Sunteți pe pagina 1din 2

CAUZE PSIHOLOGICE ALE PERSISTENŢEI

COMPORTAMENTULUI INFRACŢIONAL

CAPITOLUL I:
I: TEORII MODERNE PRIVIND ETIOLOGIA CRIMINALITĂŢII
…… 3
§ 1. TEORIILE PSIHOLOGICE PRIVIND COMPORTAMENTUL DEVIANT ……………… 3
§ 2. TEORIA PSIHOMORALĂ………………………………………………………..
5
§ 3. TEORIILE PSIHIATRICE…………………………………………………………
9
§ 4. TEORIA PERSONALITĂŢII CRIMINALE………………………………………….
20

CAPITOLUL II: CAUZELE PSIHOLOGICE ALE TRECERII LA ACT


……………. 28
§ 1. FACTORI PSIHO-SOCIOLOGICI CE FAVORIZEAZĂ APARIŢIA DEVIANŢEI ………. 28
§ 2. DELINCVENŢA ŞI CURSUL VIEŢII……………………………………………….
43
§ 3. PROBLEME PSIHOPATOLOGICE ALE DEVIANŢEI COMPORTAMENTALE ………. 53

CAPITOLUL III: INSTITUŢIA PENITENCIARĂ – ASPECTE PSIHOSOCIALE


ŞI ORGANIZAŢIONALE
…………………………………………… 62
§ 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PEDEPSELE PRIVATIVE
PRIVATIVE DE LIBERTATE ………. 62
§ 2. PRIVAREA DE LIBERTATE ÎNTR-UN LOC DE DETENŢIE ………………………..
65
§ 3. DEŢINUTUL PRIMAR ŞI DEŢINUTUL RECIDIVIST………………………………..
69
§ 4. SUBCULTURA DE PENITENCIAR………………………………………………..
73
CAPITOLUL IV: INVESTIGAŢIA DE TEREN
……………………………………….. 76
4.1. OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE URMĂRITE ……………………………………….
76
4.2. PREZENTAREA SUBIECŢILOR ŞI A METODELOR FOLOSITE ………………….. 76

CAPITOLUL V: LOCUL ŞI ROLUL PSIHOLOGULUI ÎN PREVENIREA


RECIDIVEI
……………………………………………………………101
§ 1. CONŢINUTUL ŞI DIRECŢIILE PROCESULUI PSIHOLOGIC AL RECUPERĂRII
SOCIALE

…………………………………………………………………………...101
§ 2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PROCESUL PSIHOLOGIC AL RECUPERĂRII … 101

CONCLUZII
CONCLUZII ………………………………………………………………………….....
111
BIBLIOGRAFIE
…………………………………………………………………………113