Sunteți pe pagina 1din 5

Lecţia a opta – Lesson Eight

GRAMMAR GRAMATICĂ

1. Construcţia to be going to urmată de infinitivul verbului care este


conjugat arată:

a. intenţia de a săvârşi în viitor acţiunea respectivă

They are going to have a party. Ei intenţionează să organizeze o petrecere.


I’m going to eat an apple. Intenţionez să mănânc un măr.
We are going to buy a new car. Intenţionăm să cumpărăm o maşină nouă.
Andy is going to live in Paris a whole year. Andy intenţionează să locuiască
la Paris un an întreg.

b. viitorul acţiunii exprimate în prezent

She is going to have a baby. O să aibă un copil.


It’s going to rain. O să plouă.
He is going to change his job. O să-şi schimbe slujba.
Sarah is going to study Chinese. Sarah o să înveţe chineza.

2. The Preposition Prepoziţia

Vă aduceţi aminte cu siguranţă că prepoziţiile sunt acele cuvinte care leagă


diferite părţi de vorbire între ele. În limba engleză, prepoziţiile cel mai des
folosite sunt: at = la, in = în, on = pe, for = pentru, from = din, de la, to = la,
către, above = deasupra, under = sub, near = lângă, by = lângă.

Exemple:

I go to school. Merg la(către) şcoală.


He comes home from his office. El se întoarce acasă de la birou.
This is for you. Asta este pentru tine.
We go on a trip to the Moon. Mergem într-o excursie pe(către) Lună.
The picture is above the desk. Tabloul este deasupra pupitrului.
The carpet is under the bed. Covorul este sub pat.
The cat sleeps near the window. Pisica doarme lângă fereastră.
We sit by the fire. Stăm lângă foc.
They are at school. Ei sunt la şcoală.
She is at home. Ea este acasă.
The book is in the bag. Cartea este în geantă.

General concepts Noţiuni generale


The Time Timpul

a minute un minut
an hour o oră
a quarter of an hour un sfert de oră
half an hour o jumătate de oră
What time is it? Cât este ceasul?
It’s three o’clock sharp. Este ora trei fix.
It’s five (minutes) past two. Este două şi cinci minute.
It’s a quarter past four. Este patru şi un sfert.
It’s half past nine. Este nouă şi jumătate.
It’s ten to six. Este şase fără zece.
It’s a quarter to seven. Este şapte fără un sfert.
It’s midday. Este miezul zilei.
It’s midnight. Este miezul nopţii.
What time is the party? La ce oră este petrecerea?
From eight to eleven p.m. De la opt la unsprezece seara.

Direction and position Direcţia şi poziţia

there acolo
here aici
near to aproape de
east/eastern est/estic, de est
west/western vest/vestic, de vest
nord/northern nord/nordic, de nord
south/southern sud/sudic, de sud
on top of deasupra
far away from departe de
straight ahead drept înainte
in the centre în centru
in front of în faţa
behind în spatele
next to în imediata apropiere, alături
at the bottom în partea inferioară
at the top în partea superioară
in the neighbourhood în vecinătate
at the beginning la început
at the end la sfârşit
on the other side pe cealaltă parte
to the right spre dreapta
to the left spre stânga
across vizavi
Summer is going to come soon. It is coming next month. It’s time for us to
make plans for the holidays.

Vara o să vină curând. O să vină luna viitoare. Este timpul să ne facem


planuri de vacanţă.

Looking for Summer Visând la vară

Jim Patrick: Hi, Minnie. I hear you’re going to spend your summer holidays
in Romania. (Bună, Minnie. Aflu că o să-ţi petreci vacanţa de vară în
România.)
Minnie Jones: Yes, I am. I’m going there in August because I want to see
my sister and her family. (Da, aşa e. În august o să plec acolo pentru că
vreau să o văd pe sora mea şi familia ei.)
Jim Patrick: That sounds nice. Are you going to stay there long? (Sună
draguţ. Şi o să stai mult acolo?)
Minnie Jones: Yes. I want to travel around while I’m there, so I’m going to
stay there for a whole month. (Da. Vreau să călătoresc prin împrejurimi cât
timp o să fiu acolo, aşa că o să stau o lună întreagă.)
Jim Patrick: Great. What are you going to do there? (Grozav. Ce o să faci
acolo?)
Minnie Jones: I’m going to visit Maramureş to see again the places of my
childhood. I also want to go to the mountains and also to the sea-side and
visit my friends from Constanta. (O să vizitez Maramureşul ca să văd din
nou locurile copilăriei mele. Vreau să merg la munte, dar şi la mare să-i văd
pe prietenii mei din Constanţa.)
Jim Patrick: You’re so lucky. Are you going to take a ship and sail on the
Black Sea? (Eşti aşa norocoasă. O să navighezi cu vasul pe Marea
Neagră?)
Minnie Jones: I don’t know but I really want to do it. (Nu ştiu, dar vreau
foarte mult să o fac.)
Jim Patrick: What about Al? Is he going to join you on this trip to your
native country? (Dar Al? O să vină cu tine în călătoria către ţara ta natală?)
Minnie Jones: Unfortunately, he is going to stay home this time. He has to
work in August. (Din păcate, o să stea acasă de data asta. Trebuie să
lucreze în August.)
Jim Patrick: Anyway, I envy you, Minnie and I look forward to our summer
holidays in Romania next year. I’m going there with Paula to visit her
family. Please, take photos of the places you visit there. (Oricum, te
invidiez, Minnie şi abia aştept vacanţa noastră de vară în România, anul
viitor. O să mă duc acolo cu Paula în vizită la familia ei. Te rog să faci poze
cu locurile pe care le vizitezi acolo.)
Minnie Jones: Well, I’m going to take my video camera because I want to
show everyone what Romania is like when I get back. (Ei bine, o sa-mi iau
camera video pentru că vreau să le arăt tuturor aşa cum este România când
mă întorc.)
Jim Patrick: That’s a great idea. Have fun! (Este o idee foarte bună. Să te
distrezi!)

Vocabulary:

summer holidays = vacanţa de vară


to stay = a sta
long = mult(timp); lung
to travel = a călători
around = prin împrejurimi, împrejur
whole = întreg, întreagă
to visit = a vizita
place = loc
childhood = copilărie
to the mountains = la munte
to the sea-side = la mare
to take = a lua
to sail = a naviga
to join = a se alătura
trip = excursie
native = natal,ă
anyway = oricum
to envy = a invidia
to look forward = a aştepta cu nerăbdare
to take photos = a face poze
to show = a arăta
to get back = a se întoarce
everyone = toată lumea
sharp = fix
half = jumătate
quarter = sfert

Always remember! Aminteşte-ţi întotdeauna!

A minute is sixty seconds. Un minut are 60 de secunde.


An hour is sixty minutes and three thousand six hundred seconds. O oră
are 60 de minute sau 3.600 de secunde.
A quarter of an hour is fifteen minutes and nine hundred seconds. Un sfert
de oră are 15 minute sau 900 de secunde.
Half an hour is thirty minutes and one thousand eight hundred seconds.
O jumătate de oră are 30 de minute sau o mie 800 de secunde.

What time is it? Cât este ceasul?


It’s three o’clock sharp. Este ora trei fix.
It’s five minutes past two. Este două şi cinci minute.
It’s a quarter past four. Este patru şi un sfert.
It’s half past nine. Este nouă şi jumătate.
It’s ten to six. Este şase fără zece.
It’s a quarter to seven. Este şapte fără un sfert.
It’s midday. Este miezul zilei.
It’s midnight. Este miezul nopţii.
What time is the meeting? La ce oră este întâlnirea?
At four o’clock sharp. La ora patru fix.

Don’t forget Nu uita

I go to school. Merg la şcoală.


She is at home. Ea este acasă.
The book is in the bag. Cartea este în geantă.
He comes home from his office. El se întoarce acasă de la birou.
The picture is above the desk. Tabloul este deasupra pupitrului.
The carpet is under the bed. Covorul este sub pat.
The cat sleeps near the window. Pisica doarme lângă fereastră.
We sit by the fire. Stăm lângă foc.
This is for you. Asta este pentru tine.