Sunteți pe pagina 1din 5

Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator
Duminică, 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminică, 24 Octombrie 2010 10:47

FIŞĂ  DE  LECTURĂ

Opera epică (model)

Am început lectura (data) __________                      Am terminat lectura (data) ___________

Titlul operei literare: ___________________

Autorul:______________________________

Opera face parte din volumul:

_____________________________________

Editura:______________________________

Anul apariţiei volumului: _______________

Date importante din viaţa şi activitatea criitorului:


_____________________________________

1/5
Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator
Duminică, 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminică, 24 Octombrie 2010 10:47

Alte opere ale autorului: ________________

Genul literar: _________________________ 

Specia literară: ______ (poveste, basm, schiţă, nuvelă, roman, povestire, fabulă, baladă)

Opera e structurată în: _________________ (cărţi / părţi / volume / capitole) 

Opera este scrisă în: ___________________ (proză / versuri)

Locul desfăşurării acţiunii:  ______________

Timpul desfăşurării acţiunii: ______________

Naratorul (tipul de narator, indici ai prezenţei acestuia): ________________

Personaje: Personajul             Tipul de personaj                    Trăsături                  Citate

            (principal/ secundar, pozitiv/ negativ, real/ fantastic)          (fizice, morale)     

_____________________         _________________           _____________________

  Rezumat / Idei principale: _____________________

2/5
Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator
Duminică, 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminică, 24 Octombrie 2010 10:47

Momentele subiectului:

- Expoziţiunea   _____________________            
- Intriga ___________________________         
- Desfăşurarea acţiunii ________________
- Punctul culminant __________________
- Deznodământul ____________________

Moduri de expunere: (indică modul prezent în opera literară , indică pagina / paginile şi
transcrie câte un citat):  

Naraţiune _____               

Dialog _______               

Descriere _____                   

Monolog _____

Caracterizarea personajului
/ principal a unui personaj preferat
:

3/5
Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator
Duminică, 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminică, 24 Octombrie 2010 10:47

- caracterizare directă (exemple, citate, indicarea paginii): _______


- caracterizare indirectă (exemple, citate, indicarea paginii): _____

Titlul operei (structură, semnificaţie): ____________________________

 Mijloace artistice (figuri de stil,citate care conţin imagini artistice cu indicarea paginii): ____

 Vocabular (câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită  şi sensurile lor): _______

  (Se poate utiliza dicţionarul!)

Citate preferate (scrise între ghilimele, indicând pagina): ___________________________

Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura /ce ai învăţat din această lectură / cum ai fi vrut să
se termine acţiunea): ________________________________________________________

Note de lectură (Continuă  enunţurile de mai jos cu idei din opera citită) 

Opera mi-a trezit sentimente de __________

Ceea ce impresionează este _____________

Surpinzător este momentul  _____________

4/5
Model de fisa de lectura pentru opera epica

Scris de Administrator
Duminică, 24 Octombrie 2010 10:45 - Ultima actualizare Duminică, 24 Octombrie 2010 10:47

Demn de admirat este fragmentul în care  ___

Am admirat ___________________________                                   

Am fost curios când _____________________

Aş vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că _______

Nu aş  vrea să trăiesc în lumea personajului pentru că ____

Opinii critice / Referinţe critice: __________________

5/5