Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Conflictele de interese apar intre cele trei categorii de actori:intreprinderile si managerii lor, specialisti in tehnici contabile –profesia contabila si
utilizatorii informatiilor contabile, sunt solutionate de catre organismele de normalizare contabila. Obiectivul normalizarii acela de a satisface nevoile de informare a
utilizatorilor printr-o solutie optima. Normalizare poate sa fie de doua feluri: normalizarea informatiilor solicitata de utilizatori (pentru aceasta este nevoie de un sistem
informatic performant si transparenta totala) si o a doua normalizare este in normalizarea zonei unde se intersecteaza cei trei actori. Deci solutionarea conflictelor de
interese se poate face printr-o mai mare transparenta a activitatilor intreprinderii, un cadru contabil general
2. Fuziunea este calea clasica a restructurarii, si resprezinta o forma de concentrare de capital (ec, tehnic, uman) pentru ca intreprinderile sa poata
supravietui pe piata concurentiala. In urma fuziunii se dizolva cel putin o societate, insa fara lichidare. Aceasta restructurare se face pentru a creste eficienta economica
a intreprinderii prin faptul ca aceasta valoreaza mai mult, se creste rentabilitatea ei, cresterea cursului actiunilor si din motive fiscale. Fuziunea duce la formarea unei
noi societati cu personalitate juridica distincta, sau la dizolvarea unei soc, fara lichidare. Fuziunea duce la reuniunea intregului patrimoniu. Din acest punct de vedere
putem defini fuziunea ca fiind operatia prin care doua sau mai multe sc decid reuniunea patrimoniului si desfasurarea comuna a actvitatilor lor.Fuziunea duce la
modificarea actului constitutiv.
3. Felurile fuziunii:
- in functie de modalitatea jurisica de realizare avem: fuziune prin reuniune sau contopire (cand doua sau mai multe soc com se asociaza pentru
construirea unei noi soc prin transmiterea integrala a patrimoniului societatii care fuzioneaza catre soc. Care se constituie- efectele fuziunii la soc A si B
care fuzioneaza-de dizolvare de partaj, iar pentru soc nou formata ca o constituire de aport in natura ) ---fuziunea prin absorbtie- se realizeaza asfel:
absorbirea unei societati (absorbita) de catre o alta soc. Numita absorbanta- soc b se dizolva fara lichidare, soc a dobandeste drepturile si preia obligatiile
soc B- in esenta este vorba de cumpararea soc B de catre soc A, fuziunea ca mijloc de restructurare interna.
- In functie de structura unitatilor: fuziune orizontala (soc concurente), verticala (parteneri comerciali), congenerica(aceiasi ramura), conglomerat
(ramuri dif)
- Dupa motivatiile ce stau la baza fuziunii: fuziune dezvoltare (economica), salvare (motive juridice), realizata din motive cu caracter social
4. Fuziune studiu de caz: 1. Capitalul propriu al soc SAU ACTIVUL NET arfe loc pe baza bilantului celor doua soc. Din pct de vedere contabil activul net
este reprezentat in bilant de cap propriu+provizioane pt. Riscuri CpA=TA-TD=1243000
CpB=TA-TD=280000
Pentru a ajunge la activul net contabil vom elimina activele considerate non valori- ch de const neamortizate
2. Ponderea celor 2 soc ce fuzioneaza-prin contopire CSA+CSB=CSC , %A=CSA/CSB*100, %B=100%-CSA
5. Dizolvarea- unei SC inseamna desfiintarea juridica a acesteia, care se finalizeaza cu radierea societatii din reg. Comertului.
6. Lichidarea –ansamblu de operatiuni care dupa dizolvarea societatii au ca obiect realizarea elementelor de activ (transformarea activului in bani) si plata
creditorilor, in vederea partajului activului net ramas asociatilor.
7. Leasingul- operatiune de finantare in care finantatorul asigura fondurile necesare pt intreaga investitie, din pct de vedere juridic leasingul este un
contract complexcare permite unei persoane sa utilizeze un bun fara a plati imediat pretul.
8. Procedee si metode de consolidare: In vederea consolidarii conturilor trebuie sa se delimiteze cate soc apartin grupului, deci sa determine perimetrul de consolidare
(contine societatea mama si filialele). Pentru aprecierea puterii in cadrul grupului se utilizeaza procentul de control(este dat de procentajul drepturilor de vot detinute de
societate amama), dependenta financiara ce rezulta din detinerea unei parti din cap soc al soc se masoara procentului de interes. Controlul poate imbraca urmatoarele
forme: control exclusiv (soc mama sa detina direct sau indirect 50 din drepturile de vot), de fapt si control contractual sau statutar,....influenta notabila-puterea de a
participa direct sau indirect la deciziile financiare- este numita influenta semnificativa...procentul de interes (reprezinta cota parte din capital si implicit din patrimoniu
detinuta direct sau indirect de soc mama).

1. Capitalul social-aplicatie A3 pleaca din soc. A=D+Cp, Cp=a-d, Cap social impartit in actiuni sau parti sociale Vn=Cs/Nr. Act- valoarea neta nu se modifica,
VMc=Cp/Nr act- valoarea matematic contabil se modifica pe parcurs
a) Ponderea %CS=100/1000*100=10%
b) Partajul CP- cap soc varsat si prime de emisiune nu se impoziteaza cu imp pe profit
c) Calculul impozitelor aferente, deoarece nu toate au fost impozitate
Pr brut=V-C
5% rez legala
16 % imp pr –pr impozab
16% imp div-pr impoz
Pr net-pr impoz

Rezerva legala este o facilitate fiscala- impozitat cu imp pe profitImp profit=16%*(rez legala+alte rezerve partial
Se impoziteaza cu imp pe profit numai partea creata in cadrul soc, nu aportul actionarilor.
Prima de emisiune –crearea CS si vanz act, dividende din valori nominale si val actiunilor vandute
Rezerve statutare- procent din profitul net
Rezerva din reevaloare- facilitate fiscala, se impoziteaza cu 16%
c) Imp pe dividende=16%*(20000+500+3000+1000+9000+2500)-1600-imp calculat=2224
d) Reflectarea in ctb a retragerii act
Op. 1 Inreg datoriei brute
%=456 36000
1012 20000- PARTAJ 10% CAP SOC
1041 500 –PRIME DE EMISIUNE
1061 3000 –REZ LEGALE
1062 1000- REZERVE STATUTARE
1068 9000ALTE REZERVE
1171 2500 REZ REPORTAT
Op. 2 Inreg si retinerea imp aferente
456=% 3824
4411 1600
446 2224