P. 1
Gestiune Si Evidenta Economica

Gestiune Si Evidenta Economica

|Views: 1,527|Likes:
Published by Macaneata Mirel

More info:

Published by: Macaneata Mirel on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII PROGRAMUL PHARE TVET RO – 2005

MATERIALE DE ÎNVĂŢARE
Gestiune şi evidenţă economică Domeniul agricultură Clasa a XIII-a Specializarea – Tehnician în agricultură, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar

ANUL – 2008 Domeniul Agricultură – Nivelul III

1

CUPRINS

INTRODUCERE……………………………………………………… 3 AUTORI ………………………………………………………………. 4 COMPETENŢE………………………………………………………. 5 OBIECTIVE……………………………………………………………6 INFORMAŢII PENTRU ELEVI……………………………………. 7 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE……………………………………… 8 INFORMAŢII PENTRU PROFESORI.............................................. 46 SOLUŢII DE ACTIVITATE…………………………………………47 PLAN DE LECŢIE. …......................................................................... 76 FIŞE DE REZUMAT.............................................................................78 CUVINTE CHEIE / GLOSAR..............................................................79

2

INTRODUCERE

- Materialul de învăţare se adresează elevilor de la Şcoala de Arte şi Meserii care se pregătesc să devină : “tehnician în agricultură, tehnician agromontan şi tehnician veterinar” nivelul III de calificare. - Materialul vine ]n sprijinul elevilor dar ;i al profesorilor pentru a forma competenţe atât de necesare într-o economie de piaţă. - Este necesar ca “viitorii întreprinzători” să ştie să efectueze “Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar” dar să şi cunoască noţiunile de bază privind “Gestiunea economică”. - Pentru eficienţă în procesul de învăţare am elaborat diverse materiale, cu grade diferite de dificultate dar cu un aspect general mai atractiv.

FOARTE IMPORTANT !

- Citiţi cu atenţie sarcinile de lucru. - Dacă nu aţi înţeles, sau dacă nu ştiţi să rezolvaţi sarcinile de lucru, solicitaţi sprijinul profesorului care vă îndrumă. - Profesorul va ţine evidenţa exerciţiilor pe care le-aţi rezolvat şi activităţilor pe care le-aţi desfăşurat şi va evalua progresul şcolar obţinut.

Domeniul Agricultură – Nivelul III

3

GRAD DIDACTIC I.Coordonator: MÎNZATU NICOLETA PROFESOR. GRUP ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA PROFESOR.EXPERT CURRICULUM C.D.I.T .I.N.EXPERT CURRICULUM C.D. GRUP ŞCOLAR AGRICOL ALEXANDRIA Autori: ALBU FLOAREA CIOCÎRLAN STANCA CONSULTANŢI : CATINCA SCRIOŞTEANU CLAUDIA CĂLINESCU IVAN MYKYTIN . GRUP ŞCOLAR AGRICOL “ CONSTANTIN DOBRESCU” PROFESOR.P.EXPERT TEHNIC 4 . GRAD DIDACTIC I.T .P. GRAD DIDACTIC I.N.

Aplică procedee de calculaţie a costurilor. 11.4 Analizează calculaţia de costuri. 11. Aplică formele de evaluare în contabilitate. 11. 5 .1 Descrie rolul. Completează documente aferente inventarierii. Efectueaza principalele tipuri de operaţii economice ce afectează echilibrul bilanţier. funcţiile şi structura bilanţului contabil.2 Efectuează inventarierea patrimoniului.Unitatea de competenţe tehnică generală GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ COMPETENŢE 11.3 Explică evaluarea elementelor patrimoniale.

Efectuarea principalelor tipuri de operaţii economice ce afectează echilibrul bilanţier. 4. Descrierea structurii bilanţului contabil. Aplicarea metodelor de calculaţie a costurilor. 6. Aplicarea formelor de evaluare în contabilitate. 9. Identificarea criteriilor de evaluare. 3. Utilizarea procedeelor de calculaţie a costurilor. 6 . 8.OBIECTIVE 1. Completarea documentelor aferente inventarierii. Descrierea funcţiilor şi etapelor inventarierii. Explicarea rolului şi funcţiilor bilanţului contabil. 7. 2. 5.

GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ 7 .

FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL FIŞA DE DOCUMENTARE NR.DESCRIE ROLUL. Economică. CONCEPŢII ŞI ROL REŢINEŢI ! Bilanţul contabil reprezintă un model de sintetiyare valorică la un moment dat a relaţiilor de echilibru dintre activele şi pasivele patrimoniale. Economico – juridico – patrimonială.din Contul de profit şi pierderi. c). b). CONCEPŢII: a). Determinarea situaţiei nete a patrimoniului: Situaţia netă = Activ – Datorii b). Rezultatul = Capitaluri proprii – Capitaluri proprii + / .din bilanţul propriu – zis. Rezultatul net = Venituri – Cheltuieli c). conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Avere = Capital. conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Valori economice = Capital + obligaţii. Determinarea rezultatului economico – financiar net: . 1 BILANŢUL CONTABIL. Furnizarea unor date de detaliu prin: . ATENŢIE! Egalitatea fundamentală reflectată prin bilanţul contabil este: ACTIV BILANŢIER = PASIV BILANŢIER ROLUL BILANŢULUI CONTABIL – este de a asigura informaţii cu privire la: a).Anexele la bilanţ .Raportul de gestiune 8 . conform căreia egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: Realităţi = Resurse.Modificări de net la sfârşitul la începutul capital în cursul exerciţiului exerciţiului exerciţiului . Economico – juridică.

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. 2 BILANŢ . acţionari etc.FIŞA DE DOCUMENTARE NR. evoluţia lor şi decizii o Terţii hotărăsc factorii ce au determinat daca continuă colaborarea această evoluţie ATENŢIE! Terţii care utilizează informaţii despre societatea comercială sunt: bănci. clienţi. sistematizează şi centralizează  Oferă informaţii sintetice cu privire la: o Mijloace economice o Surse economice o Venituri şi cheltuieli  Furnizează informaţii cu Reflectă cel mai bine rolul şi privire la patrimoniu societăţii importanţa bilanţului contabil. Cu ajutorul său se comerciale calculează mărimea  Pe baza lor: o Conducerea ia indicatorilor economico – financiari. furnizori. 3 9 .FUNCŢII FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL Funcţia de generalizare Funcţia de informare Funcţia de analiză Spunem că bilanţul contabil este un document de sinteză Spunem că bilanţul contabil este un document de raportare contabilă Spunem că bilanţul contabil este un document de analiză contabilă  Preia informaţii din fiecare cont  Le grupează.

FIŞA DE DOCUMENTARE NR. licenţe Terenuri. structurate pe grupe. casierie. mărfuri Furnizori – debitori. decontări cu asociaţii privind capitalul Titluri de plasament. materiale. concesiuni. animale.STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER REŢINEŢI! Bilanţul contabil reflectă fidel imaginea patrimoniului. 4 10 . acreditive. clădiri şi construcţii speciale. alte imobilizări corporale Titluri de participare. alte creanţe. disponibilităţi în cont. BILANŢ CONTABIL: A P ACTIV BILANŢIER Imobilizări necorporale Active imobilizate Imobilizări corporale Imobilizări financiare PASIV BILANŢIER Cheltuieli de constituire de cercetare – dezvoltare. stocuri la terţi. creanţe imobilizate Materii prime. producţie în curs de execuţie. brevete. în ordinea crescătoare a lichidităţii lor. maşini şi utilaje. produse. clienţi. alte titluri imobilizate. alte valori Cheltuieli înregistrate în avans A C T I V U L B I L A N Ţ I E R Stocuri Active circulante Creanţe Elemente de trezorerie Conturi de regularizare şi asimilate(activ) Operaţiuni în curs de clasificare (activ) Diferenţe de conversie (activ) ATENŢIE! Activul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale de activ. obiecte de inventar.

fiscale. poartă numele de post bilanţier. 5 11 . în ordinea crescătoare a exigibilităţii lor. FIŞA DE DOCUMENTARE NR.BILANŢUL CONTABIL – PASIV BILANŢIER ATENŢIE! Fiecare poziţie din bilanţ. lung şi scurt din emisiuni de obligaţiuni. faţă de acţionari. reflectând o sumă. credite bancare. mediu. datorii legate de participaţii furnizori Clienţi – creditori Alte datorii (salariale. Capital social Prime legate de capital Diferenţe de reevaluare Rezerve Rezultat raportat Rezultatul exerciţiului Repartizarea profitului Fonduri proprii Subvenţii pentru investiţii Provizioane reglementate Litigii Garanţii Clienţi Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii Pierderi din schimb valutar Împrumuturi pe termen mediu. scurt) - Conturi de regularizare şi asimilate (pasiv) - REŢINEŢI! Pasivul Bilanţier cuprinde elemente patrimoniale de pasiv. structurate pe grupe. faţă de terţi creditori) Venituri inregistrate în avans Operaţii în curs de clarificare Diferenţe de conversie ( pasiv) Capitaluri proprii P A S I V U L B I L A N Ţ I E R Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Datorii (pe termen lung. sociale.

Pornind de la ecuaţia generală a bilanţului A=P s-au stabilit urmatoarele tipuri de modificari: I. A+ x – x = P Numai în activul bilanţului. II. ATENŢIE! Operaţiile economice şi financiare ulterioare întocmirii bilanţului au drept rezultat modificarea posturilor sale. concomitent şi cu aceeaşi sumă cu un element de pasiv.OPERAŢII ECONOMICO – FINANCIARE CARE AFECTEAZĂ ECHILIBRU BILANŢIER Bilanţul reprezintă situaţia economica şi financiară a întreprinderii la un moment dat. IV. concomitent cu scăderea altui element de pasiv. prin creşterea unui element de pasiv. A= P + x – x Numai în pasivul bilanţului. prin creşterea unui element de activ. A+x = P+ x În ambele părţi ale bilanţului. REŢINEŢI ! x – reprezintă suma cu care creşte sau scade un element de ACTIV sau PASIV Există două scheme ale bilanţului contabil: schema bilanţului orizontal schema bilanţului vertical 12 . A–x=P-x În ambele părţi ale bilanţului. III. concomitent şi cu aceeaşi sumă cu un element de pasiv. prin creşterea unui element de activ. concomitent cu scăderea altui element de activ. prin scăderea unui element de activ.

Economico – juridică R2……………………………….... Determinarea situaţiei nete a patrimoniului..... I2.din bilanţul propriu ..... I1. C3..zis .. 2) Completaţi în spaţiile libere relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră conform celor 3 concepţii: C1..... Stabiliţi relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră. Economico – juridico R1………………………………… patrimonială C2... Sarcini de lucru: 1) Precizaţi care este egalitatea fundamentală reflectată de bilanţul contabil: ……………………………………........ Determinarea rezultatului economico – financiar net:: ....EXERCIŢIUL NR............. Economică R3………………………………........ Data ......din contul de profit şi pierdere R1……………………………………………………………… R2…………………………………………………………… 13 .... 3) Bilanţul contabil asigură informaţiile de mai jos... 1 FIŞĂ DE LUCRU BILANŢUL CONTABIL ŞI ROLUL SĂU • • • • Gestiune şi evidenţă economică Această activitate vă va ajuta să inţelegeţi rolul bilanţului contabil Numele elevului ....=……………………………………….

... Data . 2 FIŞĂ DE LUCRU FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea are ca obiectiv să înţelegeţi ce funcţii are bilanţul contabil Numele elevului ..EXERCIŢIUL NR....... Sarcini de lucru: 1) Conform funcţiei de generalizare.... Din caseta alăturată alegeţi cuvintele potrivite care scot în evidenţă dublul rol al bilanţului contabil bifând în căsuţa corespunzătoare: Nr. ………………………………………………………………………… ..... bilanţul contabil joaca dublu rol. Calculează ………………………………………………………………………... prin funcţia de informare: a)..... b)………………………………………………… 3) Stabiliţi rolul pe care îl are bilanţul contabil ca document de analiză contabilă cu privire la indicatorii economico – financiari: ………………………………………………………………………...... ………………………………………………....... crt.. 1 2 3 4 5 6 Rol Transportă informaţii Prelucrează informaţii Preia informaţii Verifică informaţii Oferă informaţii Modifică informaţii Bilanţul 2) Precizaţi beneficiarii informaţiilor furnizate de bilanţul contabil..........................

........... Sarcini de lucru: 1) În tabelul de mai jos bifaţi (x) elementele patrimoniale care fac parte din cele trei grupe de elemente: Nr....EXERCIŢIUL NR...... Elemente patrimoniale Imobilizări Capitaluri Stocuri (2) crt. 3 FIŞĂ DE LUCRU STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER • Gestiune şi evidenţă economică • Această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi grupele de elemente patrimoniale de activ si de pasiv • Numele elevului ............................. corporale (1) proprii (3) 1 Capital social 2 Provizioane reglementate 3 Terenuri 4 Prime legate de capital 5 Diferenţe de reevaluare 6 Animale 7 Clădiri 8 Producţia în curs de execuţie 9 Maşini şi utilaje 10 Obiecte de inventar 11 Materii prime 12 Materiale 13 Rezerve 14 Repartizarea profitului 2) Stabiliţi care din cele trei grupe de elemente patrimoniale aparţin Activului Bilanţier şi Pasivului Bilanţier ACTIV PASIV ..... • Data .........

Calculaţi valoarea totală a elementelor de PASIV........... 1 OPERAŢII ECONOMICE 1 • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere Numele elevului ..... 4 STUDIU DE CAZ NR. „Artic” SA prezintă următorul bilanţ contabil: Bilanţ încheiat la data……….......C.. Data ... Sarcini de lucru: S.. . Stabiliţi în ce raport se află cele două structuri ACTIV şi PASIV....... ACTIV Mijloace fixe Terenuri Materiale Conturi la bănci Casa TOTAL ACTIV 200 000 200 000 20 000 75 000 5 000 Capital social Furnizori Credite bancare PASIV 300 000 150 000 50 000 TOTAL PASIV 1) 2) 3) Calculaţi valoarea totală a elementelor de ACTIV.......EXERCIŢIUL NR.........................

.. Operaţia a determinat modificări în sensul scăderii în ambele părţi ale bilanţului.. „Artic” SA prezintă bilanţul contabil de la Studiul de caz nr.. 1) 2) 3) Calculaţi valoarea celor două elemente care au suferit modificări...C.................... Sarcini de lucru: S.... Stabiliţi ce formă ia ecuaţia generală A= P..... Data ... În cursul lunii a avut loc următoarea operaţie economică ce a produs modificări: Din contul de disponibilităţi de bancă se achită obligaţia faţă de un furnizor în sumă de 60 000 lei................ 1... Scade disponibilul la bancă (element de Activ) concomitent cu scăderea datoriilor faţă de furnizori (element de Pasiv)..... 2 OPERAŢII ECONOMICE 2 • • • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere Numele elevului . Elaboraţi forma finală a bilanţului. ACTIV PASIV TOTAL ACTIV TOTAL PASIV ...EXERCIŢIUL NR... 5 STUDIU DE CAZ NR.

6 REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI S.  ………………………………………………………………………………………… EXERCIŢIUL NR. 7 ÎNREGISTRAREA ÎN BILANŢ Stocurile sunt active circulante materiale şi sunt reprezentate în bilanţ pe grupe importante.EXERCIŢIUL NR. „Agrovet impex” SCS la sfârşitul anului (31 dec) calculează Rezultatul din exploatare (Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare) şi Rezultatul financiar (Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare). Sarcină de lucru:  Scrieţi relaţia de calcul a Rezultatului curent al exerciţiului folosind explicaţiile din paranteze. produse alimentare animale d. Rezultatul curent al exerciţiului este = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar.C. 4. Sarcină de lucru:  1. porumb boabe f. iar în coloana B sunt elemente ale grupelor de stocuri. 3. Faceţi corespondenţa corectă între componentele celor două coloane: A B materiale a. adăpost de animale . 2. În coloana A sunt grupe de stocuri. ciment mărfuri e. vaci de lapte produse c. 5. grâu de toamnă producţie în curs de execuţie b.

3. Partea stângă a bilanţului (schema orizontală).EXERCIŢIUL NR. 2. 8 TEST DE AUTOEVALUARE Verificaţi ce ştiţi despre bilanţ: A C A T B I L A N Ţ T V 1. Timp de lucru 15 minute. . 6. Partea dreaptă a bilanţului. 5. 4. NOTĂ: pentru fiecare soluţie corectă se acordă 1.). Alte persoane fizice sau juridice.5 puncte. Reflectă rezultate (profit + / pierdere . Se plăteşte impozitul pe profit. Ultima parte a bilanţului. Din oficiu se acordă 1 punct.

capital social b. d. Avere = Relaţii c. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Avere = Cheltuieli 4. 2. 4. Activ + x = Pasiv + x II. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos. b. Elemente de Activ sunt: a. Realităţi = Resurse b. În concepţia economică. egalitatea bilanţieră porneşte de la egalitatea: a. e. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. Activ = Pasiv d. materiale b. conturi la bănci c.TEST DE EVALUARE I. Valori economice = Capital + Obligaţii c. egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: a. c. capitaluri proprii 3. În concepţia economico – juridică. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. Avere = Capital b. alte imobilizări corporale 2. a. 3. Avere = Obligaţii d. Elementele de Pasiv sunt: a. 5. conturi la bănci d. furnizori c. f. A rezultatul exerciţiului alte imobilizări corporale mărfuri casierie capital social B stocuri elemente de trezorerie imobilizări necorporale creanţe capital şi rezerve imobilizări corporale 1. 1. creditori d. . Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B.

Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. d. casierie 3. 5. A 1. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. c. e. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. A 1. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. licenţe terenuri titluri de participare materii prime furnizori – debitori a. A 1. b. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. stocuri f. e. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. 5. elemente de trezorerie d. brevete 4. d. capital şi rezerve b. 4. creanţe 3. împrumuturi din emisiuni obligaţiuni 2.2. 4. f. 3. 2. B imobilizări necorporale stocuri capital şi rezerve creanţe imobilizări financiare imobilizări corporale . animale maşini şi utilaje clienţi alte titluri imobilizate cheltuieli de constituire a. repartizarea profitului B de a. mărfuri 5. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. c. imobilizări necorporale e. f. 3. datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an c. 2. B provizioane pentru riscuri imobilizări financiare stocuri imobilizări corporale creanţe imobilizări necorporale 4. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. şi cheltuieli b.

3. în stânga. . Ca urmare a funcţiei de informare. 1 A F Bilanţul contabil este un document de raportare contabilă 2 A F Terenurile sunt imobilizări corporale 3 A F Pasivul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale structurate pe grupe în ordinea crescătoare a lichidităţii lor 4 A F Bilanţul contabil nu este un document de sinteză IV. Creanţele sunt active …………… în decontare. bilanţul contabil este un document de …………… contabilă. Treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 1. 5. Contul de profit şi …………. respectiv în dreapta. Datoriile pot fi pe termen ……….III.. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. În schema bilanţului orizontal Activul şi Pasivul se reprezintă în ……………. 4. 2. se structurează pe trei părţi. 1. mediu şi scurt. 1 A F Stocurile şi producţia în curs de execuţie constituie elemente de PASIV 2 A F Bilanţul contabil are funcţia de generalizare a datelor oferite de contabilitate 3 A F Activele imobilizate sunt diferenţiate în imobilizări necorporale şi imobilizări financiare 4 A F Dacă însumăm algebric rezultatul din exploatare cu rezultatul financiar obţinem rezultatul curent al exerciţiului 2.

dar obligatoriu la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) numărare măsurare cântărire Constatarea faptică se face prin Calcule tehnice registre Inventarierea îndeplineşte în cadrul societăţilor comerciale 3 funcţii: De control al concordanţei dintre evidenţa scriptică şi situaţia reală Acte justificative De stabilire a situaţiei nete a patrimoniului şi a rezultatelor economico . sub formă cantitativ – valorică.financiare De calcul şi evidenţă a stocurilor. metode Inventarierea reprezintă ansamblu operaţiunilor prin care se constată existenţa faptică şi starea elementelor patrimoniale de activ şi pasiv. consumurilor şi vânzărilor METODE DE INVENTARIERE Metoda inventarului permanent Metoda inventarului intermitent . 1 INVENTARIEREA – definiţie. REŢINETI! Inventarierea se poate efectua ori de câte ori este nevoie.GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EFECTUEAZĂ INVENTARIEREA PATRIMONIULUI FIŞA DE DOCUMENTARE NR. funcţii. la o anumită dată.

stocarea şi utilitatea elementului patrimonial • Comparând valoarea de înregistrare a elementelor inventariate cu valoarea de inventar putem constata: o Plusuri valorice o Minusuri valorice • Diferenţele constatate se înscriu în listele de inventariere • La finalul inventarierii se întocmeşte Procesul verbal privind rezultatele inventarierii • La 31 decembrie se înscriu obligatoriu rezultatele inventarierii în Registrul inventar .zisă Descrierea elementelor patrimoniale Completarea listelor de inventar III. Măsuri organizatorice Pregătirea inventarierii Măsuri contabile II. Constatarea faptică Inventarierea propriu .FIŞA DE DOCUMENTARE NR. stabilită pentru fiecare categorie de element inventariat în funcţie de preţul pieţei. Stabilirea rezultatelor Diferenţe cantitative Diferenţe valorice REŢINEŢI ! • Valoarea de inventar ( Vinv ) reprezintă o valoare actualizată. 2 ETAPELE DE DESFĂŞURARE A INVENTARIERII ATENTIE! În unităţile mari – inventarierea presupune trei etape: I.

pentru care s-au întocmit documente aferente în cantitate de …………. 5. 8.. . Ultimele documente de intrare sunt: Fel …………………….EXERCIŢIUL NR. Am (nu am) documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate………………………………. ………. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de …………………. Semnături Dată în prezenţa noastră Gestionar Data …………… ora ……... Ultimele documente de ieşire sunt: Fel ……………………. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. Toate veniturile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) ………………………………………………………….. 6. de lei ……………. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate. numit prin decizia nr. din data de ………………. 1 STUDIU DE CAZ „DECLARAŢIA DE INVENTAR” Sunteţi gestionar la SC „Aurora” SA unde se fac pregătiri pentru începerea inventarierii patrimoniului.. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor………………….. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de ………………. gestionar al …………………. 2. 7. Dacă mai aveţi ceva de adăugat ……………………………………………. 10. nr …………… din data de ………………………….. declar: 1. nr ……………din data de …………………………… 9. pentru perioada …………………………………… 11. Subsemnatul ………………………. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune. 4. Sarcini de lucru: Completaţi: „Declaraţia de inventar” Unitatea………………………………..... 3. Beneficiar ………………………………………………….

2 STUDIU DE CAZ ÎNREGISTRĂRI ÎN FIŞA DE MAGAZIE La SC „OZON” SA în această lună au intrat următoarele cantităţi de motorină: 01.03 1001 NIR 1500 l 02.. sort.03 76 BC 1000 l 10.07 201 BC 2000l Sarcini de lucru: • • Înregistraţi în fişa de magazie intrările şi ieşirile de motorină Calculaţi stocul de motorină SC „OZON” SA Magazia nr.07 50 NIR 3000 l În aceeaşi lună au ieşit următoarele cantităţi de motorină: 09. . marcă.06 130 BC 1000 l 20.05 Nr.05 101 BC 100 l 15. 1 COD Document Data 05.06 66 NIR 2000 l 05.05 902 NIR 200 l 04.EXERCIŢIUL NR. 122 11 Fel NIR BC FIŞĂ DE MAGAZIE Materialul.05 08. calitate. profil Motorină U/M Preţ unitar kg 4 lei Intrări 100 Ieşiri 50 Stoc 100 50 Data şi semnătura de control Pagina …… / ….

…………………………………………………… 2. ………………………………………………… .EXERCIŢIUL NR. Precizaţi care este scopul inventarierii propriu – zise: 1. ………………………………………………….. ………………………………………………… 6. …………………………………………………… 3. ………………………………………………… 5.. 3. …………………………………………………… 2.ZISĂ Inventarierea se realizează prin mai multe metode. 4. Enumeraţi metodele de constatare faptică a elementelor de inventariat: 1. 3 FIŞĂ DE LUCRU INVENTARIEREA PROPRIU . …………………………………………………. …………………………………………………. 2. Sarcini de lucru: 1.

EXERCIŢIUL NR. e. stabilită pentru fiecare categorie de element patrimonial în funcţie de preţul pieţei şi de starea şi utilitatea elementului respectiv. Element patrimonial terenuri Stocuri cumpărate Disponibilităţile în lei Creanţe şi datorii în lei Stocuri fabricate Acţiuni . 5. 4. c. Valoarea de inventar (Vinv) Costul de producţie al ultimului lot fabricat Valoarea nominală înscrisă în documente Costul de achiziţie al ultimului lot cumpărat Preţul pieţei pentru categoria de teren respectivă Cotaţia bursieră la 31 decembrie a. f. 2. d. Sarcină de lucru:  Stabiliţi corespondenţa dintre cele două coloane: 1. 3. b. 4 FIŞĂ DE LUCRU VALOAREA DE INVENTAR Valoarea de inventar reprezintă o valoare actualizată.

data ……………………………………. Dintre titlurile de mai jos. . …………………….volumul ………………….. …………………. bifaţi pe cele care reprezintă documentele specifice inventarierii: Nr.componenţa ……………………………. bunurilor. .gestiunea ……………………………… . Stabiliţi ce cuprinde procesul verbal privind rezultatele inventarierii prin completarea spaţiilor libere cu termenii potriviţi: . 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea documentului Declaraţie de inventar Ştat de plată Fişă de magazie Bilanţ contabil Listă de inventariere Balanţă contabilă Registru inventar Proces verbal privind rezultatele inventarierii Specific inventarierii Nespecific inventarierii 2. Sarcini de lucru: 1.5 FIŞĂ DE LUCRU DOCUMENTE FOLOSITE LA INVENTARIERE Inventarierea se face obligatoriu la 31 decembrie (la sfârşitul exerciţiului financiar) în scopul întocmirii bilanţului contabil.concluzii privind: ……………. ...numărul ………………………………… .EXERCIŢIUL NR. crt... .concluziile şi propunerile comisiei privind ………………………de inventar .rezultatele …………………………….depreciate . Cu această ocazie se elaborează şi se completează documente specifice inventarierii.

Identificaţi sectoarele de activitate din ferma didactică şi completaţi tabelul: Punctajul Nr. Categoria de animale crt. în ferma didactică a şcolii se va efectua inventarierea patrimoniului. 6 FEEDBACK – UL IDENTIFICAREA LOCURILOR CU BUNURI DE INVENTAR Numele şi prenumele: Clasa: Locul desfăşurării activităţii: Această activitate vă va ajuta să identificaţi locurile şi bunurile ce urmează a fi inventariate în ferma didactică. 3. după vârstă. Identificaţi categoriile de animale. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 TOTAL 10 puncte BRAVO! Tocmai a-ţi obţinut un punctaj maxim de 28 puncte . alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 TOTAL 10 puncte Dacă acumulaţi 10 puncte treceţi la sarcina de lucru următoare. alocat acordat 1 2 2 2 3 2 4 2 TOTAL 8 puncte Dacă acumulaţi 8 puncte puteţi merge mai departe.EXERCIŢIUL NR. la specia ovine şi scrieţi-le în spatiile libere: Punctajul Nr. 2. La sfârşitul exerciţiului financiar. Sarcini de lucru: 1. Denumirea speciei crt. Denumire sector activitate crt. Observaţi speciile de animale domestice din sectorul zootehnic şi scrieţi în spaţiile libere: Punctajul Nr.

Completaţi spaţiile libere (cifrele) cu noţiunile corecte: 1. Rezultatul inventarierii se înscrie în: a. compartimentul financiar – contabil d.3……. pe ultima filă b. 7 TEST DE EVALUARE Inventarierea I. filă cu filă d. . la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) d.1…….. proces verbal b. nu se semnează 2. zilnic b. în gestiune. numai pentru motive întemeiate şi numai prin decizia conducerii. fişa de magazie 3. odată numiţi. 3. Membrii Comisiei de inventariere. lunar c.şi diferenţe valorice. Pentru fiecare din criteriile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. semestrial 4.EXERCIŢIUL NR.. pot fi ……. Inventarierea se efectuează obligatoriu: a. nu se arhivează c. Decizia de imputare se arhivează (1 exemplar) la: a. În urma inventarierii elementelor patrimoniale pot apărea diferenţe ……. la magazie II. registru de vânzări d. Listele de inventar se semnează de către Comisia de inventariere: a. Plusurile de inventar se înregistrează ca ……2…….. pe prima şi ultima filă c. secretariat b. 2. bilanţ contabil c.

valoarea de achiziţie sau costul de achiziţie . Evaluarea la bilanţ se bazează pe: . • În cazuri justificative. Costul de origine se identifică cu: .valoarea de utilitate . unitatea patrimonială poate schimba metodele de evaluare. Metoda inventarului intermitent se aplică opţional în unităţile ….valoarea contabilă . aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică.valoarea de inventar ATENTIE! • Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimonială trebuie să fie aceleaşi în tot cursul exerciţiului. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EXPLICA EVALUAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE FIŞA DE DOCUMENTARE NR. .4.4…… şi mici. 3. precum şi de la un exerciţiu la altul. Evaluarea la intrare se bazează pe costul de origine.valoarea de producţie sau costul de producţie 2. împreună cu bunurile la care se referă. Evaluare la bilanţ Evaluare la intrare Forme de evaluare Evaluare la inventar Evaluare la ieşire 1. făcând menţiuni în anexa la bilanţ. Evaluarea la inventar se bazează pe valoarea actuală. 1 Evaluarea patrimoniului Patrimoniul reprezintă o sumă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică.

2. modificarea şi substituirea valorii curente (actuale) cu valoarea contabilă. Completaţi spaţiile libere din definiţia patrimoniului: Patrimoniul reprezintă o sumă de ……………. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau …………………. Evaluarea la intrare Valoarea de inventar şi valoarea contabilă Evaluarea la inventar Se bazează pe Valoarea actuală Evaluarea la bilanţ Costul de origine 3. 1 FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA PATRIMONIULUI Sarcini de lucru: 1. modificarea şi substituirea valorii contabile cu valoarea curentă (actuală) b.• Noul sistem de contabilitate acceptă şi reevaluarea patrimoniului EXERCIŢIUL NR. Alegeţi varianta corectă încercuind litera corespunzătoare: Reevaluarea presupune: a. . împreună cu bunurile la care se referă. Identificaţi pe ce se bazează cele trei forme de evaluare ducând săgeţi care să indice varianta corectă. şi obligaţii cu valoare ………….

c. Evaluarea la …………………… 2. 2 FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR Pentru evaluarea imobilizărilor. b.EXERCIŢIUL NR. locul ……………………. preţul de ………………….la valoarea ……………… numită şi valoare de inventar 4. gradul de ………………… d. sistemul de evaluare cuprinde patru forme de evaluare. Precizaţi momentul când se efectuează evaluarea la inventar: ……………………………………………………………………………………………… 3. Evaluarea la …………………… 3. . Sarcini de lucru: 1. Numiţi factorii care contribuie la stabilirea valorii de inventar (actuală): a. Evaluarea la …………………… 2. Evaluarea la …………………… 4. . Explicaţi la ce valoare se face evaluarea la inventar. Enumeraţi cele patru forme de evaluare a imobilizărilor: 1. utilitate a ………………….

1 EVALUAREA STOCURILOR La SC „AURORA” SA. …………………………………………. 1. …………………………………………. 4. 3 STUDIU DE CAZ NR. dacă bunurile au valori de intrare diferite şi nu există posibilitatea identificării valorii de intrare. se utilizează 5 metode de evaluare. . 2. 3. Explicaţi cum se evaluează şi înregistrează în contabilitate aceste bunuri:  Se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de ………………. Sarcini de lucru: 1..EXERCIŢIUL NR. Bifaţi spaţiul corespunzător răspunsului corect. aceste bunuri se scad din gestiune... …………………………………………. 5. denumită şi valoare …………………… 2. la începutul anului intră bunuri în patrimoniu. Numiţi cele 5 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din stoc. Bunurile se evaluează la valoarea de intrare sau contabilă: DA NU 3. La darea în consum. metoda metoda metoda metoda metoda ………………………………………….. La ieşirea din stoc. …………………………………………..

Qi = ……………………………………………………… c. • Formula de calcul folosită pentru evaluare este: CMP = ∑ Qi * pi i =1 n ∑ Qi i =1 n 2. b. CMP = …………………………………………………. b.. pi = ……………………………………………………… .. …………………………………………. 4 FIŞĂ DE LUCRU CE ŞTIM DESPRE METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT? Sarcini de lucru: 1. Precizaţi cele două situaţii în care se aplică metoda CMP pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu: a.. …………………………………………. Explicaţi indicatorii din formula de calcul: a.EXERCIŢIUL NR.

EXERCIŢIUL NR. Scrieţi formula de calcul pentru CMP: CMP = ____________________ 2. Explicaţi cum se evaluează bunurile ieşite în luna ianuarie: .5 STUDIUL DE CAZ NR. 2 CALCULUL CMP LA SFÂRŞITUL LUNII La SC „AURORA” SA intră în depozit o marfă A pentru care se cunosc următoarele date:  Stoc iniţial 200 unităţi x 10 lei / unitate  Intrări în timpul lunii: 5 ianuarie 30 unităţi x 15 lei / unitate 15 ianuarie 20 unităţi x 8 lei / unitate  Ieşiri în timpul lunii: 10 ianuarie 225 unităţi 17 ianuarie 10 unităţi Sarcini de lucru: 1. Introduceţi datele de mai sus în formula de calcul şi calculaţi CMP la sfârşitul lunii: CMPL = _______________________= 3.

2. 4. …………………………………………. 5. Scrieţi expresia pe care o capătă cheltuielile fixe (CF) în funcţie de factorul timp. CF = …………………………………. . ……………………………………………. d. Numiţi tipurile de cheltuieli fixe în funcţie de indicele de variabilitate (Iv): 1. …………………………………………… II. b. 3.. ……………………………………………. ……………………………….. ……………………………………………. 2. ………………………………………….• --------------------------------------------------------------------------- EXERCIŢIUL NR. Precizaţi aceste momente: 1. ………………………………. Precizaţi cheltuielile după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. 2. 2. ……………………………………………. ţinând seama de următoarele etape: a. ……………………………………………. 3. b. c. Enumeraţi cheltuielile fixe de la nivelul societăţii comerciale: 1.. 5. 4. 3. Numiţi factorul de care depinde mărimea cheltuielilor fixe: ……………………………………………………… c. ……………………………………………. ……………………………………………. Enumeraţi valorile contabile la care se evaluează bunurile la intrarea în patrimoniu: 1. Precizaţi cele două grupe de cheltuieli după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei: 1. La intrarea în patrimoniu. bunurile se evaluează la valori numite ……………………. Explicaţi evaluarea elementelor patrimoniale după următoarea structură de idei: a. …………………………………………… e.. ……………………………………………. 6 TEST DE EVALUARE I. ……………………………………………. 4. Stabilirea valorii bunurilor economice se face în funcţie de diferite momente ale desfăşurării activităţii. 2.

.GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ ANALIZEAZĂ CALCULAŢIA DE COSTURI FIŞA DE DOCUMENTARE NR. După comportamentul faţă de volumul fizic al producţiei După conţinutul lor economic După omogenitatea lor După necesitatea asigurării structurii costurilor de producţie Criterii de clasificare a cheltuielilor După modul în care participă la crearea de bunuri După legătura lor cu procesul de producţie După locul de efectuare După modul de includere în costul de producţie ATENŢIE ! • O capacitate de producţie se poate extinde uşor. ţinând cont de comportamentul cheltuielilor în raport cu volumul producţiei şi de influenţa acestora asupra rezultatului financiar şi rentabilităţii.1 COSTUL Reţineţi! COSTUL reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unui produs. • Esenţial este ca o societate comercială să-şi exploateze optim capacitatea de producţie. dar se restrânge cu dificultate.

EXERCIŢIUL NR.• Clasificarea producţiei are un rol esenţial în contabilitatea de gestiune. Delimitarea în timp a datelor ce stau diferite. ateliere şi produse. Nu putem compara veniturile activităţii de producţie cu cheltuielile activităţii de desfacere. obiectul calculaţiei îl constituie materia primă. 1 DESCOPERIRE ORGANIZAREA CALCULAŢIEI COSTURILOR  Gestiune şi evidenţă economică  Analizând situaţia dată veţi înţelege modul de organizare al calculaţiei costurilor  Numele şi prenumele elevului: ……………………………………………………  Data: …………………………… În coloana A sunt enumerate principii ce stau la baza calculaţiei costurilor. în sectorul producţie. Sarcină de lucru Identificaţi explicaţia corectă pentru fiecare principiu ce stă la baza calculaţiei costurilor. Dacă procesul tehnologic se compune din faze de fabricaţie. Nu putem include în costul aferent producţiei din luna mai. A Principii 1. deoarece delimitarea şi înregistrarea cheltuielilor se face pe secţii. în funcţie de felul activităţii. În coloana B se explică principiul de calculaţie a costurilor. obiectul 2. Alegerea metodei de calculaţie calculaţiei îl constituie producţia globală. b. cheltuielile cu . la baza calculaţiei d. deoarece indicatorii se referă la activităţi 3. Determinarea obiectului calculaţiei B Explicaţii a. c. În sectorul aprovizionare. se alege metoda calculaţiei pe faze.

crt. 2 ANALIZĂ CALCULAŢIILE COSTURILOR În tabelul de mai jos sunt trecute pe verticală criterii de clasificare a calculaţiilor de cost.energia şi apa aferente lunilor iunie şi iulie chiar dacă a sosit factura anticipat. Sarcină de lucru: Bifaţi cu x în căsuţele libere. iar pe orizontală exemple de calculaţii de cost. 1 2 calculaţii antecalculaţ de cost ii criterii După momentul elaborării lor După intervalul de timp la care se întocmesc După sfera de cuprindere a cheltuielilor în costuri neperio dice postcal culaţii periodice totale parţiale 3 . EXERCIŢIUL NR. calculaţiile de cost corespunzătoare criteriului potrivit: Nr.

Pentru a exprima comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei se calculează Indicele de variabilitate (IV) conform relaţiei: Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 Pentru două perioade de gestiune se cunosc următoarele date: Cz0 = 100 000 (cheltuieli totale în perioada de bază) Cz1 = 110 000 (cheltuieli totale în perioada curentă) Q0 = 500 (volumul producţiei în perioada de bază) Q1 = 550 (volumul producţiei în perioada curentă) Sarcini de lucru: 1. Calculaţi indicele de variabilitate. 3 STUDIU DE CAZ INDICELE DE VARIABILITATE ( IV ) În ferma didactică a şcolii se efectuează cheltuieli.EXERCIŢIUL NR. Interpretaţi rezultatul IV =1. ………………………………………………………………………………………………… . Introduceţi datele în formula de calcul: IV = _____________________ 2. IV = 3.

. Sarcini de lucru: 1. Q1=…………………………………………. IV=_______________ 2. Q0=………………………………………….. Din oficiu se acordă 1 punct.. Scrieţi formula de calcul a IV. 4 FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDICELE DE VARIABILITATE (IV) Numele şi prenumele:……………………………………... Clasa:…………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… NOTĂ: Pentru fiecare sarcină de lucru se acordă 3 puncte. 3. . Explicaţi ce exprimă IV.EXERCIŢIUL NR. Explicaţi indicatorii din formula de calcul a IV: Cz1= ………………………………………. Cz0=……………………………………….

După modul în care participă la crearea de bunuri III. .Timp de lucru 20 minute. Cheltuieli directe 4. EXERCIŢIUL NR. II. 2. Cheltuieli complexe 3. Costurile fixe cuprind totalitatea cheltuielilor relativ constante comparativ cu volumul producţiei. calculaţiile costurilor sunt: a. calculaţii periodice b. antecalculaţii d. iar în coloana B sunt enumerate criteriile de clasificare a cheltuielilor. Costul direct este costul care nu se poate identifica pe produs. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. calculaţii contabile b. Cheltuieli ale activităţii de bază B a. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. calculaţii totale c. După natura indicatorilor calculaţi. calculaţii statistice. calculaţii parţiale d. După omogenitatea lor b. După conţinutul lor economic c. Cheltuieli cu munca vie 5. 5 TEST DE EVALUARE I. În coloana A sunt enumerate tipuri de cheltuieli. calculaţii neperiodice c. După locul de efectuare d. 2. După modul de încheiere în costul producţiei e. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că răspunsul este fals: 1. După legătura lor cu procesul de producţie f. calculaţiile costurilor sunt: a. calculaţii statistice. Cheltuieli productive 2. După momentul elaborării lor. A 1.

Completaţi spaţiile libere din definiţia costului cu termenii corecţi: Costul reprezintă totalitatea ……………………. . 2. Secţii ………………………………. b.3. V. Cheltuielile generale de administraţie nu se repartizează în mod direct asupra producţiei obţinute. a. efectuate pentru ……………………. IV. producţia societăţilor comerciale se clasifică în trei categorii. producţia …………………………. 3. producţia …………………………. Enumeraţi cele trei categorii de producţie: 1. producţia …………………………. 2. Secţii………………………………. unui produs. Precizaţi tipurile de secţii în care se obţine producţia de bază şi producţia auxiliară: 1. După importanţă.

.

Completaţi în spaţiile libere relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră conform celor 3 concepţii: C1. FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL EXERCIŢIUL NR. Economico – juridică R2. Economică R3. Avere (activ) = Capital (pasiv) 3). Stabiliţi relaţiile de la care porneşte egalitatea bilanţieră. Valori economice = Capital + Obligaţii patrimonială C2.din contul de profit şi pierdere R1. 1 FIŞĂ DE LUCRU BILANŢUL CONTABIL ŞI ROLUL SĂU • • Gestiune şi evidenţă economică Această activitate vă va ajuta să inţelegeţi rolul bilanţului contabil 1). I1. Determinarea situaţiei nete a patrimoniului. Determinarea rezultatului economico – financiar net:: .zis . Economico – juridico R1. Situaţia netă = Activ – Datorii.Rezultatul = Capitaluri proprii – Capitaluri proprii + / . Precizaţi care este egalitatea fundamentală reflectată de bilanţul contabil: ACTIV BILANŢIER = PASIV BILANŢIER 2).GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ DESCRIE ROLUL.din bilanţul propriu . Bilanţul contabil asigură informaţiile de mai jos. Relaţii = Resurse C3. I2. R2 .Modificări de net la sfârşitul exerciţiului la începutul exerciţiului capital în cursul exerciţiului .

terţilor. furnizori. clienţi. Din caseta alăturată alegeţi cuvintele potrivite care scot în evidenţă dublul rol al bilanţului contabil bifând în căsuţa corespunzătoare: Nr. 1 2 3 4 5 6 Rol Transportă informaţii Prelucrează informaţii Preia informaţii Verifică informaţii Oferă informaţii Modifică informaţii Bilanţul X X 2). prin funcţia de informare: a). 2 FIŞĂ DE LUCRU FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL • Gestiune şi evidenţă economică • Activitatea are ca obiectiv să înţelegeţi ce funcţii are bilanţul contabil 1). bilanţul contabil joaca dublu rol. Precizaţi beneficiarii informaţiilor furnizate de bilanţul contabil. bănci.EXERCIŢIUL NR. Conform funcţiei de generalizare. acţionari 3). Conducerea societăţii b). crt. Stabiliţi rolul pe care îl are bilanţul contabil ca document de analiză contabilă cu privire la indicatorii economico – financiari: mărimea indicatorilor economico – financiari Calculează evoluţia indicatorilor economico – financiari factorii care au determinat evoluţia indicatorilor economico – financiari .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Elemente patrimoniale Capital social Provizioane reglementate Terenuri Prime legate de capital Diferenţe de reevaluare Animale Clădiri Producţia în curs de execuţie Maşini şi utilaje Obiecte de inventar Materii prime Materiale Rezerve Repartizarea profitului Imobilizări corporale (1) X Stocuri (2) Capitaluri proprii (3) X X X X X X X X X X X X X 2) Stabiliţi care din cele trei grupe de elemente patrimoniale aparţin Activului Bilanţier şi Pasivului Bilanţier ACTIV .Stocuri PASIV .Capitaluri proprii . crt. 3 FIŞĂ DE LUCRU STRUCTURA BILANŢULUI CONTABIL PROPRIU – ZIS – ACTIVUL BILANŢIER • Gestiune şi evidenţă economică • Această activitate vă va ajuta să cunoaşteţi grupele de elemente patrimoniale de activ si de pasiv 1) În tabelul de mai jos bifaţi (x) elementele patrimoniale care fac parte din cele trei grupe de elemente: Nr.Imobilizări corporale .EXERCIŢIUL NR.

„Artic” SA prezintă următorul bilanţ contabil: Bilanţ încheiat la data………. Activ = 200 000+ 200 000 + 20 000 + 75 000 + 5 000 = 500 000 lei 2).. Stabiliţi în ce raport se află cele două structuri ACTIV şi PASIV. Calculaţi valoarea totală a elementelor de PASIV. 1 OPERAŢII ECONOMICE 1 • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere S. Calculaţi valoarea totală a elementelor de ACTIV. Raport de echilibru .C. ACTIV Mijloace fixe Terenuri Materiale Conturi la bănci Casa TOTAL ACTIV 200 000 200 000 20 000 75 000 5 000 500 000 PASIV Capital social Furnizori Credite bancare 300 000 150 000 50 000 TOTAL PASIV 500 000 1).EXERCIŢIUL NR. 4 STUDIU DE CAZ NR. Pasiv = 300 000 + 150 000 + 50 000 = 500 000 lei 3).

Elaboraţi forma finală a bilanţului. Stabiliţi ce formă ia ecuaţia generală A= P. A–x=P–x 3. 2 OPERAŢII ECONOMICE 2 • • Gestiune şi evidenţă economică Activitatea vă ajută să înţelegeţi modificările posturilor bilanţiere S. ACTIV Mijloace fixe 200 000 Terenuri 200 000 Materiale 20 000 Conturi la bănci 15 000 Casa 5 000 TOTAL ACTIV = 440 000 PASIV Capital social Furnizori Credite bancare TOTAL PASIV = 440 000 300 000 90 000 50 000 EXERCIŢIUL NR. 1. În cursul lunii a avut loc următoarea operaţie economică ce a produs modificări: Din contul de disponibilităţi de bancă se achită obligaţia faţă de un furnizor în sumă de 60 000 lei. Conturi la bănci: 75 000 – 60 000 = 15 000 lei Furnizori : 150 000 – 60 000 = 90 000 lei 2. 5 STUDIU DE CAZ NR. Bilanţ încheiat la data………. Operaţia a determinat modificări în sensul scăderii în ambele părţi ale bilanţului.. 6 . Scade disponibilul la bancă (element de Activ) concomitent cu scăderea datoriilor faţă de furnizori (element de Pasiv). Calculaţi valoarea celor două elemente care au suferit modificări.C. „Artic” SA prezintă bilanţul contabil de la Studiul de caz nr.EXERCIŢIUL NR. 1.

f. b. e. iar în coloana B sunt elemente ale grupelor de stocuri. animale 10.  Rezultatul curent al exerciţiului = Total venituri din exploatare + Total venituri financiare – Total cheltuieli din exploatare + Total cheltuieli financiare EXERCIŢIUL NR. Rezultatul curent al exerciţiului este = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar. În coloana A sunt grupe de stocuri.C. mărfuri 1–d 2–a 3–e a.FIŞĂ DE LUCRU REZULTATUL CURENT AL EXERCIŢIULUI S. producţie în curs de execuţie 8. 7 FIŞĂ DE LUCRU ÎNREGISTRAREA ÎN BILANŢ Stocurile sunt active circulante materiale şi sunt reprezentate în bilanţ pe grupe importante. c. 8 . materiale 7. 4–b B grâu de toamnă vaci de lapte produse alimentare ciment porumb boabe adăpost de animale 5–c EXERCIŢIUL NR. Sarcină de lucru:  Scrieţi relaţia de calcul a Rezultatului curent al exerciţiului folosind explicaţiile din paranteze. d. produse 9. Sarcină de lucru:  Faceţi corespondenţa corectă între componentele celor două coloane: A 6. „Agrovet impex” SCS la sfârşitul anului (31 dec) calculează Rezultatul din exploatare (Total venituri din exploatare – Total cheltuieli din exploatare) şi Rezultatul financiar (Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare).

Se plăteşte impozitul pe profit.TEST DE AUTOEVALUARE Verificaţi ce ştiţi despre bilanţ: B I L A N Ţ U G E T V S I V E X A I A C T C O N T U P A T E R 7. 11. NOTĂ: pentru fiecare soluţie corectă se acordă 1. TEST DE EVALUARE . Partea dreaptă a bilanţului. 10. 12.). Alte persoane fizice sau juridice. 8. 9. Ultima parte a bilanţului. Timp de lucru 15 minute. Din oficiu se acordă 1 punct. Reflectă rezultate (profit + / pierdere .5 puncte. Partea stângă a bilanţului (schema orizontală).

Elementele de Pasiv sunt: a. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos. B stocuri elemente de trezorerie imobilizări necorporale creanţe capital şi rezerve imobilizări corporale 1–c 2–f 3–a 4–b 5–e . materiale b. capitaluri proprii 3. capital social b. A 6. În concepţia economică.I. casierie 10. capital social a. egalitatea bilanţieră porneşte de la relaţia: a. egalitatea bilanţieră porneşte de la egalitatea: a. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. Activ + x = Pasiv + x a II. Avere = Capital b. Avere = Cheltuieli c c a 4. alte imobilizări corporale 8. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. mărfuri 9. creditori d. În concepţia economico – juridică. f. conturi la bănci d. b. Avere = Relaţii c. conturi la bănci c. d. Activ = Pasiv d. e. rezultatul exerciţiului 7. Valori economice = Capital + Obligaţii c. alte imobilizări corporale 2. 1. furnizori c. Realităţi = Resurse b. c. Elemente de Activ sunt: a. încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. Avere = Obligaţii d.

datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an c. A 6. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. e. furnizori – debitori 1–a 2–f 3–e 4–b B a. brevete 9. 1 A F Stocurile şi producţia în curs de execuţie constituie elemente de PASIV 2 A F Bilanţul contabil are funcţia de generalizare a datelor oferite de contabilitate 3 A F Activele imobilizate sunt diferenţiate în imobilizări necorporale şi imobilizări financiare 4 A F Dacă însumăm algebric rezultatul din exploatare cu rezultatul financiar obţinem rezultatul curent al exerciţiului . maşini şi utilaje 8. imobilizări corporale 5–d III. titluri de participare 9. cheltuieli b. casierie 8. f. creanţe 1–b 2–c 3–d 4–e 5–a 3. A 6. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. creanţe e. imobilizări necorporale e. licenţe 7. cheltuieli de constituire a.2. capital şi rezerve b. materii prime 10. stocuri c. imobilizări financiare f. c. A 6. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. clienţi 9. elemente de trezorerie d. împrumuturi din emisiuni obligaţiuni 7. repartizarea profitului de B a. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. În coloana A sunt enumerate elemente patrimoniale. terenuri 8. Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. alte titluri imobilizate 10. d. iar în coloana B sunt enumerate grupe de elemente patrimoniale. B provizioane pentru riscuri şi imobilizări financiare stocuri imobilizări corporale creanţe imobilizări necorporale 1–c 2–d 3–e 4–b 5–f 4. animale 7. 1. stocuri f. capital şi rezerve d. imobilizări necorporale b. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. mărfuri 10.

bilanţul contabil este un document de raportare contabilă. în stânga.. mediu şi scurt. Datoriile pot fi pe termen lung. În schema bilanţului orizontal Activul şi Pasivul se reprezintă în paralel. Treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 6. 8. Creanţele sunt active circulante în decontare.2. Ca urmare a funcţiei de informare. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EFECTUEAZĂ INVENTARIEREA PATRIMONIULUI . Încercuiţi litera A dacă afirmaţia este adevărata şi litera F dacă afirmaţia este falsă. 1 A F Bilanţul contabil este un document de raportare contabilă 2 A F Terenurile sunt imobilizări corporale 3 A F Pasivul bilanţier cuprinde elemente patrimoniale structurate pe grupe în ordinea crescătoare a lichidităţii lor 4 A F Bilanţul contabil nu este un document de sinteză IV. respectiv în dreapta. Contul de profit şi pierderi se structurează pe trei părţi. 10. 7. 9.

2006 – 31. pentru perioada 01.. Ultimele documente de intrare sunt: Fel ………NIR…………….12. Am (nu am) cunoştinţă de existenţa unor plusuri sau minusuri în valoare (cantitate) de …………………. Ultimele documente de ieşire sunt: Fel ………B. 18.…………….12..C…….01.. nr ……15…… din data de ……30.04. Am (nu am) eliberat valori materiale şi băneşti fără documente legale. pentru care s-au întocmit documente aferente în cantitate de …100 l. 14. gestionar al SC „Aurora” SA numit prin decizia nr. G. de lei … 1000 lei. 2 .2006 ora 1500 EXERCIŢIUL NR. Dacă mai aveţi ceva de adăugat ……………………………………………. Semnături Dată în prezenţa noastră X X X Gestionar X Data 31. 1 STUDIU DE CAZ „DECLARAŢIA DE INVENTAR” Sunteţi gestionar la SC „Aurora” SA unde se fac pregătiri pentru începerea inventarierii patrimoniului.07………. 17.. Am (nu am) documente de primire – eliberare care nu au fost operate în evidenţa operativă sau nu au fost predate la contabilitate……………………………….EXERCIŢIUL NR..07……… 20. 16. Posed (nu posed) valori materiale şi băneşti aparţinând terţilor.04.2006 declar: 12. Deţin (nu deţin) numerar din vânzarea mărfurilor aflate în gestiune. 15. din data de 10.2006. Toate veniturile materiale şi băneşti aflate în gestiunea subsemnatului se găsesc în încăperile (locurile) fermă 13. 21. nr ……10……din data de ……20. Am (nu am) valori materiale nerecepţionate sau care trebuie expediate.. 19.2006 22.12. Beneficiar …………………………………………………. Ultimul raport de gestiune a fost încheiat la data de 31. …7…….01. Completaţi: „Declaraţia de inventar” Unitatea: SC „Aurora” SA Subsemnatul ……P.

sort.05 101 BC 100 l 15. Data şi semnătura de control EXERCIŢIUL NR.05 902 NIR 200 l 04.07 201 BC 2000l • • Înregistraţi în fişa de magazie intrările şi ieşirile de motorină Calculaţi stocul de motorină SC „OZON” SA Magazia nr.07 50 NIR 3000 l În aceeaşi lună au ieşit următoarele cantităţi de motorină: 09.05 04.03 09.05 10. 122 11 1001 76 902 101 66 130 50 201 Fel NIR BC NIR BC NIR BC NIR BC NIR BC FIŞĂ DE MAGAZIE Materialul..03 76 BC 1000 l 10.06 15. 1 COD Document Data 05.07 Nr.03 1001 NIR 1500 l 02.06 66 NIR 2000 l 05.STUDIU DE CAZ ÎNREGISTRĂRI ÎN FIŞA DE MAGAZIE La SC „OZON” SA în această lună au intrat următoarele cantităţi de motorină: 01. calitate.05 08. marcă.03 02.06 130 BC 1000 l 20.07 20. 3 .05 01.06 05. profil Motorină U/M Preţ unitar kg 4 lei Intrări 100 1500 200 2000 3000 Ieşiri 50 1000 100 1000 2000 Stoc 100 50 1500 500 700 600 2600 1600 4600 2600 Pagina …… / ….

ZISĂ Inventarierea se realizează prin mai multe metode. sondajul 10. tehnice 11. calcule matematice. acte justificative. descrierea elementelor inventariate 3. 1. Enumeraţi metodele de constatare faptică a elementelor de inventariat: 7. numărarea 8.FIŞĂ DE LUCRU INVENTARIEREA PROPRIU . 4 . Constatare faptică 2. cântărirea 9. registre EXERCIŢIUL NR. completarea listelor de inventar 2. numărarea 12. Precizaţi care este scopul inventarierii propriu – zise: 1.

Preţul pieţei pentru categoria de teren respectivă 10. Costul de producţie al ultimului lot fabricat 7.5 . Valoarea nominală înscrisă în documente 8.  Stabiliţi corespondenţa dintre cele două coloane: Valoarea de inventar (Vinv) 6. e. f. Cotaţia bursieră la 31 decembrie Element patrimonial terenuri Stocuri cumpărate Disponibilităţile în lei Creanţe şi datorii în lei Stocuri fabricate Acţiuni a. c.FIŞĂ DE LUCRU VALOAREA DE INVENTAR Valoarea de inventar reprezintă o valoare actualizată. d. b. 4–a 3–b 1–e 2–c 5–f EXERCIŢIUL NR. stabilită pentru fiecare categorie de element patrimonial în funcţie de preţul pieţei şi de starea şi utilitatea elementului respectiv. Costul de achiziţie al ultimului lot cumpărat 9.

crt. Cu această ocazie se elaborează şi se completează documente specifice inventarierii.rezultatele constatate . EXERCIŢIUL NR.componenţa comisiei .data inventarierii . 6 .concluzii privind: păstrarea. Dintre titlurile de mai jos.numărul de numire a comisiei .gestiunea inventariată . 1.FIŞĂ DE LUCRU DOCUMENTE FOLOSITE LA INVENTARIERE Inventarierea se face obligatoriu la 31 decembrie (la sfârşitul exerciţiului financiar) în scopul întocmirii bilanţului contabil.volumul stocurilor depreciate . 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea documentului Declaraţie de inventar Ştat de plată Fişă de magazie Bilanţ contabil Listă de inventariere Balanţă contabilă Registru inventar Proces verbal privind rezultatele inventarierii Specific inventarierii X X X X X X X Nespecific inventarierii X 2. conservarea bunurilor. Stabiliţi ce cuprinde procesul verbal privind rezultatele inventarierii prin completarea spaţiilor libere cu termenii potriviţi: . bifaţi pe cele care reprezintă documentele specifice inventarierii: Nr.concluziile şi propunerile comisiei privind diferenţele de inventar . depozitarea.

Identificaţi categoriile de animale. în ferma didactică a şcolii se va efectua inventarierea patrimoniului. crt. crt. crt. 3. La sfârşitul exerciţiului financiar. Denumire sector activitate alocat acordat 1 Sector zootehnic 2 2 Sector de mecanizare 2 3 Sector vegetal 2 4 Bază furajeră 2 5 Construcţii 2 TOTAL 10 puncte Dacă acumulaţi 10 puncte treceţi la sarcina de lucru următoare. după vârstă. 2. la specia ovine şi scrieţi-le în spatiile libere: Punctajul Nr. Categoria de animale alocat acordat 1 Oi adulte 2 2 Berbeci 2 3 Tineret ovin 0 – 1 an 2 4 Tineret femel 1 – 2 ani (mioare) 2 5 Tineret mascul 1 – 2 ani (berbecuţi) 2 TOTAL 10 puncte BRAVO! Tocmai a-ţi obţinut un punctaj maxim de 28 puncte . Identificaţi sectoarele de activitate din ferma didactică şi completaţi tabelul: Punctajul Nr. Denumirea speciei alocat acordat 1 Taurine 2 2 Ovine 2 3 Suine 2 4 Cabaline 2 TOTAL 8 puncte Dacă acumulaţi 8 puncte puteţi merge mai departe. Observaţi speciile de animale domestice din sectorul zootehnic şi scrieţi în spaţiile libere: Punctajul Nr.FEEDBACK – UL IDENTIFICAREA LOCURILOR CU BUNURI DE INVENTAR Această activitate vă va ajuta să identificaţi locurile şi bunurile ce urmează a fi inventariate în ferma didactică. 1.

Listele de inventar se semnează de către Comisia de inventariere: a. nu se arhivează c. filă cu filă d. Membrii Comisiei de inventariere. pot fi înlocuiţi numai pentru motive întemeiate şi numai prin decizia conducerii. Rezultatul inventarierii se înscrie în: a. 2. pe prima şi ultima filă c. bilanţ contabil c. Decizia de imputare se arhivează (1 exemplar) la: a. În urma inventarierii elementelor patrimoniale pot apărea diferenţe cantitative şi diferenţe valorice. 1 . la magazie II. Metoda inventarului intermitent se aplică opţional în unităţile mijlocii şi mici. nu se semnează 2. la sfârşitul exerciţiului financiar (31 decembrie) d. proces verbal b. 4. lunar c. Pentru fiecare din criteriile de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. secretariat b. 3. semestrial 4. compartimentul financiar – contabil d. registru de vânzări d.TEST DE EVALUARE Inventarierea I. odată numiţi. fişa de magazie 3. Plusurile de inventar se înregistrează ca intrări în gestiune. pe ultima filă b. zilnic b. c a c c GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ EXPLICA EVALUAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE EXERCIŢIUL NR. Inventarierea se efectuează obligatoriu: a. Completaţi spaţiile libere (cifrele) cu noţiunile corecte: 1.

Completaţi spaţiile libere din definiţia patrimoniului: Patrimoniul reprezintă o sumă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. modificarea şi substituirea valorii contabile cu valoarea curentă (actuală) d.FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA PATRIMONIULUI 1. 2. împreună cu bunurile la care se referă. modificarea şi substituirea valorii curente (actuale) cu valoarea contabilă. Identificaţi pe ce se bazează cele trei forme de evaluare ducând săgeţi care să indice varianta corectă. Răspuns corect: a EXERCIŢIUL NR. Evaluarea la intrare Valoarea de inventar şi valoarea contabilă Evaluarea la inventar Se bazează pe Valoarea actuală Evaluarea la bilanţ Costul de origine 3. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică. 2 . Alegeţi varianta corectă încercuind litera corespunzătoare: Reevaluarea presupune: c.

FIŞĂ DE LUCRU EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR

Pentru evaluarea imobilizărilor, sistemul de evaluare cuprinde patru forme de evaluare.

1. Enumeraţi cele patru forme de evaluare a imobilizărilor: 1. Evaluarea la intrare 2. Evaluarea la ieşire 3. Evaluarea la inventar 4. Evaluarea la bilanţ 2. Precizaţi momentul când se efectuează evaluarea la inventar: La încheierea exerciţiului financiar 3. Explicaţi la ce valoare se face evaluarea la inventar. - la valoarea actuală numită şi valoare de inventar 4. Numiţi factorii care contribuie la stabilirea valorii de inventar (actuală): a. preţul de piaţă b. utilitate a bunului c. gradul de uzură d. locul unde se află

EXERCIŢIUL NR. 3

STUDIU DE CAZ NR. 1 EVALUAREA STOCURILOR

La SC „AURORA” SA, la începutul anului intră bunuri în patrimoniu.

1. Explicaţi cum se evaluează şi înregistrează în contabilitate aceste bunuri:  Se evaluează şi înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare denumită şi valoare contabilă

2. La darea în consum, aceste bunuri se scad din gestiune. Bifaţi spaţiul corespunzător răspunsului corect. Bunurile se evaluează la valoarea de intrare sau contabilă: DA X NU

3. La ieşirea din stoc, dacă bunurile au valori de intrare diferite şi nu există posibilitatea identificării valorii de intrare, se utilizează 5 metode de evaluare. Numiţi cele 5 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din stoc. 1. 2. 3. 4. 5. metoda identificării specifice metoda costului mediu ponderat (CMP) metoda primului intrat, primului ieşit (FIFO) metoda ultimului intrat, primului ieşit (LIFO) metoda preţului standard

EXERCIŢIUL NR. 4

FIŞĂ DE LUCRU CE ŞTIM DESPRE METODA COSTULUI MEDIU PONDERAT?

1. Precizaţi cele două situaţii în care se aplică metoda CMP pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu: a. lunar b. după fiecare ieşire

Formula de calcul folosită pentru evaluare este:

CMP =

∑ Qi * pi
i =1

n

∑ Qi
i =1

n

2. Explicaţi indicatorii din formula de calcul: a. CMP = cost mediu ponderat b. Qi = cantitatea (materii prime, materiale) aferentă stocului i c. pi = preţul unitar aferent stocului i

EXERCIŢIUL NR.5

Explicaţi cum se evaluează bunurile ieşite în luna ianuarie: • 225 + 10 = 235 unităţi ieşite la costul mediu ponderat de 10.45 lei / unitate TEST DE EVALUARE . 2 CALCULUL CMP LA SFÂRŞITUL LUNII La SC „AURORA” SA intră în depozit o marfă A pentru care se cunosc următoarele date:  Stoc iniţial 200 unităţi x 10 lei / unitate  Intrări în timpul lunii: 5 ianuarie 30 unităţi x 15 lei / unitate 15 ianuarie 20 unităţi x 8 lei / unitate  Ieşiri în timpul lunii: 10 ianuarie 225 unităţi 17 ianuarie 10 unităţi 1.45 lei 200 + 30 + 20 3. Introduceţi datele de mai sus în formula de calcul şi calculaţi CMP la sfârşitul lunii: CMPL = (200 x 10) + (30 x 15) + (20 x8) = 10.STUDIUL DE CAZ NR. Scrieţi formula de calcul pentru CMP: CMP = ∑ Qi * pi i =1 n ∑ Qi i =1 n 2.

I. la ieşirea din patrimoniu 3. cheltuieli cu amortizarea 2. Precizaţi aceste momente: 1. cheltuieli relativ fixe GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ ANALIZEAZĂ CALCULAŢIA DE COSTURI . valoarea de aport 5. Enumeraţi cheltuielile fixe de la nivelul societăţii comerciale: 1. cu prilejul inventarierii 4. Explicaţi evaluarea elementelor patrimoniale după următoarea structură de idei: a. cheltuieli fixe propriu . valoarea de justă II. valoarea nominală 4. c. cost de producţie 3. CF = f(Z) d. la încheierea exerciţiului financiar b. cheltuieli cu salariile personalului TESA şi cotele aferente 3. cheltuieli cu rechizite 4. Stabilirea valorii bunurilor economice se face în funcţie de diferite momente ale desfăşurării activităţii. Numiţi tipurile de cheltuieli fixe în funcţie de indicele de variabilitate (Iv): 1. cheltuieli variabile b. Numiţi factorul de care depinde mărimea cheltuielilor fixe: timp = Z c. Scrieţi expresia pe care o capătă cheltuielile fixe (CF) în funcţie de factorul timp.zise 2. Enumeraţi valorile contabile la care se evaluează bunurile la intrarea în patrimoniu: 1. Precizaţi cele două grupe de cheltuieli după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei: 1. ţinând seama de următoarele etape: a. La intrarea în patrimoniu. bunurile se evaluează la valori numite cost istoric. Precizaţi cheltuielile după comportamentul faţă de evoluţia volumului fizic al producţiei. cheltuieli poştale e. cheltuieli cu chirii 5. la intrarea în patrimoniu 2. cheltuieli fixe 2. cost de achiziţie 2.

În coloana B se explică principiul de calculaţie a costurilor. Răspunsuri corecte: 1 – b 2–a 3–d EXERCIŢIUL NR. 2 . c. Dacă procesul tehnologic se compune din faze de fabricaţie. obiectul calculaţiei îl constituie materia primă. Delimitarea în timp a datelor ce stau la producţiei din luna mai. În sectorul aprovizionare.EXERCIŢIUL NR. b. cheltuielile cu baza calculaţiei energia şi apa aferente lunilor iunie şi iulie chiar dacă a sosit factura anticipat. A Principii 1. Identificaţi explicaţia corectă pentru fiecare principiu ce stă la baza calculaţiei costurilor. deoarece indicatorii se referă la activităţi diferite. Nu putem include în costul aferent 3. d. Determinarea obiectului calculaţiei B Explicaţii a. 1 DESCOPERIRE ORGANIZAREA CALCULAŢIEI COSTURILOR  Gestiune şi evidenţă economică  Analizând situaţia dată veţi înţelege modul de organizare al calculaţiei costurilor În coloana A sunt enumerate principii ce stau la baza calculaţiei costurilor. Alegerea metodei de calculaţie constituie producţia globală. obiectul calculaţiei îl 2. în sectorul producţie. Nu putem compara veniturile activităţii de producţie cu cheltuielile activităţii de desfacere. se alege metoda calculaţiei pe faze.

Bifaţi cu x în căsuţele libere. crt.ANALIZĂ CALCULAŢIILE COSTURILOR În tabelul de mai jos sunt trecute pe verticală criterii de clasificare a calculaţiilor de cost. 3 . iar pe orizontală exemple de calculaţii de cost. 1 2 3 calculaţii de cost antecalculaţii criterii După momentul X elaborării lor După intervalul de timp la care se întocmesc După sfera de cuprindere a cheltuielilor în costuri periodice totale parţiale neperio dice postcal culaţii X X X X X EXERCIŢIUL NR. calculaţiile de cost corespunzătoare criteriului potrivit: Nr.

Calculaţi indicele de variabilitate. Interpretaţi rezultatul IV =1. Pentru a exprima comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei se calculează Indicele de variabilitate (IV) conform relaţiei: Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 Pentru două perioade de gestiune se cunosc următoarele date: Cz0 = 100 000 (cheltuieli totale în perioada de bază) Cz1 = 110 000 (cheltuieli totale în perioada curentă) Q0 = 500 (volumul producţiei în perioada de bază) Q1 = 550 (volumul producţiei în perioada curentă) 1. EXERCIŢIUL NR. Introduceţi datele în formula de calcul: 110000 * 100 − 100 100000 Iv = 550 * 100 − 100 500 2. Modificarea cheltuielilor este egală cu modificarea producţiei.STUDIU DE CAZ INDICELE DE VARIABILITATE ( IV ) În ferma didactică a şcolii se efectuează cheltuieli. 110000 * 100 − 100 100000 Iv = =1 550 * 100 − 100 500 3. 4 .

Explicaţi ce exprimă IV.FIŞĂ DE AUTOEVALUARE INDICELE DE VARIABILITATE (IV) 1. Cz 1 100 −100 Iv = Cz 0 Q1 100 −100 Q0 2. Din oficiu se acordă 1 punct. Explicaţi indicatorii din formula de calcul a IV: Cz1= cheltuieli în perioada curentă Cz0 =cheltuieli în perioada de bază Q1=valoarea producţiei în perioada curentă Q0=valoarea producţiei în perioada de bază 3. Comportamentul cheltuielilor faţă de volumul fizic al producţiei NOTĂ: Pentru fiecare sarcină de lucru se acordă 3 puncte. Timp de lucru 20 minute. TEST DE EVALUARE . Scrieţi formula de calcul a IV.

Costurile fixe cuprind totalitatea cheltuielilor relativ constante comparativ cu volumul producţiei. După modul în care participă la crearea de bunuri 4–e 5–c 1–f 2–a 3–d III. După importanţă. F 2. Cheltuieli directe 9. După locul de efectuare d. Cheltuielile generale de administraţie nu se repartizează în mod direct asupra producţiei obţinute. După conţinutul lor economic c. calculaţii periodice b. După omogenitatea lor b. După modul de încheiere în costul producţiei e. A 6. calculaţii neperiodice c. Cheltuieli ale activităţii de bază B a. calculaţii totale c. Scrieţi asocierile corecte dintre elementele din coloana A şi elementele din coloana B. calculaţii contabile b. Cheltuieli cu munca vie 10. În coloana A sunt enumerate tipuri de cheltuieli. producţia de bază . calculaţii statistice. Enumeraţi cele trei categorii de producţie: 1. a. calculaţiile costurilor sunt: a. 2. După legătura lor cu procesul de producţie f. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 1. După natura indicatorilor calculaţi. Cheltuieli complexe 8. calculaţiile costurilor sunt: a.I. calculaţii parţiale d. calculaţii statistice. Scrieţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă consideraţi că răspunsul este adevărat şi litera F dacă consideraţi că răspunsul este fals: 1. A IV. producţia societăţilor comerciale se clasifică în trei categorii. a c II. Costul direct este costul care nu se poate identifica pe produs. Cheltuieli productive 7. A 3. iar în coloana B sunt enumerate criteriile de clasificare a cheltuielilor. După momentul elaborării lor. antecalculaţii d.

. Completaţi spaţiile libere din definiţia costului cu termenii corecţi: Costul reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unui produs.2. Secţii de bază 2. Precizaţi tipurile de secţii în care se obţine producţia de bază şi producţia auxiliară: 1. producţia anexă b. producţia auxiliară 3. Secţii auxiliare V.

Bunuri de inventariat Scheme Documente specifice Demonstraţia 15 min . sortarea unor bunuri în vederea inventarierii lor Separarea documentelor specifice inventarierii Resurse Calculator. Plan de lecţie Titlul lecţiei: Etapele de desfăşurare a inventarierii Scopul temei: Formarea de competenţe specifice pentru efectuarea inventarierii Obiective:  Să cunoască etapele inventarierii  Să execute operaţii de pregătire a inventarierii  Să identifice documentele specifice inventarierii  Să descopere soluţiile corecte din fişele de lucru Scopul predării Strategii de predare Expunerea Conversaţia Timp alocat Identificarea etapelor inventarierii patrimoniului 15 min Strategii de învăţare Elevii cu dominanţă auditivă Enumerarea Prezentarea etapelor etapelor de de desfăşurare a desfăşurare a inventarierii prin inventarierii folosind proiectare intonaţia Elevii cu dominanţă vizuală Explicarea etapelor de inventariere pe baza unor scheme Discutarea etapelor de inventariere folosind intonaţia Elevii cu dominanţă practică Gruparea.Clasa a X – a Gestiune şi evidenţă economică Tipul lecţiei: instruire teoretică Profesor: …………………………………..

Învăţarea prin descoperire Identificarea documentelor specifice inventarierii Evaluare – test 15 min Observarea documentelor şi explicarea conţinutului lor Folosirea unui test combinat ce vizează inventarierea elementelor patrimoniale Discutarea conţinutului documentelor folosind intonaţia Folosind intonaţia şi punând întrebări scurte şi clare. Se punctează răspunsurile 5 min Descoperirea elementelor de conţinut la documentele specifice inventarierii Se analizează documentele specifice inventarierii şi se grupează după rolul lor Documente specifice inventarierii Teste de evaluare Documente specifice inventarierii .

1.Calculul CMP la sfârşitul lunii II.Funcţiile bilanţului contabil bilanţului contabil 3.Documente folosite la inventariere 6.Organizarea calculaţiei calculaţia de costuri costurilor 2.Ce ştim despre metoda costului mediu ponderat 5.Evaluarea patrimoniului evaluarea 2.Inventarierea propriu – zisă 4. Rezultatul curent al exerciţiului 7.Valoarea de inventar 5. 1.Înregistrări în fişa de patrimoniului magazie 3. Descrie rolul.Calculaţiile costurilor 3. 3. Efectuează 1. Analizează 1.Evaluarea imobilizărilor elementelor 3.Indicele de variabilitate (IV) Data îndeplinirii Verificat . 4. 2. Înregistrări în bilanţ II.Operaţii economice 1 5. Explică 1.Fişă de rezumat Gestiune şi evidenţă economică Numele elevului Data începerii Data finalizării Competenţe Activitate de învăţare II.Activul bilanţier 4.Declaraţia de inventar inventarierea 2.Evaluarea stocurilor patrimoniale 4.Operaţii economice 2 6. Identificarea locurilor cu bunuri de inventar II.Bilanţul contabil şi rolul său funcţiile şi structura 2.

împreună cu bunurile la care se referă.• Patrimoniul gestionat = O masă de drepturi şi obligaţii cu valoare economică. aparţinând întreprinderii ca persoană fizică sau juridică Activul bilanţului – cuprinde mărimea valorică a bunurilor economice Pasivul bilanţului – cuprinde mărimea valorică a surselor de finanţare a bunurilor economice Lichiditatea – reprezintă capacitatea unui bun de a fi transformat în bani Exigibilitatea – repreyinta capacitatea unei sume de a deveni scadentă Elemente de trezorerie = active circulante băneşti Creanţe = active circulante în decontare Operaţii economice = exprimă raporturi patrimoniale privind producţia sau schimbul de valori Operatii financiare = exprimă mişcări de valori fără echivalent sau transferuri de valori ANC= Activ net contabil Diferenţe de inventariere = plusuri sau munusuri cantitative sau valorice • • • • • • • • • • .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->