Sunteți pe pagina 1din 4

CUSATURI TERMOCHIMICE SI

MECANICE
Cusătura este procesul de îmbinare a două sau mai multe materiale textile ce se
realizează prin puncte de cusătură.
Punctele de cusătură se obţin cu ajutorul paşilor de coasere care se formează din aţă
de cusut sau din substanţe chimice.
După mijloacele cu care se execută, cusăturile pot fi: cusături manuale , cusături
termochimice şi cusături mecanice.

1. Cusaturi termochimice

Se obţin prin îmbinarea materialelor textile, sub influenţa parametrilor termodinamici.


În industria confecţiilor cusăturile termochimice se aplică la confecţionarea pînzelor
pentru piepţi, la împînzirea rezervelor şi a gulerului, la întărirea manşetelor, a
cusăturilor ascunse.

Materiale utilizate la cusăturile termochimice.


La îmbinările termochimice se utilizează materiale textile , adezivi şi alte materiale
ajutătoare.
Materialele textile - pot fi: ţesături.tricoturi,textile neţesute.
Textilele neţesute - Sunt utilizate ca material auxiliar la îmbrăcăminte, avînd rol de
întărituri.
Adezivii - sunt substanţe chimice care fac legătura între matreialele ce se îmbină.Pot
fi utilizaţi în stare lichidă sub formă de pastă sau granule, praf,fibre sau folii.
Adezivii utilizaţi la confecţionarea îmbrăcămintei se aplică prin procedeul de
îmbinare la cald, deoarece au proces mai scurt.Temperatura optimă de aplicare a
adezivului este de 150oC, la o presiune de 4 – 6 atmosfere.
Pentru îmbinarea termochimică se folosesc şi materiale ajutătoare: solvenţi, abur,
plastifianţi şi solidificatori.
Solvenţii - Sunt soluţi chimice în care se dizolvă adezivi pentru a pune uniform pe
suprafaţa materialului textil.
Plastifianţii - Sunt materiale intermediare care au rolul de a înmuia adezivul necesar
îmbinării.
Solidificatori - Sunt substanţe chimice utilizate la prepararea adezivilor.

Tehnologia cusăturilor termochimice:


Cusăturile termochimice se pot realiza prin lipire şi prin sudare.
Cusăturile prin lipire - Se utilitează la confecţionarea întăriturilor pentru piepţii de
sacou, taioare, pardesie, paltoane, tivuri, umeri, manşete.
Cusături prin sudare - Aceste cusături se realizează cu maşini sau aparate în funcţie
de tipul operaţiilor.

Procedeele de sudare utilizate sunt:


-sudarea cu elemente calorice
-sudarea cu dielectrică
-sudare cu ultrasunete.

Sudarea cu elemente calorice:


Se bazează pe încălzirea materialelor la punctul de sudare şi presare a acestora.
Pentru realizarea sudurii cu elemente calorice, încălzirea materialului se poate face
din interior sau din exteriorul materialului.
Sudarea dialectrică:
Se realizează prin încălzirea materialelor cu ajutorul curenţilor de înaltă frecvenţă; se
realizează cu sau fără material adiţional, iar procesul de sudare se desfăşoară sub
acţiunea curenţilor de înaltă frecvenţă.
Sudarea cu ultrasunete:
Se realizează prin contactul suprafeţelor materialelor de sudat şi producerea
vibraţiilor pe locul sudurii.

2. Cusaturi mecanice

Prin cusături mecanice se înţelege procesul de îmbinare mecanic a două sau mai
multe detalii textile.
Caracteristici:
Maşinile de cusut funcţionează cu turaţi ridicate şi realizează o viteză de coasere de
30 – 80 împunsături / sec.
Rezistenţa cusăturilor mecanice este superioară cusăturilor manuale şi creşte
proporţional cu creşterea numărului de împunsături şi cu rezistenţa aţei de cusut.
Cusăturile mecanice se pot executa cu precizie, atît ca linie de coasere cît şi ca mod
de fixare în dispozitivul de coasere a maşinii.
Desimea împunsăturilor este variabilă şi poate fi reglată în funcţie de cerinţele
tehnologiei.

Cusăturile mecanice:
Se pot executa cu precizie atît ca linie de coasere cît şi ca mod de fixare în
dispozitivul de coasere a maşinii.Cusăturile se pot realiza cu 1 sau mai multe capete
fixe de aţă, pot fi aplicate la operaţii ca: prelucrarea detaliilor, asamblarea acestora
sau la finisarea îmbrăcămintei.

Clasificarea cusăturilor mecanice:


-cusături tighel: - se realizează prin 2 fire de aţă avînd acelaşi aspect pe ambele feţe
ale materialului.
-cusături feston: - se aplică pe marginea detaliilor ce alcătuiesc îmbrăcămintea.
-cusături în lanţ: - obţinute din unul sau mai multe fire cu aspect de tighel pe faţă şi
lănţişor pe dos.
-cusături ascunse: - obţinute cu 1 – 2 fire de aţă formînd punctul de coasere în
interiorul stratelor de material sau pe partea interioară a produsului.
-cusătura tighel: - se obţine cu ajutorul maşinilor simple de cusut care funcţionează
cu două fire de aţă.Componentul structural al acestei cusături este pasul de tighel,
care poate fi poziţionat în serie, paralel, zig – zag.
Cusătura tighel simplu:
Condiţia esenţială în asigurarea rezistenţei şi aspectului estetic al cusăturii o
constituie legea celor 2 fire care formează cusătura.
Cusătura tighel în paralel:
Este o cusătură tighel simplă formată cu o maşină ce funcţionează cu mai multe ace.
În general distanţa între tighele este de 2 – 40 mm.
Tighelul în paralel este utilizat la operaţiile de fixare a marginilor îmbrăcămintei, la
montarea betei la pantaloni, coaserea refilaţilor la buzunare.
Cusătura tighel în zig – zag:
Este caracterizată prin poziţia oblică a paşilor de cusătură faţă de direcţia cusăturii.
Cusătura tighel în zig – zag este utilizată la operaţii de surfilarea maşinilor, montarea
dosurilor de gulere, etc.
Cusătura feston:
Se obţine prin puncte de coasere ce se formează cu două sau trei fire de aţă.Aceste
cusături se utilizează la surfilarea produselor necăptuşite.
Cusătura feston poate fii:de surfilare pentru butoniere festonate, cheiţe şi broderii.
Cusătura de surfilare se aplică la marginea detaliilor necăptuşite.
Surfilarea detaliilor de tighel în zig - zag:
Se efectuează în general la îmbrăcămintea necăptuşită care se realizează din ţesături
cu elasticitate redusă.
Surfilarea cu maşini triploc:
Este realizată cu două sau trei fire de aţă.Se utilizează la surfilarea îmbrăcămintei din
ţesături şi în mod deosebit la cea din tricoturi.
Butoniere festonate:
Se formează printr-o cusătură feston cu 2-3 fire de aţă.
Butoniere simple:
Se formează din două fire şi se aplică la îmbrăcămintea subţire de lenjerie.
Butoniere întărite:
Sunt cusături feston realizate cu un fir interior denumit forpas.Se festonează pe faţa
interioară a produsului.
Coaserea cheiţei:
Este o cusătură de întărit capetele butonierelor.
Broderii mecanice:
Confecţionarea îmbrăcămintei cu garnituri din broderii se poate realiza cu broderi
aplicate, broderii decupate, broderii liniare.
Broderii aplicate:
Sunt cusături cu feston formate pe suprafaţa detaliilor.
Broderii decupate:
Sunt cusături cu feston care se efectuează prin umplerea desenului cu aţă de brodat,
iar negativul broderiei se decupează.
Broderii liniare:
Sunt cusături feston efectuate pe cale mecanică din linii de cusătură cu mărimi şi
forme diferite.
Cusături ascunse:
Sunt cusături ce se execută cu maşini care formează puncte de coasere cu legături
speciale.Acestea pot fi de modelare a detaliilor, denumite cusături de împînzire, de
ansamblare a detaliilor: denumite cusături ştafir.
Cusături de împînzire:
Se formează cu un fir de aţă împletit de organele de lucru ale maşinii care formează
cusătura împînzibilă, pe suprafaţa produsului.
Cusătura de ansamblare:
Cusătura ştaif se poate realiza cu maşina simplă de cusut prin puncte de tighel sau cu
maşina de cusut ascuns.
Cusături elastice în lanţ:
Se realizează la confecţionarea îmbrăcămintei de tricot.
Cusătura lanţ simplu:
Se obţine dintr-un fir de aţă alimentat prin acul maşinii şi împletit de către un
apucător rotativ.
Maşinile speciale care execută aceste cusături funcţionează cu o viteză de coasere de
3000 – 4000 împunsături/minut, a cărei viteză de tragere este de 4000 – 5000
împunsături/ minut.
Cusătura lanţ cu trei fire:
Este o cusătură de acoperire, se execută cu maşina werdec care funcţionează cu 2 ace
şi un apucător.Viteza de coasere 3500-5000împunsături/ minut.
Cusatura lanţ cu 9 fire:
Este o cusătură aplicată la confecţionarea îmbrăcămintei din tricot. Cusătura este
formată la o maşină specială Flatloc, care funcţionează cu 9 fire de aţă.
Distanţa între tighele este de 2 -6 mm,lungimea pasului 1,5mm.
Coaserea nasturilor şi a accesoriilor:
Maşinile de cusut nasturi funcţionează semiautomat, iar muncitorul intervine numai
pentru alimentarea maşinii cu nasturi.
Maşinile au o producţie de 3000-6000 de nasturi pe 8 ore la viteza de 1800-2500
împunsături
Coaserea accesoriilor se face cu maşini speciale sau simple profilate pentru aceste
cusături.