P. 1
Actiunile si Obligatiunile

Actiunile si Obligatiunile

|Views: 1,304|Likes:
Published by VatamanescuRaluca

More info:

Published by: VatamanescuRaluca on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica Specializarea: Finante si banci Anul I Grupa

VI -- Proiect MACROECONOMIE --

Realizatori proiect: 1. Ursu Catalin

.................................................................... 2. Virvarei Raluca Andreea CUPRINS 1..........11 2 .......................Piata financiara 1.............................................. Bibliografie...................Piata monetara.................................Obligatiunile.... 3................................................1..........................................................................2...Actiunile.................

capitaluri disponibile achiziţionează titluri nou create de agenţii economici deficitari. economici pe care doresc să le plaseze. Piaţa secundară este cel de-al doilea compartiment al pieţei financiare . prin intermediari financiari. Distincţia între aceste două categorii de operaţiuni este necesară întrucât noile emisiuni au ca obiect transferarea de mijloace de finanţare de la cei ce economisesc debitorii finali. intermediarii vor acorda împrumuturi pe termen lung. acţiunile sunt admise numai dacă societatea care le-a emis beneficiază de autorizarea expresă a organelor de conducere a bursei. Piaţa primară pune în relaţie agenţii cu deficit de finanţare întreprinderilor productive şi statul ce realizează investiţii superioare faţă de sumele economisite acumulate. ca efecte publice. Piaţa primară: este piaţa emisiunilor de titlurilor financiare. iar negocierea titlurilor vechi asigură creditorilor lichidităţi pentru plasamentele lor.al pieţei secundare este bursa de valori. realizatorii de economii)  intermediarii 3 . pe baza acestor resurse. Acest prim sector (compartiment) al pieţei îndeplineşte o funcţie de finanţare. piaţa financiară are două compartimente ale căror funcţii sunt diferite. Dacă obligaţiunile. Piaţa secundară creează un cadru organizat pentru deţinătorii de titluri care doresc săşi recupereze fondurile fără să mai aştepte scadenţa . Vânzarea se poate face prin intermediul unor instituţii financiare sau direct de către societatea care face emisiunea obligaţiunilor.PIATA FINANCIARA Piaţa financiară este piaţa pe care sunt emise şi negociate titlurile pe termen lung. de unde nevoia de finanţare exterioară care se manifestă printr-o ofertă de titluri financiare . Piaţa secundară îndeplineşte şi o funcţie de evaluare permanentă a titlurilor cotate. Piaţa primară favorizează debitorii. Corespondentul acestei a doua pieţe . Pe această piaţă se asigură mobilitatea capitalului disponibil. piaţă pe care se schimbă titlurile emise deja. Piaţa financiară permite intermediarilor să-şi procure resurse în principal sub formă de emisiuni de obligaţiuni. Ea îndeplineşte un rol diferit şi complementar faţă de piaţa primară. Ca loc de întâlnire între oferta şi cererea de capitaluri pe termen lung. Emisiunile de noi titluri se efectuează pe piaţa primară în timp ce negocierile de titluri mai vechi se efectuează pe piaţa secundară. dacă aceştia îşi procură resurse de pe piaţa capitalurilor imediat. denumite şi “credite obligatorii ”obţinute prin vânzarea de titluri de credit negociabile către public. ceea ce permite efectuarea de tranzacţii rapide şi ordonate. Factorii pieţei financiare sunt:  emitenţii de titluri (debitori)  ofertanţii de capitaluri (agenţii excedentari. în timp ce piaţa secundară este în serviciul creditorilor. sunt cotate şi negociate la bursa de valori fără restricţii. La rândul lor. Finanţarea pe piaţa financiară primară se realizează direct dacă cei care deţin economii. sau finanţarea agenţilor deficitari se realizează indirect. O altă categorie de agenţi economici tradiţionali şi anume gospodăriile populaţiei dispun de excedente de finanţare.

 fie valori mobiliare pe care le oferă spre vânzare spre potenţialii investitori . respectiv apariţia şi dezvoltarea mai multor astfel de relaţii şi mecanisme a condus la conturarea a două teme. prin oferirea spre vânzare a acţiunilor societăţii ce urmează a se construi. Emiterea de acţiuni sau obligaţiuni oferite spre subscriere către publicul ulterior constituirii societăţii. Se caracterizează prin faptul că cei ce au nevoie de fonduri emit instrumente financiare specifice (acţiuni. de către aceeaşi operatori. in timp ce sistemul bancar este un circuit de finanţare a economiei în care creditele acordate de bănci nu corespund întotdeauna fondurilor preexistente. Evoluţia pieţei financiare. Prin urmare piaţa financiară oferă agenţilor economici care au nevoie de fonduri două posibilităţi:  fie apelează la sistemul bancar pentru a contacta un credit. Deciderea societăţii comerciale de a-şi procura fondurile necesare din vânzarea de valori mobiliare către publicul larg acesta va deveni societate deţinută public. 4 . si ca atare cu o tentă inflaţionistă marcantă. prin intermediul creditelor acordate. În acest caz avem două situaţii: 1). Piaţa de capital. PIATA MONETARA Piaţa monetară. prin intermediul depozitelor ca mai apoi să fie redistribuite. care să faciliteze acest transfer. Astfel apare imperios necesară existenţei unor relaţii şi mecanisme prin care să se realizeze transferul fondurilor de la cei ce înregistrează surplus către cei ce au nevoie de capital precum şi existenţa unor instrumente şi operatori specifici. respectiv băncile.Piaţa financiară este un circuit de finanţare al economiei caracterizat prin utilizarea fondurilor preexistente. Specificul acestei pieţe este acela că resursele financiare sunt mobilizate de către operatorii specifici acesteia. obligaţiuni) care vor fi achiziţionate de către cei ce dispun de resurse financiare suplimentare astfel realizându-se transferul banilor. 2). Construirea societăţii comerciale are loc prin subscripţie publică atunci când cei ce doresc înfiinţarea societăţii nu dispun de toate fondurile necesare pentru începerea şi derularea afacerii şi sunt nevoiţi să apeleze la resurse publice.

ci unui grup.E. capitalul social este divizat în acţiuni şi nu aparţine unui singur întreprinzător.M. 5 . Persoana care prin orice mod. suficient pentru crearea unei întreprinderi mari. Caracterul de valori mobiliare decurge din caracterul schimbător.) în care capitalul social va scădea sub echivalentul în lei a 100000 Euro iar numărul de acţionari sub 1002 .A. De remarcat este că o societate deţinută public îşi va pierde acest statut atunci când un acţionar majoritar deţine legal mai mult de 90% din capitalul social şi promovează o ofertă publică de prelucrare cu scopul de a închide societatea sau ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A. din mobilitatea valorii titlurilor şi de aici. Orice societate deţinută public este obligată să solicite unei pieţe reglementate introducerea pentru tranzacţionarea pe această piaţă a valorilor mobiliare emise în termen de o lună de la dobândirea acestui statut. ACTIUNILE Acţiunea este o hârtie de valoare.) şi să respecte reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C. Dacă acţionarul care deţine 90% din capitalul social al unui emitent vinde în maximum zece zile lucrătoare de la înregistrare cel puţin 17%din deţinere.Societatea de tip închis de la data notificării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare după menţionarea acestuia la Oficiul Registrului Comerţului. În societăţile pe acţiuni. în două luni de la dobândirea acestei poziţii să facă o ofertă publică de preluare prin restul de acţiuni de pe piaţă în vederea transformării acesteia în societate de tip închis cu menţionarea expresă a acestui obiectiv în prospectul ofertei. deţinând anumite cote de participaţie la capitalul social.V. va fi retrasă de pe piaţa reglementată pe care au fost tranzacţionate respectivele valori mobiliare.G.) şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea. fiind limitat. nu mai este obligat să facă ofertă publică de preluare. Societăţile deţinute public sunt obligate să se înregistreze la Oficiul de Evidenţă a Valorilor Mobiliare (O.N. Capitalul individual al unui agent economic. Noţiunea de valori mobiliare defineşte titluri negociabile născute din drepturile de asociere sau în împrumuturile pe termen lung. conform prevederilor legale. nu este de obicei. O societate care îşi pierde statutul de societate deţinută public sau se află în proces de dizolvare. dobândeşte o poziţie majoritară absolută care îi conferă mai mult de 90 % din drepturile de vot asupra emitentului.M. un certificat care atestă că deţinătorul ei a depus o cotă parte la capitalul unei societăţii de acţiuni.E. posibilitatea şi utilitatea negocierii acestor titluri. care are obligaţia ca. O societate deţinută public este orice societate pe acţiuni constituită prin subscripţie precum şi orice societate ale cărui valori mobiliare au făcut obiectul unei oferte publice regulat promovate şi încheiate cu succes.V.ACTIUNILE SI OBLIGATIUNILE Acţiunile şi obligaţiunile sunt formele clasice ale valorii lor mobiliare.

formă de proprietate şi mod de conducere. deţinătorii acţiunilor emise de aceştia fiind avantajaţi faţă de cei ce deţin acţiuni ale societăţilor ne tranzacţionate pe o piaţă reglementată. În cazul apariţiei unui eveniment important. În toate aceste cazuri. Acţiunile emise de o societate deţinută public sunt supuse unei continue evaluări. 6 . etc. în mod egal pentru fiecare acţiune la aceeaşi valoare nominală . Partea din beneficiul care revine unei acţiuni poartă numele de dividend (de la termenul “a divide”). Societăţile pe acţiuni se deosebesc de întreprinderile private individuale prin mod de înfiinţare.Statutul de societate deţinută public conferă respectivei societăţi precum a acţionarilor acesteia o serie de avantaje şi dezavantaje. De asemenea acţiunile societăţilor deţinute public pot fi tranzacţionate mult mai rapid şi în condiţii mult mai avantajoase decât cele emise de societăţile de tip închis. Aceste informări obligatorii sunt privite de majoritatea societăţilor comerciale ca un dezavantaj însă transformarea simplei informări într-o adevărată strategie de comunicare cu publicul larg poate fi un instrument deosebit de util în managementul firmei. ca şi nivelul minim al capitalului social necesar pentru înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni este stabilit prin lege şi el diferă de la o ţară la alta. oferirea unor acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată este mult mai activă. deoarece aceştia dispun de o piaţă ce evaluează zilnic nivelul investiţiilor acestora. furnizori. dar fireşte proporţional cu numărul de acţiuni deţinute. Deţinătorul de acţiuni tranzacţionate pe piaţa reglementată dispune de mai multe informaţii utile legate de o societate emitentă. iar a doua parte se repartizează între acţionari.  pentru preluarea altor societăţi etc. societăţile deţinute public vor întocmi în termen de maxim trei zile lucrătoare rapoarte curente. Orice societate îşi poate utiliza acţiunile în diverse scopuri:  stimularea avantajelor prin oferirea de acţiuni pentru stingerea unor datorii rezultate din activităţile societăţii. Numărul acestora. Orice societate al cărei valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată are obligaţia legală de a face publicitate o serie de informaţii legate de activitatea sa. Beneficiul net al societăţii are două mari destinaţii. pe care voi încerca să le prezint în rândurile următoare. o parte rămâne la dispoziţia societăţii pe acţiuni şi serveşte pentru acumularea şi formarea de rezerve . Astfel societăţile deţinute public vor întocmi şi pune la dispoziţia Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare rapoarte curente semestriale şi anuale. Tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de o societate contribuie la cunoaşterea acesteia de către potenţialii investitori. clienţi. ca şi prin forme de repartizare a rezultatelor. conform reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea. valoarea unei acţiuni. Grupul fondatorilor stabileşte nivelul capitalului social pe care doreşte să-l constituie. Societăţile pe acţiuni se formează de către grupuri de agenţi economici numiţi fondatori.

în mod accidental.acţiuni de la purtător. acestea au înscris numele proprietarului . iar preţul la care ea este cotată şi se negociază la bursă este cursul acţiunii. obţinut în urma cumpărării acţiunilor. un titlu de credit pe termen lung. numite şi acţiuni în cupoane. privilegiate. acestea nu cuprind înscrisuri cu privire la purtător.evidenţa operativă fiind organizată prin ”Registrul acţionarilor”. Acţiunile nu sunt în mod necesar de aceeaşi valoare :unele societăţi au divizat acţiunile lor în cupiuri.inferior acestei valori (sub-pari) şi. ia parte din profitul net realizat.Acţiunile asigură deţinătorilor următoarele avantaje :  un venit net sub formă de dividende. acţiuni prioritare . Asupra cotării acţionarilor influenţează în primul rând dividendul pe care acesta îl asigură. presupune avansarea unei sume de bani ce poate fi recuperată prin vânzarea ei. Invers. iar cursul acestora scade.  dreptul de atribuire în cazul creşterii capitalului prin încorporarea rezervelor şi a rezultatului reportat (distribuirea gratuită a acţiunilor noi emise).  dreptul de vot în adunarea acţionarilor .  participare la gestionarea societăţii şi la emiterea de noi acţiuni. prin indicarea acţiunii de capital. Cursul acţiunilor poate fi superior valorilor nominale (supra-pari). egal cu valoarea nominală (al-pari). Asupra cursului acţiunilor influenţează în al doilea rând. Suma înscrisă pe acţiune reprezintă valoarea nominală a acţiunii. Dacă rata dobânzii creşte atunci plasarea capitalurilor disponibile sub formă de împrumuturi devine avantajoasă. Acţiunile sunt individualizate prin denumirea societăţii şi dacă există diferenţieri de drepturi între acţiuni. Cumpărarea şi vânzarea acţiunilor are influenţă asupra pieţei financiare a sferei şi condiţiilor de realizare a investiţiilor.  dreptul la consultarea documentelor societăţii. cu cât dividendul unei acţiuni este mai mare cu atât cursul acţiunilor societăţii respective va fi şi el mai ridicat şi invers. Cursul acţiunii se află deci în raport direct proporţional cu dividendul. cu cât dividendul este mai mic cu atât cursul acţiunii va fi mai scăzut . rata procentuală a dobânzii. individualizarea realizându-se prin seria şi numărul acţiunii iar valoarea lor se varsă integral la subscriere. în cazul scăderii rate dobânzii care reduce rentabilitatea plasamentelor în titlurile de împrumut devine convenabilă achitarea unor sume mai mari pentru a obţine acţiuni ce vor aduce nivelul dual al dividendelor. societatea poate emite două feluri de acţiuni: acţiuni nominative. 7 . cererea pe acţiuni se restrânge. Potrivit contractului şi statutului. De principiu. Acţiunea este un titlu de proprietate.

Cuponul obligaţiunii nu depinde de rezultatele economico-financiare înregistrate de societate. comunele-emit împrumuturi ca şi statul. 238/09. În calitate de emitent putem întâlni atât o societate comercială cât şi organe ale administraţiei publice centrale sau locale şi instituţii şi organisme naţionale. Colectivităţile publice locale –departamentele. istoria pieţei de capital din România după 1989 consemnează puţine astfel de evenimente: patru emisiuni publice efectuate de societăţi comerciale (Bachus Buzău – ne încheiată cu succes. internaţionale. însă incert.03. internaţionale. prin anul de emisiune. teoretic nelimitat. O altă deosebire faţă de acţiuni este dată de beneficiul adus de către obligaţiuni. aşa cum prevede Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 28/13. la o suma superioară valorilor nominale. folosind însă forma obligaţiunilor . În acest caz evidenţa lor va fi ţinută de un registru independent autorizat de C.O nr. Obligaţiunile se emit de către stat când ele poartă.000 lei) şi să acorde posesorilor lor drepturi egale. pentru o sumă care să nu depăşească ¾ din capitalul vărsat şi existent conform ultimului bilanţ contabil aprobat. Spre deosebire de acţionari. obligaţiunile furnizează cuponul care are o valoare cunoscută şi sigură.2002 pentru orice emisiune publică de valori mobiliare. Obligaţiunile pot fi emise în formă materială. el trebuie să fie plătit indiferent dacă societatea obţine profit sau nu. serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate (M. N. stabilită de societate şi anunţă public cu cel puţin 15 zile înainte de data tragerii la sorţ.OBLIGATIUNILE Obligaţiunea este o creanţă ce dă posesorului ei dreptul să primească anual un venit fix sub formă de dobândă. Societăţile comerciale pe acţiuni pot emite obligaţiuni la purtător sau nominative. de regulă. Înainte de scadenţa. În timp ce acţiunile aduc un dividend valabil. ele urmând a fi răscumpărate de către emitent la data scadenţei la un preţ stabilit de societatea emitenta la scadenţă. în condiţiile stabilite în prospectul de ofertă publică. în scopul obţinerii de fonduri băneşti pe termen lung. pe suport de hârtie. În fapt. Obligaţiunile au o durată de viaţă strict determinată. De asemenea.2002 privind valorile mobiliare. Autorizarea de a se împrumuta este dată printr-un act administrativ care diferă după colectivitatea publică emitenta. denumirea de titluri de rentă definite prin rata dobânzii şi. care au calitatea de coproprietari ai societăţii emitente deţinători de obligaţiuni au calitatea de creditori ai societăţii. sau în formă dematerializată. M. Obligaţiunile sunt instrumente de credit pe termen lung emise de societăţile comerciale. prin tragere la sorţ. V. putem spune că. instituţii şi organisme naţionale. obligaţiunile convertibile pot fi preschimbate în acţiuni ale societăţii emitente. Siderca Călăraşi – ajunsă la maturitate în anul 2000 şi două emisiuni de obligaţiuni ale Internaţional Leasing – în anul 2000 şi 2002) şi patru efecte de municipalităţi (Predeal.04. Mangalia şi Alba Iulia). obligaţiunile mijlocesc un împrumut pe termen lung acordat celor ce emit aceste instrumente de către cea ce achiziţionează. organe de administraţiei publice centrale sau locale. Obligaţiunile din aceiaşi emisiune trebuie să fie de valoare egală (minim 25. Referitor la emisiunile publice de obligaţiuni. pentru unele. 8 . oraşele. obligaţiunile din aceiaşi emisiune şi cu aceiaşi valoare pot fi rambursate.

regulile pentru gestiunea acestui fond. cu dreptul de ai reprezenta faţă de societate şi în justiţie.11.31/16.O societate comercială care a efectuat o ofertă publică de obligaţiuni se asimilează societăţii deţinute public în ceea ce priveşte regulile privind protecţia. dar vor putea asista la adunările sale generale. Hotărârile adunării deţinătorilor de obligaţiuni pot fi atacate în justiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra şi au cerut să se insereze acestora în procesul-verbal al şedinţei. Obligaţiunile conferă deţinătorilor acestora o serie de drepturi:  dreptul de a încasa dobânda conform prospectului de emisiune.O. hotărârea se ia cu o majoritate reprezentând cel puţin o treime din titlurile ne rambursate şi votul favorabil a cel puţin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.În cazul unei oferte de obligaţiuni convertibile.  să constituie un fond. 9 .nr.01. pentru a face faţă cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor.  să îndeplinească toate actele de supraveghere şi de apărare a intereselor lor comune sau să autorizeze un reprezentant cu îndeplinirea lor.  dreptul de a întruni în Adunarea Generală a Deţinătorilor de obligaţiuni Referitor la acest din urmă drept se menţionează că adunarea deţinătorilor de obligaţiuni legal constituită poate:  să numească un reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni şi unul sau mai mulţi supleanţi. fixându-le remuneraţia. în termen de cel mult trei zile de la adoptarea lor. stabilind în acelaşi timp. Din momentul admiterii pe o piaţă reglementată a obligaţiunilor emise . micşorând astfel riscul ca la scadenţă să fie recuperate sumele împrumutate datorită falimentului emitentului.  să se opună la orice modificare a actului constitutiv sau a condiţiilor împrumutului. obligaţiunile pot fi garantate fapt ce conferă investitorului o siguranţă sporită că. Societatea este obligată să solicite unei pieţe reglementate introducerea pentru tranzacţionarea pe această piaţă a valorilor mobiliare emise. În conformitate cu prevederile legii nr.  să se pronunţe asupra emiterii de noi obligaţiuni. Hotărârile luate de adunarea deţinătorilor de obligaţiuni sunt obligatorii şi pentru deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Toate hotărârile adunărilor generale ale deţinătorilor de obligaţiuni vor fi aduse la cunoştinţa societăţii. republicată (M. societatea comercială emitentă este obligată să respecte cerinţele acesteia privind obligaţiile de transparenţă.1990 privind societăţile comerciale.1998). acţionarii societăţii emitente nu vor avea drept de preferinţă la subscripţii pentru acţiunile emise ca urmare a convenţiei. prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor deţinătorilor de obligaţiuni. Pentru o mai mare activitate.  dreptul de a încasa valoarea de rambursare la scadenţă. emisiunea de obligaţiuni poate fi hotărâtă numai de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii (această operaţiune ne fiind printre cele care pot fi delegate către consiliul de administraţie /administratorul unic).32/29. care va putea fi luat din dobânzile cuvenite deţinătorilor de obligaţiuni. aceştia nu pot lua parte la administraţia societăţii. Acţiunea în justiţie a deţinătorului de obligaţiuni este admisibilă dacă are acelaşi obiect cu al acţiunii intentate de reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni . Pentru validarea deliberărilor prevăzute la primele trei puncte. la maturitate îşi va recupera suma investită.

Orice ofertă publică de vânzare de valori mobiliare şi derularea unei oferte publice de obligaţiuni parcurge mai multe etape: 1). vor fi stabilite dimensionate toate elementele ofertei de obligaţiuni: valoarea totală a împrumutului. programul de plată a dobânzilor.Garanţiile pot fi reprezentate de instituirea unei ipoteci asupra activelor corporale ale societăţii. după caz. cheltuieli de publicitate. pentru atragerea investitorilor sunt folosite garanţii guvernamentale sau garanţii acordate de instituţii financiare cu credibilitate internaţională majoră. cheltuielile cu dobânda ce va fi plătită. 28/2002 (să nu aibă loc o modificare a preţului să se încadreze în limita prevăzută de anunţul de ofertă şi de prospect. va fi analizată situaţia financiară a societăţii şi vor fi determinate efecte generate de emisiunea de valori mobiliare (condiţiile de piaţă. scadenţa împrumutului obligator. împrumutul obligatar anterior efectuat la o rată a dobânzii superioare devine ne rentabil pentru respectivul eveniment . cheltuielile ce va trebui să le suporte societatea :taxe de menţinere la cota bursei. difuzată prin mijloace de informare în masă sau partea a minimum de 100 persoane ne determinate în vreun fel de către autorul ofertei . garantarea emisiunii. cererea estimată şi gradul de interes al investitorilor potenţiali cu privire la volumul şi tipul valorilor mobiliare ) pentru a determina dacă este oportună lansarea unei emisiuni de valori mobiliare precum şi pentru a se stabili momentul cel mai favorabil de începere a ofertei publice şi durata acesteia. garantarea de către o instituţie financiară de renume etc. rata dobânzii sau modalitatea de determinare a acesteia. deţinătorii de obligaţiuni îşi vor putea recupera mai uşor sau mai greu sumele împrumutate. valoarea nominală a unei obligaţiuni. să nu depăşească15%din volumul ofertei anunţat iniţial în caz de ofertă primară. În cazul emisiunilor internaţionale . să prevadă această opţiune de majorare a ofertei şi limitele acesteia ). hotărârea adunării generale sau a consiliului administraţiei. reînfiinţare etc) Societăţile care emit obligaţiuni se pot asigura împotriva modificărilor ratelor dobânzilor în economie scad. în cazul falimentului societăţii emitente. Oferta publică de vânzare de obligaţiuni reprezintă oferta făcută de o persoană de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora. restituire. preţul de emisiune. 10 .Faza pregătirii ofertei publice În primul rând este stabilit necesarul de capital şi sunt analizate comparativ avantajele şi dezavantajele oferite de diversele variante posibil de utilizat pentru satisfacerea acestor nevoi de capital. instituirea unui drept de gaj asupra active financiare deţinute de societate. În urma analizării tuturor acestor factori. În cazul în care se optează pentru o emisiune de obligaţiuni vor fi stabilite toate elementele acesteia. Acesta va prefera să răscumpere obligaţiunile emise şi să efectueze o nouă emisiune cu o rată a dobânzii mai mică. alte clauze (răscumpărare. taxe de registru. deţinătorii acestora au prioritate în recuperarea investiţiilor faţă de acţionari. În funcţie de clauzele de asigurare prevăzute în contractul de împrumut. inclusiv toate costurile generate de această operaţiune (costul propriu-zis al derulării ofertei . O caracteristică a obligaţiunilor este aceeaşi că. Tot acum. Garantarea emisiunii de obligaţiuni reprezintă o soluţie pentru micşorarea riscului de a nu fi recuperate sumele împrumutate datorită falimentului emitentului. Numărul de obligaţiuni oferite poate fi modificat numai pe perioada ofertei în anumite condiţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

şi să fie iniţiate după difuzarea unui prospect preliminar. data publicării în Monitorul Oficial al României a închiderii de înmatriculare şi modificările ce s-au adus actului constitutiv . Forma definitivă în care oferta poate fi publicată sau notificată eventualilor investitori este stabilită prin decizia de autorizare emisă de C. aceasta devine obligatorie având conţinutul şi forma în care a fost autorizată. M. V. M. Şi comunicat public în aceleaşi condiţii de ofertă. . suma totală a obligaţiunilor care au fost emise ulterior şi a celor care urmează să fie emise. N. În cazul în care preţul nu va fi determinat. identificarea dacă sunt convertibile dintr-o categorie în alta. Anunţul va cuprinde elemente esenţiale ale tranzacţiei în funcţie de titlurile ce fac obiectul său. M. modul de rambursare. sediul şi durata societăţii. V. o cerere de autorizare însoţită de un anunţ şi de prospectul de ofertă . anunţul de ofertă şi prospectul vor conţine marja de preţ şi criteriile de determinare. M. categoriile de emisiuni emise de societate . V. dobânda lor. Preţul astfel stabilit va fi determinat oricând pe durata ofertei. N. N. 2)Faza desfăşurării ofertei publice Pentru autorizarea unei oferte publice de valori mobiliare. Anunţul de ofertă trebuie lansat în două cotidiene de difuzare naţională. cu următoarele condiţii: să fie autorizate de C. V. capital social şi rezerve . în anumite cazuri reglementate de C.        Sunt permise activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie. care este răspunzător pentru realitatea. M. ori în acţiuni.informaţiile din prospectul de ofertă vor fi certificate şi de către auditorul financiar al emitentului. valoarea nominală a obligaţiunilor. N. în scopul succesului unei viitoare oferte. data la care a fost publicată hotărârea adunării generale extraordinare care a aprobat emiterea de obligaţiuni. Anularea deciziei de autorizare lipsită de efecte tranzacţiile cu valori mobiliare încheiate până la data anulării. inclusiv cu amendamentele stabilite de C. precum şi toate informaţiile relevante cu privire la ofertant şi la obligaţiunile ce urmează a fi oferite public. 11 . Începând cu data publicării anunţului de ofertă. Imediat după emiterea deciziei de autorizare va fi lansat anunţul de ofertă publică. M. N. dând loc la repetiţiunea titlurilor. dacă este cazul . V. Prospectul va trebui să conţină cel puţin următoarele informaţii: denumirea. Cererea de exprimare a intenţiei cu investiţie şi răspunsul nu produc efecte obligatorii pentru părţi . Informaţiile pe care trebuie să le cuprindă prospectul de ofertă vor fi certificate de ofertant. N. sau în baza unei hotărâri judecătoreşti . .Preţul de ofertă poate fi determinat sau determinabil. exactitatea şi complexitatea lor şi. situaţia patrimoniului social după ultimul bilanţ contabil aprobat . obiectul de activitate. ofertantul va înainta C. până în ultima zi a subscripţiilor şi va fi modificat C. în acelaşi timp prospectul trebuie să fie făcut disponibil investiţiilor cel puţin la sediul emitentului şi ale societăţii de investiţii financiare implicate şi comunicat pieţei reglementate respective. poate stabili condiţii limitării sau restricţii ce vor trebui respectate pe parcursul promovării şi derulării ofertei publice de valori mobiliare. V.

spre deosebire de acţiuni.V. în termenul legal. Statul emite. sunt considerate printre cele mai sigure obligaţiunile companiilor de cai ferate sau obligaţiunile financiare (cele emise de Creditul Financiar). circula pe piaţa valorilor mobiliare si au cursul lor. acţiunile sunt titluri de proprietate si nu un termen de valabilitate. altele de gajuri speciale oferite de către societăţile emitente. In Franţa.3). in general îndepărtat. care nu sunt insa negociabile la bursa.  Pentru obligaţiuni se plăteşte anual o dobândă. Acest fapt constituie un avantaj pentru emitent. Daca o oferta publica a fost lansata sub menţinerea înscrierii respectivelor valori mobiliare la cota unei pieţe reglementate. Solicitarea returnării fondurilor plasate va fi trimisa emitentului /ofertantului in maximum 60 de zile de la închiderea ofertei. suma împrumutată. respectiv de la respingerea cererii de înscriere. Obligaţiunile (privite generic )se deosebesc de acţiuni prin mai multe caracteristici :  In timp ce obligaţiunile sunt titluri de credit. 12 .  Obligaţiunile nu dau deţinătorilor lor dreptul sa participe la conducerea societăţilor ce le-au emis.V. Unele întreprinderi societăţi pe acţiuni emit si pun in circulaţie. acţionarii si coproprietarii patrimoniului societăţilor respective  La fel ca si acţiunile. titluri de creanţa care atesta angajatul debitorului de a restitui la un termen. datorita avantajelor conferite de valorile mobiliare in general. Obligaţiunile sunt garantate in moduri diferite.M. bunuri de tezaur. de exemplu. stabilită de la început in vreme ce pentru acţiuni se plăteşte un dividend care variază in funcţie de profitul societăţii pe acţiuni si de modul repartizării sale. obligaţiunile. Faza de raportare a închirierii ofertei În această etapă trebuie prezentate către C. ofertantului sau societăţii de servicii de investiţii financiare. Unele se bucura de garantarea statului sau a unei colectivităţi publice. In timp ce purtătorii obligaţiunilor sunt doar creditorii societăţilor care le-au emis. Spre deosebire de acţiuni al căror curs este sub incidenţă dividendului adus si nivelul dobânzilor. rezultatele ofertei publice precum şi informaţiile privind emitentul şi valorile mobiliare oferite public care vor fi înregistrate în sistemul de existenţă la C. care conferă acest drept tuturor acţiunilor.-M. titluri de credit pe termen scurt la purtător. Obligaţiunile ce sunt cotate pe o piaţa reglementata sunt mult mai atractive decât cele necotate .N. pe lângă acţiuni si obligaţiuni. investitorii pot solicita returnarea fondurilor daca cererea de admitere la cota pieţei reglementate nu a fost reglementata pana la închiderea ofertei sau in cazul in care cotarea este respinsa pentru motive imputabile emitentului. o emisiune de obligaţiuni plasata printr-o oferta publica având şanse mult mai mari de succes decât una realizata dintr-un alt mod. cursul obligaţiunilor este sub influenta nivelului venitului fix adus de obligaţiune si a nivelului ratei dobânzii de piaţa. N. Emitentul trebuie să se asigure că toate valorile mobiliare rămase ne subscrise la data închiderii ofertei publice primare vor fi retrase şi anulate. iar înregistrările acestora în conturi vor fi radiate.

Certificatele de investiţii nu pot reprezenta mai mult de ¼ din capitalul societăţii şi rezultă din fracţionarea de acţiuni. Pentru a limita riscurile creditorilor au fost instituite obligaţiuni cu rate revizuibile anual sau la trei ani . expresie a inovaţiei financiare. Titularii certificatelor de investiţii au dreptul la dividende. în mod excepţional. au proliferat . prime de emisiune. Ele au deci o naţionalitate prin sediul societăţii şi prin valuta în care se emite: sunt valori franceze. S-au instituit obligaţiunile convertibile în acţiuni cu o dobândă superioară faţă de dobânda aferentă obligaţiunilor clasice. Mişcarea de “titrizare ”a economiilor occidentale s-a manifestat în Franţa. titluri de caracter mixt: există obligaţiuni cu venituri variabile şi. Astfel . prin suma de noi emisiuni de titluri realizate în decursul unei perioade date. Statul a modificat esenţial panoplia instrumentelor oferite pe piaţa financiară. Valorile mobiliare au caracter fungibil. Rezultatele înregistrate prin aplicarea acestor reguli nu au fost întotdeauna cele aşteptate. Pentru unele acţiuni.În cazul obligaţiunilor cu rate fixe de dobândă s-a operat o reducere a duratei împrumutului. Rambursarea în serii egale a fost substituită progresiv prin tragere la sorţi. calculată ca raport între titlurile emise şi totalul investiţiilor realizate. s-au instituit certificate de investiţii cu drept la dividende. acţiuni care beneficiază de clauza unei dobânzi fixe. Analişti financiari studiază conturile şi situaţia societăţilor pentru a edifica pentru deţinătorii de capitaluri în căutarea celor mai bune. dar nu şi la dreptul de a participa la gestiunea firmei şi la drept de vot. s-au introdus acţiunile cu dividende prioritare dar fără drept de vot.Fireşte. Faţă de situaţia clasică in care valorile mobiliare se structurau in valori cu venituri fixe (titluri de rentă si obligaţiuni )si valori cu venituri variabile (acţiuni. germane. prin rata de finanţare a investiţiilor pe seama titlurilor emise. engleze. la rambursarea valorii nominale în caz de lichidare a societăţii. Ele sunt menite să permită unor întreprinderi publice şi private să-şi dezvolte fondurile proprii. S-a conturat în ultimele decenii o ştiinţă a plasării valorilor mobiliare . 13 .Ea n-a putut formula decât reguli generale de comportament în gestiunea portofoliilor de titluri. statul poate emite titluri de împrumuturi indexate. omogen. Nu constituie valori mobiliare nici bilete de bancă si nici efecte de comerţ. mai lipsite de risc plasamente. fiind instituite din 1983. părţi de fondator ). prin recurgerea crescândă la titluri ale datoriei publice în detrimentul creditelor bancare. fără să permită controlul societăţilor din exterior. etc. colectivitatea publică garantează un dividend minim . Marea regulă ce nu poate fi ignorată este aceea a divizării riscurilor. Contribuţia pieţei financiare la finanţarea economiei se poate aprecia prin dinamica ponderii acţionarilor şi a deţinătorilor de efecte publice în totalul populaţiei active. Certificatele de investiţii se situează între acţiuni şi obligaţiuni. Un titlu poate oricând lua locul unui alt titlu din cadrul unei emisiuni. ceea ce sporeşte sarcina sa financiară. În structura valorilor mobiliare intră şi valorile străine. dar fără dreptul de a participa la gestionarea întreprinderii. factorii de natura conjuncturală exercită adesea o puternică influenţă asupra cotei titlurilor de rentă emise de stat si obligaţiunilor emise de diferitele societăţii si colectivităţi publice. Au fost create asociaţii de apărare a deţinătorilor de titluri. În condiţii de inflaţie.

BIBLIOGRAFIE  „Notiuni fundamentale de macroeconomie”. Suceava. Stefan Sonea. Cluj-Napoca: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. 1998  „Dictionar de macroeconomie”. Universitatii Suceava. Ed. Maria Viorica Grigoruta. 1995 14 . Angelica Bacescu si Marius Bacescu. Ed ALL. Bucuresti. 1993  „Economie generala: Macroeconomie”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->