Sunteți pe pagina 1din 5

Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 2, 2010, p. 201-202 ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print)

LILIANA TROFIN, ISTORIA CREŞTINISMULUI LA NORDUL DUNĂRII DE JOS (SECOLELE I-XIV) (CURS UNIVERSITAR), EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, BUCUREŞTI, 2008, 200 P., ILUSTRAŢIE P. 179-200; ISBN 978-973-737-439-4; LILIANA TROFIN, ISTORIA RELIGIILOR (CURS UNIVERSITAR), EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI, BUCUREŞTI, 2009, 392 P.; ISBN 978-973-737-745-6

Prof. univ. dr. Ştefan OLTEANU *

Cele două cursuri universitare cu titlurile de mai sus, apărute în anul 2008 şi, respectiv, 2009, au fost elaborate de lector univ. dr. Liliana Trofin, cadru didactic la Facultatea de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti în cadrul planului de cercetare al facultăţii menţionate, ca necesitate practică de a răspunde cerinţelor de instruire a studenţilor printr-un curs opţional de istorie a religiilor, cu privire specială asupra Creştinismului la nordul Dunării în primul mileniu al erei noastre şi în primele secole ale mileniului următor. După cum bine precizează autoarea, cursul de Istorie a religiilor pune accent pe tratarea interdisciplinară a fenomenului religios „pentru a-i ajuta pe studenţii Facultăţii de Istorie «şi nu numai» să înţeleagă rolul deţinut de religie de-a lungul timpului în cadrul culturii şi civilizaţiei umane” 1 . Aşa cum afirmă lector univ. dr. Liliana Trofin, ceea ce defineşte foarte corect rostul acestor cursuri este necesitatea „ca aprofundarea acestora să se facă la seminarii, în funcţie de profilul facultăţii, iar în funcţie de evoluţia cercetărilor în domeniu vor fi revizuite, completate şi actualizate” 2 . Aşadar, autoarea fixează şi cadrul de predare, gradual, la studenţi, a elementelor principale care concură la o cât mai bună înţelegere a fenomenului religios în diferite etape ale evoluţiei societăţii umane. Iar acest mod de adaptare a cunoştinţelor în materie la nivelul predării studenţilor n-a făcut rabat de la folosirea procedurilor şi metodologiei specifice cercetării ştiinţifice, autoarea însăşi având ca preocupare fundamentală tocmai această istorie mai cu seamă a Creştinismului de la Dunărea de Jos, teza de doctorat, susţinută cu mulţi ani în urmă, intitulată Romanitate şi creştinism la Dunărea de Jos în secolele IV-VIII, primind girul ştiinţific al unora dintre cei mai mari specialişti în privinţa cunoaşterii evoluţiei comunităţilor umane din spaţiul carpato-danubian în primul mileniu creştin. Astfel că tematica celor două cursuri universitare explorează contextul general al vieţii spirituale a comunităţii umane, aplicându-se şi aici metodologia specifică unei asemenea abordări, precum recunoaşterea contribuţiilor unor confraţi de cercetare a acestor teme, recunoaştere concretizată prin menţionarea lor în aparatul critic al lucrărilor autoarei. Personal, apreciez utilizarea acestor practici metodologice, modalitatea de corectă recunoaştere a efortului cercetătorilor anteriori, de către lector univ. dr. Liliana Trofin; aş spune chiar că se face, de multe ori, abuz de o asemenea metodologie, nu numai în cursuri fundamentale, dar chiar şi în cursuri opţionale, excesul de citare referindu-se la lucrări nu numai foarte greu de găsit (chiar şi pe internet), dar şi fără o minimă tangenţă cu tema cercetată. S-a întrezărit, mai cu seamă în ultima vreme, obiceiul, deloc benefic, de a se aprecia conţinutul unei lucrări de specialitate după numărul cărţilor şi articolelor citate în aparatul critic, indiferent de valoarea lor ştiinţifică. Ca să nu mai vorbesc de pretenţiile unor autori de cărţi şi

* Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; revista.istorie.ucdc@gmail.com.

1 Istoria religiilor

2 Ibidem.

,

p. 9.

201

articole de a fi citaţi la orice cuvânt dintr-o frază aparţinătoare, ca şi când ei ar deţine autoritatea supremă asupra rezultatelor ştiinţifice şi nimeni nu are dreptul de a se abate de la acestea. Ca unul care am lucrat în cercetarea ştiinţifică timp de peste o jumătate de veac, atrag atenţia asupra acestui tip de exigenţe, care, de multe ori, creează animozităţi în obştea cercetătorilor noştri. Mă opresc aici cu notele de lectură referitoare la cele două lucrări ale autoarei Liliana Trofin, cu sentimentul că fosta mea studentă şi doctorandă şi-a demonstrat din plin capacitatea de cercetător ştiinţific autentic în domeniul istoriei medievale româneşti, precum şi pe cea de cadru didactic al Facultăţii de Istorie a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”.

202

Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Seria Istorie – Serie nouă, Anul 1, Nr. 2, 2010, p. 206-208 ISSN 2068 – 3766 (online); ISSN 2068 – 3758 (CD-ROM); ISSN 1584 – 3343 (print)

Lista abrevierilor

A.D.

Anno Domini.

AE

L’Année Épigraphique, Paris.

AELS

Asociaţia Europeană de Liber Schimb.

A.N.-D.J.

Arhivele Naţionale-Direcţia Judeţeană.

ANI

Academia Naţională de Informaţii, Bucureşti.

APEC

Asociaţia pentru Cooperare Economică Asia-Pacific.

ASEAN

Asociaţia Naţiunilor din Regiunea Asia-Pacific.

BAI

Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi.

BAM

Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, Iaşi.

BBC

British Broadcasting Corporation, Londra.

B.C.

Before Christ (ante Christum).

BCH

Bulletin de Correspondence Hellénique, Paris.

BMRCE 1975

Coins of the Roman Empire in the British Museum, 6 vol., 1923-1963 (1975), British Museum Publications, London.

CA

Sutherland, C. H. V., Olçay, N., Merrington, K. E., The Cistophori of Augustus, Royal Numismatic Society Special Publications no. 5, 1971, London.

CAE

Consiliul de Analiză Economică.

C.C.

Comitetul Central (al Partidului Comunist Român).

CCEP

Consiliul de Cooperare Economică în Pacific.

CCSAP

Consiliul de Cooperare pentru Securitate Asia-Pacific.

CDP

Organizaţia pentru Comerţ şi Dezvoltare în Pacific.

CEBP

Consiliul Economic al Bazinului Pacificului.

C.E.S.

Condiţii educative speciale (pentru elevi).

CFE

Tratatul pentru Forţele Convenţionale în Europa.

CIL

Mommsen, Th., ed., Corpus Inscriptionum Latinarum, I-XVII, Berlin.

CIMEC

Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti.

CIS

Confederaţia Internaţională a Sindicatelor.

CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique, Franţa.

Coord.

Coordonator.

DFAIT

Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului Internaţional.

206

Dir.

sub direcţia.

EADS

European Aeronautic Defence and Space Company.

Ed., éd.

Ediţia, édition.

ERAUL

Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège.

F.

Fila, filele (de dosar arhivă).

FCA

Framework Convention Alliance of MERCOSUR.

FCO

Foreign Commonwealth Office (Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii).

Fig.

Figura, figurile.

FMI

Fondul Monetar Internaţional.

FRA

Forumul Regional ASEAN.

GAO

General Accounting Office, S.U.A. (Curtea de Conturi).

IDR III/3

Russu, I. I., ed., Inscriptiones Daciae Romanae III/3, Bucureşti, 1984.

IG

Inscriptiones Graecae, I-XV, Berlin, 1903-.

ILD

Petolescu, C., Inscripţiile latine din Dacia, Bucureşti, 2005.

ILS

Dessau, H., Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, I 1892; II, 1902, III, 1916.

INQUA

International Quaternary Association.

IRT

Reynolds, J. M., Ward Perkins, J. P., The Inscriptions of Roman Tripolitania, Rome, London, 1952.

ISD

Investiţii străine directe.

Kmp

Kilometri pătraţi.

M.A.E.

Ministerul Afacerilor Externe.

M.S.

Majestatea Sa (regele).

MERCOSUR

Piaţa Comună a Conului Sudic (ţări din America de Sud).

MSNBC

Microsoft-National Broadcasting Company, S.U.A. (canal TV de ştiri).

N.n.

Nota noastră.

NAFTA

Acordul Nord-American de Liber Schimb.

NATO

North Atlantic Treaty Organization.

Nr.

Număr.

OIG

Organizaţii internaţionale guvernamentale.

OING

Organizaţii internaţionale neguvernamentale.

OMC

Organizaţia Mondială a Comerţului.

OMS

Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

OSCE

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

OXFAM

Oxford Committee for Famine Relief.

P., pp.

Pagina, paginile.

P.A.P.

People’s Action Party.

207

PIR 2 Prosopographia Imperii Romani saec. I. II. III (editio altera), vol. I,

1933

(literele A-B); II, 1936 (litera C); III, 1943 (literele D-F); IV/1,

1952

(litera G); IV/2 1958 (literele H-I) (toate întocmite de E. Groag

– A. Stein); IV/3, 1966 (litera I); V/1, 1970 (litera L); V/2, 1983 (litera M) (Leiva Petersen, în colaborare cu J. Burian, K.-P. Jokne, L. Vidman, K. Wachtel), Berlin.

PUF

Presses Univesitaires de France, Paris.

 

RE

Schwartz,

E.,

Real-Encyclopädie

der

klassischen

Altertums-

wissenschaft, hersg. von A. Pauly - G. Wissowa

RIC 2

Sutherland, C. H. V., The Roman Imperial Coinage Volume I: 31 BC- AD 69, Revised edition, Spink & Son, London, 1984.

R.P.R.

Republica Populară Română.

 

RSSM

Republica Socialistă Sovietică Moldovenească.

 

SEG

Supplementum

Epigraphicum

Graecum,

Lugdunum

Batavorum

(Leiden), 1923.

 

S.N.

Serie nouă.

S.U.A.

Statele Unite ale Americii (USA – United States of America).

Sub red.

Sub redacţia.

 

Subl.n.

Sublinierea noastră.

 

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

UE

Uniunea Europeană.

 

UISPP

Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Paris.

UNESCO

U.R.S.S.

Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.

 

Vol.

Volum.

208