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C. dobândeşte o poziţie majoritară absolută care îi conferă mai mult de 90 % din drepturile de vot asupra emitentului.G. care are obligaţia ca. nu este de obicei. capitalul social este divizat în acţiuni şi nu aparţine unui singur întreprinzător. O societate deţinută public este orice societate pe acţiuni constituită prin subscripţie precum şi orice societate ale cărui valori mobiliare au făcut obiectul unei oferte publice regulat promovate şi încheiate cu succes. Caracterul de valori mobiliare decurge din caracterul schimbător. Noţiunea de valori mobiliare defineşte titluri negociabile născute din drepturile de asociere sau în împrumuturile pe termen lung. conform prevederilor legale.Societatea de tip închis de la data notificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare după menţionarea acestuia la Oficiul Registrului Comerţului. Persoana care prin orice mod.ACTIUNILE SI OBLIGATIUNILE Acţiunile şi obligaţiunile sunt formele clasice ale valorii lor mobiliare. în două luni de la dobândirea acestei poziţii să facă o ofertă publică de preluare prin restul de acţiuni de pe piaţă în vederea transformării acesteia în societate de tip închis cu menţionarea expresă a acestui obiectiv în prospectul ofertei. din mobilitatea valorii titlurilor şi de aici.M. posibilitatea şi utilitatea negocierii acestor titluri.

Societăţile pe acţiuni se formează de către grupuri de agenţi economici numiţi fondatori.Statutul de societate deţinută public conferă respectivei societăţi precum a acţionarilor acesteia o serie de avantaje şi dezavantaje. Aceste informări obligatorii sunt privite de majoritatea societăţilor comerciale ca un dezavantaj însă transformarea simplei informări într-o adevărată strategie de comunicare cu publicul larg poate fi un instrument deosebit de util în managementul firmei. Orice societate al cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată are obligaţia legală de a face publicitate o serie de informaţii legate de activitatea sa. dar fireşte proporţional cu numărul de acţiuni deţinute. formă de proprietate şi mod de conducere. Deţinătorul de acţiuni tranzacţionate pe piaţa reglementată dispune de mai multe informaţii utile legate de o societate emitentă. Numărul acestora. iar a doua parte se repartizează între acţionari. ca şi nivelul minim al capitalului social necesar pentru înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni este stabilit prin lege şi el diferă de la o ţară la alta. societăţile deţinute public vor întocmi în termen de maxim trei zile lucrătoare rapoarte curente. 6 . etc.  pentru preluarea altor societăţi etc. Partea din beneficiul care revine unei acţiuni poartă numele de dividend (de la termenul “a divide”). în mod egal pentru fiecare acţiune la aceeaşi valoare nominală . ca şi prin forme de repartizare a rezultatelor. pe care voi încerca să le prezint în rândurile următoare. valoarea unei acţiuni. deoarece aceştia dispun de o piaţă ce evaluează zilnic nivelul investiţiilor acestora. conform reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea. Tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de o societate contribuie la cunoaşterea acesteia de către potenţialii investitori. Grupul fondatorilor stabileşte nivelul capitalului social pe care doreşte să-l constituie. furnizori. De asemenea acţiunile societăţilor deţinute public pot fi tranzacţionate mult mai rapid şi în condiţii mult mai avantajoase decât cele emise de societăţile de tip închis. deţinătorii acţiunilor emise de aceştia fiind avantajaţi faţă de cei ce deţin acţiuni ale societăţilor ne tranzacţionate pe o piaţă reglementată. Orice societate îşi poate utiliza acţiunile în diverse scopuri:  stimularea avantajelor prin oferirea de acţiuni pentru stingerea unor datorii rezultate din activităţile societăţii. În toate aceste cazuri. Societăţile pe acţiuni se deosebesc de întreprinderile private individuale prin mod de înfiinţare. oferirea unor acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată este mult mai activă. o parte rămâne la dispoziţia societăţii pe acţiuni şi serveşte pentru acumularea şi formarea de rezerve . Beneficiul net al societăţii are două mari destinaţii. În cazul apariţiei unui eveniment important. Astfel societăţile deţinute public vor întocmi şi pune la dispoziţia Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare rapoarte curente semestriale şi anuale. clienţi. Acţiunile emise de o societate deţinută public sunt supuse unei continue evaluări.

în mod accidental.evidenţa operativă fiind organizată prin ”Registrul acţionarilor”. egal cu valoarea nominală (al-pari). Cumpărarea şi vânzarea acţiunilor are influenţă asupra pieţei financiare a sferei şi condiţiilor de realizare a investiţiilor.  dreptul la consultarea documentelor societăţii. Asupra cotării acţionarilor influenţează în primul rând dividendul pe care acesta îl asigură. numite şi acţiuni în cupoane. Suma înscrisă pe acţiune reprezintă valoarea nominală a acţiunii. iar preţul la care ea este cotată şi se negociază la bursă este cursul acţiunii.Acţiunile asigură deţinătorilor următoarele avantaje :  un venit net sub formă de dividende. privilegiate. iar cursul acestora scade. presupune avansarea unei sume de bani ce poate fi recuperată prin vânzarea ei.  participare la gestionarea societăţii şi la emiterea de noi acţiuni. Asupra cursului acţiunilor influenţează în al doilea rând. Invers. Dacă rata dobânzii creşte atunci plasarea capitalurilor disponibile sub formă de împrumuturi devine avantajoasă. acţiuni prioritare . Cursul acţiunii se află deci în raport direct proporţional cu dividendul. Potrivit contractului şi statutului. ia parte din profitul net realizat. un titlu de credit pe termen lung.inferior acestei valori (sub-pari) şi. Acţiunea este un titlu de proprietate. obţinut în urma cumpărării acţiunilor. rata procentuală a dobânzii. Acţiunile sunt individualizate prin denumirea societăţii şi dacă există diferenţieri de drepturi între acţiuni. cu cât dividendul este mai mic cu atât cursul acţiunii va fi mai scăzut . societatea poate emite două feluri de acţiuni: acţiuni nominative. individualizarea realizându-se prin seria şi numărul acţiunii iar valoarea lor se varsă integral la subscriere. cererea pe acţiuni se restrânge. prin indicarea acţiunii de capital.  dreptul de atribuire în cazul creşterii capitalului prin încorporarea rezervelor şi a rezultatului reportat (distribuirea gratuită a acţiunilor noi emise). De principiu. acestea au înscris numele proprietarului . 7 . în cazul scăderii rate dobânzii care reduce rentabilitatea plasamentelor în titlurile de împrumut devine convenabilă achitarea unor sume mai mari pentru a obţine acţiuni ce vor aduce nivelul dual al dividendelor. Cursul acţiunilor poate fi superior valorilor nominale (supra-pari). acestea nu cuprind înscrisuri cu privire la purtător. cu cât dividendul unei acţiuni este mai mare cu atât cursul acţiunilor societăţii respective va fi şi el mai ridicat şi invers. Acţiunile nu sunt în mod necesar de aceeaşi valoare :unele societăţi au divizat acţiunile lor în cupiuri.  dreptul de vot în adunarea acţionarilor .acţiuni de la purtător.

Referitor la emisiunile publice de obligaţiuni. pentru o sumă care să nu depăşească ¾ din capitalul vărsat şi existent conform ultimului bilanţ contabil aprobat. Obligaţiunile sunt instrumente de credit pe termen lung emise de societăţile comerciale. O altă deosebire faţă de acţiuni este dată de beneficiul adus de către obligaţiuni. el trebuie să fie plătit indiferent dacă societatea obţine profit sau nu. Obligaţiunile au o durată de viaţă strict determinată. V. ele urmând a fi răscumpărate de către emitent la data scadenţei la un preţ stabilit de societatea emitenta la scadenţă. Cuponul obligaţiunii nu depinde de rezultatele economico-financiare înregistrate de societate. la o suma superioară valorilor nominale.OBLIGATIUNILE Obligaţiunea este o creanţă ce dă posesorului ei dreptul să primească anual un venit fix sub formă de dobândă. N.03. prin anul de emisiune. Mangalia şi Alba Iulia). Spre deosebire de acţionari. obligaţiunile din aceiaşi emisiune şi cu aceiaşi valoare pot fi rambursate. denumirea de titluri de rentă definite prin rata dobânzii şi. M. obligaţiunile mijlocesc un împrumut pe termen lung acordat celor ce emit aceste instrumente de către cea ce achiziţionează.04. Colectivităţile publice locale –departamentele. prin tragere la sorţ. În timp ce acţiunile aduc un dividend valabil. În acest caz evidenţa lor va fi ţinută de un registru independent autorizat de C. Obligaţiunile pot fi emise în formă materială. organe de administraţiei publice centrale sau locale. Siderca Călăraşi – ajunsă la maturitate în anul 2000 şi două emisiuni de obligaţiuni ale Internaţional Leasing – în anul 2000 şi 2002) şi patru efecte de municipalităţi (Predeal. instituţii şi organisme naţionale. De asemenea. internaţionale. Obligaţiunile se emit de către stat când ele poartă. oraşele. sau în formă dematerializată. serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate (M. Înainte de scadenţa. însă incert.2002 privind valorile mobiliare.000 lei) şi să acorde posesorilor lor drepturi egale. în scopul obţinerii de fonduri băneşti pe termen lung. comunele-emit împrumuturi ca şi statul. obligaţiunile furnizează cuponul care are o valoare cunoscută şi sigură. În calitate de emitent putem întâlni atât o societate comercială cât şi organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi instituţii şi organisme naţionale. În fapt. obligaţiunile convertibile pot fi preschimbate în acţiuni ale societăţii emitente. Autorizarea de a se împrumuta este dată printr-un act administrativ care diferă după colectivitatea publică emitenta. de regulă. 8 . 238/09. teoretic nelimitat. Societăţile comerciale pe acţiuni pot emite obligaţiuni la purtător sau nominative. pe suport de hârtie. folosind însă forma obligaţiunilor .O nr. pentru unele. Obligaţiunile din aceiaşi emisiune trebuie să fie de valoare egală (minim 25. în condiţiile stabilite în prospectul de ofertă publică. stabilită de societate şi anunţă public cu cel puţin 15 zile înainte de data tragerii la sorţ. care au calitatea de coproprietari ai societăţii emitente deţinători de obligaţiuni au calitatea de creditori ai societăţii.2002 pentru orice emisiune publică de valori mobiliare. putem spune că. internaţionale. istoria pieţei de capital din România după 1989 consemnează puţine astfel de evenimente: patru emisiuni publice efectuate de societăţi comerciale (Bachus Buzău – ne încheiată cu succes. aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 28/13.

9 . republicată (M. Hotărârile luate de adunarea deţinătorilor de obligaţiuni sunt obligatorii şi pentru deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.  dreptul de a încasa valoarea de rambursare la scadenţă. micşorând astfel riscul ca la scadenţă să fie recuperate sumele împrumutate datorită falimentului emitentului. hotărârea se ia cu o majoritate reprezentând cel puţin o treime din titlurile ne rambursate şi votul favorabil a cel puţin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare. stabilind în acelaşi timp. aceştia nu pot lua parte la administraţia societăţii.O.11. acţionarii societăţii emitente nu vor avea drept de preferinţă la subscripţii pentru acţiunile emise ca urmare a convenţiei. regulile pentru gestiunea acestui fond.  să constituie un fond. Din momentul admiterii pe o piaţă reglementată a obligaţiunilor emise . cu dreptul de ai reprezenta faţă de societate şi în justiţie. Hotărârile adunării deţinătorilor de obligaţiuni pot fi atacate în justiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra şi au cerut să se insereze acestora în procesul-verbal al şedinţei.1990 privind societăţile comerciale. Acţiunea în justiţie a deţinătorului de obligaţiuni este admisibilă dacă are acelaşi obiect cu al acţiunii intentate de reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni . Toate hotărârile adunărilor generale ale deţinătorilor de obligaţiuni vor fi aduse la cunoştinţa societăţii.O societate comercială care a efectuat o ofertă publică de obligaţiuni se asimilează societăţii deţinute public în ceea ce priveşte regulile privind protecţia. la maturitate îşi va recupera suma investită. societatea comercială emitentă este obligată să respecte cerinţele acesteia privind obligaţiile de transparenţă. Obligaţiunile conferă deţinătorilor acestora o serie de drepturi:  dreptul de a încasa dobânda conform prospectului de emisiune. Societatea este obligată să solicite unei pieţe reglementate introducerea pentru tranzacţionarea pe această piaţă a valorilor mobiliare emise.01. dar vor putea asista la adunările sale generale. Pentru o mai mare activitate.  să se pronunţe asupra emiterii de noi obligaţiuni. pentru a face faţă cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor. Pentru validarea deliberărilor prevăzute la primele trei puncte. În conformitate cu prevederile legii nr.  să îndeplinească toate actele de supraveghere şi de apărare a intereselor lor comune sau să autorizeze un reprezentant cu îndeplinirea lor.32/29.1998).nr. în termen de cel mult trei zile de la adoptarea lor. emisiunea de obligaţiuni poate fi hotărâtă numai de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii (această operaţiune ne fiind printre cele care pot fi delegate către consiliul de administraţie /administratorul unic). prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor deţinătorilor de obligaţiuni.  să se opună la orice modificare a actului constitutiv sau a condiţiilor împrumutului.31/16. fixându-le remuneraţia.  dreptul de a întruni în Adunarea Generală a Deţinătorilor de obligaţiuni Referitor la acest din urmă drept se menţionează că adunarea deţinătorilor de obligaţiuni legal constituită poate:  să numească un reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni şi unul sau mai mulţi supleanţi. care va putea fi luat din dobânzile cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni. obligaţiunile pot fi garantate fapt ce conferă investitorului o siguranţă sporită că.În cazul unei oferte de obligaţiuni convertibile.

va fi analizată situaţia financiară a societăţii şi vor fi determinate efecte generate de emisiunea de valori mobiliare (condiţiile de piaţă. Numărul de obligaţiuni oferite poate fi modificat numai pe perioada ofertei în anumite condiţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. să nu depăşească15%din volumul ofertei anunţat iniţial în caz de ofertă primară. cheltuielile ce va trebui să le suporte societatea :taxe de menţinere la cota bursei. deţinătorii acestora au prioritate în recuperarea investiţiilor faţă de acţionari. instituirea unui drept de gaj asupra active financiare deţinute de societate. În funcţie de clauzele de asigurare prevăzute în contractul de împrumut. scadenţa împrumutului obligator. împrumutul obligatar anterior efectuat la o rată a dobânzii superioare devine ne rentabil pentru respectivul eveniment . valoarea nominală a unei obligaţiuni. În cazul emisiunilor internaţionale . programul de plată a dobânzilor. 28/2002 (să nu aibă loc o modificare a preţului să se încadreze în limita prevăzută de anunţul de ofertă şi de prospect. Garantarea emisiunii de obligaţiuni reprezintă o soluţie pentru micşorarea riscului de a nu fi recuperate sumele împrumutate datorită falimentului emitentului. cererea estimată şi gradul de interes al investitorilor potenţiali cu privire la volumul şi tipul valorilor mobiliare ) pentru a determina dacă este oportună lansarea unei emisiuni de valori mobiliare precum şi pentru a se stabili momentul cel mai favorabil de începere a ofertei publice şi durata acesteia. reînfiinţare etc) Societăţile care emit obligaţiuni se pot asigura împotriva modificărilor ratelor dobânzilor în economie scad. Tot acum. Acesta va prefera să răscumpere obligaţiunile emise şi să efectueze o nouă emisiune cu o rată a dobânzii mai mică. pentru atragerea investitorilor sunt folosite garanţii guvernamentale sau garanţii acordate de instituţii financiare cu credibilitate internaţională majoră. restituire. alte clauze (răscumpărare. hotărârea adunării generale sau a consiliului administraţiei. cheltuielile cu dobânda ce va fi plătită. 10 . inclusiv toate costurile generate de această operaţiune (costul propriu-zis al derulării ofertei . rata dobânzii sau modalitatea de determinare a acesteia. Orice ofertă publică de vânzare de valori mobiliare şi derularea unei oferte publice de obligaţiuni parcurge mai multe etape: 1). taxe de registru. preţul de emisiune. deţinătorii de obligaţiuni îşi vor putea recupera mai uşor sau mai greu sumele împrumutate. difuzată prin mijloace de informare în masă sau partea a minimum de 100 persoane ne determinate în vreun fel de către autorul ofertei . garantarea emisiunii. vor fi stabilite dimensionate toate elementele ofertei de obligaţiuni: valoarea totală a împrumutului. după caz.Garanţiile pot fi reprezentate de instituirea unei ipoteci asupra activelor corporale ale societăţii. în cazul falimentului societăţii emitente. În cazul în care se optează pentru o emisiune de obligaţiuni vor fi stabilite toate elementele acesteia.Faza pregătirii ofertei publice În primul rând este stabilit necesarul de capital şi sunt analizate comparativ avantajele şi dezavantajele oferite de diversele variante posibil de utilizat pentru satisfacerea acestor nevoi de capital. Oferta publică de vânzare de obligaţiuni reprezintă oferta făcută de o persoană de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora. În urma analizării tuturor acestor factori. O caracteristică a obligaţiunilor este aceeaşi că. să prevadă această opţiune de majorare a ofertei şi limitele acesteia ). cheltuieli de publicitate. garantarea de către o instituţie financiară de renume etc.

inclusiv cu amendamentele stabilite de C. valoarea nominală a obligaţiunilor. 11 . N. sediul şi durata societăţii. anunţul de ofertă şi prospectul vor conţine marja de preţ şi criteriile de determinare. N. ori în acţiuni. ofertantul va înainta C. . şi să fie iniţiate după difuzarea unui prospect preliminar. Informaţiile pe care trebuie să le cuprindă prospectul de ofertă vor fi certificate de ofertant. N. 2)Faza desfăşurării ofertei publice Pentru autorizarea unei oferte publice de valori mobiliare. Cererea de exprimare a intenţiei cu investiţie şi răspunsul nu produc efecte obligatorii pentru părţi . categoriile de emisiuni emise de societate . obiectul de activitate. N. V. Anunţul va cuprinde elemente esenţiale ale tranzacţiei în funcţie de titlurile ce fac obiectul său. Imediat după emiterea deciziei de autorizare va fi lansat anunţul de ofertă publică. precum şi toate informaţiile relevante cu privire la ofertant şi la obligaţiunile ce urmează a fi oferite public. data la care a fost publicată hotărârea adunării generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligaţiuni.Preţul de ofertă poate fi determinat sau determinabil. suma totală a obligaţiunilor care au fost emise ulterior şi a celor care urmează să fie emise. M. sau în baza unei hotărâri judecătoreşti . V. Începând cu data publicării anunţului de ofertă. aceasta devine obligatorie având conţinutul şi forma în care a fost autorizată. V. M. M. poate stabili condiţii limitării sau restricţii ce vor trebui respectate pe parcursul promovării şi derulării ofertei publice de valori mobiliare. Forma definitivă în care oferta poate fi publicată sau notificată eventualilor investitori este stabilită prin decizia de autorizare emisă de C. Anularea deciziei de autorizare lipsită de efecte tranzacţiile cu valori mobiliare încheiate până la data anulării. până în ultima zi a subscripţiilor şi va fi modificat C. în anumite cazuri reglementate de C. data publicării în Monitorul Oficial al României a închiderii de înmatriculare şi modificările ce s-au adus actului constitutiv . situaţia patrimoniului social după ultimul bilanţ contabil aprobat . identificarea dacă sunt convertibile dintr-o categorie în alta. modul de rambursare. Preţul astfel stabilit va fi determinat oricând pe durata ofertei. dacă este cazul . V. N. V. V. În cazul în care preţul nu va fi determinat. dobânda lor.        Sunt permise activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie. cu următoarele condiţii: să fie autorizate de C. dând loc la repetiţiunea titlurilor. care este răspunzător pentru realitatea. Şi comunicat public în aceleaşi condiţii de ofertă. M. . capital social şi rezerve . Anunţul de ofertă trebuie lansat în două cotidiene de difuzare naţională. în acelaşi timp prospectul trebuie să fie făcut disponibil investiţiilor cel puţin la sediul emitentului şi ale societăţii de investiţii financiare implicate şi comunicat pieţei reglementate respective. exactitatea şi complexitatea lor şi. N. în scopul succesului unei viitoare oferte. M.informaţiile din prospectul de ofertă vor fi certificate şi de către auditorul financiar al emitentului. M. o cerere de autorizare însoţită de un anunţ şi de prospectul de ofertă . Prospectul va trebui să conţină cel puţin următoarele informaţii: denumirea.

stabilită de la început in vreme ce pentru acţiuni se plăteşte un dividend care variază in funcţie de profitul societăţii pe acţiuni si de modul repartizării sale.M. acţiunile sunt titluri de proprietate si nu un termen de valabilitate.3). pe lângă acţiuni si obligaţiuni. suma împrumutată. Unele întreprinderi societăţi pe acţiuni emit si pun in circulaţie. în termenul legal. titluri de creanţa care atesta angajatul debitorului de a restitui la un termen. respectiv de la respingerea cererii de înscriere.N. o emisiune de obligaţiuni plasata printr-o oferta publica având şanse mult mai mari de succes decât una realizata dintr-un alt mod. Daca o oferta publica a fost lansata sub menţinerea înscrierii respectivelor valori mobiliare la cota unei pieţe reglementate. obligaţiunile.  Obligaţiunile nu dau deţinătorilor lor dreptul sa participe la conducerea societăţilor ce le-au emis.V. Faza de raportare a închirierii ofertei În această etapă trebuie prezentate către C. bunuri de tezaur. Obligaţiunile (privite generic )se deosebesc de acţiuni prin mai multe caracteristici :  In timp ce obligaţiunile sunt titluri de credit. titluri de credit pe termen scurt la purtător. cursul obligaţiunilor este sub influenta nivelului venitului fix adus de obligaţiune si a nivelului ratei dobânzii de piaţa. Emitentul trebuie să se asigure că toate valorile mobiliare rămase ne subscrise la data închiderii ofertei publice primare vor fi retrase şi anulate. altele de gajuri speciale oferite de către societăţile emitente. Unele se bucura de garantarea statului sau a unei colectivităţi publice. Spre deosebire de acţiuni al căror curs este sub incidenţă dividendului adus si nivelul dobânzilor. Obligaţiunile sunt garantate in moduri diferite. Solicitarea returnării fondurilor plasate va fi trimisa emitentului /ofertantului in maximum 60 de zile de la închiderea ofertei. Statul emite. In Franţa. in general îndepărtat. acţionarii si coproprietarii patrimoniului societăţilor respective  La fel ca si acţiunile. iar înregistrările acestora în conturi vor fi radiate.V. In timp ce purtătorii obligaţiunilor sunt doar creditorii societăţilor care le-au emis.  Pentru obligaţiuni se plăteşte anual o dobândă. 12 . rezultatele ofertei publice precum şi informaţiile privind emitentul şi valorile mobiliare oferite public care vor fi înregistrate în sistemul de existenţă la C. care conferă acest drept tuturor acţiunilor. datorita avantajelor conferite de valorile mobiliare in general. sunt considerate printre cele mai sigure obligaţiunile companiilor de cai ferate sau obligaţiunile financiare (cele emise de Creditul Financiar). Obligaţiunile ce sunt cotate pe o piaţa reglementata sunt mult mai atractive decât cele necotate .-M. circula pe piaţa valorilor mobiliare si au cursul lor. Acest fapt constituie un avantaj pentru emitent. ofertantului sau societăţii de servicii de investiţii financiare. investitorii pot solicita returnarea fondurilor daca cererea de admitere la cota pieţei reglementate nu a fost reglementata pana la închiderea ofertei sau in cazul in care cotarea este respinsa pentru motive imputabile emitentului. spre deosebire de acţiuni. N. care nu sunt insa negociabile la bursa. de exemplu.

Rambursarea în serii egale a fost substituită progresiv prin tragere la sorţi. engleze. În condiţii de inflaţie. Ele sunt menite să permită unor întreprinderi publice şi private să-şi dezvolte fondurile proprii. În structura valorilor mobiliare intră şi valorile străine. prime de emisiune.Ea n-a putut formula decât reguli generale de comportament în gestiunea portofoliilor de titluri. dar nu şi la dreptul de a participa la gestiunea firmei şi la drept de vot. s-au instituit certificate de investiţii cu drept la dividende. Statul a modificat esenţial panoplia instrumentelor oferite pe piaţa financiară. acţiuni care beneficiază de clauza unei dobânzi fixe. Valorile mobiliare au caracter fungibil. Pentru a limita riscurile creditorilor au fost instituite obligaţiuni cu rate revizuibile anual sau la trei ani . Marea regulă ce nu poate fi ignorată este aceea a divizării riscurilor. Mişcarea de “titrizare ”a economiilor occidentale s-a manifestat în Franţa. Certificatele de investiţii nu pot reprezenta mai mult de ¼ din capitalul societăţii şi rezultă din fracţionarea de acţiuni. Certificatele de investiţii se situează între acţiuni şi obligaţiuni. titluri de caracter mixt: există obligaţiuni cu venituri variabile şi. Ele au deci o naţionalitate prin sediul societăţii şi prin valuta în care se emite: sunt valori franceze. 13 . prin rata de finanţare a investiţiilor pe seama titlurilor emise. calculată ca raport între titlurile emise şi totalul investiţiilor realizate. colectivitatea publică garantează un dividend minim . statul poate emite titluri de împrumuturi indexate. în mod excepţional. Rezultatele înregistrate prin aplicarea acestor reguli nu au fost întotdeauna cele aşteptate. părţi de fondator ). mai lipsite de risc plasamente. S-au instituit obligaţiunile convertibile în acţiuni cu o dobândă superioară faţă de dobânda aferentă obligaţiunilor clasice.Fireşte. Pentru unele acţiuni. fără să permită controlul societăţilor din exterior. etc.În cazul obligaţiunilor cu rate fixe de dobândă s-a operat o reducere a duratei împrumutului. ceea ce sporeşte sarcina sa financiară. Titularii certificatelor de investiţii au dreptul la dividende. prin suma de noi emisiuni de titluri realizate în decursul unei perioade date. S-a conturat în ultimele decenii o ştiinţă a plasării valorilor mobiliare . germane. Un titlu poate oricând lua locul unui alt titlu din cadrul unei emisiuni. Faţă de situaţia clasică in care valorile mobiliare se structurau in valori cu venituri fixe (titluri de rentă si obligaţiuni )si valori cu venituri variabile (acţiuni. s-au introdus acţiunile cu dividende prioritare dar fără drept de vot. Nu constituie valori mobiliare nici bilete de bancă si nici efecte de comerţ. fiind instituite din 1983. factorii de natura conjuncturală exercită adesea o puternică influenţă asupra cotei titlurilor de rentă emise de stat si obligaţiunilor emise de diferitele societăţii si colectivităţi publice. Analişti financiari studiază conturile şi situaţia societăţilor pentru a edifica pentru deţinătorii de capitaluri în căutarea celor mai bune. prin recurgerea crescândă la titluri ale datoriei publice în detrimentul creditelor bancare. Au fost create asociaţii de apărare a deţinătorilor de titluri. omogen. dar fără dreptul de a participa la gestionarea întreprinderii. au proliferat . la rambursarea valorii nominale în caz de lichidare a societăţii. Contribuţia pieţei financiare la finanţarea economiei se poate aprecia prin dinamica ponderii acţionarilor şi a deţinătorilor de efecte publice în totalul populaţiei active. expresie a inovaţiei financiare. Astfel .

Angelica Bacescu si Marius Bacescu. Ed. Suceava. Bucuresti. Universitatii Suceava. Ed ALL. 1993  „Economie generala: Macroeconomie”.BIBLIOGRAFIE  „Notiuni fundamentale de macroeconomie”. Cluj-Napoca: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. 1998  „Dictionar de macroeconomie”. 1995 14 . Stefan Sonea. Maria Viorica Grigoruta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->