Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL TEHNIC ,,MIRON COSTIN” ROMAN

Proiect
la
Proiectari de instalatii

Profesor:
Adascalitei Marinela
Elev:
Agiurgioaie Fabian

An scolar: 2010-2011
Rolul si continutul proiectului de instalatii

Prin proiectul de instalatii de concepe si se dimensioneaza echiparea tehnica a


cladirilor in scopul de a asigura functionarea acestora prin crearea confortului, ambiantei,
siguranei, igienei functie de destinatia si de cerintele impuse de procesul tehnologic si a
retelei de transportare a utilitatilor in vederea alimenterii echipamentelor tehnice.
Intr-un obiectiv de investitii se intalnesc urmatoarele categorii de instalatii:
- instalatii electrice
- instalatii de gaze
- instalatii de incalzire
- instalatii sanitare
- instalatii de ventilatie
- instalatii de apa si canalizare
- instalatii de telecomunicatii
Proiectul de instalatii se elaboreaza pe baza urmatoarelor documente:
- plan de amplasament a constructiei si cladirilor
- proiect de arhitectura
- proiect de drumuri
- plan de sistematizare pe verticala
- proiectul sistemului de gospodarire a utilitatilor si protectia mediului
Proiectul de instalatii cuprinde: - o parte scrisa
- o parte desenata
Partea scrisa este constituita din: - antemasuratori
- deviz pe categorii de lucrari
Partea desenata este constituita din:
- borderou de desene
- planurile de amplasament
- scheme aferente instalatiilor
- instalatiile anterioarede apa, iluminare, incalzire
- planul retelelor de canalizare si utilitatilor externe si interne prevazute
cu sectiuni si vederi
Proiectul de instalatii este constituit din doua parti: retele exterioare si retele de
instalatii interioare.
Retelele exterioare au rolul de a asigura racordarea si transportul utilitatilor de la surse
la consumatori precum si evacuarea deseurilor, noxelor si a apelor uzate. Pentru stabilirea
traseelor si dimensionarea retelelor este necesar ca planul de amplasament sa aiba
evidentiat sursele, consumatoriisi si retelelor de utilitati.
Alimenterea cu apa se face din reteaua publica iar dupa caz de la sursa proprie. Racor-
darea se face prin bransamente
Retelele de distributie a apei sunt repartizate pentru apa potabila si cea industriala.
Pentru dimensionarea conductelor retelei de apa industriala se iau in calcul consumul
de varf. Conductele de apa potabila se vor dimensiona functie de consumurile aferente
cladirior auxiliare si social-administrative. Conductele de ransport exterior se realizeaza
din tubulatura de polietilena si polipropilena.
Conductele de alimentare vor fi numai subterane si la o adancime mai mare decat
adancimea de inghet la distante de minim 5m fata de cladiri si pe cat posibil in zone fara
circulatie rutiera. In cazul in care sunt terenuri sensibile la umezire se recomanda ca,
condustele sa fie amplasate in canalele vizitabile la distanta de minim 25m de cladire.
Reteaua de canalizare poate fi unica pentru toate categoriile de ape uzate, separata
pentru apele pluviale si comuna pentru apele menajere si tehnologice sau searate pentru
toate cele 3 categorii de ape uzate.
Dimensionarea conductelor de canalizare se face functie de debitele apelor uzate
menajere si a debitelor apelor uzate tehnologice si pluviale. Conductele sunt realizate din
tubulatura de polietilena si poliproiena. Evacuarea apelor se face prin canale ingropate cu
scurgere libera.

Proiectare de instalatii interioare


Instalatiile interioare sunt constituite din echipamente tehnicei si retele de distributie si
de alimentare interioara.
Instalatiile electrice in functie de rolul pe care il au in cadrul obiectivului de investitii
instalatiilor electrice pot fi:
- de iluminmat interior si exterior
- de forta
- de telecomunicatii
- de rotectie la trasnet
- pentru sonorizari acustice
Echipamentele tehnice ale instalatiilor electrice sunt constituite din contoare, tablouri
de distributie, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Circuitele electrice sunt
constituite din conductori izolati din aluminiu sau cupru si rotejat cu tuburi P.V.C.
Instalatiile de incalzire, in functie de rolul de care il au in cadrul obiectivului de
investitii pot fi:
- pentru crearea confortului termic
- tehnologica
Instalatiile de incalzire sunt alcatuite din corpuri de incalzire si coloane tur-retur.
Instalatiile de ventilatie in functie de marimea spatiului pe care il ventileaza instalatiile
pot fi generale sau locale
Sistemul de alimentare cu apa
In procesul de formare si de concentrare a asezarilor omenestti dar si in locurile cu
aglomerari pentru alte diverse activitati se impune aproape in exclusivitate obligatia
prezentei apei, aceasta fiind o componenta vitala a existentei omenesti. Cu cat procesul
de organizare si de dezvoltare a asezarilor omenesti este mai evoluat cu atat sistemul care
asigura alimentarea cu apa sunt mai complexe si mai diversificate.
O alimentare cu apatrebuie sa aiba in vedere urmatoarele elemente:
- surse de apa
- instalatii pentru captare a apei
- transportul apei
- tratarea apei
- pomparea apei
- formarea unei rezerve de apa
- transportul si distributia apei la consumatori
Aceste componente sunt organizate si legate intre ele astfel incat sa serveasca in modul
cel mai fericit scopului asa cum este reprezentat in schema urmatoare;

Sursa de apa asigura cantitatea de apa pentru toate nevoile de consum pe cat posibil in
conditii de calitate a apei cat mai apropiate de cele necesare consumatorilor. Sursa de apa
dupa provenienta ei poate fi: - subterane
- supraterane
Captarea apei: Instalatiile de captare a apei preiau apa de la suprafata si inrodusa in
sistemul de transport al apei. Captarea se realizeaza in moduri diferite dupa provenienta
ape astfel:
1) Captarea apei de suprafata:
- captarea in mal cu pompe cu ax orizontal
- captarea in mal cu pompe cu ax vertical
- captarea in albie
2) Captarea in ape de adancime:
- captarea de mare adancime
- captarea de mica adancime orizontala cu drenuri
Instalatii de pompare: asigura miscarea apei in sistemul de alimentare de la sursa pana
la cei mai dezavanajati consumatori si pot lipsiu in situatia unor resurse amplasate la o
cota geodezica (altitudine, inalime), suficien de mare fata de zona pe care este amplasat
centrul populat de servit astfel incat apa sa ajunga la cele mai dezavantajate puncte de
consum.
Instalatii de tratare a apei: asigura corectarea proprietatilor apei de la sursa astfel incat
acestea sa corespunda cerintelor de calitate ale consumatorilor si pot fi simple sau mai
complexe dupa cum calitatea apei de a sursa poate fi mai mult sau mai putin buna.
Apeductele asigura transportul apei de la sursa pana la centrul populat si pot fi de tip
deschis sau inchis sau de la sursa pana la statia de tratare si numai de tip conducta de la
statia de tratare la centrul populat.
Rezervoare de inmagazinare: au rolul de formare a unei rezerve de apa de regula cel
putin doua in paralel amplasate la limita centrului populat astfel incat sa asigure
compensarea variatiilor de debit, completarea alimentarii cu apa la aparitia unor avarii, si
rezerva necesara stingerii incendiilor.
Retelele de distributie a apei reaizeaza distributia apei in centrul populat printr-o retea
de conducte si poate fi ramificata, inelara sau mixta.
Memoriu tehnic de rezistenta
1. Descrirea amplasamentului, descrirea constructiei din punct de vedere arhitectural.
Terenul pe care urmeaza a fi amplasata constructia este situat in intravilanul municipiului
Roman finnd proprietate privata. Terenul de amplasament este relativ plan fara denivelari
majore, iar trasarea se va realiza in momentul inceperii constructiei de catre executantul
lucrarii.
Documenul respectiv face obiectul prezentarii cladirii ce este o constructie de locuinte
cu regim de inaltime parter si mansarda avand la baza o structura constructiva din zidarie
portanta cu pereti exteriori ce au grosimea de 36,5 cm, iar peretii interiori poranti cu
grosimea de 25 cm, cu stalpisori din beton armat la colturi si la intersectia zidurilor
portante.
2. Sructura de rezistenta
Structura de rezistenta este realizata din zidarie portanta de caramida cu grosimea
peretelui exterior de 36,5 cm, stalpisorii din neton armat 25x25 cm, la intersectii de ziduri
si planseu din lemn peste demimansarda. Zidurile interioare vor avea grosimea de 25 cm.
Compartimentele interioare se vor realiza din zidarie de caramida de 12,5 cm.
Infrastructura se va realiza din fundatii continui din beton simplu cu beton armat si cu
centuri la partea inferioara si superioara din beton armat. Eretii subsolului se vor proteja
cu membrana.
Este obligatorie izolarea termica cu polistiren expandat sau B.C.A. a elementelor din
beton armat la partea dinspre exterior pentru evitarea condensului.
Acoperisul este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla Lindab. Materialul
lemnos pus in opera va fi tratat cu substante ignifuge si vopsite in 3 straturi cu vopsea de
ulei.
3. Amplasarea si categorii de importanta a constructiei:
Constructia este amplasata in zon de grad 7 seismic. Terenul de fundare este argila
prafoasa. Stabilitatea terenului este asigurata fara a exista pericolul inundatiilor.
Memoriu tehnic privind instalatiile tehnice

1. Descrierea lucrarii pentru asigurarea confortului termic impus unei cladiri cu regim
de inaltime P+M cu o activitate constanta pe tot parcursul saptamanii si a intregului an in
cadrul prezentei lucrari sa prevazut o instalatie de incalzire centrala. Aceasta instalatie
este compusa din microcentrale si instalatii interioare de incalzire.
Centrala termica este destinata producerii caldurii necesare asigurarii temperaturii de
confort termic si prepararea apei calde menajere, centrala termica ce este amlasata la
parter in bucatarie. Microcentrala termica functioneaza cu tiraj fortat avand un racord
coaxial pentru evacuarea gazelor arse si amisia aerului cu diametrul de 100/150 mm si
lungimea de 1 m.
Centrala este complet echipata pentru progresia agentului termic pentru incalzirea si
pentru producerea apei calde menajere. Incarcarea instalatiei de incalzire cu apa se face
din reteua de apa potabila printr-un racord prevazut cu clapeta de retinere si robineti de
sectionare. Apa trece printr-un filtru de impuritati dupa care patrunde in conducat de tur-
retur in cazan, boiler si circuitele de distributie umpland radiatoarele.

S-ar putea să vă placă și