Sunteți pe pagina 1din 20

NOMENCLATURA HĂRŢILOR ŞI PLANURILOR

ÎN PROIECŢIE GAUSS-KRÜGER
Definiţie:
Prin sistem de nomenclatură se înţelege sistemul de notaţie alcătuit din
cifre şi litere sau numai cifre, cu ajutorul căruia se defineşte poziţia unei foi
de hartă în cuprinsul unui teritoriu sau a întregii suprafeţe terestre.

La Congresul Internaţional de Geodezie şi Geofizică din anul 1924 a fost


propus şi adoptat un sistem internaţional de nomenclatură pentru harta lumii
la scara 1:1.000.000, sistem adoptat şi de România pentru hărţile în sistemul de
proiecţie Gauss-Krüger. Acest sistem se utilizează şi în prezent la hărţile în
proiecţie stereografică.

Sistemul internaţional de nomenclatură se bazează pe împărţirea globului


terestru în zone sferice trasate din 4º în 4º de latitudine şi fuse sferice trasate din
6º în 6º de longitudine.
Pentru teritoriile cuprinse între paralele de 88º şi poli s-au construit hărţi speciale în
proiecţie azimutală polară.
În concluzie, fiecare secţiune a reţelei este formată dintr-un trapez curbiliniu de 6º în
longitudine şi 4º în latitudine.
Teritoriul României, fiind cuprins între meridianele 20°15'E şi 29°41'E şi paralelele de 43°37'N şi
48°15'N se încadrează în cea mai mare parte în zona L şi în fusele 34 şi 35. Extremităţile nordice
sunt în zona M, iar cele sudice în zona K.
SCARA 1:1.000.000
Ca bază pentru hărţile topografice la scări mai mari a fost luată în considerare harta la
scara 1:1.000.000. La această scară nomenclatura unei foi de hartă este formată dintr-o
literă care indică zona şi o cifră care indică fusul. (L-34)

φ = 4º
λ = 6º

NOMENCLATURA:
L-34
SCARA 1:1.000.000
SCARA 1:500.000
Pentru a trece la scara
1:500.000, se divizează harta
de la scara anterioară în 4
secţiuni, fiecare trapez având
în latitudine 2° şi în longitudine
3°. Foile de hartă rezultate se
notează cu litere mari de la A
la D, în felul acesta
nomenclatura unei foi de hartă
fiind de forma L-34-C.

φ = 2º
λ = 3º

NOMENCLATURA:
L-34-A
SCARA 1:500.000
SCARA 1:200.000
Pentru a ajunge la
scara 1:200.000, se
divizează fiecare foaie de
hartă de la scara 1:500.000
în nouă trapeze. Rezultă în
acest fel, din trapezul iniţial,
36 foi de hartă care se
notează cu cifre romane de
la I la XXXVI. (a se vedea
linia punctată).

φ = 40’
λ = 1º

NOMENCLATURA:
L-34-VI
SCARA 1:200.000
SCARA 1:100.000
Pentru a ajunge la
scara 1:100.000, se
divizează fiecare foaie de
hartă de la scara 1:200.000
în patru trapeze. Rezultă în
acest fel, din trapezul iniţial,
144 foi de hartă care se
notează cu cifre de la 1 la
144 (a se vedea linia
subţire).

φ = 20’
λ = 30’

NOMENCLATURA:
L-34-74
SCARA 1:100.000
SCARA 1:50.000

Pentru harta la scara


1:50.000, se împarte fiecare
foaie de hartă 1:100.000 în
4 secţiuni. Rezultă în acest
fel din trapezul iniţial 576 foi
de hartă, care se notează
cu litere mari de la A la D.

φ = 10’
λ = 15’

NOMENCLATURA:
L-34-1-A
SCARA 1:50.000
SCARA 1:25.000
În continuare divizând
harta la scara 1:50.000 în 4
secţiuni se obţine foaia de
hartă la scara 1:25.000.
Rezultă în acest fel din
trapezul iniţial 2304 foi de
hartă, care se notează cu
litere mici de la a la d.

φ = 5’
λ = 7’30”

NOMENCLATURA:
L-34-1-A-c
SCARA 1:25.000
SCARA 1:10.000

Pentru determinarea
nomenclaturii planurilor la scara
1:10.000, se împarte o foaie de
hartă de la scara 1:25.000 în 4
secţiuni. Rezultă în acest fel din
trapezul iniţial 9216 foi de hartă,
care se notează cu cifre de la 1 la
4

φ = 2’30”
λ = 3’45”

NOMENCLATURA:
L-34-1-A-a-2
SCARA 1:5.000
Nomenclatura planurilor la scara 1:5.000 este legată de harta la scara 1:100.000.
Pentru aceasta se împarte foaia de hartă de la scara 1:100.000 în 256 de secţiuni, fiecare
secţiune având în latitudine 1'15" şi în longitudine 1'52,5". Rezultă în acest fel din trapezul
iniţial 36864 foi de hartă. Nomenclatura unei astfel de foi este compusă din nomenclatura
hărţii la scara 1:100.000, la care se adaugă în paranteză numărul foii rezultat din împărţire: L-
34-1 (112).
SCARA 1:2.000
Nomenclatura planurilor la scara 1:2.000 se obţine prin împărţirea planului 1:5.000 în
nouă secţiuni, fiecare secţiune având în latitudine 25" (rezultat din împărţirea 1'15"=75" la 3)
şi în longitudine 37,5". Rezultă în acest fel din trapezul iniţial 331776 foi de hartă.
Nomenclatura unei astfel de foi este compusă din nomenclatura planului la scara 1:5.000, la
care se adaugă tot în paranteză o literă de la a la i corespunzătoare trapezelor rezultate din
împărţire: L-34-1 (112-g).
SCARA 1:5.000, 1:2.000
STEREO 70

• Pentru planurile la scările 1:5000 şi 1:2000, în


proiecţie stereografică 1970 nomenclatura
acestora diferă faţă de cele din proiecţia Gauss-
Krüger.
• Nomenclatura unui trapez la scara 1:5000 în
proiecţie stereografică 1970 este de forma L-34-
1-A-a-2-III (ultima gupă notată de la I la IV).
• Un trapez la scara 1:2000 are nomenclatura de
forma L-34-1-A-a-2-III-2 (ultima gupă notată de la
1 la 4).
TABEL RECAPITULATIV
Numărul foilor de Dimensiunile
hartă cuprinse unei foi de hartă
Scara Nomenclatura
într-o secţiune
1:1.000.000 Latitudine Longitudine

1:1.000.000 1 4° 6° L-34
1:500.000 4 2° 3° L-34-A
1:200.000 36 40' 1° L-34-XXIII
1:100.000 144 20' 30' L-34-12
1:50.000 576 10' 15' L-34-12-A
1:25.000 2304 5' 7'30" L-34-12-A-b
PLANURI GAUSS-KRÜGER
1:10.000 9216 2'30" 3'45" L-34-12-A-b-3
1:5.000 36864 1'15" 1'52,5" L-34-12 (125)
1:2.000 331776 25" 37,5" L-34-12 (125-f)
PLANURI STEREO 1970
1:10.000 9216 2'30" 3'45" L-34-12-A-b-3
1:5.000 Stereo 1970 1'15" 1'52,5" L-34-12-A-b-3-II
1:2.000 Stereo 1970 37,5" 56,25" L-34-12-A-b-3-II-4

S-ar putea să vă placă și