Sunteți pe pagina 1din 237

LUCRARE DE DISER TA TIE

Ing. BOLBOACA SABINAUNIVERSITATEA TEHNICA

DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCTII SECTIA: RSHC

LUCRARE DE DISERTATIE

REABILITARE HIGROTERMICA

A UNUI BLOC DE LOCUINTE S+P+6E

INDRUMATOR STIINTIFIC. Prof. dr. ing. MOGA lOAN

INTOCMIT:

Ing. Bolboaca Sabina

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA .

BORDEROU DE PlESE SCRISE

~ .. -.;.

1. Fila de titlu

2. Borderou de piese scrise

3. Borderou de piese desenate

4. Memoriu de rezistenta

5. Cladirea reala:

5.1 Determinarea caracteristicilor geometrice ale anvelopei

5.2 Determinarea coeficientului global normat de izolare termica GN

5.3 Calculul performantelor term ice ale elementelor anvelopei cladirii reale

5.3.1.Calculul performantelor termice ale peretilor 5.3.2.Calculul performantelor termice ale placii peste subsol 5.3.3.Calculul performantelor termice ale planseului teras a 5.3.4.Calculul performantelor termice ale tamplariei

5.4 Determinarea coeficientului global de izolare termica G pentru cladirea reala

5.5 Determinarea rezistentei termice medii a anvelopei cladirii reale

5.6 Determinarea necesarului anual de caldura pentru incalzire pe baza coeficientului global de izolare termica "G" pentru cladirea reala

5.7 Necesarul anual de caldura in conditii comparabile pentru cladirea reala

5.8 Necesarul anual de caldura, pentru incalzire, normat pentru cladirea reala

5.9 Necesarul anual de caldura raportat la metru patrat de arie utila pentru cladirea reala

5.10. Necesatul anual de combustibil si emisie anuala de bioxid de carbon pentru cladirea reala

6. Cladirea de referinta:

6.1 Determinarea coeficientului de izolare termica "G" pentrn cladirea de referinta

6.2 Determinarea rezistentei termice medii a anvelopei cladirii de referinta

6.3 Deretminarea necesarului annal de caldura pe baza

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DlSERTATlE

lng. BOLBOACA SABINA

coeficientnlni global de izolare termica "G" pentru cladirea de referinta

6.4 Necesarul anual de caldura reportat la metru patrat arie utila pentru cladirea de referinta

6.5 Necesarul anual de combustibili si emisie anuala de bioxid de carbon pentru cladirea de referinta

6.6 Diagnoza energetica a cIadirii

7. Cladirea reabilitata in varianta I:

7.ICalculul performantelor termice ale elementelor anvelopei cladirii reabilitate in VI

7.2Determinarea coeficientului global de izolare termica G pentru cladirea reabilitata in VI

7.3 Determinarea rezistentei termice medii a anvelopei

cladirii reabilitate in VI

7.4 Determinarea necesarului anual de caldura pentru incazire pe baza coeficientului global de izolare termica "G" pentru cladirea reabilitata in VI

7.5Necesarul anual de caldura in conditii comparabile pentru cladirea reabilitata in VI

7.6 Necesarul anual de caldura, pentru incalzire, normat pentru cIadirea reabilitata in VI

7.7 NecesaruI anual de caldura raportat la metru patrat de arie utila pentru cIadirea reabilitata in VI

7.8 NecesatuI annal de combustibil si emisie anuala de bioxid de carbon pentru cIadirea reabilitata in VI

8. Cladirea reabilitata in varianta 2:

8.1 Calculul performantelor termice ale elementelor anvelopei cladirii reabilitate in V2

8.2 Determinarea coeficientului global de izolare termica G pentru cladirea reabilitata in V2

8.3 Determinarea rezistentei termice medii a anvelopei cladirii reabilitate in V2

8.4 Determinarea necesarului anual de caldura pentru incazire pe baza coeficientului global de izolare

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

termica "G" pentru cladirea reabilitata in V2

8.5 Necesarul anual de caldura in conditii comparabile pentru cladirea reabilitata in V2

8.6 Necesarul anual de caldura, pentru incalzire, normat pentru cladirea reabilitata in V2

8.7 Necesarul annal de caldura raportat la metru patrat de arie utila pentru cladirea reabilitata in V2

8.8 Necesatul anual de combustibil si emisie anuala de bioxid de carbon pentru c1adirea reabilitata in V2

9. Concluzii 10.Bibliografie

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

BORDEROU DE PlESE DESENATE

a. Plan parter nereabilitat

b. Plan etaj curent nerabilitat

c. Sectiune transversala nereabilitata

d. Plan parter reabilitat

e. Plan etaj curent reabilitat

f. Sectiune transversala reabilitata

g. Detalii

Intocmit:

Ing. Bolboaca Sabina

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

MEMORIU DE REZISTENTA

Incadrarea constructiei in grupe si categorii conform Normativelor in vigoare:

Conform Normativului P 100 - 92 si a anexei G pentru proiectarea anti seismic a a constructiilor, cladirea proiectata este amplasata in zona seismica de ca1cul F (Tc=0,7sec si k, = 0,08). Categoria de importanta a constructiei este "C" (Constructie de importanta normal a, conform H.G. m·.261, O.G. nr.2 /1994). Ea se incadreaza in clasa a III-a de importanta. Conform aceluiasi normativ, din punct de vedere al structurii de rezistenta, cladirea proiectata este de tip cadre.

Conform Normativului de Siguranta la Foe a Constructiilor P 118-99, constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la foe,

Structura de rezistenta a cladirii este 0 structura compusa din: fundatii, stalpi si grinzi din beton armat, pereti din zidarie , plansee de beton armat cu grosimea de 14 em,

Lucrarea de disertatie contine calcul prin care este demon strata necesitatea de reabilitare termica a unui bloc de locuinte S+P+6E si solutia de realizare a reabilitarii termice.

S-au determinat caracteristicile geometrice ale cladirii: perimetrul cladirii, volumul cladirii si tipurile de pereti.

Aceste caracteristici sunt necesare pentru determinarea anvelopei cladirii, respectiv suprafata vitrata si suprafata peretilor ce constituie anvelopa cladirii.

Etapa a doua contine calculul pentru detenninarea rezistentelor termice specifice pentru planseu peste subsol, pereti exteriori, planseu teras a si suprafete vitrate.

Determinarea rezistentelor termice corectate s-a realizat tinand cont de lungimile puntilor termice si de coeficientii liniari de transfer termic (coeficienti ce se extrag din tabele atlate in C 1 07/3 - 2005).

Dupa detenninarea rezistentelor termice specifice si corectate se calculeaza coeficientul global de izolare termica efectiva, coeficient ce se compara cu coeficientul termic normat.

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

In urma aeestui cal cuI s-a demonstat ca este neeesara 0 reabilitare termiea a cladirii. S-au Iuat in considerare 2 variante de reabilitare:

-Varianta 1 de reabilitare- consta in plaearea peretilor exteriori eu 12 em de polistiren, dispunerea pe placa de peste subsol a unui strat de polistiren de 10 em si peste planseul terasa a unui strat de polistiren de 15 em.

- V arianta 2 de reabilitare- eonsta in placarea peretilor exteriori eu 15 em de polistiren, dispunerea pe plaea de peste subsol a unui strat de polistiren de 15 em si peste planseul terasa a unui strat de polistiren de 20 em.

Calculul coefieientului global de izolare termica s-a reealeulat eu noile date si sa constatat ea solutiile propuse indeplinesc eerintele normate de standardul in vigoare.

lntocmit: lng. Bolboaca Sabina

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

lng. BOLBOACA SABINA

5 .. CLADIREA REALA

5.1 DETERMINAREA CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE ANVELOPEI CLADIRII

5.1.1 Identificarea elementelor anvelopei cladirii pe orizontala -vezi figura 1

5.1.2 Identificarea elementelor anvelopei cladirii pe verticala -vezi figura 2

5.1.3 Determinarea perimetrului interior al cladirii

PI = 5.40m P2 = 5.025m P3 =6.00m P4 =5.925m P5 =4.50m P6=5.14m P7=5.04m

5.1.4 Calculul perimetrului interior al caladirii

PI2 =PI+P2 =5.40+5.025=10.43m

P20 = PI+P2+4P3+4P4+2P5+2P6+2P7 =5.40+5.025+4x6.00+4x5.925+2x4.50+2x5.14+2x5.04 =87.49m

5.1.5 Determinarea ariei anvelopei verticale

A20anv,vert = 87.49x20.79+(5.40+5.025)x(20.79-2.86)= 2005.73 m2 Al2anv,vert = 10.43x2.86 = 29.81 m2

Aanv,vert = 2035,54 m2

A20V = 2005,73xO.24 = 478.97 m2 AI2v = 29. 82x0.29=8.50 mp

Av =487.47 m2 A200 = 2005.73-478.97 =1526.76 m2 AI20 = 29.82-8.50 = 21.31 m2

Ao = 1548.07 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

!5JO ~ztI,

! - -! - _. - - - .a:;:===::C::C::::C::E3lF3====::Eai

~--~~~~.--- -1--'4ID !

!

ril32

I

.- ---_.-fil-_._.-

!

---{QI

! 20° !

---.-.~- - - -- l._.--.J

! I I

I I

@

r=I

I

M.ll

I fJ9:t::.=::::.::c::e~ . - - - - + - . - - -+-. - - - -l~s::c::e::::::r::::JF.t-' - ---00

I @) I
I 4,50 I
dJ dJ 5.1Q

PLAN PARTER -Identificarea elementelor anvelopei cladirii pe orizontala Fig.l

21 00

T + . T_
\J'
1 I
I E6 I
I +18.00 I
· _
I I
I E5 I
I +15.00 I
_
! I
I E4 I
I +12.00 I
· _
I ~ I
I E3 I
I +9.00 I
· _
I I
I E2 I
I +6.00 I
\J'
-
I I
I El I
I +3.00 I
· _
I I
I P I
I +0.00 .~ I
· _
I ;; I
I Subsol tehnic I
I
I J J 'G; J
I ".' .•. I ... ~ ._.
1,·CO!7.~ _ : ~ I~ ·Cfl ~+:i_ '" :-. Identificarea elementelor anvelopei c1adirii pe verticala Fig. 2

o ru II Q_

S.

lf) (]\ II Q_

S.

I->< LL.J

I-:z:

" ,r

'1 Q~

"" 'Iv

'ltr gr _Q

I

_Q

OJ C :::s

-> u OJ

(/)

I-:z::

9gl

' ......... HC:~~~~~·~;r~J ;;~®~;...,~~'-~

i I:I====--~_lr-----~

I =

1=1<.

I IL------~--_=_~.

I g l _J

I L e

I 55

I ,-==-_--ffi~gl ~

I r--

I

o I

I I OJ I ~ I OJ I (J I

> ~e

I I ~ rT

_Q I i

I I

I->< LL.J

I o

09 I :>lj_

r-:j_

I

o 0>

I

e

I

= Ln

-

L

-

J

1

-

~ _j r--

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.1.6 Arie planseu peste subsol

A12pl,SUb = 5.40x5.025 =27.13 m2

A20pl,SUb = 5.40x5.025+16.50x22.05+2x5.025x5.425=445.47 m2

A pl.sub = 472.60 m2

5.1. 7 Arie planseu terasa

A20pl,terasa =472.60 m2

Apl,terasa = 472.60 m2

Aanv,oriz = Apl,sub + Apl,ter = 2x472.60 =945.20 m2

Aanv = Aanv,vert + Aanv,oriz =2035,54+945.20 =2980.74 m2

5.1.8 Volumul interior al anvelopei

Vanv = A pl,ter X Hanv =472.60x20.79= 9827.35 m3

5.2 DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL NORMAT DE IZOLARE TERMICA GN

Aallv = 2980.74 = 0.30 ~ G =0.52 (conform Anexa II, C10711 )

Vallv 9827.35 n

7 nivele

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.3 CALCULUL PERFORMANTELOR TERMICE ALE ELEMENTELOR ANVELOPEI CLADIRII REALE

5.3.1 CALCULUL PERFORMANTELOR TERMICE ALE PERETILOR

PANOULI

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a) Identificarea zonelor caracteristice

l-zona campului current; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiandrugului; 4-zona placii.

b) Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

Al=5.99 m2 A2=O.50 m2 A2'=O.93 m2 A3=1.76 m2 A4=O.76 m2

A=9.94m

Verificare:

AT-16.20 m2 Ay=6.26m2

Ao AT-Ay=9.94 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

ext.

int.

,35

f:

40

l)mortar var-ciment Al=O.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=0.93(w\mk)

R, ::::_!_+ d, + d2 + d3 +_1 =_!+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +_!_ =1.25Xm2k)

ai ~ ~ ~ a, 8 0.87 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®
A3A2 Al
ext. int.
..; 3 11'1 32.5

40

l)beton annat A,j=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A,2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A,3=O.93 (w\mk)

R2 =_!_+~+ d2 + d3 +_!_=.!.+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +_!_=0.47«m2k)

oi ~ ~ ~ ae 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2'

®

ext.

int.

40

l)beton annat A.t=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A.2=O.34(w\mk)

L

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 3

@)

ext.

int.

311 17 I 20 40

l)beton annat Al=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de /ocuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 4

ext.

int.

-+-------,4....::......0 __ 1_

l)beton armat A}=1.74(w\mk)

R4 =_1 +~+_l =.!+ 0.4 +_1 = 0.397Cm2k)

ai ~ ae 8 1. 7 4 24 w

d) Calculul rezistentei medii maxime corectate

r _ Al +A2 +A'2+A3 +~ 9.94 =0.8um2k)

~ax - A L1 A' A A = 5.99 0.5 0.93 1.76 0.76 ""\ w

_I +_'"'2 +-++_3 +____! __ + __ + __ + __ + __

R[ R2 R2 R3 R4 1.251 0.476 0.574 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii minime corectate

I

)

40

A:;m A." * (A. +.{ + A3 + .1,)+;1,,,, *(Ao - A2 - .4'2-£'1, - .1,) A

1.74*(0.5+0.93+ 1.76+0.76)+0.87*(9.94-0.5-0.93-1.76-0.76)

--~-----------'------=---------____:_ = 1.22

9.94

A ~1Il = A bet * (A 2 + A ~ + A 3 + A 4 ) + A zjd * (A I ) A

_ 1.74 * (0.5 + 0.93 + 1.76 + 0.76)+ 0.34 * (5.95) 9.94

= 0.89

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

r

~ >< LLJ

~ ,f
~ Og
_Q 'ftrf 9£ ~v
I ~
_Q :z::
OJ
C ~ ~1
::.:5
-P
U
OJ
(/) ~
><
LLJ uik-
! (M) ~"
r
I
I
I
I
I
I
I
..... I .....
..c I ..c
I
I
d I
~e =
I <.0
e -e-
d
I
OJ I
s, I
OJ
C3 I
OJ I
> I
O~
t~1 9£ O~l
I
I
I
I l<-
e U"?
N
I<' LUCRARE DE DISER TA TIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Aom = Abet * A4 + AZid * [0.40 x(3 - 0.5 )]+ Alene x(Ao - A4 -1m 2 )

3 A

1.74xO.76 + 0.34x1 + 0.93x(9.94 - 0.76 -1m2) 9.94

= 0.93

[ . L..~

f) Calculul rezistentei medii corectate

R' = R~ax +R~in = 0.86+0.61 =0.7{m2k]

2 2 w

, m']:

R nee =3.00(-)

W

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

, , j m2k]

I1R =P-; -~in =3.00-0.61=2.31-;-

d, =!1R * ~ =2.39*0.044=0.11 Concluzie: aleg VI 12cm polistiren

V 2 15cm polistiren

PANOUL2

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a)Identificarea zonelor caracteristice l-zona campului curent;

2-zona stalpisorilor;

3-zona buiandrugului;

4-zona placii.

b )Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

A1=11.5 m2 A2=1.22 m2 A3=1.66 m2 A4=0.70 m2

A=15.08 m

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Verificare:

A'115.0S m2 Ay=O m2

Ao AT-Ay=15.0S m2

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

ext.

int.

-+)1 35 n
;.<~~
I 40 l)mortar var-ciment Iq=O.S7(w\mk) 2)zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk)

RI =_!_+ dl + d2 + d3 +_1 =.!.+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +__!__=1.25Xm2k)

(Xi ~ ~ ~ « S 0.S7 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®

3 11'1 32.5

40

l)beton annat ;q=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A.2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A.3=0.93 (w\mk)

R2 =_!_+ d] + d2 + d3 +_1 =_!,+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +_!_=0.47a:m2k)

oi ~ ~ ~ a, 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA '

• Sectiunea 3

ext.

int.

20

I r

-I 40

l)beton annat /q=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISER TA TIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 4

ext.

int.

40

l)beton armat A,j=1.74(w\mk)

1 dIll 0.4 1 m2 k

R4 =-+-+-=-+-+-=0.397(-)

cd ~ «. 8 1.74 24 w

d) Calculul rezistentei medii maxime corectate

15.08 m2k

11.5 1.22 1.66 0.70 =0.96~---;-) --+--+--+--

1.251 0.476 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii minime corectate

,35

40

~m = ~et *(A2 +A3 +A4) + Atenc *(Ao -A2 -A3 -A4) A

= 1.74*(1.22+ 1.66+0.70)+0.87*(15.08-1.22-1.66-0.70) =1.08 15.08

A ~1II = A bet * (A 2 + A 3 + A 4 ) + A zid * (A I ) A

_ 1.74 * (1.22 + 1.66 + 0.70)+ 0.34 * (11 .50) 15 .08

= 0.67

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

A~m = Abet * A4 + Atene x{Ao - A4) A

1.74xO.70 + 0.93x(l5 .08 - 0.70) 15.08

= 0.97

1) Calculul rezistentei medii corectate

, , { 2 )

R' = Rmax + Rmin = 0.969+ 0.74 = 0.7 m k

2 2 w

, m']:

R nee =3.00(-) W

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

, , {m2k]

I1R =~ec-R.nin =3.00-0.74=2.2 -;-

d, = 6R * At = 2.26* 0.044 = 0.10 Concluzie: aleg VI 12cm polistiren

V2 15cm polistiren

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

f-:z:

o (\J

II o, _c

~ t,.
'1 O£ ~
t,. " '"
_Q ~tr 9£ '1
I ~
_Q :z:
Q)
C ~,
:::s
-L>
,
U
Q)
(/) ~
><
LL.J T ~. IN)
l"-
i
,
,
,
,
... I _.A.
_c , _c
,
~e e
U"')
U"')
-
0
I
0
OJ
s,
GJ
(3 O~ O~l
OJ
> 1'[, 9£ ~ gll Ol
I
,
I
I 0
co
I
I
I U"')
~
r U"') ®
N
i r-r:I LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

PANOUL3

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a) Identificarea zonelor caracteristice

l-zona campului current; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiandrugului; 4-zona placii.

b) Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

A1=11.95 m2 A2=O.50 m2 A2'=O.93 m2 A3=1.98 m2 A4=O.84 m2

A=16.20 m

Verificare:

Ar18.00m2 Av=1.80 m2

Ao Ar-Ay=16.20 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

ext.

int

1,31 ,35 n
I
r~:,
L _J_ 40
I l)mortar var-ciment Al=O.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93 (w\mk)

u, =_!_+ d1 + d2 + d3 +_1 =_!_+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +J_=1.2SXm2k)

ai ~ ~ ~ a, 8 0.87 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

L UCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®
A3A2 Al
L_~;
ext. int. 4f~ 32.5

-l 40

t .. ;

l)beton armat /q=1.74(w\mk)

2) zidarie din BeA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93 (w\mk)

~ :;;:_!_+5_+ d2 + d3 +_1 :;;:!+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +_!_:;;:0.476::m2k)

oi ~ A:z ~ ae 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2'

®

ext.

int.

-P1 __ 3_:_2.5~

40

l)beton annat 1\,J=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A,2=0.34(w\mk)

R'2 =__!_+ d] + d2 +_1 =.!+ 0.325 + 0.075 +_!_=0.57~m2k)

(Xi ~ ~ a, 8 1.74 0.34 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 3

["

ext.

int.

r~ L

41 171 20 40

l)beton annat A.J= 1. 74 (w\mk)

2) zidarie din BCA A.2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93 (w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 4

ext.

int.

40

l)beton annat AJ=1.74(w\mk)

R4 =_!_+~+_l =_!_+ 0.4 +_1 =0.397Cm2k)

ai ~ a, 8 1.74 24 w

d) CalculuI rezistentei medii maxime corectate

, Al +A2 +A2+AJ +A4 16.20 m2k

~ax = Al ~ A2 A3 A4 = 11.95 0.5 0.93 1.98 0.84 = 0.97(-;-)

-+-+--+- --+--+--+--+--

RI R2 R~ R3 R4 1.251 0.476 0.574 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) CalculuI rezistentei medii minime corectate

I

I

35

40

A;'"' A.et * (A, +~ +A, +,4,,)+-\ .. , *(4, -A2 -A',-A, -,4,,) A

= 1.74*(0.50+0.93+ 1.98+0.84)+0.87*(16.20-0.5-0.93-1.98-0.84) =1.10 16.20

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

A ~II = A bel * (A 2 + A ~ + A 3 + A 4 ) + A zid * (A I ) A

_ 1.74 * (0.5 + 0.93 + 1.98 + 0.84)+ 0.34 * (11 .95) 16 .20

= 0.71

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

A~m = Abet * A4 + AZid * [0.40x(3 - 0.5)]+ Atenex{Ao - A4 -1m2) A

_ 1.74xO.84 + 0.34x1 + 0.93x(16.20 - 0.84 -1m2) 16.20

= 0.94

1) Calculul rezistentei medii corectate

" { 2 J

R' = Rmax. + Rmin = 0.97 + 0.71 = 0.8 m k

2 2 w

, m2k

R /lee = 3.00(--) w

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

" j m2kJ

!J.R =Rnec-~in =3.00-0.71=2.21--:;-

d, = !J.R * AI = 2.29 * 0.044 = 0.101 Concluzie: aleg V. 12cm polistiren

V2 15cm polistiren

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E("N,

lJl (J\

II Q_

s:

~ >< lLJ

lr V V

_Q ~W 9£ ~

I _Q

,~ 9Bl

~ r--

\JI H !========IIr-- - -

U QJ (/)

L(";I e L(";I
C"-./ C"-./
I
I =
I ....,
l

tr! 9£ Og~ g6
! =
0>
I gg gtl
I
I
I
~e L(";I 0
o r-:
0>
I
o I
I
QJ I
s, I
QJ =
I ....,
....,
I =
QJ 0>
I
I
I
I
tfi 9£ Og~ g6
! Og = Ogl
! ....,
-
..... ...
...0 i _c
I
I
I
I
I 1.0
<0
I u1
~ . (N)
r-- ~ >

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

PANOUL4

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a)Identificarea zonelor caracteristice

l-zona campului curent; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiancirugului; 4-zona placii.

b )Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

Aj=6.33 m2

2 A2=I.22 m

A3=1.98 m2 A4=O.83 m2

A=10.36 m

Verificare:

Ar=17.78 m2 Ay=7.42 m2 Ao-AT-Ay=10.36 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

1,31 35 0
I II
40 I
l~ L

l)mortar var-ciment A,j=0.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A,2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A,3=0.93 (w\mk)

R] =_!_+ d1 + d2 + d3 +_1 =.!.+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +_1 =1.25Xm2k)

ai ~ ~ A:, ae 8 0.87 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

L

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®

4M 32,5 40

l)beton annat Al = 1. 74 (w\mk)

2) zidarie din BeA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=0.93(w\mk)

R2 =.2_+5.+ d2 + d3 +_!_=.!+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +_!_=0.47a::m2k)

oi ~ ~ ~ ae 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 3

ext.

int.

20

40

l)beton annat A1=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93 (w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA .

• Sectiunea 4

ext.

int.

40

l)beton annat AJ=1.74(w\mk)

R4 ::::_1 +5_+_1 =!+ 0.4 +_1 =0.397Cm2k)

ai ~ a, 8 1.74 24 w

d) Calculul rezistentei medii maxime corectate

, AI +A2 +A3 +~ 10.36 m2k

~ax = A L1 A L1 = 6.33 1.22 1.98 0.83 =0.8:(-;-)

_1 +_,("2 +_3 +_-'"'"4 __ + __ + __ + __

R] R2 R3 R4 1.251 0.476 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii minime corectate

35

I

40

~m:::: -\et *(A2 + A3 + A4)+Arenc *(Ao - A2 - A3 - ~) A

:::: 1.74*(1.22+ 1.98+0.83)+0.87*(10.36-1.22-1.98-0.83) ::::1.21 10.36

/L ~m = /L bel * (A 2 + A 3 + A 4 ) + /L zid * (A 1 ) A

_ 1.74 * (1.22 + 1.98 + 0.83)+ 0.34 * (6.33) 10.36

= 0.88

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Aom = Abet * A4 + Alene x(Ao - A4)

3 A

1.74xO.83 + 0.93x(10.36 - 0.83) 10.36

= 0.99

1) Calculul rezistentei medii corectate

" { 2 J

R' = Rmax + Rmin = 0.85+0.61 = 0.7 m k

2 2 w

, m2k

R nee = 3.00(-)

w

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

" j m2kJ

L1 R = ~ee -l\nin = 3.00- 0.61 = 2.3 \ --:;-

dr =!1R *Ar =2.39*0.044=0.11 Concluzie: aleg VI 12cm polistiren

V 2 15cm polistiren

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

~ ~
>J Og >J
~ L. ~
_Q "lirr 9£ 'I
I f--
_Q :z::
cu
C ~,
:::s
-I--'
u
cu
C/) f--
><
lLJ
0 o ru II Q_ _c

f-:z::

o o,

II Q_ _c

f->< lLJ

i L.{"') (0
C"-.!
I
I 0
I 00
I
I
I
...... 1 ......
...0 I ...0
I
d I
I
I I
d I~e L.{"') G
C"-.!
C"-.!
cu I
s, I
Cl.J I
"0
OJ Og Og
> ,I
H 9£ ~ glG Ol
I
I
I
I 0
00
I
I
I L.{"') e
C"-.!
I LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

PANOUL5

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a)Identificarea zonelor caracteristice

l-zona campului curent; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiandrugului; 4-zona placii.

b )Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

A1=6.40 m2

2 A2=1.44 m

A3=1.43 m2 A4=O.63 m2

A=9.90 m

Verificare:

AT=13.50 m2 Av=3.60 m2 Ao=AT-AV=9.90 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

lng. BOLBOACA SABINA

c) CaIculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

ext. int.

I I
I I
I I
I I
I I
I I
L_ j___ _ ____L _ _ 1,)1 ,35 ~
II II
40 I
I 1 )mortar var-ciment AJ=0.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A.3=0.93 (w\mk)

R] =_!_+ d] + d2 + d3 +_1 =..!..+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +_1 =1.25Xm2k)

ai ~ ~ A:, a, 8 0.87 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®

4t-f 32.5 40

l)beton annat A,J=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A,2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A,3=0.93(w\mk)

R2 =_!_+ d1 + d2 + d3 +_!_=~+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +_!_=0.47«m2k)

ai A, ~ A:, ae 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 3

ext.

int.

lti 17

20

40

l)beton annat A)=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA .

• Sectiunea 4

Al

ext.

int.

40

l)beton annat A,1=1.74(w\mk)

R4 =_1 +~+_1 =!+ 0.4 +_1 =0.397(m2k)

ai A, a. 8 1.74 24 w

d) CalculuI rezistentei medii maxime corectate

1)' = A +~ +A3 +A4 9.90 (J'm2k

"''max A] ~ A3 A4 - 6.40 1.44 1.43 0.63 =0.8,,-\---;-)

-+-+-+- --+--+--+--

R] R2 R3 R4 1.251 0.476 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISER TA TIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii minime corectate

ext.

int.

35

40

~m = -%et *(~ +A3 +A4)+/4eflc *(Ao -A2 -A3 -A4) A

= 1.74*(1.44+ 1.43+0.63)+0.87*(9.90-1.44-1.43-0.63) =1.18 9.90

A ~m = A bel * (A 2 + A 3 + A 4 ) + A zid * (A I ) A

_1.74 *(1.44 +1.43 +0.63)+0.34 *(6.40) 9.90

= 0.83

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

10m _ Abel * A4 + ilene x(Ao - A4) /l..3 -

A

1.74xO.63 + 0.93x(9.90 - 0.63)

9.90

= 0.98

f) Calculul rezistentei medii corectate

R' = R~ax + R~in = 0.86+0.64 ;:;:; 0.71 m2 kJ

2 2 "\ w

, m2k

R nee =3.00(-)

W

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

, , {m2kJ

I1R =s.: -~in =3.00-0.64=2.3 ---:;-

d, =!1R * A, = 2.36 * 0.044 = 0.10 Concluzie: aleg VI 12cm polistiren

V2 15cm polistiren

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

Ln (J',

II CL _c

C) 0J II Q_

s:

~ ~

>< :z:

LL.J

" "
" Og "
" " '"
52 "tr 9£ "
I t----=
52 :z:
GJ
C 98Z ~ ~I
=s
-r>
u
GJ
(./) t----=
><
LLJ I .... _e_ uil<"
c::- ~F
I
I LC")
I <.D
I
I
.... ! ~
...ci I ...ci
I 0
I LC")
-
I
d 109 pgZ
I trl 9£ Ogl 96
d
I 0
GJ I <0
...q-
L I
GJ ~e 0 e
en
(5
GJ I
> I
I
I 0
I <0
I
!
i es 0 pgZ
l 00
t~ 9£ £ l Ol
LC")
~
i ~ e LC")
C'-..I N
i 1'0 1'0 LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

PANOUL6

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a) Identificarea zonelor caracteristice

I-zona campului current; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiandrugului; 4-zona placii.

b) Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

A]=5.24 m2 A2=O.6I m2 A/=O.93 m2 A3=I.66 m2 A4=O.72 m2

A=9.16 m

Verificare:

Ar=I5.42 m2 Ay=6.26 m2 Ao=AT-Ay=9.16 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

ext.

int.

:,31 35 Q
Ii
40 t-
1 )mortar var-ciment Ar=0.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A,2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=0.93 (w\mk)

RI =_!_+ dl + d2 + d3 +_1 =~+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +_1 =1.25Xm2k)

ai ~ ~ A:, ae 8 0.87 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®

~ 1-1 32.5

40 f-

l)beton annat A]=1.74(w\mlc)

2) zidarie din BCA A2=0.34(w\mlc) 3)mortar de ciment A.3=0.93 (w\mk)

R2 =2.+ d1 + d2 + d3 +_!_=.!.+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +_!_=0.47<\m2k)

ai ~ ~ ~ ae 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2'

®

ext.

int.

40

l)beton annat AJ=1.74(w\mk)

2) zidarie din BeA A2=0.34(w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 3

ext.

int.

311 17 "II 20 40

l)beton annat Al=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A.2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk)

Rs =l + ~ + ~ + ~ +_!__ =~ + 0.2 + 0.1 7 + 0.03 +_!_ =0.81 ~ni k)

a ~ ~ As ae 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 4

ext

int.

40

1)beton annat AJ=1.74(w\mk)

R4 =_1 +~+_1 =!+ 0.4 +_1 =0.397(m2k)

ai ~ a e 8 1. 7 4 24 w

d) Calculul rezistentei medii maxime corectate

~ax

Al +A2 + AI 2 +A3 +A4 Al ~ AI2 A3 A4 -+-+-, -+-

R, R2 R2 R3 R4

9.16 =0.837(m2k)

5.24 0.61 0.93 1.66 0.72 w

--+---+---+---+---

1.251 0.476 0.574 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii mini me corectate

ext.

int.

,35

40

~m = ;\et *(~ +A; +A3 +A.t)+~enc *(Ao -A2 -AI2-A) -A4)

A 1.74*(0.61+0.93+1.66+0.72)+0.87*(9.16-0.61-0.93-1.66-0.72) =1.24 9.16

/L am = /L bet * (A 2 + A ~ + A 3 + A 4 ) + /L zid * (A I )

2 A

_ 1.74 * (0.61 + 0.93 + 1.66 + 0.72)+ 0.34 * (5.24) 9.16

= 0.939

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

A~m = Abet * A4 + AZid * [0.40x(3 - 0.5 )]+ Alene x(Ao - A4 -1m2) A

1.74xO.72 + 0.34x1 + 0.93x(9.16 - 0.72 -1m2) 9.16

= 0.929

f) Calculul rezistentei medii corectate

R' = R~ax+R~in = 0.837+0.588=0.711 m2kJ

2 2 \ w

. m']:

R nee =3.00(-) W

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

, , f m2kJ

i1R =s.: -~in =3.00-0.588=2.41\-;-

d, = i1R * At = 2.412 *0.044 = 0.106 Concluzie: aleg VI 12cm polistiren

V2 15cm polistiren

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

;.,_,.,

L

~ -I'
~ Og
~ ~ ~
_Q "vr 9£ '1
I ~
52 :z::
OJ
C ~ ~I
::::5
-t->
U
OJ
(/) ~
><
LW T l<-
I
I
I
I
I
I
I
...... I
..ci I _c:::i
I
I
d ~e o
I Ln
d ~
OJ
s,
OJ
0
OJ
>
109 Ogl
t1 9£
!
i (~ _,
0'>
-:; LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

PANOUL7

A) CALCULUL PERETELUI NEREABILITAT

a)Identificarea zonelor caracteristice

I-zona campului curent; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiandrugului; 4-zona placii.

b )Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

Ar=12.12 m2

2 A2=O.54m

A3=1.75 m2 A4=O.7I m2

A=15.12 m

Verificare:

Ay-15.12 m2 Av=O.OO m2

2 Ao=AT-Av=15.12 m

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

CD

35

40

l)mortar var-ciment AI=0.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=0.93(w\mk)

RI =_!_+ d1 + d2 + d3 +_1 =.!.+ 0.02 + 0.35 + 0.03 +_1 =1.25Xm2k)

ai ~ ~ ~ ae 8 0.87 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®

4f!~j~_::::;32~.5~1- +._---L4u_Q ~-+-

l)beton annat Al=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93 (w\mk)

R2 =_!_+ dl + d2 + d3 +_1 =_!_+ 0.325 + 0.045 + 0.03 +__!__=0.47a::m2k)

oi ~ A:z ~ a, 8 1.74 0.34 0.93 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 3

ext.

int.

3 I I 17 1 20

II

1-

40

l)beton armat /q=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A.2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A.3=O.93(w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 4

Al

ext.

int.

40

l)beton annat Al=1.74(w\mk)

R4 =_1 + dj +_1 =!+ 0.4 +_1 =0.397(m2k)

ai ~ ae 8 1.74 24 w

d) Calculul rezistentei medii maxime corectate

r/ = Al +A2 +A3 +~ 15.12 m2k

"'max A ~ A ~ = 1212 0.54 1.75 0.71 =1.02(-;-)

_, +_+_3 +_ __+ __ + __ + __

Rj R2 R3 R4 1.251 0.476 0.814 0.397

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii minime corectate

ext.

int.

35

40

~m = ~et *(A2 +A3 +A4)+~enc *(Ao -A2 -A3 -~) A

= 1.74*(0.54+ 1.75+0.71)+0.87*(15.12-0.54-1.75-0.71) =1.04 15.12

/L ~m = A. bet * (A 2 + A 3 + A 4 ) + A zid * (A 1 ) A

_ 1.74 * (0.54 + 1.75 + 0.71)+ 0.34 * (12.12) 15 .12

= 0.62

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

'lorn _ Abet * A4 + Alene x{Ao - A4)

/1,,3 -

A

1.74xO.71 + 0.93x(15.12 - 0.71) 15.12

= 0.97

f) Calculul rezistentei medii corectate

R' = R~ax +R~in = 0.78+1.02 =0.90(m2k)

2 2 w

, m2k

R nee =3.00(-) W

R' «R'nec

Concluzie: peretele necesita sa fie reabilitat

" j m2kJ

AR = »: -~in =3.00-0.78=2.2", ~

d, = l!,.R * ..1,/ = 2.22 * 0.044 = 0.10 Concluzie: aleg VI 12cm polistiren

V 2 15cm polistiren

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.3.2 CALCULUL PERFORMANTELOR TERMICE ALE PLACII PESTE SUBSOL

1. Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale R

CD p::=cl :::r:::::r::c::~~::r:::r:::I::J:1 0

CD

P d

Id

1 d'

ar osea a ca a, PJanseu terasa -c a tre rea a
Nr.crt. Denumire material Pj dj Aj
(Kglm3) (m) (W/mK)
1 Parchet laminat LV 800 0,01 0,23
2 Sapa de egalizare 1800 0,03 0,93
3 Placa b.a. 2500 0,14 1,74
Tencuiala din
4 mortar de ciment 1800 0,015 0,93 R = .!. + L di +_1

6 A, 12

R = .!. + 0.01 + 0.03 + 0.14 + 0.015 + _!_ = 0.42 6 0.23 0.93 1.74 0.93 12

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

lng, BOLBOACA SABINA

l_. __ ~

CD I=L=II ===::Z=C:::~~:::::;:::Z:.1:::s::==z::::I:1 ®

o

P d

I d'

ar osea a rece, p anseu terasa -c a Ire rea a
Pj dj A'
Nr.crt. Denumire material :J
(Kg/nr') (m) (W/mK)
1 Gresie 2400 0,D15 2,03
2 Sapa de egalizare 1800 0,03 0,93
3 Placa b.a. 2500 0,14 1,74
Tencuiala din
4 mortar de ciment 1800 0,015 0,93 [ t .. ;

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Sectiunea 3- cladire reala

Nr.crt. Denumire material Pj d, Aj
J
(Kglm3) (m) (W/mK)
1 Zidarie 1800 0,04 0,80
2 Placa b.a, 2500 0,14 1,74
Tencuiala din
3 mortar de ciment 1800 0,Ql5 0,93 Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Sectiunea 4- c1adire reala

Pj dj A;
Nr.crt. Denumire material j
(Kg/m') (m) (W/mK)
I Diafragma b.a 2500 0,04 1,74
2 Placa b.a. 2500 0,14 1,74
Tencuiala din
3 mortar de ciment 1800 0,015 0,93 Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

2. Determinarea rezistentelor termice R'm

, LA

R ===--

/II L(AI R)

in care:

-R'm rezistenta termica medie

-R rezistenta termica unidirectionala aferenta ariei A

-A aria elementului de constructie

Determinarea rezistentei termice R'm

Element de Suprafata A R AIR
constructie (m'') (m2K/W) CW/K)
pardoseala calda 220,63 0,42 525,31
Planseu peste subsol pardoseala rece 235,04 0,39 602,67
clad ire reala sectiunea 3 11,69 0,40 29,23
sectiunea 4 5,24 0,37 14,16
TOTAL 472,6 0,40 1171,36 Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.3.3 CALCULUL PERFORM:ANTELOR TERM:ICE ALE PLANSEULUI TERASA

CD

l.Determinarea rezistentelor termice specifice unidirectionale R

Planseu terasa -eladire reala

Pj dj Iv
Nr.ert. Denumire material :I
(Kglm3) (m) (W/mK)
1 Plaea din b.a 2500 0,14 1,74
2 Sapa de egalizare 1800 0,10 0,93
3 Bariera de vapori I C+2B
4 Zgura expandata 900 0,15 0,31
5 Folie hidrofuga 120 0,002 0,055
6 Beton de panta 1400 0,02 0,75
7 Hidroizolatie PVC
ell fibra de sticla 600 0,065 0,17
8 Strat de nisip 1600 0,04 0,58 Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

2.Determinarea valorilor I(",.I)

Determinarea valorilorL<wxl)
Element de Tip coeficient \j! Tabelul \jI I \j!.1
constructie din [1] (W/mK) (m) (W/K)
Planseu I 31 0,34 68.32 23.22
teras a 2 32 0,29 29.60 8.58
I 31.80 3. Determinarea rezistentelor termice corectate R'

Determinarea rezistentei termice corectate R'

Nr. Crt Element de A R L(\jI.l) Ix R'
constructie Cm2) Cm2K/W) (W/K) (W/K) (m2K/W)
1 Planseu teras a 472.60 1,35 31.80 1,24 1 1 L(If/·l) LX

-=-+ +--

R' R A A

in care:

R - rezistenta termica specifica unidirectionala aferenta ariei A l-Tungimea puntilor liniare de acelasi fel, din cadru suprafetei A \jJ- coeficient specific liniar

x- coeficient specific punctual

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.3.4 CALCULUL PERFORMANTELOR TERMICE ALE TAMPLARIEI

D t

Rt ] t

lari teri

e ermmarea rezis en ei ernuce m a am pl arie ex erioara
CLADIRE Nr.crt. Tipul A R' AfR1
REALA tamplariei (rrr') Cm2K/W) (wlk)
usa de intrare
tamplarie exterioara din
1 lemn 4.9 0.39 12.564
cuplata, cu doua foi de
geam
tamplarie la distanta de 2·4 cm
ferestre si usi de baleon
exterioara de la celelalte camere
tamplarie exterioara din
2 lemn 482.57 0.31 1556.677
simp la, cu doua foi de
geam
la distanta de 2·4 em
TOTAL 487.47 0.311 1569.242 5.4 DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA "G", PENTRU CLADlREA REALA

C] ]]

t isti il

t '

, I d' ..

a Cll II carac ens lCI or geome rice a e anve opel C a rru
Element de Tipuri Aelement R'med A:tlR'med
Nr.crt. e-tie de Cm2) (m2K/W) 't (w/m)
al anvelopei panouri
1 Peretil2 PI 9.94 0.74 0.79 10.61
2 P2 15.08 0.75 0.79 15.88
3 PI 119.88 0.740 1 162.00
4 P2 180.97 0.75 I 241.29
Pereti 5 P3 453.6 0.840 1 540.00
6 Peretr" P4 290.08 0.73 1 397.37
7 Ps 138.6 0.75 1 184.80
8 P6 128.24 0.713 1 179.86
9 P7 211.68 0.90 I 235.20
Planseu 10 Pl12.ubsol 27.13 0.40 O.II 7.46
peste
subsol 11 pfosubsol 445.47 0.40 0.32 356.38
Planseu 12
teras a pfOterasa 472.6 1.24 1 381.13
13 AI2v 8.5 0.311 0.79 21.59
Vitraje 14 A20
v 478.97 0.311 I 1540.10 TOTAL

2980.74

4273.67

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISER TA TIE ,

Ing. BOLBOACA SABINA

G = _!_ L A:- + 0.34 . n V Rill

G = 4273.67 + 0.34xO.5 = 0.60 9827.35

unde: - V

volumul interior, incalzit al cladirii [m3] aria total a a anvelopei [m2]

factor de corectie al temperaturilor exterioare

rezistenta termica specifica corectata, medie, al unui element de constructie [m2K/W]

viteza de ventilare naturala a cladirii, respectiv numarul de schimburi de aer pe ora [h-I]

-0.34 reprezinta produsul dintre capacitatea calorica masica si densitatea

aparenta a aerului:

cs= 1000 W*s/(kg*K) Pa= 1.23 kg/rrr'

c, x Pa= 1230 [W*s/(m3K)]=1230/3600=0.34 [WhI(m3K)]

-1:

-A

R' - m

-n

Viteza de ventilare n se determina pe baza anexei 1 din CI0711, avand in vedere

urmatoarele caraeteristiei:

o c1adire adapostita (in centrul orasului)

o cladire cu mai multe apartamente, eu simpla expunere

o c1asa de permeabilitate- medie (cu tamplarie exterioara .cu garnituri de etansare)

rezulta n=0.5 h-I

Coeficient de corectie al temperaturii

20 - (-18)

T = =1

20-(-18)

T = 20 - 8 = 0.32 20- (-18)

T = 12-(-18) =0.79 20- (-18)

T= 12-8 =0.11 20- (-18)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.5 DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE MEDII A ANVELOPEICLADIIDIREALE

RIOlal = LA = 2980.74 = 0.70 [m2K/W]

med I AT 4273.67

Rim

5.6 DETERMINAREA NECESARUL ANUAL DE CALDURA PENTRU INCALZIRE PE BAZA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA "G" PENTRU CLADIREA REALA

5.6.1 Necesarul annal de caldura

Neeesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui m3 de volum interior, se calculeaza eu relatia:

Q=~C'NBi .G-(Q. +Q)

1000 12 I S

Q = ~. 0.871· 3710.38·0.6(7 +3.764) [kWhlm3. an] 1000

Q = 35.77

unde: - Q necesarul anual de caldura pe menu cub de volum incalzit [kWhlm3. an]

- G coeficient global de izolare termica a cladirii [W/(m3K)]

- C coeficient de corectie, [-];

- »: numarul anual de grade-zile de calcul, corespunzator localitatii

unde este amplasata c1adirea, calculat pentru temperatura interioara medie in perioada de incalzire (8i) si pentru temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii

(8eo=+ 12°C); se exprima in [K.zile]

-Qi aportul util de caldura rezultat din loeuirea cladirii, aferent unui m3 de volum incalzit [kWhlm3.an]

-Qs aportul util de caldura rezultat din radiatie solara, aferent unui rrr' de volum incalzit [kWhlm3.an]

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.6.2 Numarul annal de grade -zile de calcul

Numarul anual de grade-zile de calcul se detennina pe baza prevederilor din standardul SR 4839-1997, curelatia:

NI~ = N12~ - (20 - OJ )D12

NI~ =3730-(20-19.91)218 »: = 3710.38

[K.zile]

III care:

- N1220 numarul anual de grade-zile de calcul, pentru 8j=+20°C si pentru 8eo=+ 12°C, [K.zile]

-8j temperatura interioara medie a cadirii [0C]

-D12 durata conventionala a perioadei de incalzire, corespunzatoare temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii 8eo=+ 12°C, [zile]

Temperetura interioara medie a cladirii se calculeaza eu relatia:

m care: -v,

volumul util al fiecareia din incaperile direct incalzite (prevazute eu corpuri de incalzire) ale cladirii [m3]

ternperaturta interioara de calcul a incaperilor direct inealzite ale c1adirii

[0C]:

Volumul util al incaperilor V uj se determina prin inmultirea ariei utile (Auj) cu inaltimea libera (huj) masurata intre fata superioara a pardoselii si tavan.

Daca ineaperile au aceiasi inaltime libera, se poate folosi relatia:

O. = L:COj . AUj) = 12x34.34 + 20x(71.19 + 108.47 + 96.58 +97) +

I :LA,y 3015.56

6x20x(1 04.11 + 103.4 + 96.25 + 97) + 7 x20x29 3015.56

OJ = 19.91 in care:

-Auj aria utila a fieeareia din incaperile direct incalzite ale cladirii [m2]

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.6.3 Coeficientul de corectie

Coeficientul de corectie (C) tine seama de:

reducerea temperaturii interioare pe durata noptii: variatia in timp a temperaturii exterioare;

dotarea instalatiei interioare de incalzire cu dispozitive de reglare termostata a temperaturii interioare;

regimul de exploatare a instalatiei de incalzire.

Coeficientul de corectie (C) se determina, in functie de numarul de grade-zile N[220 .din fig. 7.1, CI07/l.

C=O.871

5.6.4 Aportul de caldura interna

Aportul util de caldura rezultata din locuirea cladiriitcaldura intema) Qi, provine din: fluxul termic emis de persoanele care locuiese, muncesc si stationeaza in incaperile cladirii;

utilizarea apei calde pentru spalat, activitati menajere, eet; prepararea hranei, in principal prin utilizarea eombustibilului gazos; utilizarea energiei eleetriee pentru diferite activitati casnice iluminatul general si local;

functionarea ventilatoarelor, a aparatelor de aer conditionat, a calculatoarelor electronice.

La cladirile de locuit aportul de caldura intema specific se va considera cu valoarea Qi = 7 kWhl(m3.an)

5.6.5 Aportul de caldura provemit din radiatiile solare

Aportul de cal dura a1 radiatiei solare (Qs) se considera ca se realizeaza numai prin suprafetele vitrate (ferestre si usi exterioare, prevazute eu geamuri). Nu se tine seama de aportul de caldura al radiatiei solare prin suprafetele opace.

Aportul de caldura utila specific al radiatiei solare se ealculeaza cu relatia:

~ AFij

Qs = 0.40· L/Gj ·gr·-

ij V

O. = 0.40· 0.75 (253.752x241.71 + 253.752x244.26) [kWhlm3.an]

-., 9827.35

Qs = 3.764

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

in care:

-Qs cantitatea de caldura datorata radiatiei solare, receptionata de 0 cladire, pe durata sezonului de incalzire, pe un m3 volum incalzit; -IGj radiatia solara globala disponibila corespunzatoare unei orientari cardinale "i" [kWhlm2.an];

-gj gradul de penetrare a energiei prin geamurile "i" ale tamplariei

exterioare;

-AFij aria tamplariei exterioare prevazuta cu geamuri clare de tipul "i" si dispusa dupa orientarea cardinala "j" [m2];

-v volumul interior, incalzit-direct sau indirect-al cladiri, [rrr']

Radiatia solara globala (directa sau difuza) disponibila se determina cu relatia:

J =~D ·1

Gj 1000 12 Tj

24

JGE =JGV =--·218·48.5=253.752

. 1000

In care:

-D12 durata conventionala a perioadei de incalzire, corespunzatoare temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii 8eo= + 12°C [zileJ

-ITj intensitatea radiatiei solare totale, cu valori in functie de orientarea cardinala 'j" si de localitatea in care este amplasata c1adirea [W/m2].

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.7 NECESARUL ANUAL DE CALDURA IN CONDITRII COMP ARABILE PENTRU CLADIREA REALA

Pentru calcule comparative, precum si pentru verificarea incadrarii cladirilor de locuit in valorile normate, se considera urmatorii parametrii( climatici si de exploatare a instalatiei de incalzire) unificati de valori considerate medii pe tara:

numarul de grade-zile de calcul N[~ = N[220 = 3400, grade-zile radiatia solara globala IGj=IGE=210 kWhlm2.an

coeficientul de corectie C=0.90

Q = 73.44 . G . -[7 + ~ . 2)g i . AFi ) ] 84

Q = 73.44·0.60 - [7 + 9827.35 (0.75· (241.71 + 244.26) [kWhlm3, an]

Q =33.95

unde: - G coeficient global de izolare termica a cladirii [W/(m3K)]

- V volum interior incalzit al cladirii

-g, gradul de penetrare a energiei prin geamurile "i" ale tamplariei

exterioare;

-AFi aria tamplariei exterioare prevazuta cu geamuri clare de tipul "i" [m2];

5.8 NECESARUL ANUAL DE CALDURA, PENTRU INCALZIRE, NORMAT PENTRU CLADIREA REALA

Pentru cladirile de locuit noi proiectate dupa intrarea in vigoare Cl07 se stabilesc valori norm ate (QN) pentru necesarul anual de caldura penru incalzire determinat in conditii comparabile.

Valorile normate ale necesarului de caldura pe me de volum incalzit se dau in tab. 7.3 si fig. 7.3 din Cl07/l, in functie de raportul AN, in care:

-A arie anvelopei cladirii de locuit [m2]

-v volumul interior, incalzit, al c1adirii [m3]

Se va respecta conditi obligatorie ca necesarul anual de caldura se fie mai mic decat necesarul de caldura normat, asrfel:

Q<QN1-pentru cladiri care se vor proiecta inainte de 01. 01. 2006 Q<QN2-pentru cladiri care se vor proiecta dupa 01. 01. 2006 A=2980.74 mp

V=9827.35 me

A/v=0.30, rezulta QN2=17.5

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Q=33.95<QN2=17.5

5.9 NECESARUL ANUAL DE CALDURA RAPORTAT LA METRU PATRAT DE ARIE UTILA PENTRU CLADIREA REALA

In cazul in care se doreste ca necesarul anual de caldura sa fie raportat la mp de arie utila se folosesc relatiile de calcul:

V" = Au . hu = 0.8V

V" = 0.8·9827.35 = 7861.88m3 Au::::: 0.32V

Au = 0.32·9827.35 = 3144.75m2 V = 3.l25Au

V = 3.125 ·3144.75 = 9827.35m3 Q :::::3.125·Q

Q =3.125·35.77=111.78 QN =3.125·QN

QN = 3.125 ·17.5 = 54.69

~ = 3144.75 = 0.4 =i> QN2 = 62.5

V;I 7861.88

Q = 111.79> QN2 = 62.50 =i>

QxV = 35.77x9827.35 = 117.93 [kWhl(m2.an]

A 2980.74

cal dire incadrata in c1asa energetica C

in care:

-Au arie utila totala a cladirii, egala cu suma arilor utile ale tuturor apartamentelor la care se adauga ariile tuturor spatiilor si circulatiilor comune, [ m2]

-Vu volumul util al cladirii, [m3]

-h, inaltimea lib era a incaperilor, care se considera cu valoerea unica,

conventionala: hu= 2.50 m;

- Q necesarul anual de caldura aferent unui metru patrat de are utila, [kWhJ(m2.an]

- QN necesarul anual de caldura, normat, aferent unui metru patrat de arie utila [kWhlCm2.an]

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

5.10 NECESARUL ANUAL DE COMBUSTIBIL SI EMISIE ANUALA DE BIOXID DE CARBON PENTRU CLADIREA REALA

Pe baza necesarului anual de caldura, se pot calcula: -necesarul anual de combustibil

-emisiile anuale de CO2

In tabelul 7.5 din C 1 0711 se dau unele date utile pentru determinarea necesarului anual de combustibil si pentru evaluarea emisiei anuale de bioxid e carbon.

Aleg ca si combustibil gazul narural, avend : - consum specific 0.10 m3lkWh

- emisie de CO2 0.19 kglkWh

Rezulta:

-consum total pe cladire

QxVx0.10:::: 35.77x9827.35xO.l:::: 35152.43m3 gaz natural/an

QxVxO.19:::: 35.77x9827.35xO.19 = 66789.62 = 66.79 tone CO2 Ian

-consum specific

117.93.xO.l9 = 22.41 kg C02/m2.an

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

6. CLADIREA DE REFERINTA

6.1 DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICA "G"PENTRU CLADlREA DE REFERINTA

Caracteristieile geometriee ale cladirii de referinta sunt aeeleasi eu eele ale c1adirii reale .

C I I I

. tl '1

. I di ..

a cu u caracterts ICI or geometrtce a e anve 0 ret c a rru
Element de A R'med A.1"IR'med
Nr.crt. c-tie (m2) (m2K/W) 1" (w/m)
al anvelopei
Pereti 1 Pereti'? 21.31 1.4 0.79 12.02
2 Pereti'" 1526.76 1.4 1 1090.54
Planseu 3 PIl2.ubsol 27.13 1.65 0.11 1.81
peste
subsol 4 peo.ubsol 445.47 1.65 0.32 86.39
Planseu 5
terasa PI20teras. 472.6 3 1 157.53
Vitraje 6 A", 8.5 0.5 0.79 13.43
7 A20y 478.97 0.5 1 957.94 TOTAL

2980.74

2319.67

1",Ar

G =- £....i-' +0.34·n

V RIJI

G ref = 2319.67 + 0.34x0.5 = 0.41

ef 9827.35

6.2 DETERMINAREA REZISTENTEI TERMICE MEDII A ANVELOPEI CLADIRII PENTRU CLADlREA DE REFERINTA

RIOla! = LA = 2980.74 = 1.28 [m2K/W]

med L Ar 2319.67

Rim

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

6.3 DETERMINAREA NECESARUL ANUAL DE CALDURA PENTRU INCALZIRE PE BAZA COEFICIENTILOR

:, GLOBALI DE IZOLARE TERMICA "G" PENTRU CLADIREA DE REFERINTA

6.3.1 Neeesarul anual de ealdura

Necesarul anual de caldura pentru incalzire aferent unui m3 de volum interior, se calculeaza cu relatia:

24 a

Q--C·N ·G-(Q +Q)

- 1000 12 i s

24

Q = 1000.0.871. 3710.38·0.41- (7 +3.764) [kWh/m3. an]

Q = 21.04

unde: - Q necesarul anual de caldura pe metru cub de volum incalzit [kWh/m3. an]

- G coeficient global de izolare termica a cladirii [W/(m3K)]

- C coeficient de corectie, [-];

8i

- NI2 numarul anual de grade-zile de calcul, corespunzator localitatii

unde este amplasata cladirea, calculat pentru temperatura interioara medie in perioada de incalzire (ei) si pentru temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii

(geo=+ 12°C); se exprima in [K.zile]

-Qi aportul util de cal dura rezultat din locuirea c1adirii, aferent unui m3 de volum incalzit [kWhlm3.an]

-Qs aportul util de caldura rezultat din radiatie solara, aferent unui m3 de volum incalzit [kWhlm3.an]

6.3.2 Numarul anual de grade -zile de ealeul

Numarul anual de grade-zile de ca1cul se determina pe baza prevederilor din standardul SR 4839-1997, cu relatia:

(J 20

NI2 = NI2 - (20 - OJ )D12

NI~ = 3730-(20-19.91)218

[K.zile]

&

NI2 = 3710.38

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DlSERTATlE

lng. BOLBOACA SABINA

in care:

- N12~ numarul anual de grade-zile de calcul, pentru 8j=+20°C si pentru 8eo=+ 12°C, [K.zile]

-8j temperatura interioara medie a cadirii [0C]

-D12 durata eonventionala a perioadei de incalzire, corespunzatoare temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii 8eo=+ 12°C, [zile]

Temperetura interioara medie a c1adirii se calculeaza cu relatia:

mcare: -v,

volumul util al fiecareia din incaperile direct incalzite (prevazute eu corpuri de incalzire) ale cladirii [m3]

temperaturta interioara de calcul a incaperilor direct incalzite ale c1adirii

[0C]:

Volumul util al incaperilor V uj se determina prin inmultirea ariei utile (Au) cu inaltimea lib era (huj) masurata intre fata superioara a pardoselii si tavan.

Daca incaperile au aceiasi inaltime libera, se poate folosi relatia:

e. = :Lee) . Aiy} = 12x34.34+20x(71.19+10S.47+96.5S+97) +

i :LAUj 3015.56

6x20x(104.11 + 103.4 + 96.25 + 97) + 7x20x29 3015.56

ei = 19.91

in care:

-Auj aria utila a fiecareia din incaperile direct incalzite ale cladirii [m2]

6.3.3 Coeficientul de corectie

Coefieientul de corectie (C) tine seama de:

reducerea temperaturii interioare pe durata noptii: variatia in timp a temperaturii exterioare;

dotarea instalatiei interioare de incalzire cu dispozitive de reglare termostata a temperaturii interioare;

regimul de exploatare a instalatiei de incalzire.

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Coeficientul de coreetie (C) se determina, in functie de numarul de grade-zile N1220 ,din fig. 7.1, CI07/l.

C=0.871

6.3.4 Aportul de caldura interna

Aportul util de cal dura rezultata din locuirea c1adirii( caldura intema) Qb provine din: fluxul termic emis de persoanele care locuiesc, muncesc si stationeaza in incaperile c1adirii;

utilizarea apei calde pentru spalat, activitati menajere, ect; prepararea hranei, in principal prin utilizarea combustibilului gazos; utilizarea energiei electrice pentm diferite activitati casnice iluminatul general si local;

functionarea ventilatoarelor, a aparatelor de aer conditionat, a calculatoarelor electronice.

La c1adirile de locuit aportul de caldura intema specific se va considera cu valoarea Qi = 7 kWh/(m3.an)

6.3.5 Aportul de caldura provemit din radiatiile solare

Aportul de caldura al radiatiei solare (Qs) se considera ea se realizeaza numai prin suprafetele vitrate (ferestre si usi exterioare, prevazute eu geamuri). Nu se tine seama de aportul de

cal dura al radiatiei solare prin suprafetele opace.

Aportul de cal dura utila specific al radiatiei solare se ealeuleaza eu relatia:

Q "" 0 40 . "I .' g . AFij

s • ~GJ I V

IJ

Q = 0040. 0.75 (253.752x24l.71 + 253.752x244.26) [kWhlm3.an]

s 9827.35

Q, =3.764

mcare:

-Qs cantitatea de ealdura datorata radiatiei solare, reeeptionata de 0 cladire, pe durata sezonului de inealzire, pe un m3 volum incalzit; -Iaj radiatia solara globala disponibila corespunzatoare unei orientari cardinale "i" [kWhlm2.an];

-gi gradul de penetrare a energiei prin geamurile "i" ale tamplariei

exterioare;

-AFU aria tamplariei exterioare prevazuta eu geamuri clare de tipul "i" si dispusa dupa orientarea cardinala .oj" [m2];

-v volumul interior, incalzit-direct sau indirect-al cladiri, [m3]

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Radiatia solara globala (directa sau difuza) disponibila se determina cu relatia:

24

IG) = --D]2 ·17] 1000

24

IGa = IGV = --·218·48.5 = 253.752

. 1000

in care:

-D12 durata conventionala a perioadei de incalzire, corespunzatoare temperaturii exterioare care marcheaza inceperea si oprirea incalzirii geo= +12°C [zile]

-Itj intensitatea radiatiei solare tot ale, eu valori in functie de orientarea cardinala <OJ'' si de localitatea in care este amplasata cladirea [W/m2].

6.4 NECESARUL ANUAL DE CALDURA RAPORTAT LA METRU PATRAT DE ARIE UTILA PENTRU CLADIREA DE REFERINTA

QxV = 21.04x9827.35 = 69.37 [kWhl(m2.an]

A 2980.74

cal dire incadrata in clasa energetica A

6.5 NECESARUL ANUAL DE COMBUSTIBIL SI EMISIE ANUALA DE BIOXID DE CARBON PENTRU CLADIREA DE REFERINTA

Pe baza necesarului anual de caldura, se pot calcula: -necesarul anual de combustibil

-emisiile anuale de CO2

In tabelul 7.5 din CI07/I se dau unele date utile pentru determinarea necesarului anual de combustibil si pentru evaluarea emisiei anuale de bioxid e carbon.

Aleg ca si combustibil gazul narural, avend : - consum specific 0.10 m3/k Wh emisie de CO2 0.19 kg/kWh

Rezulta:

-consum total pe cladire

QxVxO.lO = 21.04x9827.35xO.l = 20746.1 1m3 gaz natural/an

QxVxO.l9 = 21.04x9827.35x0.19 = 39285.81 = 39.3 tone CO2 Ian

-consum specific:

69.37.xO.l9 = 13.18 kg C02/m2.an

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

6.6 DIAGNOZA ENERGETICA A CLADIRII

DlAGNOZA ENERGETICA A CLADIRII
CLADIREA REALA CLADIREA DE REFERINTA
VALORI CARACTERISTICI ENERGETtCE
Pi 0,74
P2 0,75
P3 0,84
pereti P4 0,73 1,40
P5 0,75
R'm P6 0,713 [m2K1W]
P7 0,90
placa peste 1,65
subsol 0,40
planseu terasa 1,24 < 3,00
tamplarie 0,311 < 0,50
GN 0,52 [W/(m3K)]
G 0,60 > 0,41 [W/(m3K)]
Rtotalm 0,70 < 1,28 [m2K1W]
Q 35,77 > 21,04 [kWh/m\~n]
necesar anual > [m3/an]
de combustibil 35152,43 20746,11
66,79 > 29,3 tone C02/an
emisie anuala de CO2 kg C02/m2.an
22,41 > 13,18
necesarul anual de caldura > [kWh/m2'an]
raportat la mp arie utila 117,93 69,37
clasa energetica C A
Cladire proiectata dupa 1. 01.1998 Reabilitare higrotermica a 11I1Ui bloc de loculnte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

Deoareee valorile earacteristicilor energetiee ale c1adirii reale sunt sub valorile caracteristieilor energetiee ale cladirii de referinta, se impune reabilitarea cladirii existente.

In urma aeestui ealeul s-a demonstat ea este neeesara 0 reabilitare termiea a cladirii. S-au luat in eonsiderare 2 variante de reabilitare:

-Varianta 1 de reabilitare- consta in plaearea peretilor exteriori eu 12 em de polistiren, dispunerea pe plaea pe sol a unui strat de polistiren de 10 em si peste planseul terasa a unui strat de polistiren de 15 em, inloeuirea tamplariei exterioare eu 0 tamplarie mai performanta.

-Varianta 2 de reabilitare- eonsta in plaearea peretilor exteriori co 15 em de polistiren, dispunerea pe plaea pe sol a unui strat de polistiren de 15 em si peste planseul terasa a unui strat de polistiren de 20 em, inloeuirea tamplariei exterioare CD 0 tamplarie mai performanta .

..,

Reabilitare higrotermica a IIl1l1i bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing BOLBOACA SABINA

7. CLADIREA REABILIATAT IN VARIANTA 1

7.1 CALCULUL PERFORMANTELOR TERMICE ALE ELEMENTELOR ANVELOPEI CLADIRII REABILIT ATE IN VARIANTA 1

7.1.1 CALCULUL PERFORMANTELOR TERMICE ALE PERETILOR

PANOULI

B) CALCULUL PERETELUI REABILITAT CU 12cm POLISTIREN

a) Identificarea zonelor caracteristice

l-zona campului current; 2-zona stalpisorilor; 3-zona buiandrugului; 4-zona placii.

b) Determinarea suprafetelor zonelor caracteristice

Al=5.99 m2 A2=O.50 m2 A2'=O.93 m2 A3=1.76 m2 A4=O.76 m2

A=9.94m

Verificare:

AT=16.20 m2 Av=6.26 m2 Ao=AT-Ay=9.94 m2

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA C

c) Calculul rezistentelor specific zonelor caracteristice

• Sectiunea 1

ext.

int.

52

l)mortar var-ciment Ar=O.87(w\mk) 2)zidarie din BCA A2=0.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93 (w\mk) 4 )polistiren "-4=0. 044( w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2

®

I 12~1 :4.5 32.5

-l __ --'='-'S2=-----_--t-

l)beton annat A1=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk) 4)polistiren A4=O.044(w\mk)

R; =__!_+ d1 + d2 + d3 + d4 +_1 =..!.+ 0.325 + 0.045 + 0.03 + 0.12 +_1 =3.203.;m2k)

ai ~ ~ ~ .-14 «: 8 1.74 0.34 0.93 0.044 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 2'

®

I 19,5 I 32.5

52

l)beton annat AI=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A,2=O.34(w\mk)

R'2 =_!_+ d1 + d2 +_1 =.!_+ 0.325 + 0.195 +_!_=0.92~m2k)

ai ~ Az ae 8 1.74 0.34 24 w

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

ext.

• Sectiunea 3

! 12 131 17 /1 20 --+----~52~_r-

l)beton armat Al=1.74(w\mk)

2) zidarie din BCA A2=O.34(w\mk) 3)mortar de ciment A3=O.93(w\mk) 4)polistiren ~=O.044(w\mk)

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

• Sectiunea 4

ext.

int.

52

1 )beton armat /"I= 1.7 4( w\mk)

R4 =_!_+~+_l =~+ 0.52 +_1 = 0.466(m2k)

ai A.I ae 8 1.74 24 w

d) Calculul rezistentei medii maxime corectate

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

e) Calculul rezistentei medii minime corectate

ext.

int.

35

52

A;'m = 11"" *(,1, + A, + A, + '{')+,1,,", *(4, - A2 - A2-A3 - ,{.) A

~ 1.74*(0.5+0.93+ 1.76+0.76)+0.87*(9.94-0.5-0.93-1.76-0.76) ~1.22 9.94

A ~m = A bet * (A 2 + A ~ + A 3 + A 4 ) + A zid * (A I ) A

1.74 * (0.5 + 0.93 + 1.76 + 0.76)+ 0.34 * (5.95) 9.94

= 0.89

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E

LUCRARE DE DISERTATIE

Ing. BOLBOACA SABINA

A~m = Abet * A4 + AZid * [0.40x(3 - 0.5)]+ Atencx{Ao - A4 -1m2) A

1.74xO.76 + 0.34x1 + 0.93x(9.94 - 0.76 -1m2) 9.94

= 0.93

It~m = Itb" * A4 + It,," * [0.40 x(3 - 0.5 )]+ Itpo/i'Hnn x(Ao - A, -1m 2) A

1.74xO.76 + 0.34x1 + 0.044 x(9.94 - 0.76 -1)

9.94

= 0.20

f) Calculul rezistentei medii corectate

Reabilitare higrotermica a unui bloc de locuinte S+P+6E