P. 1
Audit Financiar Contabil

Audit Financiar Contabil

|Views: 526|Likes:
Published by Lacramioara Toma

More info:

Published by: Lacramioara Toma on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV..............................................................................2 SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL................................................2 B.

LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ .......................................................4 MONOGRAFIA CONTABILA...........................................................................................................................6 PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR........................................................................................8 RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL.......................................................................................9 PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL................................................................................................12 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI............................................................15 EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI.......................................................................................................17 INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT...................................................................18

PREZENTAREA CADRULUI LEGISLATIV NORMATIV

*Legea nr.53/2003 – Codul muncii al României; *Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.632/2001 – legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003; *Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; *Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă; *Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale; *Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; *Ordonanţa Guvernului României nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea nr.493/2002; *Hotărârea Guvernului României nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.7/2001; *Legea nr.500/2002 privind finanţele publice; *Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată; *Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIMARE SI FLUXUL INFORMATIONAL
Principalele documente utilizate în cazul decontărilor salariale sunt: 2

2. la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exemplarul 2 al registrului de casă. concediilor de odihnă. precum şi al contribuţiei privind document justificativ de înregistrare în contabilitate. se includ în statele de salarii. pe baza documentelor de evidenţă a muncii şi a timpului lucrat efectiv. Lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă.1. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plata. Coloanele libere din partea de reţineri a statelor de salarii urmează a fi completate cu alte feluri de reţineri legale decât cele nominalizate în formular. lichidările. ca. atribuţie. inclusiv a reţinerilor. Se întocmeşte într-un exemplar. 4. certificatelor medicale şi se semnează pentru confirmarea exactităţii calculelor de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii. Statul de salarii. Drepturi băneşti – chenzina I / chenzina a II-a. la casieria Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru efectuarea plăţilor cuvenite.. 3 . de exemplu: „Depuneri CEC” pentru reţinerile pe bază de consimţământ conform dispoziţiilor legale. a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc. a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale. pentru înregistrare în contabilitate (împreună cu exemplarul 1 al borderoului de salarii neridicate). pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă. Plăţile făcute în cursul lunii. se utilizează aceleaşi formulare de state de salarii. lunar de Serviciul Economic şi Administrativ care are această protecţia socială şi a altor datorii. STATUL DE SALARII Serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. pe baza fişelor de evidenţă a salariului. 3. indemnizaţiile de concediu etc. A. a listelor de avans chenzinal. Foaia colectivă de prezenţă (pontajul). cum sunt: avansul chenzinal. Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. 5. Pentru centralizarea la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a salariilor şi a elementelor componente ale acestora.

pe baza datelor din fişa de evidenţă a salariilor. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit statele de salarii. pentru la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista de avans pentru a servi la întocmirea statelor Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1). B. LISTA DE INDEMNIZAŢII PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ Serveşte ca: document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizaţiile cuvenite salariaţilor pe timpul efectuării document justificativ de înregistrare în contabilitate. de compartimentul financiar-contabil care are această atribuţie. DESFĂŞURĂTORUL INDEMNIZAŢIILOR PLĂTITE ÎN CONTUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 4 . concediului de odihnă. ca anexă la exempplarul 2 al registrului de casă. Circulă: la persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv şi să aprobe plate (exemplarul 1). pe măsura plecării personalului în concediu de odihnă. şi se semnează pentru confirmarea realităţii datelor şi exactităţii calculelor de către persoana care a calculat indemnizaţiile şi a întocmit lista.Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ. C. la casierie împreună cu „Drepturile băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. separat de celelalte acte justificative de plăţi. înregistrare în contabilitate (exemplarul 1). pentru efectuarea plăţii la Serviciul Economic şi Administrativ. (exemplarul 1). Se întocmeşte în două exemplare. la compartimentul financiar-contabil care a întocmit lista (exemplarul 2). de salarii la sfârşitul lunii (exemplarul 2).

decese şi schimbarea locului de muncă. pe baza certificatelor medicale şi a statelor de salarii.. Nu circulă. la sfârşitul fiecărei luni. iar formularul „Drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)” pentru plata chenzinei a II-a. prin informaţiile furnizate de rubrica „Număr”.. Circulă: 5 . Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ.Serveşte ca document de centralizare a zilelor lucrătoare de concediu medical. iar salariile nu au fost achitate. fiind document de înregistrare. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA a II-a (extras) Serveşte ca document pentru plata drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor. În cazul când plata salariilor s-a efectuat de casierul unităţii. Se întocmeşte în două exemplare. din care prima reprezintă numărul curent al lunii şi anul pentru care se face plata. care cuprind datele de identificare a persoanei şi suma pe care nu a ridicat-o. şi se semnează pentru exactitatea sumelor de persoana care a calculat drepturile băneşti. în cursul lunii. anexat la dispoziţia de plată privind asigurările sociale. Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ. DREPTURI BĂNEŞTI – CHENZINA I (extras) D2. în rubrica „Primit suma din drepturi băneşti – Chenzina a II-a (extras)”. concediilor de odihnă sau a altor plăţi.”. Formularele poartă semnătura persoanelor autorizate să verifice concordanţa deplină dintre acestea şi documentele ce au stat la baza întocmirii lor. precum şi a indemnizaţiilor plătite în contul asigurărilor sociale de stat. de compartimentul financiar-contabil care are atribuţia de calcul al drepturilor băneşti ale salariaţilor. premiilor. iar a doua grupă reprezintă marca salariatului şi este urmată de numele şi prenumele acestuia. a cazurilor pentru proteze. în două exemplare.. Formularul „Drepturi băneşti – Chenzina I (extras)” se utilizează la acordarea avansului. el însoţind orice plată a acestora. întocmindu-se un borderou cu salariile neridicate. D1. se menţionează „depus cu chitanţa nr. acesta fiind format din două grupe de cifre. Datele de identificare a salariatului sunt prezentate în antetul formularului.

Se întocmeşte într-un exemplar de Serviciul Economic şi Administrativ.01 25. lista de avans chenzinal.182 6 2) 3) 4) Se înregistrează alte drepturi (sporul de vechime.904 233. la salariat (exemplarul 2).). fiind document de înregistrare. la Serviciul Economic şi Administrativ.060 230.668. din care ore suplimentare plătite cu un spor de 50% sau cu 100%. boală etc.01 = 230. E.01 = Se înregistrează contribuţia unităţii 24.01 17.01 48. pe baza condicilor de prezenţă.639 Se înregistrează salariile de bază pe luna în curs 410. a totalului orelor nelucrate. Se arhivează la Serviciul Economic şi Administrativ. ca anexă la exemplarul 1 al documentelor care servesc la stabilirea drepturilor cuvenite salariaţilor (stat de salarii. lista de indemnizaţii pentru concediul de odihnă etc.50% + 0. accidente de muncă. Se arhivează: la Serviciul Economic şi Administrativ (exemplarul 1).670. Nu circulă.183.50% .01 = 410.- la casierie pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti ale salariaţilor. din care concediu de odihnă. orele suplimentare) 410.568. − MONOGRAFIA CONTABILA 1) Se ridică numerar cu CEC de numerar de la trezorerie 13 = 700 54. FOAIA COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ (PONTAJUL) Serveşte ca document de centralizare a totalului orelor lucrate. anexat la statul de plată. lunar.

02 233.970 232.354 3.695 = 233.964.889 481.557.01 = 235.5% şomaj Se virează la buget reţinerea de 1% şomaj pentru angajat Se virează la buget reţinerea din salariu de 9.01 = 235.639 50.01 = Se înregistrează reţinerea din salariu de 6.04 4.01 235.198.831 6.5% şomaj 410.01 = 410.639 Se virează la buget impozitul reţinut 232.584.285 Se înregistrează contribuţia unităţii 7% sănătate Se înregistrează reţinerea impozitului pe salariu Se înregistrează CASS aferent concediului medical 233.01 = Se înregistrează restul de plată % = 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Se achită salariile 230 = 13 54.01 = 230.568.02 481.695 2.941.727.01 Se înregistrează reţinerea pentru şomaj de 1% pentru angajat 230.612 13 230 233 54.557.831 233.01 700 = 700 = 700 = 700 7.5% CAS a angajatului .889 233.5) 6) 7) Se înregistrează contribuţia unităţii 3.285 Se înregistrează reţinerea din salariu de 9.941.5% CAS a angajatului 230.01 = 235.234 7 Se virează la buget 3.01 7.598.598.01 6.03 5.5% sănătate a angajatului 230.01 2.03 3.234 233.568.584.

568. indemnizaţiile. Verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. salariile de merit. Verificarea stabilirii unei concordanţe între condicile de prezenţă şi foile de prezenţă (pontajele) întocmite de compartimentele de specialitate.295 233.5% somaj PROCEDURI SI TEHNICI DE AUDIT FINANCIAR OBIECTIVE: 1. Verificarea realizării calculului corect în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar pentru fiecare angajat.5% sănătate a angajatului 233.727. a salariilor de merit.612 Se virează la buget CASS aferent concediului medical 700 235. respectiv de a răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul contractual şi funcţionarii publici din ANFP: reglementări legale referitoare la calculul orelor suplimentare. 6. Art.285 700 2. premiile. 7. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă a fost determinat prin aplicarea unui procent de 5% la baza de calcul stabilită cf.04 = 700 4. adaosurile. la titlul cheltuieli de personal. a sporului de vechime şi a altor sporuri. Verificarea modului în care este îndeplinită atribuţia stabilită prin ROF.99 din legea 19/2000. Verificarea dacă fondul total de salarii brute include: salariile de bază. indemnizaţiile pentru concediul de odihnă.18) 19) Se virează la buget reţinerea din salariu de 6. sporurile. alte sume plătite din fondul de salarii.3 = 20) Se vireaza la buget 3. 2. 5.01 = 3. 8 . 4.598. reglementări legale privind stabilirea compensării concediilor de odihnă neefectuate în anul precedent. reglementări legale privind stabilirea în statele de plată a salariilor de bază. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă suportate de angajator. 3. Verificarea dacă cuantumul indemnizaţiei de maternitate a fost determinat prin aplicarea unui procent de 85 % la baza de calcul. a indemnizaţiilor de conducere.

statul de funcţii. 18. Verificarea daca toate toate aceste contributii (ale angajatilor si angajatorului) sunt corect calculate si inscrise in documentele justificative care sa justifice platile. 9 .5% aplicat asupra veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit. control intern insuficient.5% aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asigurat. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a functionarilor de 9. 11. Verificarea daca este calculat si stabilit corect impozitul pe profit datorat de catre functionari. RISCURILE AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL 1.5% pentru pensia suplimentara. Verificarea daca subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza platile este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. statul de personal – risc generat de schimbările legislative: probabilitate de apariţie medie. Verificarea daca angajatorul calculeaza si vireaza contributia de 7% la bugetul asigurarilor de sanatate.5% aplicat la fondul brut de salarii realizat. raportat la fondul de salarii. 12. impact financiar ridicat. 19. Verificarea daca toate documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular.8. 10. 9. 15. Verificarea dacă contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj este calculată şi plătită prin aplicarea cotei de 1% asupra salariului de bază brut lunar. 14. Verificarea daca datele (zilele) de acordare a salariilor sunt cele prevazute de lege. Verificarea daca este calculata si platita contributia lunara a persoanelor asigurate la asigurarile de sanatate in procent de 6. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare referitoare la structura organizatorică. Verificarea daca este platita de angajator a contributiei la asigurarile pentru accidente de minca si boli profesionale in procent de 0. Verificarea daca contributiilor datorate de angajati si angajator se vireaza in termenul stabilit de lege pentru fiecare contributie in parte. vulnerabilitate medie. Verificarea daca este platita lunar de angajator contributia la bugetul asigurarilor de somaj in cota de 3. 13. 17. 16.

0. impact financiar mediu.38/2003. control intern insuficient.38/2003. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). 10 .38/2003. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. maternitate.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. 4. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). 3. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). control intern suficient. creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. ceea ce corespunde unui risc mare. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. aprecierea cantitativă (pondere 40% şi nivel 3). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 40% şi nivel 2). 2.6. control intern suficient. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. concedii de odihnă. vulnerabilitate medie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 3). Verificarea superficială a realităţii şi conformităţii pontajelor (concedii medicale. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.6. ceea ce corespunde unui risc mare. Stabilirea eronată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. ceea ce corespunde unui risc mediu. Aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind contribuţiile la bugetul de stat. vulnerabilitate medie. ore suplimentare) – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. impact financiar mediu. bugetul asigurărilor sociale de stat. impact financiar ridicat.

233. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.G. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. vulnerabilitate medie. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2). fără încadrarea în limita maximă prevăzută de Codul muncii (Legea nr.53/2003) şi respectiv O. precum şi fără încadrarea acestor cheltuieli în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie.0. ceea ce corespunde unui risc mic. Acordarea de ore suplimentare personalului A. Nerespectarea celor 4 faze ale execuţiei bugetare – risc determinat de schimbările legislative şi risc operaţional: probabilitate de apariţie mică. 6. au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 30% şi nivel 2). prin bugetul de stat pe anul 2003 .3.0. ceea ce corespunde unui risc mediu.38/2003. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. precum şi să nu fie în concordanţă cu funcţionarea lor conform planului de conturi – risc operaţional: probabilitate de apariţie medie. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2).192/2002. aprobate A. ceea ce corespunde unui risc mediu. vulnerabilitate medie. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.N. vulnerabilitate medie.risc de organizare: probabilitate de apariţie medie. 5.P. nr.F. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.38/2003. control intern suficient.700 şi 410 să nu dea necesarul de informaţii urmărit. 11 . au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).38/2003.F.P. aprecierea cantitativă (pondere 50% şi nivel 1). punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. 235. aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 1). aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). 232.N. Componenţa soldurilor conturilor 230.au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2). 231. impact financiar mediu. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 1. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 7. impact financiar moderat.U. control intern suficient.

003 Contrib.700. conform formulei stabilite în Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.431.5%) = 421.700. (9.058 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270. aprecierea cantitativă (pondere 30% şi nivel 2). au fost avute în vedere următoarele criterii de analiză: aprecierea controlului intern ( pondere 50% şi nivel 2).300/170)*2*150%]+[(2.700.425.188 Astfel că doamnei Ionescu Doina mai trebuie să i se plătească de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 15.599 Deducerea personală de bază = 1.731.38/2003. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (2.000 Venit net = 3. punctajul total al criteriului utilizat (T) este 2. pt pensia suplim.800.control intern suficient. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 27.0.5%) = 288. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 1. PROBE DE AUDIT FINANCIAR CONTABIL În statul de salarii s-au efectuat greşeli privind: 1) a) Calculul orelor suplimentare: Ionescu Doina (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.536=111. pt asigurări sociale de sănătate (6.300 / 170) * 4 * 150% = 95.300/170)*2*200%]=47. impact financiar redus.305 Însă corect se calculează astfel: [(2.000 12 . aprecierea calitativă ( pondere 20% şi nivel 2).008 Contrib.368 Venit brut = 4. ceea ce corespunde unui risc mediu.668 Contrib. aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.883 de lei.652+63.

Contrib.800.599 Impozit calculat şi reţinut = 292.000.865.607 Salariu net = 3.000.232=294.052 2) a) Calculul contribuţiei pentru pensia suplimentară (9.000/170)*4*200%]=105.5%) = 635.000 Venit net = 5. pt pensia suplim.112 Contrib. pt pensia suplim.898. (9.880+188.5%) = 576.000.112 Astfel că domnul Dobre Cătălin mai trebuie să dea înapoi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 35.000/170)*3*150%]+[(4.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 / 170) * 7 * 200% = 329.513.412 Însă corect se calculează astfel: [(4. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 37.112 Venit brut = 6.000 Contrib. (9. pt asigurări sociale de sănătate (6.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.313.5%) Sandu Cristian – s-a aplicat un procent de 10% la venitul brut în loc 9.625.300 de lei.Venit bază de calcul = 1. pt protecţia socială a şomerilor (1%) = 40.694.992 b) Dobre Cătălin (Salariu brut / Nr ore lucrate pe lună)* Nr.5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.694. În funcţie de acest calcul va trebui corectat statul de plată: Alte drepturi = 2.000 Venit bază de calcul = 3.954 13 .5%) = 435. ore suplimentare * Procentul prevăzut în lege (4.054 Deducerea personală de bază = 1.941 Contrib.402.002 Salariu net = 4.

5%) = 435.036 Impozit calculat şi reţinut = 598. orele suplimentare (718.829.784 Deducerea personală de bază = 1.740 Salariu net = 5.720 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 Venit bază de calcul = 2.865. adică 9.993.5% * 4.036 Deducerea personală de bază = 1.513.784 Impozit calculat şi reţinut = 777.800.002 Salariu net = 4.054 Deducerea personală de bază = 1.547.772.285) Însă acest procent trebuie aplicat doar la salariul realizat împreună cu orele suplimentare.052 4) Calculul impozitului calculat şi reţinut 14 .572.333 = 431.5% la venitul brut în loc 6.054 Impozit calculat şi reţinut = 718.5% la total sumă dintre salariul realizat (3.333).5% Va trebui corectat statul de plată: Contrib.398 Salariu net = 4.000) şi la concediul medical (2.117 Cheltuieli profesionale (15% din deducerea personală de bază) = 270.000 Venit net = 4.997 Va trebui corectat statul de plată: Venit net = 5.065.464.313.073.793.5%) Georgescu Adina – s-a aplicat un procent de 8.638 b) Ionescu Cătălina – s-a aplicat procentul de 9.5%) = 394. pt asigurări sociale de sănătate (6. pt asigurări sociale de sănătate (6.Contrib.000 Venit net = 5.800.000 Venit bază de calcul = 3.000 Venit bază de calcul = 3.800.044 3) Calculul contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate (6.

15 .988 – 1.800. Recomandari: Sporirea atentiei si citirea cu atentie a legislatiei. Având în vedere că Venitul bază de calcul = 2.988 trebuie aplicat un procent de 23% pentru ce depăşeşte 1.142. la care se adaugă 324. Cauza: Neatentie si lispa de interes in urmarirea circuitului banilor.247 Salariu net = 4.741 INTOCMIREA SI PREZENTAREA DOSARULUI EXERCITIULUI Foaia de lucru: 1. Cauza: Insuficienta urmarire a conditiilor de efectuare a calculului. decretului nr.000 = 502.574.209/05.574.1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa. decretului nr.07.07.000.000 astfel: (2.1976. Recomandari: Sporirea atentiei si urmarirea timpului in care banii neutilizati trebuiesc depusi din nou in trezorerie cf. 2.000) * 23% + 324.209/05. Fapta: In casierie numerarul a fost retinut mai mult de 3 zile lucratoare cf.Popescu Ovidiu – s-a calculat după o altă grilă de impozitare.800. Fapta: Calculul impozitului lui Dobre Catalin s-a facut dupa alta grila.

verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4. verificati daca procedurile sunt aprobate 18.. verificati daca procedurile sunt actualizate 7. Aprobat de . verificati daca exista proceduri scrise 2. Perioada supusa auditului Intocmit de ... revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1.. verificati daca este stabilita atribuirea responsabilitatilor 15. verificati daca procedurile sunt actualizate 19... Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: . apreciati calitatea listelor de verificare 9. verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile DA NU AUDITORI 16 . verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarete in proceduri 3... urmariti platile cu extrase de cont 12. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17.plati .. verificati daca procedurile sunt aprobate 6.. controlati conforminatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data.. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrise corect 13...Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. semnatura) 10.. Data…. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5....

verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate EXPRIMAREA OPINIEI AUDITORULUI În această etapă au fost analizate toate activităţile cu privire la decontarile salariale desfăşurate la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30.20. pentru a se putea formula o serie de opinii cu privire la totalitatea operatiunilor desfasurate pentru aceasta activitate. intrarile periodice. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. 22. verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. revizuiti procedurile de inchidere 29. Compartimentele de specialitate întocmesc lunar foile de prezenţă în baza condicilor de prezenţă. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. 17 . c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre persoanele competente la nivelurile adecvate 24. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27.

Procentele aferente contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. care este înaintat Trezoreriei şi în baza căruia sunt întocmite ordonanţările de plată şi ordinele de plată. in luna Martie 2003. La nivelul Serviciului Economic şi Administrativ a fost achiziţionat un program de salarii în care informaţiile sunt introduse lunar. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sunt calculate pe baza mediei zilnice a veniturilor obţinute în ultimele 6 luni anterioare producerii riscului pentru care au fost plătite contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat. maternitate. la titlul cheltuieli de personal. elaborându-se la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ centralizatorul de salarii. la verificarea acordării drepturilor salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate prin Legea bugetului pe anul 2003. concediile de studii. pentru contribuţii de asigurări sociale. Aceste propuneri se regăsesc ulterior în statele de plată lunare. În cazul în care prestaţiile de asigurări sociale depăşesc 90 zile consecutiv. Programul de salarii efectuează calculele necesare. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt stabilite prin program. concediile medicale. Auditul efectuat a fost desfăşurat la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ din cadrul ANFP. compartimentele de specialitate întocmesc propuneri ce sunt aprobate de conducere. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. bugetul de stat. În cazul primelor.Aceste foi sunt înaintate Serviciului Economic şi Administrativ pentru confirmarea realităţii şi legalităţii datelor înscrise (sunt verificate concediile de odihnă. 18 . În cazul salariilor care sunt eliberate în numerar. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPORTULUI DE AUDIT Subsemnatele OLTEANU LACRAMIOARA si NICOLAE ROXANA. contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt depuse în termenele legale la instituţiile publice care gestionează aceste fonduri. După elaborarea centralizatorului la nivelul Serviciului Economic şi Administrativ sunt întocmite declaraţiile de şomaj. datele respective sunt înaintate la casierie pentru emiterea cecului. orele suplimentare). indemnizaţiile sunt indexate trimestrial conform hotărârilor de guvern. în luna octombrie 2005. am procedat.

Din analiza foilor colective de prezenţă întocmite de compartimentele de specialitate. 111. ar fi trebuit să se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul. a rezultat că acestea corespund cu datele înscrise în condicile de prezenţă şi. respectiv.1. este formalizată doar prin semnătură.53/2003 – Codul Muncii al României dar şi comiterea de erori la unele persoane cu privire la calculul remuneraţiei pentru aceste ore.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale ulterioare ar fi trebuit să se ia în considerare. În luna martie 2003 au fost compensate concediile de odihnă aferente anului 2002 pentru personalul care.29/1995. pe bază de referat întocmit de conducătorul compartimentului de specialitate. alin. fără a fi respectat modul de calcul prevăzut de Legea nr. nr.E. Totodată. cât şi de Serviciul Economic şi Administrativ (viza S. fără a depăşi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. prin cumulare.12 din O.192/2002 şi ale art. în situaţia menţionată anterior.a şi care în aceeaşi perioadă au obţinut venituri pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. lit. în cazul persoanelor care au beneficiat de perioadele asimilate prevăzute la art. nu a putut efectua aceste concedii în anul 2002. În luna martie au fost calculate şi acordate indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă.U. pe bază de certificate medicale. În cazul orelor suplimentare acestea sunt aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. din motive obiective. veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate. cu respectarea prevederilor O.G.1 din Legea nr. nr. În conformitate cu prevederile Regulamentului intern de organizare şi funcţionare.G. Astfel. S-a constatat respectarea prevederilor art. pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale. 19 . fără a fi specificată şi data). Serviciul Economic şi Administrativ răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind acordarea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei. precum şi stabilirea salariului net şi a contribuţiilor angajatorului la capitolul cheltuieli de personal.A.38 alin. cu modificările şi completările ulterioare.Obiectivele auditului au constat în evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne în ceea ce priveşte stabilirea venitului brut lunar. sunt conforme şi cu cererile de concedii şi cu certificatele medicale eliberate în caz de incapacitate temporară de muncă. Pontajele sunt vizate pentru regularitate şi conformitate atât de conducătorul compartimentului de specialitate.

În consecinţă. depistându-se şi unele greşeli de calcul ce au fost posibile prin calculul eronat al unor sume datorită aplicării necorespunzătoare a procentelor stabilite prin lege. 20 . se recomandă remedierea deficienţelor prezentate în prezentul raport de audit. Totodată. bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj dar numai pentru unii salariati. bugetul de stat.În urma verificării statului de plată şi a centralizatoarelor s-a constatat aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind calculul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi declaraţiile lunare privind obligaţia de plată la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. s-a constatat că au fost depuse la termenele prevăzute de lege declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->