Sunteți pe pagina 1din 15

Cuprins

1.
Prezentarea generală a firmei Sc. Autosport SRL........2
Structura ierarhică a Sc. Autosport S.R.L....................4
Monografia contabilă pe luna aprilie 2010..................5
Deschiderea T-urilor..................................................11
Balanța de verificare la 31 aprilie 2010.....................13
Sc Autosport SRL......................................................13
Concluzie...................................................................14
Prezentarea generală a firmei Sc. Autosport SRL

Denumirea societăţii: Sc Autosport SRL, persoana juridică română demunită în


actul constituţional.
Sediul social al societăţii este în Sfintu Gheorghe, Jud. Covasna, str. Fraţiei ,nr. 5,
cod postal 537340, telefon: 040/264/438/899, fax: 040/264/438/899, e-mail:
autosport@yahoo.com.
Forma juridică este societate cu răspundere limitată, cu capital integral românesc.
Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut.
Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act
constitutiv.
Firma Sc. Autosport S.R.L a fost înfiinţată la data 03.01.2000 cu actul constitutiv, conform
legii nr 31/1990. Este înregistrat la Registrul Comerţului sub J20/591/2000, şi are Codul
Fiscal R 1234567
Durata societăţii este nelimitată, începând de la data înmatriculării în Registrul
Comertului, după care se dizolvă de drept.
Obiectul de activitate - În principal, realizarea următoarelor activităţi:
comercializarea autoturismelor şi a pieselor de schimb pentru autoturisme şi autocamioane,
service auto.
Firma SC Autosport SRL se ocupă cu
• comercializarea pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule,
• prestari de servicii auto-moto-velo şi sport
• intermedierea
• Consignaţia
Puncte forte:
• dimensiunea capacităţilor de depozitare şi comercializare piese auto,
anvelope şi a altor produse permite acoperirea comenzilor, chiar şi în
perspectiva relansării solicitărilor pieţii

2
• dimensiunea capacităţilor de prezentare şi vânzare a autoturismelor
• nomenclatorul produselor oferite şi structura acestora acoperă cerinţele
specifice ale beneficiarilor
• existenţa unor contracte permanente cu furnizorii şi clienţii potenţiali ai
societăţii constituie semnale favorabile pentru menţinerea afacerilor

Diagnosticul comercial: Analiza potenţialului comercial actual şi de perspectivă al


societăţii comerciale a urmărit în principal diagnosticarea acestuia:
Tipurile de produse comercializate de SC Autosport SRL sunt:
• piese de schimb auto de toate tipurile
• anvelope
• acumulator
• uleiuri
• autocosmetice

Prestări servicii:
• reparaţii auto
• electricitate auto
• inspecţia tehnică periodica
• vulcanizare-centrare roti
• tinichigerie
• vopsire auto

În prezent societatea deţine o poziţie privilegiata pe piaţă în sensul că este un dealer


important de Autoturisme Lada-Niva şi piese de schimb auto. Nu este de neglijat nici
relaţiile de afaceri, deja formate cu furnizorii, şi cu beneficiarii interni tradiţionali.
Forţa de muncă: Întreprinderea are 45 angajaţi. Are 7 asociaţi dintre care unul
dintre ei este şi preşedintele Consiliului de Administraţie şi deţine funcţia de Director
General. Sc Autosport SRL va putea angaja personal cu contract de muncă. Forma de
salarizare, care se utilizează la fiecare loc de muncă , este prevazută în contractul individual

3
de muncă sau contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul fiecarei unităţii. Salariile
acordate personalului constituie pentru titularul de patrimoniu, care efectuează plată , o
cheltuială de exploatare.

Structura ierarhică a Sc. Autosport S.R.L.

Director
General

Aprovizion Administra Resurse Contabilit


Tehnic Producție Marketing
are tiv Umane ate

Depozit Depozit
Transportu Planificare
Achiziții materii produse Distribuție
ri producție
prime finite

4
Monografia contabilă pe luna aprilie 2010

1. AGA se hotărăşte majorarea capitalului cu o cladire în valoare de 25000, şi cu bani în


valoare de 15000lei.
- Capital social subscris nevărsat P, +, C, 1011, 40000
- Decontări cu asociații și acționari privind capitalul A/P + D, 456 , 40000

456 = 1011 40000

2. Primirea efectivă a clădirii în valoare de 25000 lei şi a banii în valoare de 15000 lei.
- Clădire A, + , 212 , D , 25000
- Banca în lei A, +, D, 15000
- Decontări cu asociații și acționari privind capitalul A/P + D, 456 , 40000

% = 456 40000
212 25000
5121 15000

3. Virarea capitalului subscris nevărsat la subscris vărsat


- Capital subscris nevărsat P, -, D 1011, 40000
- Capital subscris vărsat P+C 1012 , 40000

1011 = 1012 40000

4. Se achiziţionează mărfuri/ acumulatoare în valoare de 3000 lei + TVA aferent de la Sc


Piese Auto SRL pe bază de factură.

5
- Furnizori P, +, C, 401 , 3570
- Mărfuri A, + ,D, 371 , 3000
- TVA deductibil A, +, D 4426 , 570

% = 401 3570
371 3000
4426 570

5. Se înregistrează cheltuielile poştale şi taxe de telecomunicaţii pe bază de factură primită


de la furnizorul Romtelecom valoarea de 150 lei, TVA aferentă 19%.

- Furnizori/Romtelecom, P, -, D, 401 179


- TVA deductibilă, A, +, D, 4426 29
-Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii, A,+,D, 626, 150

% = 401 179
626 150
4426 29

6. Livrarea mărfurilor către clienţi pe bază de factură în valoare de 2000 lei+ TVA aferent.
- Clienţi, A, +, D, 4111 2380
- Venituri din vânzarea mărfurilor P, +, C, 707 2000
- TVA colectată, P, +, C, 4427 380

4111 = % 2380
707 2000
4427 380

7. Concomitent cu livrare descarcă din gestiune mărfurile vândute (2000 lei)


- Cheltuieli privind mărfurile vândute A, +, D 607 , 2000

6
- Mărfuri A, -, C 371 , 2000

607 = 371 2000

8. Încasarea facturii de la clienţi prin virament bancar


- Banca în lei, A, +, D, 5121, 2380
- Clienţi, A, -, C, 401, 2380

5121 = 4111 2380

9. Achitarea salariului pentru angajaţii în valoare de 7500 lei


- Cheltuieli cu salariile personalului A, +, D 641 , 7500
- Banca în lei A-C 5121 , 7500

641= 5121 7500

10. Societatea se aprovizionează uleiuri de la AUTONOVA SA pe bază de Aviz de


expediere în valoare de 1000 lei+ TVA aferent.
- Mărfuri A, +, D, 371 1000
- Furnizori - facturi nesosite, P, +, C, 1190
- TVA neexigibilă, A/P, +, D, 4428 190
% = 408 1190
371 1000
4428 190

11. Achitarea contravaloarea facturii ROMTELECOM prin virament bancar


- Banca în lei, A, -, 5121, C, 179
- Furnizori, P, -, D, 401, D, 179
401 = 5121 179

7
12. Se ridică o sumă de 2000 lei din disponibilul de la bancă şi se depune în caserie:
a)ridicarea sumei de la bancă
-Viramente interne, A, +, D, 581 2000
-Banca în lei, A, -, C, 5121 2000
581= 5121 2000
b) depunerea sumei în casă
-Viramente interne, A, - , C, 581 2000
-Casa în lei, A, +, D, 5311 2000
5311=581 2000

13. Primirea facturii de la AUTONOVA SA


Furnizori -facturi nesosite, P, -, D, 408 1190
-Furnizori, P, +, C, 401 1190
408 = 401 1190

14. Concomitent se înregistrează TVA deductibilă aferent facturii primite:


- TVA neexigibilă, A/P, -, C, 4428 190
- TVA deductibilă A, +, D, 4426 190
4426 = 4428 190

15. Se întocmeşte o factură pentru prestarea servicii unor clienti în valoare de 3000 lei.
- Clienţi, A, +, D, 4111 3570
- Venituri din prestarea serviciilor, P, +, C, 704 3000
- TVA colectată, P, +, C, 4427 570

4111 = % 3570
704 3000
4427 570

16. Se achită mărfurile vândute pentru furnizorul Piese Auto prin virament bancar:

8
- Banca în lei, A, -, 5121, C, 3570
- Furnizori, P, -, D, 401, D, 3570

401= 5121 3570

17. Se achiziţionează materii prime/uleiuri pe bază de factură în valoare de 500 lei


-Materii prime A , + , D, 301 , 500 lei.
-TVA deductibil A , 4426 , +, D , 95 lei.
-Furnizori P , 401, + , C , 595 lei.

% = 401 595
301 500
4426 95

18. Se dau în consum materiile prime /uleiuri existent pe stoc pe baza bonului de consum.
- Materii prime, A, -, C, 301 500
- Cheltuleli privind materiile prime, A, +, D, 601 500

601= 301 500

19. Închiderea veniturilor:


- Venituri din prestarea serviciilor, P, -, D, 704 3000
- Venituri din vânzarea mărfurilor P, -, D, 707 2000
- Rezultatul exerciţiului A/P, +, D, 121 5000

% = 121 5000
704 3000
705 2000

20. Închiderea cheltuielilor


-Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii, A,-,C, 626, 150

9
- Cheltuieli privind mărfurile vândute A, -, C 607 , 2000
- Cheltuieli cu salariile personalului A, -, C 641 , 7500
- Cheltuleli privind materiile prime, A, -, C, 601 500
- Rezultatul exerciţiului A/P, -, D, 121 10150

121 = % 10150
601 500
607 2000
626 150
641 7500

21. Regularizarea TVA


-TVA deductibil A, - , C, 4426 884
- TVA colectat P , - , D, 4427 950
- TVA plata P, +, C, 4423 666

4427 = % 950
4426 884
4423 66

22. Achitarea TVA prin virament bancar


- TVA plata P, -, D, 4423 66
- Banca în lei, A, -, C 5121 66
4423=5121 66

10
Deschiderea T-urilor

D 456 C D 1011 C D 212 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=40000 Rc=40000 Rc=40000 Rd=25000 Rc=0
TSD=40000 TSC=40000 Rd=40000 TSD=25000 TSC=0
SFD=40000 SFC=40000 TSD=40000 TSC=40000 SFD=25000

D 5121 C D 1012 C D 371 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=15000 Rc=7500 RD=0 Rc=40000 Rd=4000 Rc=2000
2380 2000 TSD=0 TSC=40000 TSD=4000 TSC=2000
3570 SFC=40000 SFD=2000
145
TSD=17380 TSC=13315
SFD=4065

D 401 C D 4426 C D 4427 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=179 Rc=3570 Rd=570 Rc=884 Rd=950 Rc=380
3570 179 29 570
1190 190 TSD=950 TSC=950
595 95
TSD=3749 TSC=5534 TSD=884 TSC=884
SFC= 1785

D 4111 C D 707 C D 607 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=2380 Rc=2380 Rd=2000 Rc=2000 Rd=2000 Rc=2000

11
3570 TSD=2000 TSC=2000
TSD=5950 TSC=2380 TSD=2000 TSC=2000
SFD=3570

D 626 C D 408 C D 301 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=150 Rc=150 Rd=1190 Rc=1190 Rd=500 Rc=500
TSD=150 TSC=150 TSD=1190 TSC=1190 TSD=500 TSC=500

D 4428 C D 641 C D 601 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=190 Rc=190 Rd=7500 Rc=7500 Rd=500 Rc=500
TSD=7500 TSC=7500 TSD=500 TSC=500
TSD=190 TSC=190

D 704 C D 5311 C D 581 C


Si=0 Si=0 Si=0
Rd=3000 Rd=3000 Rd=2000 Rc=0 Rd=2000 Rc=2000
TSD=3000 TSC=3000 TSD=2000 TSC=2000
TSD=2000 TSC=0
SFD=2000

D 121 C D 4423 C
Si=0 Si=0
Rd=10150 RC=5000 Rd=66 Rc=66
TSD=10150 TSC=5000 TSD=66 TSC=66
SFD=5150

12
Balanța de verificare la 31 aprilie 2010
Sc Autosport SRL
Simbol
cont Denumirea contului Rulaj Total sume Solduri finale
D C D C D C
1011 Capital subscris nevărsat 40000 40000 40000 40000
1012 Capital subscris vărsat 0 40000 0 40000 40000
121 Rezultatul exerciţiului 10150 5000 10150 5000 5150
2500
212 Clădire 25000 0 25000 0 0
301 Materii prime 500 500 500 500
371 Mărfuri 4000 2000 4000 2000 2000
401 Furnizori 3749 5534 3749 5534 1785
408 Furnizori-facuri nesosite 1190 1190 1190 1190
4111 Clienţi 5950 2380 5950 2380 3570
4423 TVA de recuperat 66 66 66 66
4426 TVA deductibilă 884 884 884 884
4427 TVA colectată 950 950 950 950
4428 TVA neexigibilă 190 190 190 190
456 Dec cu asociaţi privind capitalul 40000 40000 40000 40000
5121 Banca în lei 17380 13315 17380 13315 4065
5311 Casa în lei 2000 2000 0 2000
581 Viramente interne 2000 2000 2000 2000
601 Chelt privind materii prime 500 500 500 500
607 Chelt privind mărfurile 2000 2000 2000 2000
626 Chelt poştale şi taxe de telecom 150 150 150 150
641 Chelt privind salariile datorate 7500 7500 7500 7500
704 Venituri din servicii prestate 3000 3000 3000 3000
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 2000 2000 2000 2000
16915 16915 16915 16915 4178
Total 9 9 9 9 5 41785

13
Concluzie

Potrivit art. 19 din Legea contabiltăţii nr. 82/1991, republicată, în contabiliate,


profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea
conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar.
Rezultatul definitiv al exerciţiului se stabileşte la închiderea acestuia. Pornind de la aceste
prevederi legale, o entitate poate obţine ca rezultat contabil, profit sau pierdere.
Profitul este un indicator al eficienţei economice numai în cazul în care sunt
înregistrate corect toate veniturile şi cheltuielile şi se iau în calcul numai cheltuielile
aferente veniturilor, adică numai cheltuielile care au generat veniturile respective. Pentru că
o unitate să fie profitabilă, adică să obţină profit, este necesar că veniturile obţinute să fie
mai mari decât cheltuielile aferente.
Sc Regina SRL a obţinut o pierdere în valoare de 5150 lei, adică veniturile
obţinute 5000 erau mai mici decât cheltuielile obţinute 10150.
Veniturile şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea
profitului (pierderii) întreprinderii care serveşte drept bază de calculare a rezultatului fiscal
al acesteia. Informaţiile despre venituri şi cheltuieli sînt furnizate de către contabilitate care
este un proces ciclic continuu constituit din următoarele etape principale: stabilirea
componenţei, clasificarea, recunoaşterea, evaluarea, elaborarea politicii de contabilitate,
perfectarea documentară, reflectarea în registrele şi conturile contabile, generalizarea în
rapoartele financiare a veniturilor şi cheltuielilor.
Elaborarea situaţiilor financiare anuale reprezintă un proces complex care
presupune cunoaşterea noţiunilor economice cu care se operează cât şi formarea abilităţi şi
deprecieri în completarea setului de formulare, a documentelor de sinteză care alcătuiesc un
tot unitar. Situaţiile financiare anuale se întocmesc la sfârşitul exerciţiului.
Analiza financiara urmareste realizare:

14
• diagnosticului pe termen scurt prin utilizarea indicatorilor de echilibru financiar,
static si dinamic;
diagnosticul rentabilitatii si al riscului, aici urmarindu-se ratele de rentabilitate,
lichiditatea si solvabilitatea, dar si indicatori care se refera la riscurile la nivelul
intreprinderii: coeficientul efectului de levier de exploatare, coeficientul efectului
de levier financiar, riscul de faliment va fi evaluat pe baza metodei sconturilor,
metodei Bancii Centrale a Frantei, modelul Conan-Holden;
urmareste determinarea politicii de finantare pe termen scurt, mediu si lung (decizia
de investitii – pe termen lung, determinarea surselor de finantare ale ciclului de
exploatare – pe termen scurt).
Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care
permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi. Scopul
diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. Pe baza acestui
diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul specific
economiei locale. În sens general, finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea de
informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii, cât şi celor interesaţi din afara
acesteia.
Independent de rezultatele înregistrate de întreprindere sau de desfăşurarea
evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie să aibă loc periodic.
Diagnosticul financiar identifică factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea
viitoare a întreprinderii.
Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel
reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii Adunării Generale
a Acţionarilor sau Asociaţilor.
Bilanţul contabil prezintă imaginea statică a situaţiei patrimoniale. El sintetizează
ansamblul drepturilor de proprietate şi de creanţa şi ansamblul obligaţiilor asumate de
întreprindere, ce caracterizează situaţia juridică şi situaţia financiară a acesteia. Întrucât
bilanţul contabil prezintă o serie de distorsiuni introduse de aplicarea principiilor
contabilităţii, pentru o analiza financiară pertinentă sunt utilizate două intrumente care şi-
au dovedit valoarea operaţionala ridicată: bilantul financiar şi bilantul functional.

15