Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN

BUZAU
Str. Al. Marghiloman, Nr. 3
Tel. Ñ38/7Ñ, Fax Ñ38/44
E-mail: contact@isjbz.ro
c Web Site: www.isjbz.ro c
c
c
CRITERII ŞI PUNCTAJE
PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC__________


UNITATEA ŞCOLARĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN CARE ESTE ÎNCADRAT _________________
_____ ________________________________________ __
DISCIPLINA POSTULUI________ ____________________________________________________
PUNCTAJ AUTOEVALUARE_____________________________________________________________
PUNCTAJ ACORDAT DE COMISIE______________________________________________________________
PUNCTAJ ACORDAT DUPĂ CONTESTAŢII______________________________________________________

c
Criterii de punctajc Punctaj Punctaj Puncaj
maxim Autoev. Acordat
I Inspectia scolara la clasa c c c
c

Pentru restrângere de activitate, inspecţia şcolară se face în cazul în care sunt vizate c ccccccc c
două sau mai multe cadre didactice de aceeaşi specialitate la nivelul unităţii de
învăţământ cu personalitate juridică, în urma aplicării criteriilor II-VI, { c
 c 
{ c{
cc c c.
c 
 c
c 
 c c 
 c c  c ÑÑ martie-7 aprilie Ñ c
 c c
 cc c c cc
cc
ccd dd 

d  d
II Nivelul studiilor c c c
A. 
 c c 
c 

c c c c 
c 

c c c c c c

 cc
 cc c
B
 cc

c c  c  !cc
 cc
 "c c c
C. # $  %c
 c&c )c c c
c 
c 

cc
 cc
 cc c 
cc
'c
c(c 
cc cc
 cc
 cc c 
cc
Dc
 c c
cc  * 
c 

%c c 
c 

cc 
cc c c c
 %ccc c
 c
E. 
 c c 
%c c  * 
c  c c  c  c c c 
c "c c c
 cc
 cc
 c
+c
 c c
%cc
 %c

c ccc  cc
 c ,c c c
G. 
 c c
%cc  * 
c  cc
 c %cc
 cc
 c c c
H. 
 c c
cc  * 
c  cc
 c cc
 cc
 cc c c c
&c
c c
 c
 -!c
'cc  cc
 cc cc
c c-c '!c
-ccc  cc cc
c c-c '!c
.cc cc
cc cc
c c-c %)!c
)c c !cc
c cc  c  cc cc
c c-c !c
c
/cc  cc
 %cc  cc cc cc-c
 !
"cc cc
%c cc  c  cc cc c
c-c %)!c
c
NOTĂ: * . Educatoarele şi învăţătorii care au dobândit funcţia de institutor prin absolvirea învăţământului superior scurt/lungă durată.
Ñ. Pentru institutorii aflaţi în restrângere de activitate care solicită trecerea în specializarea dobândită ulterior prin studii superioare, punctajul se
calculează astfel;
- la nivelul unităţii şcolare se evaluează ca institutor
- la nivelul inspectoratului şcolar se evaluează ca absolvent cu studii superioarede lungă/scurtă durată/studii universitare de licenţă.
3. Pentru institutorii care solicită trecerea prin pretransfer în specialitatea dobândită ulterior prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător
studiilor superioare de lungă/scurtă durată/studii universitare de licenţă
4.. Punctajul de la literele A ± G nu se cumulează.
c. Punctajul de la literele G -H se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de pregătire, finalizată universitară/postuniversitară de la litera G punctele -8

III Grade Didactice c c c


!c0 cccccccccccccc$c p; c c
!c1 
cc cc$c p;
! 1 
cc cc c2
cc 
cc ccc$cÑ p;
!c1 cc c cc cc %c cc c c 
c

 
 
cc cc
cc
 c$cÑ4 p.
e)  cc 3 !
4c#cccccccccccc$c p;
4c#c,c$c,%,,ccc$c4 p;
4c#c"c$c"%,,ccc$c3 p;
4c#c/c$c/%,,ccc$cÑ p;
4c#cc$c%,,ccc$c p.
NOTĂ º dd   

 d   d ¦ c { c c{ c c 


c 
c
{c{ { 
 d dºd dd c
 d   d ! "dd#d d dº 
IV Rezultatele obţinute în activitatea didactică
Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (Ñ 7/Ñ 8 şi Ñ 8/Ñ ) şi
echivalentul acestora în puncte:
$c+ c ccccc$c p;
$c5 ccccccccccccccccc$c7 p;
$c6  cccccc$cÑ p;
$c7  cc$c p.
NOTĂ: a.c8 c
 c cÑ ccc
c c  c

c 
c c 
c
 cÑ -Ñ 
b.c8 c
 c cÑ 8ccc
c c  c

c c 
c
 cÑ 8-Ñ şi calificativul 
c c 
c
 cÑ -Ñ c
c.c9 c
c  c c
c % c c

c c c
 %ccc c  c

%c cc

c'c c
 c c c 
ccc$c
 ccc
0c9 c c c cccc cc 3
c
c'c
%ccc
cc
cc 
V Activitate metodică c c c
V a.)cLa nivelul şcolii (în vederea departajarii,punctajele acordate pentru activitatea #c.cc c c
metodică la nivelul şcolii, pot fi detaliate la nivelul fiecărei unităţi şcolare) c
Êd dddd d$d d d d d º c
d d d ddd dd

%
„  cc ¦ c { c c c c 
c c
ddd# 
%dd º%
Êdd ddd dd ºc
 d&  d dddd $ d º%
  d & ddddddd $ d
% % c
d d$ d  d º c

d ºd dd
V b.)La nivelul judetuluic #c.cc c
d d  $dd  dd d d '% c
 d d dd ddddddd
  dd d dd dd 
%
„  c { c c

c {  ¦  c  c c
ddd# 
% º
%
Êdd ddd dd 
%
(   dd 
%
 d&  d dddd $ d 
%


d $ dddd$dddd º% c c
 '% % 
% dd 

  d & dddddddddd % c c
V .c)La nivel naţionalc #ccc c c
 $ d d)
 c c
 º% º %* %
+   % c c
d  ddddd d %d º c c
(    &dd d&  d dd º c c
dd  d$ d %  
dddd  d d % c c
d & ddd d %d º c c
V .d)ccLa nivel internaţionalc #c"cc c c
 $ dd d
, º%, º,dd %,
 c c
( d  d  d º c c
 ddd d dºd
 c c
ddddd  ddd º c c
 dd  ddd d 
dddddd 
 c c
NOTĂ
d d d
d& ddd d $$$ 

º
d d d
d& ddd d $$$ 


d$ d º dd dd& $ &#d 
 ddd d& dd * º 
- &ddd&d  $ d& ddd d $$
 $ &d$ d$d 
d dd 
 d  d
Activitate metodică (Ñ) c c c
*
c d$ d dd  d& ddd .c c c
d d
  .d d dd 
*
 d$ d dd  ' & d d /c c c
*
 $d&d d/0%d& d d c c
 º 
*
 # d  dd dddºddd .c c
# & d d 
*
d dddddddd&dddddd - !c c
dd &d d0
% d d ,º d ,  .  . !c c
*
& dd dddd/0ddd$ c c
 d%dddd& d d , º 
*
 dd&  dddd$dd )c c c
.& d d dd d$ddd ddd 
  ddd $ º& d d 
Activitate metodică(3) c c c
*1 d$d& d dd  dddd -c c
dd$dd121Ê21Ê */ dd 
344 ddddddd ºd d  
Activitate metodică(4) c c c
*.  d dd -c c c
*.  dddd 'c c c
*.  ddd c c c
*.  ddd %)cc c c
c c
c
c
c
Activitate metodică () )c
dd$d3& d d d 
 dd  $dd+d /# 
5 d#d d& %ddd 6
ddd ºc
NOTĂ:
ddddd ddddd dddd&d dddd d
d $$ddd dd d 
ddddd$d d $$d  dd ddd&d 
d 
3dddd d d*d dd dd&$d d dd 
$ $d$d $dd ddd ddddddd$ddd
d dddd 
VI Vechime c c c
Numar de ani __________x , c c
NOTĂ
Õ dd $dd# dddd d$dd 
Õ 3 d& dd dd & dddddd  d& d
d)
 dd&& &dd$ d,
 d & d,
 & d,
ddddd dd d dd dd d d ,
d d d&& ,
d d dd ddddd d )&d d d$ & ddd &
&ddd d d& d 
TOTAL AUTOEVALUARE
TOTAL COMISIE
TOTAL CONTESTAŢII
c