Sunteți pe pagina 1din 10

"Cosmosul este un uriaş organism viu din care facem parte.

Soarele este marea inimă


ale cărei impulsuri străbat arterele noastre minuscule.Luna este imensul sistem nervos care ne
face să ne cutremurăm întotdeuna.Cine poate şti care sunt efectele lui Venus sau Saturn
asupra noastră? Dar toate acestea reprezintă la un loc o forţă vitală majoră care ne strabate
tot timpul."
D. H. Lawrence

PROIECT EDUCAŢIONAL

ECHIPA DE PROIECT:
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 SUCEAVA
- coordonator – prof. Monica Simona Preda
PLANETARIUL CATEDREI DE GEOGRAFIE A UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE
SUCEAVA SUCEAVA
- coordonatori: - Mariana Gavrilescu – muzeograf – şef de colectiv
- Tatiana Chideşa – custode sală
PERIOADĂ DE DESFĂŞURARE: 7 mai – 22 mai
ARGUMENT
,,Caracterul însă a unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decît i se predă,
mai mult decît ştie însuşi profesorul. Odată interesul inteligenţei trezit pentru obiecte, odată
simţurile şi judecata deprinse la observaţie, elevul ajunge prin propria gîndire la rezultate care
nu stau în carte.
Elevul nu e un hamal care-şi încearcă memoria cu saci de coji ale unor idei străine, sub
care geme, ci un om care-şi exercită toate puterile proprii ale inteligenţei întărindu-şi aparatul
intelectual, precum un gimnast îşi împuterniceşte pînă-n gradul cel mai mare aparatul fizic, fie-n
vigoare, fie-n îndemnare.’’ Mihai Eminescu

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost fascinaţi de necunoscut, de ceea ce se află
dincolo de câmpul lor perceptiv.
Strămoşii noştri se foloseau de aştri pentru a-şi organiza viaţa, atribuindu-le puteri
magice.
Copilăria acestui mileniu se desfăşoară între alte coordonate decât cele în care se
manifesta în urmă cu 10-20 de ani. Copiii sunt invadaţi de informaţii care vin din toate părţile:
şcoală, televiziune, internet, relaţii sociale. Unele dintre ele nu corespund aşteptărilor lor, altele
nu corespund vârstei pe care o au.
Copiii noştri sunt la rândul lor fascinaţi de tainele Universului, sunt într-o permanentă
căutare de informaţii şi de explicaţii iar Cosmosul, în nemărginimea lui, le aprinde imaginaţia,
facilitând explorarea şi depăşirea barierelor. Ei ştiu de prezenţa diferitelor obiecte în spaţiu şi de
importanţa lor. Au însă, prin intermediul acestui proiect, posibilitatea de a înţelege de ce trăim pe
Pământ şi nu pe o altă planetă, cum Soarele şi Luna cauzează modificări şi cum ne afectează
acestea.
Dincolo de atmosfera terestră se întinde o lume diferită şi plină de mister. Nimic material
nu poate întrece frumuseţea Cosmosului. Am decis să invităm copiii într-o călătorie în
profunzimea Universului. Am decis să prezentăm Cosmosul îndepărtat deoarece cu cât ne
îndepărtăm mai mult, cu atât misterul creşte şi cantitatea de informaţii deţinute de noi scade.
Terra, casa noastra, a tuturor, indiferent pe ce colţ al ei ne-am născut, sau sub ce petic de
soare vieţuim, este doar un corp ceresc de mici dimensiuni care se roteste la nesfârşit în jurul unei
stele la fel de neînsemnate la scară cosmică, Soarele. Ţinând cont că dintotdeauna am fost
fascinaţi de imensitatea Universului dincolo de Terra, de fiecare dată când privim seara cerul
înstelat, ne întrebăm ce se ascunde oare în spatele acestor milioane de puncte sclipitoare, ce
forme îmbracă acest vast necunoscut şi ce-am descoperi dacă am putea vedea mai departe decât
ne permite modestul nostru văz, sau telescoapele optice construite în acest sens ... Totodată, ne
amintim că posibilitatea de a zbura în spaţiu a revoluţionat ştiinţa spaţiului cosmic.
Pornind de la preocupările lor reale, extraşcolare şi de la multitudinea de surse din care îşi
pot lua informaţiile, putem să contribuim la o organizare a acestora dar şi la valorificarea lor în
vederea unei înţelegeri reale şi în vederea stimulării interesului copiilor pentru ştiinţă. Pentru
rezultate reale în acest sens este firesc ca şcoala să implice şi alte instituţii educative care pot
aduce un plus de valoare informaţiilor pe care aceştia le acumulează în mod organizat la şcoală.
De asemenea, o oportunitate o constituie parteneriatele care facilitează întâlniri între copii din
şcoli diferite, din sisteme de învăţământ diferite, purtători ai diversităţii şi dispuşi a o împărtăşi.
Proiectul „Copiii Soarelui”, prin activităţile pe care şi le propune cu sprijinul partenerilor
implicaţi, va contribui la îmbunătăţirea cunoştinţelor pe care elevii le au despre mediul
înconjurător într-un mod atractiv, propunându-şi cât mai multe activităţi practice, vizite şi ieşiri în
mijlocul naturii.
Fiecare copil are dreptul să-şi lase imaginaţia să zboare de la Pământ la Stele, iar şcoala şi
alte instituţii educative sunt cele care pot face acest lucru posibil.

SCOP:
Activităţile proiectului vizează petrecerea timpului liber în mod util şi plăcut, stârnirea
interesului elevilor pentru astronomie şi fizică, pentru ştiinţă, implicarea
elevilor şi a profesorilor în domenii de cercetare ştiinţifică şi în activităţi de
creaţie literară şi artistică pe teme ştiinţifice.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
- utilizare de surse variate de informare pentru a obţine informaţii referitoare
la Sistemul Solar şi la componentele acestuia
- derularea de acţiuni concrete, informative dar şi practic – aplicative
destinate a contribui la obţinerea de informaţii utile, valoroase, în acord cu
vârsta şi cu preocupările copiiilor
- afirmarea personalităţii elevilor în vederea dezvoltării abilităţilor necesare
lucrului în echipă şi a capacităţii de socializare prin participarea la activităţi
organizate pe grupuri de copii
- stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin
organizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor (desene, portofolii)
- colaborarea între instituţii
- promovarea unui context educaţional inedit, particularizat
- propunerea unei strategii alternative de formare şi dezvoltare a proceselor
cognitive, afective, volitive

OBIECTIVE SPECIFICE:
- realizarea de portofolii în echipe cu imagini şi informaţii acumulate de-a
lungul activităţilor şi prelucrate de pe internet
- realizarea unui album cu fotografii din cadrul proiectului şi a unei expoziţii
cu lucrări ale elevilor (desene, machete, eseuri, afişe)
- realizarea de activităţi practice la nivel inter şi transdisciplinar
- realizarea de acţiuni în colaborare cu Planetariul Suceava (activităţi de
informare, proiecţii, activităţi practice)
- promovarea Universităţii Ştefan cel Mare ca mediu educaţional de
dezvoltare personală, educaţie continuă, atât în rândul cadrelor didactice cât
şi al comunităţii locale (părinţi, elevi)
- dezvoltarea sentimentului de bucurie a descoperirii prin observaţie, joacă,
atenţie, ascultare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La finalul derulării proiectului elevii vor fi capabili să:
- redea informaţii dobândite în urma participării active la derularea
proiectului
- stabilească legături de tip cauză – efect implicându-se în activităţi practice
şi realizând experimente care să conducă la obţinerea de informaţii şi la
utilizarea acestora
- exprime ipoteze şi opinii personale a căror valoare de adevăr să o verifice
practic
- utilizeze surse diferite şi variate de informare exersând deprinderea de a fi
selectivi
- întocmească un portofoliu personal care să cuprindă rezultatele propriei lor
activităţi şi ale activităţilor realizate în colaborare cu partenerii de proiect

PARTENERI EDUCATIVI:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 Suceava
Şcoala
Planetariul Catedrei de Geografie a Facultăţii de Istorie şi Geografie –
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

RESPONSABILITĂŢILE PARTENERILOR:
Şcolile implicate (Şcoala nr. 4 Suceava şi Şcoala
- asigură mobilizarea elevilor şi a cadrelor didactice;
- sprijină iniţierea, organizarea şi derularea activităţilor prin care se
urmăreşte atingerea obiectivelor propuse

Planetariul Catedrei de Geografie Suceava


- asigură vizitarea Planetariului Catedrei de Geografie a Universităţii
Ştefan cel Mare Suceava;
- sprijină elevii în colectarea de informaţii referitoare la Spaţiul Cosmic
- pun la dispoziţia elevilor baza materială a Planetariului (spaţii,
aparatură, materiale informative, filme, proiecţii, observare) precum şi
resursa umană în vederea derulării activităţilor propuse în cadrul
proiectului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


- urmăreşte derularea activităţilor propuse
- evaluează în final proiectul

BENEFICIARI DIRECŢI:
- elevii claselor a IV-a de la Şcoala nr. 4 Suceava
- elevii

STRATEGII DE REALIZARE:

Forme:
- activităţi comune elevi – parteneri implicaţi;
- dezbateri, proiecţii, expoziţii, activităţi practice
Modalităţi de realizare: activităţi de informare şi de formare, activităţi
practice, vizite, munca în echipe, expoziţie de pictură, chestionare, eseul,
portofolii.

Resurse materiale: mape, coli de scris, markere, folii, aparat foto, internet,
proiector, aparate optice, materiale necesare în realizarea de machete;

PRODUSE FINALE

- portofolii realizate de elevi pe temele propuse;


- un album foto cu imagini de la activităţile desfăşurate;
- expoziţie de desene cu tema „Călători în Univers”
- expoziţie de machete, eseuri, produse ale activităţilor practice

Resurse financiare: autofinanţare

Puncte tari:
- copiii vor descoperi şi învăţa diferite aspecte legate de Spaţiul Cosmic,
mediul înconjurător, de respectarea normelor de conduită a bunului cetăţean;
- elevii îşi vor împărtăşi experienţele;
- va spori relaţia elev-elev, elev-cadru didactic, şcoală-comunitate;
- va exista o învăţare prin colaborare între şcolari–cadre didactice–parteneri;
- conştientizarea nevoii de a se informa în permanenţă cu noutăţile ştiinfice;

Puncte slabe:
- posibil ca nu toţi copiii să trateze cu interes acest proiect şi să nu se
implice;
- posibil să existe reţineri din partea elevilor în ceea ce priveşte comunicarea
cu adulţii;
- posibile interdicţii din partea părinţilor;

Oportunităţi:
- realizarea de parteneriate educaţionale între instituţii educative;
- posibilitatea petrecirii timpului liber al elevilor în mod constructiv, util şi
plăcut;
- posibilitatea de a beneficia de avantajele predării în parteneriat;

Ameninţări:
- costuri materiale pentru resurse;
- condiţii meteo nefavorabile desfăşurării activităţilor propuse în aer liber;

EVALUARE:
- realizarea unui panou care să cuprindă aspecte din activităţile desfăşurate
în cadrul proiectului;
- realizarea unui album foto şi a unui portofoliu;
- împărtăşirea experienţei în cadrul unei activităţi de evaluare finală a
proiectului, activitate intitulată Prieteni oriunde am fi;
- mediatizare în mass-media locală;

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:

1. PREZENTAREA PROIECTULUI

OBIECTIVE:
- prezentarea structurii proiectului şi întocmirea hărţii acestuia ( harta
conceptuală)
- identificarea nevoilor de informare ale elevilor
- identificarea resurselor necesare şi a surselor de documentare
- Vizitarea Planetariului Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan cel Mare
Suceava şi a Universităţii Ştefan cel Mare Suceava

Data: 7 mai 2010


Locul de desfăşurare: Planetariul Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan
cel Mare Suceava
Prezentarea activităţii:
Elevii vor face o vizită la Planetariul Suceava şi la Universitatea Ştefan
cel Mare Suceava. În cadrul acestei activităţi vor fi familiarizaţi cu tema
proiectului, vor primi informaţii referitoare la teme ce vor fi detaliate în cadrul
proiectului. Prin intermediul unor proiecţii şi a prezentării unor materiale
informative (panouri, planşe, filme, pliante) vor identifica nevoile personale
de informare, vor adresa întrebări şi vor propune teme în derularea
proiectului. În sala de conferinţe a Planetariului vor participa la o întrunire
menită să faciliteze intercunoaşterea în cadrul grupurilor de elevi implicate şi
stabilirea unui program de activităţi comune ce se vor derula pe parcursul
proiectului cu implicarea activă a tuturor părţilor implicate.
Această activitate se va derula cu prilejul zilei dedicate activităţilor
ecologice şi va reprezenta momentul de întâlnire al elevilor şi cadrelor
implicate din unităţile de învăţământ participante la proiect.
Materiale necesare:coli, creioane colorate, pliante, dosare
Mijloace: flipp-chart, proiector, planşe, filme
Metode:Ştiu - vreau să ştiu - am învăţat, braimstorming, conversaţia,
expunerea, dezbaterea

2. CE ESTE ÎN SPAŢIU?

OBIECTIVE:
- selectarea de informaţii referitoare la Sistemul Solar, corpuri cereşti
- realizarea de desene cu tema Călători în Cosmos
- proiecţie în sala Planetariului Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan cel
Mare Suceava

Data: 13 mai 2010


Locul de desfăşurare:Planetariul Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan
cel Mare Suceava, Şcoala
Teme propuse:
1. Există nouă planete în spaţiu: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun şi Pluto.
2. Cele nouă planete, împreună cu soarele, alcătuiesc ceea ce se numeşte
Sistemul Solar.
3. Pământul este singura planetă unde ştim că oamenii, plantele şi animalele
pot trăi.
Prezentarea activităţii:
Elevii vor compara observaţiile pe care le fac cu ajutorul telescopului
ziua cu cele pe care le-au făcut într-o noapte cu cer senin, vor participa la
proiecţia realizată în sala Planetariului Suceava, vor descrie obiectele văzute
prezentând forma, culoarea, mărimea comparativ, vor aprecia textura. Vor
realiza desene, machete, vor completa portofoliile personale cu informaţii
selectate din diverse surse, informaţii conforme cu lucrurile prezentate. Vor
completa portofoliile cu imagini, legende (pentru a compara realitatea
ştiinţifică cu oglindirea ei în creaţii literare), eseuri etc. În cadrul activităţilor
practice vor confecţiona componente ale unei machete a Sistemului Solar.
Materiale necesare: coli, acuarelă, ochelari
Mijloace: telescop, proiector
Metode: observaţia, dezbaterea, conversaţia, jocul didactic

3. FINALIZAREA PROIECTULUI – PRIETENI ORIUNDE AM FI

OBIECTIVE:
- prezentarea produselor activităţii
- evaluarea portofoliilor
- realizarea de expoziţii
- evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite

Data: 22 mai 2010


Locul de desfăşurare: Planetariul Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan
cel Mare Suceava
Prezentarea activităţii:
Activitatea va cuprinde trei teme: Sistemul Solar, Lumina şi
umbra,Curcubeul. În cadrul acestei activităţi elevii vor prezenta macheta
Sistemului Solar, informaţiile dobândite în cadrul acestei teme, vor realiza
experimente, expuneri de fotografii realizate pe parcursul activităţilor
proiectului, proiecţii. Vor reda prin activităţi specifice domeniului artelor
informaţiile dobândite (teatru de umbre, dans, muzică, poezie, desen).
1. PĂMÂNTUL – O PLANTĂ VIE

OBIECTIVE:
- realizarea de experimente care să ducă la stabilirea unor relaţii de tip cauză
– efect între mişcările Pământului (mişcarea de rotaţie şi mişcarea de
revoluţie) şi apariţia zilelor, a nopţilor, a anotimpurilor, a umbrei şi a luminii
- realizarea de afişe cu tema Pământul – o planetă vie

Data: 22 mai 2010


Locul de desfăşurare:Planetariul Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan
cel Mare Suceava (terasa Planetariului)
Teme propuse:
1. Mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie
2. Ziua şi noaptea. Anotimpurile
3. Lumină şi umbră. Curcubeu.
Prezentarea activităţii:
Elevii vor realiza experimente care să le permită înţelegerea mişcărilor
Pământului şi a efectelor acestora. Vor completa jurnalele şi portofoliile cu
însemnări personale şi produse ale activităţilor practice, precum şi cu noi
informaţii, vor realiza desene prin care să ilustreze modalităţi de orientare în
timpul zilei în funcţie de poziţia soarelui şi în timp de noapte în funcţie de
Steaua Polară (desen). De asemenea vor identifica surse de lumină naturale
şi artificiale, vor observa umbra în diferite momente ale zilei, cauzele formării
umbrei şi penumbrei. În cadrul activităţilor de abilităţi practice vor
confecţiona marionete pentru un teatru de umbre iar în cadrul activităţilor de
limbă şi comunicare, un scenariu potrivit acestei activităţi. După ce în cadrul
activităţilor de ştiinţe vor obţine informaţii legate de lumină şi de formarea
curcubeului, în activităţile de desen vor obţine culorile curcubeului prin
combinarea culorilor principale şi obţinerea culorilor binare.
Materiale necesare: glob pământesc, surse de lumină artificială, coli,
creioane, cretă
Metode: experimentul, jocul de rol, simularea, conversaţia, dezbaterea

2. CĂLĂTORI ÎN COSMOS

OBIECTIVE:
- dezbaterea importanţei cunoaşterii Universului
- realizarea de machete

Data: 22 mai 2010


Locul de desfăşurare: Planetariul Catedrei de Geografie a Universităţii Ştefan
cel Mare Suceava
Prezentarea activităţii:
Elevii vor selecta informaţii referitoare la importanţa cunoaşterii
Universului, la istoricul acestei activităţi ştiinţifice şi la modalităţile prin care
aceasta poate fi realizată. De asemenea se va realiza o expoziţie cu machete
confecţionate de elevi în parcursul activităţilor.
Materiale necesare: carton, materiale reciclabile, foarfece,lipici
Metode: proiectul de grup, dezbaterea, proiecţia de filme

ECHIPA DE PROIECT:
Şcoala cu clasele I- VIII nr, 4 Suceava
Director: prof. Petru Vasiliu
…………………………………………

Şcoala
Director: prof.
………………………………………….

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava


Inspector General, prof. Carcalete Petru
Inspectori Învăţământ Primar,prof. Laurenţie Şpac
prof. Ioan Dumitru Puiu
................................................................

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Catedra de Geografie,


Planetariul Suceava
Muzeograf, Mariana Gavrilescu- Şef colectiv Planetariu
Tatiana Chideşa - Custode sală
..................................................................

ALBUM FOTO