Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMAREA HIPERBOLICA

Fie problema de optimizare:

unde , este
produs scalar Euclidian. Deoarece f este continua, daca (d,x)+d0 >0 sau (d,x)+d0 <0
pentru orice solutie posibila x, vom presupunde ca are loc una din cele doua inegalitati:

Matematicianul Martos Bela [Mar] a fost primul care a adaptat algoritmul simplex
pentru rezolvarea numerica a modelelor hiperbolice.
Forma standard a problemei de optimizare hiperbolica este:

Solutia bazica initiala este x1=θn ℝ n pentru care

Tabelul simplex primal adaptat este alcatuit din 10 sectoare:


Completarea tabelului simplex primal adaptat:
 sectoarele 1, 2, 3, 4, 6 se completeaza ca si în cazul tabelelor simplex primal;
 în secorul 8 se pun componentele vectorului d;
 în sectorul 8’ se va scrie valoarea d0;
 în sectorul 9 vor fi scrise componentele vectorului c;
 în sectorul 9’ se va scrie valoarea c0;
 în sectorul 5 vom scrie valoarea funcµiei de scop pentru solutia actuala, adica
valoarea c0/d0;
 în sectorul 7 vor fi scrise componentele vectorului t* pe care le calculam astfel:

 în cazul, în care solutia nu este optima, se va completa sectorul 10 folosind


procedura de la algoritmul simplex primal.

Observatie. În urma aplicarii algoritmului simplex adaptat, ne vom întâlni cu una din
urmatoarele situatii:

 ceea ce înseamna ca solutia bazica este optima.


 Daca astfel incat
atunci daca pentru orice atunci nu admite solutie optima problema
considerata,altfel se va determina elementul pivot folosind procedura simplex
primal cunoscuta.

Problema aplicativa

În cazul planificarii planului de productie, în scopul obtinerii unui profit


maxim, se construieste modelul liniar:
Daca ne intereseaza un plan de productie pentru care câstigul unitar raportat
la cheltuielile de productie sa fie maxim, atunci se obtine un model de programare
hiperbolica. Functia obiectiv va fi:

unde dj reprezinta pretul de vânzare unitara a produsului xj ; ; iar cj


cheltuielile directe de productie. c0 reprezinta valoarea cheltuielilor planificate
care nu pot fi distribuite.
OBSERVATIE
În general, este dificila verificarea conditiei (d; x) + d0 < 0 sau (d; x) + d0 > 0
pentru x S. Daca evaluam gresit semnul numitorului, atunci în tabelul simplex valoarea
lui d0 va fi pozitiva (valoarea lui d0 trebuie sa fie negativa). În aceasta situatie elementele
din sectorul 9 si 9’ trebuie înmultite cu (-1) si poate fi aplicat în continuare algoritmul
simplex adaptat.
Probleme rezolvate
1.
Forma standard este:

Valorile lui t* sunt negative, deci solutia este optima:


2.

Forma standard a problemei este:


Avem t*=(0 -9 -27 -1)≤0, deci x0 =(0 14 8 0) este solutie optima, fmax =61/35

S-ar putea să vă placă și