Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Sa se stabileasca lista operatiunilor ce urmeaza a se audita din situatia


cheltuielilor unei entitati dupa cum urmeaza:
-cheltuieli cu materiile prime 10.000 lei
-cheltuieli cu munca vie 5.000 lei
-energie electrica 2.000 lei
-cheltuieli ale sectiei de productie 1.000 lei
-cheltuieli generale 500 lei

2. Sa se determine valoarea estimata a erorilor si precizia in auditarea


situatiei stocurilor de materiale ale unei entitati a caror valoare se ridica la
1.000.000 lei si unde mediul de control este favorabil, iar riscul inerent
este ridicat.

3. Sa se determine materialitatea si precizia pentru creditorii unei entitati in


valoare de 2.000.000 lei. Entitatea este de dimensiuni mari, cu multe
locatii, mediul de control este acceptabil, iar esantionul are 4 elemente.

4. Sa se determine riscul inerent la o entitate cu urmatoarele caracteristici:


-entitate de dimensiuni mari cu operatiuni neobisnuite
-operatiunile necesita un rationament profesional inalt atunci cand sunt
inregistrate in evidenta contabila
-numar mare de locatii unde sunt depozitate bunuri de valori mici cu
susceptibilitate crescuta de frauda sau sustrageri

5. Sa se stabileasca riscurile de control si inerent avute in vedere la


calcularea unui esantion de 6 elemente in conditiile in care precizia este
de 5.000 lei, iar valoarea populatiei este 10.000.

6. La o entitate economica riscul de control determinat este scazut, iar riscul


inerent este ridicat. Sa se determine precizia avand in vedere ca populatia
a fost determinata la un nivel de 10.000 lei, iar esantionul are 10
elemente.

7. Sa se determine valoarea populatiei pentru care s-a calculat dupa metoda


MUS un esantion de 20 elemente a unei precizii de 5.000 lei in conditiile
unui risc inerent mediu si risc de control scazut.
8. Sa se determine nivelul riscului de control stiind ca riscul inerent este
scazut la un esantion cu 20 elemente, populatia 50.000, iar precizia 1.750.

9. Sa se calculeze numarul elementelor unui esantion stiind ca materialitatea


este 10.000 lei, nivelul erorilor 20%, iar riscurile calculate pentru o
populatie de 40.000 sunt ridicate.

10. Emiteti consideratii asupra mediului de control pentru care riscul inerent
este ridicat, iar numarul elementelor esantionate este de 20 la o populatie
de 32.400 lei, o materialitate de 40.000 lei si un nivel al erorilor de 10%.

11. Stiind ca diferenta acceptabila este 6.500, materialitatea este 10.000 si


baza materialitatii este 40.000 lei, sa se calculeze valoarea categoriei
economice ce urmeaza a fi auditata.

12. Stiind ca raportul dintre valoarea categoriei operatiunii de auditat si baza


materialitatii este 1/169, iar diferenta acceptabila este 13.000, sa se
determine materialitatea.

13. Sa se determine baza materialitatii cunoscand ca: diferenta acceptabila


este 13.000, valoarea populatiei este 10.000, iar materialitatea este 1.000.

14. Sa se determine diferenta acceptabila cunoscand ca: materialitatea este


25.000, valoarea operatiunii auditate este 22.500, iar baza materialitatii
este 8.100.

15. Sa se revizuiasca materialitatea in suma initiala de 10.000 lei, la o situatie


financiara la care s-au constatat erori in suma de 8.000 lei.

16. Cate componente influenteaza un risc de audit daca variantele analizate


numara 27 functii?