Sunteți pe pagina 1din 4

Maşinile de rectificat sunt destinate prelucrării unor suprafeţe de înaltă precizie

dimensională şi de formă şi de o rugozitate scăzută, rectificarea constituind în majoritatea


cazurilor operaţia finală de prelucrare. În situaţia în care semifabricatele prezintă adaosuri
de prelucrare reduse, rectificarea poate fi utilizată ca operaţie de prelucrare unică.
Rectificarea constituie în acelaşi timp procedeul cel mai răspândit de prelucrare a
materialelor dure sau durificate termic sau termochimic.
Spre deosebire de prelucrările realizate cu scule metalice sau cu carburi, vitezele de
aşchiere la rectificare, sunt mult mai mari (25 – 50 m/s), limitele superioare fiind în
prezent în tendinţă de creştere.
Obstacolele care stau în faţa sporirii vitezei de rectificare sunt legate de
dificultatea realizării unei foarte bune echilibrări dinamice a discului abraziv şi mai ales
de menţinerea echilibrării în timpul exploatării.
Turaţiile foarte înalte impun de asemenea pretenţii deosebite faţă de calitatea lagărelor
arborelui port-piatră şi fac necesare măsuri speciale de protecţie în cazul spargerii
discului abraziv. Vitezele periferice ridicate impun utilizarea unor discuri de calitate,
testate în condiţii speciale.
Realizarea unor suprafeţe rectificate de înaltă precizie şi de o calitate superioară impune
maşinilor de rectificat o rigiditate ridicată, o precizie înaltă a lagărelor şi ghidajelor şi un
mers liniştit, fără trepidaţii sau şocuri.
Maşinile de rectificat prezintă o mare varietate constructivă şi funcţională.
După forma geometrică a suprafeţei de prelucrat, maşinile de rectificat se pot clasifica
după cum urmează:

1. Maşini de rectificat plan:


a. Maşini de rectificat plan orizontale (tangenţiale) cu masă dreptunghiulară;
b. Maşini de rectificat plan verticale cu masă dreptunghiulară;
c. Maşini de rectificat plan longitudinale;
d. Maşini de rectificat plan orizontale cu masă rotativă cu ax orizontal sau vertical;
e. Maşini de rectificat plan verticale cu masă rotativă cu ax vertical.
2.Maşini de rectificat rotund:
a. Maşini de rectificat rotund exterior cu vârfuri;
b. Maşini de rectificat rotund interior;
c. Maşini de rectificat fără vârfuri exterior şi interior;
d. Maşini de rectificat rotund universale.

3. Maşini de rectificat speciale:


a. Maşini de rectificat filete;
b. Maşini de rectificat profiluri;
c. Maşini de rectificat găuri de centrare;
d. Maşini de rectificat arbori cotiţi;
e. Maşini de rectificat arbori canelaţi;
f. Maşini de rectificat arbori cu came;
g. Maşini de ascuţit scule.

MAŞINI DE RECTIFICAT PLAN


Operaţiile de finisare şi superfinisare necesare obţinerii unei precizii dimensionale
înalte şi a unei calităţi ridicate a suprafeţei se realizează printr-un proces de abrazare. În
majoritatea cazurilor aceste operaţii sunt precedate de operaţii de degroşare, semifinisare
şi de tratamente tehnice dar există şi situaţii în care procesul de abrazare oferă unica
metodă de prelucrare (prelucrarea materialelor foarte dure). Una din aceste operaţii este şi
operaţia de rectificare.
Maşinile de rectificat plan sunt destinate finisării suprafeţelor plane(orizontale,
frontale, verticale etc).
maşini de rectif. plan orizontale maşini de rectif. plan frontale

rectificare frontală
rectificare ghidaje

În cadrul maşinilor de rectificat plan orizontal mişcarea de rotaţie a corpului


abraziv se poate obţine fie prin cuplarea directă a motorului pe axa broşei de rectificare,
fie prin utilizarea unei transmisii cu curele. Mişcarea de du-te-vino a mesei (avansul
longitudinal ) se poate realiza fie hidraulic fie electromecanic.
Avansul longitudinal se mai poate realiza şi de la motorul electric de turaţie
variabilă MB, printr-o transmisie de curele dinţate şi un mecanism de transformare , de
tip şurub - piuliţă (sau melc cremalieră melcată).
Se mai şi utilizează motoare cu posibilităţi de reglare a turaţiei, dar utilizează ca
mecanism de transformare o curea lata 7, ale cărei capete sunt fixate de masa maşinii.
Maşinile de rectificat plan vertical derivă din maşinile cu arbore orizontal prin
schimbarea poziţiei axului broşei. Maşinile de rectificat plan având arborele principal
vertical realizează o productivitate ridicată datorită creşterii zonei de contact între piesă şi
discul abraziv (fig.6). Maşina verticala pentru rectificarea plană din fig.6 este destinată
rectificării în producţia de serie mare. Rotaţia discurilor se realizează de către motoarele
electrice 1, prin transmisie cu curele late 2, piesele cad din suportul 3, în locaşurile
discului de antrenare 4, şi sunt trecute printre discurile de rectificare. Adâncimea de
rectificare se reglează cu ajutorul servomotoarelor 9.

S-ar putea să vă placă și