Sunteți pe pagina 1din 2

Câteva recomandări pentru traducătorii mai noi sau mai vechi...

Cred cu toată convingerea că realizarea de titrări în limba română pentru filme, mă refer la
filmele valoroase din punct de vedere artistic, este şi trebuie privită ca un act de cultură de către un
traducător serios şi responsabil.

Câteva recomandări:
♦ Din respect pentru limba română, obişnuiţi-vă să utilizaţi diacriticele; dacă la început vă
va fi un pic mai greu, cu timpul acest lucru va deveni un reflex;
♦ Evitaţi prescurtările! Cele mai uzitate prescurtări în subtitrări sunt pentru „domnul”,
„doamna” „domnişoara” (inclusiv cu formele pentru dativ, genitiv sau vocativ) şi pentru
„dumneavoastră”, respectiv dumneata. (Acestea sunt, conform DEX, „d-l”, „d-lui”, „d-
le”, „dna”, dnei”, „dnă”, „dra”, „drei”, „dră”, respectiv „dv.” sau „dvs.” sau „d-voastră”,
„d-ta”, „d-tale”);
♦ Utilizaţi scrierea în format italic atunci când aceasta se impune;
♦ Respectaţi regulile de punctuaţie:
o Semnul de punctuaţie se pune imediat după cuvânt şi este urmat de un spaţiu şi
cuvântul următor (propoziţia sau fraza);
o După linia de dialog urmează un spaţiu;
♦ Încercaţi să evitaţi semnul „trei puncte” la începutul unui rând nou afişat pe ecran pentru
o replică ce se continuă;
♦ Utilizaţi DEX-ul sau http://dexonline.ro/ pentru a vedea cum se scrie un cuvânt asupra
căruia aveţi dubii sau pentru a găsi un sinonim mai potrivit pentru un anumit cuvânt;
♦ Utilizaţi un dicţionar bilingv clasic foarte bun! Dicţionarele on line sunt încă slabe sau
incomplete;
♦ Feriţi-vă de schematisme în traducere! De exemplu, numai pentru O.K. aveţi o mulţime
de variante: O.K., Bine, Bun, Da, În ordine, În regulă...
♦ Atenţie la topica cuvintelor în limba română! Vom traduce „I saw that beautiful woman”
prin „Am văzut-o pe femeia aceea frumoasă”, şi nu „Am văzut acea femeie frumoasă”;
♦ Atenţie la traducerea unor expresii! De obicei, în limba română acestea sună puţin altfel.
De exemplu, „Who do you think you are?” se traduce prin „Drept cine te crezi?” şi nu
„Cine crezi că eşti?” sau „Where do you think you are going?” se traduce prin „Unde
vrei să te duci?” şi nu „Unde crezi că te duci?”
♦ Atenţie la proverbe sau la expresiile de argou! Nu o dată am întâlnit traducerea urării de
noroc „Broke your legs!” prin „Rupe-ţi picioarele!”
♦ Atenţie la formele de adresare politicoasă (persoana a doua, plural)! În limbile franceză,
italiană, germană, acestea sunt foarte stricte; în celelalte limbi trebuie să vă daţi seama
din context dacă verbele se pun la persoana a doua, plural sau singular;
♦ Atenţie la interjecţii, avem echivalente în limba română! Traduceţi „Oh” prin „O”,
„Mm” prin „Hm”, „Huh” prin „Eh” sau „Ei” etc.
♦ Atenţie la numeralele ordinare! De obicei se scriu în cuvinte, şi nu în cifre arabe;
♦ Revedeţi filmul şi traducerea! În felul acesta puteţi corecta unele erori de ortografie,
tehnoredactare sau traducere care v-au scăpat sau puteţi îmbunătăţi titrarea!
♦ Încercaţi să îmbunătăţiţi manual sincronizarea!
♦ Încercaţi să măriţi timpii de afişare a replicilor acolo unde aceştia sunt prea mici!
♦ Dacă pe ecran apare o singură replică, repartizaţi în mod echilibrat textul pe două
rânduri pentru a fi mai uşor de citit;
♦ Nu uitaţi, pe ecran trebuie să fie maximum două rânduri de text!
♦ Atenţie la traducerea numelor proprii! Nu preluaţi în mod automat transcrierea acestora
din engleză sau franceză! Astfel, vom scrie „Varşovia” şi nu „Warsaw” sau
„Warszawa”. La fel vom scrie „Nataşa” şi nu „Natasha”. De obicei ridică probleme
numele slave scrise în versiunile franţuzeşti sau englezeşti;
♦ În cazul ecranizării unor romane, povestiri şi mai ales a unor piese de teatru, puteţi
utiliza traducerile în limba română a acestora realizate de traducători profesionişti (de
cele mai multe ori...)
♦ Atenție! Conform DEX, un serial are mai multe „serii” și nu „sezoane”!

Celor foarte pedanţi sau perfecţionişti le mai recomand:


♦ Pentru cursivitate în citirea replicilor, puteţi scrie textul de pe două rânduri pe un singur
rând;
♦ Dacă între două replici rostite sau între două părţi ale unei fraze (propoziţii) care apar la
un moment dat pe ecran există un timp mai mare, împărţiţi textul astfel încât să fie afişat
în două momente succesive pe ecran; în felul acesta se poate reda mai bine suspansul
sau tensiunea dramatică, de exemplu;
♦ În mod similar, dacă replica sau replicile apărute pe ecran în două momente succesive
sunt rostite foarte repede şi dacă lungimea acestora vă permite, rescrieţi-le într-o singură
afişare pe ecran; în felul acesta textul va fi mai uşor de citit;
♦ Încercaţi să utilizaţi mai multe variante de subtitrare după care traduceţi textul, fie în
aceeaşi limbă, fie în limbi diferite; în acest sens, puteţi utiliza site-ul
http://rapidsubs.com/

Despre cenzură
Sunt foarte multe opinii şi controverse în legătură cu traducerea frazelor licenţioase. Unii
consideră că a nu traduce textul ad-literam reprezintă un act grav de cenzură şi condamnă cu
vehemenţă această „practică” numind-o (unii dintre ei) de tip comunist. Alţii evită cât mai mult cu
putinţă acest mod de traducere încercând să găsească nişte formulări „moderate” sau „cuminţi”
pentru replicile ce conţin vulgarităţi, dar care să sugereze semnificaţia acestora.
Personal, ca unul care ştiu foarte bine ce înseamnă cenzura comunistă, în privinţa traducerii
frazelor licenţioase cred cu tărie următoarele:
♦ O subtitrare nu este neapărat mai bună dacă are o traducere ad-literam a textului;
♦ O auto-cenzură poate fi benefică şi pozitivă comparativ cu o cenzurare impusă sau cu
absenţa oricărei cenzuri;
♦ Cei mai mulţi cunosc suficient de mult limba engleză (sau franceză, sau italiană...),
astfel încât îşi dau seama că e vorba de o înjurătură mai urâtă decât a fost exprimată prin
traducere şi reuşesc să „prindă” atmosfera, sau caracterul personajului, sau mesajul
filmului, deci nu e cazul să fim foarte expliciţi;
♦ Consider că, fără să fie vorba de falsă pudoare, o înjurătură pe care „o citeşti” într-un
text pare mult mai urâtă şi mai vulgară decât una pe care „o auzi”;
♦ De aceea, opinia mea personală este că o înjurătură pe care „o citeşti” te face adesea să
te simţi murdărit sufleteşte şi degradat ca om mai mult decât una pe care „o auzi”;
♦ Nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim că filmele pe care le traducem fără nicio
cenzură sunt vizionate adesea şi de copii sau adolescenţi iar eu cred cu toată
convingerea că e de datoria noastră să-i protejăm împotriva limbajului vulgar.

Dappon (alfiaro@yahoo.com)