Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARI DE RABILITARE

Lucrarile de reparatii au drept scop readucerea podului la starea tehnica avuta in


vedere prin proiect. Se vor aplica lucrari de reparatii la urmatorul nivel:
• La nivelul caii pe pod si la rampe
• La nivelul structurii de rezistenta a suprastructurii podului
• La nivelul structurii de rezistenta a infrastructurii podului
• La nivelul rampelor de acces
• La nivelul albiei
LUCRARI DE REPARATIE LA NIVELUL CAII PE POD
Calea pe pod este compusa din urmatoarele straturi:
• Sapa suport se executa din mortar sau beton de ciment cu grosime variabila de
la 2 la 10 cm grosime
• Hidroizolatia este alcatuita din membrane bituminoase lipite la cald de sapa
support 0,5 .. 1,0 cm
• Sapa de protectie alcatuita din beton de ciment de grosime 4 cm, armata cu
plasa tip Buzau, cu ochiuri patrate de 5 – 10 cm. Plasa se dispune la mijlocul
grosimii sapei. Ansamblul celor 3 straturi poarta numele de sapa hidrofuga. In
cazul unui trafic usor sapa de protectie din beton de ciment poate fi inlocuita cu
o sapa din mortar bituminos de 2 cm grosime. In anumite cazuri de utilizare a
unor hidroizolatii cu membrane de protectie nu se mai utilizeaza sapa de
protectie, imbracamintea dispunandu-se direct pe hidroizolatie.
• Imbracamintea se executa din beton asfaltic pentru poduri dispus intr-un singur
strat de 6 cm grosime.
Calea are rolul de a asigura confortul circulatiei rutiere pe pod si de a asigura
protectia structurii de rezistenta a suprastructurii podului impotriva actiunii
chimice agresive a apei. 
ETAPE TEHNOLOGICE:
1. Semnalizarea lucrarilor sub circulatie conform reglementarilor rutiere in
vigoare;
2. Se efectueaza instructajul de protectie a muncii;
3. Se decapeaza stratul de imbracaminte rutiera dupa un contur geometric
regulat (patrat, dreptungi) pana la nivelul sapei. Daca exista mai multe suprafete
degradate aflate pe o distanta mai mica de 60 cm aceasta se contopeste intr-o
singura zona de lucru;
4. Se examineaza cu atentie suprafata sapei suport dupa care se curate cu jet de
aer sub presiune. In cazul in care se constata degradarea acesteia (fisuri,
crapaturi, faiantari) se urmareste la intrados sub pod prezenta unor zone umede
sau carbonatate. Daca se considera ca hidroizolatia este degradata se sparge sapa
suport pe cat posibil dupa un contur geometric regulat aflat la 25 cm in interiorul
zonei de imbracaminte decapata.
Daca se constata ruperea hidroizolatiei, aceasta se dezlipeste prin incalzire cu
flacara de pe suprafata suport, ramanand o zona libera de minim 25 cm.
Pe sapa suport considerate ca fiind in buna stare se lipeste pe zona centrala o
placa de hidroizolatie. Peste ea se lipesc aripile dezlipite in prealabil pe o
lungime de minim 25 cm. Se refac toate straturile caii, sapa de protectie si
imbracamintea la dimensiuni conform normelor in vigoare. Eventualele fisuri
sau crapaturi existente se deschid cu tarnacopul se curate cu jet de aer sub
presiune si se colmateaza fisurile cu mastic bituminos si crapaturile cu mortar
bituminos. 
Eventualele refulari laterale si fagase se repara in urmatoarele etape:
1. Se decapeaza imbracamintea caii pe zona fagasului;
2. Se verifica integritatea sapei;
3. Se curate cu jet de aer sub presiune;
4. Se amorseaza cu bitum taiat;
5. Se toarna stratul de imbracaminte la dimensiunile prevazute de norme.
Intretinerea are drept scop aplicarea unor lucrari, care sa readuca starea tehnica
existenta in momentul respectiv, la clasa tehnica prevazuta prin proiect
Salturile in dinti de fierastrau, care se produc in curba de variatie a starii tehnice
reale a podului sunt realizate prin intermediul lucrarilor de intretinere a
produsului respective.
Diferitele elemente constructivece intra in alcatuirea podului ,straturile caii pe
zone carosabila, trotuarele, gurile de scurgere, dar au durate de exploatare
normata diferite, iar depasirea acestora afecteaza in mod diferit starea tehnica a
podului.
Ritmicitatea interventiilor cu lucrari de intretinere, trebuie pastrata pe toata
durata de exploatare normata a podului.Lipsa resurselor financiare la momentul
cerut de termenele de aplicare a lucrarilor de intretinere, introduce perturbari din
ce in ce mai groase asupra starii tehnice, ceea ce face ca, curba de variatie a
starii tehnice reale sa inregistreze un traseu descendent, chiar si in cazul in care
lucrarile de interventie sunt aplicate.
Lipsa lucrarilor de intretinere sau aplicarea lor fara ritmitata, fac la un moment
dat sa se cumuleze efectele, astfel incat procesele de degradare devin atat de
grave incat se impugn deja lucrari de reparatii.
Cele mai des intalnite lucrari de intretinere sunt cele care se efectueaza nivelul
caii pe pod si pe rampe. Ele ar trebui aplicate cu o ritmcitate prestabilita, la toate
elementele componente ale podului.
LUCRARI DE INTRETINERE PENTRU RIDICAREA CLASEI TEHNICE
Lucrarile de interventie se aplica asupra:
- calea pe pod;
- structura de rezistenta a suprastructurii si infrastructurii podului;
- rampele de acces;
- albia cursului de apa;