P. 1
LAPTELE

LAPTELE

|Views: 95|Likes:
Published by Dana Sandulescu

More info:

Published by: Dana Sandulescu on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2011

pdf

text

original

LAPTELE- ALIMENT CU VALOARE COMPLEX HRANA OMULUI

I S N TOS, DE NEÎNLOCUIT ÎN

Prof. Univ. Gh. Georgescu Lector univ. Dana Popa

Conceptul privind laptele. Normele interna ionale, respectiv Codul FAO i OMS, definesc laptele ca Äprodusul de secre ie al glandei mamare normale a vacilor de lapte în lacta ie, exclusiv subperioada colostral , ob inut prin una sau mai multe mulsori (manual , mecanic sau electronic ), neîntrerupt i f r nicio adi ie sau sustragere. Laptele poate fi ob inut i de la alte specii, dar trebuie specificat specia (bivoli , oaie, capr ), respectiv lapte de bivoli , de oaie sau de capr . Laptele poate fi definit din mai multe puncte de vedere ± fiziologic, juridic+sanitarveterinar, tehnologic i comercial. Din punct de vedere f i z i o l o g i c . Laptele reprezint lichidul secretat de glanda mamar a femelelor de mamifere, în perioada de lacta ie, care constituie hrana de baz a produ ilor de concep ie. Din punct de vedere j u r i d i c i s a n i t a r ± v e t e r i n a r. Laptele reprezint produsul integral al mulsului total i neîntrerupt al animalelor femele, neatinse de boli. Nu poate fi considerat ca propriu consumului cel provenit de la femele bolnave, laptele colorat, colostral (ob inut în primele 7 zile dup parturi ie), de la femele subnutrite sau surmenate i laptele care con ine antiseptice, antibiotice, etc. Din punct de vedere t e h n o l o g i c i c o m e r c i a l. Laptele poate fi neprelucrat (cu compozi ie chimic integr ), în special laptele crud i prelucrat, adic lapte tratat termic, procesat i comercializat (lapte pasteurizat, sterilizat sau uperizat lapte concentrat, lapte praf, etc.). Propriet ile laptelui. Propriet ile o r g a n o l e p t i c e (senzoriale). Cerin ele normale ale propriet ilor organoleptice sunt prezentate în tabelul 1.

1

infec ii ale glandei mamare. fiziologic ± laptele spre sfâr itul lacta iei devine am rui. porumb). falsificarea laptelui prin adaos de lapte smântânit.ro cat este provocat de diferite cauze: infec ii ale ugerului. contaminarea cu diferite bacterii i levuri. . 2 . petrol. crt. astfel: consum de furaje recoltate i p strate în condi ii necorespunz toare. p uni bogate în alior. hri c falsificarea laptelui prin adaos de ap sau extragerea smântânii). .a. se produce în cazul administr rii la vaci a unor cantit i mari de nutre uri r d cinoase proaspete.g lbuie este determinat de diferi i factori: consumul de nutre uri bogate în caroten (morcovi. etc. în vase deshise. mirosuri c p tate în mediul înconjur tor (de b legar. consumul anumitor plante (laptele cucului. . în cazul laptelui învechit. 1 2 3 4 5 Specificare Culoare Miros Gust Aspect Consisten Caracteristici Alb . f r a fi vâscoas . u or dulceag Lichid omogen. ad posturi nearisite. f r corpuri str ine vizibile în suspensie i f r sedimente Fluid . sulfin . etc.miros acri or. Mycroccocus luteus. rapi . nutre murat necorespunz tor.alb struie este dat de consumul diferitelor plante (lucern . y Gustul lapteluipoate fi afectat de diferi i factori.).a. cu nuan g lbuie Specific laptelui crud i f r mirosuri str ine Specific laptelui proasp t.). în special murdare.miros nepl cut. benzin . etc. . consumul unor plante furajere (pelin. filant sau mucilaginoas ai propriet ilor organoleptice.). i plante din Abateri i factori de influen y Culoarea: . piciorul coco ului.de grajd ± se formeaz în timpul mulsului i se datoreaz sta ion rii laptelui în ad posturi neigienice.. familia Equinaceae. . y Mirosul .Tabelul 1 Cerin ele organoleptice ale laptelui de vac normal Nr. Microbacterium flavus. contaminarea laptelui cu diferite specii de bacterii ± Flavobacterium. contaminarea laptelui cu anumite bacterii (Pseudomonas) i levuri (Oidium) i de .

prezen a sedimentelor (depunerea corpusculelor solide în lapte). iar la laptele smântânit 1. în special prin adaos de ap . 16 Dornic.65-6. y Consisten a laptelui ± vâscoas . cu varia ii între 26 i 410C. în suspensie.030).mulg torii angaja i s nu falsifice laptele. filant i mucilaginoas este determinat de varia ia temperaturii. etc. se realizeaz prin înl turarea cauzelor care le produc. cu varia ii cuprinse între 1. de adosul de ap .5500C. Propriet y i l e f i z i c e n o r m a l e ale laptelui de vac sunt redate în continuare: Densitatea medie a laptelui integral la 200C este 1. neidentificarea vacilor la muls care au ugerul afectat de boli). De asemenea.y - Aspectul laptelui poate fi modificat de elementele urm toare: prezen a în lapte a unor corpuri str ine vizibile.031. y y y Punctul de congelare a laptelui variaz între 0. Aceasta depinde de propor ia în care se g sesc componentele laptelui (laptele cu con inut ridicat de gr simi are densitatea mai mic ± sub 1.realizarea laptelui destinat livr rii. cu varia ii între 15 i 16 D. iar pH-ul este 6. respectiv optimizarea exploat rii vacilor (hr nire. Punctul de fierbere este între 100. Propriet ile fizice ale laptelui. .a. trebuie interzise falsific rile laptelui prin adaos de ap . între inere.15 i 100. s fie de calitate pentru a ob ine un pre mai ridicat.a. cu deosebire filtrarea i p strarea. Puctul de fuziune a gr similor este în medie de 360C. îngrijire i muls) i tratarea primar a laptelui.033. smântânire par ial . 3 . . Fermierii sunt interesa i de a cunoa te propriet ile fizice ale laptelui din considerentele urm toare: .036. Adaosul de ap densitatea.520 i 0. . respectiv produc ia marf .028 i 1. de praf.170C.depistarea caren elor în exploatarea vacilor de lapte (hr nire defectuoas .67. Determinarea densit ii se face cu lacto-densimetrul lactodensimetrice. iar extragerea gr simii spore te densitatea laptelui. fire de p r. y 0 i lapte scade în grade i se exprim Aciditatea titrabil 0 a laptelui se exprim în grade Dornic i este în medie. . Prevenirea modific rilor organoleptice ale laptelui prin abateri de la normal. particule de dejec ii.

gust s rat ± laptele muls în ultima faz a lacta iei. E) i hidrosolubile (B1.20 ± 0. B2. substan e minerale 0.190T. Falsific rile laptelui prin adaos de ap determin sc derea indicelui de refrac ie a laptelui. În plus. neaerisite sau utilizarea furajelor r u conservate administrate înainte de muls. etc. y y laptelui se admite aciditatea maxim de 190T. c enzima lipaz este responsabil de râncezirea gr similor.8%. nutre însilozat necorespunz tor. Compozi ia chimic a laptelui de vac este urm toarea: ap 87. Cl) i microelemente (Fe. Cr). proteaz alcalin i acid ). . În esen . în lapte se mai întâlnesc: vitamine liposolubile (A. K.3% (cazeina 75% i proteine serice 25%). B6. miros de grajd ± atunci când laptele se ine în ad posturi murdare. Enzimele provoac reac iile chimice caracteristice fermenta iei i putrefac iei.6%. B12. xantin . Se tie. Na. lizozim. proteine 3. gust rânced ± datorit depunerii gr simii. gust amar ± apare în timpul p str rii îndelungate prin descompunerea proteinelor. Mn. PP. Cu.7%.. în func ie de natura elementului. chiar în cantit i mici. Aciditatea laptelui crud de vac este în medie de 15. (dynes/cm).7%.proteinele ± prin metodele. între altele. în medie..30 V). S ubst an e c ar e imp r i m gust i miros nepl cut laptelui. din care gr simi 3. cu varia ii între 47-53 dyne/cm. Propriet ile chimice i biochimice ale laptelui. i Kjeldahl. lactoz 4. St. macroelemente (Ca.substan a uscat se determin prin metode clasice (uscarea la etuv ) i moderne (cu raze infra ro ii). la 150C. Co. I.. sau de 500 Punctul de oxidare este de + 0.25 V (variaz 0. xiolaz . la livrarea i recep ia Indicele de refrac ie la laptele de vac are o valoare ce oscileaz între 39 i i laptele provenit de la vacile cu mamite.. enzimele sunt substan e foarte active. provocând închegarea laptelui pentru producerea brânzeturilor. 4 . D. peroxidaze. în asocia ie cu cheagul. y 400Zeiss. Analiza compozi iei chimice a laptelui se face prin diferite metode. S. Mg.y Tensiunea superficial a laptelui integral este. Laptele are proprietatea de a bsorbi i fixa numeroase substan e provenite din mediul în care se ine laptele. imprimând gust i miros anormale: gust de furaje ± rapi . precum i enzime (amilaze. F.. Mb. P. precum i metode matematice. fosfataze alcaline i acide.4% i substan uscat 12. acidul folic). catalaze. astfel: .

.). Microorganismele din lapte i produse lactate Microorganismele din lapte.energetic ± lactoz i gr sime. 5 . respectiv 30.protectoare ± vitamine i s ruri minerale.100C. 1. datorit substan e antibacteriene (lactenine. Taxonomia microorganismelor din lapte Laptele constituie un mediu favorabil pentru multiplicarea microorganismelor ± hran . presiunea osmotic . P. aciditate i apa utilizat ca solvent al nutrien ilor i ca agent chimic al diverselor reac ii metabolice.24 ore . i Fig. unor Microorganismele din laptele crud se dezolt în 4 faze i anume: (bacteriile sunt stopate în dezvoltare/multiplicare.a.bacteriostatic i coabitarea microorganismelor. compozi ia chimic a laptelui îndepline te 3 func ii i anume: i albumin ) i s ruri minerale (Ca.gr simile ± prin metode specifice (acidobutirometric Milko-scan).1).constitutiv (proteinele cazein . i Elser... . temperatur optim . lactoferine. în func ie de temperatura de p strare a laptelui dup muls. ..a. virusuri.lactoza prin metoda poten iometric . . . În lapte se întâlnesc: bacterii.. lumin . drojdii mucegaiuri (fig. i automat cu Milko-Tester sau În principal. lizozim) timp de 3.

lactobacili) i ac ioneaz la . Dup form (fig. Bacteriile din lapte: a ± bacterii lactice (coci). y Bacteriile utile: sub form de coci sau bastona e .5 ± 6. 2. b ± bacterii lactice (bastona e).. bacteriile pot fi: utile i v t m toare.bacterii lactice (cele mai importante) provoac fermenta ia lactic . d ± Salmonella Dup rolul pe care îl au..5. cilindrice (bastona e) i în spiral (se întâlnesc extrem de rar în lapte). 6 . fiind anaerobe. transformând lactoza în acid lactic (se prezint temperaturi de 25.bacterii propionice . a b c d Fig. . de 3. c ± bacil butiric.500C. 2) acestea sunt: sferice sau coci. exprimat prin pH. sporind semnificativ germenii din lapte în rela ie cu temperatura de p strare a laptelui..provoac golurile din brânza vai er (Emmental). B a c t e r i i l e d i n l a p t e.microbiota heterogen (se manifest în primele 2 zile de p strare). . .dezvoltarea levurilor i mucegaiurilor (se manifest consecutiv eliber rii de enzime i substan e azotate prin ac iunea bacteriilor).dezvoltarea bacteriilor lactice (are loc atunci când laptele se p streaz mai mult de 2 zile la temperatur de peste 100C i aciditate.

streptococi (S.. i extern . . borhoturi. a laptelui se realizeaz prin p trunderea în glanda Contaminarea extern urm toare: a l a p t e l u i. celule epiteliale.). .bacterii patogene ± laptele poate con ine agen i etiologici ai tuberculozei. Acestea pot fi: intern Contaminarea intern mamar (uger) a contaminan ilor pe 2 c i i anume: .). . etc. mamite la vaci.bacterii de putrefac ie ± descompun protidele i sunt la originea brânzei putrede. Bacterii patogene: a ± brucele. brucelozei. Acesta se relizeaz prin sursele . ap din fântâni insalubre. a b Fig. Din ugerul bolnav.virusuri ± laptele poate fi contaminat cu virusuri (enterovirusuri. febrei tifoide. etc. 7 . streptococi) i agentul etiologic al brucelozei bovine. furaje i praf. al hepatitei infec ioase i al encefalitei).bacterii coliforme ± provoac umflarea tardiv a brânzei i mai ales afec iuni intestinale la sugeri. contamineaz laptele prin bacterii coliforme. .. agalactiae. unde se localizeaz ). scarlatinei. Se întâlnesc în lapte: . lactice i clostridii.bacterii butirice ± provoac umflarea tardiv a brânzei. coliformi. aceste bacterii se g sesc în sol i mai ales în furaje acidifiate (silozuri vechi. etc. corinebacterii (patogene sau nu). se contamineaz laptele cu diferite bacterii i anume: stafilococi (patogeni sau nu). Sursele de contaminare a laptelui. virusul febrei aftoase.a. fire de p r.y Bacterii v t m toare.vaci neîngrijite (prin particule de dejec ii. b ± bacilul tuberculozei . 3.ascendent. prin intermediul canalului mamelonar. .a.endogen (germenii ajung în uger. .

.a.limitarea la maxim a surselor de contaminare a laptelui.. astfel: . bacterii facultativ patogene). etc. strptococi. prin intermediul furajelor care con in bacterii butirice. de putrefac ie.lipidelor (bacterii sub form stafilococi. la o livrare/zi i 40C pentru o livrare la 2 zile).80C.proteinelor (micrococi. spori de mucegai. .. sanitar- . bacterii de bastona e. . grosiere i silozuri).lactozei (bacteriile lactice homeo i hetero fermentative. de ec ii neevacuate conform atmosfera ad postului cu diferite microorganisme (bacterii programului de grajd. bacili aerobioformatori de spori.solul i îngr mântul organic din sol contamineaz semnificativ laptele.apa neigienic consumat butirice. bacili. M e c a n i s m u l d e a c i u n e a l m i c r o o r g a n i s m e l o r. clostridii. coli). Prevenirea contamin rii laptelui. sterilizare (distrugerea bacteriilor i sporilor la 110.... drojdii i mucegaiuri). actinomicete.. etc. în special fibroase. Acestea ac ioneaz asupra urm toarelor componente ale laptelui astfel: . furaje recoltate i conservate necorespunz tor. . 6. Importan a complex a laptelui Laptele are valoare complex veterinar i culinar .inventar neigienic folosit în exploatarea vacilor de lapte (instrumentar de îngrijire i cur enie. aerobe i anaerobe. Se realizeaz pe 2 c i principale. care pot produce prin laptele contaminat. instala ii de muls i p strare a laptelui neigienizate.. consumate de vacile de lapte. cât i cea extern . Distrugerea microorganismelor d un toare din lapte se relaizeaz prin: pasteurizare (la temperatura de 65 0C 750C sau 850C).1300C). micrococi.) ce contamineaz laptele. bacteriile pseudolactice). aureomicin ). . strptomicin . . clostridii. p strare 0 i mai ales cea utilizat pentru igienizarea recipientelor i utilajelor de lapte. i r cirea laptelui la temperaturi ce variaz în func ie de frecven a livr rii (10. balonarea târzie a brânzeturilor.ad post i alimenta ie neigienice (a ternut murdar. Enterobacter (E. care pot contamina laptele în special cu bacterii pseudolactice din genul Escherichia (E. etc. care poate transmite micrococi. Klebsiella. biologic .). aerogenes). atât cea intern . dezinfec ie i utilizarea antibioticelor (penicilin ..tratarea primar corect a laptelui dup muls: filtrare. 8 i anume: nutritiv . coliformi. la livr ri de 2 ori/zi. . de putrefac ie. care contamineaz coliforme. tehnologic .14 C.

O importan B6. cu men iunea s se bea cât mai repede dup ce a fost desf cut cutia (în aceea i zi) i p strarea la rece. Aceasta reprezint capacitatea laptelui de a acoperi cerin ele organismului în energie. astfel (tabelul 2): Tabelul 2 Procentul de acoperire a cerin elor zilnice ale organismului copiilor i tineretului N rc rt 1 2 * Componen ii % Vârsta 2-6 ani 22-35 ani Cal* 25 13 Proteine 34 22 Minerale P 2 1 Ca 69 66 Mg 50 25 A 29 17 D 3 B1 33 17 Vitamine PP 40 31 B2 95 48 B12 90 60 C 13 10 50% prin lipide i 50% prin glucide În consecin . fiind comercializat la pungi sau sterilizat. Laptele este indicat a fi consumat cu deosebire de copii (500-800 ml/zi). cu termen de valabilitate foarte lung. 4. 9 particular o au proteinele (albumine. . acoper cerin ele nutri ionale ale organismului. B2. Mg) i vitaminele (A. laptele este un aliment echilibrat în nutrien i energetic este în medie de 665 calorii/litru. globuline). s rurile minerale (Ca. Na. B1. i complet. precum i de bolnavi.Fig. dar i igienic (sub 100000 NTG/l i 400000 NCS/l. proasp t muls. Consumul a 500 ml lapte. în func ie de vârst . PP. B12). ambalat în cutii. P. femei gravide i care al pteaz . Valoarea Se recomand ca laptele s se consume integral. Valoarea nutritiv comparativ a unui litru de lapte y V a l o a r e a n u t r i t i v a laptelui. laptele se utilizeaz pasteurizat. K. în substan e nutritive i biostimulatori. În caz contrar. În lapte se întâlnesc aproape 100 de substan e hr nitoare.

a.y Valoarea bio logic a laptelui este ridicat (84%). dat fiind valoarea ridicat nutritiv i în special biologic . macroelemente i microelemente (45) i vitamine (25). brânzeturi.laptele este considerat Äsângele alb´ sau izvorul s n t ii omului. 5) i unele metale 10 . produse lactate acide (dietetice ± iaurt. Acesta constituie medicament i izvor de s n tate pentru consumatori. laptele este indispensabil pentru femeile gravide. . laptele are însu irea de a fixa i a face nev t m toare substan ele toxice (fig. . etc. care sunt în num r de 20. unt. în cantitate de 500-800 ml/zi. Fig. fig. 5. De asemenea. înghe at . 5). lapte b tut.produs alimentar complet. lapte acidofil. care al pteaz în vârst (de preferat cu mai pu in gr sime). 10 acizi gra i. în special de aminoacizi.). 25 vitamine). produse grase (fri c .). 45 s ruri minerale. y V a l o a r e a t e h n o l o g i c . ocupând locul 2 dup cea a oului. care satisface toate cerin ele de hran . Laptele constituie materia prim de neînlocuit pentru procesare în produse lactate (peste 1000. astfel: . lapte praf. indispensabile alimenta iei omului: lapte de consum. Diferite produse lactate y V a l o a r e a d e s n t a t e a laptelui. prin compozi ia sa bogat grele ( cu deosebire plumbul). întrucât con ine peste 100 de substan e hr nitoare necesare vie ii omului (20 aminoacizi. Aceasta este dat de proteinele din lapte. În consecin . i variat de substan e hr nitoare. în special pentru cre terea i dezvoltarea organismului omului. smântân . datorit calit ilor pe care le are. se recomand i oamenii s se asigure în alimenta ia copiilor.

antitoxic .. etc. .s rurile minerale (Ca. budinci.lactoferina (glicoprotein antiviral . etc.imunoglobulinele asigur imunizarea i protec ia pasiv . hipertensiunea.) în doze optime previn osteoporoza. etc. . antiparazitar . K. . Laptele se utilizeaz începând cu micul dejun ± simplu sau cu adaosuri (b uturi. sosuri. Efectele fiziologice ale componentelor chimice din lapte: . preparate culinare s rate (supe. lactoza favorizeaz absorb ia s rurilor minerale. P. antifungic . Mg.). cancerul de colon. antilipogenic ). y V a l o a r e a c u l i n a r .peptidele bioactive (compu i chimici.a. pentru constituit în lapte. amestecuri de brânzeturi. sufleuri. anticarcinogenic . tipografii. alc tui i din 2 sau mai mul i aminoacizi) determin : modularea galeriei gastrice i motilitatea intestinal . laptele constituie un aliment indispensabil pentru cei care lucreaz în medii toxice (minerit. lapte de pas re. etc. îmbun t irea func iei cardiovasculare prin stimularea circula iei sangvine.Fig.).a. ± laptele se administreaz hidratare. 6.1 g/l) are activitate i bacteriostatic .. cl tite).lipidele bioactive din lapte au efecte fiziologice multiple (anticarcinogenic . 11 sportivilor dup efort. antiinflamatorie. imunoreglarea i imunitatea pentru anumite boli. m resc viteza de digestie i multiplicarea florei intestinale benefice pentru organism. piureuri. Eliminarea substan elor toxice din organismul uman prin consum de lapte Ca urmare.). . . preparate dulci (creme. arlote. sufleuri. . prevenind osteoporoza. în special la noi-n scu i. în medie 0.

.brânzeturi ± brânza de vaci proasp t se utilizeaz în regim dietetic. determin anemii feriprive în cazul consumului unilateral.laptele fermentat stimuleaz sistemul nervos. asortat cu legume i la diferite preparate culinare (cl tite cu urd ).. gust pl cut i valoare nutritiv ridicat produselor culinare. la prepararea diferitelor pr jituri.). papana i.Laptele bogat în gr sime poate avea un efect de regulator al apetitutului. aluaturilor. de regul la sfâr itul mesei. respectiv unele ri. creme. Pia a i consumul anual de produse lactate/locuitor. . asigurând aspect. înghe ate. are i unele neajunsuri. fiind contraindicat în unele afec iuni cu restric ii de sare. con inut ridicat de sodiu.smântâna se folose te în buc t rie la prepararea diferitelor sosuri. aluaturi.iaurtul se întrebuin eaz mânc ruri.a..urda se consum ca aperitiv. .a. la prepararea sosurilor. . etc. Fig. mânc ruri. vai erul se folose te în stare natural . 7.untul. înghe ate. legume umplute. împreun cu fructele. Produsele lactate se utilizeaz astfel: . astfel: este s rac în fier. cremelor. iar br nzeturile mature (telemea) se întrebuin eaz în stare maturat . s rac în vitamina C i B1. . în stare natural la diferite preparate culinare (ciorbe. omlet . ca aperitiv. . Totu i. necesitând suplimentarea acestora. ciorbe. la diferite preparate de buc t rie i patiserie. . la diferite preparate culinare (m m ligu cu brânz de vac . în alimenta ia omului s n tos.). trudele. în România i Europa. pl cinte cu brânz de vaci.fri ca se întrebuin eaz adesea în cofet rii. etc. . 12 .

cât i în timpul efortului fizic.Consumul de lapte i produse lactate are o lung tradi ie în alimenta ia omului. atât în repaus. Recent s-a demonstrat c laptele se folose te i ca b utur pentru sportivii de performan . întrucât au o valoare mare nutritiv minerale i vitamine. s ruri 13 . Astfel. la toate poparele lumii. în special aminoacizi esen iali. o jum tate de litru de lapte pe zi asigur o cantitate de nutrien i semnificativ . i biologic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->