P. 1
Audit Financiar Contabil

Audit Financiar Contabil

|Views: 527|Likes:
Published by Lacramioara Toma

More info:

Published by: Lacramioara Toma on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

Statul de salarii. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. ca. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. 4. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. Plăţile făcute în cursul lunii. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. indemnizaţiile de concediu etc. pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. 2. atribuţie. 5. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite. cum sunt: avansul chenzinal. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. se includ în statele de salarii. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv.. inclusiv a reţinerilor. 3 . ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. 3. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. lichidările. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. Se întocmeşte într-un exemplar. pe baza fişelor de evidenţă a salariului.1. a listelor de avans chenzinal. A. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. la Serviciul Economic şi Administrativ. concediilor de odihnă.

la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. C. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. concediului de odihnă. şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). (exemplarul 1).Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2). pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. B. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. Se întocmeşte în două exemplare. separat de celelalte acte justificative de plăţi. înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”.

DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. Se întocmeşte în două exemplare. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. premiilor.. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. în două exemplare. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. a cazurilor pentru proteze. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. concediilor de odihnă sau a altor plăţi.”. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului. în cursul lunii. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. se menţionează „depus cu chitanţa nr. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. iar salariile nu au fost achitate..Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. decese şi schimbarea locului de muncă. fiind document de înregistrare. acesta fiind format din două grupe de cifre. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii. Nu circulă. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. el însoţind orice plată a acestora. Circulă: 5 . D1. la sfârşitul fiecărei luni. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o..

Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.183. Nu circulă. orele suplimentare) 410. din care concediu de odihnă. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24. la salariat (exemplarul 2). − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410.50% .50% + 0. accidente de muncă.904 233. la Serviciul Economic şi Administrativ. a totalului orelor nelucrate. pe baza condicilor de prezenţă. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. anexat la statul de plată.01 17.670.01 = 410. fiind document de înregistrare. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. lunar.01 48.01 = 230. E.).01 25.060 230.568. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii. boală etc. lista de avans chenzinal.668.

584.557.02 233.03 3.727.01 = 235.04 4.234 7 Se virează la buget 3.5% CAS a angajatului 230.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.639 50.612 13 230 233 54.01 235.5% şomaj 410.695 = 233.01 = 235.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.234 233.03 5.01 = 410.568.964.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.970 232.01 2.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.598.889 233.5% sănătate a angajatului 230.01 = 235.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.831 6.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.354 3.01 6.695 2.01 7.941.5% CAS a angajatului .198.01 = 230.941.557.889 481.584.02 481.568.831 233.598.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.01 700 = 700 = 700 = 700 7.

6. 2. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. premiile.285 700 2.5% sănătate a angajatului 233. 5. indemnizaţiile.568. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. adaosurile.3 = 20) Se vireaza la buget 3.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235.99 din legea 19/2000. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. la titlul cheltuieli de personal. 3. sporurile. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază.01 = 3. a indemnizaţiilor de conducere. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. a salariilor de merit. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent.598. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.295 233. a sporului de vechime şi a altor sporuri. 7. 8 . Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă. salariile de merit. Art.04 = 700 4. 4.727.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. alte sume plătite din fondul de salarii.

vulnerabilitate medie. 14. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6. raportat la fondul de salarii. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte.5% pentru pensia suplimentara. 13. 9 . impact financiar ridicat. 12. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. 19. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. 17. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective.5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit.8. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1. 18. 16.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. statul de funcţii. control intern insuficient. 11. 15. 9. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. 10. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3.

Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). bugetul asigurărilor sociale de stat. vulnerabilitate medie. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. impact financiar mediu. 3. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. ceea ce corespunde unui risc mediu. concedii de odihnă. Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. control intern suficient. control intern suficient. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mare.38/2003.6.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2).0. control intern insuficient. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). 10 .38/2003. vulnerabilitate medie.6. impact financiar mediu. 4. impact financiar ridicat. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. ceea ce corespunde unui risc mare. maternitate. 2. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. vulnerabilitate medie.

U.P. vulnerabilitate medie. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mediu.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. impact financiar moderat. aprobate A. 235.N.3.38/2003. 5. control intern suficient.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit. 7. prin bugetul de stat pe anul 2003 .risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. nr. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1).53/2003) şi respectiv O.P. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.0. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). Acordarea de ore suplimentare personalului A. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2). 233. Componenţa soldurilor conturilor 230. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1.192/2002. vulnerabilitate medie. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică.F. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. 231. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie. control intern suficient.38/2003. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). ceea ce corespunde unui risc mic. 6. impact financiar mediu. fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr. 232.F. 11 .38/2003. vulnerabilitate medie.0. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. ceea ce corespunde unui risc mediu. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).N.G.

0.control intern suficient.731.305 Însă corect se calculează astfel: [(2.008 Contrib.425. (9.003 Contrib.800.5%) = 421. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). pt asigurări sociale de sănătate (6.883 de lei. ceea ce corespunde unui risc mediu.300/170)*2*200%]=47.700. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.5%) = 288. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.599 Deducerea personală de bază = 1. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2.000 Venit net = 3. impact financiar redus.300/170)*2*150%]+[(2. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.668 Contrib.38/2003.536=111.000 12 . PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.300 / 170) * 4 * 150% = 95. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).368 Venit brut = 4.700.652+63.431. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).700.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. pt pensia suplim.

313.Venit bază de calcul = 1.941 Contrib.000/170)*4*200%]=105.000.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35. pt pensia suplim.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.5%) = 576. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.412 Însă corect se calculează astfel: [(4.694.300 de lei.402.232=294.625. pt asigurări sociale de sănătate (6.800.000.000.000 Venit bază de calcul = 3.000 Contrib. Contrib.880+188.954 13 .865.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9.5%) = 435.607 Salariu net = 3. (9.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.599 Impozit calculat şi reţinut = 292. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.002 Salariu net = 4. pt pensia suplim. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.112 Contrib.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 / 170) * 7 * 200% = 329. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40. (9.054 Deducerea personală de bază = 1.898.000/170)*3*150%]+[(4.694.5%) = 635.000 Venit net = 5.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.112 Venit brut = 6.513.

5% la venitul brut în loc 6.800.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 . orele suplimentare (718.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.5% * 4.800.333 = 431.800.772.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.065.740 Salariu net = 5.793.000) şi la concediul medical (2.398 Salariu net = 4.002 Salariu net = 4.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.313.036 Deducerea personală de bază = 1.333).997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5. pt asigurări sociale de sănătate (6.000 Venit bază de calcul = 2.547.000 Venit net = 4.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.513.5%) = 394.993.865.572.000 Venit net = 5.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.829.036 Impozit calculat şi reţinut = 598.784 Deducerea personală de bază = 1.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.5%) = 435.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 Venit bază de calcul = 3.464. pt asigurări sociale de sănătate (6.000 Venit bază de calcul = 3.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9. adică 9.073.Contrib.054 Deducerea personală de bază = 1.

07.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei.800.07.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1.000) * 23% + 324. decretului nr.209/05.000. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.574.209/05.142. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf.000 astfel: (2.247 Salariu net = 4.000 = 502. la care se adaugă 324.800.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare. decretului nr.1976. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.988 – 1. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.574.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa. 15 . 2.

verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: . verificati daca exista proceduri scrise 2. Aprobat de . verificati daca procedurile sunt actualizate 7.Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. verificati daca procedurile sunt aprobate 18.. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17.. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data. apreciati calitatea listelor de verificare 9. verificati daca procedurile sunt actualizate 19.. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3.. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14........ semnatura) 10. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 ... urmariti platile cu extrase de cont 12. Data…. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4.plati . verificati daca procedurile sunt aprobate 6....contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1. Perioada supusa auditului Intocmit de .. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8.

pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. intrarile periodice. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. revizuiti procedurile de inchidere 29. 22. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor.20. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. 17 .

concediile medicale. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. 18 . După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul primelor. orele suplimentare). am procedat. elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. la titlul cheltuieli de personal. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. pentru contribuţii de asigurări sociale. maternitate. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. în luna octombrie 2005. in luna Martie 2003. Programul de salarii efectuează calculele necesare. concediile de studii. bugetul de stat. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri.

a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.G.38 alin. nr. cu modificările şi completările ulterioare. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare. din motive obiective. lit. respectiv. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.12 din O. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. nr. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. fără a fi specificată şi data).1 din Legea nr. pe bază de certificate medicale.29/1995.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar. Totodată. prin cumulare. în situaţia menţionată anterior.U.E. Astfel.G. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S. Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei. 19 . 111. este formalizată doar prin semnătură.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr. S-a constatat respectarea prevederilor art. alin.1. Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.192/2002 şi ale art. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. cu respectarea prevederilor O. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate.A.

depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit. Totodată.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetul de stat. s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. În consecinţă. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. 20 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->