Sunteți pe pagina 1din 2

Dat publ ext se ramburseaza prin: Banca Nat

Dat publ in interpret BM: 2-sumele dat unor creditori publici,5-sumele datorate de pers
Accizele: rasp: D:sunt asezate asupra unor prod kre nu pot fi inloc de cump cu altele private
Aparitia FP a fost gen de…scind soc in cls ant Dat publ interna repr: dat fata de creditori interni
Aprob bug d catre Parl se face: e) p ansamblu, p cap, p art s p ordonat princ d credite Dat publica repr: suma totala imprum. de entitati publice
Aprob bug s stat se face prin: d. lege De la const fond publ sunt excluse..niciunul
Arozarea este:d)preschimbarea unui imprumut……cu o dob. mai ridicata. Despre invest intelect…este falsa..b)are caract unei invest p t scurt
Asezarea impozit presupune—B 2 3 5 Despre sist englez…urm afirmatii..b)pacientii nu platesc nik,.. inscrie la un medic
Asig echil bug e posib prin.... C) a. Cont fond d rez bug, d. teh amort alt, e. teh fond eg Dezavantajul met sintetice d det a res fin, in comparatie cu cele analitice este:b)sunt mai
Ati primit o mostenire…la plata—E unui impozit direct putin exacte
Atrib de coord di fin a elab proc Bd stat nu revin : c. Bancii Centrale Din bug locale sunt finant C pt: b. Desf activ adm loc
Bug ec nat repr : b) ansambl conturilor… Din cqteg ordonqt princ de credit fac parte: E: a,b: a.ministri b. conduc instit
Bug Presedintiei Rom se aproba de a. Parlam Dintre cele 3met d calcul al PIB,cea mai rasp este:b)met veniturilor
Ca ob ec soc,in pol int nu apar…balanta plati ext Distr fond d res fin consta in…distr pe benef,rep e precedata,rep e prec d ierarhizare
Cand statul doreste…treaca neobservat,apeleaza la:c)vanzarea titlurilor prin bursa; Distr fond fin…pers fizice,juridice
Caract subv sunt urm..c)caract discretionar Dupa regularit …res fin se impart..a)res ordinare,.. extraord
Caracterul contractual al imprumuturilor de stat nu presupune:c)pers.interesate pot negocia Dupa titlul cu care se const fond de res fin…prelevari,prelevari,transf,transf
termenii imprumutului; Ecartul dobanzii reprezinta:c)difer.intre dobanda max.si cea min.a unui imprumut;
Caracterul obligatoriu al impoz—B , obligatia contribuabililor de a dat.. Echil eco general nu pp ∃ unei concordante depline intre:e)niciun rasp(nec d bun mat,nec
Care d afirm d mai jos—D,prin intermediul sis fiscal; forta d munk, nec d res, ven banesti)
Care din af e A ^ordonat tertiari de cretite^: A b,c,e: b.rasp, c. Util, e: rasp realiz V Echil fin poate s vizeze b)res finan apartinand unui anumit sector
Care din afirmatiile sunt adev:promovarea unei pol fisc expansioniste,va avea k efect,cresterea Echil general eco previzional are un caracter c)potential
ven disp si implicit a consumului,pol fisc exp infl ind cererea d bani,in sensul cresterii Echilibrul valoric vizeaza d)toate rasp d l a-c(numai echil finan, echil mon, echil val)
acesteia,pol fisc infl ind rata dob Echitatea fiscala presupune—C impunerea sa fie generate….de nivelul veniturilor
Care din cele enumerate…din elemente unui imprumut:b)denumirea subscriitorului; Economiile curente cuprind:ven d l proprietati&intreprinderi
Care din enunturile...nu reprez o caracteristik a echil financiar: echil fin s construieste dupa Efectele “supraimpozitarii” absob int s manif in:Varianta incorecta:cresterea consumului
trierea nev soc, stab optiuni&a prioritatilor in satisf necesit eco nationale&asig bazei materiale a Efic mec ec…masura in care el coresp nev obiective de dezv a ec nationale
acestora Egalitarismul…contributie de aceeasi marime absoluta
Care din principiile ..politicii fiscale a statului—E, principiul stabilirii corecte .. El care stau l baza elab bug d stat sunt: E) a.estim CNS,c. Pr d bug el d G,e…. Credit
Care din principiile….pentru contribuabil—B comoditatii impunerii.. Elasticitatea impoz presup—B modif permantenta a lui…ale statului
Care din trasaturi nu apartin nev ind…prêt bun ce le satisfac nu se stab prin mec pietei Elementele tehnice ale imprumutului de stat sunt:c)denumirea imprumutului….termen de
Care din urm af e A in leg cu proc bug ?: B : b,c are carac ciclic, c… executia bug rambursare,dobanda;
Care din urm afirm e adev—D, impoz sit axe pot fi introduce .. Etap parc in exec CP sunt in ordine: b. angaj, lichid, ordon, plata
Care din urm aspecte nu participa la limitarea sarc.: 1-scaderea,3-pastrarea,5-limitarea Evaluarea p baza semn ext—A este specifica impozit
Care din urm flux banesti…imp platite de age c Exporturile&imp d bun si serv nu s refera la:d)rezerve d materiale
Care din urm mod de mas a Ef, Et, Ec : A :a,b,d,e –Ef=m/r Factorii kre treb luati in considerare, din perspectiva echil gen, sunt:Care varianta e falsa?
Care din urm modalit..aparitia infl..e)finantarea prin emis moneda fara acop frictiunile din cadrul sistemului
Care din urm nu este met de dim moderna: b. met de reevaluare a opt bug Formarea d capitl nu cuprinde:rambursari
Care din urm tras pr bug de stat : D)a,b,c,d,e FP prez urm trasaturi…asig form si rep fond,satis nev collective
Care din urm,,,cresterea resurs fin publice..e)toate categ de fact…cresterea res fin publice Func de control reflecta…mod de const,rep fond p benf,efic cu care ..utilizeaza res
Care din urmat …perso fizice—B propietatile detinute de acesta Functia d control…necesitatea decurge,fondurile apartin intreg soc.
Care din urmat impoz s taxe---B taxele consulare.. Functia de contr are o sf…mai larga,vizeaza si mod de util a res
Care din urmat masur….social politice—E instituirea unor impozite.. Garantiile de stst la imprum interne contract de o pers jurid..: Min Fin Publ
Care din urmat….impoz directe—B sunt regressive Garantiile de stst pt imprum intern repr: o oblig indirecta a statului
Care din urmat…este falsa—C se refera la impozitul Gradul de indatorare este dat de rap dintre : dat publ si PIB
Care dintre afirm.urmatoare…local sunt false?d)1,3.imprumuturile lansate…a dat.publice a Imp indirecte din PIB sunt:c)imp asupra productiei
statului;imprumuturile contractate..din voturile membrilor; Impoz si taxele loc nu se stab de catre : c. Guvern
Care dintre functii trebuie ind de mec ec…func d conducere si reglare a proc ec Impozitele indirecte se caract….rasp C:3,4,5…3-recl chelt reduse la urmarire4-necesita o per
Care dintre sursele de coperire a def bugetar tre folosite cu prioritate?: 2-imprum interne prin scurta d tp5-sunt m voalate.
subscr pop,3-imprum interne subscrise de ag,4-imprum de la banci,6-disponib. Impozitele---Eau un character nerambursabil..
Care dintre urm afirm este adev:cresterea ratei dob conduce l diminuarea cererii globale Impozitul portabil presup—B deplasarea contribuabilului la sediul…
Care dintre urm elem reprez instr ale pol fiscale:impozitele,chelt bugetare Imprum externe repr: o forma a expotului de capital
Care dintre urm res nu face parted din clasif res fin sub raport eco: d)ven fiscale Imprumutul de stat are character:b)contractual;
Care principiu al impunerii…pt platitori—D, randamentelor impozitelor.. Imprumutul de stat asigura…de inscrisuri publice:c)1,3.calitatea de creditor al statului;o
Care sunt avantajele creditorilor….unui imprumut de stat:a)1.2.3.5.6.dobanzile;primele de contraprestatie
rambursare;privilegiile fiscale;plata impozitelor;privilegii juridice;garantiile contra variatiilor imprumutul de stat:b)1,3.constituie un sist.de valorificare…de interes colectiv;creeaza
monetare; posibil…..de rambursare(dobanda);
Ce el se qu in vedere in proc de elab a bug?: A: a,b,c,d: - fara bal comerc si d pl ext Imprumuturile de stat au un rol important in:c)redistribuirea venitului national
Ce se int prin credit bug, cnf L: c) suma aprob Imputernic int sau ext, TL sau TS serv l: D) b. Refin d. Fin de inv pub pe int local
Ce se intelege prin bug public consolidat : b) res si chelt pub d stat, fs, bl,,, din care se elimina In aprob bug propr ale Cam Dep si Sen, Guv are rol de: c) consultative
trans dintre bug In cadrul cal bug, cnf LFP prima et este: c) Elab indic macroec
Cererea finala interna cuprinde: consum privat In cadrul dat publ interne nu se cuprind: plasarea la termen scurt
Cererea finala totala cuprinde: cererea finala interna In cadrul dom de act a pol fin nu incl…dom d integrare a inst in cadrul ag privati
Clasific bug cuprinde la V si C : C) V=b,c,d,e(fara alienate si tit) C=a,b,c,d,e,f In cadrul evaluarii administ….impozabile—C contribuabilul are drep sa conteste val
Cnf Leg fp, leg bug cupr : D) 1. lbs 3. l rectify a bs 4. asig soc d stat, 5. lb asig soc d s In cadrul evaluarii…contribuabilului—C stabilirea marimii materiei impoz
Combinatia d instr d pol eco(policy-mix),tre s tina cont:eficacitatea comparata a fiecaruia din In cadrul veniturilor nefis—B venituri din amenzi,taxe..
instrumente In categ res fin..nu se includ..c)salariile pers ang la inst publice
Comp bug locale in rom sunt : A) a,b,d,e – fara c. bug propr ale com oras, mun In cazul imprumuturilor publice…varietatilor monetare cuprind:c)2,5.o
Conc moderne…stat bunastare,dezv monopol,conct interventionista dob.f.ridicata;indexarea imprumutului..evolutiei preturilor;
Conc neoliberale…retr stat din ec,renuntare la folos,lasare piata autoregleze In dom pol fin a stat….circunscriere chel totale
Concept FP,in stat modern….eco,juridic In faza de rep,contr fin nu vizeaza…mijl de munca,ob si forta muncii
Conceptii clasice….masinism,doctrina liberala,laissez-faire In formarea bruta d cap nu intra:a)pamantul,zacamintele min&padurile
Conf clasif funct…in categ social-cult se includ..c)cercet stiintifica In Rom, nev de res l niv soc: D) a,c,d,f – fara b. bug economic
Conf clasif funct…subv fac parte din categ.a)actiuni ec In sit utiliz pol fiscale k mijloc d compensare a efectelor pol monetare: s manifesta efectul d
Consumul d cap fix reprez:a)val bunurilor consumate k urmare a uzurii fiz normale evictiune, cu cond k ac actiunes aiba loc fara emisiune mon
Contr fin in faza d rep…prov res,niv la care,titlul cu care,dimensiunea fond,gr de redistr,mod d In statele de tip unitary SB cuprinde: B) a,c,d,e -fara b. Bug statelor
asig a ech In tara noastra,ob parghii…prod,schimb,consum,repartitie
Contributia princ la const fond publ…PIB In tarile cu ec planificata…plan directive
Control financiar nu se ef….se efect in toate fazele Instrum dat publ ext st: 5-imprum primite,6-imprum sindicalizate,8-imprum directe
Conversiunea reprezinta:e)preschimbarea inscrisurilor ….cu o dobanda mai redusa; Instumentele dat publ interne st: 1-imprum pe term scurt, 3-emisiune de bonuri,4-plasarea pe
Cqre din urm af pr de debug A: D.b. pp proc de deang,cV in tot,e C priv constr de loc piata,7-garantii acordate,9-atragerea pe term scurt
Creditele ext se pot rambursa: prin toate modurile de mai sus Intocmirea bug de stat s face de: d) Min Fin pub
Cuv finante….plata,venit,intreg patrimoniu,resurse,bunuri si bani Intre rap stranse intre FP si politic…aut judecatoreasca vegheaza
Dat ext neta cuprinde: dif dintre activ publ si priv ale rezidentilor La efectuarea proectiei echil fin nu s iau in considerare:e) declaratiile d intentie ale fact
Dat externa in sens larg cuprinde:sumele de bani si alte val pe care rezidentii politici
Dat externa repr:…sumele de bani… La form fond necesare stat,pt indepl functiilor….pers in sfera prod mat si nemat,variind
Dat publ ext repr totalit oblig fata de piata, ale: Min Fin Publ Marimea impozitului datorat…..un enunt al principiului—C,certitudiniiimpunerii..
Mas fiscale prin legi bug se stab : c) anual
Met analit de det a res fin pp : a) ev directa
Met de evaluare …impart in—D metoda evaluarii bazate p prezumtie
Met ev directe a V si C pp : d. dimensionarea p baza
Met moderne de dim a V si C: B) b. cost-av, d. planific, f. zero, g.rat opt bug
Metoda analitik d det a res fin pp:a)evaluarea directa a ficarui fond d res fin, publ sau priv
Mics V sau maj C.. e) numai in prima
Mix-ul politicilor d stab pp utiliz instrumonetelor clasice completate d: o pol ind&comerciala
Nu repr un punct de vedere sist fin…sist de legi si ord urgenta
Nu se regaseste..procedeul—A imputarii progressive
Ob de studio nu il repr…met si tehn..firme private
Obiectivele gestiunii dat. publ.:2-elaborarea,4-plata regulata,5-crearea,7-utilizarea,9-informarea
Pentagonul macrostabilizarii eco se construieste p baza urm indicatori:rata infl,r somajului,r
cresterii eco,deficit bugetului cons k procent in pib,soldul ctului curent k proc in pib
PIB nu cuprinde: importul d bunuri si servicii
Planif fin…prog guv de dezv,cu prilej elaborarii,urmarire conexiuni
Planul financ l niv macro e repr d: d) bug de stat
Pol fin act nemijlocit….in sf repartitiei
Pol fin in dom res fin nu cuprnde…destinatia res
Pol fin repr…o parte a pol gen a statului
Pol fin,in rap cu pol gen…ind relativa
Pol prom in dom chelt publ nu presup…surse de finantare
Politica lui Keynes….stabilizarea valorii paritare
Potrivit concep liberale..e)indiv adera liber…categ de riscuri
Potrivit met ven, PIB insumeaza:a)imp ind nete
Pr de bug se intoc.. MFP: c) scris cadru
Precizati care d urm…reale—C a+c+e
Pricip categ de res publ …b)impozitele
Prin bug locale int : d. instr de plan si cond
Prin ce se carac sist de gest: E:b,d,e : b. inchid auto, d. Interz repot V si C e. Int repCB
Princ d baza ale const si rep fond fin….prelev de resurse au car obl,chelt publ sunt rep dir si
ind,dif p grup si categ,fondurile provin…prod mat si nemat
Princ dest a res in tari in curs de dezv…act eco
Princ destinatie a res fin in tari dezv…invatamant,asig soc,gosp
Princi justeti impuneri presup—A contribuabilii sa contribuie cu impozite..
Printre elemen impozit –C, incasatorul..
Prog guv def…pol stat intern si ext
Proiectia ind de res&nevoi fin in activ practica s face:b)o data sau d 2ori p an
Pt const si dir fon…metode fiscale,bugetare,monetare,valutare
Pt proiectarea evolutiei profitului nu treb sa se aiba in vedere:e)niciun rasp d l a-d(din
prod,corel, modif reg fiscal,modif reg asig)
Pt restrangerea export…de produse—D se vor institui taxe …
Pt.restrangerea exportului…rasp: D:se vor institui taxe vamale ridicate la exportul acestora.
Ptr. imprumuturile pe termen scurt ,nu se emit:b)obligatiuni;
Realiz ob prevaz in prog Guv…int stat in ec cu parghii
Referitor la cote procentuale –C,pot fi regressive..
Reg def corecta : A) bug-f, cont d com- evid, V pr ale bug loc-cuprind, rep imp- cazul
Rel fin nu se ind….forma de guvernamant
Repartizare venit nat…pt consum si investitii
Res fin publ extraord sunt..a)emis baneask fara acop in ec reala
Resurs ordinare cuprind..c)1,2 ven fiscale si nefisc.
Resursele extraord st res..c)la cre statul rec in sit except
Resursele fin publ nu includ..c)resursele pop
Rolul impozitelor se manifesta …deoarece—D constituie mijlocul principal..
Rolul social…este evid prin..d)stimularea sporirii prod
Satisf nevoilor treb sa se bazeze….res propr stat resp
Scop FP….asig cond demne toti cetatenii
Se da urm sit:S-I=(G+TR-T)+(X-I).Dak S=I=750kre din afirm sunt adev:dak bug consolidat e
echil,exp net tre s fie 0 sau ctul curent pote avea deficit d 150,dar tre s s inreg un excedent al
bug consol d 150 sau dak exp net=o, bug cons tre s fie echilib
Se dau urm masuri de ordin fisc.Care nu duce la incurajarea dezv econ?raspuns D:stab unor
taxe vamale ridicate la import.
Se dau urm masuri de ordin fiscal—D stabilirea unor taxe vamale…
Sect publ infl…cerere si oferta
Sep stat d soc …stat are ven,chelt,dat propr,isi proc res…constrangere
Sist bug e deschis si transp… d) 2. dezb pub, 3. publ in Mon 4. dezb pub a cont anuale
Sist germ…caract prin..e)pacientii nu platesc nimik,..la un medic
Sistemul Cont Nat nu opereaza cu: c)somerii
Stabilir obiectu impozitului are ca scop—C 1,3
Statul apeleaza la imprumuturi pe termen scurt:c)din necesitati de trezorerie ;
Statul apeleaza la imprumuturi:b)ptr. a acoperi nevoile…..decat surse proprii de venituri;
Statul apeleaza la imprumuturi….de echilibru bugetar:c)ptr. echilibrarea bugetului…
insuficientei resurselor
Statul nu apare in calitate de…consummator
Stopajul la sursa presupune—D retinerea si varsarea impozi….platitori
Strategii fin repr…deci care stabilesc prog fin
Subventiile pot fi legate d:b)val bunurilor produse
Supunerea la impozit…denumirea de—C dubla impunere juridical
Taxele vamale la export….rasp: E:se aplica sporadic,asupra unor materii prime.
Transf ca ven fin publ…in principal..c)ajut prim de tarile..de la tarile dezv
Un impozit este consid—B randamentul sau ramane constant
Una din af e F ^Ord princ, sec, tert^(LFP): b. Pot delega dreptul de a aproba fol
Ven din capital..b)1,4,5
Ven nefiscale..redusa deoarece..d)sfera de cuprind a sct pbl este lim
Vol res fin de care stat are nevoie…vol chelt publ