Sunteți pe pagina 1din 5

Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator Duminic , 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminic , 24 Octombrie 2010 10:47

FI

DE

LECTUR

Opera epic (model)

Am început lectura (data)

Titlul operei literare:

Autorul:

Opera face parte din volumul:

Editura:

Anul apari iei volumului:

Am terminat lectura (data)

Date importante din via a i activitatea criitorului:

Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator Duminic , 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminic , 24 Octombrie 2010 10:47

Alte opere ale autorului:

Genul literar:

Specia literar :

Opera e structurat în:

Opera este scris în:

(poveste, basm, schi , nuvel , roman, povestire, fabul , balad )

(c r i / p r i / volume / capitole)

(proz / versuri)

Locul desf ur rii ac iunii:

Timpul desf ur rii ac iunii:

Naratorul (tipul de narator, indici ai prezen ei acestuia):

Personaje: Personajul

Tipul de personaj

(principal/ secundar, pozitiv/ negativ, real/ fantastic)

Rezumat / Idei principale:

Tr s turi

Citate

(fizice, morale)

Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator Duminic , 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminic , 24 Octombrie 2010 10:47

Momentele subiectului:

- Expozi iunea

- Intriga

- Desf urarea ac iunii

- Punctul culminant

- Deznod mântul

Moduri de expunere: (indic modul prezent în opera literar , indic pagina / paginile i transcrie câte un citat):

Nara iune

Dialog

Descriere

Monolog

Caracterizarea personajului/

principal

a unui personaj preferat:

Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator Duminic , 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminic , 24 Octombrie 2010 10:47

- caracterizare direct (exemple, citate, indicarea paginii):

- caracterizare indirect (exemple, citate, indicarea paginii):

Titlul operei (structur , semnifica ie):

Mijloace artistice (figuri de stil,citate care con in imagini artistice cu indicarea paginii):

Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai înv at din opera citit i sensurile lor):

(Se poate utiliza dic ionarul!)

Citate preferate (scrise între ghilimele, indicând pagina):

Impresii personale (de ce i-a pl cut lectura /ce ai înv at din aceast lectur / cum ai fi vrut s se termine ac iunea):

Note de lectur (Continu enun urile de mai jos cu idei din opera citit )

Opera mi-a trezit sentimente de

Ceea ce impresioneaz este

Surpinz tor este momentul

Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator Duminic , 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminic , 24 Octombrie 2010 10:47

Demn de admirat este fragmentul în care

Am admirat

Am fost curios când

A vrea s tr iesc în lumea personajului pentru c

Nu a vrea s tr iesc în lumea personajului pentru c

Opinii critice / Referin e critice: